EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Προστασία, ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στις εξορυκτικές βιομηχανίες

Προστασία, ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στις εξορυκτικές βιομηχανίες

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 92/91/ΕΟΚ — ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Σκοπός της είναι να καθορίσει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στις — χερσαίες και θαλάσσιες — εξορυκτικές δια γεωτρήσεως βιομηχανίες*.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Όλοι οι χώροι εργασίας που χρησιμοποιούνται για αναζήτηση και εξόρυξη ορυκτών διά γεωτρήσεων πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας που αναφέρονται στην οδηγία και το παράρτημά της, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών του χώρου εργασίας, της δραστηριότητας, των περιστάσεων ή ενός ειδικού κινδύνου.

Γενικές υποχρεώσεις του εργοδότη

Οι εργοδότες υποχρεούνται:

 • να εφαρμόζουν παραμέτρους ασφαλείας στους χώρους εργασίας, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού·
 • να φροντίζουν ώστε να υπάρχει υπεύθυνο για την επίβλεψη άτομο·
 • να αναθέτουν μόνο σε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό εργασίες που συνεπάγονται ιδιαίτερους κινδύνους·
 • να εξασφαλίζουν ότι όλες οι οδηγίες ασφάλειας είναι καταληπτές από όλους τους εργαζομένους τους οποίους αφορούν·
 • να παρέχουν εγκαταστάσεις για παροχή πρώτων βοηθειών και να εκτελούν ασκήσεις ασφάλειας σε τακτά διαστήματα.

Έγγραφο υγείας και ασφάλειας

Πριν από την έναρξη των εξορυκτικών εργασιών, ο εργοδότης πρέπει να φροντίζει για τη σύνταξη και την ενημέρωση εγγράφου σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία (σύμφωνα με τα άρθρα 6, 9 και 10 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ η οποία καθορίζει γενικούς κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία). Αυτό το έγγραφο πρέπει να αποδεικνύει, ιδίως, ότι:

 • οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι στον χώρο εργασίας έχουν επισημανθεί και εκτιμηθεί·
 • κατάλληλα μέτρα έχουν ληφθεί και
 • ο χώρος εργασίας έχει σχεδιαστεί, χρησιμοποιείται και συντηρείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Όταν εργαζόμενοι διαφόρων επιχειρήσεων παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο εργασίας, ο εργοδότης που έχει την ευθύνη για αυτό τον χώρο εργασίας, κατά τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές, πρέπει να συντονίζει τη θέση σε εφαρμογή όλων των μέτρων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων αυτών και να τα διευκρινίζει στο έγγραφο.

Ο συντονισμός αυτός δεν θίγει την ευθύνη των μεμονωμένων εργοδοτών.

Αναφορά ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων

Ο εργοδότης πρέπει να υποβάλει αμελλητί έκθεση στις αρμόδιες αρχές για κάθε σοβαρό και θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, καθώς και για κάθε επικίνδυνο συμβάν.

Μέτρα πρόληψης και επικοινωνίας

Για την προστασία των εργαζομένων από κίνδυνο (μεταξύ άλλων, από πυρκαγιά, έκρηξη και ατμόσφαιρα που θέτει σε κίνδυνο την υγεία), οι εργοδότες πρέπει:

 • να λαμβάνουν κατάλληλα προληπτικά μέτρα προκειμένου
  • να αποφεύγεται, να ανιχνεύεται και να καταπολεμάται η εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών και εκρήξεων,
  • να εμποδίζεται η δημιουργία εκρηκτικής ατμόσφαιρας ή/και ατμόσφαιρας που θέτει σε κίνδυνο την υγεία·
 • να διενεργούν τακτικά ασκήσεις ασφάλειας·
 • να παρέχουν και να συντηρούν κατάλληλα μέσα εκκένωσης και διάσωσης προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να εγκαταλείψουν άμεσα και με ασφάλεια τον χώρο εργασίας στην περίπτωση κινδύνου·
 • να παρέχουν τα απαραίτητα συστήματα προειδοποίησης και άλλα συστήματα επικοινωνίας που επιτρέπουν, όταν χρειαστεί, την άμεση έναρξη των επιχειρήσεων αμέσου βοήθειας, εκκένωσης και διάσωσης·
 • να ενημερώνουν τους εργαζομένους, με κατανοητό τρόπο, για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία τους.

Τροποποιήσεις στους χώρους εργασίας

Όταν οι χώροι εργασίας τροποποιούνται, επεκτείνονται ή/και μετατρέπονται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, οι εργοδότες πρέπει να μεριμνούν ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα της οδηγίας.

Έλεγχος της υγείας των εργαζομένων

Κάθε εργαζόμενος πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο της υγείας του πριν να αναλάβει καθήκοντα σχετιζόμενα με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην οδηγία, στη συνέχεια δε ανά τακτά διαστήματα.

Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων

Οι εργοδότες πρέπει να μεριμνούν για τις διαβουλεύσεις και τη συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα που καλύπτονται από την οδηγία.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 1992 και έπρεπε να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες της ΕΕ έως τις Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 1994.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εξορυκτικές δια γεωτρήσεως βιομηχανίες: βιομηχανίες οι οποίες:
 • εξορύσσουν ορυκτές ύλες διά γεωτρήσεων (διάνοιξης οπών στο έδαφος για την αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου και άλλων ορυκτών)· ή/και
 • προβαίνουν στην αναζήτηση κοιτασμάτων με σκοπό την εξόρυξη με τη μέθοδο αυτή· ή/και
 • προετοιμάζουν τις εξορυχθείσες ύλες για την πώληση, με εξαίρεση τις δραστηριότητες μεταποίησης των πρώτων υλών.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1992, περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες (ενδέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L348 της 28.11.1992, σ. 9-24)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 92/91/ΕΟΚ έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 89/391/EΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1-8)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 15.01.2019

Top