Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_061_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
03 Maatalous
Nide 61

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

03 Maatalous - Nide 61

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1994 L 227 0031
 

31994L0043

 

Neuvoston direktiivi 94/43/EY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1994, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteestä VI

3

 
1994 L 228 0031
 

31994R2150

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2150/94, annettu 31 päivänä elokuuta 1994, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, markkinointivuoden 1993/1994 tosiasiallisesta tuotannosta, markkinointivuoden 1994/1995 arvioidusta tuotannosta ja tuen väliaikaisesta vähennyksestä sekä markkinointivuoden 1995/1996 kohdehinnasta vähennettävästä määrästä

26

 
1994 L 233 0009
 

31994R2178

 

Komission asetus (EY) N:o 2178/94, annettu 6 päivänä syyskuuta 1994, tiettyjen interventioelinten hallussa olevan ja jalostuksen jälkeen vietäväksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä asetuksessa (ETY) N:o 2539/84 määriteltyä menettelyä noudattaen annetun asetuksen (EY) N:o 3208/93 soveltamiseen liittyvistä erityisistä toimenpiteistä

28

 
1994 L 233 0011
 

31994R2179

 

Komission asetus (EY) N:o 2179/94, annettu 6 päivänä syyskuuta 1994, asetusten (EY) N:o 220/94, (EY) N:o 1018/94, (EY) N:o 1066/94, (EY) N:o 1067/94, (EY) N:o 1323/94, (EY) N:o 1491/94 ja (EY) N:o 1508/94 soveltamista koskevista erityisistä toimenpiteistä Yhdistyneen kuningaskunnan interventioelimen hallussa olevan naudanlihan myynnin osalta

30

 
1994 L 236 0009
 

31994R2201

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2201/94, annettu 9 päivänä syyskuuta 1994, sokerialan B-maksun enimmäismäärän tarkistamisesta ja B-juurikkaan vähimmäishinnan muuttamisesta markkinointivuoden 1994/1995 osalta

32

 
1994 L 236 0011
 

31994R2202

 

Komission asetus (EY) N:o 2202/94, annettu 9 päivänä syyskuuta 1994, viljan interventiokeskuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 2273/93 muuttamisesta

34

 
1994 L 236 0012
 

31994R2203

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2203/94, annettu 9 päivänä syyskuuta 1994, asetuksessa (ETY) N:o 1765/92 tarkoitettujen öljysiementen tuottajia koskevan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2294/92 muuttamisesta

35

 
1994 L 236 0013
 

31994R2204

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2204/94, annettu 9 päivänä syyskuuta 1994, interventioelinten suorittaman viljojen haltuunoton menettelyistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 689/92 muuttamisesta

36

 
1994 L 236 0014
 

31994R2205

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2205/94, annettu 9 päivänä syyskuuta 1994, tietyissä jäsenvaltioissa markkinointivuonna 1994/1995 interventioon tarjottavien viljojen enimmäiskosteuspitoisuuden vahvistamisesta

37

 
1994 L 236 0016
 

31994R2206

 

Komission asetus (EY) N:o 2206/94, annettu 9 päivänä syyskuuta 1994, CN-koodeihin 1515 90 59 ja 1515 90 99 kuuluvien tuotteiden käytön ja/tai käyttötarkoituksen tarkastusta koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2828/93 muuttamisesta

39

 
1994 L 239 0004
 

31994R2220

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2220/94, annettu 13 päivänä syyskuuta 1994, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta omenien ja päärynöiden ennalta ehkäisevää markkinoilta poisvetämistä koskevien lupien antamiseen

41

 
1994 L 239 0008
 

31994R2222

 

Komission asetus (EY) N:o 2222/94, annettu 13 päivänä syyskuuta 1994, Portugalissa 31 päivänä maaliskuuta 1993 olleille riisivarastoille myönnettävää tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

44

 
1994 L 240 0030
 

31994D0600

 

Komission päätös, tehty 14 päivänä syyskuuta 1994, klassiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Saksassa ja päätöksen 94/178/EY kumoamisesta tehdyn päätöksen 94/462/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen) (94/600/EY:)

46

 
1994 L 241 0022
 

31994D0608

 

Komission päätös, tehty 8 päivänä syyskuuta 1994, naudansukuisten eläinten alkioiden yhteisöön suuntautuvaan vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien luettelosta tehdyn päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta (94/608/EY:)

47

 
1994 L 241 0023
 

31994D0609

 

Komission päätös, tehty 8 päivänä syyskuuta 1994, luettelosta keinosiemennysasemista, jotka on hyväksytty kolmansista maista yhteisöön tapahtuvaa naudansukuisten kotieläinten siemennesteen vientiä varten tehdyn päätöksen 93/693/EY muuttamisesta (94/609/EY:)

48

 
1994 L 241 0024
 

31994D0610

 

Komission päätös, tehty 9 päivänä syyskuuta 1994, yhteisön taloudellisesta tuesta yhteisön swine vesicular -taudin vertailulaboratorion, Yhdistyneen kuningaskunnan Pirbright AFRC Institute of Animal Healthin, toimintaan (94/610/EY:)

49

 
1994 L 242 0001
 

31994R2246

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2246/94, annettu 16 päivänä syyskuuta 1994, tiettyjen peltokasvien tuottajien tukijärjestelmän mukaisten korvausten myöntämisen edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2780/92 muuttamisesta

50

 
1994 L 242 0006
 

31994R2249

 

Komission asetus (EY) N:o 2249/94, annettu 16 päivänä syyskuuta 1994, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1765/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä pellonpoiston osalta annetun asetuksen (EY) N:o 762/94 muuttamisesta

51

 
1994 L 245 0006
 

31994R2257

 

Komission asetus (EY) N:o 2257/94, annettu 16 päivänä syyskuuta 1994, banaanien laatuvaatimuksista (ETAn kannalta merkityksellinen teksti)

52

 
1994 L 245 0023
 

31994D0617

 

Komission päätös, tehty 8 päivänä syyskuuta 1994, varainhoitovuodelle 1995 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille (94/617/EY:)

58

 
1994 L 246 0002
 

31994R2264

 

Komission asetus (EY) N:o 2264/94, annettu 20 päivänä syyskuuta 1994, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1200/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2604/90 muuttamisesta yhteisön omenatuotannon tervehdyttämisen osalta

61

 
1994 L 248 0004
 

31994R2282

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2282/94, annettu 20 päivänä syyskuuta 1994, asetuksen (ETY) N:o 3398/91 mukaisesti myydyn rasvattoman maitojauheen varastoon viemisen viimeisestä päivämäärästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3536/91 muuttamisesta

63

 
1994 L 248 0005
 

31994R2283

 

Komission asetus (EY) N:o 2283/94, annettu 20 päivänä syyskuuta 1994, vientiin tarkoitetun interventiovarastovoin myyntiä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3378/91 muuttamisesta

64

 
1994 L 248 0006
 

31994R2284

 

Komission asetus (EY) N:o 2284/94, annettu 20 päivänä syyskuuta 1994, Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena syntyneisiin tasavaltoihin vietäväksi tarkoitetun interventiovarastovoin erityismyynnistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2839/93 muuttamisesta

65

 
1994 L 248 0025
 

31994D0640

 

Komission päätös, tehty 5 päivänä syyskuuta 1994, luvan antamisesta Saksan liittotasavallalle sallia tilapäisesti luhtaröllin siementen, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/401/ETY vaatimuksia, pitäminen kaupan (94/640/EY:)

66

 
1994 L 248 0028
 

31994D0642

 

Komission päätös, tehty 8 päivänä syyskuuta 1994, yhteisön taloudellisen osallistumisen laajuudesta eläinlääkintäalan toimivaltaisten virkamiesten neljännen vaihto-ohjelman toteuttamiseen (94/642/EY:)

67

 
1994 L 249 0009
 

31994R2296

 

Komission asetus (EY) N:o 2296/94, annettu 23 päivänä syyskuuta 1994, tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1222/94 sekä asetuksen (EY) N:o 1651/94 muuttamisesta

70

 
1994 L 249 0011
 

31994R2297

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2297/94, annettu 23 päivänä syyskuuta 1994, maataloustuotteiden interventio-ostoihin sovellettavien arvonvähennyskertoimien vahvistamisesta varainhoitovuodeksi 1995

72

 
1994 L 249 0018
 

31994D0643

 

Komission päätös, tehty 12 päivänä syyskuuta 1994, syhalotriinia tehoaineena sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (94/643/EY)

74

 
1994 L 251 0006
 

31994R2304

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2304/94, annettu 26 päivänä syyskuuta 1994, sokerialan vähimmäisvaraston osittaisesta vapauttamisesta

75

 
1994 L 251 0019
 

31994R2311

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2311/94, annettu 26 päivänä syyskuuta 1994, Myanmarin liitosta peräisin olevien valkosipulien tuontiin sovellettavasta suojatoimenpiteestä

76

 
1994 L 252 0015
 

31994D0650

 

Komission päätös, tehty 9 päivänä syyskuuta 1994, siementen myymistä irtotavarana lopulliselle kuluttajalle koskevan väliaikaisen kokeilun järjestämisestä (ETAn kannalta merkityksellinen teksti) (94/650/EY:)

78

 
1994 L 252 0017
 

31994D0651

 

Komission päätös, tehty 15 päivänä syyskuuta 1994, luvan antamisesta jäsenvaltioille hyväksyä tilapäisesti sellaisen metsänviljelyaineiston pitäminen kaupan, joka ei täytä neuvoston direktiivin 66/404/ETY vaatimuksia (94/651/EY:)

80

 
1994 L 254 0019
 

31994R2337

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2337/94, annettu 29 päivänä syyskuuta 1994, yhteisön sekä Bulgarian ja Romanian välisissä väliaikaisissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1590/94 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1809/94 muuttamisesta

83

 
1994 L 254 0022
 

31994R2338

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2338/94, annettu 29 päivänä syyskuuta 1994, tiettyjen viinistä tislattavien tuotteiden myyntikulujen etumaksun määrästä vuonna 1995

87

 
1994 L 255 0089
 

31994R2383

 

Komission asetus (EY) N:o 2383/94, annettu 30 päivänä syyskuuta 1994, Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2219/92 muuttamisesta

88

 
1994 L 255 0094
 

31994R2386

 

Komission asetus (EY) N:o 2386/94, annettu 30 päivänä syyskuuta 1994, Azorien ja Madeiran sianliha-alan tuotteiden hankintataseesta markkinointivuonna 1994/1995 ja asetuksen (ETY) N:o 1725/92 muuttamisesta

90

 
1994 L 256 0001
 

31994R2394

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2394/94, annettu 3 päivänä lokakuuta 1994, yhteisön Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä väliaikaisissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä muna- ja siipikarjanlihatuotteiden alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1559/94 ja asetuksen (EY) N:o 1807/94 muuttamisesta

93

 
1994 L 256 0028
 

31994D0657

 

Komission päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 1994, Norjasta tuotaviin lohiin liittyviä suojatoimenpiteitä koskevan päätöksen 93/144/ETY muuttamisesta viidennen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/657/EY:)

97

 
1994 L 256 0029
 

31994D0658

 

Komission päätös, tehty 30 päivänä syyskuuta 1994, tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuote-erien fyysisten tarkastusten vähentämisestä tehdyn päätöksen 94/360/EY muuttamisesta (94/658/EY:)

98

 
1994 L 256 0030
 

31994D0659

 

Komission päätös, tehty 30 päivänä syyskuuta 1994, neuvoston direktiivissä 90/675/ETY säädettyyn eläinlääkärintarkastuksia koskevaan järjestelmään siirtymisen helpottamiseksi tarvittavista uusista siirtymätoimenpiteistä tehdyn päätöksen 92/571/ETY muuttamisesta neljännen kerran (94/659/EY:)

99

 
1994 L 257 0006
 

31994R2405

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2405/94, annettu 4 päivänä lokakuuta 1994, Madeiran tiettyjen kasviöljyjen erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidusta hankintataseesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2257/92 muuttamisesta

100

 
1994 L 258 0011
 

31994R2416

 

Komission asetus (EY) N:o 2416/94, annettu 5 päivänä lokakuuta 1994, tiettyjen peltokasvien tuottajia koskevan tukijärjestelmän osalta sovellettavien alueellisten perusviljelyalojen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1098/94 muuttamisesta

101

 
1994 L 258 0013
 

31994R2417

 

Komission asetus (EY) N:o 2417/94, annettu 5 päivänä lokakuuta 1994, tarjouskilpailujen avaamisesta karitsojen ruhojen ja puoliruhojen yksityisen varastoinnin tuen vahvistamiseksi

103

 
1994 L 259 0004
 

31994R2426

 

Komission asetus (EY) N:o 2426/94, annettu 6 päivänä lokakuuta 1994, Azorien ja Madeiran erityisen viljatuotteiden hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1727/92 muuttamisesta

104

 
1994 L 259 0012
 

31994R2430

 

Komission asetus (EY) N:o 2430/94, annettu 6 päivänä lokakuuta 1994, Madeiran hedelmä- ja vihannesjalostealan tuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2999/92 muuttamisesta sekä hankintataseen vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 1994 ja 30 päivän kesäkuuta 1995 väliselle ajanjaksolle

106

 
1994 L 259 0014
 

31994R2431

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2431/94, annettu 6 päivänä lokakuuta 1994, appelsiinien, mandariinien, satsumoiden ja klementiinien interventiokynnysten vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995

108

 
1994 L 260 0032
 

31994D0667

 

Komission päätös, tehty 6 päivänä lokakuuta 1994, elävien sikojen, tuoreen sianlihan, sianlihavalmisteiden, siansukuisten eläinten siemennesteen ja siansukuisten eläinten alkioiden tuonnista Sveitsistä ja päätösten 81/526/ETY, 91/449/ETY, 92/460/ETY ja 93/199/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/667/EY)

109

 
1994 L 260 0034
 

31994D0668

 

Komission päätös, tehty 6 päivänä lokakuuta 1994, tuoreen sianlihan, sianlihavalmisteiden, elävien sikojen ja siansukuisten eläinten alkioiden tuonnista yhteisöön Unkarista ja päätösten 82/8/ETY, 91/449/ETY ja 92/322/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/668/EY:)

111

 
1994 L 261 0003
 

31994R2444

 

Komission asetus (EY) N:o 2444/94, annettu 10 päivänä lokakuuta 1994, banaanien yhteisöön tuontimenettelyn soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1442/93 muuttamisesta ja mainitusta asetuksesta poikkeamisesta

113

 
1994 L 263 0002
 

31994R2461

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2461/94, annettu 12 päivänä lokakuuta 1994, markkinointivuonna 1994/1995 tuottajille maksettavasta vähimmäishinnasta ja korvauksesta sekä perunatärkkelyksen tuottajille maksettavasta palkkiosta annetun asetuksen (ETY) 1711/93 oikaisemisesta

115

 
1994 L 263 0003
 

31994R2462

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2462/94, annettu 12 päivänä lokakuuta 1994, asetuksen (EY) N:o 1904/94 muuttamisesta kuivattuihin viinirypäleisiin sovellettavan vähimmäistuontihinnan noudattamatta jättämisen johdosta perittävien tasoitusmaksujen osalta

116

 
1994 L 264 0006
 

31994R2475

 

Komission asetus (EY) N:o 2475/94, annettu 13 päivänä lokakuuta 1994, kuivattavaksi tarkoitettujen tiettyjen viinirypälelajikkeiden viljelyyn myönnettävän tuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2911/90 muuttamisesta

118

 
1994 L 264 0009
 

31994R2476

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2476/94, annettu 13 päivänä lokakuuta 1994, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietyjen tiettyjen maataloustuotteiden ennakkovahvistustodistusten voimassaoloajan rajoittamisesta

121

 
1994 L 265 0010
 

31994R2486

 

Komission asetus (EY) N:o 2486/94, annettu 14 päivänä lokakuuta 1994, Azorien ja Madeiran muna- ja siipikarjanliha-alojen tuotteiden hankintataseen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995 ja asetuksen (ETY) N:o 1726/92 muuttamisesta

123

 
1994 L 265 0019
 

31994R2490

 

Komission asetus (EY) N:o 2490/94, annettu 14 päivänä lokakuuta 1994, Azorien ja Madeiran naudanliha-alan tuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettujen asetusten (ETY) N:o 1913/92 ja (ETY) N:o 2255/92 muuttamisesta

125

 
1994 L 265 0021
 

31994R2491

 

Komission asetus (EY) N:o 2491/94, annettu 14 päivänä lokakuuta 1994, Ranskan merentakaisten departementtien elävien nautojen ja siitoshevosten hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettujen asetusten (ETY) N:o 2312/92 ja (ETY) N:o 1148/93 muuttamisesta

127

 
1994 L 265 0025
 

31994R2492

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2492/94, annettu 14 päivänä lokakuuta 1994, oliiviöljyn tuotannon laadun parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden vahvistamisesta vuodeksi 1995

131

 
1994 L 265 0042
 

31994R2497

 

Komission asetus (EY) N:o 2497/94, annettu 14 päivänä lokakuuta 1994, tiettyjen interventioelinten hallussa olevan ja Kanariansaarille toimitettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä ennalta kiinteästi vahvistettuun hintaan ja asetuksen (EY) N:o 1018/94 kumoamisesta

135

 
1994 L 267 0001
 

31994R2506

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2506/94, annettu 17 päivänä lokakuuta 1994, asetuksessa (ETY) N:o 1112/93 täydentävän järjestelmän (TKJ) mukaisesti säädettyjen ohjeellisten tuontikattojen muuttamisesta Espanjan kanssa käytävässä naudanliha-alan kaupassa

140

 
1994 L 267 0003
 

31994R2507

 

Komission asetus (EY) N:o 2507/94, annettu 17 päivänä lokakuuta 1994, syötäväksi tarkoitettujen oliivien alalla toteutettavien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3601/92 muuttamisesta

142

 
1994 L 267 0015
 

31994D0674

 

Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 1994, Kanadasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 93/495/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/674/EY:)

143

 
1994 L 268 0003
 

31994R2517

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2517/94, annettu 18 päivänä lokakuuta 1994, jatkuvan tarjouskilpailun avaamisesta oliiviöljyn vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 1994/1995

166

 
1994 L 268 0022
 

31994D0675

 

Komission päätös, tehty 18 päivänä lokakuuta 1994, Chilestä peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 93/436/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/675/EY:)

169

 
1994 L 268 0031
 

31994D0676

 

Komission päätös, tehty 18 päivänä lokakuuta 1994, yhteisön taloudellisesta lisäavusta yhteisön klassisen sikaruton referenssilaboratorion toiminnalle (Hannoverin eläinlääketieteellinen koulu, Hannover, Saksa) (94/676/EY:)

178

 
1994 L 269 0009
 

31994R2526

 

Komission asetus (EY) N:o 2526/94, annettu 19 päivänä lokakuuta 1994, asetuksen (ETY) N:o 3886/92 muuttamisesta naudanliha-alalle säädettyjen palkkiojärjestelmien soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta

180

 
1994 L 269 0011
 

31994R2527

 

Komission asetus (EY) N:o 2527/94, annettu 19 päivänä lokakuuta 1994, asetuksen (ETY) N:o 3567/92 muuttamisesta lampaan- ja vuohenliha-alan tilakohtaisten enimmäismäärien, kansallisten varantojen ja oikeuksien siirron soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta

182

 
1994 L 269 0014
 

31994R2529

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2529/94, annettu 19 päivänä lokakuuta 1994, sokerin vientitukien myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 394/70 muuttamisesta

184

 
1994 L 269 0038
 

31994D0677

 

Komission päätös, tehty 6 päivänä lokakuuta 1994, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 liitteen I muuttamisesta maatilojen rakennetta vuosien 1995 ja 1997 välillä koskevien yhteisön tilastotietojen keruun osalta (94/677/EY:)

185

 
1994 L 269 0040
 

31994D0678

 

Komission päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 1994, naudansukuisten eläinten alkioiden yhteisöön suuntautuvaan vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirto-ryhmien luettelosta tehdyn päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/678/EY)

187

 
1994 L 272 0010
 

31994R2561

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2561/94, annettu 21 päivänä lokakuuta 1994, sianliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Espanjassa

197

 
1994 L 272 0012
 

31994R2562

 

Komission asetus (EY) N:o 2562/94, annettu 21 päivänä lokakuuta 1994, asetuksen (EY) N:o 2444/94 muuttamisesta banaanien yhteisöön tuontimenettelyn soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 1442/93 poikkeamisen osalta

199

 
1994 L 272 0013
 

31994R2563

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2563/94, annettu 21 päivänä lokakuuta 1994, asetuksen (EY) N:o 1708/94 muuttamisesta vuoden 1995 viitemääriä koskevien tietojen toimittamispäivän osalta

200

 
1994 L 272 0030
 

31994R2566

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2566/94, annettu 21 päivänä lokakuuta 1994, appelsiinien ja mandariinien perushinnan ja ostohinnan alentamisesta markkinointivuoden 1994/1995 osalta markkinointivuodeksi 1993/1994 vahvistetun interventiokynnyksen ylittymisen johdosta

201

 
1994 L 272 0053
 

31994D0683

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä lokakuuta 1994, suu- ja sorkkatautiin liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Kreikassa tehdyn päätöksen 94/514/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (94/683/EY:)

204

 
1994 L 273 0002
 

31994R2577

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2577/94, annettu 24 päivänä lokakuuta 1994, 1 päivän elokuuta ja 31 päivän joulukuuta 1994 välisenä aikana annettavia maltaiden vientitodistuksia koskevista erityistoimenpiteistä

206

 
1994 L 273 0004
 

31994R2578

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2578/94, annettu 24 päivänä lokakuuta 1994, yhteisön tuottajahintojen vahvistamisesta neilikoille ja ruusuille tiettyjen Kyprokselta, Israelista, Jordaniasta tai Marokosta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontimenettelyn soveltamiseksi

208

 
1994 L 273 0006
 

31994R2579

 

Komission asetus (EY) N:o 2579/94, annettu 24 päivänä lokakuuta 1994, neuvoston ecuina vahvistamasta ja valuuttakurssitarkistusten seurauksena alennetusta silkkiäistoukille annettavan tuen määrästä

210

 
1994 L 274 0001
 

31994R2586

 

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2586/94, annettu 25 päivänä lokakuuta 1994, oliiviöljyn interventiohinnan vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1994/1995 alennetulle tasolle markkinointivuoden 1992/1993 aikana tapahtuneen taatun enimmäismäärän ylityksen seurauksena

211

 
1994 L 274 0002
 

31994R2587

 

Komission asetus (EY) N:o 2587/94, annettu 25 päivänä lokakuuta 1994, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 39 artiklassa säädetyn pakollisen tislauksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 441/88 muuttamisesta

212

 
1994 L 275 0001
 

31994R2515

 

Komission asetus (EY) N:o 2515/94, annettu 9 päivänä syyskuuta 1994, yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2082/92 soveltamiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 1848/93 muuttamisesta

213

Top