EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1981_06_002_EL_TOC

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Ειδική Έκδοση 1980
06 Δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Τόμος 02


EL

 

06 Δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Τόμος 02

  31 Δεκεμβρίου 1980  

Έκδοση στήν ελληνική γλώσσα

 

Ειδική Έκδοση 1980

   

Αρχική Έκδοση
Έτος ΕΕ αριθ. Σελ.
  Περιεχόμενα  
 
   

Είσαγωγικό σημείωμα

1

 
1977 L 322 0030
 

31977L0780

 

Πρώτη οδηγία 77/780/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1977 περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση της δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος (77/780/ΕΟΚ:)

3

 
1977 L 334 0037
 

31977L0796

 

Οδηγία 77/796/EOK του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1977 περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και μεταφορέων επιβατών και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών (77/796/EOK:)

11

 
1978 L 151 0025
 

31978L0473

 

Οδηγία 78/473/EOK του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1978 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων στον τομέα της κοινοτικής συνασφαλίσεως (78/473/EOK:)

14

 
1978 L 222 0011
 

31978L0660

 

Τετάρτη οδηγία 78/660/EOK του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών (78/660/EOK:)

17

 
1978 L 295 0036
 

31978L0855

 

Τρίτη οδηγία 78/855/EOK του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1978 βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης, περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών (78/855/EOK:)

38

 
1978 L 362 0001
 

31978L1026

 

Οδηγία 78/1026/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων κτηνιάτρου και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (78/1026/ΕΟΚ:)

46

 
1978 L 362 0007
 

31978L1027

 

Οδηγία 78/1027/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες του κτηνιάτρου (78/1027/ΕΟΚ:)

52

 
1978 L 362 0012
 

31978H1029

 

Σύσταση τού Συμβουλίου τής 18ης Δεκεμβρίου 1978 περί τών ύπηκόων τού Μεγάλου Δουκάτου τού Δουξεμβούργου, οί όποίοι είναι κάτοχοι διπλώματος κτηνιάτρου, τό όποίο έχει χορηγηθεί άπό τρίτο Κράτος (78/1029/EOK:)

55

 
1978 C 308 0001
 

31978Y1223(01)

 

Δηλώσεις σχετικά με την οδηγία περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων κτηνιάτρου και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών - Δήλωση περί της προλήψεως και του ελέγχου των ζωοτροφών και των τροφών ζωικής προελεύσεως

56

 
1979 L 063 0001
 

31979L0267

 

Πρώτη οδηγία 79/267/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1979 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη της δραστηριότητος της πρωτασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής (79/267/ΕΟΚ:)

57

 
1980 L 033 0001
 

31980L0154

 

Οδηγία 80/154/EOK του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 1980 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων μαίας και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (80/154/EOK:)

75

 
1980 L 033 0008
 

31980L0155

 

Οδηγία 80/155/EOK του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 1980 περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και άσκηση των δραστηριοτήτων της μαίας (80/155/EOK:)

81

 
1980 L 033 0015
 

31980D0157

 

Απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 1980 περί τροποποίησης της απόφασης 75/365/EOK «περί συστάσεως Επιτροπής Ανωτέρων Υπαλλήλων επί της Δημοσίας Υγείας» (80/157/EOK:)

86

 
1980 L 100 0001
 

31980L0390

 

Οδηγία 80/390/EOK του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1980 περί συντονισμού των όρων καταρτίσεως, ελέγχου και διαδόσεως του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών (80/390/EOK:)

88

Top