EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1981_01_002_EL_TOC

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Ειδική Έκδοση 1980
01 Γενικά, δημοσιονομικά και θεσμικά θέματα
Τόμος 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

EL

 

01 Γενικά, δημοσιονομικά και θεσμικά θέματα - Τόμος 02

  31 Δεκεμβρίου 1980  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

 

Ειδική Έκδοση 1980

   

Αρχική Έκδοση
Έτος ΕΕ αριθ. Σελ.
  Περιεχόμενα  
 
   

Είσαγωγικό σημείωμα

1

 
1975 C 089 0001
 

31975Y0422(01)

 

Κοινή δήλωση της Συνελεύσεως, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

3

 
1975 L 179 0012
 

31975S1761

 

Απόφαση αριθ. 1761/75/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1975 περί τροποποιήσεως της αποφάσεως αριθ. 2/52 της 23ης Δεκεμβρίου 1952 «περί καθορισμού των όρων επιβολής και εισπράξεως των εισφορών που αναφέρονται στα άρθρα 49 και 50 της συνθήκης ΕΚΑΧ»

4

 
1975 L 199 0043
 

31975D0461

 

Απόφαση τής Επιτροπής τής 23ης Ιουλίου 1975 περί τροποποιήσεως τού προσωρινού κανονισμού τής Επιτροπής τής 6ης Ιουλίου 1967 (75/461/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ:)

5

 
1975 L 327 0004
 

31975S3289

 

Απόφαση αριθ. 3289/75/EKAX της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1975 περί του ορισμού και της μετατροπής της λογιστικής μονάδας προς χρήση στις αποφάσεις γνωμών και ανακοινωθέντων στους τομείς της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα

6

 
1976 L 015 0001
 

31976R0142

 

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 142/76 τού Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 1976 περί τροποποιήσεως των κανονισμών αριθ. 422/67/ΕΟΚ και αριθ. 5/67/Ευρατόμ «περί καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαυών του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, του Προέδρου, των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και του γραμματέως του Δικαστηρίου»

8

 
1976 L 015 0002
 

31976R0143

 

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 143/76 του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 1976 περί προσαρμογής των αποζημιώσεων προς κάλυψη εξόδων παραστάσεως και λόγω ειδικών καθηκόντων του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, του Προέδρου, των δικαστών, των γενικών εισαγγελέων και του γραμματέως του Δικαστηρίου

9

 
1976 L 038 0001
 

31976R0300

 

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 300/76 του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί καθορισμού των κατηγοριών των δικαιούχων, των προϋποθέσεων χορηγήσεως και του ύψους των αποζημιώσεων που δύνανται να χορηγηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε συνεχή ή εκ περιτροπής υπηρεσία

10

 
1976 L 089 0006
 

31976S0755

 

Απόφαση αριθ. 755/76/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 1976 περί της προσωρινής μεταθέσεως της ημερομηνίας κατά την οποία καθίσταται απαιτητή η εισφορά επί της παραγωγής χάλυβα

12

 
1976 L 214 0001
 

31976R1859

 

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1859/76 τού Συμβουλίου τής 29ης Ιουνίου 1976 περί καθορισμού τού καθεστώτος πού εφαρμόζεται στό προσωπικό τού Ευρωπαϊκού Κέντρου γιά τήν Ανάπτυξη τής Επαγγελματικής Καταρτίσεως

13

 
1976 L 214 0024
 

31976R1860

 

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1976 περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Όρων Διαβιώσεως και Εργασίας

36

 
1976 L 223 0016
 

31976D0633

 

Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1976 περί δημιουργίας της συμβουλευτικής επιτροπής για τα κοινά σχέδια στον τομέα της πληροφορικής, που απετέλεσε αντικείμενο της αποφάσεως 76/632/ΕΟΚ (76/633/ΕΟΚ:)

59

 
1976 L 252 0012
 

31976S2239

 

Απόφαση αριθ. 2239/76/EKAX της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 1976 περί τροποποιήσεως της αποφάσεως αριθ. 2/52 της 23ης Δεκεμβρίου 1952 περί καθορισμού των όρων επιβολής και εισπράξεως των εισφορών που αναφέρονται στα άρθρα 49 και 50 της συνθήκης

60

 
1977 C 103 0001
 

31977Y0427(01)

 

Κοινή δήλωση της Συνελεύσεως τού Συμβουλίου καί της Επιτροπής

61

 
1977 L 187 0035
 

31977S1687

 

Απόφαση αριθ. 1687/77/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1977 περί συμπληρώσεως της αποφάσεως αριθ. 2/52 ως προς την ημερομηνία που γίνεται απαιτητή η εισφορά επί της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα

62

 
1977 L 306 0028
 

31977D0729

 

Απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 1977 περί προσαρμογής του μέρους των διοικητικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα που θα καλύπτεται από τις εισφορές επί της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα (77/729/ΕΚΑΧ:)

63

 
1977 L 336 0001
 

31977R2891

 

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2891/77 τού Συμβουλίου τής 19ης Δεκεμβρίου 1977 περί τής εφαρμογής τής αποφάσεως τής 21ης Απριλίου 1970 «περί τής αντικαταστάσεως τών χρηματικών συνεισφορών τών Κρατών μελών από ιδίους πόρους τών Κοινοτήτων»

64

 
1977 L 336 0008
 

31977R2892

 

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2892/77 τού Συμβουλίου τής 19ης Δεκεμβρίου 1979 περί τής εφαρμογής, ως πρός τούς ιδίους πόρους πού προέρχονται από τό φόρο προστιθεμένης αξίας, τής αποφάσεως τής 21ης Απριλίου 1970 «περί αντικαταστάσεως τών χρηματικών συνεισφορών τών Κρατών μελών από ιδίους πόρους τών Κοινοτήτων»

70

 
1977 L 356 0001
 

31977Q1231

 

Δημοσιονομικός κανονισμός της 21ης Δεκεμβρίου 1977 εφαρμοζόμενος έπί τού γενικού προϋπολογισμού των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων

77

 
1978 L 094 0022
 

31978S0715

 

Απόφαση αριθ. 715/78/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 1978 περί της παραγραφής σε θέματα διώξεως και εκτελέσεως στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα

107

 
1978 L 226 0020
 

31978D0671

 

Απόφαση τού Συμβουλίου τής 2ας Αυγούστου 1978 περί καθορισμού τών αντιπροσωπευτικών οργανώσεων πού καλούνται νά συντάξουν καταλόγους υποψηφίων γιά τή Συμβουλευτική Επιτροπή τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος καί Χάλυβος (78/671/ΕΚΑΧ:)

109

 
1978 L 314 0005
 

31978D0892

 

Απόφαση τού Συμβουλίου τής 16ης Οκτωβρίου 1978 περί τού καθορισμού τεσσάρων αντιπροσωπευτικών οργανώσεων οι οποίες καλούνται νά συντάξουν καταλόγους υποψηφίων γιά τήν Συμβουλευτική Επιτροπή τής Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος καί Χάλυβος (78/892/ΕΚΑΧ:)

112

 
1978 L 333 0005
 

31978R2779

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2779/78 τού Συμβουλίου τής 23ης Νοεμβρίου 1978 περί εφαρμογής τής ευρωπαϊκής λογιστικής μονάδος (ΕΛΜ) στίς πράξεις τού τελωνειακού τομέως

113

 
1978 L 369 0031
 

31978S3097

 

Απόφαση αριθ. 3097/78/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1978 περί καθορισμού του συντελεστού των εισφορών για το οικονομικό έτος 1979 και τροποποιήσεως της αποφάσεως 3/52 «περί του ποσού και των τρόπων εφαρμογής των εισφορών που προβλέπονται στα άρθρα 49 και 50 της συνθήκης ΕΚΑΧ»

115

 
1979 L 005 0027
 

31979D0002

 

Απόφαση τού Συμβουλίου τής 12ης Δεκεμβρίου 1978 περί διορισμού μέλους τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Επιτροπής (79/2/ΕΟΚ, Ευρατόμ:)

118

 
1979 L 160 0001
 

31979R1252

 

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1252/79 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1979 περί τροποποιήσεως του δημοσιονομικού κανονισμού της 21ης Δεκεμβρίου 1977 του εφαρμοζόμενου επί του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

119

 
1979 L 268 0001
 

31979Q0868

 

Εσωτερικός κανονισμός ο οποίος εξεδόθη από το Συμβούλιο την 24η Ιουλίου 1979 βάσει του άρθρου 5 της συνθήκης της 8ης Απριλίου 1965 περί ιδρύσεως ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (79/868/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ:)

122

 
1979 L 315 0001
 

31979R2764

 

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2764/79 του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1979 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 300/76 «περί καθορισμού των κατηγοριών των δικαιούχων, των προϋποθέσεων χορηγήσεως και του ύψους των αποζημιώσεων που δύνανται να χορηγούνται στους υπαλλήλους οι οποίοι καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε συνεχή ή εκ περιτροπής υπηρεσία»

125

 
1979 L 336 0001
 

31979R2955

 

Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2955/79 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1979 περί προσαρμογής των ποσοστών των προβλεπομένων στο άρθρο 13 παράγραφος 9 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά την ημερησία εκτός έδρας αποζημίωση

126

 
1979 L 344 0004
 

31979S3059

 

Απόφαση αριθ. 3059/79/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1979 περί καθορισμού του συντελεστού των εισφορών για την οικονομική χρήση 1980 και περί τροποποιήσεως της αποφάσεως αριθ. 3/52/ΕΚΑΧ «περί του ποσού και των τρόπων εφαρμογής των εισφορών που προβλέπονται στα άρθρα 49 και 50 της συνθήκης ΕΚΑΧ»

128

 
1980 L 020 0001
 

31980R0160

 

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 160/80 του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 1980 περί τροποποιήσεως του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του καθεστώτος του εφαρμοζομένου στο λοιπό προσωπικό των εν λόγω Κοινοτήτων

131

 
1980 L 020 0005
 

31980R0161

 

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 161/80 του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 1980 περί προσαρμογής των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και των συντελεστών αναπροσαρμογής που εφαρμόζονται επί των αποδοχών και των συντάξεων αυτών

135

 
1980 L 033 0013
 

31980D0156

 

Απόφαση του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 1980 περί συστάσεως Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση των Μαιών (80/156/ΕΟΚ:)

142

 
1980 L 107 0044
 

31980D0443

 

Απόφαση της 7ης Φεβρουαρίου 1980 περί τροποποίησης της απόφασης της 16ης Ιανουαρίου 1969 «περί εγκαταστάσεως της Υπηρεσίας των Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (80/443/ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ:)

144

 
1980 L 127 0001
 

31980R1237

 

Κανονισμός (EOK, Eυρατόμ, EKAX) αριθ. 1237/80 του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 1980 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1859/76 «περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως»

147

 
1980 L 127 0004
 

31980R1238

 

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 1238/80 του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 1980 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1860/76 «περί καθορισμού του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο προσωπικό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Όρων Διαβιώσεως και Εργασίας»

150

 
1980 L 222 0011
 

31980D0774

 

Απόφαση τής Επιτροπής τής 18ης Ιουλίου 1980 περί τών αιτήσεων αδείας πού έχουν υποβληθεί από τό Ηνωμένο Βασίλειο κατ εφαρμογή τού άρθρου 13 παράγραφος 2 τού κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 2892/77 «περί τών ιδίων πόρων πού προέρχονται από τό φόρο προστιθέμενης αξίας» (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (80/774/ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ:)

153

Top