Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Κανόνες σχετικά με τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών μεταξύ πωλητών και καταναλωτών

Κανόνες σχετικά με τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών μεταξύ πωλητών και καταναλωτών

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Σκοπός της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, προβλέποντας συγχρόνως υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της θέσπισης ορισμένων κοινών κανόνων σχετικά με τις συμβάσεις πώλησης μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή.

Αυτοί αφορούν:

 • τη συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση·
 • την επανόρθωση σε περίπτωση έλλειψης της εν λόγω συμμόρφωσης·
 • τους τρόπους άσκησης της εν λόγω επανόρθωσης·
 • τις εμπορικές εγγυήσεις.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η νομοθεσία εφαρμόζεται σε συμβάσεις πώλησης* μεταξύ ενός καταναλωτή και ενός πωλητή για την προμήθεια αγαθών*.

Η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται:

 • στην παροχή ψηφιακού περιεχομένου* ή ψηφιακών υπηρεσιών*, εκτός εάν ενσωματώνονται σε αγαθά ή διασυνδέονται με αυτά, καθώς είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των λειτουργιών τους και παρέχονται σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης (αγαθά με ψηφιακά στοιχεία
 • οποιοδήποτε υλικό μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφορά ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. CD, DVD, κ.λπ.).

Οι πωλητές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα αγαθά που παραδίδονται στον καταναλωτή είναι σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης, καθώς:

 • είναι σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν στη σύμβαση, π.χ. αντιστοιχούν στην περιγραφή, τον τύπο, την ποσότητα, την ποιότητα και έχουν τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τη σύμβαση, είναι κατάλληλα για τους συμφωνηθέντες σκοπούς κ.λπ.· και
 • πληρούν αντικειμενικά κριτήρια συμμόρφωσης, δηλ.
  • είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται συνήθως παρεμφερή αγαθά
  • αντιστοιχούν στο δείγμα ή το υπόδειγμα που επιδείχθηκε στον καταναλωτή
  • παραδίδονται με τα εξαρτήματα, τις οδηγίες και τη συσκευασία που μπορεί ευλόγως να αναμένει να λάβει ο καταναλωτής και
  • έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που μπορεί ευλόγως να αναμένει ο καταναλωτής.

Οι πωλητές φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που καθίσταται εμφανής εντός 2 ετών από την παράδοση. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, ο καταναλωτής δεν οφείλει να αποδείξει ότι το ελάττωμα υπήρχε κατά τον χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση αγαθών με ψηφιακά στοιχεία:

 • οι πωλητές πρέπει να ενημερώνουν και να παρέχουν στον καταναλωτή όλες τις ενημερώσεις που απαιτούνται ώστε να διατηρηθεί η συμμόρφωσή τους για την περίοδο που μπορεί ευλόγως να αναμένει ο καταναλωτής, εκτός εάν το ψηφιακό στοιχείο των αγαθών παρέχεται συνεχώς, οπότε και θα πρέπει να παρέχονται ενημερώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προμήθειας·
 • οι πωλητές φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που καθίσταται εμφανής εντός 2 ετών από την παράδοση, εκτός εάν το ψηφιακό στοιχείο των αγαθών πρόκειται να παρέχεται συνεχώς για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, οπότε ο πωλητής φέρει ευθύνη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προμήθειας.

Εάν τα αγαθά είναι ελαττωματικά («έλλειψη συμμόρφωσης»), οι καταναλωτές έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα επανόρθωσης:

 • επιλογή μεταξύ επισκευής και αντικατάστασης των αγαθών, δωρεάν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς σημαντική ενόχληση. Ο πωλητής μπορεί να προσφέρει τον εναλλακτικό τρόπο επανόρθωσης, εάν ο επιλεγμένος τρόπος είναι αδύνατος ή συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες για τον πωλητή·
 • αναλογική μείωση του τιμήματος·
 • τερματισμό της σύμβασης, εκτός εάν το ελάττωμα είναι επουσιώδες.

Εμπορικές εγγυήσεις:

 • είναι δεσμευτικές για τον εγγυητή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη δήλωση εγγύησης και στη σχετική διαφήμιση, ανάλογα με το ποιες είναι πιο επωφελείς για τον καταναλωτή·
 • πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή σε απλή και κατανοητή γλώσσα και κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική αναφορά·
 • περιλαμβάνουν:
  • επιβεβαίωση ότι ο καταναλωτής δικαιούται βάσει νόμου επανόρθωση από τον πωλητή για οποιαδήποτε ελαττώματα δωρεάν
  • το όνομα και τη διεύθυνση του εγγυητή
  • τη διαδικασία για την εφαρμογή της εγγύησης και τους όρους της εγγύησης.

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΠΟΡΟΥΝ:

 • να εξαιρούν από τη νομοθεσία μεταχειρισμένα αγαθά που πωλούνται σε δημόσιους πλειστηριασμούς και ζώντα ζώα·
 • να ρυθμίζουν πτυχές του γενικού δικαίου περί συμβάσεων ή το δικαίωμα αποζημίωσης, όταν τα θέματα αυτά δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία·
 • να παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου τρόπου επανόρθωσης, εάν η έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών καταστεί εμφανής εντός 30 ημερών από την παράδοση, ή να διατηρούν συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με τις εγγυήσεις για κρυφά ελαττώματα.

Οι χώρες της ΕΕ:

 • δεν πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή, τα οποία διαφέρουν από τα προβλεπόμενα στην οδηγία·
 • επιτρέπεται να εφαρμόζουν μεγαλύτερες προθεσμίες για την ευθύνη του πωλητή από αυτές που προβλέπονται στην οδηγία·
 • δύναται να ορίζουν ότι, για να επωφεληθεί από τα δικαιώματά του, ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει τον πωλητή εντός 2 μηνών από τον εντοπισμό του ελαττώματος·
 • μεριμνούν για την ύπαρξη επαρκών και αποτελεσματικών μέτρων για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία·
 • ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την οδηγία και τους τρόπους επιβολής τους·
 • θεσπίζουν και δημοσιεύουν τα μέτρα που ορίζονται στη νομοθεσία έως την 1η Ιουλίου 2021.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έως τις 12 Ιουνίου 2024 για την εφαρμογή της οδηγίας.

Κατάργηση

Η οδηγία (EE) 2019/771 καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 1999/44/ΕΚ (Οδηγία σχετικά με την πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών — CSGD) από την 1η Ιανουαρίου 2022.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόσουν τους κανόνες από την 1η Ιανουαρίου 2022.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Σκοπός της οδηγίας είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή και της αυξημένης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας. Αποτελεί μέρος της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η οποία παρέχει ένα ευρύ πλαίσιο για την ενθάρρυνση της ένταξης της ψηφιακής διάστασης στην εσωτερική αγορά.
 • Η νομοθεσία συμπληρώνει την οδηγία (EE) 2019/770, η οποία θεσπίζει κανόνες για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται σε υλικό μέσο (όπως DVD, CD, κλειδιά USB και κάρτες μνήμης).
 • Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σύμβαση πώλησης: μια σύμβαση κατά την οποία ο πωλητής μεταβιβάζει την κυριότητα αγαθών σε έναν καταναλωτή έναντι τιμήματος.
Αγαθά:
 • κάθε ενσώματο κινητό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένου του νερού, του αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, όταν πωλούνται σε περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη ποσότητα·
 • κάθε ενσώματο κινητό αντικείμενο που ενσωματώνει ή διασυνδέεται με ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία κατά τέτοιο τρόπο ώστε η απουσία του εν λόγω ψηφιακού περιεχομένου ή της εν λόγω ψηφιακής υπηρεσίας να παρεμποδίζει τα αγαθά από το να εκτελούν τις λειτουργίες τους («αγαθά με ψηφιακά στοιχεία»).
Ψηφιακό περιεχόμενο: δεδομένα τα οποία παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή.
Ψηφιακή υπηρεσία:
 • υπηρεσία που παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να δημιουργεί, να επεξεργάζεται, να αποθηκεύει δεδομένα σε ψηφιακή μορφή ή να έχει πρόσβαση σε αυτά, ή
 • υπηρεσία που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, που έχουν αναφορτωθεί ή δημιουργηθεί από καταναλωτή ή άλλους χρήστες της υπηρεσίας αυτής, ή κάθε άλλη αλληλεπίδραση με τα δεδομένα αυτά.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ (ΕΕ L 136 της 22.5.2019, σ. 28-50)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (ΕΕ L 136 της 22.5.2019, σ. 1-27)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1128 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 1-11)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1128 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό έγγραφο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12-16)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 10.09.2019

Top