EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0112(02)

Ανακοίνωση στις επιχειρήσεις που προτίθενται να διαθέσουν χύδην υδροφθοράνθρακες στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2024 2023/C 10/06

PUB/2023/40

OJ C 10, 12.1.2023, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 10/7


Ανακοίνωση στις επιχειρήσεις που προτίθενται να διαθέσουν χύδην υδροφθοράνθρακες στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2024

(2023/C 10/06)

1.   

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να προβεί σε δήλωση διάθεσης χύδην υδροφθορανθράκων στην αγορά της Ένωσης το 2024, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (στο εξής: κανονισμός). Στην παρούσα ανακοίνωση η Ένωση πρέπει να θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει τη Βόρεια Ιρλανδία (2).

2.   

Με τον όρο υδροφθοράνθρακες (HFC) νοούνται οι ουσίες που απαριθμούνται στο τμήμα 1 του παραρτήματος I του κανονισμού ή τα μείγματα που περιέχουν οποιαδήποτε από τις εν λόγω ουσίες:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3.   

Κάθε διάθεση των εν λόγω ουσιών στην αγορά, με εξαίρεση τη διάθεση για τις χρήσεις που παρατίθενται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ) του κανονισμού ή τη διάθεση συνολικής ετήσιας ποσότητας αυτών των ουσιών μικρότερης των 100 τόνων ισοδυνάμου CO2 ετησίως, υπόκειται σε ποσοτικά όρια σύμφωνα με το σύστημα ποσοστώσεων που προβλέπεται στα άρθρα 15 και 16, καθώς και στα παραρτήματα V και VI του κανονισμού.

4.   

Κατά τον χρόνο της θέσης των HFC σε ελεύθερη κυκλοφορία οι εισαγωγείς πρέπει να διαθέτουν έγκυρη καταχώριση ως εισαγωγείς χύδην HFC στην «πύλη F-Gas για τα φθοριούχα αέρια και το σύστημα αδειοδότησης HFC» (3) σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/661 της Επιτροπής για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου για τις ποσοστώσεις που αφορούν τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά (4). Η εν λόγω καταχώριση θεωρείται υποχρεωτική άδεια εισαγωγής. Παρόμοια άδεια απαιτείται για την εξαγωγή HFC (5).

5.   

Σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού, το άθροισμα των ποσοστώσεων που κατανέμονται με βάση τις τιμές αναφοράς αφαιρείται από τη μέγιστη διαθέσιμη ποσότητα HFC που μπορεί να διατεθεί στην αγορά το 2024 για να καθοριστεί η ποσότητα που θα κατανεμηθεί από το εν λόγω αποθεματικό.

6.   

Όλα τα δεδομένα που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, οι ποσοστώσεις και οι τιμές αναφοράς αποθηκεύονται στην επιγραμμική ηλεκτρονική «πύλη F-Gas για τα φθοριούχα αέρια και το σύστημα αδειοδότησης HFC». Όλα τα στοιχεία στην «πύλη F-Gas για τα φθοριούχα αέρια και το σύστημα αδειοδότησης HFC», συμπεριλαμβανομένων των ποσοστώσεων, των τιμών αναφοράς, των επαγγελματικών και προσωπικών στοιχείων αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7.   

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν ποσόστωση από το αποθεματικό αυτό πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στα σημεία 9 έως 12 της παρούσας ανακοίνωσης.

8.   

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 και με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού, η επιχείρηση που δηλώνει την πρόθεση να λάβει ποσόστωση από το αποθεματικό πρέπει να διαθέτει έγκυρο προφίλ καταχώρισης, εγκεκριμένο από την Επιτροπή σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/661 της Επιτροπής, ως παραγωγός και/ή εισαγωγέας υδροφθορανθράκων στη διαδικτυακή «πύλη F-Gas για τα φθοριούχα αέρια και το σύστημα αδειοδότησης HFC». Για τη δέουσα εξέταση της αίτησης καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ανάγκης για συμπληρωματικές πληροφορίες, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της περιόδου δήλωσης, δηλαδή πριν από τις 20 Φεβρουαρίου 2023. Για τυχόν αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά την εν λόγω προθεσμία, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η λήψη τελικής απόφασης για την αίτηση καταχώρισης πριν από τη λήξη της περιόδου δήλωσης. Για τις εταιρείες που δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί, διατίθενται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης στον ιστότοπο της ΓΔ CLIMA (6).

9.   

Η επιχείρηση πρέπει να προβεί σε δήλωση σχετικά με τις προβλεπόμενες ποσότητες για το 2024 στην «πύλη F-Gas για τα φθοριούχα αέρια και το σύστημα αδειοδότησης HFC» κατά την περίοδο δηλώσεων από τις 6 Μαρτίου 2023 έως τις 5 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής δήλωσης ποσόστωσης διατίθενται στον ιστότοπο της ΓΔ CLIMA (7).

10.   

Η Επιτροπή θα θεωρήσει έγκυρες μόνο τις δεόντως συμπληρωμένες και χωρίς σφάλματα δηλώσεις που θα έχουν παραληφθεί έως τις 5 Απριλίου 2023, 13:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

11.   

Με βάση αυτές τις δηλώσεις, η Επιτροπή θα χορηγήσει ποσοστώσεις στις επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 2, 4 και 5 και τα παραρτήματα V και VI του κανονισμού.

12.   

Το άρθρο 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/661 της Επιτροπής ορίζει ότι, για την κατανομή των ποσοστώσεων με σκοπό τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, όλες οι επιχειρήσεις με τον/τους ίδιο/-ους πραγματικό/-ούς δικαιούχο/-ους θεωρούνται μοναδικός δηλών σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού.

13.   

Η Επιτροπή θα ενημερώσει τις επιχειρήσεις σχετικά με το σύνολο των ποσοστώσεων που κατανεμήθηκαν για το 2024 μέσω της «πύλης F-gas για τα φθοριούχα αέρια και το σύστημα αδειοδότησης HFC».

14.   

Η καταχώριση στην «πύλη F-gas για τα φθοριούχα αέρια και το σύστημα αδειοδότησης HFC» και/ή η δήλωση πρόθεσης για διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά το 2024 δεν παρέχουν αυτομάτως δικαίωμα διάθεσης υδροφθορανθράκων στην αγορά το 2024.


(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0517-20140609&qid=1642696577144

(2)  Πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT

(3)  Το μητρώο δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 517/2014:/https://webgate.ec.europa.eu/fgas/resources/home/?locale=el

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0661&from=EL

(5)  Βλ. άρθρο 1 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1375 της Επιτροπής: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1375

(6)  https://climate.ec.europa.eu/system/files/2022-01/policy_f-gas_guidance_document_el.pdf

(7)  https://climate.ec.europa.eu/system/files/2020-02/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf


Top