EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Στατιστικές — ζωικό κεφάλαιο και κρέας στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής

Στατιστικές — ζωικό κεφάλαιο και κρέας στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/2008 — στατιστικές για το ζωικό κεφάλαιο και το κρέας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

 • Θεσπίζει ένα σύστημα για την κατάρτιση και την παραγωγή στατιστικών για το ζωικό κεφάλαιο και το κρέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι στατιστικές αυτές χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και την αξιολόγηση της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ.
 • Καταργεί τις οδηγίες 93/23/ΕΟΚ, 93/24/ΕΟΚ και 93/25/ΕΟΚ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός καλύπτει στατιστικές σχετικά με τα εξής:

 • ζωικό κεφάλαιο βοοειδών*, χοίρων και αιγοπροβάτων·
 • σφαγή βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών.

Καλύπτει επίσης την κατάρτιση προβλέψεων σχετικά με την παραγωγή βοείου, μοσχαρίσιου και χοιρείου κρέατος, και κρέατος αιγοπροβάτων.

Στατιστικές για το ζωικό κεφάλαιο

Κάλυψη και κατηγορίες

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να παράγουν στατιστικές σχετικά με τον αριθμό των βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων που εκτρέφονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της επικράτειάς τους. Οι χώρες που διεξάγουν δειγματοληπτικές έρευνες πρέπει να καλύπτουν ικανό αριθμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 95 % του συνολικού πληθυσμού, όπως καθορίσθηκε από την τελευταία έρευνα διάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι κατηγορίες για τις οποίες παράγονται στατιστικές σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού.

Συχνότητα και περίοδος αναφοράς

Οι στατιστικές για το ζωικό κεφάλαιο των αιγοπροβάτων παράγονται μία φορά ανά έτος, ενώ οι στατιστικές για το ζωικό κεφάλαιο των βοοειδών και των χοίρων παράγονται δύο φορές ανά έτος. Εξαιρούνται οι χώρες στις οποίες ο πληθυσμός ενός συγκεκριμένου τύπου ζώου είναι μικρότερος από ένα ορισμένο όριο. Στις χώρες αυτές οι στατιστικές δεν παράγονται για το ζωικό κεφάλαιο των αιγοπροβάτων και παράγονται μόνο μία φορά ανά έτος για το ζωικό κεφάλαιο των βοοειδών και των χοίρων.

Ακρίβεια

Οι χώρες της ΕΕ που διεξάγουν δειγματοληπτικές έρευνες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αναγωγή των αποτελεσμάτων των εθνικών ερευνών πληρούν τις απαιτήσεις ακρίβειας που προβλέπονται στο παράρτημα III του κανονισμού.

Εάν μια χώρα χρησιμοποιεί διοικητική πηγή, πρέπει να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τη μεθοδολογία και την ποιότητα των δεδομένων.

Όταν γίνεται χρήση πηγών εκτός των ερευνών, οι πληροφορίες που λαμβάνονται πρέπει να είναι ίσης τουλάχιστον ποιότητας με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από στατιστικές έρευνες.

Προθεσμίες διαβίβασης

Ο κανονισμός ορίζει τις προθεσμίες εντός των οποίων οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις προσωρινές και οριστικές στατιστικές για το ζωικό κεφάλαιο.

Περιφερειακές στατιστικές

Οι στατιστικές του Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου πρέπει να καταρτίζονται για τις εδαφικές μονάδες NUTS 1 και NUTS 2, οι οποίες ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003, και μόνο για τις εδαφικές μονάδες NUTS 1 για τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (1). Εφόσον το άθροισμα αυτών των εδαφικών μονάδων αντιστοιχεί σε 5 % ή λιγότερο του εθνικού πληθυσμού των εν λόγω ζώων, οι στατιστικές είναι προαιρετικές για εδαφικές μονάδες με λιγότερα από:

 • 75 000 βοοειδή,
 • 150 000 χοίρους,
 • 100 000 πρόβατα και
 • 25 000 αίγες.

Στατιστικές σχετικά με τις σφαγές

Κάλυψη και κατηγορίες

Κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να παράγει στατιστικές σχετικά με τον αριθμό και το καθαρό βάρος σφαγίου των βοοειδών, χοίρων, προβάτων, αιγών και πουλερικών που σφάζονται στα σφαγεία της επικράτειάς τους και το κρέας των οποίων κρίνεται κατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Παρέχει επίσης εκτιμήσεις όσον αφορά την έκταση των σφαγών που διενεργούνται εκτός σφαγείων, έτσι ώστε οι στατιστικές να περιλαμβάνουν όλα τα βοοειδή, τους χοίρους, τα πρόβατα και τις αίγες που σφάζονται στην επικράτειά τους. Οι κατηγορίες για τις οποίες πρέπει να παράγονται στατιστικές παρατίθενται στο παράρτημα IV του κανονισμού.

Συχνότητα και διαβίβαση

Οι στατιστικές σχετικά με τις σφαγές στα σφαγεία πρέπει να παράγονται μηνιαίως και να διαβιβάζονται στη Eurostat εντός 60 ημερών.

Προβλέψεις σχετικά με την παραγωγή κρέατος

Κάλυψη

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιούν τις στατιστικές ζωικού κεφαλαίου και σφαγής καθώς και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες για να καταρτίζουν προβλέψεις σχετικά με την προσφορά βοοειδών, χοίρων, προβάτων και αιγών. Η εν λόγω προσφορά πρέπει να εκφράζεται ως η ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή, η οποία αντιστοιχεί στον αριθμό των βοοειδών, χοίρων, προβάτων και αιγών που εσφάγησαν συν το ισοζύγιο ενδοκοινοτικού και εξωτερικού εμπορίου αυτών των ζώντων ζώων. Οι προβλέψεις παράγονται για τις κατηγορίες που παρατίθενται στο παράρτημα V του κανονισμού.

Συχνότητα, περίοδοι αναφοράς και προθεσμίες διαβίβασης

Ο κανονισμός καθορίζει τη συχνότητα, τις περιόδους αναφοράς που πρέπει να καλύπτονται από τις προβλέψεις ανά τύπο ζώου και τις προθεσμίες εντός των οποίων οι χώρες της ΕΕ πρέπει να μεταβιβάζουν τις προβλέψεις παραγωγής κρέατος στη Eurostat.

Γενικοί κανόνες

 • Οι χώρες της ΕΕ είναι αρμόδιες για την ποιότητα των δεδομένων που διαβιβάζουν στη Eurostat, η οποία στη συνέχεια αξιολογεί τα δεδομένα ως προς την καταλληλότητα, την ακρίβεια, την προσβασιμότητα, τη σαφήνεια και τη συγκρισιμότητά τους.
 • Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εγκρίνει τροπολογίες στα παραρτήματα του κανονισμού. Η Eurostat επικουρείται και λαμβάνει συμβουλές από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, μια επιτροπή εθνικών εμπειρογνωμόνων.
 • Κάθε τρία έτη, οι χώρες της ΕΕ παρέχουν στη Eurostat έκθεση σχετικά με την ποιότητα των διαβιβασμένων δεδομένων.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Βοοειδή: οικόσιτα ζώα των ειδών Bos taurus και Bubalus bubalis, συμπεριλαμβανομένων των υβριδίων τους όπως τα Beefalo.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τις στατιστικές για το ζωικό κεφάλαιο και το κρέας και με την κατάργηση των οδηγιών 93/23/ΕΟΚ, 93/24/ΕΟΚ και 93/25/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 321 της 1.12.2008, σ. 1-13)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/2008 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1-41)

Βλέπε την ενοποιημένη έκδοση

τελευταία ενημέρωση 15.01.2018(1) Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Top