EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 6417cbc3-7b85-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

Consolidated text: Κανονισμός (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων (νόμος για την υγεία των ζώων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

02016R0429 — EL — 14.12.2019 — 001.004


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/429 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Μαρτίου 2016

σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 084 της 31.3.2016, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2017/625 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2017

  L 95

1

7.4.2017


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 057, 3.3.2017, σ.  65 (2016/429)

►C2

Διορθωτικό, ΕΕ L 137, 24.5.2017, σ.  40 (2017/625)

►C3

Διορθωτικό, ΕΕ L 048, 11.2.2021, σ.  3 (2016/429)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/429 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 9ης Μαρτίου 2016

σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΜΕΡΟΣ I

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Αντικείμενο, σκοπός, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο και σκοπός

1.  
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων των ζώων που μεταδίδονται στα ζώα ή στον άνθρωπο.

Οι κανόνες αυτοί προβλέπουν:

α) 

την ιεράρχηση και την κατηγοριοποίηση των νόσων που προκαλούν ανησυχία στην Ένωση καθώς και τον καθορισμό αρμοδιοτήτων για την υγεία των ζώων (μέρος Ι: άρθρα 1 έως 17)·

β) 

την έγκαιρη ανίχνευση, την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις νόσους, την επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο (μέρος ΙΙ: άρθρα 18 έως 42)·

γ) 

την ευαισθητοποίηση για τις νόσους, την ετοιμότητα και τον έλεγχο (μέρος ΙΙΙ: άρθρα 43 έως 83)·

δ) 

την καταχώριση και την έγκριση των εγκαταστάσεων και των μεταφορέων, τις μετακινήσεις και την ιχνηλασιμότητα των ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης εντός της Ένωσης (μέρος IV: άρθρα 84 έως 228 και μέρος VΙ: άρθρα 244 έως 248 και 252 έως 256)·

ε) 

την είσοδο ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ένωση, καθώς και τις εξαγωγές τέτοιων φορτίων από την Ένωση (μέρος V: άρθρα 229 έως 243 και μέρος VΙ: άρθρα 244 έως 246 και 252 έως 256)·

στ) 

τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς σε ένα κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα ή έδαφος (μέρος VΙ: άρθρα 244 έως 256)·

ζ) 

τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης (μέρος VIΙ: άρθρα 257 έως 262).

2.  

Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α) 

έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν:

i) 

την καλύτερη υγεία των ζώων ώστε να υποστηριχθούν η αειφόρος γεωργική και υδατοκαλλιεργητική παραγωγή στην Ένωση·

ii) 

την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

iii) 

τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία των ζώων, στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον από:

— 
ορισμένες νόσους,
— 
τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων·
β) 

λαμβάνουν υπόψη:

i) 

τη σχέση μεταξύ της υγείας των ζώων και:

— 
της δημόσιας υγείας,
— 
του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας και των πολύτιμων γενετικών πόρων, καθώς και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής,
— 
της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών,
— 
της καλής μεταχείρισης των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της προφύλαξής τους από τον πόνο, την αγωνία ή την ταλαιπωρία που μπορούν να αποφευχθούν,
— 
της μικροβιακής αντοχής,
— 
της επισιτιστικής ασφάλειας·
ii) 

τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές συνέπειες που απορρέουν από την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων·

iii) 

τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  

Ο παρών κανονισμός ισχύει για:

α) 

δεσποζόμενα και άγρια ζώα·

β) 

ζωικό αναπαραγωγικό υλικό·

γ) 

προϊόντα ζωικής προέλευσης·

δ) 

ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα, με την επιφύλαξη των κανόνων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009·

ε) 

μονάδες, μέσα μεταφοράς, εξοπλισμό και κάθε άλλη οδό μόλυνσης και υλικό που εμπλέκεται ή που ενδεχομένως εμπλέκεται στην εξάπλωση μεταδοτικών νόσων των ζώων.

2.  

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις μεταδοτικές νόσους, συμπεριλαμβανομένων των ζωοανθρωπονόσων, με την επιφύλαξη των κανόνων που ορίζονται:

α) 

στην απόφαση αριθ. 1082/2013/EE·

β) 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001·

γ) 

στην οδηγία 2003/99/ΕΚ·

δ) 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής των μερών IV, V και VΙ

1.  

Το μέρος IV τίτλος Ι (άρθρα 84 έως 171) εφαρμόζεται σε:

α) 

χερσαία ζώα, και ζώα που δεν είναι χερσαία ζώα αλλά μπορούν να μεταδώσουν νόσους που προσβάλλουν χερσαία ζώα·

β) 

ζωικό αναπαραγωγικό υλικό από χερσαία ζώα·

γ) 

προϊόντα ζωικής προέλευσης από χερσαία ζώα.

2.  

Το μέρος IV τίτλος ΙΙ (άρθρα 172 έως 226) εφαρμόζεται σε:

α) 

υδρόβια ζώα και ζώα που δεν είναι υδρόβια ζώα αλλά μπορούν να μεταδώσουν νόσους που προσβάλλουν υδρόβια ζώα·

β) 

προϊόντα ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα.

3.  

Το μέρος IV τίτλος ΙΙΙ (άρθρα 227 και 228) εφαρμόζεται σε:

α) 

άλλα ζώα·

β) 

ζωικό αναπαραγωγικό υλικό και προϊόντα ζωικής προέλευσης από τα άλλα ζώα που αναφέρονται στο στοιχείο α).

4.  
Τα μέρη IV και V δεν εφαρμόζονται σε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς όπως αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου ή για μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς εντός κράτους μέλους.
5.  
Οι μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, εκτός των μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεων, συμμορφώνονται με τις υγειονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα μέρη IV και V.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τις αναπροσαρμογές που είναι απαραίτητες ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των μερών IV και V στα ζώα συντροφιάς, ιδίως προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα ζώα συντροφιάς εκτρέφονται σε νοικοκυριά από τους ιδιοκτήτες τους.

6.  
Το μέρος VΙ εφαρμόζεται μόνο σε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 245 και 246 σε ό,τι αφορά τον μέγιστο αριθμό ζώων που μπορούν να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους και τον μέγιστο αριθμό ημερών που μεσολαβούν ανάμεσα στη μετακίνηση του ιδιοκτήτη και τη μετακίνηση του ζώου.

Άρθρο 4

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«ζώα» : τα σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα·

2)

«χερσαία ζώα» : τα πτηνά, τα χερσαία θηλαστικά, οι μέλισσες και αγριομέλισσες·

3)

«υδρόβια ζώα» :

τα ζώα των ακόλουθων ειδών, σε όλα τα στάδια της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων των αυγών, των σπερματοζωαρίων και των γαμετών τους:

α) 

ψάρια που ανήκουν στην υπερομοταξία Άγναθα και στις ομοταξίες Χονδριχθύες, Σαρκοπτερύγια και Ακτινοπτερύγια·

β) 

υδρόβια μαλάκια που ανήκουν στο φύλο Mollusca·

γ) 

υδρόβια καρκινοειδή που ανήκουν στο υποφύλο Crustacea·

4)

«άλλα ζώα» : ζώα ειδών άλλων εκτός αυτών που ορίζονται ως χερσαία ή υδρόβια ζώα·

5)

«δεσποζόμενα ζώα» : τα ζώα που εκτρέφονται από τον άνθρωπο, περιλαμβανομένων, στην περίπτωση υδρόβιων ζώων, των ζώων υδατοκαλλιέργειας·

6)

«υδατοκαλλιέργεια» : εκτροφή υδρόβιων ζώων όπου τα ζώα παραμένουν στην ιδιοκτησία ενός ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων σε όλα τα στάδια της εκτροφής ή της καλλιέργειας, μέχρι και τη συγκομιδή, εξαιρουμένης της συγκομιδής ή της αλίευσης για σκοπούς ανθρώπινης κατανάλωσης άγριων υδρόβιων ζώων τα οποία στη συνέχεια διατηρούνται προσωρινά εν αναμονή της σφαγής χωρίς να λαμβάνουν τροφή·

7)

«ζώα υδατοκαλλιέργειας» : οποιοδήποτε υδρόβιο ζώο αποτελεί αντικείμενο υδατοκαλλιέργειας·

8)

«άγρια ζώα» : τα μη δεσποζόμενα ζώα·

9)

«πουλερικά» :

τα πτηνά που εκτρέφονται ή διατηρούνται σε αιχμαλωσία για:

α) 

την παραγωγή:

i) 

κρέατος·

ii) 

αυγών για κατανάλωση·

iii) 

άλλων προϊόντων·

β) 

τον εμπλουτισμό θηραμάτων πτηνών·

γ) 

τους σκοπούς της γενετικής βελτίωσης πτηνών τα οποία χρησιμοποιούνται για τους τύπους παραγωγής που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)·

10)

«πτηνό σε αιχμαλωσία» : οποιοδήποτε πτηνό, εκτός των πουλερικών, που διατηρείται σε αιχμαλωσία για οποιονδήποτε λόγο εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο σημείο 9 και συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατηρούνται για επιδείξεις, αγώνες, εκθέσεις, διαγωνισμούς, γενετική βελτίωση ή πώληση·

11)

«ζώο συντροφιάς» : ζώο που ανήκει σε είδος που αναφέρεται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι και διατηρείται για ιδιωτικούς μη εμπορικούς σκοπούς·

12)

«κάτοχος ζώου συντροφιάς» : φυσικό πρόσωπο, που μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης του ζώου συντροφιάς, το οποίο εκτρέφει ζώο συντροφιάς·

13)

«ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς» : φυσικό πρόσωπο που σημειώνεται ως ιδιοκτήτης στο έγγραφο ταυτοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 247 στοιχείο γ), στο άρθρο 248 παράγραφος 2 στοιχείο γ), στο άρθρο 249 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 250 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

14)

«μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση» :

οποιαδήποτε μετακίνηση ζώου συντροφιάς που συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του, η οποία:

α) 

δεν αποσκοπεί στην πώληση ή στην κατ' άλλο τρόπο μεταβίβαση της κυριότητας του εν λόγω ζώου συντροφιάς και

β) 

είναι μέρος της μετακίνησης του ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς:

i) 

είτε υπό την άμεση ευθύνη του·

ii) 

είτε υπό την ευθύνη εξουσιοδοτημένου προσώπου, στις περιπτώσεις που το ζώο συντροφιάς δεν βρίσκεται μαζί με τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς·

15)

«εξουσιοδοτημένο πρόσωπο» : το φυσικό πρόσωπο που φέρει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς να πραγματοποιήσει τη μη εμπορική μετακίνηση του ζώου συντροφιάς εκ μέρους του ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς·

16)

«νόσος» : η εμφάνιση λοιμώξεων και προσβολών σε ζώα, με ή χωρίς κλινική ή παθολογική εκδήλωση, που προκαλούνται από έναν ή περισσότερους νοσογόνους παράγοντες·

17)

«νοσογόνος παράγοντας» : παθογόνο που μεταδίδεται σε ζώα ή ανθρώπους, το οποίο μπορεί να προκαλέσει νόσο σε ζώα·

18)

«καταγεγραμμένες νόσοι» : οι νόσοι που απαριθμούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1·

19)

«χαρακτηριστικά της νόσου» : τα κριτήρια για μια νόσο που αναφέρονται στο άρθρο 7 στοιχείο α)·

20)

«καταγεγραμμένα είδη» : ζωικό είδος ή ομάδα ειδών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 ή, στην περίπτωση αναδυόμενων νόσων, ζωικό είδος ή ομάδα ειδών ζώων που πληρούν τα κριτήρια των καταγεγραμμένων ειδών που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2·

21)

«πηγή κινδύνου» : νοσογόνος παράγοντας σε ζώο ή προϊόν, ή πάθηση σε ζώο, που μπορεί δυνητικά να έχει δυσμενή επίδραση στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων·

22)

«κίνδυνος» : η πιθανότητα εκδήλωσης και το πιθανό μέγεθος των βιολογικών και οικονομικών συνεπειών μιας δυσμενούς επίδρασης στην υγεία των ζώων ή στη δημόσια υγεία·

23)

«βιοπροφύλαξη» :

το σύνολο των διαχειριστικών και φυσικών μέτρων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος εισόδου, ανάπτυξης και εξάπλωσης νόσων προς, από και σε:

α) 

έναν ζωικό πληθυσμό ή

β) 

εγκατάσταση, ζώνη, διαμέρισμα, μέσο μεταφοράς ή οποιαδήποτε άλλη μονάδα, επιχείρηση, κτίριο ή τοποθεσία·

24)

«υπεύθυνος επιχείρησης» : οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει υπό την ευθύνη του ζώα ή προϊόντα, ακόμη και για περιορισμένη χρονική διάρκεια, εξαιρουμένων όμως των κατόχων ζώων συντροφιάς και των κτηνιάτρων·

25)

«μεταφορέας» : ο υπεύθυνος επιχείρησης που μεταφέρει ζώα για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτου·

26)

«κατ' επάγγελμα ασχολούμενος με ζώα» : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει επαγγελματική σχέση με ζώα ή προϊόντα, εκτός από τους υπευθύνους επιχειρήσεων ή τους κτηνίατρους·

27)

«εγκατάσταση» :

οποιοσδήποτε χώρος, κτίσμα ή, στην περίπτωση της ελεύθερης εκτροφής, οποιοδήποτε περιβάλλον ή τόπος όπου διατηρούνται ζώα ή ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, εκτός από:

α) 

νοικοκυριά όπου εκτρέφονται ζώα συντροφιάς·

β) 

κτηνιατρεία ή κτηνιατρικές κλινικές·

28)

«ζωικό αναπαραγωγικό υλικό» :

α) 

το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα που προορίζονται για τεχνητή αναπαραγωγή·

β) 

τα αυγά επώασης·

29)

«προϊόντα ζωικής προέλευσης» :

α) 

τρόφιμα ζωικής προέλευσης, στα οποία περιλαμβάνεται το μέλι και το αίμα·

β) 

ζώντα δίθυρα μαλάκια, ζώντα εχινόδερμα, ζώντα χιτωνόζωα και ζώντα θαλάσσια γαστερόποδα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση· και

γ) 

ζώα εκτός αυτών που αναφέρονται στο στοιχείο β) που προορίζονται για παρασκευή με σκοπό να προσφερθούν ζωντανά στον τελικό καταναλωτή·

30)

«ζωικά υποπροϊόντα» : ολόκληρα ζώα ή μέρη ζώων, προϊόντα ζωικής προέλευσης ή άλλα προϊόντα που προέρχονται από ζώα, τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, εξαιρουμένου του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού·

31)

«παράγωγα προϊόντα» : προϊόντα που παράγονται από μία ή περισσότερες επεξεργασίες, μετασχηματισμούς ή στάδια μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων·

32)

«προϊόντα» :

α) 

ζωικό αναπαραγωγικό υλικό·

β) 

προϊόντα ζωικής προέλευσης·

γ) 

τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα·

▼M1

33)

«επίσημος έλεγχος» : κάθε μορφή ελέγχου που εκτελείται σύμφωνα με τον κανονισμό ►C2  (EU) 2017/625 ◄ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1

▼B

34)

«υγειονομικό καθεστώς» :

το καθεστώς νόσου ως προς τις καταγεγραμμένες νόσους που αφορούν ένα καταγεγραμμένο είδος όσον αφορά:

α) 

ένα ζώο·

β) 

ζώα σε:

i) 

μια επιδημιολογική μονάδα·

ii) 

μια εγκατάσταση·

iii) 

μια ζώνη·

iv) 

ένα διαμέρισμα·

v) 

ένα κράτος μέλος·

vi) 

μια τρίτη χώρα ή έδαφος·

35)

«ζώνη» :

α) 

για τα χερσαία ζώα, μια περιοχή κράτους μέλους, τρίτης χώρας ή εδάφους με σαφή γεωγραφικά όρια, που περιέχει έναν υποπληθυσμό ζώων με διαφορετικό υγειονομικό καθεστώς ως προς συγκεκριμένη νόσο ή συγκεκριμένες νόσους που υπόκεινται σε κατάλληλη επιτήρηση, έλεγχο νόσου και μέτρα βιοπροφύλαξης·

β) 

για υδρόβια ζώα, ένα συνεχόμενο υδρολογικό σύστημα με διαφορετικό υγειονομικό καθεστώς όσον αφορά συγκεκριμένη νόσο ή συγκεκριμένες νόσους και το οποίο αποτελεί περιοχή που αναφέρεται σε ένα από τα ακόλουθα:

i) 

το σύνολο της λεκάνης απορροής, από την πηγή υδάτινης οδού έως τις εκβολές ή λίμνη·

ii) 

περισσότερες από μία λεκάνες απορροής·

iii) 

μέρος λεκάνης απορροής από την πηγή της υδάτινης οδού μέχρι ένα φράγμα που εμποδίζει την είσοδο μιας συγκεκριμένης νόσου ή νόσων·

iv) 

μέρος παράκτιας ζώνης με σαφή γεωγραφικά όρια·

v) 

εκβολή ποταμού με σαφή γεωγραφικά όρια·

36)

«λεκάνη απορροής» : περιοχή ή λεκάνη η οποία οριοθετείται από φυσικά χαρακτηριστικά όπως λόφοι ή βουνά, στην οποία καταλήγουν όλα τα ύδατα απορροής·

37)

«διαμέρισμα» : υποπληθυσμός ζώων που περιέχεται σε μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις και, στην περίπτωση υδρόβιων ζώων, μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, υπό ένα κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοπροφύλαξης με διαφορετικό υγειονομικό καθεστώς ως προς συγκεκριμένη νόσο ή συγκεκριμένες νόσους που υπόκεινται σε κατάλληλη επιτήρηση, έλεγχο των νόσων και μέτρα βιοπροφύλαξης·

38)

«καραντίνα» : η διατήρηση των ζώων σε απομόνωση χωρίς άμεση ή έμμεση επαφή με ζώα εκτός της επιδημιολογικής μονάδας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση εξάπλωσης μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων νόσων ενόσω τα απομονωμένα ζώα υποβάλλονται σε παρακολούθηση για καθορισμένο χρονικό διάστημα και, εάν χρειάζεται, σε εξετάσεις και θεραπεία·

39)

«επιδημιολογική μονάδα» : μια ομάδα ζώων με την ίδια πιθανότητα έκθεσης σε νοσογόνο παράγοντα·

40)

«εστία» : επισήμως επιβεβαιωμένη εμφάνιση καταγεγραμμένης ή αναδυόμενης νόσου σε ένα ή περισσότερα ζώα σε εγκατάσταση ή άλλο χώρο όπου διατηρούνται ή βρίσκονται ζώα·

41)

«απαγορευμένη ζώνη» : η ζώνη για την οποία ισχύουν περιορισμοί για τις μετακινήσεις ορισμένων ζώων ή προϊόντων και όπου εφαρμόζονται και άλλα μέτρα ελέγχου νόσων, με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης μιας συγκεκριμένης νόσου σε περιοχές για τις οποίες δεν ισχύουν περιορισμοί· μια απαγορευμένη ζώνη μπορεί να περιλαμβάνει, όταν είναι σκόπιμο, ζώνες προστασίας και επιτήρησης·

42)

«ζώνη προστασίας» : μια ζώνη περιμετρικά και εντός της τοποθεσίας μιας εστίας νόσου, όπου εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου νόσων με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου εκτός της εν λόγω ζώνης·

43)

«ζώνη επιτήρησης» : μια ζώνη η οποία οριοθετείται περιμετρικά της ζώνης προστασίας και για την οποία ισχύουν μέτρα ελέγχου νόσων με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου από τη ζώνη προστασίας·

44)

«αυγά για επώαση» : αυγά που παράγονται από πουλερικά ή πτηνά σε αιχμαλωσία, και τα οποία προορίζονται για επώαση·

45)

«οπληφόρα» : τα ζώα που απαριθμούνται στο παράρτημα IIΙ·

46)

«εγκατάσταση ζωικού αναπαραγωγικού υλικού» :

α) 

όσον αφορά το σπέρμα, εγκατάσταση στην οποία συλλέγεται, παράγεται, υποβάλλεται σε επεξεργασία και αποθηκεύεται σπέρμα·

β) 

όσον αφορά τα ωοκύτταρα και τα έμβρυα, ομάδα επαγγελματιών ή κτίσμα υπό την εποπτεία κτηνιάτρου ομάδας που είναι αρμόδιος για τη συλλογή, την παραγωγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση ωοκυττάρων και εμβρύων·

γ) 

όσον αφορά τα αυγά για επώαση, εκκολαπτήριο·

47)

«εκκολαπτήριο» :

εγκατάσταση στην οποία παραλαμβάνονται, αποθηκεύονται, επωάζονται και εκκολάπτονται αυγά για την προμήθεια:

α) 

αυγών για επώαση·

β) 

νεοσσών πουλερικών μιας ημέρας ή νεοσσών άλλων ειδών·

48)

«εγκατάσταση υπό περιορισμό» :

οποιαδήποτε μόνιμη, γεωγραφικά οριοθετημένη εγκατάσταση που δημιουργείται σε εθελοντική βάση και εγκρίνεται για τον σκοπό των μετακινήσεων, όπου τα ζώα:

α) 

διατηρούνται ή εκτρέφονται για σκοπούς εκθέσεων, εκπαίδευσης, διατήρησης των ειδών ή έρευνας·

β) 

περιορίζονται και διαχωρίζονται από το άμεσο περιβάλλον· και

γ) 

υπόκεινται σε υγειονομική επιτήρηση και σε μέτρα βιοπροφύλαξης·

49)

«εργασία συγκέντρωσης» : η συγκέντρωση δεσποζόμενων χερσαίων ζώων από περισσότερες από μία εγκαταστάσεις για περίοδο μικρότερη από την απαιτούμενη περίοδο παραμονής για το εν λόγω είδος ζώων·

50)

«περίοδος παραμονής» : η ελάχιστη περίοδος που απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί ότι ένα ζώο που έχει εισέλθει σε μια εγκατάσταση δεν είναι κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος σε σχέση με αυτό των ζώων της εν λόγω εγκατάστασης·

▼M1

51)

«Traces» : συστατικό στοιχείο συστήματος ενσωματωμένο στο σύστημα IMSOC, όπως προβλέπεται στα άρθρα 131 έως 136 του κανονισμού ►C2  (EU) 2017/625 ◄ ·

▼B

52)

«εγκατάσταση θαλάσσιων προϊόντων διατροφής με έλεγχο νόσων» : επιχείρηση τροφίμων εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 179·

▼M1

53)

«επίσημος κτηνίατρος» : επίσημος κτηνίατρος όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 32) του κανονισμού ►C2  (EU) 2017/625 ◄ ·

▼B

54)

«επίσημος κτηνίατρος σε τρίτη χώρα ή έδαφος» : κτηνίατρος σε τρίτη χώρα ή έδαφος που αντιστοιχεί σε επίσημο κτηνίατρο όπως αναφέρεται στο σημείο 53)·

▼M1

55)

«αρμόδια αρχή» : η κεντρική κτηνιατρική αρχή ενός κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων και κάθε άλλης επίσημης δραστηριότητας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό ►C2  (EU) 2017/625 ◄ ή οποιαδήποτε άλλη αρχή στην οποία έχει ανατεθεί αυτή η αρμοδιότητα·

▼B

56)

«αρμόδια αρχή τρίτης χώρας ή εδάφους» : αρχή τρίτης χώρας ή εδάφους αντίστοιχη της αρμόδιας αρχής του σημείου 55).ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Καταγεγραμμένες και αναδυόμενες νόσοι και καταγεγραμμένα είδη

Άρθρο 5

Καταγραφή νόσων

1.  

Οι κανόνες για συγκεκριμένες νόσους με στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο νόσων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ισχύουν για:

α) 

τις ακόλουθες καταγεγραμμένες νόσους:

i) 

τον αφθώδη πυρετό·

ii) 

την κλασική πανώλη των χοίρων·

iii) 

την αφρικανική πανώλη των χοίρων·

iv) 

την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών·

v) 

την αφρικανική πανώλη των ίππων· και

β) 

τις καταγεγραμμένες νόσους που απαριθμούνται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ.

2.  
Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τις τροποποιήσεις του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.
3.  

Η νόσος περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου αν έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 και πληροί

α) 

όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

i) 

από επιστημονικά στοιχεία προκύπτει ότι η νόσος είναι μεταδοτική·

ii) 

υπάρχουν στην Ένωση ζωικά είδη που είτε είναι ευπαθή είτε αποτελούν διαβιβαστές και δεξαμενές της νόσου·

iii) 

η νόσος έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων ή ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω του ζωονοσογόνου χαρακτήρα της·

iv) 

υπάρχουν διαθέσιμα διαγνωστικά εργαλεία για τη νόσο· και

v) 

τα μέτρα άμβλυνσης της επικινδυνότητας και, κατά περίπτωση, η επιτήρηση της νόσου είναι αποτελεσματικά και αναλογικά προς τους κινδύνους που ενέχει η νόσος στην Ένωση· και

β) 

τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

i) 

η νόσος έχει ή θα μπορούσε να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων στην Ένωση· ή ενέχει ή θα μπορούσε να ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω του ζωονοσογόνου χαρακτήρα της·

ii) 

ο νοσογόνος παράγοντας έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα στις θεραπείες και ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και/ή την υγεία των ζώων στην Ένωση·

iii) 

η νόσος έχει ή θα μπορούσε να έχει σοβαρές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις στη γεωργική ή την υδατοκαλλιεργητική παραγωγή στην Ένωση·

iv) 

η νόσος έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει κρίση ή ο νοσογόνος παράγοντας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για βιοτρομοκρατικούς σκοπούς· ή

v) 

η νόσος έχει ή θα μπορούσε να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας της Ένωσης.

4.  
Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τη διαγραφή νόσου από τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου, εφόσον η νόσος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
5.  
Η Επιτροπή επανεξετάζει την καταγραφή κάθε νόσου υπό το πρίσμα νέων διαθέσιμων σημαντικών επιστημονικών δεδομένων.

Άρθρο 6

Αναδυόμενες νόσοι

1.  
Οι κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων εφαρμόζονται στις αναδυόμενες νόσους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
2.  

Μια νόσος που δεν περιλαμβάνεται στις καταγεγραμμένες θεωρείται αναδυόμενη («αναδυόμενη νόσος») εφόσον μπορεί δυνητικά να ικανοποιήσει τα κριτήρια για την καταγραφή νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και:

α) 

προκύπτει από εξέλιξη ή μεταβολή υφιστάμενου νοσογόνου παράγοντα·

β) 

είναι γνωστή νόσος που εξαπλώνεται σε νέα γεωγραφική περιοχή, είδος ή πληθυσμό·

γ) 

διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά στην Ένωση· ή

δ) 

προκαλείται από μη αναγνωριζόμενο ή προηγουμένως μη αναγνωρισθέντα νοσογόνο παράγοντα.

3.  
Η Επιτροπή λαμβάνει, με εκτελεστικές πράξεις, τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση αναδυόμενης νόσου που πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.
4.  
Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που αφορούν νόσο που αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο με ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 3.
5.  
Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον παρόντα κανονισμό στους υπευθύνους επιχειρήσεων σε περιπτώσεις αναδυόμενης νόσου εφαρμόζονται μόνο αν η Επιτροπή έχει εκδώσει εκτελεστική πράξη για τη νόσο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ή αν η νόσος καλύπτεται από σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 43.

Άρθρο 7

Παράμετροι αξιολόγησης για την καταγραφή νόσων

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις ακόλουθες παραμέτρους αξιολόγησης για να προσδιορίσει κατά πόσον μια νόσος πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να καταγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2:

α) 

τα χαρακτηριστικά της νόσου, τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

i) 

τα ζωικά είδη τα οποία αφορά η νόσος·

ii) 

τα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας από τη νόσο σε πληθυσμούς ζώων·

iii) 

τον ζωονοσογόνο χαρακτήρα της νόσου·

iv) 

την ανθεκτικότητα στις θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας·

v) 

την εμμονή της νόσου σε ένα ζωικό πληθυσμό ή στο περιβάλλον·

vi) 

τις οδούς και την ταχύτητα μετάδοσης της νόσου μεταξύ ζώων και, όπου αρμόζει, μεταξύ ζώων και ανθρώπου·

vii) 

την απουσία ή την παρουσία και την κατανομή της νόσου στην Ένωση και, όταν η νόσος δεν υπάρχει στην Ένωση, τον κίνδυνο της εισαγωγής στην Ένωση·

viii) 

την ύπαρξη μέσων διάγνωσης και ελέγχου της νόσου·

β) 

τον αντίκτυπο της νόσου:

i) 

στη γεωργική παραγωγή και υδατοκαλλιεργητική παραγωγή και άλλους τομείς της οικονομίας, όσον αφορά:

— 
το επίπεδο παρουσίας της νόσου στην Ένωση,
— 
την απώλεια παραγωγής λόγω της νόσου,
— 
άλλες ζημίες·
ii) 

στην υγεία του ανθρώπου, όσον αφορά:

— 
τη μεταδοτικότητα μεταξύ των ζώων και του ανθρώπου,
— 
τη μεταδοτικότητα μεταξύ των ανθρώπων,
— 
τη σοβαρότητα των μορφών της νόσου στον άνθρωπο,
— 
τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικής πρόληψης ή θεραπευτικής αγωγής στον άνθρωπο·
iii) 

στην καλή μεταχείριση των ζώων·

iv) 

στη βιοποικιλότητα και στο περιβάλλον·

γ) 

τη δυνατότητα να προκληθεί κατάσταση κρίσης και την ενδεχόμενη χρήση της νόσου στη βιοτρομοκρατία·

δ) 

τη σκοπιμότητα, τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των ακόλουθων μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων:

i) 

διαγνωστικά εργαλεία και ικανότητες·

ii) 

εμβολιασμός·

iii) 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη·

iv) 

μέτρα βιοπροφύλαξης·

v) 

περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων·

vi) 

θανάτωση ζώων·

vii) 

διάθεση των σφαγίων ζώων και άλλων συναφών ζωικών υποπροϊόντων·

ε) 

τον αντίκτυπο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων, όσον αφορά:

i) 

το άμεσο και έμμεσο κόστος των θιγόμενων τομέων και της οικονομίας στο σύνολό της·

ii) 

την κοινωνική τους αποδοχή·

iii) 

την καλή μεταχείριση των προσβληθέντων υποπληθυσμών δεσποζόμενων και άγριων ζώων·

iv) 

το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Άρθρο 8

Καταγραφή ειδών

1.  
Οι ειδικοί ανά νόσο κανόνες για τις καταγεγραμμένες νόσους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και οι κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στα καταγεγραμμένα είδη.
2.  
Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο ειδών, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου με εκτελεστικές πράξεις. Οι εκτελεστικές πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τα ζωικά είδη ή τις ομάδες ζωικών ειδών που συνιστούν σημαντικό κίνδυνο όσον αφορά την εξάπλωση συγκεκριμένων καταγεγραμμένων νόσων, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α) 

την ευπάθεια του ζωικού πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο·

β) 

τη διάρκεια της περιόδου επώασης και της μολυσματικής περιόδου για τα εν λόγω ζώα·

γ) 

την ικανότητα των ζώων αυτών να φέρουν τις συγκεκριμένες νόσους.

3.  

Στον κατάλογο προστίθενται ζωικά είδη ή ομάδες ζωικών ειδών εάν προσβληθούν ή εάν συνιστούν κίνδυνο όσον αφορά την εξάπλωση συγκεκριμένης καταγεγραμμένης νόσου επειδή:

α) 

είναι ευπαθή σε συγκεκριμένη καταγεγραμμένη νόσο ή από επιστημονικά στοιχεία προκύπτει ότι μπορεί να είναι ευπαθή· ή

β) 

είναι είδη-διαβιβαστές ή αποτελούν δεξαμενές της νόσου αυτής ή από επιστημονικά στοιχεία προκύπτει ότι είναι πιθανόν να έχουν τέτοιο ρόλο.

4.  

Η Επιτροπή αφαιρεί, με εκτελεστικές πράξεις, ζωικά είδη ή ομάδες ζωικών ειδών από τον κατάλογο εφόσον:

α) 

η καταγεγραμμένη νόσος σε σχέση με την οποία έχει καταγραφεί το εν λόγω ζωικό είδος ή η ομάδα ειδών, διαγραφεί από τον κατάλογο των νόσων· ή

β) 

από επιστημονικά στοιχεία προκύπτει ότι το εν λόγω είδος ή η ομάδα ειδών δεν πληροί πλέον τα κριτήρια της παραγράφου 3.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Κανόνες πρόληψης και ελέγχου νόσων που εφαρμόζονται στις διάφορες κατηγορίες καταγεγραμμένων νόσων

1.  

Οι κανόνες πρόληψης και ελέγχου νόσων εφαρμόζονται στις καταγεγραμμένες νόσους ως εξής:

α) 

Όσον αφορά καταγεγραμμένες νόσους που δεν εμφανίζονται συνήθως στην Ένωση και για τις οποίες πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα εκρίζωσης αμέσως μόλις εντοπιστούν, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες, κατά περίπτωση:

i) 

οι κανόνες για την ευαισθητοποίηση για τη νόσο και την ετοιμότητα που προβλέπονται στο μέρος ΙΙΙ τίτλος Ι (άρθρα 43 έως 52)·

ii) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων τα οποία προβλέπονται στο μέρος ΙΙΙ τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 1 (άρθρα 53 έως 71)· και

iii) 

οι κανόνες για τη διαμερισματοποίηση που προβλέπονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1.

Για τις εν λόγω καταγεγραμμένες νόσους εφαρμόζονται επίσης κατά περίπτωση τα μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο β), όπου αρμόζει, καθώς και στα στοιχεία δ) και ε).

β) 

Όσον αφορά καταγεγραμμένες νόσους που πρέπει να τεθούν υπό έλεγχο σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την εκρίζωσή τους από το σύνολο της Ένωσης, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες, κατά περίπτωση:

i) 

οι κανόνες για τα υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης που προβλέπονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1·

ii) 

οι κανόνες για τα κράτη μέλη και τις ζώνες με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο που προβλέπονται στο άρθρο 36·

iii) 

οι κανόνες για τη διαμερισματοποίηση που προβλέπονται στο άρθρο 37 παράγραφος 2· και

iv) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στα άρθρα 72 έως 75, στα άρθρα 77 έως 79 και στα άρθρα 81 και 83.

Για τις καταγεγραμμένες αυτές νόσους εφαρμόζονται επίσης, κατά περίπτωση, τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε).

γ) 

Όσον αφορά καταγεγραμμένες νόσους οι οποίες αφορούν ορισμένα κράτη μέλη και για τις οποίες απαιτούνται μέτρα ώστε να αποτραπεί η εξάπλωσή τους σε περιοχές της Ένωσης που έχουν επισήμως καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο ή διαθέτουν προγράμματα εκρίζωσης για τη σχετική καταγεγραμμένη νόσο, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι κανόνες:

i) 

οι κανόνες για προαιρετική εκρίζωση που προβλέπονται στο άρθρο 31 παράγραφος 2·

ii) 

οι κανόνες για τα κράτη μέλη και τις ζώνες με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 36·

iii) 

οι κανόνες για τη διαμερισματοποίηση που προβλέπονται στο άρθρο 37 παράγραφος 2· και

iv) 

οι κανόνες για τα μέτρα ελέγχου νόσων τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 76, 77, 78, 80, 82 και 83.

Για τις καταγεγραμμένες αυτές νόσους εφαρμόζονται επίσης, κατά περίπτωση, τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε).

δ) 

Όσον αφορά καταγεγραμμένες νόσους για τις οποίες απαιτούνται μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωσή τους μετά την είσοδό τους στην Ένωση ή λόγω μετακινήσεων μεταξύ κρατών μελών, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι κανόνες:

i) 

οι κανόνες για τις μετακινήσεις εντός της Ένωσης που προβλέπονται στον τίτλο Ι κεφάλαια 3 έως 6 (άρθρα 124 έως 169) και στο μέρος IV τίτλος ΙΙ κεφάλαια 2 και 3 (άρθρα 191 έως 225) και στο μέρος VI κεφάλαια 2 και 3 (άρθρα 247 έως 251)· και

ii) 

οι κανόνες για την είσοδο στην Ένωση και τις εξαγωγές από την Ένωση που προβλέπονται στο μέρος V (άρθρα 229 έως 243).

Οι καταγεγραμμένες νόσοι που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) θεωρούνται επίσης καταγεγραμμένες νόσοι δυνάμει του παρόντος στοιχείου, όπως και οι καταγεγραμμένες νόσοι που αναφέρονται στο στοιχείο ε), εφόσον ο κίνδυνος που ενέχει η εν λόγω νόσος μπορεί να αμβλυνθεί αποτελεσματικά και αναλογικά με μέτρα στο επίπεδο των μετακινήσεων των ζώων και των προϊόντων.

ε) 

Όσον αφορά καταγεγραμμένες νόσους για τις οποίες συντρέχει ανάγκη επιτήρησης εντός της Ένωσης, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι κανόνες:

i) 

οι κανόνες για την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων που προβλέπονται στο μέρος ΙΙ κεφάλαιο 1 (άρθρα 18 έως 23)· και

ii) 

οι κανόνες για την επιτήρηση που προβλέπονται στο μέρος ΙΙ κεφάλαιο 2 (άρθρα 24 έως 30).

Οι καταγεγραμμένες νόσοι που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) θεωρούνται επίσης καταγεγραμμένες νόσοι δυνάμει του παρόντος στοιχείου.

2.  
Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 κανόνων πρόληψης και ελέγχου των νόσων στις αντίστοιχες καταγεγραμμένες νόσους βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙV, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα νέων διαθέσιμων σημαντικών επιστημονικών στοιχείων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

3.  
Η Επιτροπή τροποποιεί, με εκτελεστικές πράξεις, την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 κανόνων πρόληψης και ελέγχου των νόσων στις αντίστοιχες καταγεγραμμένες νόσους εφόσον η εν λόγω νόσος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που καθορίζονται στη σχετική ενότητα του παραρτήματος ΙV, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα νέων διαθέσιμων σημαντικών επιστημονικών στοιχείων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

4.  
Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που αφορούν καταγεγραμμένη νόσο που αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο με ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ευθύνες για την υγεία των ζώωνΤμήμα 1

Υπεύθυνοι επιχειρήσεων, κατ' επάγγελμα ασχολούμενοι με ζώα και κάτοχοί ζωών συντροφιάς

Άρθρο 10

Ευθύνες για την υγεία των ζώων και μέτρα βιοπροφύλαξης

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων:

α) 

όσον αφορά τα δεσποζόμενα ζώα και τα προϊόντα υπό την ευθύνη τους, είναι υπεύθυνοι για:

i) 

την υγεία των δεσποζόμενων ζώων·

ii) 

τη συνετή και υπεύθυνη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων, με την επιφύλαξη του ρόλου και της ευθύνης των κτηνιάτρων·

iii) 

την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης νόσων·

iv) 

την ορθή ζωοτεχνία·

β) 

όπου ενδείκνυται, λαμβάνουν παρόμοια μέτρα βιοπροφύλαξης όσον αφορά τα δεσποζόμενα ζώα και τα προϊόντα υπό την ευθύνη τους, όπως αρμόζει για:

i) 

τα είδη και τις κατηγορίες των δεσποζόμενων ζώων και των προϊόντων·

ii) 

τον τύπο παραγωγής· και

iii) 

τους ενεχόμενους κινδύνους, λαμβανομένων υπόψη:

— 
της γεωγραφικής τοποθεσίας και των κλιματικών συνθηκών και
— 
των τοπικών συνθηκών και πρακτικών·
γ) 

όπου ενδείκνυται, λαμβάνουν μέτρα βιοπροφύλαξης σχετικά με τα άγρια ζώα.

2.  
Οι κατ' επάγγελμα ασχολούμενοι με ζώα λαμβάνουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξάπλωσης νόσων στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους σχέσης με τα ζώα και τα προϊόντα.
3.  
Η παράγραφος 1 στοιχείο α) ισχύει επίσης για τους κατόχους ζώων συντροφιάς.
4.  

Τα μέτρα βιοπροφύλαξης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) εφαρμόζονται, όπου αρμόζει:

α) 

με μέτρα φυσικής προστασίας, στα οποία μπορούν να περιλαμβάνονται:

i) 

τοποθέτηση κλωβού, φράκτη, στέγης ή πλέγματος, κατά περίπτωση·

ii) 

καθαρισμός, απολύμανση, εντομοκτονία και τρωκτικοκτονία·

iii) 

στην περίπτωση υδρόβιων ζώων, όπου αρμόζει:

— 
μέτρα που αφορούν την παροχή και τις απορρίψεις νερού.
— 
φυσικά ή τεχνητά φράγματα που εμποδίζουν την είσοδο υδρόβιων ζώων από περιβάλλοντα υδάτινα ρεύματα στη σχετική εγκατάσταση ή την έξοδό τους από αυτή, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κατά της πλημμύρας ή της διείσδυσης υδάτων από περιβάλλοντα υδάτινα ρεύματα·
β) 

με μέτρα διαχείρισης, στα οποία μπορούν να περιλαμβάνονται:

i) 

διαδικασίες για την είσοδο ή την έξοδο ζώων, προϊόντων, οχημάτων και προσώπων από την εγκατάσταση·

ii) 

διαδικασίες για τη χρήση εξοπλισμού·

iii) 

όροι για τις μετακινήσεις βάσει των ενεχόμενων κινδύνων·

iv) 

όροι για την εισαγωγή ζώων ή προϊόντων στην εγκατάσταση·

v) 

καραντίνα, απομόνωση ή διαχωρισμός νεοεισαχθέντων ή νοσούντων ζώων·

vi) 

σύστημα για την ασφαλή απόρριψη νεκρών ζώων ή άλλων ζωικών υποπροϊόντων.

5.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, οι κατ' επάγγελμα ασχολούμενοι με ζώα και οι κάτοχοι ζώων συντροφιάς συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή και τους κτηνιάτρους για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
6.  
Η Επιτροπή δύναται να καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις προσαρμόζονται ανάλογα με τα ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 11

Γνώσεις για την υγεία των ζώων

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και οι κατ' επάγγελμα ασχολούμενοι με ζώα διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για τα εξής:

α) 

τις νόσους των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των νόσων που μεταδίδονται στον άνθρωπο·

β) 

τις αρχές βιοπροφύλαξης·

γ) 

την αλληλεπίδραση μεταξύ της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ανθρώπινης υγείας·

δ) 

τις ορθές ζωοτεχνικές πρακτικές για τα ζωικά είδη υπό τη φροντίδα τους·

ε) 

την ανθεκτικότητα στις θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας και των επιπτώσεών της.

2.  

Το περιεχόμενο και το επίπεδο των απαιτούμενων γνώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 εξαρτάται από:

α) 

τα είδη και τις κατηγορίες δεσποζόμενων ζώων ή προϊόντων υπό την ευθύνη των ενδιαφερόμενων υπευθύνων επιχειρήσεων και των κατ' επάγγελμα ασχολούμενων με ζώα και τη φύση της επαγγελματικής τους σχέσης με τα εν λόγω ζώα ή προϊόντα·

β) 

τον τύπο παραγωγής·

γ) 

τα ασκούμενα καθήκοντα.

3.  

Οι γνώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αποκτώνται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) 

επαγγελματική πείρα ή κατάρτιση·

β) 

υφιστάμενα προγράμματα στους τομείς της γεωργίας ή της υδατοκαλλιέργειας που σχετίζονται με την υγεία των ζώων·

γ) 

τυπική εκπαίδευση·

δ) 

άλλη πείρα ή άλλη κατάρτιση η οποία οδηγεί σε επίπεδο γνώσεων ίδιο με το προβλεπόμενο στα στοιχεία α), β) ή γ).

4.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που πωλούν ή μεταβιβάζουν με άλλον τρόπο την ιδιοκτησία ζώων συντροφιάς που πρόκειται να γεννηθούν παρέχουν βασικές πληροφορίες στον μέλλοντα κάτοχο του ζώου συντροφιάς σχετικά με τα ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανάλογα με το ζώο συντροφιάς.Τμήμα 2

Κτηνίατροι και επαγγελματίες της υγείας των υδρόβιων ζωών

Άρθρο 12

Ευθύνες κτηνιάτρων και επαγγελματιών της υγείας των υδρόβιων ζώων

1.  

Οι κτηνίατροι κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

α) 

λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίζουν την εισαγωγή, την ανάπτυξη και εξάπλωση νόσων·

β) 

αναλαμβάνουν δράση ώστε να διασφαλίζουν την έγκαιρη ανίχνευση νόσων με τη διεξαγωγή ορθής και διαφορικής διάγνωσης, ώστε να αποκλείεται ή να επιβεβαιώνεται μια νόσος·

γ) 

διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στα εξής:

i) 

ευαισθητοποίηση για την υγεία των ζώων και την αλληλεπίδραση μεταξύ της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ανθρώπινης υγείας·

ii) 

πρόληψη νόσων·

iii) 

έγκαιρη ανίχνευση και ταχεία αντιμετώπιση των νόσων·

iv) 

ευαισθητοποίηση για την ανθεκτικότητα στις θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας και των επιπτώσεών της·

δ) 

συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή, τους υπευθύνους επιχειρήσεων, τους κατ' επάγγελμα ασχολούμενους με ζώα και τους κατόχους ζώων συντροφιάς για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.  
Οι επαγγελματίες της υγείας των υδρόβιων ζώων μπορούν να αναλαμβάνουν δραστηριότητες που στον παρόντα κανονισμό ανατίθενται στους κτηνιάτρους σε σχέση με υδρόβια ζώα, εφόσον διαθέτουν άδεια από το οικείο κράτος μέλος για τον σκοπό αυτό δυνάμει του εθνικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή, η παράγραφος 1 ισχύει για τους εν λόγω επαγγελματίες της υγείας των υδρόβιων ζώων.
3.  
Οι κτηνίατροι και οι επαγγελματίες της υγείας των υδρόβιων ζώων διατηρούν και αναπτύσσουν τις επαγγελματικές ικανότητές τους οι οποίες σχετίζονται με τους τομείς δραστηριότητάς τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.Τμήμα 3

Κράτη μέλη

Άρθρο 13

Ευθύνες των κρατών μελών

1.  

Για να διασφαλιστεί ότι η αρμόδια αρχή για την υγεία των ζώων διαθέτει την ικανότητα λήψης των απαραίτητων και κατάλληλων μέτρων και της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων όπως απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει, στη δέουσα διοικητική βαθμίδα, ότι η αρμόδια αρχή διαθέτει:

α) 

ειδικευμένο προσωπικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, χρηματοδοτικούς πόρους και αποτελεσματική οργάνωση που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας του κράτους μέλους·

β) 

πρόσβαση σε εργαστήρια που διαθέτουν ειδικευμένο προσωπικό, σε εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στους χρηματοδοτικούς πόρους που χρειάζονται ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και ακριβής διάγνωση και διαφορική διάγνωση των καταγεγραμμένων και των αναδυόμενων νόσων·

γ) 

επαρκώς καταρτισμένους κτηνιάτρους που συμμετέχουν στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 12.

2.  
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους υπευθύνους επιχειρήσεων και τους κατ' επάγγελμα ασχολούμενους με τα ζώα να αποκτούν, να διατηρούν και να αναπτύσσουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με την υγεία των ζώων όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 μέσω σχετικών προγραμμάτων που ήδη υπάρχουν στους τομείς της γεωργίας ή της υδατοκαλλιέργειας, ή μέσω τυπικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 14

Ανάθεση επίσημων δραστηριοτήτων από την αρμόδια αρχή

1.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέσει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες σε κτηνιάτρους πέραν των επίσημων κτηνιάτρων:

α) 

πρακτική εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκρίζωσης που προβλέπονται στο άρθρο 32·

β) 

υποστήριξη της αρμόδιας αρχής κατά τη διεξαγωγή της επιτήρησης που προβλέπεται στο άρθρο 26 ή σε σχέση με τα προγράμματα επιτήρησης που προβλέπονται στο άρθρο 28·

γ) 

δραστηριότητες που αφορούν:

i) 

την ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα για τις νόσους, καθώς και για τον έλεγχό τους, όπως προβλέπονται στο μέρος ΙΙΙ, σχετικά με:

— 
τις δραστηριότητες δειγματοληψίας και τη διεξαγωγή διερεύνησης και επιδημιολογικών ερευνών στο πλαίσιο του άρθρου 54, του άρθρου 55 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ζ), και των άρθρων 57, 73, 74, 79 και 80 σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας νόσου, καθώς και σε εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει των εν λόγω άρθρων,
— 
τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων σχετικών με μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση εμφάνισης εστίας νόσου, ►C1  όσον αφορά τις δραστηριότητες που παρατίθενται στο άρθρο 61, στο άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), ε), στ) και θ), στο άρθρο 70 παράγραφος 1, στα άρθρα 79, 80, 81 και 82 και ◄ σε εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει των εν λόγω άρθρων,
— 
τη διεξαγωγή επείγοντος εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 69·
ii) 

την καταχώριση, την έγκριση, την ιχνηλασιμότητα και τις μετακινήσεις, όπως προβλέπονται στο μέρος IV·

iii) 

την έκδοση και συμπλήρωση των εγγράφων ταυτοποίησης για τα ζώα συντροφιάς που προβλέπονται στο άρθρο 247 στοιχείο γ), στο άρθρο 248 παράγραφος 2 στοιχείο γ), στο άρθρο 249 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 250 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

iv) 

την εφαρμογή και χρήση μέσων ταυτοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 252 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii).

2.  
Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν την εξουσιοδότηση φυσικών ή νομικών προσώπων για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), στοιχείο β) και στοιχείο γ) σημεία i), ii) και iv) όσον αφορά ειδικά προσδιοριζόμενα καθήκοντα για τα οποία τα εν λόγω άτομα διαθέτουν επαρκείς εξειδικευμένες γνώσεις. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν για τα εν λόγω πρόσωπα η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου και οι ευθύνες που προβλέπονται στο άρθρο 12.
3.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 για άλλες δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να ανατεθούν σε κτηνιάτρους επιπλέον των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 1 και, κατά περίπτωση, να ορίζει τις αναγκαίες περιστάσεις και συνθήκες για την εν λόγω ανάθεση

Η Επιτροπή, κατά την έκδοση των εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, λαμβάνει υπόψη της τη φύση των δραστηριοτήτων και τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Άρθρο 15

Ενημέρωση του κοινού

Όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ζώα ή προϊόντα ενωσιακής καταγωγής ή προερχόμενα από χώρες εκτός Ένωσης μπορεί να ενέχουν κίνδυνο, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ενημερώνεται το κοινό σχετικά με τη φύση του κινδύνου και τα μέτρα που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν για την πρόληψη ή τον έλεγχο αυτού του κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα και την έκταση του εν λόγω κινδύνου και το δημόσιο ενδιαφέρον για ενημέρωση.Τμήμα 4

Εργαστήριά, μονάδες και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπά που χειρίζονται νοσογόνος παράγοντες, εμβόλια και άλλα βιολογικά προϊόντα

Άρθρο 16

Υποχρεώσεις των εργαστηρίων, μονάδων και άλλων φορέων που χειρίζονται νοσογόνους παράγοντες, εμβόλια και άλλα βιολογικά προϊόντα

1.  

Τα εργαστήρια, οι μονάδες και τα άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που χειρίζονται νοσογόνους παράγοντες για ερευνητικούς σκοπούς, την εκπαίδευση, τη διάγνωση ή την παραγωγή εμβολίων και άλλων βιολογικών προϊόντων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τυχόν σχετικά διεθνή πρότυπα, εφόσον υπάρχουν:

α) 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης, βιοασφάλειας και βιολογικού περιορισμού προκειμένου να παρεμποδίσουν τη διαφυγή των νοσογόνων παραγόντων και την επακόλουθη επαφή με ζώα που βρίσκονται έξω από το εργαστήριο ή με άλλη μονάδα χειρισμού νοσογόνων παραγόντων για τους εν λόγω σκοπούς·

β) 

διασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία των νοσογόνων παραγόντων, εμβολίων και άλλων βιολογικών προϊόντων μεταξύ εργαστηρίων ή άλλων μονάδων δεν ενέχει κίνδυνο εξάπλωσης καταγεγραμμένων και αναδυόμενων νόσων.

2.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με μέτρα πρόληψης και ελέγχου καταγεγραμμένων και αναδυόμενων νόσων όσον αφορά τα εργαστήρια, τις μονάδες και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που χειρίζονται νοσογόνους παράγοντες, εμβόλια και άλλα βιολογικά προϊόντα σε σχέση με:

α) 

τα μέτρα βιοπροφύλαξης, βιοασφάλειας και βιολογικού περιορισμού·

β) 

τις απαιτήσεις για τις μετακινήσεις των νοσογόνων παραγόντων, των εμβολίων και άλλων βιολογικών προϊόντων.

Άρθρο 17

Εργαστήρια για την υγεία των ζώων

1.  
Τα επίσημα εργαστήρια για την υγεία των ζώων, στα οποία περιλαμβάνονται τα εργαστήρια αναφοράς της Ένωσης, τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς και τα επίσημα εργαστήρια για την υγεία των ζώων, συνεργάζονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο δικτύου ενωσιακών εργαστηρίων για την υγεία των ζώων.
2.  
Τα εργαστήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνεργάζονται υπό τον συντονισμό των εργαστηρίων αναφοράς της Ένωσης ώστε να διασφαλίζεται η χρήση σύγχρονων, σοβαρών και αξιόπιστων εργαστηριακών αναλύσεων, δοκιμών και διαγνώσεων ως βάσης για την επιτήρηση, την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις νόσους, τα προγράμματα εκρίζωσης, τον καθορισμό του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο, τις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων εντός της Ένωσης, την είσοδό τους στην Ένωση και τις εξαγωγές τους σε τρίτες χώρες ή εδάφη, όπως προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
3.  
Τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις των επίσημων εργαστηρίων υπόκεινται στις αρχές του επαγγελματικού απορρήτου και της εμπιστευτικότητας και σε υποχρέωση κοινοποίησης προς την αρμόδια αρχή που τα έχει ορίσει, ανεξάρτητα από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ζητήσει τις εργαστηριακές αναλύσεις, δοκιμές και διαγνώσεις.
4.  

Σε περίπτωση που επίσημο εργαστήριο σε κράτος μέλος εκτελεί διαγνωστικές αναλύσεις σε δείγματα ζώων προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος, το εν λόγω επίσημο εργαστήριο κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται τα δείγματα:

α) 

αμέσως κάθε αποτέλεσμα από το οποίο προκύπτει υπόνοια ή ανίχνευση καταγεγραμμένης νόσου αναφερόμενης στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β) 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κάθε αποτέλεσμα από το οποίο προκύπτει υπόνοια ή ανίχνευση καταγεγραμμένης νόσου αναφερόμενης στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α)·ΜΕΡΟΣ II

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΟΣΟΥΣ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κοινοποίηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με νόσους

Άρθρο 18

Κοινοποίηση εντός των κρατών μελών

1.  

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και τα λοιπά σχετικά φυσικά και νομικά πρόσωπα:

α) 

προβαίνουν σε άμεση κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι που γεννούν υπόνοιες για παρουσία καταγεγραμμένης νόσου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή σε περίπτωση που ανιχνεύεται η παρουσία τέτοιας νόσου σε ζώα·

β) 

προβαίνουν το ταχύτερο δυνατόν σε κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι που γεννούν υπόνοιες για την παρουσία καταγεγραμμένης νόσου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή σε περίπτωση που ανιχνεύεται η παρουσία τέτοιας νόσου σε ζώα·

γ) 

προβαίνουν σε κοινοποίηση προς κτηνίατρο σε περίπτωση που παρατηρούνται μη φυσιολογικά ποσοστά θνησιμότητας και άλλα σημεία σοβαρής νόσου ή σημαντικές μειώσεις των ποσοστών παραγωγής απροσδιόριστης αιτίας, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω, συμπεριλαμβανομένης δειγματοληψίας για εργαστηριακή εξέταση όταν η κατάσταση το απαιτεί.

2.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) είναι δυνατόν να απευθύνονται στην αρμόδια αρχή.
3.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

τα κριτήρια για να διαπιστώνεται κατά πόσο συντρέχουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) περιστάσεις που απαιτούν κοινοποίηση·

β) 

τους λεπτομερείς κανόνες για την περαιτέρω διερεύνηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

Άρθρο 19

Κοινοποίηση σε επίπεδο Ένωσης

1.  
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τις τυχόν εστίες των καταγεγραμμένων νόσων του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) για τις οποίες απαιτείται άμεση κοινοποίηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων διαχείρισης του κινδύνου, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της νόσου.
2.  

Η κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εστία:

α) 

τον νοσογόνο παράγοντα και, κατά περίπτωση, τον υποτύπο·

β) 

τις σχετικές ημερομηνίες, και ιδίως τις ημερομηνίες της υπόνοιας και της επιβεβαίωσης της εστίας·

γ) 

τον τύπο και την τοποθεσία της εστίας·

δ) 

κάθε άλλη σχετική εστία·

ε) 

τα ζώα που αφορά η εστία·

στ) 

οποιαδήποτε μέτρα ελέγχου νόσων που έχουν ληφθεί σε σχέση με την εστία·

ζ) 

την πιθανή ή γνωστή προέλευση της καταγεγραμμένης νόσου·

η) 

τις διαγνωστικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

Άρθρο 20

Υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης

1.  

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη εκθέσεις με τις πληροφορίες για τις καταγεγραμμένες νόσους του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) για τις οποίες:

α) 

δεν απαιτείται άμεση κοινοποίηση των εστιών κατά το άρθρο 19 παράγραφος 1·

β) 

απαιτείται άμεση κοινοποίηση της εστίας κατά το άρθρο 19 παράγραφος 1, αλλά απαιτείται να υποβληθούν πρόσθετα στοιχεία στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη σχετικά με:

i) 

την επιτήρηση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται σε εκτελεστική πράξη εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 30·

ii) 

το πρόγραμμα εκρίζωσης σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται σε εκτελεστική πράξη εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 35.

2.  

Οι εκθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες:

α) 

την ανίχνευση των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β) 

τα αποτελέσματα της επιτήρησης όταν απαιτείται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 στοιχείο δ) σημείο ii) ή το άρθρο 30 παράγραφος 1·

γ) 

τα αποτελέσματα των προγραμμάτων επιτήρησης όταν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 και τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 στοιχείο δ) σημείο ii) ή το άρθρο 30 παράγραφος 1·

δ) 

τα προγράμματα εκρίζωσης όταν απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 34 και τους κανόνες που καθορίζονται σε εκτελεστική πράξη εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 35.

3.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με διατάξεις που συμπληρώνουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 και την υποβολή εκθέσεων για άλλα θέματα σχετικά με τα προγράμματα επιτήρησης και εκρίζωσης όποτε είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων του παρόντος κανονισμού για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων.

Άρθρο 21

Περιφέρειες κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις περιφέρειες κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων για τον σκοπό της κοινοποίησης και της υποβολής εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 και στο άρθρο 20.

Άρθρο 22

Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης

Η Επιτροπή εγκαθιστά και διαχειρίζεται ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για τη λειτουργία των μηχανισμών και των εργαλείων για τις απαιτήσεις κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων όπως προβλέπονται στα άρθρα 19, 20 και 21.

Άρθρο 23

Εκτελεστικές εξουσίες σχετικά με την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης και το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών

Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζει κανόνες για τις απαιτήσεις κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων και το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών που προβλέπονται στα άρθρα 19 έως 22, όσον αφορά:

α) 

τις καταγεγραμμένες νόσους του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) οι οποίες υπόκεινται σε άμεση κοινοποίηση από τα κράτη μέλη, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με την κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 19·

β) 

τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη στις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20·

γ) 

τις διαδικασίες για τη δημιουργία και τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 22 και μεταβατικά μέτρα για τη μετάβαση των δεδομένων και των πληροφοριών από τα υφιστάμενα συστήματα στο νέο σύστημα και για την πλήρη λειτουργικότητά του·

δ) 

τον μορφότυπο και τη δομή των δεδομένων προς εισαγωγή στο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 22·

ε) 

τις προθεσμίες και τη συχνότητα των κοινοποιήσεων και της υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 και στο άρθρο 20 και που γίνονται σε χρόνο και με συχνότητα που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την έγκαιρη εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων διαχείρισης του κινδύνου, με βάση τα χαρακτηριστικά της νόσου και τον τύπο της εστίας.

στ) 

την απαρίθμηση των περιφερειών κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 21.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Επιτήρηση

Άρθρο 24

Υποχρέωση υπευθύνων επιχειρήσεων για επιτήρηση

Για τον σκοπό της ανίχνευσης της παρουσίας των καταγεγραμμένων και των αναδυόμενων νόσων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων:

α) 

παρατηρούν την υγεία και τη συμπεριφορά των ζώων υπό την ευθύνη τους·

β) 

παρατηρούν τυχόν μεταβολές στις κανονικές παραμέτρους παραγωγής στις εγκαταστάσεις, στα ζώα ή στο ζωικό αναπαραγωγικό υλικό υπό την ευθύνη τους, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε υπόνοια ότι προκαλούνται από μια καταγεγραμμένη ή αναδυόμενη νόσο·

γ) 

προσέχουν εάν παρατηρείται μη φυσιολογική θνησιμότητα και άλλες ενδείξεις σοβαρών νόσων στα ζώα υπό την ευθύνη τους.

Άρθρο 25

Επισκέψεις για την υγεία των ζώων

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων διασφαλίζουν ότι στις εγκαταστάσεις υπό την ευθύνη τους λαμβάνουν χώρα υγειονομικές επισκέψεις από κτηνίατρο όταν ενδείκνυται λόγω του κινδύνου που ενέχει η εν λόγω εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη:

α) 

το είδος της εγκατάστασης·

β) 

τα είδη και τις κατηγορίες των δεσποζόμενων ζώων στην εγκατάσταση·

γ) 

την επιδημιολογική κατάσταση στη ζώνη ή την περιφέρεια όσον αφορά τις καταγεγραμμένες και αναδυόμενες νόσους σε σχέση με τις οποίες είναι ευπαθή τα ζώα της εγκατάστασης·

δ) 

κάθε άλλη σχετική επιτήρηση ή επίσημο έλεγχο που εφαρμόζεται για τα δεσποζόμενα ζώα και τον τύπο της εγκατάστασης.

Αυτές οι επισκέψεις για την υγεία των ζώων λαμβάνουν χώρα με συχνότητα που είναι ανάλογη προς τον κίνδυνο της εν λόγω εγκατάστασης.

Μπορούν να συνδυάζονται με επισκέψεις για άλλους σκοπούς.

2.  

Οι επισκέψεις για την υγεία των ζώων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται με σκοπό την πρόληψη νόσων, ιδίως:

α) 

με την παροχή συμβουλών στον ενδιαφερόμενο υπεύθυνο επιχείρησης για τη βιοπροφύλαξη και άλλα θέματα σχετικά με την υγεία των ζώων, όπως απαιτείται για τον τύπο της εγκατάστασης και τα είδη και τις κατηγορίες των δεσποζόμενων ζώων στην εγκατάσταση·

β) 

με την ανίχνευση και ενημέρωση περί τυχόν σημείων ενδεικτικών της εμφάνισης καταγεγραμμένων ή αναδυόμενων νόσων.

3.  
Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 26

Υποχρέωση της αρμόδιας αρχής για επιτήρηση

1.  
Η αρμόδια αρχή διεξάγει επιτήρηση για να ανιχνεύσει την παρουσία των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε), καθώς και για σημαντικές αναδυόμενες νόσους.
2.  
Η επιτήρηση σχεδιάζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ανίχνευση της παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και των αναδυόμενων νόσων, μέσω της συλλογής, της επεξεργασίας και της ανάλυσης συναφών πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση ως προς τη νόσο.
3.  
Η αρμόδια αρχή, όποτε είναι δυνατόν και σκόπιμο, αξιοποιεί τα αποτελέσματα της επιτήρησης που διεξάγεται από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων και τις πληροφορίες που αποκτώνται μέσω των επισκέψεων για την υγεία των ζώων σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 αντίστοιχα.
4.  
Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η επιτήρηση πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 27 και σε τυχόν άλλους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 29 στοιχείο α).
5.  
Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αποκτώνται μέσω της επιτήρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 συλλέγονται και χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Άρθρο 27

Μεθοδολογία, συχνότητα και ένταση της επιτήρησης

Ο σχεδιασμός, τα μέσα, οι διαγνωστικές μέθοδοι, η συχνότητα, η ένταση, ο στοχευμένος ζωικός πληθυσμός και οι μέθοδοι δειγματοληψίας για την επιτήρηση που προβλέπεται στο άρθρο 26 είναι κατάλληλοι και αναλογικοί με τους στόχους της επιτήρησης, λαμβάνοντας υπόψη:

α) 

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β) 

τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου·

γ) 

το υγειονομικό καθεστώς:

i) 

στο κράτος μέλος ή σε ζώνη ή διαμέρισμα αυτού που υπόκεινται σε επιτήρηση·

ii) 

στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες ή εδάφη τα οποία συνορεύουν ή μέσω των οποίων εισέρχονται στο επιτηρούμενο κράτος μέλος, ή σε ζώνη ή διαμέρισμά αυτού, τα ζώα και τα προϊόντα·

δ) 

την επιτήρηση που διεξάγουν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 24, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων για την υγεία των ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 25, ή άλλες δημόσιες αρχές.

Άρθρο 28

Ενωσιακά προγράμματα επιτήρησης

1.  
Η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει την επιτήρηση που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στο πλαίσιο προγράμματος επιτήρησης όταν η νόσος είναι σημαντική για την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 29 στοιχείο γ).
2.  
Τα κράτη μέλη που καταρτίζουν πρόγραμμα επιτήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 το υποβάλλουν στην Επιτροπή.
3.  
Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν πρόγραμμα επιτήρησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος στην Επιτροπή.

Άρθρο 29

Ανάθεση εξουσιών

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

τον σχεδιασμό, τα μέσα, τις διαγνωστικές μεθόδους, τη συχνότητα, την ένταση, τον στοχευμένο ζωικό πληθυσμό και τις δειγματοληπτικές μεθόδους της επιτήρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27·

β) 

τα κριτήρια για την επίσημη επιβεβαίωση, καθώς και τους ορισμούς κρουσμάτων των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και, κατά περίπτωση, των αναδυόμενων νόσων·

γ) 

τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της σημασίας μιας νόσου που πρέπει να υπαχθεί σε πρόγραμμα επιτήρησης που παρουσιάζει ενδιαφέρον για την Ένωση για τους σκοπούς του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο α), λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της νόσου και των συναφών παραγόντων επικινδυνότητας·

δ) 

τις απαιτήσεις για τα προγράμματα επιτήρησης που προβλέπονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 σχετικά με:

i) 

το περιεχόμενο των προγραμμάτων επιτήρησης·

ii) 

τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην υποβολή των προγραμμάτων επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 και τις τακτικές εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3·

iii) 

την περίοδο εφαρμογής των προγραμμάτων επιτήρησης.

Άρθρο 30

Εκτελεστικές αρμοδιότητες

1.  

Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει απαιτήσεις σχετικά με την επιτήρηση και τα προγράμματα επιτήρησης που προβλέπονται στα άρθρα 26 και 28 και στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 29, σχετικά με:

α) 

τον καθορισμό των καταγεγραμμένων νόσων του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) οι οποίες πρέπει να υπόκεινται σε ενωσιακά προγράμματα επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 28, περιλαμβανομένης της γεωγραφικής εμβέλειας των προγραμμάτων αυτών·

β) 

τον μορφότυπο και τη διαδικασία για:

i) 

την υποβολή αυτών των προγραμμάτων επιτήρησης για σκοπούς ενημέρωσης στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη·

ii) 

την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της επιτήρησης.

2.  
Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να ορίζει τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προγραμμάτων επιτήρησης που αναφέρονται στο άρθρο 28.
3.  
Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Προγράμματα εκρίζωσης

Άρθρο 31

Υποχρεωτικά και προαιρετικά προγράμματα εκρίζωσης

1.  

Τα κράτη μέλη που δεν είναι απαλλαγμένα ή δεν είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένα από μία ή περισσότερες εκ των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε ολόκληρη την επικράτειά τους ή σε ζώνες ή διαμερίσματά τους:

α) 

θεσπίζουν πρόγραμμα για να εκριζώσουν την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο ή να αποδείξουν ότι είναι απαλλαγμένα από τη νόσο αυτή, το οποίο πρέπει να διεξάγεται στους πληθυσμούς ζώων που πλήττονται από την εν λόγω νόσο και να καλύπτει τα σχετικά τμήματα της επικράτειάς τους ή τις σχετικές ζώνες ή διαμερίσματα αυτών («υποχρεωτικό πρόγραμμα εκρίζωσης»)· το εν λόγω πρόγραμμα παραμένει σε ισχύ μέχρις ότου εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο στην επικράτεια του κράτους μέλους ή στην εν λόγω ζώνη σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 ή στο διαμέρισμα σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2·

β) 

υποβάλλουν προς έγκριση το σχέδιο υποχρεωτικού προγράμματος εκρίζωσης στην Επιτροπή.

2.  
Τα κράτη μέλη που δεν είναι απαλλαγμένα ή δεν είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένα από μία ή περισσότερες εκ των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και τα οποία αποφασίζουν να θεσπίσουν πρόγραμμα εκρίζωσης για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο το οποίο θα διεξαχθεί στους πληθυσμούς ζώων που πλήττονται από την εν λόγω νόσο και θα καλύπτει τα σχετικά τμήματα της επικράτειάς τους ή τις σχετικές ζώνες ή διαμερίσματα αυτών («προαιρετικό πρόγραμμα εκρίζωσης»), υποβάλλουν σχέδιο του εν λόγω προγράμματος προς έγκριση στην Επιτροπή, εφόσον το οικείο κράτος μέλος ζητεί την αναγνώριση, εντός της Ένωσης, υγειονομικών εγγυήσεων όσον αφορά μετακινήσεις ζώων ή προϊόντων για την εν λόγω νόσο·

Το προαιρετικό αυτό πρόγραμμα εκρίζωσης εφαρμόζεται:

α) 

μέχρις ότου εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο στην επικράτεια του κράτους μέλους ή στην εν λόγω ζώνη σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 ή στο διαμέρισμα σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2· ή

β) 

μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο και ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης· ή

γ) 

το οικείο κράτος μέλος αποσύρει το πρόγραμμα.

3.  

Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, εγκρίνει κατά περίπτωση:

α) 

τα σχέδια των υποχρεωτικών προγραμμάτων εκρίζωσης που υποβάλλονται προς έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 1·

β) 

τα σχέδια των προαιρετικών προγραμμάτων εκρίζωσης που υποβάλλονται προς έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 2,

εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

4.  
Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που αφορούν καταγεγραμμένη νόσο που αντιπροσωπεύει κίνδυνο με σημαντικό αντίκτυπο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή δύναται για δεόντως αιτιολογημένους λόγους να εγκρίνει με εκτελεστικές πράξεις τροποποίηση προταθείσα από το οικείο κράτος μέλος ή να ανακαλέσει την έγκριση προγραμμάτων εκρίζωσης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

5.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 για:

α) 

τις στρατηγικές ελέγχου νόσων, τους ενδιάμεσους και τους τελικούς στόχους για συγκεκριμένες νόσους, και την περίοδο εφαρμογής των προγραμμάτων εκρίζωσης·

β) 

τις παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις για την υποβολή προς έγκριση προγραμμάτων εκρίζωσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 2 αυτού, όταν η εν λόγω έγκριση δεν είναι απαραίτητη λόγω της έγκρισης κανόνων που σχετίζονται με τα εν λόγω προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 και το άρθρο 35·

γ) 

τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεκκλίσεις από την απαίτηση έγκρισης των προγραμμάτων εκρίζωσης που προβλέπονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 τροποποιώντας ή καταργώντας κανόνες σύμφωνα με το στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 32

Μέτρα στο πλαίσιο υποχρεωτικών και προαιρετικών προγραμμάτων εκρίζωσης

1.  

Τα προγράμματα εκρίζωσης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:

α) 

μέτρα ελέγχου νόσων για την εκρίζωση του νοσογόνου παράγοντα από εγκαταστάσεις, διαμερίσματα και ζώνες όπου εμφανίζεται μία νόσος και για την αποφυγή επαναλοίμωξης·

β) 

επιτήρηση σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 26 έως 30, προκειμένου να αποδειχτεί:

i) 

η αποτελεσματικότητα των μέτρων ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο στοιχείο α)·

ii) 

το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο ως προς την καταγεγραμμένη νόσο·

γ) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων επιτήρησης.

2.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκρίζωσης:

α) 

μέτρα ελέγχου νόσων, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·

β) 

μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή επαναλοίμωξης του στοχευμένου πληθυσμού των ζώων από την εν λόγω νόσο σε εγκαταστάσεις, ζώνες και διαμερίσματα·

γ) 

τον σχεδιασμό, τα μέσα, τις διαγνωστικές μεθόδους, τη συχνότητα, την ένταση, τον στοχευμένο ζωικό πληθυσμό και τις δειγματοληπτικές μεθόδους της επιτήρησης ·

δ) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση εμφάνισης θετικών αποτελεσμάτων επιτήρησης για την καταγεγραμμένη νόσο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ)·

ε) 

τα κριτήρια για εμβολιασμό, όποτε αυτός είναι δυνατός και ενδεδειγμένος για την εν λόγω νόσο ή το εν λόγω είδος.

Άρθρο 33

Περιεχόμενο των υποχρεωτικών και προαιρετικών προγραμμάτων εκρίζωσης που υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή

Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες στις αιτήσεις για έγκριση των υποχρεωτικών και προαιρετικών προγραμμάτων εκρίζωσης που υποβάλλονται στην Επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφοι 1 και 2:

α) 

περιγραφή της επιδημιολογικής κατάστασης της καταγεγραμμένης νόσου που καλύπτεται από το εν λόγω υποχρεωτικό ή το προαιρετικό πρόγραμμα εκρίζωσης·

β) 

περιγραφή και οριοθέτηση της γεωγραφικής και διοικητικής ζώνης ή του διαμερίσματος που καλύπτεται από το πρόγραμμα εκρίζωσης·

γ) 

περιγραφή των μέτρων ελέγχου νόσων του προγράμματος εκρίζωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2·

δ) 

περιγραφή της οργάνωσης, της εποπτείας και των αρμοδιοτήτων των μερών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκρίζωσης·

ε) 

την εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος εκρίζωσης·

στ) 

τους ενδιάμεσους στόχους και τις στρατηγικές ελέγχου της νόσου για την εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης.

Άρθρο 34

Εκθέσεις

Το κράτος μέλος που εφαρμόζει το πρόγραμμα εκρίζωσης υποβάλλει στην Επιτροπή:

α) 

εκθέσεις που επιτρέπουν στην Επιτροπή να παρακολουθεί την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων των προγραμμάτων εκρίζωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως αναφέρονται στο άρθρο 33 στοιχείο στ)·

β) 

τελική έκθεση μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος εκρίζωσης.

Άρθρο 35

Εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει τους κανόνες όσον αφορά τις πληροφορίες, τον μορφότυπο και τις διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 31 έως 34 σχετικά με:

α) 

την υποβολή προς έγκριση των σχεδίων υποχρεωτικών και των σχεδίων προαιρετικών προγραμμάτων εκρίζωσης·

β) 

τους δείκτες επίδοσης·

γ) 

την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της εφαρμογής των υποχρεωτικών ή προαιρετικών προγραμμάτων εκρίζωσης.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο

Άρθρο 36

Κράτη μέλη και ζώνες με καθεστώς απαλλαγμένο από νόσο

1.  

Ένα κράτος μέλος δύναται να υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση με σκοπό την έγκριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο για μία ή περισσότερες από τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), για ένα ή περισσότερα από τα συναφή είδη ζώων, για το σύνολο της επικράτειάς του ή για μία ή περισσότερες ζώνες του υπό τον όρο ότι πληρούνται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

κανένα από τα καταγεγραμμένα είδη για τη νόσο που καλύπτεται από την αίτηση για καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο δεν απαντάται οπουδήποτε στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους ή στη σχετική ζώνη ή τις ζώνες που καλύπτει η αίτηση·

β) 

ο νοσογόνος παράγοντας είναι γνωστό ότι δεν είναι σε θέση να επιβιώσει στο σύνολο της επικράτειας του κράτους μέλους, ή στη σχετική ζώνη ή ζώνες που καλύπτει η αίτηση, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο α) σημείο ii)·

γ) 

σε περίπτωση καταγεγραμμένων νόσων που μεταδίδονται με διαβιβαστές, δεν υφίσταται κανένας από τους διαβιβαστές, ή είναι γνωστό ότι κανένας από αυτούς δεν μπορεί να επιβιώσει σε ολόκληρη την επικράτεια του κράτους μέλους, ή στη σχετική ζώνη ή ζώνες που καλύπτει η αίτηση, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχείο α) σημείο ii)·

δ) 

το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο ως προς την καταγεγραμμένη νόσο έχει αποδειχθεί από:

i) 

πρόγραμμα εκρίζωσης σύμφωνο με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 και τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου· ή

ii) 

ιστορικά στοιχεία και στοιχεία επιτήρησης.

2.  
Οι αιτήσεις των κρατών μελών για το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο περιλαμβάνουν αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο που ορίζονται στην παράγραφο 1.
3.  

Ένα κράτος μέλος δύναται σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση για την έγκριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο για μία ή περισσότερες από τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), ιδίως δε για την έγκριση καθεστώτος μη εμβολιασμού για το σύνολο της επικράτειάς του ή για μία ή περισσότερες ζώνες του, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο ως προς την καταγεγραμμένη νόσο έχει αποδειχθεί από:

i) 

πρόγραμμα εκρίζωσης σύμφωνο με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 και τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου· ή

ii) 

ιστορικά στοιχεία και στοιχεία επιτήρησης·

β) 

έχει αποδειχθεί ότι ο εμβολιασμός κατά της νόσου θα συνεπαγόταν κόστος υψηλότερο από αυτό της διατήρησης του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο χωρίς εμβολιασμό.

4.  
Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, με δυνατότητα τροποποιήσεων όποτε απαιτείται, τις αιτήσεις των κρατών μελών για την έγκριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο ή καθεστώτος μη εμβολιασμού όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και, κατά περίπτωση, στην παράγραφο 3.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 37

Διαμερίσματα

1.  

Ένα κράτος μέλος δύναται να υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε διαμερίσματά του ως προς τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), και για την προστασία του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο του διαμερίσματος αυτού σε περίπτωση εμφάνισης στην επικράτειά του εστίας μίας ή περισσότερων από τις εν λόγω καταγεγραμμένες νόσους, υπό τον όρο ότι:

α) 

η είσοδος της καταγεγραμμένης νόσου ή νόσων που καλύπτονται από την αίτηση μπορεί να αποτραπεί αποτελεσματικά σε επίπεδο διαμερίσματος, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της νόσου·

β) 

το διαμέρισμα που καλύπτεται από την αίτηση υπόκειται σε ενιαίο κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοπροφύλαξης, σχεδιασμένο για τη διασφάλιση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο όλων των εγκαταστάσεων που ανήκουν σ' αυτό· και

γ) 

το διαμέρισμα που καλύπτεται από την αίτηση έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή για τους σκοπούς των μετακινήσεων ζώων και προϊόντων ζώων σύμφωνα με:

i) 

τα άρθρα 99 και 100 για διαμερίσματα όπου διατηρούνται χερσαία ζώα και προϊόντα τους·

ii) 

τα άρθρα 183 και 184 για διαμερίσματα όπου διατηρούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα τους.

2.  

Ένα κράτος μέλος δύναται να υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε διαμερίσματά του ως προς μία ή περισσότερες από τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), υπό την προϋπόθεση ότι:

α) 

η είσοδος της καταγεγραμμένης νόσου ή νόσων που καλύπτονται από την αίτηση μπορεί να αποτραπεί αποτελεσματικά σε επίπεδο διαμερίσματος, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της νόσου·

β) 

πληρούνται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) 

οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 εκπληρώνονται,

ii) 

οι εγκαταστάσεις του διαμερίσματος που καλύπτονται από την αίτηση έχουν αρχίσει ή έχουν επανεκκινήσει τις δραστηριότητές τους και έχουν εδραιώσει κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοπροφύλαξης για να διασφαλιστεί το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο του εν λόγω διαμερίσματος·

γ) 

το διαμέρισμα που καλύπτεται από την αίτηση υπόκειται σε ενιαίο κοινό σύστημα διαχείρισης της βιοπροφύλαξης σχεδιασμένο για τη διασφάλιση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο όλων των εγκαταστάσεων που ανήκουν σ' αυτό· και

δ) 

το διαμέρισμα που καλύπτεται από την αίτηση έχει εγκριθεί από τη σχετική αρμόδια αρχή για τους σκοπούς των μετακινήσεων ζώων και προϊόντων ζώων σύμφωνα με:

i) 

τα άρθρα 99 και 100 για διαμερίσματα όπου διατηρούνται χερσαία ζώα και προϊόντα τους·

ii) 

τα άρθρα 183 και 184 για διαμερίσματα όπου διατηρούνται ζώα υδατοκαλλιέργειας και προϊόντα τους.

3.  
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε διαμερίσματα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εν λόγω παραγράφους.
4.  

Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις:

α) 

αναγνωρίζει, με τη δυνατότητα τροποποιήσεων όποτε απαιτείται, το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο των διαμερισμάτων όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1 ή στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 3·

β) 

καθορίζει για ποιες από τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) μπορούν να καθοριστούν διαμερίσματα απαλλαγμένα από νόσο.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

5.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με διατάξεις που συμπληρώνουν αυτές που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο όσον αφορά:

α) 

τις απαιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε διαμερίσματα όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, με βάση τα χαρακτηριστικά των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), τουλάχιστον σχετικά με:

i) 

τα αποτελέσματα της επιτήρησης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο·

ii) 

τα μέτρα βιοπροφύλαξης·

β) 

τους λεπτομερείς κανόνες για την έγκριση από την αρμόδια αρχή του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο για διαμερίσματα όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2· και

γ) 

τους κανόνες για τα διαμερίσματα που βρίσκονται στην επικράτεια περισσοτέρων του ενός κρατών μελών.

Άρθρο 38

Κατάλογος κρατών μελών, ζωνών ή διαμερισμάτων απαλλαγμένων από νόσο

Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και διατηρεί ενημερωμένο κατάλογο της επικράτειάς του ή των ζωνών του με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 3, και των διαμερισμάτων του με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφοι 1 και 2, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Τα κράτη μέλη θέτουν τους εν λόγω καταλόγους στη διάθεση του κοινού. Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη για τη διάθεση στο κοινό των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους εν λόγω καταλόγους, παρέχοντας στην ιστοσελίδα της συνδέσμους προς τις σχετικές ενημερωτικές ιστοσελίδες των κρατών μελών.

Άρθρο 39

Ανάθεση εξουσιών όσον αφορά το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο σε κράτη μέλη και ζώνες

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 για:

α) 

λεπτομερείς κανόνες για το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο κρατών μελών και ζωνών αυτών, με βάση τα διαφορετικά χαρακτηριστικά νόσων όσον αφορά:

i) 

τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να τεκμηριωθούν οι ισχυρισμοί των κρατών μελών ότι κανένα καταγεγραμμένο είδος δεν απαντάται ή δεν μπορεί να επιβιώσει στην επικράτειά τους, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται προκειμένου να τεκμηριωθούν τέτοιοι ισχυρισμοί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

ii) 

τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται και τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για να τεκμηριωθούν ισχυρισμοί ότι ένας νοσογόνος παράγοντας ή ένας διαβιβαστής δεν μπορεί να επιβιώσει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)·

iii) 

τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται και τις προϋποθέσεις που πρέπει να εφαρμοστούν, για τον καθορισμό του εν λόγω καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

iv) 

τα αποτελέσματα της επιτήρησης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο·

v) 

τα μέτρα βιοπροφύλαξης·

vi) 

τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις για τον εμβολιασμό σε κράτη μέλη και ζώνες αυτών με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο·

vii) 

τον καθορισμό ζωνών που χωρίζουν τις ζώνες απαλλαγμένες από νόσο ή τις ζώνες που υπάγονται στο πρόγραμμα εκρίζωσης από τις απαγορευμένες ζώνες («ζώνες ασφαλείας»)·

viii) 

ζώνες που βρίσκονται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη·

β) 

τις παρεκκλίσεις από την απαίτηση έγκρισης από την Επιτροπή του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο για μία ή περισσότερες καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) όπως ορίζεται στο άρθρο 36 παράγραφος 1, εφόσον η έγκριση αυτή δεν είναι αναγκαία λόγω των λεπτομερών κανόνων για το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο που έχουν καθοριστεί με κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) του παρόντος άρθρου·

γ) 

τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη για να τεκμηριώσουν τις δηλώσεις καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο, χωρίς την έκδοση εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 4, όπως προβλέπεται στο στοιχείο β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 40

Εκτελεστικές αρμοδιότητες

Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, ορίζει λεπτομερείς απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη προς τεκμηρίωση της αναγνώρισης του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο για επικράτειες, ζώνες και διαμερίσματα σύμφωνα με τα άρθρα 36 έως 39, και τον μορφότυπο και τις διαδικασίες για:

α) 

τις αιτήσεις για αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο για ολόκληρη την επικράτεια του οικείου κράτους μέλους ή για ζώνες ή διαμερίσματα αυτού·

β) 

τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα κράτη μέλη απαλλαγμένα από νόσο ή τις ζώνες και τα διαμερίσματα αυτών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 41

Διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο

1.  

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο για την επικράτειά τους, για ζώνες ή για διαμερίσματα αυτών μόνο εφόσον:

α) 

εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο που ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 και στο άρθρο 37 παράγραφοι 1 και 2, και οι κανόνες που καθορίζονται βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 39·

β) 

διεξάγεται επιτήρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27, προκειμένου να επαληθεύεται ότι το εν λόγω έδαφος, ζώνη ή διαμέρισμα παραμένουν απαλλαγμένα από την καταγεγραμμένη νόσο ως προς την οποία έχει εγκριθεί ή αναγνωριστεί το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο·

γ) 

ισχύουν περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων, και κατά περίπτωση, των προϊόντων τους, των καταγεγραμμένων ειδών για την καταγεγραμμένη νόσο για την οποία έχει εγκριθεί ή αναγνωριστεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο στο εν λόγω έδαφος, ζώνη ή διαμέρισμα, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στα μέρη IV και V·

δ) 

εφαρμόζονται άλλα μέτρα βιοπροφύλαξης για την πρόληψη της εισαγωγής καταγεγραμμένης νόσου ως προς την οποία έχει εγκριθεί ή αναγνωριστεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο.

2.  
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή αν δεν πληρούνται πλέον οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο.
3.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τους ακόλουθους όρους για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο:

α) 

επιτήρηση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)·

β) 

μέτρα βιοπροφύλαξης, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ).

Άρθρο 42

Αναστολή, ανάκληση και αποκατάσταση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο

1.  

Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει γνώση ή έχει λόγο να υποπτεύεται ότι παραβιάζεται οποιαδήποτε εκ των προϋποθέσεων για τη διατήρηση του καθεστώτος του ως κράτους μέλους, ή ζώνης ή διαμερίσματος απαλλαγμένου από νόσο, το εν λόγω κράτος μέλος οφείλει αμέσως:

α) 

κατά περίπτωση, ανάλογα με τον κίνδυνο, να αναστέλλει ή να περιορίζει τις μετακινήσεις των καταγεγραμμένων ειδών, για την καταγεγραμμένη νόσο για την οποία έχει εγκριθεί ή αναγνωριστεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο, προς άλλα κράτη μέλη, ζώνες ή διαμερίσματα ανωτέρου υγειονομικού καθεστώτος όσον αφορά την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο·

β) 

κατά περίπτωση, για την πρόληψη της εξάπλωσης καταγεγραμμένης νόσου για την οποία έχει εγκριθεί ή αναγνωριστεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο, να εφαρμόζει τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο μέρος ΙΙΙ τίτλος ΙΙ.

2.  

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αίρονται όταν, ύστερα από περαιτέρω έρευνα, επιβεβαιώνεται ότι:

α) 

η εικαζόμενη παραβίαση δεν συνέβη· ή

β) 

η εικαζόμενη παραβίαση δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο και το οικείο κράτος μέλος δύναται να παρέχει διαβεβαιώσεις ότι πληρούνται εκ νέου οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο.

3.  
Όταν με περαιτέρω έρευνα από το οικείο κράτος μέλος επιβεβαιώνεται ότι έχει σημειωθεί εμφάνιση καταγεγραμμένης νόσου για την οποία είχε αναγνωριστεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο ή άλλες σημαντικές αθετήσεις των προϋποθέσεων για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 1, ή όταν είναι εξαιρετικά πιθανό να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή.
4.  
Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, ανακαλεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την έγκριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο ενός κράτους μέλους ή ζώνης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 4, ή την αναγνώριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο ενός διαμερίσματος που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4, αφού ειδοποιηθεί από το οικείο κράτος μέλος ότι οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο πλέον δεν πληρούνται.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

5.  
Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, όταν η καταγεγραμμένη νόσος που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου εξαπλώνεται ταχέως, δημιουργώντας τον κίνδυνο ιδιαίτερα σημαντικού αντικτύπου στη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, την οικονομία και την κοινωνία, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 3.
6.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 όσον αφορά διατάξεις που συμπληρώνουν τους κανόνες σχετικά με την αναστολή, την ανάκληση και την αποκατάσταση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.ΜΕΡΟΣ III

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ, ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣΤΙΤΛΟΣ Ι

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Σχέδια έκτακτης ανάγκης και ασκήσεις προσομοίωσης

Άρθρο 43

Σχέδια έκτακτης ανάγκης

1.  
Τα κράτη μέλη, κατόπιν κατάλληλης διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, καταρτίζουν και ενημερώνουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και, όπου είναι αναγκαίο, λεπτομερή εγχειρίδια με οδηγίες που ορίζουν τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τα οικεία κράτη μέλη σε περίπτωση εμφάνισης καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή, κατά περίπτωση, αναδυόμενης νόσου, προκειμένου να διασφαλίζονται το υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης για τη νόσο, η ετοιμότητα και η δυνατότητα ταχείας επέμβασης.
2.  

Τα εν λόγω σχέδια έκτακτης ανάγκης και, κατά περίπτωση, τα λεπτομερή εγχειρίδια οδηγιών καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα:

α) 

τη δημιουργία μιας ιεραρχίας διοίκησης εντός της αρμόδιας αρχής και έναντι άλλων δημόσιων αρχών ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

β) 

το πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της αρμόδιας αρχής και των άλλων εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι δράσεις αναλαμβάνονται με συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο·

γ) 

την πρόσβαση σε:

i) 

μονάδες·

ii) 

εργαστήρια·

iii) 

εξοπλισμό·

iv) 

προσωπικό·

v) 

κονδύλια έκτακτης ανάγκης·

vi) 

κάθε άλλο κατάλληλο υλικό και πόρους που απαιτούνται για την ταχεία και αποτελεσματική εκρίζωση των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή των αναδυόμενων νόσων·

δ) 

τη διαθεσιμότητα των ακόλουθων κέντρων και ομάδων με την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη προς υποστήριξη της αρμόδιας αρχής:

i) 

ένα λειτουργικό βασικό κέντρο ελέγχου της νόσου·

ii) 

περιφερειακά και τοπικά κέντρα ελέγχου της νόσου, ανάλογα με τη διοικητική κατάσταση και τη γεωγραφική θέση του οικείου κράτους μέλους·

iii) 

επιχειρησιακές ομάδες εμπειρογνωμόνων·

ε) 

την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου νόσων που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 1 για τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) και για τις αναδυόμενες νόσους·

στ) 

τις διατάξεις σχετικά με τον επείγοντα εμβολιασμό, όπου ενδείκνυται·

ζ) 

τις αρχές για τη γεωγραφική οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών που ορίζονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1·

η) 

τον συντονισμό με τα όμορα κράτη μέλη και όμορες τρίτες χώρες και εδάφη, όπου ενδείκνυται.

Άρθρο 44

Εκτελεστικές αρμοδιότητες για σχέδια έκτακτης ανάγκης

Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή στα κράτη μέλη των σχεδίων έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 45

Ασκήσεις προσομοίωσης

1.  

Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι ασκήσεις προσομοίωσης σχετικά με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 διενεργούνται τακτικά ή μετά την πάροδο του ενδεδειγμένου χρονικού διαστήματος:

α) 

για να διασφαλίζεται, στο οικείο κράτος μέλος, υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης, ετοιμότητα και η δυνατότητα ταχείας επέμβασης για τη νόσο·

β) 

για να επαληθεύεται η λειτουργικότητα αυτών των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

2.  
Όπου κρίνεται εφικτό και σκόπιμο, οι ασκήσεις προσομοίωσης πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των όμορων κρατών μελών και γειτονικών τρίτων χωρών και εδαφών.
3.  
Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών, κατόπιν αίτησης, έκθεση σχετικά με τα κύρια αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοίωσης.
4.  

Όταν κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τους κανόνες σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των ασκήσεων προσομοίωσης στα κράτη μέλη όσον αφορά:

α) 

τις συχνότητες των ασκήσεων προσομοίωσης·

β) 

τις ασκήσεις προσομοίωσης που καλύπτουν περισσότερες από μία καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων για την πρόληψη και τον έλεγχο νόσων

Άρθρο 46

Χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων για την πρόληψη και τον έλεγχο νόσων

1.  
Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν μέτρα σχετικά με τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων για καταγεγραμμένες νόσους προκειμένου να διασφαλίζεται η πλέον αποτελεσματική πρόληψη ή ο έλεγχος των νόσων αυτών, υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά είναι κατάλληλα ή αναγκαία.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να καλύπτουν τα ακόλουθα:

α) 

απαγορεύσεις και περιορισμούς σχετικά με τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων·

β) 

την υποχρεωτική χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων.

2.  

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια όταν αποφασίζουν εάν και πώς πρόκειται να χρησιμοποιήσουν κτηνιατρικά φάρμακα ως μέτρα πρόληψης και ελέγχου για συγκεκριμένη καταγεγραμμένη νόσο:

α) 

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β) 

την κατανομή της καταγεγραμμένης νόσου:

i) 

στο οικείο κράτος μέλος·

ii) 

στην Ένωση·

iii) 

κατά περίπτωση, σε όμορες τρίτες χώρες και εδάφη·

iv) 

σε τρίτες χώρες και εδάφη από όπου εισάγονται στην Ένωση ζώα και προϊόντα·

γ) 

τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω κτηνιατρικών φαρμάκων και τους κινδύνους που αυτά συνεπάγονται·

δ) 

τη διαθεσιμότητα διαγνωστικών εξετάσεων για την ανίχνευση λοιμώξεων στα ζώα που λαμβάνουν τα εν λόγω κτηνιατρικά φάρμακα·

ε) 

τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τον αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων από τη χρήση των εν λόγω κτηνιατρικών φαρμάκων σε σύγκριση με άλλες διαθέσιμες στρατηγικές για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων.

3.  
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα όσον αφορά τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων για επιστημονικές μελέτες ή για τους σκοπούς της ανάπτυξης και της δοκιμής τους υπό ελεγχόμενες συνθήκες με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 47

Ανάθεση εξουσιών σχετικά με τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων

1.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με το τι θα μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 46 αναφορικά με τα εξής:

α) 

απαγορεύσεις και περιορισμούς σχετικά με τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων·

β) 

ειδικούς όρους για τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων για μια συγκεκριμένη καταγεγραμμένη νόσο·

γ) 

μέτρα μετριασμού του κινδύνου για να αποτρέπεται η εξάπλωση των καταγεγραμμένων νόσων στα ζώα που έχουν υποβληθεί σε αγωγή με τα κτηνιατρικά φάρμακα ή στα προϊόντα που προέρχονται από τα εν λόγω ζώα·

δ) 

επιτήρηση συγκεκριμένων καταγεγραμμένων νόσων μετά τη χρήση εμβολίων και άλλων κτηνιατρικών φαρμάκων.

2.  
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 όταν θεσπίζει τους κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3.  
Όταν, σε περίπτωση αναδυόμενων κινδύνων, το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 265.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων

Άρθρο 48

Σύσταση ενωσιακών τραπεζών αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων

1.  

Για τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τις οποίες δεν απαγορεύεται ο εμβολιασμός με κατ' εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1, η Επιτροπή δύναται να συστήσει και να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ενωσιακών τραπεζών αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων για την αποθήκευση και την ανανέωση των αποθεμάτων ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα βιολογικά προϊόντα:

α) 

αντιγόνα·

β) 

εμβόλια·

γ) 

αποθέματα εμβολίων «αρχικής γενεάς» (Master Seed)·

δ) 

διαγνωστικά αντιδραστήρια.

2.  

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η ενωσιακή τράπεζα αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων που προβλέπεται στην παράγραφο 1:

α) 

αποθηκεύει επαρκή αποθέματα του κατάλληλου τύπου αντιγόνων, εμβολίων, αποθεμάτων εμβολίων «αρχικής γενεάς» και διαγνωστικών αντιδραστηρίων για τις εν λόγω συγκεκριμένες καταγεγραμμένες νόσους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κρατών μελών που εκτιμώνται στο πλαίσιο των σχεδίων έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1·

β) 

προμηθεύεται τακτικά και αναπληρώνει έγκαιρα τα αντιγόνα, τα εμβόλια, τα αποθέματα εμβολίων «αρχικής γενεάς» και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια·

γ) 

συντηρείται και διακινείται σύμφωνα με τις κατάλληλες απαιτήσεις βιοπροφύλαξης, βιοασφάλειας και βιολογικού περιορισμού που καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 και στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2.

3.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

τη διαχείριση, την αποθήκευση και την αναπλήρωση των αποθεμάτων των ενωσιακών τραπεζών αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου·

β) 

τις λειτουργικές απαιτήσεις των εν λόγω τραπεζών για τη βιοασφάλεια, τη βιοπροφύλαξη και τον βιολογικό περιορισμό, τηρουμένων των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 και λαμβανομένων υπόψη των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2.

Άρθρο 49

Πρόσβαση στις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων

1.  

Η Επιτροπή μεριμνά, κατόπιν αίτησης, για την παράδοση των βιολογικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 από τις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων, υπό τον όρο ότι τα αποθέματα διατίθενται:

α) 

κατά πρώτον, στα κράτη μέλη· και

β) 

σε τρίτες χώρες ή εδάφη, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύριος στόχος της παράδοσης αυτής θα είναι η πρόληψη της εξάπλωσης μιας νόσου στο εσωτερικό της Ένωσης.

2.  

Η Επιτροπή ιεραρχεί τις αιτήσεις για την πρόσβαση στα αποθέματα που παραδίδονται δυνάμει της παραγράφου 1 σε περίπτωση περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθεμάτων, με βάση:

α) 

τις περιστάσεις νόσου υπό τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση·

β) 

την ύπαρξη εθνικής τράπεζας αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων στο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ή έδαφος που υποβάλλει αίτηση·

γ) 

την ύπαρξη ενωσιακών μέτρων για υποχρεωτικό εμβολιασμό που καθορίζονται σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκδοθείσες σύμφωνα με το άρθρο 47.

Άρθρο 50

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με τις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων

1.  

Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει κανόνες για τις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων καθορίζοντας για τα βιολογικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1:

α) 

ποια από αυτά τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να συμπεριληφθούν στις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων και για ποιες από τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β) 

τους τύπους αυτών των βιολογικών προϊόντων που πρέπει να συμπεριληφθούν στις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων και σε ποιες ποσότητες για καθεμιά από τις καταγεγραμμένες νόσους του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τις οποίες υπάρχει η εν λόγω τράπεζα·

γ) 

τις απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια, την αποθήκευση και την αντικατάσταση των εν λόγω βιολογικών προϊόντων·

δ) 

την παράδοση των εν λόγω βιολογικών προϊόντων από τις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες και εδάφη·

ε) 

τις διαδικαστικές και τεχνικές απαιτήσεις για τη συμπερίληψη των εν λόγω βιολογικών προϊόντων στις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων και για την αίτηση πρόσβασης σε αυτές.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

2.  
Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που αφορούν καταγεγραμμένη νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) η οποία συνιστά κίνδυνο με ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 3.

Άρθρο 51

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών όσον αφορά τις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων

Οι πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες και τους υποτύπους των βιολογικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 και που αποθηκεύονται στις ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων θεωρούνται από την Επιτροπή διαβαθμισμένες και δεν δημοσιεύονται.

Άρθρο 52

Εθνικές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων

1.  
Τα κράτη μέλη που έχουν δημιουργήσει εθνικές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων για τις καταγεγραμμένες νόσους του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τις οποίες υπάρχουν ενωσιακές τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων, διασφαλίζουν ότι οι εθνικές τους τράπεζες αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις βιοπροφύλαξης, βιοασφάλειας και βιολογικού περιορισμού που ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 και το άρθρο 48 παράγραφος 3 στοιχείο β).
2.  

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με:

α) 

την ύπαρξη ή τη σύσταση των εθνικών τραπεζών αντιγόνων, εμβολίων και διαγνωστικών αντιδραστηρίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1·

β) 

τους τύπους αντιγόνων, εμβολίων, αποθεμάτων εμβολίων «αρχικής γενεάς» και διαγνωστικών αντιδραστηρίων και τις ποσότητές τους σε αυτές τις τράπεζες·

γ) 

τυχόν αλλαγές στη λειτουργία αυτών των τραπεζών.

Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται από την Επιτροπή διαβαθμισμένες και δεν δημοσιεύονται.

3.  
Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει κανόνες που καθορίζουν το περιεχόμενο, τη συχνότητα και τον μορφότυπο υποβολής των πληροφοριών που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΓΧΟΥ ΝΟΣΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μέτρα ελέγχου νόσων για τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α)Τμήμα 1

Μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση υπονοίας καταγεγραμμένης νόσου σε δεσποζόμενα ζώα

Άρθρο 53

Υποχρεώσεις υπευθύνων επιχειρήσεων και λοιπών σχετικών ενδιαφερόμενων φυσικών και νομικών προσώπων

1.  
Στην περίπτωση υπόνοιας για καταγεγραμμένη νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε δεσποζόμενα ζώα, εκτός από τη συμμόρφωση με την υποχρέωση κοινοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, και εν αναμονή τυχόν μέτρων ελέγχου νόσων από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 και το άρθρο 55 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και τα λοιπά σχετικά ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ελέγχου νόσων τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε) για την πρόληψη της εξάπλωσης της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου από τα ζώα που έχουν προσβληθεί, εγκαταστάσεις και τοποθεσίες που τελούν υπό την ευθύνη τους σε άλλα ζώα που δεν έχουν προσβληθεί ή στον άνθρωπο.
2.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με λεπτομερείς κανόνες που συμπληρώνουν τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 54

Διερεύνηση από την αρμόδια αρχή στην περίπτωση υπόνοιας καταγεγραμμένης νόσου

1.  
Στην περίπτωση υπόνοιας για παρουσία καταγεγραμμένης νόσου όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε δεσποζόμενα ζώα, η αρμόδια αρχή προβαίνει αμέσως σε διερεύνηση προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου.
2.  

Για τους σκοπούς της διερεύνησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει, όταν ενδείκνυται, ότι:

α) 

επίσημοι κτηνίατροι πραγματοποιούν κλινική εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος των δεσποζόμενων ζώων των καταγεγραμμένων ειδών για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο·

β) 

οι επίσημοι κτηνίατροι λαμβάνουν κατάλληλα δείγματα από τα δεσποζόμενα ζώα των καταγεγραμμένων ειδών και άλλα δείγματα για εξέταση σε εργαστήρια που έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή·

γ) 

τα ορισθέντα αυτά εργαστήρια διενεργούν εξετάσεις για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου.

3.  
Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 όσον αφορά τους λεπτομερείς κανόνες για τη συμπλήρωση των κανόνων σχετικά με τις έρευνες από τις αρμόδιες αρχές όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 55

Προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές

1.  

Η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε δεσποζόμενα ζώα, λαμβάνει τα ακόλουθα προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων, με την επιφύλαξη των εθνικών απαιτήσεων όσον αφορά την είσοδο σε ιδιωτικές κατοικίες, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της διερεύνησης που προβλέπεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 και της εκτέλεσης των μέτρων ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1:

α) 

θέτει την εγκατάσταση, την επιχείρηση τροφίμων και ζωοτροφών ή την εν λόγω εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων, ή οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία όπου υπάρχει υπόνοια παρουσίας της νόσου, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών όπου ενδέχεται να πρωτοεμφανίστηκε η νόσος για την οποία υπάρχει υπόνοια, υπό επίσημη επιτήρηση·

β) 

προβαίνει σε απογραφή:

i) 

των δεσποζόμενων ζώων στην εγκατάσταση, στις επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών ή στην εν λόγω εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων ή σε κάθε άλλη τοποθεσία·

ii) 

των προϊόντων στην εν λόγω εγκατάσταση, στις επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών ή στην εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων ή σε κάθε άλλη τοποθεσία, εφόσον έχουν σημασία για την εξάπλωση της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου·

γ) 

διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης για να αποτραπεί η εξάπλωσή της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου σε άλλα ζώα ή στους ανθρώπους·

δ) 

κατά περίπτωση, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση του νοσογόνου παράγοντα, διασφαλίζει ότι απομονώνονται τα δεσποζόμενα ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο και ότι αποτρέπεται η επαφή τους με την άγρια πανίδα και χλωρίδα·

ε) 

περιορίζει τις μετακινήσεις των δεσποζόμενων ζώων, των προϊόντων και, εάν είναι σκόπιμο, των ατόμων, των οχημάτων και κάθε υλικού ή άλλου μέσου με το οποίο θα μπορούσε να εξαπλωθεί ο νοσογόνος παράγοντας σε ή από την εγκατάσταση, τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών ή τις εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία όπου υπάρχει υπόνοια της καταγεγραμμένης νόσου, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την πρόληψη της εξάπλωσής της·

στ) 

λαμβάνει οποιαδήποτε άλλα αναγκαία μέτρα ελέγχου νόσων, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα ελέγχου νόσων τα οποία προβλέπονται στο τμήμα 4 του παρόντος κεφαλαίου, σχετικά με:

i) 

την εφαρμογή της διερεύνησης από την αρμόδια αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 και των μέτρων ελέγχου νόσων που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως δ) της παρούσας παραγράφου σε άλλες εγκαταστάσεις, στις επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών ή στις εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία·

ii) 

τον ορισμό τυχόν προσωρινών απαγορευμένων ζωνών, οι οποίες είναι κατάλληλες λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της νόσου·

ζ) 

δρομολογεί την επιδημιολογική έρευνα που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1.

2.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με λεπτομερείς κανόνες που συμπληρώνουν εκείνους που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου όσον αφορά τα συγκεκριμένα και λεπτομερή μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα με την καταγεγραμμένη νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), με βάση τους σχετικούς κινδύνους για:

α) 

το εν λόγω είδος ή την κατηγορία ζώων·

β) 

τον εν λόγω τύπο παραγωγής.

Άρθρο 56

Επανεξέταση και παράταση των προκαταρκτικών μέτρων ελέγχου νόσων

Τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1:

α) 

επανεξετάζονται από την αρμόδια αρχή, κατά περίπτωση, ύστερα από τα πορίσματα:

i) 

της διερεύνησης που προβλέπεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1·

ii) 

της επιδημιολογικής έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1·

β) 

επεκτείνονται περαιτέρω σε άλλες τοποθεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο α), εφόσον είναι απαραίτητο.Τμήμα 2

Επιδημιολογική έρευνα

Άρθρο 57

Επιδημιολογική έρευνα

1.  
Η αρμόδια αρχή διεξάγει επιδημιολογική έρευνα σε περίπτωση επιβεβαίωσης καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε ζώα.
2.  

Η επιδημιολογική έρευνα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 έχει τους εξής στόχους:

α) 

να εντοπίζει την πιθανή προέλευση της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου και τον τρόπο εξάπλωσής της·

β) 

να υπολογίζει το πιθανό χρονικό διάστημα παρουσίας της καταγεγραμμένης νόσου·

γ) 

να εντοπίζει τις εγκαταστάσεις και τις επιδημιολογικές μονάδες εντός αυτών, τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών, τις εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή άλλες τοποθεσίες όπου ζώα που ανήκουν στα καταγεγραμμένα είδη για τη νόσο για την οποία υπάρχει υπόνοια παρουσίας μπορεί να έχουν εμφανίσει λοίμωξη, παρασιτική προσβολή ή μόλυνση·

δ) 

να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις των δεσποζόμενων ζώων, των προσώπων, των προϊόντων, των οχημάτων, κάθε υλικού ή άλλου μέσου με το οποίο είναι δυνατόν να σημειώθηκε η εξάπλωση του νοσογόνου παράγοντα στη διάρκεια της σχετικής περιόδου πριν από την κοινοποίηση της υπόνοιας ή της επιβεβαίωσης της καταγεγραμμένης νόσου·

ε) 

να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο εξάπλωσης της καταγεγραμμένης νόσου στο γύρω περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας και της κατανομής των διαβιβαστών της νόσου.Τμήμα 3

Επιβεβαίωση νόσου σε δεσποζόμενα ζώα

Άρθρο 58

Επίσημη επιβεβαίωση από την αρμόδια αρχή καταγεγραμμένης νόσου όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α)

1.  

Η αρμόδια αρχή στηρίζει την επίσημη επιβεβαίωση καταγεγραμμένης νόσου όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) στις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

στα αποτελέσματα των κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2·

β) 

στα προκαταρκτικά ή τελικά αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1·

γ) 

σε άλλα διαθέσιμα επιδημιολογικά στοιχεία.

2.  
Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την επίσημη επιβεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 59

Άρση των προκαταρκτικών μέτρων ελέγχου νόσων όταν αποκλειστεί η παρουσία της καταγεγραμμένης νόσου

Η αρμόδια αρχή εξακολουθεί να εφαρμόζει τα προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 και στο άρθρο 56, μέχρις ότου αποκλειστεί η παρουσία των εν λόγω καταγεγραμμένων νόσων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 ή των κανόνων που έχουν θεσπιστεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 58 παράγραφος 2.Τμήμα 4

Μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση επιβεβαίιωσης νόσου σε δεσποζόμενα ζώα

Άρθρο 60

Μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λάβει άμεσα η αρμόδια αρχή

Σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 της εμφάνισης εστίας καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε δεσποζόμενα ζώα, η αρμόδια αρχή λαμβάνει αμέσως τα ακόλουθα μέτρα:

α) 

δηλώνει την πληγείσα εγκατάσταση, επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών, εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων ή άλλη τοποθεσία ή περιοχή ως επίσημα μολυσμένη από την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο·

β) 

καθορίζει μια απαγορευμένη ζώνη κατάλληλη για τη συγκεκριμένη καταγεγραμμένη νόσο·

γ) 

εφαρμόζει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που προβλέπει το άρθρο 43 παράγραφος 1 προκειμένου να εξασφαλιστεί ο πλήρης συντονισμός των μέτρων ελέγχου νόσου.

Άρθρο 61

Πληγείσες εγκαταστάσεις και άλλες τοποθεσίες

1.  

Σε περίπτωση εμφάνισης εστίας καταγεγραμμένης νόσου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε δεσποζόμενα ζώα, η αρμόδια αρχή λαμβάνει αμέσως, με την επιφύλαξη των εθνικών απαιτήσεων για την είσοδο σε ιδιωτικές κατοικίες, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα ελέγχου νόσων σε εγκαταστάσεις, σε επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών, σε εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων ή σε κάθε άλλη τοποθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 60 στοιχείο α) με σκοπό την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου:

α) 

την επιβολή περιορισμών στις μετακινήσεις προσώπων, ζώων, προϊόντων, οχημάτων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού ή ουσίας που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί και να συμβάλουν στην εξάπλωση της καταγεγραμμένης νόσου·

β) 

τη θανάτωση και τη διάθεση ή τη σφαγή των ζώων που μπορεί να έχουν μολυνθεί ή να συμβάλουν στην εξάπλωση της καταγεγραμμένης νόσου·

γ) 

την καταστροφή, την επεξεργασία, τη μεταποίηση ή άλλο χειρισμό προϊόντων, ζωοτροφών ή άλλων ουσιών, ή την επεξεργασία του εξοπλισμού, των μεταφορικών μέσων, των φυτών ή των φυτικών προϊόντων, ή του νερού που μπορεί να έχουν μολυνθεί, όπως απαιτείται ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε νοσογόνος παράγοντας ή διαβιβαστής του νοσογόνου παράγοντα έχει καταστραφεί·

δ) 

τον εμβολιασμό ή τη θεραπεία με άλλα κτηνιατρικά φάρμακα των δεσποζόμενων ζώων σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 και το άρθρο 69 και τυχόν κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 47 ·

ε) 

την απομόνωση, την καραντίνα ή άλλο χειρισμό των ζώων και προϊόντων που είναι πιθανό να έχουν μολυνθεί και να συμβάλλουν στην εξάπλωση της καταγεγραμμένης νόσου·

στ) 

τον καθαρισμό, την απολύμανση, την εντομοκτονία και την τρωκτικοκτονία ή άλλα αναγκαία μέτρα βιοπροφύλαξης που εφαρμόζονται στην πληγείσα εγκατάσταση, επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών, εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων ή άλλες τοποθεσίες προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος εξάπλωσης της καταγεγραμμένης νόσου·

ζ) 

τη λήψη επαρκούς αριθμού κατάλληλων δειγμάτων που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1·

η) 

την εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων·

θ) 

κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο.

2.  

Κατά τον προσδιορισμό των μέτρων ελέγχου νόσων τα οποία είναι σκόπιμο να ληφθούν, μεταξύ εκείνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω:

α) 

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β) 

τον τύπο παραγωγής και τις επιδημιολογικές μονάδες εντός της πληγείσας εγκατάστασης, επιχείρησης τροφίμων ή ζωοτροφών, εγκατάστασης ζωικών υποπροϊόντων ή άλλης τοποθεσίας.

3.  

Η αρμόδια αρχή εγκρίνει τον επαναπληθυσμό της εν λόγω εγκατάστασης ή οποιασδήποτε άλλης τοποθεσίας μόνο όταν:

α) 

έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου και οι εργαστηριακές εξετάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1·

β) 

έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα για την αποτροπή της επαναμόλυνσης της πληγείσας εγκατάστασης, επιχείρησης τροφίμων ή ζωοτροφών, εγκατάστασης ζωικών υποπροϊόντων ή άλλης τοποθεσίας από την καταγεγραμμένη νόσο η οποία προκάλεσε την εστία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 62

Επιδημιολογικά συνδεόμενες εγκαταστάσεις και τοποθεσίες

1.  
Η αρμόδια αρχή επεκτείνει τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 σε άλλες εγκαταστάσεις, επιδημιολογικές μονάδες εντός αυτών, επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών ή εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή οποιεσδήποτε άλλες τοποθεσίες ή μεταφορικά μέσα όπου η επιδημιολογική έρευνα που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 ή τα αποτελέσματα των κλινικών ή εργαστηριακών ελέγχων ή άλλα επιδημιολογικά δεδομένα γεννούν υπόνοιες εξάπλωσης προς τους προαναφερόμενους χώρους — ή από αυτούς ή μέσω αυτών — των καταγεγραμμένων νόσων του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τις οποίες ελήφθησαν παρόμοια μέτρα.
2.  
Εάν από την επιδημιολογική έρευνα που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 καταδεικνύεται ότι η πιθανή προέλευση της καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) είναι άλλο κράτος μέλος ή είναι πιθανό ότι η καταγεγραμμένη νόσος έχει εξαπλωθεί σε άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή ενημερώνει το εν λόγω κράτος μέλος και την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.
3.  
Εάν προκύψει κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται μεταξύ τους σε περαιτέρω επιδημιολογική έρευνα και στην εφαρμογή των μέτρων για τον έλεγχο της νόσου.

Άρθρο 63

Ανάθεση αρμοδιοτήτων για τα μέτρα ελέγχου νόσων που εφαρμόζονται σε πληγείσες και επιδημιολογικά συνδεόμενες εγκαταστάσεις και άλλες τοποθεσίες

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 στις πληγείσες και επιδημιολογικά συνδεόμενες εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις τροφίμων ή ζωοτροφών ή εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων και άλλες τοποθεσίες για κάθε καταγεγραμμένη νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένων κανόνων που ορίζουν ποια μέτρα ελέγχου νόσων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παράγραφος 1 πρέπει να εφαρμοστούν σε σχέση με κάθε καταγεγραμμένη νόσο.

Οι εν λόγω λεπτομερείς κανόνες καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

α) 

τους όρους και τις απαιτήσεις για τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε)·

β) 

τις διαδικασίες για τον καθαρισμό, την απολύμανση, την εντομοκτονία και την τρωκτικοκτονία ή άλλα αναγκαία μέτρα βιοπροφύλαξης όπως προβλέπεται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο στ), προσδιορίζοντας, όπου ενδείκνυται, τη χρήση βιοκτόνων για τους σκοπούς αυτούς·

γ) 

τους όρους και τις απαιτήσεις για τη δειγματοληψία και την εργαστηριακή εξέταση που προβλέπονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) έως η)·

δ) 

τους λεπτομερείς όρους και τις απαιτήσεις του επαναπληθυσμού όπως προβλέπεται στο άρθρο 61 παράγραφος 3·

ε) 

την εκτέλεση των αναγκαίων μέτρων ελέγχου νόσων όπως προβλέπεται στο άρθρο 62 σε επιδημιολογικά συνδεόμενες εγκαταστάσεις, άλλες τοποθεσίες και μεταφορικά μέσα.

Άρθρο 64

Οριοθέτηση απαγορευμένων ζωνών από την αρμόδια αρχή

1.  

Η αρμόδια αρχή οριοθετεί απαγορευμένη ζώνη όπως αναφέρεται στο άρθρο 60 στοιχείο β) γύρω από την πληγείσα εγκατάσταση, επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών, εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων ή άλλη τοποθεσία όπου παρατηρείται εστία καταγεγραμμένης νόσου όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε δεσποζόμενα ζώα, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη:

α) 

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β) 

τη γεωγραφική θέση της απαγορευμένης ζώνης·

γ) 

τους οικολογικούς και υδρολογικούς παράγοντες της απαγορευμένης ζώνης ·

δ) 

τις μετεωρολογικές συνθήκες·

ε) 

την παρουσία, κατανομή και τον τύπο των διαβιβαστών στις απαγορευμένες ζώνες·

στ) 

τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 και άλλων μελετών που διενεργήθηκαν, καθώς και επιδημιολογικά στοιχεία·

ζ) 

τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων·

η) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων που τέθηκαν σε εφαρμογή·

θ) 

άλλους συναφείς επιδημιολογικούς παράγοντες.

Η απαγορευμένη ζώνη μπορεί να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, μια ζώνη προστασίας και επιτήρησης ορισμένου μεγέθους και διαμόρφωσης.

2.  

Η αρμόδια αρχή αξιολογεί συνεχώς και επανεξετάζει την κατάσταση και, όταν ενδείκνυται για την πρόληψη της εξάπλωση των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α):

α) 

προσαρμόζει τα όρια της απαγορευμένης ζώνης·

β) 

οριοθετεί συμπληρωματικές απαγορευμένες ζώνες.

3.  
Σε περίπτωση που οι απαγορευμένες ζώνες όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1, εκτείνονται στην επικράτεια περισσότερων από ένα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών συνεργάζονται για να τις οριοθετήσουν.
4.  
Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για την οριοθέτηση και την τροποποίηση των απαγορευμένων ζωνών, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης προστασίας ή της ζώνης επιτήρησης.

Άρθρο 65

Μέτρα ελέγχου νόσων σε απαγορευμένες ζώνες

1.  

Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι λαμβάνονται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα ελέγχου νόσων, με την επιφύλαξη των εθνικών απαιτήσεων όσον αφορά την είσοδο σε ιδιωτικές κατοικίες, στην εν λόγω απαγορευμένη ζώνη με σκοπό την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης μίας καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α):

α) 

ταυτοποίηση των εγκαταστάσεων, των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών, των εγκαταστάσεων ζωικών υποπροϊόντων ή άλλων τοποθεσιών με δεσποζόμενα ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο·

β) 

επισκέψεις σε εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή άλλες τοποθεσίες με δεσποζόμενα ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο και, όπου είναι αναγκαίο, εξετάσεις, δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση των ληφθέντων δειγμάτων·

γ) 

η επιβολή όρων για τη μετακίνηση προσώπων, ζώων, προϊόντων, ζωοτροφών, οχημάτων και οποιωνδήποτε άλλων υλικών ή ουσιών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί ή να συμβάλλουν στην εξάπλωση της συγκεκριμένης καταγεγραμμένης νόσου εντός και εκτός των απαγορευμένων ζωνών και κατά τη μεταφορά μέσω της απαγορευμένης ζώνης·

δ) 

απαιτήσεις βιοπροφύλαξης για:

i) 

την παραγωγή, την επεξεργασία και τη διανομή προϊόντων ζωικής προέλευσης·

ii) 

τη συλλογή και τη διάθεση ζωικών υποπροϊόντων·

iii) 

τη συλλογή, αποθήκευση και χειρισμό του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού·

ε) 

εμβολιασμός και θεραπεία με άλλα κτηνιατρικά φάρμακα των δεσποζόμενων ζώων σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 και τυχόν κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 47·

στ) 

καθαρισμός, απολύμανση, εντομοκτονία και τρωκτικοκτονία ή άλλα αναγκαία μέτρα βιοπροφύλαξης·

ζ) 

ο ορισμός ή, ενδεχομένως, η έγκριση εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων για τους σκοπούς της σφαγής ζώων ή της επεξεργασίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης που προέρχονται από την απαγορευμένη ζώνη·

η) 

απαιτήσεις ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας για την κυκλοφορία των ζώων, του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού ή των προϊόντων ζωικής προέλευσης·

θ) 

άλλα αναγκαία μέτρα βιοπροφύλαξης και μετριασμού κινδύνου για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων εξάπλωσης της καταγεγραμμένης νόσου.

2.  

Η αρμόδια αρχή:

α) 

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ενημερώνει πλήρως τα πρόσωπα στην απαγορευμένη ζώνη σχετικά με τους ισχύοντες περιορισμούς και τη φύση των μέτρων ελέγχου νόσων·

β) 

επιβάλλει τις αναγκαίες υποχρεώσεις στους υπευθύνους επιχειρήσεων προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου.

3.  

Κατά τον προσδιορισμό των μέτρων ελέγχου νόσων τα οποία πρέπει να ληφθούν, μεταξύ εκείνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω:

α) 

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β) 

τους τύπους παραγωγής·

γ) 

τη σκοπιμότητα, τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων ελέγχου νόσων.

Άρθρο 66

Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων στις απαγορευμένες ζώνες

1.  
Στις απαγορευμένες ζώνες που προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν τα δεσποζόμενα ζώα και τα προϊόντα μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες αυτής.
2.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που διατηρούν ζώα και προϊόντα σε απαγορευμένη ζώνη όπως προβλέπεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή τις προβλεπόμενες μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων και προϊόντων, εντός ή εκτός της εν λόγω απαγορευμένης ζώνης. Εφόσον η αρμόδια αρχή έχει επιβάλει υποχρεώσεις κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 2 στοιχείο β), οι ενδιαφερόμενοι υπεύθυνοι επιχείρησης προβαίνουν στην κοινοποίηση σύμφωνα με τις υποχρεώσεις αυτές.

Άρθρο 67

Ανάθεση αρμοδιοτήτων σχετικά με τα μέτρα ελέγχου νόσων σε απαγορευμένες ζώνες

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 που αφορούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λαμβάνονται σε απαγορευμένες ζώνες όπως προβλέπονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 για κάθε καταγεγραμμένη νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένων κανόνων που ορίζουν ποια μέτρα ελέγχου νόσων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 65 παράγραφος 1 πρέπει να εφαρμοστούν στην περίπτωση κάθε καταγεγραμμένης νόσου.

Οι εν λόγω λεπτομερείς κανόνες καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

α) 

τους όρους και τις απαιτήσεις για τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), δ), ε), ζ), η) και θ)·

β) 

τις διαδικασίες για τον καθαρισμό, την απολύμανση, την εντομοκτονία και την τρωκτικοκτονία ή άλλα αναγκαία μέτρα βιοπροφύλαξης που προβλέπονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο στ), προσδιορίζοντας, όπου ενδείκνυται, τη χρήση βιοκτόνων για τους σκοπούς αυτούς·

γ) 

την αναγκαία επιτήρηση η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου νόσων και τις εργαστηριακές εξετάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

δ) 

άλλα ειδικά μέτρα ελέγχου νόσων για να περιοριστεί η εξάπλωση συγκεκριμένων καταγεγραμμένων νόσων από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Άρθρο 68

Διατήρηση των μέτρων ελέγχου νόσων σε απαγορευμένες ζώνες και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.  

Η αρμόδια αρχή εξακολουθεί να εφαρμόζει τα μέτρα ελέγχου νόσων τα οποία προβλέπονται στο παρόν τμήμα, μέχρις ότου εκπληρωθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

έχουν εκτελεστεί τα μέτρα ελέγχου νόσων, που ενδείκνυνται για τις καταγεγραμμένες νόσους του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τις οποίες εφαρμόστηκαν οι περιορισμοί·

β) 

έχει πραγματοποιηθεί ο τελικός καθαρισμός, η απολύμανση, η εντομοκτονία ή η τρωκτικοκτονία ή έχουν εφαρμοστεί άλλα αναγκαία μέτρα βιοπροφύλαξης κατά περίπτωση για:

i) 

τις καταγεγραμμένες νόσους του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) για τις οποίες εφαρμόστηκαν μέτρα ελέγχου νόσων·

ii) 

τα προσβληθέντα είδη των δεσποζόμενων ζώων·

iii) 

τον τύπο παραγωγής·

γ) 

έχει πραγματοποιηθεί επαρκής επιτήρηση, όπως ενδείκνυται για την καταγεγραμμένη νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) για την οποία εφαρμόστηκαν τα μέτρα ελέγχου νόσων και για τον τύπο της εγκατάστασης ή την τοποθεσία στην απαγορευμένη ζώνη, που αποδεικνύει την εκρίζωση της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου.

2.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες για τα μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 σχετικά με:

α) 

τις τελικές διαδικασίες για τον καθαρισμό, την απολύμανση, την εντομοκτονία ή την τρωκτικοκτονία ή άλλα αναγκαία μέτρα βιοπροφύλαξης και ενδεχομένως τη χρήση βιοκτόνων για τους σκοπούς αυτούς·

β) 

τον σχεδιασμό, τα μέσα, τις μεθόδους, τη συχνότητα, την ένταση, τον στοχευμένο πληθυσμό ζώων και τις δειγματοληπτικές μεθόδους επιτήρησης για την αποκατάσταση του καθεστώτος απελευθερωμένου από νόσο μετά την εμφάνιση εστίας·

γ) 

τον επαναπληθυσμό των εν λόγω απαγορευμένων ζωνών μετά την ολοκλήρωση των μέτρων ελέγχου νόσων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους για τον επαναπληθυσμό που προβλέπονται στο άρθρο 61 παράγραφος 3.

3.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες για τα μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, σε σχέση με άλλα μέτρα ελέγχου νόσων που είναι αναγκαία προκειμένου να αποκατασταθεί το καθεστώς απελευθερωμένου από νόσο.

Άρθρο 69

Επείγων εμβολιασμός

1.  

Όταν ενδείκνυται για τον αποτελεσματικό έλεγχο καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) για την οποία ισχύουν τα μέτρα ελέγχου νόσων λόγω της εμφάνισης εστίας, η αρμόδια αρχή δύναται:

α) 

να αναπτύξει ένα σχέδιο εμβολιασμού·

β) 

να καθορίσει ζώνες εμβολιασμού.

2.  

Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το σχέδιο εμβολιασμού και τη δημιουργία ζωνών εμβολιασμού που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω:

α) 

τις απαιτήσεις για τον επείγοντα εμβολιασμό που καθορίζονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο άρθρο 43 ·

β) 

τις απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση εμβολίων που προβλέπονται στο άρθρο 46 παράγραφος 1 και τυχόν κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 47.

3.  
Οι ζώνες εμβολιασμού που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με τα μέτρα μετριασμού κινδύνου για την αποτροπή της εξάπλωσης καταγεγραμμένων νόσων, και σχετικά με την επιτήρηση, όπως ορίζεται σε οποιαδήποτε κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ).Τμήμα 5

Άγρια ζώα

Άρθρο 70

Άγρια ζώα

1.  

Όταν υπάρχει υπόνοια ή επίσημη επιβεβαίωση της παρουσίας καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε άγρια ζώα από την αρμόδια αρχή του πληττόμενου κράτους, το πληττόμενο κράτος μέλος:

α) 

διεξάγει, εφόσον συντρέχει λόγος για τη συγκεκριμένη καταγεγραμμένη νόσο, επιτήρηση του πληθυσμού άγριων ζώων·

β) 

λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και ελέγχου νόσων.

2.  
Τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου νόσων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα μέτρα από αυτά που προβλέπονται στα άρθρα 53 έως 69 και λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της νόσου και τα άγρια ζώα που έχουν προσβληθεί καθώς και τον κίνδυνο της μετάδοσης των νόσων σε ζώα και ανθρώπους·
3.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

τα κριτήρια και τις διαδικασίες για την επιτήρηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), σύμφωνα με το άρθρο 27·

β) 

λεπτομερείς κανόνες που συμπληρώνουν τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου νόσων σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Κατά την έγκριση των εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της νόσου και τα καταγεγραμμένα είδη για την καταγεγραμμένη νόσο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.Τμήμα 6

Πρόσθετα μέτρα ελέγχου νόσων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, συντονισμός από την Επιτροπή και προσωρινοί ειδικοί κανόνες ελέγχου νόσων

Άρθρο 71

Πρόσθετα μέτρα ελέγχου νόσων, συντονισμός των μέτρων και προσωρινοί ειδικοί κανόνες ελέγχου νόσων σχετικά με τα τμήματα 1 έως 5 (άρθρα 53 έως 70)

1.  

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα ελέγχου νόσων, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 55, στο άρθρο 61 παράγραφος 1, στο άρθρο 62, στο άρθρο 65 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 68 παράγραφος 1 και σε τυχόν κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 63, το άρθρο 67 και το άρθρο 68 παράγραφος 2, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά τηρούν τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και είναι αναγκαία και αναλογικά προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η εξάπλωση μίας καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), λαμβάνοντας υπόψη:

α) 

τις ιδιαίτερες επιδημιολογικές περιστάσεις·

β) 

τον τύπο των εγκαταστάσεων, άλλων τοποθεσιών, και της εν λόγω παραγωγής·

γ) 

τα εμπλεκόμενα είδη και κατηγορίες ζώων·

δ) 

τις οικονομικές ή κοινωνικές συνθήκες.

2.  

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση σχετικά με:

α) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή όπως προβλέπεται στα άρθρα 58, 59, 61, 62, 64 και 65, στο άρθρο 68 παράγραφος 1, στο άρθρο 69 και στο άρθρο 70 παράγραφοι 1 και 2 και σε τυχόν κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 67, το άρθρο 68 παράγραφος 2 και το άρθρο 70 παράγραφος 3·

β) 

τυχόν πρόσθετα μέτρα ελέγχου νόσων που λαμβάνονται από αυτά όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.

3.  

Η Επιτροπή επανεξετάζει την κατάσταση της νόσου και τα μέτρα ελέγχου νόσων που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή και τυχόν συμπληρωματικά μέτρα ελέγχου νόσων που έχουν ληφθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, και δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει ειδικά μέτρα ελέγχου νόσων για περιορισμένη χρονική περίοδο, υπό όρους κατάλληλους για την επιδημιολογική κατάσταση, όταν:

α) 

τα προαναφερθέντα μέτρα ελέγχου νόσων διαπιστώνεται ότι δεν είναι τα κατάλληλα για την επιδημιολογική κατάσταση·

β) 

η καταγεγραμμένη νόσος που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) φαίνεται να εξαπλώνεται παρά τα μέτρα ελέγχου νόσων που ελήφθησαν σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

4.  
Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που αφορούν νόσο που αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο με ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μέτρα ελέγχου νόσων για τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)Τμήμα 1

Μέτρα ελέγχου νόσου σε περίπτωση υπονοίας νόσου σε δεσποζόμενα ζώα

Άρθρο 72

Υποχρεώσεις υπευθύνων επιχειρήσεων και λοιπών σχετικών ενδιαφερόμενων φυσικών και νομικών προσώπων όσον αφορά τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β)

1.  
Στην περίπτωση τυχόν υπόνοιας καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε δεσποζόμενα ζώα, εκτός από τη συμμόρφωση με την υποχρέωση κοινοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 και εν αναμονή τυχόν μέτρων ελέγχου νόσων από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και τα λοιπά σχετικά ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα λαμβάνουν τα μέτρα ελέγχου νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 74 παράγραφος 1 στοιχείο α) και σε τυχόν κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4, για την πρόληψη της εξάπλωσης της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου από τα προσβληθέντα ζώα, εγκαταστάσεις και άλλες τοποθεσίες που τελούν υπό την ευθύνη τους σε άλλα μη προσβληθέντα ζώα ή στον άνθρωπο.
2.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με λεπτομερείς κανόνες που συμπληρώνουν τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 73

Διερεύνηση από την αρμόδια αρχή στην περίπτωση υπόνοιας καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β)

1.  
Στην περίπτωση υπόνοιας καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε δεσποζόμενα ζώα, η αρμόδια αρχή προβαίνει αμέσως σε διερεύνηση προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου.
2.  

Για τους σκοπούς της διερεύνησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι:

α) 

επίσημοι κτηνίατροι πραγματοποιούν κλινική εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος των δεσποζόμενων ζώων των καταγεγραμμένων ειδών για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο·

β) 

επίσημοι κτηνίατροι λαμβάνουν κατάλληλα δείγματα από τα δεσποζόμενα ζώα των καταγεγραμμένων ειδών και άλλα δείγματα για εξέταση σε εργαστήρια που έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή·

γ) 

τέτοια ορισθέντα εργαστήρια διενεργούν εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου.

3.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με λεπτομερείς κανόνες που συμπληρώνουν τους κανόνες για τη διερεύνηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 74

Προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων που λαμβάνει η αρμόδια αρχή για καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β)

1.  

Η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση υπόνοιας καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε δεσποζόμενα ζώα, λαμβάνει τα ακόλουθα προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων, με την επιφύλαξη των εθνικών απαιτήσεων ως προς την είσοδο σε ιδιωτικές κατοικίες, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της διερεύνησης που προβλέπεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 και της εκτέλεσης των μέτρων ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 79:

α) 

εφαρμόζει μέτρα ελέγχου νόσων με σκοπό να περιοριστεί η εξάπλωση της καταγεγραμμένης νόσου από το πληττόμενο έδαφος, εγκατάσταση, επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών, εγκατάσταση ζωικών υποπροϊόντων ή άλλη τοποθεσία·

β) 

δρομολογεί, όταν είναι απαραίτητο, επιδημιολογική έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες που πρέπει να διέπουν μια τέτοια έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 1.

2.  
Επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή δύναται, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, να λάβει επιπρόσθετα προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων υπό τον όρο ότι τα μέτρα αυτά τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης.
3.  

Τα προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 είναι κατάλληλα και ανάλογα προς τον κίνδυνο που συνιστά η εν λόγω καταγεγραμμένη νόσος λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

α) 

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β) 

τα δεσποζόμενα ζώα που έχουν προσβληθεί·

γ) 

το υγειονομικό καθεστώς στο κράτος μέλος, ζώνη, διαμέρισμα ή εγκατάσταση όπου υπάρχουν υπόνοιες για την καταγεγραμμένη νόσο·

δ) 

τα προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 και στο άρθρο 56, καθώς και σε οποιαδήποτε κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2.

4.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 264, σχετικά με κανόνες για τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) που συμπληρώνουν εκείνους που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα ζητήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, όσον αφορά:

α) 

τα προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή της εξάπλωσης της καταγεγραμμένης νόσου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·

β) 

την εφαρμογή των προκαταρκτικών μέτρων ελέγχου νόσων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σε άλλες εγκαταστάσεις, επιδημιολογικές μονάδες εντός αυτών, επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών και εγκαταστάσεις ζωικών υποπροϊόντων ή άλλες τοποθεσίες·

γ) 

την οριοθέτηση προσωρινών απαγορευμένων ζωνών, όπως κρίνεται σκόπιμο δεδομένων των χαρακτηριστικών της νόσου.

Άρθρο 75

Επανεξέταση και παράταση των προκαταρκτικών μέτρων ελέγχου νόσων για καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 74 παράγραφος 1:

α) 

επανεξετάζονται από την αρμόδια αρχή, όπως ενδείκνυται βάσει των πορισμάτων της διερεύνησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, της επιδημιολογικής έρευνας όπως προβλέπεται στο άρθρο 74 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

β) 

επεκτείνονται περαιτέρω σε άλλες τοποθεσίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 4 στοιχείο β), εφόσον είναι απαραίτητο.

Άρθρο 76

Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων και άλλων σχετικών φυσικών και νομικών προσώπων και μέτρα που πρέπει να λαμβάνει η αρμόδια αρχή σε περίπτωση υπόνοιας καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

1.  
Στην περίπτωση υπόνοιας καταγεγραμμένης νόσου όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σε κράτος μέλος που έχει επιλέξει το πρόγραμμα εκρίζωσης που καλύπτει τα σχετικά τμήματα της επικράτειάς του ή τις ζώνες ή τα διαμερίσματα αυτής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2, το κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και τα λοιπά σχετικά φυσικά και νομικά πρόσωπα λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όπως προβλέπονται στο άρθρο 72 παράγραφος 1, εν αναμονή τυχόν μέτρων ελέγχου της νόσου που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
2.  

Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που έχει επιλέξει την εκρίζωση καταγεγραμμένης νόσου όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, στην περίπτωση υπόνοιας της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου σε δεσποζόμενα ζώα:

α) 

διεξάγει χωρίς καθυστέρηση διερεύνηση ώστε να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία της εν λόγω καταγεγραμμένης νόσου σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφοι 1 και 2·

β) 

εν αναμονή των αποτελεσμάτων της διερεύνησης που προβλέπεται στο στοιχείο α) και της εκτέλεσης των μέτρων ελέγχου νόσων σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1, εφαρμόζει τα προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 74 παράγραφος 1 και 2.

3.  
Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει και επεκτείνει τα προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 75.
4.  
Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν επίσης για τα κράτη μέλη ή τις ζώνες που έχουν λάβει καθεστώς απελευθερωμένου από νόσο ούτως ώστε να διατηρηθεί το εν λόγω καθεστώς, σύμφωνα με το άρθρο 36, ή, στην περίπτωση των διαμερισμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2.
5.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με λεπτομερείς κανόνες που συμπληρώνουν τους κανόνες για:

α) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1·

β) 

τη διερεύνηση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α)·

γ) 

τα προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων που λαμβάνονται για την αποτροπή της εξάπλωση της καταγεγραμμένης νόσου, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).Τμήμα 2

Επιβεβαίωση νόσου σε δεσποζόμενα ζώα

Άρθρο 77

Επίσημη επιβεβαίωση νόσου από την αρμόδια αρχή

1.  

Η αρμόδια αρχή στηρίζει την επίσημη επιβεβαίωση καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) ή γ) στις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

στα αποτελέσματα των κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παράγραφος 2·

β) 

στην επιδημιολογική έρευνα που προβλέπεται στο άρθρο 74 παράγραφος 1 στοιχείο β), κατά περίπτωση·

γ) 

σε άλλα διαθέσιμα επιδημιολογικά στοιχεία.

2.  
Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την επίσημη επιβεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 78

Άρση των προκαταρκτικών μέτρων ελέγχου νόσων όταν αποκλειστεί η εκδήλωση νόσου

Η αρμόδια αρχή εξακολουθεί να εφαρμόζει τα προκαταρκτικά μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 74 παράγραφος 1, στο άρθρο 75 και στο άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχείο β), μέχρις ότου αποκλειστεί η παρουσία των εν λόγω καταγεγραμμένων νόσων σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1 και οποιουσδήποτε κανόνες θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 77 παράγραφος 2.Τμήμα 3

Μέτρα ελέγχου νόσων σε περίπτωση επιβεβαίιωσης νόσου σε δεσποζόμενα ζώα

Άρθρο 79

Μέτρα ελέγχου νόσων που λαμβάνει η αρμόδια αρχή για καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1 της εμφάνισης εστίας καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε δεσποζόμενα ζώα, η αρμόδια αρχή, στο κράτος μέλος, στη ζώνη ή στο διαμέρισμα, ανάλογα με την εστία που εμφανίστηκε:

α) 

εφαρμόζει τα μέτρα ελέγχου νόσων που ορίζονται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα εκρίζωσης που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο· ή

β) 

στην περίπτωση που το κράτος μέλος ή ζώνη ή διαμέρισμα έχει λάβει καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο σύμφωνα με το άρθρο 36 ή, όταν πρόκειται για διαμέρισμα σύμφωνα με το άρθρο 37 αντίστοιχα:

i) 

λαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που καθορίζονται στα άρθρα 53 έως 69 αναλόγως προς τον κίνδυνο που συνιστά η συγκεκριμένη καταγεγραμμένη νόσος· και

ii) 

όπου είναι αναγκαίο, θέτει σε εφαρμογή το υποχρεωτικό πρόγραμμα εκρίζωσης της συγκεκριμένης καταγεγραμμένης νόσου.

Άρθρο 80

Μέτρα ελέγχου νόσων που λαμβάνει η αρμόδια αρχή για καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

1.  
Στην περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1, εμφάνισης εστίας καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σε δεσποζόμενα ζώα σε κράτος μέλος που έχει επιλέξει πρόγραμμα εκρίζωσης που καλύπτει τα σχετικά τμήματα της επικράτειάς του ή ζώνες ή διαμερίσματα αυτής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2, όπως ενδείκνυται για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο και την εν λόγω εστία, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα μέτρα ελέγχου νόσων που ορίζονται στο προαιρετικό πρόγραμμα εκρίζωσης.
2.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει μέτρα ελέγχου νόσων, επιπλέον όσων προβλέπονται στην παράγραφο 1, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που ορίζονται στα άρθρα 53 έως 69 υπό την προϋπόθεση να είναι ανάλογα προς τον κίνδυνο που συνιστά η εν λόγω καταγεγραμμένη νόσος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) 

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β) 

τα δεσποζόμενα ζώα που έχουν προσβληθεί·

γ) 

τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

3.  

Σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1, εμφάνισης εστίας καταγεγραμμένης νόσου όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σε δεσποζόμενα ζώα σε κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα που έχει λάβει καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο σύμφωνα με το άρθρο 36 ή το άρθρο 37 και προκειμένου να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς, η αρμόδια αρχή λαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που ορίζονται στα άρθρα 53 έως 69. Τα μέτρα αυτά είναι ανάλογα με τον κίνδυνο που συνιστά η εν λόγω καταγεγραμμένη νόσος και λαμβάνουν υπόψη:

α) 

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β) 

τα δεσποζόμενα ζώα που έχουν προσβληθεί·

γ) 

τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυποΤμήμα 4

Άγρια ζώα

Άρθρο 81

Μέτρα ελέγχου νόσων για καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε άγρια ζώα

Σε περίπτωση υπόνοιας ή επίσημης επιβεβαίωσης της εστίας καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε άγρια ζώα, η αρμόδια αρχή του πληττόμενου κράτους μέλους, είτε στο σύνολο της επικράτειάς του είτε στην εν λόγω περιοχή ή ζώνη, ανάλογα με την εστία:

α) 

εφαρμόζει τα μέτρα ελέγχου νόσων που ορίζονται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα εκρίζωσης που προβλέπεται ►C3  στο άρθρο 31 παράγραφος 1 ◄ για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο· ή

β) 

αρχίζει την εφαρμογή υποχρεωτικού προγράμματος εκρίζωσης στις περιπτώσεις που το πρόγραμμα εκρίζωσης που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί λόγω πρότερης απουσίας της νόσου ή καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο ως προς την εν λόγω νόσο και εάν απαιτούνται μέτρα για άγρια ζώα προκειμένου να ελεγχθεί και να αποτραπεί η εξάπλωση της εν λόγω νόσου.

Άρθρο 82

Μέτρα ελέγχου νόσων για καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σε άγρια ζώα

1.  
Σε περίπτωση υπόνοιας ή επίσημης επιβεβαίωσης καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σε άγρια ζώα από αρμόδια αρχή και εφόσον το πληττόμενο κράτος μέλος έχει επιλέξει την εκρίζωση της εν λόγω νόσου, και έχει συμπεριλάβει μέτρα για τα άγρια ζώα στο προαιρετικό πρόγραμμα εκρίζωσης που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 για την εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο, η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα μέτρα ελέγχου νόσων που ορίζονται στο εν λόγω προαιρετικό πρόγραμμα εκρίζωσης είτε στο σύνολο της επικράτειας του κράτους μέλους είτε στη σχετική περιοχή ή ζώνη, όπως κρίνεται απαραίτητο ανάλογα με την υπόνοια ή την επίσημη επιβεβαίωση αυτή.
2.  

Η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ελέγχου νόσων, πέραν όσων προβλέπονται στην παράγραφο 1, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που ορίζονται στα άρθρα 53 έως 69 υπό την προϋπόθεση να είναι ανάλογα προς τον κίνδυνο που συνιστά η εν λόγω καταγεγραμμένη νόσος και λαμβάνοντας υπόψη:

α) 

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β) 

τα προσβληθέντα άγρια ζώα και τον κίνδυνο μετάδοσης των νόσων σε ζώα και ανθρώπους· και

γ) 

τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

3.  

Σε περίπτωση επίσημης επιβεβαίωσης εμφάνισης εστίας καταγεγραμμένης νόσου όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σε άγρια ζώα σε κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα που έχει λάβει καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο σύμφωνα με τα άρθρα 36 ή 37 και προκειμένου να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς, η αρμόδια αρχή λαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που ορίζονται στα άρθρα 53 έως 69. Τα μέτρα αυτά είναι ανάλογα με τον κίνδυνο που συνιστά η εν λόγω καταγεγραμμένη νόσος και λαμβάνουν υπόψη:

α) 

τα χαρακτηριστικά της νόσου·

β) 

τα προσβληθέντα άγρια ζώα και τον κίνδυνο μετάδοσης των νόσων σε ζώα και ανθρώπους·

γ) 

τις επιπτώσεις από την εμφάνιση της νόσου σε άγρια ζώα στην κατάσταση της υγείας των δεσποζόμενων ζώων· και

δ) 

τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.Τμήμα 5

Συντονισμός από την Επιτροπή και προσωρινοί ειδικοί κανόνες ελέγχου νόσων

Άρθρο 83

Συντονισμός των μέτρων από την Επιτροπή και προσωρινοί ειδικοί κανόνες σχετικά με τα τμήματα 1 έως 4

1.  

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με:

α) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές τους σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1, τα άρθρα 78, 79 και 81 και με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 όσον αφορά τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

β) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές τους σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1, το άρθρο 78, το άρθρο 80 παράγραφος 1 και το άρθρο 82 καθώς και με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 όσον αφορά τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

2.  

Η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση όσον αφορά τη νόσο και τα μέτρα ελέγχου νόσων που έχει λάβει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο και δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει ειδικούς κανόνες για μέτρα ελέγχου νόσων για περιορισμένη χρονική περίοδο σε ό,τι αφορά μια καταγεγραμμένη νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή στοιχείο γ), υπό όρους κατάλληλους για την επιδημιολογική κατάσταση όταν:

α) 

τα εν λόγω μέτρα ελέγχου νόσων που έλαβε η εν λόγω αρμόδια αρχή διαπιστώθηκε ότι δεν είναι τα κατάλληλα για την επιδημιολογική κατάσταση·

β) 

η εν λόγω καταγεγραμμένη νόσος φαίνεται να εξαπλώνεται παρά τα μέτρα ελέγχου νόσων που ελήφθησαν σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, κατά περίπτωση.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

3.  
Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που αφορούν καταγεγραμμένη νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή στοιχείο γ) και η οποία αποτελεί αναδυόμενο κίνδυνο με ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 3.ΜΕΡΟΣ IV

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣΤΙΤΛΟΣ Ι

ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ, ΖΩΙΚΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Καταχώριση, έγκριση, τήρηση αρχείων και μητρώαΤμήμα 1

Καταχώριση εγκαταστάσεων και ορισμένων τύπων υπευθύνων επιχειρήσεων

Άρθρο 84

Υποχρέωση των υπευθύνων επιχειρήσεων για καταχώριση των εγκαταστάσεων

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των εγκαταστάσεων στις οποίες εκτρέφονται χερσαία ζώα ή όπου συλλέγεται, παράγεται, υποβάλλεται σε επεξεργασία ή αποθηκεύεται ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, προκειμένου οι εγκαταστάσεις τους να καταχωριστούν σύμφωνα με το άρθρο 93 και πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων:

α) 

ενημερώνουν την αρμόδια αρχή για κάθε τέτοια εγκατάσταση υπό την ευθύνη τους·

β) 

παρέχουν στην αρμόδια αρχή τις ακόλουθες πληροφορίες:

i) 

το όνομα και τη διεύθυνση του εν λόγω υπευθύνου επιχείρησης·

ii) 

την τοποθεσία της εγκατάστασης και την περιγραφή των μονάδων της·

iii) 

τις κατηγορίες, το είδος και τον αριθμό ή τις ποσότητες των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων ή του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που σκοπεύουν να διατηρούν στην εγκατάσταση και το δυναμικό της εγκατάστασης·

iv) 

τον τύπο της εγκατάστασης· και

v) 

οποιεσδήποτε άλλες πτυχές της εγκατάστασης, οι οποίες είναι χρήσιμες προς τον σκοπό του προσδιορισμού της επικινδυνότητας.

2.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με:

α) 

τυχόν αλλαγές στην εν λόγω εγκατάσταση σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)·

β) 

τυχόν παύση της δραστηριότητας του εν λόγω υπευθύνου επιχείρησης ή της εν λόγω εγκατάστασης.

3.  
Οι εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 δεν υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 85

Παρεκκλίσεις από την υποχρέωση των υπευθύνων επιχειρήσεων για καταχώριση των εγκαταστάσεων

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 84 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από την απαίτηση καταχώρισης ορισμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων που ενέχουν αμελητέο κίνδυνο όπως προβλέπεται σε εκτελεστική πράξη εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις αυτές.

Άρθρο 86

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με την υποχρέωση των υπευθύνων επιχειρήσεων για καταχώριση των εγκαταστάσεων

1.  
Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων για τους σκοπούς της καταχώρισης των εγκαταστάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 84 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να παρέχονται οι εν λόγω πληροφορίες.
2.  

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, κανόνες σχετικά με τους τύπους των εγκαταστάσεων τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν από την υποχρέωση καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 85, με βάση:

α) 

τα είδη, τις κατηγορίες και τον αριθμό των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού στην εν λόγω εγκατάσταση και το δυναμικό της εν λόγω εγκατάστασης·

β) 

τον τύπο της εγκατάστασης·

γ) 

τις μετακινήσεις των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων ή του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού προς και από την εγκατάσταση.

3.  
Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 87

Υποχρεώσεις καταχώρισης για μεταφορείς δεσποζόμενων οπληφόρων και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.  

Οι μεταφορείς δεσποζόμενων οπληφόρων οι οποίοι ασχολούνται με τη μεταφορά των εν λόγω ζώων μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας, προκειμένου να καταχωριστούν σύμφωνα με το άρθρο 93, πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους:

α) 

ενημερώνουν την αρμόδια αρχή σχετικά με τις δραστηριότητές τους·

β) 

παρέχουν στην εν λόγω αρμόδια αρχή πληροφορίες σχετικά με:

i) 

το όνομα και τη διεύθυνση του μεταφορέα·

ii) 

τις κατηγορίες, το είδος και τον αριθμό των δεσποζόμενων οπληφόρων που σχεδιάζεται να μεταφερθούν·

iii) 

τον τύπο της μεταφοράς·

iv) 

το μεταφορικό μέσο.

2.  

Οι μεταφορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενημερώνουν την αρμόδια αρχή για:

α) 

τυχόν αλλαγές όσον αφορά τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)·

β) 

τυχόν παύση της δραστηριότητας μεταφοράς.

3.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 που συμπληρώνουν τους κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι απαιτούν από άλλους τύπους μεταφορέων, των οποίων η μεταφορική δραστηριότητα θέτει σε συγκεκριμένους και σημαντικούς κινδύνους ορισμένα είδη ή κατηγορίες ζώων, να παρέχουν πληροφορίες για την καταχώριση της δραστηριότητάς τους.

Άρθρο 88

Παρεκκλίσεις από την υποχρέωση καταχώρισης των μεταφορέων δεσποζόμενων οπληφόρων

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από την απαίτηση καταχώρισης ορισμένες κατηγορίες μεταφορέων, των οποίων η μεταφορική δραστηριότητα αποτελεί αμελητέο κίνδυνο, όπως προβλέπεται σε εκτελεστική πράξη εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις αυτές.

Άρθρο 89

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με την υποχρέωση καταχώρισης των μεταφορέων

1.  
Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους μεταφορείς για τους σκοπούς της καταχώρισης της δραστηριότητάς τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφοι 1 και 3, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να παρέχονται οι εν λόγω πληροφορίες.
2.  

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, κανόνες σχετικά με τους τύπους των μεταφορέων τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν από την υποχρέωση καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 86 με βάση:

α) 

τις αποστάσεις στις οποίες μεταφέρουν τα εν λόγω οπληφόρα· και

β) 

τις κατηγορίες, τα είδη και τον αριθμό των οπληφόρων τα οποία αυτοί μεταφέρουν.

3.  
Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 90

Υποχρέωση καταχώρισης υπευθύνων επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν εργασίες συγκέντρωσης ανεξαρτήτως εγκατάστασης

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν εργασίες συγκέντρωσης για δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά, ανεξαρτήτως εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων όσων πωλούν και αγοράζουν ζώα, προκειμένου να καταχωριστούν σύμφωνα με το άρθρο 93, και πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους, υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

το όνομα και τη διεύθυνση του εν λόγω υπευθύνου επιχείρησης·

β) 

τα είδη και τις κατηγορίες των δεσποζόμενων οπληφόρων και πουλερικών που καλύπτονται από τη δραστηριότητά τους.

2.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενημερώνουν την αρμόδια αρχή σχετικά με:

α) 

τυχόν αλλαγές όσον αφορά τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β) 

τυχόν παύση της δραστηριότητας του υπευθύνου επιχείρησης.

Άρθρο 91

Παρεκκλίσεις από την υποχρέωση καταχώρισης υπευθύνων επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν εργασίες συγκέντρωσης

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 90 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από την απαίτηση καταχώρισης ορισμένες κατηγορίες υπευθύνων επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν εργασίες συγκέντρωσης εφόσον αποτελούν αμελητέο κίνδυνο, όπως προβλέπεται σε εκτελεστική πράξη εκδοθείσα σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις αυτές.

Άρθρο 92

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σχετικά με την υποχρέωση καταχώρισης υπευθύνων επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν εργασίες συγκέντρωσης

1.  
Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων για τους σκοπούς της καταχώρισης όπως προβλέπεται στο άρθρο 90 παράγραφος 1, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να παρέχονται οι εν λόγω πληροφορίες.
2.  
Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει κανόνες σχετικά με τους τύπους των υπευθύνων επιχειρήσεων τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από την υποχρέωση καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 91, υπό τον όρο ότι η δραστηριότητά αυτών των υπευθύνων επιχείρησης ενέχει αμελητέο κίνδυνο και λαμβάνοντας υπόψη τα είδη, τις κατηγορίες και τον αριθμό των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που καλύπτει η δραστηριότητά τους.
3.  
Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 93

Υποχρέωση της αρμόδιας αρχής σχετικά με την καταχώριση

Μια αρμόδια αρχή καταχωρίζει:

α) 

τις εγκαταστάσεις στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1, όταν ο εν λόγω υπεύθυνος επιχείρησης έχει υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 1·

β) 

τους μεταφορείς στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1, όταν ο εν λόγω μεταφορέας έχει υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφοι 1 και 3.

γ) 

τους υπευθύνους επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν εργασίες συγκέντρωσης, ανεξαρτήτως εγκατάστασης, στο μητρώο που προβλέπεται από το άρθρο 101 παράγραφος 1, όταν ο εν λόγω υπεύθυνος επιχείρησης έχει υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 90 παράγραφος 1.

Η αρμόδια αρχή χορηγεί σε κάθε εγκατάσταση, μεταφορέα και υπεύθυνο επιχείρησης των στοιχείων α) έως γ) της πρώτης παραγράφου έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.Τμήμα 2

Έγκριση ορισμένων τύπων επιχειρήσεων

Άρθρο 94

Έγκριση ορισμένων εγκαταστάσεων και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των ακόλουθων τύπων εγκαταστάσεων υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή αίτηση για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 1 και δεν αρχίζουν τις δραστηριότητές τους μέχρι την έγκριση της εγκατάστασής τους σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1:

α) 

εγκαταστάσεις για εργασίες συγκέντρωσης οπληφόρων και πουλερικών, από τις οποίες τα εν λόγω ζώα μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος ή οι οποίες παραλαμβάνουν ζώα από άλλο κράτος μέλος·

β) 

εγκαταστάσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού για βοοειδή, χοιροειδή, αιγοπρόβατα και ιπποειδή, από τις οποίες το αναπαραγωγικό υλικό των εν λόγω ζώων μετακινείται σε άλλο κράτος μέλος·

γ) 

εκκολαπτήρια, από τα οποία τα αυγά επώασης ή τα πουλερικά μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος·

δ) 

εγκαταστάσεις εκτροφής πουλερικών, από τις οποίες τα πουλερικά τα οποία προορίζονται για άλλες χρήσεις πλην της σφαγής ή της επώασης μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος·

ε) 

κάθε άλλος τύπος εγκατάστασης για δεσποζόμενα χερσαία ζώα ο οποίος ενέχει σημαντικό κίνδυνο και απαιτείται να εγκριθεί σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο β).

2.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων παύουν τις δραστηριότητές τους σε εγκατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 όταν:

α) 

η αρμόδια αρχή ανακαλεί ή αναστέλλει την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2· ή

β) 

σε περίπτωση υπό όρους έγκρισης, χορηγούμενης δυνάμει του άρθρου 99 παράγραφος 3, η εν λόγω εγκατάσταση αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις εκκρεμείς απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 99 παράγραφος 3 και δεν επιτυγχάνεται η τελική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1.

3.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 για:

α) 

παρεκκλίσεις από την απαίτηση προς τους υπευθύνους επιχειρήσεων των τύπων εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως δ) να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή αίτηση έγκρισης, εφόσον οι εν λόγω εγκαταστάσεις παρουσιάζουν αμελητέο κίνδυνο·

β) 

τους τύπους των εγκαταστάσεων που πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο ε)·

γ) 

τους ειδικούς κανόνες για την παύση των δραστηριοτήτων σε εγκαταστάσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

4.  

Όταν εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Επιτροπή βασίζει τις εν λόγω πράξεις στα ακόλουθα κριτήρια:

α) 

στα είδη και στις κατηγορίες των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων ή του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού σε μια εγκατάσταση·

β) 

στον αριθμό των ειδών και στον αριθμό των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων ή του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που διατηρούνται σε μια εγκατάσταση·

γ) 

στον τύπο της εγκατάστασης και στον τύπο της παραγωγής· και

δ) 

στις μετακινήσεις των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων ή του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού προς και από τους εν λόγω τύπους εγκαταστάσεων.

Άρθρο 95

Έγκριση καθεστώτος εγκατάστασης υπό περιορισμό

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των εγκαταστάσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν καθεστώς εγκατάστασης υπό περιορισμό:

α) 

υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 1·

β) 

μετακινούν δεσποζόμενα ζώα προς και από την εγκατάστασή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 137 παράγραφος 1 και σε τυχόν κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 2 μόνον αφού η εγκατάστασή τους λάβει έγκριση του εν λόγω καθεστώτος από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 99.

Άρθρο 96

Υποχρέωση των υπευθύνων επιχειρήσεων για παροχή πληροφοριών προκειμένου να εξασφαλίσουν έγκριση και εκτελεστικές πράξεις

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, για τους σκοπούς της αίτησής τους για έγκριση της εγκατάστασης που προβλέπεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 και στο άρθρο 95 στοιχείο α), παρέχουν στην αρμόδια αρχή τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

το όνομα και τη διεύθυνση του εν λόγω υπευθύνου επιχείρησης·

β) 

την τοποθεσία της εν λόγω εγκατάστασης και την περιγραφή των μονάδων της·

γ) 

τις κατηγορίες, το είδος και τον αριθμό των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων ή του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που βρίσκονται στην εγκατάσταση και λαμβάνονται υπόψη για την έγκριση·

δ) 

τον τύπο της εγκατάστασης·

ε) 

άλλες πτυχές της εγκατάστασης που σχετίζονται με τα ειδικά χαρακτηριστικά της, οι οποίες είναι χρήσιμες για τον προσδιορισμό του τυχόν κινδύνου που παρουσιάζει.

2.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενημερώνουν την αρμόδια αρχή σχετικά με:

α) 

τυχόν αλλαγές στις εγκαταστάσεις σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ)·

β) 

τυχόν παύση της δραστηριότητας του εν λόγω υπευθύνου επιχείρησης ή της εν λόγω εγκατάστασης.

3.  
Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων στην αίτηση που υποβάλλουν για έγκριση της εγκατάστασής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1, και σχετικά με τις προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στο στοιχείο β) της παραγράφου 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 97

Χορήγηση και όροι για την έγκριση εγκαταστάσεων και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.  

Οι εγκαταστάσεις λαμβάνουν έγκριση από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 και το άρθρο 95 στοιχείο α) μόνον εφόσον:

α) 

πληρούν, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες απαιτήσεις σχετικά με:

i) 

καραντίνα, απομόνωση και άλλα μέτρα βιοπροφύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 ·

ii) 

απαιτήσεις επιτήρησης που προβλέπονται στο άρθρο 24 και, ανάλογα με τον τύπο της εν λόγω εγκατάστασης και τον κίνδυνο που παρουσιάζει, στο άρθρο 25·

iii) 

τήρηση αρχείων, που προβλέπεται στα άρθρα 102 και 103 και στους τυχόν κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 106 και 107·

β) 

διαθέτουν δομές και εξοπλισμό:

i) 

που επαρκούν ώστε να περιορίζεται σε αποδεκτό επίπεδο η πιθανότητα εισαγωγής και εξάπλωσης νόσων, λαμβανομένου υπόψη του τύπου της σχετικής εγκατάστασης·

ii) 

που διαθέτουν επαρκή δυναμικότητα για τον αριθμό των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων ή τον όγκο του σχετικού ζωικού αναπαραγωγικού υλικού·

γ) 

δεν παρουσιάζουν απαράδεκτο επίπεδο κινδύνου για την εξάπλωση των νόσων, λαμβανομένων υπόψη των εφαρμοζόμενων μέτρων μετριασμού κινδύνου·

δ) 

διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την άσκηση της δραστηριότητας της συγκεκριμένης εγκατάστασης·

ε) 

εφαρμόζουν σύστημα που επιτρέπει στον σχετικό υπεύθυνο επιχείρησης να αποδεικνύει στην αρμόδια αρχή τη συμμόρφωση με τα στοιχεία α) έως δ).

2.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 για:

α) 

την καραντίνα, την απομόνωση και τα άλλα μέτρα βιοπροφύλαξης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο i)·

β) 

την επιτήρηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο ii)·

γ) 

τις δομές και τον εξοπλισμό που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)·

δ) 

τις ευθύνες, τις αρμοδιότητες και την εξειδικευμένη κατάρτιση του προσωπικού και των κτηνιάτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) και απαιτούνται για τη δραστηριότητα των εγκαταστάσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και των εγκαταστάσεων εργασιών συγκέντρωσης οπληφόρων και πουλερικών·

ε) 

την απαραίτητη εποπτεία από την αρμόδια αρχή των εγκαταστάσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και των εγκαταστάσεων εργασιών συγκέντρωσης οπληφόρων και πουλερικών από την αρμόδια αρχή.

3.  

Κατά τη θέσπιση των κανόνων που θα καθορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή βασίζει τους εν λόγω κανόνες στα ακόλουθα:

α) 

στους κινδύνους που παρουσιάζει κάθε τύπος εγκατάστασης·

β) 

στα είδη και τις κατηγορίες των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που λαμβάνονται υπόψη για την έγκριση·

γ) 

στον σχετικό τύπο παραγωγής·

δ) 

στις συνήθεις πρακτικές που εφαρμόζονται στις μετακινήσεις για τον τύπο εγκατάστασης και τα είδη και τις κατηγορίες των ζώων που διατηρούνται στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Άρθρο 98

Πεδίο εφαρμογής της έγκρισης των εγκαταστάσεων

Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει ρητά στην έγκριση που χορηγείται σε μια εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1, ύστερα από αίτηση που έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 ή το άρθρο 95 στοιχείο α):

α) 

για ποιους από τους τύπους εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 1, στο άρθρο 95 και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 3 στοιχείο β) ισχύει η έγκριση·

β) 

για ποια είδη και κατηγορίες δεσποζόμενων χερσαίων ζώων ή ζωικό αναπαραγωγικό υλικό των εν λόγω ειδών ισχύει η έγκριση.

Άρθρο 99

Διαδικασίες για τη χορήγηση έγκρισης από την αρμόδια αρχή

1.  
Η αρμόδια αρχή θεσπίζει διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων όταν υποβάλλουν αίτηση για έγκριση των εγκαταστάσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1, το άρθρο 95 ή το άρθρο 96 παράγραφος 1.
2.  
Μόλις η αρμόδια αρχή παραλάβει αίτηση χορήγησης έγκρισης από υπεύθυνο επιχείρησης, πραγματοποιεί επιτόπια επίσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 1 ή το άρθρο 95 στοιχείο α).
3.  
Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 97 και στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή χορηγεί την έγκριση.
4.  
Όταν μια εγκατάσταση δεν πληροί τις προϋποθέσεις για χορήγηση έγκρισης που αναφέρονται στο άρθρο 97, η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί υπό όρους έγκριση της εγκατάστασης αν, με βάση την αίτηση από τον σχετικό υπεύθυνο επιχείρησης και την επακόλουθη επιτόπια επίσκεψη, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, προκύπτει ότι η εγκατάσταση ανταποκρίνεται σε όλες τις κύριες απαιτήσεις που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι η εγκατάσταση δεν συνιστά σημαντικό κίνδυνο.
5.  
Όταν η αρμόδια αρχή χορηγεί υπό όρους έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, η πλήρης έγκριση χορηγείται μόνο όταν προκύπτει, από άλλη επιτόπια επίσκεψη στην εγκατάσταση που πραγματοποιείται εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της υπό όρους έγκρισης ή από έγγραφα που καταθέτει ο υπεύθυνος επιχείρησης εντός τριών μηνών από την εν λόγω ημερομηνία, ότι η εγκατάσταση ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 2.

Εάν από την επιτόπια επίσκεψη ή τα έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προκύπτει ότι έχει σημειωθεί σαφής πρόοδος αλλά η εγκατάσταση εξακολουθεί να μην πληροί όλες τις σχετικές προϋποθέσεις, η αρμόδια αρχή δύναται να παρατείνει την υπό όρους έγκριση. Ωστόσο, η υπό όρους έγκριση δεν χορηγείται για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες συνολικά.

Άρθρο 100

Επανεξέταση, αναστολή και ανάκληση εγκρίσεων από την αρμόδια αρχή

1.  
Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί τις εγκρίσεις εγκαταστάσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 99 ανά τα δέοντα τακτά χρονικά διαστήματα βάσει των συντρεχόντων κινδύνων.
2.  
Σε περίπτωση που μία αρμόδια αρχή διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις σε μία εγκατάσταση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 2 και ο υπεύθυνος επιχείρησης της εν λόγω εγκατάστασης δεν είναι σε θέση να δώσει επαρκείς εγγυήσεις ότι οι ελλείψεις αυτές θα καλυφθούν, η αρμόδια αρχή κινεί διαδικασίες για την ανάκληση της έγκρισης της εγκατάστασης.

Ωστόσο, η αρμόδια αρχή δύναται απλά να αναστείλει και όχι να αποσύρει την έγκριση εγκατάστασης, αν ο υπεύθυνος επιχείρησης μπορεί να εγγυηθεί ότι θα καλύψει τις εν λόγω ελλείψεις σε εύλογο χρονικό διάστημα.

3.  
Η έγκριση χορηγείται ύστερα από ανάκληση ή ισχύει εκ νέου μετά από αναστολή σύμφωνα με την παράγραφο 2, μόνο όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι η εγκατάσταση συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού που αφορούν τον εν λόγω τύπο εγκατάστασης.Τμήμα 3

Μητρώα της αρμόδιας αρχής

Άρθρο 101

Μητρώα που πρέπει να διατηρούνται από την αρμόδια αρχή

1.  

Κάθε αρμόδια αρχή καταρτίζει και διατηρεί επικαιροποιημένα μητρώα με:

α) 

όλες τις εγκαταστάσεις και τους υπευθύνους επιχειρήσεων που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 93·

β) 

όλες τις εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί από αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 99.

Θέτει τα μητρώα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) στη διάθεση της Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών των άλλων κρατών μελών στον βαθμό που αυτό είναι σκόπιμο στο πλαίσιο των μετακινήσεων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού αυτών μεταξύ κρατών μελών.

Θέτει το μητρώο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) στη διάθεση του κοινού στον βαθμό που αυτό είναι σκόπιμο στο πλαίσιο των μετακινήσεων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού αυτών μεταξύ κρατών μελών.

2.  
Όπου χρειάζεται και ενδείκνυται, μία αρμόδια αρχή δύναται να συνδυάζει την καταχώριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και τις εγκρίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) με καταχώριση για άλλους σκοπούς.
3.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264, σχετικά με τις λεπτομερείς πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα μητρώα όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) και τη διαθεσιμότητα του μητρώου στο κοινό, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β).Τμήμα 4

Τήρηση αρχείων

Άρθρο 102

Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων των υπευθύνων επιχειρήσεων σε εγκαταστάσεις εκτός των εγκαταστάσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των εγκαταστάσεων που υπόκεινται σε υποχρέωση καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 93, ή έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1, τηρούν και ενημερώνουν αρχεία που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

τα είδη, τις κατηγορίες, τον αριθμό και, κατά περίπτωση, την ταυτοποίηση των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων στην εγκατάστασή τους·

β) 

τις μετακινήσεις των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων προς και από την εγκατάστασή τους, δηλώνοντας, κατά περίπτωση:

i) 

τον τόπο προέλευσης ή προορισμού τους·

ii) 

την ημερομηνία των εν λόγω μετακινήσεων·

γ) 

τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την εγκατάστασή τους σύμφωνα με το άρθρο 112 στοιχείο β), το άρθρο 113 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 114 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το άρθρο 115 στοιχείο β), το άρθρο 117 στοιχείο β), το άρθρο 143 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 164 παράγραφος 2 και τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 118 και 120 και του άρθρου 144 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)·

δ) 

τη θνησιμότητα των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων στην εγκατάστασή τους·

ε) 

τα μέτρα βιοπροφύλαξης, την επιτήρηση, τις θεραπείες, τα αποτελέσματα εξετάσεων και άλλες σχετικές πληροφορίες όπως απαιτείται για:

i) 

το είδος και την κατηγορία των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων στην εγκατάσταση·

ii) 

τον τύπο παραγωγής·

iii) 

τον τύπο και το μέγεθος της εγκατάστασης·

στ) 

τα αποτελέσματα τυχόν επισκέψεων για την υγεία των ζώων που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1.

Τα αρχεία τηρούνται και ενημερώνονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

2.  
Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να εξαιρέσει τις εγκαταστάσεις που συνιστούν χαμηλό κίνδυνο, όσον αφορά την εξάπλωση καταγεγραμμένων ή αναδυόμενων νόσων, από την υποχρέωση να τηρούν αρχεία για όλες ή για ορισμένες από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των εγκαταστάσεων τηρούν τα αρχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 στη σχετική τους εγκατάσταση και:

α) 

τα θέτουν αμέσως στη διάθεση της αρμόδιας αρχής ύστερα από σχετικό αίτημα·

β) 

τα διατηρούν για ελάχιστη περίοδο που θα καθοριστεί από την αρμόδια αρχή, αλλά η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών.

4.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να εξαιρούνται από την υποχρέωση να τηρούν αρχεία για ορισμένα ή για όλα τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφόσον ο σχετικός υπεύθυνος επιχείρησης:

α) 

έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 109 για τα σχετικά είδη και η βάση δεδομένων περιέχει ήδη τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα αρχεία· και

β) 

προβαίνει στην απευθείας εισαγωγή των επικαιροποιημένων πληροφοριών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Άρθρο 103

Τήρηση αρχείων για τις υποχρεώσεις των εγκαταστάσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των εγκαταστάσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού τηρούν και ενημερώνουν αρχεία που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

τη φυλή, την ηλικία, την ταυτοποίηση και το υγειονομικό καθεστώς των ζώων δοτών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωικού αναπαραγωγικού υλικού·

β) 

τον χρόνο και τον τόπο συλλογής, και της επεξεργασίας και αποθήκευσης, του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που συλλέγεται, παράγεται ή υποβάλλεται σε επεξεργασία·

γ) 

την ταυτοποίηση του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, μαζί με λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο προορισμού, αν είναι γνωστός·

δ) 

τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό το οποίο εισέρχεται ή εξέρχεται από την εν λόγω εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 162, το άρθρο 164 παράγραφος 2 και οποιουσδήποτε κανόνες θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 162 παράγραφοι 3 και 4·

ε) 

τα αποτελέσματα, κατά περίπτωση, των κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων·

στ) 

τις εργαστηριακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται.

2.  
Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να εξαιρέσει τις εγκαταστάσεις που συνιστούν χαμηλό κίνδυνο όσον αφορά την εξάπλωση καταγεγραμμένων ή αναδυόμενων νόσων, από την υποχρέωση να τηρούν αρχεία για όλες ή για ορισμένες από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων εγκαταστάσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού τηρούν τα αρχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 στην εγκατάστασή τους και:

α) 

τα θέτουν αμέσως στη διάθεση της αρμόδιας αρχής ύστερα από σχετικό αίτημα·

β) 

τα διατηρούν για ελάχιστη περίοδο που θα καθοριστεί από την αρμόδια αρχή, αλλά η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών.

Άρθρο 104

Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων των μεταφορέων

1.  

Οι μεταφορείς τηρούν και ενημερώνουν αρχεία που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

τις εγκαταστάσεις που επισκέφθηκαν·

β) 

τις κατηγορίες, το είδος και τον αριθμό των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που μεταφέρουν·

γ) 

τον καθαρισμό, την απολύμανση και την απαλλαγή από έντομα και τρωκτικά του μέσου μεταφοράς·

δ) 

τα στοιχεία των εγγράφων που συνοδεύουν τα εν λόγω ζώα, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών των εγγράφων τους.

Τα αρχεία τηρούνται και ενημερώνονται σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

2.  
Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να εξαιρέσει τους μεταφορείς που συνιστούν χαμηλό κίνδυνο, όσον αφορά την εξάπλωση καταγεγραμμένων ή αναδυόμενων νόσων, από την υποχρέωση να τηρούν αρχεία για όλες ή για ορισμένες από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.  

Οι μεταφορείς τηρούν τα αρχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2:

α) 

κατά τρόπο ώστε να μπορούν να καταστούν αμέσως διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή ύστερα από σχετικό αίτημα·

β) 

για ελάχιστη περίοδο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, αλλά η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών.

Άρθρο 105

Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων των υπευθύνων επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν εργασίες συγκέντρωσης

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν εργασίες συγκέντρωσης που υπόκεινται στην υποχρέωση καταχώρισης που καθορίζεται στο άρθρο 93 τηρούν και ενημερώνουν αρχεία που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

τα είδη, τις κατηγορίες, τους αριθμούς και την ταυτοποίηση των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων υπό την ευθύνη τους·

β) 

τις μετακινήσεις των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων υπό την ευθύνη τους, δηλώνοντας, κατά περίπτωση:

i) 

τον τόπο προέλευσης ή προορισμού τους·

ii) 

την ημερομηνία των εν λόγω μετακινήσεων·

γ) 

τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα που μετακινούνται υπ' ευθύνη τους σύμφωνα με το άρθρο 112 στοιχείο β), το άρθρο 113 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 114 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το άρθρο 115 στοιχείο β), το άρθρο 117 στοιχείο β), το άρθρο 143 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 164 παράγραφος 2 και τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 118 και 120 και του άρθρου 144 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)·

δ) 

τη θνησιμότητα των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων υπό την ευθύνη τους·

ε) 

τα μέτρα βιοπροφύλαξης, την επιτήρηση, τις θεραπείες, τα αποτελέσματα εξετάσεων και άλλες σχετικές πληροφορίες όπως απαιτείται για το είδος και την κατηγορία των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων υπό την ευθύνη τους.

Τα αρχεία τηρούνται και ενημερώνονται σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

2.  
Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να εξαιρέσει τους υπευθύνους επιχειρήσεων οι δραστηριότητες των οποίων συνιστούν χαμηλό κίνδυνο όσον αφορά την εξάπλωση καταγεγραμμένων ή αναδυόμενων νόσων, από την υποχρέωση να τηρούν αρχεία για όλες ή για ορισμένες από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων:

α) 

θέτουν τα αρχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, ύστερα από αίτημά της·

β) 

διατηρούν τα εν λόγω αρχεία για ελάχιστη περίοδο που θα καθοριστεί από την αρμόδια αρχή, αλλά η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών.

Άρθρο 106

Εξουσιοδότηση όσον αφορά την τήρηση αρχείων

1.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τους κανόνες για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων τήρησης αρχείων που προβλέπονται στα άρθρα 102, 103, 104 και 105, όσον αφορά:

α) 

τις πληροφορίες που πρέπει να καταγράφονται εκτός από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 102 παράγραφος 1, στο άρθρο 103 παράγραφος 1, στο άρθρο 104 παράγραφος 1 και στο άρθρο 105 παράγραφος 1·

β) 

τις πρόσθετες απαιτήσεις για την τήρηση αρχείων για το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό που συλλέγεται, παράγεται ή υποβάλλεται σε επεξεργασία σε εγκατάσταση ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, μετά την παύση των δραστηριοτήτων της εν λόγω εγκατάστασης.

2.  

Κατά τη θέσπιση των κανόνων που πρόκειται να καθοριστούν στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή βασίζει τους εν λόγω κανόνες στα ακόλουθα:

α) 

στους κινδύνους που ενέχει κάθε τύπος εγκατάστασης ή δραστηριότητα·

β) 

στα είδη και τις κατηγορίες δεσποζόμενων χερσαίων ζώων ή ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που βρίσκονται στη σχετική εγκατάσταση ή μεταφέρονται προς ή από την εν λόγω εγκατάσταση·

γ) 

στον τύπο παραγωγής στην εγκατάσταση ή στον τύπο δραστηριότητας·

δ) 

στα συνήθη χαρακτηριστικά των μετακινήσεων και στις κατηγορίες των συγκεκριμένων ζώων·

ε) 

στον αριθμό δεσποζόμενων χερσαίων ζώων ή στον όγκο του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που τελούν υπό την ευθύνη του σχετικού υπευθύνου επιχείρησης.

Άρθρο 107

Εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων

Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με τους τύπους των εγκαταστάσεων και των υπευθύνων επιχειρήσεων που τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων των άρθρων 102, 103, 104 και 105. Πρόκειται για:

α) 

εγκαταστάσεις που διατηρούν ή υπευθύνους επιχειρήσεων που χειρίζονται ή μεταφέρουν μικρό αριθμό δεσποζόμενων χερσαίων ζώων ή μικρό όγκο ή αριθμό ζωικού αναπαραγωγικού υλικού·

β) 

είδη ή κατηγορίες δεσποζόμενων χερσαίων ζώων ή ζωικού αναπαραγωγικού υλικού.

Όταν εκδίδει τις ανωτέρω εκτελεστικές πράξεις, η Επιτροπή δρα με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 106 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας για δεσποζόμενα χερσαία ζώα και ζωικό αναπαραγωγικό υλικόΤμήμα 1

Δεσποζόμενα χερσαία ζώα

Άρθρο 108

Ευθύνη των κρατών μελών για τη θέσπιση συστήματος για την ταυτοποίηση και την καταχώριση των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων

1.  
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σύστημα για την ταυτοποίηση και την καταχώριση εκείνων των ειδών δεσποζόμενων χερσαίων ζώων για τα οποία το εν λόγω σύστημα είναι υποχρεωτικό δυνάμει του παρόντος κανονισμού και οποιωνδήποτε κανόνων θεσπίζονται βάσει αυτού. Το σύστημα, όποτε συντρέχει λόγος, προβλέπει την καταγραφή των μετακινήσεων των εν λόγω ζώων.
2.  

Κατά τη θέσπιση του συστήματος της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:

α) 

το είδος ή τις κατηγορίες των συγκεκριμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων·

β) 

τον κίνδυνο που συνιστά το εν λόγω είδος ή κατηγορία.

3.  

Το σύστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α) 

τον τρόπο ταυτοποίησης των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων μεμονωμένα ή σε ομάδες·

β) 

τα έγγραφα ταυτοποίησης, τα έγγραφα μετακίνησης και λοιπά έγγραφα για την ταυτοποίηση και την ιχνηλάτηση των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 110·

γ) 

επικαιροποιημένα αρχεία σε εγκαταστάσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο α) και β)·

δ) 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που προβλέπεται στο άρθρο 109 παράγραφος 1.

4.  

Το σύστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σχεδιάζεται με τέτοιον τρόπο ώστε:

α) 

να διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

β) 

να διευκολύνει την ιχνηλασιμότητα των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και των μετακινήσεών τους εντός και μεταξύ των κρατών μελών και την είσοδό τους στην Ένωση·

γ) 

να διασφαλίζει την αποτελεσματική διαλειτουργικότητα, ολοκλήρωση και συμβατότητα των στοιχείων του εν λόγω συστήματος·

δ) 

να διασφαλίζει ότι το σύστημα είναι, στον ενδεδειγμένο βαθμό, προσαρμοσμένο:

i) 

στο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης που προβλέπεται στο άρθρο 22·

ii) 

στο σύστημα TRACES·

ε) 

να διασφαλίζει συνεκτική προσέγγιση για τα διάφορα είδη ζώων που καλύπτονται από το σύστημα.

5.  

Τα κράτη μέλη μπορούν, όπου κρίνεται σκόπιμο:

α) 

να χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του συστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για σκοπούς άλλους από εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία α) και β)·

β) 

να ενσωματώνουν τα έγγραφα ταυτοποίησης, τα έγγραφα μετακίνησης και τα λοιπά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 110 στα πιστοποιητικά υγείας των ζώων ή στην υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 151 παράγραφος 1 και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και στο άρθρο 151 παράγραφοι 3 και 4·

γ) 

να ορίζουν άλλη αρχή ή να εξουσιοδοτούν άλλον φορέα ή φυσικό πρόσωπο για την πρακτική εφαρμογή του συστήματος ταυτοποίησης και καταχώρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης των εγγράφων ταυτοποίησης και της κατάρτισης προτύπων όπως προβλέπεται στο άρθρο 110 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).

Άρθρο 109

Υποχρέωση των κρατών μελών για τη δημιουργία και διατήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων

1.  

Τα κράτη μέλη δημιουργούν και ενημερώνουν ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται τουλάχιστον:

α) 

οι ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν τα δεσποζόμενα ζώα που ανήκουν στα βοοειδή:

i) 

η ατομική τους ταυτοποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 112 στοιχείο α)·

ii) 

οι εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται·

iii) 

οι μετακινήσεις τους προς και από τις εν λόγω εγκαταστάσεις·

β) 

οι ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν τα δεσποζόμενα ζώα που ανήκουν στα αιγοπρόβατα:

i) 

στοιχεία για την ταυτοποίησή τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 113 παράγραφος 1 στοιχείο α) και για τον αριθμό των ζώων στις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται·

ii) 

οι εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται·

iii) 

οι μετακινήσεις τους προς και από τις εν λόγω εγκαταστάσεις·

γ) 

οι ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν τα δεσποζόμενα ζώα που ανήκουν στο είδος των χοιροειδών:

i) 

στοιχεία για την ταυτοποίησή τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 115 και για τον αριθμό των ζώων στις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται·

ii) 

οι εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται·

iii) 

οι μετακινήσεις τους προς και από τις εν λόγω εγκαταστάσεις·

δ) 

οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με δεσποζόμενα ιπποειδή:

i) 

ο μοναδικός κωδικός τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 114·

ii) 

η μέθοδος ταυτοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 114 παράγραφος 1 στοιχείο β) και που συνδέει το εν λόγω ζώο με το έγγραφο ταυτοποίησης που αναφέρεται στο σημείο iii), κατά περίπτωση·

iii) 

τα συναφή στοιχεία ταυτοποίησης από το έγγραφο ταυτοποίησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 114 παράγραφος 1 στοιχείο γ), όπως ορίζεται στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120·

iv) 

οι εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται συνήθως τα εν λόγω ζώα·

ε) 

πληροφορίες που αφορούν τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα που ανήκουν σε διαφορετικά είδη από εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ) της παρούσας παραγράφου, όταν αυτό προβλέπεται στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 2.

2.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264, όσον αφορά την καταχώριση πληροφοριών που αφορούν διαφορετικά ζωικά είδη από εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο, εφόσον είναι απαραίτητο, λόγω των ειδικών και σημαντικών κινδύνων που συνιστούν τα εν λόγω είδη, με σκοπό:

α) 

τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

β) 

τη διευκόλυνση της ιχνηλασιμότητας των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων, των μετακινήσεών τους μεταξύ των κρατών μελών και της εισόδου τους στην Ένωση.

Άρθρο 110

Υποχρέωση της αρμόδιας αρχής για τα έγγραφα ταυτοποίησης, τα έγγραφα μετακινήσεων και άλλα έγγραφα για την ταυτοποίηση και την ιχνηλάτηση των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων

1.  

Κάθε αρμόδια αρχή:

α) 

εκδίδει έγγραφα ταυτοποίησης για τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα όταν τα εν λόγω έγγραφα απαιτούνται βάσει του άρθρου 114 παράγραφος 1 στοιχείο γ), του άρθρου 117 στοιχείο β) και των κανόνων που έχουν θεσπιστεί δυνάμει των άρθρων 118 και 120·

β) 

εκδίδει έγγραφα ταυτοποίησης για βοοειδή όπως απαιτείται από το άρθρο 112 στοιχείο β), εκτός εάν τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά δεδομένα με άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο ενός ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή αναγνωρίζει την πλήρη λειτουργικότητα του εν λόγω συστήματος·

γ) 

καταρτίζει πρότυπα για τα έγγραφα μετακίνησης και άλλα έγγραφα για την ταυτοποίηση και την ιχνηλάτηση των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων, όταν απαιτείται από το άρθρο 113 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 115 στοιχείο β), το άρθρο 117 στοιχείο β) και τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120.

2.  
Η παράγραφος 1 στοιχείο β) εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες σχετικά με την έκδοση διαβατηρίων για ζώα που δεν προορίζονται για μετακίνηση μεταξύ κρατών μελών.

Άρθρο 111

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα μέσα ταυτοποίησης

Κάθε αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με:

α) 

τα σημεία επαφής για τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 109 παράγραφος 1·

β) 

τις αρχές ή τους φορείς που είναι αρμόδιοι για να εκδίδουν έγγραφα ταυτοποίησης, έγγραφα μετακίνησης και άλλα έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 110, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 108 παράγραφος 5 στοιχείο γ)·

γ) 

τα μέσα ταυτοποίησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται για κάθε είδος και κατηγορία δεσποζόμενων χερσαίων ζώων σύμφωνα με το άρθρο 112 στοιχείο α), το άρθρο 113 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 114 παράγραφος 1, το άρθρο 115 στοιχείο α), το άρθρο 117 στοιχείο α) καθώς και τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120·

δ) 

τον προκαθορισμένο μορφότυπο για την έκδοση των εγγράφων ταυτοποίησης και των λοιπών εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 110.

Άρθρο 112

Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων για την ταυτοποίηση των δεσποζόμενων ζώων που ανήκουν στα βοοειδή

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που διατηρούν ζώα που ανήκουν στα βοοειδή:

α) 

διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω δεσποζόμενα ζώα ταυτοποιούνται ατομικά με μέσο ταυτοποίησης που φέρουν στο σώμα τους·

β) 

διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω δεσποζόμενα ζώα, όταν μετακινούνται μεταξύ κρατών μελών, συνοδεύονται από έγγραφο ταυτοποίησης που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή άλλη ορισθείσα αρχή ή εξουσιοδοτημένο φορέα προέλευσης εκτός εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 110 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

γ) 

διασφαλίζουν ότι το έγγραφο ταυτοποίησης:

i) 

το διατηρεί ορθά συμπληρωμένο και επικαιροποιημένο ο σχετικός υπεύθυνος επιχείρησης· και

ii) 

συνοδεύει τα εν λόγω δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις μετακινήσεις τους, όταν το έγγραφο αυτό απαιτείται δυνάμει του στοιχείου β)·

δ) 

διαβιβάζουν τις πληροφορίες για τις μετακινήσεις των εν λόγω δεσποζόμενων ζώων από και προς τη σχετική εγκατάσταση καθώς και για όλες τις γεννήσεις και θανάτους στην εν λόγω εγκατάσταση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 109 παράγραφος 1.

Άρθρο 113

Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων για την ταυτοποίηση των δεσποζόμενων ζώων που ανήκουν στα αιγοπρόβατα

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που διατηρούν δεσποζόμενα ζώα που ανήκουν στα αιγοπρόβατα:

α) 

διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω δεσποζόμενα ζώα ταυτοποιούνται ξεχωριστά με μέσο ταυτοποίησης που φέρουν στο σώμα τους·

β) 

διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω δεσποζόμενα ζώα συνοδεύονται από ορθά συμπληρωμένο έγγραφο μετακίνησης που βασίζεται στο σχετικό πρότυπο όπως καταρτίστηκε από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 110, όταν μετακινούνται από την εγκατάσταση όπου διατηρούνται εντός του οικείου κράτους μέλους·

γ) 

διαβιβάζουν τις πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις των εν λόγω δεσποζόμενων ζώων από και προς την εγκατάσταση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 109 παράγραφος 1.

2.  

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τους υπευθύνους επιχειρήσεων από την απαίτηση να διασφαλίζουν ότι τα δεσποζόμενα ζώα που ανήκουν στα αιγοπρόβατα συνοδεύονται από έγγραφα μετακίνησης κατά τις μετακινήσεις τους εντός της επικράτειάς τους υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) 

οι πληροφορίες που περιέχονται στο σχετικό έγγραφο μετακίνησης περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 109 παράγραφος 1·

β) 

το σύστημα για την ταυτοποίηση και την καταχώριση των δεσποζόμενων ζώων που ανήκουν στα αιγοπρόβατα παρέχει ισοδύναμο επίπεδο ιχνηλασιμότητας με εκείνο που εξασφαλίζεται από τα έγγραφα μετακίνησης.

Άρθρο 114

Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων για την ταυτοποίηση και την καταχώριση των δεσποζόμενων ζώων που ανήκουν στα ιπποειδή

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που διατηρούν δεσποζόμενα ζώα που ανήκουν στα ιπποειδή διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω ζώα ταυτοποιούνται ατομικά με:

α) 

έναν μοναδικό κωδικό, ο οποίος καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 109 παράγραφος 1·

β) 

ένα μέσο ταυτοποίησης που φέρουν στο σώμα τους ή άλλη μέθοδο η οποία συνδέει με σαφήνεια το δεσποζόμενο ζώο με το έγγραφο ταυτοποίησης που προβλέπεται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου και εκδίδεται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110·

γ) 

ένα ορθά συμπληρωμένο ενιαίο ισόβιο έγγραφο ταυτοποίησης.

2.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων δεσποζόμενων ζώων που ανήκουν στα ιπποειδή διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες για τα εν λόγω ζώα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 109 παράγραφος 1.

Άρθρο 115

Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων για την ταυτοποίηση και την καταχώριση των δεσποζόμενων ζώων που ανήκουν στα χοιροειδή

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που διατηρούν δεσποζόμενα ζώα που ανήκουν στα χοιροειδή:

α) 

διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω δεσποζόμενα ζώα ταυτοποιούνται ξεχωριστά με σωματικά μέσα ταυτοποίησης·

β) 

διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω δεσποζόμενα ζώα συνοδεύονται από ορθά συμπληρωμένο έγγραφο μετακίνησης που βασίζεται στο σχετικό πρότυπο όπως καταρτίστηκε από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 1 στοιχείο β), όταν μετακινούνται από την εγκατάσταση όπου διατηρούνται εντός του οικείου κράτους μέλους·

γ) 

διαβιβάζουν τις πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση όπου διατηρούνται τα εν λόγω δεσποζόμενα ζώα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 109 παράγραφος 1.

Άρθρο 116

Παρεκκλίσεις σχετικά με τις μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων που ανήκουν στα χοιροειδή

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 115 στοιχείο β), τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους υπευθύνους επιχειρήσεων από την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι τα δεσποζόμενα ζώα που ανήκουν στα χοιροειδή συνοδεύονται από ορθά συμπληρωμένα έγγραφα μετακίνησης που βασίζονται στο σχετικό πρότυπο όπως καταρτίστηκε από την αρμόδια αρχή για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό του οικείου κράτους μέλους, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) 

οι πληροφορίες που περιέχονται στα εν λόγω έγγραφα μετακίνησης περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που δημιουργείται από το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 109 παράγραφος 1·

β) 

το σύστημα ταυτοποίησης και καταχώρισης των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που ανήκουν στα χοιροειδή παρέχει ισοδύναμο επίπεδο ιχνηλασιμότητας με εκείνο που προβλέπεται στα εν λόγω έγγραφα μετακίνησης.

Άρθρο 117

Υποχρέωση των υπευθύνων επιχειρήσεων για την ταυτοποίηση δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που δεν ανήκουν στα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα, τα χοιροειδή και τα ιπποειδή

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων διασφαλίζουν ότι τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα που ανήκουν σε άλλα είδη εκτός από τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα, τα χοιροειδή και τα ιπποειδή πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις, όταν απαιτείται από τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120:

α) 

φέρουν στοιχείο ταυτοποίησης, είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες·

β) 

συνοδεύονται από ορθά συμπληρωμένα και επικαιροποιημένα έγγραφα ταυτοποίησης, έγγραφα μετακίνησης ή άλλα έγγραφα για την ταυτοποίηση και την ιχνηλάτηση των ζώων, όπως ενδείκνυται για τα εν λόγω ζωικά είδη.

Άρθρο 118

Εξουσιοδότηση όσον αφορά την ταυτοποίηση και την καταχώριση

1.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

τις λεπτομερείς απαιτήσεις ως προς τα μέσα και τις μεθόδους ταυτοποίησης των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που προβλέπονται στο άρθρο 112 στοιχείο α), στο άρθρο 113 παράγραφος 1 στοιχείο α), στο άρθρο 114 παράγραφος 1, στο άρθρο 115 στοιχείο α) και στο άρθρο 117 στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένων της εφαρμογής και της χρήσης τους·

β) 

τους κανόνες που πρέπει να περιληφθούν:

i) 

στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 109 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ)·

ii) 

στα έγγραφα ταυτοποίησης και μετακίνησης που προβλέπονται στο άρθρο 112 στοιχείο β), στο άρθρο 113 παράγραφος 1 στοιχείο β), στο άρθρο 114 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 115 στοιχείο β)·

γ) 

τους κανόνες που διέπουν την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων των κρατών μελών όπως αναφέρονται στο άρθρο 110 παράγραφος 1 στοιχείο β).

2.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

τις λεπτομερείς απαιτήσεις που αφορούν εναλλακτικά μέσα και μεθόδους ταυτοποίησης, πέραν όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, καθώς και τις εξαιρέσεις, τις ειδικές διατάξεις για ορισμένες κατηγορίες ζώων ή τις περιπτώσεις και προϋποθέσεις που δικαιολογούν παρόμοιες εξαιρέσεις·

β) 

τις ειδικές διατάξεις για τα έγγραφα ταυτοποίησης ή μετακίνησης που προβλέπονται στο άρθρο 112 στοιχείο β), στο άρθρο 113 παράγραφος 1 στοιχείο β), στο άρθρο 114 παράγραφος 1 στοιχείο γ), στο άρθρο 115 στοιχείο β) και στο άρθρο 117 στοιχείο β) και που πρέπει να συνοδεύουν τα ζώα όταν μετακινούνται·

γ) 

τις λεπτομερείς απαιτήσεις για την ταυτοποίηση και καταχώριση των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων εκτός των βοοειδών, των αιγοπροβάτων, των χοιροειδών και των ιπποειδών, κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που συνιστούν τα συγκεκριμένα είδη, που αποσκοπούν:

i) 

στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

ii) 

στη διευκόλυνση της ιχνηλασιμότητας των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και των μετακινήσεών τους εντός και μεταξύ των κρατών μελών καθώς και της εισόδου τους στην Ένωση·

δ) 

τους κανόνες που πρέπει να περιληφθούν:

i) 

στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 109 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

ii) 

στα έγγραφα ταυτοποίησης και μετακίνησης που προβλέπονται στο άρθρο 117 στοιχείο β)·

ε) 

τους κανόνες που διέπουν την ταυτοποίηση και την καταχώριση δεσποζόμενων χερσαίων ζώων μετά την είσοδό τους στην Ένωση, όπως αναφέρεται στα άρθρα 112 έως 117.

3.  
Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του παρόντος άρθρου βάσει των παραγόντων που προβλέπονται στο άρθρο 119 παράγραφος 2.

Άρθρο 119

Ανάθεση αρμοδιοτήτων όσον αφορά παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας

1.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 για εκχώρηση παρεκκλίσεων σε υπευθύνους επιχειρήσεων από τις απαιτήσεις ταυτοποίησης και καταχώρισης που προβλέπονται στα άρθρα 112, 113, 114 και 115:

α) 

σε περιπτώσεις στις οποίες ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που παρατίθενται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 δεν είναι αναγκαία προκειμένου να πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 108 παράγραφος 4 στοιχεία α) και β)· και

β) 

όταν άλλα ισχύοντα μέτρα ιχνηλασιμότητας στα κράτη μέλη εγγυώνται ότι δεν υποβαθμίζεται το επίπεδο ιχνηλασιμότητας των εν λόγω ζώων,

καθώς και τα μεταβατικά μέτρα που απαιτούνται για την πρακτική εφαρμογή των ανωτέρω παρεκκλίσεων.

2.  

Κατά την κατάρτιση των κανόνων που πρόκειται να θεσπισθούν μέσω των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 η Επιτροπή βασίζει τους εν λόγω κανόνες στα εξής:

α) 

στα είδη και τις κατηγορίες των συγκεκριμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων·

β) 

στον κίνδυνο που ενέχουν τα εν λόγω δεσποζόμενα χερσαία ζώα·

γ) 

στον αριθμό των ζώων στις σχετικές εγκαταστάσεις·

δ) 

στον τύπο παραγωγής στις εγκαταστάσεις όπου διατηρούνται τα εν λόγω χερσαία ζώα·

ε) 

στα συνήθη χαρακτηριστικά των μετακινήσεων για τα είδη και τις κατηγορίες των συγκεκριμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων·

στ) 

σε παραμέτρους που άπτονται της προστασίας και διατήρησης των ειδών των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων·

ζ) 

στην απόδοση των υπόλοιπων στοιχείων ιχνηλασιμότητας του ισχύοντος συστήματος ταυτοποίησης και καταχώρισης των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 108 παράγραφος 3.

Άρθρο 120

Εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων

1.  

Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει κανόνες για:

α) 

την ομοιόμορφη εφαρμογή της πρόσβασης στα δεδομένα των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, καθώς και για τις τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες λειτουργίας των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων όπως αναφέρονται στο άρθρο 109 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ)·

β) 

τις τεχνικές προϋποθέσεις και όρους για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων των κρατών μελών και αναγνώριση της πλήρους λειτουργικότητας των συστημάτων ανταλλαγής δεδομένων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 110 παράγραφος 1 στοιχείο β).

2.  

Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να εκδίδει κανόνες για:

α) 

την ομοιόμορφη εφαρμογή του συστήματος ταυτοποίησης και καταχώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 1 για τα διάφορα είδη ή κατηγορίες δεσποζόμενων χερσαίων ζώων ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του·

β) 

την ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 108 παράγραφος 5 στοιχείο γ) σχετικά με τους εξουσιοδοτημένους φορείς ή τα εξουσιοδοτημένα φυσικά πρόσωπα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 108 παράγραφος 5, και τις προϋποθέσεις ορισμού τους·

γ) 

τις τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες, τους μορφότυπους, τον σχεδιασμό και τους λειτουργικούς κανόνες για τα μέσα και τις μεθόδους ταυτοποίησης συμπεριλαμβανομένων:

i) 

των χρονικών περιόδων για την εφαρμογή των μέσων και των μεθόδων ταυτοποίησης·

ii) 

της κατάργησης, τροποποίησης ή αντικατάστασης των μέσων και των μεθόδων ταυτοποίησης καθώς και των προθεσμιών για την πραγματοποίηση παρόμοιων δραστηριοτήτων και

iii) 

της διαμόρφωσης του κωδικού αναγνώρισης·

δ) 

τις τεχνικές προδιαγραφές, τους μορφότυπους και τους λειτουργικούς κανόνες για τα έγγραφα ταυτοποίησης και μετακίνησης που προβλέπονται στο άρθρο 112 στοιχείο β), στο άρθρο 113 παράγραφος 1 στοιχείο β), στο άρθρο 114 παράγραφος 1 στοιχείο γ), στο άρθρο 115 στοιχείο β) και στο άρθρο 117 στοιχείο β)·

ε) 

την ομοιόμορφη εφαρμογή της πρόσβασης στα δεδομένα των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές και κανόνες λειτουργίας των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 109 παράγραφος 1 στοιχείο ε)·

στ) 

τις προθεσμίες, τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες για τη διαβίβαση των πληροφοριών από τους υπευθύνους επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και για την καταχώρηση των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων·

ζ) 

τις κατευθυντήριες γραμμές και τις διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ζώων, κατά περίπτωση·

η) 

την πρακτική εφαρμογή εξαιρέσεων από τις υποχρεώσεις ταυτοποίησης και καταχώρισης που προβλέπονται στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 119 παράγραφος 1.

3.  
Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.Τμήμα 2

Το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό

Άρθρο 121

Απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας για το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό δεσποζόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών και ιπποειδών

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται ή αποθηκεύουν ζωικό αναπαραγωγικό υλικό επισημαίνουν το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό των δεσποζόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών και ιπποειδών με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να ιχνηλατηθεί ως προς:

α) 

τα ζώα δότες·

β) 

την ημερομηνία συλλογής· και

γ) 

τις εγκαταστάσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού όπου πραγματοποιήθηκε η συλλογή, η παραγωγή, η επεξεργασία και η αποθήκευση.

2.  

Η επισήμανση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα εξής:

α) 

η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

β) 

η ιχνηλασιμότητα του εν λόγω ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, οι μετακινήσεις του εντός και μεταξύ των κρατών μελών και η είσοδός του στην Ένωση.

Άρθρο 122

Ανάθεση εξουσιών όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας για το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό

1.  
Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας για το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που ανήκουν στα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα, τα χοιροειδή και τα ιπποειδή, οι οποίες συμπληρώνουν τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 121.
2.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας για το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που ανήκουν άλλα είδη εκτός των βοοειδών, των αιγοπροβάτων, των χοιροειδών και των ιπποειδών, όπου κρίνεται αναγκαίο για:

α) 

την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου νόσων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

β) 

την ιχνηλασιμότητα του εν λόγω ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, τις μετακινήσεις του εντός και μεταξύ των κρατών μελών και την είσοδό του στην Ένωση.

3.  

Κατά την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή θα βασίζει τις εν λόγω πράξεις στα ακόλουθα:

α) 

στα είδη των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων από τα οποία προέρχεται το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό·

β) 

στο υγειονομικό καθεστώς των ζώων δοτών·

γ) 

στον κίνδυνο που ενέχει το εν λόγω ζωικό αναπαραγωγικό υλικό·

δ) 

στον τύπο του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού·

ε) 

στον τύπο συλλογής, παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης ζωικού αναπαραγωγικού υλικού ·

στ) 

στα συνήθη χαρακτηριστικά των μετακινήσεων για τα οικεία είδη και τις κατηγορίες των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού αυτών·

ζ) 

σε παραμέτρους που άπτονται της προστασίας και διατήρησης των ειδών των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων·

η) 

σε άλλα στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στην ιχνηλασιμότητα του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού.

Άρθρο 123

Εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας για το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, κανόνες σχετικά με:

α) 

τις τεχνικές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές για τη σήμανση που προβλέπονται στο άρθρο 121 παράγραφος 1·

β) 

τις λειτουργικές απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που προβλέπονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 1.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων στο εσωτερικό της ΈνωσηςΤμήμα 1

Γενικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις

Άρθρο 124

Γενικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για να διασφαλίζεται ότι με τη μετακίνηση των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων δεν διακυβεύεται το υγειονομικό καθεστώς του τόπου προορισμού όσον αφορά:

α) 

τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

β) 

αναδυόμενες νόσους.

2.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα χερσαία ζώα από τις εγκαταστάσεις τους και παραλαμβάνουν τα εν λόγω ζώα, μόνο εάν αυτά πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) 

προέρχονται από εγκαταστάσεις που:

i) 

έχουν καταχωριστεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 93· ή

ii) 

έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1 και το άρθρο 98, όταν αυτό απαιτείται από το άρθρο 94 παράγραφος 1 ή από το άρθρο 95· ή

iii) 

τους έχει χορηγηθεί παρέκκλιση από την απαίτηση καταχώρισης του άρθρου 84·

β) 

πληρούν τις απαιτήσεις ταυτοποίησης και καταχώρισης των άρθρων 112, 113, 114, 115 και 117 και τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120.

Άρθρο 125

Μέτρα πρόληψης ασθενειών σχετικά με τη μεταφορά

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων λαμβάνουν τα κατάλληλα και αναγκαία προληπτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι:

α) 

δεν τίθεται σε κίνδυνο το υγειονομικό καθεστώς των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων κατά τη μεταφορά·

β) 

οι εργασίες μεταφοράς των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων δεν προκαλούν τη δυνητική εξάπλωση των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) στον άνθρωπο και στα ζώα·

γ) 

λαμβάνονται μέτρα καθαρισμού, απολύμανσης, εντομοκτονίας και τρωκτικοκτονίας στον εξοπλισμό και τα μέσα μεταφοράς και άλλα κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης, ανάλογα με τους κινδύνους που ενέχουν οι πράξεις μεταφοράς.

2.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις για τον καθαρισμό, την απολύμανση, την εντομοκτονία και την τρωκτικοκτονία στον εξοπλισμό και τα μέσα μεταφοράς, καθώς και τη χρήση βιοκτόνων για τους σκοπούς αυτούς·

β) 

άλλα κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου.Τμήμα 2

Μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών

Άρθρο 126

Γενικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων μεταξύ κρατών μελών

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα χερσαία ζώα σε άλλο κράτος μέλος μόνο εφόσον τα εν λόγω ζώα πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) 

δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα νόσου·

β) 

προέρχονται από καταχωρισμένη ή εγκεκριμένη εγκατάσταση:

i) 

όπου δεν υπάρχει μη φυσιολογική θνησιμότητα απροσδιόριστης αιτίας·

ii) 

η οποία δεν υπόκειται σε περιορισμούς μετακίνησης που αφορούν το είδος που πρόκειται να μετακινηθεί σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1, στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο α), στο άρθρο 62, στο άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο γ), στο άρθρο 74 παράγραφος 1 και στο άρθρο 79, καθώς και με τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2, τα άρθρα 63 και 67, το άρθρο 71 παράγραφος 3, το άρθρο 74 παράγραφος 4 και το άρθρο 83 παράγραφος 2 ή με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στα άρθρα 257 και 258 και με τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 259, εκτός εάν έχουν εγκριθεί παρεκκλίσεις από τους περιορισμούς μετακίνησης σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες·

iii) 

η οποία δεν βρίσκεται σε απαγορευμένη ζώνη σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημείο ii), στα άρθρα 64 και 65, στο άρθρο 74 παράγραφος 1, στο άρθρο 79, καθώς και με τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 67, το άρθρο 71 παράγραφος 3, το άρθρο 74 παράγραφος 4 και το άρθρο 83 παράγραφος 2 ή με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στα άρθρα 257 και 258 και με τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 259, εκτός εάν έχουν χορηγηθεί παρεκκλίσεις σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες·

γ) 

δεν έχουν έρθει σε επαφή με δεσποζόμενα χερσαία ζώα που υπόκεινται σε περιορισμούς μετακίνησης που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημεία ii) και iii) ή με δεσποζόμενα χερσαία ζώα που ανήκουν σε ένα από τα καταγεγραμμένα είδη χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος, για επαρκές χρονικό διάστημα πριν από την ημερομηνία της προβλεπόμενης μετακίνησης σε άλλο κράτος μέλος, και άρα ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εξάπλωσης νόσων λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων θεμάτων:

i) 

της περιόδου επώασης και των οδών μετάδοσης των καταγεγραμμένων νόσων και των εν λόγω αναδυόμενων νόσων·

ii) 

του τύπου της σχετικής εγκατάστασης·

iii) 

των ειδών και των κατηγοριών των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων·

iv) 

άλλων επιδημιολογικών παραγόντων·

δ) 

πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα τμήματα 3 έως 8 (άρθρα 130 έως 154).

2.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα που μετακινούνται προς άλλο κράτος μέλος αποστέλλονται απευθείας στον τόπο προορισμού τους στο άλλο κράτος μέλος, εκτός εάν χρειάζεται να σταματήσουν σε τόπο ανάπαυσης για λόγους καλής μεταχείρισης των ζώων.

Άρθρο 127

Υποχρεώσεις υπευθύνων επιχειρήσεων στον τόπο προορισμού

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των εγκαταστάσεων και σφαγείων που παραλαμβάνουν δεσποζόμενα χερσαία ζώα από άλλο κράτος μέλος:

α) 

ελέγχουν:

i) 

ότι υπάρχουν τα μέσα ή οι μέθοδοι ταυτοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 112 στοιχείο α), στο άρθρο 113 παράγραφος 1 στοιχείο α), στο άρθρο 114 παράγραφος 1, στοιχεία α) και β), στο άρθρο 115 στοιχείο α) και στο άρθρο 117 στοιχείο α) καθώς και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120·

ii) 

ότι υπάρχουν και έχουν συμπληρωθεί σωστά τα έγγραφα ταυτοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 112 στοιχείο β), στο άρθρο 113 παράγραφος 1 στοιχείο β), στο άρθρο 114 παράγραφος 1 στοιχείο γ), στο άρθρο 117 στοιχείο β) και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120·

β) 

ελέγχουν ότι υπάρχουν τα πιστοποιητικά υγείας των ζώων που προβλέπονται στο άρθρο 143 και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) ή τις υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 151 και στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 151 παράγραφοι 3 και 4·

γ) 

ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού, μετά από έλεγχο των παραληφθέντων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων, σχετικά με τυχόν παρατυπίες όσον αφορά:

i) 

τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα που παρέλαβαν·

ii) 

τα μέσα ή τις μεθόδους ταυτοποίησης που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο i)·

iii) 

τα έγγραφα που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο ii) και στο στοιχείο β).

2.  
Σε περίπτωση παρατυπίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), ο υπεύθυνος επιχείρησης απομονώνει τα ζώα που αφορά η εν λόγω παρατυπία ώσπου να αποφασίσει η αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού σχετικά με αυτά.

Άρθρο 128

Απαγόρευση μετακινήσεων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων εκτός της επικράτειας κράτους μέλους για σκοπούς εκρίζωσης νόσων

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων δεν μετακινούν δεσποζόμενα χερσαία ζώα που προορίζονται για σφαγή με σκοπό την εκρίζωση νόσου στο πλαίσιο προγράμματος εκρίζωσης που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 ή 2 σε άλλο κράτος μέλος εκτός εάν το κράτος μέλος προορισμού και, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος διέλευσης, έχουν εκ των προτέρων δώσει έγκριση για τη μετακίνηση.

Άρθρο 129

Γενικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται στους υπευθύνους επιχειρήσεων για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που διέρχονται από τα κράτη μέλη, αλλά προορίζονται για εξαγωγή από την Ένωση σε τρίτες χώρες ή εδάφη

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων διασφαλίζουν ότι τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτη χώρα ή έδαφος και που διέρχονται από την επικράτεια άλλου κράτους μέλους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 124, 125, 126 και 128.Τμήμα 3

Ειδικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις σε άλλα κράτη μέλη οπληφόρων και πουλερικών

Άρθρο 130

Μετακινήσεις δεσποζόμενων οπληφόρων και πουλερικών σε άλλα κράτη μέλη

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν οπληφόρα και πουλερικά από εγκατάσταση ενός κράτους μέλους σε άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον τα εν λόγω ζώα πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις όσον αφορά τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ):

α) 

δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ή σημείο των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) κατά τη στιγμή της μετακίνησης·

β) 

έχουν περάσει περίοδο παραμονής κατάλληλη για τις εν λόγω καταγεγραμμένες νόσους, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία των δεσποζόμενων οπληφόρων και πουλερικών που πρόκειται να μετακινηθούν·

γ) 

για χρονική περίοδο κατάλληλη για τις εν λόγω καταγεγραμμένες νόσους και το είδος και την κατηγορία των οπληφόρων ή πουλερικών που πρόκειται να μετακινηθούν, κανένα οπληφόρο ή πουλερικό δεν έχει εισέλθει στην εγκατάσταση προέλευσης εφόσον σχετική απαίτηση περιλαμβάνεται στους κανόνες που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 131 ή το άρθρο 135·

δ) 

θεωρείται ότι δεν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την εξάπλωση των εν λόγω καταγεγραμμένων νόσων στον τόπο προορισμού, με βάση:

i) 

το υγειονομικό καθεστώς ως προς τις συναφείς νόσους για τα είδη ή τις κατηγορίες των δεσποζόμενων οπληφόρων και πουλερικών που πρόκειται να μετακινηθούν, λαμβάνοντας υπόψη την υγειονομική κατάσταση στον τόπο προορισμού·

ii) 

τα αποτελέσματα εργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων που απαιτούνται προκειμένου να τεκμηριωθεί το υγειονομικό καθεστώς που απαιτείται για την εν λόγω μετακίνηση·

iii) 

τον εμβολιασμό ή άλλα μέτρα πρόληψης νόσων ή μετριασμού κινδύνου με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της σχετικής νόσου στους τόπους προορισμού ή διέλευσης.

Άρθρο 131

Ανάθεση αρμοδιοτήτων για τη μετακίνηση δεσποζόμενων οπληφόρων και πουλερικών σε άλλα κράτη μέλη

1.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 για:

α) 

τις περιόδους παραμονής που αναφέρονται στο άρθρο 130 στοιχείο β)·

β) 

το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τον περιορισμό της εισόδου δεσποζόμενων οπληφόρων ή πουλερικών σε εγκαταστάσεις πριν από τη μετακίνηση που προβλέπεται στο άρθρο 130 στοιχείο γ)·

γ) 

συμπληρωματικές απαιτήσεις για να διασφαλιστεί ότι τα δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά δεν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την εξάπλωση των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 130 στοιχείο δ)·

δ) 

άλλα αναγκαία μέτρα μετριασμού κινδύνου για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 130.

2.  

Η Επιτροπή βασίζει τους κανόνες που ορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στα ακόλουθα:

α) 

στις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) που αφορούν το καταγεγραμμένο είδος ή κατηγορία των δεσποζόμενων οπληφόρων ή πουλερικών που πρόκειται να μετακινηθούν·

β) 

στο υγειονομικό καθεστώς ως προς τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) στις εγκαταστάσεις, στα διαμερίσματα, στις ζώνες και στα κράτη μέλη προέλευσης και προορισμού·

γ) 

στον τύπο της σχετικής εγκατάστασης και στον τύπο της παραγωγής στους τόπους προέλευσης και προορισμού·

δ) 

στον τύπο της σχετικής μετακίνησης·

ε) 

στα είδη και τις κατηγορίες των δεσποζόμενων οπληφόρων ή πουλερικών που πρόκειται να μετακινηθούν·

στ) 

στην ηλικία των δεσποζόμενων οπληφόρων ή πουλερικών που πρόκειται να μετακινηθούν·

ζ) 

σε άλλους επιδημιολογικούς παράγοντες.

Άρθρο 132

Δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά που μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος και προορίζονται για σφαγή

1.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων σφαγείων που παραλαμβάνουν δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά από άλλο κράτος μέλος προβαίνουν στη σφαγή των εν λόγω ζώων το συντομότερο δυνατόν μετά την άφιξή τους και το αργότερο μέσα σε χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
2.  
Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264, σχετικά με τον χρόνο της σφαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.Τμήμα 4

Πρακτικές συγκέντρωσης για δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά

Άρθρο 133

Παρέκκλιση για εργασίες συγκέντρωσης

1.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 126 παράγραφος 2, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλλουν τα δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά το πολύ σε τρεις εργασίες συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια μετακίνησης από το κράτος μέλος προέλευσης σε άλλο κράτος μέλος.
2.  
Οι εργασίες συγκέντρωσης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται μόνο σε εγκατάσταση εγκεκριμένη για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1 και το άρθρο 99 παράγραφοι 3 και 4.

Ωστόσο, το κράτος μέλος προέλευσης δύναται να επιτρέπει να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην επικράτειά του επί του μέσου μεταφοράς, για τη συγκέντρωση δεσποζόμενων οπληφόρων ή πουλερικών απευθείας από τις εγκαταστάσεις προέλευσής τους, υπό τον όρο ότι τα ζώα αυτά δεν θα εκφορτώνονται ξανά στη διάρκεια αυτής της συγκέντρωσης και προτού φθάσουν:

α) 

στην εγκατάστασή ή στον τελικό τόπο προορισμού· ή

β) 

για την επόμενη συγκέντρωση σε εγκατάσταση εγκεκριμένη για τον σκοπό αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1 και το άρθρο 99 παράγραφοι 4 και 5.

Άρθρο 134

Απαιτήσεις πρόληψης νόσων για τις εργασίες συγκέντρωσης

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που διενεργούν εργασίες συγκέντρωσης διασφαλίζουν ότι:

α) 

τα δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά που συναθροίζονται έχουν το ίδιο υγειονομικό καθεστώς ή, σε περίπτωση που δεν έχουν το ίδιο υγειονομικό καθεστώς, ισχύει το κατώτερο υγειονομικό καθεστώς για όλα τα ζώα που συγκεντρώνονται·

β) 

τα δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά συγκεντρώνονται και μετακινούνται στον τελικό τόπο προορισμού τους σε άλλο κράτος μέλος το συντομότερο δυνατό μετά από την έξοδο από την εγκατάσταση προέλευσης, και το αργότερο μέσα σε χρονικό πλαίσιο που θα καθορίζεται σε κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 135 στοιχείο γ)·

γ) 

έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα βιοπροφύλαξης για να εξασφαλιστεί ότι τα δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά που συγκεντρώνονται:

i) 

δεν έρχονται σε επαφή με δεσποζόμενα οπληφόρα ή πουλερικά κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος·

ii) 

δεν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την εξάπλωση των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) στα δεσποζόμενα οπληφόρα ή τα πουλερικά στον τόπο όπου λαμβάνει χώρα η συγκέντρωση·

δ) 

τα δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά ταυτοποιούνται όποτε απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό και συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα:

i) 

τα έγγραφα ταυτοποίησης και μετακίνησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 112 στοιχείο β), στο άρθρο 113 παράγραφος 1 στοιχείο β), στο άρθρο 114 παράγραφος 1 στοιχείο γ), στο άρθρο 115 στοιχείο β), στο άρθρο 117 στοιχείο β) και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 118 και το άρθρο 120, εκτός εάν προβλέπονται παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 2 και το άρθρο 119·

ii) 

τα πιστοποιητικά υγείας των ζώων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 143 και στο άρθρο 144 παράγραφος 1 στοιχείο γ), εκτός αν προβλέπονται παρεκκλίσεις από τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

iii) 

την υπεύθυνη δήλωση όπως προβλέπεται βάσει του άρθρου 151.

Άρθρο 135

Ανάθεση αρμοδιοτήτων όσον αφορά τις εργασίες συγκέντρωσης

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

ειδικούς κανόνες για τις εργασίες συγκέντρωσης, όταν ισχύουν άλλα μέτρα μετριασμού κινδύνου, επιπλέον των όσων προβλέπονται στο άρθρο 134 στοιχεία β) και γ)·

β) 

κριτήρια βάσει των οποίων τα κράτη μέλη προέλευσης δύνανται να επιτρέψουν τη διενέργεια εργασιών συγκέντρωσης στα μέσα μεταφοράς, όπως προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 133 παράγραφος 2·

γ) 

το χρονικό διάστημα μεταξύ του χρόνου αναχώρησης των δεσποζόμενων οπληφόρων ή πουλερικών από την εγκατάσταση προέλευσής τους και της αναχώρησής τους από τον χώρο της συγκέντρωσης προς τον τελικό προορισμό τους σε άλλο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 134 στοιχείο β)·

δ) 

λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τα μέτρα βιοπροφύλαξης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 134 στοιχείο γ).Τμήμα 5

Μετακινήσεις σε άλλα κράτη μέλη δεσποζόμενων χερσαίων ζώων, πλην των δεσποζόμενων οπληφόρων και πουλερικών

Άρθρο 136

Μετακίνηση δεσποζόμενων χερσαίων ζώων, πλην των δεσποζόμενων οπληφόρων και πουλερικών σε άλλα κράτη μέλη και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα χερσαία ζώα πλην των δεσποζόμενων οπληφόρων και πουλερικών από μια εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος προς άλλο κράτος μέλος μόνο εφόσον τα εν λόγω ζώα δεν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την εξάπλωση των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) στον τόπο προορισμού.
2.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264, σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για να διασφαλίζεται ότι τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα, πλην των δεσποζόμενων οπληφόρων ή πουλερικών, δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την εξάπλωση των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3.  

Κατά τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων που θα καθορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή βασίζει τους εν λόγω κανόνες στα ακόλουθα:

α) 

στις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) που αφορούν το καταγεγραμμένο είδος ή κατηγορία των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που πρόκειται να μετακινηθούν·

β) 

στο υγειονομικό καθεστώς όσον αφορά τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) στις εγκαταστάσεις, στα διαμερίσματα, στις ζώνες και στα κράτη μέλη προέλευσης και στον τόπο προορισμού·

γ) 

στα είδη εγκατάστασης και στους τύπους παραγωγής στον τόπο προέλευσης και στον τόπο προορισμού·

δ) 

στα είδη μετακίνησης όσον αφορά την τελική χρήση των ζώων στον τόπο προορισμού·

ε) 

στα είδη και τις κατηγορίες των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που πρόκειται να μετακινηθούν·

στ) 

στην ηλικία των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που πρόκειται να μετακινηθούν·

ζ) 

σε άλλους επιδημιολογικούς παράγοντες.Τμήμα 6

Παρεκκλίσεις από τα μέτρα μετριασμού κινδύνου για μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και συμπληρωσή των εν λόγω μέτρων

Άρθρο 137

Δεσποζόμενα χερσαία ζώα που προορίζονται για εγκαταστάσεις υπό περιορισμό και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα χερσαία ζώα σε εγκατάσταση υπό περιορισμό μόνο εφόσον τα εν λόγω ζώα πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) 

προέρχονται από άλλη εγκατάσταση υπό περιορισμό·

β) 

δεν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την εξάπλωση καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) στα καταγεγραμμένα είδη ή στις κατηγορίες ζώων στην εγκατάσταση υπό περιορισμό του προορισμού, εκτός από την περίπτωση που η εν λόγω μετακίνηση εγκρίνεται για επιστημονικούς σκοπούς.

2.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 για:

α) 

λεπτομερείς κανόνες για τις μετακινήσεις των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων σε εγκαταστάσεις υπό περιορισμό επιπλέον αυτών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·

β) 

ειδικούς κανόνες για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων σε εγκαταστάσεις υπό περιορισμό όπου τα ισχύοντα μέτρα μετριασμού κινδύνου εγγυώνται ότι οι μετακινήσεις αυτές δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων εντός της εγκατάστασης υπό περιορισμό και των γύρω εγκαταστάσεων.

Άρθρο 138

Μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων για επιστημονικούς σκοπούς και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.  
Η αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού δύναται, εφόσον συμφωνεί η αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης, να εγκρίνει μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων προς την επικράτεια του κράτους μέλους προορισμού, για επιστημονικούς σκοπούς, σε περίπτωση που οι εν λόγω μετακινήσεις δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των τμημάτων 1 έως 5 (άρθρα 124 έως 136), με εξαίρεση τα άρθρα 124 και 125, το άρθρο 126 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) και το άρθρο 127.
2.  

Η αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού χορηγεί τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μόνο εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

οι αρμόδιες αρχές του τόπου προορισμού και προέλευσης:

i) 

έχουν συμφωνήσει σχετικά με τους όρους που διέπουν τις εν λόγω μετακινήσεις·

ii) 

διασφαλίζουν ότι υφίστανται τα αναγκαία μέτρα μετριασμού κινδύνου ώστε οι μετακινήσεις των εν λόγω ζώων να μην διακυβεύουν το υγειονομικό καθεστώς τόσο σε τόπους κατά τη διέλευση όσο και στους τόπους προορισμού όσον αφορά τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ)· και

iii) 

έχουν ενημερώσει, κατά περίπτωση, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διέλευσης σχετικά με την παρέκκλιση που χορηγήθηκε και με τους όρους σύμφωνα με τους οποίους χορηγείται· και

β) 

οι εν λόγω μετακινήσεις των εν λόγω ζώων πραγματοποιούνται με την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών των τόπων προέλευσης και προορισμού, και εφόσον συντρέχει λόγος, των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους διέλευσης.

3.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τους κανόνες για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από τις αρμόδιες αρχές, που συμπληρώνουν αυτούς που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 139

Παρεκκλίσεις σχετικά με χρήση για σκοπούς αναψυχής, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εργασία σε παραμεθόριες περιοχές και βόσκηση

1.  

Η αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού δύναται να χορηγεί παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις των τμημάτων 2 έως 5 (άρθρα 126 έως 136), εξαιρουμένου του άρθρου 126 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και των άρθρων 127 και 128, για μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ένωσης δεσποζόμενων χερσαίων ζώων μεταξύ των κρατών μελών, όταν οι εν λόγω μετακινήσεις πραγματοποιούνται για:

α) 

χρήση για σκοπούς αναψυχής σε παραμεθόριες περιοχές·

β) 

εκθέσεις και αθλητικές, πολιτιστικές και παρόμοιες εκδηλώσεις, που διοργανώνονται σε παραμεθόριες περιοχές·

γ) 

βόσκηση των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων σε κοινούς βοσκότοπους μεταξύ των κρατών μελών· ή

δ) 

εργασία των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων σε παραμεθόριες περιοχές των κρατών μελών.

2.  
Οι παρεκκλίσεις από την αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παράγραφο 1 αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών προέλευσης και προορισμού και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα μετριασμού κινδύνου για να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω μετακινήσεις δεν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο.
3.  
Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη χορήγηση παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
4.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264, σχετικά με τους κανόνες για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από την αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού, οι οποίοι συμπληρώνουν αυτούς που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 140

Ανάθεση αρμοδιοτήτων όσον αφορά τσίρκα, εκθέσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγική χρήση, ζωολογικούς κήπους, καταστήματα πώλησης ζώων συντροφιάς, καταφύγια ζώων και καταστήματα χονδρικής πώλησης

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

ειδικές απαιτήσεις που συμπληρώνουν τους κανόνες που καθορίζονται στα τμήματα 2 έως 5 (άρθρα 126 έως 136) για τις μετακινήσεις των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων για τους ακόλουθους σκοπούς:

i) 

τσίρκα, ζωολογικούς κήπους, καταστήματα ζώων συντροφιάς, καταφύγια ζώων και καταστήματα χονδρικής πώλησης·

ii) 

εκθέσεις και αθλητικές, πολιτιστικές και παρόμοιες εκδηλώσεις·

β) 

παρεκκλίσεις από τα τμήματα 2 έως 5 (άρθρα 126 έως 136), με εξαίρεση το άρθρο 126 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και τα άρθρα 127 και 128 για τις μετακινήσεις των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που αναφέρονται στο στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 141

Εκτελεστικές αρμοδιότητες για την έκδοση προσωρινών κανόνων για μετακινήσεις συγκεκριμένων ειδών ή κατηγοριών δεσποζόμενων χερσαίων ζώων

1.  

Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει προσωρινούς κανόνες επιπρόσθετα ή εναλλακτικά σε σχέση με εκείνους που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, για τις μετακινήσεις συγκεκριμένων ειδών ή κατηγοριών δεσποζόμενων χερσαίων ζώων, εφόσον:

α) 

οι απαιτήσεις μετακίνησης που καθορίζονται στο άρθρο 130, στο άρθρο 132 παράγραφος 1, στα άρθρα 133 και 134, στο άρθρο 136 παράγραφος 1, στο άρθρο 137 παράγραφος 1, στο άρθρο 138 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 139, και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφος 1 και το άρθρο 132 παράγραφος 2, το άρθρο 135, το άρθρο 136 παράγραφος 2, το άρθρο 137 παράγραφος 2, το άρθρο 138 παράγραφος 3, το άρθρο 139 παράγραφος 4 και το άρθρο 140 δεν μετριάζουν αποτελεσματικά τον κίνδυνο που ενέχει η μετακίνηση των εν λόγω ζώων· ή

β) 

μία καταγεγραμμένη νόσος που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) φαίνεται να εξαπλώνεται παρά τις απαιτήσεις μετακίνησης που ορίζονται σύμφωνα με τα τμήματα 1 έως 6 (άρθρα 124 έως 142).

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

2.  
Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης που αφορούν νόσους που συνιστούν κίνδυνο με ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο και λαμβάνουν υπόψη τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 142, η Επιτροπή εκδίδει άμεσα εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 3.

Άρθρο 142

Θέματα που λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα

Κατά τη θέσπιση των κανόνων που καθορίζονται στις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο 137 παράγραφος 2, στο άρθρο 138 παράγραφος 3 και στο άρθρο 139 παράγραφος 4 καθώς και στα άρθρα 140 και 141, η Επιτροπή βασίζει τους εν λόγω κανόνες στα ακόλουθα:

α) 

στους κινδύνους που ενέχουν οι μετακινήσεις που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις·

β) 

στο υγειονομικό καθεστώς όσον αφορά τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) στους τόπους προέλευσης, διέλευσης και προορισμού·

γ) 

στα καταγεγραμμένα είδη για τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

δ) 

στα μέτρα βιοπροφύλαξης που εφαρμόζονται στους τόπους προέλευσης, διέλευσης και προορισμού·

ε) 

σε τυχόν ειδικούς όρους στις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα·

στ) 

στα ειδικά χαρακτηριστικά των μετακινήσεων για τον τύπο εγκατάστασης και για το είδος και την κατηγορία των συγκεκριμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων·

ζ) 

σε άλλους επιδημιολογικούς παράγοντες.Τμήμα 7

Υγειονομική πιστοποίηση

Άρθρο 143

Υποχρέωση των υπευθύνων επιχειρήσεων να διασφαλίζουν ότι τα ζώα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν τα ακόλουθα είδη και κατηγορίες δεσποζόμενων χερσαίων ζώων σε άλλο κράτος μέλος μόνο αν τα εν λόγω ζώα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων το οποίο έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 149 παράγραφος 1:

α) 

οπληφόρα·

β) 

πουλερικά·

γ) 

δεσποζόμενα χερσαία ζώα εκτός των οπληφόρων και των πουλερικών, τα οποία προορίζονται για εγκατάσταση υπό περιορισμό·

δ) 

δεσποζόμενα χερσαία ζώα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου, όταν απαιτείται σύμφωνα με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 144 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

2.  
Στις περιπτώσεις στις οποίες τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα επιτρέπεται να εγκαταλείψουν απαγορευμένη ζώνη που προβλέπεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημείο ii), στο άρθρο 56 και στο άρθρο 64 παράγραφος 1 και υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1, στο άρθρο 65 παράγραφος 1, στο άρθρο 74 παράγραφος 1, στο άρθρο 79 ή στο άρθρο 80 ή στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2, το άρθρο 67, το άρθρο 71 παράγραφος 3 και το άρθρο 74 παράγραφος 4, το άρθρο 83 παράγραφος 3, ή το άρθρο 259 και τα ζώα ανήκουν σε είδη που υπόκεινται στα εν λόγω μέτρα ελέγχου νόσων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων δεν μετακινούν τα εν λόγω δεσποζόμενα χερσαία ζώα στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους ή από ένα κράτος μέλος σε άλλο παρά μόνον αν τα ζώα που πρέπει να μετακινηθούν συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων το οποίο έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 149 παράγραφος 1.

Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι το εν λόγω πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να εκδοθεί για μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων εντός του οικείου κράτους μέλους εάν η εν λόγω αρχή κρίνει ότι υφίσταται εναλλακτικό σύστημα που διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα της μεταφοράς των εν λόγω ζώων, καθώς και ότι τα εν λόγω ζώα πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις που ισχύουν για παρόμοια μετακίνηση.

3.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ότι το πιστοποιητικό υγείας των ζώων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συνοδεύει τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα από τον τόπο προέλευσής τους στον τελικό τόπο προορισμού τους, εκτός αν προβλέπονται ειδικά μέτρα σε κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147.

Άρθρο 144

Εξουσιοδότηση όσον αφορά την υποχρέωση των υπευθύνων επιχειρήσεων να διασφαλίζουν ότι τα ζώα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων

1.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις για την υγειονομική πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφος 1, για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων τα οποία δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την εξάπλωση νόσου λόγω:

i) 

των ειδών ή των κατηγοριών των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που μετακινούνται και των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) για τις οποίες είναι καταγεγραμμένα είδη·

ii) 

των μεθόδων διατήρησης και του τύπου της παραγωγής των εν λόγω ειδών και κατηγοριών δεσποζόμενων χερσαίων ζώων·

iii) 

της προβλεπόμενης χρήσης των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων· ή

iv) 

του τόπου προορισμού των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες ο τόπος προορισμού τους βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος με τον τόπο προέλευσής τους, αλλά προηγείται διέλευση από άλλο κράτος μέλος προκειμένου να φθάσουν στον τόπο προορισμό τους·

β) 

τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την υγειονομική πιστοποίηση που προβλέπονται στο άρθρο 143 παράγραφος 1 όταν λαμβάνονται ειδικά μέτρα μετριασμού κινδύνου σχετικά με την επιτήρηση ή τη βιοπροφύλαξη, λαμβανομένων υπόψη των ζητημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα οποία διασφαλίζουν:

i) 

την ιχνηλασιμότητα των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που μετακινούνται·

ii) 

ότι τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα που μετακινούνται πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις που προβλέπονται στα τμήματα 1 έως 6 (άρθρα 124 έως 142)·

γ) 

την απαίτηση για υγειονομική πιστοποίηση για τις μετακινήσεις ειδών και κατηγοριών δεσποζόμενων χερσαίων ζώων εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 143 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) σε περιπτώσεις όπου η πιστοποίηση της υγείας των ζώων είναι επιτακτική για να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω μετακίνηση συμμορφώνεται με τις υγειονομικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις, που προβλέπονται στα τμήματα 1 έως 6 (άρθρα 124 έως 142)·

2.  

Κατά τη θέσπιση των ειδικών κανόνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

α) 

την εκτίμηση της αρμόδιας αρχής σχετικά με τη βιοπροφύλαξη που εφαρμόζουν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β), καθώς και σε οποιουσδήποτε κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6·

β) 

την ικανότητα της αρμόδιας αρχής στον βαθμό που είναι αναγκαίο και κατάλληλο για να λάβει μέτρα και να διεξαγάγει τις δραστηριότητες που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1·

γ) 

το επίπεδο γνώσεων σχετικά με την υγεία των ζώων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 και την ενθάρρυνση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2·

δ) 

τη διεξαγωγή των επισκέψεων για την υγεία των ζώων, που προβλέπονται στο άρθρο 25 ή άλλες υφιστάμενες σχετικές επιτηρήσεις και ελέγχους·

ε) 

τις επιδόσεις της αρμόδιας αρχής όσον αφορά τις υποχρεώσεις της δυνάμει του συστήματος κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 19 έως 22 και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 3 και το άρθρο 23·

στ) 

την εφαρμογή της επιτήρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 και των προγραμμάτων επιτήρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 και σε οποιουσδήποτε κανόνες θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 29 και 30.

3.  
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημεία i) έως iv) κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων για την υγειονομική πιστοποίηση που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

Άρθρο 145

Περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων

1.  

Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων που αναφέρεται στο άρθρο 143 περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

την εγκατάσταση ή τον τόπο προέλευσης, την εγκατάσταση ή τον τόπο προορισμού και, κατά περίπτωση, τις εγκαταστάσεις για εργασίες συγκέντρωσης ή για ανάπαυση των συγκεκριμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων·

β) 

το μέσο μεταφοράς και τον μεταφορέα·

γ) 

περιγραφή των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων·

δ) 

τον αριθμό των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων·

ε) 

την ταυτοποίηση και την καταχώριση των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται από τα άρθρα 112, 113, 114, 115 και 117 καθώς και από οποιουσδήποτε κανόνες θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 118 και 120, εκτός εάν προβλέπονται παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 119· και

στ) 

τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αποδειχθεί ότι τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα πληρούν τις σχετικές υγειονομικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις που προβλέπονται στα τμήματα 1 έως 6 (άρθρα 124 έως 142).

2.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων μπορεί να περιλαμβάνει άλλες πληροφορίες που απαιτούνται με βάση άλλη νομοθεσία της Ένωσης.

Άρθρο 146

Ανάθεση εξουσιών και εκτελεστικές πράξεις σχετικά με το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων

1.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων που προβλέπονται στο άρθρο 145 παράγραφος 1 για διαφορετικά είδη και κατηγορίες δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και για συγκεκριμένους τύπους μετακίνησης που προβλέπονται στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 147·

β) 

πρόσθετες πληροφορίες που θα περιέχονται στο πιστοποιητικό υγείας των ζώων, που προβλέπονται στο άρθρο 145 παράγραφος 1.

2.  
Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει κανόνες για τον μορφότυπο των υποδειγμάτων των πιστοποιητικών υγείας των ζώων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 147

Εξουσιοδότηση όσον αφορά συγκεκριμένους τύπους μετακίνησης δεσποζόμενων χερσαίων ζώων

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με ειδικά μέτρα, παρεκκλίνοντα ή συμπληρωματικά προς την υποχρέωση των υπευθύνων επιχειρήσεων να διασφαλίζουν ότι τα ζώα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων που προβλέπεται στο άρθρο 143 και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 144 για τους ακόλουθους τύπους μετακίνησης δεσποζόμενων χερσαίων ζώων:

α) 

μετακινήσεις δεσποζόμενων οπληφόρων και πουλερικών που διέρχονται από τους χώρους συγκέντρωσης που προβλέπονται στο άρθρο 133 πριν φτάσουν στον τελικό τόπο προορισμού τους·

β) 

μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων τα οποία πρέπει να επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους ή να μετακινηθούν σε διαφορετικό προορισμό, για έναν ή περισσότερους από τους εξής λόγους:

i) 

η προβλεπόμενη διαδρομή τους διακόπηκε απρόσμενα για λόγους καλής μεταχείρισης των ζώων·

ii) 

απρόβλεπτα ατυχήματα ή συμβάντα κατά τη διαδρομή·

iii) 

απορρίφθηκαν στον τόπο προορισμού σε κράτος μέλος ή στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης·

iv) 

απορρίφθηκαν σε τόπο συγκέντρωσης ή ανάπαυσης·

v) 

απορρίφθηκαν σε τρίτη χώρα ή έδαφος·

γ) 

μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που προορίζονται για εκθέσεις και αθλητικές, πολιτιστικές και παρόμοιες εκδηλώσεις και στη συνέχεια επιστροφή τους στον τόπο προέλευσης.

Άρθρο 148

Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων για συνεργασία με την αρμόδια αρχή για την υγειονομική πιστοποίηση

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων:

α) 

παρέχουν στην αρμόδια αρχή όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη συμπλήρωση του πιστοποιητικού υγείας των ζώων που προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφοι 1 και 2 καθώς και σε οποιουσδήποτε κανόνες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 146 παράγραφος 1 ή το άρθρο 147 πριν από την πραγματοποίηση της μετακίνησης·

β) 

αν κρίνεται αναγκαίο, διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω δεσποζόμενα χερσαία ζώα υποβάλλονται σε ελέγχους εγγράφων, ταυτότητας και σωματικούς ελέγχους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 149 παράγραφος 3.

Άρθρο 149

Ευθύνη της αρμόδιας αρχής για την υγειονομική πιστοποίηση

1.  

Η αρμόδια αρχή, ύστερα από αίτηση του υπευθύνου επιχείρησης, εκδίδει πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τη μετακίνηση δεσποζόμενων χερσαίων ζώων, στις περιπτώσεις που απαιτείται από το άρθρο 143 ή από κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 1, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις μετακίνησης:

α) 

οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 124, στο άρθρο 125 παράγραφος 1, στα άρθρα 126, 128, 129, 130, 134 και 134, στο άρθρο 136 παράγραφος 1, στο άρθρο 137 παράγραφος 1, και στα άρθρα 138 και 139·

▼C1

β) 

οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 2, το άρθρο 131 παράγραφος 1, το άρθρο 135, το άρθρο 136 παράγραφος 2, το άρθρο 137 παράγραφος 2, το άρθρο 138 παράγραφος 3 το άρθρο 139 παράγραφος 4 και το άρθρο 140·

▼B

γ) 

οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 141.

2.  

Τα πιστοποιητικά υγείας των ζώων:

α) 

ελέγχονται, σφραγίζονται και υπογράφονται από επίσημο κτηνίατρο·

β) 

εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα που προβλέπεται στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 4 στοιχείο γ) κατά τη διάρκεια του οποίου τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα που καλύπτονται από το πιστοποιητικό εξακολουθούν να πληρούν τις υγειονομικές εγγυήσεις που περιέχονται στο πιστοποιητικό.

3.  
Ο επίσημος κτηνίατρος, πριν υπογράψει το πιστοποιητικό υγείας των ζώων, επαληθεύει, με ελέγχους των εγγράφων, της ταυτότητας καθώς και σωματικούς ελέγχους, όπως προβλέπεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 4, ότι τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα που καλύπτονται από το πιστοποιητικό πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.
4.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

τα είδη των ελέγχων των εγγράφων, της ταυτότητας καθώς και των σωματικών ελέγχων για τα διάφορα είδη και κατηγορίες των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που πρέπει να πραγματοποιούνται από τον επίσημο κτηνίατρο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 προκειμένου να επαληθεύεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου·

β) 

τα χρονικά πλαίσια για την εκτέλεση των εν λόγω ελέγχων των εγγράφων, της ταυτότητας καθώς και των σωματικών ελέγχων και εξετάσεων και της έκδοσης πιστοποιητικών υγείας των ζώων από τον επίσημο κτηνίατρο πριν από τη μετακίνηση φορτίων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων·

γ) 

τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών υγείας των ζώων.

Άρθρο 150

Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά υγείας των ζώων

Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά υγείας των ζώων που συντάσσονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διαβιβάζονται μέσω του συστήματος TRACES μπορούν να αντικαθιστούν τα συνοδευτικά πιστοποιητικά υγείας των ζώων που προβλέπονται στο άρθρο 149 παράγραφος 1 εφόσον:

α) 

τα εν λόγω ηλεκτρονικά πιστοποιητικά υγείας των ζώων περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει το υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων σύμφωνα με το άρθρο 145 και τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 146·

β) 

διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των εν λόγω δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και η σύνδεση μεταξύ των εν λόγω ζώων και του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού υγείας των ζώων·

γ) 

διασφαλίζεται η πρόσβαση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού στα ηλεκτρονικά έγγραφα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Άρθρο 151

Υπεύθυνη δήλωση από τους υπευθύνους επιχειρήσεων για μετακινήσεις σε άλλα κράτη μέλη

1.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων στον τόπο προέλευσης συντάσσουν υπεύθυνη δήλωση για μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων από τον τόπο προέλευσής τους σε ένα κράτος μέλος προς τον τόπο προορισμού τους σε άλλο κράτος μέλος και διασφαλίζουν ότι το έγγραφο αυτό συνοδεύει τα εν λόγω ζώα στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται να συνοδεύονται από το πιστοποιητικό υγείας των ζώων που προβλέπεται στο άρθρο 143 παράγραφοι 1 και 2.
2.  

Η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δεσποζόμενα χερσαία ζώα:

α) 

τον τόπο προέλευσής τους, τον τόπο προορισμού και, κατά περίπτωση, τυχόν τόπους συγκέντρωσης ή ανάπαυσης·

β) 

το μέσο μεταφοράς και τον μεταφορέα·

γ) 

την περιγραφή των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων, το είδος, την κατηγορία και τον αριθμό τους·

δ) 

την ταυτοποίηση και την καταχώριση, όταν απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 112, 113, 114 και 115 και με το άρθρο 117 στοιχείο α) καθώς με οποιουσδήποτε κανόνες θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 120·

ε) 

τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αποδειχθεί ότι τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις που προβλέπονται στα τμήματα 1 έως 6 (άρθρα 124 έως 142).

3.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

τους λεπτομερείς κανόνες για το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για διάφορα είδη και κατηγορίες ζώων·

β) 

τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η υπεύθυνη δήλωση εκτός από εκείνες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4.  
Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει κανόνες για τα υποδείγματα των υπεύθυνων δηλώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.Τμήμα 8

Κοινοποίηση των μετακινήσεων των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων σε άλλα κράτη μέλη

Άρθρο 152

Υποχρέωση των υπευθύνων επιχειρήσεων όσον αφορά την κοινοποίηση των μετακινήσεων των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων σε άλλα κράτη μέλη

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, εκτός των μεταφορέων, κοινοποιούν εκ των προτέρων στην αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους προέλευσής τις σκοπούμενες μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων από το εν λόγω κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος όταν:

α) 

τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων το οποίο έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 149 και 150 και οποιουσδήποτε κανόνες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 149 παράγραφος 4·

β) 

τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων για δεσποζόμενα χερσαία ζώα όταν μετακινούνται από μια απαγορευμένη ζώνη και υπόκεινται σε μέτρα ελέγχου νόσων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 143 παράγραφος 2·

γ) 

τα ζώα λαμβάνουν άδεια παρέκκλισης από την απαίτηση για υγειονομική πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 144 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή υπόκεινται στους ειδικούς κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 144 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

δ) 

απαιτείται κοινοποίηση σύμφωνα με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 1.

Για τους σκοπούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων παρέχουν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσής τους όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε να μπορέσει να κοινοποιήσει τις μετακινήσεις των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 1.

Άρθρο 153

Ευθύνη της αρμόδιας αρχής για την κοινοποίηση των μετακινήσεων σε άλλα κράτη μέλη

1.  
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού τις μετακινήσεις των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 152.
2.  
Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται πριν από την εν λόγω μετακίνηση και, όταν είναι δυνατόν, μέσω του συστήματος TRACES.
3.  
Τα κράτη μέλη ορίζουν περιφέρειες για τη διαχείριση των κοινοποιήσεων των μετακινήσεων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.
4.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης μπορεί να επιτρέπει στον σχετικό υπεύθυνο επιχείρησης να κοινοποιεί μερικώς ή πλήρως τις μετακινήσεις των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων μέσω TRACES στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού.

Άρθρο 154

Εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις για την κοινοποίηση των μετακινήσεων από τους υπευθύνους επιχειρήσεων και από την αρμόδια αρχή

1.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

την απαίτηση για εκ των προτέρων κοινοποίηση από τους υπευθύνους επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 152, για τις μετακινήσεις των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία ανήκουν σε είδη και κατηγορίες πλην εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του εν λόγω άρθρου, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ιχνηλασιμότητα των μετακινήσεων των εν λόγω ειδών ή κατηγοριών είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις υγειονομικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις που ορίζονται στα τμήματα 1 έως 6 (άρθρα 124 έως 142)·

β) 

τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κοινοποίηση των μετακινήσεων των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων, όπως προβλέπεται στα άρθρα 152 και 153·

γ) 

τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για την κοινοποίηση των μετακινήσεων των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων σε περίπτωση διακοπών του ρεύματος και άλλων δυσλειτουργιών του συστήματος TRACES·

δ) 

τις απαιτήσεις για τον ορισμό περιφερειών από τα κράτη μέλη για τη διαχείριση της κοινοποίησης των μετακινήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 153 παράγραφος 3.

2.  

Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με:

α) 

τις λεπτομέρειες που αφορούν τις κοινοποιήσεις των μετακινήσεων των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων από:

i) 

τους υπευθύνους επιχειρήσεων προς την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 152·

ii) 

την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης προς το κράτος μέλος προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 153·

β) 

τις προθεσμίες για:

i) 

την παροχή από τον υπεύθυνο επιχείρησης των αναγκαίων πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 152 τις οποίες πρέπει να υποβάλει ο υπεύθυνος επιχείρησης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης·

ii) 

την κοινοποίηση των μετακινήσεων των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 153 παράγραφος 1.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Μετακινήσεις άγριων χερσαίων ζώων

Άρθρο 155

Άγρια χερσαία ζώα

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν άγρια ζώα από έναν οικότοπο σε ένα κράτος μέλος σε έναν οικότοπο ή εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος μόνον όταν:

α) 

οι μετακινήσεις των εν λόγω άγριων ζώων από τον οικότοπό τους διεξάγονται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην ενέχουν σημαντικό κίνδυνο εξάπλωσης των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή αναδυόμενων νόσων κατά τη διέλευση ή στον τόπο προορισμού·

β) 

τα άγρια ζώα δεν προέρχονται από οικότοπο σε απαγορευμένη ζώνη που υπόκειται σε περιορισμούς μετακινήσεων ως προς το είδος ζώου στο οποίο ανήκουν λόγω της εμφάνισης καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ή λόγω αναδυόμενης νόσου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 70 παράγραφος 2 και σε οποιουσδήποτε κανόνες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 3 στοιχείο β), το άρθρο 71 παράγραφος 3 και το άρθρο 83 παράγραφος 3 ή στα μέτρα έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στα άρθρα 257 και 258 και στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 259, εκτός εάν έχουν χορηγηθεί παρεκκλίσεις σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες·

γ) 

τα άγρια ζώα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων ή άλλα έγγραφα όταν είναι αναγκαία η υγειονομική πιστοποίηση, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι υγειονομικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου και οι κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ)·

δ) 

οι μετακινήσεις κοινοποιούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού, όταν απαιτείται πιστοποιητικό υγείας των ζώων από τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 1 στοιχείο γ)· και

ε) 

η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού έχουν συμφωνήσει να πραγματοποιηθεί η εν λόγω μετακίνηση.

2.  
Όταν απαιτείται υγειονομική πιστοποίηση από τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 1 στοιχείο γ), για τις μετακινήσεις άγριων χερσαίων ζώων εφαρμόζονται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 145 και 148, στο άρθρο 149 παράγραφοι 1, 2 και 3, και στο άρθρο 150 και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 146 και 147 και με το άρθρο 149 παράγραφος 4.
3.  
Όταν απαιτείται κοινοποίηση των μετακινήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, για τις μετακινήσεις άγριων χερσαίων ζώων εφαρμόζονται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 152 και 153 και στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 154 παράγραφος 1.

Άρθρο 156

Εξουσιοδοτήσεις σχετικά με τη μετακίνηση άγριων χερσαίων ζώων

1.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

τις υγειονομικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις άγριων χερσαίων ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 155 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)·

β) 

τις υγειονομικές απαιτήσεις για την εισαγωγή άγριων χερσαίων ζώων κατά τη μεταφορά τους από το φυσικό περιβάλλον προς εγκαταστάσεις·

γ) 

τους τύπους των μετακινήσεων άγριων χερσαίων ζώων και τις σχετικές καταστάσεις οι οποίοι ή οι οποίες απαιτείται να συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων ή άλλο έγγραφο και τις απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του εν λόγω πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου·

δ) 

την κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού στην περίπτωση μετακινήσεων άγριων χερσαίων ζώων μεταξύ των κρατών μελών και τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην εν λόγω κοινοποίηση.

2.  

Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει κανόνες που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 155 καθώς και στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου όσον αφορά:

α) 

τα υποδείγματα των εντύπων των πιστοποιητικών υγείας των ζώων και άλλων εγγράφων που απαιτείται να συνοδεύουν τις μετακινήσεις των άγριων χερσαίων ζώων, όταν προβλέπεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου·

β) 

τις λεπτομέρειες κοινοποίησης που πρέπει να δοθούν από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης και τις προθεσμίες για τις εν λόγω κοινοποιήσεις, όταν προβλέπονται στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού στο εσωτερικό της ΈνωσηςΤμήμα 1

Γενικές απαιτήσεις

Άρθρο 157

Γενικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης για να διασφαλίζεται ότι με τη μετακίνηση του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού δεν διακυβεύεται το υγειονομικό καθεστώς των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων του τόπου προορισμού όσον αφορά:

α) 

τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

β) 

αναδυόμενες νόσους.

2.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν ζωικό αναπαραγωγικό υλικό από τις εγκαταστάσεις τους και παραλαμβάνουν το εν λόγω ζωικό αναπαραγωγικό υλικό μόνον αν τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) 

προέρχονται από εγκαταστάσεις που:

i) 

έχουν καταχωριστεί στο μητρώο των εγκαταστάσεων από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 93 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και δεν προβλέπεται καμία παρέκκλιση από το κράτος μέλος προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 85·

ii) 

έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1, όταν αυτή η έγκριση απαιτείται από το άρθρο 94 παράγραφος 1 ή το άρθρο 95·

β) 

πληρούν τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας του άρθρου 121 παράγραφος 1 και οποιωνδήποτε κανόνων θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 1.

3.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 125 για τη μεταφορά του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού δεσποζόμενων χερσαίων ζώων.
4.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων δεν μετακινούν ζωικό αναπαραγωγικό υλικό από μια εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος προς μια εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος, εκτός αν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού έχει δώσει ρητή έγκριση για την εν λόγω μετακίνηση, σε περίπτωση που το εν λόγω ζωικό αναπαραγωγικό υλικό απαιτείται να καταστραφεί με σκοπό την εκρίζωση νόσου ως μέρος προγράμματος εκρίζωσης που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 ή 2.

Άρθρο 158

Υποχρεώσεις υπευθύνων επιχειρήσεων στον τόπο προορισμού

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των εγκαταστάσεων στον τόπο προορισμού που παραλαμβάνουν ζωικό αναπαραγωγικό υλικό από εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος:

α) 

ελέγχουν για την ύπαρξη:

i) 

των σημείων σύμφωνα με το άρθρο 121 και με τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 122·

ii) 

των πιστοποιητικών υγείας των ζώων που προβλέπονται στο άρθρο 161·

β) 

ενημερώνουν, μετά από έλεγχο του παραληφθέντος ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, την αρμόδια αρχή στον τόπο προορισμού σχετικά με κάθε παρατυπία όσον αφορά:

i) 

το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό που παρέλαβαν·

ii) 

τα σημεία που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο i)·

iii) 

τα πιστοποιητικά υγείας των ζώων που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο ii).

2.  
Σε περίπτωση παρατυπίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), ο σχετικός υπεύθυνος επιχείρησης διατηρεί το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό αποθηκευμένο χωριστά μέχρις ότου η αρμόδια αρχή λάβει απόφαση σχετικά με αυτό.Τμήμα 2

Μετακινήσεις σε άλλα κράτη μέλη ζωικού αναπαραγωγικού υλικού δεσποζόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών ιπποειδών και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών

Άρθρο 159

Υποχρεώσεις υπευθύνων επιχειρήσεων για μετακινήσεις σε άλλα κράτη μέλη ζωικού αναπαραγωγικού υλικού δεσποζόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών ιπποειδών και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό δεσποζόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών, ιπποειδών και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών σε άλλο κράτος μέλος μόνον αν το εν λόγω ζωικό αναπαραγωγικό υλικό πληροί τους ακόλουθους όρους:

α) 

συλλέγεται, παράγεται, υποβάλλεται σε επεξεργασία και αποθηκεύεται σε εγκαταστάσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που έχουν εγκριθεί για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1 και το άρθρο 99·

β) 

έχει συλλεχθεί από ζώα δότες τα οποία πληρούν τις απαραίτητες υγειονομικές απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό δεν θα διασπείρει τις καταγεγραμμένες νόσους·

γ) 

έχει συλλεχθεί, παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία, αποθηκευτεί και μεταφερθεί κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα διασπείρει τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

2.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων δεν μετακινούν ζωικό αναπαραγωγικό υλικό δεσποζόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών, ιπποειδών και ζωικό αναπαραγωγικό υλικό πουλερικών από εγκατάσταση ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που υπόκειται σε περιορισμούς μετακίνησης των εν λόγω καταγεγραμμένων ειδών σύμφωνα με:

α) 

το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και ε), το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημείο ii), το άρθρο 56, το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 62 παράγραφος 1, το άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το άρθρο 74 παράγραφος 1, και τα άρθρα 79 και 80·

β) 

τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2, τα άρθρα 63 και 67, το άρθρο 71 παράγραφος 3, το άρθρο 74 παράγραφος 4 και το άρθρο 83 παράγραφος 2· και

γ) 

τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στα άρθρα 257 και 258 και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 259, εκτός εάν στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 258 προβλέπονται παρεκκλίσεις.

Οι περιορισμοί που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό συλλέχθηκε πριν από την εν λόγω εμφάνιση της εστίας και αποθηκεύτηκε χωριστά από άλλο ζωικό αναπαραγωγικό υλικό.

Άρθρο 160

Ανάθεση εξουσιών για μετακινήσεις σε άλλα κράτη μέλη ζωικού αναπαραγωγικού υλικού δεσποζόμενων βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων, ιπποειδών και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών

1.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264, σχετικά με τις υγειονομικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού δεσποζόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών, ιπποειδών και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών σε άλλα κράτη μέλη που προβλέπονται στο άρθρο 159, με τις οποίες προσδιορίζει:

α) 

τους κανόνες για τη συλλογή, την παραγωγή, την επεξεργασία και την αποθήκευση ζωικού αναπαραγωγικού υλικού των εν λόγω δεσποζόμενων ζώων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 159 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

β) 

τις υγειονομικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 159 παράγραφος 1 στοιχείο β) για δεσποζόμενα ζώα από τα οποία συλλέχθηκε ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, και όσον αφορά απομόνωση ή καραντίνα για τα εν λόγω ζώα·

γ) 

εργαστηριακές και άλλες εξετάσεις που πρέπει να διενεργηθούν σε δεσποζόμενα ζώα δότες και σε ζωικό αναπαραγωγικό υλικό·

δ) 

τις υγειονομικές απαιτήσεις για τη συλλογή, την παραγωγή, την επεξεργασία, την αποθήκευση ή άλλες διαδικασίες και τη μεταφορά που προβλέπονται στο άρθρο 159 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

2.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 264, σχετικά με τις υγειονομικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού δεσποζόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών, ιπποειδών και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών σε άλλα κράτη μέλη που προβλέπονται στο άρθρο 159, με τις οποίες προσδιορίζει τις παρεκκλίσεις για τους υπευθύνους επιχειρήσεων από τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 159, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που συνδέονται με το εν λόγω ζωικό αναπαραγωγικό υλικό καθώς και τυχόν μέτρων μετριασμού κινδύνου που εφαρμόζονται.Τμήμα 3

Υγειονομική πιστοποίηση και κοινοποίηση των μετακινήσεων

Άρθρο 161

Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων σχετικά με την υγειονομική πιστοποίηση για τις μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού δεσποζόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών, ιπποειδών και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών, και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν ζωικό αναπαραγωγικό υλικό δεσποζόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών, ιπποειδών και ζωικό αναπαραγωγικό υλικό πουλερικών σε άλλο κράτος μέλος εφόσον τα προϊόντα αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων το οποίο έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.
2.  

Στις περιπτώσεις που αναπαραγωγικό υλικό δεσποζόμενων ζώων επιτρέπεται να εγκαταλείψει απαγορευμένη ζώνη που υποβάλλεται:

α) 

σε μέτρα ελέγχου νόσων τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημείο ii), στα άρθρα 56, 64 και 65, στο άρθρο 74 παράγραφος 1 και στο άρθρο 79 και σε οποιουσδήποτε κανόνες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2, το άρθρο 67, το άρθρο 71 παράγραφος 3, το άρθρο 74 παράγραφος 4, το άρθρο 83 παράγραφος 2· ή

β) 

σε μέτρα έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στα άρθρα 257 και 258 και στους κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 259,

και το εν λόγω αναπαραγωγικό υλικό ανήκει σε είδη που υπόκεινται στα εν λόγω μέτρα ελέγχου νόσων ή στα μέτρα έκτακτης ανάγκης, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν το εν λόγω ζωικό αναπαραγωγικό υλικό στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους ή από το ένα κράτος μέλος σε άλλο μόνον εφόσον συνοδεύεται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 149 παράγραφος 1, εκτός εάν έχουν χορηγηθεί παρεκκλίσεις από την απαίτηση για υγειονομική πιστοποίηση σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο.

Η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι το εν λόγω πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να εκδοθεί για μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού εντός του οικείου κράτους μέλους εάν η εν λόγω αρχή κρίνει ότι υφίσταται εναλλακτικό σύστημα που διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα της μεταφοράς του εν λόγω ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, καθώς και ότι το εν λόγω αναπαραγωγικό υλικό συμμορφώνεται με τις υγειονομικές απαιτήσεις που ισχύουν για παρόμοια μετακίνηση.

3.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι το πιστοποιητικό υγείας των ζώων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνοδεύει το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό από τον τόπο προέλευσής του στον τόπο προορισμού.
4.  
Η αρμόδια αρχή, ύστερα από σχετικό αίτημα από έναν υπεύθυνο επιχείρησης, εκδίδει πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 του τίτλου Ι του μέρους IV.
5.  
Τα άρθρα 148, 149 και 150 και οι κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 146, 147 και με το άρθρο 149 παράγραφος 4 εφαρμόζονται στην υγειονομική πιστοποίηση του αναπαραγωγικού υλικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το άρθρο 151 παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου και οι κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 151 παράγραφος 3 εφαρμόζονται στις υπεύθυνες δηλώσεις για μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού.
6.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 264, σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις για τα πιστοποιητικά υγείας των ζώων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για τις μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού δεσποζόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών, ιπποειδών και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών τα οποία δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο εξάπλωσης των καταγεγραμμένων νόσων λόγω:

α) 

της φύσης του σχετικού ζωικού αναπαραγωγικού υλικού ή του είδους του ζώου από το οποίο προέρχεται το εν λόγω αναπαραγωγικό υλικό·

β) 

των μεθόδων παραγωγής και επεξεργασίας στην εγκατάσταση ζωικού αναπαραγωγικού υλικού·

γ) 

της προβλεπόμενης χρήσης του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού·

δ) 

των εναλλακτικών μέτρων μετριασμού κινδύνου που ισχύουν για το είδος και την κατηγορία του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και της εγκατάστασης του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού·

ε) 

του τόπου προορισμού του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, όταν ο τόπος προορισμού βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος με τον τόπο προέλευσης, αλλά προηγείται διέλευση του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού από άλλο κράτος μέλος προκειμένου να φθάσει στον τόπο προορισμού.

Άρθρο 162

Περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων

1.  

Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό που προβλέπεται στο άρθρο 161 περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

την εγκατάσταση προέλευσης του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και την εγκατάσταση ή τον τόπο προορισμού·

β) 

τον τύπο του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και τα είδη των δεσποζόμενων ζώων δοτών·

γ) 

τον όγκο ή τον αριθμό του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού·

δ) 

τη σήμανση του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, όταν απαιτείται από το άρθρο 121 παράγραφος 1 και από οποιουσδήποτε κανόνες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 1·

ε) 

τις αναγκαίες πληροφορίες για να αποδειχθεί ότι το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό του φορτίου πληροί τις απαιτήσεις μετακίνησης για το σχετικό είδος που προβλέπονται στα άρθρα 157 και 159 και σε οποιουσδήποτε κανόνες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 160.

2.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό που προβλέπεται στο άρθρο 161 μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με άλλη νομοθεσία της Ένωσης.
3.  
Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 264, σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στο πιστοποιητικό υγείας των ζώων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·
4.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 264, σχετικά με την υγειονομική πιστοποίηση για διαφορετικούς τύπους ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και από διαφορετικά είδη ζώων.
5.  
Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει κανόνες όσον αφορά τα υποδείγματα των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 163

Κοινοποίηση μετακινήσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού δεσποζόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών, ιπποειδών και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών σε άλλα κράτη μέλη

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων:

α) 

ενημερώνουν την αρμόδια αρχή στο οικείο κράτος μέλος προέλευσης πριν από την προβλεπόμενη μετακίνηση του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού δεσποζόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών, ιπποειδών και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών σε άλλο κράτος μέλος όταν:

i) 

το εν λόγω ζωικό αναπαραγωγικό υλικό πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων σύμφωνα με το άρθρο 161 παράγραφος 1 ή 2·

ii) 

απαιτείται κοινοποίηση μετακίνησης σύμφωνα με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 5 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου για το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου·

β) 

παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να μπορεί η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης να κοινοποιεί τη μετακίνηση του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.  
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης κοινοποιεί πριν από την εν λόγω μετακίνηση και, όταν είναι δυνατόν, μέσω του συστήματος TRACES στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού οποιαδήποτε μετακίνηση του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού δεσποζόμενων βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών, ιπποειδών και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει των παραγράφων 5 και 6.
3.  
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν για τη διαχείριση των κοινοποιήσεων τις περιφέρειες που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 3.
4.  
Το άρθρο 153 παράγραφος 4 εφαρμόζεται για την κοινοποίηση ζωικού αναπαραγωγικού υλικού από τους υπευθύνους επιχειρήσεων.
5.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

την απαίτηση για εκ των προτέρων κοινοποίηση από τους υπευθύνους επιχειρήσεων για τις μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο ii) του παρόντος άρθρου, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ιχνηλασιμότητα αυτών των μετακινήσεων είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις υγειονομικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις που ορίζονται στα τμήματα 1 και 2 (άρθρα 157 έως 160)·

β) 

τις αναγκαίες πληροφορίες για την κοινοποίηση των μετακινήσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·

γ) 

τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για την κοινοποίηση των μετακινήσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού σε περίπτωση διακοπών του ρεύματος και άλλων διαταραχών του συστήματος TRACES.

6.  

Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με:

α) 

την παροχή πληροφοριών για τις μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού από υπευθύνους επιχειρήσεων προς την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους προέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1·

β) 

την κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης προς το κράτος μέλος προορισμού των μετακινήσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, σύμφωνα με την παράγραφο 2·

γ) 

τις προθεσμίες για:

i) 

την παροχή πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 από τον υπεύθυνο επιχείρησης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης·

ii) 

την κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης των μετακινήσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.Τμήμα 4

Μετακινήσεις σε άλλα κράτη μέλη ζωικού αναπαραγωγικού υλικού δεσποζόμενων χερσαίων ζώων πλην των βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών ιπποειδών και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών

Άρθρο 164

Ζωικό αναπαραγωγικό υλικό δεσποζόμενων χερσαίων ζώων πέραν των βοοειδών, των αιγοπροβάτων, των χοιροειδών, των ιπποειδών και πέραν του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών

1.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν σε άλλο κράτος μέλος το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που ανήκουν σε άλλα είδη πέραν των βοοειδών, των αιγοπροβάτων, των χοιροειδών και των ιπποειδών και πέραν του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών, μόνον αν τα εν λόγω προϊόντα δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την εξάπλωση των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) στα καταγεγραμμένα είδη στον τόπο προορισμού, λαμβανομένου υπόψη του υγειονομικού καθεστώτος στον τόπο προορισμού.
2.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264, όσον αφορά τις υγειονομικές απαιτήσεις, την υγειονομική πιστοποίηση και τις απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μετακινήσεις του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που ανήκουν σε άλλα πέραν των βοοειδών, των αιγοπροβάτων, των χοιροειδών και των ιπποειδών και πέραν του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα:

α) 

τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) για τα σχετικά καταγεγραμμένα είδη·

β) 

τα είδη ζώων από τα οποία έχει συλλεχθεί το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό και τον τύπο του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού·

γ) 

το υγειονομικό καθεστώς στους τόπους προέλευσης και προορισμού·

δ) 

τον τύπο συλλογής, παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης·

ε) 

άλλους επιδημιολογικούς παράγοντες.

3.  

Σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται υγειονομική πιστοποίηση και κοινοποίηση των μετακινήσεων του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, σύμφωνα με την παράγραφο 2:

α) 

για την εν λόγω πιστοποίηση ισχύουν οι κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 161 παράγραφοι 1 έως 5 και στο άρθρο 162 παράγραφοι 1 και 2 και οι κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 161 παράγραφος 6 και το άρθρο 162 παράγραφοι 3 έως 5·

β) 

για την κοινοποίηση μετακινήσεων ισχύουν οι κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 163 παράγραφοι 1, 2 και 4 και οι κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 163 παράγραφος 5.Τμήμα 5

Παρεκκλίσεις

Άρθρο 165

Ζωικό αναπαραγωγικό υλικό που προορίζεται για επιστημονικούς σκοπούς και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.  
Η αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού δύναται, εφόσον συμφωνεί η αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης, να εγκρίνει μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού προς την επικράτεια του κράτους μέλους προορισμού, για επιστημονικούς σκοπούς, όταν οι εν λόγω μετακινήσεις δεν πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 159 έως 164.
2.  

Η αρμόδια αρχή χορηγεί παρεκκλίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μόνον εφόσον ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

α) 

οι αρμόδιες αρχές του τόπου προορισμού και προέλευσης:

i) 

έχουν συμφωνήσει σχετικά με τους όρους που διέπουν τις προταθείσες μετακινήσεις·

ii) 

διασφαλίζουν ότι υφίστανται τα αναγκαία μέτρα μετριασμού κινδύνου ώστε οι μετακινήσεις των εν λόγω ζώων να μην διακυβεύουν το υγειονομικό καθεστώς κατά τη διέλευση και στους τόπους προορισμού όσον αφορά τις καταγεγραμμένες νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

iii) 

έχουν ενημερώσει, κατά περίπτωση, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διέλευσης σχετικά με την παρέκκλιση που χορηγήθηκε και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους χορηγείται·

β) 

οι εν λόγω μετακινήσεις πραγματοποιούνται με την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών των τόπων προέλευσης και προορισμού και, αν συντρέχει περίπτωση, των αρμοδίων αρχών οποιωνδήποτε κρατών μελών διέλευσης.

3.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με τους κανόνες για τη χορήγηση παρεκκλίσεων από τις αρμόδιες αρχές, που συμπληρώνουν αυτούς που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Παραγωγή, μεταποίηση και διανομή στο εσωτερικό της Ένωσης προϊόντων ζωικής προέλευσης

Άρθρο 166

Γενικές υγειονομικές υποχρεώσεις για τους υπευθύνους επιχειρήσεων και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για να διασφαλίζεται ότι σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ένωση τα προϊόντα αυτά δεν προκαλούν την εξάπλωση:

α) 

των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ), λαμβανομένου υπόψη του υγειονομικού καθεστώτος του τόπου παραγωγής, επεξεργασίας ή προορισμού·

β) 

αναδυόμενων νόσων.

2.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης δεν προέρχονται από εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις τροφίμων ούτε έχουν παραχθεί από ζώα τα οποία προέρχονται από εγκαταστάσεις που υπόκεινται:

α) 

σε μέτρα έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στα άρθρα 257 και 258 ή σε οποιουσδήποτε κανόνες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 259, εκτός εάν, στους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 259, προβλέπονται παρεκκλίσεις από την απαίτηση η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·

β) 

σε περιορισμούς μετακινήσεων που εφαρμόζονται σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα και σε προϊόντα ζωικής προέλευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ), στο άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο ε), στο άρθρο 56, στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο α), στο άρθρο 62 παράγραφος 1, στο άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο γ), στο άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο β), στο άρθρο 74 παράγραφος 1 στοιχείο α), στο άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3, στο άρθρο 79, στο άρθρο 81 και στο άρθρο 82 παράγραφοι 2 και 3, και στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2, τα άρθρα 63 και 67, το άρθρο 70 παράγραφος 3, το άρθρο 71 παράγραφος 3, το άρθρο 74 παράγραφος 4, το άρθρο 76 παράγραφος 5 και το άρθρο 83 παράγραφος 2, εκτός αν στους κανόνες αυτούς έχουν προβλεφθεί παρεκκλίσεις από τους εν λόγω περιορισμούς στις μετακινήσεις.

3.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με λεπτομερείς απαιτήσεις που συμπληρώνουν τις αναφερόμενες:

α) 

στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σχετικά με τα προληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων μετριασμού κινδύνου· και

β) 

στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου σχετικά με τους περιορισμούς στις μετακινήσεις προϊόντων ζωικής προέλευσης.

4.  

Κατά την έκδοση των αναφερόμενων στην παράγραφο 3 κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή βασίζει τις εν λόγω πράξεις στα εξής:

α) 

στην εν λόγω καταγεγραμμένη νόσο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο είδος το οποίο αφορά· και

β) 

στους συνεπαγόμενους κινδύνους.

Άρθρο 167

Υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων για πιστοποιητικά υγείας των ζώων και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν τα ακόλουθα προϊόντα ζωικής προέλευσης στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους ή προς κάποιο άλλο κράτος μέλος μόνον όταν τα εν λόγω προϊόντα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων το οποίο έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3:

α) 

προϊόντα ζωικής προέλευσης:

i) 

τα οποία επιτρέπεται να μετακινούνται από μια απαγορευμένη ζώνη η οποία υπόκειται σε μέτρα έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 259·

ii) 

τα οποία προέρχονται από ζώα που ανήκουν σε είδη τα οποία υπόκεινται στα εν λόγω μέτρα έκτακτης ανάγκης·

β) 

προϊόντα ζωικής προέλευσης:

i) 

τα οποία επιτρέπεται να μετακινούνται από μια απαγορευμένη ζώνη που υποβάλλεται σε μέτρα ελέγχου νόσων, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1, το άρθρο 55 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημείο ii), το άρθρο 56, το άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 62 παράγραφος 1, το άρθρο 64, το άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 74 παράγραφος 1 στοιχείο α) και τα άρθρα 79 και 80, καθώς και τους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2, τα άρθρα 63 και 67, και το άρθρο 71 παράγραφος 3, το άρθρο 74 παράγραφος 4 και το άρθρο 83 παράγραφος 2·

ii) 

τα οποία προέρχονται από ζώα που ανήκουν σε είδη τα οποία υπόκεινται στα εν λόγω μέτρα ελέγχου νόσων.

Η σχετική αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι το εν λόγω πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να εκδοθεί για μετακινήσεις προϊόντων ζωικής προέλευσης εντός του οικείου κράτους μέλους εάν η εν λόγω αρχή κρίνει ότι υφίσταται εναλλακτικό σύστημα που διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα της μεταφοράς των εν λόγω προϊόντων, καθώς και ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις που ισχύουν για παρόμοιες μετακινήσεις.

2.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης συνοδεύονται από το πιστοποιητικό υγείας των ζώων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, από τον τόπο προέλευσής τους στον τόπο προορισμού τους.
3.  
Η αρμόδια αρχή, ύστερα από αίτημα από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνο επιχείρησης, εκδίδει πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις προϊόντων ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
4.  
Για την υγειονομική πιστοποίηση για τις μετακινήσεις των προϊόντων ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύουν τα άρθρα 148, 149 και 150 και οι κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 146 και 147 και του άρθρου 149 παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου.
5.  

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264, σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις για το πιστοποιητικό υγείας των ζώων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και σχετικά με τους όρους για τις εν λόγω παρεκκλίσεις, για τις μετακινήσεις προϊόντων ζωικής προέλευσης που δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο εξάπλωσης νόσων λόγω των ακόλουθων παραγόντων:

α) 

των σχετικών τύπων προϊόντων ζωικής προέλευσης·

β) 

των μέτρων μετριασμού κινδύνου που εφαρμόζονται στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, έτσι ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης των νόσων·

γ) 

της προβλεπόμενης χρήσης των προϊόντων ζωικής προέλευσης·

δ) 

του τόπου προορισμού των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Άρθρο 168

Περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων και κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις

1.  

Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 167 παράγραφος 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

την εγκατάσταση ή τον τόπο προέλευσης και την εγκατάσταση ή τον τόπο προορισμού·

β) 

περιγραφή των σχετικών προϊόντων ζωικής προέλευσης·

γ) 

την ποσότητα των προϊόντων ζωικής προέλευσης·

δ) 

την ταυτοποίηση των προϊόντων ζωικής προέλευσης, στις περιπτώσεις που απαιτείται από το άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο η) ή από οποιουσδήποτε κανόνες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 67 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)·

ε) 

τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης πληρούν τις απαιτήσεις περιορισμού μετακινήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 166 παράγραφος 2 και σε οποιουσδήποτε κανόνες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 166 παράγραφος 3.

2.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνει κι άλλες πληροφορίες που απαιτούνται με βάση άλλη νομοθεσία της Ένωσης.
3.  
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264, σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στο πιστοποιητικό υγείας των ζώων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
4.  
Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίζει κανόνες όσον αφορά τα υποδείγματα των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.

Άρθρο 169

Κοινοποίηση των μετακινήσεων προϊόντων ζωικής προέλευσης σε άλλα κράτη μέλη

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων:

α) 

ενημερώνουν την αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος προέλευσης πριν από την προβλεπόμενη μετακίνηση των προϊόντων ζωικής προέλευσης στις περιπτώσεις που τα εν λόγω φορτία πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 1·

β) 

παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία ώστε να μπορέσει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης να κοινοποιήσει την εν λόγω μετακίνηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.  
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης κοινοποιεί, πριν από τη μετακίνηση και, όταν είναι δυνατόν, μέσω του συστήματος TRACES, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού τις μετακινήσεις των προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει των παραγράφων 5 και 6.
3.  
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν για τη διαχείριση των κοινοποιήσεων τις περιφέρειες που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 3.
4.  
Το άρθρο 153 παράγραφος 4 εφαρμόζεται για την κοινοποίηση των μετακινήσεων προϊόντων ζωικής προέλευσης από τους υπευθύνους επιχειρήσεων.
5.  

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 264 σχετικά με:

α) 

τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κοινοποίηση των μετακινήσεων προϊόντων ζωικής προέλευσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·

β) 

τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για την κοινοποίηση των μετακινήσεων προϊόντων ζωικής προέλευσης σε περίπτωση διακοπών του ρεύματος και άλλων δυσλειτουργιών του συστήματος TRACES.

6.  

Η Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με:

α) 

τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από υπευθύνους επιχειρήσεων προς την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους προέλευσης για τις μετακινήσεις προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1·

β) 

την κοινοποίηση των μετακινήσεων προϊόντων ζωικής προέλευσης που πρέπει να γίνει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης προς το κράτος μέλος προορισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2·

γ) 

τις προθεσμίες για:

i) 

παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνο επιχείρησης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης·

ii) 

κοινοποίηση των μετακινήσεων προϊόντων ζωικής προέλευσης που πρέπει να γίνει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 266 παράγραφος 2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Πεδίο εφαρμογής των εθνικών μέτρων

Άρθρο 170

Εθνικά μέτρα σχετικά με τον έλεγχο των νόσων και τις μετακινήσεις ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού

1.  
Τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να λαμβάνουν εθνικά μέτρα για τη θέση υπό έλεγχο των καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων και του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού τους εντός των εδαφών τους.
2.  

Τα εν λόγω εθνικά μέτρα:

α) 

λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες για τη μετακίνηση ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που ορίζονται στα κεφάλαι