EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_012_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 012

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.012.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 012

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1976

L 031

8

 

 

31976D0161

 

 

 

(76/161/EEZ)
Odluka Vijeća od 8. prosinca 1975. o uvođenju zajedničkog postupka za uspostavljanje i stalno ažuriranje kataloga izvorâ informacija o okolišu u Zajednici

3

1993

L 095

29

 

 

31993L0013

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima

24

1997

L 144

19

 

 

31997L0007

 

 

 

Direktiva 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 1997. o zaštiti potrošača s obzirom na sklapanje ugovora na daljinu

30

1998

L 080

27

 

 

31998L0006

 

 

 

Direktiva 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o zaštiti potrošača prilikom isticanja cijena proizvoda ponuđenih potrošačima

39

1999

L 141

20

 

 

31999L0034

 

 

 

Direktiva 1999/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 1999. o izmjeni Direktive Vijeća 85/374/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode

43

2000

L 028

50

 

 

32000D0096

 

 

 

(2000/96/EZ)
Odluka Komisije od 22. prosinca 1999. o zaraznim bolestima koje treba postupno obuhvatiti mrežom Zajednice prema Odluci br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 4015)

45

2001

L 194

26

 

 

32001L0037

 

 

 

Direktiva 2001/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2001. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda

49

2002

L 280

37

 

 

32002D0812

 

 

 

(2002/812/EZ)
Odluka Vijeća od 3. listopada 2002. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, obrasca sažetka informacija u vezi sa stavljanjem na tržište genetski modificiranih organizama kao proizvoda ili u sastavu proizvoda

58

2003

L 033

30

 

 

32002L0098

 

 

 

Direktiva 2002/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o utvrđivanju standarda kvalitete i sigurnosti za prikupljanje, ispitivanje, preradu, čuvanje i promet ljudske krvi i krvnih sastojaka i o izmjeni Direktive 2001/83/EZ

83

2003

L 185

55

 

 

32003D0542

 

 

 

(2003/542/EZ)
Odluka Komisije od 17. srpnja 2003. o izmjeni Odluke br. 2000/96/EZ o radu specijaliziranih nadzornih mreža (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 2522) (1)

94

2004

L 160

98

 

 

32004D0478

 

 

 

(2004/478/EZ)
Odluka Komisije od 29. travnja 2004. o donošenju općega plana za upravljanje krizom u području hrane/hrane za životinje

98

2007

L 344

48

 

 

32007D0875

 

 

 

(2007/875/EZ)
Odluka Komisije od 18. prosinca 2007. o izmjeni Odluke br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke 2000/96/EZ u pogledu zaraznih bolesti navedenih u tim odlukama (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 6355) (1)

110

2008

L 125

36

 

 

32008D0365

 

 

 

(2008/365/EZ)
Odluka Komisije od 30. travnja 2008. o osnivanju skupine stručnjaka u području financijskog obrazovanja

112

2008

L 218

82

 

 

32008D0768

 

 

 

Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ (1)

115

2008

L 332

20

 

 

32008D0915

 

 

 

(2008/915/EZ)
Odluka Komisije od 30. listopada 2008. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, vrijednosti za klasifikacije sustava praćenja u državama članicama kao rezultat postupka interkalibracije (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 6016) (1)

162

2008

L 334

25

 

 

32008R1235

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

187

2008

L 337

80

 

 

32008R1254

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1254/2008 od 15. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

215

2008

L 354

34

 

 

32008R1334

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani, te o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91, uredbi (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 te Direktive 2000/13/EZ (1)

218

2009

L 091

27

 

 

32009D0312

 

 

 

(2009/312/EZ)
Odluka Komisije od 2. travnja 2009. o izmjeni Odluke 2000/96/EZ u pogledu namjenskih nadzornih mreža za zarazne bolesti (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 2351) (1)

235

2009

L 126

13

 

 

32009R0401

 

 

 

Uredba (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš (Kodificirana verzija)

239

2009

L 159

6

 

 

32009R0537

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 537/2009 od 19. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu popisa trećih zemalja iz kojih određeni poljoprivredni proizvodi dobiveni ekološkom proizvodnjom moraju potjecati da bi se mogli stavljati na tržište u Zajednici (1)

249

2009

L 204

15

 

 

32009R0710

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 710/2009 od 5. kolovoza 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na detaljna pravila o ekološkoj akvakulturi i uzgoju morskih algi

253

2012

L 063

1

 

 

32012D0119

 

 

 

(2012/119/EU)
Provedbena Odluka Komisije od 10. veljače 2012. o određivanju pravila u vezi sa smjernicama za prikupljanje podataka, sastavljanje referentnih dokumenata o NRT-u te osiguravanju njihove kvalitete u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 613) (1)

273

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top