EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Πέμπτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την παροχή ίσων ευκαιριών (2001-2006)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Πέμπτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την παροχή ίσων ευκαιριών (2001-2006)

Το παρόν πρόγραμμα έχει στόχο την προαγωγή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, κυρίως υποβοηθώντας και στηρίζοντας την κοινοτική στρατηγική πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό συντονίζει, υποστηρίζει και χρηματοδοτεί την υλοποίηση διακρατικών έργων

ΠΡΑΞΗ

Απόφαση 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση προγράμματος κοινής δράσης σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2001-2006) [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Το 5ο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης είναι ένα από τα αναγκαία μέσα για την εφαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής πλαισίου στον τομέα της ισότητας των φύλων, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2000. Επιπλέον αποτελεί συνέχεια του τρίτου (es de en fr) και του τέταρτου προγράμματος για την ισότητα ευκαιριών, καλύπτοντας αντίστοιχα τις περιόδους 1991-1995 και 1996-2000.

Στόχοι

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • να καλλιεργήσει και να διαδώσει τις αξίες και τις πρακτικές που αποτελούν τα θεμέλια της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·
 • να βελτιώσει την κατανόηση των ζητημάτων που συνδέονται με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και των έμμεσων διακρίσεων λόγω φύλου και των πολλαπλών διακρίσεων εις βάρος των γυναικών·
 • να αναπτύξει την ικανότητα των κυρίων συντελεστών να προάγουν αποτελεσματικά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, ιδίως με τη στήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών και της δικτύωσης σε κοινοτικό επίπεδο.

Κοινοτικές δράσεις

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το πρόγραμμα στηρίζει τις ακόλουθες κοινοτικές δράσεις:

 • ευαισθητοποίηση στην παροχή ίσων ευκαιριών, κυρίως με τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσω εκδηλώσεων, ενημερωτικών εκστρατειών και δημοσιεύσεων·
 • ανάλυση των παραγόντων και των πολιτικών ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, την εκπόνηση μελετών, την αξιολόγηση του αντίκτυπου ανάλογα με το φύλο, τη χρησιμοποίηση μέσων και μηχανισμών, την ανάπτυξη δεικτών και με την αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων. Η δράση αυτή περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση της εφαρμογής και επιβολής των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου που αφορούν την ισότητα των φύλων, ώστε να προσδιοριστούν η επίδραση και η αποτελεσματικότητά τους·
 • διακρατική συνεργασία μεταξύ των συντελεστών, με την προώθηση της δικτύωσης και των ανταλλαγών εμπειριών σε κοινοτικό επίπεδο.

Συνοχή και συμπληρωματικότητα

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων που υλοποιούνται βάσει αυτού του προγράμματος και άλλων σχετικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Κοινότητας, όπως εκείνες που υπάγονται στα προγράμματα DAPHNE, STOP (es de en fr), PHARE και MEDA, στο 6ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας, στο πρόγραμμα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και στο πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων (2001-2006).

Επιπλέον, στο πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές δράσεις για την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών στην απασχόληση και την εργασία, τις οποίες μπορεί να αναλαμβάνει η Κοινότητα στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL και των μέτρων ενθάρρυνσης της συνεργασίας για την ενίσχυση της στρατηγικής στον τομέα της απασχόλησης.

Χρηματοδότηση

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση του προγράμματος, για τη χρονική περίοδο 2001-2006, ανέρχεται σε 61,5 εκατ. ευρώ. Οι συμμετέχοντες φορείς (κράτη μέλη, δημοτικές και περιφερειακές Αρχές, κοινωνικοί εταίροι, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, οργανισμοί προώθησης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών) πρέπει να εξασφαλίζουν συγχρηματοδότηση σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του προϋπολογισμού των υλοποιούμενων έργων.

Προϋποθέσεις

Για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν βάσει αυτού του προγράμματος, τα έργα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να έχουν διακρατικό χαρακτήρα, δηλαδή να υλοποιούνται από τρεις τουλάχιστον εταίρους προερχόμενους από τρία κράτη μέλη·
 • να προάγουν την ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών·
 • οι φορείς υλοποίησης να καλύπτουν με συγχρηματοδότηση τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού·
 • να προσφέρουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να έχουν νεωτεριστικό χαρακτήρα·
 • να προβλέπουν σύστημα αξιολόγησης·
 • να παρέχουν τη δυνατότητα διεθνών ανταλλαγών, διάδοσης των αποτελεσμάτων και μεταφοράς στο εσωτερικό της ΕΕ.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση του προγράμματος, σε συνεργασία με την επιτροπή παρακολούθησης, τη οποία απαρτίζουν αντιπρόσωποι των κρατών μελών. Αξιολογεί το πρόγραμμα στο μέσο της περιόδου ισχύος του και μετά τη λήξη της, με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Κατά την αξιολόγηση εξετάζονται η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των δράσεων. Εκτιμάται επίσης η συνολική επίδραση του προγράμματος.

Πράξη

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Απόφαση 2001/51/ΕΚ

22/12/2000

-

Επίσημη Εφημερίδα L 17, 19.01.2001

Πράξη (εις) τροποποίησης

Θέση σε ισχύ

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη εφημερίδα

Απόφαση 1554/2005/ΕΚ

30.09.2005.-.

-

Επίσημη Εφημερίδα L 255, 30.09.2005

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16.01.2006

Top