EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000CJ0204

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 7ης Ιανουαρίου 2004.
Aalborg Portland A/S (C-204/00 P), Irish Cement Ltd (C-205/00 P), Ciments français SA (C-211/00 P), Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (C-213/00 P), Buzzi Unicem SpA (C-217/00 P) και Cementir - Cementerie del Tirreno SpA (C-219/00 P) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Αίτηση αναιρέσεως - Ανταγωνισμός - Αγορά του τσιμέντου - .ρθρο 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 81, παράγραφος 1, ΕΚ) - Αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου - Δικαιώματα άμυνας - Πρόσβαση στον φάκελο - Ενιαία και διαρκής παράβαση - Καταλογισμός παραβάσεως - Απόδειξη της συμμετοχής στη γενική συμφωνία και στην εφαρμογή της - Πρόστιμο - Καθορισμός του ποσού.
Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P και C-219/00 P.

European Court Reports 2004 I-00123

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:6

Arrêt de la Cour

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P και C-219/00 P


Aalborg Portland A/S κ.λπ.
κατά
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων


«Αίτηση αναιρέσεως – Ανταγωνισμός – Αγορά του τσιμέντου – Άρθρο 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 81, παράγραφος 1, ΕΚ) – Αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου – Δικαιώματα άμυνας – Πρόσβαση στον φάκελο – Ενιαία και διαρκής παράβαση – Καταλογισμός παραβάσεως – Απόδειξη της συμμετοχής στη γενική συμφωνία και στην εφαρμογή της – Πρόστιμο – Καθορισμός του ποσού»

Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα D. Ruiz-Jarabo Colomer της 11ης Φεβρουαρίου 2003 στην υπόθεση C-204/00 Ρ
    
Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα D. Ruiz-Jarabo Colomer της 11ης Φεβρουαρίου 2003 στην υπόθεση C-205/00 Ρ
    
Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα D. Ruiz-Jarabo Colomer της 11ης Φεβρουαρίου 2003 στην υπόθεση C-211/00 Ρ
    
Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα D. Ruiz-Jarabo Colomer της 11ης Φεβρουαρίου 2003 στην υπόθεση C-213/00 Ρ
    
Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα D. Ruiz-Jarabo Colomer της 11ης Φεβρουαρίου 2003 στην υπόθεση C-217/00 Ρ
    
Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα D. Ruiz-Jarabo Colomer της 11ης Φεβρουαρίου 2003 στην υπόθεση C-219/00 Ρ
    
Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 7ης Ιανουαρίου 2004
    

Περίληψη της αποφάσεως

1..
Αναίρεση – Λόγοι – Εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών – Απαράδεκτο – Έλεγχος από το Δικαστήριο της εκτιμήσεως των αποδεικτικών στοιχείων – Αποκλείεται, εξαιρουμένης της περιπτώσεως παραμορφώσεώς τους

(Άρθρο 225 ΕΚ· Οργανισμός ΕΚ του Δικαστηρίου, άρθρο 51)

2..
Αναίρεση – Λόγοι – Λόγος αναιρέσεως αντλούμενος από την παραμόρφωση των αποδεικτικών στοιχείων – Λόγος επαναλαμβάνων αυτούσια τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν ενώπιον του Πρωτοδικείου – Απαράδεκτος

(Άρθρο 225 ΕΚ· Οργανισμός ΕΚ του Δικαστηρίου, άρθρο 51· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρο 112 § 1, εδ. 1, στοιχ. γ΄)

3..
Ανταγωνισμός – Κοινοτικοί κανόνες – Παραβάσεις – Καταλογισμός – Το αποκαλούμενο κριτήριο της οικονομικής συνέχειας της επιχειρήσεως – Καταλογισμός σε νεοσυσταθείσα εταιρία παραβάσεως που διαπράχθηκε από άλλη εταιρία η οποία δεν έπαυσε να υφίσταται – Επιτρέπεται, δεδομένων των κεφαλαιουχικών δεσμών μεταξύ των δύο εταιριών

[Συνθήκη ΕΚ, άρθρο 85 § 1 (νυν άρθρο 81 § 1 ΕΚ)]

4..
Aνταγωνισμός – Διοικητική διαδικασία – Σεβασμός των δικαιωμάτων άμυνας – Αίτηση παροχής πληροφοριών απευθυνθείσα σε επιχείρηση – Δικαίωμα αρνήσεως απαντήσεως συνεπαγομένης ομολογία παραβάσεως – Αίτηση απευθυνθείσα σε ένωση επιχειρήσεων – Δικαίωμα της ενώσεως να αρνηθεί να καταθέσει ως μάρτυρας εναντίον των μελών της – Δεν υφίσταται

(Κανονισμός 17 του Συμβουλίου, άρθρο 11)

5..
Ανταγωνισμός – Διοικητική διαδικασία – Ανακοίνωση αιτιάσεων – Προσωρινός χαρακτήρας – Απόσυρση αιτιάσεων που αποδείχθηκαν αβάσιμες – Υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώσει συναφώς τους ενδιαφερομένους με συμπληρωματική ανακοίνωση αιτιάσεων – Δεν υφίσταται

(Κανονισμός 17 του Συμβουλίου, άρθρο 19· κανονισμός 99/63 της Επιτροπής, άρθρο 2)

6..
Ανταγωνισμός – Διοικητική διαδικασία – Δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – Τήρηση, εκ μέρους της Επιτροπής, των διαδικαστικών εγγυήσεων – Αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως – Περιεχόμενο – Όρια – Δικαίωμα της επιχειρήσεως να εξετάσει τους συντάκτες ενοχοποιητικών γι' αυτήν εγγράφων – Δεν περιλαμβάνεται

7..
Ανταγωνισμός – Διοικητική διαδικασία – Σεβασμός των δικαιωμάτων άμυνας – Πρόσβαση στον φάκελο – Περιεχόμενο του δικαιώματος – Άρνηση κοινοποιήσεως εγγράφου – Συνέπειες – Ανάγκη διακρίσεως, από πλευράς του βάρους αποδείξεως που φέρει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, μεταξύ ενοχοποιητικών και απαλλακτικών εγγράφων

8..
Ανταγωνισμός – Συμπράξεις – Συμμετοχή επιχειρήσεως σε πρωτοβουλία θίγουσα τον ανταγωνισμό – Προς θεμελίωση της ευθύνης της επιχειρήσεως αρκεί το γεγονός ότι η επιχείρηση ενέκρινε σιωπηρώς την πρωτοβουλία χωρίς να αποστασιοποιηθεί δημοσίως από το περιεχόμενό της ή να την καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές

[Συνθήκη ΕΚ, άρθρο 85 § 1 (νυν άρθρο 81 § 1 ΕΚ)]

9..
Ανταγωνισμός – Πρόστιμα – Ύψος – Καθορισμός – Κριτήρια – Σοβαρότητα και διάρκεια της παραβάσεως – Πράβαση διαπραχθείσα από πλείονες επιχειρήσεις – Σχετική βαρύτητα της συμμετοχής εκάστης εξ αυτών στην παράβαση

(Κανονισμός 17 του Συμβουλίου, άρθρο 15 § 2)

10..
Ανταγωνισμός – Διοικητική διαδικασία – Προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας – Μη προσήκουσα πρόσβαση στον φάκελο – Πρόσβαση επιτραπείσα κατά την ένδικη διαδικασία – Τακτοποίηση της πλημμέλειας – Δεν χωρεί

11..
Αναίρεση – Λόγοι – Λόγος με τον οποίο αμφισβητείται η εκ μέρους του Πρωτοδικείου εκτίμηση της υπάρξεως προσβολής των δικαιωμάτων άμυνας διαδικασίας εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού – Παραδεκτό

(Άρθρο 225 ΕΚ· Οργανισμός ΕΚ του Δικαστηρίου, άρθρο 51)

12..
Ανταγωνισμός – Διοικητική διαδικασία – Σεβασμός των δικαιωμάτων άμυνας – Πρόσβαση στον φάκελο – Καθορισμός μόνον από την Επιτροπή των εγγράφων που είναι χρήσιμα για την άμυνα μιας επιχειρήσεως – Δεν επιτρέπεται – Εξαίρεση από τον φάκελο της διαδικασίας των εγγράφων που δεν έχουν αντικειμενική σχέση με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στην ανακοίνωση αιτιάσεων – Επιτρέπεται

13..
Ανταγωνισμός – Συμπράξεις – Απαγορεύονται – Παραβάσεις – Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές δυνάμενες να θεωρηθούν ως συνιστώσες ενιαία παράβαση – Καταλογισμός της ευθύνης σε μια επιχείρηση λόγω συμμετοχής στην παράβαση, θεωρούμενη ως εν όλον, παρά τον περιορισμένο ρόλο της επιχειρήσεως – Επιτρέπεται

[Συνθήκη ΕΚ, άρθρο 85 § 1 (νυν άρθρο 81 § 1 ΕΚ)]

14..
Ανταγωνισμός – Διοικητική διαδικασία – Απόφαση της Επιτροπής διαπιστώνουσα παράβαση, εκδιδόμενη μετά την απόφαση εθνικής αρχής ανταγωνισμού αφορώσα την ίδια επιχείρηση – Δεν υφίσταται ταυτότητα μεταξύ των παραβάσεων που αποτελούν το αντικείμενο των δύο αποφάσεων – Παραβίαση της αρχής non bis in idem – Δεν υφίσταται

15..
Αναίρεση – Λόγοι – Ανεπαρκής αιτιολογία – Προσφυγή του Πρωτοδικείου σε έμμεση αιτιολογία – Επιτρέπεται – Προύποθέσεις

(Άρθρο 225 ΕΚ· Οργανισμός ΕΚ του Δικαστηρίου, άρθρο 51)

1.
Κατά τα άρθρα 225 ΕΚ και 51, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού ΕΚ του Δικαστηρίου, η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να περιορίζεται στα νομικά ζητήματα και να στηρίζεται σε λόγους αναιρέσεως αντλούμενους από αναρμοδιότητα του Πρωτοδικείου, πλημμέλειες κατά την ενώπιόν του διαδικασία που θίγουν τα συμφέροντα του αναιρεσείοντος ή παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από το Πρωτοδικείο. Συνεπώς, η αίτηση αναιρέσεως δεν μπορεί να στηρίζεται παρά μόνο σε λόγους που αφορούν την παράβαση νομικών κανόνων, αποκλειομένης οποιασδήποτε εκτιμήσεως των πραγματικών περιστατικών. Το Πρωτοδικείο είναι το μόνο αρμόδιο, αφενός, για τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών, εκτός αν η εκ παραδρομής ανακρίβεια του περιεχομένου των διαπιστώσεών του προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας που του υποβλήθηκαν, και, αφετέρου, για την εκτίμηση αυτών των πραγματικών περιστατικών. Επομένως, η εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών δεν αποτελεί νομικό ζήτημα υποκείμενο, ως τέτοιο, στον κατ' αναίρεση έλεγχο του Δικαστηρίου, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως αλλοιώσεως των προσκομισθέντων ενώπιον του Πρωτοδικείου αποδεικτικών στοιχείων. βλ. σκέψεις 47-49

2.
Τα άρθρα 225 ΕΚ, 51, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού ΕΚ του Δικαστηρίου και 112, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ΄, του Κανονισμού Διαδικασίας επιβάλλουν στον αναιρεσείοντα, όταν προβάλλει αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων εκ μέρους του Πρωτοδικείου, να παραθέσει επακριβώς τα στοιχεία τα οποία αυτό αλλοίωσε και να αποδείξει τα σφάλματα αναλύσεως τα οποία, κατά την εκτίμησή του, οδήγησαν το Πρωτοδικείο σ' αυτή την αλλοίωση. Δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις αυτές η αίτηση αναιρέσεως η οποία περιορίζεται στην επανάληψη των λόγων ακυρώσεως και των επιχειρημάτων που προβλήθηκαν ήδη ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, περιλαμβανομένων και εκείνων που στηρίζονταν σε περιστατικά τα οποία ρητώς απορρίφθηκαν από το δικαστήριο αυτό. Συγκεκριμένα, μια τέτοια αίτηση αναιρέσεως συνιστά στην πραγματικότητα αίτηση απλής επανεξετάσεως της προσφυγής που ασκήθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου, η οποία δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου. βλ. σκέψεις 50-51

3.
Για την εφαρμογή του άρθρου 85 της Συνθήκης (νυν άρθρου 81, παράγραφος 1, ΕΚ), η μεταβολή της νομικής μορφής και επωνυμίας της επιχειρήσεως δεν συνεπάγεται αναγκαστικά τη δημιουργία νέας επιχειρήσεως που απαλλάσσεται από την ευθύνη για τις πράξεις της προηγουμένης που θίγουν τον ανταγωνισμό, όταν από οικονομικής απόψεως αυτές οι δύο επιχειρήσεις ταυτίζονται. Υφίσταται τέτοια ταυτότητα όταν οι δραστηριότητες που ασκούνταν προηγουμένως από ορισμένη εταιρία, προτού αυτή μετατραπεί σε εταιρία χαρτοφυλακίου, αναλαμβάνονται από νεοσυσταθείσα εταιρία το ήμισυ του κεφαλαίου της οποίας κατέχει η πρώτη εταιρία. βλ. σκέψεις 59, 357-358

4.
Κατά την εκπλήρωση της αποστολής που της αναθέτει το άρθρο 89 της Συνθήκης (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 85 ΕΚ), η Επιτροπή έχει δικαίωμα να θέτει στην επιχείρηση που αποτελεί αντικείμενο μέτρου έρευνας ερωτήσεις σχετικά με τη δράση όλων των άλλων εμπλεκομένων επιχειρήσεων, ο δε κανονισμός 17 επιβάλλει στην επιχείρηση υποχρέωση ενεργού συνεργασίας, περιοριζόμενη μόνον από το δικαίωμα της επιχειρήσεως να αρνηθεί, στο πλαίσιο αιτήσεως παροχής πληροφοριών, να δώσει απαντήσεις από τις οποίες θα αποδεικνυόταν η ύπαρξη παραβάσεως, με την απόδειξη της οποίας βαρύνεται η ίδια η Επιτροπή. Τα ανωτέρω ισχύουν και όσον αφορά τη θέση ερωτήσεων σε ενώσεις επιχειρήσεων σχετικά με την ατομική συμπεριφορά των μελών τους. Συνεπώς, η αναγνώριση στην ένωση του δικαιώματος σιωπής, που θα είχε ως αποτέλεσμα την προστασία των μελών της ενώσεως επιχειρήσεων εμποδίζοντας την ένωση αυτή να καταθέσει ως μάρτυρας εναντίον των μελών της, υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων άμυνας των επιχειρήσεων μέτρο και συνιστά αδικαιολόγητο εμπόδιο στην εκπλήρωση εκ μέρους της Επιτροπής της αποστολής της, που συνίσταται στη μέριμνα για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στην κοινή αγορά. βλ. σκέψεις 65, 207-208

5.
Η ανακοίνωση των αιτιάσεων συνιστά προκαταρκτικό έγγραφο, του οποίου οι πραγματικές και νομικές εκτιμήσεις έχουν καθαρά προσωρινό χαρακτήρα, στο μέτρο που η απόφαση περί περατώσεως της διοικητικής διαδικασίας δεν πρέπει αναγκαστικά να επαναλαμβάνει όλες τις αιτιάσεις. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή μπορεί ─και μάλιστα οφείλει─ να λαμβάνει υπόψη της τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διοικητική διαδικασία, για να αποσύρει, μεταξύ άλλων, αιτιάσεις που αποδείχθηκαν αβάσιμες.Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δεν υποχρεούται να παρέχει στους ενδιαφερομένους τη δυνατότητα να καταστήσουν γνωστή την άποψή τους επί της αποσύρσεως των αιτιάσεων, καθόσον ανακοίνωση συμπληρωματικών αιτιάσεων προς τους ενδιαφερομένους καθίσταται αναγκαία μόνο στην περίπτωση που το αποτέλεσμα των ερευνών οδηγεί την Επιτροπή στον καταλογισμό νέων πραγματικών περιστατικών στις επιχειρήσεις ή στην αισθητή τροποποίηση των στοιχείων που αποδεικνύουν τις αμφισβητούμενες παραβάσεις. βλ. σκέψεις 67, 192

6.
Ο σεβασμός της αρχής της εκατέρωθεν ακροάσεως, όπως και η τήρηση των λοιπών διαδικαστικών εγγυήσεων που καθιερώνει το άρθρο 6, παράγραφος 1, της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δεν αφορούν παρά την ενώπιον δικαστηρίου διαδικασία και δεν ενέχουν καμία γενική και in abstracto αρχή σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, να έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται στις πραγματοποιούμενες ακροάσεις ή να λαμβάνουν κοινοποίηση όλων των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη και αφορούν άλλα πρόσωπα. Συνεπώς, στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής για θέματα εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, δεν εναπόκειται στο όργανο αυτό να παράσχει στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση τη δυνατότητα να εξετάσει ένα συγκεκριμένο μάρτυρα, όπως ο συντάκτης εγγράφων που περιέχουν ενοχοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία, και να αναλύσει τις δηλώσεις του στο στάδιο της έρευνας της υποθέσεως. βλ. σκέψεις 70, 200

7.
Το δικαίωμα προσβάσεως στον φάκελο, απόρροια της αρχής του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας, συνεπάγεται, στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας στον τομέα της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, ότι η Επιτροπή υποχρεούται να παρέχει στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση τη δυνατότητα εξετάσεως όλων των εγγράφων που περιλαμβάνονται στον φάκελο έρευνας και τα οποία ενδέχεται να είναι κρίσιμα για την άμυνά της. Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ενοχοποιητικά όσο και τα απαλλακτικά στοιχεία, με εξαίρεση τα επιχειρηματικά απόρρητα άλλων επιχειρήσεων, τα εσωτερικά έγγραφα της Επιτροπής και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες. Ωστόσο, η μη κοινοποίηση εγγράφου δεν συνιστά προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας παρά μόνον αν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση αποδεικνύει, αφενός, ότι η Επιτροπή στηρίχθηκε στο έγγραφο αυτό προς θεμελίωση της αιτιάσεώς της όσον αφορά την ύπαρξη παραβάσεως και, αφετέρου, ότι η αιτίαση αυτή μπορούσε να αποδειχθεί μόνο με επίκληση του εν λόγω εγγράφου. Ειδικότερα, στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση εναπόκειται να αποδείξει ότι το αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή με την απόφασή της θα ήταν διαφορετικό αν δεν λαμβανόταν υπόψη, ως ενοχοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο, ένα μη κοινοποιηθέν έγγραφο επί του οποίου στήριξε η Επιτροπή τις κατηγορίες της κατά της επιχειρήσεως αυτής. Αντιθέτως, όταν πρόκειται για μη κοινοποίηση απαλλακτικού εγγράφου, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει απλώς να αποδείξει ότι η παράλειψη κοινοποιήσεως του εγγράφου αυτού μπόρεσε να επηρεάσει, σε βάρος της, την εξέλιξη της διαδικασίας και το περιεχόμενο της αποφάσεως της Επιτροπής, στο μέτρο που θα είχε μπορέσει να επικαλεστεί στοιχεία τα οποία δεν συμφωνούσαν με τους επαγωγικούς συλλογισμούς της Επιτροπής. βλ. σκέψεις 68, 71, 73-75

8.
Το γεγονός ότι μια επιχείρηση εγκρίνει σιωπηρώς μια παράνομη, καθόσον θίγουσα τον ανταγωνισμό, πρωτοβουλία, χωρίς να αποστασιοποιηθεί δημοσίως από το περιεχόμενό της ή να την καταγγείλει στις διοικητικές αρχές, έχει ως αποτέλεσμα να ενθαρρύνει τη συνέχιση της παραβάσεως και δυσχεραίνει την αποκάλυψή της. Η συνέργεια αυτή συνιστά παθητικό τρόπο συμμετοχής στην παράβαση και είναι ικανή, συνεπώς, να επισύρει την ευθύνη της επιχειρήσεως. Επιπλέον, το γεγονός ότι μια επιχείρηση δεν δίνει συνέχεια στα αποτελέσματα μιας συναντήσεως έχουσας ως αντικείμενο συμφωνία θίγουσα τον ανταγωνισμό δεν αποκλείει την ευθύνη της εκ της συμμετοχής της στη σύμπραξη, εκτός εάν η επιχείρηση έχει λάβει δημοσίως τις αποστάσεις της από το περιεχόμενό της. βλ. σκέψεις 84-85

9.
Tο ύψος του προστίμου που επιβάλλεται για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού καθορίζεται σε συνάρτηση προς τη σοβαρότητα της παραβάσεως και, ενδεχομένως, τη διάρκειά της. Η σοβαρότητα της παραβάσεως πρέπει να αποδεικνύεται βάσει κριτηρίων όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα ιδιαίτερα περιστατικά της υποθέσεως, το πλαίσιό της και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των προστίμων. Αντικειμενικά στοιχεία όπως το περιεχόμενο και η διάρκεια των θιγουσών τον ανταγωνισμό συμπεριφορών, ο αριθμός και η έντασή τους, η έκταση της αγοράς που υπήρξε θύμα των συμπεριφορών αυτών και η βλάβη η οποία προκλήθηκε στη δημόσια οικονομική τάξη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Στην ανάλυση πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη το σχετικό μέγεθος των ευθυνομένων επιχειρήσεων και το μερίδιο της αγοράς που κατέχουν, καθώς και η τυχόν καθ' υποτροπή υιοθέτηση τέτοιων συμπεριφορών. Ειδικότερα, όταν μια παράβαση έχει διαπραχθεί από πλείονες επιχειρήσεις, εξετάζεται η σχετική βαρύτητα της συμμετοχής εκάστης εξ αυτών. Η τελευταία μπορεί να καθοριστεί με βάση, μεταξύ άλλων, τη διαρκή προσχώρηση στη θίγουσα τον ανταγωνισμό συμφωνία μέσω της συμμετοχής ή της συνεργασίας σε ένα ή πλείονα μέτρα εφαρμογής της συμφωνίας αυτής και την επίπτωση των συμπεριφορών στον ανταγωνισμό και τη στεγανοποίηση των εγχωρίων αγορών. βλ. σκέψεις 89-92, 374

10.
Η απόφαση περί επιβολής προστίμων σε επιχειρήσεις για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού δεν μπορεί να ακυρωθεί εν όλω ή εν μέρει λόγω μη προσήκουσας προσβάσεως στον φάκελο της διοικητικής διαδικασίας παρά μόνον αν διαπιστωθεί ότι η μη προσήκουσα πρόσβαση εμπόδισε τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να λάβουν γνώση εγγράφων που μπορούσαν να φανούν χρήσιμα για την άμυνά τους και αποτέλεσε, ως εκ τούτου, προσβολή των δικαιωμάτων άμυνάς τους. Επιτρέπεται στο Πρωτοδικείο, στο πλαίσιο προσφυγής ασκηθείσας κατά της εν λόγω αποφάσεως να διατάσσει μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας και να οργανώνει πλήρη πρόσβαση στον φάκελο, προκειμένου να εκτιμήσει αν η άρνηση της Επιτροπής να κοινοποιήσει ένα έγγραφο ή να ανακοινώσει ένα στοιχείο μπορεί να βλάψει την άμυνα της κατηγορουμένης επιχειρήσεως. Η εξέταση αυτή, περιοριζόμενη σε δικαστικό έλεγχο των προβαλλομένων λόγων, δεν έχει ούτε ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την υποκατάσταση της πλήρους έρευνας της υποθέσεως στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. Πράγματι, η καθυστερημένη γνώση ορισμένων εγγράφων του φακέλου δεν αποκαθιστά την επιχείρηση η οποία έχει ασκήσει προσφυγή στην κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν αν είχε μπορέσει να στηριχθεί στα ίδια έγγραφα για να υποβάλει γραπτώς και προφορικώς τις παρατηρήσεις της ενώπιον του οργάνου αυτού και δεν θεραπεύει τη σημειωθείσα κατά τη διοικητική διαδικασία προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας. βλ. σκέψεις 100-104

11.
Το ζήτημα κατά πόσον το Πρωτοδικείο εφάρμοσε ορθά κριτήρια προκειμένου να καθορίσει αν η εκ μέρους της Επιτροπής άρνηση να επιτρέψει την πρόσβαση σε ορισμένο έγγραφο κατά τη διοικητική διαδικασία προσέβαλε τα δικαιώματα άμυνας της κατηγορουμένης επιχειρήσεως αποτελεί νομικό ζήτημα το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου εκ μέρους του Δικαστηρίου στο πλαίσιο αιτήσεως αναιρέσεως. Το αυτό ισχύει και για το κατά πόσον ένα έγγραφο πρέπει να χαρακτηριστεί ως απαλλακτικό έγγραφο δυνάμενο να χρησιμεύσει στην άμυνα μιας επιχειρήσεως. βλ. σκέψη 125

12.
Στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, δεν μπορεί η Επιτροπή, η οποία ανακοινώνει τις αιτιάσεις και λαμβάνει την απόφαση περί επιβολής κυρώσεως, να είναι η μόνη που καθορίζει τα έγγραφα που είναι χρήσιμα για την άμυνα της ενδιαφερομένης επιχειρήσεως. Ωστόσο, της επιτρέπεται να εξαιρεί από τον φάκελο της διοικητικής διαδικασίας τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τους πραγματικούς και νομικούς ισχυρισμούς που περιέχονται στην ανακοίνωση των αιτιάσεων και τα οποία, ως εκ τούτου, δεν είναι κρίσιμα για την έρευνα. Το κριτήριο αυτό, το οποίο στηρίζεται στην αντικειμενική σχέση, δεν αποκλείει τα έγγραφα που περιέχουν απαλλακτικά στοιχεία ή, ακόμα, ενδείξεις σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς ή τη συμπεριφορά των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά αφορούν, αντικειμενικώς, τις αιτιάσεις που υπάρχει ενδεχόμενο να διατυπωθούν κατά της ενδιαφερομένης επιχειρήσεως. βλ. σκέψεις 126, 128

13.
Παράβαση του άρθρου 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης (νυν άρθρου 81, παράγραφος 1, ΕΚ) μπορεί να προκύπτει όχι μόνον από μεμονωμένη ενέργεια, αλλά και από σειρά ενεργειών ή ακόμη από διαρκή συμπεριφορά, έστω και αν ένα ή περισσότερα στοιχεία αυτής της σειράς ενεργειών ή η διαρκής αυτή συμπεριφορά θα μπορούσαν να συνιστούν και αφ' εαυτών και μεμονωμένως κρινόμενα παράβαση της εν λόγω διατάξεως. Συνεπώς, όταν οι διάφορες αυτές δράσεις εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο, λόγω του ότι επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, ήτοι τη νόθευση του ανταγωνισμού στο εσωτερικό της κοινής αγοράς, η Επιτροπή δικαιούται να καταλογίσει την ευθύνη των δράσεων αυτών αναλόγως της συμμετοχής στην παράβαση θεωρούμενη ως εν όλον. Ομοίως, η διάκριση μεταξύ ενιαίας συμφωνίας και ενιαίου παρανόμου σχεδίου στερείται οιασδήποτε σημασίας, εφόσον, προς τον σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης, περιττεύει η λήψη υπόψη των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων μιας συμφωνίας, εφόσον φαίνεται ότι η συμφωνία αυτή έχει ως σκοπό την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στο εσωτερικό της κοινής αγοράς. Όταν αποδεικνύεται ότι μια επιχείρηση γνώριζε την παραβατική συμπεριφορά των άλλων μετεχόντων ή ότι ηδύνατο ευλόγως να την προβλέψει και ότι αποδεχόταν τον σχετικό κίνδυνο, θεωρείται συνυπαίτια, για όλη τη διάρκεια της συμμετοχής της στην παράβαση, της συμπεριφοράς την οποία ανέπτυξαν άλλες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ίδιας παραβάσεως. Το ότι μια επιχείρηση δεν έχει μετάσχει σε όλα τα συστατικά στοιχεία μιας συμπράξεως ή ότι έχει διαδραματίσει ήσσονα ρόλο σε όσες πτυχές έχει μετάσχει δεν ασκεί επιρροή από πλευράς της αποδείξεως, σε βάρος της, της υπάρξεως παραβάσεως, καθόσον το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη μόνον κατά την εκτίμηση της σοβαρότητας της παραβάσεως, ενδεχομένως δε και κατά την επιμέτρηση του προστίμου. βλ. σκέψεις 258, 261, 292, 328

14.
Η εφαρμογή της αρχής non bis in idem εξαρτάται από την τριπλή προϋπόθεση της ταυτότητας των πραγματικών περιστατικών, της ταυτότητας του παραβάτη και της ταυτότητας του προστατευομένου εννόμου συμφέροντος. Συνεπώς, η αρχή αυτή απαγορεύει την επιβολή πλειόνων κυρώσεων στο ίδιο πρόσωπο για την ίδια παράνομη συμπεριφορά προς προστασία του ιδίου εννόμου αγαθού. Επομένως, δεν υφίσταται παραβίαση της αρχής non bis in idem όταν η Επιτροπή επιβάλλει κυρώσεις για συμπεριφορά επιχειρήσεως διαφορετική από εκείνη η οποία καταλογίζεται στην ίδια επιχείρηση και αποτέλεσε αντικείμενο της αποφάσεως μιας εθνικής αρχής ανταγωνισμού. βλ. σκέψεις 338-340

15.
Η υποχρέωση αιτιολογήσεως δεν επιβάλλει στο Πρωτοδικείο να εκθέτει, στην απόφασή του, αιτιολογία ακολουθούσα αναλυτικά έναν προς έναν όλους τους λόγους που προβάλλουν οι διάδικοι. Συνεπώς, η αιτιολογία μπορεί να συνάγεται εμμέσως, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπει στους μεν ενδιαφερομένους να γνωρίζουν τους λόγους επί των οποίων στηρίζεται η απόφαση του Πρωτοδικείου, στο δε Δικαστήριο να διαθέτει επαρκή στοιχεία ώστε να ασκήσει τον έλεγχό του στο πλαίσιο αιτήσεως αναιρέσεως. βλ. σκέψη 372
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα)
της 7ης Ιανουαρίου 2004 (1)


Αίτηση αναιρέσεως – Ανταγωνισμός – Αγορά του τσιμέντου – Άρθρο 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 81, παράγραφος 1, ΕΚ) – Αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου – Δικαιώματα άμυνας – Πρόσβαση στον φάκελο – Ενιαία και διαρκής παράβαση – Καταλογισμός παραβάσεως – Απόδειξη της συμμετοχής στη γενική συμφωνία και στην εφαρμογή της – Πρόστιμο – Καθορισμός του ποσού

Στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P και C-219/00 P,

Aalborg Portland A/S, με έδρα το Aalborg (Δανία), εκπροσωπούμενη από τους K. Dyekjær-Hansen και K. Høegh, advokaterne (C-204/00 P),Irish Cement Ltd, με έδρα το Δουβλίνο (Ιρλανδία), εκπροσωπούμενη από τον P. Sreenan, SC, κατ' εντολήν του J. Glackin, solicitor, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο (C-205/00 P),Ciments français SA, με έδρα το Παρίσι (Γαλλία), εκπροσωπούμενη από τον A. Winckler, avocat, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο (C-211/00 P),Italcementi ─ Fabbriche Riunite Cemento SpA, με έδρα το Bergamo (Ιταλία), εκπροσωπούμενη από τους A. Predieri, M. Siragusa, M. Beretta, C. Lanciani και F. Moretti, avvocati, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο (C-213/00 P),Buzzi-Unicem SpA, πρώην Unicem SpA, με έδρα το Casale Monferrato (Ιταλία), εκπροσωπούμενη από τους C. Osti και A. Prastaro, avvocati, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο (C-217/00 P),καιCementir ─ Cementerie del Tirreno SpA, με έδρα τη Ρώμη (Ιταλία), εκπροσωπούμενη από τους G. M. Roberti και P. Criscuolo Gaito, avvocati (C-219/00 P),

αναιρεσείουσες,

που έχουν ως αντικείμενο αιτήσεις αναιρέσεως που ασκήθηκαν κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τέταρτο τμήμα) της 15ης Μαρτίου 2000, T-25/95, Τ-26/95, Τ-30/95 έως Τ-32/95, Τ-34/95 έως Τ-39/95, Τ-42/95 έως Τ-46/95, Τ-48/95, Τ-50/95 έως Τ-65/95, Τ-68/95 έως Τ-71/95, Τ-87/95, Τ-88/95, Τ-103/95 και Τ-104/95, Cimenteries CBR κ.λπ. κατά Επιτροπής (Συλλογή 2000, σ. ΙΙ-491), και με τις οποίες ζητείται η μερική εξαφάνιση της αποφάσεως αυτής,

όπου ο έτερος διάδικος είναι η

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη, στην υπόθεση C-204/00 P, από τους R. Lyal και H. P. Hartvig, και, στις λοιπές υποθέσεις, από τον R. Lyal επικουρούμενο από την N. Coutrelis, avocat (C-211/00 P), και από τον A. Dal Ferro, avvocato (C-213/00 P, C-217/00 P και C-219/00 P), με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,καθής πρωτοδίκως,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (πέμπτο τμήμα),,συγκείμενο από τους P. Jann, προεδρεύοντα του πέμπτου τμήματος, D. A. O. Edward (εισηγητή) και A. La Pergola, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: D. Ruíz-Jarabo Colomer
γραμματείς: H. von Holstein, βοηθός γραμματέας, και H. A. Rühl, κύριος υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη την έκθεση ακροατηρίου,

αφού άκουσε τις αγορεύσεις των διαδίκων κατά τη συνεδρίαση της 4ης Ιουλίου 2002, κατά την οποία η Aalborg Portland A/S εκπροσωπήθηκε από τον K. Dyekjær-Hansen, η Irish Cement Ltd από τον P. Sreenan, η Ciments français SA από τον A. Winckler και τον F. Brunet, avocat, η Italcementi ─ Fabbriche Riunite Cemento SpA από τους M. Siragusa, C. Lanciani και F. M. Moretti, η Buzzi Unicem SpA από τον C. Osti, η Cementir ─ Cementerie del Tirreno SpA από τον G. M. Roberti και τον G. Bellitti, avvocato, και η Επιτροπή, στην υπόθεση C-204/00 P, από τους R. Lyal και H. P. Hartvig και, στις λοιπές υποθέσεις, από τον R. Lyal, επικουρούμενο από την N. Coutrelis (C-211/00 P) και τον A. Dal Ferro (C-213/00 P, C-217/00 P και C-219/00 P),

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου 2003,

εκδίδει την ακόλουθηΑπόφαση1
Με δικόγραφα που κατέθεσαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου από τις 24 έως τις 31 Μαΐου 2000, η Aalborg Portland A/S (στο εξής: Aalborg), η Irish Cement Ltd (στο εξής: Irish Cement), η Ciments français SA (στο εξής: Ciments français), η Italcementi ─ Fabbriche Riunite Cemento ApA (στο εξής: Italcementi), η Buzzi Unicem SpA (στο εξής: Buzzi Unicem), που προήλθε από τη συγχώνευση της Fratelli Buzzi SpA με την Unicem SpA (στο εξής: Unicem) και η οποία προβάλλει, στο πλαίσιο της παρούσας δίκης, μόνο τα συμφέροντα της τελευταίας, καθώς και η Cementir ─ Cementerie del Tirreno SpA (στο εξής: Cementir) άσκησαν καθεμία, δυνάμει του άρθρου 49 του Οργανισμού ΕΚ του Δικαστηρίου, αναίρεση κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου της 15ης Μαρτίου 2000, T-25/95, Τ-26/95, Τ-30/95 έως Τ-32/95, Τ-34/95 έως Τ-39/95, Τ-42/95 έως Τ-46/95, Τ-48/95, Τ-50/95 έως Τ-65/95, Τ-68/95 έως Τ-71/95, Τ-87/95, Τ-88/95, Τ-103/95 και Τ-104/95, Cimenteries CBR κ.λπ. κατά Επιτροπής (Συλλογή 2000, σ. ΙΙ-491, στο εξής αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση), με την οποία το Πρωτοδικείο, μεταξύ άλλων, δέχθηκε μεν την ύπαρξη των περισσοτέρων από τις παραβάσεις του άρθρου 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρου 81, παράγραφος 1, ΕΚ) που είχαν διαπιστωθεί εις βάρος τους με την απόφαση 94/815/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 1994, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 85 της Συνθήκης ΕΚ (Υπόθεση IV/33.126 και 33.322 ─ Τσιμέντο) (ΕΕ L 343, σ. 1, στο εξής: απόφαση Τσιμέντο), αλλά για διάρκεια βραχύτερη από την καθορισθείσα με την απόφαση αυτή της Επιτροπής.

Ι ─ Το ιστορικό της διαφοράς

2
Aπό τον Απρίλιο του 1989 έως τον Ιούλιο του 1990, η Επιτροπή διενήργησε ορισμένους ελέγχους σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής τσιμέντου και σε επαγγελματικές ενώσεις του τομέα, δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού 17 του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1962, πρώτου κανονισμού εφαρμογής των άρθρων 85 και 86 της Συνθήκης (ΕΕ ειδ. έκδ. 08/001, σ. 25).

Η ανακοίνωση των αιτιάσεων

3
Στις 25 Νοεμβρίου 1991, η Επιτροπή απηύθυνε στις 76 επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων ανακοίνωση των αιτιάσεων (στο εξής: ΑΑ) σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, του κανονισμού 99/63/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 1963, περί των ακροάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19, παράγραφοι 1 και 2, του κανονισμού 17 (ΕΕ ειδ. έκδ. 08/001, σ. 37).

4
Η ΑΑ διακρίνει μεταξύ δύο κατηγοριών αιτιάσεων, δηλαδή μεταξύ των συμπεριφορών σε διεθνές επίπεδο και των συμπεριφορών σε εθνικό επίπεδο εντός ορισμένων κρατών μελών. Το κείμενο της ΑΑ, το οποίο περιλαμβανόταν σε ένα μόνον έγγραφο, δεν απεστάλη, ωστόσο, ολόκληρο σε όλες τις εμπλεκόμενες στη διαδικασία επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων. Καθεμία έλαβε το μέρος εκείνο της ΑΑ που περιέγραφε τις παραβάσεις που της καταλογίζονταν. Τα κεφάλαια που αφορούσαν τις συμπεριφορές σε διεθνές επίπεδο κοινοποιήθηκαν μόνο σε 61 επιχειρήσεις και ενώσεις. Τα κεφάλαια που αφορούσαν τις συμπεριφορές σε εθνικό επίπεδο απεστάλησαν μόνο σε εκείνες που ήταν εγκατεστημένες στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

5
Η Επιτροπή δεν επισύναψε στην ΑΑ τα έγγραφα επί των οποίων στήριξε τα συμπεράσματά της ούτε τα λοιπά έγγραφα τα οποία θεωρούσε ουσιώδη. Δεδομένου ότι ο αριθμός των εν λόγω εγγράφων ήταν μεγάλος, ετοίμασε ένα κιβώτιο που περιείχε τα πλέον σημαντικά έγγραφα σχετικά με τις διεθνείς συμπράξεις (στο εξής: κιβώτιο) και το οποίο τέθηκε στη διάθεση εκάστου αποδέκτη της ΑΑ στα τέλη του 1991.

6
Η Επιτροπή κατάρτισε κατάλογο όλων των εγγράφων τα οποία ήταν καταχωρισμένα υπό τους αριθμούς φακέλων IV/33.126, IV/33.322 και IV/27.997, στον οποίο αναγράφονταν τα έγγραφα στα οποία κάθε αποδέκτης της ΑΑ είχε δικαίωμα προσβάσεως (στο εξής: κατάλογος). Όσον αφορά την πρόσβαση στον φάκελο της διοικητικής διαδικασίας (στο εξής: φάκελος έρευνας), κάθε επιχείρηση ή ένωση είχε πρόσβαση στα έγγραφα τα οποία η Επιτροπή είχε συλλέξει από την εν λόγω επιχείρηση ή ένωση καθώς και στα έγγραφα που αφορούσαν τα κεφάλαια της ΑΑ που της είχαν κοινοποιηθεί. Στις αποδέκτριες επιχειρήσεις και ενώσεις επετράπη η πρόσβαση μόνο στον εθνικό φάκελο του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου ήταν εγκατεστημένες.

7
Δεδομένου ότι η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα των αποδεκτριών επιχειρήσεων και ενώσεων να τους κοινοποιηθούν τα κεφάλαια της ΑΑ που δεν τους είχαν αποσταλεί και να τους επιτραπεί η πρόσβαση στο σύνολο των εγγράφων του φακέλου έρευνας, εξαιρουμένων των εσωτερικών και των εμπιστευτικών εγγράφων, ορισμένες επιχειρήσεις και ενώσεις άσκησαν, αφενός, προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του Πρωτοδικείου κατά της αποφάσεως της Επιτροπής περί αρνήσεως γνωστοποιήσεως των ζητηθέντων εγγράφων και, αφετέρου, ζήτησαν τη λήψη προσωρινών μέτρων για την αναστολή της κινηθείσας διαδικασίας. Οι αιτήσεις λήψεως προσωρινών μέτρων απορρίφθηκαν με διάταξη της 23ης Μαρτίου 1992, T-10/92 R, T-11/92 R, T-12/92 R, T-14/92 R και T-15/92 R, Cimenteries CBR κ.λπ. κατά Επιτροπής (Συλλογή 1992, σ. II-1571).

8
Όλες οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και ενώσεις υπέβαλαν, μέχρι τις 31 Μαρτίου 1992 το αργότερο, παρατηρήσεις επί της ΑΑ που τους είχε απευθύνει η Επιτροπή. Ακροάσεις των επιχειρήσεων και ενώσεων πραγματοποιήθηκαν από την 1η Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 1993. Οι ακροάσεις οργανώθηκαν σε τρεις σειρές συνεδριάσεων: μια σειρά συνεδριάσεων με θέμα την αγορά του τσιμέντου, στις οποίες είχαν τη δυνατότητα να μετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων, μια σειρά συνεδριάσεων με θέμα το σχετικό με τις διεθνείς συμπράξεις μέρος της ΑΑ, στις οποίες είχαν τη δυνατότητα να μετάσχουν μόνον οι επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων που είχαν λάβει το μέρος αυτό της ΑΑ, και μια σειρά συνεδριάσεων με θέμα τα σχετικά με τις εθνικές συμπράξεις μέρη, στις οποίες είχαν τη δυνατότητα να μετάσχουν, για κάθε μέρος χωριστά, οι επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων του αντιστοίχου κράτους μέλους.

9
Κατόπιν των γραπτών απαντήσεων στην AA και των προφορικών εξηγήσεων που δόθηκαν κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, η Επιτροπή αποφάσισε, στις 23 Σεπτεμβρίου 1993, να αποσύρει τις σχετικές με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεις (στο εξής: απόφαση περί αποσύρσεως των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων). Αποφάσισε επίσης να αποσύρει τις σχετικές με τις διεθνείς συμπράξεις αιτιάσεις της ΑΑ κατά δώδεκα γερμανικών και έξι ισπανικών επιχειρήσεων και, κατά συνέπεια, να περατώσει την κατ' αυτών κινηθείσα διαδικασία.

10
Στις 5 Οκτωβρίου και 23 Νοεμβρίου 1994, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής επί συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων.

Η απόφαση Τσιμέντο

11
Περατώνοντας τη διοικητική διαδικασία, στις 30 Νοεμβρίου 1994, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση Τσιμέντο, με την οποία επέβαλε πρόστιμα σε 42 επιχειρήσεις και ενώσεις που ασκούσαν δραστηριότητα στον τομέα της αγοράς του κοινού τσιμέντου. Τα επιβληθέντα πρόστιμα κυμαίνονταν μεταξύ 40 000 και 32 492 000 ECU, ανερχόμενα στο συνολικό ποσό των 242 420 000 ECU. Εξάλλου, με την απόφαση αυτή καταδικάστηκαν 6 επιχειρήσεις που ασκούσαν δραστηριότητα στον τομέα της αγοράς του λευκού τσιμέντου σε πρόστιμα τα οποία κυμαίνονταν μεταξύ 554 000 και 1 088 000 ECU, ανερχόμενα στο συνολικό ποσό των 5 546 000 ECU.

12
Όσον αφορά την αγορά του κοινού τσιμέντου, με το άρθρο 1 της αποφάσεως Τσιμέντο διαπιστώθηκε η ύπαρξη γενικής συμφωνίας (στο εξής: συμφωνία Cembureau) που είχε ως αντικείμενο τον σεβασμό των εγχωρίων αγορών και τη ρύθμιση των μεταφορών τσιμέντου από τη μία χώρα στην άλλη και συνιστούσε παράβαση του άρθρου 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης. Όσον αφορά τις έξι αναιρεσείουσες στις υπό κρίση υποθέσεις, ως ημερομηνία ενάρξεως της παραβάσεως καθορίστηκε από την Επιτροπή η 14η Ιανουαρίου 1983, ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση των επικεφαλής αντιπροσωπείας των Ευρωπαίων παραγωγών τσιμέντου που ήταν μέλη της Cembureau ─ Association européenne du ciment (στο εξής: Cembureau). Με εξαίρεση τη Ciments français, όλες οι αναιρεσείουσες ήταν μέλη της ενώσεως αυτής.

13
Η Επιτροπή χαρακτήρισε τη συμφωνία Cembureau ως ενιαία και διαρκή συμφωνία, καθόσον εφαρμόστηκε στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμπράξεων, η ύπαρξη των οποίων διαπιστώνεται με τα άρθρα 2 έως 6 της αποφάσεως Τσιμέντο (στο εξής: μέτρα εφαρμογής). Ουσιαστικά, κατά την εν λόγω απόφαση, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

συμφωνίες μεταξύ της Cembureau και των μελών της οι οποίες αφορούσαν ανταλλαγές πληροφοριών ως προς τις τιμές και αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της εκτελέσεως της συμφωνίας Cembureau (άρθρο 2, παράγραφος 1, της αποφάσεως Τσιμέντο)·
συμφωνίες μεταξύ της Cembureau και των μελών της οι οποίες αφορούσαν ανταλλαγές πληροφοριών ως προς τις τιμές και αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της εκτελέσεως της συμφωνίας Cembureau (άρθρο 2, παράγραφος 1, της αποφάσεως Τσιμέντο)·

εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ της Cembureau και των μελών της οι οποίες αφορούσαν τη διάδοση πληροφοριών ως προς τις τιμές και αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της εκτελέσεως της συμφωνίας Cembureau (άρθρο 2, παράγραφος 2, της αποφάσεως Τσιμέντο)·
εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ της Cembureau και των μελών της οι οποίες αφορούσαν τη διάδοση πληροφοριών ως προς τις τιμές και αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση της εκτελέσεως της συμφωνίας Cembureau (άρθρο 2, παράγραφος 2, της αποφάσεως Τσιμέντο)·

εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ γαλλικών επιχειρήσεων και μιας ιταλικής επιχειρήσεως (άρθρο 3, παράγραφος 1, της αποφάσεως Τσιμέντο)· συμφωνία που αφορούσε με την ισπανική και την πορτογαλική αγορά (άρθρο 3, παράγραφος 2, της αποφάσεως Τσιμέντο)· συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές που αφορούσαν τη γαλλική και τη γερμανική αγορά (άρθρο 3, παράγραφος 3, της αποφάσεως Τσιμέντο)·
εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ γαλλικών επιχειρήσεων και μιας ιταλικής επιχειρήσεως (άρθρο 3, παράγραφος 1, της αποφάσεως Τσιμέντο)· συμφωνία που αφορούσε με την ισπανική και την πορτογαλική αγορά (άρθρο 3, παράγραφος 2, της αποφάσεως Τσιμέντο)· συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές που αφορούσαν τη γαλλική και τη γερμανική αγορά (άρθρο 3, παράγραφος 3, της αποφάσεως Τσιμέντο)·

συνεννόηση μεταξύ πλειόνων Ευρωπαίων παραγωγών προς αντιμετώπιση των εισαγωγών ελληνικού τσιμέντου και clinker στα κράτη μέλη στα μέσα της δεκαετίας του '80. Η συνεννόηση αυτή κατέληξε στη σύσταση της European Task Force (στο εξής: ETF) (άρθρο 4, παράγραφος 1, της αποφάσεως Τσιμέντο), στη σύσταση της εταιρίας Interciment SA (στο εξής: Interciment), με σκοπό την εφαρμογή προτρεπτικών και αποτρεπτικών μέτρων έναντι των απειλούντων τη σταθερότητα των αγορών (άρθρο 4, παράγραφος 2, της αποφάσεως Τσιμέντο), και στη συμμετοχή σε συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές έχουσες ως αντικείμενο τη λήψη μέτρων προκειμένου να εμποδιστούν και/ή να μειωθούν οι εισαγωγές ελληνικού τσιμέντου και clinker στα κράτη μέλη, ιδίως δε στην ιταλική αγορά (άρθρο 4, παράγραφοι 3 και 4 της αποφάσεως Τσιμέντο), και
συνεννόηση μεταξύ πλειόνων Ευρωπαίων παραγωγών προς αντιμετώπιση των εισαγωγών ελληνικού τσιμέντου και clinker στα κράτη μέλη στα μέσα της δεκαετίας του '80. Η συνεννόηση αυτή κατέληξε στη σύσταση της European Task Force (στο εξής: ETF) (άρθρο 4, παράγραφος 1, της αποφάσεως Τσιμέντο), στη σύσταση της εταιρίας Interciment SA (στο εξής: Interciment), με σκοπό την εφαρμογή προτρεπτικών και αποτρεπτικών μέτρων έναντι των απειλούντων τη σταθερότητα των αγορών (άρθρο 4, παράγραφος 2, της αποφάσεως Τσιμέντο), και στη συμμετοχή σε συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές έχουσες ως αντικείμενο τη λήψη μέτρων προκειμένου να εμποδιστούν και/ή να μειωθούν οι εισαγωγές ελληνικού τσιμέντου και clinker στα κράτη μέλη, ιδίως δε στην ιταλική αγορά (άρθρο 4, παράγραφοι 3 και 4 της αποφάσεως Τσιμέντο), και

εναρμονισμένες πρακτικές στο πλαίσιο δύο επιτροπών, ήτοι της European Cement Export Committee (στο εξής: ECEC) (άρθρο 5 της αποφάσεως Τσιμέντο) και της European Export Policy Committee (στο εξής: EPC) (άρθρο 6 της αποφάσεως Τσιμέντο), πρακτικές οι οποίες αφορούσαν την ανταλλαγή πληροφοριών ως προς τις τιμές και την κατάσταση της προσφοράς και της ζητήσεως στις τρίτες χώρες εισαγωγείς όπως και ως προς τις εγχώριες αγορές, με σκοπό την αποτροπή των διεισδύσεων των ανταγωνιστών στις αντίστοιχες εθνικές αγορές της Κοινότητας.
εναρμονισμένες πρακτικές στο πλαίσιο δύο επιτροπών, ήτοι της European Cement Export Committee (στο εξής: ECEC) (άρθρο 5 της αποφάσεως Τσιμέντο) και της European Export Policy Committee (στο εξής: EPC) (άρθρο 6 της αποφάσεως Τσιμέντο), πρακτικές οι οποίες αφορούσαν την ανταλλαγή πληροφοριών ως προς τις τιμές και την κατάσταση της προσφοράς και της ζητήσεως στις τρίτες χώρες εισαγωγείς όπως και ως προς τις εγχώριες αγορές, με σκοπό την αποτροπή των διεισδύσεων των ανταγωνιστών στις αντίστοιχες εθνικές αγορές της Κοινότητας.

14
Όσον αφορά την αγορά του λευκού τσιμέντου, το άρθρο 7 της αποφάσεως Τσιμέντο διαπιστώνει τη συμμετοχή έξι επιχειρήσεων σε συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές στο πλαίσιο της White Cement Committee, οι οποίες αφορούσαν ιδίως τον σεβασμό των εγχωρίων αγορών.

15
Σύμφωνα με τις ουσιαστικές διατάξεις της αποφάσεως Τσιμέντο, όλες οι αναιρεσείουσες μετέσχαν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στη συμφωνία Cembureau στον τομέα της αγοράς του κοινού τσιμέντου. Ειδικότερα, η απόφαση αυτή περιγράφει ως ακολούθως τη συμμετοχή τους στα μέτρα εφαρμογής:

όλες οι αναιρεσείουσες, εξαιρέσει της Ciments français, μετέσχαν στις ανταλλαγές πληροφοριών ως προς τις τιμές, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 2 της εν λόγω αποφάσεως·
όλες οι αναιρεσείουσες, εξαιρέσει της Ciments français, μετέσχαν στις ανταλλαγές πληροφοριών ως προς τις τιμές, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 2 της εν λόγω αποφάσεως·

η Ciments français μετέσχε στις εναρμονισμένες πρακτικές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 3, παράγραφοι 1, στοιχείο β΄, και 3, στοιχείο α΄, της εν λόγω αποφάσεως·
η Ciments français μετέσχε στις εναρμονισμένες πρακτικές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 3, παράγραφοι 1, στοιχείο β΄, και 3, στοιχείο α΄, της εν λόγω αποφάσεως·

όλες οι αναιρεσείουσες μετέσχαν στη σύσταση της ETF στην οποία αναφέρεται το άρθρο 4, παράγραφος 1, της εν λόγω αποφάσεως·
όλες οι αναιρεσείουσες μετέσχαν στη σύσταση της ETF στην οποία αναφέρεται το άρθρο 4, παράγραφος 1, της εν λόγω αποφάσεως·

η Ciments français, η Italcementi, η Unicem και η Cementir μετέσχαν στη σύσταση της Interciment, στην οποία αναφέρεται το άρθρο 4, παράγραφος 2, της εν λόγω αποφάσεως·
η Ciments français, η Italcementi, η Unicem και η Cementir μετέσχαν στη σύσταση της Interciment, στην οποία αναφέρεται το άρθρο 4, παράγραφος 2, της εν λόγω αποφάσεως·

όλες οι αναιρεσείουσες μετέσχαν στις εναρμονισμένες πρακτικές με στόχο να παύσει η Calcestruzzi SpA (στο εξής: Calcestruzzi) να είναι πελάτης των Ελλήνων παραγωγών, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της εν λόγω αποφάσεως, μόνον όμως οι Italcementi, Unicem και Cementir μετέσχαν σε συμφωνία σχετική με συμβάσεις αποσκοπούσες στην αποτροπή των εισαγωγών ελληνικού τσιμέντου από την Calcestruzzi, συμφωνία στην οποία αναφέρεται το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο β΄, της εν λόγω αποφάσεως·
όλες οι αναιρεσείουσες μετέσχαν στις εναρμονισμένες πρακτικές με στόχο να παύσει η Calcestruzzi SpA (στο εξής: Calcestruzzi) να είναι πελάτης των Ελλήνων παραγωγών, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της εν λόγω αποφάσεως, μόνον όμως οι Italcementi, Unicem και Cementir μετέσχαν σε συμφωνία σχετική με συμβάσεις αποσκοπούσες στην αποτροπή των εισαγωγών ελληνικού τσιμέντου από την Calcestruzzi, συμφωνία στην οποία αναφέρεται το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο β΄, της εν λόγω αποφάσεως·

όλες οι αναιρεσείουσες, εξαιρέσει της Ciments français, μετέσχαν στις εναρμονισμένες πρακτικές στο πλαίσιο της ΕCΕC στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 5 της εν λόγω αποφάσεως, και
όλες οι αναιρεσείουσες, εξαιρέσει της Ciments français, μετέσχαν στις εναρμονισμένες πρακτικές στο πλαίσιο της ΕCΕC στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 5 της εν λόγω αποφάσεως, και

η Ciments français μετέσχε στις εναρμονισμένες πρακτικές στο πλαίσιο της EPC, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 6 της εν λόγω αποφάσεως.
η Ciments français μετέσχε στις εναρμονισμένες πρακτικές στο πλαίσιο της EPC, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 6 της εν λόγω αποφάσεως.

16
Με την απόφαση Τσιμέντο επιβλήθηκε ένα συνολικό πρόστιμο σε κάθε επιχείρηση, αφού ελήφθησαν υπόψη ο ρόλος τον οποίο διαδραμάτισε κάθε επιχείρηση στη σύναψη της συμφωνίας Cembureau ή στην υιοθέτηση των μέτρων εφαρμογής καθώς και η διάρκεια των παραβάσεων.

17
Το άρθρο 9 της αποφάσεως Τσιμέντο επιβάλλει στις αναιρεσείουσες, λόγω των [παραβάσεων] που διαπιστώνονται στο άρθρο 1, τις οποίες διέπραξαν ακολουθώντας τη συμπεριφορά που περιγράφεται στα άρθρα 2 έως 6 στον τομέα της αγοράς του κοινού τσιμέντου, τα ακόλουθα πρόστιμα:

στην Aalborg, πρόστιμο ύψους 4 008 000 ECU,
στην Aalborg, πρόστιμο ύψους 4 008 000 ECU,

στην Irish Cement, πρόστιμο ύψους 3 524 000 ECU,
στην Irish Cement, πρόστιμο ύψους 3 524 000 ECU,

στη Ciments français, πρόστιμο ύψους 24 716 000 ECU,
στη Ciments français, πρόστιμο ύψους 24 716 000 ECU,

στην Italcementi, πρόστιμο ύψους 32 492 000 ECU,
στην Italcementi, πρόστιμο ύψους 32 492 000 ECU,

στην Unicem, πρόστιμο ύψους 11 652 000 ECU,
στην Unicem, πρόστιμο ύψους 11 652 000 ECU,

στη Cementir, πρόστιμο ύψους 8 248 000 ECU.
στη Cementir, πρόστιμο ύψους 8 248 000 ECU.

18
Όσον αφορά τον τομέα της αγοράς του λευκού τσιμέντου, η Ciments français και η Italcementi καταδικάστηκαν αντιστοίχως σε πρόστιμα ύψους 1 052 000 και 1 088 000 ECU για τη συμμετοχή τους στις συμπράξεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 7 της αποφάσεως Τσιμέντο.

ΙΙ ─ Η ενώπιον του Πρωτοδικείου δίκη και η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση

19
Με δικόγραφα που κατέθεσαν στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου μεταξύ της 14ης Φεβρουαρίου και της 12ης Απριλίου 1995, 41 από τις επιχειρήσεις και ενώσεις τις οποίες αφορούσε η απόφαση Τσιμέντο, συμπεριλαμβανομένων των αναιρεσειουσών στις υπό κρίση υποθέσεις, άσκησαν προσφυγές ενώπιον του Πρωτοδικείου.

20
Οι προσφεύγουσες επιχειρήσεις και ενώσεις ζήτησαν, μεταξύ άλλων, την ακύρωση, εν όλω ή εν μέρει, της αποφάσεως Τσιμέντο και, επικουρικώς, την ακύρωση του προστίμου που τους είχε επιβληθεί με την απόφαση αυτή ή τη μείωσή του.

21
Κατά τα έτη 1996 και 1997, το Πρωτοδικείο διέταξε, κατόπιν καταγγελιών σχετικά με παραβάσεις ουσιώδους τύπου κατά τη διοικητική διαδικασία, διάφορα μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας (στο εξής: μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας), ώστε να παρασχεθεί στις προσφεύγουσες ενώπιόν του η δυνατότητα να επισημάνουν τα χωρία της ΑΑ και τα ουσιώδη έγγραφα που δεν τους είχαν κοινοποιηθεί κατά τη διοικητική διαδικασία.

22
Ειδικότερα, το Πρωτοδικείο κάλεσε:

την Επιτροπή να προσκομίσει διάφορα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ΑΑ όπως αυτή είχε κοινοποιηθεί σε κάθε εμπλεκόμενη επιχείρηση ή ένωση, τα πρακτικά της ακροάσεως κάθε επιχειρήσεως, τον κατάλογο, το κιβώτιο και την ανταλλαγείσα κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας αλληλογραφία μεταξύ του οργάνου και εκάστης των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και ενώσεων (στο εξής: μέτρα από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 1996)·
την Επιτροπή να προσκομίσει διάφορα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ΑΑ όπως αυτή είχε κοινοποιηθεί σε κάθε εμπλεκόμενη επιχείρηση ή ένωση, τα πρακτικά της ακροάσεως κάθε επιχειρήσεως, τον κατάλογο, το κιβώτιο και την ανταλλαγείσα κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας αλληλογραφία μεταξύ του οργάνου και εκάστης των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και ενώσεων (στο εξής: μέτρα από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 1996)·

την Επιτροπή να επιτρέψει στις προσφεύγουσες ενώπιόν του να συμβουλευθούν, στα γραφεία της, τα σχετικά με τις εθνικές συμπράξεις κεφάλαια της ΑΑ και, για κάθε εθνική σύμπραξη, να τους επιτρέψει την ίδια πρόσβαση στον φάκελο με εκείνη που είχε επιτραπεί κατά τη διοικητική διαδικασία στους εγκατεστημένους στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους αποδέκτες της ΑΑ (στο εξής: μέτρο της 2ας Οκτωβρίου 1996)·
την Επιτροπή να επιτρέψει στις προσφεύγουσες ενώπιόν του να συμβουλευθούν, στα γραφεία της, τα σχετικά με τις εθνικές συμπράξεις κεφάλαια της ΑΑ και, για κάθε εθνική σύμπραξη, να τους επιτρέψει την ίδια πρόσβαση στον φάκελο με εκείνη που είχε επιτραπεί κατά τη διοικητική διαδικασία στους εγκατεστημένους στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους αποδέκτες της ΑΑ (στο εξής: μέτρο της 2ας Οκτωβρίου 1996)·

τις προσφεύγουσες ενώπιόν του να προσδιορίσουν τα χωρία της ΑΑ και τα ουσιώδη έγγραφα τα οποία δεν τους είχαν κοινοποιηθεί κατά τη διοικητική διαδικασία και να εξηγήσουν ως προς τι θα μπορούσε η διοικητική διαδικασία να έχει καταλήξει σε διαφορετικό αποτέλεσμα αν τους είχε επιτραπεί η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά κατά την εν λόγω διαδικασία·
τις προσφεύγουσες ενώπιόν του να προσδιορίσουν τα χωρία της ΑΑ και τα ουσιώδη έγγραφα τα οποία δεν τους είχαν κοινοποιηθεί κατά τη διοικητική διαδικασία και να εξηγήσουν ως προς τι θα μπορούσε η διοικητική διαδικασία να έχει καταλήξει σε διαφορετικό αποτέλεσμα αν τους είχε επιτραπεί η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά κατά την εν λόγω διαδικασία·

την Επιτροπή, με απόφαση κοινοποιηθείσα στις 27 Φεβρουαρίου 1997, να διευκρινίσει σε ποια ακριβώς έγγραφα επετράπη η πρόσβαση στις προσφεύγουσες κατόπιν της λήψεως του μέτρου της 2ας Οκτωβρίου 1996, επισημαίνοντάς τα στον κατάλογο. Από τη συναφή απάντηση της Επιτροπής της 8ης και 17ης Απριλίου 1997 προκύπτει ότι δεν τους είχε επιτρέψει την πρόσβαση στο ένα τέταρτο περίπου του συνόλου των φακέλων ΙV/33.126 και ΙV/33.322·
την Επιτροπή, με απόφαση κοινοποιηθείσα στις 27 Φεβρουαρίου 1997, να διευκρινίσει σε ποια ακριβώς έγγραφα επετράπη η πρόσβαση στις προσφεύγουσες κατόπιν της λήψεως του μέτρου της 2ας Οκτωβρίου 1996, επισημαίνοντάς τα στον κατάλογο. Από τη συναφή απάντηση της Επιτροπής της 8ης και 17ης Απριλίου 1997 προκύπτει ότι δεν τους είχε επιτρέψει την πρόσβαση στο ένα τέταρτο περίπου του συνόλου των φακέλων ΙV/33.126 και ΙV/33.322·

την Επιτροπή, με απόφαση κοινοποιηθείσα στις 18 και 19 Ιουνίου 1997, να καταθέσει στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1997, τα πρωτότυπα όλων των καταχωρισθέντων στον κατάλογο εγγράφων όσον αφορά τους φακέλους ΙV/33.126 και ΙV/33.322, εξαιρουμένων των εγγράφων που περιείχαν επιχειρηματικά απόρρητα ή άλλα εμπιστευτικά πληροφοριακά στοιχεία και των εσωτερικών εγγράφων της Επιτροπής. Η Επιτροπή κλήθηκε να διευκρινίσει τη φύση κάθε εσωτερικού εγγράφου που υπήρχε στον κατάλογο. Κλήθηκε επίσης να περιλάβει στον φάκελο έρευνας, αντί των εμπιστευτικών εγγράφων, μη εμπιστευτικά κείμενα ή μη εμπιστευτικές επιτομές των εγγράφων αυτών·
την Επιτροπή, με απόφαση κοινοποιηθείσα στις 18 και 19 Ιουνίου 1997, να καταθέσει στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1997, τα πρωτότυπα όλων των καταχωρισθέντων στον κατάλογο εγγράφων όσον αφορά τους φακέλους ΙV/33.126 και ΙV/33.322, εξαιρουμένων των εγγράφων που περιείχαν επιχειρηματικά απόρρητα ή άλλα εμπιστευτικά πληροφοριακά στοιχεία και των εσωτερικών εγγράφων της Επιτροπής. Η Επιτροπή κλήθηκε να διευκρινίσει τη φύση κάθε εσωτερικού εγγράφου που υπήρχε στον κατάλογο. Κλήθηκε επίσης να περιλάβει στον φάκελο έρευνας, αντί των εμπιστευτικών εγγράφων, μη εμπιστευτικά κείμενα ή μη εμπιστευτικές επιτομές των εγγράφων αυτών·

τις 39 προσφεύγουσες ενώπιόν του να συμβουλευθούν, στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου, το πρωτότυπο και μη εμπιστευτικό κείμενο των εγγράφων που κατέθεσε η Επιτροπή. Οι προσφεύγουσες κλήθηκαν να καταθέσουν υπόμνημα, περιοριζόμενες στην ακριβή επισήμανση κάθε εγγράφου στο οποίο δεν τους παρασχέθηκε πρόσβαση κατά τη διοικητική διαδικασία και το οποίο μπορούσε να επηρεάσει την άμυνά τους, και να εξηγήσουν εν συντομία τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω διοικητική διαδικασία μπορούσε να έχει καταλήξει σε διαφορετικό αποτέλεσμα αν τους είχε επιτραπεί η πρόσβαση στο έγγραφο αυτό. Η Επιτροπή κλήθηκε να καταθέσει υπόμνημα απαντήσεως σε καθεμία από τις εν λόγω υποθέσεις.
τις 39 προσφεύγουσες ενώπιόν του να συμβουλευθούν, στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου, το πρωτότυπο και μη εμπιστευτικό κείμενο των εγγράφων που κατέθεσε η Επιτροπή. Οι προσφεύγουσες κλήθηκαν να καταθέσουν υπόμνημα, περιοριζόμενες στην ακριβή επισήμανση κάθε εγγράφου στο οποίο δεν τους παρασχέθηκε πρόσβαση κατά τη διοικητική διαδικασία και το οποίο μπορούσε να επηρεάσει την άμυνά τους, και να εξηγήσουν εν συντομία τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω διοικητική διαδικασία μπορούσε να έχει καταλήξει σε διαφορετικό αποτέλεσμα αν τους είχε επιτραπεί η πρόσβαση στο έγγραφο αυτό. Η Επιτροπή κλήθηκε να καταθέσει υπόμνημα απαντήσεως σε καθεμία από τις εν λόγω υποθέσεις.

23
Οι επ' ακροατηρίου συζητήσεις διεξήχθησαν ενώπιον του Πρωτοδικείου στις 16, 18 23, 25 και 30 Σεπτεμβρίου 1998, καθώς και στις 2, 7, 9, 14, 16 και 21 Οκτωβρίου 1998.

24
Στις 15 Μαρτίου 2000, το Πρωτοδικείο, συνεκδικάζοντας, προς έκδοση κοινής αποφάσεως, όλες τις σχετικές με την απόφαση Τσιμέντο υποθέσεις, εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση.

25
Στην υπόθεση Τ-39/95, Ciments français κατά Επιτροπής, το Πρωτοδικείο αποφάσισε, στο σημείο 12 του διατακτικού της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ως εξής:

ακυρώνει το άρθρο 1 της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 17 Φεβρουαρίου 1989 και κατά το μέτρο που διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα εφάρμοσε τη συμφωνία Cembureau [...] μετέχοντας στην παράβαση την οποία αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β΄·
ακυρώνει το άρθρο 1 της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 17 Φεβρουαρίου 1989 και κατά το μέτρο που διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα εφάρμοσε τη συμφωνία Cembureau [...] μετέχοντας στην παράβαση την οποία αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β΄·

ακυρώνει το άρθρο 3, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε σε συμφωνία περί κατανομής της αγοράς του Saarland και κατά το μέτρο που διαπιστώνεται η συμμετοχή της προσφεύγουσας σε παράβαση του άρθρου 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης μετά τις 12 Αυγούστου 1987·
ακυρώνει το άρθρο 3, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε σε συμφωνία περί κατανομής της αγοράς του Saarland και κατά το μέτρο που διαπιστώνεται η συμμετοχή της προσφεύγουσας σε παράβαση του άρθρου 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης μετά τις 12 Αυγούστου 1987·

ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 31 Μαΐου 1987·
ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 31 Μαΐου 1987·

ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 7 Νοεμβρίου 1988·
ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 7 Νοεμβρίου 1988·

ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·
ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·

ακυρώνει το άρθρο 6 της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 18 Νοεμβρίου 1983·
ακυρώνει το άρθρο 6 της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 18 Νοεμβρίου 1983·

καθορίζει το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με το άρθρο 9 της αποφάσεως [Τσιμέντο] σε 12 519 000 ευρώ·
καθορίζει το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με το άρθρο 9 της αποφάσεως [Τσιμέντο] σε 12 519 000 ευρώ·

καθορίζει το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με το άρθρο 10 της αποφάσεως [Τσιμέντο] σε 1 051 000 ευρώ·
καθορίζει το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με το άρθρο 10 της αποφάσεως [Τσιμέντο] σε 1 051 000 ευρώ·

απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά·
απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά·

η προσφεύγουσα φέρει τα δικαστικά της έξοδα και το ένα τρίτο των εξόδων της Επιτροπής·
η προσφεύγουσα φέρει τα δικαστικά της έξοδα και το ένα τρίτο των εξόδων της Επιτροπής·

η Επιτροπή φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών της εξόδων.
η Επιτροπή φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών της εξόδων.

26
Στην υπόθεση Τ-44/95, Aalborg Portland κατά Επιτροπής, το Πρωτοδικείο αποφάσισε, στο σημείο 15 του διατακτικού της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ως εξής:

ακυρώνει το άρθρο 1 της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1988·
ακυρώνει το άρθρο 1 της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1988·

ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι συνήφθησαν συμφωνίες σχετικά με ανταλλαγές πληροφοριών επί των τιμών κατά τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής της Cembureau [...] και κατά το μέτρο που διαπιστώνεται η συμμετοχή της προσφεύγουσας στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 19 Μαρτίου 1984·
ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι συνήφθησαν συμφωνίες σχετικά με ανταλλαγές πληροφοριών επί των τιμών κατά τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής της Cembureau [...] και κατά το μέτρο που διαπιστώνεται η συμμετοχή της προσφεύγουσας στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 19 Μαρτίου 1984·

ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η περιοδική κυκλοφορία πληροφοριών μεταξύ της Cembureau [...] και των μελών της αφορούσε, ως προς τις τιμές που ίσχυαν στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες, τις κατώτατες τιμές των παραγωγών των δύο αυτών χωρών για τις παραδόσεις τσιμέντου με φορτηγό αυτοκίνητο και, ως προς το Λουξεμβούργο, τις τιμές, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων, του παραγωγού της χώρας αυτής·
ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η περιοδική κυκλοφορία πληροφοριών μεταξύ της Cembureau [...] και των μελών της αφορούσε, ως προς τις τιμές που ίσχυαν στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες, τις κατώτατες τιμές των παραγωγών των δύο αυτών χωρών για τις παραδόσεις τσιμέντου με φορτηγό αυτοκίνητο και, ως προς το Λουξεμβούργο, τις τιμές, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων, του παραγωγού της χώρας αυτής·

ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986 και μετά τις 31 Μαΐου 1987·
ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986 και μετά τις 31 Μαΐου 1987·

ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986·
ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986·

ακυρώνει το άρθρο 5 της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·
ακυρώνει το άρθρο 5 της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·

καθορίζει το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με το άρθρο 9 της αποφάσεως [Τσιμέντο] σε 2 349 000 ευρώ·
καθορίζει το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με το άρθρο 9 της αποφάσεως [Τσιμέντο] σε 2 349 000 ευρώ·

απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά·
απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά·

η προσφεύγουσα φέρει τα δικαστικά της έξοδα και το ένα τρίτο των εξόδων της Επιτροπής·
η προσφεύγουσα φέρει τα δικαστικά της έξοδα και το ένα τρίτο των εξόδων της Επιτροπής·

η Επιτροπή φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών της εξόδων.
η Επιτροπή φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών της εξόδων.

27
Στην υπόθεση Τ-50/95, Unicem κατά Επιτροπής, το Πρωτοδικείο αποφάσισε, στο σημείο 19 του διατακτικού της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ως εξής:

ακυρώνει το άρθρο 1 της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986 και μετά τις 3 Απριλίου 1992·
ακυρώνει το άρθρο 1 της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986 και μετά τις 3 Απριλίου 1992·

ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·
ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·

ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα, αφενός, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η περιοδική κυκλοφορία πληροφοριών μεταξύ της Cembureau [...] και των μελών της αφορούσε, ως προς τις τιμές που ίσχυαν στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες, τις κατώτατες τιμές των παραγωγών των δύο αυτών χωρών για τις παραδόσεις τσιμέντου με φορτηγό αυτοκίνητο και, ως προς το Λουξεμβούργο, τις τιμές, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων, του παραγωγού της χώρας αυτής και, αφετέρου, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986·
ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα, αφενός, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η περιοδική κυκλοφορία πληροφοριών μεταξύ της Cembureau [...] και των μελών της αφορούσε, ως προς τις τιμές που ίσχυαν στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες, τις κατώτατες τιμές των παραγωγών των δύο αυτών χωρών για τις παραδόσεις τσιμέντου με φορτηγό αυτοκίνητο και, ως προς το Λουξεμβούργο, τις τιμές, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων, του παραγωγού της χώρας αυτής και, αφετέρου, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986·

ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986 και μετά τις 31 Μαΐου 1987·
ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986 και μετά τις 31 Μαΐου 1987·

ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·
ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·

ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986·
ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986·

ακυρώνει το άρθρο 5 της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·
ακυρώνει το άρθρο 5 της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·

καθορίζει το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με το άρθρο 9 της αποφάσεως [Τσιμέντο] σε 6 399 000 ευρώ·
καθορίζει το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με το άρθρο 9 της αποφάσεως [Τσιμέντο] σε 6 399 000 ευρώ·

απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά·
απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά·

η προσφεύγουσα φέρει τα δικαστικά της έξοδα και το ένα τρίτο των εξόδων της Επιτροπής·
η προσφεύγουσα φέρει τα δικαστικά της έξοδα και το ένα τρίτο των εξόδων της Επιτροπής·

η Επιτροπή φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών της εξόδων.
η Επιτροπή φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών της εξόδων.

28
Στην υπόθεση Τ-60/95, Irish Ciment κατά Επιτροπής, το Πρωτοδικείο αποφάσισε, στο σημείο 29 του διατακτικού της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ως εξής:

ακυρώνει το άρθρο 1 της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1988·
ακυρώνει το άρθρο 1 της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1988·

ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι συνήφθησαν συμφωνίες σχετικά με ανταλλαγές πληροφοριών επί των τιμών κατά τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής της Cembureau [...] και κατά το μέτρο που διαπιστώνεται η συμμετοχή της προσφεύγουσας στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 19 Μαρτίου 1984·
ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι συνήφθησαν συμφωνίες σχετικά με ανταλλαγές πληροφοριών επί των τιμών κατά τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής της Cembureau [...] και κατά το μέτρο που διαπιστώνεται η συμμετοχή της προσφεύγουσας στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 19 Μαρτίου 1984·

ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η περιοδική κυκλοφορία πληροφοριών μεταξύ της Cembureau [...] και των μελών της αφορούσε, ως προς τις τιμές που ίσχυαν στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες, τις κατώτατες τιμές των παραγωγών των δύο αυτών χωρών για τις παραδόσεις τσιμέντου με φορτηγό αυτοκίνητο και, ως προς το Λουξεμβούργο, τις τιμές, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων, του παραγωγού της χώρας αυτής·
ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η περιοδική κυκλοφορία πληροφοριών μεταξύ της Cembureau [...] και των μελών της αφορούσε, ως προς τις τιμές που ίσχυαν στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες, τις κατώτατες τιμές των παραγωγών των δύο αυτών χωρών για τις παραδόσεις τσιμέντου με φορτηγό αυτοκίνητο και, ως προς το Λουξεμβούργο, τις τιμές, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων, του παραγωγού της χώρας αυτής·

ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986 και μετά τις 31 Μαΐου 1987·
ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986 και μετά τις 31 Μαΐου 1987·

ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986·
ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986·

ακυρώνει το άρθρο 5 της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·
ακυρώνει το άρθρο 5 της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·

καθορίζει το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με το άρθρο 9 της αποφάσεως [Τσιμέντο] σε 2 065 000 ευρώ·
καθορίζει το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με το άρθρο 9 της αποφάσεως [Τσιμέντο] σε 2 065 000 ευρώ·

απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά·
απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά·

η προσφεύγουσα φέρει τα δικαστικά της έξοδα και το ένα τρίτο των εξόδων της Επιτροπής·
η προσφεύγουσα φέρει τα δικαστικά της έξοδα και το ένα τρίτο των εξόδων της Επιτροπής·

η Επιτροπή φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών της εξόδων.
η Επιτροπή φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών της εξόδων.

29
Στην υπόθεση Τ-65/95, Italcementi ─ Fabbriche Riunite Cemento κατά Επιτροπής, το Πρωτοδικείο αποφάσισε, στο σημείο 34 του διατακτικού της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ως εξής:

ακυρώνει το άρθρο 1 της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 19 Μαρτίου 1984 και μετά τις 3 Απριλίου 1992·
ακυρώνει το άρθρο 1 της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 19 Μαρτίου 1984 και μετά τις 3 Απριλίου 1992·

ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι συνήφθησαν συμφωνίες σχετικά με ανταλλαγές πληροφοριών επί των τιμών κατά τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής της Cembureau [...] και κατά το μέτρο που διαπιστώνεται η συμμετοχή της προσφεύγουσας στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 19 Μαρτίου 1984 και μετά την ημερομηνία αυτή·
ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι συνήφθησαν συμφωνίες σχετικά με ανταλλαγές πληροφοριών επί των τιμών κατά τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής της Cembureau [...] και κατά το μέτρο που διαπιστώνεται η συμμετοχή της προσφεύγουσας στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 19 Μαρτίου 1984 και μετά την ημερομηνία αυτή·

ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα, αφενός, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η περιοδική κυκλοφορία πληροφοριών μεταξύ της Cembureau [...] και των μελών της αφορούσε, ως προς τις τιμές που ίσχυαν στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες, τις κατώτατες τιμές των παραγωγών των δύο αυτών χωρών για τις παραδόσεις τσιμέντου με φορτηγό αυτοκίνητο και, ως προς το Λουξεμβούργο, τις τιμές, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων, του παραγωγού της χώρας αυτής και, αφετέρου, κατά το μέτρο που διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 19 Μαρτίου 1984·
ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα, αφενός, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η περιοδική κυκλοφορία πληροφοριών μεταξύ της Cembureau [...] και των μελών της αφορούσε, ως προς τις τιμές που ίσχυαν στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες, τις κατώτατες τιμές των παραγωγών των δύο αυτών χωρών για τις παραδόσεις τσιμέντου με φορτηγό αυτοκίνητο και, ως προς το Λουξεμβούργο, τις τιμές, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων, του παραγωγού της χώρας αυτής και, αφετέρου, κατά το μέτρο που διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 19 Μαρτίου 1984·

ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 31 Μαΐου 1987·
ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 31 Μαΐου 1987·

ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 7 Νοεμβρίου 1988·
ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 7 Νοεμβρίου 1988·

ακυρώνει το άρθρο 5 της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·
ακυρώνει το άρθρο 5 της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·

καθορίζει το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με το άρθρο 9 της αποφάσεως [Τσιμέντο] σε 25 701 000 ευρώ·
καθορίζει το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με το άρθρο 9 της αποφάσεως [Τσιμέντο] σε 25 701 000 ευρώ·

απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά·
απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά·

η προσφεύγουσα φέρει τα δικαστικά της έξοδα και το ένα τρίτο των εξόδων της Επιτροπής·
η προσφεύγουσα φέρει τα δικαστικά της έξοδα και το ένα τρίτο των εξόδων της Επιτροπής·

η Επιτροπή φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών της εξόδων.
η Επιτροπή φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών της εξόδων.

30
Στην υπόθεση Τ-87/95, Cementir ─ Cementerie del Tirreno κατά Επιτροπής, το Πρωτοδικείο αποφάσισε, στο σημείο 39 του διατακτικού της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ως εξής:

ακυρώνει το άρθρο 1 της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 3 Απριλίου 1992·
ακυρώνει το άρθρο 1 της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 3 Απριλίου 1992·

ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι συνήφθησαν συμφωνίες σχετικά με ανταλλαγές πληροφοριών επί των τιμών κατά τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής της Cembureau [...] και κατά το μέτρο που διαπιστώνεται η συμμετοχή της προσφεύγουσας στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 14 Ιανουαρίου 1983·
ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 1, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι συνήφθησαν συμφωνίες σχετικά με ανταλλαγές πληροφοριών επί των τιμών κατά τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής της Cembureau [...] και κατά το μέτρο που διαπιστώνεται η συμμετοχή της προσφεύγουσας στην προσαπτομένη παράβαση μετά τις 14 Ιανουαρίου 1983·

ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η περιοδική κυκλοφορία πληροφοριών μεταξύ της Cembureau [...] και των μελών της αφορούσε, ως προς τις τιμές που ίσχυαν στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες, τις κατώτατες τιμές των παραγωγών των δύο αυτών χωρών για τις παραδόσεις τσιμέντου με φορτηγό αυτοκίνητο και, ως προς το Λουξεμβούργο, τις τιμές, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων, του παραγωγού της χώρας αυτής·
ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα, κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η περιοδική κυκλοφορία πληροφοριών μεταξύ της Cembureau [...] και των μελών της αφορούσε, ως προς τις τιμές που ίσχυαν στο Βέλγιο και στις Κάτω Χώρες, τις κατώτατες τιμές των παραγωγών των δύο αυτών χωρών για τις παραδόσεις τσιμέντου με φορτηγό αυτοκίνητο και, ως προς το Λουξεμβούργο, τις τιμές, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων, του παραγωγού της χώρας αυτής·

ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·
ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·

ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986·
ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της αποφάσεως [Τσιμέντο], κατά το μέτρο που σ' αυτό διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα μετέσχε στην προσαπτομένη παράβαση πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 1986·

ακυρώνει το άρθρο 5 της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·
ακυρώνει το άρθρο 5 της αποφάσεως [Τσιμέντο] ως προς την προσφεύγουσα·

καθορίζει το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με το άρθρο 9 της αποφάσεως [Τσιμέντο] σε 7 471 000 ευρώ·
καθορίζει το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με το άρθρο 9 της αποφάσεως [Τσιμέντο] σε 7 471 000 ευρώ·

απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά·
απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά·

η προσφεύγουσα φέρει τα δικαστικά της έξοδα και το ένα τρίτο των εξόδων της Επιτροπής·
η προσφεύγουσα φέρει τα δικαστικά της έξοδα και το ένα τρίτο των εξόδων της Επιτροπής·

η Επιτροπή φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών της εξόδων.
η Επιτροπή φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών της εξόδων.

ΙΙΙ ─ Τα αιτήματα των αιτήσεων αναιρέσεως

31
Η Aalborg ζητεί από το Δικαστήριο:

κυρίως, να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση όσον αφορά την εν λόγω εταιρία, στο μέτρο που επικυρώνει την απόφαση Τσιμέντο ως προς την εταιρία αυτή, και να αναπέμψει την υπόθεση στο Πρωτοδικείο ώστε αυτό να αποφανθεί εκ νέου επί της υποθέσεως·
κυρίως, να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση όσον αφορά την εν λόγω εταιρία, στο μέτρο που επικυρώνει την απόφαση Τσιμέντο ως προς την εταιρία αυτή, και να αναπέμψει την υπόθεση στο Πρωτοδικείο ώστε αυτό να αποφανθεί εκ νέου επί της υποθέσεως·

επικουρικώς, να αναιρέσει μερικώς την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση όσον αφορά την Aalborg, στο μέτρο που επικυρώνει την απόφαση Τσιμέντο ως προς την εταιρία αυτή, και να αναπέμψει την υπόθεση στο Πρωτοδικείο ώστε αυτό να αποφανθεί εκ νέου επί της υποθέσεως·
επικουρικώς, να αναιρέσει μερικώς την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση όσον αφορά την Aalborg, στο μέτρο που επικυρώνει την απόφαση Τσιμέντο ως προς την εταιρία αυτή, και να αναπέμψει την υπόθεση στο Πρωτοδικείο ώστε αυτό να αποφανθεί εκ νέου επί της υποθέσεως·

κυρίως, να ακυρώσει το πρόστιμο στο σύνολό του και, επικουρικώς, να το ακυρώσει μερικώς, καθώς και
κυρίως, να ακυρώσει το πρόστιμο στο σύνολό του και, επικουρικώς, να το ακυρώσει μερικώς, καθώς και

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα της Aalborg τόσον ενώπιον του Πρωτοδικείου όσο και ενώπιον του Δικαστηρίου.
να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα της Aalborg τόσον ενώπιον του Πρωτοδικείου όσο και ενώπιον του Δικαστηρίου.

32
Η Irish Ciment ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει εν όλω ή εν μέρει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση στο μέτρο που επικυρώνει την απόφαση Τσιμέντο ως προς την εταιρία αυτή·
να αναιρέσει εν όλω ή εν μέρει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση στο μέτρο που επικυρώνει την απόφαση Τσιμέντο ως προς την εταιρία αυτή·

επικουρικώς, να κηρύξει άκυρη την απόφαση Τσιμέντο και/ή να μειώσει το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Irish Ciment, και
επικουρικώς, να κηρύξει άκυρη την απόφαση Τσιμέντο και/ή να μειώσει το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Irish Ciment, και

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.
να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

33
Η Ciments français ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει μερικώς, βάσει των άρθρων 225 ΕΚ και 54 του Οργανισμού ΕΚ του Δικαστηρίου, την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση·
να αναιρέσει μερικώς, βάσει των άρθρων 225 ΕΚ και 54 του Οργανισμού ΕΚ του Δικαστηρίου, την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση·

να ακυρώσει, βάσει του άρθρου 230 ΕΚ, την απόφαση Τσιμέντο·
να ακυρώσει, βάσει του άρθρου 230 ΕΚ, την απόφαση Τσιμέντο·

επικουρικώς, να μειώσει, βάσει των άρθρων 229 ΕΚ και 17 του κανονισμού 17, το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Ciments français, και
επικουρικώς, να μειώσει, βάσει των άρθρων 229 ΕΚ και 17 του κανονισμού 17, το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Ciments français, και

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.
να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

34
Η Italcementi ζητεί από το Δικαστήριο:

κυρίως, να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση στο σύνολό της·
κυρίως, να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση στο σύνολό της·

επικουρικώς, να αναιρέσει μερικώς την απόφαση αυτή·
επικουρικώς, να αναιρέσει μερικώς την απόφαση αυτή·

να ακυρώσει μερικώς την απόφαση Τσιμέντο, στο μέτρο που το Δικαστήριο θα δεχθεί την ασκηθείσα κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου αναίρεση·
να ακυρώσει μερικώς την απόφαση Τσιμέντο, στο μέτρο που το Δικαστήριο θα δεχθεί την ασκηθείσα κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου αναίρεση·

να μειώσει το πρόστιμο κατά την κρίση του·
να μειώσει το πρόστιμο κατά την κρίση του·

να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Πρωτοδικείου, αν θεωρήσει ότι το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση δεν του επιτρέπει, εν όλω ή εν μέρει, να αποφανθεί οριστικώς επί της διαφοράς·
να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Πρωτοδικείου, αν θεωρήσει ότι το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση δεν του επιτρέπει, εν όλω ή εν μέρει, να αποφανθεί οριστικώς επί της διαφοράς·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα τόσο της ενώπιον του Πρωτοδικείου δίκης όσο και της αναιρετικής διαδικασίας.
να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα τόσο της ενώπιον του Πρωτοδικείου δίκης όσο και της αναιρετικής διαδικασίας.

35
Η Buzzi Unicem ζητεί από το Δικαστήριο:

κυρίως, να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και να ακυρώσει την απόφαση Τσιμέντο καθώς και να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα·
κυρίως, να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και να ακυρώσει την απόφαση Τσιμέντο καθώς και να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα·

επικουρικώς, σε περίπτωση που το Δικαστήριο αποφασίσει να μην αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, να μειώσει την κύρωση που επιβλήθηκε στην Unicem, και
επικουρικώς, σε περίπτωση που το Δικαστήριο αποφασίσει να μην αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, να μειώσει την κύρωση που επιβλήθηκε στην Unicem, και

εν πάση περιπτώσει, να λάβει κάθε άλλο συνακόλουθο μέτρο ή κάθε μέτρο που θα κρίνει πρόσφορο ή δίκαιο.
εν πάση περιπτώσει, να λάβει κάθε άλλο συνακόλουθο μέτρο ή κάθε μέτρο που θα κρίνει πρόσφορο ή δίκαιο.

36
Η Cementir ζητεί από το Δικαστήριο:

κυρίως, να αναιρέσει εν όλω ή εν μέρει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και, κατά συνέπεια, να κηρύξει άκυρη εν όλω ή εν μέρει την απόφαση Τσιμέντο και/ή να ακυρώσει, ή τουλάχιστον να μειώσει, το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Cementir·
κυρίως, να αναιρέσει εν όλω ή εν μέρει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και, κατά συνέπεια, να κηρύξει άκυρη εν όλω ή εν μέρει την απόφαση Τσιμέντο και/ή να ακυρώσει, ή τουλάχιστον να μειώσει, το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Cementir·

επικουρικώς, να αναιρέσει εν όλω ή εν μέρει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Πρωτοδικείου προκειμένου αυτό να κρίνει επί της ουσίας υπό το φως των στοιχείων που θα του παράσχει το Δικαστήριο·
επικουρικώς, να αναιρέσει εν όλω ή εν μέρει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Πρωτοδικείου προκειμένου αυτό να κρίνει επί της ουσίας υπό το φως των στοιχείων που θα του παράσχει το Δικαστήριο·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα έξοδα τόσο της ενώπιον του Πρωτοδικείου δίκης όσο και της αναιρετικής διαδικασίας.
να καταδικάσει την Επιτροπή στα έξοδα τόσο της ενώπιον του Πρωτοδικείου δίκης όσο και της αναιρετικής διαδικασίας.

37
Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο:

όσον αφορά την αίτηση αναιρέσεως της Ciments français, κυρίως, να κρίνει απαράδεκτη την αίτηση ακυρώσεως της αποφάσεως Τσιμέντο καθώς και να απορρίψει ως αβάσιμη την αίτηση αναιρέσεως κατά τα λοιπά και, επικουρικώς, να απορρίψει ως αβάσιμη την αίτηση αναιρέσεως στο σύνολό της·
όσον αφορά την αίτηση αναιρέσεως της Ciments français, κυρίως, να κρίνει απαράδεκτη την αίτηση ακυρώσεως της αποφάσεως Τσιμέντο καθώς και να απορρίψει ως αβάσιμη την αίτηση αναιρέσεως κατά τα λοιπά και, επικουρικώς, να απορρίψει ως αβάσιμη την αίτηση αναιρέσεως στο σύνολό της·

όσον αφορά τις λοιπές αιτήσεις αναιρέσεως, να τις απορρίψει ως απαράδεκτες στο μέτρο που οι λόγοι που προβάλλονται δεν μπορούν να εξεταστούν κατ' αναίρεση και, κατά τα λοιπά, να τις απορρίψει ως αβάσιμες, και
όσον αφορά τις λοιπές αιτήσεις αναιρέσεως, να τις απορρίψει ως απαράδεκτες στο μέτρο που οι λόγοι που προβάλλονται δεν μπορούν να εξεταστούν κατ' αναίρεση και, κατά τα λοιπά, να τις απορρίψει ως αβάσιμες, και

να καταδικάσει όλες τις αναιρεσείουσες στα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Επιτροπή στο πλαίσιο των παρουσών αναιρετικών διαδικασιών.
να καταδικάσει όλες τις αναιρεσείουσες στα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Επιτροπή στο πλαίσιο των παρουσών αναιρετικών διαδικασιών.

ΙV ─ Η ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασία και οι λόγοι αναιρέσεως

38
Με αιτιολογημένες διατάξεις της 5ης Ιουνίου 2002, το Δικαστήριο απέρριψε εξ αρχής, ως προδήλως απαράδεκτες και/ή προδήλως αβάσιμες, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 119 του Κανονισμού Διαδικασίας, ορισμένους λόγους αναιρέσεως και επιχειρήματα των αναιρεσειουσών.

39
Οι λόγοι αναιρέσεως που προβάλλει η Aalborg και οι οποίοι δεν απορρίφθηκαν εξ αρχής με τη διάταξη της 5ης Ιουνίου 2002, C-204/00 Ρ, Aalborg Portland κατά Επιτροπής (η οποία δεν έχει δημοσιευθεί στη Συλλογή), αντλούνται από:

προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας συνιστάμενη στη μη παροχή προσβάσεως σε έγγραφα που θα μπορούσαν να περιέχουν απαλλακτικά στοιχεία·
προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας συνιστάμενη στη μη παροχή προσβάσεως σε έγγραφα που θα μπορούσαν να περιέχουν απαλλακτικά στοιχεία·

εσφαλμένο καταλογισμό της ευθύνης των παραβάσεων του άρθρου 85 της Συνθήκης·
εσφαλμένο καταλογισμό της ευθύνης των παραβάσεων του άρθρου 85 της Συνθήκης·

παραβίαση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν την επιμέτρηση των προστίμων·
παραβίαση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν την επιμέτρηση των προστίμων·

παράβαση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2988/74 του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 1974, περί παραγραφής του δικαιώματος διώξεως και εκτελέσεως των αποφάσεων στους τομείς του δικαίου των μεταφορών και του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ ειδ. έκδ. 07/001, σ. 241).
παράβαση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2988/74 του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 1974, περί παραγραφής του δικαιώματος διώξεως και εκτελέσεως των αποφάσεων στους τομείς του δικαίου των μεταφορών και του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ ειδ. έκδ. 07/001, σ. 241).

40
Οι λόγοι αναιρέσεως που προβάλλει η Irish Cement και οι οποίοι δεν απορρίφθηκαν εξ αρχής ολοσχερώς με τη διάταξη της 5ης Ιουνίου 2002, C-205/00 Ρ, Irish Cement κατά Επιτροπής (η οποία δεν έχει δημοσιευθεί στη Συλλογή), συνίστανται σε:

έλλειψη αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου·
έλλειψη αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου·

διαδικαστική πλημμέλεια·
διαδικαστική πλημμέλεια·

παράβαση του κοινοτικού δικαίου και πρόδηλα σφάλματα εκτιμήσεως όσον αφορά τους δικονομικούς κανόνες που διασφαλίζουν τα δικαιώματα άμυνας και την καταλληλότητα ορισμένων εγγράφων αποδείξεων·
παράβαση του κοινοτικού δικαίου και πρόδηλα σφάλματα εκτιμήσεως όσον αφορά τους δικονομικούς κανόνες που διασφαλίζουν τα δικαιώματα άμυνας και την καταλληλότητα ορισμένων εγγράφων αποδείξεων·

έλλειψη αιτιολογίας καθώς και μη απάντηση στα επιχειρήματα της Irish Cement.
έλλειψη αιτιολογίας καθώς και μη απάντηση στα επιχειρήματα της Irish Cement.

41
Οι μόνοι λόγοι αναιρέσεως που προβάλλει η Ciments français και οι οποίοι δεν απορρίφθηκαν εξ αρχής με τη διάταξη της 5ης Ιουνίου 2002, C-211/00 Ρ, Ciments français κατά Επιτροπής (η οποία δεν έχει δημοσιευθεί στη Συλλογή), αφορούν:

σφάλμα εκτιμήσεως όσον αφορά τον κύκλο εργασιών που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου που της επιβλήθηκε·
σφάλμα εκτιμήσεως όσον αφορά τον κύκλο εργασιών που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου που της επιβλήθηκε·

παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας όσον αφορά το ύψος του προστίμου αυτού.
παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας όσον αφορά το ύψος του προστίμου αυτού.

42
Οι λόγοι αναιρέσεως που προβάλλει η Italcementi και οι οποίοι δεν απορρίφθηκαν εξ αρχής με τη διάταξη της 5ης Ιουνίου 2002, C-213/00 Ρ, Italcementi ─ Fabbriche Riunite Cemento κατά Επιτροπής (η οποία δεν έχει δημοσιευθεί στη Συλλογή), αντλούνται από:

προσβολές των δικαιωμάτων άμυνας συνιστάμενες στη μη πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα του φακέλου έρευνας·
προσβολές των δικαιωμάτων άμυνας συνιστάμενες στη μη πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα του φακέλου έρευνας·

προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας, ανεπαρκή αιτιολογία και αντίφαση σε σχέση προς προγενέστερη απόφαση όσον αφορά την απόσυρση των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων·
προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας, ανεπαρκή αιτιολογία και αντίφαση σε σχέση προς προγενέστερη απόφαση όσον αφορά την απόσυρση των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων·

εσφαλμένη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου καθώς και αντιφατική αιτιολογία όσον αφορά την εκτίμηση του παρανόμου χαρακτήρα της συμφωνίας σχετικά με τις συμβάσεις που υπογράφηκαν τον Απρίλιο του 1987 με την Calcestruzzi·
εσφαλμένη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου καθώς και αντιφατική αιτιολογία όσον αφορά την εκτίμηση του παρανόμου χαρακτήρα της συμφωνίας σχετικά με τις συμβάσεις που υπογράφηκαν τον Απρίλιο του 1987 με την Calcestruzzi·

παραβίαση των αρχών της επιείκειας, της αναλογικότητας και της απαγορεύσεως των διακρίσεων όσον αφορά το αμετάβλητο του προστίμου·
παραβίαση των αρχών της επιείκειας, της αναλογικότητας και της απαγορεύσεως των διακρίσεων όσον αφορά το αμετάβλητο του προστίμου·

παράβαση του άρθρου 15, παράγραφος 2, του κανονισμού 17, καθώς και ανεπαρκή αιτιολογία όσον αφορά την εκτίμηση της σοβαρότητας της παραβάσεως που καταλογίστηκε στην Italcementi·
παράβαση του άρθρου 15, παράγραφος 2, του κανονισμού 17, καθώς και ανεπαρκή αιτιολογία όσον αφορά την εκτίμηση της σοβαρότητας της παραβάσεως που καταλογίστηκε στην Italcementi·

παράβαση της ιδίας διατάξεως όσον αφορά την εκτίμηση της διάρκειας της παραβάσεως που καταλογίστηκε στην Italcementi.
παράβαση της ιδίας διατάξεως όσον αφορά την εκτίμηση της διάρκειας της παραβάσεως που καταλογίστηκε στην Italcementi.

43
Οι λόγοι αναιρέσεως που προβάλλει η Buzzi Unicem και οι οποίοι δεν απορρίφθηκαν εξ αρχής ολοσχερώς με τη διάταξη της 5ης Ιουνίου 2002, C-217/00 Ρ, Buzzi Unicem κατά Επιτροπής (η οποία δεν έχει δημοσιευθεί στη Συλλογή), συνίστανται σε:

προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας, κακή εφαρμογή των κανόνων δικαίου καθώς και εσφαλμένη και αντιφατική αιτιολογία όσον αφορά:
προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας, κακή εφαρμογή των κανόνων δικαίου καθώς και εσφαλμένη και αντιφατική αιτιολογία όσον αφορά:

την άρνηση της Επιτροπής να επιτρέψει την πρόσβαση στην ΑΑ και στα έγγραφα που περιέχονταν στον φάκελο έρευνας·

την απόσυρση των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων·

τις συμβάσεις που συνάφθηκαν μεταξύ της Calcestruzzi και των Ιταλών παραγωγών·

τη συμμετοχή της Unicem στην ETF·

τη σχέση μεταξύ της ETF και της συμφωνίας Cembureau·

ισχυρισμό περί παραβιάσεως της αρχής non bis in idem και της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως·
ισχυρισμό περί παραβιάσεως της αρχής non bis in idem και της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως·

ισχυρισμό περί προσβολής του δικαιώματος μη αυτοενοχοποιήσεως·
ισχυρισμό περί προσβολής του δικαιώματος μη αυτοενοχοποιήσεως·

πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως των αποδεικτικών εγγράφων·
πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως των αποδεικτικών εγγράφων·

νομική πλάνη και ανεπαρκή αιτιολογία όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της Unicem ως άμεσου μέλους της Cembureau·
νομική πλάνη και ανεπαρκή αιτιολογία όσον αφορά τον χαρακτηρισμό της Unicem ως άμεσου μέλους της Cembureau·

ισχυρισμό περί παραβάσεως του άρθρου 190 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρου 253 ΕΚ), του άρθρου 15, παράγραφος 2, του κανονισμού 17, και περί παραβιάσεως της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως και της αρχής της αναλογικότητας όσον αφορά:
ισχυρισμό περί παραβάσεως του άρθρου 190 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρου 253 ΕΚ), του άρθρου 15, παράγραφος 2, του κανονισμού 17, και περί παραβιάσεως της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως και της αρχής της αναλογικότητας όσον αφορά:

την επιβολή ενιαίου προστίμου για το σύνολο των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν στην αγορά του κοινού τσιμέντου·

την εκτίμηση των ευθυνών εκάστης των επιχειρήσεων και ενώσεων στην παράβαση που συνίστατο στη συμμετοχή στη συμφωνία Cembureau·

τον υπολογισμό της διάρκειας της παραβάσεως.

44
Οι λόγοι αναιρέσεως που προβάλλει η Cementir και οι οποίοι δεν απορρίφθηκαν εξ αρχής με τη διάταξη της 5ης Ιουνίου 2002, C-219/00 Ρ, Cementir ─ Cementerie del Tirreno κατά Επιτροπής (η οποία δεν έχει δημοσιευθεί στη Συλλογή), αφορούν:

προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας όσον αφορά την πρόσβαση στον φάκελο έρευνας·
προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας όσον αφορά την πρόσβαση στον φάκελο έρευνας·

νομική πλάνη, έλλειψη αιτιολογίας και προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας όσον αφορά:
νομική πλάνη, έλλειψη αιτιολογίας και προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας όσον αφορά:

την ύπαρξη της συμφωνίας Cembureau·

τις ανταλλαγές πληροφοριών ως προς τις τιμές·

τα μέτρα που μνημονεύονται στο άρθρο 4, παράγραφοι 3 και 4, της αποφάσεως Τσιμέντο·

νομική πλάνη και έλλειψη αιτιολογίας όσον αφορά την έννοια της ενιαίας και διαρκούς συμφωνίας·
νομική πλάνη και έλλειψη αιτιολογίας όσον αφορά την έννοια της ενιαίας και διαρκούς συμφωνίας·

νομική πλάνη και κακή εκτίμηση των κριτηρίων υπολογισμού της κυρώσεως που επιβλήθηκε στη Cementir.
νομική πλάνη και κακή εκτίμηση των κριτηρίων υπολογισμού της κυρώσεως που επιβλήθηκε στη Cementir.

45
Λόγω συναφείας, επιβάλλεται η ένωση των υπό κρίση υποθέσεων προς έκδοση κοινής αποφάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού Διαδικασίας.

V ─ Επί του ελέγχου που ασκεί το Δικαστήριο στο πλαίσιο των υπό κρίση αιτήσεων αναιρέσεως

46
Επιβάλλονται ορισμένες προκαταρκτικές παρατηρήσεις ως προς τον δικαστικό έλεγχο που ασκείται σε περίπτωση ασκήσεως αναιρέσεως καθώς και ως προς το νομικό και πραγματικό πλαίσιο της έρευνας και του κολασμού των συμπεριφορών που θίγουν τον ανταγωνισμό. Σκοπός των παρατηρήσεων αυτών είναι να διευκρινιστεί το νομικό πλαίσιο της εκ μέρους του Δικαστηρίου εξετάσεως των υπό κρίση αιτήσεων αναιρέσεως.

Ο ρόλος του Δικαστηρίου στο πλαίσιο της αναιρετικής διαδικασίας

47
Στο πλαίσιο των αιτήσεων αναιρέσεως, ο ρόλος του Δικαστηρίου περιορίζεται στην εξέταση του κατά πόσον το Πρωτοδικείο, ασκώντας την εξουσία δικαστικού ελέγχου, υπέπεσε σε νομική πλάνη. Κατά τα άρθρα 225 ΕΚ και 51, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού ΕΚ του Δικαστηρίου, η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να περιορίζεται στα νομικά ζητήματα και να στηρίζεται σε λόγους αναιρέσεως αντλούμενους από αναρμοδιότητα του Πρωτοδικείου, πλημμέλειες κατά την ενώπιόν του διαδικασία που θίγουν τα συμφέροντα του αναιρεσείοντος και παραβίαση του κοινοτικού δικαίου από το Πρωτοδικείο.

48
Συνεπώς, η αίτηση αναιρέσεως δεν μπορεί να στηρίζεται παρά μόνο σε λόγους που αφορούν την παράβαση νομικών κανόνων, αποκλειομένης οποιασδήποτε εκτιμήσεως των πραγματικών περιστατικών. Το Πρωτοδικείο είναι το μόνο αρμόδιο, αφενός, για τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών, εκτός αν η εκ παραδρομής ανακρίβεια του περιεχομένου των διαπιστώσεών του προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας που του υποβλήθηκαν, και, αφετέρου, για την εκτίμηση αυτών των πραγματικών περιστατικών (βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση της 16ης Μαρτίου 2000, C-284/98 Ρ, Κοινοβούλιο κατά Bieber, Συλλογή 2000, σ. Ι-1527, σκέψη 31).

49
Επομένως, η εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών δεν αποτελεί νομικό ζήτημα υποκείμενο, ως τέτοιο, στον έλεγχο του Δικαστηρίου, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως αλλοιώσεως των προσκομισθέντων ενώπιον του Πρωτοδικείου αποδεικτικών στοιχείων (βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση της 21ης Ιουνίου 2001, C-280/99 Ρ έως C-282/99 Ρ, Moccia Irme κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2001, σ. Ι-4717, σκέψη 78).

50
Τα άρθρα 225 ΕΚ, 51, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού ΕΚ του Δικαστηρίου και 112, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο γ΄, του Κανονισμού Διαδικασίας επιβάλλουν, ειδικότερα, στον αναιρεσείοντα, όταν προβάλλει αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων εκ μέρους του Πρωτοδικείου, να παραθέσει επακριβώς τα στοιχεία τα οποία αυτό αλλοίωσε και να αποδείξει τα σφάλματα αναλύσεως τα οποία, κατά την εκτίμησή του, οδήγησαν το Πρωτοδικείο σ' αυτή την αλλοίωση.

51
Δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις αυτές η αίτηση αναιρέσεως η οποία, χωρίς να περιλαμβάνει καν μια επιχειρηματολογία σκοπούσα ειδικώς στη διαπίστωση της νομικής πλάνης την οποία ενδεχομένως πάσχει η απόφαση του Πρωτοδικείου, περιορίζεται στην επανάληψη των λόγων ακυρώσεως και των επιχειρημάτων που προβλήθηκαν ήδη ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, περιλαμβανομένων και εκείνων που στηρίζονταν σε περιστατικά τα οποία ρητώς απορρίφθηκαν από το δικαστήριο αυτό. Συγκεκριμένα, μια τέτοια αίτηση αναιρέσεως συνιστά στην πραγματικότητα αίτηση απλής επανεξετάσεως της προσφυγής που ασκήθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου, η οποία δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου (βλ., μεταξύ άλλων, διάταξη της 9ης Ιουλίου 1998, C-317/97 P, Smanor κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, σ. I-4269, σκέψη 21, και απόφαση της 4ης Ιουλίου 2000, C-352/98 P, Bergaderm και Goupil κατά Επιτροπής, Συλλογή 2000, σ. Ι-5291, σκέψη 35).

52
Βάσει, μεταξύ άλλων, αυτών των σκέψεων απέρριψε το Δικαστήριο εξ αρχής, λόγω προδήλως απαραδέκτου, ορισμένους λόγους αναιρέσεως και ορισμένα επιχειρήματα των αναιρεσειουσών (βλ. σκέψη 38 της παρούσας αποφάσεως).

Το νομικό και πραγματικό πλαίσιο του ελέγχου των θιγουσών τον ανταγωνισμό πρακτικών και συμφωνιών

53
Η συμμετοχή μιας επιχειρήσεως σε πρακτικές ή συμφωνίες θίγουσες τον ανταγωνισμό συνιστά οικονομική παράβαση στο πλαίσιο της οποίας η επιχείρηση προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, κατά κανόνα, μέσω εκουσίου περιορισμού της προσφοράς, τεχνητής κατανομής της αγοράς και τεχνητής αυξήσεως των τιμών. Αυτές οι συμφωνίες ή οι πρακτικές έχουν ως αποτέλεσμα να περιορίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και να παρεμποδίζουν τη λειτουργία της κοινής αγοράς, ιδίως παρακωλύοντας το ενδοκοινοτικό εμπόριο. Αυτά τα επιβλαβή αποτελέσματα έχουν άμεση επίπτωση στους καταναλωτές, λόγω αυξήσεων των τιμών και περιορισμού του φάσματος της προσφοράς. Σε περίπτωση πρακτικής ή συμφωνίας θίγουσας τον ανταγωνισμό στον τομέα του τσιμέντου, όλος ο κατασκευαστικός τομέας και ο τομέας της αγοράς των ακινήτων υφίστανται τα αποτελέσματα αυτά.

54
Σκοπός των εξουσιών τις οποίες απονέμει στην Επιτροπή ο κανονισμός 17 είναι το να της παρασχεθεί η δυνατότητα να επιτελεί την αποστολή, που της έχει ανατεθεί με το άρθρο 89 της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 85 ΕΚ), να μεριμνά για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στην κοινή αγορά. Πράγματι, όπως προκύπτει από την προηγούμενη σκέψη, το γενικό συμφέρον υπαγορεύει να αποτρέπονται οι θίγουσες τον ανταγωνισμό πρακτικές και συμφωνίες, να ανακαλύπτονται και να τιμωρούνται.

55
Δεδομένου ότι η απαγόρευση της συμμετοχής σε πρακτικές ή συμφωνίες θίγουσες τον ανταγωνισμό καθώς και οι κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν στους παραβάτες είναι τοις πάσι γνωστές, είναι σύνηθες να αναπτύσσονται λαθραίως οι δραστηριότητες τις οποίες συνεπάγονται αυτές οι πρακτικές και συμφωνίες, να πραγματοποιούνται μυστικές συναντήσεις, τις περισσότερες φορές σε τρίτες χώρες, και να περιορίζονται στο ελάχιστο τα συναφή έγγραφα.

56
Ακόμα και όταν η Επιτροπή ανακαλύπτει στοιχεία τα οποία πιστοποιούν ρητώς παράνομες επαφές μεταξύ των επιχειρηματιών, όπως, τα πρακτικά μιας συνεδριάσεως, τα στοιχεία αυτά είναι συνήθως αποσπασματικά και διασκορπισμένα, οπότε είναι συχνά απαραίτητη η ανασύσταση ορισμένων λεπτομερειών διά της επαγωγής.

57
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ύπαρξη θίγουσας τον ανταγωνισμό πρακτικής ή συμφωνίας πρέπει να συναχθεί από έναν ορισμένο αριθμό συμπτώσεων και ενδείξεων οι οποίες, συνολικά θεωρούμενες, μπορούν να αποτελέσουν, ελλείψει άλλης εύλογης εξηγήσεως, απόδειξη περί παραβάσεως των κανόνων ανταγωνισμού.

58
Εξάλλου, η Επιτροπή είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει δυσκολίες συμφυείς των πολυπλόκων δομών ορισμένων επιχειρηματιών, των αναδιαρθρώσεων και των μεταβολών της νομικής προσωπικότητας των επιχειρήσεων.

59
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπομνησθεί ότι το άρθρο 85 της Συνθήκης αναφέρεται στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Κατ' εφαρμογήν της διατάξεως αυτής, η μεταβολή της νομικής μορφής και επωνυμίας της επιχειρήσεως δεν συνεπάγεται αναγκαστικά τη δημιουργία νέας επιχειρήσεως που απαλλάσσεται από την ευθύνη για τις πράξεις της προηγουμένης που θίγουν τον ανταγωνισμό, όταν από οικονομικής απόψεως αυτές οι δύο επιχειρήσεις ταυτίζονται (βλ., υπό το πνεύμα αυτό, απόφαση της 28ης Μαρτίου 1984, 29/83 και 30/83, CRAM και Rheinzink κατά Επιτροπής, Συλλογή 1984, σ. 1679, σκέψη 9).

60
Η ανακοίνωση των αιτιάσεων πρέπει, πάντως, να προσδιορίζει κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται ενδεχομένως να επιβληθούν πρόστιμα και να απευθύνεται προς αυτό (απόφαση της 2ας Οκτωβρίου 2003, C-176/99 Ρ, ARBED κατά Επιτροπής, η οποία δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψη 21).

61
Προς διαφύλαξη της πρακτικής αποτελεσματικότητας της εξουσίας έρευνας που της απονέμει το άρθρο 11, παράγραφοι 1 και 5, του κανονισμού 17, η Επιτροπή έχει δικαίωμα, ενδεχομένως εκδίδοντας απόφαση, να υποχρεώσει μια επιχείρηση να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αναφέρονται σε πραγματικά περιστατικά των οποίων μπορεί να λάβει γνώση και να της προσκομίσει, εν ανάγκη, τα σχετικά έγγραφα που κατέχει η εν λόγω επιχείρηση, έστω και αν αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί, σε βάρος της ίδιας ή άλλης επιχειρήσεως, η ύπαρξη συμπεριφοράς θίγουσας τον ανταγωνισμό.

62
O κανονισμός 17 επιβάλλει στην επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο μέτρου έρευνας υποχρέωση ενεργού συνεργασίας, η οποία συνεπάγεται ότι θέτει στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα στοιχεία που αφορούν το αντικείμενο της έρευνας (βλ. απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 1989, 374/87, Orkem κατά Επιτροπής, Συλλογή 1989, σ. 3283, σκέψη 27).

63
Κατά την εκπλήρωση της αποστολής της, η Επιτροπή οφείλει, ωστόσο, να μεριμνά ώστε να μη προσβάλλονται τα δικαιώματα άμυνας στο πλαίσιο διαδικασιών προηγουμένης έρευνας, οι οποίες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο για την εξακρίβωση στοιχείων σχετικά με τον παράνομο χαρακτήρα ενεργειών ορισμένων επιχειρήσεων, ικανών να επισύρουν την ευθύνη τους (απόφαση της 21ης Σεπτεμβρίου 1989, 46/87 και 227/88, Hoescht κατά Επιτροπής, Συλλογή 1989, σ. 2859, σκέψη 15).

64
Τα δικαιώματα άμυνας είναι θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των γενικών αρχών του δικαίου, την τήρηση του οποίου διασφαλίζει το Δικαστήριο (βλ., κατά την έννοια αυτή, απόφαση της 28ης Μαρτίου 2000, C-7/98, Krombach, Συλλογή 2000, σ. Ι-1935, σκέψεις 25 και 26), εμπνεόμενο από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών και από τα στοιχεία που παρέχουν οι διεθνείς πράξεις στις οποίες τα κράτη μέλη συνεργάστηκαν ή προσχώρησαν, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία υπογράφηκε στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1980 (στο εξής: ΕΣΔΑ) (βλ. απόφαση της 6ης Μαρτίου 2001, C-274/99 P, Connolly κατά Επιτροπής, Συλλογή 2001, σ. Ι-1611, σκέψεις 37 και 38).

65
Έτσι, η Επιτροπή δεν μπορεί, στο πλαίσιο αιτήσεως παροχής πληροφοριών, να επιβάλει σε επιχείρηση την υποχρέωση να δώσει απαντήσεις από τις οποίες θα αποδεικνυόταν η ύπαρξη παραβάσεως, με την απόδειξη της οποίας βαρύνεται η ίδια η Επιτροπή (βλ. προμνησθείσα απόφαση Orkem κατά Επιτροπής, σκέψη 35).

66
Ο σεβασμός των δικαιωμάτων άμυνας επιβάλλει επίσης να παρέχεται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας, η δυνατότητα να καταστήσει λυσιτελώς γνωστή την άποψή της σχετικά με το υποστατό και τον κρίσιμο χαρακτήρα των πραγματικών περιστατικών και περιστάσεων των οποίων γίνεται επίκληση καθώς και σχετικά με τα έγγραφα που έλαβε υπόψη της η Επιτροπή για να στηρίξει τον ισχυρισμό της ότι υπάρχει παράβαση της Συνθήκης (βλ. αποφάσεις της 7ης Ιουνίου 1983, 100/80 έως 103/80, Musique Diffusion française κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1983, σ. 1825, σκέψη 10, και της 6ης Απριλίου 1995, C-310/93 P, BPB Industries και British Gypsum κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, σ. Ι-865, σκέψη 21).

67
Υπό την έννοια αυτή, ο κανονισμός 17 προβλέπει ότι στους εμπλεκομένους αποστέλλεται ανακοίνωση των αιτιάσεων η οποία πρέπει να αναφέρει σαφώς όλα τα ουσιώδη στοιχεία επί των οποίων στηρίζεται η Επιτροπή σ' αυτό το στάδιο της διαδικασίας. Ωστόσο, η μνεία των εν λόγω στοιχείων μπορεί να γίνει συνοπτικά, η δε απόφαση δεν χρειάζεται κατ' ανάγκη να είναι αντίγραφο της εκθέσεως των αιτιάσεων (βλ. προμνησθείσα απόφαση Musique Diffusion française κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 14), καθόσον η ανακοίνωση αυτή συνιστά προκαταρκτικό έγγραφο, του οποίου οι πραγματικές και νομικές εκτιμήσεις έχουν καθαρά προσωρινό χαρακτήρα (βλ., υπό το πνεύμα αυτό, απόφαση της 17ης Νοεμβρίου 1987, 142/84 και 156/84, ΒΑΤ και Reynolds κατά Επιτροπής, Συλλογή 1987, σ. 4487, σκέψη 70). Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή μπορεί ─και μάλιστα οφείλει─ να λαμβάνει υπόψη της τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διοικητική διαδικασία, για να αποσύρει, μεταξύ άλλων, αιτιάσεις που αποδείχθηκαν αβάσιμες (βλ. προμνησθείσα απόφαση Musique Diffusion française κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 14).

Το δικαίωμα προσβάσεως στον φάκελο

68
Το δικαίωμα προσβάσεως στον φάκελο, απόρροια της αρχής του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας, συνεπάγεται ότι η Επιτροπή υποχρεούται να παρέχει στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση τη δυνατότητα εξετάσεως όλων των εγγράφων που περιλαμβάνονται στον φάκελο έρευνας και τα οποία ενδέχεται να είναι κρίσιμα για την άμυνά της (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 29ης Ιουνίου 1995, Τ-30/91, Solvay κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, σ. ΙΙ-1775, σκέψη 81, και του Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2003, C-199/99 P, Corus UK κατά Επιτροπής, η οποία δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψεις 125 έως 128). Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ενοχοποιητικά όσο και τα απαλλακτικά στοιχεία, με εξαίρεση τα επιχειρηματικά απόρρητα άλλων επιχειρήσεων, τα εσωτερικά έγγραφα της Επιτροπής και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες (βλ. αποφάσεις της 13ης Φεβρουαρίου 1979, 85/76, Hoffmann-La Roche κατά Επιτροπής, Συλλογή τόμος 1979/Ι, σ. 215, σκέψεις 9 και 11, της 8ης Ιουλίου 1999, C-51/92 P, Hercules Chemicals κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. Ι-4235, σκέψη 75, και της 15ης Οκτωβρίου 2002, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P έως C-252/99 P, και C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. Ι-8375, σκέψη 315).

69
Πράγματι, μπορεί η επιχείρηση να επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής σε έγγραφα ικανά να παράσχουν οικονομική εξήγηση διαφορετική από τη συνολική οικονομική εκτίμηση την οποία διατυπώνει η Επιτροπή, ιδίως σε έγγραφα διαφωτιστικά ως προς τη λειτουργία της οικείας αγοράς καθώς και το μέγεθος και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή (βλ., υπό το πνεύμα αυτό, προμνησθείσα απόφαση Solvay κατά Επιτροπής, σκέψεις 76 και 77).

70
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο σεβασμός της αρχής της εκατέρωθεν ακροάσεως, όπως και η τήρηση των λοιπών διαδικαστικών εγγυήσεων που καθιερώνει το άρθρο 6, παράγραφος 1, της ΕΣΔΑ, δεν αφορούν παρά την ενώπιον δικαστηρίου διαδικασία και δεν ενέχουν καμία γενική και in abstracto αρχή σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, να έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται στις πραγματοποιούμενες ακροάσεις ή να λαμβάνουν κοινοποίηση όλων των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη και αφορούν άλλα πρόσωπα (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Kerojärvi κατά Φινλανδίας της 19ης Ιουλίου 1995, σειρά Α αριθ. 322, § 42, και Mantovanelli κατά Γαλλίας της 18ης Μαρτίου 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 33).

71
Η μη κοινοποίηση εγγράφου δεν συνιστά προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας παρά μόνον αν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση αποδεικνύει, αφενός, ότι η Επιτροπή στηρίχθηκε στο έγγραφο αυτό προς θεμελίωση της αιτιάσεώς της όσον αφορά την ύπαρξη παραβάσεως (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 1983, 322/81, Michelin κατά Επιτροπής, Συλλογή 1983, σ. 3461, σκέψεις 7 και 9) και, αφετέρου, ότι η αιτίαση αυτή μπορούσε να αποδειχθεί μόνο με επίκληση του εν λόγω εγγράφου (βλ. απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 1983, 107/82, AEG κατά Επιτροπής, Συλλογή 1983, σ. 3151, σκέψεις 24 έως 30, και προμνησθείσα απόφαση Solvay κατά Επιτροπής, σκέψη 58).

72
Αν υπάρχουν άλλες έγγραφες αποδείξεις των οποίων οι εμπλεκόμενοι έλαβαν γνώση κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας και επί των οποίων μπορούν να στηριχθούν ειδικά τα συμπεράσματα της Επιτροπής, η απάλειψη, ως αποδεικτικού στοιχείου, του μη κοινοποιηθέντος ενοχοποιητικού εγγράφου δεν αναιρεί το βάσιμο των αιτιάσεων που διατυπώνονται με την αμφισβητούμενη απόφαση (βλ., υπό το πνεύμα αυτό, προμνησθείσες αποφάσεις Musique Diffusion française κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 30, και Solvay κατά Επιτροπής, σκέψη 58).

73
Συνεπώς, στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση εναπόκειται να αποδείξει ότι το αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή με την απόφασή της θα ήταν διαφορετικό αν δεν λαμβανόταν υπόψη, ως ενοχοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο, ένα μη κοινοποιηθέν έγγραφο επί του οποίου στήριξε η Επιτροπή τις κατηγορίες της κατά της επιχειρήσεως αυτής.

74
Αντιθέτως, όταν πρόκειται για μη κοινοποίηση απαλλακτικού εγγράφου, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει απλώς να αποδείξει ότι η παράλειψη κοινοποιήσεως του εγγράφου αυτού μπόρεσε να επηρεάσει, σε βάρος της επιχειρήσεως αυτής, την εξέλιξη της διαδικασίας και το περιεχόμενο της αποφάσεως της Επιτροπής (βλ. προμνησθείσα απόφαση Solvay κατά Επιτροπής, σκέψη 68).

75
Αρκεί να αποδείξει η επιχείρηση ότι θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει τα εν λόγω απαλλακτικά έγγραφα για την άμυνά της (βλ. προμνησθείσες αποφάσεις Hercules Chemicals κατά Επιτροπής, σκέψη 81, και Limburgse Vinyl Maatschappij κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 318), υπό την έννοια ότι, αν είχε μπορέσει να παραπέμψει στα έγγραφα αυτά κατά τη διοικητική διαδικασία, θα είχε μπορέσει να επικαλεστεί στοιχεία τα οποία δεν συμφωνούσαν με τους επαγωγικούς συλλογισμούς που διατύπωνε κατά το στάδιο αυτό η Επιτροπή, και ότι θα μπορούσε, συνεπώς, να έχει επηρεάσει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, τις εκτιμήσεις που επρόκειτο να διατυπώσει η Επιτροπή με την τυχόν απόφασή της, τουλάχιστον ως προς τη βαρύτητα και τη διάρκεια της συμπεριφοράς που της προσάφθηκε και, ως εκ τούτου, ως προς το επίπεδο του προστίμου (βλ., υπό το πνεύμα αυτό, προμνησθείσα απόφαση Solvay κατά Επιτροπής, σκέψη 98).

76
Η πιθανότητα να μπορούσε ένα μη κοινοποιηθέν έγγραφο να επηρεάσει την εξέλιξη της διαδικασίας και το περιεχόμενο της αποφάσεως της Επιτροπής δεν μπορεί να αποδειχθεί παρά μόνον μετά από προκριματική εξέταση ορισμένων αποδεικτικών στοιχείων από την οποία να προκύπτει ότι τα μη κοινοποιηθέντα έγγραφα μπορούσαν να έχουν ─σε σχέση προς αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία─ μη ευκαταφρόνητη σημασία (βλ. προμνησθείσα απόφαση Solvay κατά Επιτροπής, σκέψη 68).

77
Στο πλαίσιο αυτής της προκριματικής αναλύσεως, το Πρωτοδικείο είναι το μόνο αρμόδιο να εκτιμήσει την αξία που πρέπει να προσδοθεί στα στοιχεία που του έχουν υποβληθεί (βλ. διάταξη της 17ης Σεπτεμβρίου 1996, C-19/95 Ρ, San Marco κατά Επιτροπής, Συλλογή 1996, σ. Ι-4435, σκέψη 40). Πράγματι, όπως υπομνήσθηκε στη σκέψη 49 της παρούσας αποφάσεως, η εκ μέρους του εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών δεν αποτελεί νομικό ζήτημα υποκείμενο, ως τοιούτο, στον έλεγχο του Δικαστηρίου, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως αλλοιώσεως των αποδεικτικών στοιχείων.

Η στοιχειοθέτηση της ευθύνης των επιχειρήσεων

78
Όπως πολύ πρόσφατα υπογράμμισε το Συμβούλιο στην πέμπτη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού (ΕΚ) 1/2003, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης (ΕΕ L 1, σ. 1), η πλευρά ή η αρχή που προβάλλει τον ισχυρισμό περί παραβάσεως των κανόνων του ανταγωνισμού είναι εκείνη που οφείλει να αποδείξει την ύπαρξη παραβάσεως, η δε επιχείρηση ή η ένωση επιχειρήσεων που επικαλείται προς όφελός της ένα μέσο άμυνας, έναντι της διαπιστώσεως μιας παραβάσεως, είναι εκείνη η οποία οφείλει να αποδείξει ότι πληρούνται οι όροι για την εφαρμογή αυτού του μέσου άμυνας, οπότε η εν λόγω αρχή θα πρέπει να κάνει χρήση άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

79
Έστω και αν το νόμιμο βάρος αποδείξεως το φέρει, σύμφωνα με τις αρχές αυτές, είτε η Επιτροπή είτε η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή ένωση, τα πραγματικά στοιχεία τα οποία επικαλείται η μία πλευρά μπορεί να είναι ικανά να υποχρεώσουν την άλλη πλευρά να παράσχει μια εξήγηση ή αιτιολογία, ελλείψει της οποίας να επιτρέπεται να συναχθεί ότι η πρώτη πλευρά ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή της.

80
Στην απόφαση Τσιμέντο, η Επιτροπή κατέληξε στην ύπαρξη μιας συμπράξεως στον τομέα του τσιμέντου, στην οποία είχαν συμμετάσχει, σύμφωνα με τη γνώμη της, 42 επιχειρήσεις και ενώσεις, μεταξύ των οποίων και οι αναιρεσείουσες. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής επικυρώθηκε, κατά τα ουσιώδη, από το Πρωτοδικείο, το οποίο τροποποίησε, κατόπιν του ελέγχου των διαπιστώσεων στις οποίες είχε προβεί η Επιτροπή όσον αφορά τον βαθμό αναμείξεως και συμμετοχής των επιχειρήσεων στη σύμπραξη, τις επιβληθείσες κυρώσεις. Οι αναιρεσείουσες, εκτός της επικλήσεως νομικών σφαλμάτων και εσφαλμένης αιτιολογίας στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, αμφισβητούν κατ' ουσίαν τις εκτιμήσεις του Πρωτοδικείου όσον αφορά τη συμμετοχή τους στη σύμπραξη και τον βαθμό ή τη διάρκεια της συμμετοχής αυτής.

81
Κατά πάγια νομολογία, αρκεί να αποδείξει η Επιτροπή ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση μετέσχε σε συναντήσεις κατά τις οποίες συνήφθησαν συμφωνίες θίγουσες τον ανταγωνισμό, χωρίς να αντιταχθεί σαφώς στις συμφωνίες αυτές, προς επαρκή απόδειξη της συμμετοχής της εν λόγω επιχειρήσεως στη σύμπραξη. Όταν έχει αποδειχθεί η συμμετοχή σε τέτοιες συναντήσεις, στην επιχείρηση αυτή εναπόκειται να προβάλει στοιχεία ικανά να καταδείξουν ότι η συμμετοχή της στις εν λόγω συναντήσεις εστερείτο κάθε πνεύματος στρεφομένου κατά του ανταγωνισμού, αποδεικνύοντας ότι είχε δηλώσει στους ανταγωνιστές της ότι μετείχε στις συναντήσεις αυτές από ένα πρίσμα διαφορετικό απ' ό,τι αυτοί (βλ. αποφάσεις της 8ης Ιουλίου 1999, C-199/92 Ρ, Hüls κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. Ι-4287, σκέψη 155, και 1999, C-49/92 Ρ, Επιτροπή κατά Anic Partecipazioni, Συλλογή 1999, σ. Ι-4125, σκέψη 96).

82
Η συλλογιστική επί της οποίας στηρίζεται η νομική αυτή αρχή είναι ότι η επιχείρηση, έχοντας συμμετάσχει στην εν λόγω συνάντηση χωρίς να αποστασιοποιηθεί δημοσίως από τα συζητηθέντα, άφησε τους λοιπούς μετασχόντες στη συνάντηση να εννοήσουν ότι επιδοκίμαζε το αποτέλεσμά της και θα συμμορφωνόταν προς αυτό.

83
Οι αρχές τις οποίες έχει διατυπώσει η υπομνησθείσα στη σκέψη 81 της παρούσας αποφάσεως νομολογία ισχύουν και όσον αφορά τη συμμετοχή στην εκτέλεση μιας ενιαίας συμφωνίας. Προς απόδειξη της συμμετοχής μιας επιχειρήσεως σε τέτοια συμφωνία, η Επιτροπή οφείλει να αποδείξει ότι η εν λόγω επιχείρηση θέλησε να συμβάλει, με τη συμπεριφορά της, στους κοινούς σκοπούς τους οποίους επεδίωκε το σύνολο των μετεχόντων και ότι είχε γνώση των συγκεκριμένων εκδηλώσεων συμπεριφοράς τις οποίες είχαν κατά νου ή ανέπτυσσαν άλλες επιχειρήσεις επιδιώκοντας τους ίδιους σκοπούς ή ότι ηδύνατο ευλόγως να τις προβλέψει και ότι αποδεχόταν τον σχετικό κίνδυνο (βλ. προμνησθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Anic Partecipazioni, σκέψη 87).

84
Συναφώς, το γεγονός ότι μια επιχείρηση εγκρίνει σιωπηρώς μια παράνομη πρωτοβουλία, χωρίς να αποστασιοποιηθεί δημοσίως από το περιεχόμενό της ή να την καταγγείλει στις διοικητικές αρχές, έχει ως αποτέλεσμα να ενθαρρύνει τη συνέχιση της παραβάσεως και δυσχεραίνει την αποκάλυψή της. Η συνέργεια αυτή συνιστά παθητικό τρόπο συμμετοχής στην παράβαση και είναι ικανή, συνεπώς, να επισύρει την ευθύνη της επιχειρήσεως στο πλαίσιο μιας ενιαίας συμφωνίας.

85
Επιπλέον, το γεγονός ότι μια επιχείρηση δεν δίνει συνέχεια στα αποτελέσματα μιας συναντήσεως έχουσας ως αντικείμενο συμφωνία θίγουσα τον ανταγωνισμό δεν αποκλείει την ευθύνη της εκ της συμμετοχής της στη σύμπραξη, εκτός εάν έχει λάβει δημοσίως τις αποστάσεις της από το περιεχόμενό της (βλ. απόφαση της 16ης Νοεμβρίου 2000, C-291/98 Ρ, Sarrió κατά Επιτροπής, Συλλογή 2000, σ. Ι-9991, σκέψη 50).

86
Εξάλλου, το ότι μια επιχείρηση δεν έχει μετάσχει σε όλα τα συστατικά στοιχεία μιας συμπράξεως ή ότι έχει διαδραματίσει ήσσονα ρόλο σε όσες πτυχές έχει μετάσχει δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την απόδειξη της υπάρξεως παραβάσεως εκ μέρους της επιχειρήσεως αυτής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνον κατά την εκτίμηση της βαρύτητας της παραβάσεως και, ενδεχομένως, κατά την επιμέτρηση του προστίμου (βλ., υπό το πνεύμα αυτό, προμνσθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Anic Partecipazioni, σκέψη 90).

87
Όταν η ευθύνη των επιχειρήσεων για θίγουσες τον ανταγωνισμό συμπεριφορές προκύπτει, κατά την Επιτροπή, από τη συμμετοχή τους σε συναντήσεις έχουσες ως αντικείμενο τέτοιες συμπεριφορές, στο Πρωτοδικείο εναπόκειται να εξακριβώσει αν παρασχέθηκε στην επιχειρήσεις αυτές η δυνατότητα, τόσο κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας όσο και κατά την ενώπιόν του δίκη, να ανατρέψουν τα ούτως συναχθέντα συμπεράσματα και, ενδεχομένως, να αποδείξουν περιστατικά που φωτίζουν διαφορετικά τα αποδειχθέντα από την Επιτροπή γεγονότα και επιτρέπουν έτσι να υποκατασταθεί στην εξήγηση στην οποία κατέληξε το εν λόγω όργανο μια άλλη εξήγηση των πραγματικών περιστατικών.

88
Στο πλαίσιο αιτήσεως αναιρέσεως, εναπόκεται στο Δικαστήριο να εξακριβώσει ότι το Πρωτοδικείο δεν υπέπεσε συναφώς σε νομική πλάνη, δεν διατύπωσε εσφαλμένη αιτιολογία ούτε αλλοίωσε τα αποδεικτικά στοιχεία.

Τα κριτήρια της επιμετρήσεως του προστίμου

89
Tο άρθρο 15, παράγραφος 2, του κανονισμού 17 καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε η Επιτροπή να μπορεί να επιβάλει πρόστιμα σε περιπτώσεις συμπεριφορών θιγουσών τον ανταγωνισμό. Έτσι, η παράβαση πρέπει να έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως ή εξ αμελείας. Εξάλλου, το ύψος του προστίμου καθορίζεται σε συνάρτηση προς τη σοβαρότητα της παραβάσεως και, ενδεχομένως, τη διάρκειά της (απόφαση της 17ης Ιουλίου 1997, C-219/95 Ρ, Ferriere Nord κατά Επιτροπής, Συλλογή 1997, σ. Ι-4411, σκέψη 32).

90
Όσον αφορά τη σοβαρότητα της παραβάσεως, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι πρέπει να αποδεικνύεται βάσει κριτηρίων όπως είναι, μεταξύ άλλων, τα ιδιαίτερα περιστατικά της υποθέσεως, το πλαίσιό της και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των προστίμων (βλ. προμνησθείσα απόφαση Ferriere Nord κατά Επιτροπής, σκέψη 33).

91
Αντικειμενικά στοιχεία όπως το περιεχόμενο των θιγουσών τον ανταγωνισμό συμπεριφορών, ο αριθμός και η έντασή τους, η έκταση της αγοράς που υπήρξε θύμα των συμπεριφορών αυτών και η βλάβη η οποία προκλήθηκε στη δημόσια οικονομική τάξη πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Στην ανάλυση πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη το σχετικό μέγεθος των ευθυνομένων επιχειρήσεων και το μερίδιο της αγοράς που κατέχουν, καθώς και η τυχόν καθ' υποτροπή υιοθέτηση τέτοιων συμπεριφορών.

92
Όταν μια παράβαση έχει διαπραχθεί από πλείονα πρόσωπα, εξετάζεται η σχετική βαρύτητα της συμμετοχής εκάστου εξ αυτών (βλ. απόφαση της 16ης Δεκεμβρίου 1975, 40/73 έως 48/73, 50/73, 54/73 έως 56/73, 111/73, 113/73 και 114/73, Suiker Unie κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή τόμος 1975, σ. 507, σκέψεις 622 και 623).

VΙ ─ Επί των λόγων αναιρέσεως

Α ─
Οι λόγοι που αντλούνται από διαδικαστικές πλημμέλειες και προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας

1. Οι λόγοι που αφορούν τον ρόλο του Πρωτοδικείου στην οργάνωση της διαδικασίας

Επιχειρηματολογία των διαδίκων

93
Οι Aalborg, Irish Cement, Italcementi, Buzzi Unicem και Cementir προσάπτουν στο Πρωτοδικείο ότι παρέβη διαδικαστικούς ή ουσιαστικούς κανόνες μη ακυρώνοντας αυτομάτως την απόφαση Τσιμέντο καίτοι, στη σκέψη 152 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, αναγνωρίζεται ρητώς ότι η Επιτροπή δεν επέτρεψε προσήκουσα πρόσβαση στον φάκελο έρευνας καθόσον αρνήθηκε να παράσχει πρόσβαση στα τρία τέταρτα περίπου των περιεχομένων στον φάκελο αυτόν εγγράφων.

94
Παραπέμποντας στην προμνησθείσα απόφαση Hercules Chemicals κατά Επιτροπής, η Italcementi και η Buzzi Unicem υποστηρίζουν ότι το δικαίωμα των εμπλεκομένων να λάβουν γνώση των εγγράφων που απαρτίζουν τον φάκελο έρευνας συνιστά το απαραίτητο συμπλήρωμα του δικαιώματος άμυνας, στενά συνδεόμενο με το δικαίωμα ακροάσεως, το τεκμήριο αθωότητας, την ανάγκη τηρήσεως της αρχής audi alteram partem κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και τη θεμελιώδη αρχή της ισότητας των όπλων μεταξύ της Επιτροπής και των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων. Το δικαίωμα προσβάσεως στα έγγραφα αυτά πρέπει να θεωρείται θεμελιώδες, από πλευράς εφαρμογής του άρθρου ΣΤ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρου 6 ΕΕ) καθώς και δυνάμει του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 42 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που υιοθετήθηκε στη Νίκαια στις 7 Δεκεμβρίου 2000 (ΕΕ C 364, σ. 1).

95
Συνεπώς, το δικαίωμα προσβάσεως στον φάκελο πρέπει να παράγει αποτελέσματα στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας, η οποία διεξάγεται ενώπιον της Επιτροπής, και όχι στο πλαίσιο μεταγενέστερης φάσεως. Δεν επιτρέπεται η Επιτροπή, υπό τη διπλή ιδιότητά της ως κοινοποιούσας αρχής και ως αρχής που αποφαίνεται επί του τυχόν υποστατού των προβαλλομένων παραβάσεων, να μπορεί να αποφασίζει μονομερώς ως προς τη χρησιμότητα των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της και να εμποδίζει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση να λάβει γνώση των εγγράφων αυτών για να διαμορφώσει την αμυντική στρατηγική της στο πλαίσιο της κατ' αντιδικίαν διαδικασίας στην οποία η επιχείρηση αυτή μετέχει μαζί με τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο καθόσον το Πρωτοδικείο δεν έχει καμία αρμοδιότητα να προβεί μόνο του, κατά την ένδικη διαδικασία, σε εκτιμήσεις ως προς τον κρίσιμο χαρακτήρα των εγγράφων, στο πλαίσιο της διεξαγωγής των αποδείξεων, εκτιμήσεις οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει στο επίπεδο της διοικητικής έρευνας.

96
Υπογραμμίζοντας ότι μια προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας στο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας δεν μπορεί να τακτοποιηθεί κατά την ενώπιον του Πρωτοδικείου δίκη, οι Irish Cement, Italcementi, Buzzi Unicem και Cementir προσάπτουν στο Πρωτοδικείο ότι επιχείρησε, με μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας, να θεραπεύσει την εκ μέρους της Επιτροπής μη τήρηση διαδικαστικών επιταγών. Η προσέγγιση αυτή, κατά τις αναιρεσείουσες, δεν είναι σύμφωνη προς τις προμνησθείσες αποφάσεις Hercules Chemicals κατά Επιτροπής και Solvay κατά Επιτροπής, καθώς και τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 29ης Ιουνίου 1995, Τ-36/91, ICI κατά Επιτροπής (Συλλογή 1995, σ. ΙΙ-1847), και Τ-37/91, ICI κατά Επιτροπής (Συλλογή 1995, σ. 1901), ομοίως δε και προς τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα J.-P. Warner στην υπόθεση 30/78, Distillers Company κατά Επιτροπής (απόφαση της 10ης Ιουλίου 1980, Συλλογή τόμος 1980/ΙΙ, σ. 465).

97
Κατά τις αναιρεσείουσες, αυτός ο τρόπος ενέργειας δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου και, επομένως, αλλοιώνει την ισορροπία των εξουσιών και των λειτουργιών την οποία καθιερώνει η Συνθήκη.

98
Η Επιτροπή, καίτοι ομολογεί ότι η οργάνωση της προσβάσεως στον φάκελο έρευνας δεν ανταποκρινόταν στο επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας, υποστηρίζει ότι το επιχείρημα ότι η μη παροχή προσβάσεως σε έγγραφα κατά τη διοικητική διαδικασία συνιστά διαδικαστική πλημμέλεια οδηγούσα αυτομάτως στην ακύρωση της αποφάσεως που ελήφθη κατά το πέρας της διαδικασίας αυτής αντιβαίνει τόσο στη μνημονευθείσα στην προηγούμενη σκέψη νομολογία όσο και στις γενικές αρχές του δικαίου.

99
Το Πρωτοδικείο εξέτασε αν και σε ποιο βαθμό διαπράχθηκε πράγματι διαδικαστική πλημμέλεια συνεπαγόμενη την ακύρωση της αποφάσεως Τσιμέντο. Διατάσσοντας τα επίμαχα μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας, το Πρωτοδικείο δεν οργάνωσε πρόσβαση στον φάκελο σε μεταγενέστερο στάδιο με την πρόθεση να θεραπεύσει τυχόν ελλείψεις της προσβάσεως την οποία επέτρεψε η Επιτροπή, αλλά θέλησε να εξετάσει αν, μη θέτοντας στη διάθεση των ενδιαφερομένων έγγραφα χρήσιμα για την άμυνά τους, η Επιτροπή προσέβαλε πράγματι τα δικαιώματα άμυνάς τους. Κατά συνέπεια, το Πρωτοδικείο δεν υπερέβη τις αρμοδιότητές του.

Εκτίμηση του Δικαστηρίου

100
Δεν αμφισβητείται ότι, κατά τη διοικητική διαδικασία, η Επιτροπή δεν κοινοποίησε τη μεγάλη πλειονότητα των εγγράφων του φακέλου έρευνας και δεν επέτρεψε στις αναιρεσείουσες κανονική πρόσβαση στον φάκελο έρευνας, οπότε η διοικητική διαδικασία ασφαλώς χωλαίνει ως προς το θέμα αυτό.

101
Ωστόσο, όπως διαπίστωσε το Πρωτοδικείο στη σκέψη 240 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, η απόφαση Τσιμέντο μπορούσε να ακυρωθεί εν όλω ή εν μέρει για τον λόγο αυτόν μόνον αν διαπιστωνόταν ότι η μη προσήκουσα πρόσβαση στον φάκελο έρευνας της υποθέσεως που παρασχέθηκε στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις κατά τη διοικητική διαδικασία τις εμπόδισε να λάβουν γνώση εγγράφων που μπορούσαν να φανούν χρήσιμα για την άμυνά τους και αποτέλεσε έτσι προσβολή των δικαιωμάτων άμυνάς τους.

102
Επιτρέπεται στο Πρωτοδικείο, στο πλαίσιο προσφυγής ασκηθείσας κατά αποφάσεως με την οποία περατώνεται διοικητική διαδικασία, να διατάσσει μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας και να οργανώνει πλήρη πρόσβαση στον φάκελο, προκειμένου να εκτιμήσει αν η άρνηση της Επιτροπής να κοινοποιήσει ένα έγγραφο ή να ανακοινώσει ένα στοιχείο μπορεί να βλάψει την άμυνα της κατηγορουμένης επιχειρήσεως.

103
Η εξέταση αυτή, περιοριζόμενη σε δικαστικό έλεγχο των προβαλλομένων λόγων, δεν έχει ούτε ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την υποκατάσταση της πλήρους έρευνας της υποθέσεως στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας (βλ. προμνησθείσα απόφαση Solvay κατά Επιτροπής, σκέψεις 98 και 103). Δεν αμφισβητείται ότι η καθυστερημένη γνώση ορισμένων εγγράφων του φακέλου δεν αποκαθιστά την επιχείρηση η οποία έχει ασκήσει προσφυγή κατά αποφάσεως της Επιτροπής στην κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν αν είχε μπορέσει να στηριχθεί στα ίδια έγγραφα για να υποβάλει γραπτώς και προφορικώς τις παρατηρήσεις της ενώπιον του οργάνου αυτού (βλ. προμνησθείσα απόφαση Hercules Chemicals κατά Επιτροπής, σκέψη 79).

104
Εξάλλου, είναι αναμφισβήτητο ότι κάθε προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας η οποία σημειώνεται στο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας δεν θεραπεύεται απλώς και μόνον με το να καταστεί η πρόσβαση δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο, και ιδίως κατά την ένδικη διαδικασία επί ενδεχομένης προσφυγής ακυρώσεως της αμφισβητουμένης αποφάσεως (βλ. προμνησθείσες αποφάσεις Hercules Chemicals κατά Επιτροπής, σκέψη 78, και Limburgse Vinyl Maatschappij κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψη 318).

105
Εν προκειμένω, αντίθετα προς τα υποστηριζόμενα από τις αναιρεσείουσες, το Πρωτοδικείο ουδόλως επιχείρησε να υποκαταστήσει την Επιτροπή στον ερευνητικό ρόλο της ούτε προσπάθησε να θεραπεύσει τις διαδικαστικές πλημμέλειες που της καταλογίζονται όταν διέταξε τα μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας. Συναφώς, απλώς προέβη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί, σε προσωρινή εξέταση των αποδεικτικών μέσων προκειμένου να κρίνει αν είχε σημειωθεί προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας.

106
Εφόσον το Πρωτοδικείο δεν διέπραξε νομικό σφάλμα διατάσσοντας τα μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας αντί να ακυρώσει εξ αρχής την απόφαση Τσιμέντο, οι λόγοι αναιρέσεως που αφορούν τον ρόλο του Πρωτοδικείου στην οργάνωση της διαδικασίας είναι αβάσιμοι.

2. Οι λόγοι αναιρέσεως που αφορούν την εκ μέρους του Πρωτοδικείου εκτίμηση της χρησιμότητας ορισμένων εγγράφων για την άμυνα των εμπλεκομένων επιχειρήσεων

Επιχειρηματολογία των διαδίκων

107
Οι αναιρεσείουσες προβάλλουν διάφορα επιχειρήματα με τα οποία αμφισβητούν την ανάλυση την οποία εκθέτει το Πρωτοδικείο στις σκέψεις 241 έως 248 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

─ Επί του κριτηρίου της αντικειμενικής σχέσεως

108
Η Italcementi και η Cementir υποστηρίζουν ότι η απαίτηση, όπως διατυπώνεται από το Πρωτοδικείο, της υπάρξεως αντικειμενικής σχέσεως μεταξύ των μη κοινοποιηθέντων εγγράφων και μιας αιτιάσεως που έγινε δεκτή εναντίον επιχειρήσεως την οποία αφορά η απόφαση Τσιμέντο είναι τελείως αυθαίρετη και στερείται ερείσματος. Η εφαρμογή της καθιστά, κατ' ουσίαν, κενό περιεχομένου το θεμελιώδες δικαίωμα της προσβάσεως στον φάκελο έρευνας.

109
Κατά τις αναιρεσείουσες, αφενός, η απαίτηση αυτή αγνοεί τη γενική φύση του δικαιώματος προσβάσεως στον φάκελο έρευνας, το οποίο καλύπτει το σύνολο των εγγράφων που περιέχονται στον φάκελο αυτό. Η απαίτηση αυτή υπονοεί ότι ακόμα και ένας αρκετά σοβαρός περιορισμός της ασκήσεως των δικαιωμάτων άμυνας κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν συνιστά αναγκαστικά διαδικαστική πλημμέλεια ικανή να οδηγήσει στην ακυρότητα της τελικής αποφάσεως. Αφετέρου, εξαιρώντας έγγραφα τα οποία, καίτοι δεν εμφανίζουν άμεση σχέση με τις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί ειδικώς εναντίον της συγκεκριμένης επιχειρήσεως, είναι ικανά να φωτίσουν διαφορετικά το όλο πλαίσιο της αγοράς καθώς και τη συμπεριφορά και τον βαθμό συμμετοχής της επιχειρήσεως στα επίμαχα πραγματικά περιστατικά, το Πρωτοδικείο παραβίασε την αρχή σύμφωνα με την οποία κάθε παράβαση πρέπει να εκτιμάται λαμβανομένου υπόψη του οικονομικού και πραγματικού πλαισίου εντός του οποίου διαπράχθηκε.

110
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά μείζονα λόγο καθόσον τα έγγραφα αυτά μπορούν να περιέχουν απαλλακτικά στοιχεία και, ως εκ τούτου, να έχουν ουσιώδη σημασία από πλευράς βασίμου των αιτιάσεων που έχουν διατυπωθεί εναντίον μιας συγκεκριμένης επιχειρήσεως. Τα εν λόγω έγγραφα, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την αγορά, μπορούν να επηρεάσουν το ίδιο το νόημα και την αποδεικτική ισχύ εγγράφων που θεωρούνται ως περιέχοντα την απόδειξη της διαπράξεως της παραβάσεως.

111
Η Επιτροπή, αντιθέτως, επικροτεί πλήρως την προϋπόθεση της υπάρξεως αντικειμενικής σχέσεως την οποία εφάρμοσε το Πρωτοδικείο με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση. Ένα έγγραφο το οποίο δεν έχει σχέση με τις αιτιάσεις που διατυπώνονται στην απόφαση Τσιμέντο δεν μπορεί να αφορά την παράβαση η οποία διαπιστώθηκε με την εν λόγω απόφαση και δύσκολα γίνεται αντιληπτό κατά τι ένα έγγραφο το οποίο δεν έχει σχέση με τις αιτιάσεις που διατυπώνονται εναντίον συγκεκριμένης επιχειρήσεως θα μπορούσε να χρησιμεύσει στην εν λόγω επιχείρηση.

─ Επί του κριτηρίου των επιπτώσεων της μη κοινοποιήσεως εγγράφων

112
Οι Irish Cement, Italcementi, Buzzi Unicem και Cementir αμφισβητούν την άποψη την οποία διατυπώνει το Πρωτοδικείο στη σκέψη 247 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως και σύμφωνα με την οποία η μη κοινοποίηση εγγράφου μπορεί να αποτελέσει προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας μόνον στην περίπτωση κατά την οποία, υπό το πρίσμα των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίζει η Επιτροπή προς στήριξη των αιτιάσεων τις οποίες αφορά η απόφαση Τσιμέντο, υπήρχε κάποια πιθανότητα ─έστω και περιορισμένη─ η κοινοποίηση του εγγράφου αυτού να οδηγήσει τη διοικητική διαδικασία σε διαφορετικό αποτέλεσμα αν η επιχείρηση είχε τη δυνατότητα να το επικαλεστεί κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

113
Καταρχάς, η Italcementi επικρίνει την εφαρμογή της αρχής αυτής στην υπό κρίση περίπτωση. Κατ' αυτήν, υπάρχει πρόδηλη και αυθαίρετη απόκλιση μεταξύ της θεωρητικής εξετάσεως στην οποία το Πρωτοδικείο δήλωσε ρητώς ότι επιθυμούσε να περιορίσει τους δικούς του ελέγχους και της πρακτικής εξετάσεως της χρησιμότητας διαφόρων μη κοινοποιηθέντων εγγράφων στην οποία προβαίνει, ουσιαστικά, σε μεγάλο μέρος της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

114
Κατά την Italcementi και την Cementir, το Πρωτοδικείο συγχέει την εκτίμηση των τυπικών λόγων ακυρώσεως τους οποίους προέβαλαν πρωτοδίκως με την επί της ουσίας ανάλυση της πραγματικής χρησιμότητας ορισμένων εγγράφων προς εκτίμηση του βασίμου των αιτιάσεων της Επιτροπής. Κατέληξε έτσι να υποκαταστήσει τη δική του εκτίμηση στην εκτίμηση στην οποία όφειλε να προβεί η Επιτροπή κατά τη διοικητική διαδικασία. Πράττοντας αυτό, το Πρωτοδικείο ενήργησε ως δικαστήριο τελευταίου ─και μοναδικού─ βαθμού, στερώντας τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από το δικαίωμά τους να εξεταστεί η κατάστασή τους, σε μια πρώτη φάση, από τη διοικητική αρχή και, σε δεύτερη φάση, από τη δικαστική αρχή.

115
Κατά την Irish Cement, το Πρωτοδικείο δεν είχε την εξουσία να συναγάγει τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε, καθόσον του ήταν αδύνατο να τεθεί πράγματι στην ίδια κατάσταση, με το ίδιο επίπεδο γνώσεως και αντιλήψεως της υποθέσεως, με εκείνη στην οποία βρισκόταν η Επιτροπή το 1992 και το 1993.

116
Περαιτέρω, οι Irish Cement, Italcementi, Buzzi Unicem και Cementir ισχυρίζονται ότι το Πρωτοδικείο, υιοθετώντας αυθαίρετο κριτήριο, υπέπεσε σε νομική πλάνη και παραβίασε τις αρχές που έχουν διατυπωθεί με τις προμνησθείσες αποφάσεις Hercules Chemicals κατά Επιτροπής, Solvay κατά Επιτροπής, και ICI κατά Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 1995 (Τ-36/91). Κατά την Irish Cement, η διάκριση στην οποία προέβη το Πρωτοδικείο προκειμένου να μην εφαρμόσει τη νομολογία αυτή στηρίζεται σε κυκλικό συλλογισμό ο οποίος προδικάζει τη λύση της διαφοράς.

117
Τόσον η Italcementi όσο και η Buzzi Unicem επικαλούνται το ότι, στην προμνησθείσα απόφαση Hercules Chemicals κατά Επιτροπής, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι δεν ήταν απαραίτητο να αποδείξουν οι επιχειρήσεις εκ των υστέρων ότι η εκ μέρους τους ενδεχόμενη γνώση του φακέλου κατά τη διοικητική διαδικασία θα είχε οδηγήσει την Επιτροπή στην έκδοση τελικής αποφάσεως ριζικά διαφορετικής από αυτή την οποία εξέδωσε. Αρκούσε να αποδείξουν ότι τα μη κοινοποιηθέντα έγγραφα μπορούσαν να έχουν κάποια χρησιμότητα για την άμυνά τους.

118
Αυτός ο ─λιγότερο περιοριστικός─ κανόνας εκτιμήσεως επιτρέπει επίσης στο Πρωτοδικείο να αποφύγει να προβεί, στο πλαίσιο του δικαστικού του ελέγχου, σε αναλυτική εκτίμηση της σημασίας και της επιδράσεως των διαφόρων εγγράφων στα οποία δεν επετράπη η πρόσβαση κατά τη φάση της έρευνας της υποθέσεως.

119
Τέλος, η Italcementi, η Buzzi Unicem και η Cementir υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση την οποία υιοθέτησε το Πρωτοδικείο, κατά παραβίαση της αρχής σύμφωνα με την οποία εναπόκειται στην Επιτροπή να προσκομίσει την απόδειξη της διαπράξεως παραβάσεως, έχει ως συνέπεια την αντιστροφή των ρόλων, επιβάλλοντας στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι τα έγγραφα των οποίων δεν είχαν μέχρι τότε γνώση είναι, αυτά καθαυτά, ικανά να ανατρέψουν τα συμπεράσματα τα οποία διατυπώνονται στην απόφαση της Επιτροπής.

─ Επί του κρισίμου χαρακτήρα των ειδικών εγγράφων αποδείξεων

120
Καταρχάς, υποστηρίζοντας ότι οι αποδείξεις τις οποίες προσκόμισε η Επιτροπή για να καταδείξει την ύπαρξη της συμφωνίας Cembureau ήταν ισχνές, τόσον η Irish Cement όσο και η Italcementi αμφισβητούν τη εκτίμηση του Πρωτοδικείου, στη σκέψη 260 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή, τόσο στην ΑΑ όσο και στην απόφαση Τσιμέντο, στήριξε τη διαπίστωση των παραβάσεων αποκλειστικά σε άμεσες έγγραφες αποδείξεις. Κατά την Cementir, το κριτήριο αυτό ─το οποίο οδηγεί το Πρωτοδικείο να προβεί σε κάποιου είδους ετεροχρονισμένη έρευνα σχετικά με τη σημασία και την επίδραση των μη κοινοποιηθέντων εγγράφων─ δεν βρίσκει κανένα έρεισμα στην κοινοτική νομολογία.

121
Κατά την Italcementi, το Πρωτοδικείο, συμπεραίνοντας ότι η ίδια είχε προσχωρήσει στον σκοπό της συμφωνίας Cembureau από το γεγονός και μόνο ότι είχε συμμετάσχει στη συνεδρίαση των επικεφαλής αντιπροσωπείας των Ευρωπαίων παραγωγών τσιμέντου και μελών της Cembureau η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 1984 (στο εξής: συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου 1984), χωρίς να εκφράσει δημοσίως τη διαφωνία της, στηρίχθηκε σε διασταλτική ερμηνεία της εννοίας της άμεσης αποδείξεως και δέχθηκε την άμετρη χρήση τεκμηρίων, πράγμα που δικαιολογεί την αναίρεση της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

122
Περαιτέρω, οι Irish Cement, Italcementi και Cementir προσάπτουν στο Πρωτοδικείο ότι ερμήνευσε εσφαλμένως την προμνησθείσα απόφαση της 29ης Ιουνίου 1995, Τ-37/91, ICI κατά Επιτροπής, απαιτώντας από τις επιχειρήσεις και ενώσεις που προσέφυγαν ενώπιόν του να αποδείξουν ότι τα στοιχεία του φακέλου έρευνας στα οποία δεν τους επετράπη η πρόσβαση ανέτρεπαν το περιεχόμενο των αμέσων αποδείξεων που είχε λάβει υπόψη της η Επιτροπή. Απέκλεισε έτσι a priori τη χρησιμότητα εγγράφων τα οποία μπορούσαν ενδεχομένως να παράσχουν άλλη οικονομική εξήγηση των συμπεριφορών των παραγωγών τσιμέντου στην αγορά. Αυτός ο τρόπος ενέργειας περιόρισε σοβαρά τις δυνατότητές τους να αμυνθούν.

123
Επιπλέον, η Cementir παρατηρεί ότι, στην προμνησθείσα απόφαση της 29ης Ιουνίου 1995, Τ-37/91, ICI κατά Επιτροπής, το Πρωτοδικείο περιορίστηκε σαφώς σε μια γενική εκτίμηση ex ante και δεν προέβη σε εκτίμηση ex post, από την οπτική γωνία της αποδείξεως, του συγκεκριμένου περιεχομένου και της κρισιμότητας κάθε μη κοινοποιηθέντος εγγράφου.

124
Τέλος, η Buzzi Unicem υποστηρίζει ότι η αιτιολογία που διατυπώνει το Πρωτοδικείο είναι αντιφατική. Κατ' αυτήν, το Πρωτοδικείο αναφέρει σαφώς, στη σκέψη 264 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τις αρχές που διατυπώνονται στην προηγούμενη σκέψη της αποφάσεως αυτής, ότι, εν πάση περιπτώσει, η προβολή άλλων οικονομικών εξηγήσεων δεν θα είχε οδηγήσει τη διοικητική διαδικασία σε διαφορετικό αποτέλεσμα, ακριβώς διότι το βάσιμο της απόψεως της Επιτροπής στηριζόταν σε άμεσες έγγραφες αποδείξεις.

Εκτίμηση του Δικαστηρίου

125
Το ζήτημα κατά πόσον το Πρωτοδικείο εφάρμοσε ορθά κριτήρια προκειμένου να καθορίσει αν η εκ μέρους της Επιτροπής εξαίρεση ορισμένου εγγράφου προσέβαλε τα δικαιώματα άμυνας της κατηγορουμένης επιχειρήσεως αποτελεί νομικό ζήτημα το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου εκ μέρους του Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και για το κατά πόσον ένα έγγραφο πρέπει να χαρακτηριστεί ως απαλλακτικό έγγραφο δυνάμενο να χρησιμεύσει στην άμυνα μιας επιχειρήσεως (βλ., υπό το πνεύμα αυτό, προμνησθείσα απόφαση Corus UK κατά Επιτροπής, σκέψη 131).

126
Προκειμένου, καταρχάς, για το κριτήριο της αντικειμενικής σχέσεως, δεν μπορεί η Επιτροπή, η οποία ανακοινώνει τις αιτιάσεις και λαμβάνει την απόφαση περί επιβολής κυρώσεως, να είναι η μόνη που καθορίζει τα έγγραφα που είναι χρήσιμα για την άμυνα της ενδιαφερομένης επιχειρήσεως (βλ. προμνησθείσα απόφαση Solvay κατά Επιτροπής, σκέψεις 81 και 83). Ωστόσο, της επιτρέπεται να εξαιρεί από τη διοικητική διαδικασία τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τους πραγματικούς και νομικούς ισχυρισμούς που περιέχονται στην ανακοίνωση των αιτιάσεων και τα οποία, ως εκ τούτου, δεν είναι κρίσιμα για την έρευνα. Ο προσφεύγων δεν μπορεί λυσιτελώς να προβάλει, ως λόγο ακυρώσεως, την έλλειψη κοινοποιήσεως ασχέτων στοιχείων.

127
Συναφώς, πρέπει να υπομνησθεί ότι η προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα των ιδιαιτέρων περιστάσεων κάθε περιπτώσεως, καθόσον εξαρτάται ουσιωδώς από τις αιτιάσεις που έκρινε αποδεδειγμένες η Επιτροπή για να θεμελιώσει την παράβαση που προσάπτει στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση (βλ. προμνησθείσα απόφαση Solvay κατά Επιτροπής, σκέψη 60).

128
Αντίθετα προς τα υποστηριζόμενα από την Italcementi και την Cementir, το κριτήριο της αντικειμενικής σχέσεως δεν αποκλείει τα έγγραφα που περιέχουν απαλλακτικά στοιχεία ή, ακόμα, ενδείξεις σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς ή τη συμπεριφορά των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά αφορούν, αντικειμενικώς, τις αιτιάσεις που υπάρχει ενδεχόμενο να διατυπωθούν κατά της ενδιαφερομένης επιχειρήσεως.

129
Συνεπώς, το Πρωτοδικείο δεν υπέπεσε σε νομική πλάνη κρίνοντας, στη σκέψη 241 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι έπρεπε να εξεταστεί κατά πόσον τα στοιχεία στα οποία δεν είχε επιτραπεί η πρόσβαση κατά τη διοικητική διαδικασία είχαν αντικειμενική σχέση με κάποια αιτίαση η οποία έγινε δεκτή σε βάρος της επιχειρήσεως με την απόφαση Τσιμέντο.

130
Περαιτέρω, προκειμένου για τα κριτήρια εκτιμήσεως τα οποία χρησιμοποίησε το Πρωτοδικείο στην υπό κρίση περίπτωση για να κρίνει αν η μη κοινοποίηση ενός στοιχείου έβλαψε την άμυνα της ενδιαφερομένης επιχειρήσεως κατά τη διοικητική διαδικασία, θα πρέπει να γίνει διάκριση ─όπως έπραξε το Πρωτοδικείο με τις σκέψεις 237 έως 248 και 281 έως 379 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως─ μεταξύ της προσβάσεως σε έγγραφα ικανά να απαλλάξουν την επιχείρηση και της προσβάσεως σε έγγραφα αποδεικνύοντα την ύπαρξη της προσαπτομένης παραβάσεως (βλ. προμνησθείσα απόφαση της 29ης Ιουνίου 1995, Τ-37/91, ICI κατά Επιτροπής, σκέψη 60).

131
Το Πρωτοδικείο δεν διέπραξε κανένα νομικό σφάλμα κρίνοντας, στις σκέψεις 241 και 247 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι όφειλε να εκτιμήσει, υπό το φως των αποδεικτικών στοιχείων που προσκόμισε η Επιτροπή προς στήριξη των αιτιάσεων που διατυπώνονται στην απόφαση Τσιμέντο, αν, με την κοινοποίηση ενός εγγράφου, υπήρχε πιθανότητα ─έστω και περιορισμένη─ να καταλήξει η διοικητική διαδικασία σε διαφορετικό αποτέλεσμα σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση είχε μπορέσει να το επικαλεστεί στη διάρκεια της εν λόγω διαδικασίας. Το Πρωτοδικείο απλώς διατύπωσε την προϋπόθεση που συνίσταται στην εκ μέρους της επιχειρήσεως αυτής απόδειξη του ότι το έγγραφο θα μπορούσε να της έχει φανεί χρήσιμο για την άμυνά της.

132
Μια τέτοια εξέταση συνεπάγεται αναγκαστικά ότι το Πρωτοδικείο προβαίνει σε συγκριτική και προσωρινή ανάλυση της αποδεικτικής αξίας των μη κοινοποιηθέντων εγγράφων καθώς και των αποδεικτικών στοιχείων τα οποία η Επιτροπή θεωρεί επαρκή ώστε να καταλήξει στα συμπεράσματα που διατυπώνει στην απόφαση Τσιμέντο. Όταν η Επιτροπή αποδεικνύει ότι η εν λόγω επιχείρηση μετέσχε σε μέτρο που θίγει τον ανταγωνισμό, στην επιχείρηση αυτή εναπόκειται να παράσχει, κάνοντας χρήση όχι μόνον των μη κοινοποιηθέντων εγγράφων, αλλά και όλων των μέσων που διαθέτει, διαφορετική εξήγηση της συμπεριφοράς της. Επομένως, οι αιτιάσεις περί αντιστροφής του βάρους αποδείξεως και περί μη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας είναι αβάσιμες.

133
Τέλος, το Πρωτοδικείο δεν υπέπεσε σε νομική πλάνη κρίνοντας, στις σκέψεις 260 έως 264 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι, όταν η Επιτροπή, τόσο στην ΑΑ όσο και στην απόφαση Τσιμέντο, στηρίζεται αποκλειστικά σε άμεσες έγγραφες αποδείξεις για να θεμελιώσει την ύπαρξη διαφόρων παραβάσεων και τη συμμετοχή ορισμένων επιχειρήσεων σ' αυτές, οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να αποδείξουν ότι τα στοιχεία στα οποία δεν τους επετράπη η πρόσβαση κατά τη διοικητική διαδικασία αντικρούουν το περιεχόμενο των αποδείξεων αυτών ή, τουλάχιστον, τους προσδίδουν διαφορετική έννοια. Εξάλλου, αντίθετα προς τα υποστηριζόμενα από τη Buzzi Unicem, οι σκέψεις αυτές δεν ενέχουν καμία αντίφαση.

134
Κατόπιν των ανωτέρω, οι λόγοι αναιρέσεως που αφορούν την εκ μέρους του Πρωτοδικείου εκτίμηση της χρησιμότητας των εγγράφων για την άμυνα των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων πρέπει να απορριφθούν.

3. Οι διάφοροι λόγοι αναιρέσεως που αφορούν την εκ μέρους του Πρωτοδικείου εφαρμογή, στις περιστάσεις της υποθέσεως, των κριτηρίων περί της αποδεικτικής ισχύος των μη κοινοποιηθέντων εγγράφων

Επιχειρηματολογία των διαδίκων

135
Η Aalborg, η Irish Cement και η Cementir προσάπτουν στο Πρωτοδικείο ότι εφάρμοσε κατά υπερβολικά αυστηρό τρόπο στην υπό κρίση περίπτωση τις αρχές που διατυπώνει στη σκέψη 247 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως όσον αφορά την αποδεικτική αξία των μη κοινοποιηθέντων εγγράφων. ─ Οι αποδείξεις όσον αφορά την ύπαρξη της συμφωνίας Cembureau (παράβαση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 1 της αποφάσεως Τσιμέντο)

136
Πρώτον, η Cementir προσάπτει στο Πρωτοδικείο ότι αρνήθηκε να επαναλάβει την προφορική διαδικασία παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή είχε ρητώς αναγνωρίσει ενώπιόν του κατά τις επ' ακροατηρίου συζητήσεις ότι έπρεπε να είχε παρασχεθεί στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρόσβαση, κατά τη διοικητική διαδικασία, στο σημείωμα του J. Toscano της 17ης Φεβρουαρίου 1983 (στο εξής: σημείωμα J. Toscano), όσον αφορά τη συνεδρίαση των επικεφαλής αντιπροσωπείας των Ευρωπαίων παραγωγών τσιμέντου μελών της Cembureau της 14ης Ιανουαρίου 1983 (στο εξής: συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 1983), σημείωμα σύμφωνα με το οποίο, κατά τη συνεδρίαση αυτή, συζητήθηκαν προβλήματα ντάμπινγκ. Οι δηλώσεις αυτές ήταν ουσιώδους σημασίας για την ορθή εκτίμηση του κρισίμου χαρακτήρα του σημειώματος του J. Toscano και, επομένως, των συνεπειών της μη παροχής προσβάσεως στο έγγραφο αυτό κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας.

137
Δεύτερον, η Aalborg, η Irish Cement και η Cementir θεωρούν ως προδήλως εσφαλμένη την περιεχόμενη στις σκέψεις 1122 έως 1132 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως εκτίμηση του Πρωτοδικείου, σύμφωνα με την οποία η χρησιμοποίηση του σημειώματος του J. Toscano στο πλαίσιο της άμυνάς τους δεν είχε πιθανότητα, έστω και περιορισμένη, να οδηγήσει τη διοικητική διαδικασία σε διαφορετικό αποτέλεσμα.

138
Κατά την Irish Cement, το Πρωτοδικείο δεν απάντησε στο επιχείρημά της ότι το εν λόγω σημείωμα ανέτρεπε την εκ μέρους της Επιτροπής ερμηνεία όσον αφορά το αντικείμενο και το περιεχόμενο της συνεδριάσεως της 14ης Ιανουαρίου 1983. Κατά την Cementir, το σημείωμα αυτό, το οποίο αναφερόταν αποκλειστικά σε συζητήσεις σχετικά με τις εισαγωγές υπό καθεστώς ντάμπινγκ από άλλες χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου, προσφέρει μια άλλη ερμηνεία της ημερησίας διατάξεως της εν λόγω συνεδριάσεως. Συνεπώς, το Πρωτοδικείο έπρεπε να θεωρήσει ότι το σημείωμα αυτό αποτελούσε έγγραφο χρήσιμο για την άμυνα και ότι η μη κοινοποίησή του συνιστούσε προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας.

139
Κατά την Aalborg, το σημείωμα του J. Toscano, το οποίο αποτελεί εσωτερικό σημείωμα που περιέχει άμεσες πληροφορίες για τα διαμειφθέντα κατά τη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 1983 χωρίς να αναφέρεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, σε συμφωνία θίγουσα τον ανταγωνισμό, μπορούσε προδήλως να ασκήσει αποφασιστική επιρροή στην έκβαση της διοικητικής διαδικασίας.

140
Η Irish Cement προσάπτει στο Πρωτοδικείο ότι υπέπεσε σε πλάνη αποδίδοντας μεγαλύτερη σημασία στα προπαρασκευαστικά της συνεδριάσεως της 14ης Ιανουαρίου 1983 έγγραφα που επικαλείται η Επιτροπή παρά στα αυθεντικά πρακτικά της συνεδριάσεως αυτής καθαυτήν. Κατά την εν λόγω αναιρεσείουσα, το Πρωτοδικείο δεν παρέσχε καμία εξήγηση όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο απέρριψε το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο ένα χωρίο του σημειώματος του J. Toscano επιβεβαίωνε το ότι πρόθεση των μετασχόντων στη συνεδρίαση αυτή ήταν η τήρηση των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού.

141
Κατά την Irish Cement, το Πρωτοδικείο εσφαλμένως επίσης θεώρησε ότι το σημείωμα του J. Toscano δεν φαινόταν να αποτελεί τα μοναδικά πρακτικά της συνεδριάσεως. Το Πρωτοδικείο έπεσε, συνεπώς, στην παγίδα ενός κυκλικού συλλογισμού και μετέθεσε πράγματι το βάρος της αποδείξεως από την Επιτροπή στην επιχείρηση.

142
Η Cementir προσθέτει ότι η αποδεικτική αξία του σημειώματος του J. Toscano ενισχύεται από δύο άλλα έγγραφα, τα οποία μνημονεύονται στη σκέψη 1131 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως και τα οποία δεν περιέχουν καμία ένδειξη περί συζητήσεως σχετικά με τον κανόνα σεβασμού των εγχωρίων αγορών. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα σύνολο αποδεικτικών στοιχείων που ανατρέπουν την άποψη της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία το ζήτημα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών που συζητήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 1983 συνεπαγόταν αναγκαστικά ότι οι μετασχόντες στη συνεδρίαση αυτή είχαν την πρόθεση να συνάψουν συμφωνία θίγουσα τον ανταγωνισμό.

143
Η Aalborg προσάπτει στο Πρωτοδικείο ότι εσφαλμένως συμπέρανε, στις σκέψεις 1209 έως 1213 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι πολυάριθμα έγγραφα σχετικά με το ντάμπινγκ και το σύστημα σημείων βάσεως δεν ήταν ικανά να παράσχουν εξήγηση διαφορετική από εκείνη που παρείχαν οι διάφορες άμεσες έγγραφες αποδείξεις που μνημονεύονταν στην ΑΑ και στην απόφαση Τσιμέντο.

144
Αφενός, η Aalborg υποστηρίζει ότι μπορούσε να έχει παραπέμψει, κατά τη διοικητική διαδικασία, στους φακέλους κοινοποιήσεως που κατέθεσε η βρετανική Cement Makers' Federation (στο εξής: CMF), καθώς και στις συμβάσεις της ευρωπαϊκής τσιμεντοβιομηχανίας με την Επιτροπή όσον αφορά την εισαγωγή ενός συστήματος διαμορφώσεως των τιμών (στο εξής: BPS), προκειμένου να καταδείξει ότι η εισήγηση του J. Van Hove κατά τη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 1983 αφορούσε ένα νόμιμο σύστημα σημείων βάσεως και ότι το αντικείμενο των διεξαχθεισών συζητήσεων ήταν η καθιέρωση, σε διμερή ή ευρωπαϊκή κλίμακα, στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού, ενός συστήματος διαμορφώσεως των τιμών αναλόγου προς το BPS.

145
Αφετέρου, η Aalborg υποστηρίζει ότι μπορούσε να έχει στηριχθεί σε διάφορα άλλα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων της επιστολής του J. Van Hove της 18ης Φεβρουαρίου 1983 και του εγγράφου 33.126/6162 που αναφερόταν στους κανόνες του παιχνιδιού) προς θεμελίωση του επιχειρήματός της ότι το θέμα στο οποίο ήταν στην πραγματικότητα αφιερωμένες οι επίμαχες συνεδριάσεις του 1983 και του 1984 ήταν το ντάμπινγκ.

146
Το Πρωτοδικείο εφάρμοσε, επομένως, αυστηρότερο κριτήριο από εκείνο που είχε διαμορφώσει η κοινοτική νομολογία. Το διαπραχθέν νομικό σφάλμα πρέπει, κατά την Aalborg, να οδηγήσει στην ολική αναίρεση της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως. ─ Οι αποδείξεις σχετικά με τις ανταλλαγές πληροφοριών ως προς τις τιμές (παράβαση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 2 της αποφάσεως Τσιμέντο)

147
Η Cementir προσάπτει στο Πρωτοδικείο ότι αρνήθηκε να λάβει υπόψη του έγγραφα τα οποία επιβεβαίωναν ότι οι τιμές που εφαρμόζονταν από ορισμένη επιχείρηση παρουσίαζαν σημαντικές διακυμάνσεις επηρεαζόμενες από διαφόρους παράγοντες. Κατά την εν λόγω αναιρεσείουσα, τα έγγραφα αυτά είχαν αντικειμενική χρησιμότητα για την άμυνά της, καθόσον καταδείκνυαν ότι οι ανταλλαγές πληροφοριών ως προς τις τιμές δεν μπορούσαν κατ' ουδένα τρόπο να συμβάλουν στην εκτέλεση της υποτιθεμένης συμφωνίας Cembureau. Τα έγγραφα αυτά ήταν, συνεπώς, ικανά να παρουσιάσουν από διαφορετική οπτική γωνία τα στοιχεία που έλαβε υπόψη της η Επιτροπή. ─ Οι αποδείξεις που αφορούσαν τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της οποίας συστάθηκε η ETF (παράβαση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 4, παράγραφος 1, της αποφάσεως Τσιμέντο)

148
Κατά την Aalborg, διάφορα έγγραφα περιέχοντα απαλλακτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων της CMF, ενός εσωτερικού σημειώματος της εταιρίας Blue Circle Industries plc (στο εξής: Blue Circle), και άλλων εγγράφων αναφερομένων σε πρωτοβουλίες lobbying, μπορούσαν να στηρίξουν το επιχείρημά της ότι η παρουσία της στη συνεδρίαση των Ευρωπαίων παραγωγών τσιμέντου μελών της Cembureau στο Baden-Baden (Γερμανία) στις 9 Σεπτεμβρίου 1986 (στο εξής: συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 1986), κατά την οποία συστάθηκε η ETF, δεν αποτελούσε ένδειξη της συμμετοχής της στην παράνομη σύμπραξη της ETF. Η Aalborg ισχυρίζεται ότι μετέσχε μόνο σε συνεδρίαση για την προπαρασκευή, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων lobbying, μιας δράσεως, που είχε προβλεφθεί για την επομένη στο Στρασβούργο (Γαλλία), για την ευαισθητοποίηση των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πρόβλημα που δημιουργούσαν οι παράνομες επιδοτήσεις που χορηγούσε η Ελληνική Δημοκρατία στην ελληνική τσιμεντοβιομηχανία.

149
Ειδικότερα, η Aalborg υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των εγγράφων αυτών ως απαλλακτικών στοιχείων, καθόσον, κατ' αυτήν, τα έγγραφα αυτά αποδεικνύουν την παθητική στάση που τήρησε στη διάρκεια μιας σύντομης συνεδριάσεως, στο πλαίσιο της οποίας οι λοιποί μετασχόντες πληροφορήθηκαν ότι παρίστατο επιδιώκουσα διαφορετικό και νόμιμο σκοπό. Ως εκ τούτου, τα έγγραφα αυτά μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή όσον αφορά τον βαθμό της ευθύνης της για την ETF καθώς και το ύψος του επιβληθέντος προστίμου.

150
Η Aalborg προσάπτει στο Πρωτοδικείο ότι εσφαλμένως συμπέρανε, στις σκέψεις 2888 έως 2898 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι κανένα από τα σχόλιά της δεν είχε πιθανότητα, έστω και περιορισμένη, να οδηγήσει τη διοικητική διαδικασία σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Κατ' αυτήν, το Πρωτοδικείο δεν εφάρμοσε στην πράξη το κριτήριο που διατύπωσε στη σκέψη 241 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως. Συγκεκριμένα, η προσέγγισή του επιβάλλει στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση να αποδείξει με βεβαιότητα ότι θα είχε ληφθεί άλλη απόφαση, στηριζόμενη στην εκτίμηση διαφορετικών αποδείξεων, αν τα συγκεκριμένα έγγραφα είχαν κοινοποιηθεί. Στην πραγματικότητα, το Πρωτοδικείο προσέδωσε στο εν λόγω κριτήριο ένα πεδίο εφαρμογήν τόσο περιορισμένο ώστε δεν απέμενε καμία περίπτωση στην οποία προσβολές, έστω και σοβαρές, του δικαιώματος προσβάσεως στον φάκελο και, ως εκ τούτου, των δικαιωμάτων άμυνας των επιχειρήσεων να μπορούσαν να έχουν συνέπειες.

151
Συνεπώς, το Πρωτοδικείο υπέπεσε σε νομική πλάνη κατά την εφαρμογή του κριτηρίου της χρησιμότητας των εγγράφων για την άμυνα, όπως το κριτήριο αυτό προκύπτει από την κοινοτική νομολογία, πράγμα που συνεπάγεται ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί στο σύνολό της ή, εν πάση περιπτώσει, εν μέρει, στο μέτρο που επιβεβαιώνει τις παραβάσεις σχετικά με την ETF. ─ Οι αποδείξεις που αφορούν τις συμφωνίες με την Calcestruzzi (παράβαση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της αποφάσεως Τσιμέντο)

152
Η Cementir προσάπτει στο Πρωτοδικείο ότι παρέλειψε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν έλαβε υπόψη του τα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία, κατά την αναιρεσείουσα, επιβεβαιώνουν ότι η συμμετοχή της στις συμφωνίες με την Calcestruzzi υπαγορευόταν αποκλειστικά από εμπορικής φύσεως εκτιμήσεις:

τα πρακτικά της συνεδριάσεως της 23ης Ιουλίου 1986 του διοικητικού συμβουλίου της Heracles General Cement Company (στο εξής: Ηρακλής) (έγγραφα αριθ. 33.126/19878 έως 19880), τα οποία, κατά την Cementir, καταδεικνύουν ότι η Ηρακλής και η Titan Cement Company SA (στο εξής: Τιτάν) είχαν συνάψει μεταξύ τους συμφωνίες από κοινού παραδόσεων στην Ιταλία και επιβεβαιώνουν το βάσιμο της απόψεώς της σύμφωνα με την οποία, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας του όγκου της ζητήσεως της Calcestruzzi, η Cementir όφειλε να μετάσχει σε συμφωνία με άλλους παραγωγούς η οποία υπογράφηκε για καθαρά εμπορικούς λόγους·
τα πρακτικά της συνεδριάσεως της 23ης Ιουλίου 1986 του διοικητικού συμβουλίου της Heracles General Cement Company (στο εξής: Ηρακλής) (έγγραφα αριθ. 33.126/19878 έως 19880), τα οποία, κατά την Cementir, καταδεικνύουν ότι η Ηρακλής και η Titan Cement Company SA (στο εξής: Τιτάν) είχαν συνάψει μεταξύ τους συμφωνίες από κοινού παραδόσεων στην Ιταλία και επιβεβαιώνουν το βάσιμο της απόψεώς της σύμφωνα με την οποία, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας του όγκου της ζητήσεως της Calcestruzzi, η Cementir όφειλε να μετάσχει σε συμφωνία με άλλους παραγωγούς η οποία υπογράφηκε για καθαρά εμπορικούς λόγους·

τα έγγραφα αριθ. 33.126/2945 έως 2951, 2934, 2935, 3065 έως 3068 και 2954 έως 2966, που αποδεικνύουν, κατά την Cementir, ότι ορισμένοι Ιταλοί παραγωγοί είχαν λάβει τοπικά μέτρα για την προστασία της αγοράς τους από τις εισαγωγές από την Ελλάδα, μέτρα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τη συμφωνία Cembureau·
τα έγγραφα αριθ. 33.126/2945 έως 2951, 2934, 2935, 3065 έως 3068 και 2954 έως 2966, που αποδεικνύουν, κατά την Cementir, ότι ορισμένοι Ιταλοί παραγωγοί είχαν λάβει τοπικά μέτρα για την προστασία της αγοράς τους από τις εισαγωγές από την Ελλάδα, μέτρα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τη συμφωνία Cembureau·

τα έγγραφα αριθ. 33.126/19369 έως 19377, 19387, 19389 και 19412, καθώς και 20275 έως 20282, 20294, 19889, 19781, 20124 έως 20137, 20140 έως 20156, 19433, 20001, 19401 και 19410, τα οποία στηρίζουν, κατά την Cementir, την άποψή της σύμφωνα με την οποία οι συμφωνίες με την Calcestruzzi δεν είχαν κανένα επιζήμιο αποτέλεσμα για το εμπόριο του τσιμέντου μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, καθόσον περιγράφουν την έντονη διείσδυση των ελληνικών εξαγωγών στην ιταλική αγορά.
τα έγγραφα αριθ. 33.126/19369 έως 19377, 19387, 19389 και 19412, καθώς και 20275 έως 20282, 20294, 19889, 19781, 20124 έως 20137, 20140 έως 20156, 19433, 20001, 19401 και 19410, τα οποία στηρίζουν, κατά την Cementir, την άποψή της σύμφωνα με την οποία οι συμφωνίες με την Calcestruzzi δεν είχαν κανένα επιζήμιο αποτέλεσμα για το εμπόριο του τσιμέντου μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, καθόσον περιγράφουν την έντονη διείσδυση των ελληνικών εξαγωγών στην ιταλική αγορά.

153
Η Cementir, υπενθυμίζοντας ότι δεν υπήρχαν άμεσες αποδείξεις περί του ότι η προσχώρησή της στις συμφωνίες με την Calcestruzzi είχαν σχέση με συζητήσεις στο πλαίσιο της ETF, υποστηρίζει ότι το Πρωτοδικείο δεν εκτίμησε ορθώς τον κρίσιμο χαρακτήρα των εν λόγω εγγράφων ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας και ότι παρέβλεψε, μεταξύ άλλων, στοιχεία ιδιαίτερης σημασίας τα οποία παρείχαν εντελώς διαφορετική εξήγηση της εμπορικής συμπεριφοράς της επιχειρήσεως. ─ Οι αποδείξεις που αφορούν τη συμφωνία μεταξύ ιταλικών τσιμεντοβιομηχανιών (παράβαση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο β΄, της αποφάσεως Τσιμέντο)

154
Κατά την Italcementi, το Πρωτοδικείο υπέπεσε σε σφάλμα ερμηνείας θεωρώντας, στη σκέψη 118 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι ο άρρηκτος σύνδεσμος μεταξύ εθνικών και διεθνών συμπράξεων υφίστατο μόνο προς μία κατεύθυνση, δεδομένου ότι η συμφωνία Cembureau και τα μέτρα εφαρμογής της σε διεθνές επίπεδο ουδόλως εξηρτώντο από την ύπαρξη εθνικών συμπράξεων.

155
Η Italcementi προσάπτει στο Πρωτοδικείο ότι, βάσει αυτού του εσφαλμένου συλλογισμού, έκρινε ότι η απόδειξη της υπάρξεως παρανόμων συμπράξεων σε εθνικό επίπεδο δεν παρουσίαζε ενδιαφέρον και δεν ασκούσε καμία επιρροή στις ενδοκοινοτικές σχέσεις. Παρέλειψε, κατά συνέπεια, προσβάλλοντας τα δικαιώματα άμυνας, να εξετάσει τα έγγραφα τα οποία προσκόμισε η Italcementi προς στήριξη της πολύπλοκης και λεπτομερούς αναλύσεώς της όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ τσιμεντοβιομηχανιών σε εθνικό επίπεδο, την οποία εκπόνησε αφού συμβουλεύθηκε τον διοικητικό φάκελο.

Εκτίμηση του Δικαστηρίου

─ Επί των αποδείξεων που αφορούν την ύπαρξη της συμφωνίας Cembureau

156
Όσον αφορά την άρνηση του Πρωτοδικείου να δεχθεί το αίτημα της Cementir περί επαναλήψεως της προφορικής διαδικασίας, το δικαστήριο αυτό ορθώς αναγνώρισε, στη σκέψη 1123 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι το σημείωμα του J. Toscano ήταν κρίσιμο για την άμυνα, υπό την έννοια ότι αφορούσε άμεσα τις αιτιάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή και ότι, συνεπώς, αυτό το στοιχείο του φακέλου έρευνας έπρεπε να έχει κοινοποιηθεί στις επιχειρήσεις που αποτελούσαν αντικείμενο της έρευνας.

157
Ωστόσο, η μη κοινοποίηση του σημειώματος αυτού δεν συνεπάγεται αυτομάτως προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας. Οι δηλώσεις στις οποίες προέβη η Επιτροπή κατά τις επ' ακροατηρίου συζητήσεις ενώπιον του Πρωτοδικείου είχαν ως μοναδικό αντικείμενο την επανάληψη της θέσεως αυτής και, επομένως, ουδόλως συνιστούν ομολογία. Δεν άσκησαν καμία αποφασιστική επιρροή κατά τη διάρκεια της δίκης.

158
Προκειμένου για την εκ μέρους του Πρωτοδικείου εκτίμηση της χρησιμότητας του σημειώματος του J. Toscano, ως απαλλακτικού εγγράφου, για την άμυνα των κατηγορουμένων επιχειρήσεων, το Πρωτοδικείο ουδέποτε αρνήθηκε ότι το σημείωμα αυτό αποδείκνυε ότι, κατά τη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 1983, συζητήθηκε το πρόβλημα των εισαγωγών τσιμέντου υπό καθεστώς ντάμπινγκ (βλ. σκέψη 1130 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως). Ωστόσο, κατά την εκτίμηση του Πρωτοδικείου, εξεταζόμενο υπό το φως των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων, το εν λόγω σημείωμα δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι αντικατόπτριζε πιστά και εξαντλητικά τις συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνεδριάσεως και δεν ήταν ικανό να προσδώσει διαφορετική έννοια στις άμεσες έγγραφες αποδείξεις στις οποίες στηρίχθηκε η Επιτροπή (βλ. σκέψεις 1129 και 1130 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως).

159
Οι αναιρεσείουσες δεν προσδιόρισαν επακριβώς τα στοιχεία που, κατά τη γνώμη τους, αλλοιώθηκαν από το Πρωτοδικείο ούτε κατέδειξαν τα σφάλματα που οδήγησαν στην αλλοίωση αυτή.

160
Εξάλλου, αντίθετα προς τα υποστηριζόμενα από την Irish Cement, το Πρωτοδικείο δεν απέδωσε εσφαλμένως μεγαλύτερη σημασία στα προπαρασκευαστικά της συνεδριάσεως της 14ης Ιανουαρίου 1983 έγγραφα που επικαλείται η Επιτροπή απ' ό,τι στα πρακτικά της συνεδριάσεως αυτής, αλλά θεώρησε ότι το σημείωμα του J. Toscano ήταν επουσιώδες σε σχέση προς τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία προσκόμισε η Επιτροπή.

161
Εξάλλου, οι αιτιάσεις τις οποίες η Irish Cement αντλεί από το ότι, κατ' αυτήν, το Πρωτοδικείο δεν απάντησε στα επιχειρήματά της σχετικά με το σημείωμα του J. Toscano δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Το Πρωτοδικείο απάντησε λεπτομερώς στα εν λόγω επιχειρήματα στις σκέψεις 1126 έως 1130 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως προτού τα απορρίψει ως αβάσιμα, η δε Irish Cement δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη συλλογιστική του Πρωτοδικείου για τον μοναδικό λόγο ότι θα προτιμούσε μια διαφορετική ερμηνεία.

162
Κατά το Πρωτοδικείο, οι διάφορες έγγραφες αποδείξεις που παρατίθενται στα σημεία 9 και 61 της ΑΑ καθώς και στα σημεία 18, 19 και 45 του αιτιολογικού της αποφάσεως Τσιμέντο απέδειξαν επαρκώς κατά δίκαιον ότι, κατά τη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 1983, οι επικεφαλής αντιπροσωπείας συμφώνησαν ως προς την αρχή του σεβασμού των εγχωρίων αγορών. Κατά την εκτίμηση του Πρωτοδικείου, τα απαλλακτικά έγγραφα που επικαλέστηκαν οι προσφεύγουσες πρωτοδίκως αποδείκνυαν, στην καλύτερη περίπτωση, ότι, κατά τη συνεδρίαση αυτή, συζητήθηκαν και τα ζητήματα του ντάμπινγκ και του BPS. Τα έγγραφα αυτά δεν ήταν ικανά να προσδώσουν διαφορετική έννοια στις άμεσες έγγραφες αποδείξεις επί των οποίων στηρίχθηκε η Επιτροπή (βλ. σκέψεις 1183 και 1211 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως).

163
Το Πρωτοδικείο κατέληξε ότι όλα τα έγγραφα αυτά ήταν επουσιώδους σημασίας σε σχέση προς τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλέστηκε η Επιτροπή.

164
Η Aalborg περιορίζεται να επαναλάβει επί λέξει τα επιχειρήματα τα οποία είχε ήδη προβάλει ενώπιον του Πρωτοδικείου, χωρίς να αναφέρει επακριβώς τα στοιχεία τα οποία, κατά τη γνώμη της, αλλοιώθηκαν από το Πρωτοδικείο ούτε να καταδεικνύει τα σφάλματα που οδήγησαν το Πρωτοδικείο στην αλλοίωση αυτή. Για τους λόγους που εκτίθενται στις σκέψεις 47 έως 52 της παρούσας αποφάσεως, τα επιχειρήματα αυτά πρέπει, συνεπώς, να απορριφθούν.

─ Επί των αποδείξεων που αφορούν τις ανταλλαγές πληροφοριών ως προς τις τιμές

165
Με τον λόγο αναιρέσεως τον οποίο η Cementir αντλεί από την προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας επιχειρείται η ανατροπή του συμπεράσματος του Πρωτοδικείου σύμφωνα με το οποίο οι προσαπτόμενες ανταλλαγές πληροφοριών ως προς τις τιμές συνιστούσαν μέτρο εφαρμογής της συμφωνίας Cembureau. Αντίθετα προς τα υποστηριζόμενα από την Cementir, από τις σκέψεις 1772 και 1773 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως προκύπτει σαφώς ότι το Πρωτοδικείο διαπίστωσε ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα εν λόγω έγγραφα κατά τη διοικητική διαδικασία, αλλά ότι δεν τα θεώρησε επαρκώς πειστικά σε σύγκριση με άλλες αποδείξεις τις οποίες διέθετε. Τα πρόσθετα σχόλια που διατύπωσε την εποχή εκείνη η Cementir για να αποδείξει τον μεταβλητό χαρακτήρα των ανταλλασσομένων πληροφοριών ως προς τις τιμές δεν ανέτρεψαν τις εκτιμήσεις της Επιτροπής. Επομένως, δεν σημειώθηκε καμία προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας.

─ Επί των αποδείξεων που αφορούν τη συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 1986

166
Προκειμένου για την εκ μέρους του Πρωτοδικείου εκτίμηση των αποδείξεων που αφορούν τη συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 1986, το δικαστήριο αυτό παρατήρησε, στη σκέψη 2890 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι η Επιτροπή είχε δεόντως λάβει υπόψη στην απόφαση Τσιμέντο την πολιτική διάσταση και το οικονομικό πλαίσιο του προβλήματος των εισαγωγών από την Ελλάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα έγγραφα που επικαλέσθηκε η Aalborg δεν ήταν ικανά να παραμερίσουν τα έγγραφα βάσει των οποίων η Επιτροπή είχε διαπιστώσει ότι, παραλλήλως προς τα μέτρα ευαισθητοποιήσεως, το ζήτημα των εισαγωγών αυτών είχε προκαλέσει τη σύσταση της ETF με σκοπό την εξέταση των αποτρεπτικών και προτρεπτικών μέτρων που μπορούσαν να εξαλείψουν τις εισαγωγές φθηνού τσιμέντου (κυρίως τις προερχόμενες από την Ελλάδα) στη δυτική Ευρώπη.

167
Αντίθετα προς τα υποστηριζόμενα από την Aalborg, το Πρωτοδικείο δεν απαίτησε στην πραγματικότητα να αποδείξει η επιχείρηση αυτή ότι η απόφαση Τσιμέντο θα ήταν διαφορετική αν η εν λόγω επιχείρηση είχε μπορέσει να στηριχθεί στα απαλλακτικά έγγραφα. Εν προκειμένω, άκουσε τα επιχειρήματα της Aalborg σχετικά με τον πραγματικό λόγο της συμμετοχής του εκπροσώπου της, Ο. S. Larsen, στη συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 1986 και με τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα απαλλακτικά έγγραφα θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τις εκτιμήσεις της Επιτροπής ως προς τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της συμμετοχής της επιχειρήσεως αυτής στην ETF.

168
Ωστόσο, το Πρωτοδικείο απέρριψε τα επιχειρήματα αυτά υπό το φως των αποδείξεων που προσκόμισε η Επιτροπή. Αφενός, όπως το Πρωτοδικείο έκρινε στη σκέψη 2891 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, τα προβαλλόμενα απαλλακτικά έγγραφα δεν ήταν ικανά να ανατρέψουν την αντικειμενική διαπίστωση στην οποία προέβη η Επιτροπή και σύμφωνα με την οποία ο O. S. Larsen είχε παραστεί στη συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 1986, κατά την οποία συζητήθηκαν διαδοχικά η σύσταση της ETF, ο θίγων τον ανταγωνισμό σκοπός της, η σύνθεσή της, η οργάνωση των εργασιών της και τα διάφορα μέτρα η εξέταση των οποίων της είχε ανατεθεί.

169
Αφετέρου, όπως ανέφερε το Πρωτοδικείο στην ίδια σκέψη της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, οι παρατηρήσεις τις οποίες μπορούσε να έχει διατυπώσει η Aalborg κατά τη διοικητική διαδικασία βάσει των προβαλλομένων απαλλακτικών εγγράφων για να αποδείξει ότι μετέσχε στη συνεδρίαση αυτή απλώς και μόνον έχοντας κατά νου πολιτικά διαβήματα δεν θα μπορούσαν να θεραπεύσουν την πλήρη έλλειψη στοιχείων τα οποία να αποδεικνύουν ότι, κατά τη συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 1986, η Aalborg πληροφόρησε ρητώς τους λοιπούς μετέχοντες ότι παρίστατο στη συνεδρίαση αυτή έχοντας τελείως διαφορετικές προθέσεις από τις δικές τους.

170
Στην πραγματικότητα, η αιτίαση αυτή περιορίζεται στην απλή επανάληψη ισχυρισμών ήδη προβληθέντων ενώπιον του Πρωτοδικείου και αποσκοπεί απλώς στην επανεξέταση του αιτήματος που υποβλήθηκε στο Πρωτοδικείο.

─ Επί των αποδείξεων που αφορούν τις συμφωνίες με την Calcestruzzi

171
Προκειμένου για τις αποδείξεις που αφορούν τις συμφωνίες με την Calcestruzzi, όπως προκύπτει σαφώς από τις σκέψεις 3390 και 3391 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, η Cementir απλώς επαναλαμβάνει ενώπιον του Δικαστηρίου τις αιτιάσεις που είχε ήδη διατυπώσει ενώπιον του Πρωτοδικείου και τις οποίες το τελευταίο απέρριψε, εκθέτοντας λεπτομερή αιτιολογία, ως αβάσιμες. Η Cementir ουδόλως μπορεί να προσάψει συναφώς στο Πρωτοδικείο έλλειψη αιτιολογίας.

172
Αντίθετα προς τα υποστηριζόμενα από την Cementir, το Πρωτοδικείο, στη σκέψη 3392 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, δέχθηκε την αποδεικτική ισχύ των πρακτικών της συνεδριάσεως της ETF της 11ης Φεβρουαρίου 1987 (στο εξής: συνεδρίαση της 11ης Φεβρουαρίου 1987) και της συνεδριάσεως της 15ης Μαρτίου 1987, κατά τις οποίες ο Ιταλός εκπρόσωπος παρουσίασε μια έκθεση για την εξέλιξη της συμφωνίας μεταξύ των ιταλικών τσιμεντοβιομηχανιών και της Ferruzzi, μητρικής εταιρίας της Calcestruzzi (βλ. σημείο 27, παράγραφος 5, του αιτιολογικού της αποφάσεως Τσιμέντο). Εξάλλου, οι αποδείξεις αυτές ενισχύονται από το γεγονός ότι η Cementir υπέγραψε, στις 3 και 15 Απριλίου 1987, συμφωνίες και συμβάσεις με την Calcestruzzi, την Italcementi και την Unicem, με τις οποίες αναλάμβανε από κοινού με τις δύο τελευταίες τη δέσμευση να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του ομίλου Calcestruzzi σε τσιμέντο και να συνεργάζεται με τους εν λόγω Ιταλούς παραγωγούς τσιμέντου (βλ. σημείο 27, παράγραφος 6, του αιτιολογικού της αποφάσεως Τσιμέντο). Επιπλέον, η Cementir μετέσχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις με τον Τιτάνα και με τους άλλους Ιταλούς παραγωγούς, οι οποίες διεξήχθησαν στο Λουξεμβούργο τον Μάιο του 1987 (στο εξής: συνεδρίαση του Λουξεμβούργου, βλ. σημείο 27, παράγραφοι 7 έως 10, του αιτιολογικού της αποφάσεως Τσιμέντο).

173
Το Πρωτοδικείο θεώρησε, συνεπώς, ότι αυτή η δέσμη εγγράφων συνιστούσε πειστική απόδειξη περί της υπάρξεως συμφωνίας μεταξύ των Italcementi, Unicem και Cementir, έχουσας ως στόχο την αποτροπή της απειλής εισαγωγής τσιμέντου από την Ελλάδα εκ μέρους της Calcestruzzi. Κατά το Πρωτοδικείο, τα επιχειρήματα που προέβαλε η Cementir όσον αφορά τους εμπορικούς λόγους της συμμετοχής της και το οικονομικό πλαίσιο της έντονης διεισδύσεως των ελληνικών εξαγωγών στην ιταλική αγορά δεν ήταν ικανά να ανατρέψουν τα συμπεράσματα στα οποία οδηγούσαν τα έγγραφα τα οποία επικαλέσθηκε η Επιτροπή.

174
Δεδομένου ότι η Cementir περιορίστηκε στην αμφισβήτηση της εκ μέρους του Πρωτοδικείου εκτιμήσεως των αποδείξεων, οι αιτιάσεις της δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του Δικαστηρίου και πρέπει να απορριφθούν.

─ Επί των αποδείξεων που αφορούν τις συμφωνίες μεταξύ των ιταλικών τσιμεντοβιομηχανιών

175
Προκειμένου για τις αποδείξεις που αφορούν τις συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ των ιταλικών τσιμεντοβιομηχανιών, η ΑΑ περιέχει σαφή διάκριση μεταξύ των συμπράξεων σε εθνικό επίπεδο στην Ιταλία, δηλαδή των συμφωνιών με την Calcestruzzi που οδήγησαν στη σύσταση της Società Italiana per le Promozioni ed Applicazioni del Calcestruzzo SpA (στο εξής: SIPAC), και των συμπράξεων μεταξύ των τσιμεντοβιομηχανιών αυτών που είχαν αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο, ήτοι των εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ Italcementi, Unicem και Cementir με σκοπό να στερήσουν τους Έλληνες παραγωγούς από έναν πελάτη σημαντικό για την εξασφάλιση της διεισδύσεώς τους στην ιταλική αγορά.

176
Διαπιστώθηκε ότι οι συμπράξεις σε διεθνές επίπεδο ουδόλως εξηρτώντο από την ύπαρξη των εθνικών συμπράξεων. Συνεπώς, η συλλογιστική του Πρωτοδικείου ως προς το σημείο αυτό δεν ενέχει καμία αντίφαση.

177
Η αιτίαση σχετικά με τον κρίσιμο χαρακτήρα των εγγράφων που αφορούσαν τις σχέσεις μεταξύ ιταλικών τσιμεντοβιομηχανιών σε εθνικό επίπεδο δεν περιέχουν καμία αναφορά που να επιτρέπει τον εντοπισμό των επιχειρημάτων που προβλήθηκαν ενώπιον του Πρωτοδικείου, τα έγγραφα των οποίων έγινε επίκληση προς στήριξή της ή έστω των αμφισβητουμένων σκέψεων της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως. Ειδικότερα, αμελώντας να παράσχει τις πληροφορίες αυτές, η Italcementi δεν προσδιόρισε τα σφάλματα τα οποία, κατά τη γνώμη της, οδήγησαν στην αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων εκ μέρους του Πρωτοδικείου.

178
Κατόπιν των ανωτέρω, οι λόγοι αναιρέσεως που αφορούν την εκ μέρους του Πρωτοδικείου εφαρμογή, στις περιστάσεις της υπό κρίση υποθέσεως, των κριτηρίων σχετικά με την αποδεικτική ισχύ των μη κοινοποιηθέντων εγγράφων πρέπει να απορριφθούν.

4. Οι λόγοι αναιρέσεως που αντλούνται από την προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας όσον αφορά την απόσυρση των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων

Επιχειρηματολογία της Italcementi

179
Η Italcementi προσάπτει στο Πρωτοδικείο, αφενός, ότι δεν αναγνώρισε την προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας που είχε σημειωθεί λόγω της μη εκ των προτέρων κοινοποιήσεως της αποφάσεως περί αποσύρσεως των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων και, αφετέρου, ότι δεν έλαβε υπόψη του την αντίφαση μεταξύ της αποφάσεως αυτής και της αποφάσεως Τσιμέντο.

180
Η Italcementi υποστηρίζει ότι, αν η απόφαση περί αποσύρσεως των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων της είχε κοινοποιηθεί προτού οριστικοποιηθεί, η ίδια θα μπορούσε τουλάχιστον να πείσει την Επιτροπή να περιορίσει τις κατηγορίες της στα αποτελέσματα εκείνα της συνάψεως της συμφωνίας μεταξύ των ιταλικών τσιμεντοβιομηχανιών τα οποία είχαν άμεση σχέση με τη συμφωνία Cembureau. Κατά την αναιρεσείουσα, δεν υφίσταται η παραμικρή σχέση μεταξύ του σκοπού της συμφωνίας Cembureau και της εκτελέσεως των συμβάσεων παραδόσεως που συνήψαν οι ιταλικές τσιμεντοβιομηχανίες με την Calcestruzzi.

181
Η Italcementi υποστηρίζει επίσης ότι υφίσταται αντίφαση μεταξύ της αποφάσεως της Επιτροπής να αποσύρει τις σχετικές με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεις, όπως περιγράφονται στα κεφάλαια 3 έως 9 και 13 έως 19 της ΑΑ, και του άρθρου 4, παράγραφος 3, στοιχείο β΄, της αποφάσεως Τσιμέντο, το οποίο τοποθετεί στο διεθνές επίπεδο την παράβαση την οποία φέρεται ότι διέπραξαν οι Ιταλοί παραγωγοί λόγω της συμμετοχής τους σε συμφωνία που αποσκοπούσε στην αποτροπή των εισαγωγών ελληνικού τσιμέντου εκ μέρους της Calcestruzzi.

182
Κατά την Italcementi, το Πρωτοδικείο εσφαλμένως αναφέρει ότι το μέρος της ΑΑ που ήταν αφιερωμένο στις σχετικές με τη διεθνή σύμπραξη συμπράξεις αιτιάσεις αφορούσε και τη συμφωνία αυτή, υπονοώντας έτσι ότι δεν υπήρχε καμία αντίφαση μεταξύ της αποφάσεως περί αποσύρσεως των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων και της αποφάσεως Τσιμέντο. Η Italcementi υποστηρίζει ότι, στα κεφάλαια 2 και 10 της ΑΑ, που είναι αφιερωμένα στις σχετικές με τις διεθνείς συμπράξεις αιτιάσεις, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε συμφωνία μεταξύ των Ιταλών παραγωγών τσιμέντου σκοπούσα στην παρεμπόδιση των εισαγωγών από την Ελλάδα. Αντιθέτως, οι σχέσεις μεταξύ των παραγωγών αυτών αναλύονται, στη κεφάλαιο 13, σημείο 70, της ΑΑ, που επιγράφεται Συμφωνίες και πρακτικές που περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 ─ Ιταλία.

183
Η Italcementi διευκρινίζει ότι η απόφαση περί αποσύρσεως των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων μνημονεύει πάντως ρητώς τα κεφάλαια 3 και 13 ως περιλαμβανόμενα μεταξύ των αποσυρομένων. Το Πρωτοδικείο προέβη σε κατά προσέγγιση ανάλυση της αποφάσεως Τσιμέντο, σε σχέση προς την ΑΑ και την απόφαση περί αποσύρσεως των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων, παραλείποντας να διαπιστώσει τον παράνομο χαρακτήρα του άρθρου 4, παράγραφος 3, στοιχείο β΄, της αποφάσεως Τσιμέντο και να επικρίνει συναφώς τη συμπεριφορά της Επιτροπής.

184
Ειδικότερα, η Italcementi υποστηρίζει ότι, αν της είχε παρασχεθεί η δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με την πρόθεση της Επτροπής να αποσύρει τις σχετικές με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεις, δεν θα είχε παραλείψει να επισημάνει την ανωμαλία αυτή και θα είχε μπορέσει ενδεχομένως να πείσει την Επιτροπή να μεταβάλει τη στάση της ή να αποσύρει τις κατηγορίες της όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των Ιταλών παραγωγών τσιμέντου και της Calcestruzzi.

185
Συναφώς, η Italcementi αμφισβητεί την εκτίμηση του Πρωτοδικείου ότι τα επιχειρήματα τα οποία θα μπορούσε να προβάλει η Italcementi σχετικά με τις συνέπειες της αποσύρσεως των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων δεν είχαν καμία ─έστω και περιορισμένη─ πιθανότητα να οδηγήσουν την Επιτροπή να μην κολάσει τη συμφωνία μεταξύ των ιταλικών τσιμεντοβιομηχανιών και της Calcestruzzi ως έκφραση της συμφωνίας Cembureau. Κατά την Italcementi, δεδομένου ότι η πρώτη συμφωνία αποτελεί τη μόνη πτυχή των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων που δεν απέσυρε η Επιτροπή, δεν είναι εύλογο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μπορούσαν τα επιχειρήματα αυτά να πείσουν την Επιτροπή.

Εκτίμηση του Δικαστηρίου

186
Όσον αφορά, καταρχάς, την φερόμενη αντίφαση μεταξύ της αποφάσεως περί αποσύρσεως των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων και της αποφάσεως Τσιμέντο, είναι αληθές ότι η ανάκληση των κεφαλαίων 3 έως 13 της ΑΑ, όσον αφορά την Ιταλία, είχε ως αποτέλεσμα την απόσυρση των κατηγοριών σχετικά με τη σύσταση, κατόπιν των συμβάσεων μεταξύ της Italcementi, της Unicem, της Cementir και της Calcestruzzi, της θυγατρικής SIPAC, μέσω της οποίας οι τρεις ιταλικές τσιμεντοβιομηχανίες συνεργάστηκαν για να ικανοποιήσουν από κοινού όλες τις ανάγκες του ομίλου Calcestruzzi σε τσιμέντο και να εφαρμόσουν μειώσεις τιμών.

187
Παρά την απόσυρση αυτή, η Επιτροπή συνέχισε να εξετάζει τα αποτελέσματα που είχε σε διεθνές επίπεδο η συμφωνία μεταξύ των Italcementi, Unicem και Cementir σχετικά με τις ίδιες συμβάσεις με την Calcestruzzi προτού θεωρήσει τις εταιρίες αυτές υπεύθυνες για την παράβαση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της αποφάσεως Τσιμέντο.

188
Όμως, αντίθετα προς τα υποστηριζόμενα από την Italcementi, η εξέταση αυτή και η διατύπωση κατηγορίας εκ μέρους της Επιτροπής ουδόλως ήταν ασυμβίβαστες με την απόφασή της περί αποσύρσεως των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων. Το όργανο αυτό απλώς διέκρινε μεταξύ των μέτρων που είχαν συνέπειες μόνον στην εγχώρια αγορά και των μέτρων που είχαν διεθνείς συνέπειες.

189
Όσον αφορά, περαιτέρω, τη φερόμενη απουσία, στην ΑΑ, οποιασδήποτε αναφοράς σε συμφωνία μεταξύ της Italcementi, της Unicem και της Cementir, όπως παρατήρησε το Πρωτοδικείο στη σκέψη 443 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, από το σημείο 61, στοιχείο η΄, iv, της ΑΑ, το οποίο περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 10 του μέρους της ΑΑ που αναφέρεται στις σχετικές με τις διεθνείς συμπράξεις αιτιάσεις και του οποίου το περιεχόμενο παρατίθεται στο σημείο 55, στοιχείο α΄, παράγραφος 1, της αποφάσεως Τσιμέντο, προκύπτει σαφώς ότι [ο]ι πιέσεις που ασκήθηκαν επί της Calcestruzzi και η μη εκτέλεση εκ μέρους αυτής της σύμβασης αγοράς τσιμέντου από τον Τιτάνα συνιστούν το αποτέλεσμα συμφωνιών και/ή εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ των Ιταλών παραγωγών Italcementi, Unicem και Cementir καθώς και μεταξύ αυτών και των άλλων συμμετεχόντων στη Cembureau Task Force, [...] με σκοπό να στερήσουν τους Έλληνες παραγωγούς από έναν πελάτη σημαντικό για την εξασφάλιση της διείσδυσής τους στην ιταλική αγορά.

190
Αυτό το χωρίο της ΑΑ επιχειρεί σαφή διάκριση μεταξύ, αφενός, των εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ των Ιταλών παραγωγών Italcementi, Unicem και Cementir (οι οποίες αποτελούσαν το αντικείμενο των αιτιάσεων που διατυπώνονταν στο άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο β΄, της αποφάσεως Τσιμέντο) και, αφετέρου, των εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ των ίδιων Ιταλών παραγωγών και των λοιπών συμμετεχόντων στην ETF (οι οποίες αποτελούσαν το αντικείμενο των αιτιάσεων που διατυπώνονταν στο άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της αποφάσεως Τσιμέντο).

191
Κατά συνέπεια, η επιχειρηματολογία της Italcementi σύμφωνα με την οποία το Πρωτοδικείο κακώς αγνόησε την απουσία οποιασδήποτε μνείας, στο μέρος της ΑΑ που αφορούσε τις σχετικές με τις διεθνείς συμπράξεις αιτιάσεις, σε συμφωνία αποκλειστικώς μεταξύ αυτών των Ιταλών παραγωγών, δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

192
Όσον αφορά, τέλος, την ανάγκη παροχής στην Italcementi της δυνατότητας να καταστήσει γνωστή την άποψή της ενόψει της αποσύρσεως των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων, πρέπει να υπομνησθεί ότι, κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, ανακοίνωση συμπληρωματικών αιτιάσεων προς τους ενδιαφερομένους καθίσταται αναγκαία μόνο στην περίπτωση που το αποτέλεσμα των ερευνών οδηγεί την Επιτροπή στον καταλογισμό νέων πραγματικών περιστατικών στις επιχειρήσεις ή στην αισθητή τροποποίηση των στοιχείων που αποδεικνύουν τις αμφισβητούμενες παραβάσεις (βλ. απόφαση της 14ης Ιουλίου 1972, 53/69, Sandoz κατά Επιτροπής, Συλλογή τόμος 1972-1973, σ. 195, σκέψη 14).

193
Όμως εν προκειμένω, όπως ορθώς παρατήρησε το Πρωτοδικείο στις σκέψεις 439 και 440 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, η απόσυρση των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων ουδόλως τροποποίησε το πραγματικό και νομικό πλαίσιο των αιτιάσεων που διατυπώθηκαν κατά της Italcementi. Η απόσυρση αυτή ήταν μάλιστα προς το συμφέρον της. Ως εκ τούτου, ο σεβασμός των δικαιωμάτων άμυνας δεν απαιτούσε να επιτραπεί στην Italcementi να διατυπώσει εκ των υστέρων τις παρατηρήσεις της.

194
Εξάλλου, η Italcementi είχε ήδη την ευκαιρία να επιχειρήσει να πείσει την Επιτροπή να περιορίσει τις κατηγορίες της όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της συνάψεως της συμφωνίας μεταξύ των ιταλικών τσιμεντοβιομηχανιών και της συμφωνίας Cembureau, αφενός, όταν διατύπωσε τις παρατηρήσεις της επί της ΑΑ (της οποίας το τμήμα που αφορούσε τις σχετικές με τις διεθνείς συμπράξεις αιτιάσεις αναφερόταν σε εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ αυτών των τσιμεντοβιομηχανιών) και, αφετέρου, κατά την ακρόασή της από την Επιτροπή κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 1993.

195
Επιπλέον, δεδομένου ότι το μέρος της ΑΑ που αφορούσε τις σχετικές με τις διεθνείς συμπράξεις αιτιάσεις αναφερόταν ρητώς στις εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ των ιταλικών τσιμεντοβιομηχανιών, είναι αλυσιτελή τα επιχειρήματα με τα οποία αμφισβητείται η εκτίμηση του Πρωτοδικείου, στη σκέψη 447 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, σύμφωνα με την οποία τα σχόλια τα οποία μπορούσε να έχει αναπτύξει η Italcementi επί της αποσύρσεως των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων δεν θα ωθούσαν, προφανέστατα, την Επιτροπή να αποσύρει τη σχετική με διεθνή σύμπραξη αιτίαση που αφορά τη συμφωνία μεταξύ Ιταλών παραγωγών τσιμέντου.

196
Κατόπιν των ανωτέρω σκέψεων, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως που αντλούνται από προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας όσον αφορά την απόφαση περί αποσύρσεως των σχετικών με τις εθνικές συμπράξεις αιτιάσεων.

5. Ο λόγος αναιρέσεως που αφορά το δικαίωμα εξετάσεως των συντακτών των εγγράφων που επικαλείται η Επιτροπή

Επιχειρηματολογία της Irish Cement

197
Η Irish Cement προσάπτει στο Πρωτοδικείο ότι κακώς απέρριψε, στη σκέψη 1399 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, το επιχείρημά της ότι δεν μπορούσαν να προβληθούν εις βάρος της τα εσωτερικά σημειώματα της Blue Circle (έγγραφα αριθ. 33.126/11332 έως 11337) και η δήλωση του Ν. Καλογερόπουλου (έγγραφα 33.126/19875 έως 19877), λόγω του ότι δεν της παρασχέθηκε η δυνατότητα να θέσει ερωτήσεις στους συντάκτες των εγγράφων αυτών.

198
Κατά την Irish Cement, η εναντίον της χρησιμοποίηση των εγγράφων αυτών, τα οποία δεν προέρχονται από την ίδια και επί των οποίων δεν μπόρεσε να θέσει ερωτήσεις στους συντάκτες τους, συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της δικαιοσύνης και παράβαση των διαδικαστικών κανόνων.

Εκτίμηση του Δικαστηρίου

199
Όπως παρατήρησε το Πρωτοδικείο στη σκέψη 1399 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, τα εσωτερικά σημειώματα της Blue Circle και η δήλωση του Ν. Καλογερόπουλου δεν αποτελούσαν τη μοναδική ή καθοριστική βάση της ενοχοποιήσεως της Irish Cement, καθόσον άλλα έγγραφα, τα οποία η Irish Cement είχε τη δυνατότητα να συμβουλευθεί και να σχολιάσει, καταδείκνυαν τη σύναψη και την επιβεβαίωση της συμφωνίας Cembureau κατά τις συνεδριάσεις των επικεφαλής αντιπροσωπείας, καθώς και τη συμμετοχή της Irish Cement στις συνεδριάσεις αυτές.

200
Δεδομένου ότι η ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία είναι μόνον διοικητικής φύσεως, δεν εναπόκειται στο όργανο αυτό να παράσχει στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση τη δυνατότητα να εξετάσει ένα συγκεκριμένο μάρτυρα και να αναλύσει τις δηλώσεις του στο στάδιο της έρευνας της υποθέσεως. Εξάλλου, η ΕΣΔΑ δεν ρυθμίζει αυτό καθαυτό το σύστημα των αποδείξεων (βλ. προμνησθείσα απόφαση Mantovanelli κατά Γαλλίας, § 34).

201
Επομένως, το Πρωτοδικείο δεν διέπραξε νομικό σφάλμα απορρίπτοντας τα επιχειρήματα της Irish Cement με την αιτιολογία ότι η εξέταση του συντάκτη ορισμένων εγγράφων από την επιχείρηση κατά της οποίας προβάλλονται τα έγγραφα δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών 17 και 99/63 και κρίνοντας ότι δεν είχε σημειωθεί συναφώς καμία προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας.

202
Συνεπώς, ο αυτός ο λόγος αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

6. Ο λόγος αναιρέσεως που αντλείται από φερόμενη προσβολή του δικαιώματος μη αυτοενοχοποιήσεως

Επιχειρηματολογία της Buzzi Unicem

203
Η Buzzi Unicem προσάπτει στο Πρωτοδικείο ότι αγνόησε την προμνησθείσα απόφαση Orkem κατά Επιτροπής, καθόσον αρνήθηκε να αναγνωρίσει ότι η Επιτροπή προσέβαλε τα δικαιώματα άμυνας της Unicem στηρίζοντας την επιχειρηματολογία της σε δηλώσεις στις οποίες προέβησαν οι ενδιαφερόμενοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κατά παραβίαση της αρχής σύμφωνα με την οποία ο εξεταζόμενος δεν μπορεί να κατεθέσει επιβαρυντικά για τον ίδιο στοιχεία.

204
Αφενός, το Πρωτοδικείο, στη σκέψη 733 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, εσφαλμένως κατέληξε ότι η Επιτροπή είχε δικαίωμα να στηριχθεί, έναντι της Unicem, σε αναγνώριση της υπάρξεως παραβάσεως προερχόμενη από άλλους εμπλεκόμενους πλην της Unicem. Αν μια τέτοια δήλωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έναντι της επιχειρήσεως από την οποία προέρχεται, αναγκαστικά δεν μπορεί να προβληθεί ως απόδειξη της παράνομης συμπεριφοράς μιας άλλης επιχειρήσεως, άλλως υπάρχει παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως και της ισότητας των όπλων.

205
Αφετέρου, κατά τη Buzzi Unicem, η αιτιολογία που εκτίθεται στη σκέψη 735 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως αποδεικνύεται εσφαλμένη. Η δήλωση του Πρωτοδικείου σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις δεν ήταν υποχρεωμένες να απαντήσουν σε αίτηση παροχής πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 11, παράγραφος 1, του κανονισμού 17 ουδόλως αφορά την περίπτωση της Unicem, καθόσον οι πληροφορίες που την αφορούσαν είχαν παρασχεθεί βάσει του άρθρου 14, παράγραφος 2, του εν λόγω κανονισμού.

Εκτίμηση του Δικαστηρίου

206
Η Buzzi Unicem ουδόλως διατείνεται ότι η Επιτροπή έθεσε στην Unicem, σχετικά με ορισμένες πρακτικές ή μέτρα, ερωτήσεις που μπορούσαν να την αναγκάσουν να αναγνωρίσει παραβάσεις. Η προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας την οποία επικαλείται η Buzzi Unicem προκλήθηκε αποκλειστικά και μόνον από τις απαντήσεις που έδωσε η Cembureau στο πλαίσιο ελέγχου που διεξήχθη δυνάμει του άρθρου 14, παράγραφος 2, του κανονισμού 17, καθώς και από τις απαντήσεις που έδωσε η τελευταία κατόπιν της ΑΑ.

207
Κατά την εκπλήρωση της αποστολής που της αναθέτει το άρθρο 89 της Συνθήκης, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να θέτει στην επιχείρηση που αποτελεί αντικείμενο μέτρου έρευνας ερωτήσεις σχετικά με τη δράση όλων των άλλων εμπλεκομένων επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο κανονισμός 17 επιβάλλει στην επιχείρηση υποχρέωση ενεργού συνεργασίας, η δε Επιτροπή μπορεί να μειώσει το ποσό του προστίμου που επιβάλλει ενδεχομένως στην εν λόγω επιχείρηση λόγω της συνεργασίας της στην έρευνα (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση της 10ης Μαρτίου 1992, Τ-13/89, ICI κατά Επιτροπής, Συλλογή 1992, σ. ΙΙ-1021, σκέψη 393).

208
Τα ανωτέρω ισχύουν και όσον αφορά τη θέση ερωτήσεων σε ενώσεις επιχειρήσεων σχετικά με την ατομική συμπεριφορά των μελών τους. Η αναγνώριση δικαιώματος σιωπής, όπως το ορίζει η Buzzi Unicem, που θα είχε ως αποτέλεσμα την προστασία των μελών της ενώσεως επιχειρήσεων εμποδίζοντας την ένωση αυτή να καταθέσει ως μάρτυρας εναντίον των μελών της, υπερβαίνει στην πραγματικότητα το αναγκαίο για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων άμυνας των επιχειρήσεων μέτρο και συνιστά αδικαιολόγητο εμπόδιο στην εκπλήρωση εκ μέρους της Επιτροπής της αποστολής της, που συνίσταται στη μέριμνα για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στην κοινή αγορά.

209
Επομένως, το Πρωτοδικείο δεν υπέπεσε σε νομική πλάνη θεωρώντας, στη σκέψη 733 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι η Επιτροπή δεν προσέβαλε, κατά τη διοικητική διαδικασία, το δικαίωμα της Unicem να μην καταθέσει επιβαρυντικά γι' αυτήν στοιχεία, με την αιτιολογία ότι οι επίμαχες απαντήσεις προέρχονταν από τη Cembureau και όχι από την επιχείρηση αυτή.

210
Συνεπώς, αυτός ο λόγος αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

211
Από το σύνολο των ανωτέρω προκύπτει ότι οι λόγοι αναιρέσεως που αντλούνται από διαδικαστικές πλημμέλειες και προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας πρέπει να απορριφθούν στο σύνολό τους.

Β ─
Οι επί της ουσίας λόγοι αναιρέσεως

212
Οι αναιρεσείουσες προβάλλουν διαφόρους λόγους αναιρέσεως, προσάπτοντας στο Πρωτοδικείο νομικά σφάλματα, εσφαλμένη αιτιολογία και εσφαλμένη εκτίμηση των εγγράφων αποδείξεων, καθόσον το Πρωτοδικειο επικύρωσε τη διαπίστωση περί της συμμετοχής τους στη συμφωνία Cembureau και στα μέτρα εφαρμογής της.

213
Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι, με ορισμένους από τους λόγους αυτούς, οι αναιρεσείουσες περιορίζονται, κατ' ουσίαν, να επικρίνουν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το Πρωτοδικείο ή να ζητήσουν από το Δικαστήριο να προβεί σε διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών διαφορετική από εκείνη στην οποία προέβη το Πρωτοδικείο. 1. Οι λόγοι αναιρέσεως που αφορούν υποτιθέμενα νομικά σφάλματα, ελλιπή αιτιολογία ή αλλοίωση των αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά την ύπαρξη της συμφωνίας Cembureau (παράβαση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 1 της αποφάσεως Τσιμέντο)

Επιχειρηματολογία των διαδίκων

─ Ο νομικός χαρακτηρισμός των αποδείξεων ως αμέσων εγγράφων αποδείξεων

214
Η Irish Cement, η Italcementi, η Buzzi Unicem και η Cementir αμφισβητούν την περιεχόμενη στη σκέψη 260 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως κρίση του Πρωτοδικείου ότι η Επιτροπή στηρίχθηκε αποκλειστικά σε άμεσες έγγραφες αποδείξεις για να θεμελιώσει την ύπαρξη της συμφωνίας Cembureau ως προς τις εν λόγω αναιρεσείουσες.

215
Ειδικότερα, η Italcementi υπογραμμίζει την ισχνότητα των μόνων αμέσων εγγράφων αποδείξεων τις οποίες προσκόμισε η Επιτροπή προς κατάδειξη της υπάρξεως της συμφωνίας Cembureau, ήτοι εκείνων που αναφέρονται στον χαρακτηρισμό των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων ως μελών της Cembureau, στη συμμετοχή ορισμένων από τις επιχειρήσεις αυτές στις συνεδριάσεις της 14ης Ιανουαρίου 1983 και της 19ης Μαρτίου 1984 καθώς και στη συνεδρίαση των επικεφαλής αντιπροσωπείας των Ευρωπαίων παραγωγών τσιμέντου μελών της Cembureau της 7ης Νοεμβρίου 1984 (στο εξής: συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 1984), όπως και στο περιεχόμενο της ημερησίας διατάξεως των συνεδριάσεων αυτών. Κατά την αναιρεσείουσα, το Πρωτοδικείο θεώρησε ότι το γεγονός και μόνον ότι μετέσχε στη συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου 1984, χωρίς να εκδηλώσει δημοσίως τη διαφωνία της, επέτρεπε να συναχθεί ότι η Italcementi είχε την πρόθεση να εγκρίνει το αντικείμενο της συμφωνίας Cembureau. Αυτό το συμπέρασμα συνάγεται όχι από άμεση απόδειξη, αλλά βάσει τεκμηρίου.

216
Η Cementir προσθέτει ότι η ύπαρξη ενός consensus μεταξύ ορισμένων επιχειρήσεων ως προς τη σύναψη της συμφωνίας Cembureau έπρεπε να αποδειχθεί βάσει βεβαίων και σαφών αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία να μην επιτρέπουν εύλογη αμφισβήτηση. Κατ' αυτήν, τα συμπεράσματα του Πρωτοδικείου, τα οποία επικυρώνουν τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις συνεδριάσεις των επικεφαλής αντιπροσωπείας στο πλαίσιο της Cembureau καθώς και με τη σύναψη της υποτιθεμένης συμφωνίας Cembureau, στερούνται ερείσματος από απόψεως νομικής λογικής και προκύπτουν από αλλοίωση των ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων. Συνεπώς, το Πρωτοδικείο κατέληξε σε νομικό χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς της Cementir κατά παραβίαση των αρχών του βάρους αποδείξεως και του τεκμηρίου αθωότητας. Επιπλέον, κατά την αναιρεσείουσα, ο χαρακτηρισμός αυτός δεν είναι ορθώς αιτιολογημένος.

217
Η Buzzi Unicem, παρατηρώντας ότι τα έγγραφα που επικαλείται προ