EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

 • Η οδηγία αναδιατυπώνει και καταργεί την προηγούμενη νομοθεσία {οδηγία 2009/28/ΕΚ, οδηγία (ΕΕ) 2015/1513 και οδηγία 2013/18/ΕΕ του Συμβουλίου}.
 • Η οδηγία θεσπίζει κοινό σύστημα προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές* στους διαφόρους τομείς. Ειδικότερα, η οδηγία αποσκοπεί στα εξής:
  • στον ορισμό δεσμευτικού στόχου της ΕΕ για το μερίδιό της στο ενεργειακό μείγμα το 2030·
  • στη ρύθμιση της αυτοκατανάλωσης για πρώτη φορά και
  • στη θέσπιση κοινού συνόλου κανόνων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ηλεκτρισμό, τη θέρμανση και την ψύξη, καθώς και στις μεταφορές στην ΕΕ.
 • Η αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα έχει καίρια σημασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντός μας και τη μείωση της ενεργειακής μας εξάρτησης, καθώς και για τη συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική πρωτοπορία της ΕΕ και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, μεταξύ άλλων σε αγροτικές και απομονωμένες περιοχές.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η προώθηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας αποτελεί έναν από τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Η αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί σημαντική συνιστώσα της δέσμης μέτρων που απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τη συμμόρφωση με τη συμφωνία του Παρισιού του 2015 για την αλλαγή του κλίματος και το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια (2020 έως 2030).

Η εν λόγω αναδιατυπωμένη οδηγία, μαζί με την αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και τον νέο κανονισμό διακυβέρνησης, αποτελεί συνιστώσα της δέσμης μέτρων Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους, η οποία αποσκοπεί στην παροχή νέων, εμπεριστατωμένων κανόνων σχετικά με τη ρύθμιση της ενέργειας για την επόμενη δεκαετία.

Η οδηγία:

 • διασφαλίζει την επίτευξη του δεσμευτικού στόχου της ΕΕ αποδοτικά·
 • θεσπίζει σταθερή, προσανατολισμένη στην αγορά ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια·
 • παρέχει αίσθημα μακροπρόθεσμης ασφάλειας στους επενδυτές και επιταχύνει τις διαδικασίες έκδοσης αδειών για την εγκατάσταση έργων·
 • επιτρέπει τη συμμετοχή των καταναλωτών στην ενεργειακή μετάβαση, παρέχοντάς τους το δικαίωμα να παράγουν τη δική τους ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·
 • αυξάνει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς θέρμανσης, ψύξης και μεταφορών·
 • ενισχύει τα κριτήρια αειφορίας της ΕΕ για τη βιοενέργεια.

Στην οδηγία περιλαμβάνονται τα εξής:

 • δεσμευτικός συνολικός στόχος της ΕΕ για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 32% τουλάχιστον το 2030·
 • κανόνες για αποδοτική χρηματοδοτική στήριξη που βασίζεται στην αγορά όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·
 • προστασία των καθεστώτων στήριξης από τροποποιήσεις που θέτουν σε κίνδυνο τα υφιστάμενα έργα·
 • μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς και μεταξύ χωρών της ΕΕ και χωρών εκτός της ΕΕ·
 • απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των θυρίδων ενιαίας εξυπηρέτησης, των προθεσμιών και της ψηφιοποίησης)·
 • βελτιωμένο σύστημα των εγγυήσεων προέλευσης, το οποίο επεκτείνεται σε όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
 • κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν στους καταναλωτές να παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια, μεμονωμένα ή ως μέρος των κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας, χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς·
 • στους τομείς θέρμανσης και ψύξης:
  • ετήσια αύξηση 1,3 ποσοστιαίων μονάδων του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα
  • το δικαίωμα αποσύνδεσης των καταναλωτών από μη αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και
  • πρόσβαση τρίτων προμηθευτών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης στα δίκτυα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης·
 • στον τομέα των μεταφορών:
  • δεσμευτικός στόχος 14% με
  • συγκεκριμένο επιμέρους στόχο της τάξης του 3,5% για τα προηγμένα βιοκαύσιμα και
  • ανώτατα όρια για τα συμβατικά βιοκαύσιμα και τα βιοκαύσιμα που προκαλούν υψηλό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης* ·
 • ενίσχυση των κριτηρίων αειφορίας της ΕΕ για τη βιοενέργεια, με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής τους ώστε να καλυφθούν όλα τα καύσιμα που παράγονται από βιομάζα ανεξαρτήτως της τελικής χρήσης της ενέργειας.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 24 Δεκεμβρίου 2018 και πρέπει να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες της ΕΕ έως τις 30 Ιουνίου 2021.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: η ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές, όπως αιολική, ηλιακή (θερμική και φωτοβολταϊκή), αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική, θερμική ενέργεια περιβάλλοντος, παλιρροϊκή, κυματική και λοιπές μορφές ενέργειας των ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, ενέργεια από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων και τα βιοαέρια.
Κίνδυνος έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης: οι αλλαγές της χρήσης γης οφείλονται στην καλλιέργεια περισσότερων φυτών για την παραγωγή αιθανόλης ή βιοντίζελ, με σκοπό την ανταπόκριση στην αυξημένη παγκόσμια ζήτηση βιοκαυσίμων. Μπορούν να προκληθούν ανεπιθύμητες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης περισσότερων εκπομπών άνθρακα.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82-209)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 1-77)

Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 210-230)

Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1-56)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16-62)

τελευταία ενημέρωση 31.01.2019

Top