EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας — ορισμός των τρομοκρατικών εγκλημάτων και στήριξη των θυμάτων

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας — ορισμός των τρομοκρατικών εγκλημάτων και στήριξη των θυμάτων

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία (EΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Σκοπεύει να προσαρμόσει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας υπό το φως των εξελισσόμενων τρομοκρατικών απειλών και λαμβάνοντας υπόψη τον διεθνή χαρακτήρα της τρομοκρατίας.

Θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των αδικημάτων και των σχετικών ποινών σε αυτόν τον τομέα.

Εισάγει επίσης μέτρα προστασίας, στήριξης και αρωγής των θυμάτων.

Αντικαθιστά την απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ ως ακρογωνιαίο λίθο της απάντησης της ποινικής δικαιοσύνης των χωρών της ΕΕ ενάντια στην τρομοκρατία και τροποποιεί κάποια μέρη της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά αδικήματα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ορισμός των τρομοκρατικών αδικημάτων

Η οδηγία προβλέπει εξαντλητικό κατάλογο σοβαρών αδικημάτων τα οποία οι χώρες της ΕΕ στην εθνική τους νομοθεσία πρέπει να ταξινομούν ως τρομοκρατικά αδικήματα όταν διαπράττονται ή υπάρχει απειλή διάπραξής τους για συγκεκριμένο τρομοκρατικό σκοπό.

Οι τρομοκρατικοί σκοποί περιγράφονται ως οτιδήποτε από τα εξής:

 • σοβαρός εκφοβισμός ενός πληθυσμού·
 • αθέμιτος εξαναγκασμός κυβέρνησης ή διεθνούς οργανισμού να εκτελέσει ή να παραλείψει οποιαδήποτε πράξη·
 • σοβαρή αποσταθεροποίηση ή καταστροφή των θεμελιωδών πολιτικών, συνταγματικών, οικονομικών ή κοινωνικών δομών μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού.

Σχετικά αδικήματα

Ο κατάλογος των τρομοκρατικών αδικημάτων τα οποία οι χώρες της ΕΕ πρέπει να τιμωρούν ως ποινικά αδικήματα, ακόμη και όταν δεν έχει όντως διαπραχθεί τρομοκρατικό αδίκημα, επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τα εξής:

 • αδικήματα σχετικά με τρομοκρατική ομάδα (δηλαδή την καθοδήγηση τέτοιας ομάδας ή την ενσυνείδητη συμμετοχή στις δραστηριότητές της) όταν τελούνται εκ προθέσεως, και
 • αδικήματα σχετικά με τρομοκρατικές δραστηριότητες. Αυτά συμπεριλαμβάνουν:
  • τη διάδοση, είτε στο διαδίκτυο ή με συμβατικά μέσα, μηνύματος με πρόθεση την υποκίνηση σε τέλεση τρομοκρατικού αδικήματος, παραδείγματος χάριν με την εξύμνηση τρομοκρατικών πράξεων·
  • την υποκίνηση και τη στρατολόγηση άλλου προσώπου για την τέλεση τρομοκρατικού αδικήματος·
  • την παροχή ή την παρακολούθηση εκπαίδευσης για τρομοκρατικούς σκοπούς, παραδείγματος χάριν σχετικά με την κατασκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, πυροβόλων όπλων ή επικίνδυνων ουσιών·
  • τα ταξίδια εντός ή εκτός της ΕΕ ή προς την ΕΕ για τρομοκρατικούς σκοπούς, παραδείγματος χάριν με σκοπό τη συμμετοχή στις δραστηριότητες κάποιας τρομοκρατικής ομάδας ή την εκτέλεση τρομοκρατικής επίθεσης·
  • την οργάνωση και τη διευκόλυνση τέτοιων ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένης της υλικοτεχνική ή υλικής στήριξης, όπως η αγορά εισιτηρίων ή ο σχεδιασμός διαδρομών·
  • την παροχή ή τη συγκέντρωση κεφαλαίων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ή με επίγνωση του γεγονότος ότι θα χρησιμοποιηθούν για την τέλεση τρομοκρατικών αδικημάτων.

Γενικά χαρακτηριστικά

Αυτά συμπεριλαμβάνουν:

 • βελτιωμένους κανόνες σχετικά με τα εξής:
  • τη συνέργεια και υποκίνηση, ηθική αυτουργία και απόπειρα, και
  • τη δικαιοδοσία και ποινική δίωξη προκειμένου να διασφαλιστούν η συνέπεια και η αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών κανόνων και να αποφευχθούν τα νομικά κενά·
 • την υποχρέωση των χωρών της ΕΕ για τα εξής:
  • την εισαγωγή ποινών και κυρώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τα αδικήματα, οι οποίες να αντανακλούν τη σοβαρότητα των αδικημάτων·
  • τη λήψη μέτρων για την άμεση αφαίρεση και το κλείδωμα τρομοκρατικού διαδικτυακού περιεχομένου που φιλοξενείται στην επικράτειά τους και την επίτευξη της αφαίρεσης του περιεχομένου αυτού από ιστοσελίδες εκτός της επικράτειάς τους·και
  • τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την εφαρμογή της οδηγίας αυτής·
 • την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά αδικήματα.

Υποστήριξη στα θύματα

 • Η οδηγία συμπεριλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις σε σχέση με μια σειρά υπηρεσιών για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών των θυμάτων της τρομοκρατίας, όπως το δικαίωμα για άμεση πρόσβαση σε επαγγελματικές υπηρεσίες στήριξης για την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής στήριξης και νομικών ή πρακτικών συμβουλών.
 • Ενισχύει επίσης τους μηχανισμούς αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων με σκοπό την παροχή συνδρομής στα θύματα της τρομοκρατίας αμέσως αφού λάβει χώρα τρομοκρατική επίθεση.
 • Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα θύματα της τρομοκρατίας τα οποία κατοικούν σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από εκείνη στην οποία τελέστηκε το τρομοκρατικό έγκλημα έχουν πρόσβαση σε:
  • πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους
  • τις υπηρεσίες στήριξης και τα καθεστώτα αποζημίωσης διαθέσιμα στη χώρα όπου τελέστηκε το τρομοκρατικό έγκλημα.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Εφαρμόζεται από τις 20 Απριλίου 2017. Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2018.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία (EΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6-21)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Τίτλος I — Κοινές διατάξεις — Άρθρο 6 (πρώην άρθρο 6 ΣΕΕ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 19)

Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39-50)

Αλλεπάλληλες τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/42/ΕΕ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση έχει αξία ως τεκμήριο και μόνο.

Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 8-14)

Απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία όσον αφορά τα τρομοκρατικά αδικήματα (ΕΕ L 253 της 29.9.2005, σ. 22-24)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2002/475/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3-7)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 20.02.2018

Top