Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0335

Υπόθεση T-335/13: Προσφυγή-αγωγή της 19ης Ιουνίου 2013 — BT Limited Belgian Branch κατά Επιτροπής

OJ C 245, 24.8.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 245, 24.8.2013, p. 7–7 (HR)

24.8.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 245/12


Προσφυγή-αγωγή της 19ης Ιουνίου 2013 — BT Limited Belgian Branch κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-335/13)

2013/C 245/15

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: BT Limited Belgian Branch (Diegem, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: T. Leeson, Solicitor, και C. Stockford, Barrister)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα (στο εξής: προσφεύγουσα) ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση που κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στις 19 Απριλίου 2013 με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά της στο πλαίσιο της κλειστής διαδικασίας DIGIT/R2/PR/2011/039 και ανατέθηκε το αντικείμενο της συμβάσεως σε άλλον διαγωνιζόμενο·

να καταδικάσει την καθής-εναγόμενη στα δικαστικά έξοδα·

εναλλακτικώς, να ορίσει ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για να εκτιμήσει κατά πόσον η προσφορά άλλου διαγωνιζόμενου τηρεί τους όρους του διαγωνισμού και να αναβάλει την έκδοση αποφάσεως έως ότου ο εμπειρογνώμονας που θα οριστεί υποβάλει την έκθεσή του, στη συνέχεια δε, να ακυρώσει την απόφαση της Γενικής Διευθύνσεως Πληροφορικής («DIGIT») και να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα·

στην περίπτωση που η DIGIT υπογράψει τη σύμβαση Διευρωπαϊκές υπηρεσίες για τηλεματική μεταξύ διοικήσεων — Νέα γενιά («TESTA-ng»), να υποχρεώσει την Επιτροπή να αποκαταστήσει τη ζημία που θα υποστεί η προσφεύγουσα εξ αιτίας της παράνομης αποφάσεως της DIGIT.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής η προσφεύγουσα προβάλλει έξι λόγους.

1)

Με τον πρώτο λόγο προβάλλεται ότι η DIGIT παραβίασε την αρχή της διαφάνειας και παρέβη την υποχρέωση αιτιολογήσεως που προβλέπονται στο άρθρο 113 του δημοσιονομικού κανονισμού (1) και στο άρθρο 296 ΣΛΕΕ. Τούτο επειδή –λόγω της υπερβολικής αποκρύψεως αποσπασμάτων από το κείμενο της εκθέσεως που συνέταξε η αναθέτουσα αρχή για την αξιολόγηση άλλου διαγωνιζόμενου– η BT δεν είχε τη δυνατότητα να ελέγξει κατά πόσον η αναθέτουσα αρχή αξιολόγησε ορθώς την προσφορά του αναδόχου.

Η προσφεύγουσα υποστηρίζει περαιτέρω ότι η DIGIT, πρώτον, δεν παρέθεσε επαρκή αιτιολογία για την απόκρυψη μεγάλων τμημάτων της εκθέσεως αξιολογήσεως της προσφοράς άλλου διαγωνιζόμενου και, δεύτερον, ακόμα και στα σημεία που η DIGIT παρέθεσε αιτιολογία, η αιτιολογία αυτή είναι απαράδεκτη.

2)

Με τον δεύτερο λόγο προβάλλεται ότι η μεθοδολογία της DIGIT για την αξιολόγηση των προσφορών παραβιάζει τις γενικές αρχές που εφαρμόζονται στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων –συμπεριλαμβανομένων των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχειρίσεως. Ειδικότερα δε, επειδή (i) ο πίνακας βαθμολογήσεως της DIGIT δεν γνωστοποιήθηκε πριν τον διαγωνισμό και (ii) η ασυνήθιστη μορφή του παρέσχε σε άλλον διαγωνιζόμενο παράνομο πλεονέκτημα.

3)

Με τον τρίτο λόγο προβάλλεται ότι τα σχόλια στα οποία προέβη η DIGIT στην έκθεση αξιολογήσεως και η αντίστοιχη βαθμολογία της προσφοράς άλλου διαγωνιζόμενου αντιφάσκουν. Η απόφαση πάσχει λόγω των αντιφάσεων αυτών, δεδομένου ότι η παρατιθέμενη αιτιολογία προς στήριξη της αποφάσεως καθίσταται άκυρη.

4)

Με τον τέταρτο λόγο προβάλλεται ότι η DIGIT δέχθηκε την προσφορά άλλου διαγωνιζόμενου παρά το γεγονός ότι η ασυνήθιστα χαμηλή τιμή της προσφοράς αυτής θα έπρεπε να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό. Η προσφεύγουσα υποστηρίζει, συναφώς, ότι το επιχείρημα αυτό δεν μπορεί να αναιρεθεί από το επιχείρημα της DIGIT ότι εξέτασε την προσφορά αυτή υπό το πρίσμα των κανόνων σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. Μια γενική αναφορά στην εφαρμοστέα νομοθεσία δεν μπορεί να υποκαταστήσει προσήκουσα αιτιολογία ως προς το γιατί –υπό το πρίσμα της αναλύσεώς της– η DIGIT, παρά ταύτα, αποφάσισε να μην αποκλείσει την προσφορά αυτή από τον διαγωνισμό.

Στο πλαίσιο του ίδιου λόγου η προσφεύγουσα προβάλλει επικουρικώς ότι η τιμή που πρότεινε ο άλλος διαγωνιζόμενος με την προσφορά του δεν είναι ρεαλιστική και δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε προσφορά που τηρεί τους όρους του διαγωνισμού. Ως προς το σημείο αυτό, η BT ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο να ορίσει ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επίμαχη προσφορά πληροί όντως ορισμένους από τους όρους του διαγωνισμού.

5)

Με τον πέμπτο λόγο προβάλλεται ότι η απόφαση πάσχει επειδή η αξία της συμβάσεως που υπολογίστηκε στο έγγραφο αυτό δεν συνοδεύεται από επαρκή αιτιολογία.

6)

Με τον έκτο λόγο προβάλλεται ότι η DIGIT δεν είχε αρμοδιότητα να λάβει την προσβαλλόμενη απόφαση επειδή δεν έχει την αναγκαία εξουσιοδότηση.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 2002 L 248, σ. 1)


Top