EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0025

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (EGF/2022/000 TA 2022 — Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

COM/2022/25 final

Βρυξέλλες, 26.1.2022

COM(2022) 25 final

2022/0015(BUD)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (EGF/2022/000 TA 2022 — Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 1 (στο εξής: κανονισμός ΕΤΠ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Βασικά στοιχεία:

Αριθ. αναφοράς ΕΤΠ    EGF/2022/000

Ευρωπαϊκή Επιτροπή    Τεχνική βοήθεια

Διοικητικές δαπάνες: προϋπολογισμός σε EUR    290 000

Διοικητικές δαπάνες σε % (ανώτατο όριο: 0,5 %)    0,14 %

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ, έως το 0,5 % του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ μπορεί να διατίθεται κάθε χρόνο για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Τεχνική βοήθεια που πρέπει να χρηματοδοτηθεί και κατανομή του εκτιμώμενου κόστους της

1.Η πανδημία COVID-19 όχι μόνο διατάραξε την υλοποίηση των υποθέσεων του ΕΤΠ, αλλά προκάλεσε επίσης αβεβαιότητα όσον αφορά τις γενικές δραστηριότητες, ιδίως τις εκδηλώσεις που απαιτούν φυσική παρουσία. Ως εκ τούτου, το 2021 η Επιτροπή δεν ζήτησε στήριξη τεχνικής βοήθειας. Η πρόταση για το 2022 προσαρμόζεται στην τρέχουσα κατάσταση.

2.Η συνεισφορά θα χρησιμοποιηθεί για τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και στο άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ, όπως περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω. Θα τελεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό άμεση διαχείριση.

Περιγραφή

Σύνολο δαπανών 
(σε EUR)

Διοικητικές δαπάνες

190 000

Τεχνικές δαπάνες

100 000

Σύνολο εκτιμώμενων δαπανών

290 000

3.Διοικητικές δαπάνες:

·Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ, με δύο μέλη από κάθε κράτος μέλος, θα πραγματοποιήσει τις τακτικές συνεδριάσεις της (κατά το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και το πρώτο εξάμηνο του 2023). Λόγω της πανδημίας, η συνεδρίαση του 2021 ήταν εξ ολοκλήρου εικονική. Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, το 2022 είναι πιθανό να ξαναρχίσουν οι συνεδριάσεις με φυσική παρουσία.

·Για την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή θα διοργανώσει ένα σεμινάριο με τη συμμετοχή φορέων υλοποίησης του ΕΤΠ και κοινωνικών εταίρων. Αυτό θα προγραμματιστεί την προηγούμενη κάποιας συνεδρίασης της ομάδας εμπειρογνωμόνων το 2022. Η συνεδρίαση είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία.

·Δραστηριότητες πληροφόρησης: η διαδικτυακή παρουσία του ΕΤΠ 2 , την οποία δημιούργησε η Επιτροπή εντός του τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ένταξης, και της οποίας έχει αναλάβει τη διαχείριση δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ, θα επικαιροποιείται τακτικά και θα διευρύνεται, ενώ όλα τα νέα στοιχεία θα μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Θα αυξηθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση για το ΕΤΠ, ενώ θα προωθηθεί και η προβολή του. Το ΕΤΠ θα προβάλλεται σε διάφορα δημοσιεύματα και οπτικοακουστικές δραστηριότητες της Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ.

4.Τεχνικές δαπάνες:

·Συντήρηση και επικαιροποίηση συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Η Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της όσον αφορά τυποποιημένες διαδικασίες για τις αιτήσεις και τη διαχείριση του ΕΤΠ, χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του κοινού συστήματος επιμερισμένης διαχείρισης ταμείων (SFC). Αυτό επιτρέπει την απλούστευση των αιτήσεων στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΤΠ, την επιτάχυνση της επεξεργασίας τους και την ευκολότερη εξαγωγή διαφόρων εκθέσεων. Η διεπαφή του SFC διευκολύνει επίσης τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες του ΕΤΠ. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ειδικότερα:

Διατήρηση της εφαρμογής SFC 2014-2020 και περαιτέρω απαιτούμενη ανάπτυξη για την περάτωση των υποθέσεων.

Περαιτέρω ανάπτυξη της διεπαφής ΕΤΠ 2021-2027 στο SFC, ιδίως νέες λειτουργίες και προσαρμογές για την ευθυγράμμιση του SFC με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΤΠ 2021-2027.

·Παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων: η Επιτροπή θα συγκεντρώσει δεδομένα σχετικά με τις αιτήσεις που παραλήφθηκαν, πληρώθηκαν και περατώθηκαν, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν. Τα εν λόγω δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο, στην κατάλληλη μορφή για μελλοντικές διετείς εκθέσεις.

Χρηματοδότηση

5.Ο μέγιστος ετήσιος προϋπολογισμός που είναι διαθέσιμος για το ΕΤΠ το 2022 δεν υπερβαίνει το ποσό των 186 εκατομμυρίων EUR σε τιμές του 2018 (201 332 382 EUR σε τιμές του 2022), όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027 3 .

6.Το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ αναφέρει ότι το 0,5 % αυτού του ποσού μπορεί να διατεθεί για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Την παρούσα στιγμή ολόκληρο το ποσό για το 2022 παραμένει διαθέσιμο. Το προτεινόμενο ποσό αντιστοιχεί στο 0,14 % του μέγιστου ετήσιου προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή του το ΕΤΠ για το 2022.

7.Η προτεινόμενη απόφαση για κινητοποίηση του ΕΤΠ θα ληφθεί από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπως ορίζεται στο σημείο 9 της διοργανικής συμφωνίας της 16ης Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων 4 .

Συναφείς πράξεις

8.Ταυτόχρονα με την υποβολή της παρούσας πρότασης για απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς του ποσού των 290 000 EUR στην αντίστοιχη γραμμή του προϋπολογισμού.

Πηγή των πιστώσεων πληρωμών

9.Πιστώσεις από τη γραμμή του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθεί το ποσό των 290 000 EUR που χρειάζεται για την τεχνική βοήθεια.

2022/0015 (BUD)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (EGF/2022/000 TA 2022 — Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 5 , και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων 6 , και ιδίως το σημείο 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) έχει ως στόχο να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να προωθεί την αξιοπρεπή και διατηρήσιμη απασχόληση στην Ένωση με την παροχή στήριξης σε εργαζόμενους οι οποίοι απολύθηκαν και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, στην περίπτωση μεγάλων αναδιαρθρώσεων, καθώς και με την παροχή βοήθειας με σκοπό την ταχύτερη δυνατή επανένταξή τους σε αξιοπρεπή και διατηρήσιμη απασχόληση.

(2)Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο ετήσιο ποσό των 186 εκατ. EUR (σε τιμές του 2018), όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου 7 .

(3)Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/691 ορίζει ότι έως το 0,5 % του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε χρόνο για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

(4)Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ, ώστε να παράσχει το ποσό των 290 000 EUR για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής,

(5)Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους κινητοποιείται για την παροχή ποσού 290 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την/τις [ημερομηνία της έκδοσής της] 8*.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

(1)    ΕΕ L 153 της 3.5.2021, σ. 48.
(2)     https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el  
(3)    ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 15.
(4)    ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 29.
(5)    ΕΕ L 153 της 3.5.2021, σ. 48.
(6)    ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 29.
(7)    Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027 (ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 15).
(8) *     Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα.
Top