EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης της ΕΕ για πουλερικά και κρέας πουλερικών από τρίτες χώρες, εδάφη ή ζώνες

Απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης της ΕΕ για πουλερικά και κρέας πουλερικών από τρίτες χώρες, εδάφη ή ζώνες

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 798/2008 - Κατάλογος τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών από όπου επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομισθούν μέσω της Κοινότητας πουλερικά και κρέας πουλερικών, καθώς και απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Σκοπός είναι να διασφαλισθεί ότι πουλερικά και κρέας πουλερικών που προέρχονται εκτός ΕΕ και εισάγονται ή διαμετακομίζονται μέσω της ΕΕ πληρούν τα ίδια πρότυπα με αυτά που παράγονται εντός της ΕΕ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

 • Ο κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης για εισαγωγές εντός της ΕΕ και διαμετακομίσεις μέσω της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης μέσω διαμετακόμισης, των εξής:
  • πουλερικών, αυγών για επώαση, νεοσσών μίας ημέρας και αυγών απαλλαγμένων από ειδικά παθογόνα·
  • κρέατος και κιμά από πουλερικά, συμπεριλαμβανομένων άγριων θηραμάτων, αυγών και προϊόντων αυγών.
 • Απαριθμεί τρίτες χώρες, εδάφη ή ζώνες από τις οποίες τα εν λόγω ζώα και προϊόντα επιτρέπεται να εισάγονται στην ΕΕ.
 • Δεν εφαρμόζεται στα πουλερικά που προορίζονται για εκθέσεις, διαγωνισμούς ή αγώνες.

Ο κανονισμός καλύπτει ορισμένες πτυχές, στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής:

 • γενικοί όροι για εισαγωγή και διαμετακόμιση όπως
  • απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης
  • διαδικασίες εξέτασης, δειγματοληψίας και δοκιμής και
  • απαιτήσεις αναφοράς ασθενειών·
 • το ζωοϋγειονομικό καθεστώς της χώρας, του εδάφους ή της ζώνης προέλευσης όσον αφορά ασθένειες πουλερικών — σε αυτό περιλαμβάνονται
  • τα κριτήρια χαρακτηρισμού αυτών των περιοχών ως απαλλαγμένων από τη γρίπη των πτηνών
  • απαιτήσεις προγραμμάτων για την επιτήρηση της γρίπης των πτηνών
  • τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας εξ αυτών των περιοχών ως απαλλαγμένης από την ψευδοπανώλη των πτηνών (ιογενής ασθένεια που πλήττει τα πουλερικά)
  • απαιτήσεις σχετικά με τον εμβολιασμό·
 • ειδικοί όροι εισαγωγής — για παράδειγμα:
  • την εισαγωγή πουλερικών, αυγών για επώαση και νεοσσών μίας ημέρας
  • την εισαγωγή αυγών απαλλαγμένων από ειδικά παθογόνα
  • τη μεταφορά πουλερικών και νεοσσών μίας ημέρας·
 • ειδικοί όροι διαμετακόμισης — περιλαμβάνονται εξαιρέσεις για διαμετακόμιση συγκεκριμένων προϊόντων πουλερικών μέσω Λετονίας, Λιθουανίας, Πολωνίας και Κροατίας.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομισθούν μέσω της Κοινότητας πουλερικά και κρέας πουλερικών και για καθορισμό των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (ΕΕ L 226 της 23.8.2008, σ. 1-94)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1-142)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1-208)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 139/2013 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2013, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων για εισαγωγές ορισμένων πτηνών στην Ένωση και των συνθηκών της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας) (ΕΕ L 47 της 20.2.2013, σ. 1-17)

Οδηγία 2009/158/EΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (κωδικοποιημένη έκδοση) (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 74-113)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11–20)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9-30)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56-68)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

τελευταία ενημέρωση 21.06.2019

Top