EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Παραγωγή στατιστικών για τα γεωργικά φάρμακα

Παραγωγή στατιστικών για τα γεωργικά φάρμακα

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 — στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

  • Θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες για τη συλλογή και τη διάδοση στατιστικών σχετικά με τις πωλήσεις και τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.
  • Αυτές οι στατιστικές, σε συνδυασμό με άλλα σχετικά στοιχεία, βοηθούν τις χώρες της ΕΕ να καταρτίσουν εθνικά σχέδια δράσης με ποσοτικούς στόχους, μέτρα και χρονοδιαγράμματα, τα οποία προβλέπονται στην οδηγία 2009/128/ΕΚ, και αποσκοπούν στη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον.
  • Είναι επίσης απαραίτητες για την αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη και για τον υπολογισμό κατάλληλων δεικτών σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση των γεωργικών φαρμάκων για την υγεία και το περιβάλλον.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Οι στατιστικές εφαρμόζονται:

  • στις ετήσιες ποσότητες γεωργικών φαρμάκων που διατίθενται στην αγορά προς πώληση σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού·
  • στις ετήσιες ποσότητες γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού.

Συλλογή, διαβίβαση και επεξεργασία των στοιχείων

Οι χώρες·της ΕΕ πρέπει να συλλέγουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών που παρατίθενται στο παράρτημα Ι σε ετήσια βάση, και για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών που παρατίθενται στο παράρτημα II σε πενταετή βάση με τους ακόλουθους τρόπους:

  • έρευνες·
  • πληροφορίες που αφορούν τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση γεωργικών φαρμάκων λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·
  • διοικητικές πηγές· ή
  • συνδυασμό των εν λόγω τρόπων, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών στατιστικής εκτίμησης με βάση κρίσεις εμπειρογνωμόνων ή μοντέλα.

Έπειτα, πρέπει να διαβιβάζουν τα αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και την περιοδικότητα που καθορίζονται στα παραρτήματα του κανονισμού. Πρέπει να παρουσιάζουν τα στοιχεία σύμφωνα με την ταξινόμηση στο παράρτημα III και τον τεχνικό μορφότυπο που θεσπίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1264/2014 της Επιτροπής.

Τα εμπιστευτικά στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις εθνικές αρχές και από την Επιτροπή (Eurostat) αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 σχετικά με την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών.

Αξιολόγηση της ποιότητας

Οι χώρες της ΕΕ υποβάλουν εκθέσεις στην Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων που υποβλήθηκαν. Η Επιτροπή (Eurostat) επίσης αξιολογεί την ποιότητα των στοιχείων.

Μέτρα εφαρμογής και επιτροπή

Ο κανονισμός εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει πρόσθετες νομικές πράξεις για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής. Η Επιτροπή αναθεωρεί τακτικά τον κατάλογο δραστικών ουσιών που θα καλύπτονται και την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες προϊόντων και χημικές κλάσεις, όπως ορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού. Η Επιτροπή επικουρείται και λαμβάνει συμβουλές από την Επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, που αποτελείται από εθνικούς εμπειρογνώμονες.

Έκθεση

Ανά πέντε έτη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού. Πέρα από την αξιολόγηση της ποιότητας των διαβιβαζόμενων στοιχείων, η έκθεση εξετάζει τις μεθόδους συλλογής δεδομένων, τον φόρτο των επιχειρήσεων, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των εθνικών διοικήσεων, καθώς και τη χρησιμότητα των στατιστικών όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του κανονισμού. Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση το 2017.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 30 Δεκεμβρίου 2009.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα (ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 1-22)

Διαδοχικές τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη απόδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1264/2014 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 408/2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τον μορφότυπο για τη διαβίβαση (ΕΕ L 341 της 27.11.2014, σ. 6–8)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τους ορισμούς και τον κατάλογο των δραστικών ουσιών (ΕΕ L 180 της 8.7.2011, σ. 3-38)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 408/2011 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τον μορφότυπο για τη διαβίβαση (ΕΕ L 108 της 28.4.2011, σ. 21-22)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα [COM(2017) 109 final της 3.3.2017]

Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71-86)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1-50)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164–173)

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση

τελευταία ενημέρωση 27.11.2017

Top