Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1981_03_028_EL_TOC

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτών
Ειδική Έκδοση 1980
03 Γεωργία
Τόμος 28

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

EL

 

03 Γεωργία - Τόμος 28

  31 Δεκεμβρίου 1980  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

 

Ειδική Έκδοση 1980

   

Αρχική Έκδοση
Έτος ΕΕ αριθ. Σελ.
  Περιεχόμενα  
 
   

Είσαγωγικό σημείωμα

1

 
1980 L 049 0013
 

31980R0431

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 431/80 τής Επιτροπής τής 22ας Φεβρουαρίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2603/71 «περί τών λεπτομερειών συνάψεως συμβάσεων εμπορικής επεξεργασίας καί συσκευασίας τών κατεχομένων από τούς οργανισμούς παρεμβάσεως καπνών»

3

 
1980 L 056 0017
 

31980R0483

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 483/80 τής Επιτροπής τής 28ης Φεβρουαρίου 1980 περί μή εφαρμογής τών νομισματικών εξισωτικών ποσών στά προϊόντα πού υποβάλλονται σέ ορισμένες επεξεργασίες σέ ένα άλλο Κράτος μέλος καί κατόπιν επανεξάγονται στό Κράτος μέλος εξαγωγέα

5

 
1980 L 056 0021
 

31980R0485

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 485/80 τής Επιτροπής τής 28ης Φεβρουαρίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 571/78 όσον αφορά τήν έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής γιά τά προϊόντα τού τομέα τού βοείου κρέατος καταγωγής τών κρατών τής Αφρικής, Καραϊβικής καί Ειρηνικού ή τών υπερποντίων χωρών καί εδαφών

7

 
1980 L 057 0001
 

31980R0453

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 453/80 τού Συμβουλίου τής 18ης Φεβρουαρίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 337/79 «περί κοινής οργανώσεως τής αμπελοοινικής αγοράς»

9

 
1980 L 057 0007
 

31980R0454

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 454/80 τού Συμβουλίου τής 18ης Φεβρουαρίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 337/79 «περί κοινής οργανώσεως τής αμπελοοινικής αγοράς» καί τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 338/79 «περί θεσπίσεως ειδικών διατάξεων σχετικά μέ τούς οίνους ποιότητος πού παράγονται εντός καθορισμένων περιοχών»

15

 
1980 L 057 0016
 

31980R0456

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 456/80 τού Συμβουλίου τής 18ης Φεβρουαρίου 1980 περί χορηγήσεως πριμοδοτήσεων προσωρινής εγκαταλείψεως καί οριστικής εγκαταλείψεως ορισμένων εκτάσεων φυτευμένων με αμπέλους καθώς καί πριμοδοτήσεων για παραίτηση αναφυτεύσεως

23

 
1980 L 057 0023
 

31980R0457

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 457/80 τού Συμβουλίου τής 18ης Φεβρουαρίου 1980 περί θεσπίσεως καθεστώτος πριμοδοτήσεων για τήν παύση τών αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων στη Γαλλία καί τήν Ιταλία

30

 
1980 L 057 0027
 

31980R0458

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 458/80 τού Συμβουλίου τής 18ης Φεβρουαρίου 1980 περί αναδιαρθρώσεως τών αμπελώνων στα πλαίσια συλλογικών δραστηριοτήτών

34

 
1980 L 057 0032
 

31980R0459

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 459/80 τού Συμβουλίου τής 18ης Φεβρουαρίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 337/79 «περί κοινής οργανώσεως τής αμπελοοινικής αγοράς», καθώς καί τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 338/79 «περί καθορισμού ειδικών διατάξεων σχετικών μέ τούς οίνους ποιότητος πού παράγονται εντός καθορισμένων περιοχών»

39

 
1980 L 057 0035
 

31980R0460

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 460/80 τού Συμβουλίου τής 18ης Φεβρουαρίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 352/79 «περί αναμίξεως ερυθρών γερμανικών οίνων μέ εισαγομένους ερυθρούς οίνους»

42

 
1980 L 057 0036
 

31980R0461

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 461/80 τού Συμβουλίου τής 18ης Φεβρουαρίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 355/79 «περί καθιερώσεως γενικών κανόνων γιά τήν περιγραφή καί τήν παρουσίαση οίνων καί γλευκών σταφυλής»

43

 
1980 L 059 0018
 

31980R0531

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 531/80 τής Επιτροπής τής 3ης Μαρτίου 1980 περί τής συνεχίσεως τών ενεργειών προωθήσεως καί διαφημίσεως πού αναφέρονται στόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 723/78 στόν τομέα τού γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών προϊόντών

46

 
1980 L 060 0015
 

31980R0546

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 546/80 τής Επιτροπής τής 4ης Μαρτίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1641/71 «περί τών κανόνων ποιότητος για τα επιτραπέζια μήλα καί αχλάδια»

49

 
1980 L 062 0005
 

31980R0565

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 565/80 τού Συμβουλίου τής 4ης Mαρτίου 1980 περί τής προπληρωμής τών έπιστροφών κατά τήν έξαγωγή γιά τά γεωργικά προϊόντα

50

 
1980 L 066 0005
 

31980R0591

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 591/80 τής Επιτροπής τής 11ης Μαρτίου 1980 περί δωδεκάτής τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2005/70 «περί κατατάξεως τών ποικιλιών αμπέλου»

53

 
1980 L 067 0011
 

31980R0607

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 607/80 τής Επιτροπής τής 12ης Μαρτίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1204/72 σχετικά μέ τίς λεπτομέρειες εφαρμογής τού καθεστώτος ενισχύσεως γιά τούς ελαιούχους σπόρους

55

 
1980 L 068 0033
 

31980L0304

 

Οδηγία 80/304/ΕΟΚ τής Επιτροπής τής 25ης Φεβρουαρίου 1980 περί τροποποίησης τού παραρτήματος ΙΙ τής οδηγίας 69/208/ΕΟΚ τού Συμβουλίου «περί τής εμπορίας τών σπόρων προς σπορά τών ελαιούχων καί κλωστικών φυτών» (80/304/ΕΟΚ:)

56

 
1980 L 069 0033
 

31980R0632

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 632/80 τής Επιτροπής τής 14ης Mαρτίου 1980 περί τών λεπτομερειών έφαρμογής γιά τήν προσθήκη σακχαρόζης σέ ύδατικό διάλυμα γιά καθορισμένα άμπελουργικά προϊόντα σέ όρισμένες περιοχές τής άμπελουργικής ζώνης Α καί περί δευτέρας τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1594/70

57

 
1980 L 072 0007
 

31980R0646

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 646/80 τής Επιτροπής τής 17ης Μαρτίου 1980 περί ενδεκάτής τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2044/75 καί περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 210/69 όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής για το βούτυρο, το βουτυρέλαιο καί το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που εξάγονται δυνάμει τών κανονισμών (ΕΟΚ) άριθ. 303/77 καί (ΕΟΚ) άριθ. 400/78

59

 
1980 L 080 0001
 

31980R0692

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 692/80 τής Επιτροπής τής 18ης Μαρτίου 1980 περί τών αιτήσεων συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού καί Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα «Προσανατολισμού», για ειδικά προγράμματα που αφορούν συλλογικά αρδευτικά έργα στη Νότιο Ιταλία

61

 
1980 L 083 0011
 

31980R0725

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 725/80 τής Επιτροπής τής 27ης Μαρτίου 1980 περί τροποποίησης τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1624/76 «περί τού αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που πωλείται από τούς οργανισμούς παρέμβασης»

73

 
1980 L 083 0015
 

31980R0728

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 728/80 τής Επιτροπής τής 27ης Μαρτίου 1980 περί εφαρμογής τών ποιοτικών κατηγοριών ΙΙΙ σέ ορισμένα φρούτα τής περιόδου 1980/81

74

 
1980 L 083 0018
 

31980R0730

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 730/80 τής Επιτροπής τής 27ης Μαρτίου 1980 περί έκτής τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1608/76 «περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής γιά τήν περιγραφή καί τήν παρουσίαση οίνων καί γλευκών σταφυλής»

76

 
1980 L 085 0014
 

31980R0762

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 762/80 τής Επιτροπής τής 28ης Μαρτίου 1980 περί δευτέρας τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1250/79 «περί καθορισμού τών εξισωτικών εισφορών στόν τομέα τών σπόρων πρός σπορά»

78

 
1980 L 085 0018
 

31980R0764

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 764/80 τής Επιτροπής τής 28ης Μαρτίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 685/69 «περί τών λεπτομερειών εφαρμογής τών παρεμβάσεων στήν αγορά τού βουτύρου καί τής κρέμας γάλακτος»

80

 
1980 L 085 0026
 

31980R0768

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 768/80 τής Επιτροπής τής 28ης Μαρτίου 1980 περί τροποποιήσεως τών κανονισμών (ΕΟΚ) άριθ. 2043/75 καί (ΕΟΚ) άριθ. 149/80 όσον αφορά τόν προκαθορισμό τών επιστροφών κατά τήν εξαγωγή στούς τομείς τού κρέατος πουλερικών καί τών αυγών

81

 
1980 L 085 0045
 

31980R0779

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 779/80 τού Συμβουλίου τής 27ης Μαρτίου 1980 περί τροποποιήσεως, ως πρός τό γαλλικό φράγκο, τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 878/77 «περί τών τιμών συναλλάγματος πού πρέπει νά εφαρμόζονται στόν γεωργικό τομέα»

82

 
1980 L 087 0039
 

31980R0797

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 797/80 τής Επιτροπής τής 31ης Μαρτίου 1980 περί προσαρμογής τών επιστροφών καί τών εισφορών κατά τήν εξαγωγή πού καθορίζονται εκ τών προτέρων στόν τομέα τής ζάχαρης

83

 
1980 L 087 0042
 

31980R0798

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 798/80 τής Επιτροπής τής 31ης Μαρτίου 1980 περί τών λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τήν προκαταβολή τών επιστροφών κατά τήν εξαγωγή καί τών θετικών νομισματικών εξισωτικών ποσών γιά τά γεωργικά προϊόντα

86

 
1980 L 087 0051
 

31980R0800

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 800/80 τής Επιτροπής τής 31ης Μαρτίου 1980 περί καθορισμού τών προϊόντών βάσεως πού δέν τυγχάνουν τής προκαταβολής επιστροφής κατά τήν εξαγωγή

91

 
1980 L 088 0028
 

31980R0813

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 813/80 τής Επιτροπής τής 28ης Μαρτίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1054/78 συνεπεία τού καθορισμού νέων τιμών συναλλάγματος πού θά εφαρμόζονται στό γεωργικό τομέα γιά τή Γαλλία

93

 
1980 L 089 0005
 

31980R0818

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 818/80 τής Επιτροπής τής 1ης Απριλίου 1980 περί θεσπίσεως μέτρων διασφαλίσεως που εφαρμόζονται κατά τήν εισαγωγή μανιταριών εκ καλλιεργείας σε άλμη

95

 
1980 L 090 0030
 

31980R0841

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 841/80 τής Επιτροπής τής 2ας Απριλίου 1980 περί καταργήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1407/78 «περί καθορισμού εξισωτικής εισφοράς στίς εισαγωγές, στό Βέλγιο, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας, Λουξεμβούργο καί Κάτω Χώρες, αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προελεύσεως πού έχει παραχθεί στή Γαλλία καί στίς εισαγωγές στό Βέλγιο καί Λουξεμβούργο όξους από οινόπνευμα πού έχει παραχθεί στή Γαλλία»

99

 
1980 L 090 0043
 

31980L0370

 

Οδηγία 80/370/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής 26ης Μαρτίου 1980 περί τροποποίησης τής οδηγίας 72/159/ΕΟΚ «περί τού εκσυγχρονισμού τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (80/370/ΕΟΚ:)

100

 
1980 L 092 0005
 

31980R0850

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 850/80 τής Επιτροπής τής 31ης Μαρτίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2264/69 «περί τών αιτήσεων αποδόσεως τών ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη στις οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών»

101

 
1980 L 092 0010
 

31980R0851

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 851/80 τής Επιτροπής τής 8ης Απριλίου 1980 περί δευτέρας τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 3353/75 «περί καθιερώσεως κοινοτικής εποπτείας τών εισαγωγών ορισμένων ζώντών φυτών καί ορισμένων προϊόντών ανθοκομίας καταγωγής συγκεκριμένων χωρών»

106

 
1980 L 094 0010
 

31980R0873

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 873/80 τής Επιτροπής τής 10ης Απριλίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 756/70 «περί χορηγήσεως ενισχύσεων γιά τό αποκορυφωμένο γάλα πού μεταποιείται γιά τήν παρασκευή πυρίνης καί πυρινικών αλάτών»

108

 
1980 L 098 0006
 

31980R0914

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 914/80 τής Επιτροπής τής 15ης Απριλίου 1980 σχετικά με τη δεύτερη τροποποίηση τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2960/77 «περί τών λεπτομερειών πωλήσεως τού ελαιολάδου που ευρίσκεται στήν κατοχή τών οργανισμών παρεμβάσεως»

109

 
1980 L 098 0008
 

31980R0916

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 916/80 τής Επιτροπής τής 15ης Απριλίου 1980 περί διορθώσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 818/80 «περί θεσπίσεως μέτρων διασφαλίσεως που εφαρμόζονται κατά τήν εισαγωγή μανιταριών εκ καλλιεργείας σε άλμη»

110

 
1980 L 099 0013
 

31980R0925

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 925/80 τής Επιτροπής τής 16ης Απριλίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 262/79 «περί πωλήσεως σε μειωμένη τιμή βουτύρου που προορίζεται για τήν παρασκευή προϊόντών ζαχαροπλαστικής, παγωτών καί άλλων ειδών διατροφής»

111

 
1980 L 099 0015
 

31980R0926

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 926/80 τής Επιτροπής τής 15ης Απριλίου 1980 περί εξαιρέσεως εκ τής εφαρμογής τών νομισματικών εξισωτικών ποσών σέ ορισμένες περιπτώσεις

113

 
1980 L 100 0032
 

31980L0392

 

Οδηγία 80/392/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής 18ης Μαρτίου 1980 περί τροποποίησης τής οδηγίας άριθ. 77/93/ΕΟΚ «περί τών μέτρων προστασίας κατά τής εισαγωγής στα κράτη μέλη επικίνδυνων οργανισμών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα» (80/392/ΕΟΚ:)

117

 
1980 L 102 0024
 

31980D0427

 

Απόφαση τής Επιτροπής τής 28ης Μαρτίου 1980 περί τροποποίησης τών αποφάσεων 74/581/ΕΟΚ καί 76/627/ΕΟΚ «περί τών λεπτομερειών καταβολής τής συνδρομής τού ΕΓΤΠΕ, που δίδεται στο πλαίσιο τών οδηγιών 72/159/ΕΟΚ, 72/160/ΕΟΚ, 72/161/ΕΟΚ καί 75/268/ΕΟΚ» (80/427/ΕΟΚ:)

120

 
1980 L 102 0026
 

31980L0428

 

Όδηγία τής Επιτροπής τής 28ης Mαρτίου 1980 περί τροποποιήσεως τού παραρτήματος II τής όδηγίας 76/895/ΕΟΚ τού Συμβουλίου "περί καθορισμού τών ανωτάτών περιεκτικοτήτών γιά τά κατάλοιπα τών φυτοφαρμάκων επί καί μέσα στά οπωροκηπευτικά" (80/428/EOK:)

122

 
1980 L 104 0018
 

31980L0440

 

Τριακοστή πρώτη οδηγία τής Επιτροπής τής 8ης Απριλίου 1980 περί τροποποιήσεως τών παραρτημάτών τής οδηγίας 70/524/ΕΟΚ τού Συμβουλίου "περί τών προσθέτών στις ζωοτροφές" (80/440/ΕΟΚ:)

124

 
1980 L 106 0027
 

31980R0988

   

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 988/80 τής Επιτροπής τής 23ης Απριλίου 1980 περί τής εφαρμογής τού πλέον χαμηλού ποσού τής επιστροφής κατά τήν εξαγωγή ορισμένων προϊόντών τού τομέα τού βοείου κρέατος

125

 
1980 L 108 0001
 

31980R1010

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1010/80 τού Συμβουλίου τής 21ης Απριλίου 1980 περί προμηθείας ζάχαρης στό UNRWA υπό μορφή ενισχύσεως διατροφής

127

 
1980 L 111 0006
 

31980R1046

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1046/80 τής Επιτροπής τής 29ης Απριλίου 1980 περί δωδεκάτής τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2044/75 όσον αφορά τόν προκαθορισμό τών επιστροφών γιά τούς τυρούς πού εξάγονται στίς Ηνωμένες Πολιτείες καί τόν Καναδά

129

 
1980 L 113 0057
 

31980R1076

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1076/80 τής Επιτροπής τής 30ής Απριλίου 1980 περί καθορισμού τής ενισχύσεως γιά τό αποκορυφωμένο γάλα καί τό αποκορυφωμένο γάλα σέ σκόνη πού προορίζονται γιά τή διατροφή ζώων

130

 
1980 L 113 0058
 

31980R1077

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1077/80 τής Επιτροπής τής 30ής Απριλίου 1980 περί έκτής τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2793/77 «περί τών λεπτομερειών εφαρμογής ειδικής ενισχύσεως για το αποκορυφωμένο γάλα που προορίζεται για τη διατροφή ζώων εξαιρουμένων τών νεαρών μόσχων»

131

 
1980 L 114 0018
 

31980R1091

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1091/80 τής Επιτροπής τής 2ας Μαΐου 1980 περί λεπτομερειών εφαρμογής τής χορηγήσεως ενισχύσεων στήν ιδιωτική αποθεματοποίηση βοείου κρέατος

132

 
1980 L 114 0022
 

31980R1092

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1092/80 τής Επιτροπής τής 2ας Μαΐου 1980 περί τών λεπτομερειών εφαρμογής τής χορηγήσεως ενισχύσεων στήν ιδιωτική αποθεματοποίηση χοιρείου κρέατος

136

 
1980 L 115 0008
 

31980R1104

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1104/80 τής Επιτροπής τής 5ης Μαΐου 1980 περί τροποποιήσεως τών κανονισμών (ΕΟΚ) άριθ. 625/78 όσον αφορά τις προθεσμίες πληρωμής για το βούτυρο καί το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που αγοράζονται από τούς οργανισμούς παρεμβάσεως

141

 
1980 L 118 0025
 

31980R1162

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1162/80 τής Επιτροπής τής 8ης Μαΐου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2300/73 «περί λεπτομερειών εφαρμογής τών διαφορικών ποσών γιά τούς σπόρους τής ελαιοκράμβης καί τού ελαιοφόρου γογγυλιού»

143

 
1980 L 118 0027
 

31980R1163

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1163/80 τής Επιτροπής τής 8ης Μαΐου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 532/75 σχετικά μέ τήν ανάκτηση τών ενισχύσεων γιά τό αποκορυφωμένο γάλα σέ σκόνη πού προορίζεται γιά τή διατροφή τών ζώων καί τό αποκορυφωμένο γάλα πού έχει μεταποιηθεί σέ σύνθετες τροφές κατά τήν εξαγωγή

145

 
1980 L 118 0030
 

31980R1164

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1164/80 τής Επιτροπής τής 8ης Μαΐου 1980 περί καθορισμού τής οριακής ημερομηνίας γιά τήν είσοδο στά αποθέματα τού βουτύρου πού έχει πωληθεί βάσει τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 262/79

148

 
1980 L 118 0044
 

31980R1174

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1174/80 τού Συμβουλίου τής 7ης Μαΐου 1980 περί τροποποιήσεως, όσον αφορά τό γαλλικό φράγκο, τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 878/77 «περί τών τιμών συναλλάγματος πού πρέπει νά εφαρμόζονται στό γεωργικό τομέα»

149

 
1980 L 119 0001
 

31980R1176

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1176/78 τής Επιτροπής τής 8ης Mαΐου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1054/78 συνεπεία τού καθορισμού νέων τιμών συναλλάγματος πού θά εφαρμόζονται στόν γεωργικό τομέα γιά τή Γαλλία καί τήν Ιταλία

150

 
1980 L 120 0020
 

31980R1188

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1188/80 τής Επιτροπής τής 12ης Μαΐου 1980 περί εκδόσεως πιστοποιητικών εξαγωγής βοείων κρεάτών που τυγχάνουν ειδικής μεταχειρίσεως κατά τήν εισαγωγή σε τρίτη χώρα

152

 
1980 L 122 0003
 

31980R1203

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1203/80 τού Συμβουλίου τής 13ης Μαΐου 1980 περί καταργήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 516/77 «περί κοινής οργανώσεως αγοράς στόν τομέα τών μεταποιημένων οπωροκηπευτικών»

153

 
1980 L 122 0026
 

31980R1214

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1214/80 τής Επιτροπής τής 14ης Μαΐου 1980 περί τών περιόδων κατά τη διάρκεια τών οποίων τα γαλακτοκομικά προϊόντα δύνανται να παραμείνουν υπό τελωνειακό έλεγχο για τήν προπληρωμή τών επιστροφών

154

 
1980 L 122 0034
 

31980R1218

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1218/80 τής Επιτροπής τής 14ης Μαΐου 1980 περί τών λεπτομερειών εφαρμογής τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1203/80 «περί τών εισαγωγών κονσερβών μανιταριών εκ καλλιεργείας, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας καί Δημοκρατίας τής Κορέας»

156

 
1980 L 122 0036
 

31980R1219

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1219/80 τής Επιτροπής τής 14ης Μαΐου 1980 περί τών λεπτομερειών εφαρμογής τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1203/80 «περί τών εισαγωγών κονσερβών μανιταριών εκ καλλιεργείας καταγωγής Ταϊβάν (Φορμόζας)»

158

 
1980 L 124 0009
 

31980R1229

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1229/80 τής Επιτροπής τής 19ης Μαΐου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1725/79 όσον αφορά τη μετούσίωση τού αποκορυφωμένου γάλακτος εις κόνιν

160

 
1980 L 124 0011
 

31980R1230

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1230/80 τής Επιτροπής τής 19ης Μαΐου 1980 περί ογδόης τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2223/70 «περί μη εισπράξεως συμψηφιστικής εισφοράς κατά τις εισαγωγές ορισμένων οίνων καταγωγής καί προελεύσεως ορισμένων τρίτών χωρών»

162

 
1980 L 124 0017
 

31980L0502

 

Οδηγία 80/502/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τής 6ης Μαΐου 1980 περί τροποποίησης τής οδηγίας 74/63/ΕΟΚ «περί τού προσδιορισμού σε μέγιστες περιεκτικότητες τών ανεπιθυμήτών ουσιών καί προϊόντών στις ζωοτροφές» (80/502/ΕΟΚ:)

164

 
1980 L 126 0009
 

31980L0509

 

Πρώτη οδηγία 80/509/ΕΟΚ τής Επιτροπής τής 2ας Μαΐου 1980 περί τροποποιήσεως τού παραρτήματος τής οδηγίας 79/373/ΕΟΚ τού Συμβουλίου «περί τής εμπορίας τών μιγμάτών ζωοτροφών» (80/509/ΕΟΚ:)

166

 
1980 L 126 0012
 

31980L0510

 

Δεύτερη οδηγία 80/510/ΕΟΚ τής Επιτροπής τής 2ας Μαΐου 1980 περί τροποποίησης τού παραρτήματος τής οδηγίας 77/101/ΕΟΚ τού Συμβουλίου «περί τής εμπορίας τών απλών ζωοτροφών» (80/510/ΕΟΚ:)

169

 
1980 L 126 0014
 

31980L0511

 

Όδηγία τής Επιτροπής τής 2ας Mαίου 1980 περί παροχής αδείας σέ ορισμένες περιπτώσεις γιά τή θέση σέ εμπορία συνθέτών ζωοτροφών σέ συσκευασίες ή δοχεία μή κλειστά (80/511/EOK:)

171

 
1980 L 128 0019
 

31980R1257

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1257/80 τής Επιτροπής τής 22ας Μαΐου 1980 περί θεσπίσεως μέτρων διασφαλίσεως πού εφαρμόζονται κατά τήν εισαγωγή κονσερβών μανιταριών καταγωγής Χόνγκ Κόνγκ

173

 
1980 L 129 0005
 

31980R1264

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1264/80 τής Επιτροπής τής 23ης Μαΐου 1980 περί τών λεπτομερειών χορηγήσεως ενισχύσεων γιά τήν ιδιωτική αποθεματοποίηση τών τυρών διατηρήσεως κατά τή γαλακτοκομική περίοδο 1980/81

174

 
1980 L 129 0011
 

31980R1267

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1267/80 τής Επιτροπής τής 23ης Μαΐου 1980 περί καθορισμού, γιά τή ζαχαρική περίοδο 1980/81, τών ποσών συνεισφοράς γιά τήν αντιστάθμιση τών εξόδων αποθεματοποιήσεων στόν τομέα τής ζάχαρης

176

 
1980 L 129 0013
 

31980R1268

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1268/80 τής Επιτροπής τής 23ης Μαΐου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού άριθ. 184/66/ΕΟΚ σχετικά μέ τό ποσό τής κατ αποκοπήν αμοιβής ανά δελτίο γεωργικής εκμεταλλεύσεως προσηκόντως συμπληρωμένο γιά τό λογιστικό έτος 1981

178

 
1980 L 133 0019
 

31980R1302

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1302/80 τής Επιτροπής τής 28ης Μαΐου 1980 περί τής πωλήσεως σε τιμή, που καθορίζεται κατ’αποκοπή εκ τών προτέρων, ορισμένων αποστεωμένων βοείων κρεάτών, τα οποία κατέχει ο ιρλανδικός οργανισμός παρεμβάσεως καί τα οποία προορίζονται για εξαγωγή, καθώς καί περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1687/76 καί περί καταργήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1023/80

179

 
1980 L 133 0024
 

31980R1305

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1305/80 τής Επιτροπής τής 29ης Μαΐου 1980 περί τής δέκατής τρίτής τροποποίησης τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2044/75 όσον αφορά το πιστοποιητικό εξαγωγής για το βούτυρο, περί τής παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2730/79 όσον αφορά τήν καταβολή τής επιστροφής για το προϊόν αυτό, καθώς καί περί τροποποίησης τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 210/69

182

 
1980 L 134 0018
 

31980R1314

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1314/80 τού Συμβουλίου τής 28ης Μαΐου 1980 περί τροποποιήσεως τού παραρτήματος τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 516/77 «περί κοινής οργανώσεως αγοράς στόν τομέα τών μεταποιημένων οπωροκηπευτικών»

184

 
1980 L 134 0020
 

31980R1315

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1315/80 τού Συμβουλίου τής 28ης Μαΐου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1035/72 «περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα τών οπωροκηπευτικών»

186

 
1980 L 134 0025
 

31980R1318

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1318/80 τού Συμβουλίου τής 29ης Μαΐου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1640/79 «περί περιορισμού τής ενισχύσεως στήν παραγωγή για τα αχλάδια Williams διατηρημένα σε σιρόπι»

188

 
1980 L 137 0007
 

31980R1392

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1392/80 τής Επιτροπής τής 2ας Ιουνίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 685/69 «περί τών λεπτομερειών εφαρμογής τών παρεμβάσεων στήν αγορά τού βουτύρου καί τής κρέμας γάλακτος»

189

 
1980 L 139 0010
 

31980R1407

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1407/80 τής Επιτροπής τής 3ης Ιουνίου 1980 περί καθορισμού τών μέσων κατ αποκοπήν αξιών γιά τόν προσδιορισμό τής δασμολογητέας αξίας τών εσπεριδοειδών, τών μήλων καί τών αχλαδιών

190

 
1980 L 139 0019
 

31980D0542

 

Απόφαση τής Επιτροπής τής 20ής Μαΐου 1980 περί καθορισμού τών ελαχίστών τιμών πωλήσεως βουτύρου γιά τήν εικοστή όγδοη ειδική δημοπρασία πού πραγματοποιείται στά πλαίσια τής διαρκούς δημοπρασία πού αναφέρεται στόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 262/79 (80/542/ΕΟΚ:)

192

 
1980 L 140 0001
 

31980R1357

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1357/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί καθιερώσεως καθεστώτος πριμοδοτήσεως για τη διατήρηση τού πληθυσμού τών θηλαζουσών αγελάδων

194

 
1980 L 140 0004
 

31980R1358

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1358/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί καθορισμού, γιά τήν περίοδο εμπορίας 1980/81, τής τιμής προσανατολισμού καί τής τιμής παρεμβάσεως τών χονδρών βοοειδών, καί περί τής εφαρμογής κοινοτικής κλίμακος κατατάξεως σφαγίων τών χονδρών βοοειδών

197

 
1980 L 140 0006
 

31980R1359

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1359/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί καθορισμού, γιά τή γαλακτοκομική περίοδο 1980/81, τής ενδεικτικής τιμής τού γάλακτος, καθώς καί τών τιμών παρεμβάσεως τού βουτύρου, τού αποκορυφωμένου γάλακτος εις κόνιν καί τών τυρών τύπου Grana Padano καί Parmigiano Reggiano

199

 
1980 L 140 0008
 

31980R1360

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1360/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί καθορισμού, γιά τή γαλακτοκομική περίοδο 1980/81, τών τιμών κατωφλίου ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντών

201

 
1980 L 140 0009
 

31980R1361

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1361/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2915/79 «περί τών όρων αποδοχής ορισμένων τυρών σε ορισμένες δασμολογικές κλάσεις», καθώς καί τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 950/68 «περί τού Κοινού Δασμολογίου»

203

 
1980 L 140 0014
 

31980R1362

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1362/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1269/79 «περί τών όρων διαθέσεως σε μειωμένη τιμή τού βουτύρου που προορίζεται για άμεση κατανάλωση κατά τη διάρκεια τής γαλακτοκομικής περιόδου 1980/81»

208

 
1980 L 140 0015
 

31980R1363

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1363/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί παρατάσεως τών κανονισμών (ΕΟΚ) άριθ. 1961/75 καί (ΕΟΚ) άριθ. 3066/75 «περί απαγορεύσεως τού καθεστώτος τελειοποιήσεως πρός επανεξαγωγή γιά τό αποκορυφωμένο γάλα σέ σκόνη καί τό βούτυρο»

210

 
1980 L 140 0016
 

31980R1364

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1364/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1079/77 «περί τού ύψους τής εισφοράς συνυπευθυνότητος πού εφαρμόζεται στόν τομέα τού γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών προϊόντών»

211

 
1980 L 140 0018
 

31980R1365

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1365/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί τροποποίησης τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1078/77 «περί καθιερώσεως καθεστώτος πριμοδοτήσεων μη εμπορίας τού γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών προϊόντών, καθώς καί μετατροπής τών αγελών βοοειδών με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση»

213

 
1980 L 140 0019
 

31980R1366

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1366/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 878/77 «περί τών τιμών συναλλάγματος πού πρέπει νά εφαρμόζονται στό γεωργικό τομέα»

214

 
1980 L 140 0024
 

31980R1367

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1367/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί τροποποιήσεως τών κανονισμών (ΕΟΚ) άριθ. 2511/69 καί (ΕΟΚ) άριθ. 1035/72 σχετικά με τα λεμόνια

219

 
1980 L 140 0025
 

31980R1368

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1368/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί καθορισμού ορισμένων τιμών καί άλλων ποσών πού εφαρμόζονται στόν τομέα τών οπωροκηπευτικών γιά τήν περίοδο εμπορίας 1980/81

220

 
1980 L 140 0031
 

31980R1369

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1369/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί καθορισμού, γιά τήν περίοδο εμπορίας 1980/81, τής κατ αποκοπήν ενισχύσεως στήν παραγωγή, ως επίσης καί τής τιμής στόχου στόν τομέα τών αποξηραμένων ζωοτροφών

226

 
1980 L 140 0032
 

31980R1370

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1370/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 117/78 «περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα τών αποξηραμένων ζωοτροφών»

228

 
1980 L 140 0033
 

31980R1371

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1371/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί καθορισμού, γιά τήν περίοδο εμπορίας 1980/81, τής κατ αποκοπήν ενισχύσεως στήν παραγωγή αφυδατωμένων γεωμήλων

229

 
1980 L 140 0034
 

31980R1372

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1372/80 τού Συμβουλίου τής 5ης Ιουνίου 1980 περί καθορισμού, γιά τήν περίοδο εκτροφής 1980/81, τού ποσού τής ενισχύσεως γιά τούς μεταξοσκώληκες

230

 
1980 L 140 0051
 

31980R1377

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1377/80 τής Επιτροπής τής 5ης Ιουνίου 1980 περί τετάρτής τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 610/77 «περί τού καθορισμού τών τιμών τών χονδρών βοοειδών, οι οποίες διαπιστώθηκαν στις αντιπροσωπευτικές αγορές τής Κοινότητος, καί τής καταγραφής τών τιμών ορισμένων άλλων βοοειδών στήν Κοινότητα»

231

 
1980 L 140 0053
 

31980R1378

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1378/80 τής Επιτροπής τής 5ης Ιουνίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2226/78 «περί τών λεπτομερειών εφαρμογής τών μέτρων παρεμβάσεως στον τομέα τού βοείου κρέατος»

233

 
1980 L 140 0054
 

31980R1379

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1379/80 τής Επιτροπής τής 5ης Ιουνίου 1980 περί καθορισμού τών τιμών αγοράς στήν παρέμβαση στόν τομέα τού βοείου κρέατος, οι οποίες ισχύουν από 2ας Ιουνίου 1980, καί περί καταργήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1352/79

235

 
1980 L 140 0057
 

31980R1380

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1380/80 τής Επιτροπής τής 5ης Ιουνίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1054/78 συνεπεία τού καθορισμού νέων τιμών συναλλάγματος πού θά εφαρμόζονται στό γεωργικό τομέα γιά τό βελγικό φράγκο, τό φράγκο Λουξεμβούργου, τό γερμανικό μάρκο καί τό ολλανδικό φιορίνι

238

 
1980 L 140 0059
 

31980R1381

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1381/80 τής Επιτροπής τής 5ης Ιουνίου 1980 περί τροποποιήσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1882/77 "περί τής εισπράξεως τής εισφοράς συνυπευθυνότητος στόν τομέα τού γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών προϊόντών κατά τή διάρκεια τής γαλακτοκομικής περιόδου 1980/81"

240

 
1980 L 140 0061
 

31980R1382

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1382/80 τής Επιτροπής τής 5ης Ιουνίου 1980 περί παρεκκλίσεως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 486/80 όσον αφορά τόν υπολογισμό τών ποσών μειώσεως τών επιβαρύνσεων κατά τήν εισαγωγή, εκτός τών δασμών, τών προϊόντών τού τομέως τού βοείου κρέατος καταγωγής κρατών τής Αφρικής, Καραϊβικής καί Ειρηνικού γιά τήν περίοδο πού αρχίζει στίς 2 Ιουνίου 1980

242

 
1980 L 140 0064
 

31980R1384

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1384/80 τής Επιτροπής τής 5ης Ιουνίου 1980 περί καθορισμού τών τιμών αναγωγής τών λεμονιών γιά τήν περίοδο εμπορίας 1980/81

243

 
1980 L 140 0065
 

31980R1385

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1385/80 τής Επιτροπής τής 5ης Ιουνίου 1980 περί καθορισμού τής ελάχιστής τιμής αγοράς τών λεμονιών, πού παραδίδονται στή βιομηχανία, καί τού ποσού τής χρηματικής αντισταθμίσεως μετά τή μεταποίηση τών λεμονιών αυτών γιά τήν περίοδο εμπορίας 1980/81

245

Top