Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AE0116

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή — Εναρμονισμένα πρότυπα — Βελτίωση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου για μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά»[COM(2018) 764 final]

EESC 2019/00116

OJ C 228, 5.7.2019, p. 78–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 228/78


Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή — Εναρμονισμένα πρότυπα — Βελτίωση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου για μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά»

[COM(2018) 764 final]

(2019/C 228/11)

Εισηγητής: ο κ. Gerardo LARGHI

Αίτηση γνωμοδότησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 18.2.2019

Νομική βάση

Άρθρο 304 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αρμόδιο τμήμα

Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση

Υιοθετήθηκε από το τμήμα

7.3.2019

Υιοθετήθηκε από την ολομέλεια

20.3.2019

Σύνοδος ολομέλειας αριθ.

542

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

(υπέρ/κατά/αποχές)

125/0/2

1.   Συμπεράσματα και συστάσεις

1.1.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα που αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου της ενιαίας αγοράς, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική λειτουργία της. Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή της στην αρχή των εναρμονισμένων προτύπων ως βασικό μέσο για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι παρέχει ευκαιρίες ανάπτυξης στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και συμβάλλει στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

1.2.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι μια αποτελεσματική στρατηγική για τα εναρμονισμένα πρότυπα πρέπει να βασίζεται σε ταχύτερο σχεδιασμό και δημοσίευση προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, αλλά και στην ενίσχυση της διακυβέρνησης με βάση τη διαφάνεια και την ένταξη των ενδιαφερομένων φορέων, καθώς και σε μια σφαιρική στρατηγική προστασίας των ευρωπαϊκών προτύπων από την οποία εξαρτάται το παραγωγικό μας σύστημα, οι ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης, αλλά και η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.

1.3.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι όσον αφορά την ταχύτερη παραγωγή εναρμονισμένων προτύπων, τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή μοιάζουν να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι σε γενικές γραμμές αποδεκτά. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τη διαφάνεια και την ένταξη, θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί φορείς που θα ενδιαφέρονταν ενδεχομένως αλλά που στην πράξη δεν συμμετέχουν στη διαδικασία τυποποίησης. Ο εν λόγω περιορισμός έχει προφανείς επιπτώσεις στη δυσκολία της ΕΕ να υπερασπίζεται συστηματικά τα πρότυπά της σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO).

1.4.

Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει το αίτημά της για μεγαλύτερη στήριξη της συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης και της βελτίωσης της κοινοποίησης των ήδη διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων (H2020). Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω χρηματοδότηση θα πρέπει να διατηρηθεί και, ενδεχομένως, να αυξηθεί στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Η ίδια σύσταση ισχύει και για τη χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων φορέων που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχικότητα στη διαδικασία τυποποίησης, η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να φιλοξενήσει ένα ετήσιο φόρουμ με πολλούς ενδιαφερομένους φορείς, προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο θέμα αυτό και να προωθηθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων παραγωγικών τομέων.

1.5.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι οι πρωτοβουλίες που έχει ήδη εφαρμόσει η Επιτροπή για την κάλυψη της καθυστέρησης στην παραγωγή προτύπων στέλνουν θετικά μηνύματα. Ωστόσο, είναι σαφές ότι ορισμένοι στρατηγικοί τομείς, όπως ο ψηφιακός, εξακολουθούν να εμφανίζουν σημάδια σοβαρής καθυστέρησης σε ευαίσθητα ζητήματα, όπως η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), που έχουν εγκάρσιο αντίκτυπο στη ζωή όλων των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει περισσότερα και πιο συγκεκριμένα προγράμματα εργασίας με σαφή και καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Επιπλέον, αναμένει με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων στην τυποποίηση, με την ελπίδα ότι θα ληφθούν υπόψη και έμμεσες πτυχές, όπως το επίπεδο απασχόλησης και η ασφάλεια των εργαζομένων.

2.   Εισαγωγή

2.1.

Τα εναρμονισμένα πρότυπα είναι μια ειδική κατηγορία ευρωπαϊκών προτύπων που αναπτύχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (2) (ΕΟΤ) κατόπιν σχετικού αιτήματος, που αποκαλείται «εντολή», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Περίπου το 20 % όλων των ευρωπαϊκών προτύπων καταρτίζονται μετά από αίτημα τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα εναρμονισμένα πρότυπα εφαρμόζονται για να αποδειχθεί ότι ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.

2.2.

Οι τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι υποχρεωτικές, ενώ η χρήση εναρμονισμένων προτύπων συνήθως γίνεται σε εθελοντική βάση. Ωστόσο, για μια επιχείρηση, κυρίως μικρών και μεσαίων διαστάσεων, είναι τόσο περίπλοκο να πιστοποιήσει τα δικά της εναλλακτικά πρότυπα που, στην πράξη, τα εναρμονισμένα πρότυπα τηρούνται και αναγνωρίζονται πρακτικά από όλες τις εταιρείες.

2.3.

Συνεπώς, αν και θεωρητικά η χρήση εναρμονισμένων προτύπων είναι προαιρετική, στην πραγματικότητα τα πρότυπα αυτά αποτελούν καίριο εργαλείο για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης, το οποίο εγγυάται την ασφάλεια δικαίου και τη δυνατότητα διάθεσης νέων προϊόντων στην αγορά χωρίς πρόσθετα έξοδα. Επομένως, η ανάπτυξη ενός σωστού συστήματος εναρμονισμένων προτύπων θα πρέπει να αποφέρει οφέλη σε όλους, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος από την οπτική της κυκλικής οικονομίας.

2.4.

Τον Μάρτιο του 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να αξιολογήσει την πρόοδο της ενιαίας αγοράς, καθώς και τα εναπομένοντα εμπόδια για την ολοκλήρωσή της. Το αίτημα αυτό απαντήθηκε με την ανακοίνωση COM (2018) 772 (3). Στην αξιολόγηση αυτή, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην τυποποίηση ως βασικού παράγοντα για την άρση των τεχνικών εμποδίων στις εμπορικές συναλλαγές, την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη διευκόλυνση της εισαγωγής καινοτόμων προϊόντων στην αγορά και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

2.5.

Ωστόσο, η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας, η ψηφιοποίηση και η ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας καθιστούν αναγκαία την ταχύτερη, πιο σύγχρονη, αποδοτικότερη και πιο ευέλικτη εφαρμογή του συστήματος τυποποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, τα εναρμονισμένα πρότυπα αποτελούν παράγοντα καθοριστικής σημασίας. Επιπλέον, σε πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ (4) διευκρινίζεται ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα, ακόμη και αν αναπτύσσονται από ανεξάρτητους ιδιωτικούς φορείς και μολονότι η χρήση τους παραμένει προαιρετική, εμπίπτουν πλήρως στη νομοθεσία της ΕΕ· εξ ου και η υποχρέωση της Επιτροπής να παρακολουθεί τη συγκεκριμένη διαδικασία και να διασφαλίζει την ταχεία επεξεργασία και την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

2.6.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή δημοσίευσε την υπό εξέταση ανακοίνωση προκειμένου να προβεί σε απολογισμό των δράσεων που έχουν ήδη αναληφθεί σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα και σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού για την τυποποίηση (ΕΕ) 1025/2012.

3.   Κύρια σημεία του εγγράφου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

3.1.

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται σε τέσσερις δράσεις που πρέπει να δρομολογηθούν αμέσως, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στο θέμα της ένταξης, της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιμότητας και της ταχείας επίτευξης των πλεονεκτημάτων για την ενιαία αγορά που προκύπτουν από τη διαθεσιμότητα εναρμονισμένων προτύπων.

3.2.   Πρώτη δράση. Όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση των υπόλοιπων καθυστερούμενων εναρμονισμένων προτύπων

3.2.1.

Το 2017, η πλατφόρμα REFIT επεσήμανε μια σαφή καθυστέρηση (backlog) στη διαδικασία τυποποίησης, σύμφωνα με όσα είχαν ήδη υποστηρίξει διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς (5). Οι καθυστερήσεις αυτές αφορούν ιδίως τους τομείς που υπόκεινται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Για τον σκοπό αυτό, σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, χαράχθηκε μια στρατηγική για τη διεκπεραίωση των υπόλοιπων καθυστερούμενων εναρμονισμένων προτύπων.

3.3.   Δεύτερη δράση. Εξορθολογισμός των διαδικασιών δημοσίευσης των αναφορών σε εναρμονισμένα πρότυπα στην Επίσημη Εφημερίδα

3.3.1.

Η δράση βασίζεται σε διεξοδική επανεξέταση της λειτουργίας της Επιτροπής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συγκρότηση μιας ομάδας συμβούλων που καλούνται να εντοπίζουν τα ανακύπτοντα ζητήματα όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά τη διαδικασία κατάρτισης. Επιπλέον, θεσπίστηκε διαρθρωμένος διάλογος στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και διοργανικός διάλογος στον οποίο συμμετείχαν τα κυριότερα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (συμπεριλαμβανομένης της ΕΟΚΕ), καθώς και οι ενδιαφερόμενοι φορείς, και ορίστηκε ότι, από 1ης Δεκεμβρίου 2018, οι αποφάσεις σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα θα λαμβάνονται με ταχεία γραπτή διαδικασία από την Επιτροπή.

3.4.

Τρίτη δράση. Σύνταξη εγγράφου καθοδήγησης σχετικά με τις πρακτικές πτυχές της εφαρμογής του κανονισμού για την τυποποίηση.

3.4.1.

Το έγγραφο καθοδήγησης θα χρησιμεύσει για την αποσαφήνιση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των διαφόρων φορέων σε όλα τα στάδια κατάρτισης των εναρμονισμένων προτύπων. Ειδικότερα, θα καθοριστούν οι ουσιαστικές και οι διαδικαστικές πτυχές της νέας μορφής του αιτήματος τυποποίησης που αναπτύσσει η Επιτροπή, με σκοπό την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και προβλεψιμότητας όσον αφορά την κατάρτιση των προτύπων. Επίσης, θα καταστεί δυνατή η αποσαφήνιση του ρόλου της Επιτροπής και των ειδικών συμβούλων της. Τέλος, θα παρασχεθεί πρόσθετη καθοδήγηση για τη βελτίωση της συνοχής και της ταχύτητας της διαδικασίας αξιολόγησης των εναρμονισμένων προτύπων σε όλους τους σχετικούς τομείς.

3.5.   Τέταρτη δράση. Ενίσχυση του συστήματος των συμβούλων για την υποστήριξη ταχύτερων και αξιόπιστων αξιολογήσεων των εναρμονισμένων προτύπων και της έγκαιρης δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.5.1.

Για να εξασφαλιστεί καλύτερα ο εκ των προτέρων συντονισμός κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των εναρμονισμένων προτύπων, τα οποία επεξεργάζονται επί του παρόντος οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να βασίζεται στην επιστημονική συμβολή του Κοινού Κέντρου Ερευνών και, παράλληλα, θα ενισχύσει τις επαφές της με τις τεχνικές επιτροπές που είναι αρμόδιες για την κατάρτιση προτύπων μέσω του προσφάτως θεσπισθέντος συστήματος ειδικών συμβούλων. Στόχος θα είναι η μεγιστοποίηση της ταχύτητας, της ποιότητας και της ακρίβειας των αξιολογήσεων, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας και να διασφαλιστεί ότι οι αναφορές σε εναρμονισμένα πρότυπα θα δημοσιεύονται το ταχύτερο δυνατόν στην Επίσημη Εφημερίδα.

4.   Γενικές παρατηρήσεις

4.1.

Η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα που αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου μιας ενιαίας αγοράς, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική λειτουργία της. Η ανάλυση αυτής της πρότασης αναπτύσσεται παράλληλα με τη γνωμοδότηση INT/878 (6) της ΕΟΚΕ σχετικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση για το 2019 (7) για προφανείς λόγους συνοχής του περιεχομένου, προκειμένου να υπάρξει μια συνολική, συντονισμένη και συνεκτική απάντηση.

4.2.

Η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή της στην αρχή των εναρμονισμένων προτύπων ως βασικό μέσο για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι παρέχει ευκαιρίες ανάπτυξης στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και συμβάλλει στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος (8). Επιπλέον, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι μια στρατηγική για τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις υπό εξέλιξη διαδικασίες σε παγκόσμια κλίμακα, στις οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνεται επαρκώς όσον αφορά την υπεράσπιση των προτύπων που έχουν θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πράγματι, τυχόν καθυστερήσεις στην ευρωπαϊκή διαδικασία τυποποίησης ή αδυναμία υπεράσπισης των ευρωπαϊκών προτύπων κατά τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του ISO μπορεί να σημαίνει ότι τα πρότυπά μας παρακάμπτονται ή δεν είναι συμβατά με αυτά που έχουν εγκριθεί σε διεθνές επίπεδο, προκαλώντας σαφή ζημία στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

4.3.

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία της Επιτροπής που επέτρεψε την ανάκτηση μέρους της καθυστέρησης με την πάροδο των ετών (9) όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα. Ωστόσο, για ορισμένους στρατηγικούς ψηφιακούς τομείς, όπως η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), επισημαίνεται ότι μόλις τώρα ξεκινά μια ειδική ομάδα εργασίας για το συγκεκριμένο θέμα, πράγμα που δείχνει μια σημαντική καθυστέρηση. Δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η έγκαιρη ρύθμιση της καινοτομίας, ενδείκνυται να καταρτιστεί ένα πιο σαφές και συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας το οποίο να προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες και μεθόδους εφαρμογής.

4.4.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί απολύτως σκόπιμο τον εξορθολογισμό των εσωτερικών διαδικασιών της Επιτροπής για τη συντόμευση των εσωτερικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων και τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα, δεδομένου ότι αποτελεί επί σειρά ετών μία από τις αιτίες καθυστέρησης όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σύστημα των εναρμονισμένων προτύπων να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της αγοράς, προκειμένου να αποφευχθούν διαρροές στα επιμέρους κράτη μέλη, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών.

4.5.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας απλούστευσης που προβλέπει η Επιτροπή, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η διαφάνεια και, ειδικότερα, η ενσωμάτωση στις διαδικασίες διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όπως συνέβη με τον διοργανικό διάλογο που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018, πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει πλήρως, όπως και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, τόσο σε ευρωπαϊκή όσο και σε εθνική κλίμακα (10).

4.6.

Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει ότι η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αποτελεί παράγοντα ενίσχυσης και επιλεξιμότητας των προτύπων και πρέπει να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί. Πράγματι, οι ενδιαφερόμενοι φορείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στις διαδικασίες καθορισμού των εναρμονισμένων προτύπων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν προβλήματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη σημασία αυτού του μέσου και τις λεπτομέρειες πρόσβασης, περιοριστικά κριτήρια συμμετοχής και υπερβολικά υψηλό κόστος για τις μικρές οργανώσεις ή επιχειρήσεις.

4.7.

Εν προκειμένω, η ΕΟΚΕ σημειώνει ότι τα κονδύλια που διατίθενται μέσω του προγράμματος H2020 για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων στις διαδικασίες τυποποίησης δεν είναι ευρέως γνωστά και πρέπει να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα και να γνωστοποιούνται καλύτερα (11). Είναι επίσης σημαντικό το σύνολο της χρηματοδότησης που προβλέπεται σήμερα να διατηρηθεί και, ενδεχομένως, να αυξηθεί στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Η ίδια σύσταση ισχύει και για τη χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων φορέων που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012.

4.8.

Προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων στήριξης της τυποποίησης, συνιστάται τα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» να περιλαμβάνουν επίσης τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στην τυποποίηση των δραστηριοτήτων καινοτομίας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διάδοσης.

4.9.

Σύμφωνα με τις προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της (12), η ΕΟΚΕ ζητεί τη διεξοδική παρακολούθηση των προσπαθειών των βασικών φορέων τυποποίησης, προκειμένου να ενισχυθεί η διάσταση συμμετοχικότητας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης (ΕΣΤ). Από την άποψη αυτή, η ΕΟΚΕ θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ειδικό φόρουμ σχετικά με τη συμμετοχικότητα του ΕΣΤ. Αυτός ο φορέας θα είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση ετήσιας δημόσιας ακρόασης για την αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε στο θέμα αυτό, καθώς και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων παραγωγικών τομέων.

5.   Ειδικές παρατηρήσεις

5.1.

Η ΕΟΚΕ σημειώνει ότι οι προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή για τον εξορθολογισμό των εσωτερικών διαδικασιών και την αύξηση του αριθμού των συμβούλων θα μπορούσαν να αφορούν πολλά επιχειρησιακά επίπεδα, επηρεάζοντας τόσο το προσωπικό όσο και τη λειτουργία της εσωτερικής οργάνωσης. Οι βελτιώσεις αυτές είναι αναγκαίες, αλλά θα πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει καλύτερα την πτυχή αυτή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διάθεσης πόρων ανάλογων με τις προκλήσεις του τομέα και σύμφωνων με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012 (13).

5.2.

Η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πνεύματος τυποποίησης μέσω ειδικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης, με τη συμμετοχή μεμονωμένων πολιτών από τη σχολική ηλικία έως τους πολιτικούς φορείς λήψεως αποφάσεων, καθώς και με την αναζήτηση απαντήσεων στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών (14). Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθούν ειδικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

5.3.

Η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι η εκτίμηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του συστήματος τυποποίησης που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας της ευρωπαϊκής τυποποίησης του 2019 θα περιλαμβάνει μια ειδική ενότητα αφιερωμένη στα εναρμονισμένα πρότυπα και μια ρεαλιστική εξέταση των πιθανών μειονεκτημάτων και ευκαιριών όχι μόνο στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι η προαναφερόμενη αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να εξετάζει τις έμμεσες επιπτώσεις της τυποποίησης, όπως τα επίπεδα απασχόλησης και την ασφάλεια των εργαζομένων (15).

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019.

Ο Πρόεδρος

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Luca JAHIER


(1)  ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.

(2)  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec), και Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).

(3)  COM(2018) 772 final: Η ενιαία αγορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Ένα μοναδικό πλεονέκτημα που χρειάζεται ανανεωμένη πολιτική δέσμευση.

(4)  Απόφαση στην υπόθεση C-613/14 "James Elliot Construction/Irish Asphalt Limited".

(5)  Πλατφόρμα REFIT, γνώμη XXII.2.b.

(6)  INT/878, Ευρωπαϊκή Τυποποίηση 2019, (βλ. σελίδα 74 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(7)  COM(2018) 686 final.

(8)  ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 40.

(9)  Στοιχεία Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(10)  ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 86· ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 40.

(11)  Με το πρόγραμμα εργασίας LEIT (Leadership in Enabling and Industrial Technologies) του H2020, χρηματοδοτούνται έργα για τη στήριξη της συμμετοχής των ενδιαφερομένων φορέων στη διαδικασία τυποποίησης. Ένα εξ αυτών είναι το έργο Standict.eu (www.standict.eu), διετούς διάρκειας, για την τυποποίηση των καινοτομιών στον τομέα των ΤΠΕ, με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ και ομάδα δυνητικών δικαιούχων 300 περίπου ατόμων που επιλέγονται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών που δημοσιεύονται περιοδικά. Παρόμοια πρόσκληση υποβολής προσφορών προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας LEIT 2019-2020 «ICT-45-2020: Reinforcing European presence in international ICT standardisation: Standardisation Observatory and Support Facility», αλλά με διπλασιασμένη χρηματοδότηση από 2 εκατ. ευρώ σε 4 εκατομμύρια ευρώ και με διάρκεια από 2 έως 3 χρόνια.

(12)  ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 81· ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 17.

(13)  ΕΕ C 197 της 8.6.2018, σ. 17.

(14)  Βλέπε υποσημείωση 10.

(15)  Βλέπε υποσημείωση 8.


Top