EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Οι κανόνες της ΕΕ που εξασφαλίζουν την ακρίβεια των οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας

Οι κανόνες της ΕΕ που εξασφαλίζουν την ακρίβεια των οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2014/31/ΕΕ σχετικά με τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Η οδηγία θεσπίζει ενιαίους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την πώληση και τη θέση σε λειτουργία οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (Non-automatic weighing instrument, NAWI)*. Τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας είναι σημαντικά για το εμπόριο, τους καταναλωτές και τη βιομηχανία, καθώς εξασφαλίζουν την ακρίβεια των μετρήσεων και συμβάλλουν στη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη των εμπορικών συναλλαγών.

Στόχοι της οδηγίας είναι οι εξής:

 • η καθιέρωση των ουσιωδών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας·
 • η θέσπιση απλούστερων, σαφέστερων και πιο συνεπών κανόνων, διασφαλίζοντας έτσι την ιχνηλασιμότητα·
 • η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους διανομείς·
 • η διασφάλιση ότι τα όργανα που συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της ΕΕ.

Στα οφέλη θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής:

 • συμμορφούμενα και πιο ακριβή όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας στην αγορά της ΕΕ και αύξηση των επιπέδων εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτά·
 • λιγότερα μη συμμορφούμενα όργανα και περιορισμός των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην αγορά, οι οποίες προκαλούνται από διάφορες πρακτικές επιβολής·
 • προστασία του κοινού από λανθασμένες μετρήσεις·
 • μεγάλο περιθώριο για τεχνολογική καινοτομία, με την υιοθέτηση μιας σύγχρονης κανονιστικής προσέγγισης.

Η οδηγία αναδιατυπώνει και καταργεί την οδηγία 2009/23/ΕΚ.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η οδηγία ευθυγραμμίζει τη νομοθεσία για τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας με το «νέο νομοθετικό πλαίσιο» της ΕΕ. Το εν λόγω πλαίσιο περιλαμβάνει δύο συμπληρωματικά κείμενα:

Πεδίο εφαρμογής

 • Η οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας τα οποία είναι καινούργια για την αγορά της ΕΕ όταν γίνονται διαθέσιμα στην εν λόγω αγορά ή τίθενται σε λειτουργία, δηλαδή στα εξής:
  • καινούργια όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας ενός κατασκευαστή που είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ ή
  • όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας, είτε καινούργια είτε μεταχειρισμένα, που έχουν εισαχθεί από χώρα εκτός της ΕΕ.
 • Η οδηγία εφαρμόζεται σε όλες τις μορφές εφοδιασμού με όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης από απόσταση.
 • Η οδηγία διακρίνει τους ακόλουθους τομείς χρήσης των οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας, με σκοπό τον προσδιορισμό του βάρους για τα εξής:
  • εμπορικές συναλλαγές·
  • τον υπολογισμό διοδίων, φόρων, τελών, επιδοτήσεων, προστίμων, αμοιβών, αποζημιώσεων ή ανάλογων πληρωτέων ποσών·
  • την εφαρμογή νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή για δικαστικές πραγματογνωμοσύνες·
  • την ιατρική πρακτική όσον αφορά τη ζύγιση των ασθενών για λόγους παρακολούθησης, διάγνωσης και θεραπευτικής αγωγής·
  • την παρασκευή φαρμάκων σε φαρμακείο κατόπιν συνταγής και τον καθορισμό του βάρους κατά τις αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε ιατρικά και φαρμακευτικά εργαστήρια·
  • την απευθείας πώληση στο κοινό και την κατασκευή προσυσκευασιών.

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών, των εισαγωγέων και των διανομέων

Οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν τα εξής:

 • ότι όλα τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας που πωλούνται στην ΕΕ φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης, η οποία αποτελείται από την ευρωπαϊκή σήμανση συμμόρφωσης (CE) και τη συμπληρωματική μετρολογική σήμανση (M), με τα δύο τελευταία ψηφία του έτους τοποθέτησής της και τον αριθμό του διαπιστευμένου κοινοποιημένου οργανισμού*, υποδεικνύοντας ότι πληρούνται όλες οι ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I της οδηγίας·
 • ότι υποβάλλουν αίτηση για εξέταση τύπου ΕΕ σε έναν κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής τους σύμφωνα με το παράρτημα II της οδηγίας για τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης·
 • ότι διενεργούν αξιολόγηση κινδύνων και συμμόρφωσης και καταρτίζουν τεχνικό φάκελο για το όργανο ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας πριν από την τοποθέτηση των σημάνσεων CE και M (βλέπε παράρτημα III της οδηγίας
 • ότι φυλάσσουν (και στην περίπτωση διορισμού εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου*) τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (όπως ορίζεται στο παράρτημα IV της οδηγίας) επί 10 έτη από τη διάθεση του οργάνου ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας στην αγορά·
 • ότι σημειώνουν επί του οργάνου ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική διεύθυνσή τους στην οποία μπορούν να επικοινωνήσουν, με σκοπό τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας·
 • ότι, σε περίπτωση που πιστεύουν ότι τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας τα οποία έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνονται, λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής τους, τα αποσύρουν ή τα ανακαλούν·
 • ότι οι οδηγίες και πληροφορίες που συνοδεύουν το όργανο ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας είναι γραμμένες σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και ότι, όπως κάθε επισήμανση, είναι σαφείς και κατανοητές.

Οι εισαγωγείς πρέπει να εξασφαλίζουν τα εξής:

 • ότι τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας που διαθέτουν στην αγορά συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις·
 • ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει αξιολογήσεις συμμόρφωσης με ορθό τρόπο και ότι ενημερώνουν την αρχή εποπτείας της αγοράς εάν θεωρούν ότι τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας δεν συμμορφώνονται·
 • ότι σημειώνουν επί του οργάνου ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση αλληλογραφίας διά της οποίας μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή μαζί τους·
 • ότι η σήμανση των οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας και τα έγγραφα που καταρτίζουν οι κατασκευαστές είναι στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για λόγους ελέγχου.

Οι διανομείς πρέπει να εξασφαλίζουν τα εξής:

 • ότι τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας που βρίσκονται υπό την ευθύνη τους και οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς τους δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωση των οργάνων με τις ουσιώδεις απαιτήσεις·
 • ότι τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας φέρουν τις αναγκαίες σημάνσεις·
 • ότι, σε περίπτωση που πιστεύουν ότι τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας τα οποία έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνονται, λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής τους, τα αποσύρουν ή τα ανακαλούν.

Επιπλέον, η οδηγία:

 • θεσπίζει απαιτήσεις για τις κοινοποιούσες αρχές και τις διαδικασίες κοινοποίησης·
 • διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές που παρακολουθούν την ασφάλεια πρέπει να εντοπίζουν και να αποτρέπουν την εισαγωγή οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας από χώρες εκτός της ΕΕ, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων·
 • περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις για παραβάσεις των κατασκευαστών, των εισαγωγέων και των διανομέων, οι οποίοι δύνανται να περιλαμβάνουν ποινικές κυρώσεις σε σοβαρές περιπτώσεις.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία 2014/31/ΕΕ αναθεώρησε και αντικατέστησε την οδηγία 2002/95/ΕΚ και έπρεπε να θεσπιστεί νομοθετικά στις χώρες της ΕΕ από τις 20 Απριλίου 2016.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όργανο ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας: όργανο ζύγισης που χρειάζεται την ανθρώπινη παρέμβαση κατά την εκτέλεση της ζύγισης.
Κοινοποιημένος οργανισμός: ανεξάρτητος οργανισμός που διορίζεται από μια χώρα της ΕΕ για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ορισμένων προϊόντων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία, όταν απαιτείται η παρέμβαση εξωτερικής αρχής.
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: κάθε πρόσωπο ή οργανισμός, εγκατεστημένα στην ΕΕ, με γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργούν εξ ονόματός του.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2014/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 107-148)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30-47)

Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82-128)

τελευταία ενημέρωση 12.11.2019

Top