EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0225

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού

COM/2021/225 final

Βρυξέλλες, 3.5.2021

COM(2021) 225 final

2018/0328(COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά με τη

θέση του Συμβουλίου για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού


2018/0328 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ


σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης


σχετικά με τη

θέση του Συμβουλίου για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού

1.Ιστορικό

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο [έγγραφο COM/2018/630 final – 2018/0328 (COD)]

12 Σεπτεμβρίου 2018

Ημερομηνία συμφωνίας του Συμβουλίου επί διαπραγματευτικής εντολής

13 Μαρτίου 2019

Ημερομηνία τριμερούς διαλόγου 1

13 Μαρτίου 2019

Ημερομηνία τριμερούς διαλόγου 2

20 Μαρτίου 2019

Ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

17 Απριλίου 2019

Ημερομηνία συμφωνίας του Συμβουλίου επί αναθεωρημένης διαπραγματευτικής εντολής

3 Ιουνίου 2020

Ημερομηνία τριμερούς διαλόγου 3

25 Ιουνίου 2020

Ημερομηνία συμφωνίας του Συμβουλίου επί αναθεωρημένης διαπραγματευτικής εντολής

22 Ιουλίου 2020

Ημερομηνία τριμερούς διαλόγου 4

29 Οκτωβρίου 2020

Ημερομηνία συμφωνίας του Συμβουλίου επί αναθεωρημένης διαπραγματευτικής εντολής

9 Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία τριμερούς διαλόγου 5 (τελικός)

11 Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία πολιτικής συμφωνίας στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

16 Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία της ψηφοφορίας της Επιτροπής ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η συμβιβαστική συμφωνία

14 Ιανουαρίου 2021

Ημερομηνία έγκρισης της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

20 Απριλίου 2021

2.Στόχος της πρότασης της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (στο εξής: κέντρο) και το δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού (στο εξής: δίκτυο) αποσκοπούσε στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας, στην προστασία της οικονομίας και της κοινωνίας μας από κυβερνοεπιθέσεις, στη διατήρηση της ερευνητικής αριστείας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της Ένωσης στον τομέα αυτό. Προέβλεπε ότι το κέντρο θα διαχειρίζεται τα κονδύλια για την κυβερνοασφάλεια στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 και θα υλοποιεί τη χρηματοδότηση τόσο από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» όσο και από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και από συνεισφορές των κρατών μελών.

Σύμφωνα με τους στόχους της πρότασης, το κέντρο και το δίκτυο θα βοηθήσουν την Ένωση και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια πιο προορατική, μακρόπνοη και στρατηγική προοπτική όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική κυβερνοασφάλειας, πέραν της έρευνας και της ανάπτυξης. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται ότι θα συμβάλει όχι μόνο στην εξεύρεση πρωτοποριακών λύσεων στις προκλήσεις κυβερνοασφάλειας που αντιμετωπίζουν ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, αλλά και στην αποτελεσματική διάδοση των εν λόγω λύσεων. Προβλεπόταν ότι το δίκτυο και το κέντρο, από κοινού, θα ενισχύσουν την τεχνολογική κυριαρχία μας μέσω έργων μεγάλης κλίμακας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Επιπλέον, η πρόταση αποσκοπούσε στο να δοθεί η δυνατότητα στις σχετικές ερευνητικές και βιομηχανικές κοινότητες, καθώς και στις δημόσιες αρχές, να αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικές ικανότητες, όπως εγκαταστάσεις διεξαγωγής δοκιμών και πειραμάτων, οι οποίες συχνά βρίσκονται πέραν των δυνατοτήτων των μεμονωμένων κρατών μελών λόγω ανεπαρκών χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων.

3.Παρατηρήσεις σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Η θέση του Συμβουλίου αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τους τριμερείς διαλόγους. Οι σημαντικότερες αλλαγές σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνουν τα εξής:

Έδρα: η έδρα του κέντρου βρίσκεται στο Βουκουρέστι, όπως αναφέρεται σε αιτιολογική σκέψη.

Στόχοι και καθήκοντα: οι στόχοι και τα καθήκοντα του κέντρου ορίζονται σε χωριστά άρθρα. Γίνεται διάκριση μεταξύ στρατηγικών και εκτελεστικών καθηκόντων.

Συνέργειες μεταξύ της μη στρατιωτικής και της στρατιωτικής διάστασης και διπλή χρήση: δεν γίνεται ρητή αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.

Εθνικά κέντρα συντονισμού: δεν απαιτείται πλέον θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή για να καταστούν οι οντότητες που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη εθνικά κέντρα συντονισμού. Ωστόσο, για να είναι ένα εθνικό κέντρο συντονισμού επιλέξιμο για άμεση χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση, εξακολουθεί να απαιτείται θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή.

Στρατηγικό «θεματολόγιο»: το κέντρο εγκρίνει ένα «θεματολόγιο», δηλαδή «μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη βιομηχανική, τεχνολογική και ερευνητική στρατηγική κυβερνοασφάλειας, στην οποία διατυπώνονται στρατηγικές συστάσεις για τον (...) τομέα και καθορίζονται στρατηγικές προτεραιότητες για τις δραστηριότητες του κέντρου ικανοτήτων (...)».

Ψηφοφορία: όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν μία ψήφο στο διοικητικό συμβούλιο. Η Επιτροπή διαθέτει μειοψηφία αρνησικυρίας για όλες τις αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την κατανομή των κονδυλίων και τη διοίκηση της ΕΕ, με εξαίρεση το θεματολόγιο. Στην περίπτωση του θεματολογίου προστέθηκε ρήτρα διασφάλισης σύμφωνα με την οποία το θεματολόγιο δεν είναι δεσμευτικό όσον αφορά τις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με τα ετήσια προγράμματα εργασίας. Για τις αποφάσεις που δεν επηρεάζουν άμεσα την κατανομή των κονδυλίων και τη διοίκηση της ΕΕ, η Επιτροπή διαθέτει μία ψήφο. Η μόνη εξαίρεση από τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν μία ψήφο στο διοικητικό συμβούλιο αφορά το καθήκον του διοικητικού συμβουλίου να εκδίδει αποφάσεις σχετικά με την περιγραφή των κοινών δράσεων. Για τις αποφάσεις αυτές, τα κράτη μέλη και η Ένωση διαθέτουν δικαιώματα ψήφου κατ’ αναλογία προς τη συνεισφορά τους στην εν λόγω κοινή δράση.

Συγχρηματοδότηση: η συνεισφορά των κρατών μελών στις δραστηριότητες του κέντρου δεν προσδιορίζεται ποσοτικά στον κανονισμό και καθίσταται εθελοντική. Ως εκ τούτου, το κείμενο προβλέπει ότι, όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», η συνεισφορά της Ένωσης θα περιορίζεται στο επίπεδο συνεισφοράς για το οποίο δεσμεύονται τα κράτη μέλη σε ετήσια βάση. 

Η Επιτροπή εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με το εν λόγω θέμα: «Η Επιτροπή σημειώνει τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών δεν προσδιορίζονται στο πλαίσιο του κανονισμού, ωστόσο εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι στην πολιτική συμφωνία περιλαμβάνεται η έννοια των «εθελοντικών» συνεισφορών από τα κράτη μέλη, στον βαθμό που αυτό δεν αποδεικνύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Η επιτυχία του κέντρου εξαρτάται από την αποτελεσματική συνεισφορά των κρατών μελών, χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατό να εκπληρωθεί η αποστολή του.

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η συνεισφορά της Ένωσης με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα περιορίζεται στο επίπεδο για το οποίο τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να δεσμευτούν σε ετήσια βάση. Επιπλέον, η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι, μόλις ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αναλάβουν αυτή την υποχρέωση, η υποχρέωση αυτή θα είναι δεσμευτική.»

Προσωπικό: οι ανάγκες του κέντρου όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν, σε πρώτη φάση, με αναδιάταξη προσωπικού ή θέσεων από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και με πρόσθετους ανθρώπινους πόρους μέσω προσλήψεων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε διατηρούνται οι στόχοι της αρχικής πρότασης της Επιτροπής.

4.Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αποδέχεται τη θέση του Συμβουλίου.

Top