EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0322

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-2023

COM/2020/322 final

Βρυξέλλες, 14.7.2020

COM(2020) 322 final

2020/0144(NLE)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-2023


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Ο εφοδιασμός της ΕΕ με ορισμένα προϊόντα αλιείας εξαρτάται από τις εισαγωγές. Τις τελευταίες δεκαετίες η ΕΕ εξαρτάται σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό από τις εισαγωγές για να ανταποκριθεί στη ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα. Η παραγωγή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ καλύπτει επί του παρόντος μόνον το 43 % των αναγκών της. Τα αυτόνομα εμπορικά μέτρα για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας έχουν σχεδιαστεί κυρίως με στόχο να αποκτήσει ο κλάδος μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων της ΕΕ τη δυνατότητα να εισάγει με μειωμένους δασμούς ή ατελώς πρώτες ύλες από τρίτες χώρες για περαιτέρω μεταποίηση. Για να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των εισαγόμενων προϊόντων αλιείας και των ενωσιακών προϊόντων αλιείας στην αγορά της ΕΕ, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος των μέτρων στην ανταγωνιστικότητα των ιχθυοπαραγωγών της ΕΕ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020, με μεταβατική περίοδο έως το τέλος του 2020. Η παρούσα πρόταση βασίζεται στην υπόθεση ότι, κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, θα επιτευχθεί συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν οι εμπορικές ροές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς την επιβολή εισαγωγικών δασμών. Ελλείψει εμπορικής συμφωνίας στο τέλος της μεταβατικής περιόδου για το Brexit, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τον κανονισμό για τις αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις (στο εξής: κανονισμός για τις ΑΔΠ).

Συνέπεια με τις ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Η παρούσα πρωτοβουλία συνάδει με την καθιερωμένη πολιτική της ΕΕ για τη διασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού του οικείου κλάδου μεταποίησης σε προϊόντα αλιείας και αποβλέπει στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής.

Συνέπεια με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Άνευ αντικειμένου.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Η νομική βάση της παρούσας πρότασης είναι το άρθρο 31 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλογικότητα

Η επιλογή πολιτικής είναι αναλογική, δεδομένου ότι επιτρέπεται περιορισμένη μόνον ποσότητα κάθε προϊόντος, λαμβάνει δε υπόψη το ποσοστό χρησιμοποίησης, την ανάγκη διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών εντός και εκτός ΕΕ, την προστιθέμενη αξία και άλλες εμπορικές προτιμήσεις.

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας, διότι η τελωνειακή ένωση συνιστά κοινή πολιτική και, συνεπώς, θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσω κανονισμού που εκδίδεται από το Συμβούλιο.

Επιλογή της νομικής πράξης

Άνευ αντικειμένου.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις / έλεγχοι καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας

Άνευ αντικειμένου.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Οι διαβουλεύσεις με τους παραγωγούς της ΕΕ, τους μεταποιητές της ΕΕ και με τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2020 μέσω ερωτηματολογίου. Στις 29 Φεβρουαρίου 2020 η Επιτροπή υπέβαλε επίσης τη διαδικασία διαβούλευσης στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τις Αγορές, στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κλάδος και ΜΚΟ). Κανένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν αντιτίθεται στη διατήρηση των αυτόνομων δασμολογικών ποσοστώσεων για τα προϊόντα αλιείας.

Οι παραγωγοί της ΕΕ πρότειναν, κατά την πάγια πρακτική τους, μινιμαλιστική προσέγγιση (μικρότερες ποσότητες και λιγότερα προϊόντα), ενώ ο κλάδος μεταποίησης της ΕΕ πρότεινε μια μαξιμαλιστική προσέγγιση (υψηλότερες ποσότητες και περισσότερα προϊόντα). Τα δέκα κράτη μέλη που εξέφρασαν τη γνώμη τους ακολούθησαν ως επί το πλείστον τις συστάσεις των αντίστοιχων κλάδων. Μία χώρα τάχθηκε σαφώς υπέρ της μεγιστοποίησης του αυτοεφοδιασμού και των εσωτερικών προμηθειών με βάση το δυναμικό παραγωγής της ΕΕ, με χρήση των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και του συστήματος των ποσοστώσεων ως σημείο αναφοράς για την ανάλυση του εν λόγω δυναμικού.

Η πρόταση της Επιτροπής που προέκυψε είναι ισόρροπη, στηρίζεται σε πραγματική και αντικειμενική ανάλυση των δεδομένων και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν. Εξασφαλίζει επαρκή, ανταγωνιστικό εφοδιασμό της μεταποιητικής βιομηχανίας της ΕΕ, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα συμφέροντα των ιχθυοπαραγωγών της ΕΕ.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Ανατέθηκε με σύμβαση σε εξωτερικό γραφείο συμβούλων (EUMOFA) να αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία κάθε προϊόντος που υπόκειται σε αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε εμπεριστατωμένη μελέτη του 2015 που επικαιροποιήθηκε το 2018, η οποία επιβεβαίωσε τη συνάφεια, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των αυτόνομων δασμολογικών ποσοστώσεων. Για τον υπολογισμό κάθε προτεινόμενης ποσόστωσης χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της Eurostat και τα στοιχεία σχετικά με τη χρησιμοποίηση των ποσοστώσεων.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Δεν διενεργήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων. Η πρόταση επαναλαμβάνει την ισχύουσα νομική πράξη που λήγει στο τέλος του 2020 και, ως εκ τούτου, δεν κρίνεται αναγκαία η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων. Ωστόσο, προηγήθηκε διεξοδική διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ πριν από την υποβολή της πρότασης στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για συζήτηση.

Καταλληλότητα και απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

Άνευ αντικειμένου.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Άνευ αντικειμένου.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις για την Επιτροπή.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων

Άνευ αντικειμένου.

Επεξηγηματικά έγγραφα (για οδηγίες)

Άνευ αντικειμένου.

   Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Άνευ αντικειμένου.

2020/0144 (NLE)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 31,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Ο εφοδιασμός της Ένωσης με ορισμένα προϊόντα αλιείας εξαρτάται σήμερα από εισαγωγές προέλευσης τρίτων χωρών. Τις τελευταίες δεκαετίες η Ένωση έχει αποκτήσει μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές για να ανταποκριθεί στη ζήτησή της για προϊόντα αλιείας. Για να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η παραγωγή προϊόντων αλιείας της Ένωσης και ότι υπάρχει επαρκής εφοδιασμός του οικείου κλάδου μεταποίησης με προϊόντα αλιείας, θα πρέπει να ανασταλούν ή να μειωθούν οι εισαγωγικοί δασμοί για ορισμένα προϊόντα αλιείας εντός δασμολογικών ποσοστώσεων εύλογης ποσότητας. Για να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των εισαγόμενων προϊόντων αλιείας και των ενωσιακών προϊόντων αλιείας στην αγορά της ΕΕ, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος των μέτρων στην ανταγωνιστικότητα των ενωσιακών ιχθυοπαραγωγών.

(2)Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1977 του Συμβουλίου 1 προβλέπει το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2019-2020. Δεδομένου ότι η περίοδος εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να εκδοθεί νέος κανονισμός για τις δασμολογικές ποσοστώσεις για την περίοδο 2021-2023.

(3)Θα πρέπει να διασφαλιστεί η υπό ίσους όρους και συνεχής πρόσβαση όλων των εισαγωγέων της Ένωσης στις δασμολογικές ποσοστώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και η αδιάλειπτη εφαρμογή των δασμών που προβλέπονται για τις ποσοστώσεις αυτές σε όλες τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων αλιείας, σε όλα τα κράτη μέλη, μέχρι την εξάντληση των δασμολογικών ποσοστώσεων.

(4)Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής 2 προβλέπει σύστημα διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων το οποίο ακολουθεί τη χρονολογική σειρά των ημερομηνιών αποδοχής των διασαφήσεων για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το εν λόγω σύστημα τις δασμολογικές ποσοστώσεις που ανοίγονται με τον παρόντα κανονισμό.

(5)Είναι σημαντικό να διασφαλίζονται η διαφάνεια, η προβλεψιμότητα και η ασφάλεια δικαίου για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Δεδομένου ότι οι δασμολογικές ποσοστώσεις αποσκοπούν στο να διασφαλιστεί ο επαρκής εφοδιασμός του κλάδου μεταποίησης της Ένωσης με προϊόντα αλιείας, θα πρέπει να απαιτείται ελάχιστο επίπεδο επεξεργασίας ή εργασιών για να παρασχεθεί το δικαίωμα σε ποσόστωση.

(6)Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δασμολογικές ποσοστώσεις αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικής διαχείρισης, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αντλούν από τις δασμολογικές ποσοστώσεις τις αναγκαίες ποσότητες που αντιστοιχούν στις πραγματικές εισαγωγές τους. Δεδομένου ότι αυτή η μέθοδος διαχείρισης απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τον ρυθμό εξάντλησης των δασμολογικών ποσοστώσεων και να ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι εισαγωγικοί δασμοί για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα αναστέλλονται ή μειώνονται, εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων, κατά τους αναγραφόμενους συντελεστές και τις αναγραφόμενες περιόδους και μέχρι τις ποσότητες που αναφέρονται για καθένα από αυτά.

Άρθρο 2

Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 54 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

Άρθρο 3

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 3 .

Άρθρο 4

1.Αναστολή ή μείωση των δασμών εφαρμόζεται αποκλειστικά στα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

2.Οι δασμολογικές ποσοστώσεις δεν χορηγούνται στα προϊόντα των οποίων η μεταποίηση διενεργείται στο επίπεδο της λιανικής πώλησης ή της μαζικής εστίασης.

3.Οι δασμολογικές ποσοστώσεις δεν χορηγούνται στα προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εργασίες:

α)καθαρισμός, εκσπλαχνισμός, αφαίρεση της ουράς, αφαίρεση της κεφαλής·

β)τεμαχισμός·

γ)επανασυσκευασία κατεψυγμένων φιλέτων υποβληθέντων σε ατομική ταχεία κατάψυξη (IQF)·

δ)δειγματοληψία, διαλογή·

ε)επισήμανση·

στ)συσκευασία·

ζ)ψύξη·

η)κατάψυξη·

θ)βαθιά κατάψυξη·

ι)αποπάγωση·

ια)επιπάγωση·

ιβ)απόψυξη·

ιγ)διαχωρισμός.

4.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι δασμολογικές ποσοστώσεις χορηγούνται στα προϊόντα που προορίζονται για μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες εργασίες:

α)τεμαχισμός σε κύβους·

β)τεμαχισμός σε δακτυλίους, τεμαχισμός σε ταινίες, για υλικά που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0307 43 91, 0307 43 92, 0307 43 99·

γ)τεμαχισμός σε φιλέτα·

δ)παραγωγή πλευρών·

ε)τεμαχισμός κατεψυγμένων συσσωματωμένων φιλέτων·

στ)διαχωρισμός κατεψυγμένων αλληλένθετων συσσωματωμένων φιλέτων·

ζ)τεμαχισμός σε φέτες υλικών που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 και ex 0303 89 90·

η)μεταποίηση με τη χρησιμοποίηση αερίων συσκευασίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 4 , για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0306 16 99 (υποδιαιρέσεις TARIC 20 και 30), 0306 17 92 (υποδιαίρεση TARIC 20), 0306 17 99 (υποδιαίρεση TARIC 10), 0306 35 90 (υποδιαιρέσεις TARIC 12, 14, 92 και 93), 0306 36 90 (υποδιαιρέσεις TARIC 20 και 30), 1605 21 90 (υποδιαιρέσεις TARIC 45, 55 και 62) και 1605 29 00 (υποδιαιρέσεις TARIC 50, 55 και 60).

Άρθρο 5

Η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση και ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

   Για το Συμβούλιο

   Ο ΠρόεδροςΝομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο «Έσοδα»

1.ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-2023.

2.ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Κεφάλαιο και άρθρο: κεφάλαιο 1 2, άρθρο 1 2 0

3.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

   Πρόταση χωρίς δημοσιονομική επίπτωση

Πρόταση χωρίς δημοσιονομική επίπτωση στις δαπάνες αλλά με δημοσιονομική επίπτωση στα έσοδα.

(εκατ. EUR με ένα δεκαδικό ψηφίο 5 )

Γραμμή εσόδων 6

Έτος N

Έτος N+1

Έτος N+2

Άρθρο 1.2.0

219,2

219,2

219,2

4.ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Προβλέπεται η διενέργεια ελέγχων σχετικά με τον ειδικό προορισμό ορισμένων προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.

5.ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η κυριότερη επίπτωση του κανονισμού είναι η απώλεια εσόδων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τις πλέον πρόσφατες ολοκληρωμένες στατιστικές (2018), η επίπτωση στην απώλεια εσόδων που προκύπτει από τον παρόντα κανονισμό εκτιμάται σε 219,2 εκατ. EUR για το πρώτο έτος της τριετούς περιόδου που αρχίζει το 2021.

Το προαναφερόμενο ποσό υπολογίστηκε με βάση τους δασμούς ΜΕΚ, την πλήρη αξιοποίηση των ποσοστώσεων και τη μέση τιμή (σε EUR) ανά τόνο και το γεγονός ότι το 80 % των δασμών περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ (219,2 εκατ. EUR = 80 % από 274,0 εκατ. EUR). Συνεπώς, αντιπροσωπεύει τη μέγιστη απώλεια εσόδων, δεδομένου ότι η Κοινότητα παραχωρεί ευνοϊκότερες εμπορικές προτιμησιακές ρυθμίσεις σε διάφορες ομάδες τρίτων χωρών (ΣΓΠ, ΣΓΠ+, ΖΕΣ).

Συνεπώς, η πραγματική απώλεια εσόδων τείνει να είναι μικρότερη, καθώς οι δασμοί ΜΕΚ δεν έχουν γενική ισχύ.

(1)

   Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1977 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018,για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2019-2020 (ΕΕ L 317 της 11.12.2018, σ. 2).

(2)

   Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

(3)

   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

(4)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16).
(5)    Τα ποσά ανά έτος πρέπει να αποτελούν εκτίμηση βάσει του τύπου στο τμήμα 5 με υποσημείωση που να το αναφέρει, π.χ. «ενδεικτικό ποσό βάσει του συμφωνηθέντος τύπου». Για το έτος έναρξης, το ετήσιο ποσό καταβάλλεται κανονικά χωρίς μείωση ή κατ’ αναλογία.
(6)    Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (γεωργικούς δασμούς, εισφορές ζάχαρης και τελωνειακούς δασμούς), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 20 % για έξοδα είσπραξης.
Top

Βρυξέλλες, 14.7.2020

COM(2020) 322 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-2023


Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός TARIC

Περιγραφή

Ετήσια ποσόστωση (σε τόνους) 1

Ποσοστωτικός δασμός

Περίοδος ποσόστωσης

09.2746

ex 0302 89 90

30

Κόκκινος λουτιάνος (Lutjanus purpureus), νωπός, διατηρημένος με απλή ψύξη, για μεταποίηση

1 500

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2748

ex 0302 91 00

ex 0303 91 90

ex 0305 20 00

96

96

31

Αυγά ψαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, για μεταποίηση

5 700

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2750

ex 0305 20 00 35

35

Αυγά ψαριών, πλυμένα, απαλλαγμένα από τις συναφείς ίνες και σπλάχνα, και απλώς αλατισμένα ή σε άλμη, για την παρασκευή υποκατάστατων χαβιαριού

1 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2759

ex 0302 51 10

ex 0302 51 90

ex 0302 59 10

ex 0303 63 10

ex 0303 63 30

ex 0303 63 90

ex 0303 69 10

20

10

10

10

10

10

10

Μπακαλιάρος (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψάρια του είδους Boreogadus saida, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, για μεταποίηση

95 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023 

09.2760

ex 0303 66 11

ex 0303 66 12

ex 0303 66 13

ex 0303 66 19

 
ex 0303 89 70

ex 0303 89 90

10

10

10

 
11

91

 
10

30

Μερλούκιος (Merluccius spp. με εξαίρεση τα είδη Merluccius merluccius, Urophycis spp) και κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes και Genypterus capensis), κατεψυγμένα, για μεταποίηση

10 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2761

ex 0304 79 50

ex 0304 79 90

ex 0304 95 90

10

11

17

11 
17

Γρεναδιέρος της Ν. Ζηλανδίας (Macruronus spp), κατεψυγμένα φιλέτα και άλλο κατεψυγμένο κρέας, για μεταποίηση

17 500

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2762

ex 0306 11 10

ex 0306 11 90

ex 0306 31 00

10

20

10

Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), ζωντανές, διατηρημένες με απλή ψύξη, κατεψυγμένες, για μεταποίηση

200

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2765

ex 0305 62 00

ex 0305 69 10

20

25

29

10

Μπακαλιάρος (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψάρια του είδους Boreogadus saida, αλατισμένα ή σε άλμη, αλλά όχι αποξηραμένα ή καπνιστά, για μεταποίηση 

2 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2770

ex 0303 59 10 


ex 0305 63 00

10 


10

Γαύρος (Engraulis anchoita και Engraulis capensis), κατεψυγμένος, για μεταποίηση και γαύρος (Engraulis anchoita), αλατισμένος ή σε άλμη, αλλά όχι αποξηραμένος ή καπνιστός, για μεταποίηση

1 500

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2772

ex 0304 93 10

ex 0304 94 10

ex 0304 95 10

ex 0304 99 10

10

10

10

10

Σουρίμι, κατεψυγμένο, για μεταποίηση

60 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2774

ex 0304 74 19

ex 0304 74 19

ex 0304 95 50

10

10

10

20

Μπακαλιάρος του Ειρηνικού (Merluccius productus) και μπακαλιάρος της Αργεντινής (μπακαλιάρος του Νοτιοδυτικού Ατλαντικού) (Merluccius hubbsi), κατεψυγμένα φιλέτα και άλλο κατεψυγμένο κρέας, για μεταποίηση

25 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2776

ex 0304 71 10

ex 0304 71 90

ex 0304 95 21

ex 0304 95 25

10

10

10

10

Μπακαλιάρος (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), κατεψυγμένα φιλέτα και κατεψυγμένο κρέας, για μεταποίηση

50 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2777

ex 0303 67 00

ex 0304 75 00

ex 0304 94 90

10

10

10

Μπακαλιάρος της Αλάσκας (Theragra chalcogramma), κατεψυγμένα φιλέτα και άλλο κατεψυγμένο κρέας, για μεταποίηση

320 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2778

ex 0304 83 90 
ex 0304 99 99

21 
65

Πλατύψαρα, κατεψυγμένα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), για μεταποίηση

10 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2785

ex 0307 43 91

ex 0307 43 92 
ex 0307 43 99

10

10

21

Σώματα 2 καλαμαριών (Ommastrephes spp. - με εξαίρεση τα είδη Todarodes sagittatus (συνώνυμο Ommastrephes sagittatus) -, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) και Illex spp., κατεψυγμένα, με το δέρμα και τα πτερύγια, για μεταποίηση

20 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2786

ex 0307 43 91

ex 0307 43 92 
ex 0307 43 99

20

20 
29

Καλαμάρι (Ommastrephes spp. - με εξαίρεση τα είδη Todarodes sagittatus (συνώνυμο Ommastrephes sagittatus) -, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) και Illex spp., κατεψυγμένα, ολόκληρα ή τα πλοκάμια και τα πτερύγια, για μεταποίηση

5 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2788

ex 0302 41 00

ex 0303 51 00

ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

10

10

10

10

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), βάρους άνω των 100 g ανά τεμάχιο ή πλευρά ρέγγας βάρους άνω των 80 g ανά τεμάχιο, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα, για μεταποίηση

8 000 3

0 %

1.10.2021-31.12.2021

1.10.2021-31.12.2021

1.10.2022-31.12.2022

09.2790

ex 1604 14 26 
ex 1604 14 36

ex 1604 14 46 

10

10

11 
21

92

94

Φιλέτα τόνου και παλαμίδας γνωστά ως «καρρέ» τόνου ή παλαμίδας, για μεταποίηση

30 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2794

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

45

62

50

55

Γαρίδες των ειδών Pandalus borealis και Pandalus montagui, βρασμένες και αποφλοιωμένες, για μεταποίηση

3500

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2798

ex 0306 16 99

ex 0306 35 90

20

30

12

14

92

93

Γαρίδες των ειδών Pandalus borealis και Pandalus montagui, με το όστρακό τους, νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή κατεψυγμένες, για μεταποίηση

2 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2800

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

55

60

Γαρίδες του είδους Pandalus jordani, βρασμένες και αποφλοιωμένες, για μεταποίηση

2000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2802

ex 0306 17 92 

ex 0306 36 90

20 

30

Γαρίδες των ειδών Penaeus vannamei και Penaeus monodon, με ή χωρίς το όστρακό τους, νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή κατεψυγμένες, μη βρασμένες, για μεταποίηση

40 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2822

ex 0303 11 00

ex 0303 12 00

20

20

Σολομοί Ειρηνικού, αποκεφαλισμένοι και εκσπλαχνισμένοι, κατεψυγμένοι, των ειδών Oncorhynchus nerka (κόκκινος σολομός) και Oncorhynchus kisutch, για μεταποίηση

10 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2824

ex 0302 52 00 
ex 0303 64 00

10

10

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus), νωπός, διατηρημένος με απλή ψύξη ή κατεψυγμένος αποκεφαλισμένος, χωρίς βράγχια και εντόσθια, για μεταποίηση

3 500

0 %

1.1.2021-31.12.2023

09.2826

ex 0306 17 99

ex 0306 36 90    

10

20

Γαρίδες του είδους Pleoticus muelleri, με ή χωρίς το όστρακό τους, νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή κατεψυγμένες, για μεταποίηση

6 000

0 %

1.1.2021-31.12.2023

(1)    Εκφρασμένο σε καθαρό βάρος, εκτός αν ορίζεται άλλως.
(2)    Σώμα του κεφαλόποδου ή του καλαμαριού, ακέφαλο και χωρίς πλοκάμια, με το δέρμα και τα πτερύγια.
(3)    Εκφράζεται σε καθαρό στραγγισμένο βάρος.
Top