EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια (2020 έως 2030)

Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια (2020 έως 2030)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πλαίσιο για τις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για την περίοδο από το 2020 έως το 2030. Το εν λόγω πλαίσιο βασίζεται στη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων για το 2020 όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Στο επίκεντρο του πλαισίου για το 2030 βρίσκεται η μείωση κατά 40% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για την περίοδο από το 2020 έως το 2030 [COM(2014) 15 final/2 της 28.1.2014 - δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα ανακοίνωση υπογραμμίζει την ανάγκη να μεταβεί η ΕΕ σε μια οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών που βασίζεται στην ουσιαστική πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2020.

Μετά τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους παράγοντες βάσει της Πράσινης Βίβλου που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2013, η ανακοίνωση επιβεβαιώνει τη σημασία της επίτευξης οικονομίας χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών η οποία διασφαλίζει ανταγωνιστικότητα και οικονομικά προσιτή ενέργεια για τους καταναλωτές, δημιουργεί ανάπτυξη και απασχόληση, και αυξάνει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ενώ παράλληλα μειώνει την ενεργειακή εξάρτηση από τις εισαγωγές.

Η Επιτροπή προτείνει ότι θα πρέπει το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 να βασίζεται στην πλήρη υλοποίηση των στόχων για το 2020 και στα ακόλουθα:

  • Μείωση 40 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, που θα επιτευχθεί μέσα από εγχώρια μέτρα και μόνο. Τα μέτρα περιλαμβάνουν συνδυασμό της μείωσης εκπομπών κατά 43 % σε σύγκριση με το 2005 στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΣΕΔΕ) καθώς και εθνικών δράσεων των κρατών μελών για τη μείωση των εκπομπών έως το 2030 σε τομείς εκτός του ΣΕΔΕ.
  • Αύξηση του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνονται στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 27 %, δεσμευτική σε επίπεδο ΕΕ αλλά όχι σε εθνικό επίπεδο, ώστε να παρέχεται ευελιξία στα κράτη μέλη να καλύψουν τους στόχους τους με τον πιο αποδοτικό ως προς το κόστος τρόπο.
  • Αναθεώρηση του ΣΕΔΕ, μέσα από τη δημιουργία νέου αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς καθώς επίσης τον περιορισμό του ετήσιου ανώτατου ορίου εκπομπών μετά το 2020. Παράλληλα με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύτηκε νομοθετική πρόταση με σκοπό τον καθορισμό του αποθεματικού.
  • Περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ουσιαστική για την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη βιωσιμότητα. Αναθεώρηση της οδηγίας του 2012 για την ενεργειακή απόδοση, αργότερα μέσα στο 2014, θα βοηθήσει στον καθορισμό της μελλοντικής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Νέο ευρωπαϊκό σύστημα διακυβέρνησης για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια για ανταγωνιστική, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια. Τα σχέδια θα αναθεωρούνται και θα αξιολογούνται από την Επιτροπή.
  • Βασικοί δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου σε όλες τις πτυχές της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας και της βιώσιμης ενέργειας.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούνται να στηρίξουν την πρόταση. Αναμένεται απόφαση του Συμβουλίου έως τον Οκτώβριο του 2014. Η ανακοίνωση αποτελεί τμήμα ευρύτερης δέσμης μέτρων που περιλαμβάνει νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση του ΣΕΔΕ, την ανταγωνιστικότητα, το σχιστολιθικό φυσικό αέριο, και τις τιμές και το κόστος της ενέργειας.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. [COM(2014) 20/2 της 22.1.2014].

Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (Επίσημη Εφημερίδα L 315 της 14.11.2012).

Οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Επίσημη Εφημερίδα L 140 της 5.6.2009).

Οδηγία 2009/29/ΕΚ για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας(Αναθεωρημένη οδηγία για τα συστήματα εμπορίας εκπομπών) (Επίσημη Εφημερίδα L 140 της 5.6.2009).

Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020 (Επίσημη Εφημερίδα L 140 της 5.6.2009].

Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 [COM(2011) 885 τελικό της 15.12.2011].

Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 [COM(2011) 112 final της 8.3.2011].

Οδηγία 2013/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013 , για την προσαρμογή της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας (Επίσημη Εφημερίδα L 158 της 10.6.2013)

τελευταία ενημέρωση 08.06.2014

Top