EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Αρτύματα καπνιστών τροφίμων — αξιολόγηση ασφάλειας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 — αρτύματα για καπνιστά τρόφιμα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ο κανονισμός καθορίζει κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με τη χορήγηση άδειας και τη χρήση αρτυμάτων σε καπνιστά τρόφιμα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο κανονισμός θεσπίζει την αξιολόγηση της ασφάλειας, καθώς και διαδικασία χορήγησης άδειας για τα πρωτογενή συμπυκνώματα καπνού* και τα πρωτογενή κλάσματα πίσσας* που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα και πάνω σε τρόφιμα ή/και για την παραγωγή των παραγώγων αρτυμάτων καπνιστών τροφίμων*.

Τα πρωτογενή προϊόντα* τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για την υγεία κατά την αξιολόγηση προστίθενται στον κατάλογο επιτρεπόμενων προϊόντων υπό συγκεκριμένους όρους χρήσης.

Οι άδειες χορηγούνται για περίοδο 10 ετών και χρήζουν ανανέωσης μετά το πέρας αυτής. Έτσι διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα επαναξιολογούνται τακτικά βάσει των πλέον πρόσφατων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και ότι τα επιτρεπόμενα προϊόντα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον αφαιρούνται από τον θετικό κατάλογο της ΕΕ.

Οι αιτούντες χορήγηση άδειας για ένα πρωτογενές προϊόν πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

  • τον τύπο του ξύλου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του πρωτογενούς προϊόντος·
  • τις μεθόδους παραγωγής των πρωτογενών προϊόντων και την περαιτέρω επεξεργασία κατά την παραγωγή των παραγώγων αρτυμάτων καπνιστών τροφίμων·
  • τις προβλεπόμενες χρήσεις μέσα ή πάνω σε συγκεκριμένα τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων·
  • χημικές προδιαγραφές·
  • τοξικολογικές μελέτες και
  • επικυρωμένες μεθόδους δειγματοληψίας και ανίχνευσης πρωτογενών προϊόντων και παραγώγων αρτυμάτων καπνιστών τροφίμων.

Η αξιολόγηση της ασφάλειας των αιτήσεων διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και βάσει διαφανών διαδικασιών.

Η αίτηση υποβάλλεται στην EFSA, την Επιτροπή και τις χώρες της ΕΕ. Εάν ζητηθεί από τον αιτούντα, ορισμένα ευαίσθητα δεδομένα μπορούν να παραμείνουν εμπιστευτικά.

Οι αξιολογήσεις της EFSA για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων είναι διαθέσιμες εδώ: Κατάλογος αρτυμάτων της ΕΕ – Επιστημονικές συμβουλές – 3 Αρτύματα καπνιστών τροφίμων (πρωτογενή προϊόντα)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 627/2006 της Επιτροπής θεσπίζει ποιοτικά κριτήρια για τις επικυρωμένες μεθόδους ανάλυσης για τη δειγματοληψία, την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισμό των πρωτογενών καπνιστών προϊόντων, όπως αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 16 Δεκεμβρίου 2003, εκτός από το άρθρο 4 παράγραφος 2 περί απαγόρευσης της διάθεσης στην αγορά αρτύματος καπνιστών τροφίμων ή τροφίμου μέσα ή πάνω στο οποίο χρησιμοποιείται μη αδειοδοτημένο άρτυμα καπνιστών τροφίμων, που εφαρμόζεται από τις 16 Ιουνίου 2005.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πρωτογενή συμπυκνώματα καπνού: το υδάτινης βάσης μέρος του συμπυκνωμένου καπνού, το οποίο έχει υποστεί καθαρισμό και εμπίπτει στον ορισμό των αρτυμάτων καπνιστών τροφίμων.
Πρωτογενή κλάσματα πίσσας: το κλάσμα της αδιάλυτης στο νερό και υψηλής πυκνότητας φάσης πίσσας του συμπυκνώματος καπνού, το οποίο έχει υποστεί καθαρισμό και εμπίπτει στον ορισμό των αρτυμάτων καπνιστών τροφίμων.
Παράγωγα αρτυμάτων καπνιστών τροφίμων: αρτύματα που παράγονται ύστερα από περαιτέρω επεξεργασία πρωτογενών προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται μέσα ή πάνω σε τρόφιμα για να προσδώσουν άρωμα καπνιστών τροφίμων σε αυτά τα τρόφιμα.
Πρωτογενή προϊόντα: πρωτογενή συμπυκνώματα καπνού και πρωτογενή κλάσματα πίσσας.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2003, για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα ή πάνω στα τρόφιμα (ΕΕ L 309 της 26.11.2003, σ. 1-8)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Εκτελεστικός κανονισμός (EΕ) αριθ. 1321/2013 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου επιτρεπόμενων πρωτογενών προϊόντων για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων που χρησιμοποιούνται, ως έχουν, μέσα ή πάνω σε τρόφιμα και/ή για την παρασκευή παραγώγων αρτυμάτων καπνιστών τροφίμων (ΕΕ L 333 της 12.12.2013, σ. 54-67)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 34-50)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 627/2006 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2006, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων για τις επικυρωμένες μεθόδους ανάλυσης για τη δειγματοληψία, την ταυτοποίηση και το χαρακτηρισμό πρωτογενών καπνιστών προϊόντων (ΕΕ L 109 της 22.4.2006, σ. 3-6)

τελευταία ενημέρωση 11.04.2018

Top