EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Erasmus+ — Διακρατικές συμπράξεις της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

Erasmus+ — Διακρατικές συμπράξεις της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

Το πρόγραμμα Erasmus+ αποσκοπεί στα εξής:

 • να δίνει τη δυνατότητα στους νέους να αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις στο εξωτερικό, ώστε να βελτιώνουν την απασχολησιμότητά τους·
 • να βελτιώνει την ποιότητα της διδασκαλίας και να προάγει την αριστεία στην καινοτομία των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης·
 • να συμπληρώνει τις προσπάθειες χάραξης πολιτικής των κρατών μελών για να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης·
 • να διευρύνει τη διεθνή διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέσω συμπράξεων μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) της ΕΕ και των συμμετεχουσών χωρών εταίρων·
 • να βελτιώνει τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών·
 • να υποστηρίζει την αριστεία στις δραστηριότητες διδασκαλίας και έρευνας για την ευρωπαϊκή ενοποίηση μεταξύ πανεπιστημιακών, σπουδαστών και πολιτών·
 • να υποστηρίζει οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον μαζικό αθλητισμό (κυρίως δημόσιους οργανισμούς και ομίλους) ώστε να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα του αθλητισμού να προωθεί την κοινωνική ένταξη και να αντιμετωπίζει απειλές όπως τη φαρμακοδιέργεση (ντόπινγκ), το «στήσιμο» αγώνων, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Επιλεξιμότητα

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ έχουν όλες οι χώρες της ΕΕ, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία, όπως και οι χώρες που έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στην ΕΕ και οι δυνητικά υποψήφιες χώρες. Οι χώρες εταίροι, ειδικά εκείνες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, θα είναι επιλέξιμες για τις ευκαιρίες σπουδών και κατάρτισης, όπως και για τις δραστηριότητες στον τομέα της νεολαίας.

Εφαρμογή και συμμετοχή

Οι δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίζονται σε αποκεντρωμένες (διαχειριζόμενες σε κάθε χώρα από εθνικούς οργανισμούς) ή κεντρικές, τις οποίες διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός οργανισμός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 14,775 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020.

Αναλύεται ως εξής:

 • 77,5% για την εκπαίδευση και κατάρτιση·
 • 10% για τη νεολαία·
 • 3,5% για τον μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων [για σπουδαστές που ξεκινούν σπουδές δεύτερου κύκλου, όπως ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master)]·
 • 1,9% για το Jean Monnet (διδασκαλία και έρευνα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση)·
 • 1,8% για τον αθλητισμό·
 • 3,4% ως επιχορηγήσεις λειτουργίας σε εθνικούς οργανισμούς· και
 • 1,9% για τη διοικητική δαπάνη.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50-73)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού της ΕΕ αριθ. 1288/2013 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2018/1475 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ (ΕΕ L 250 της 4.10.2018, σ. 1-20)

τελευταία ενημέρωση 25.06.2014

Top