Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Κοινοί κανόνες για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ (2014-2020)

Κοινοί κανόνες για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ (2014-2020)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 — κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Ορίζει κοινές αρχές, κοινούς κανόνες και κοινά πρότυπα για τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Τα ΕΔΕΤ αποτελούνται από 5 ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
 • Κοινός στόχος των επενδύσεων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ είναι η παροχή στήριξης για την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
 • Ο κανονισμός κοινών διατάξεων:
  • ορίζει κοινές αρχές, κοινούς κανόνες και κοινά πρότυπα για τη χρήση και την εφαρμογή των ΕΔΕΤ
  • θεσπίζει κοινούς κανόνες για τα ΕΔΕΤ προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ τους καθώς και με άλλες πολιτικές και προγράμματα της ΕΕ, όπως π.χ. το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»
  • ορίζει τα καθήκοντα, τους στόχους προτεραιότητας και την οργάνωση των ταμείων
  • επισημαίνει ιδίως τη σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και άλλων κανονισμών ειδικών για κάθε ταμείο
  • θεσπίζει την αρχή της θεματικής συγκέντρωσης προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε έναν περιορισμένο αριθμό βασικών προτεραιοτήτων, ευθυγραμμισμένων με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
  • δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα:
   • καθιερώνεται πλαίσιο επιδόσεων με σκοπούς και στόχους
   • πραγματοποιείται ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης μεταξύ κάθε χώρας της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
   • το 2019 θα γίνει επανεξέταση των επιδόσεων των προγραμμάτων σε κάθε χώρα
  • εισάγει «αιρεσιμότητες» (προδιαγραφές που εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματική αξιοποίηση της στήριξης της ΕΕ)
  • καθορίζει την κατανομή των πόρων στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» μεταξύ τριών κατηγοριών περιφερειών, σύμφωνα με το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους: λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης και περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.
 • Η Επιτροπή ενέκρινε απόφαση για την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που πληρούν τα κριτήρια των τριών κατηγοριών.
 • Ορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι χώρες της ΕΕ και οι περιφέρειες προκειμένου να είναι επιλέξιμες για στήριξη από τα Ταμεία. Οι πόροι πρέπει να κατανέμονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης από ένα επίπεδο στήριξης σε άλλο, και τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, σύμφωνα με το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ τους. Επειδή οι χώρες διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ως προς τα είδη διοικητικών περιοχών και περιοχών που καλύπτονται από τον σχεδιασμό, η ΕΕ επινόησε ένα κοινό σύστημα ταξινόμησης για την επιλογή των περιφερειών και των περιοχών που θα λάβουν στήριξη. Καθορίζονται οι διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι και τα κριτήρια κατανομής τους.
 • Τα ΕΔΕΤ παρέχουν στήριξη μέσω πολυετών προγραμμάτων με βάση σύμφωνα εταιρικής σχέσης που εκπονούνται για κάθε χώρα της ΕΕ. Το σύμφωνο εταιρικής σχέσης είναι έγγραφο που διατυπώνει τη συνολική επενδυτική στρατηγική της ενδιαφερόμενης χώρας της ΕΕ και συνάπτεται με την Επιτροπή. Καταρτίζεται από τη χώρα της ΕΕ σύμφωνα με το θεσμικό της πλαίσιο και τους συμμετέχοντες εταίρους που εκπροσωπούν περιφερειακές ή τοπικές αρχές, καθώς και ευρύ φάσμα κοινωνικοοικονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων συμφερόντων.

Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το 2017, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Επιτροπής και των χωρών της ΕΕ. Η έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα ταμεία είχαν εστιαστεί στην ανάπτυξη και την απασχόληση, είχαν εντοπίσει τις επενδυτικές ανάγκες και τις είχαν μετατρέψει με επιτυχία σε στόχους και αποτελέσματα. Ωστόσο, εξέφραζε επίσης την άποψη ότι έχουν αναπτυχθεί υπερβολικά πολλοί δείκτες επιδόσεων και ότι οι μετρήσεις των επιδόσεων δεν πραγματοποιούνται κατά τρόπο εναρμονισμένο στα διάφορα ταμεία.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320-469)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1-66)

Βλέπε την ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259-280)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281-288)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289-302)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303-319) και το διορθωτικό σε αυτήν (EE L 330 της 3.12.2016, σ. 5)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470-486)

Βλέπε την ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487-548)

Βλέπε την ενοποιημένη έκδοση.

Παράγωγο δίκαιο

Ειδική έκθεση αριθ. 2/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: Διαπραγμάτευση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων του τομέα της συνοχής της περιόδου 2014-2020 από την Επιτροπή: δαπάνες περισσότερο στοχευμένες στις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά πολυπλοκότερες ρυθμίσεις για τη μέτρηση των επιδόσεων

Εκτελεστική απόφαση 2014/190/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2014, που ορίζει την ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», την ετήσια κατανομή των πόρων ανά κράτος μέλος από το ειδικό κονδύλιο που διατίθεται για την πρωτοβουλία «Απασχόληση των νέων» μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, καθώς και τα ποσά που πρόκειται να μεταφερθούν από τα κονδύλια κάθε κράτους μέλους από το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την ενίσχυση προς τους απόρους για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 104 της 8.4.2014, σ. 13-42)

Βλέπε την ενοποιημένη έκδοση.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 522/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις αρχές για την επιλογή και τη διαχείριση των καινοτόμων δράσεων στον τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 148 της 20.5.2014, σ. 1-3)

Βλέπε την ενοποιημένη έκδοση.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΕ L 69 της 8.3.2014, σ. 65-84)

Βλέπε την ενοποιημένη έκδοση.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας (ΕΕ L 138 της 13.5.2014, σ. 45-50)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΕ L 138 της 13.5.2014, σ. 5-44)

Βλέπε την ενοποιημένη έκδοση.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕ L 87 της 22.3.2014, σ. 1-48)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 184/2014 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, των όρων και των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής και για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, της ονοματολογίας των κατηγοριών παρέμβασης για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 57 της 27.2.2014, σ. 7-20)

Εκτελεστική απόφαση 2014/99/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2014, για την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 50 της 20.2.2014, σ. 22-34)

Βλέπε την ενοποιημένη έκδοση

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1-7)

τελευταία ενημέρωση 08.09.2017

Top