EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Νεολαία σε δράση (2007-2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Erasmus+ — Διακρατικές συμπράξεις της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό' for an updated information about the subject.

Νεολαία σε δράση (2007-2013)

Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση για την περίοδο 2007-2013 έχει στόχο την ανάπτυξη και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας. Αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή, ιδίως των νέων με λιγότερες ευκαιρίες και εκείνων με αναπηρία, καθώς και του πνεύματος πρωτοβουλίας τους, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργικότητάς τους. Στην προοπτική αυτή, το πρόγραμμα ορίζει γενικούς και ειδικούς στόχους που υλοποιούνται μέσω πέντε δράσεων.

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 1719/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση του προγράμματος Νεολαία εν δράσει για την περίοδο 2007-2013 [Πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση για την περίοδο 2007-2013 αποσκοπεί στη συνέχιση και ενδυνάμωση της δράσης και της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης Νεολαία (2000-06) και του προγράμματος για την προώθηση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (2004-06). Με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία ως πολιτών, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Επιδιώκει επίσης να συμβάλλει στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση με την ευρεία έννοια και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη της αίσθησης της αμοιβαίας αλληλεγγύης και κατανόησης των νέων.

Στόχοι

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε γενικούς στόχους, οι οποίοι είναι συμπληρωματικοί των δραστηριοτήτων της ΕΕ (κατάρτιση, πολιτισμός, αθλητισμός ή απασχόληση) και οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΕ (πολιτισμική πολυμορφία, κοινωνική συνοχή, βιώσιμη ανάπτυξη και αγώνας κατά των διακρίσεων). Ο καθένας από αυτούς τους γενικούς στόχους υποδιαιρείται σε ειδικούς στόχους.

Ο γενικός στόχος «Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων ως πολιτών», που αφορά επίσης την προώθηση της ιδιότητάς τους ως Ευρωπαίων πολιτών, περιλαμβάνει δέκα ειδικούς στόχους, ήτοι:

 • να δοθεί η δυνατότητα στους νέους και κατά συνέπεια στις οργανώσεις τους να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της ΕΕ·
 • να αναπτυχθεί σε αυτούς η αίσθηση ότι ανήκουν στην ΕΕ·
 • να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη·
 • να ενισχυθεί η κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη·
 • να αναπτυχθεί η διαπολιτισμική μάθηση·
 • να προαχθούν οι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ·
 • να ενθαρρυνθεί το πνεύμα πρωτοβουλίας, επιχειρηματικότητας και δημιουργικότητας·
 • να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα των νέων με λιγότερες ευκαιρίες συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρία·
 • να εξασφαλιστεί και να προωθηθεί η αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά την επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα·
 • να προσφερθούν δυνατότητες ανεπίσημης και άτυπης εκμάθησης με ευρωπαϊκή διάσταση και να δημιουργηθούν καινοτόμες δυνατότητες στο πλαίσιο της ενεργού συμμετοχής των νέων πολιτών.

Ο γενικός στόχος «Ανάπτυξη της αλληλεγγύης των νέων» αποσκοπεί στην προαγωγή της ανεκτικότητας,και ενισχύει με τον τρόπο αυτό την κοινωνική συνοχή μέσω δύο ειδικών στόχων.

 • να ενθαρρυνθούν οι νέοι να εκφράσουν την προσωπική τους δέσμευση μέσω δραστηριοτήτων εθελοντικής προσφοράς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·
 • να συμμετάσχουν οι νέοι στις ενέργειες αλληλεγγύης της ΕΕ.

Ο γενικός στόχος «Ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης των νέων από διαφορετικές χώρες» περιλαμβάνει τρεις ειδικούς στόχους:

 • να αναπτυχθούν οι ανταλλαγές και ο διαπολιτισμικός διάλογος μεταξύ των νέων της ΕΕ και τρίτων χωρών·
 • να ενισχυθεί η ποιότητα των εθνικών δομών υποστήριξης προς τους νέους καθώς και ο ρόλος των προσώπων και των οργανώσεων που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας·
 • να αναπτυχθούν διεθνικά σχέδια θεματικής συνεργασίας όπου εμπλέκονται οι νέοι και τα άτομα που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας.

Ο γενικός στόχος «Βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων υποστήριξης των δραστηριοτήτων των νέων και της ικανότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της νεολαίας» έχει σκοπό:

 • να συμβάλει στη δικτύωση των οργανώσεων·
 • να αναπτύξει την κατάρτιση και τη συνεργασία των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας·
 • να δώσει κίνητρα στην καινοτομία στον τομέα των δραστηριοτήτων υπέρ των νέων·
 • να βελτιώσει την πληροφόρηση των νέων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε αυτή των νέων με αναπηρία·
 • να υποστηρίξει σχέδια και πρωτοβουλίες σε μακροπρόθεσμη βάση των περιφερειακών και τοπικών οργανισμών·
 • να διευκολύνει την αναγνώριση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι νέοι·
 • να ευνοήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Ο γενικός στόχος «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας» λαμβάνει υπόψη τις τοπικές και περιφερειακές πτυχές και υποδιαιρείται σε τέσσερις ειδικούς στόχους:

 • να ενισχυθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και η συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και των πολιτικών υπευθύνων·
 • να ενισχυθεί ο οργανωμένος διάλογος μεταξύ των πολιτικών υπευθύνων και των νέων·
 • να βελτιωθεί η γνώση και κατανόηση της νεολαίας·
 • να υπάρξει συμβολή στη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μορφών εθελοντικής εργασίας των νέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Δράσεις

Οι πέντε δράσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα έχουν σκοπό την υλοποίηση των γενικών και ειδικών του στόχων. Οι δράσεις αυτές υποστηρίζουν τα σχέδια μικρής κλίμακας στα οποία η ενεργός συμμετοχή των νέων, η προβολή και ο αντίκτυπος των σχεδίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εγγυημένα. Τα σχέδια αυτά είναι τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή διεθνή συμπεριλαμβανομένων παρόμοιων σχεδίων διαφόρων συμμετεχουσών χωρών που έχουν δικτυωθεί.

Η δράση «Νεολαία για την Ευρώπη» αποβλέπει κυρίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών μεταξύ νέων μέσα στην προοπτική αύξησης της κινητικότητάς τους ενδυναμώνοντας την αίσθησή τους ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Η έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των νέων είτε πρόκειται για σχέδια ευαισθητοποίησης στις κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές και την αμοιβαία κατανόηση είτε για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στο γλωσσικό και διαπολιτισμικό επίπεδο. Οι ανταλλαγές αυτές στηρίζονται σε διεθνικές εταιρικές σχέσεις.

Η δράση αυτή αποσκοπεί κυρίως στην ενθάρρυνση των νέων να συλλάβουν οι ίδιοι τα δικά τους σχέδια, υποστηρίζοντας έτσι το πνεύμα πρωτοβουλίας τους, την επιχειρηματικότητα και δημιουργικότητά τους.

Τα σχέδια για συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή που ενισχύουν την ιδιότητα του πολίτη και την αμοιβαία κατανόηση των νέων εντάσσονται επίσης στο πεδίο της ενέργειας αυτής. Υποστηρίζουν τη συμμετοχή των νέων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο καθώς και σχέδια και δραστηριότητες που βασίζονται σε διεθνείς εταιρικές σχέσεις προοριζόμενες για την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τοπικά και περιφερειακά σχέδια.

Η δράση «ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία» αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε διάφορες μορφές εθελοντικών δραστηριοτήτων, εντός και εκτός της ΕΕ, στο πλαίσιο της προοπτικής για ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των νέων, της προαγωγής της ενεργού συμμετοχής τους ως πολιτών και της ευνόησης της αμοιβαίας κατανόησής τους.

Η ενέργεια αυτή υποστηρίζει:

 • νέους εθελοντές που συμμετέχουν σε μη κερδοσκοπική και μη αμειβόμενη δραστηριότητα προς όφελος της κοινότητας σε οποιαδήποτε χώρα εκτός της χώρας κατοικίας τους για περίοδο δύο έως δώδεκα μηνών·
 • σχέδια εθελοντικής υπηρεσίας όπου εμπλέκονται ομάδες νέων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο σε τομείς όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η προστασία των πολιτών, το περιβάλλον και η αναπτυξιακή βοήθεια·
 • τις δραστηριότητες κατάρτισης και παροχής συμβουλών σε νέους εθελοντές, συντονισμού μεταξύ των εταίρων και τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αξιοποίηση της εμπειρίας που αποκτάται από τους νέους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας.

Η δράση καλύπτει τις δαπάνες των εθελοντών, την ασφάλειά τους, τα έξοδα διαβίωσης και ταξιδιού καθώς και, κατά περίπτωση, μια πρόσθετη βοήθεια για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

Οι χώρες της ΕΕ και η Επιτροπή μεριμνούν για την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας που περιλαμβάνουν μια διάσταση ανεπίσημης εκπαίδευσης (προετοιμασία των νέων σε προσωπικό, διαπολιτισμικό και τεχνικό επίπεδο και συνεχής προσωπική υποστήριξη), την πραγματικότητα της εταιρικής σχέσης ή την πρόληψη των κινδύνων.

Η δράση «Νεολαία στον κόσμο» συμβάλλει στην ανάπτυξη της αμοιβαίας κατανόησης και στην ενεργό δέσμευση των νέων σε ένα πνεύμα ανοίγματος στον κόσμο. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη των σχεδίων που εκτελούνται με τις χώρες εκτός ΕΕ που έχουν υπογράψει συμφωνίες με την ΕΕ στον τομέα της νεολαίας όπως η ανταλλαγή νέων και ατόμων και οργανώσεων που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας. Αυτή υποστηρίζει επίσης τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αμοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα των νέων καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες αυτές.

Το πρόγραμμα κάνει διάκριση μεταξύ των σχεδίων που εκτελούνται με τις γειτονικές χώρες (χώρες εταίρους της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ), τη Ρωσία, τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων) και εκείνων που εκτελούνται με άλλες χώρες εκτός ΕΕ. Ευνοούνται συγκεκριμένα οι ανταλλαγές ιδεών και ορθών πρακτικών, η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και δικτύων και η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών.

Η δράση «Συστήματα υποστήριξης των νέων» υποστηρίζει:

 • τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που επιδιώκουν στόχους γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος και εμπλέκονται στην συμμετοχή των νέων πολιτών στη δημόσια ζωή και στην κοινωνία καθώς και στην υλοποίηση δράσεων ευρωπαϊκής συνεργασίας στον εν λόγω τομέα·
 • το ευρωπαϊκό φόρουμ νεολαίας και τις δραστηριότητές του όπως η εκπροσώπηση των οργανώσεων νεολαίας στην ΕΕ, η λειτουργία του ως κέντρου αναμετάδοσης πληροφοριών στους νέους ή η συμβολή του στο νέο πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας. Οι ετήσιοι πόροι που διατίθενται στο Φόρουμ δεν είναι κατώτεροι των 2 εκατ. ευρώ έστω και αν ο προϋπολογισμός του πρέπει να χρηματοδοτείται από πηγές εκτός ΕΕ τουλάχιστον μέχρι ύψους 20 %·
 • την κατάρτιση και τη δικτύωση των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας ως υπεύθυνοι σχεδίων ή σύμβουλοι νέων. Η υποστήριξη δύναται π.χ. να αφορά τις ανταλλαγές εμπειριών και ορθών πρακτικών ή τις δραστηριότητες εταιρικών σχέσεων και βιώσιμων και υψηλής ποιότητας δικτύων·
 • τα σχέδια παροχής κινήτρων για καινοτομία και ποιότητα, τις καινοτόμες προσεγγίσεις στον τομέα αυτό·
 • τις δράσεις ενημέρωσης που προορίζονται για τους νέους και τα άτομα και οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα αυτό, όπως εκείνες που βελτιώνουν την πρόσβαση των νέων σε κατάλληλες πληροφορίες και στις υπηρεσίες επικοινωνίας. Είναι δυνατόν να πρόκειται για ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δικτυακές πύλες που απευθύνονται στους νέους ή για μέτρα υπέρ της συμμετοχής των νέων στην προπαρασκευή και τη διάδοση συμβουλών και κατανοητών, φιλικών προς το χρήστη και στοχευμένων προϊόντων ενημέρωσης·
 • τις εταιρικές σχέσεις με τους περιφερειακούς ή τοπικούς οργανισμούς, η χρηματοδότηση των οποίων αφορά σχέδια και δραστηριότητες συντονισμού·
 • την παροχή υποστήριξης στις δομές που εφαρμόζουν το πρόγραμμα των εθνικών φορέων ή των συναφών οργανισμών [εθνικοί συντονιστές, δίκτυο Eurodesk, ευρωπαϊκή πλατφόρμα νεολαίας, ενώσεις Ευρωπαίων νέων εθελοντών κ.λπ.]·
 • την αξιοποίηση του προγράμματος και την εφαρμογή του από την Επιτροπή μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων (σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ.) ή ενημερωτικών δράσεων.

Η δράση «Υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας» αποσκοπεί στη διοργάνωση ενός οργανωμένου διαλόγου μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του κόσμου της νεολαίας, ήτοι των νέων, των οργανώσεων και των προσώπων που εργάζονται στον τομέα αυτό καθώς και των πολιτικών υπευθύνων. Οι δραστηριότητες μπορούν να αφορούν:

 • την προαγωγή της συνεργασίας και των ανταλλαγών ιδεών και ορθών πρακτικών, καθώς και την εγκατάσταση των αναγκαίων δικτύων για μια καλύτερη κατανόηση και γνώση της νεολαίας·
 • τη διοργάνωση συνεδρίων από τις προεδρίες της Ένωσης και της ευρωπαϊκής εβδομάδας νεολαίας, καθώς και την παροχή υποστήριξης στους στόχους του τομέα της νεολαίας μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ) και του ευρωπαϊκού συμφώνου για τη νεολαία·
 • τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών και διεθνών δραστηριοτήτων για τους νέους εθελοντές·
 • τα σεμινάρια που αφορούν κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά θέματα, τα οποία οργανώνονται για τους νέους·
 • την ανάπτυξη της πολιτικής συνεργασίας και της συνεργασίας της ΕΕ με άλλους διεθνείς οργανισμούς [Συμβούλιο της Ευρώπης, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κ.λπ.].

Εφαρμογή

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα σχέδια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπέρ των νέων, ομάδων νέων, ατόμων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται τον τομέα της νεολαίας. Αφορά κατ’ αρχήν νέους από 15 έως 28 ετών (υπό ορισμένες προϋποθέσεις τους νέους 13 έως 30 ετών).

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό στις χώρες της ΕΕ και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), στις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και στην Ελβετία (με την επιφύλαξη υπογραφής διμερούς συμφωνίας) και σε χώρες εκτός ΕΕ (ή χώρες εταίρους) που έχουν υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας με την ΕΕ. Είναι επίσης ανοικτή τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 885 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-13.

Η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες χώρες που υλοποιούν το πρόγραμμα προβλέπουν τις αναγκαίες δομές σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ως προς αυτό, η Επιτροπή επικουρείται από διαχειριστική επιτροπή αποτελούμενη από αντιπρόσωπους των χωρών της ΕΕ, πρόεδρος της οποίας είναι αντιπρόσωπος της Επιτροπής. Τα περισσότερα από τα μέτρα εφαρμογής θεσπίζονται βάσει της διαδικασίας διαχείρισης. Μόνο οι αποφάσεις για τη χορήγηση μικρών επιχορηγήσεων, οι οποίες δεν αφορούν τη λήψη ευαίσθητων αποφάσεων, δε θα υιοθετούνται σε επιτροπολογία. Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται κυρίως κατά τρόπο αποκεντρωμένο από ανεξάρτητους εθνικούς οργανισμούς που οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους κανόνες χρηστής διαχείρισης και να υποβάλλονται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς οικονομικούς ελέγχους. Πάντως τα σχέδια κεντρικής διαχείρισης χειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Επιπλέον, η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες χώρες λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της αναγνώρισης της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης των νέων (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) και της πείρας που αποκτάται από το πρόγραμμα.

Παραπομπες

Πράξη

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ.1719/2006/EΚ

14.12.2006 - 31.12.2013

-

ΕΕ L 327, 24.11.2006

Τροποποιητικές πράξεις

Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση αριθ.1349/2008/EK

25.12.2008 – 31.12.2013

-

ΕΕ L 348, 24.12.2008

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της απόφασης 1719/2006/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή εκδοχή έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 20ής Απριλίου 2011 - Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Νεολαία σε δράση» [COM(2011) 220 τελικό – δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Απόφαση του Συμβουλίου 2011/82/ΕΕ της 31ης Ιανουαρίου 2011 για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη θέσπιση των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στο πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» και στο πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης (2007-2013) [Επίσημη Εφημερίδα L 32 της 8.2.2011].

Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχόμενων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους [Επίσημη Εφημερίδα C 327 της 4.12.2010].

See also

 • Το δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση» (DE) (EN) (FR)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12.05.2011

Top