EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Νέα τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

This summary has been archived and will not be updated. See 'Νέα τρόφιμα — κανόνες από το 2018' for an updated information about the subject.

Νέα τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων

ΣΥΝΟΨΗ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

 • Επιδιώκει την εναρμόνιση των κανόνων για την έγκριση νέων τροφίμων και συστατικών τροφίμων σε επίπεδο ΕΕ.
 • Απαιτεί να διεξαχθούν δοκιμές από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα αυτά δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα νέα τρόφιμα ή συστατικά που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό είναι εκείνα που δεν χρησιμοποιούνται ακόμη ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τα νέα τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων των ακόλουθων κατηγοριών:

 • τρόφιμα και συστατικά τροφίμων τα οποία έχουν νέα ή τροποποιημένη στοιχειώδη μοριακή δομή·
 • τρόφιμα και συστατικά τροφίμων τα οποία συντίθενται από μικροοργανισμούς, μύκητες ή άλγη·
 • τρόφιμα και συστατικά τροφίμων τα οποία συντίθενται από φυτικούς οργανισμούς ή λαμβάνονται με βάση αυτούς, και συστατικά με βάση ζωικούς οργανισμούς·
 • τρόφιμα και συστατικά τροφίμων των οποίων η θρεπτική αξία, ο μεταβολισμός και η περιεκτικότητα σε ανεπιθύμητες ουσίες έχουν μεταβληθεί σημαντικά μέσω της μεθόδου παραγωγής.

Ο κανονισμός δεν έχει εφαρμογή σε πρόσθετα τροφίμων, αρτυματικές ουσίες, σε διαλύτες εκχύλισης ούτε σε ένζυμα τροφίμων. Οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) δεν εμπίπτουν πλέον στον παρόντα κανονισμό, αλλά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1823/2003.

Εξάλλου, τα τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει:

 • να ενέχουν κινδύνους για τον καταναλωτή·
 • να οδηγούν σε παραπλάνηση τον καταναλωτή·
 • να θίγουν τον καταναλωτή από άποψη θρεπτικής αξίας.

Διαδικασία αξιολόγησης:

Τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων που καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό υποβάλλονται σε διαδικασία αξιολόγησης σε επίπεδο ΕΕ, προτού διατεθούν στην αγορά.

Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, ο αρμόδιος οργανισμός της χώρας της ΕΕ στο οποίο υπεβλήθη η αίτηση, οφείλει να προβεί σε αρχική αξιολόγηση και να αποφανθεί ενδεχομένως για τη σκοπιμότητα της διενέργειας συμπληρωματικής αξιολόγησης. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι άλλες χώρες της ΕΕ δεν εγείρουν αντιρρήσεις ή δεν είναι αναγκαία η διενέργεια συμπληρωματικής αξιολόγησης, η χώρα της ΕΕ ανακοινώνει στον αιτούντα ότι δύναται να προχωρήσει στη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι αναγκαίο να ληφθεί απόφαση έγκρισης. Η απόφαση αυτή υιοθετείται βάσει των προτεινόμενων μέτρων που από την Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Η απόφαση καθορίζει την ισχύ τής έγκρισης και προσδιορίζει (ενδεχομένως) τους όρους χρησιμοποίησης, την ονομασία, τις προδιαγραφές, καθώς και τις απαιτήσεις επισήμανσης του περί ου ο λόγος τροφίμου ή συστατικού τροφίμων.

Πριν ληφθεί οιαδήποτε απόφαση ή κανόνας σχετικά με νέα τρόφιμα και νέα συστατικά τροφίμων που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, ζητείται η γνώμη της EFSA.

Επισήμανση

Ο κανονισμός καθορίζει ειδικές απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση των νέων τροφίμων ή συστατικών τροφίμων, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στις γενικές ευρωπαϊκές απαιτήσεις σε θέματα επισήμανσης των τροφίμων.

Με την επιφύλαξη των γενικών απαιτήσεων της νομοθεσίας της ΕΕ για την επισήμανση των τροφίμων, την επισήμανση των νέων τροφίμων και συστατικών τροφίμων, αναγράφονται υποχρεωτικά:

 • κάθε χαρακτηριστικό όπως σύνθεση, θρεπτική αξία και χρήση για τα οποία προορίζεται το προϊόν·
 • η παρουσία υλών που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην υγεία ορισμένων ατόμων·
 • η παρουσία υλών που εγείρουν επιφυλάξεις δεοντολογικού χαρακτήρα·

Διαδικασία αναστολής

Κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να αναστέλλει ή να περιορίζει προσωρινώς στην επικράτειά του την εμπορία και χρησιμοποίηση ενός νέου τροφίμου ή συστατικού τροφίμου εάν κρίνει ότι η χρήση του δημιουργεί κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον. Ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά, η οποία λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά.

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2283 καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 από την 1η Ιανουαρίου 2018.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Τέθηκε σε εφαρμογή από την 14η Μαΐου 1997.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα «νέα τρόφιμα»

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (ΕΕ L 43 ΤΗς 14.2.1997, σ. 1-6).

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1-22)

τελευταία ενημέρωση 18.04.2016

Top