EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

 • Επιδιώκει την ενοποίηση, μέσω ενός ενιαίου συστήματος ταξινόμησης των δημοσίων συμβάσεων, των στοιχείων που χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς για την περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Ο κανονισμός καθιερώνει ενιαίο σύστημα ταξινόμησης, το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις («common procurement vocabulary», CPV). Αυτή η ταξινόμηση αποσκοπεί στην κάλυψη όλων των χαρακτηριστικών όσον αφορά τις συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών. Τυποποιώντας τις αναφορές που χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές για την περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεών τους, η χρήση του CPV βελτιώνει τη διαφάνεια των δημόσιων συμβάσεων που υπόκεινται στις οδηγίες της ΕΕ.
 • Η χρήση του CPV καθιστά ευκολότερο για τους πιθανούς αναδόχους, όπως εταιρείες, να βρουν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και μειώνει τον κίνδυνο λάθους στη μετάφραση προκηρύξεων, δεδομένου ότι το CPV είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
 • Το CPV αποδίδει σε κάθε αριθμητικό κωδικό μια περιγραφή αντικειμένου σύμβασης, για την οποία υπάρχει έκδοση σε κάθε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Το CPV περιλαμβάνει:
  • ένα κύριο λεξιλόγιο το οποίο, βασιζόμενο σε δενδροειδή διάρθρωση, περιέχει σειρά αριθμητικών κωδικών, καθένας από τους οποίους περιέχει 8 ψηφία και ένα ένατο ψηφίο που χρησιμεύει για την επαλήθευση των προηγούμενων ψηφίων.
  • ένα συμπληρωματικό λεξιλόγιο που ολοκληρώνει την περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεων προσδιορίζοντας το χαρακτήρα ή τον προορισμό του αντικειμένου της σύμβασης.
 • Ο κατάλογος των κωδικών CPV και οι πίνακες αντιστοιχίας μεταξύ του CPV και των λοιπών ονοματολογιών διατίθενται στον δικτυακό τόπο: SIMAP «Πληροφορίες σχετικά με τις ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων».
 • Το τρέχον CPV σχεδιάστηκε προκειμένου να καταστεί πιο εύχρηστο, εστιάζοντας λιγότερο στα υλικά και περισσότερο στα προϊόντα. Εξορθολογίστηκε, επίσης, η ιεραρχία του λεξιλογίου.
 • Ο δικτυακός τόπος TED εξασφαλίζει ότι οι προκηρύξεις των δημόσιων συμβάσεων που υπόκεινται στις οδηγίες της ΕΕ δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, σειρά «S». Από το 2003, ο δικτυακός τόπος TED χρησιμοποιεί τους κωδικούς CPV, οι οποίοι θα έγιναν υποχρεωτικοί με τη θέσπιση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ) και 2004/18/ΕΚ (που καταργήθηκαν στη συνέχεια αντίστοιχα από τις οδηγίες 2014/25/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ).

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (ΕΕ L 340 της 16.12.2002, σ. 1-562)

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2151/2003, της 16ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (ΕΕ L 329 της 17.12.2003, σ. 1 -270). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη δημιουργία νέας στατιστικής ταξινόμησης προϊόντων ανά δραστηριότητα (CPA) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 65-226). Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

τελευταία ενημέρωση 15.02.2016

Top