EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0458

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2009/1013/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Αυστρίας να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

COM/2021/458 final

Βρυξέλλες, 6.8.2021

COM(2021) 458 final

2021/0258(NLE)

Πρόταση

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2009/1013/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Αυστρίας να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (στο εξής: οδηγία ΦΠΑ 1 ), το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να εφαρμόζει ειδικά μέτρα παρέκκλισης από τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών επιβολής του ΦΠΑ ή πρόληψης ορισμένων τύπων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.

Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2021, η Δημοκρατία της Αυστρίας (στο εξής: Αυστρία) ζήτησε την άδεια να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 168 και 168α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, με σκοπό την εξαίρεση από το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάλλεται σε αγαθά και υπηρεσίες των οποίων το ποσοστό χρησιμοποίησης από τον υποκείμενο στον φόρο για ιδιωτικούς σκοπούς του ή για τις ανάγκες του προσωπικού του ή γενικά για μη επιχειρηματικούς σκοπούς ή μη οικονομικές δραστηριότητες είναι υψηλότερο του 90 %. Το αίτημα συνοδευόταν από έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου, η οποία περιείχε επανεξέταση του ποσοστού κατανομής που εφαρμόστηκε επί του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 της εκτελεστικής απόφασης 2009/1013/ΕΕ του Συμβουλίου 2 , όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1487 του Συμβουλίου 3 .

Σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 2 της οδηγίας ΦΠΑ, η Επιτροπή ενημέρωσε τα άλλα κράτη μέλη, με επιστολές τής 7ης Απριλίου 2021, σχετικά με το αίτημα που υπέβαλε η Αυστρία. Η Επιτροπή γνωστοποίησε στην Αυστρία με επιστολή της 8ης Απριλίου 2021 ότι διέθετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εξέταση του αιτήματος.

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Στο άρθρο 168 της οδηγίας ΦΠΑ προβλέπεται ότι ο υποκείμενος στον φόρο έχει το δικαίωμα να εκπίπτει τον ΦΠΑ που επιβάλλεται σε αγορές που πραγματοποιούνται και υπηρεσίες που λαμβάνονται για τις ανάγκες των φορολογούμενων πράξεών του. Στο άρθρο 168α παράγραφος 1 της οδηγίας ΦΠΑ προβλέπεται ότι ο ΦΠΑ που βαρύνει τις δαπάνες που συνδέονται με ακίνητο το οποίο αποτελεί μέρος της περιουσίας της επιχείρησης υποκειμένου στον φόρο και το οποίο χρησιμοποιείται από αυτόν ταυτόχρονα και για επιχειρηματικούς και για μη επιχειρηματικούς σκοπούς μπορεί να εκπίπτει μόνον κατ’ αναλογία του ποσοστού της χρησιμοποίησης του ακινήτου για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Δυνάμει του άρθρου 168α παράγραφος 2 της οδηγίας ΦΠΑ, τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να εφαρμόζουν αυτόν τον κανόνα για τις δαπάνες που συνδέονται με άλλα αγαθά τα οποία αποτελούν μέρος της περιουσίας της επιχείρησης όπως αυτά ορίζουν. Το άρθρο 168α προστέθηκε στην οδηγία ΦΠΑ με την οδηγία 2009/162/ΕΕ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009 4 , με στόχο τον περιορισμό της έκπτωσης κατ’ αναλογία της πραγματικής επιχειρηματικής χρήσης και, κατά συνέπεια, την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αρχής σύμφωνα με την οποία η έκπτωση γεννάται μόνον εφόσον τα σχετικά αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της επιχείρησης του υποκειμένου στον φόρο.

Δυνάμει του άρθρου 395 της οδηγίας ΦΠΑ, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα παρέκκλισης από τις διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας είσπραξης του ΦΠΑ ή πρόληψης ορισμένων τύπων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής, εφόσον έχουν λάβει έγκριση από το Συμβούλιο.

Η Αυστρία ζήτησε την άδεια να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 168 και 168α της οδηγίας ΦΠΑ, ώστε να της επιτραπεί να εξαιρεί πλήρως από το δικαίωμα έκπτωσης τον ΦΠΑ που επιβάλλεται σε αγαθά και υπηρεσίες των οποίων το ποσοστό χρησιμοποίησης από τον υποκείμενο στον φόρο για ιδιωτικούς σκοπούς του ή για τις ανάγκες του προσωπικού του ή γενικά για μη επιχειρηματικούς σκοπούς ή μη οικονομικές δραστηριότητες είναι υψηλότερο του 90 %.

Το εν λόγω μέτρο παρέκκλισης της Αυστρίας εγκρίθηκε αρχικά με την απόφαση 2004/866/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 5 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και εκ νέου με την εκτελεστική απόφαση 2009/1013/ΕΕ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2009 6 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 με την εκτελεστική απόφαση 2012/705/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2012 7 , έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2428 του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2015 8 , και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1487 του Συμβουλίου 9 .

Με το παρόν αίτημα, η Αυστρία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι η εφαρμογή του μέτρου παρέκκλισης έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχής και αποτελεσματική ως προς την απλούστευση της είσπραξης του ΦΠΑ, την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, την ενίσχυση της δικαιοσύνης μέσω της πρόληψης διαστρεβλώσεων οφειλόμενων σε αδικαιολόγητα ταμειακά πλεονεκτήματα, καθώς και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης ως αποτέλεσμα της απλουστευμένης είσπραξης του ΦΠΑ. Σύμφωνα με την Αυστρία, η κατάργηση της παρέκκλισης θα οδηγούσε σε αδικαιολόγητο ταμειακό πλεονέκτημα για τον υποκείμενο στον φόρο ο οποίος χρησιμοποιεί ένα αγαθό ή μια υπηρεσία μόνο οριακά για επιχειρηματικούς σκοπούς και ο οποίος μπορεί να εκπίπτει τον ΦΠΑ για αυτή την ήσσονος σημασίας επιχειρηματική χρήση σε σχέση με τον υποκείμενο στον φόρο που χρησιμοποιεί το αγαθό ή την υπηρεσία αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς. Επιπλέον, μεταγενέστερες ελάχιστες μεταβολές της αναλογίας μεταξύ ιδιωτικής και επιχειρηματικής χρήσης ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας που χρησιμοποιείται μόνο οριακά για επιχειρηματικούς σκοπούς θα οδηγούσαν σε διακανονισμό της έκπτωσης του ΦΠΑ. Αυτός ο ήσσονος σημασίας διακανονισμό θα ήταν δυσανάλογος, τόσο από την πλευρά του φορολογουμένου όσο και από την πλευρά των φορολογικών διοικήσεων.

Η αιτούμενη ελάχιστη χρήση αγαθών και υπηρεσιών κατά τουλάχιστον 10 % για επιχειρηματικούς σκοπούς ώστε να επιτρέπεται η έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών είναι σχετικά χαμηλή. Σύμφωνα με την Αυστρία, η παράταση του μέτρου αυτού θα έχει, επομένως, μικρή μόνο επίπτωση στο συνολικό ποσό των εσόδων από τον ΦΠΑ που εισπράττονται στο τελικό στάδιο της κατανάλωσης και, συνεπώς, δεν επηρεάζει αρνητικά τους ενωσιακούς ίδιους πόρους από τον ΦΠΑ.

Γενικά, οι παρεκκλίσεις χορηγούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί κατά πόσο το ειδικό μέτρο είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό. Από την άποψη αυτή, με βάση τις πληροφορίες που παρείχε η Αυστρία, η Επιτροπή θεωρεί ότι η κατανομή 90 % - 10 % μεταξύ επιχειρηματικής και μη επιχειρηματικής χρήσης εξακολουθεί να αποτελεί στέρεη βάση για τον προσδιορισμό των πράξεων σε σχέση με τις οποίες η επιχειρηματική χρήση μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα.

Κατά συνέπεια, το εν λόγω ειδικό μέτρο διευκολύνει το έργο τόσο των φορολογικών διοικήσεων όσο και των επιχειρήσεων, καθώς δεν χρειάζεται παρακολούθηση της μετέπειτα χρήσης των αγαθών και των υπηρεσιών επί των οποίων εφαρμόστηκε η εξαίρεση από το δικαίωμα έκπτωσης κατά τον χρόνο απόκτησής τους, ιδίως όσον αφορά την πιθανή φορολόγηση της ιδιωτικής χρήσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 ή 26 της οδηγίας ΦΠΑ ή τον διακανονισμό των εκπτώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 184 έως 192 της εν λόγω οδηγίας. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η παράταση του μέτρου παρέκκλισης.

Ωστόσο, οποιαδήποτε παράταση θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά, ώστε να εκτιμάται κατά πόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι συνθήκες στις οποίες έχει βασιστεί η παρέκκλιση. Ως εκ τούτου, προτείνεται να παραταθεί η παρέκκλιση έως το τέλος του 2024 και, σε περίπτωση που η Αυστρία επιδιώξει νέα παράταση μετά το 2024, να της ζητηθεί να συνυποβάλει με το αίτημα παράτασης, το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2024, έκθεση που να περιλαμβάνει επανεξέταση του εφαρμοζόμενου ποσοστού κατανομής μεταξύ επιχειρηματικής και μη επιχειρηματικής χρήσης, στην οποία βασίζεται η εξαίρεση από το δικαίωμα έκπτωσης.

Η απόφαση 2009/1013/ΕΕ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, εκδόθηκε την ίδια χρονική στιγμή με την οδηγία 2009/162/ΕΕ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, με την οποία προστέθηκε το άρθρο 168α στην οδηγία ΦΠΑ. Ωστόσο, ο τίτλος της απόφασης 2009/1013/ΕΕ του Συμβουλίου δεν αναφέρεται στο άρθρο 168α. Προκειμένου να εξαλειφθεί η εν λόγω ασυνέπεια ανάμεσα στον τίτλο και το περιεχόμενο της απόφασης 2009/1013/ΕΕ του Συμβουλίου, ο τίτλος της απόφασης 2009/1013/ΕΕ του Συμβουλίου θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει αναφορά στο άρθρο 168α της οδηγίας ΦΠΑ.

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Ανάλογες παρεκκλίσεις όσον αφορά την εξαίρεση του ΦΠΑ που οφείλεται για αγαθά και υπηρεσίες από το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ όταν το ποσοστό χρησιμοποίησής τους για τις ιδιωτικές ανάγκες του υποκείμενου στον φόρο ή του προσωπικού του, ή γενικότερα για μη επιχειρηματικούς σκοπούς ή μη οικονομικές δραστηριότητες, είναι υψηλότερο του 90 %, έχουν εγκριθεί και για άλλα κράτη μέλη (Γερμανία 10 , Κάτω Χώρες 11 ).

Το άρθρο 176 της οδηγίας ΦΠΑ ορίζει ότι το Συμβούλιο καθορίζει τις δαπάνες οι οποίες δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ. Έως τότε, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρήσουν τις εξαιρέσεις που εφαρμόζονταν την 1η Ιανουαρίου 1979. Συνεπώς, υπάρχει ένας αριθμός διατάξεων «αναστολής» που περιορίζουν το δικαίωμα έκπτωσης για τους υποκείμενους στον φόρο.

Κατά παρέκκλιση από προηγούμενες πρωτοβουλίες για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις κατηγορίες δαπανών που μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμό όσον αφορά το δικαίωμα έκπτωσης 12 , η εν λόγω παρέκκλιση είναι σκόπιμη εν αναμονή της εναρμόνισης των εν λόγω κανόνων σε επίπεδο ΕΕ.

Συνεπώς, το προτεινόμενο μέτρο είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Άρθρο 395 της οδηγίας ΦΠΑ.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Λαμβανομένης υπόψη της διάταξης της οδηγίας ΦΠΑ στην οποία βασίζεται η πρόταση, δεν εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας.

Αναλογικότητα

Η απόφαση αφορά άδεια που χορηγείται σε κράτος μέλος κατόπιν αιτήματός του και δεν συνιστά υποχρέωση.

Δεδομένου του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής της παρέκκλισης, το ειδικό μέτρο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, δηλαδή την απλούστευση της διαδικασίας είσπραξης του ΦΠΑ και την πρόληψη ορισμένων τύπων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Επιλογή της νομικής πράξης

Προτεινόμενη νομική πράξη: εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου.

Βάσει του άρθρου 395 της οδηγίας ΦΠΑ, παρέκκλιση από τις κοινές διατάξεις περί ΦΠΑ είναι δυνατή μόνο κατόπιν έγκρισης από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει ομόφωνα έπειτα από πρόταση της Επιτροπής. Καταλληλότερη νομική πράξη είναι η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, διότι μπορεί να απευθύνεται σε μεμονωμένο κράτος μέλος.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η παρούσα πρόταση βασίζεται σε αίτημα της Αυστρίας και αφορά μόνο το εν λόγω κράτος μέλος.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Δεν υπήρξε ανάγκη εξωτερικής εμπειρογνωσίας.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Η πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου έχει σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας είσπραξης του ΦΠΑ επιτρέποντας στην Αυστρία να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρο παρέκκλισης που της επιτρέπει να εξαιρεί πλήρως από το δικαίωμα έκπτωσης τον ΦΠΑ που επιβάλλεται σε αγαθά και υπηρεσίες όταν το ποσοστό χρησιμοποίησής τους από υποκείμενο στον φόρο για ιδιωτική χρήση ή για μη επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των μη οικονομικών δραστηριοτήτων, είναι υψηλότερο του 90 %.

Το μέτρο μειώνει τη διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις, καθώς δεν χρειάζεται παρακολούθηση της μετέπειτα χρήσης των αγαθών και των υπηρεσιών επί των οποίων εφαρμόστηκε η εξαίρεση από το δικαίωμα έκπτωσης κατά τον χρόνο απόκτησής τους, ιδίως όσον αφορά την πιθανή φορολόγηση της ιδιωτικής χρήσης ή τον διακανονισμό των εκπτώσεων.

Η αιτούμενη ελάχιστη χρήση αγαθών κατά τουλάχιστον 10 % για επιχειρηματικούς σκοπούς ώστε να επιτρέπεται η έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών είναι σχετικά χαμηλή. Σύμφωνα με την Αυστρία, η παράταση του μέτρου αυτού θα έχει, επομένως, μικρή μόνο επίπτωση στο συνολικό ποσό των εσόδων από τον ΦΠΑ που εισπράττονται στο τελικό στάδιο της κατανάλωσης και, συνεπώς, δεν επηρεάζει αρνητικά τους ενωσιακούς ίδιους πόρους από τον ΦΠΑ.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες στους ιδίους πόρους της Ένωσης από τον ΦΠΑ.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η πρόταση περιορίζεται χρονικά και περιλαμβάνει ρήτρα λήξης ισχύος, η οποία έχει καθοριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

2021/0258 (NLE)

Πρόταση

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2009/1013/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Αυστρίας να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 13 , και ιδίως το άρθρο 395 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Με την εκτελεστική απόφαση 2009/1013/ΕΕ του Συμβουλίου 14 επετράπη στην Αυστρία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από την οδηγία 2006/112/ΕΚ (στο εξής: το ειδικό μέτρο). Κατόπιν διαδοχικών παρατάσεων, η εν λόγω άδεια εφαρμογής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

(2)Με την οδηγία 2009/162/ΕΕ του Συμβουλίου 15 , της 22ας Δεκεμβρίου 2009, προστέθηκε το άρθρο 168α στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, με στόχο τον περιορισμό της έκπτωσης κατ’ αναλογία της πραγματικής επιχειρηματικής χρήσης και, κατά συνέπεια, την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αρχής σύμφωνα με την οποία η έκπτωση γεννάται μόνον εφόσον τα αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της επιχείρησης του υποκείμενου στον φόρο. Συνεπώς, ο τίτλος της απόφασης 2009/1013/ΕΕ πρέπει να αναφέρεται και στο άρθρο 168α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

(3)Το ειδικό μέτρο αποτελεί παρέκκλιση από τα άρθρα 168 και 168α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ που διέπουν το δικαίωμα των υποκειμένων στον φόρο προς έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που επιβάλλεται σε αγαθά που τους παραδίδονται και υπηρεσίες που τους παρέχονται για τις ανάγκες των φορολογητέων πράξεών τους. Το ειδικό μέτρο αποσκοπεί στην εξαίρεση από το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάλλεται σε αγαθά και υπηρεσίες όταν το ποσοστό χρησιμοποίησής τους από τον υποκείμενο στον φόρο για ιδιωτικούς σκοπούς του ή για τις ανάγκες του προσωπικού του, ή γενικά για μη επιχειρηματικούς σκοπούς ή μη οικονομικές δραστηριότητες, είναι υψηλότερο του 90 %.

(4)Σκοπός του ειδικού μέτρου είναι η απλούστευση της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του ΦΠΑ. Το ποσό του οφειλόμενου φόρου στο επίπεδο της τελικής κατανάλωσης επηρεάζεται σε αμελητέο μόνο βαθμό.

(5)Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2021, η Αυστρία ζήτησε την άδεια να συνεχίσει να εφαρμόζει το ειδικό μέτρο (στο εξής: το αίτημα).

(6)Σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, με επιστολές της 7ης Απριλίου 2021, η Επιτροπή ενημέρωσε τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με το αίτημα της Αυστρίας. Με επιστολή της 8ης Απριλίου 2021, η Επιτροπή γνωστοποίησε στην Αυστρία ότι διέθετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξέταση του αιτήματος.

(7)Σύμφωνα με την Αυστρία, το μέτρο έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό για την απλούστευση της είσπραξης του ΦΠΑ και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Μειώνει τη διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις, καθώς δεν χρειάζεται παρακολούθηση της μετέπειτα χρήσης των αγαθών και των υπηρεσιών επί των οποίων εφαρμόστηκε η εξαίρεση από το δικαίωμα έκπτωσης κατά τον χρόνο απόκτησής τους. Θα πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί στην Αυστρία να συνεχίσει να εφαρμόζει το ειδικό μέτρο για περαιτέρω περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

(8)Σε περίπτωση που η Αυστρία κρίνει αναγκαία την παράταση πέραν του 2024, θα πρέπει να υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου 2024, συνοδευόμενο από έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του ειδικού μέτρου, η οποία θα περιλαμβάνει επανεξέταση του ποσοστού κατανομής που εφαρμόστηκε.

(9)Το μέτρο παρέκκλισης δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους ιδίους πόρους της Ένωσης που προέρχονται από τον ΦΠΑ.

(10)Συνεπώς, η εκτελεστική απόφαση 2009/1013/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2009/1013/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Αυστρίας να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 168 και 168α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας»·

2) Τα άρθρα 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 168 και 168α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στην Αυστρία να εξαιρεί πλήρως από το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) τον ΦΠΑ που επιβάλλεται σε αγαθά και υπηρεσίες όταν το ποσοστό χρησιμοποίησής τους για τις ιδιωτικές ανάγκες του υποκείμενου στον φόρο ή του προσωπικού του υποκείμενου στον φόρο, ή γενικότερα για μη επιχειρηματικούς σκοπούς ή μη οικονομικές δραστηριότητες, είναι υψηλότερο του 90 %.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Κάθε αίτημα για την παράταση του μέτρου παρέκκλισης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Κάθε τέτοιο αίτημα συνοδεύεται από έκθεση για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου, η οποία περιλαμβάνει επανεξέταση του ποσοστού κατανομής που εφαρμόστηκε επί του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ βάσει της παρούσας απόφασης.».

 

Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Αυστρίας.

Βρυξέλλες,

   Για το Συμβούλιο

   Ο Πρόεδρος

(1)    ΕΕ 347 της 11.12.2006, σ. 1.
(2)    ΕΕ L 348 της 29.12.2009, σ. 21.
(3)    ΕΕ L 251 της 5.10.2018, σ. 33.
(4)    Οδηγία 2009/162/ΕΕ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση διαφόρων διατάξεων της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 10 της 15.1.2010, σ. 14).
(5)    ΕΕ L 371 της 18.12.2004, σ. 47.
(6)    ΕΕ L 348 της 29.12.2009, σ. 21.
(7)    ΕΕ L 319 της 16.11.2012, σ. 8.
(8)    ΕΕ L 334 της 22.12.2015, σ. 12.
(9)    ΕΕ L 251 της 5.10.2018, σ. 33.
(10)    Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/2060 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2009/791/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται στη Γερμανία να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 168 και 168α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 329 της 27.12.2018, σ. 20).
(11)    Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/2189 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2020, που επιτρέπει στις Κάτω Χώρες να εισαγάγουν ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 168 και 168α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 434 της 23.12.2020, σ. 1).
(12)    COM(2004) 728 τελικό — Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 77/388/ΕΟΚ με σκοπό την απλούστευση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το φόρο προστιθεμένης αξίας (ΕΕ C 24 της 29.1.2005, σ. 10), που αποσύρθηκε στις 21 Μαΐου 2014 (ΕΕ C 153 της 21. 5. 2014, σ. 3)
(13)    ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.
(14)    Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Αυστρίας να συνεχίσει να εφαρμόζει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 168 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας (ΕΕ L 348 της 29.12.2009, σ. 21).
(15)    Οδηγία 2009/162/ΕΕ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση διαφόρων διατάξεων της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 10 της 15.1.2010, σ. 14).
Top