EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_014_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
13 Industripolitik och den inre marknaden
Volym 14

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

13 Industripolitik och den inre marknaden - Volym 14

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1984 L 300 0001
 

31984L0525

 

Rådets direktiv 84/525/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa gasflaskor av stål (84/525/EEG)

3

 
1984 L 300 0020
 

31984L0526

 

Rådets direktiv 84/526/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa olegerade och legerade aluminiumgasflaskor (84/526/EEG)

22

 
1984 L 300 0048
 

31984L0527

 

Rådets direktiv 84/527/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om svetsade, olegerade gasflaskor av stål (84/527/EEG)

50

 
1984 L 300 0072
 

31984L0528

 

Rådets direktiv 84/528/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om allmänna bestämmelser för anordningar för lyft och mekaniserad hantering (84/528/EEG)

74

 
1984 L 300 0086
 

31984L0529

 

Rådets direktiv 84/529/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om eldrivna hissar (84/529/EEG)

88

 
1984 L 300 0111
 

31984L0532

 

Rådets direktiv 84/532/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma bestämmelser för bygg- och anläggningsutrustning (84/532/EEG)

97

 
1984 L 300 0149
 

31984L0536

 

Rådets direktiv 84/536/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kraftgeneratorer (84/536/EEG)

109

 
1984 L 300 0156
 

31984L0537

 

Rådets direktiv 84/537/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för maskindrivna handhållna betongspett och mejselhammare (84/537/EEG)

116

 
1984 L 300 0179
 

31984L0539

 

Rådets direktiv 84/539/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromedicinsk utrustning inom human- och veterinärmedicin (84/539/EEG)

131

 
1985 L 002 0011
 

31985L0001

 

Rådets direktiv 85/1/EEG av den 18 december 1984 om ändring av direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter (85/1/EEG)

140

 
1985 L 002 0014
 

31985L0003

 

Rådets direktiv 85/3/EEG av den 19 december 1984 om vikter, dimensioner och vissa andra tekniska egenskaper för vissa vägfordon (85/3/EEG)

142

 
1985 L 002 0021
 

31985L0006

 

Rådets direktiv 85/6/EEG av den 19 december 1984 om en tredje ändring av direktiv 74/329/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel (85/6/EEG)

147

 
1985 L 002 0022
 

31985L0007

 

Rådets direktiv 85/7/EEG av den 19 december 1984 med ändring av en första serie direktiv om Ständiga livsmedelskommitténs medverkan vid tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning på livsmedelsområdet (85/7/EEG)

148

 
1985 L 030 0033
 

31985D0071

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1984 om förteckningen över de kemiska ämnen som har anmälts enligt rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (85/71/EEG)

150

 
1985 L 054 0029
 

31985L0146

 

Kommissionens direktiv 85/146/EEG av den 31 januari 1985 om anpassning till tekniska framsteg av rådets direktiv 73/362/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om längdmått (85/146/EEG)

152

 
1985 L 065 0022
 

31985L0172

 

Rådets direktiv 85/172/EEG av den 28 februari 1985 om ändring för tjugotredje gången av direktiv 64/54/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel (85/172/EEG)

157

 
1985 L 090 0001
 

31985L0205

 

Kommissionens direktiv 85/205/EEG av den 18 februari 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/127/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för motorfordon (85/205/EEG)

158

 
1985 L 224 0040
 

31985L0391

 

Kommissionens sjätte direktiv 85/391/EEG av den 16 juli 1985 om anpassning med hänsyn till teknisk utveckling av bilaga 2, 3, 4, 5 och 6 till rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (85/391/EEG)

187

 
1985 L 269 0056
 

31985L0467

 

Rådets direktiv 85/467/EEG av den 1 oktober 1985 om ändring för sjätte gången (PCB/PCT) av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (85/467/EEG)

189

 
1985 L 295 0030
 

31985L0490

 

Kommissionens fjärde direktiv 85/490/EEG av den 11 oktober 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om analysmetoder för kontroll av kosmetiska produkters sammansättning (85/490/EEG)

192

 
1985 L 308 0012
 

31985L0503

 

Kommissionens första direktiv 85/503/EEG av den 25 oktober 1985 om metoder för analys av ätliga kaseiner och kaseinater (85/503/EEG)

208

Top