EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CO0621

Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 19ης Οκτωβρίου 2018.
Andy Wightman κ.λπ. κατά Secretary of State for Exiting the European Union.
Ταχεία διαδικασία.
Υπόθεση C-621/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:851

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

της 19ης Οκτωβρίου 2018 ( *1 )

«Ταχεία διαδικασία»

Στην υπόθεση C‑621/18,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [ανώτερο δικαστήριο (εφετείο), πρώτο τμήμα (Σκωτία), Ηνωμένο Βασίλειο] με απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 2018, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο αυθημερόν, στο πλαίσιο της δίκης

Andy Wightman,

Ross Greer,

Alyn Smith,

David Martin,

Catherine Stihler,

Jolyon Maugham,

Joanna Cherry

κατά

Secretary of State for Exiting the European Union,

παρισταμένων των:

Tom Brake,

Chris Leslie,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ,

αφού άκουσε τον εισηγητή δικαστή, C. G. Fernlund, και τον γενικό εισαγγελέα, M. Campos Sánchez-Bordona,

εκδίδει την ακόλουθη,

Διάταξη

1

Η αίτηση προδικαστικής απόφασης αφορά την ερμηνεία του άρθρου 50 ΣΕΕ.

2

Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ, αφενός, των Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin και Jolyon Maugham, καθώς και των Catherine Stihler και Joanna Cherry, και, αφετέρου, του Secretary of State for Exiting the European Union (Υπουργού αρμόδιου για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση), με αντικείμενο τη δυνατότητα ανάκλησης της γνωστοποίησης της πρόθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3

Το Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [ανώτερο δικαστήριο (εφετείο), πρώτο τμήμα (Σκωτία), Ηνωμένο Βασίλειο], ερωτά κατ’ ουσίαν αν, σε περίπτωση που κράτος μέλος έχει γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΕΕ, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, το δίκαιο της Ένωσης επιτρέπει στο κράτος μέλος αυτό να ανακαλέσει μονομερώς τη γνωστοποίησή του πριν από το πέρας του χρονικού διαστήματος των δύο ετών το οποίο προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, διερωτάται ως προς τις προϋποθέσεις μιας τέτοιας ανάκλησης και ως προς τις συνέπειές της όσον αφορά την παραμονή του ως άνω κράτους μέλους στην Ένωση.

4

Όπως εκθέτει το αιτούν δικαστήριο, από το άρθρο 13 του European Union (Withdrawal) Act 2018 [νόμου του 2018 για την Ευρωπαϊκή Ένωση (γνωστοποίηση αποχώρησης)] προκύπτει ότι η συμφωνία αποχώρησης που τυχόν θα συναφθεί μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης, δυνάμει του άρθρου 50, παράγραφος 2, ΣΕΕ, σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών της αποχώρησης, μπορεί να επικυρωθεί μόνον εφόσον η συμφωνία αυτή και το εφαρμοστέο πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ένωση εγκριθούν από το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το δικαστήριο αυτό διευκρινίζει ότι, ελλείψει έγκρισης της συμφωνίας αποχώρησης από τους βουλευτές, αν δεν μεσολαβήσει οποιαδήποτε άλλη πρόταση, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει ούτως ή άλλως από την Ένωση στις 29 Μαρτίου 2019.

5

Το αιτούν δικαστήριο εξηγεί ότι το ερώτημά του είναι αν υπάρχει δυνατότητα μονομερούς ανάκλησης της γνωστοποίησης και παραμονής στην Ένωση. Αναφέρει επίσης, ειδικότερα, ότι η απάντηση του Δικαστηρίου θα αποσαφηνίσει τις επιλογές τις οποίες θα έχουν στη διάθεσή τους οι βουλευτές όταν κληθούν να ψηφίσουν επί των θεμάτων αυτών.

6

Με τη διάταξη περί παραπομπής, το Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [ανώτερο δικαστήριο (εφετείο), πρώτο τμήμα (Σκωτία)], ζητεί από το Δικαστήριο να εκδικαστεί η παρούσα προδικαστική παραπομπή με την ταχεία διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 105 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου.

7

Η διάταξη αυτή ορίζει ότι, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος δικαστηρίου ή, σε εξαιρετική περίπτωση, αυτεπαγγέλτως, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου μπορεί, όταν η φύση της υπόθεσης επιβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης το συντομότερο δυνατόν, να αποφασίσει, αφού ακούσει τον εισηγητή δικαστή και τον γενικό εισαγγελέα, την υπαγωγή της προδικαστικής παραπομπής σε ταχεία διαδικασία κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

8

Εν προκειμένω, το αιτούν δικαστήριο υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της αίτησής του, αφενός, λόγω του ότι η διαδικασία αποχώρησης υπόκειται, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 50 ΣΕΕ, σε διετή προθεσμία η οποία τρέχει από τις 29 Μαρτίου 2017, ημερομηνία γνωστοποίησης της πρόθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση, και, αφετέρου, λόγω του ότι είναι απαραίτητο να οργανωθούν αρκετά πριν τις 29 Μαρτίου 2019 η συζήτηση και η ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

9

Ως προς το ζήτημα αυτό, διαπιστώνεται ότι οι αιτιολογίες τις οποίες παραθέτει το αιτούν δικαστήριο καταδεικνύουν με βεβαιότητα τον επείγοντα χαρακτήρα της αίτησης προδικαστικής αποφάσεως. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη διάταξη περί παραπομπής, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο του άρθρου 50 ΣΕΕ προτού οι εθνικοί βουλευτές αποφασίσουν επί της προβλεπόμενης στο ως άνω άρθρο συμφωνίας αποχώρησης, η οποία θα τους υποβληθεί ενδεχομένως.

10

Έχει δε ήδη κριθεί ότι, όταν μια υπόθεση εγείρει σοβαρή αβεβαιότητα σε σχέση με θεμελιώδη ζητήματα εθνικού συνταγματικού δικαίου και δικαίου της Ένωσης, μπορεί να είναι αναγκαίο, λόγω των ιδιαίτερων περιστάσεων μιας τέτοιας υπόθεσης, να εκδικαστεί αυτή σε σύντομο χρόνο, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 105, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας (πρβλ. διατάξεις του Προέδρου του Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017, M.A.S. και M.B., C‑42/17, μη δημοσιευθείσα, EU:C:2017:168, σκέψεις 7 έως 9, και της 26ης Σεπτεμβρίου 2018, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C‑522/18, μη δημοσιευθείσα, EU:C:2018:786, σκέψεις 14 έως 16).

11

Λαμβανομένης υπόψη της θεμελιώδους σημασίας που έχει η εφαρμογή του άρθρου 50 ΣΕΕ για το Ηνωμένο Βασίλειο και για τη συνταγματική τάξη της Ένωσης, οι ιδιαίτερες περιστάσεις της προκειμένης περίπτωσης δικαιολογούν την εκδίκαση της παρούσας υπόθεσης σε σύντομο χρόνο, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 105, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας.

12

Κατά συνέπεια, η υπόθεση C‑621/18 πρέπει να εκδικαστεί με την ταχεία διαδικασία.

 

Για τους λόγους αυτούς, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου διατάσσει:

 

Η υπόθεση C‑621/18 θα εκδικαστεί με την ταχεία διαδικασία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 105, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου.

 

(υπογραφές)


( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.

Top