EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ενίσχυση των συστημάτων ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα

Ενίσχυση των συστημάτων ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων υποστηρίζει τους γεωργούς και τους καταναλωτές μέσω της ενίσχυσης, της προσαρμογής και της ανάπτυξης συστημάτων που ταυτοποιούν τα ποιοτικά προϊόντα και τρόφιμα της Ευρώπης.

ΠΡΆΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

ΣΎΝΟΨΗ

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων μέσω της αύξησης της συνοχής των διάφορων συστημάτων ποιότητας. Περιλαμβάνει μέτρα για τη στήριξη γεωργικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, καθώς και των συστημάτων γεωργίας που συνδέονται με προϊόντα υψηλής ποιότητας, εναρμονιζόμενος με τους στόχους της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. Εντούτοις, ο κανονισμός δεν ισχύει για τα αλκοολούχα ποτά, τους αρωματισμένους οίνους και τα αμπελοοινικά προϊόντα.

Τα βασικότερα στοιχεία του κανονισμού είναι τα ακόλουθα:

  • Ενιαίος κανονισμός για ΠΟΠ (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης), ΠΓΕ (προστευόμενη γεωγραφική ένδειξη) και ΕΠΙΠ (εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν).
  • Ενιαίο σύνολο κανόνων για ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ σε ό,τι αφορά τους επίσημους ελέγχους, τις διαδικασίες και τον ρόλο των παραγωγών.
  • Ενίσχυση και απλούστευση του συστήματος των ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ.
  • Αύξηση και αποσαφήνιση του επιπέδου προστασίας των καταχωρισμένων ονομασιών και των κοινών ενωσιακών συμβόλων.
  • Συντόμευση και απλούστευσητης διαδικασίας καταχώρισης ονομασιών (ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ).
  • Η επισήμανση για προϊόντα ΕΕ που διατίθενται στο εμπόριο ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ και έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να φέρει το σύμβολο της Ένωσης και την ονομασία του προϊόντος (η εν λόγω διάταξη θα ισχύσει από τις4.1.2016) .
  • Δημιουργία ενός νέου πλαισίου για την ανάπτυξη προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας, με πρόσθετες πληροφορίες για τους καταναλωτές. Σε αυτές συγκαταλέγεται η νέα ένδειξη προϊόν ορεινής παραγωγής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

4.1.2013Ορισμένες διατάξεις ισχύουν από 4.1.2016.

-

ΕΕ L 343 της 14.12.2012

ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΠΡΆΞΕΙΣ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, (ΕΚ) αριθ. 1/2005, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 834/2007, (ΕΚ) αριθ. 1099/2009, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, […]/2013, και των οδηγιών 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ, 2008/120/ΕΚ και 2009/128/ΕΚ (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους). [COM(2013) 265 final, της 6.5.2013 - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.]

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.02.2014

Top