Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Κινητικότητα των εργαζομένων: διευκόλυνση της απόκτησης και της διατήρησης των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Κινητικότητα των εργαζομένων: διευκόλυνση της απόκτησης και της διατήρησης των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης

Η εν λόγω πρόταση αποσκοπεί στη μείωση των εμποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των κρατών μελών και για την επαγγελματική κινητικότητα στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, βελτιώνοντας τους όρους απόκτησης δικαιωμάτων για συμπληρωματική συνταξιοδότηση και εναρμονίζοντας τους κανόνες σε θέματα αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και μεταφοράς των θεμελιωμένων δικαιωμάτων. Ακόμα, αυτή η πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στη βελτίωση της ενημέρωσης που παρέχεται στους εργαζόμενους σχετικά με τις συνέπειες της κινητικότητας για τα δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβόνας: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.

ΣΥΝΟΨΗ

Στην εν λόγω πρόταση οδηγίας προβλέπονται τέσσερα κύρια μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων για συμπληρωματική συνταξιοδότηση * των εργαζομένων που μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σε περίπτωση έκδοσης, η οδηγία δεν θα εφαρμόζεται στα:

 • συστήματα συμπληρωματικής σύνταξης τα οποία, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας, δεν θα είναι πλέον ανοικτά για νέα μέλη·
 • συστήματα συμπληρωματικής σύνταξης που υπόκεινται σε μέτρα προστασίας ή ανασυγκρότησης της οικονομικής τους κατάστασης·
 • στα συστήματα εγγυήσεων σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας, στα συστήματα αποζημιώσεων και στα εθνικά αποθεματικά.

Όροι απόκτησης

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε:

 • αν για την ενεργό εγγραφή ως μέλος απαιτείται ελάχιστη περίοδος απασχόλησης, η περίοδος αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος·
 • όταν απαιτείται ελάχιστο όριο ηλικίας για τη συσσώρευση θεμελιωμένων δικαιωμάτων ανά ενεργό μέλος, η εν λόγω ηλικία να μην υπερβαίνει τα 21 έτη·
 • όταν εφαρμόζεται περίοδος απόκτησης, η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ένα έτος για τα ενεργά μέλη ηλικίας 25 ετών και πέντε έτη για τα ενεργά μέλη που είναι μικρότερης ηλικίας·
 • αν ο εργαζόμενος τη στιγμή κατά την οποία παύει η εργασία δεν έχει ακόμα αποκτήσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης * επιστρέφει το σύνολο των εισφορών που έχει καταβληθεί από τον ίδιο ή εξ ονόματός του σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή με τις συλλογικές συμφωνίες ή συμβάσεις.

Διατήρηση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου:

 • να εξασφαλίσουν ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που απέκτησε ένας αποχωρών εργαζόμενος μπορούν να διατηρηθούν στο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στο οποίο τα απέκτησε·
 • να εξασφαλίσουν ότι τα αδρανοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα * ή η αξία τους θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και η αξία των δικαιωμάτων των ενεργών μελών.

Πληροφόρηση

Η παρούσα πρόταση συμπληρώνει την οδηγία 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (es de en fr). Προσβλέπει στο να εξασφαλίσει ότι κάθε εργαζόμενος που δυνητικά αποχωρεί από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, είτε είναι ασφαλισμένος είτε όχι, θα διαθέτει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες που έχει η παύση της επαγγελματικής του δραστηριότητας στα δικαιώματά του για συμπληρωματική συνταξιοδότηση.

Τα ενεργά μέλη που επιθυμούν μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά:

 • τους όρους απόκτησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής σύνταξης·
 • τις συνέπειες της εφαρμογής των όρων αυτών κατά την παύση της απασχόλησης·
 • την αξία των θεμελιωμένων δικαιωμάτων τους ή την αξιολόγηση των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους που ανάγονται κατ' ανώτατο όριο στους δώδεκα τελευταίους μήνες υπολογίζοντας από την ημερομηνία της αίτησης·
 • τους όρους σχετικά με τη μελλοντική μεταχείριση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Οι εν αναμονή δικαιούχοι που επιθυμούν μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με:

 • την αξία των αδρανοποιημένων δικαιωμάτων τους * ή μια αξιολόγηση η οποία δεν είναι προγενέστερη των 12 μηνών από την ημερομηνία της αίτησης·
 • τους όρους σχετικά με τη μελλοντική μεταχείριση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Ελάχιστες προϋποθέσεις

Στην παρούσα πρόταση προβλέπεται η αρχή της μη υπαναχώρησης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν ευνοϊκότερες διατάξεις από εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Η εφαρμογή της οδηγίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται τη μείωση των δικαιωμάτων απόκτησης και διατήρησης συμπληρωματικής σύνταξης.

Εφαρμογή

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ή εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους από τους κοινωνικούς εταίρους, το αργότερο δύο έτη μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας.

Δεδομένης της πολυμορφίας των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, μπορεί να παραχωρηθεί στα κράτη μέλη επιπλέον προθεσμία 5 ετών (πέρα από την αρχική προθεσμία μεταφοράς των 2 ετών) για να μεταφέρουν ορισμένες διατάξεις (δοκιμαστικές περίοδοι) που ενδέχεται να είναι υπερβολικά δεσμευτικές βραχυπρόθεσμα.

Έκθεση

Υπολογίζοντας από το επόμενο έτος μετά τα δύο έτη της προθεσμίας για την έγκριση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή καταρτίζει, ανά 5 έτη, μια έκθεση με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασαν τα κράτη μέλη.

Ιστορικό

Στην αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβόνας, καθώς και στην ατζέντα κοινωνικής πολιτικής (2006-2010), υπογραμμίζεται η σημασία που έχει η κινητικότητα για τη βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και για την αύξηση της ευελιξίας των αγορών εργασίας.

Απέναντι στο πρόβλημα της δημογραφικής γήρανσης, τα κράτη μέλη ενισχύουν τη σημασία των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης όσον αφορά την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με το γήρας.

Έτσι, γίνεται ιδιαίτερα σημαντική η μείωση των εμποδίων για την κινητικότητα που απορρέουν από τα εν λόγω συμπληρωματικά συστήματα.

Ένα πρώτο βήμα έγινε με την οδηγία σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης η οποία εκδόθηκε το 1998 (es de en fr). Η εν λόγω οδηγία αποσκοπούσε ιδίως στο να εξασφαλίσει το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης στα άτομα που μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη.

Η παρούσα πρόταση οδηγίας αποβλέπει στο να συμπληρώσει το κείμενο του 1998. Πριν από την υποβολή της, προηγήθηκαν δύο στάδια διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, στα οποία συμμετείχε η επιτροπή των συντάξεων σε μεγάλο βαθμό.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης

 • Συμπληρωματική σύνταξη: η σύνταξη που προβλέπεται από τους κανόνες συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία και πρακτική.
 • Σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης: κάθε επαγγελματικό σύστημα συνταξιοδότησης, το οποίο είναι σύμφωνο προς την εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική, που συνδέεται με μια σχέση εργασίας και προορίζεται για τη χορήγηση συμπληρωματικής σύνταξης σε μισθωτούς και μη μισθωτούς εργαζόμενους.
 • Αδρανοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα: τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που διατηρούνται στο σύστημα στο οποίο αποκτήθηκαν από έναν εν αναμονή δικαιούχο.
 • Αξία των αδρανοποιημένων δικαιωμάτων: Αξία σε κεφάλαιο των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που υπολογίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Παραπομπες και διαδικασια

Πρόταση

Επίσημη Εφημερίδα

Διαδικασία

COM(2005) 507

-

Συναπόφαση COD/2005/0214

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27.11.2007

Top