EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020HB0019

Συσταση τησ ευρωπαϊκησ κεντρικησ τραπεζασ της 27ης Μαρτίου 2020 σχετικά με τις διανομές μερισμάτων στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 και την κατάργηση της σύστασης ΕΚΤ 2020/1 (ΕΚΤ/2020/19) 2020/C 102 I/01

OJ C 102I , 30.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CI 102/1


ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 27ης Μαρτίου 2020

σχετικά με τις διανομές μερισμάτων στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 και την κατάργηση της σύστασης ΕΚΤ 2020/1

(ΕΚΤ/2020/19)

(2020/C 102 I/01)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θεωρεί κρίσιμη την ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τον ρόλο τους όσον αφορά τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των εταιρειών στη διάρκεια της οικονομικής διαταραχής που συνδέεται με τη νόσο του κορωνοϊού 2019 (COVID-19). Είναι προς τούτο αναγκαίο τα πιστωτικά ιδρύματα να διατηρήσουν κεφάλαια και κατ’ επέκταση τη δυνατότητά τους να στηρίξουν την οικονομία σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της νόσου COVID-19. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει στην παρούσα συγκυρία η διατήρηση κεφαλαιακών πόρων για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και την απορρόφηση ζημιών να προταχθεί έναντι της διανομής μερισμάτων και της επαναγοράς μετοχών (buy-back) που πραγματοποιούνται βάσει διακριτικής ευχέρειας.

(2)

Για τους λόγους αυτούς η ΕΚΤ κρίνει σκόπιμη την αποχή των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων από τη διανομή μερισμάτων και την επαναγορά μετοχών που σκοπό έχουν την αποζημίωση των μετόχων στη διάρκεια της περιόδου οικονομικής διαταραχής που συνδέεται με τη νόσο COVID-19. Λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων η σύσταση EΚΤ/2020/1 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2) θα πρέπει να καταργηθεί.

(3)

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η στήριξη προς την πραγματική οικονομία κρίνεται επίσης σκόπιμο να μη διανέμουν μερίσματα στη βάση της διακριτικής τους ευχέρειας ούτε τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

I.

1.

Η ΕΚΤ συστήνει τουλάχιστον μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2020 την αποχή των πιστωτικών ιδρυμάτων από την καταβολή μερισμάτων (3) και από την ανάληψη οποιασδήποτε αμετάκλητης δέσμευσης περί καταβολής τους για τις χρήσεις του 2019 και του 2020, καθώς και από την επαναγορά μετοχών, που σκοπό έχουν την αποζημίωση των μετόχων.

2.

Πιστωτικά ιδρύματα τα οποία αδυνατούν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας σύστασης διότι θεωρούν ότι υπέχουν νομική υποχρέωση καταβολής μερισμάτων θα πρέπει αμέσως να εξηγούν τους υποκείμενους λόγους στην οικεία μεικτή εποπτική ομάδα.

3.

Η παρούσα σύσταση εφαρμόζεται σε ενοποιημένο επίπεδο προκειμένου για σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο κατά τους ορισμούς του άρθρου 2 σημείο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) (4) και σε ατομικό επίπεδο προκειμένου για σημαντική εποπτευόμενη οντότητα κατά τους ορισμούς του σημείου 16 του εν λόγω άρθρου, εάν η τελευταία δεν ανήκει σε σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο.

II.

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στις σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και στους σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους κατά τους ορισμούς των σημείων 16 και 22, αντίστοιχα, του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17).

III.

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται επίσης στις εθνικές αρμόδιες και εντεταλμένες αρχές αναφορικά με τις λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και τους λιγότερο σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους κατά τους ορισμούς των σημείων 7 και 23, αντίστοιχα, του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.468/2014 (ΕΚΤ/2014/17). Οι εθνικές αρμόδιες και εντεταλμένες αρχές καλούνται να εφαρμόσουν την παρούσα σύσταση στις εν λόγω οντότητες και τους ομίλους κατά την κρίση τους.

IV.

Η ΕΚΤ θα επαναξιολογήσει την οικονομική κατάσταση και θα εξετάσει αν ενδείκνυται περαιτέρω αναστολή της διανομής μερισμάτων μετά την 1η Οκτωβρίου 2020.

V.

Με την παρούσα καταργείται η σύσταση ΕΚΤ/2020/1 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Φρανκφούρτη, 27 Μαρτίου 2020.

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ

Christine LAGARDE


(1)  ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.

(2)  Σύσταση ΕΚΤ/2020/1 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων (ΕΕ C 30 της 29.1.2020, σ. 1).

(3)  Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να έχουν διάφορες νομικές μορφές, μπορούν π.χ. να είναι εισηγμένες και μη ανώνυμες εταιρείες, όπως ταμεία αλληλασφάλισης, συνεταιρισμοί ή ιδρύματα αποταμίευσης. Η χρήση του όρου «μέρισμα» στην παρούσα σύσταση αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή καταβολής μετρητών υποκείμενη στην έγκριση της γενικής συνέλευσης.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17).


Top