EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document COM:2005:351:FIN

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

/* COM/2005/0351 τελικό */ /* COM/2005/0351 τελικό - CNS 2005/0140 */

52005PC0351(01)

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών /* COM/2005/0351 τελικό */


[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 29.7.2005

COM(2005)351 τελικό

2005/0140(CNS)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ Σ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

(υποβληθείσες από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι διεθνείς αερομεταφορές μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών διέπονται κατά κανόνα από διμερείς συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών, από τα παραρτήματα των συμφωνιών αυτών και από άλλες συναφείς διμερείς ή πολυμερείς ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις υποθέσεις C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 και C-476/98, η Κοινότητα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τις διάφορες εξωτερικές πτυχές των αεροπορικών μεταφορών. Tο Δικαστήριο διευκρίνισε επίσης το δικαίωμα των κοινοτικών αερομεταφορέων να απολαμβάνουν του δικαιώματος εγκατάστασης εντός της Κοινότητας, καθώς και του δικαιώματος πρόσβασης στην αγορά χωρίς διακρίσεις.

Οι συνήθεις ρήτρες περί καθορισμού του αερομεταφορέα που περιέχονται στις διμερείς συμφωνίες των κρατών μελών για τις αεροπορικές υπηρεσίες παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο. Επιτρέπουν στην τρίτη χώρα να απορρίψει, να ανακαλέσει ή να αναστείλει τις άδειες εκμετάλλευσης ή τις άδειες τεχνικής φύσεως ενός αερομεταφορέα ο οποίος έχει καθορισθεί από κάποιο κράτος μέλος αλλά δεν ανήκει ουσιαστικά στην κυριότητα και δεν είναι πραγματικά υπό τον έλεγχο του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή υπηκόων του. Αυτό διαπιστώθηκε ότι αποτελεί διάκριση εις βάρος των κοινοτικών αερομεταφορέων που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος ενός κράτους μέλους αλλά ανήκουν σε υπηκόους άλλων κρατών μελών και ελέγχονται από αυτούς. Αυτό αντιβαίνει στο άρθρο 43 της Συνθήκης, το οποίο εγγυάται στους υπηκόους των κρατών μελών που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης, την ίδια μεταχείριση στο κράτος μέλος υποδοχής τους με εκείνη της οποίας απολαύουν οι υπήκοοι του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Μετά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, τον Ιούνιο του 2003 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών από μια συμφωνία με την Κοινότητα.[1]

Σύμφωνα με τους μηχανισμούς και τις οδηγίες που περιελάμβανε το παράρτημα της απόφασης με την οποία το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών από μια συμφωνία με την Κοινότητα, η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη συμφωνία η οποία αντικαθιστά ορισμένες διατάξεις των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών. Το άρθρο 2 της συμφωνίας αντικαθιστά τη ρήτρα περί εθνικότητας που τυπικά περιέχεται στις σχετικές διμερείς συμφωνίες από μια ρήτρα που αποκλείει τη διάκριση μεταξύ κοινοτικών αερομεταφορέων, επιτρέποντας σε όλους τους κοινοτικούς αερομεταφορείς να επωφελούνται του δικαιώματος εγκατάστασης. Τα άρθρα 4 και 5 της συμφωνίας αντικαθιστούν δύο τύπους ρητρών που αφορούν θέματα κοινοτικής αρμοδιότητας. Το άρθρο 4 αφορά τη φορολόγηση των αεροπορικών καυσίμων, η οποία έχει εναρμονισθεί μέσω της οδηγίας 2003/96/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδίως μέσω του άρθρου 14 παράγραφος 2 αυτής. Το άρθρο 5 (τιμολόγηση) αίρει τις διαφορές μεταξύ των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών περί αεροπορικών υπηρεσιών και του κανονισμού αριθ. 2409/92 του Συμβουλίου για τους ναύλους και τα κόμιστρα των αεροπορικών γραμμών, ο οποίος απαγορεύει στους αερομεταφορείς τρίτων χωρών να διαμορφώνουν τις τιμές των αεροπορικών ναύλων στις μεταφορές εξ ολοκλήρου εντός της Κοινότητας.

Ζητείται από το Συμβούλιο να εγκρίνει τις αποφάσεις για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή, και για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών και να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία εξ ονόματος της Κοινότητας.

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση,

την πρόταση της Επιτροπής[2],

Εκτιμώντας τα εξής:

1. Στις 5 Ιουνίου 2003, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών από μια συμφωνία με την Κοινότητα.

2. Η Επιτροπή έχει διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Κοινότητας, συμφωνία με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους μηχανισμούς και τις οδηγίες που περιελάμβανε το παράρτημα της απόφασης με την οποία το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών από μια συμφωνία με την Κοινότητα.

3. Η συμφωνία που έχει διαπραγματευθεί η Επιτροπή είναι σκόπιμο να υπογραφεί και να τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή, υπό την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕI:

Άρθρο μόνο

1. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδιο(α) να υπογράψει(ουν), εξ ονόματος της Κοινότητας, τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της σύναψης της συμφωνίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

2. Η συμφωνία, ενόσω εκκρεμεί η έναρξη ισχύος της, εφαρμόζεται προσωρινά από την πρώτη ημέρα του πρώτου μηνός που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη θα έχουν κοινοποιήσει αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να προβεί στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της συμφωνίας.

3. Tο κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

2005/0140(CNS)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής[3],

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[4],

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Στις 5 Ιουνίου 2003, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών από μια συμφωνία με την Κοινότητα.

(2) Η Επιτροπή έχει διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Κοινότητας, συμφωνία με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους μηχανισμούς και τις οδηγίες που περιελάμβανε το παράρτημα της απόφασης με την οποία το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών από μια συμφωνία με την Κοινότητα.

(3) Η συμφωνία αυτή υπεγράφη εξ ονόματος της Κοινότητας στις […], υπό την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία, σύμφωνα με την απόφαση …/…/EΚ του Συμβουλίου της […][5].

(4) Η εν λόγω συμφωνία κρίνεται σκόπιμο να εγκριθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕI:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται, εξ ονόματος της Κοινότητας, η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών.

2. Tο κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρμόδιο να προβεί στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της συμφωνίας.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

αφενός, και

Η ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

αφετέρου,

(στο εξής "τα μέρη")

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι μεταξύ αρκετών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες σχετικά με τις αεροπορικές υπηρεσίες, οι οποίες περιέχουν διατάξεις αντίθετες προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα επί ορισμένων πτυχών των διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι, βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι κοινοτικοί αερομεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος έχουν ισότιμο δικαίωμα πρόσβασης στα αεροπορικά δρομολόγια μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών, οι οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα των υπηκόων των εν λόγω τρίτων χωρών να αποκτούν την κυριότητα αερομεταφορέων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι ορισμένες διατάξεις των διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι αντίθετες προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πρέπει να εναρμονισθούν με τη νομοθεσία αυτή ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια στέρεη νομική βάση για τις αεροπορικές υπηρεσίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και να διαφυλαχθεί η συνέχεια της παροχής των εν λόγω αεροπορικών υπηρεσιών,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι σκοπός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο πλαίσιο των εν προκειμένω διαπραγματεύσεων, δεν είναι να αυξήσει τον συνολικό όγκο της αεροπορικής κυκλοφορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, να μεταβάλει το ισοζύγιο μεταξύ κοινοτικών αερομεταφορέων και αερομεταφορέων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ούτε να διαπραγματευθεί τροποποιήσεις των διατάξεων περί δικαιωμάτων μεταφοράς που περιέχονται στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες για τις αεροπορικές υπηρεσίες,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1Γενικές διατάξεις

1. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως "κράτη μέλη" νοούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2. Σε καθεμία από τις συμφωνίες που παρατίθενται στο Παράρτημα 1, οι αναφορές σε υπηκόους του κράτους μέλους που είναι μέρος της εκάστοτε συμφωνίας νοούνται ως αναφορές σε υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

3. Σε καθεμία από τις συμφωνίες που παρατίθενται στο Παράρτημα 1, οι αναφορές σε αερομεταφορείς ή αεροπορικές εταιρείες του κράτους μέλους που είναι μέρος της εκάστοτε συμφωνίας νοούνται ως αναφορές σε αερομεταφορείς ή αεροπορικές εταιρείες που έχει καθορίσει το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Άρθρο 2Καθορισμός από κράτος μέλος

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου υπερισχύουν των σχετικών διατάξεων των άρθρων που παρατίθενται αντιστοίχως στο σημείο α) και στο σημείο β) του Παραρτήματος 2, σε ό,τι αφορά τον καθορισμό αερομεταφορέα από το αντίστοιχο κράτος μέλος, τις άδειες εκμετάλλευσης και τις άδειες τεχνικής φύσεως που του χορηγεί η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, και σε ό,τι αφορά την απόρριψη, την ανάκληση, την αναστολή ή τον περιορισμό των αδειών εκμετάλλευσης ή των αδειών τεχνικής φύσεως του αερομεταφορέα, αντιστοίχως.

2. Όταν της γνωστοποιείται από κράτος μέλος καθορισμός αερομεταφορέα, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη χορηγεί τις κατάλληλες άδειες εκμετάλλευσης και άδειες τεχνικής φύσεως, με την ελάχιστη διαδικαστική καθυστέρηση, υπό τον όρο ότι:

i. ο αερομεταφορέας είναι εγκατεστημένος στο έδαφος του κράτους μέλους που τον έχει καθορίσει, με βάση τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και έχει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

ii. το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού αερομεταφορέα διασφαλίζει και διατηρεί τον ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα και ότι στην πράξη καθορισμού προσδιορίζεται με σαφήνεια η αρμόδια αεροπορική αρχή· και

iii. ο αερομεταφορέας τελεί και θα εξακολουθήσει να τελεί υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε δια κατά πλειοψηφίαν συμμετοχής, κρατών μελών ή/και υπηκόων των κρατών μελών, ή/και άλλων κρατών αναφερόμενων στο Παράρτημα 3 ή/και υπηκόων των συγκεκριμένων άλλων κρατών, και ότι τελεί πάντοτε υπό τον πραγματικό έλεγχο τοιούτων κρατών ή/και υπηκόων τους.

3. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δύναται να απορρίψει, να ανακαλέσει, να αναστείλει ή να περιορίσει τις άδειες εκμετάλλευσης ή τις άδειες τεχνικής φύσεως ενός αερομεταφορέα καθορισμένου από κράτος μέλος εφόσον:

i. ο αερομεταφορέας δεν είναι εγκατεστημένος στο έδαφος του κράτους μέλους που τον έχει καθορίσει, με βάση τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή δεν διαθέτει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

ii. το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού αερομεταφορέα δεν διασφαλίζει ή δεν διατηρεί τον ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα, ή εφόσον στην πράξη καθορισμού του αερομεταφορέα δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια η αρμόδια αεροπορική αρχή· ή

iii. ο αερομεταφορέας δεν τελεί υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε δια κατά πλειοψηφίαν συμμετοχής, ή δεν τελεί υπό τον πραγματικό έλεγχο, κρατών μελών ή/και υπηκόων των κρατών μελών, ή/και άλλων κρατών αναφερόμενων στο Παράρτημα 3 ή/και υπηκόων των συγκεκριμένων άλλων κρατών.

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που της παρέχει η παρούσα παράγραφος, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν εισάγει διακρίσεις μεταξύ κοινοτικών αερομεταφορέων για λόγους εθνικότητας.

Άρθρο 3Δικαιώματα σχετικά με το ρυθμιστικό έλεγχο

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συμπληρώνουν τα άρθρα που παρατίθενται στο Παράρτημα 2 σημείο γ).

2. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει καθορίσει αερομεταφορέα του οποίου τον ρυθμιστικό έλεγχο διασφαλίζει και διατηρεί άλλο κράτος μέλος, τα δικαιώματα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που απορρέουν από τις διατάξεις περί ασφαλείας της συμφωνίας μεταξύ του κράτους μέλους που έχει καθορίσει τον αερομεταφορέα και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ισχύουν εξίσου σε ό,τι αφορά την έκδοση, την εφαρμογή ή τη διατήρηση των προτύπων ασφαλείας από το άλλο αυτό κράτος μέλος και σε ό,τι αφορά την άδεια εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου αερομεταφορέα.

Άρθρο 4Φορολόγηση αεροπορικών καυσίμων

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συμπληρώνουν τις σχετικές διατάξεις των άρθρων που παρατίθενται στο Παράρτημα 2 σημείο δ).

2. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης των συμφωνιών που παρατίθενται στο Παράρτημα 2 σημείο δ), οι συμφωνίες αυτές δεν θίγουν καθ'οιονδήποτε τρόπο την ευχέρεια ενός κράτους μέλους να επιβάλλει φόρους, εισφορές, δασμούς, τέλη ή επιβαρύνσεις επί των καυσίμων που διατίθενται στην επικράτειά του στα αεροσκάφη καθορισμένου αερομεταφορέα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ο οποίος εκτελεί δρομολόγια μεταξύ σημείου της επικράτειας του συγκεκριμένου κράτους μέλους και άλλου σημείου της επικράτειας του ίδιου κράτους μέλους ή σημείου της επικράτειας άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 5Ναύλοι μεταφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συμπληρώνουν τα άρθρα που παρατίθενται στο Παράρτημα 2 σημείο ε).

2. Οι ναύλοι που επιβάλλονται από αερομεταφορέα(είς) καθορισμένο(ους) από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη βάσει μιας από τις συμφωνίες του Παραρτήματος 1 η οποία περιέχει διάταξη περιλαμβανόμενη στο Παράρτημα 2 σημείο ε), για αεροπορικές μεταφορές εξ ολοκλήρου εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπόκεινται στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Άρθρο 6Παραρτήματα της συμφωνίας

Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 7Αναθεώρηση ή τροποποίηση

Τα μέρη δύνανται, ανά πάσα στιγμή, να αναθεωρήσουν ή να τροποποιήσουν την παρούσα συμφωνία με κοινή συναίνεση.

Άρθρο 8Έναρξη ισχύος και προσωρινή εφαρμογή

1. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη έχουν αμοιβαία κοινοποιήσει εγγράφως την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών τους διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν προσωρινά την παρούσα συμφωνία από την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη έχουν αμοιβαία κοινοποιήσει την ολοκλήρωση των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό διαδικασιών.

3. Οι συμφωνίες και λοιπές ρυθμίσεις μεταξύ κρατών μελών και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ ούτε εφαρμόζονται προσωρινά, παρατίθενται στο Παράρτημα 1 σημείο β). Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε όλες αυτές τις συμφωνίες και ρυθμίσεις από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή προσωρινής εφαρμογής τους.

Άρθρο 9 Λήξη

1. Η λύση μιας από τις συμφωνίες που παρατίθενται στο Παράρτημα 1 συνεπάγεται ταυτόχρονη λήξη της ισχύος όλων των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας έναντι της συγκεκριμένης συμφωνίας του Παραρτήματος 1.

2. Η λύση όλων των συμφωνιών που παρατίθενται στο Παράρτημα 1 συνεπάγεται ταυτόχρονη λήξη της ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Έγινε στις [….], την […] ημέρα του […, …], εις διπλούν, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα και στις επίσημες γλώσσες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Σε περίπτωση αποκλίσεων, το κείμενο στην αγγλική γλώσσα υπερισχύει των υπόλοιπων γλωσσικών εκδόσεων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Παράρτημα 1

Κατάλογος των συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας συμφωνίας

α) Συμφωνίες μεταξύ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, έχουν συναφθεί, υπογραφεί ή/και εφαρμόζονται προσωρινά

- Συμφωνία μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Αυστρίας και της κυβέρνησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, η οποία υπεγράφη στο Σαράγεβο στις 21 Αυγούστου 1998 (αναφερόμενη στο Παράρτημα 2 ως “συμφωνία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Αυστρίας”)·

τροποποιήθηκε τελευταία από το μνημόνιο συμφωνίας που υπεγράφη στη Βιέννη στις 23 Ιανουαρίου 1996.

- Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, η οποία υπεγράφη στη Βόννη στις 10 Μαΐου 1995 (αναφερόμενη στο Παράρτημα 2 ως “συμφωνία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Γερμανίας”).

- Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2004 (αναφερόμενη στο Παράρτημα 2 ως “συμφωνία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Ελλάδας”).

- Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης περί αεροπορικών υπηρεσιών, η οποία υπεγράφη στη Βουδαπέστη στις 27 Απριλίου 2004 (αναφερόμενη στο Παράρτημα 2 ως “συμφωνία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Ουγγαρίας”).

- Συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας περί τακτικών αεροπορικών γραμμών, η οποία υπεγράφη στο Βελιγράδι στις 13 Μαρτίου 1957 (αναφερόμενη στο Παράρτημα 2 ως “συμφωνία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Κάτω Χωρών”).

- Συμφωνία μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας και της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, η οποία υπεγράφη στη Βαρσοβία στις 14 Νοεμβρίου 1955 (αναφερόμενη στο Παράρτημα 2 ως “συμφωνία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Πολωνίας”).

- Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης περί τακτικών αεροπορικών γραμμών, η οποία υπεγράφη στο Σαράγεβο στις 19 Ιανουαρίου 1996 (αναφερόμενη στο Παράρτημα 2 ως “συμφωνία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Σλοβενίας”).

β) Συμφωνίες και άλλες συμβατικές ρυθμίσεις που έχουν μονογραφηθεί ή υπογραφεί μεταξύ της κυβέρνησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ ούτε εφαρμόζονται προσωρινά

- Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης περί αεροπορικών υπηρεσιών, η οποία μονογραφήθηκε στο Λονδίνο στις 14 Μαρτίου 2003 (αναφερόμενη στο Παράρτημα 2 ως “συμφωνία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – ΗΒ”)·

σε συνδυασμό με το μνημόνιο συμφωνίας που υπεγράφη στο Λονδίνο στις 14 Μαρτίου 2003 και στο Σαράγεβο στις 21 Μαρτίου 2003.

Παράρτημα 2

Κατάλογος των άρθρων των συμφωνιών που παρατίθενται στο Παράρτημα 1, στα οποία αναφέρονται τα άρθρα 2 έως 5 της παρούσας συμφωνίας

α) Καθορισμός από κράτος μέλος:

- Άρθρο 3 παράγραφος 5 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Αυστρίας·

- Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Γερμανίας·

- Άρθρο 3 παράγραφος 2 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Ελλάδας·

- Άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Ουγγαρίας·

- Άρθρο 2 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Πολωνίας·

- Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Σλοβενίας·

- Άρθρο 4 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – ΗΒ.

β) Απόρριψη, ανάκληση, αναστολή ή περιορισμός των αδειών εκμετάλλευσης ή των αδειών τεχνικής φύσεως:

- Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Αυστρίας·

- Άρθρο 4 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Γερμανίας·

- Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Ελλάδας·

- Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) i) της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Ουγγαρίας·

- Άρθρο 3 παράγραφος 1 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Κάτω Χωρών·

- Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Σλοβενίας·

- Άρθρο 5 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – ΗΒ.

γ) Ρυθμιστικός έλεγχος:

- Άρθρο 7 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Ελλάδας·

- Άρθρο 16 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Ουγγαρίας·

- Άρθρο 14 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – ΗΒ.

δ) Φορολόγηση αεροπορικών καυσίμων:

- Άρθρο 7 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Αυστρίας·

- Άρθρο 6 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Γερμανίας·

- Άρθρο 10 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Ελλάδας·

- Άρθρο 8 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Ουγγαρίας·

- Άρθρο 9 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Κάτω Χωρών·

- Άρθρο 6 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Πολωνίας·

- Άρθρο 6 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Σλοβενίας·

- Άρθρο 8 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – ΗΒ.

ε) Ναύλοι μεταφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

- Άρθρο 11 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Αυστρίας·

- Άρθρο 10 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Γερμανίας·

- Άρθρο 13 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Ελλάδας·

- Άρθρο 11 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Ουγγαρίας·

- Άρθρο 7 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Κάτω Χωρών·

- Άρθρο 7 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Πολωνίας·

- Άρθρο 13 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – Σλοβενίας·

- Άρθρο 7 της συμφωνίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης – ΗΒ.

Παράρτημα 3

Κατάλογος των άλλων κρατών στα οποία αναφέρεται το άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας

α) Δημοκρατία της Ισλανδίας (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο)·

β) Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο)·

γ) Βασίλειο της Νορβηγίας (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο)·

δ) Ελβετική Συνομοσπονδία (βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας περί αεροπορικών μεταφορών).

[1] Απόφαση 11323/03 του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2003 (διαβαθμισμένο κείμενο).

[2] ΕΕ C της , σ. .

[3] ΕΕ C της , σ. .

[4] ΕΕ C της , σ. .

[5] ΕΕ C της , σ. .

Top