EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης (2005-2008)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Kατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης (2005-2008)

Η Επιτροπή παρουσιάζει 8 κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό τη βελτίωση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Με την πρόταση αυτή, οι καταβαλλόμενες προσπάθειες επικεντρώνονται στις πολιτικές που αποσκοπούν στην πλήρη απασχόληση, ιδίως με τη βελτίωση της ένταξης των μειονεκτούντων ατόμων, με την αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό, με την προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και με την προώθηση της ευελιξίας σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2005/600/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005, για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση που καλύπτουν την περίοδο 2005-2008 συγκεντρώνουν σε ένα ενιαίο, συνεκτικό και απλοποιημένο κείμενο τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών (GOPE) και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Αποτελούν το κύριο πολιτικό μέσο για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση παρουσιάζονται συνεπώς σε ένα ολοκληρωμένο πολιτικό μέσο*, που καλύπτει τόσο το μακροοικονομικό όσο και το μικροοικονομικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέσο αυτό παρουσιάζει έτσι μια σαφή στρατηγική θεώρηση των ευρωπαϊκών προκλήσεων και επιτρέπει στην Ένωση να κατευθύνει τις προσπάθειες των κρατών μελών στις ενέργειες που έχουν προτεραιότητα. Ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση πρέπει να εφαρμοστούν κατά τρόπο συνεκτικό με τις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές σε άλλους τομείς. Έτσι, θα ενισχυθούν αμοιβαία οι διάφοροι τομείς της οικονομίας.

Πρώτον, για την προσέλκυση περισσοτέρων ατόμων στην αγορά εργασίας και για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, η Επιτροπή προτείνει:

  • να εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 17). Οι πολιτικές αυτές αναμένεται ότι θα βοηθήσουν την ΕΕ, αφενός, να επιτύχει συνολικό ποσοστό απασχόλησης 70% κατά μέσο όρο, ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες τουλάχιστον 60% και ποσοστό απασχόλησης για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους (από 55 έως 64 ετών) 50%, και, αφετέρου να μειώσει την ανεργία και την αεργία. Τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν εθνικούς στόχους όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης.
  • να προωθηθεί μια προσέγγιση της εργασίας η οποία να βασίζεται στον κύκλο ζωής (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 18) με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή πρέπει να εφαρμοστεί με τη συνεκτίμηση της κατευθυντήριας γραμμής αριθ. 2 «Να διασφαλιστεί η οικονομική και δημοσιονομική βιωσιμότητα».

  • να διαμορφωθούν αγορές εργασίας οι οποίες να ευνοούν την κοινωνική ένταξη, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της εργασίας και από οικονομικής άποψης για όσους αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων και των αέργων (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 19), με τα εξής μέτρα:
  • να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 20) με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

Δεύτερον, για να βελτιωθεί η προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και να αυξηθεί η ευελιξία των αγορών εργασίας, η Επιτροπή προτείνει:

  • να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης και να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 21), με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή πρέπει να εφαρμοστεί με τη συνεκτίμηση της ολοκληρωμένης κατευθυντήριας γραμμής «Προώθηση μεγαλύτερης συνεκτικότητας μεταξύ των μακροοικονομικών και των διαθρωτικών πολιτικών και των πολιτικών για την απασχόληση» (αριθ. 5) σχετικά με τη μακροοικονομική πολιτική

  • να εξασφαλιστεί μια εξέλιξη του κόστους εργασίας και να θεσπιστούν οι μηχανισμοί καθορισμού των μισθών που να ευνοούν την απασχόληση (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 22), με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή πρέπει να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την κατευθυντήρια γραμμή «Να εξασφαλιστεί ότι οι μισθολογικές εξελίξεις συμβάλλουν στην μακροοικονομική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη» (αριθ. 4) σχετικά με τη μακροοικονομική πολιτική.

Τρίτον, για να αυξηθούν οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, η Επιτροπή προτείνει:

  • να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 23), με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή πρέπει να εφαρμοστεί με τη συνεκτίμηση της κατευθυντήριας γραμμής «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα της Ε&Α, ιδίως από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις» (αριθ. 7) σχετικά με τη μικροοικονομική πολιτική.

  • να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες σε δεξιότητες (ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή 24), με τη λήψη των ακόλουθων μέτρων:

Στη διάρκεια των ετών που μεσολαβούν μέχρι το 2008, η επικαιροποίηση πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένη. Η Επιτροπή παρουσιάζει τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (2005-2008)

Μακροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές (1) Να εξασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη(2) Να εξασφαλιστεί η οικονομική και δημοσιονομική βιωσιμότητα(3) Να προωθηθεί η αποτελεσματική κατανομή πόρων με προσανατολισμό την ανάπτυξη και την απασχόληση(4) Να εξασφαλιστεί ότι οι μισθολογικές εξελίξεις συμβάλλουν στην οικονομική σταθερότητα(5) Να προωθηθεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των μακροοικονομικών και των διαθρωτικών πολιτικών και των πολιτικών για την απασχόληση(6) Να ενισχυθεί ο δυναμισμός και η καλή λειτουργία της ΟΝΕ Μικροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές (7) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ιδίως από τις επιχειρήσεις(8) Να διευκολυνθούν όλες οι μορφές καινοτομίας(9) Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδομηθεί μια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς(10) Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης(11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη χρησιμοποίηση των πόρων και να ενισχυθεί η προστασία του περιβάλλοντος(12) Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά(13) Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές για να αντεπεξέλθουν στην παγκοσμιοποίηση(14) Να δημιουργηθεί ανταγωνιστικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον(15) Να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις ΜΜΕ(16) Να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση(17) Να εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης οι οποίες να στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής(18) Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής(19) Να δημιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της εργασίας και να καταστεί αυτή αποδοτική για όσους αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων ατόμων και των αέργων(20) Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας(21) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης και να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων(22) Να εξασφαλιστεί μια εξέλιξη του κόστους εργασίας και να θεσπιστούν μηχανισμοί καθορισμού των μισθών που να ευνοούν την απασχόληση(23) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο(24) Να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες σε δεξιότητες.

Παραπομπες

Νομοθετική πράξη

Έναρξη ισχύος - ημερομηνία λήξης

Προθεσμία μετάθεσης στα κράτη μέλη

Επίσημη Εφημερίδα

 Απόφαση 2005/600/ EΚ

25.4.2005

25.4.2005

L 205 της 12. 7.2005

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Aπόφαση 2007/491/EK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2007, για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών [Επίσημη Εφημερίδα L 183 της 13.7.2007]

Όπως κατά το 2006, το Συμβούλιο διατηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές για το 2007 αλλά επιμένει να τις λάβουν υπόψη τα κράτη μέλη στις πολιτικές τους για την απασχόληση.

Απόφαση 2006/544/ ΕΚ, της 18ης Ιουλίου 2006, για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών [Επίσημη Εφημερίδα L 215 της 5.8.2006]

Εκτιμώντας τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πολιτικές για την απασχόληση στο πλαίσιο της ατζέντας της Λισαβόνας, το Συμβούλιο απευθύνεται στα κράτη μέλη με σκοπό να εφαρμοστεί το σύνολο των κατευθυντήριων γραμμών 2005-2008 στα εθνικά προγράμματα για την απασχόληση. Η επικαιροποίηση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών θα πρέπει να είναι περιορισμένης έκτασης, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία σταθερότητα για μια αποτελεσματική υλοποίηση. Για το λόγο αυτό, το Συμβούλιο αποφασίζει να μην τροποποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για το 2006.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03.10.2007

Top