EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0023

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων

COM/2020/23 final

Βρυξέλλες, 14.1.2020

COM(2020) 23 final

2018/0196(COD)

Τροποποιημένη πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.    ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στις 28 Νοεμβρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το μακρόπνοο, στρατηγικό της όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία με ορίζοντα το 2050 1 . Η στρατηγική αυτή δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να πρωτοστατήσει στην προσπάθεια για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, επενδύοντας σε ρεαλιστικές τεχνολογικές λύσεις, ενισχύοντας τον ρόλο των πολιτών και ευθυγραμμίζοντας τη δράση της σε βασικούς τομείς, όπως η βιομηχανική πολιτική, η χρηματοδότηση ή η έρευνα, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη για μια δίκαιη μετάβαση.

Όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 2 , η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος συμπληρώνει τις δημοσιονομικές και νομικές προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί για την περίοδο 2021-2027. Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης περιλαμβάνει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης δημιουργείται μέσω ειδικού κανονισμού, ο οποίος καθορίζει τον ειδικό στόχο του Ταμείου, τη γεωγραφική του κάλυψη, τη μεθοδολογία για την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων και το περιεχόμενο των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης που απαιτούνται για την υποστήριξη του προγραμματισμού.

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα προτεινόμενα Ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή, μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και το Ταμείο Συνοχής, και, ως εκ τούτου, θα υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή. Συνεπώς, η συνολική διαχείρισή του θα διέπεται από την πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων («κανονισμός περί κοινών διατάξεων»). Κατά συνέπεια, η παρούσα πρόταση πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να προστεθεί το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στα Ταμεία για την πολιτική συνοχής.

2.    ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

   Νομική βάση

Η δράση της ΕΕ δικαιολογείται από το άρθρο 174 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ: «Η Ένωση [...] αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής. Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών».

   Επικουρικότητα και αναλογικότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η Ένωση έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα κράτη μέλη στον τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, καθώς και όσον αφορά ορισμένες πτυχές της κοινωνικής πολιτικής. Έχει επίσης αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για την υποστήριξη, τον συντονισμό ή τη συμπλήρωση των δράσεων των κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και στον τομέα της βιομηχανίας (άρθρο 6 της ΣΛΕΕ).

Σκοπός της επιμερισμένης διαχείρισης είναι να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επίπεδο των πολιτών και ότι η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ είναι δικαιολογημένη με βάση τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Η επιμερισμένη διαχείριση φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και συνδέει τις τοπικές ανάγκες με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Επιπλέον, αυξάνει τον ενστερνισμό των στόχων της ΕΕ, καθώς τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μοιράζονται την εξουσία και την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων και συγχρηματοδοτούν από κοινού τα προγράμματα.

   Επιλογή της νομικής πράξης

Ο παρών κανονισμός τροποποιεί την πρόταση κανονισμού περί κοινών διατάξεων 3 .

3.    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

   Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Στην αιτιολογική έκθεση της αρχικής πρότασης για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων αναφέρονται λεπτομερώς οι διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν με το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αντικατοπτρίζονται τα αποτελέσματά τους. Η παρούσα τροποποίηση δεν απαιτεί πρόσθετη διαβούλευση.

   Αξιολογήσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων

Η αιτιολογική έκθεση της αρχικής πρότασης για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων περιγράφει λεπτομερώς τα αποτελέσματα των εκ των υστέρων και των ενδιάμεσων αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν προς υποστήριξη της πρότασης.

Επιβεβαιώνει επίσης ότι ο παρών κανονισμός δεν υπόκειται σε εκτίμηση επιπτώσεων, δεδομένου ότι καθορίζει κοινούς κανόνες και μηχανισμό υλοποίησης για τις διάφορες πολιτικές και τα Ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Εξάλλου, οι ειδικοί κανονισμοί για κάθε Ταμείο που παρέχει στήριξη συνοδεύονται από αντίστοιχες εκτιμήσεις επιπτώσεων.

4.    ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η Επιτροπή επιδιώκει να υλοποιήσει τις προτεραιότητές της που ορίζονται στις πολιτικές κατευθύνσεις, στο πλαίσιο της ευρύτερης φιλοδοξίας που διαπνέει τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η σύσταση ενός φιλόδοξου Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης συνιστά προτεραιότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή υπέβαλε ήδη στην αρχή της θητείας της τη νομοθετική πρόταση για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η οποία προστίθεται στις υπάρχουσες προτάσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο («ΠΔΠ») και λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτές. Τόσο η εν λόγω πρόταση όσο και η παρούσα τροποποίηση της πρότασης κανονισμού της Επιτροπής περί κοινών διατάξεων θα τροφοδοτήσουν τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ και αναμένεται ότι θα ενταχθούν σε μια συνολική συμφωνία σχετικά μ’ αυτό.

5.    ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Το νομικό πλαίσιο συνίσταται σε μια ειδική πρόταση κανονισμού για τη σύσταση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και σε στοχευμένες τροποποιήσεις της πρότασης της Επιτροπής για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων.

Η δημιουργία και η υλοποίηση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης θα διέπονται από τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, ο οποίος πρέπει να τροποποιηθεί.

Οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν τα εξής:

·Προσαρμογές των απαιτήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων που λαμβάνουν στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Οι εν λόγω προσαρμογές προβλέπουν ιδίως την υποχρέωση υποβολής εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης, όπως ορίζεται στην πρόταση κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ως παράρτημα των προγραμμάτων που λαμβάνουν στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

·Περιγραφή του μηχανισμού και των κανόνων που διέπουν την υποχρεωτική μεταφορά πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, με βάση το είδος των παρεμβάσεων που θα λάβουν στήριξη.

·Εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού περί κοινών διατάξεων και της πρότασης κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στους συμπληρωματικούς πόρους του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ+, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή μίας και μόνο δέσμης κανόνων για όλους τους πόρους του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ενιαία δεξαμενή πόρων με ενιαίο σύνολο κανόνων).

·Επεξήγηση σύμφωνα με την οποία οι βάσεις για τον υπολογισμό των απαιτήσεων θεματικής συγκέντρωσης για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ δεν περιλαμβάνουν τα ποσά που μεταφέρονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ ως συμπληρωματικοί πόροι στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

2018/0196 (COD)

Τροποποιημένη πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων

Η πρόταση της Επιτροπής COM(2018) 375 τροποποιείται ως εξής:

1)    Ο τίτλος της πρότασης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων»·

2)    Η αιτιολογική σκέψη 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(2) Με σκοπό την περαιτέρω διαμόρφωση μιας συντονισμένης και εναρμονισμένης εκτέλεσης των κονδυλίων των Ταμείων της Ένωσης, υλοποιούμενης στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (στο εξής: ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (στο εξής: ΕΚΤ+), του Ταμείου Συνοχής, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (στο εξής: ΤΔΜ), των μέτρων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (στο εξής: ΕΤΘΑ), του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (στο εξής: ΤΑΜΕ), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (στο εξής: ΤΕΑ) και του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων (στο εξής: ΜΔΣΘ), θα πρέπει να θεσπιστούν δημοσιονομικοί κανόνες, βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ, για όλα αυτά τα Ταμεία (στο εξής: τα Ταμεία) οι οποίοι να προσδιορίζουν σαφώς το πεδίο εφαρμογής των οικείων διατάξεων. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινές διατάξεις βάσει του άρθρου 177 της ΣΛΕΕ, οι οποίες θα καλύπτουν ειδικούς κανόνες πολιτικής για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑ.»·

3)    Η αιτιολογική σκέψη 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(8) Τα Ταμεία, για να συμβάλουν στις προτεραιότητες της Ένωσης, θα πρέπει να εστιάζουν τη στήριξή τους σε περιορισμένο αριθμό στόχων πολιτικής σύμφωνα με τις ειδικές για κάθε Ταμείο αποστολές βάσει των στόχων τους που απορρέουν από τη Συνθήκη. Οι στόχοι πολιτικής για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ θα πρέπει να καθορίζονται στους αντίστοιχους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς. Το ΤΔΜ και οι πόροι του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ που μεταφέρονται ως συμπληρωματική στήριξη στο ΤΔΜ θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός και μόνο ειδικού στόχου.»·

4)    Στην αιτιολογική σκέψη 19, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση επανεξέταση για κάθε πρόγραμμα που λαμβάνει στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ.»·

5)    Προστίθεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη 22α:

«(22α) Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του ΤΔΜ, θα πρέπει να διατεθούν σ’ αυτό συμπληρωματικοί πόροι από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+. Αυτοί οι συμπληρωματικοί πόροι θα πρέπει να παρέχονται μέσω ειδικής υποχρεωτικής μεταφοράς από τα εν λόγω Ταμεία στο ΤΔΜ, με γνώμονα τις προκλήσεις που καθορίζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης και οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα προς μεταφορά ποσά θα πρέπει να προέρχονται από πόρους των κατηγοριών περιφερειών όπου βρίσκονται τα εδάφη που προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης. Δεδομένων αυτών των ειδικών ρυθμίσεων που διέπουν τη χρήση των πόρων του ΤΔΜ, για τη σύνθεση των συγκεκριμένων πόρων θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο ο ειδικός μηχανισμός μεταφοράς. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι μόνο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός για το ΤΔΜ] θα πρέπει να εφαρμόζονται στο ΤΔΜ και στους μεταφερόμενους σ’ αυτό πόρους του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+, οι οποίοι αποτελούν επίσης στήριξη του ΤΔΜ. Στη συμπληρωματική στήριξη δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται ούτε ο κανονισμός (ΕΕ) [κανονισμός ΕΤΠΑ/ΤΣ] ούτε ο κανονισμός (ΕΕ) [κανονισμός ΕΚΤ+]. Ως εκ τούτου, οι πόροι του ΕΤΠΑ που μεταφέρονται ως συμπληρωματική στήριξη στο ΤΔΜ θα πρέπει να εξαιρούνται από τη βάση υπολογισμού των απαιτήσεων θεματικής συγκέντρωσης που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΕΤΠΑ/ΤΣ] και από τη βάση υπολογισμού των ελάχιστων κονδυλίων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΕΤΠΑ/ΤΣ]. Το ίδιο ισχύει για τους πόρους του ΕΚΤ+ που μεταφέρονται ως συμπληρωματική στήριξη στο ΤΔΜ όσον αφορά τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΕΚΤ+].»·

6)    Η αιτιολογική σκέψη 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(27) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν επιτροπές παρακολούθησης, προκειμένου να εξετάζονται οι επιδόσεις των προγραμμάτων. Για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης θα πρέπει να αντικατασταθούν από έναν ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο πολιτικής με βάση τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος που διατίθενται από το κράτος μέλος. Η ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης θα πρέπει να οργανώνεται επίσης για τα προγράμματα που καλύπτουν το ΤΔΜ.»·

7)    Η αιτιολογική σκέψη 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(39) Για να βελτιωθεί η συμπληρωματικότητα και να απλουστευτεί η υλοποίηση, θα πρέπει να είναι δυνατόν να συνδυάζεται η στήριξη από το Ταμείο Συνοχής, το ΤΔΜ και το ΕΤΠΑ με τη στήριξη από το ΕΚΤ+ σε κοινά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου “Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη”.»·

8)    Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει:

α)δημοσιονομικούς κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) (εφεξής: «τα Ταμεία»)·

β)κοινές διατάξεις που εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑ.»·

β)Στην παράγραφο 6 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο η):

«η) του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΤΔΜ] (εφεξής: «ο κανονισμός για το ΤΔΜ»)(*).

(*) ΕΕ L της , σ. .»·

9)    Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)Στην παράγραφο 1 προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Το ΤΔΜ στηρίζει τον ειδικό στόχο να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία».

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στους πόρους του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στο ΤΔΜ σύμφωνα με το άρθρο 21α.»·

β)Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ συμβάλλουν στην υλοποίηση των δράσεων της Ένωσης που οδηγούν στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, επιδιώκοντας την επίτευξη των εξής στόχων:

α)επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ· και

β)ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg), που λαμβάνει στήριξη από το ΕΤΠΑ.»·

γ)Στην παράγραφο 3 η τελευταία περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής και του ΤΔΜ, οι συντελεστές στάθμισης συναρτώνται από τις διαστάσεις και τους κωδικούς για τα είδη παρέμβασης που καθορίζονται στο παράρτημα I.»·

(10)    Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) τους επιλεγμένους στόχους πολιτικής και τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ, αναφέροντας ποια Ταμεία και προγράμματα θα τους επιδιώκουν και με ποια αιτιολογία και, κατά περίπτωση, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιείται ο τρόπος υλοποίησης του μηχανισμού InvestEU, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων·»·

β)Στο στοιχείο β), η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) για καθέναν από τους επιλεγμένους στόχους πολιτικής που αναφέρονται στο στοιχείο α) και για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ·»·

γ)Το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) Το προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από κάθε Ταμείο ανά στόχο πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες σχετικά με τη θεματική συγκέντρωση, καθώς και το προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ που πρόκειται να μεταφερθούν στο ΤΔΜ σύμφωνα με το άρθρο 21α·»·

11)    Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 10
Χρήση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής, του ΤΔΜ και του ΕΤΘΑ μέσω του μηχανισμού InvestEU»·

β)Στην παράγραφο 1, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν, στη συμφωνία εταιρικής σχέσης ή στην αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος, το ποσό του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής, του ΤΔΜ και του ΕΤΘΑ που πρόκειται να καταβληθεί στον μηχανισμό InvestEU και να χορηγηθεί μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό.»·

12)    Στο άρθρο 11, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7. Το παράρτημα IV δεν εφαρμόζεται σε προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΘΑ.

Επίσης, το παράρτημα IV δεν εφαρμόζεται ούτε στις προτεραιότητες που υποστηρίζονται από το ΤΔΜ ούτε στους πόρους του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στο ΤΔΜ σύμφωνα με το άρθρο 21α.»·

13)    Στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)Η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Για τα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, το κράτος μέλος επανεξετάζει κάθε πρόγραμμα, συνυπολογίζοντας τα ακόλουθα στοιχεία:»·

β)Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε) επιπλέον, για τα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΤΔΜ, την αξιολόγηση που διενεργεί η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999(*).

(*) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»·

14)    Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

α)Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Κάθε πρόγραμμα χαράσσει στρατηγική για τη συνεισφορά του προγράμματος στην επίτευξη των στόχων πολιτικής ή του ειδικού στόχου του ΤΔΜ και την επικοινωνιακή προβολή των αποτελεσμάτων του.»·

β)Στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Το πρόγραμμα αποτελείται από προτεραιότητες. Κάθε προτεραιότητα αντιστοιχεί σε έναν και μόνο στόχο πολιτικής ή στον ειδικό στόχο του ΤΔΜ ή σε τεχνική βοήθεια. Κάθε προτεραιότητα που αντιστοιχεί σε έναν στόχο πολιτικής αποτελείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους. Περισσότερες από μία προτεραιότητες μπορεί να αντιστοιχούν στον ίδιο στόχο πολιτικής ή στον ειδικό στόχο του ΤΔΜ.»·

γ)Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

i)στο στοιχείο α) προστίθεται το ακόλουθο σημείο viii):

«viii)επιπλέον, για τα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΤΔΜ, των προβλημάτων μετάβασης που προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης όπως ορίζονται στο άρθρο [7] του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΤΔΜ]·»·

ii)το στοιχείο δ) τροποποιείται ως εξής:

-το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i)τα σχετικά είδη δράσεων, καθώς και κατάλογο των σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας, και την αναμενόμενη συμβολή τους στους εν λόγω ειδικούς στόχους και στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές, τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες και τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που προβλέπονται στο άρθρο [7] του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΤΔΜ] και λαμβάνουν στήριξη από το ΤΔΜ, κατά περίπτωση·»·

-προστίθεται το ακόλουθο σημείο viii):

«viii) επιπλέον, για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ, την αιτιολόγηση των ποσών που μεταφέρονται αντίστοιχα από τους πόρους του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ σύμφωνα με το άρθρο 21α, καθώς και την κατανομή τους ανά κατηγορία περιφερειών, αντικατοπτρίζοντας τα είδη των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται σύμφωνα με τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που προβλέπονται στο άρθρο [7] του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΤΔΜ]·»·

iii)στο στοιχείο στ), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«i) πίνακα στον οποίο καθορίζεται το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για κάθε Ταμείο και για κάθε κατηγορία περιφέρειας για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού και ανά έτος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ποσών που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 21 ή το άρθρο 21α·»·

δ)Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6) Για τα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής και του ΤΔΜ που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 16, ο πίνακας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο στ) σημείο ii) περιλαμβάνει τα ποσά μόνο για τα έτη 2021 έως 2025.»·

ε)Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 8:

«8. Για τα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΤΔΜ, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης που ορίζονται στο άρθρο [7] του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΤΔΜ] ως μέρος του προγράμματος ή του αιτήματος για την τροποποίησή του.»·

15)    Στο άρθρο 19 παράγραφος 5, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού ποσό έως το 5 % του αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας και το πολύ έως το 3 % του προϋπολογισμού του προγράμματος σε άλλη προτεραιότητα του ίδιου Ταμείου του ίδιου προγράμματος. Για τα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΔΜ, η μεταφορά αφορά μόνο κονδύλια για την ίδια κατηγορία περιφέρειας.»·

16)    Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 20
Κοινή στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ και το Ταμείο Συνοχής

1.    Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ και το Ταμείο Συνοχής μπορούν να παρέχουν από κοινού στήριξη για προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου “Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη”.

2.    Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ μπορούν να χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10 % της στήριξης από τα εν λόγω Ταμεία για κάθε προτεραιότητα ενός προγράμματος, το σύνολο ή μέρος μιας πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για στήριξη από το άλλο Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους οι δαπάνες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση. Αυτή η επιλογή δεν εφαρμόζεται για τους πόρους του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στο ΤΔΜ σύμφωνα με το άρθρο 21α.»·

17)    Στο άρθρο 21 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:

«6. Οι πόροι του ΤΔΜ, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που μεταφέρονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ σύμφωνα με το άρθρο 21α, δεν είναι μεταβιβάσιμοι σε άλλα Ταμεία ή μέσα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5.

Το ΤΔΜ δεν λαμβάνει μεταφορές σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5.

Η μεταφορά πόρων από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ στο ΤΔΜ σύμφωνα με το άρθρο 21α εξαιρείται από τη βάση υπολογισμού για τους σκοπούς του ανώτατου ορίου 5 % που ορίζεται στην παράγραφο 1.»·

18)    Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 21α:

«Άρθρο 21a    
Μεταφορά πόρων από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ στο ΤΔΜ

1.Το ποσό των πόρων που διατίθενται για το ΤΔΜ στο πλαίσιο του στόχου "Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη" σύμφωνα με το άρθρο [3] του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΤΔΜ] συμπληρώνεται με πόρους από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, ή συνδυασμό αυτών, για την κατηγορία περιφερειών στις οποίες βρίσκεται το οικείο έδαφος. Το σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ που μεταφέρονται στο ΤΔΜ είναι τουλάχιστον μιάμιση φορά το ποσό της στήριξης του ΤΔΜ, αλλά δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό της εν λόγω στήριξης. Σε καμία περίπτωση οι πόροι που μεταφέρονται είτε από το ΕΤΠΑ είτε από το ΕΚΤ+ δεν υπερβαίνουν το 20 % των αντίστοιχων κονδυλίων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ για το οικείο κράτος μέλος.

Οι αντίστοιχες μεταφορές από τους πόρους του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ στην προτεραιότητα ή στις προτεραιότητες που υποστηρίζονται από το ΤΔΜ αντικατοπτρίζουν τα είδη των παρεμβάσεων με βάση τις πληροφορίες που καθορίζονται στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii). Οι μεταφορές αυτές θεωρούνται οριστικές.

2.Οι πόροι του ΤΔΜ, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που μεταφέρονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός ΤΔΜ]. Οι κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός ΕΤΠΑ/ΤΣ] και στον κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός ΕΚΤ+] δεν εφαρμόζονται για τους πόρους του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ που μεταφέρονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.»·

19)    Στο άρθρο 25, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ και το ΕΤΘΑ μπορούν να στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.»·

20)    Στο άρθρο 31 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε) για τη στήριξη του ΤΔΜ: 3,25 %.»·

21)    Στο άρθρο 35 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων για τα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, και την τελική έκθεση επιδόσεων για τα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ·»·

22)    Στο άρθρο 36 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Για τα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, το κράτος μέλος, το αργότερο έναν μήνα πριν από την ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης, παρέχει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 35 παράγραφος 1.»·

23)    Στο άρθρο 38, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Για τα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, κάθε διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή τελική έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος έως τις 15 Φεβρουαρίου 2031.»·

24)    Στο άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το σημείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ii) πράξεις που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ, το ΕΤΘΑ, το ΤΕΑ, το ΤΑΜΕ και το ΜΔΣΘ, των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει το ποσό των 100 000 EUR·»·

25)    Στο άρθρο 48 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αν οι συνολικές δαπάνες μιας πράξης δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200 000 EUR, η συνεισφορά που παρέχεται στον δικαιούχο από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ λαμβάνει τη μορφή μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών, εξαιρουμένων των πράξεων για τις οποίες η στήριξη συνιστά κρατική ενίσχυση. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή συντελεστή, μόνο οι κατηγορίες δαπανών στις οποίες εφαρμόζεται το κατ’ αποκοπή ποσοστό μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στοιχείο α).»·

26)    Στο άρθρο 51, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Για τις πράξεις που λαμβάνουν στήριξη από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ, το ΜΔΣΘ, το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ και το ΕΤΠΑ, οι μισθοί και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες θεωρούνται πρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στον κατ’ αποκοπή συντελεστή.»·

27)    Το άρθρο 57 τροποποιείται ως εξής:

α)Στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για το ΤΔΜ, οι δαπάνες που σχετίζονται με πράξεις συμβάλλουν στην εφαρμογή του οικείου εδαφικού σχεδίου δίκαιης μετάβασης που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο [7] του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΤΔΜ].»·

β)Στην παράγραφο 7, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ, αυτό ισχύει όταν προστίθεται στο πρόγραμμα ένα νέο είδος παρέμβασης που αναφέρεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I, ή, για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς.»·

28)    Στο άρθρο 59, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2. Οι πράξεις που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+ ή από το ΤΔΜ σύμφωνα με [το άρθρο [4 παράγραφος 2] στοιχεία η), θ) και ι)] του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΤΔΜ] επιστρέφουν τη στήριξη όταν υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.»·

29)    Στο άρθρο 73 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το στατιστικό δείγμα μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το ΤΔΜ και το ΕΚΤ+ και, με την επιφύλαξη της στρωματοποίησης κατά περίπτωση, μία ή περισσότερες περιόδους προγραμματισμού σύμφωνα με την επαγγελματική κρίση της ελεγκτικής αρχής.»·

30)    Στο άρθρο 74 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν το ποσό των 400 000 EUR για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, των 300 000 EUR για το ΕΚΤ+ και το ΤΔΜ, και των 200 000 EUR για το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν λογιστικούς ελέγχους είτε από την ελεγκτική αρχή είτε από την Επιτροπή πριν από την υποβολή των λογαριασμών για τη λογιστική χρήση κατά την οποία ολοκληρώθηκε η πράξη.»·

31)    Στο άρθρο 96, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Όσον αφορά την τελική λογιστική χρήση, η Επιτροπή καταβάλλει ή εισπράττει το ετήσιο υπόλοιπο των λογαριασμών για τα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ και το Ταμείο Συνοχής το αργότερο δύο μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της τελικής έκθεσης επιδόσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38.»·

32)    Στο άρθρο 98 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:

«6. Οι ειδικοί κανόνες για το ΤΔΜ μπορούν να θεσπίζουν ειδικές βάσεις για δημοσιονομικές διορθώσεις από την Επιτροπή σε περίπτωση πλημμελούς επίτευξης των στόχων που έχουν καθοριστεί για το ΤΔΜ.»·

33)    Στο άρθρο 99, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Το τμήμα των δεσμεύσεων που εξακολουθεί να είναι ανοικτό στις 31 Δεκεμβρίου 2029 αποδεσμεύεται, εάν η δέσμη εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και η τελική έκθεση επιδόσεων για τα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΚΤ+, το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1.»·

34)    Στο άρθρο 106 παράγραφος 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για την προτεραιότητα που υποστηρίζεται από το ΤΔΜ δεν υπερβαίνει τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που καθορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου τα οποία εφαρμόζονται για την περιφέρεια στην οποία βρίσκονται το έδαφος ή τα εδάφη που προσδιορίζονται στα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης σύμφωνα με το άρθρο [7] του κανονισμού (ΕΕ) [κανονισμός ΤΔΜ].».

35) Τα παραρτήματα I, II, V και VII τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας πρότασης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

(1)    Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους – Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» [COM(2018) 773 final].
(2)    Βλ. COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2018) 375 final.
Top

Βρυξέλλες, 14.1.2020

COM(2020) 23 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

της

τροποποιημένης πρότασης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I, II, V και VII της πρότασης της Επιτροπής COM(2018) 375 τροποποιούνται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Διαστάσεις και κωδικοί για τα είδη παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΤΔΜ – άρθρο 17 παράγραφος 5»

2) Η ακόλουθη υποσημείωση προστίθεται στον τίτλο του πίνακα 1:

«* Για τον ειδικό στόχο του ΤΔΜ που είναι “να δοθεί η δυνατότητα στις περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τον κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία”, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τομείς παρέμβασης για οποιονδήποτε από τους στόχους πολιτικής, με την προϋπόθεση ότι είναι συνεπείς με τα άρθρα [4] και [5] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός για το ΤΔΜ] και σύμφωνοι με το σχετικό εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Για τον ειδικό αυτό στόχο, ο συντελεστής υπολογισμού της στήριξης για στόχους κλιματικής αλλαγής ορίζεται στο 100 % για όλους τους τομείς παρέμβασης.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

1)    Το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Επιλογή στόχων πολιτικής και του ειδικού στόχου του ΤΔΜ, κατά περίπτωση

Παραπομπή: Άρθρο 8 στοιχείο α) του ΚΚΔ, άρθρο 3 των κανονισμών ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και ΜΔΣΘ

Πίνακας 1: Επιλογή στόχου πολιτικής (και του ειδικού στόχου του ΤΔΜ) με αιτιολόγηση

Επιλεγμένος στόχος

Πρόγραμμα

Ταμείο

Αιτιολόγηση της επιλογής στόχου πολιτικής (ή του ειδικού στόχου του ΤΔΜ)

[3 500 ανά στόχο]

»2)    Το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. Προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο ανά στόχο πολιτικής και ειδικό στόχο του ΤΔΜ

Παραπομπή: Άρθρο 8 στοιχείο γ) του ΚΚΔ

Πίνακας 4: Προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΤΔΜ, ΤΣ και ΕΤΘΑ ανά στόχο πολιτικής*

Στόχος πολιτικής / ειδικός στόχος του ΤΔΜ

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ+

ΤΔΜ

Ταμείο Συνοχής

ΕΤΘΑ

Σύνολο

Στόχος πολιτικής 1

Στόχος πολιτικής 2

Στόχος πολιτικής 3

Στόχος πολιτικής 4

Στόχος πολιτικής 5

Ειδικός στόχος ΤΔΜ**

Τεχνική βοήθεια

Κονδύλιο για την περίοδο 2026-2027

Σύνολο

*Στόχοι πολιτικής και ειδικός στόχος του ΤΔΜ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ΚΚΔ. Για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ και το ΤΔΜ, έτη 2021-2025· για το ΕΤΘΑ, έτη 2021-2027.

**Στη σειρά αυτή να συμπεριληφθεί η προβλεπόμενη συμπληρωματική χρηματοδότηση που θα μεταφερθεί από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ στο ΤΔΜ.»3)    Στο τμήμα 6, ο πίνακας 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Πίνακας 6. Κατάλογος προγραμμάτων με προκαταρκτικά χρηματοδοτικά κονδύλια*

Τίτλος [255]

Ταμείο

Κατηγορία περιφερειών

Συνεισφορά ΕΕ

Εθνική συνεισφορά**

Σύνολο

Πρόγραμμα 1

ΕΤΠΑ

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

Πρόγραμμα 1

ΤΣ

Πρόγραμμα 1

ΕΚΤ+

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

Πρόγραμμα 1

ΤΔΜ – κονδύλιο***

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Πρόγραμμα 1

ΤΔΜ – συμπληρωματική στήριξη από το ΕΚΤ+ προς μεταφορά στο ΤΔΜ

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Πρόγραμμα 1

ΤΔΜ – συμπληρωματική στήριξη από το ΕΤΠΑ προς μεταφορά στο ΤΔΜ

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Σύνολο

ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ+, ΤΔΜ

Πρόγραμμα 2

ΕΤΘΑ

Πρόγραμμα 3

ΤΑΜΕ

Πρόγραμμα 4

ΤΕΑ

Πρόγραμμα 5

ΜΔΣΘ

Σύνολο

Όλα τα Ταμεία

*Στόχοι πολιτικής και ειδικός στόχος του ΤΔΜ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του ΚΚΔ. Για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ και το ΤΔΜ, έτη 2021-2025· για το ΕΤΘΑ, έτη 2021-2027.

**Σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 2 για τον καθορισμό των ποσοστών συγχρηματοδότησης.

*** Το προβλεπόμενο προκαταρκτικό κονδύλιο για το ΤΔΜ – να αναφέρεται χωριστά το αρχικό κονδύλιο του ΤΔΜ και η συμπληρωματική χρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ και το ΕΤΠΑ για τη συγκεκριμένη κατηγορία περιφερειών, εάν είναι ήδη γνωστά.»ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

1)    Ο τίτλος και ο πρώτος πίνακας αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«Υπόδειγμα για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ (Στόχος “Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη”), το ΕΚΤ+, το ΤΔΜ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ – άρθρο 16 παράγραφος 3

CCI

Τίτλος στα αγγλικά

[255 χαρακτήρες*]

Τίτλος στην εθνική γλώσσα ή γλώσσες

[255]

Έκδοση

Πρώτο έτος

[4]

Τελευταίο έτος

[4]

Επιλέξιμο από

Επιλέξιμο έως

Αριθμός απόφασης της Επιτροπής

Ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής

Αριθμός τροποποιητικής απόφασης του κράτους μέλους

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιητικής απόφασης του κράτους μέλους

Μη ουσιαστική μεταφορά (άρθρο 19 παράγραφος 5)

Ναι/Όχι

Περιφέρειες NUTS που καλύπτει το πρόγραμμα (άνευ αντικειμένου για το ΕΤΘΑ)

Οικείο ταμείο

ΕΤΠΑ

Ταμείο Συνοχής

ΕΚΤ+

ΤΔΜ

ΕΤΘΑ

* Ο αριθμός σε αγκύλες αναφέρεται στον αριθμό χαρακτήρων.»2)    Στο τμήμα 2, ο πίνακας 1 Τ αντικαθίσταται ως εξής:

«

ID

Τίτλος [300]

ΤΒ

Βάση υπολογισμού

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας που υποστηρίζεται

Ειδικός στόχος που έχει επιλεγεί

1

Προτεραιότητα 1

Όχι

ΕΤΠΑ

Περισσότερο αναπτυγμένες

ΕΣ 1

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

ΕΣ 2

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

Περισσότερο αναπτυγμένες

ΕΣ 3

2

Προτεραιότητα 2

Όχι

ΕΚΤ+

Περισσότερο αναπτυγμένες

ΕΣ 4

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

ΕΣ 5

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

3

Προτεραιότητα 3

Όχι

ΤΣ

Α/Α

ΕΣ 6

4

Προτεραιότητα 4

Όχι

ΤΔΜ*

Περισσότερο αναπτυγμένες

ΕΣ ΤΔΜ

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

5

Προτεραιότητα «Τεχνική βοήθεια»

Ναι

Α/Α

..

Ειδική προτεραιότητα «Απασχόληση των νέων»)

Όχι

ΕΚΤ+

..

Ειδική προτεραιότητα «Ειδικές ανά χώρα συστάσεις»

Όχι

ΕΚΤ+

..

Ειδική προτεραιότητα «Καινοτόμες δράσεις»

Όχι

ΕΚΤ+

ΕΣ 8

Ειδική προτεραιότητα «Υλικές στερήσεις»

Όχι

ΕΚΤ+

ΕΣ 9

* Συμπεριλαμβάνεται το κονδύλιο του ΤΔΜ και η συμπληρωματική στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+.»3)    Στο τμήμα 3.Α, ο πίνακας 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Κατηγορία περιφερειών

Σκέλος 1

Σκέλος 2

Σκέλος 3

Σκέλος 4

Σκέλος 5

Ποσό

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)=(α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)

ΕΤΠΑ

Περισσότερο αναπτυγμένες

Λιγότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

ΕΚΤ+

Περισσότερο αναπτυγμένες

Λιγότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

ΤΔΜ*

Περισσότερο αναπτυγμένες

Λιγότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

ΤΣ

ΕΤΘΑ

Σύνολο

* Αρχικό κονδύλιο του ΤΔΜ (χωρίς μεταφορά συμπληρωματικών πόρων) εντός των ορίων που θέτει το άρθρο 21.»4)    Στο σημείο 3.Α παρεμβάλλεται ένας νέος πίνακας 18:

«Πίνακας 18: Αρχικό κονδύλιο του ΤΔΜ στο πρόγραμμα1

Παραπομπή: Άρθρο 21α

Αρχικό κονδύλιο του ΤΔΜ στο πρόγραμμα* ανά κατηγορία περιφέρειας

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Αρχικό κονδύλιο του ΤΔΜ στο πρόγραμμα*

* Πρόγραμμα με το κονδύλιο του ΤΔΜ.

1 Για την περίπτωση που το ΤΔΜ είναι το «οικείο Ταμείο» (βασικά δεδομένα για το πρόγραμμα, σ. 1 του υποδείγματος για το πρόγραμμα).»

5)    Στο σημείο 3.Α παρεμβάλλεται ένα νέο τετραγωνίδιο μετά τον πίνακα 18:

«Υποχρεωτική μεταφορά πόρων από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ ως συμπληρωματική στήριξη στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης2

Μεταφορά στο ΤΔΜ

αφορά εσωτερικές μεταφορές εντός του προγράμματος με κονδύλια του ΤΔΜ (πίνακας 18A)

αφορά μεταφορές από άλλα προγράμματα στο πρόγραμμα με κονδύλια του ΤΔΜ (πίνακας 18B)

Α/Α (δηλ. δεν δίνεται ενίσχυση από το ΤΔΜ στο πρόγραμμα)

2 Στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα που ενισχύεται από το ΤΔΜ λάβει συμπληρωματική στήριξη (πρβλ. το άρθρο 21α) και εντός του προγράμματος και από άλλα προγράμματα, πρέπει να συμπληρώνονται και οι δύο πίνακες 18A και 18B.»6)    Στο σημείο 3.Α παρεμβάλλεται ένας νέος πίνακας 18Α:

«Πίνακας 18A: Μεταφορά στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) εντός του προγράμματος από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+

Κονδύλιο του ΤΔΜ στο πρόγραμμα* ανά κατηγορία περιφέρειας

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Μεταφορά εντός του προγράμματος* (συμπληρωματική στήριξη) ανά κατηγορία περιφέρειας

ΕΤΠΑ

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

ΕΚΤ+

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

Σύνολο

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

* Πρόγραμμα με το κονδύλιο του ΤΔΜ.»

 7)    Στο σημείο 3.Α παρεμβάλλεται ένας νέος πίνακας 18Β:

«Πίνακας 18Β: Μεταφορά πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ από άλλα προγράμματα στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) σ’ αυτό το πρόγραμμα

Συμπληρωματική στήριξη στο ΤΔΜ σ’ αυτό το πρόγραμμα (αριθμός CCI)* ανά κατηγορία περιφέρειας

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Μεταφορά/-ές από άλλο/-α πρόγραμμα/-άμματα** ανά κατηγορία περιφέρειας

Πρόγραμμα 1 (αριθμός CCI)

ΕΤΠΑ

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

ΕΚΤ+

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

Πρόγραμμα 2 (αριθμός CCI)

Πρόγραμμα 3 (αριθμός CCI)

Σύνολο ΕΤΠΑ

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

Σύνολο ΕΚΤ+

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Εξόχως απόκεντρες

Σύνολο

* πρόγραμμα με κονδύλια του ΤΔΜ, που λαμβάνει συμπληρωματική στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+.

** πρόγραμμα που προβλέπει τη συμπληρωματική στήριξη από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ (πηγή).»

Αιτιολόγηση της υποχρεωτικής μεταφοράς από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ βάσει των προγραμματισμένων ειδών παρέμβασης - Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο viii)

Πεδίο κειμένου [3 000]

8)    Στο τμήμα 3.1, ο πίνακας 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Πίνακας 10: Χρηματοδοτικά κονδύλια ανά έτος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Σύνολο

ΕΤΠΑ*

Λιγότερο αναπτυγμένες

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

Σύνολο

ΕΚΤ+*

Λιγότερο αναπτυγμένες

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

Σύνολο

ΤΔΜ**

Λιγότερο αναπτυγμένες

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Σύνολο

Ταμείο Συνοχής

Α/Α

ΕΤΘΑ

Α/Α

Σύνολο

* Ποσά μετά την υποχρεωτική μεταφορά, δηλ. αν η υποχρεωτική μεταφορά από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ είναι από αυτό το πρόγραμμα, τα ποσά του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ δεν περιλαμβάνουν τα μεταφερόμενα ποσά.

** Να αναφέρετε το σύνολο των πόρων του ΤΔΜ ως αποτέλεσμα του πίνακα 18 (δηλ. το κονδύλιο του ΤΔΜ και τη συμπληρωματική στήριξη που μεταφέρεται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+.»

9)    Το σημείο 3.2 αντικαθίσταται ως εξής:

«3.2. Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση *

Παραπομπή: Άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο ii), άρθρο 17 παράγραφος 6

Για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»:

Πίνακας 11: Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων ανά Ταμείο και εθνική συγχρηματοδότηση

Στόχος πολιτικής / ειδικός στόχος του ΤΔΜ ή ΤΒ

Προτεραιότητα

Βάση για τον υπολογισμό της ενωσιακής στήριξης (συνολικής ή δημόσιας)

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας**

Συνεισφορά ΕΕ

Εθνική συνεισφορά

Ενδεικτική ανάλυση της εθνικής συμμετοχής

Σύνολο

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

δημόσια

ιδιωτική

(α)

(β)=(γ)+(δ)

(γ)

(δ)

(ε)=(α)+(β)***

(στ)=(α)/(ε)***

Προτεραιότητα 1

Δ/Σ

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Ειδικά κονδύλια για εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές

Προτεραιότητα 2

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

Προτεραιότητα 3

ΤΔΜ****

Λιγότερο αναπτυγμένες

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Προτεραιότητα 4

ΤΣ

ΤΒ

ΤΒ άρθρο 29 του ΚΚΔ

ΕΤΠΑ ή ΕΚΤ+ ή ΤΣ ή ΤΔΜ

ΤΒ άρθρο 30 του ΚΚΔ

ΕΤΠΑ ή ΕΚΤ+ ή ΤΣ ή ΤΔΜ

Σύνολο ΕΤΠΑ

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Ειδικά κονδύλια για εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιοχές

Σύνολο ΕΚΤ+

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες

Σύνολο ΤΔΜ

Περισσότερο αναπτυγμένες

Μετάβασης

Λιγότερο αναπτυγμένες

Σύνολο ΤΣ

Α/Α

Γενικό σύνολο

* Πριν από την ενδιάμεση επανεξέταση το 2025 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΣ και το ΤΔΜ, χρηματοδοτικά κονδύλια μόνο για τα έτη 2021 έως 2025.

** Για το ΕΤΠΑ: λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης, περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και, κατά περίπτωση, ειδικά κονδύλια για εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες. Για το ΕΚΤ+: λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, περιφέρειες μετάβασης, περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και, κατά περίπτωση, ειδικά κονδύλια για εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες. Για το ΤΣ: άνευ αντικειμένου. Για την παροχή τεχνικής βοήθειας, η εφαρμογή των κατηγοριών περιφέρειας εξαρτάται από την επιλογή Ταμείου.

*** Κατά περίπτωση για όλες τις κατηγορίες περιφέρειας.

**** Να αναφέρετε το σύνολο των πόρων του ΤΔΜ ως αποτέλεσμα του πίνακα 18 (δηλ. το κονδύλιο του ΤΔΜ και τη συμπληρωματική στήριξη που μεταφέρεται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+.»10)    Στο τμήμα 8, ο πίνακας 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«

Ένδειξη χρήσης των άρθρων 88 και 89 του ΚΚΔ*

Αριθ. προτεραιότητας

Ταμείο

Ειδικός στόχος (στόχος «Απασχόληση και ανάπτυξη») ή τομέας στήριξης (ΕΤΘΑ)

Χρήση επιστροφής επιλέξιμων δαπανών βάσει μοναδιαίων δαπανών, εφάπαξ ποσών και κατ’ αποκοπή συντελεστών στο πλαίσιο προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 88 του ΚΚΔ

Προτεραιότητα 1

ΕΤΠΑ

ΕΣ 1

ΕΣ 2

Προτεραιότητα 2

ΕΚΤ+

ΕΣ 3

ΕΣ 4

Προτεραιότητα 3

ΤΣ

ΕΣ 5

ΕΣ 6

Προτεραιότητα 4

ΤΔΜ

ΕΣ ΤΔΜ

Χρήση χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 89 του ΚΚΔ

Προτεραιότητα 1

ΕΤΠΑ

ΕΣ 7

ΕΣ 8

Προτεραιότητα 2

ΕΚΤ+

ΕΣ 9

ΕΣ 10

Προτεραιότητα 3

ΤΣ

ΕΣ 11

ΕΣ 12

Προτεραιότητα 4

ΤΔΜ

ΕΣ ΤΔΜ

* Πλήρεις πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιέχονται στα παραρτήματα του ΚΚΔ.»ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

1)    Ο πίνακας 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Χρηματοδοτικά κονδύλια της προτεραιότητας με βάση το πρόγραμμα

Σωρευτικά δεδομένα για τη χρηματοοικονομική πρόοδο του προγράμματος

Προτεραιότητα

Ειδικός στόχος

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Βάση υπολογισμού της ενωσιακής συνεισφοράς*

(συνολική συνεισφορά ή δημόσια συνεισφορά)

Σύνολο χρηματοδοτικών κονδυλίων

(EUR)

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

(%)

Συνολικό επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επιλέχθηκαν για στήριξη (EUR)

Συνεισφορά από τα ταμεία για τις πράξεις που επιλέχθηκαν για στήριξη (EUR)

Ποσοστό των συνολικών κονδυλίων που καλύπτεται με τις επιλεγείσες πράξεις (%)

[στήλη 7/στήλη 5x100]

Συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από δικαιούχους και καταβλήθηκαν κατά την υλοποίηση των πράξεων

Ποσοστό των συνολικών κονδυλίων τα οποία καλύπτονται από τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από δικαιούχους και καταβλήθηκαν για την υλοποίηση πράξεων (%)

[στήλη 10/στήλη 5x100]

Αριθμός επιλεγμένων πράξεων

Υπολογισμός

Υπολογισμός

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='S’ input='G'>

<type='N’ input='G'>

<type='P’ input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input='M'>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input='M'>

Προτεραιότητα 1

ΕΣ 1

ΕΤΠΑ

Προτεραιότητα 2

ΕΣ 2

ΕΚΤ+

Προτεραιότητα 3

ΕΣ 3

Ταμείο Συνοχής

Α/Α

Προτεραιότητα 4

ΕΣ ΤΔΜ

ΤΔΜ*

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Μετάβασης

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Περισσότερο αναπτυγμένες

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Σύνολο

ΕΤΠΑ

Ειδικές πιστώσεις σε απομακρυσμένες περιφέρειες ή βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Σύνολο

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Σύνολο

ΕΚΤ+

Μετάβασης

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Σύνολο

ΕΚΤ+

Περισσότερο αναπτυγμένες

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Σύνολο

ΕΚΤ+

Ειδικές πιστώσεις σε απομακρυσμένες περιφέρειες ή βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Σύνολο

Ταμείο Συνοχής

Α/Α

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Σύνολο

ΤΔΜ*

Λιγότερο αναπτυγμένες

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Σύνολο

ΤΔΜ*

Μετάβασης

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

Σύνολο

ΤΔΜ*

Περισσότερο αναπτυγμένες

<type='N' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P' input=' G '>

<type='Cu' input=' G '>

<type='P’ input='G'>

<type='N' input=' G '>

* Ποσά που περιλαμβάνουν τη συμπληρωματική χρηματοδότηση που μεταφέρεται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, κατά περίπτωση.»

2)    Ο πίνακας 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

Ταμείο

Κατηγορία περιφέρειας

Συνεισφορά της Ένωσης

[τρέχον ημερολογιακό έτος]

[επόμενο ημερολογιακό έτος]

Ιανουάριος - Οκτώβριος

Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Ιανουάριος - Δεκέμβριος

ΕΤΠΑ

Λιγότερο αναπτυγμένες

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Μετάβασης

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Περισσότερο αναπτυγμένες

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες *

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ΕΕΣ

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ΕΚΤ+

Λιγότερο αναπτυγμένες

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Μετάβασης

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Περισσότερο αναπτυγμένες

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Εξόχως απόκεντρες και βόρειες αραιοκατοικημένες*

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ΤΔΜ**

Λιγότερο αναπτυγμένες

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Μετάβασης

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Περισσότερο αναπτυγμένες

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

ΤΕΑ

ΜΔΣΘ

       * Στο πεδίο αυτό παρουσιάζονται μόνον τα ειδικά κονδύλια για εξόχως απόκεντρες περιφέρειες / βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες.

** Ποσά που περιλαμβάνουν τη συμπληρωματική χρηματοδότηση που μεταφέρεται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, κατά περίπτωση.»

Top