EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας — Διαβαθμίσεις και μέτρα ασφαλείας επί των γνώσεων

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας — Διαβαθμίσεις και μέτρα ασφαλείας επί των γνώσεων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3 περί εφαρμογής του άρθρου 24 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

 • Ο κανονισμός καθορίζει τις διαβαθμίσεις ασφαλείας και τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων γνώσεων της Ευρατόμ (ΔΓΕ) που καλύπτονται από τα άρθρα 24 και 25 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). Οι ECI μπορεί να περιλαμβάνουν αναφορές, δεδομένα, έγγραφα, αντικείμενα και μέσα αναπαραγωγής.
 • Το άρθρο 24 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας αναφέρεται στις γνώσεις που αποκτώνται από το πρόγραμμα πυρηνικής έρευνας της ΕΕ, η αποκάλυψη των οποίων μπορεί να παραβλάψει τα συμφέροντα της αμύνης των χωρών της ΕΕ. Το άρθρο 25 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ομοίως αναφέρεται στις γνώσεις για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα υποδείγματα χρησιμότητας*.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα μέτρα ασφαλείας και οι οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους εκδίδονται από:

 • τα όργανα, τις επιτροπές, τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)·
 • τις χώρες της ΕΕ και τις υπηρεσίες τους·
 • κοινές επιχειρήσεις·
 • πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκροτεί γραφείο ασφαλείας προκειμένου:

 • να συντονίζει και να εξασφαλίζει τη γενική εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας·
 • να ελέγχει τον τρόπο που εφαρμόζονται τα μέτρα εντός των οργάνων, επιτροπών, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΕ·
 • να επαληθευθεί ότι οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν τα μέτρα·
 • να προτείνει τροποποιήσεις του κανονισμού όπου απαιτείται.

Διορίζεται υπάλληλος ασφαλείας σε κάθε όργανο, επιτροπή ή υπηρεσία της ΕΕ όπου φυλάσσονται οι ΕΔΓ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για

 • την καταχώρηση των ΕΔΓ·
 • τη διατήρηση καταλόγου με τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις ΕΔΓ·
 • τη καθοδήγηση του προσωπικού στα καθήκοντά ασφαλείας του·
 • τη διασφάλιση εφαρμογής των υλικών μέτρων προστασίας.

Διαβαθμίσεις, εξουσιοδότηση και έρευνα ασφαλείας

 • Οι διαβαθμίσεις ασφαλείας των ΕΔΓ καθορίζονται ανάλογα με το βαθμό βλάβης που θα προκαλούσε η μη εγκεκριμένη αποκάλυψη τους στα συμφέροντα της αμύνης των χωρών της ΕΕ:
  • Eura — Άκρως απόρρητο: η αποκάλυψη τους θα είχε εξαιρετικώς σοβαρές συνέπειες για τα συμφέροντα της αμύνης·
  • Eura — Απόρρητο: η αποκάλυψη τους θα είχε σοβαρές συνέπειες για τα συμφέροντα της αμύνης·
  • Eura — Εμπιστευτικό: η αποκάλυψη τους θα έβλαπτε τα συμφέροντα της αμύνης·
  • Eura — Περιορισμένης χρήσεως: η αποκάλυψη τους θα έθιγε τα συμφέροντα της αμύνης αλλά πρόκειται για γνώσεις που θα απαιτούσαν μικρότερη προστασία από εκείνη που θα απαιτούσαν τα έγγραφα που χαρακτηρίζονται ως Eura — Εμπιστευτικό.
 • Οι αναφορές στα έγγραφα ή στα δεδομένα που χαρακτηρίζονται ως Eura — Απόρρητο και Eura — Άκρως απόρρητο πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο και να μην αποκαλύπτεται το περιεχόμενο και ο βαθμός ασφαλείας τους.
 • Πρόσβαση στις ΔΓΕ (εκτός από τις Eura — Περιορισμένης χρήσεως) χορηγείται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν σαφή ανάγκη να λάβουν τέτοιες γνώσεις. Η εξουσιοδότηση μπορεί να χορηγηθεί έπειτα από έρευνα ασφαλείας που διενεργεί είτε το γραφείο ασφαλείας είτε η εκάστοτε χώρα της ΕΕ.

Υλική προστασία των ΕΔΓ

 • Οι ΕΔΓ βαθμού Eura — Άκρως Απόρρητο, Eura — Απόρρητο και Eura — Εμπιστευτικό πρέπει να φέρουν σφραγίδα σε κάθε σελίδα·
 • Τα αντίγραφα των ΕΔΓ πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στην κάλυψη των απαραιτήτων αναγκών της στιγμής·
 • Η δημιουργία αντιγράφων ΕΔΓ βαθμού Eura — Άκρως Απόρρητο είναι δυνατή μόνο με τη συναίνεση του γραφείου ασφαλείας και, σε περίπτωση γνώσεων για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μόνο με τη συγκατάθεση της χώρας προέλευσης της ΕΕ·
 • Τα κτίρια στα οποία φυλάσσονται ΔΓΕ βαθμού Eura — Εμπιστευτικό και ανωτέρου πρέπει να είναι ασφαλή και να εξακριβώνεται με βεβαιότητα η ταυτότητα των υπαλλήλων και των επισκεπτών·
 • Οι επισκέπτες δεν πρέπει να αφεθούν μόνοι σε χώρους στους οποίους υπάρχουν ΔΓΕ·
 • Εφαρμόζονται κανόνες όσον αφορά τους θωρακισμένους φοριαμούς για τις διάφορες διαβαθμίσεις ασφαλείας·
 • Κάθε ΔΓΕ βαθμού Eura — Άκρως Απόρρητο και Eura — Απόρρητο πρέπει να γίνεται αντικείμενο ειδικής καταχωρήσεως·
 • Η εσωτερική κυκλοφορία των ΕΔΓ πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο που να προλαμβάνεται κάθε αδιακρισία·
 • Οι ΔΓΕ βαθμού Eura — Εμπιστευτικό ή ανωτέρου, όταν αποστέλλονται εκτός ενός κτιρίου πρέπει να τοποθετούνται εντός διπλού φακέλλου, και η ένδειξη της διαβαθμίσεως ασφαλείας να τοποθετείται μόνο στο εσωτερικό·
 • Οι ΔΓΕ βαθμού Eura — Άκρως Απόρρητο, όταν αποστέλλονται εκτός των συνόρων, διακινούνται με διπλωματικό σάκκο, ο οποίος συνοδεύεται από ένα ταχυδρόμο και ένα άλλο πρόσωπο. Οι ΔΓΕ βαθμού Eura — Απόρρητο και Eura — Εμπιστευτικό, όταν αποστέλλονται εκτός των συνόρων, διακινούνται με διπλωματικό σάκκο·
 • Εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες κατά την εξουσιοδότηση της ασφαλής καταστροφής των ΕΔΓ που δεν είναι πλέον απαραίτητες.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 15 Νοεμβρίου 1958.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δείτε επίσης:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υπόδειγμα χρησιμότητας: καταχωρισμένο δικαίωμα που παρέχει στον κάτοχο την αποκλειστική χρήση μιας τεχνικής εφεύρεσης με αντάλλαγμα τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τη λειτουργία της εφεύρεσης, και χορηγείται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3 του Συμβουλίου περί εφαρμογής του άρθρου 24 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ 17 της 6.10.1958, σ. 406-416)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας — Τίτλος II — Διατάξεις για την ενίσχυση της προόδου στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας — Κεφάλαιο 2: Η διάδοση των γνώσεων — Τμήμα 3: Διατάξεις περί απορρήτου — Άρθρο 24 (ΕΕ C 203 της 7.6.2016, σ. 15-16)

Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας — Τίτλος II — Διατάξεις για την ενίσχυση της προόδου στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας — Κεφάλαιο 2: Η διάδοση των γνώσεων — Τμήμα 3: Διατάξεις περί απορρήτου — Άρθρο 25 (ΕΕ C 203 της 7.6.2016, σ. 16-17)

τελευταία ενημέρωση 15.05.2020

Top