EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0687

Υπόθεση C-687/21: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Hagen (Γερμανία) στις 16 Νοεμβρίου 2021 — BL κατά Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Hagen

ΕΕ C 64 της 7.2.2022, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 64/16


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Amtsgericht Hagen (Γερμανία) στις 16 Νοεμβρίου 2021 — BL κατά Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Hagen

(Υπόθεση C-687/21)

(2022/C 64/26)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Amtsgericht Hagen

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγων: BL

Εναγομένη: Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Hagen

Προδικαστικά ερωτήματα

1.

Εφαρμόζεται ο κανόνας περί αποζημίωσης που προβλέπεται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (1) (άρθρο 82 του ΓΚΠΔ) στην περίπτωση της μη υλικής ζημίας, δεδομένης της ασάφειας όσον αφορά τις προβλεπόμενες έννομες συνέπειες;

2.

Απαιτείται, για να θεμελιωθεί αξίωση αποζημίωσης, πέραν της άνευ αδείας γνωστοποίησης των δεδομένων που πρέπει να προστατευθούν σε μη δικαιούμενο τρίτο, η διάγνωση της προβαλλόμενης από τον ενάγοντα μη υλικής ζημίας;

3.

Αρκεί, για να στοιχειοθετηθεί παράβαση του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων (όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα, εισόδημα, εργοδότης) να διαβιβάζονται εγγράφως σε τρίτον εκ παραδρομής, από σφάλμα των υπαλλήλων της οικείας επιχείρησης, τυπωμένα σε χαρτί;

4.

Υφίσταται παράνομη περαιτέρω επεξεργασία μέσω τυχαίας διαβίβασης (κοινολόγησης) σε τρίτο, σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση έχει διαβιβάσει εκ παραδρομής διά των υπαλλήλων της σε έντυπη μορφή σε μη δικαιούμενο τρίτο τα δεδομένα τα οποία παρεμπιπτόντως έχουν εισαχθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων (άρθρο 2, παράγραφος 1, άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο στ', άρθρο 6, παράγραφος 1, άρθρο 24, του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων);

5.

Υφίσταται μη υλική ζημία, κατά την έννοια του άρθρου 82 του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, όταν ο τρίτος στον οποίο περιήλθε το έγγραφο που περιέχει τα προσωπικά δεδομένα δεν έλαβε γνώση των δεδομένων προτού επιστραφεί το έγγραφο στο οποίο περιέχονται οι πληροφορίες, ή αρκεί για την ύπαρξη μη υλικής ζημίας, κατά την έννοια του άρθρου 82 του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, η δυσαρέσκεια του προσώπου του οποίου τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάσθηκαν παρανόμως, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση άνευ αδείας κοινολόγησης υφίσταται η πιθανότητα, η οποία δεν μπορεί να αποκλεισθεί, της περαιτέρω διάδοσης των δεδομένων έναντι αγνώστου αριθμού προσώπων ή ακόμη και της κατάχρησης των δεδομένων;

6.

Πόσο σοβαρή πρέπει να θεωρείται η παράβαση, δεδομένου ότι πρέπει να αποφεύγεται η τυχαία διαβίβαση στον τρίτο, μέσω καλύτερου ελέγχου των βοηθητικών υπαλλήλων που απασχολούνται στην επιχείρηση ή/και μέσω καλύτερης οργάνωσης της ασφάλειας των δεδομένων, όπως λ.χ. μέσω χωριστής πραγματοποίησης της παράδοσης των προϊόντων και των συμβατικών εγγράφων, ιδίως αυτών της χρηματοδότησης, με χωριστό σημείωμα παράδοσης ή με διαβίβαση εντός της επιχείρησης στους υπαλλήλους του τμήματος παράδοσης προϊόντων –χωρίς ανάμιξη του πελάτη στον οποίο παραδόθηκαν τα τυπωμένα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της εξουσιοδότησης παραλαβής (άρθρο 32, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 2, καθώς και άρθρο 4, σημείο 7, του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων);

7.

Έχει η αποκατάσταση της μη υλικής ζημίας την έννοια της επιβολής ποινής όπως στην περίπτωση της συμβατικής ποινής;


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ 2016, L 119, σ. 1).


Top