Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0375

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων

COM/2018/375 final - 2018/0196 (COD)

Στρασβούργο, 29.5.2018

COM(2018) 375 final

2018/0196(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στις 2 Μαΐου 2018 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 1 . Η διοικητική απλούστευση ορίστηκε ως βασικός στόχος στο έγγραφο προβληματισμού για τα οικονομικά της ΕΕ, από την εκ των υστέρων αξιολόγηση και τη δημόσια διαβούλευση. Η πείρα δείχνει ότι οι κανόνες για τα ταμεία και τις μορφές χρηματοδότησης είναι υπερβολικά περίπλοκοι και αποσπασματικοί, με αποτέλεσμα να υφίστανται περιττή επιβάρυνση οι διαχειριστές προγραμμάτων και οι τελικοί δικαιούχοι.

Η παρούσα πρόταση κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) θα θεσπίσει κοινές διατάξεις και για τα επτά ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης. Η παρούσα πρόταση δεν θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα κανονισμό ΕΕ αριθ. 1303/2013, ο οποίος θα εξακολουθήσει να διέπει τα προγράμματα που εγκρίθηκαν κατά την περίοδο 2014-2020. Η πρόταση μειώνει την αποσπασματικότητα των κανόνων, παρέχοντας μια κοινή δέσμη βασικών κανόνων για τα επτά ταμεία:

·ΤΣ:        Ταμείο Συνοχής

·ΕΤΘΑ:        Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

·ΕΤΠΑ:        Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

·ΕΚΤ+:        Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ 2

·ΤΑΜΕ:    Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης 3

·ΜΔΣΘ:    Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων 4

·ΤΕΑ:        Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Οι εν λόγω προτάσεις προβλέπουν ως ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2021 και υποβάλλονται για μια Ένωση 27 κρατών μελών, σύμφωνα με την κοινοποίηση της πρόθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρατόμ, βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2017.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Το άρθρο 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ. Το άρθρο 322 παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ παρέχει τη νομική βάση για την έκδοση κανονισμών που θεσπίζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες που ρυθμίζουν ιδίως τις πρακτικές λεπτομέρειες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρουσίασης και ελέγχου των λογαριασμών. Η αρχή της επικουρικότητας δεν εφαρμόζεται στους δημοσιονομικούς κανόνες, για τους οποίους είναι σαφές ότι μόνον η Ένωση μπορεί, ή ακόμη και υποχρεούται να ενεργεί.

Η δράση της ΕΕ για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία δικαιολογείται βάσει των στόχων που ορίζει το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ. Το δικαίωμα δράσης θεμελιώνεται από το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ, το οποίο επιβάλλει ρητά στην Ένωση να εφαρμόζει αυτή την πολιτική μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, σε συνάρτηση με το άρθρο 177, που ορίζει την αποστολή του Ταμείου Συνοχής. Οι σκοποί του ΕΚΤ, του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής ορίζονται στα άρθρα 162, 176 και 177 της ΣΛΕΕ αντίστοιχα. Οι δράσεις που συνδέονται με την αλιεία δικαιολογούνται βάσει του άρθρου 39 της ΣΛΕΕ.

Στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ αναφέρεται ότι δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν τις υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και τις νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

Το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ αναφέρει ότι θεσπίζονται ειδικά μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τη διαρθρωτική οικονομική και κοινωνική κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, η οποία σε συνδυασμό με ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εμποδίζει σημαντικά την ανάπτυξή τους.

Ο κανονισμός περί δημιουργίας του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης βασίζεται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 της ΣΛΕΕ. Ο κανονισμός για τη θέσπιση, ως μέρους του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων, βασίζεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Ο κανονισμός περί δημιουργίας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας βασίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 1, το άρθρο 84 και το άρθρο 87 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Το άρθρο 317 της ΣΛΕΕ παρέχει τη νομική βάση για την κοινή δέσμη κανόνων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Το άρθρο 322 της ΣΛΕΕ καθορίζει το πεδίο εφαρμογής και τις διαδικασίες για την κατάρτισή του.

Η επικουρικότητα και η αναλογικότητα των επιμέρους ανωτέρω ταμείων περιλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση για κάθε ταμείο. Ωστόσο, ο ΚΚΔ προβλέπει περαιτέρω τα εξής:

·στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας, την προώθηση της επιμερισμένης διαχείρισης ― στον βαθμό που η διαχείριση των προγραμμάτων δεν γίνεται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αντίθετα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.

·στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, την ενοποίηση και την εναρμόνιση κανόνων (και, ως εκ τούτου, τη μείωση της επιβάρυνσης για τα ενδιαφερόμενα μέρη).

Το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη, και αυτό λαμβάνεται υπόψη στον παρόντα κανονισμό.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Τα διάφορα Ταμεία διαθέτουν τις δικές τους αξιολογήσεις και πολλά από τα πορίσματα είναι καταλληλότερα για τους δικούς τους ειδικούς κανονισμούς. Παρακάτω παρατίθενται τα κυριότερα πορίσματα που ισχύουν ως προς τον ΚΚΔ.

1. Απλούστευση: ανάγκη για μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης. Αυτό ήταν βασικό και επανειλημμένο πόρισμα της αξιολόγησης όλων των ταμείων:

·Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικού ελέγχου ήταν υπερβολικά περίπλοκα. Αυτό αποτελούσε πηγή διοικητικής αβεβαιότητας και καθυστερήσεων κατά την υλοποίηση. Η περιπλοκότητα αποτέλεσε ιδιαίτερο πρόβλημα στις χώρες της ΕΕ-15, όπου η χρηματοδότηση ήταν σχετικά μικρότερη, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη για αναλογικότητα.

·Από την αξιολόγηση του ΕΚΤ διαπιστώθηκε ότι το χρηματοδοτικό τοπίο (ήτοι το εύρος και ο συνδυασμός μέσων) και η διαδικασία υλοποίησης πρέπει να απλουστευθούν.

·Από την αξιολόγηση του ΕΤΘΑ διαπιστώθηκε επίσης ότι η διοικητική επιβάρυνση είναι υπερβολικά υψηλή. Στο στάδιο της υποβολής της αίτησης λειτούργησε ως αντικίνητρο για την υποβολή αίτησης για στήριξη. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα ορισμένων έργων φαίνεται να έχει δημιουργήσει αντικίνητρα για τους δυνητικούς δικαιούχους, ιδίως σε περιπτώσεις που εμπλεκόταν μεγάλο δίκτυο εταίρων.

·Από τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις για τις σχετικές συνιστώσες των ΤΑΜΕ, ΜΔΣΘ και ΤΕΑ διαπιστώθηκε, επίσης, η ανάγκη για απλούστευση. Μια συγκεκριμένη σύσταση ήταν η χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους.

Το ζήτημα αυτό λαμβάνεται υπόψη σε όλον τον ΚΚΔ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τίτλος V (π.χ. απλουστευμένες επιλογές κόστους, πληρωμές που βασίζονται σε όρους, κατάργηση των ειδικών κανόνων για μεγάλα έργα και επενδύσεις που παράγουν έσοδα) και ο τίτλος VI (απλουστευμένος και αναλογικότερος έλεγχος και λογιστικός έλεγχος).

2. Η ανάγκη για ευελιξία για την αντιμετώπιση αναδυόμενων αναγκών:

·Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής διαπιστώθηκε ότι η προσαρμογή των προγραμμάτων στην οικονομική κρίση ήταν μία από τις επιτυχίες της περιόδου 2007-2013 και θα πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω.

·Η εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΚΤ κατονόμασε την ευελιξία ως ένα από τα βασικά σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

·Οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις των προκατόχων του ΤΑΜΕ, του ΜΔΣΘ και του ΤΕΑ καταδεικνύουν ότι τα ταμεία αυτά ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις κρίσεις σε σχέση με τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Ωστόσο, απαιτούνται πιο ευέλικτοι μηχανισμοί για τη χορήγηση χρηματοδότησης.

Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται στον τίτλο ΙΙΙ (που παρέχει τη δυνατότητα σχετικά μικρών μεταφορών πιστώσεων χωρίς την ανάγκη τροποποίησης του προγράμματος) και II (τα κονδύλια του προγράμματος καθορίζονται για τα πρώτα 5 χρόνια, και, στη συνέχεια, τα τελευταία 2 έτη καθορίζονται βάσει επανεξέτασης), ενώ συμπληρωματικοί κανόνες για το ΤΑΜΕ, το ΜΔΣΘ και το ΤΕΑ ορίζονται στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς. Επιπλέον, η δυνατότητα χρήσης του μηχανισμού εγγυήσεων InvestEU αυξάνει την ευελιξία για τα κράτη μέλη.

3. Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα (ΧΜ):

·Από την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής διαπιστώθηκε ότι τα ΧΜ έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν ένα πιο αποδοτικό μέσο χρηματοδότησης επενδύσεων σε ορισμένους τομείς πολιτικής, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση, ενώ η εξάπλωση της χρήσης τους αποτελεί πρόκληση.

·Από την ενδιάμεση αξιολόγηση του EaSI διαπιστώθηκε ότι διαφορετικοί κανόνες δυσχεραίνουν την αξιοποίηση της συμπληρωματικότητας των ταμείων. Η αξιολόγηση συνέστησε τον εξορθολογισμό και την ευθυγράμμιση των κανόνων των ΧΜ.

Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται στον τίτλο V, με τον οποίο απλουστεύεται η υλοποίηση των ΧΜ με την ευθυγράμμιση πολλών από τις διατάξεις με εκείνες για τις επιχορηγήσεις.

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Η Επιτροπή πραγματοποίησε τις ακόλουθες δημόσιες διαβουλεύσεις:

·Τα ταμεία της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής συνοχής (10 Ιανουαρίου 2018 έως 9 Μαρτίου 2018)

·Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΕΤΘΑ (Φεβρουάριος - Μάιος 2016).

·Τα ταμεία της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης (10 Ιανουαρίου 2018 έως 9 Μαρτίου 2018)

·Τα ταμεία της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας (10 Ιανουαρίου 2018 έως 9 Μαρτίου 2018)

Στις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη θίχτηκαν παρόμοια θέματα με τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις — το κύριο συμπέρασμα όσον αφορά τη συνάφεια του ΚΚΔ είναι η απλούστευση (ιδίως σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες λογιστικού και άλλου ελέγχου), ακολουθούμενη από την ευελιξία:

·Στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχετικά με την πολιτική συνοχής, τα ενδιαφερόμενα μέρη έκριναν ότι οι πολύπλοκες διαδικασίες αποτελούν με μεγάλη διαφορά το βασικό εμπόδιο για την επιτυχία, ακολουθούμενες από τις μεγάλες απαιτήσεις λογιστικών και λοιπών ελέγχων, την έλλειψη ευελιξίας, τις δυσκολίες όσον αφορά τη διασφάλιση χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.

·Όσον αφορά το ΕΤΘΑ, οι πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες θεωρούνται το μεγαλύτερο μειονέκτημα και πολλοί φορείς ζητούν ριζική απλούστευση και ευελιξία. Η λογική παρέμβασης θεωρείται υπερβολικά αυστηρή, καθώς δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες.

·Στις διαβουλεύσεις στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας, οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ένθερμα απλούστερες διαδικασίες και μεγαλύτερη ευελιξία (ιδίως σε σχέση με την ικανότητα αντιμετώπισης των κρίσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη μετανάστευση).

Οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνονται υπόψη στα διάφορα μέτρα απλοποίησης που περιλαμβάνονται στον ΚΚΔ (βλ. κατωτέρω).

Δαπάνες εμπειρογνωμοσύνης και διοικητικές δαπάνες

Σε ό,τι αφορά την εμπειρογνωμοσύνη, συγκλήθηκε «ομάδα υψηλού επιπέδου» εμπειρογνωμόνων για να συζητήσει την απλούστευση της πολιτικής συνοχής. Η ομάδα αυτή κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα 5 :

·Ευθυγράμμιση των κανόνων μεταξύ των Tαμείων της ΕΕ. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται εν μέρει από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

·Λιγότεροι, σαφέστεροι, συντομότεροι κανόνες. Όπως επισημαίνεται ανωτέρω, ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει πολυάριθμες απλουστεύσεις.

·Πραγματική επικουρικότητα και αναλογικότητα: στήριξη στα εθνικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και τις εθνικές διαδικασίες σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται στον τίτλο VI (βλ. κατωτέρω).

·Σταθερό αλλά ευέλικτο πλαίσιο: δεν χρειάζεται εκ νέου ορισμός θεσμικών φορέων για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Τα προγράμματα θα πρέπει επίσης να τροποποιούνται ευκολότερα. Το ζήτημα αυτό εξετάζεται στους τίτλους VI και ΙΙΙ (βλ. κατωτέρω).

·Αρχή του ενιαίου λογιστικού ελέγχου: επέκταση της αρχής του ενιαίου λογιστικού ελέγχου. Το ζήτημα αυτό εξετάζεται στον τίτλο VI.

Πράγματι, υπάρχουν στοιχεία για σημαντικές διοικητικές δαπάνες που σχετίζονται με το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, οι οποίες σε πρόσφατη μελέτη 6 εκτιμώνται σε 3 % του μέσου κόστους των προγραμμάτων για το ΕΤΠΑ και 2,2 % για το Ταμείο Συνοχής. Η διοικητική επιβάρυνση για τους δικαιούχους (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ) είναι υψηλότερη.

Πολλές από τις απλουστεύσεις στον ΚΚΔ είναι δύσκολο να αποτιμηθούν χρηματικά εκ των προτέρων, αλλά η μελέτη κατέληξε στις ακόλουθες εκτιμήσεις.

·Η πιο εκτεταμένη χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους (ή πληρωμών που βασίζονται σε όρους) για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις συνολικές διοικητικές δαπάνες — κατά 20-25 % εάν οι επιλογές αυτές εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς.

·Η πιο αναλογική προσέγγιση όσον αφορά τους ελέγχους και τους λογιστικούς ελέγχους θα συνεπάγεται σημαντική μείωση του αριθμού των επαληθεύσεων και του ελεγκτικού φόρτου για «χαμηλού κινδύνου» προγράμματα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις συνολικές διοικητικές δαπάνες του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής κατά 2-3 % και κατά πολύ μεγαλύτερο ποσό τις δαπάνες για προγράμματα που επηρεάζονται.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Ο κανονισμός κοινών διατάξεων δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτίμησης επιπτώσεων, καθώς θεσπίζει κοινούς κανόνες και έναν μηχανισμό για την επίτευξη των στόχων άλλων πολιτικών. Τα σχετικά ταμεία συνοδεύονται το καθένα από τις δικές του εκτιμήσεις επιπτώσεων.

Ηλεκτρονική συνοχή και ανταλλαγή δεδομένων

Για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020, εξαιρουμένων των προκατόχων του ΤΑΜΕ, του ΜΔΣΘ και του ΤΕΑ, υπήρχε απαίτηση θέσπισης συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών καθώς και μεταξύ των διάφορων αρχών του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Ο παρών κανονισμός βασίζεται σε αυτό και αναπτύσσει περαιτέρω ορισμένες πτυχές όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων. Όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της προόδου κατά την υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων των προγραμμάτων, θα διαβιβάζονται πλέον ηλεκτρονικά και κάθε δύο μήνες στην Επιτροπή, το οποίο σημαίνει ότι η πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων θα επικαιροποιείται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Δεδομένα δικαιούχων και πράξεων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή σε ειδικό ιστότοπο τον οποίο διαχειρίζεται η διαχειριστική αρχή. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλίζεται μεγαλύτερη προβολή των επιτευγμάτων και θα βελτιωθεί η επικοινωνία.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Με τη θέσπιση ενός αναγκαίου πρόσφορου όρου για τη διασφάλιση της τήρησης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, ο παρών κανονισμός θα έχει θετικό αντίκτυπο στον σεβασμό και την προστασία όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διαχείριση και των επτά ταμείων.

Ο σεβασμός του κράτους δικαίου καλύπτεται σε αυτοτελή κανονισμό βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση της Επιτροπής για ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει ποσό 330 δισ. EUR για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή για την περίοδο 2021-2027.

Κονδύλια για το ΕΤΠΑ, το ΤΣ και το ΕΚΤ+ σε εκατ. κατά την περίοδο 2021-27

Σύνολο πολιτικής για τη συνοχή

330 624 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

200 629

·Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη

190 752

·Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

8 430

·Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και αραιοκατοικημένες περιοχές

1 447

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

41 349

·εκ των οποίων συνεισφορά στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» Μεταφορές

10 000

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (1)

88 646

(1) Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει το ποσό για την υγεία, την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (1 042 εκατ. EUR ).

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι τομείς του δημοσιονομικού πλαισίου που καλύπτονται από τον ΚΚΔ. Η πρόταση της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση του ΕΤΘΑ, του ΤΑΜΕ, του ΜΔΣΘ και του ΤΕΑ θα περιληφθεί στον ειδικό για κάθε Ταμείο κανονισμό.

5.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Οι κύριοι στόχοι της αρχιτεκτονικής και των διατάξεων του προτεινόμενου ΚΚΔ είναι οι εξής:

1.Σημαντική μείωση της περιττής διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους και τους φορείς διαχείρισης, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο βεβαιότητας όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα. Αυτή είναι η βασική κατευθυντήρια αρχή της μεταρρύθμισης και περιλαμβάνει πολλές απλουστεύσεις και ευθυγραμμίσεις των κανονισμών — αλλά, ιδίως, από πλευράς

i.επέκτασης των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου (και άλλων μέτρων που διευκολύνουν την έναρξη του προγράμματος) και ενισχυμένων αναλογικών ρυθμίσεων για στήριξη στα εθνικά συστήματα. Ευρύτερη χρήση «αναλογικών ρυθμίσεων», όπου τα προγράμματα χαμηλότερου κινδύνου μπορούν να βασίζονται περισσότερο σε εθνικά συστήματα.

ii.χρήσης απλουστευμένων επιλογών κόστους και πληρωμών που βασίζονται σε όρους.

iii.χρηματοδοτικών μέσων.

2.Αύξηση της ευελιξίας για την προσαρμογή των στόχων και των πόρων των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές των περιστάσεων, καθώς και τις εθελοντικές συνεισφορές σε μέσα που τελούν υπό άμεση διαχείριση σε επίπεδο ΕΕ.

3.Καλύτερη ευθυγράμμιση των προγραμμάτων με τις προτεραιότητες της ΕΕ και αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους. Αυτό περιλαμβάνει τα εξής:

i.Ευθυγράμμιση της λογικής της παρέμβασης και της υποβολής εκθέσεων με τους τομείς του ΠΔΠ και αύξηση των απαιτήσεων συγκέντρωσης σε τομείς προτεραιότητας.

ii.Διαμόρφωση στενότερων δεσμών με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

iii.Καθορισμός πιο ουσιαστικών αναγκαίων πρόσφορων όρων που πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης.

Τίτλος I: Στόχοι και γενική στήριξη

Ο ΚΚΔ συγκεντρώνει επτά ευρωπαϊκά Tαμεία που εκτελούνται μέσω επιμερισμένης διαχείρισης. Στόχος είναι η δημιουργία κοινής δέσμης απλουστευμένων και ενοποιημένων κανόνων, με μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τις αρχές και τους δικαιούχους.

Εδώ τίθεται η βάση για να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιμερισμένη διαχείριση και την εταιρική σχέση, η οποία διατρέχει όλους τους κανονισμούς. Το άρθρο 5 παρέχει τη βάση για την επιμερισμένη διαχείριση και το άρθρο 6 παρέχει τη βάση για την εταιρική σχέση με τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις αρχές αστικών περιοχών και τις δημόσιες αρχές, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και τους οργανισμούς που προωθούν την κοινωνική ένταξη, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 ορίζει έναν περισσότερο φιλόδοξο στόχο για την ενσωμάτωση δράσεων για το κλίμα σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, με στόχο τουλάχιστον το 25% των δαπανών της ΕΕ να κατευθύνεται σε κλιματικούς στόχους. Η συμβολή του παρόντος προγράμματος στην επίτευξη του γενικού αυτού στόχου θα παρακολουθείται μέσω ενός συστήματος δεικτών του κλίματος με το κατάλληλο επίπεδο επιμερισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ακριβέστερων μεθοδολογιών, εφόσον είναι διαθέσιμες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρουσιάζει σε ετήσια βάση τις πληροφορίες όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδίου προϋπολογισμού.

Για να υποστηριχθεί η πλήρης χρήση του δυναμικού του προγράμματος να συμβάλλει στους κλιματικούς στόχους, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να εντοπίσει σχετικές δράσεις μέσω των διαδικασιών κατάρτισης, υλοποίησης, επανεξέτασης και αξιολόγησης των προγραμμάτων.

ΤΙΤΛΟΣ II: Στρατηγική προσέγγιση

Έντεκα θεματικοί στόχοι που χρησιμοποιήθηκαν την περίοδο 2014-2020 απλουστεύτηκαν σε πέντε σαφείς στόχους πολιτικής στον εν λόγω κανονισμό:

1.Μια εξυπνότερη Ευρώπη — καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός.

2.Μια πιο «πράσινη» Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

3.Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη — κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις ΤΠΕ.

4.Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

5.Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της — βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες.

Επιπλέον, οι στόχοι πολιτικής του ΤΑΜΕ, του ΜΔΣΘ και του ΤΕΑ ορίζονται στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς.

Η απλούστευση αυτή επιτρέπει συνέργειες και ευελιξία μεταξύ των διαφόρων αξόνων στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου στόχου, εξαλείφοντας τις τεχνητές διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων πολιτικών που συμβάλλουν στην επίτευξη του ίδιου στόχου. Θέτει επίσης τη βάση της θεματικής συγκέντρωσης για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.

Οι «εκ των προτέρων αιρεσιμότητες» της περιόδου 2014-2020 αντικαθίστανται από «αναγκαίους πρόσφορους όρους». Αυτοί θα είναι λιγότεροι, πιο εστιασμένοι στους στόχους του σχετικού ταμείου και — σε αντίθεση με την περίοδο 2014-2020 — θα εποπτεύονται και θα εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Η αρχή θα ενισχυθεί: Τα κράτη μέλη δεν θα είναι σε θέση να δηλώνουν δαπάνες που σχετίζονται με ειδικούς στόχους μέχρι την πλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται ότι όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα συνάδουν με το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ.

Για να αξιοποιηθούν οι καλές πρακτικές προσανατολισμού στις επιδόσεις, προτείνεται να διατηρηθεί το πλαίσιο επιδόσεων με ορθολογικό και σαφή τρόπο. Οι όροι που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο διατηρούνται ομοίως, αλλά σε απλουστευμένη μορφή. Ειδικότερα, οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις (CSR) θα λαμβάνονται υπόψη στον προγραμματισμό σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις: κατά την έναρξη του προγραμματισμού και κατά την ενδιάμεση επανεξέταση.

Διατηρούνται τα μέτρα για την προώθηση της χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης. Ωστόσο, οι αναστολές θα συνδέονται μόνο με αναλήψεις υποχρεώσεων και όχι με πληρωμές, προκειμένου να αποφευχθεί η επιδείνωση της οικονομικής κρίσης.

Ο ΚΚΔ δημιουργεί ευελιξία για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής. Αρχικά θα προγραμματιστούν μόνο τα πρώτα 5 έτη. Τα κονδύλια για τα τελευταία 2 έτη θα αποφασιστούν με βάση μια ουσιαστική και διεξοδική ενδιάμεση επανεξέταση που θα οδηγήσει στον αντίστοιχο αναπρογραμματισμό το 2025. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης θα εξεταστούν οι αρχικές προτεραιότητες και στόχοι των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων μέχρι τα τέλη του 2024· αλλαγές στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση· νέες προκλήσεις που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην έννοια του πλαισίου επιδόσεων και του αποθεματικού επιδόσεων και ενισχύει περαιτέρω την πτυχή των επιδόσεων της πολιτικής, μεταξύ άλλων μέσω αναπρογραμματισμού. Ωστόσο, το αποθεματικό επιδόσεων καταργείται.

Οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων μέσων της ΕΕ θα ενθαρρυνθούν μέσω της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού, η οποία θα προσδιορίζει κοινούς στόχους και κοινούς τομείς για δραστηριότητες μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων, π.χ. με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)· το Ορίζων Ευρώπη· τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ)· το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (ΨΕ)· το πρόγραμμα Erasmus+· το ταμείο InvestEU· το πρόγραμμα LIFE· το Erasmus+ και με το εξωτερικό μέσο.

Τίτλος ΙΙΙ: Προγραμματισμός

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων θα είναι πιο ορθολογικό και στρατηγικό. Για να εναρμονιστούν και να επιταχυνθούν η διαδικασία προγραμματισμού και η υλοποίηση στην αρχή της περιόδου, επισυνάπτονται στον παρόντα κανονισμό ένα κοινό υπόδειγμα προγράμματος για τα προγράμματα του ΕΤΠΑ, του Ταμείου Συνοχής, του ΕΚΤ+ και του ΕΤΘΑ, και ένα ξεχωριστό υπόδειγμα για το ΤΑΜΕ, το ΜΔΣΘ και το ΤΕΑ. Για να καταστεί ο προγραμματισμός πιο ευέλικτος, θα υπάρξει 5 % ανώτατο όριο σε επίπεδο προτεραιότητας, κάτω από το οποίο θα είναι δυνατή η προσαρμογή της κατανομής των κονδυλίων του προγράμματος χωρίς να απαιτείται επίσημη τροποποίηση του προγράμματος.

Για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες προκλήσεις σε υποπεριφερειακό και τοπικό επίπεδο, ο ΚΚΔ θεσπίζει μια απλουστευμένη προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ορισμού ενός επικεφαλής ταμείου για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους). Ο ΚΚΔ εναρμονίζει επίσης την προσέγγιση των λοιπών εδαφικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων.

Ο ΚΚΔ περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που καθιστούν δυνατή την εκούσια μεταβίβαση πόρων προς τα πέντε σκέλη πολιτικής των μέσων του InvestEU ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί εγγυητικός μηχανισμός του προϋπολογισμού σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να ζητήσουν τη μεταβίβαση έως και 5 % χρηματοδοτικών κονδυλίων του προγράμματος από οποιοδήποτε ταμείο προς οποιοδήποτε άλλο ταμείο υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης ή προς οποιοδήποτε μέσο υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης. Αυτό αναμένεται να διευκολύνει την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί για τα προγράμματα κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους.

Η προσέγγιση για την τεχνική βοήθεια των κρατών μελών έχει απλουστευθεί. Θεσπίζεται μηχανισμός κατ’ αποκοπήν συντελεστών που επιτρέπει την αύξηση κάθε ενδιάμεσης πληρωμής κατά ποσοστό μεταξύ 2,5 % και 6 %, ανάλογα με το ταμείο και, συνεπώς, συνδέει την καταβολή της τεχνικής βοήθειας της ΕΕ με την πρόοδο της υλοποίησης. Επιπλέον, οι δράσεις δημιουργίας διοικητικών ικανοτήτων μπορούν να συνεχιστούν υπό μορφή πληρωμών που βασίζονται σε όρους.

Τίτλος IV: Παρακολούθηση, αξιολόγηση, πληροφόρηση και επικοινωνία

Τα ηλεκτρονικά δεδομένα καθιστούν δυνατό τον συνδυασμό της απλοποίησης με τη διαφάνεια. Για την περίοδο 2014-2020, εξαιρουμένων των προκατόχων του ΤΑΜΕ, του ΜΔΣΘ και του ΤΕΑ, υπήρχε απαίτηση θέσπισης συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών καθώς και μεταξύ των διάφορων αρχών του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Ο παρών κανονισμός βασίζεται σε αυτό και αναπτύσσει περαιτέρω ορισμένες πτυχές όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων. Όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της προόδου κατά την υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων των προγραμμάτων, θα διαβιβάζονται πλέον ηλεκτρονικά και κάθε δύο μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι η πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων θα επικαιροποιείται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Προτείνεται να δοθεί σημαντικότερος ρόλος στις επιτροπές παρακολούθησης για την εποπτεία των επιδόσεων των προγραμμάτων και όλων των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Για λόγους διαφάνειας, τα έγγραφα που υποβάλλονται στις επιτροπές παρακολούθησης θα πρέπει να είναι δημοσίως διαθέσιμα.

Για όλα τα ταμεία, η ετήσια επανεξέταση των επιδόσεων θα αποτελεί ευκαιρία για διάλογο πολιτικής σχετικά με βασικά ζητήματα όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος και τις επιδόσεις. Η συχνή διαβίβαση δεδομένων καθιστά δυνατή την απλούστευση της διαδικασίας επανεξέτασης των επιδόσεων. Για τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή, αυτό καθιστά δυνατή την εξάλειψη του εγγράφου της ετήσιας έκθεσης — η ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης θα βασίζεται στα τελευταία αποτελέσματα και σε περιορισμένο σύνολο ποιοτικών πληροφοριών που θα υποβάλλονται.

Ενισχύονται οι αρμοδιότητες αμφοτέρων των αρχών του προγράμματος και των δικαιούχων όσον αφορά την προβολή και την επικοινωνία. Οι απαιτήσεις για κοινή επικοινωνία, διαφάνεια και προβολή διασφαλίζουν πιο συνεκτικές, αποτελεσματικές και αποδοτικές δράσεις επικοινωνίας.

Οι αξιολογήσεις θα διενεργούνται σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της Διοργανικής Συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016 7 , με την οποία τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαίωσαν ότι οι αξιολογήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και πολιτικής θα πρέπει να αποτελούν τη βάση των εκτιμήσεων επιπτώσεων για τις επιλογές περαιτέρω δράσης. Στις αξιολογήσεις θα εκτιμηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος επί τόπου με βάση τους δείκτες και τους στόχους του προγράμματος και μια λεπτομερή ανάλυση του βαθμού στον οποίο το πρόγραμμα είναι συναφές, αποτελεσματικό, αποδοτικό, προσφέρει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και είναι συνεκτικό με άλλες πολιτικές της ΕΕ. Οι αξιολογήσεις θα περιλαμβάνουν διδάγματα, προβληματισμούς και ευκαιρίες για την περαιτέρω βελτίωση των δράσεων και του αντικτύπου τους.

Τίτλος V: Χρηματοδοτική στήριξη

Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, με τον ΚΚΔ συστηματοποιείται και αυξάνεται η χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους, ήτοι κατ’ αποκοπή επιστροφή των δαπανών, τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους ή κατ’ αποκοπή ποσά. Για να μπορούν οι εν λόγω επιλογές να εφαρμόζονται ευκολότερα, με τον ΚΚΔ απλοποιούνται οι κανόνες και οι μέθοδοι υπολογισμού, και παρέχονται πιο έτοιμες προς χρήση λύσεις που βασίζονται στην πρόταση της Επιτροπής «Omnibus» 8 .

Η επιλογή πληρωμών που βασίζονται σε όρους θα συμβάλει επίσης στον προσανατολισμό στις επιδόσεις, επιτρέποντας πληρωμές με βάση τις επιτευχθείσες και επαληθευμένες επιδόσεις.

Τα χρηματοδοτικά μέσα θα αποτελέσουν έναν καίριας σημασίας μηχανισμό υλοποίησης για τις επενδύσεις της περιόδου 2021-2027 για την παραγωγή εσόδων ή την εξοικονόμηση δαπανών· οι διατάξεις για τη χρήση τους έχουν εξορθολογιστεί και επικαιροποιηθεί ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη και ευκολότερη υλοποίηση καθώς και την ταχύτερη δημιουργία:

·Τα χρηματοδοτικά μέσα θα ενσωματωθούν καλύτερα στη διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης από την αρχή και η εκ των προτέρων αξιολόγηση θα εξορθολογιστεί αναλόγως·

·Οι διαχειριστικές αρχές θα έχουν τις ίδιες βασικές ευέλικτες επιλογές υλοποίησης —διαχείριση υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής ή άμεση διαχείριση από τη διαχειριστική αρχή, αλλά οι σχετικοί όροι έχουν απλουστευθεί·

·Ο συνδυασμός των πόρων της ΕΕ θα καταστεί δυνατός στο πλαίσιο μίας δέσμης κανόνων· δεν θα υφίσταται πλέον πολλαπλασιασμός των διαφόρων κανόνων που εφαρμόζονται σε παρόμοιες καταστάσεις·

·Προτείνεται ευελιξία για τον συνδυασμό επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά μέσα·

·Οι κανόνες επιλεξιμότητας διασαφηνίζονται και οι κανόνες για τις δαπάνες και τις αμοιβές διαχείρισης απλουστεύονται, ενώ παραμένουν παράλληλα προσανατολισμένοι στις επιδόσεις, ώστε να ενθαρρύνεται η αποτελεσματική διαχείριση·

·Οι κανόνες σχετικά με τις πληρωμές έχουν απλουστευθεί σημαντικά, ενώ διατηρείται παράλληλα η καθοριστικής σημασίας σχέση μεταξύ πληρωμών στα χρηματοδοτικά μέσα και των αντίστοιχων εκταμιεύσεων προς τελικούς αποδέκτες·

·Οι επανεισροές και η ανακύκλωση κονδυλίων κωδικοποιούνται με απλό τρόπο, ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλότερη ροή από τη μια περίοδο στην επόμενη.

·Δεν θα υπάρξει πρόσθετη χωριστή υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα, καθώς αυτά έχουν ενσωματωθεί στο ίδιο σύστημα υποβολής εκθέσεων, όπως όλες οι άλλες μορφές χρηματοδότησης.

Περαιτέρω απλουστεύσεις περιλαμβάνουν:

·Ο συνδυασμός διαφόρων ταμείων ―και χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων— κωδικοποιείται σε απλούς κανόνες.

·Δεν θα υπάρχουν πλέον ειδικοί κανόνες για τις επενδύσεις που παράγουν έσοδα.

·Δεν θα υπάρχει πλέον διαδικασία μεγάλου έργου (αντ’ αυτού, τα στρατηγικά έργα θα παρακολουθούνται από την επιτροπή παρακολούθησης).

·Η χρηματοδότηση θα απλουστευθεί, για παράδειγμα μέσω της προσέγγισης της σφραγίδας αριστείας.

Για την αποφυγή άσκοπων ανταγωνισμών για επιδοτήσεις ενισχύονται οι διατάξεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων.

Τίτλος VI: Διαχείριση και έλεγχος

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες των διαφόρων φορέων του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου καθορίζονται με σαφέστερο τρόπο. Δεν υπάρχει απαίτηση για την ανάληψη διαδικασίας καθορισμού· οι διατάξεις προάγουν την επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων και απλούστερους κανόνες για τον εντοπισμό νέων φορέων.

Οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας θα συμβάλουν στο να διασφαλίζεται ότι γίνονται δεκτές για στήριξη μόνο ποιοτικές πράξεις, που έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στους συμφωνημένους στόχους με την καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους. Προτείνεται επίσης να ελέγχεται συστηματικά κατά πόσον η πράξη είναι οικονομικά βιώσιμη και αν ο περιβαλλοντικός έλεγχος βασίστηκε στις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις.

Ο αριθμός των ελέγχων και των λογιστικών ελέγχων θα μειωθεί σημαντικά. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τις αρχές προγραμμάτων και τους δικαιούχους. Εκτός από τις διατάξεις των προηγούμενων τίτλων που μειώνουν την επιβάρυνση του λογιστικού ελέγχου, ο τίτλος αυτός μειώνει περαιτέρω την επιβάρυνση με:

·Επέκταση της αρχής του ενιαίου λογιστικού ελέγχου·

·Λιγότερους ελέγχους·

·Για προγράμματα με χαμηλό ποσοστό σφαλμάτων, ενισχυμένη αναλογική προσέγγιση με βάση ένα λειτουργικό εθνικό σύστημα με ελάχιστες ρυθμίσεις λογιστικού ελέγχου για σκοπούς διασφάλισης.

Προτάσεις έργων που έχουν λάβει σφραγίδα αριστείας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» δεν θα χρειαστεί να περάσουν από άλλη διαδικασία υποβολής αίτησης και επιλογής, εάν αυτό συνάδει με το πρόγραμμα της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Το γεγονός αυτό μειώνει την επιβάρυνση, τόσο για τους διαχειριστές όσο και για τους δικαιούχους. Ομοίως, η εν λόγω προσέγγιση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως το LIFE + ή το Erasmus +.

Τίτλος VII — Δημοσιονομική διαχείριση, υποβολή και εξέταση των λογαριασμών και δημοσιονομικές διορθώσεις

Το σύστημα των ετήσιων λογαριασμών διατηρείται, συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης του 10 % των ποσών που δηλώθηκαν στο πλαίσιο των ενδιάμεσων πληρωμών. Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμών θα ακολουθεί τακτικό χρονοδιάγραμμα και θα λαμβάνει χώρα τέσσερις φορές το χρόνο. Για μηδενικούς λογαριασμούς δεν θα απαιτείται αντίστοιχη διαδικασία.

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει επίσης κανόνες αποδέσμευσης. Καθώς η απλούστευση θα διευκολύνει τα προγράμματα να μειώσουν τις καθυστερήσεις και για την προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης καθώς και την έγκαιρη υλοποίηση, ο ΚΚΔ περιέχει έναν κανόνα «ν + 2». Για τον ίδιο λόγο, το ύψος της προχρηματοδότησης μειώνεται σε ετήσια πληρωμή της τάξης του 0,5 % με βάση τη συνολική στήριξη από τα Tαμεία. Στο πλαίσιο αυτό, για να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση των ετήσιων ρυθμίσεων προχρηματοδότησης της περιόδου 2014-2020 για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ.

Τίτλος VIII ― Χρηματοδοτικό πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει χρηματοδοτικά κονδύλια και συγχρηματοδότηση με βάση τις κατηγορίες περιφερειών και έχει εφαρμογή στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής.

Ο ΚΚΔ επαναφέρει επίσης τα ποσοστά συγχρηματοδότησης για τα εν λόγω τρία Tαμεία στα επίπεδα προ της οικονομικής κρίσης. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της ΕΕ αυξήθηκαν για τα εν λόγω τρία Tαμεία κατά την περίοδο 2007-2013. Αυτό αποτέλεσε απάντηση στην οικονομική κρίση, για να διατηρηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε καιρούς στενότητας των δημοσιονομικών προϋπολογισμών. Τα υψηλά ποσοστά συγχρηματοδότησης της ΕΕ δεν είναι πλέον αναγκαία, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά προάγουν το αίσθημα «συνευθύνης». Τα χαμηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης της ΕΕ αυξάνουν επίσης τον συνολικό προϋπολογισμό για την πολιτική συνοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνεισφορές. Αυτό προσθέτει επίσης στη χρηματοοικονομική ευελιξία που έχουν τα κράτη μέλη, καθώς τα ποσοστά συγχρηματοδότησης σε επίπεδο προγράμματος και σε επίπεδο προτεραιοτήτων θα μπορούν να καθορίζονται με μεγαλύτερη ευελιξία.

Τίτλος ΙΧ ― Ανάθεση αρμοδιοτήτων, διατάξεις υλοποίησης, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη έναρξη υλοποίησης κατά την επόμενη περίοδο, όλες τις αναγκαίες νομοθετικές διατάξεις θα περιληφθούν στη νομοθετική δέσμη (είτε στον ΚΚΔ είτε στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς).

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εξουσιοδοτήσεων μειώνεται σημαντικά και περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν. Αυτό θα αποτρέψει ενδεχόμενες καθυστερήσεις κατά την κατάρτιση και την έκδοση παράγωγης νομοθεσίας. Εξασφαλίζει επίσης εσωτερική συνοχή των νομοθετικών διατάξεων και την προβλεψιμότητα για τους ενδιαφερόμενους φορείς καθώς όλοι οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ θα βρίσκονται σε ένα σημείο.

Εισάγονται προϋποθέσεις για τις πράξεις που υπόκεινται σε σταδιακή υλοποίηση, ώστε να παρέχεται σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου σχετικά με τις περιστάσεις υπό τις οποίες γίνεται δεκτή η σταδιακή υλοποίηση.

2018/0196 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 177, το άρθρο 322 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 349,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 9 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών 10 ,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 11 ,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η Ένωση πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων, και ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές στις οποίες συντελείται βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα. Το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση στηρίζει την υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δράση που αναλαμβάνει μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων τμήμα Προσανατολισμού, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων μέσων. Το άρθρο 322 της ΣΛΕΕ παρέχει τη βάση για τη θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων που καθορίζουν τις πρακτικές λεπτομέρειες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρουσίασης και ελέγχου των λογαριασμών, καθώς και για τους ελέγχους που αφορούν την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων.

(2)Με σκοπό την περαιτέρω διαμόρφωση μιας συντονισμένης και εναρμονισμένης εκτέλεσης των Tαμείων της ΕΕ τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ»), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ («ΕΚΤ+»), του Ταμείου Συνοχής, των μέτρων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας («ΕΤΘΑ»), του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης («ΤΑΜΕ»), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας («ΤΕΑ») και του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων («ΜΔΣΘ»), θα πρέπει να θεσπιστούν δημοσιονομικοί κανόνες, βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ, για όλα αυτά τα Ταμεία («τα Ταμεία») οι οποίοι να προσδιορίζουν σαφώς το πεδίο εφαρμογής των διαφόρων διατάξεων. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινές διατάξεις βάσει του άρθρου 177 της ΣΛΕΕ, οι οποίες θα καλύπτουν ειδικούς κανόνες πολιτικής για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ.

(3)Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κάθε Ταμείου, θα πρέπει να θεσπιστούν, με χωριστούς κανονισμούς («ειδικοί για κάθε Ταμείο κανονισμοί») και για τη συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ειδικοί κανόνες που θα εφαρμόζονται για το εκάστοτε Ταμείο και για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ.

(4)Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες θα πρέπει να ωφελούνται από ειδικά μέτρα και από πρόσθετη χρηματοδότηση δυνάμει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.

(5)Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα Ταμεία δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.

(6)Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων, έμμεσης διαχείρισης και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ανεπαρκειών όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

(7)Όταν προβλέπεται προθεσμία να προβεί η Επιτροπή σε κάποια ενέργεια προς τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο. Στις περιπτώσεις που τα υποβληθέντα από τα κράτη μέλη στοιχεία είναι ελλιπή ή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των ειδικών για κάθε Ταμείο κανονισμών, γεγονός που δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να αναλάβει δράση βάσει ολοκληρωμένης πληροφόρησης, η προθεσμία θα πρέπει να αναστέλλεται έως ότου τα κράτη μέλη συμμορφωθούν με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

(8)Προκειμένου να συμβάλουν στις προτεραιότητες της Ένωσης, τα Ταμεία θα πρέπει να εστιάσουν τη στήριξή τους σε περιορισμένο αριθμό στόχων πολιτικής σύμφωνα με τις ειδικές για κάθε Ταμείο αποστολές βάσει των στόχων τους που απορρέουν από τη Συνθήκη. Οι στόχοι πολιτικής για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ θα πρέπει να καθορίζονται στους αντίστοιχους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς.

(9)Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και τη δέσμευσή της όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τα Ταμεία θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου βάσει του οποίου το 25 % των δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται για τη στήριξη κλιματικών στόχων.

(10)Το μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθεται στα Ταμεία θα πρέπει να εκτελείται από την Επιτροπή βάσει επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [αριθμός του νέου δημοσιονομικού κανονισμού] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 12 (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»). Συνεπώς, κατά την εκτέλεση των Ταμείων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις αρχές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, όπως η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η διαφάνεια και η μη εφαρμογή διακρίσεων.

(11)Η αρχή της εταιρικής σχέσης αποτελεί βασικό στοιχείο για την εκτέλεση των Ταμείων, με βάση την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων. Για να διασφαλιστεί η συνέχεια στην οργάνωση της εταιρικής σχέσης, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής 13 θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται. 

(12)Σε ενωσιακό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής συνιστά το πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα για τον καθορισμό και τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική και ενωσιακή χρηματοδότηση. Επίσης, θα χρησιμεύσουν ώστε να αξιοποιηθεί η ενωσιακή χρηματοδότηση με συνεκτικό τρόπο και να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα Ταμεία, την Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων και τον μηχανισμό InvestEU.

(13)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και οι σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ («CSR») λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των εγγράφων προγραμματισμού. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027 («περίοδος προγραμματισμού»), τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρουσιάζουν τακτικά στην επιτροπή παρακολούθησης και στην Επιτροπή την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων που υποστηρίζουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Στη διάρκεια ενδιάμεσης επανεξέτασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξετάσουν την ανάγκη για τροποποιήσεις του προγράμματος για να ληφθούν υπόψη σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την αρχή της περιόδου προγραμματισμού.

(14)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, για τα προγράμματά τους, καθώς και για τις χρηματοδοτικές ανάγκες που αφορούν επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το περιεχόμενο του προσχεδίου του εθνικού τους σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, που θα αναπτύξουν στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 14 , και το αποτέλεσμα της διαδικασίας που καταλήγει στις ενωσιακές συστάσεις σχετικά με τα εν λόγω σχέδια.

(15)Η συμφωνία εταιρικής σχέσης, η οποία καταρτίστηκε από κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό έγγραφο που θα διέπει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και του οικείου κράτους μέλους σχετικά με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, δεν θα πρέπει να είναι αναγκαία η τροποποίηση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Για να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις περιεχομένου στα έγγραφα προγραμματισμού, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης μπορούν να συμπεριληφθούν ως μέρος ενός προγράμματος.

(16)Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει την ευελιξία να συνεισφέρει στον μηχανισμό InvestEU για την παροχή εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό για επενδύσεις σε αυτό το κράτος μέλος.

(17)Για την εξασφάλιση των απαραίτητων προαπαιτούμενων για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της στήριξης της Ένωσης που χορηγείται από τα Ταμεία, θα πρέπει να θεσπιστεί περιορισμένος κατάλογος αναγκαίων πρόσφορων όρων καθώς και συνοπτική και εξαντλητική δέσμη αντικειμενικών κριτηρίων για την αξιολόγησή τους. Κάθε αναγκαίος πρόσφορος όρος πρέπει να συνδέεται με ειδικό στόχο και θα πρέπει να είναι αυτόματα εφαρμόσιμος όταν ο ειδικός στόχος επιλέγεται για στήριξη. Εάν οι όροι αυτοί δεν πληρούνται, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής δαπάνες που σχετίζονται με πράξεις στο πλαίσιο των σχετικών ειδικών στόχων. Για να διατηρηθεί ένα ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο, θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά η συνεχής εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι πράξεις που επιλέγονται για στήριξη υλοποιούνται κατά τρόπο συνεπή με τις υφιστάμενες στρατηγικές τις οποίες υπηρετούν οι εκπληρωθέντες αναγκαίοι πρόσφοροι όροι, εξασφαλίζοντας έτσι ότι όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι σύμφωνα με το πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης.

(18)Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν για κάθε πρόγραμμα ένα πλαίσιο επιδόσεων που θα καλύπτει όλους τους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους για την παρακολούθηση, την κατάρτιση εκθέσεων και την αξιολόγηση των επιδόσεων των προγραμμάτων.

(19)Το κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση επανεξέταση κάθε προγράμματος που στηρίζεται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής. Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει μια ολοκληρωμένη προσαρμογή των προγραμμάτων με βάση τις επιδόσεις του κάθε προγράμματος, παρέχοντας παράλληλα μια ευκαιρία για να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλήσεις και οι σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που θα εκδοθούν το 2024. Παράλληλα, το 2024, η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνδυασμό με την τεχνική προσαρμογή για το έτος 2025, να επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» της πολιτικής συνοχής για τα έτη 2025, 2026 και 2027, εφαρμόζοντας τη μέθοδο κατανομής που ορίζεται στη σχετική βασική πράξη. Η εν λόγω επανεξέταση μαζί με τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης θα πρέπει να οδηγήσει σε τροποποιήσεις των χρηματοδοτικών κονδυλίων για τα έτη 2025, 2026 και 2027.

(20)Θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω οι μηχανισμοί που διασφαλίζουν τον σύνδεσμο μεταξύ των ενωσιακών πολιτικών χρηματοδότησης και της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να υποβάλει πρόταση προς το Συμβούλιο να αναστείλει μέρος ή το σύνολο των αναλήψεων υποχρεώσεων για ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα του οικείου κράτους μέλους σε περίπτωση που το εν λόγω κράτος μέλος αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη υλοποίηση και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των δημοσιονομικών συνεπειών των μέτρων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργεί βάσει πρότασης της Επιτροπής. Για να διευκολυνθεί η έκδοση των αποφάσεων που απαιτούνται για να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντίστροφη ειδική πλειοψηφία.

(21)Είναι αναγκαίο να καθοριστούν κοινές απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση του κάθε Ταμείου. Οι εν λόγω κοινές απαιτήσεις μπορούν να συμπληρωθούν με ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο. Ο κανονισμός (ΕΕ) [XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 15 («κανονισμός ΕΕΣ») θα πρέπει να ορίζει ειδικές διατάξεις σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg).

(22)Για να είναι δυνατή η ευελιξία κατά την υλοποίηση προγράμματος και να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, θα πρέπει να επιτραπούν περιορισμένες μεταφορές κονδυλίων μεταξύ των προτεραιοτήτων του ίδιου προγράμματος χωρίς να απαιτείται απόφαση της Επιτροπής για τροποποίηση του προγράμματος. Οι αναθεωρημένοι χρηματοδοτικοί πίνακες πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίζεται ενημερωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα χρηματοδοτικά κονδύλια για κάθε προτεραιότητα.

(23)Για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εδαφική ανάπτυξη, οι επενδύσεις υπό τη μορφή εδαφικών εργαλείων, όπως οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις («ΟΕΕ»), η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων («ΤΑΠΤΚ») ή κάθε άλλο εδαφικό εργαλείο στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής «μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες», που υποστηρίζει πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί για το ΕΤΠΑ, θα πρέπει να βασίζονται σε περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές. Για τους σκοπούς των ΟΕΕ και των εδαφικών εργαλείων που σχεδιάστηκαν από κράτη μέλη, θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο των εδαφικών στρατηγικών. Οι εν λόγω εδαφικές στρατηγικές πρέπει να αναπτυχθούν και να εγκριθούν υπό την ευθύνη των σχετικών αρμόδιων αρχών ή φορέων. Για να διασφαλιστεί η συμμετοχή των σχετικών αρμόδιων αρχών ή φορέων στην υλοποίηση εδαφικών στρατηγικών, οι εν λόγω αρχές ή φορείς θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν, ή να συμμετέχουν στην εν λόγω επιλογή.

(24)Για την καλύτερη κινητοποίηση του δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, είναι ανάγκη να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες και δυνατότητες, καθώς και τα σχετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, και θα πρέπει να προβλέπονται διαρθρωτικές αλλαγές, να αναπτυχθούν οι τοπικές ικανότητες και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία. Θα πρέπει να ενισχυθεί η στενή συνεργασία και η ολοκληρωμένη χρήση των Ταμείων για την υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Οι τοπικές ομάδες δράσης, που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινότητας, θα πρέπει, ως ουσιώδης αρχή, να είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών ΤΑΠΤΚ. Για να διευκολυνθεί η συντονισμένη στήριξη από διάφορα Ταμεία στις στρατηγικές για την ΤΑΠΤΚ και για να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους, θα πρέπει να καταστεί δυνατή η χρήση της προσέγγισης ενός «επικεφαλής ταμείου».

(25)Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, η τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία κράτους μέλους θα πρέπει να υλοποιείται μέσω κατ’ αποκοπή συντελεστή βάσει της προόδου κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Η εν λόγω τεχνική βοήθεια μπορεί να συμπληρωθεί με στοχοθετημένα μέτρα δημιουργίας διοικητικών ικανοτήτων με τη χρήση μεθόδων επιστροφής που δεν συνδέονται με δαπάνες. Δράσεις και παραδοτέα, καθώς και οι αντίστοιχες ενωσιακές πληρωμές μπορούν να συμφωνηθούν σε έναν οδικό χάρτη και μπορεί να οδηγήσουν σε πληρωμές για αποτελέσματα στην πράξη.

(26)Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, αν ένα κράτος μέλος προτείνει στην Επιτροπή την υποστήριξη μιας προτεραιότητας ενός προγράμματος ή μέρους αυτού από σύστημα χρηματοδότησης που να μη συνδέεται με δαπάνες, οι ενέργειες, τα παραδοτέα και οι όροι που συμφωνούνται πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένες επενδύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιμερισμένης διαχείρισης στο εν λόγω κράτος μέλος ή περιφέρεια.

(27)Για την εξέταση των επιδόσεων των προγραμμάτων, τα κράτη μέλη πρέπει να συστήσουν επιτροπές παρακολούθησης. Για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης θα πρέπει να αντικατασταθούν από έναν ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο πολιτικής με βάση τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος που διατίθενται από το κράτος μέλος.

(28)Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 16 , τα Ταμεία θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και η διοικητική επιβάρυνση, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Ταμείων στην πράξη.

(29)Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πλήρως επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων, θα πρέπει να απαιτείται πιο συχνή ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ποσοτικά δεδομένα.

(30)Για να υποστηριχθεί η προετοιμασία των σχετικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της επόμενης περιόδου προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ενδιάμεση αξιολόγηση των Ταμείων. Στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί εκ των υστέρων αξιολογήσεις των Ταμείων, οι οποίες θα πρέπει να εστιάζονται στον αντίκτυπο των ταμείων.

(31)Οι αρμόδιες για το πρόγραμμα αρχές, οι δικαιούχοι και τα ενδιαφερόμενα μέρη στα κράτη μέλη θα πρέπει να αυξήσουν την προβολή των επιτευγμάτων της ενωσιακής χρηματοδότησης και να ενημερώνουν το κοινό σχετικά. Διαφάνεια, επικοινωνία και δραστηριότητες προβολής είναι ουσιαστικής σημασίας για να καθίσταται η δράση της Ένωσης ορατή με πρακτικά αποτελέσματα και θα πρέπει να βασίζονται σε πραγματικές, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες. Προκειμένου οι απαιτήσεις αυτές να είναι εκτελεστές, οι αρχές του προγράμματος και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

(32)Οι διαχειριστικές αρχές πρέπει να δημοσιεύουν δομημένες πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένες πράξεις και δικαιούχους στον ιστότοπο του προγράμματος που παρέχει στήριξη στην οικεία πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 17 .

(33)Με σκοπό την απλούστευση της χρήσης των Ταμείων και τη μείωση του κινδύνου σφαλμάτων, είναι σκόπιμο να καθοριστούν τόσο οι μορφές της ενωσιακής συνεισφοράς στα κράτη μέλη όσο και οι μορφές στήριξης που παρέχουν τα κράτη μέλη στους δικαιούχους.

(34)Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις που παρέχονται στους δικαιούχους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις απλουστευμένες επιλογές κόστους. Το όριο για την υποχρεωτική χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους θα πρέπει να συνδέεται με το συνολικό κόστος της πράξης, ώστε να διασφαλίζεται η ίδια μεταχείριση για όλες τις πράξεις που βρίσκονται κάτω από το όριο, ανεξάρτητα από το αν η στήριξη είναι δημόσια ή ιδιωτική.

(35)Για να καταστεί δυνατή η άμεση εφαρμογή των κατ’ αποκοπή συντελεστών, όλοι οι κατ’ αποκοπή συντελεστές που καθορίστηκαν από τα κράτη μέλη κατά την περίοδο 2014-2020 και οι οποίοι βασίζονται σε δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται για παρόμοιες πράξεις που λαμβάνουν στήριξη βάσει του παρόντος κανονισμού, χωρίς να απαιτείται νέα μέθοδος υπολογισμού.

(36)Για να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων περιβαλλοντικών επενδύσεων, θα πρέπει να διασφαλιστούν συνέργειες με το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, ιδίως μέσα από τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα έργα στρατηγικής σημασίας του προγράμματος LIFE.

(37)Για να παρέχεται νομική σαφήνεια, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η περίοδος επιλεξιμότητας για δαπάνες ή έξοδα που συνδέονται με πράξεις οι οποίες υποστηρίζονται από τα Ταμεία δυνάμει του παρόντος κανονισμού και να περιοριστεί η υποστήριξη για περατωθείσες πράξεις. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί η ημερομηνία από την οποία οι δαπάνες καθίστανται επιλέξιμες για υποστήριξη από τα Ταμεία σε περίπτωση έγκρισης νέων προγραμμάτων ή έγκρισης αλλαγών στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικής δυνατότητας παράτασης της περιόδου επιλεξιμότητας μέχρι την έναρξη της φυσικής καταστροφής σε περίπτωση που υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την κινητοποίηση πόρων προς αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών.

(38)Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η δικαιοσύνη και ο βιώσιμος αντίκτυπος των Ταμείων, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που να εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και θα αποτρέπουν τη χρησιμοποίηση των Ταμείων για δημιουργία αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος. Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη στηρίζουν τη μετεγκατάσταση κατά την επιλογή των πράξεων και να χειρίζονται ως παρατυπίες τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε πράξεις που δεν συμμορφώνονται με την απαίτηση για μακροχρόνια διάρκεια.

(39)Για να βελτιωθεί η συμπληρωματικότητα και να απλουστευτεί η εκτέλεση, θα πρέπει να είναι δυνατό να συνδυάζεται η υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΠΑ με την υποστήριξη από το ΕΚΤ+ σε κοινά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη».

(40)Για να βελτιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία από επενδύσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης, θα πρέπει να αναζητηθούν συνέργειες, ιδίως μεταξύ των Ταμείων και των μέσων που τελούν υπό άμεση διαχείριση, συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Οι εν λόγω συνέργειες θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω βασικών μηχανισμών, και συγκεκριμένα της αναγνώρισης των κατ’ αποκοπή συντελεστών για επιλέξιμες δαπάνες από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για παρόμοια πράξη και της δυνατότητας συνδυασμού χρηματοδότησης από διαφορετικά ενωσιακά μέσα στο πλαίσιο της ίδιας πράξης, με την προϋπόθεση ότι αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από τα Ταμεία.

(41)Τα χρηματοδοτικά μέσα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να υποστηρίζουν δραστηριότητες αναχρηματοδότησης, όπως η αντικατάσταση ισχυουσών συμφωνιών δανειοδότησης ή άλλων μορφών χρηματοδότησης για επενδύσεις οι οποίες έχουν ήδη περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως κατά την ημερομηνία της επενδυτικής απόφασης, αλλά για να υποστηρίζουν κάθε είδους νέες επενδύσεις σύμφωνα με τους υποκείμενους στόχους πολιτικής.

(42)Η απόφαση για τη χρηματοδότηση μέτρων υποστήριξης από τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να καθορίζεται βάσει εκ των προτέρων αξιολόγησης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει τα ελάχιστα υποχρεωτικά στοιχεία των εκ των προτέρων αξιολογήσεων και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν για την περίοδο 2014-2020, ύστερα από επικαιροποίηση εάν χρειάζεται, ώστε να αποφεύγονται ο διοικητικός φόρτος και οι καθυστερήσεις στη δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων.

(43)Για να διευκολύνεται η εκτέλεση ορισμένων ειδών χρηματοδοτικών μέσων για τα οποία προβλέπεται συμπληρωματική υποστήριξη μέσω επιχορηγήσεων, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι κανόνες για τα χρηματοδοτικά μέσα σε περιπτώσεις ανάλογου συνδυασμού σε μία πράξη χρηματοοικονομικού μέσου. Θα πρέπει να καθοριστούν ειδικοί όροι για την πρόληψη της διπλής χρηματοδότησης σε ανάλογες περιπτώσεις.

(44)Οι διαχειριστικές αρχές, με πλήρη σεβασμό των ισχυόντων κανόνων για τις τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις που έχουν ήδη διευκρινιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν σχετικά με τις πλέον κατάλληλες επιλογές υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των στοχευμένων περιφερειών.

(45)Σύμφωνα με την αρχή και τους κανόνες της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και να εξασφαλίζουν τη νόμιμη και κανονική χρήση των Ταμείων. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την εν λόγω διαχείριση και τον εν λόγω έλεγχο και να εξασφαλίζουν ότι οι πράξεις που υποστηρίζονται από τα Ταμεία συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο δίκαιο, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι σχετικές υποχρεώσεις τους. Επίσης, θα πρέπει να θεσπιστούν οι εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής στο πλαίσιο αυτό.

(46)Προκειμένου να επισπευστεί η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, θα πρέπει να διευκολυνθεί η μεταφορά των ρυθμίσεων εφαρμογής από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Η χρήση του μηχανογραφημένου συστήματος που έχει ήδη δημιουργηθεί για την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να διατηρηθεί, με τις ανάλογες αναγκαίες προσαρμογές, εκτός εάν η χρήση νέας τεχνολογίας καταστεί απαραίτητη.

(47)Για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών της διαχείρισης του προγράμματος, η ενοποίηση των λογιστικών διαδικασιών με εκείνες της διαχειριστικής αρχής θα πρέπει να διατηρηθεί για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, και θα πρέπει να αποτελεί επιλογή για τα άλλα Ταμεία.

(48)Δεδομένου ότι η διαχειριστική αρχή φέρει την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των Ταμείων και, συνεπώς, εκτελεί σημαντικό αριθμό λειτουργιών, θα πρέπει να καθοριστούν λεπτομερώς τα καθήκοντά της σε σχέση με την επιλογή των έργων, τη διαχείριση των προγραμμάτων και την υποστήριξη της επιτροπής παρακολούθησης. Οι πράξεις που επιλέγονται θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις οριζόντιες αρχές.

(49)Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των Ταμείων και των μέσων άμεσης διαχείρισης, θα πρέπει να διευκολυνθεί η παροχή υποστήριξης για πράξεις που έχουν ήδη λάβει την πιστοποίηση «Σφραγίδα Αριστείας».

(50) Για να διασφαλίζεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ, αφενός, της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής των Ταμείων και, αφετέρου, των σχετικών διοικητικών δαπανών και επιβαρύνσεων, η συχνότητα, το πεδίο εφαρμογής και το εύρος των επαληθεύσεων διαχείρισης θα πρέπει να βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου η οποία θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το είδος των πράξεων που εκτελούνται, τους δικαιούχους, καθώς και το επίπεδο κινδύνου που έχει εντοπιστεί κατά τις προηγούμενες επαληθεύσεις διαχείρισης και τους λογιστικούς ελέγχους.

(51)Η ελεγκτική αρχή θα πρέπει να διενεργεί ελέγχους και να διασφαλίζει ότι η ελεγκτική γνώμη που παρέχεται στην Επιτροπή είναι αξιόπιστη. Η ελεγκτική γνώμη θα πρέπει να παρέχει διαβεβαίωση στην Επιτροπή ως προς τρία σημεία, δηλαδή τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δηλωθεισών δαπανών, την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και την πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των υποβληθέντων λογαριασμών.

(52)Θα πρέπει να είναι δυνατή η μείωση των επαληθεύσεων και των απαιτήσεων ελέγχου όταν υπάρχει διαβεβαίωση ότι το πρόγραμμα λειτούργησε αποτελεσματικά τα τελευταία δύο συναπτά έτη, δεδομένου ότι αυτό αποδεικνύει ότι τα Ταμεία εκτελούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά επί παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

(53)Για να μειωθούν η διοικητική επιβάρυνση για τους δικαιούχους και το διοικητικό κόστος, θα πρέπει να διευκρινίζεται για τα Ταμεία η συγκεκριμένη εφαρμογή της αρχής του ενιαίου ελέγχου.

(54)Για να βελτιωθεί η δημοσιονομική διαχείριση, θα πρέπει να προβλέπεται απλουστευμένο σύστημα προχρηματοδότησης. Το σύστημα προχρηματοδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το κράτος μέλος διαθέτει τα μέσα για να παρέχει υποστήριξη στους δικαιούχους από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος.

(55)Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη, καθώς και για την Επιτροπή, θα πρέπει να καθοριστεί ένα υποχρεωτικό χρονοδιάγραμμα τριμηνιαίων αιτήσεων πληρωμής. Οι πληρωμές της Επιτροπής θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε παρακράτηση 10 % μέχρι την πληρωμή του ετήσιου υπολοίπου των λογαριασμών όταν η Επιτροπή είναι σε θέση να συμπεράνει ότι οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς.

(56)Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, η διαδικασία για την ετήσια αποδοχή των λογαριασμών θα πρέπει να απλουστευθεί με την παροχή απλούστερων ρυθμίσεων για τις πληρωμές και τις ανακτήσεις όταν δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του κράτους μέλους.

(57)Για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων και του προϋπολογισμού της Ένωσης, θα πρέπει να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν αναλογικά μέτρα στο επίπεδο των κρατών μελών και της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να διακόπτει τις προθεσμίες πληρωμών, να αναστέλλει τις ενδιάμεσες πληρωμές και να εφαρμόζει δημοσιονομικές διορθώσεις όταν πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα και τη συχνότητα των παρατυπιών και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

(58)Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε παρατυπία, συμπεριλαμβανομένης της απάτης που διαπράττεται από τους δικαιούχους. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 18 και τους κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 19 και αριθ. 2185/96 20 , η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 21 , η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 22 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να χορηγούν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τις διαπιστωθείσες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, και σχετικά με την παρακολούθησή τους καθώς και την παρακολούθηση των ερευνών της OLAF.

(59)Για να ενθαρρυνθεί η δημοσιονομική πειθαρχία, είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι ρυθμίσεις για την αποδέσμευση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων σε επίπεδο προγράμματος.

(60)Με σκοπό την προώθηση των στόχων της ΣΛΕΕ σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, ο στόχος «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» θα πρέπει να στηρίζει όλες τις περιφέρειες. Για να παρέχεται ισόρροπη και σταδιακή υποστήριξη και να αντικατοπτρίζεται το επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, οι πόροι στο πλαίσιο του εν λόγω στόχου θα πρέπει να διατίθενται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ με βάση κλείδα κατανομής η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) κατώτερο από το 90 % του μέσου όρου της Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» του Ταμείου Συνοχής.

(61)Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τον καθορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών υποστήριξης από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 23 , όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής 24 .

(62)Για τον καθορισμό κατάλληλου δημοσιονομικού πλαισίου για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την ετήσια κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, καθώς και τα κονδύλια για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg)». Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κονδύλια των κρατών μελών θα πρέπει να καθοριστούν με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα και τις διαθέσιμες προβλέψεις του 2018 και δεδομένων των αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν τις προβλέψεις, το 2024 η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών με βάση τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή και, σε περίπτωση που υπάρχει σωρευτική παρέκκλιση άνω του ± 5 %, θα πρέπει να προσαρμόσει τα εν λόγω κονδύλια για τα έτη 2025 έως 2027, ώστε τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης και της άσκησης τεχνικής προσαρμογής να αντικατοπτρίζονται στις τροποποιήσεις των προγραμμάτων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

(63)Τα έργα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [νέος κανονισμός ΜΣΕ] 25 , θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής τόσο μέσω της επιμερισμένης όσο και μέσω της άμεσης διαχείρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ). Με βάση την επιτυχή προσέγγιση της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020,10 000 000 000 EUR από το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να μεταφερθούν στον ΜΣΕ για τον σκοπό αυτό.

(64)Ένα μέρος των πόρων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να διατεθεί στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης από την Επιτροπή.

(65)Για να διασφαλιστεί η σωστή κατανομή σε κατηγορίες περιφερειών, καταρχήν, το σύνολο των κονδυλίων που διατίθενται στα κράτη μέλη σε σχέση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες δεν θα πρέπει να είναι μεταβιβάσιμο μεταξύ των κατηγοριών. Ωστόσο, για να καλυφθούν οι ανάγκες ενός κράτους μέλους όσον αφορά την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν μεταφορά από τα κονδύλιά τους για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή για τις περιφέρειες μετάβασης προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και θα πρέπει να δικαιολογούν την επιλογή αυτή. Προκειμένου να εξασφαλίζονται επαρκείς οικονομικοί πόροι για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, θα πρέπει να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο για μεταφορές προς πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή περιφέρειες μετάβασης. Η δυνατότητα μεταφοράς των πόρων μεταξύ στόχων δεν θα πρέπει να είναι δυνατή.

(66)Στο πλαίσιο των μοναδικών και ιδιαίτερων περιστάσεων στο νησί της Ιρλανδίας και με προοπτική την υποστήριξη της συνεργασίας Βορρά-Νότου στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, το νέο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «PEACE PLUS» θα πρέπει να συνεχιστεί με βάση το έργο των προηγούμενων προγραμμάτων, Peace και Interreg, μεταξύ των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Το εν λόγω πρόγραμμα, λαμβανομένης υπόψη της πρακτικής του σημασίας, θα πρέπει να υποστηριχθεί με ειδικά κονδύλια για τη συνέχιση της στήριξης για τις δράσεις ειρήνης και συμφιλίωσης και θα πρέπει επίσης να διατεθεί για το πρόγραμμα το κατάλληλο μερίδιο των ιρλανδικών κονδυλίων στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg)».

(67)Είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή ανά κατηγορία περιφέρειας, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της συγχρηματοδότησης μέσω του κατάλληλου επιπέδου δημόσιας ή ιδιωτικής εθνικής υποστήριξης. Τα εν λόγω ποσοστά θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ των 27.

(68)Προκειμένου να συμπληρωθούν και να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για την τροποποίηση των στοιχείων που περιέχονται σε ορισμένα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, δηλαδή για τις διαστάσεις και τους κωδικούς για τα είδη παρέμβασης, τα υποδείγματα των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων, τα υποδείγματα για τη διαβίβαση των δεδομένων, τη χρήση του εμβλήματος της Ένωσης, τα στοιχεία για τις συμφωνίες χρηματοδότησης και τα έγγραφα στρατηγικής, τη διαδρομή ελέγχου, τα συστήματα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, τα υποδείγματα για την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, τη διαχειριστική δήλωση, την ελεγκτική γνώμη, την ετήσια έκθεση ελέγχου, τη στρατηγική ελέγχου, τις αιτήσεις πληρωμής, τους λογαριασμούς, καθώς και για τον καθορισμό του επιπέδου των δημοσιονομικών διορθώσεων.

(69)Επιπλέον, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων παρατυπίας που θα πρέπει να αναφέρονται, τον ορισμό των μοναδιαίων δαπανών, των κατ’ αποκοπή ποσών, των κατ’ αποκοπή συντελεστών και της χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τα έξοδα που ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τον καθορισμό τυποποιημένων, έτοιμων προς χρήση μεθοδολογιών δειγματοληψίας.

(70)Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(71)Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι για τη θέσπιση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης, τη θέσπιση ή την τροποποίηση των προγραμμάτων, καθώς και την εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις παρατυπίες, για τα ηλεκτρονικά δεδομένα που πρέπει να καταχωρίζονται και να αποθηκεύονται και για το υπόδειγμα της τελικής έκθεσης επιδόσεων θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 26 . Παρόλο που οι πράξεις αυτές είναι γενικού χαρακτήρα, θα πρέπει να εφαρμόζεται η συμβουλευτική διαδικασία, επειδή καθορίζουν μόνο τεχνικές πτυχές, μορφές και πρότυπα. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες σε σχέση με τον καθορισμό της κατανομής των χρηματοδοτικών κονδυλίων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να εγκρίνονται χωρίς διαδικασίες επιτροπολογίας, δεδομένου ότι αυτές απλώς αντικατοπτρίζουν την εφαρμογή μιας προκαθορισμένης μεθοδολογίας υπολογισμού.

(72)Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 27 ή κάθε πράξη που ισχύει για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει για τα προγράμματα και τις πράξεις που υποστηρίζονται από τα Ταμεία που καλύπτονται στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Δεδομένου ότι η περίοδος εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 αναμένεται να συνεχιστεί και κατά την περίοδο προγραμματισμού που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό και προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια της εκτέλεσης ορισμένων πράξεων που έχουν εγκριθεί από τον εν λόγω κανονισμό, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις σταδιακής εφαρμογής. Κάθε επιμέρους φάση της πράξης η οποία πραγματοποιείται σε στάδια, που υπηρετεί τον ίδιο συνολικό στόχο, θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τους κανόνες της περιόδου προγραμματισμού κατά την οποία λαμβάνει χρηματοδότηση.

(73)Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και η θέσπιση κοινών δημοσιονομικών κανόνων για ένα μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω, αφενός, της έκτασης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και της καθυστέρησης που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, καθώς και των περιορισμών των δημοσιονομικών πόρων των κρατών μελών και των περιφερειών και, αφετέρου, λόγω της ανάγκης για ένα συνεκτικό πλαίσιο υλοποίησης που θα καλύπτει περισσότερα ενωσιακά ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. Επομένως, καθώς οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(74)Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Αντικείμενο και ορισμοί

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.Ο παρών κανονισμός θεσπίζει:

α)δημοσιονομικούς κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) («τα Ταμεία»)·

β)κοινές διατάξεις που εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ.

2.Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα σκέλη της απασχόλησης και της κοινωνικής καινοτομίας και της υγείας του ΕΚΤ+, καθώς και στις συνιστώσες άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης του ΕΤΘΑ, του ΤΑΜΕ, του ΤΕΑ και του ΜΔΣΘ, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

3.Τα άρθρα 4 και 10, το κεφάλαιο III του τίτλου II, το κεφάλαιο II του τίτλου III, και ο τίτλος VIII δεν εφαρμόζονται στο ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ.

4.Ο τίτλος VIII δεν εφαρμόζεται στο ΕΤΘΑ.

5.Το άρθρο 11 του κεφαλαίου II και το άρθρο 15 του κεφαλαίου III του τίτλου II, το κεφάλαιο I του τίτλου III, τα άρθρα 33 έως 36 και το άρθρο 38 παράγραφοι 1 έως 4 του κεφαλαίου I, το άρθρο 39 του κεφαλαίου II, το άρθρο 45 του κεφαλαίου III του τίτλου IV, τα άρθρα 67, 71, 73 και 74 του κεφαλαίου II και το κεφάλαιο III του τίτλου VI δεν εφαρμόζονται στα προγράμματα Interreg.

6.Οι ειδικοί για κάθε Ταμείο κανονισμοί που απαριθμούνται κατωτέρω μπορούν να θεσπίζουν συμπληρωματικούς προς τον παρόντα κανονισμό κανόνες οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση με τον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και των ειδικών για κάθε Ταμείο κανονισμών, ο παρών κανονισμός υπερισχύει:

α)του κανονισμού (ΕΕ) […] («κανονισμός ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής») 28  ·

β)του κανονισμού (ΕΕ) […] («κανονισμός ΕΚΤ+») 29  ·

γ)του κανονισμού (ΕΕ) […] («κανονισμός ΕΕΣ») 30  ·

δ)του κανονισμού (ΕΕ) […] («κανονισμός ΕΤΘΑ») 31  ·

ε)του κανονισμού (ΕΕ) […] («κανονισμός ΤΑΜΕ») 32  ·

στ)του κανονισμού (ΕΕ) […] («κανονισμός ΤΕΑ») 33  ·

ζ)του κανονισμού (ΕΕ) […] («κανονισμός ΜΔΣΘ») 34  ·

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)«σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις»: συστάσεις του Συμβουλίου που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 και του άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις διαρθρωτικές προκλήσεις που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν μέσω πολυετών επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ταμείων, όπως ορίζεται στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, και σχετικές συστάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο [XX] του κανονισμού (ΕΕ) [αριθμός του νέου κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

(2)«εφαρμοστέο δίκαιο», το ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την εφαρμογή του εθνικό δίκαιο·

(3)«πράξη»:

α)έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που επιλέγονται στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων·

β)στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων, η συνεισφορά από πρόγραμμα σε χρηματοδοτικό μέσο και σε συνακόλουθη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες από το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο·

(4)«πράξη στρατηγικής σημασίας»: πράξη η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων ενός προγράμματος και η οποία υπόκειται σε ειδικά μέτρα παρακολούθησης και επικοινωνίας·

(5)«προτεραιότητα»: στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ, του ΤΕΑ και του ΜΔΣΘ, «συγκεκριμένος στόχος»· στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, «είδος τομέων στήριξης» όπως αναφέρεται στην ονοματολογία που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού ΕΤΘΑ·

(6)«ειδικός στόχος»: στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, «τομείς στήριξης» όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού για το ΕΤΘΑ·

(7)«ενδιάμεσος φορέας»: κάθε φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή εκτελεί εργασίες ή καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής·

(8)«δικαιούχος»:

α)φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οικονομική οντότητα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη για τη δρομολόγηση ή τη δρομολόγηση και την υλοποίηση πράξεων·

β)στο πλαίσιο συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα («ΣΔΙΤ»), ο οργανισμός δημοσίου δικαίου που δρομολογεί πράξη ΣΔΙΤ ή ο εταίρος του ιδιωτικού τομέα που επιλέγεται για την υλοποίησή της·

γ)στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, η επιχείρηση που λαμβάνει την ενίσχυση·

δ)στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων, ο φορέας που εκτελεί το ταμείο χαρτοφυλακίου ή, αν δεν υπάρχει ταμείο χαρτοφυλακίου, ο φορέας που εκτελεί το ειδικό ταμείο ή, εάν η διαχειριστική αρχή διαχειρίζεται το χρηματοδοτικό μέσο, η διαχειριστική αρχή·

(9)«ταμείο μικρών έργων»: πράξη στο πλαίσιο προγράμματος Interreg με στόχο την επιλογή και υλοποίηση έργων χαμηλού οικονομικού αντικειμένου·

(10)«στόχος»: προσυμφωνημένη τιμή που πρέπει να επιτευχθεί στο τέλος της περιόδου σε σχέση με δείκτη που περιλαμβάνεται σε ειδικό στόχο·

(11)«ορόσημο»: ενδιάμεση τιμή που πρέπει να επιτευχθεί σε ορισμένη χρονική στιγμή εντός της περιόδου σε σχέση με δείκτη που περιλαμβάνονται σε έναν ειδικό στόχο·

(12)«δείκτης εκροών»: δείκτης για τη μέτρηση των ειδικών παραδοτέων της παρέμβασης·

(13)«δείκτης αποτελεσμάτων»: δείκτης για τη μέτρηση των βραχυπρόθεσμων επιδράσεων των υποστηριζόμενων παρεμβάσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στους άμεσους παραλήπτες, τον στοχευόμενο πληθυσμό ή τους χρήστες της υποδομής·

(14)«πράξη ΣΔΙΤ»: πράξη που εφαρμόζεται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων και του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με συμφωνία ΣΔΙΤ, και που έχει ως στόχο την παροχή δημόσιων υπηρεσιών μέσω επιμερισμού του κινδύνου, συγκέντρωσης εμπειρογνωμοσύνης του ιδιωτικού τομέα ή πρόσθετων πηγών κεφαλαίου·

(15)«χρηματοδοτικό μέσο»: δομή μέσω της οποίας παρέχονται χρηματοπιστωτικά προϊόντα·

(16)«χρηματοπιστωτικό προϊόν»: επενδύσεις μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, δανείων και εγγυήσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατώμ) [...] («δημοσιονομικός κανονισμός»)·

(17)«τελικός αποδέκτης»: νομικό ή φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει στήριξη από τα Ταμεία μέσω δικαιούχου ταμείου μικρών έργων ή από ένα χρηματοδοτικό μέσο·

(18)«συνεισφορά προγράμματος»: η στήριξη από τα Ταμεία και την εθνική δημόσια και ιδιωτική, ενδεχομένως, συγχρηματοδότηση σε ένα χρηματοδοτικό μέσο·

(19)«φορέας υλοποίησης χρηματοδοτικού μέσου»: φορέας ο οποίος διέπεται από το δημόσιο ή το ιδιωτικό δίκαιο, και διεκπεραιώνει καθήκοντα ταμείου χαρτοφυλακίου ή ειδικού ταμείου·

(20)«ταμείο χαρτοφυλακίου»: ταμείο που συστάθηκε από διαχειριστική αρχή βάσει ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων, για την υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων μέσω ενός ή περισσότερων ειδικών ταμείων·

(21)«ειδικό ταμείο»: ταμείο που συστάθηκε από διαχειριστική αρχή ή το ταμείο χαρτοφυλακίου για να προσφέρει χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε τελικούς αποδέκτες·

(22)«αποτέλεσμα μόχλευσης»: το ποσό της επιστρεπτέας χρηματοδότησης που παρέχεται σε τελικούς αποδέκτες διαιρούμενο διά του ποσού της συνεισφοράς από τα Ταμεία·

(23)«συντελεστής πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος»: στο πλαίσιο των μέσων εγγύησης, η σχέση μεταξύ της αξίας των υποκείμενων εκταμιευμένων νέων δανείων, επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, και του ποσού της συνεισφοράς προγράμματος που έχει διατεθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων για την κάλυψη αναμενόμενων και μη αναμενόμενων ζημιών από τα εν λόγω νέα δάνεια, επενδύσεις μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου·

(24)«δαπάνες διαχείρισης»: άμεσες ή έμμεσες δαπάνες που επιστρέφονται βάσει δικαιολογητικών των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων·

(25)«αμοιβή διαχείρισης»: αμοιβή για παροχή υπηρεσιών, όπως καθορίζεται στη συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και του φορέα υλοποίησης ταμείου χαρτοφυλακίου ή ειδικού ταμείου· και, κατά περίπτωση, μεταξύ του φορέα υλοποίησης ταμείου χαρτοφυλακίου και του φορέα υλοποίησης ειδικού ταμείου·

(26)«μετεγκατάσταση»: μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 61α, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής 35 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ·

(27)«δημόσια συνεισφορά»: κάθε συνεισφορά για τη χρηματοδότηση πράξεων η οποία προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή οποιονδήποτε ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 36 , τον προϋπολογισμό της Ένωσης που διατίθεται στα Ταμεία, τον προϋπολογισμό οργανισμών δημοσίου δικαίου ή τον προϋπολογισμό ενώσεων δημόσιων αρχών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου και, προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης για προγράμματα ή τις προτεραιότητες του ΕΚΤ+, σε αυτήν είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται οποιοιδήποτε χρηματοδοτικοί πόροι στους οποίους συνεισφέρουν συλλογικά εργοδότες και εργαζόμενοι·

(28)«λογιστική χρήση»: η περίοδος από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου το επόμενου έτους, εκτός από την πρώτη λογιστική χρήση της προγραμματικής περιόδου, η οποία καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών έως την 30ή Ιουνίου 2022· η τελική λογιστική χρήση είναι η περίοδος από την 1η Ιουλίου 2029 έως τις 30 Ιουνίου 2030·

(29)«παρατυπία»: κάθε παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα που εμπλέκεται στην εκτέλεση των Ταμείων, και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης με καταλογισμό αδικαιολόγητων δαπανών στον εν λόγω προϋπολογισμό·

(30)«σοβαρή ανεπάρκεια»: ανεπάρκεια όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ενός προγράμματος για το οποίο απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, και όταν οποιαδήποτε από τις βασικές απαιτήσεις 2, 4, 5, 9, 12, 13 και 15, όπως αναφέρονται στο παράρτημα X, ή δύο ή περισσότερες από τις άλλες βασικές απαιτήσεις αξιολογούνται ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες 3 και 4 του εν λόγω παραρτήματος·

(31)«συνολικό ποσοστό σφάλματος»: το άθροισμα των προβλεπόμενων τυχαίων σφαλμάτων και, κατά περίπτωση, των συστημικών σφαλμάτων και των μη διορθωμένων ανωμαλιών, διαιρούμενων διά του πληθυσμού·

(32)«εναπομένον ποσοστό σφάλματος»: το συνολικό ποσοστό σφαλμάτων μείον τις δημοσιονομικές διορθώσεις που εφαρμόστηκαν από το κράτος μέλος, οι οποίες προορίζονται να μειώσουν τους κινδύνους που εντοπίστηκαν από την ελεγκτική αρχή κατά τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων·

(33)«περατωθείσα πράξη»: πράξη που έχει ολοκληρωθεί φυσικά ή υλοποιηθεί πλήρως και για την οποία έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές πληρωμές από τους δικαιούχους και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά·

(34)«μονάδα δειγματοληψίας»: μία από τις μονάδες, που μπορεί να είναι είτε μια πράξη είτε ένα έργο στο πλαίσιο μιας πράξης είτε μια αίτηση πληρωμής από έναν δικαιούχο, στην οποία ένας πληθυσμός διαιρείται για σκοπούς δειγματοληψίας·

(35)«λογαριασμός υπό μεσεγγύηση»: στην περίπτωση πράξης ΣΔΙΤ, τραπεζικός λογαριασμός που καλύπτεται από γραπτή συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου δημόσιου φορέα και του εταίρου του ιδιωτικού τομέα, που έχει εγκριθεί από τη διαχειριστική αρχή ή ενδιάμεσο φορέα και χρησιμοποιείται για πληρωμές κατά τη διάρκεια και/ή μετά την περίοδο επιλεξιμότητας.

(36)«συμμετέχων»: φυσικό πρόσωπο που επωφελείται από μια πράξη αλλά δεν λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από τα Ταμεία·

(37)«ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή»: διαδικασία που εξασφαλίζει ότι η υποδομή είναι ανθεκτική σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, εφόσον υπάρχουν, ή διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Άρθρο 3
Υπολογισμός προθεσμιών για τις δράσεις της Επιτροπής

Όταν προβλέπεται προθεσμία για δράση της Επιτροπής, η προθεσμία αυτή αρχίζει να υπολογίζεται αφού έχουν υποβληθεί από το κράτος μέλος όλες οι πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς.

Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία η Επιτροπή αποστέλλει τις παρατηρήσεις της ή αίτημα για αναθεώρηση των εγγράφων στο κράτος μέλος και έως ότου το κράτος μέλος απαντήσει στην Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Στόχοι και αρχές πολιτικής για τη στήριξη των Ταμείων

Άρθρο 4
Στόχοι πολιτικής

1.Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ στηρίζουν τους ακόλουθους στόχους πολιτικής:

α)μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού·

β)μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων·

γ)μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ·

δ)μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

ε)μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.

2.Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής συμβάλλουν στην υλοποίηση των δράσεων της Ένωσης που οδηγούν στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, επιδιώκοντας την επίτευξη των εξής στόχων:

α)Eπενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής· και

β)Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg), που υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ.

3.Τα κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των στόχων σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που βασίζεται στα είδη παρέμβασης για κάθε Ταμείο. Η εν λόγω μεθοδολογία συνίσταται στον καθορισμό συγκεκριμένου συντελεστή στάθμισης για τη στήριξη που παρέχεται σε επίπεδο που να αντικατοπτρίζει το μέτρο στο οποίο η στήριξη αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα. Στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ και του Ταμείου Συνοχής, οι συντελεστές στάθμισης αφορούν τις διαστάσεις και τους κωδικούς για τα είδη παρέμβασης που καθορίζονται στο παράρτημα I.

4Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή ανάμεσα στα Ταμεία και τα άλλα ενωσιακά μέσα, όπως το πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων του εργαλείου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης. Βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς για τον συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση.

Άρθρο 5
Επιμερισμένη διαχείριση

1.Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εκτελούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης που διατίθεται για τα Ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο [63] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [αριθμός του νέου δημοσιονομικού κανονισμού] (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»).

2.Ωστόσο, η Επιτροπή εκτελεί το ποσό στήριξης από το Ταμείο Συνοχής που μεταφέρεται στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» («ΜΣΕ»), την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, το ποσό στήριξης που μεταφέρεται από το ΕΚΤ+ στη διακρατική συνεργασία, τα ποσά που χορηγούνται στον μηχανισμό InvestEU 37 και την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης, σύμφωνα με [το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.Η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης.

Άρθρο 6
Εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

1.Κάθε κράτος μέλος οργανώνει εταιρική σχέση με τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η εν λόγω εταιρική σχέση περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ακόλουθους εταίρους:

α)τις αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·

β)τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους·

γ)σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικούς εταίρους και φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων.

2.Σύμφωνα με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, το κράτος μέλος προωθεί τη συμμετοχή των εν λόγω εταίρων τόσο στην εκπόνηση συμφωνιών εταιρικής σχέσης όσο και σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις επιτροπές παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 34.

3.Η οργάνωση και η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής 38 .

4.Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων.

ΤΙΤΛΟΣ II
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Συμφωνία εταιρικής σχέσης

Άρθρο 7
Κατάρτιση και υποβολή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης

1.Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει συμφωνία εταιρικής σχέσης που ορίζει ρυθμίσεις για τη χρήση των Ταμείων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

2.Το κράτος μέλος υποβάλλει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης στην Επιτροπή πριν από την υποβολή του πρώτου προγράμματος ή ταυτόχρονα μ’ αυτή.

3.Η συμφωνία εταιρικής σχέσης είναι δυνατόν να υποβληθεί σε συνδυασμό με το αντίστοιχο ετήσιο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

4.Το κράτος μέλος καταρτίζει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II. Μπορεί να συμπεριλάβει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης σε ένα από τα προγράμματά του.

5.Τα προγράμματα Interreg είναι δυνατόν να υποβληθούν στην Επιτροπή πριν από την υποβολή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Άρθρο 8
Περιεχόμενο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)τους επιλεγμένους στόχους πολιτικής, στους οποίους αναφέρεται ποια Ταμεία και προγράμματα θα επιδιώκουν τους συγκεκριμένους στόχους και με ποια αιτιολογία και, κατά περίπτωση, με αιτιολογία της χρήσης του τρόπου υλοποίησης του μηχανισμού InvestEU, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

β)για καθέναν από τους επιλεγμένους στόχους πολιτικής που αναφέρονται στο στοιχείο α):

i) περίληψη των επιλογών πολιτικής και των κύριων αναμενόμενων αποτελεσμάτων για κάθε Ταμείο, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω της χρήσης του μηχανισμού InvestEU·

ii) συντονισμό, οριοθέτηση και συμπληρωματικότητα μεταξύ των Ταμείων και, κατά περίπτωση, συντονισμό μεταξύ εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων·

iii) συμπληρωματικότητες μεταξύ των Ταμείων και άλλων ενωσιακών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων και των έργων στρατηγικής σημασίας του προγράμματος LIFE·

γ)το προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από κάθε Ταμείο ανά στόχο πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες σχετικά με τη θεματική συγκέντρωση·

δ)κατά περίπτωση, την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων ανά κατηγορία περιφερειών, που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 2, και τα ποσά των κονδυλίων που προτείνεται να μεταφερθούν μεταξύ των κατηγοριών περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 105·

ε)τα ποσά των εισφορών για τον μηχανισμό InvestEU ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας·

στ)τον κατάλογο των προβλεπόμενων προγραμμάτων στο πλαίσιο των Ταμείων με τα αντίστοιχα προκαταρκτικά χρηματοδοτικά κονδύλια ανά ταμείο και την αντίστοιχη εθνική συνεισφορά ανά κατηγορία περιφέρειας·

ζ)συνοπτική παρουσίαση των δράσεων που αναλαμβάνει το οικείο κράτος μέλος με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής του ικανότητας για την εκτέλεση των Ταμείων.

Σε σχέση με τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg), η συμφωνία εταιρικής σχέσης περιλαμβάνει μόνο τον κατάλογο των προβλεπόμενων προγραμμάτων.

Άρθρο 9
Έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης

1.Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και τη συμμόρφωσή της με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες. Η Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει ιδίως υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

2.Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης από το κράτος μέλος.

3.Το κράτος μέλος επανεξετάζει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.

4.Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, το αργότερο τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω εταιρικής σχέσης από το οικείο κράτος μέλος. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης δεν τροποποιείται.

5.Αν, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4, η συμφωνία εταιρικής σχέσης εντάσσεται σε πρόγραμμα, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση του εν λόγω προγράμματος, το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής του εν λόγω προγράμματος από το οικείο κράτος μέλος.

Άρθρο 10
Χρήση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΘΑ που υλοποιούνται μέσω του μηχανισμού InvestEU

1.Τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν, στη συμφωνία εταιρικής σχέσης ή την αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος, το ποσό του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΘΑ που πρόκειται να καταβληθεί στον μηχανισμό InvestEU και να υλοποιηθεί μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό. Το ποσό της συνεισφοράς προς τον μηχανισμό InvestEU δεν υπερβαίνει το 5 % του συνολικού κονδυλίου για κάθε Ταμείο, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Οι εν λόγω συνεισφορές δεν συνιστούν μεταφορές πόρων βάσει του άρθρου 21.

2.Για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, μπορούν να διατίθενται οι πόροι του τρέχοντος και των μελλοντικών ημερολογιακών ετών. Για την αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος, μπορούν να διατίθενται μόνο οι πόροι των μελλοντικών ημερολογιακών ετών.

3.Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση του μέρους της εγγύησης της ΕΕ που αφορά το τμήμα του κράτους μέλους.

4.Αν δεν έχει συναφθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 συμφωνία συνεισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], για ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διατίθεται στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, το κράτος μέλος υποβάλλει αίτημα για τροποποίηση ενός προγράμματος ή προγραμμάτων ώστε να χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο ποσό.

Η συμφωνία συνεισφοράς για ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διατίθεται στην αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος συνάπτεται ταυτόχρονα με την έγκριση της απόφασης για την τροποποίηση του προγράμματος.

5.Αν δεν έχει συναφθεί, εντός εννέα μηνών από την έγκριση της συμφωνίας συνεισφοράς, συμφωνία εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], τα αντίστοιχα ποσά που έχουν καταβληθεί στο κοινό ταμείο προβλέψεων ως πρόβλεψη επιστρέφονται σε ένα πρόγραμμα ή προγράμματα και το κράτος μέλος υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση για τροποποίηση του προγράμματος.

6.Αν μια συμφωνία εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως εντός τεσσάρων ετών από την υπογραφή της συμφωνίας εγγύησης, το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει τα ποσά που δεσμεύτηκαν στη συμφωνία εγγύησης, αλλά δεν καλύπτουν τα υποκείμενα δάνεια ή άλλα μέσα ανάληψης κινδύνου, να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.

7.Οι πόροι που προέρχονται από τα ποσά που καταβλήθηκαν στον μηχανισμό InvestEU, ή μπορούν να αποδοθούν σ’ αυτά και υλοποιούνται μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό διατίθενται στο κράτος μέλος και χρησιμοποιούνται για την παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο του ίδιου στόχου ή των ίδιων στόχων υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων.

8.Η Επιτροπή επανεγγράφει στον προϋπολογισμό τα καταβληθέντα ποσά τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τον μηχανισμό InvestEU για το έτος κατά το οποίο εγκρίνεται η αντίστοιχη τροποποίηση προγράμματος. Η εν λόγω επανεγγραφή στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος 2027.

Η προθεσμία για την αποδέσμευση του επανεγγεγραμμένου ποσού στον προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 99 αρχίζει από το έτος κατά το οποίο η συνεισφορά επανεγγράφηκε στον προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι και πλαίσιο επιδόσεων

Άρθρο 11
Αναγκαίοι πρόσφοροι όροι

1.Για κάθε ειδικό στόχο, ορίζονται στον παρόντα κανονισμό οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίησή του («αναγκαίοι πρόσφοροι όροι»).

Στο παράρτημα ΙΙΙ καθορίζονται οριζόντιοι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που ισχύουν για όλους τους ειδικούς στόχους και τα αναγκαία κριτήρια για την αξιολόγηση της πλήρωσής τους.

Στο παράρτημα IV καθορίζονται θεματικοί αναγκαίοι πρόσφοροι όροι για το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ+, καθώς και τα αναγκαία κριτήρια για την αξιολόγηση της πλήρωσής τους.

2.Κατά την κατάρτιση ενός προγράμματος ή την προσθήκη νέου ειδικού στόχου στο πλαίσιο τροποποίησης ενός προγράμματος, το κράτος μέλος αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που συνδέονται με τον επιλεγέντα ειδικό στόχο. Ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται όταν συντρέχουν όλα τα σχετικά κριτήρια. Το κράτος μέλος καθορίζει σε κάθε πρόγραμμα ή στην τροποποίηση του προγράμματος τους πληρούμενους και τους μη πληρούμενους αναγκαίους πρόσφορους όρους και, εφόσον κρίνει ότι ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται, παρέχει αιτιολόγηση.

3.Όταν ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος δεν πληρούται κατά τη στιγμή της έγκρισης του προγράμματος ή της τροποποίησης του προγράμματος, το κράτος μέλος, ευθύς μόλις θεωρήσει ότι ο αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται, υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, στην οποία παραθέτει τη σχετική αιτιολόγηση.

4.Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, διενεργεί αξιολόγηση και ενημερώνει το κράτος μέλος εάν συμφωνεί ως προς την πλήρωση.

Αν η Επιτροπή διαφωνεί με την εκτίμηση του κράτους μέλους, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος και του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας ενός μηνός.

5.Οι δαπάνες σε σχέση με πράξεις που συνδέονται με την επίτευξη του ειδικού στόχου δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στις αιτήσεις πληρωμής έως ότου η Επιτροπή ενημερώσει το κράτος μέλος σχετικά με την πλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις πράξεις που συμβάλλουν στην πλήρωση του αντίστοιχου αναγκαίου πρόσφορου όρου.

6.Το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι πληρούνται και εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση που επηρεάζει την πλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων.

Αν η Επιτροπή κρίνει ότι ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος δεν πληρούται πλέον, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος και του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας ενός μηνός. Αν Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος πρόσφορος όρος εξακολουθεί να μην πληρούται, οι δαπάνες σε σχέση με τον σχετικό ειδικό στόχο δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στις αιτήσεις πληρωμής από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος.

7.Το παράρτημα IV δεν εφαρμόζεται σε προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ.

Άρθρο 12
Πλαίσιο επιδόσεων

1.Το κράτος μέλος καθορίζει πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο καθιστά δυνατή την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις των προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους και την αξιολόγηση των επιδόσεων αυτών, και συμβάλλει στη μέτρηση των συνολικών επιδόσεων των Ταμείων.

Το πλαίσιο επιδόσεων αποτελείται από:

α)τους δείκτες εκροών και τους δείκτες αποτελεσμάτων που συνδέονται με τους ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς·

β)    τα ορόσημα που πρέπει να επιτευχθούν έως το τέλος του έτους 2024 για τους δείκτες εκροών· και

γ) τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το τέλος του έτους 2029 για τους δείκτες εκροών και τους δείκτες αποτελεσμάτων.

2.Τα ορόσημα και οι στόχοι καθορίζονται σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο στο πλαίσιο ενός προγράμματος, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια και τον ειδικό στόχο για την αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων που ορίζονται στο άρθρο [4 στοιχείο γ) σημείο vii)] του κανονισμού ΕΚΤ+.

3.Τα ορόσημα και οι στόχοι επιτρέπουν στην Επιτροπή και το κράτος μέλος να μετρούν την πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης των ειδικών στόχων. Πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο [33 παράγραφος 3] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 13
Μεθοδολογίες για την κατάρτιση του πλαισίου επιδόσεων

1.Οι μεθοδολογίες για την κατάρτιση του πλαισίου επιδόσεων περιλαμβάνουν:

α)τα κριτήρια που εφαρμόζει το κράτος μέλος για την επιλογή των δεικτών·

β)τα δεδομένα ή τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, τη διασφάλιση ποιότητας των δεδομένων και τη μέθοδο υπολογισμού·

γ)τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω παράγοντες έχουν ληφθεί υπόψη.

2.Το κράτος μέλος θέτει στη διάθεση της Επιτροπής τις εν λόγω μεθοδολογίες, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Άρθρο 14
Ενδιάμεση επανεξέταση

1.Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, το κράτος μέλος επανεξετάζει κάθε πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α)τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που θα εγκριθούν το 2024·

β)την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους ή περιφέρειας·

γ)την πρόοδο ως προς την επίτευξη των οροσήμων·

δ)την έκβαση της τεχνικής προσαρμογής η οποία καθορίζεται στο άρθρο 104 παράγραφος 2, κατά περίπτωση.

2.Ως τις 31 Μαρτίου 2025 το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση τροποποίησης για κάθε πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1. Το κράτος μέλος αιτιολογεί την τροποποίηση με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Το αναθεωρημένο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

α)την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων ανά προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των ποσών για τα έτη 2026 και 2027·

β)αναθεωρημένους ή νέους στόχους·

γ)τα αναθεωρημένα κονδύλια των χρηματοδοτικών πόρων, που προκύπτουν από την τεχνική προσαρμογή η οποία καθορίζεται στο άρθρο 104 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των ποσών για τα έτη 2025, 2026 και 2027, κατά περίπτωση.

3.Όταν ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης υποβάλλεται νέο πρόγραμμα, το σχέδιο χρηματοδότησης βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο ii) καλύπτει το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για κάθε Ταμείο από το έτος έγκρισης του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Μέτρα που συνδέονται με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση

Άρθρο 15
Μέτρα που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των Ταμείων με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση

1.Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να προτείνει τροποποιήσεις των σχετικών προγραμμάτων, στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο για τη στήριξη της εφαρμογής των σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου.

Το αίτημα αυτό μπορεί να υποβληθεί για τους ακόλουθους λόγους:

α)για τη στήριξη της εφαρμογής σχετικής ειδικής ανά χώρα σύστασης που εκδίδεται βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και σχετικής σύστασης του Συμβουλίου που εκδίδεται βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ και απευθύνεται στο οικείο κράτος μέλος·

β)για τη στήριξη της εφαρμογής των σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου που απευθύνονται στο οικείο κράτος μέλος και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 ή το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 39 , υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.

2.Αίτηση της Επιτροπής σε κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1 δικαιολογείται σε σχέση με την ανάγκη στήριξης της υλοποίησης των σχετικών συστάσεων και αναφέρει τα προγράμματα ή τις προτεραιότητες που θεωρεί ότι επηρεάζονται, καθώς και τη φύση των αναμενόμενων τροποποιήσεων.

3.Το κράτος μέλος διαβιβάζει την απάντησή του στην αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός δύο μηνών από την παραλαβή της, παραθέτοντας τις τροποποιήσεις που θεωρεί αναγκαίες στα σχετικά προγράμματα και τους λόγους των τροποποιήσεων αυτών, προσδιορίζοντας τα οικεία προγράμματα και περιγράφοντας τη φύση των προτεινόμενων τροποποιήσεων και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους στην υλοποίηση των συστάσεων και την εφαρμογή των Ταμείων. Αν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή διατυπώνει παρατηρήσεις εντός δύο μηνών από την παραλαβή της απάντησης αυτής.

4.Το κράτος μέλος υποβάλλει πρόταση τροποποίησης των σχετικών προγραμμάτων εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της απάντησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

5.Εάν η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει παρατηρήσεις ή εάν πειστεί ότι οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν έχουν ληφθεί ικανοποιητικά υπόψη, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει τις τροποποιήσεις των σχετικών προγραμμάτων σύμφωνα με την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο [19 παράγραφος 4].

6.Αν ένα κράτος μέλος, σε συνέχεια αίτησης που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν αναλάβει αποτελεσματική δράση εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, η Επιτροπή δύναται να αναστείλει μέρος ή το σύνολο των πληρωμών για τα οικεία προγράμματα ή προτεραιότητες σύμφωνα με το άρθρο 91.

7.Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Συμβούλιο για αναστολή του συνόλου ή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών για ένα ή περισσότερα προγράμματα ενός κράτους μέλους στην περίπτωση που:

α)το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 8 ή το άρθρο 126 παράγραφος 11 της ΣΛΕΕ ότι ένα κράτος μέλος δεν έχει αναλάβει αποτελεσματική δράση ώστε να διορθώσει το υπερβολικό του έλλειμμα·

β)το Συμβούλιο εκδίδει δύο διαδοχικές συστάσεις στην ίδια διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  40 με το σκεπτικό ότι ένα κράτος μέλος υπέβαλε ανεπαρκές σχέδιο διορθωτικής δράσης·

γ)το Συμβούλιο εκδίδει δύο διαδοχικές αποφάσεις στην ίδια διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, διά των οποίων διαπιστώνεται η μη συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με το σκεπτικό ότι δεν έλαβε τη συνιστώμενη διορθωτική δράση·

δ)η Επιτροπή συμπεραίνει ότι ένα κράτος μέλος δεν έλαβε μέτρα όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου 41 και, κατά συνέπεια, αποφασίζει να μην εγκρίνει την εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας που έχει χορηγηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος·

ε)το Συμβούλιο αποφασίζει ότι το κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 42 , ή με τα μέτρα που ζητεί απόφαση του Συμβουλίου που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Δίνεται προτεραιότητα στην αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων (δεσμεύσεων)· οι πληρωμές αναστέλλονται μόνο αν απαιτείται άμεση δράση και σε περιπτώσεις σημαντικής μη συμμόρφωσης. Η αναστολή πληρωμών εφαρμόζεται σε αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν για τα οικεία προγράμματα μετά την ημερομηνία της απόφασης αναστολής.

Η Επιτροπή μπορεί, λόγω εξαιρετικών οικονομικών συγκυριών ή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, το οποίο υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός 10 ημερών από την έκδοση της απόφασης ή της σύστασης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, να προτείνει στο Συμβούλιο την ακύρωση της αναστολής που αναφέρεται στο ίδιο εδάφιο.

8.Πρόταση της Επιτροπής για την αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων θεωρείται εγκριθείσα από το Συμβούλιο εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει, μέσω εκτελεστικής πράξης, να απορρίψει την εν λόγω πρόταση με ειδική πλειοψηφία, εντός ενός μηνός από την υποβολή της πρότασης της Επιτροπής.

Η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων εφαρμόζεται για τις αναλήψεις υποχρεώσεων από τα Ταμεία για το οικείο κράτος μέλος, από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της απόφασης περί αναστολής.

Το Συμβούλιο εγκρίνει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, επί προτάσεως της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 7 σχετικά με την αναστολή πληρωμών.

9.Το πεδίο και το επίπεδο της αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών που επιβάλλεται είναι αναλογικά, τηρούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στο οικείο κράτος μέλος, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο της ανεργίας, το επίπεδο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού στο οικείο κράτος μέλος σε σχέση με τον ενωσιακό μέσο όρο και τον αντίκτυπο της αναστολής στην οικονομία του οικείου κράτους μέλους. Ειδικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι ο αντίκτυπος των αναστολών σε προγράμματα κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση αντίξοων οικονομικών ή κοινωνικών συνθηκών.

10.Η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων υπόκειται στο ανώτατο όριο του 25 % των αναλήψεων υποχρεώσεων που αφορούν το επόμενο ημερολογιακό έτος για τα Ταμεία ή του 0,25 % του ονομαστικού ΑΕΠ, αναλόγως του ποιο ποσοστό είναι χαμηλότερο, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)στην πρώτη περίπτωση μη συμμόρφωσης με διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος που αναφέρεται στην παράγραφο 7 στοιχείο α)·

β)στην πρώτη περίπτωση μη συμμόρφωσης που αφορά σχέδιο διορθωτικής δράσης στο πλαίσιο διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών που αναφέρεται στην παράγραφο 7 στοιχείο β)·

γ)στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη συνιστώμενη διορθωτική δράση σύμφωνα με διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών που αναφέρεται στην παράγραφο 7 στοιχείο γ)·

δ)στην πρώτη περίπτωση μη συμμόρφωσης που αναφέρεται στα στοιχεία δ) και ε) της παραγράφου 7.

Σε περίπτωση επανειλημμένης μη συμμόρφωσης, η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων μπορεί να υπερβεί τις μέγιστες τιμές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

11.Το Συμβούλιο αίρει την αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 8, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)εάν η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος αναστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου 43 ή το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 12 της ΣΛΕΕ να καταργήσει την απόφαση για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος·

β)εάν το Συμβούλιο έχει επικυρώσει το διορθωτικό σχέδιο δράσης που υπέβαλε το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 ή η διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών (ΔΥΑ) έχει τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού ή το Συμβούλιο έχει περατώσει τη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών σύμφωνα με το άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού·

γ)εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι ένα κράτος μέλος έχει λάβει κατάλληλα μέτρα, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002·

δ)εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι το οικείο κράτος μέλος έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 ή τα μέτρα που απαιτούνται βάσει απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Ύστερα από την άρση της αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων από το Συμβούλιο, η Επιτροπή επανεγγράφει στον προϋπολογισμό τις αναλήψεις υποχρεώσεων που ανεστάλησαν, σύμφωνα με το άρθρο [8] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [ […] (κανονισμός για το ΠΔΠ)] του Συμβουλίου.

Οι ανασταλείσες αναλήψεις υποχρεώσεων δεν μπορούν να επανεγγραφούν στον προϋπολογισμό πέραν του έτους 2027.

Η προθεσμία για την αποδέσμευση του επανεγγεγραμμένου ποσού στον προϋπολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 99 αρχίζει από το έτος κατά το οποίο η ανασταλείσα ανάληψη υποχρεώσεων επανεγγράφηκε στον προϋπολογισμό.

Το Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση, βάσει πρότασης της Επιτροπής, όσον αφορά την άρση της αναστολής των πληρωμών εφόσον πληρούνται οι εφαρμοστέοι όροι που θεσπίζονται στο πρώτο εδάφιο.

12.Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, όταν για ένα κράτος μέλος πληρούται ένας από τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 7, η Επιτροπή ενημερώνει πάραυτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα Ταμεία και τα προγράμματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο αναστολής αναλήψεων υποχρεώσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει την Επιτροπή σε διαρθρωμένο διάλογο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τη διαβίβαση των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την πρόταση αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων ή την πρόταση άρσης της αναστολής.

13.Οι παράγραφοι 1 έως 12 δεν εφαρμόζονται στις προτεραιότητες ή στα προγράμματα βάσει του άρθρου [4 στοιχείο γ) σημείο v) σημείο ii)] του κανονισμού ΕΚΤ+.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Γενικές διατάξεις για τα Ταμεία

Άρθρο 16
Κατάρτιση και υποβολή προγραμμάτων

1.Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα για την εκτέλεση των Ταμείων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

2.Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα προγράμματα το αργότερο 3 μήνες μετά την υποβολή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

3.Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα σύμφωνα με το υπόδειγμα προγράμματος που παρατίθεται στο παράρτημα V.

Για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το κράτος μέλος καταρτίζει προγράμματα σύμφωνα με το υπόδειγμα προγράμματος που παρατίθεται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 17
Περιεχόμενο των προγραμμάτων

1.Κάθε πρόγραμμα χαράσσει στρατηγική για τη συνεισφορά του προγράμματος στην επίτευξη των στόχων πολιτικής και την επικοινωνιακή προβολή των αποτελεσμάτων του.

2.Το πρόγραμμα αποτελείται από προτεραιότητες. Κάθε προτεραιότητα αντιστοιχεί σε έναν και μόνο στόχο πολιτικής ή σε τεχνική βοήθεια. Μια προτεραιότητα που αντιστοιχεί σε έναν στόχο πολιτικής αποτελείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους. Περισσότερες της μίας προτεραιότητες μπορεί να αντιστοιχούν στον ίδιο στόχο πολιτικής.

Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, κάθε προτεραιότητα μπορεί να αντιστοιχεί σε έναν ή περισσότερους στόχους πολιτικής. Οι ειδικοί στόχοι αντιστοιχούν στους τομείς στήριξης, όπως αυτοί ορίζονται στο παράρτημα [III] του κανονισμού ΕΤΘΑ.

Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το πρόγραμμα αποτελείται από ειδικούς στόχους.

3.Κάθε πρόγραμμα:

α)περιέχει συνοπτική παρουσίαση των κύριων προκλήσεων, λαμβανομένων υπόψη:

i) των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων, με εξαίρεση τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ·

ii)των ανεπαρκειών της αγοράς, των κοινών επενδυτικών αναγκών και της συμπληρωματικότητας με άλλες μορφές στήριξης·

iii)των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και άλλες συναφείς ενωσιακές συστάσεις προς τα κράτη μέλη·

iv)των προκλήσεων ως προς τη διοικητική ικανότητα και τη διακυβέρνηση·

v)των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από την προηγούμενη πείρα·

vi)των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες συμμετέχουν σε ανάλογες στρατηγικές·

vii)για προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του σχετικού ενωσιακού κεκτημένου και των σχεδίων δράσης·

β)περιλαμβάνει αιτιολόγηση των επιλεγμένων στόχων πολιτικής, των αντίστοιχων προτεραιοτήτων, των ειδικών στόχων και των μορφών στήριξης·

γ)ορίζει ειδικούς στόχους για κάθε προτεραιότητα εκτός της τεχνικής βοήθειας·

δ)καθορίζει, για κάθε ειδικό στόχο:

i)τα σχετικά είδη δράσεων, καθώς και κατάλογο των σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας, και την αναμενόμενη συμβολή τους στους εν λόγω ειδικούς στόχους και στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, ανάλογα με την περίπτωση·

ii)δείκτες εκροών και δείκτες αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα ορόσημα και στόχους·

iii)τις βασικές ομάδες-στόχους·

iv)τα ιδιαίτερα στοχευόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης χρήσης των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων ή άλλων εδαφικών εργαλείων·

v)τις διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις με δικαιούχους εγκατεστημένους σε τουλάχιστον ένα άλλο κράτος μέλος·

vi)την προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων·

vii)τα είδη παρέμβασης και ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων ανά είδος παρέμβασης ή τομέα στήριξης·

ε)καθορίζει την προβλεπόμενη χρήση της τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 32 και τα σχετικά είδη παρέμβασης·

στ)ορίζει σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει:

i)πίνακα στον οποίο καθορίζεται το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για κάθε Ταμείο και για κάθε κατηγορία περιφέρειας για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού και ανά έτος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ποσών που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 21·

ii)πίνακα στον οποίο καθορίζεται, αφενός, το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για κάθε προτεραιότητα ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας και, αφετέρου, η εθνική συνεισφορά καθώς και κατά πόσον αυτή αποτελείται από δημόσιες και ιδιωτικές συνεισφορές·

iii)για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για κάθε είδος τομέων στήριξης, το ποσό του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου της στήριξης από το Ταμείο και την εθνική συνεισφορά·

iv)για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, πίνακα στον οποίο καθορίζονται, ανά ειδικό στόχο, το συνολικό χρηματοδοτικό κονδύλιο ανά είδος δράσης, η εθνική συνεισφορά και κατά πόσον αυτή αποτελείται από δημόσιες και ιδιωτικές συνεισφορές·

ζ)ορίζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη συμμετοχή των σχετικών εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 στην κατάρτιση του προγράμματος και τον ρόλο των εν λόγω εταίρων για την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος·

η)για κάθε αναγκαίο πρόσφορο όρο, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11, το παράρτημα ΙΙΙ και το παράρτημα IV, περιέχει αξιολόγηση του κατά πόσον ο αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται κατά την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος·

θ)ορίζει την προβλεπόμενη προσέγγιση για ζητήματα επικοινωνίας και προβολής του προγράμματος καθορίζοντας τους σχετικούς στόχους, το κοινό-στόχο, τους διαύλους επικοινωνίας, την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό και τους σχετικούς δείκτες για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης·

ι)προσδιορίζει τη διαχειριστική αρχή, την ελεγκτική αρχή και τον φορέα στον οποίο θα καταβληθούν οι πληρωμές από την Επιτροπή.

Τα στοιχεία γ) και δ) της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για τον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο [4 στοιχείο γ) σημείο vii)] του κανονισμού ΕΚΤ+.

4.Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο δ) της παραγράφου 3, για κάθε ειδικό στόχο των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα:

α)περιγραφή της αρχικής κατάστασης, των προκλήσεων και των τρόπων αντιμετώπισης που υποστηρίζονται από το Ταμείο·

β)αναφορά των επιχειρησιακών στόχων·

γ)ενδεικτικός κατάλογος των δράσεων και της αναμενόμενης συμβολής τους στους ειδικούς και επιχειρησιακούς στόχους·

δ)κατά περίπτωση, αιτιολόγηση της λειτουργικής ενίσχυσης, των ειδικών δράσεων, της βοήθειας έκτακτης ανάγκης και των δράσεων σύμφωνα με τα άρθρα [16 και 17] του κανονισμού ΤΑΜΕ·

ε)δείκτες εκροών και δείκτες αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα ορόσημα και στόχους·

στ)ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων ανά είδος παρέμβασης.

5.Τα είδη παρέμβασης βασίζονται σε ονοματολογία που παρατίθεται στο παράρτημα Ι. Για προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, τα είδη παρέμβασης βασίζονται σε ονοματολογία που παρατίθεται στους ειδικούς για κάθε ταμείο κανονισμούς.

6.Για τα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ και του Ταμείου Συνοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 16, ο πίνακας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο στ) σημείο ii) περιλαμβάνει τα ποσά μόνο για τα έτη 2021 έως 2025.

7.Το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο ι), χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 18
Έγκριση των προγραμμάτων

1.Η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα και τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα κανονισμό και με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, καθώς και τη συνέπεια με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει ιδίως υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

2.Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το κράτος μέλος.

3.Το κράτος μέλος επανεξετάζει το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.

4.Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση του προγράμματος, το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το κράτος μέλος.

Άρθρο 19
Τροποποίηση των προγραμμάτων

1.Το κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος μαζί με το τροποποιημένο πρόγραμμα, αναφέροντας τις αναμενόμενες επιπτώσεις της συγκεκριμένης τροποποίησης στην επίτευξη των στόχων.

2.Η Επιτροπή αξιολογεί την τροποποίηση και τη συμμόρφωσή της με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σε εθνικό επίπεδο, και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την υποβολή του τροποποιημένου προγράμματος.

3.Το κράτος μέλος επανεξετάζει το τροποποιημένο πρόγραμμα και λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.

4.Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση προγράμματος το αργότερο εντός έξι μηνών από την υποβολή της από το κράτος μέλος.

5.Το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού ποσό έως το 5 % του αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας και, το πολύ έως το 3 % του προϋπολογισμού του προγράμματος σε άλλη προτεραιότητα του ίδιου Ταμείου του ίδιου προγράμματος. Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, η μεταφορά αφορά μόνο κονδύλια για την ίδια κατηγορία περιφέρειας.

Οι μεταφορές αυτές δεν επηρεάζουν τα προηγούμενα έτη. Οι εν λόγω μεταφορές δεν θεωρούνται ουσιαστικές και δεν απαιτείται απόφαση της Επιτροπής για τροποποίηση του προγράμματος. Πληρούνται, πάντως, όλες οι κανονιστικές απαιτήσεις. Το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τον αναθεωρημένο πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) σημείο ii), σημείο iii) και σημείο iv), κατά περίπτωση.

6.Δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής για διορθώσεις καθαρά τυπογραφικών ή φραστικών λαθών εκ παραδρομής οι οποίες δεν θίγουν την υλοποίηση του προγράμματος. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διορθώσεις αυτές.

7.Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, οι τροποποιήσεις των προγραμμάτων που σχετίζονται με την εισαγωγή δεικτών δεν απαιτούν την έγκριση της Επιτροπής.

Άρθρο 20
Κοινή στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής

1.Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής μπορούν να παρέχουν από κοινού στήριξη για προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη».

2.Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ μπορούν να χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10 % της στήριξης από τα εν λόγω Ταμεία για κάθε προτεραιότητα ενός προγράμματος, το σύνολο ή μέρος μιας πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για στήριξη από το άλλο Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους οι δαπάνες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή.

Άρθρο 21
Μεταφορά πόρων

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν τη μεταφορά έως και 5 % χρηματοδοτικών κονδυλίων του προγράμματος από οποιοδήποτε Ταμείο προς οποιοδήποτε άλλο Ταμείο υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης ή προς οποιοδήποτε μέσο υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης.

2. Οι μεταφερθέντες πόροι εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου ή το μέσο στο οποίο μεταφέρονται οι πόροι και, στην περίπτωση μεταφορών προς μέσα υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση, προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

3.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1 ορίζουν το συνολικό ποσό που μεταφέρεται για κάθε έτος ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση, είναι δεόντως αιτιολογημένες, συνοδεύονται από το/τα αναθεωρημένο/-α πρόγραμμα/-τα, από το/τα οποίο/-α πρόκειται να μεταφερθούν οι πόροι, σύμφωνα με το άρθρο 19, και αναφέρουν προς ποιο Ταμείο ή μέσο μεταφέρονται τα ποσά.

4. Η Επιτροπή μπορεί να αντιταχθεί σε αίτηση μεταφοράς που περιέχεται στη σχετική τροποποίηση του προγράμματος, αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να υπονομεύσει την επίτευξη των στόχων του προγράμματος από το οποίο πρόκειται να μεταφερθούν οι πόροι.

5. Μόνον οι πόροι των μελλοντικών ημερολογιακών ετών μπορούν να μεταφερθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Εδαφική ανάπτυξη

Άρθρο 22
Ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη

Το κράτος μέλος υποστηρίζει την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη μέσω στρατηγικών εδαφικής και τοπικής ανάπτυξης υπό τις ακόλουθες μορφές:

α)ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις·

β)τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων·

γ)άλλο εδαφικό εργαλείο το οποίο υποστηρίζει πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν από το κράτος μέλος για επενδύσεις που προγραμματίστηκαν για το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

Άρθρο 23
Εδαφικές στρατηγικές

1.Οι εδαφικές στρατηγικές που εφαρμόζονται σύμφωνα με τα στοιχεία α) ή γ) του άρθρου 22 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει η στρατηγική·

β)ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής·

γ)περιγραφή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού·

δ)περιγραφή της συμμετοχής των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 6 στην κατάρτιση και την εφαρμογή της στρατηγικής.

Επίσης, μπορούν να περιέχουν κατάλογο των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν.

2.Οι εδαφικές στρατηγικές συντάσσονται υπό την ευθύνη των αντίστοιχων αστικών, τοπικών ή άλλων εδαφικών αρχών ή φορέων.

3.Αν ο κατάλογος των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν δεν έχει περιληφθεί στην εδαφική στρατηγική, οι αντίστοιχες αστικές, τοπικές ή άλλες εδαφικές αρχές ή φορείς πραγματοποιούν την επιλογή ή συμμετέχουν στην επιλογή των πράξεων.

Οι επιλεγμένες πράξεις συμμορφώνονται με την εδαφική στρατηγική.

4.Αν μια αστική, τοπική ή άλλη τοπική αρχή ή φορέας εκτελεί καθήκοντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της διαχειριστικής αρχής, εκτός από την επιλογή των πράξεων, η αρχή ορίζεται από τη διαχειριστική αρχή ως ενδιάμεσος φορέας.

5.Η στήριξη μπορεί να παρέχεται για την κατάρτιση και τον σχεδιασμό των εδαφικών στρατηγικών.

Άρθρο 24
Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση

1.Αν μια στρατηγική που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 23 περιλαμβάνει επενδύσεις που υποστηρίζονται από ένα ή περισσότερα Ταμεία, από περισσότερα του ενός προγράμματα ή από περισσότερους του ενός τομείς προτεραιότητας του ίδιου προγράμματος, οι δράσεις μπορούν να υλοποιούνται ως ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση («ΟΕΕ»).

2.Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα του προγράμματος ή των προγραμμάτων προβλέπει τον προσδιορισμό των πράξεων και των εκροών και των αποτελεσμάτων που συμβάλλουν σε μια ΟΕΕ.

Άρθρο 25
Τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

1.Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΕΤΘΑ μπορούν να στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

2.Το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων:

α)εστιάζεται σε υποπεριφερειακές ζώνες·

β)πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των ομάδων τοπικής δράσης που αποτελούνται από αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, όπου καμία μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων δεν ελέγχει την λήψη αποφάσεων·

γ)πραγματοποιείται μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών σύμφωνα με το άρθρο 26·

δ)στηρίζει τη δικτύωση, τα καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο και, κατά περίπτωση, τη συνεργασία με άλλους εδαφικούς φορείς.

3.Αν η υποστήριξη για στρατηγικές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) είναι διαθέσιμη από περισσότερα του ενός Ταμεία, οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές διοργανώνουν κοινή πρόσκληση για την επιλογή αυτών των στρατηγικών και συγκροτούν κοινή επιτροπή για όλα τα αρμόδια Ταμεία, ούτως ώστε να παρακολουθεί την εφαρμογή των στρατηγικών αυτών. Οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα εν λόγω Ταμεία για την υποστήριξη του συνόλου των δαπανών για τις δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης και συντονισμού που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) σε σχέση με τις εν λόγω στρατηγικές.

4.Αν η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής απαιτεί υποστήριξη από περισσότερα του ενός Ταμεία, οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα οικεία Ταμεία ως το επικεφαλής ταμείο.

5.Οι κανόνες του επικεφαλής Ταμείου ισχύουν για την εν λόγω στρατηγική. Οι αρχές των άλλων ταμείων βασίζονται σε αποφάσεις και επαληθεύσεις διαχείρισης που πραγματοποιεί η αρμόδια αρχή του επικεφαλής Ταμείου.

6.Οι αρχές του επικεφαλής ταμείου παρέχουν στις αρχές των άλλων Ταμείων τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση και την καταβολή των πληρωμών σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον ειδικό κανονισμό για το συγκεκριμένο Ταμείο.

Άρθρο 26
Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

1.Οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι κάθε στρατηγική που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ) περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)τη γεωγραφική περιοχή και τον πληθυσμό που καλύπτονται από την εν λόγω στρατηγική·

β)τη διαδικασία συμμετοχής των κοινοτήτων στην ανάπτυξη της εν λόγω στρατηγικής·

γ)ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του αναπτυξιακού δυναμικού της περιοχής·

δ)τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσιμων στόχων για τα αποτελέσματα, καθώς και τις συναφείς σχεδιαζόμενες δράσεις·

ε)περιγραφή των ρυθμίσεων για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, στην οποία καταδεικνύεται η ικανότητα της ομάδας τοπικής δράσης να υλοποιήσει τη στρατηγική αυτή·

στ)σχέδιο χρηματοδότησης, το οποίο περιλαμβάνει την προγραμματιζόμενη κατανομή κονδυλίων από κάθε οικείο Ταμείο και πρόγραμμα.

2.Οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής των στρατηγικών αυτών, συγκροτούν επιτροπή για την πραγματοποίηση της επιλογής αυτής και εγκρίνουν τις στρατηγικές που επιλέγονται από την εν λόγω επιτροπή.

3.Οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές ολοκληρώνουν τον πρώτο γύρο επιλογής των στρατηγικών και εξασφαλίζουν ότι οι επιλεγείσες ομάδες τοπικής δράσης μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους που ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του σχετικού προγράμματος ή, στην περίπτωση των στρατηγικών που υποστηρίζονται από περισσότερα του ενός Ταμεία, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του τελευταίου σχετικού προγράμματος.

4.Η απόφαση για την έγκριση στρατηγικής καθορίζει το κονδύλιο κάθε σχετικού Ταμείου και προγράμματος, καθώς και τις αρμοδιότητες για τα καθήκοντα διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο του προγράμματος ή των προγραμμάτων.

Άρθρο 27
Ομάδες τοπικής δράσης

1.Οι ομάδες τοπικής δράσης χαράσσουν και υλοποιούν τις στρατηγικές που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

2.Οι διαχειριστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι ομάδες τοπικής δράσης είτε επιλέγουν έναν εταίρο στο εσωτερικό της ομάδας ως επικεφαλής εταίρο για τα διοικητικά και δημοσιονομικά θέματα είτε συγκροτούνται νόμιμα σε μια κοινή δομή.

3.Οι ομάδες τοπικής δράσης, αποκλειστικά, εκτελούν όλα τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)ανάπτυξη της ικανότητας των τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να υλοποιούν πράξεις·

β)καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής που είναι διαφανή, δεν εισάγουν διακρίσεις, αποτρέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων και διασφαλίζουν ότι καμία μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων δεν ελέγχει τις αποφάσεις επιλογής·

γ)κατάρτιση και δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·

δ)επιλογή πράξεων και καθορισμός του ποσού της υποστήριξης και υποβολή προτάσεων στην αρχή που είναι αρμόδια για την τελική επαλήθευση της επιλεξιμότητας πριν από την έγκριση·

ε)παρακολούθηση της προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής·

στ)αξιολόγηση της εφαρμογής της στρατηγικής.

4.Αν οι ομάδες τοπικής δράσης εκτελούν καθήκοντα που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 3, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της διαχειριστικής αρχής ή του οργανισμού πληρωμών, οι εν λόγω ομάδες τοπικής δράσης ορίζονται από τη διαχειριστική αρχή ως ενδιάμεσοι φορείς σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες του κάθε Ταμείου.

5.Η ομάδα τοπικής δράσης μπορεί να είναι δικαιούχος και να υλοποιεί πράξεις σύμφωνα με τη στρατηγική.

Άρθρο 28
Υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων από τα Ταμεία

1.Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων περιλαμβάνει τα εξής:

α)δημιουργία ικανοτήτων και προπαρασκευαστικά μέτρα για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της μελλοντικής εφαρμογής των στρατηγικών·

β)την υλοποίηση των δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων συνεργασίας και της προετοιμασίας τους, που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης·

γ)τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της στρατηγικής, καθώς και τον συντονισμό της.

2.Η υποστήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) είναι επιλέξιμη ανεξάρτητα από το κατά πόσον η στρατηγική επιλέγεται στη συνέχεια για χρηματοδότηση.

Η υποστήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) δεν υπερβαίνει το 25 % της συνολικής δημόσιας συνεισφοράς στη στρατηγική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Τεχνική βοήθεια

Άρθρο 29
Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

1.Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, τα Ταμεία μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου, αξιολόγησης, επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής επικοινωνίας, σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, προβολής και παροχής διοικητικής και τεχνικής βοήθειας που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τρίτες χώρες.

2.Οι δράσεις αυτές μπορούν να καλύπτουν τις μελλοντικές και τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού.

3.Η Επιτροπή καταρτίζει τα σχέδιά της, όταν προβλέπεται συνεισφορά από τα Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο [110] του δημοσιονομικού κανονισμού.

4.Ανάλογα με τον σκοπό τους, οι δράσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μπορούν να χρηματοδοτούνται είτε ως λειτουργικές είτε ως διοικητικές δαπάνες.

Άρθρο 30
Τεχνική βοήθεια των κρατών μελών

1.Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, τα Ταμεία μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις, οι οποίες δύνανται να αφορούν προηγούμενες και επόμενες περιόδους προγραμματισμού και είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των εν λόγω Ταμείων.

2.Κάθε Ταμείο μπορεί να υποστηρίζει δράσεις τεχνικής βοήθειας οι οποίες είναι επιλέξιμες βάσει οποιουδήποτε άλλου Ταμείου.

3.Στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, η τεχνική βοήθεια λαμβάνει τη μορφή προτεραιότητας που συνδέεται με ένα μόνο Ταμείο.

Άρθρο 31
Kατ’ αποκοπή χρηματοδότηση για την τεχνική βοήθεια των κρατών μελών

1.Η τεχνική βοήθεια σε κάθε πρόγραμμα επιστρέφεται ως κατ’ αποκοπή ποσό με την εφαρμογή των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στις επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται σε κάθε αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή γ), ανάλογα με την περίπτωση.

2.Το ποσοστό των κονδυλίων που επιστρέφεται για την τεχνική βοήθεια έχει οι εξής:

α)για την υποστήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», και για την υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής: 2,5 %·

β)για την υποστήριξη από το ΕΚΤ+: 4 % και για τα προγράμματα δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού ΕΚΤ+: 5 %·

γ)για την υποστήριξη από το ΕΤΘΑ: 6 %·

δ)για την υποστήριξη από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ: 6 %.

3.Ειδικοί κανόνες για την τεχνική βοήθεια για τα προγράμματα Interreg ορίζονται στον κανονισμό ΕΕΣ.

Άρθρο 32
Χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες για την τεχνική βοήθεια των κρατών μελών

Επιπλέον του άρθρου 31, το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει να αναλάβει πρόσθετες δράσεις τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση και χρησιμοποίηση των πόρων των Ταμείων.

Η υποστήριξη για τις εν λόγω δράσεις εφαρμόζεται με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες δυνάμει του άρθρου 89.

Τίτλος IV
Παρακολουθηση, αξιολογηση, επικοινωνια και προβολη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Παρακολούθηση

Άρθρο 33
Επιτροπή παρακολούθησης

1.Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος («επιτροπή παρακολούθησης») εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο οικείο κράτος μέλος της απόφασης με την οποία εγκρίνεται το πρόγραμμα.

Το κράτος μέλος μπορεί να συγκροτήσει μία μόνο επιτροπή παρακολούθησης για την κάλυψη περισσότερων από ένα προγραμμάτων.

2.Κάθε επιτροπή παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

3.Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

4.Το κράτος μέλος δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής παρακολούθησης και όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με την επιτροπή παρακολούθησης στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1.

5.Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται στα προγράμματα βάσει του άρθρου [4 στοιχείο γ) σημείο vi)] του κανονισμού ΕΚΤ+ και στη συνδεόμενη τεχνική βοήθεια.

Άρθρο 34
Σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης

1.Το κράτος μέλος καθορίζει τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης και εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους, των ενδιάμεσων φορέων και των εκπροσώπων των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Κάθε μέλος της επιτροπής παρακολούθησης διαθέτει μία ψήφο.

Το κράτος μέλος δημοσιεύει κατάλογο των μελών της επιτροπής παρακολούθησης στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1.

2.Εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με συμβουλευτική ιδιότητα.

Άρθρο 35
Καθήκοντα της επιτροπής παρακολούθησης

1.Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει:

α)την πορεία προς την υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων·

β)όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων·

γ)τη συμβολή του προγράμματος στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

δ)τα στοιχεία της εκ των προτέρων αξιολόγησης που απαριθμούνται στο άρθρο 52 παράγραφος 3 και στο έγγραφο στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2·

ε)την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξιολογήσεων, περιλήψεων αξιολογήσεων και την ενδεχόμενη συνέχεια που δόθηκε στα πορίσματα·

στ)την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής·

ζ)την πρόοδο ως προς την υλοποίηση των πράξεων στρατηγικής σημασίας, κατά περίπτωση·

η)την εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων και την εφαρμογή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού·

θ)την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων των δημόσιων οργανισμών και των δικαιούχων, κατά περίπτωση.

2.Η επιτροπή παρακολούθησης εγκρίνει:

α)τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αλλαγών, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ)·

β)τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, και την τελική έκθεση επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής·

γ)το σχέδιο αξιολόγησης και κάθε τροποποίησή του·

δ)κάθε πρόταση της διαχειριστικής αρχής για τροποποίηση προγράμματος, μεταξύ άλλων, για μεταφορές σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5 και το άρθρο 21.

Άρθρο 36
Ετήσια επανεξέταση επιδόσεων 

1.Οργανώνεται ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους μέλους, όπου εξετάζονται οι επιδόσεις κάθε προγράμματος.

Στην ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης προεδρεύει η Επιτροπή ή, εάν το ζητήσει το κράτος μέλος, προεδρεύουν από κοινού το κράτος μέλος και η Επιτροπή.

2.Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, η συνεδρίαση επανεξέτασης διοργανώνεται τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

3.Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, το κράτος μέλος, το αργότερο έναν μήνα πριν από την ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης, παρέχει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 35 παράγραφος 1.

Για τα προγράμματα βάσει του άρθρου [4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii)] του κανονισμού ΕΚΤ+, παρέχονται μόνο οι πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία α), β), ε), στ) και η) του άρθρου 35 παράγραφος 1.

4.Τα αποτελέσματα της ετήσιας συνεδρίασης επανεξέτασης καταγράφονται σε εγκεκριμένα πρακτικά.

5.Το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη συνέχεια στα ζητήματα που έθεσε η Επιτροπή και ενημερώνει την Επιτροπή εντός τριών μηνών για τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

6.Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το κράτος μέλος υποβάλλει ετήσια έκθεση επιδόσεων σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς.

Άρθρο 37
Διαβίβαση δεδομένων

1.Η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στην Επιτροπή τα σωρευτικά δεδομένα για κάθε πρόγραμμα έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 31 Μαρτίου, τις 31 Μαΐου, τις 31 Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα VII.

Η πρώτη διαβίβαση πραγματοποιείται έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 και η τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου 2030.

Για τα προγράμματα βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού ΕΚΤ+, τα δεδομένα διαβιβάζονται σε ετήσια βάση έως τις 30 Νοεμβρίου.

2.Τα δεδομένα κατανέμονται για κάθε προτεραιότητα ανά ειδικό στόχο και ανά κατηγορία περιφέρειας και αφορούν:

α)τον αριθμό των πράξεων που επιλέχθηκαν, το συνολικό επιλέξιμο κόστος τους, τη συνεισφορά από τα Ταμεία και τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους στη διαχειριστική αρχή, κατανεμημένες στο σύνολό τους ανά είδος παρέμβασης·

β)τις τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων για επιλεγμένες πράξεις και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τις πράξεις.

3.Για τα χρηματοδοτικά μέσα, παρέχονται επίσης δεδομένα για τα ακόλουθα:

α)τις επιλέξιμες δαπάνες ανά είδος χρηματοπιστωτικού προϊόντος·

β)το ποσό των δαπανών διαχείρισης και των αμοιβών που δηλώθηκαν ως επιλέξιμες δαπάνες·

γ)το ποσό, ανά είδος χρηματοπιστωτικού προϊόντος, των ιδιωτικών και δημόσιων πόρων που κινητοποιούνται επιπλέον των Ταμείων·

δ)τους τόκους και άλλα έσοδα που δημιουργούνται από την υποστήριξη που παρέχουν τα Ταμεία σε χρηματοδοτικά μέσα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 54, και τους επιστρεφόμενους πόρους που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56.

4.Τα δεδομένα που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι αξιόπιστα και επικαιροποιημένα όπως έχουν στο τέλος του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής.

5.Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει όλα τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1.

6.Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 2, ώστε να καθοριστεί το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 38
Τελική έκθεση επιδόσεων

1.Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, κάθε διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή τελική έκθεση επιδόσεων του προγράμματος έως τις 15 Φεβρουαρίου 2031.

2.Στην τελική έκθεση επιδόσεων αξιολογείται η επίτευξη των στόχων του προγράμματος με βάση τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 35 παράγραφος 1, με εξαίρεση τις πληροφορίες που παρέχονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

3.Η Επιτροπή εξετάζει την τελική έκθεση επιδόσεων και ενημερώνει τη διαχειριστική αρχή για τυχόν παρατηρήσεις εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της τελικής έκθεσης επιδόσεων. Όταν υποβάλλονται παρόμοιες παρατηρήσεις, η διαχειριστική αρχή παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τα παρατηρήσεις αυτές και, κατά περίπτωση, ενημερώνει την Επιτροπή, εντός τριών μηνών, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για την αποδοχή της έκθεσης.

4.Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει την τελική έκθεση επιδόσεων στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1.

5.Η Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό του υποδείγματος για την τελική έκθεση επιδόσεων. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 108.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Αξιολόγηση

Άρθρο 39
Αξιολογήσεις από το κράτος μέλος

1.Η διαχειριστική αρχή διενεργεί αξιολογήσεις του προγράμματος. Σε κάθε αξιολόγηση εκτιμάται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνέπεια και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων.

2. Επιπροσθέτως, η διαχειριστική αρχή διεξάγει μία αξιολόγηση για κάθε πρόγραμμα προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπό του, έως τις 30 Ιουνίου 2029.

3.Η διαχειριστική αρχή αναθέτει τις αξιολογήσεις σε λειτουργικά ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

4.Η διαχειριστική αρχή ή το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι αναγκαίες διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.

5.Η διαχειριστική αρχή ή το κράτος μέλος καταρτίζουν σχέδιο αξιολόγησης. Το εν λόγω σχέδιο αξιολόγησης μπορεί να καλύπτει περισσότερα του ενός προγράμματα. Για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει ενδιάμεση αξιολόγηση, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2024.

6.Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει το σχέδιο αξιολόγησης στην επιτροπή παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος μετά την έγκριση του προγράμματος.

7.Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει όλες τις αξιολογήσεις στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1.

Άρθρο 40
Αξιολόγηση από την Επιτροπή

1.Η Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση για να εξετάσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνέπεια και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία κάθε Ταμείου πριν από το τέλος του 2024. Η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο [128] του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.Η Επιτροπή διενεργεί αναδρομική αξιολόγηση για να εξετάσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνέπεια και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία κάθε Ταμείου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2031.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Προβολή, διαφάνεια και επικοινωνία

ΤΜΗΜΑ Ι
Προβολη της υποστηριξης που παρεχουν τα Ταμεια

Άρθρο 41
Προβολή

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει τα εξής:

α)την προβολή της υποστήριξης σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με πράξεις οι οποίες υποστηρίζονται από τα Ταμεία, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πράξεις στρατηγικής σημασίας·

β)την ενημέρωση των πολιτών της Ένωσης σχετικά με τον ρόλο και τα επιτεύγματα των Ταμείων μέσω μιας ενιαίας δικτυακής πύλης, η οποία παρέχει πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα που αφορούν το εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 42
Έμβλημα της Ένωσης

Τα κράτη μέλη, οι διαχειριστικές αρχές και οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το παράρτημα VIII, όταν υλοποιούν δραστηριότητες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας.

Άρθρο 43
Υπεύθυνοι και δίκτυα επικοινωνίας

1.Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν συντονιστή επικοινωνίας για δραστηριότητες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας όσον αφορά τη στήριξη από τα Ταμεία, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) όταν η διαχειριστική αρχή είναι εγκατεστημένη στο εν λόγω κράτος μέλος. Ο συντονιστής επικοινωνίας συντονίζει τα μέτρα επικοινωνίας και προβολής για όλα τα προγράμματα.

Ο συντονιστής επικοινωνίας συμμετέχει στις δραστηριότητες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας των ακόλουθων οργανισμών:

α)των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Γραφείων Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη· καθώς και των κέντρων πληροφόρησης Europe Direct και άλλων δικτύων· εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων·

β)άλλων σχετικών εταίρων και οργανισμών.

2.Κάθε διαχειριστική αρχή ορίζει έναν αρμόδιο επικοινωνίας για κάθε πρόγραμμα («αρμόδιος επικοινωνίας του προγράμματος»).

3.Η Επιτροπή μεριμνά για τη λειτουργία ενός δικτύου το οποίο θα περιλαμβάνει τους συντονιστές επικοινωνίας, τους αρμόδιους επικοινωνίας των προγραμμάτων και τους εκπροσώπους της Επιτροπής, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας.

Τμήμα ΙΙ
Διαφανεια της εφαρμογης των Ταμειων και ενημερωση σχετικα με τα προγραμματα

Άρθρο 44
Αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής

1.Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι, εντός έξι μηνών από την έγκριση του προγράμματος, υπάρχει ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υπό την ευθύνη της, που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του προγράμματος.

2.Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει στον ιστότοπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το αργότερο έναν μήνα πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, συνοπτική παρουσίαση των προγραμματισμένων και δημοσιευμένων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων δεδομένων:

α)της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτεται από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων·

β)του σχετικού στόχου πολιτικής ή του σχετικού ειδικού στόχου·

γ)του είδους των επιλέξιμων αιτούντων·

δ)του συνολικού ποσού της υποστήριξης για την πρόσκληση·

ε)της ημερομηνίας έναρξης και λήξης της πρόσκλησης.

3.Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει στον ιστότοπο τον κατάλογο των πράξεων που έχουν επιλεγεί για υποστήριξη από τα Ταμεία σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες. Κάθε πράξη διαθέτει έναν μοναδικό κωδικό. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

α)στην περίπτωση νομικών οντοτήτων, την επωνυμία του δικαιούχου·

β)αν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμό του·

γ)για τις πράξεις του ΕΤΘΑ που σχετίζονται με αλιευτικό σκάφος, τον αριθμό ταυτοποίησης του μητρώου αλιευτικού στόλου της Ένωσης, όπως αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/218 της Επιτροπής 44 ·

δ)την ονομασία της πράξης·

ε)τον σκοπό της πράξης και τα επιτεύγματά της·

στ)την ημερομηνία έναρξης της πράξης·

ζ)την αναμενόμενη ή την πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης·

η)το συνολικό κόστος της πράξης·

θ)το οικείο Ταμείο·

ι)τον οικείο ειδικό στόχο·

ια)το ποσοστό ενωσιακής συγχρηματοδότησης·

ιβ)την ένδειξη τοποθεσίας ή τον γεωεντοπισμό για την οικεία πράξη και τη συγκεκριμένη χώρα·

ιγ)για κινητές πράξεις ή πράξεις που καλύπτουν πολλές τοποθεσίες, την τοποθεσία του δικαιούχου, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομική οντότητα· ή την περιφέρεια σε επίπεδο NUTS 2, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο·

ιδ)το είδος της παρέμβασης για την πράξη σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 στοιχείο ζ).

Για τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και ια) του πρώτου εδαφίου, τα δεδομένα πρέπει να διαγράφονται δύο έτη μετά την ημερομηνία της αρχικής δημοσίευσης στον ιστότοπο.

Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου δημοσιεύονται μόνο εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4.Τα δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 δημοσιεύονται στον ιστότοπο σε ανοικτό, μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 45 , ο οποίος επιτρέπει την ταξινόμηση, την αναζήτηση, την εξαγωγή, τη σύγκριση και να επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων.

5.Πριν από τη σχετική δημοσίευση η διαχειριστική αρχή ενημερώνει τους δικαιούχους ότι τα δεδομένα θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

6.Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι το σύνολο του υλικού επικοινωνίας και προβολής, μεταξύ άλλων στο επίπεδο των δικαιούχων, διατίθεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε θεσμικά όργανα, φορείς ή οργανισμούς της Ένωσης και ότι παρέχεται στην Ένωση ατελώς μη αποκλειστική και αμετάκλητη άδεια χρήσης αυτού του υλικού, καθώς και όλα τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα που συνδέονται μ’ αυτό σύμφωνα με το παράρτημα VIII.

Άρθρο 45
Αρμοδιότητες των δικαιούχων

1.Οι δικαιούχοι και οι φορείς υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων αναγνωρίζουν την υποστήριξη από τα Ταμεία, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 56, για την πράξη:

α)παρέχοντας στον επαγγελματικό ιστότοπο ή στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης του δικαιούχου, εάν υπάρχουν, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση·

β)παρέχοντας δήλωση όπου επισημαίνεται η στήριξη από τα Ταμεία κατά τρόπο εμφανή επί εγγράφων και υλικού επικοινωνίας σχετικά με την υλοποίηση της πράξης, που χρησιμοποιούνται για το κοινό ή για τους συμμετέχοντες·

γ)αναρτώντας, σε δημόσιους χώρους, πλάκες ή πινακίδες, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση των πράξεων η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις σε υλικό ή αγορά εξοπλισμού, σε σχέση με τα εξής:

i)πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 500 000 EUR·

ii)πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+, το ΕΤΘΑ, το ΤΕΑ, το ΤΑΜΕ και το ΜΔΣΘ, των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 100 000 EUR.

δ)για πράξεις που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ), παρουσιάζοντας στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη ή ηλεκτρονική εικόνα, ελάχιστου μεγέθους Α3, με πληροφορίες σχετικά με την πράξη και ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη από τα Ταμεία·

ε)για πράξεις στρατηγικής σημασίας και πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 10 000  000 EUR,  διοργανώνοντας εκδήλωση επικοινωνίας με τη συμμετοχή της Επιτροπής και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής σε εύθετο χρόνο.

Για τις πράξεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού ΕΚΤ+, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει.

2.Για τα ταμεία μικρών έργων, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι τελικοί αποδέκτες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1.

Για τα χρηματοδοτικά μέσα, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι τελικοί αποδέκτες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

3.Αν ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 42 ή τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος εφαρμόζει δημοσιονομική διόρθωση ακυρώνοντας έως και 5 % της στήριξης από τα Ταμεία για τη συγκεκριμένη πράξη.

Τίτλος V
Χρηματοδοτικη στηριξη από τα Ταμεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Μορφές συνεισφοράς της Ένωσης

Άρθρο 46
Μορφές συνεισφοράς της Ένωσης σε προγράμματα

Η συνεισφορά της Ένωσης είναι δυνατόν να λάβει μία από τις ακόλουθες μορφές:

α)χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες των συναφών πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 89 και με βάση οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:

i)την εκπλήρωση των όρων·

ii)την επίτευξη των αποτελεσμάτων·

β)επιστροφή επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν από τους δικαιούχους ή τους εταίρους του ιδιωτικού τομέα των πράξεων ΣΔΙΤ και πληρώθηκαν για την υλοποίηση των πράξεων·

γ)μοναδιαίες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 88, οι οποίες καλύπτουν όλες ή ορισμένες ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που προσδιορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων με αναφορά σε ποσό ανά μονάδα·

δ)κατ’ αποκοπή ποσά σύμφωνα με το άρθρο 88, τα οποία καλύπτουν συνολικά όλες ή ορισμένες ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που προσδιορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων·

ε)χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 88, η οποία καλύπτει ειδικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών που προσδιορίζονται με σαφήνεια εκ των προτέρων με την εφαρμογή ποσοστού·

στ)συνδυασμός των μορφών στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία α) έως ε).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Μορφές υποστήριξης από τα κράτη μέλη

Άρθρο 47
Μορφές υποστήριξης

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη συνεισφορά από τα Ταμεία για να παρέχουν υποστήριξη στους δικαιούχους υπό μορφή επιχορηγήσεων, χρηματοδοτικών μέσων ή επάθλων ή συνδυασμού αυτών.

ΤΜΗΜΑ Ι
μορφες επιχορηγησεων

Άρθρο 48
Μορφές επιχορηγήσεων

1.Οι επιχορηγήσεις που παρέχονται στους δικαιούχους από τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α)επιστροφή επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν από έναν δικαιούχο ή από τον εταίρο του ιδιωτικού τομέα των πράξεων ΣΔΙΤ και καταβλήθηκαν για την υλοποίηση των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών σε είδος και του κόστους απόσβεσης·

β)μοναδιαίες δαπάνες·

γ)κατ’ αποκοπή ποσά·

δ)χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή συντελεστή·

ε)συνδυασμός των μορφών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) μόνον όταν καθεμία από αυτές καλύπτει διαφορετική κατηγορία δαπανών ή όταν χρησιμοποιούνται για διαφορετικά έργα που αποτελούν μέρος μιας πράξης ή διαδοχικών σταδίων μιας πράξης.

Αν οι συνολικές δαπάνες μιας πράξης δεν υπερβαίνουν τα 200 000 EUR, η συνεισφορά που παρέχεται στον δικαιούχο από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ λαμβάνει τη μορφή μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών ή κατ’ αποκοπή συντελεστών, εξαιρουμένων των πράξεων για τις οποίες η υποστήριξη συνιστά κρατική ενίσχυση. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή συντελεστή, μόνον οι κατηγορίες δαπανών στις οποίες εφαρμόζεται το κατ’ αποκοπή ποσοστό μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

Επιπλέον, οι αποζημιώσεις και οι μισθοί που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

2.Τα ποσά για τις μορφές επιχορηγήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ) και δ) καθορίζονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού που βασίζεται στα εξής στοιχεία:

i) σε στατιστικά δεδομένα, άλλες αντικειμενικές πληροφορίες ή κρίση εμπειρογνώμονα·

ii) στα επαληθευμένα ιστορικά δεδομένα κάθε δικαιούχου·

iii) στην εφαρμογή των συνήθων πρακτικών λογιστικής εγγραφής δαπανών μεμονωμένων δικαιούχων·

β)σχέδιο προϋπολογισμού που καταρτίζεται κατά περίπτωση και συμφωνείται εκ των προτέρων από τον φορέα που επιλέγει την πράξη, εάν το συνολικό κόστος της πράξης δεν υπερβαίνει το ποσό των 200 000 EUR·

γ)σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής των αντίστοιχων μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπήν ποσών και κατ’ αποκοπήν συντελεστών που εφαρμόζονται σε πολιτικές της Ένωσης για παρόμοιο τύπο πράξης·

δ)σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με τις αντίστοιχες μοναδιαίες δαπάνες, τα κατ’ αποκοπή ποσά και τους κατ’ αποκοπή συντελεστές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο συστημάτων για επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το κράτος μέλος για παρόμοιο τύπο πράξης·

ε)κατ’ αποκοπή συντελεστές και ειδικές μεθοδολογίες που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό ή τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς.

Άρθρο 49
Χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή συντελεστή για έμμεσες δαπάνες για επιχορηγήσεις

Αν χρησιμοποιείται κατ’ αποκοπή συντελεστής για την κάλυψη των έμμεσων δαπανών μιας πράξης, θα πρέπει να βασίζεται σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)κατ’ αποκοπή συντελεστή έως το 7 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, χωρίς να απαιτείται από το οικείο κράτος μέλος να εκτελεί υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου συντελεστή·

β)κατ’ αποκοπή συντελεστή έως το 15 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού χωρίς να απαιτείται από το οικείο κράτος μέλος να εκτελεί υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου συντελεστή·

γ)κατ’ αποκοπή συντελεστή έως το 25 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, υπό τη προϋπόθεση ότι ο συντελεστής υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Επιπλέον, αν ένα κράτος μέλος έχει υπολογίσει έναν κατ’ αποκοπή συντελεστή, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ο συντελεστής αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρόμοια πράξη για τους σκοπούς του στοιχείου γ).

Άρθρο 50
Άμεσες δαπάνες προσωπικού για επιχορηγήσεις

1.Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού μιας πράξης δύνανται να υπολογίζονται με βάση κατ’ αποκοπή συντελεστή έως το 20 % των άμεσων δαπανών άλλων από τις άμεσες δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης, χωρίς να απαιτείται από το οικείο κράτος μέλος να εκτελεί υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου συντελεστή, υπό την προϋπόθεση ότι οι άμεσες δαπάνες της πράξης δεν περιλαμβάνουν δημόσιες συμβάσεις έργων ή συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες υπερβαίνουν σε αξία τα κατώτατα ποσά που ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  46 ή στο άρθρο 15 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  47 .

Για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, όλες οι δαπάνες που αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης και οι άμεσες δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης αποκλείονται από τη βάση υπολογισμού του κατ’ αποκοπή συντελεστή.

2.Για τους σκοπούς του προσδιορισμού των άμεσων δαπανών προσωπικού, η ωριαία αμοιβή μπορεί να υπολογίζεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)διαιρώντας τις πλέον πρόσφατες τεκμηριωμένες ετήσιες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης με 1720 ώρες για τα άτομα που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή κατ’ αντίστοιχη αναλογία των 1720 ωρών για τα άτομα που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης·

β)διαιρώντας τις πλέον πρόσφατες τεκμηριωμένες μηνιαίες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης με τον μηνιαίο χρόνο εργασίας του συγκεκριμένου προσώπου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία στην οποία παραπέμπει η σύμβαση εργασίας.

3.Κατά την εφαρμογή της ωριαίας αμοιβής που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο συνολικός αριθμός ωρών που δηλώνει κάθε άτομο για ένα δεδομένο έτος ή για έναν δεδομένο μήνα δεν υπερβαίνει τον αριθμό των ωρών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της εν λόγω ωριαίας αμοιβής.

4.Εάν δεν διατίθενται ετήσιες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης, αυτές μπορούν να αντληθούν από τις διαθέσιμες τεκμηριωμένες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης ή από τη σύμβαση απασχόλησης, κατόπιν δέουσας προσαρμογής για περίοδο 12 μηνών.

5.Οι δαπάνες προσωπικού που σχετίζονται με άτομα που εργάζονται με μειωμένο ωράριο για την πράξη μπορούν να υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό των ακαθάριστων δαπανών απασχόλησης, σύμφωνα με καθορισμένο ποσοστό του χρόνου που εργάστηκαν για την πράξη ανά μήνα, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία χωριστού συστήματος καταχώρισης των ωρών εργασίας. Ο εργοδότης παρέχει έγγραφο στους υπαλλήλους στο οποίο καθορίζεται το εν λόγω σταθερό ποσοστό.

Άρθρο 51
Χρηματοδότηση με κατ’ αποκοπή συντελεστή για επιλέξιμες δαπάνες, εκτός από τις άμεσες δαπάνες προσωπικού για επιχορηγήσεις

1.Για την κάλυψη των υπόλοιπων επιλέξιμων δαπανών μιας πράξης δύναται να χρησιμοποιηθεί κατ’ αποκοπή συντελεστής έως 40 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. Το κράτος μέλος δεν υποχρεούται να εκτελεί υπολογισμό για τον προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου συντελεστή.

2.Για τις πράξεις που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ, το ΜΔΣΘ, το ΕΚΤ+ και το ΕΤΠΑ, οι μισθοί και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες θεωρούνται πρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στον κατ’ αποκοπή συντελεστή.

3.Ο κατ’ αποκοπή συντελεστής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στις δαπάνες προσωπικού που υπολογίζονται με βάση τον κατ’ αποκοπή συντελεστή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 1.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ
χρηματοδοτικα μεσα

Άρθρο 52
Χρηματοδοτικά μέσα

1.Οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να καταβάλλουν συνεισφορά προγράμματος, βάσει ενός ή περισσοτέρων προγραμμάτων, σε χρηματοδοτικά μέσα τα οποία συστήνονται σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό ή διασυνοριακό επίπεδο, υπό τη διαχείριση ή την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής, και συμβάλλουν στην υλοποίηση των ειδικών στόχων.

2.Τα χρηματοδοτικά μέσα παρέχουν υποστήριξη στους τελικούς αποδέκτες μόνο για νέες επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να είναι οικονομικά βιώσιμες, για παράδειγμα μέσω της παραγωγής εσόδων ή της επίτευξης εξοικονόμησης, και δεν βρίσκουν επαρκή χρηματοδότηση από πηγές της αγοράς.

3.Η υποστήριξη από τα Ταμεία μέσω χρηματοδοτικών μέσων βασίζεται σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση η οποία καταρτίζεται υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση ολοκληρώνεται πριν οι διαχειριστικές αρχές αποφασίσουν να καταβάλλουν συνεισφορές προγράμματος σε χρηματοδοτικά μέσα.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)το προτεινόμενο ποσό της συνεισφοράς προγράμματος σε χρηματοδοτικό μέσο και το αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης·

β)τα προτεινόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που πρόκειται να προσφερθούν, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ανάγκης για διαφοροποιημένη μεταχείριση των επενδυτών·

γ)την προτεινόμενη ομάδα-στόχο τελικών αποδεκτών·

δ)την αναμενόμενη συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου στην επίτευξη των ειδικών στόχων.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση μπορεί να αναθεωρηθεί ή να επικαιροποιηθεί, να καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια του κράτους μέλους ή μέρος αυτής και να βασίζεται σε υφιστάμενες ή επικαιροποιημένες εκ των προτέρων αξιολογήσεις.

4.Η υποστήριξη που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες μπορεί να συνδυάζεται με οποιαδήποτε μορφή ενωσιακής συνεισφοράς, μεταξύ άλλων και από τα ίδιο Ταμείο, και μπορεί να καλύπτει την ίδια δαπάνη. Στην περίπτωση αυτή, η υποστήριξη που παρέχεται από τα χρηματοδοτικά μέσα των Ταμείων, η οποία αποτελεί μέρος μιας πράξης χρηματοδοτικού μέσου, δεν δηλώνεται στην Επιτροπή για υποστήριξη υπό άλλη μορφή, άλλο Ταμείο ή άλλο μέσο της Ένωσης.

5.Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να συνδυαστούν με επικουρική υποστήριξη προγράμματος με τη μορφή επιχορηγήσεων ως ενιαία πράξη χρηματοδοτικού μέσου, στο πλαίσιο ενιαίας συμφωνίας χρηματοδότησης, στην οποία και οι δύο διακριτές μορφές υποστήριξης παρέχονται από τον φορέα υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου. Στην περίπτωση αυτή, οι κανόνες που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά μέσα εφαρμόζονται στην εν λόγω ενιαία πράξη χρηματοδοτικού μέσου.

6.Στην περίπτωση συνδυασμένης υποστήριξης δυνάμει των παραγράφων 4 και 5, τηρούνται ξεχωριστά αρχεία για κάθε πηγή υποστήριξης.

7.Το άθροισμα όλων των μορφών συνδυασμένης υποστήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης δαπάνης. Οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από χρηματοδοτικά μέσα. Τα χρηματοδοτικά μέσα δεν χρησιμοποιούνται για την προχρηματοδότηση επιχορηγήσεων.

Άρθρο 53
Εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων

1.Τα χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζεται η διαχειριστική αρχή μπορούν απλώς να παρέχουν δάνεια ή εγγυήσεις. Η διαχειριστική αρχή, σε έγγραφο στρατηγικής που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IX, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συνεισφορά του προγράμματος στο χρηματοδοτικό μέσο.

2.Τα χρηματοδοτικά μέσα που τελούν υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής μπορούν να συσταθούν ως ένα από τα ακόλουθα:

α)επένδυση πόρων του προγράμματος στο κεφάλαιο νομικής οντότητας·

β)ανεξάρτητες χρηματοδοτικές μονάδες ή διαχειριστικοί λογαριασμοί στο πλαίσιο ενός ιδρύματος.

Η διαχειριστική αρχή επιλέγει τον φορέα υλοποίησης ενός χρηματοδοτικού μέσου.

Αν ο οργανισμός που επιλέχθηκε από τη διαχειριστική αρχή υλοποιεί ταμείο χαρτοφυλακίου, ο οργανισμός αυτός μπορεί με τη σειρά του να επιλέξει περαιτέρω οργανισμούς για την υλοποίηση ενός ειδικού ταμείου.

3.Οι όροι και οι προϋποθέσεις των συνεισφορών των προγραμμάτων σε χρηματοδοτικά μέσα που εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 καθορίζονται σε συμφωνίες χρηματοδότησης μεταξύ:

α)των δεόντως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της διαχειριστικής αρχής και του οργανισμού υλοποίησης ενός ταμείου χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση·

β)των δεόντως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της διαχειριστικής αρχής, ή, κατά περίπτωση, του οργανισμού υλοποίησης ενός ταμείου χαρτοφυλακίου και του οργανισμού υλοποίησης ενός ειδικού ταμείου.

Οι εν λόγω συμφωνίες χρηματοδότησης περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα IX.

4.Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της διαχειριστικής αρχής δεν υπερβαίνουν το ποσό που δεσμεύεται από τη διαχειριστική αρχή για το χρηματοδοτικό μέσο μέσο σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες χρηματοδότησης.

5.Οι φορείς υλοποίησης των σχετικών χρηματοδοτικών μέσων, ή στο πλαίσιο των εγγυήσεων, ο οργανισμός που παρέχει τα υποκείμενα δάνεια, επιλέγουν τους τελικούς αποδέκτες, λαμβανομένων υπόψη των στόχων του προγράμματος και των δυνατοτήτων για την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης, σύμφωνα με την αιτιολόγηση των στοιχείων αυτών στο επιχειρηματικό σχέδιο ή σε ισοδύναμο έγγραφο. Η διαδικασία επιλογής των τελικών αποδεκτών είναι διαφανής, δικαιολογείται από τη φύση της δράσης και δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων.

6.Η εθνική συγχρηματοδότηση ενός προγράμματος παρέχεται είτε από τη διαχειριστική αρχή είτε στο επίπεδο των ταμείων χαρτοφυλακίου, είτε στο επίπεδο των ειδικών ταμείων, είτε στο επίπεδο των επενδύσεων σε τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες. Όταν η εθνική συγχρηματοδότηση παρέχεται στο επίπεδο των επενδύσεων σε τελικούς δικαιούχους, ο φορέας υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων τηρεί αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα των υποκείμενων δαπανών.

7.Η διαχειριστική αρχή, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή ο φορέας υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με την παράγραφο 3, τηρεί χωριστούς λογαριασμούς ή διατηρεί έναν λογιστικό κωδικό ανά προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας για κάθε συνεισφορά προγράμματος και χωριστά για τους πόρους που προβλέπονται στα άρθρα 54 και 56 αντίστοιχα.

Άρθρο 54
Τόκοι και άλλα έσοδα που δημιουργούνται από την υποστήριξη που παρέχουν τα Ταμεία σε χρηματοδοτικά μέσα

1.Η υποστήριξη από τα Ταμεία που καταβάλλεται σε χρηματοδοτικά μέσα κατατίθεται σε τοκοφόρους λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν εντός των κρατών μελών και η διαχείριση της εν λόγω υποστήριξης πραγματοποιείται σύμφωνα με την ενεργό διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

2.Οι τόκοι και τα άλλα έσοδα που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία και καταβάλλονται σε χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του/-ων ίδιου/-ων στόχου/-ων με αυτόν/-ούς της αρχικής υποστήριξης από τα Ταμεία, είτε εντός του ίδιου χρηματοδοτικού μέσου· είτε, μετά την εκκαθάριση του χρηματοδοτικού μέσου, σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα ή μορφές υποστήριξης, έως τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας.

3.Οι τόκοι και τα άλλα έσοδα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη αφαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες.

Άρθρο 55
Διαφοροποιημένη μεταχείριση των επενδυτών

1.Η υποστήριξη από τα Ταμεία σε χρηματοδοτικά μέσα που επενδύονται σε τελικούς αποδέκτες καθώς και κάθε είδους έσοδα που παράγονται από τις εν λόγω επενδύσεις, τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα Ταμεία, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποιημένη μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν βάσει της αρχής της οικονομίας της αγοράς με τον ενδεδειγμένο καταμερισμό των κινδύνων και των κερδών.

2.Το επίπεδο της εν λόγω διαφοροποιημένης μεταχείρισης δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για τη δημιουργία κινήτρων με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών πόρων και καθορίζεται μέσω είτε ανταγωνιστικής διαδικασίας είτε ανεξάρτητης εκτίμησης. 

Άρθρο 56
Επαναχρησιμοποίηση πόρων που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία

1. Οι πόροι που επιστρέφονται, πριν από το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας, στα χρηματοδοτικά μέσα από επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες ή από τη διάθεση πόρων που έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποπληρωμών κεφαλαίου και κάθε είδους παραγόμενων εσόδων που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία, επαναχρησιμοποιούνται στο ίδιο χρηματοδοτικό μέσο ή σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα για περαιτέρω επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες, στο πλαίσιο του/-ων ίδιου/-ων ειδικού/-ων στόχου/-ων και για τυχόν δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης που συνδέονται με ανάλογες περαιτέρω επενδύσεις.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πόροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και επιστρέφονται στα χρηματοδοτικά μέσα κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον οκτώ ετών μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας επαναχρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής του προγράμματος ή των προγραμμάτων βάσει των οποίων είχαν συσταθεί, είτε εντός του ίδιου χρηματοδοτικού μέσου ή, μετά την έξοδο των πόρων αυτών από το χρηματοδοτικό μέσο, σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα ή σε άλλες μορφές υποστήριξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Κανόνες επιλεξιμότητας

Άρθρο 57
Επιλεξιμότητα

1.Η επιλεξιμότητα των δαπανών καθορίζεται βάσει εθνικών κανόνων, εκτός εάν θεσπίζονται ειδικοί κανόνες είτε στον παρόντα κανονισμό, ή τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, είτε επί τη βάσει αυτών.

2.Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για συνεισφορά από τα Ταμεία εάν έχει πραγματοποιηθεί από δικαιούχο ή τον εταίρο ιδιωτικού τομέα μιας πράξης ΣΔΙΤ και έχει πληρωθεί για την υλοποίηση πράξεων κατά το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος στην Επιτροπή ή από την 1η Ιανουαρίου 2021, αναλόγως του ποια ημερομηνία προηγείται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.

Για τα έξοδα που επιστρέφονται σύμφωνα με τα σημεία β) και γ) του άρθρου 48 παράγραφος 1, οι δράσεις που συνιστούν τη βάση για την επιστροφή πραγματοποιούνται το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος στην Επιτροπή ή από την 1η Ιανουαρίου 2021, αναλόγως του ποια ημερομηνία προηγείται, και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.

3.Για το ΕΤΠΑ, οι δαπάνες που σχετίζονται με πράξεις που καλύπτουν περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών, όπως ορίζεται στο άρθρο 102 παράγραφος 2, σε ένα κράτος μέλος κατανέμονται κατ’ αναλογία στις σχετικές κατηγορίες περιφερειών, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Για το ΕΚΤ+, οι δαπάνες που σχετίζονται με πράξεις συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράμματος.

4.Το σύνολο ή μέρος πράξης μπορεί να εκτελείται εκτός κράτους μέλους, μεταξύ άλλων και εκτός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η πράξη συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του αντίστοιχου προγράμματος.

5.Για τις επιχορηγήσεις υπό τη μορφή των σημείων β), γ) και δ) του άρθρου 48 παράγραφος 1, οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τα Ταμεία ισούνται με τα ποσά που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2.

6.Οι πράξεις δεν επιλέγονται για υποστήριξη από τα Ταμεία σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος στη διαχειριστική αρχή, ανεξάρτητα αν έχουν εκτελεστεί όλες τις σχετικές πληρωμές.

7.Οι δαπάνες που καθίστανται επιλέξιμες λόγω τροποποίησης του προγράμματος είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος στην Επιτροπή.

Για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, αυτό ισχύει όταν προστίθεται στο πρόγραμμα ένα νέο είδος παρέμβασης που αναφέρεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I, ή, για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς.

Όταν ένα πρόγραμμα τροποποιείται με σκοπό την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, το πρόγραμμα μπορεί να προβλέπει ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών που σχετίζονται με την εν λόγω τροποποίηση αρχίζει από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής.

8.Όταν ένα νέο πρόγραμμα εγκρίνεται στο πλαίσιο ενδιάμεσης επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 14, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στην Επιτροπή.

9.Μια πράξη μπορεί να λαμβάνει υποστήριξη από ένα ή περισσότερα Ταμεία ή από ένα ή περισσότερα προγράμματα και από άλλα μέσα της Ένωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες που δηλώνονται σε μια αίτηση πληρωμής για ένα από τα Ταμεία δεν δηλώνονται για κανένα από τα παρακάτω:

α)στήριξη από άλλο Ταμείο ή μέσο της Ένωσης·

β)στήριξη από το ίδιο Ταμείο στο πλαίσιο άλλου προγράμματος.

Το ποσό των δαπανών που περιέχεται σε αίτηση πληρωμής ενός ταμείου μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία για κάθε Ταμείο και για το/τα σχετικό/-ά πρόγραμμα/-τα, σύμφωνα με το έγγραφο που ορίζει τους όρους στήριξης.

Άρθρο 58
Μη επιλέξιμες δαπάνες

1.Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τα Ταμεία:

α)τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης·

β)η αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το 10 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη· για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %· για τις εγγυήσεις τα εν λόγω ποσοστά εφαρμόζονται στο ποσό του υποκείμενου δανείου·

γ)ο φόρος προστιθέμενης αξίας («ΦΠΑ»), με εξαίρεση τις πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος είναι κατώτερο των 5 000 000 EUR.

Για το στοιχείο β), τα όρια δεν ισχύουν για πράξεις που αφορούν τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

2.Οι ειδικοί για κάθε Ταμείο κανονισμοί μπορούν να προσδιορίζουν πρόσθετες δαπάνες οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από κάθε Ταμείο.

Άρθρο 59
Διάρκεια των πράξεων

1.Το κράτος μέλος επιστρέφει τη συνεισφορά από τα Ταμεία σε πράξη που περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομή ή παραγωγικές επενδύσεις, εάν, εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, κατά περίπτωση, η εν λόγω πράξη υπόκειται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α)παύση ή μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας·

β)αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα·

γ)ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων υλοποίησης που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους.

Το κράτος μέλος μπορεί να μειώσει το οριζόμενο στο πρώτο εδάφιο χρονικό περιθώριο σε τρία έτη όταν πρόκειται για περιπτώσεις διατήρησης επενδύσεων ή θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ.

2.Οι πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ επιστρέφουν την υποστήριξη από το ΕΚΤ + μόνον όταν υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης επενδύσεων σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

3.Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε κάθε πράξη η οποία επιφέρει διακοπή παραγωγικής δραστηριότητας εξαιτίας μη δόλιας πτώχευσης.

Άρθρο 60
Μετεγκατάσταση

1.Οι δαπάνες για την υποστήριξη της μετεγκατάστασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 26, δεν είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τα Ταμεία.

2.Αν μια συνεισφορά από τα Ταμεία συνιστά κρατική ενίσχυση, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι η εν λόγω συνεισφορά δεν στηρίζει τη μετεγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής.

Άρθρο 61
Ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τις επιχορηγήσεις

1.Οι συνεισφορές σε είδος υπό μορφή παροχής εργασιών, αγαθών, υπηρεσιών, γης και ακινήτων για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές που δικαιολογούνται από τιμολόγια ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας μπορούν να είναι επιλέξιμες αν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)η δημόσια υποστήριξη που καταβάλλεται για την πράξη η οποία περιλαμβάνει συνεισφορές σε είδος δεν υπερβαίνει τη συνολική επιλέξιμη δαπάνη, εξαιρουμένων των συνεισφορών σε είδος, κατά την περάτωση της πράξης·

β)η αξία που αποδίδεται στις συνεισφορές σε είδος δεν υπερβαίνει τις δαπάνες που είναι γενικά αποδεκτές στην εν λόγω αγορά·

γ)η αξία και η χορήγηση της συνεισφοράς σε είδος μπορεί να αποτιμηθεί και να επαληθευτεί ανεξάρτητα·

δ)στην περίπτωση παροχής γης ή ακινήτων, μπορεί να πραγματοποιηθεί πληρωμή για τους σκοπούς σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ετήσιου ονομαστικού ύψους που δεν υπερβαίνει τη μία νομισματική μονάδα του κράτους μέλους·

ε)στην περίπτωση συνεισφορών σε είδος υπό μορφή άμισθης εργασίας, η αξία της εν λόγω εργασίας αποτιμάται με βάση τον επαληθευμένο χρόνο εργασίας και τον συντελεστή αμοιβής για ισοδύναμη εργασία.

Η αξία της γης ή των ακινήτων που αναφέρεται στο στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου πιστοποιείται από ανεξάρτητο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα ή δεόντως εξουσιοδοτημένο επίσημο φορέα και δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 58 παράγραφος 1 στοιχείο β).

2.Οι δαπάνες απόσβεσης για τις οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές που να δικαιολογούνται από τιμολόγια μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των ακόλουθων όρων:

α)επιτρέπεται από τους κανόνες επιλεξιμότητας του προγράμματος·

β)το ποσό της δαπάνης δικαιολογείται με παραστατικά που έχουν ισοδύναμη αποδεικτική αξία με τιμολόγια για επιλέξιμες δαπάνες, όταν οι δαπάνες αυτές επιστρέφονται με τη μορφή που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

γ)οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υποστήριξης της πράξης·

δ)οι δημόσιες επιχορηγήσεις δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά των αποσβεσμένων περουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 62
Ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας για χρηματοδοτικά μέσα

1.Οι επιλέξιμες δαπάνες ενός χρηματοδοτικού μέσου είναι το συνολικό ποσό της συνεισφοράς προγράμματος που καταβλήθηκε ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, που προβλέφθηκε όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων από το χρηματοδοτικό μέσο εντός της περιόδου επιλεξιμότητας, όταν το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε:

α)πληρωμές στους τελικούς αποδέκτες, στην περίπτωση δανείων και επενδύσεων μετοχικού και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου·

β)πόρους που προβλέφθηκαν όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων, ανεξαρτήτως αν είναι εκκρεμείς ή έχουν λήξει, για τη χρηματοδότηση πιθανών καταπτώσεων εγγυήσεων για ζημίες, που υπολογίζονται με βάση συντελεστή πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος ο οποίος καλύπτει πολλαπλό ποσό υποκείμενων εκταμιευμένων νέων δανείων, επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου σε τελικούς αποδέκτες·

γ)πληρωμές στους τελικούς αποδέκτες ή προς όφελος αυτών, όταν τα χρηματοδοτικά μέσα συνδυάζονται με άλλη συνεισφορά της Ένωσης σε ενιαία πράξη χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 5·

δ)πληρωμές αμοιβών διαχείρισης και επιστροφές δαπανών διαχείρισης που πραγματοποιήθηκαν από τους φορείς υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου.

2.Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο β), ο δείκτης πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος καθορίζεται με συνετή εκ των προτέρων εκτίμηση κινδύνου και συμφωνείται στη σχετική συμφωνία χρηματοδότησης. Ο δείκτης πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος μπορεί να αναθεωρηθεί, εάν αυτό δικαιολογείται από μεταγενέστερες αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς. Η αναθεώρηση αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ.

3.Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ), οι αμοιβές διαχείρισης καθορίζονται βάσει επιδόσεων. Όταν οι φορείς υλοποίησης ενός ταμείου χαρτοφυλακίου και/ή ειδικών ταμείων, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3, επιλέγονται μέσω απευθείας ανάθεσης σύμβασης, το ποσό των δαπανών και αμοιβών διαχείρισης που καταβάλλεται στους εν λόγω φορείς το οποίο μπορεί να δηλωθεί ως επιλέξιμη δαπάνη υπόκειται σε ανώτατο όριο 5 % του συνολικού ποσού των συνεισφορών προγραμμάτων που έχουν καταβληθεί στους τελικούς δικαιούχους με μορφή δανείων ή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων. 

Το όριο αυτό δεν ισχύει όταν η επιλογή των φορέων υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων γίνεται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και κατά την εν λόγω διαδικασία καθορίζεται η ανάγκη για υψηλότερο επίπεδο δαπανών και αμοιβών διαχείρισης.

4.Αν τα τέλη διακανονισμού ή μέρος τους επιβαρύνουν τους τελικούς αποδέκτες, δεν δηλώνονται ως επιλέξιμες δαπάνες.

5.Οι επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν υπερβαίνουν το άθροισμα του συνολικού ποσού της στήριξης από τα Ταμεία που καταβάλλεται για τους σκοπούς της εν λόγω παραγράφου και της αντίστοιχης εθνικής συγχρηματοδότησης.

Τιτλος VI:
διαχειριση και ελεγχος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Γενικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο

Άρθρο 63
Αρμοδιότητες των κρατών μελών

1.Τα κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για τα προγράμματά τους σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο και διασφαλίζουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις βασικές απαιτήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα X.

2.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών οι οποίες περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διόρθωση και την αναφορά των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης.

3.Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου τους, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή. Όταν τα μέτρα αυτά συνίστανται σε λογιστικό έλεγχο, μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι της Επιτροπής ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.

4.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης και των δεδομένων σχετικά με τους δείκτες.

5.Τα κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν την τήρηση όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τη διαδρομή ελέγχου που ορίζεται στο παράρτημα XI, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 76.

6.Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζουν την ουσιαστική εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα Ταμεία. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, εξετάζουν τις καταγγελίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων τους, και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι καταγγελίες καλύπτουν κάθε διαφορά μεταξύ δυνητικών και επιλεγμένων δικαιούχων όσον αφορά την προτεινόμενη ή επιλεγείσα πράξη καθώς και τυχόν διαφορές με τρίτους σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος ή των σχετικών πράξεων, ανεξάρτητα από τον νομικό χαρακτηρισμό των μέσων έννομης προστασίας που καθορίζονται βάσει του εθνικού δικαίου.

7.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των δικαιούχων και των αρχών του προγράμματος πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα XII.

Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε προγράμματα βάσει του άρθρου [4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii)] του κανονισμού ΕΚΤ+.

8.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι επίσημες ανταλλαγές πληροφοριών με την Επιτροπή πραγματοποιούνται μέσω συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα XIII.

9.Μετά την έγκριση του προγράμματος και το αργότερο έως την υποβολή της τελικής αίτησης πληρωμής για την πρώτη λογιστική χρήση και όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2023, κάθε κράτος μέλος καταρτίζει περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XIV. Η περιγραφή αυτή πρέπει να διατηρείται επικαιροποιημένη ώστε να αντικατοπτρίζει τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις.

10.Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 107, για να συμπληρώσει την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου καθορίζοντας τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων παρατυπιών που πρέπει να αναφέρονται και των δεδομένων που πρέπει να παρέχονται.

11.Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη η οποία καθορίζει τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά των παρατυπιών σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 2, ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 64
Εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής

1.Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα διαχείρισης και ελέγχου τα οποία είναι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και ότι τα εν λόγω συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Η Επιτροπή καταρτίζει στρατηγική και σχέδιο λογιστικού ελέγχου, τα οποία βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου.

Η Επιτροπή και οι ελεγκτικές αρχές συντονίζουν τα σχέδια λογιστικού ελέγχου τους.

2.Οι λογιστικοί έλεγχοι της Επιτροπής διενεργούνται έως τρία ημερολογιακά έτη μετά την αποδοχή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνονταν οι σχετικές δαπάνες. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για πράξεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες απάτης.

3.Για τους σκοπούς των λογιστικών ελέγχων τους, οι υπάλληλοι της Επιτροπής ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαιτούμενα αρχεία, έγγραφα και μεταδεδομένα, ανεξάρτητα από το μέσο αποθήκευσής τους, τα οποία αφορούν τις πράξεις που υποστηρίζονται από τα Ταμεία ή τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, και λαμβάνουν αντίγραφα στον συγκεκριμένο μορφότυπο που ζητούν.

4.Όσον αφορά τους επιτόπιους λογιστικούς ελέγχους, ισχύουν επίσης τα εξής:

α)η Επιτροπή ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του προγράμματος σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες πριν, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις. Σ’ αυτούς τους λογιστικούς ελέγχους μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του κράτους μέλους·

β)όταν η εφαρμογή των εθνικών διατάξεων επιφυλάσσει ορισμένες πράξεις για υπαλλήλους οι οποίοι ορίζονται ειδικά από την εθνική νομοθεσία, οι υπάλληλοι της Επιτροπής και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αποκτώνται μ’ αυτόν τον τρόπο χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες των εθνικών δικαστηρίων και με πλήρη τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των σχετικών υποκειμένων δικαίου·

γ)η Επιτροπή διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τα προκαταρκτικά πορίσματα του λογιστικού ελέγχου σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, το αργότερο 3 μήνες μετά την τελευταία ημέρα του ελέγχου·

δ)η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση του λογιστικού ελέγχου σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, το αργότερο 3 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει πλήρη απάντηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα του λογιστικού ελέγχου.

Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει τις προθεσμίες που προβλέπονται στα στοιχεία γ) και δ) κατά τρεις επιπλέον μήνες. 

Άρθρο 65
Αρμόδιες για το πρόγραμμα αρχές

1.Για τους σκοπούς του άρθρου [63 παράγραφος 3] του δημοσιονομικού κανονισμού, το κράτος μέλος προσδιορίζει διαχειριστική και ελεγκτική αρχή για κάθε πρόγραμμα. Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση της δυνατότητας που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 2, ο εν λόγω φορέας προσδιορίζεται ως αρχή του προγράμματος. Οι ίδιες αρχές μπορούν να είναι αρμόδιες για περισσότερα του ενός προγράμματα.

2.Η ελεγκτική αρχή είναι δημόσια αρχή, λειτουργικά ανεξάρτητη από τους ελεγχομένους.

3.Η διαχειριστική αρχή μπορεί να ορίσει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς για να εκτελούν ορισμένα καθήκοντα υπό την ευθύνη της. Οι ρυθμίσεις μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και των ενδιάμεσων φορέων καταγράφονται εγγράφως.

4.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων τηρείται τόσο μεταξύ των αρχών των προγραμμάτων όσο και εντός αυτών.

5.Ο οργανισμός εκτέλεσης της συγχρηματοδότησης του προγράμματος, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο [11] του κανονισμού ΕΕ (…) [κανόνες συμμετοχής του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»], ορίζεται ως ενδιάμεσος οργανισμός από τη διαχειριστική αρχή του σχετικού προγράμματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Πρότυπα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

Άρθρο 66
Καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής

1.Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του προγράμματος, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Ειδικότερα, έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)επιλογή πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 67·

β)εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη διαχείριση του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 68·

γ)υποστήριξη του έργου της επιτροπής παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 69·

δ)εποπτεία των ενδιάμεσων φορέων·

ε)καταγραφή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικό σύστημα των δεδομένων σχετικά με κάθε πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους λογιστικούς ελέγχους, και διασφάλιση της προστασίας, της ακεραιότητας και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων και της ταυτοποίησης των χρηστών.

2.Το κράτος μέλος μπορεί να αναθέσει τη λογιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 70 στη διαχειριστική αρχή ή σε άλλο φορέα.

3.Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, η λογιστική διαδικασία υλοποιείται από τη διαχειριστική αρχή ή υπό την ευθύνη της.

4.Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 2 με στόχο τη διασφάλιση ομοιόμορφων όρων για τα ηλεκτρονικά δεδομένα προς καταγραφή και αποθήκευση τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε). Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 2.

Άρθρο 67
Επιλογή πράξεων από τη διαχειριστική αρχή

1.Για την επιλογή των πράξεων, η διαχειριστική αρχή καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξασφαλίζουν την ιεράρχηση των πράξεων που πρόκειται να επιλεγούν με στόχο να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

2.Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η διαχειριστική αρχή προβαίνει σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και λαμβάνει υπόψη τα σχόλιά της πριν από την αρχική υποβολή των κριτηρίων επιλογής στην επιτροπή παρακολούθησης και πριν από τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών των κριτηρίων.

3.Κατά την επιλογή των πράξεων, η διαχειριστική αρχή:

α)διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις συνάδουν με το πρόγραμμα και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των ειδικών του στόχων·

β)διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις συνάδουν με τις αντίστοιχες στρατηγικές και έγγραφα προγραμματισμού που έχουν καθοριστεί με στόχο την πλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων·

γ)διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις παρουσιάζουν τη βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης, των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και της επίτευξης των στόχων·

δ)επαληθεύει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους και μηχανισμούς για να καλύψει τα έξοδα χρήσης και διατήρησης·

ε)διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 48 υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε διαδικασία ελέγχου, βάσει των απαιτήσεων της εν λόγω οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 49 ·

στ)επαληθεύει ότι, αν οι πράξεις έχουν ξεκινήσει πριν από την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο·

ζ)διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου Ταμείου και ότι εντάσσονται σε ένα είδος παρέμβασης ή τομέα στήριξης για το ΕΤΘΑ·

η)διασφαλίζει ότι οι πράξεις δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητες οι οποίες αποτελούσαν τμήμα πράξης που αποτελεί αντικείμενο μετεγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 60 ή οι οποίες θα συνιστούσαν μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

θ)διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις δεν επηρεάζονται από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών ή τις επιδόσεις των πράξεων·

ι)διασφαλίζει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή των επενδύσεων σε υποδομές που έχουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον πέντε ετών.

4.Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την παροχή στον δικαιούχο εγγράφου όπου καθορίζονται όλοι οι όροι για τη στήριξη κάθε πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν, του σχεδίου χρηματοδότησής της, της προθεσμίας για την υλοποίησή της και, ανάλογα με την περίπτωση, της εφαρμοστέας μεθόδου για τον καθορισμό των δαπανών της πράξης και των όρων για την καταβολή της επιχορήγησης.

5.Για τις δράσεις που έχουν λάβει την πιστοποίηση «Σφραγίδα Αριστείας» ή έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του προγράμματος συγχρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», η διαχειριστική αρχή δύναται να αποφασίσει τη χορήγηση στήριξης απευθείας από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ ή το ΕΤΘΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πράξεις συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος.

Εφαρμόζεται το ποσοστό συγχρηματοδότησης του μέσου που παρέχει την πιστοποίηση «Σφραγίδα Αριστείας» ή του προγράμματος συγχρηματοδότησης, το οποίο καθορίζεται στο έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

6.Όταν η διαχειριστική αρχή επιλέγει πράξη στρατηγικής σημασίας, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με την πράξη αυτή.

Άρθρο 68
Διαχείριση του προγράμματος από τη διαχειριστική αρχή

1.Η διαχειριστική αρχή:

α)πραγματοποιεί διαχειριστικές επαληθεύσεις ώστε να επαληθεύσει ότι τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα και υπηρεσίες έχουν παραδοθεί, ότι η πράξη είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο, το πρόγραμμα και τους όρους για τη στήριξη της πράξης, και:

i)όταν πρέπει να γίνει επιστροφή εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο α), ότι το ποσό των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι σε σχέση με τα εν λόγω έξοδα έχει καταβληθεί και ότι οι δικαιούχοι τηρούν χωριστά λογιστικά αρχεία για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με την πράξη·

ii)όταν πρέπει να γίνει επιστροφή εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ), ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή των δαπανών στον δικαιούχο·

β)διασφαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το οφειλόμενο ποσό το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο·

γ)εφαρμόζει αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα και διαδικασίες καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους·

δ)προλαμβάνει, εντοπίζει και διορθώνει τις παρατυπίες·

ε)επιβεβαιώνει ότι οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασμούς είναι νόμιμες και κανονικές·

στ)συντάσσει τη διαχειριστική δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XV·

ζ)παρέχει προβλέψεις του ποσού για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται για το τρέχον και το επόμενο ημερολογιακό έτος έως τις 31 Ιανουαρίου και τις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με το παράρτημα VII.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο εδάφιο στοιχείο β), κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.

Σε ό,τι αφορά τις πράξεις ΣΔΙΤ, η διαχειριστική αρχή διενεργεί πληρωμές σε λογαριασμό υπό μεσεγγύηση που δημιουργείται ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό στο όνομα του δικαιούχου για χρήση σύμφωνα με τη συμφωνία ΣΔΙΤ.

2.Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) γίνονται βάσει κινδύνου και είναι ανάλογες με τους εντοπισθέντες κινδύνους, όπως ορίζεται σε στρατηγική διαχείρισης του κινδύνου.

Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις περιλαμβάνουν διοικητικές επαληθεύσεις σχετικά με τις αιτήσεις πληρωμής που έχουν υποβάλει οι δικαιούχοι, καθώς και επιτόπιες επαληθεύσεις των πράξεων. Διενεργούνται το αργότερο πριν από την κατάρτιση των λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 92.

3.Αν η διαχειριστική αρχή είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του προγράμματος, οι ρυθμίσεις για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις εξασφαλίζουν διαχωρισμό των καθηκόντων.

4.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, ο κανονισμός ΕΕΣ μπορεί να θεσπίζει ειδικούς κανόνες σχετικά με τις διαχειριστικές επαληθεύσεις που εφαρμόζονται στα προγράμματα Interreg.

Άρθρο 69
Υποστήριξη του έργου της επιτροπής παρακολούθησης από τη διαχειριστική αρχή

Η διαχειριστική αρχή:

α)παρέχει εγκαίρως στην επιτροπή παρακολούθησης όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της·

β)διασφαλίζει ότι δίνεται συνέχεια στις αποφάσεις και τις συστάσεις της επιτροπής παρακολούθησης.

Άρθρο 70
Λογιστικές διαδικασίες

1.Η λογιστική διαδικασία συνίσταται στα ακόλουθα καθήκοντα:

α)κατάρτιση και υποβολή αιτήσεων πληρωμής στην Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86·

β)κατάρτιση των λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 92 και τήρηση αρχείων με όλα τα στοιχεία των λογαριασμών σε ηλεκτρονικό σύστημα·

γ)μετατροπή σε ευρώ των ποσών των δαπανών που πραγματοποιούνται σε άλλο νόμισμα με χρήση της μηνιαίας λογιστικής ισοτιμίας της Επιτροπής για τον μήνα κατά τον οποίο οι δαπάνες καταχωρίζονται στα λογιστικά συστήματα του φορέα που είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.Η λογιστική διαδικασία δεν περιλαμβάνει επαληθεύσεις στο επίπεδο των δικαιούχων.

3.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο γ), ο κανονισμός ΕΕΣ μπορεί να ορίζει διαφορετική μέθοδο για τη μετατροπή σε ευρώ των ποσών των δαπανών που πραγματοποιούνται σε άλλο νόμισμα.

Άρθρο 71
Καθήκοντα της ελεγκτικής αρχής

1.Η ελεγκτική αρχή είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια ελέγχων συστημάτων, ελέγχων πράξεων και ελέγχων λογαριασμών, προκειμένου να παράσχει ανεξάρτητη διασφάλιση στην Επιτροπή όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς οι οποίοι υποβάλλονται στην Επιτροπή.

2.Οι ελεγκτικές εργασίες διενεργούνται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα.

3.Η ελεγκτική αρχή καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή:

α)ετήσια ελεγκτική γνώμη σύμφωνα με το άρθρο [63 παράγραφος 7] του δημοσιονομικού κανονισμού και το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVI και με βάση όλες τις πραγματοποιούμενες ελεγκτικές εργασίες, η οποία καλύπτει τις ακόλουθες χωριστές συνιστώσες:

i)την πληρότητα, ακρίβεια και αλήθεια των λογαριασμών·

ii)τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς οι οποίοι υποβάλλονται στην Επιτροπή·

iii)την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου

β)ετήσια έκθεση ελέγχου η οποία πληρεί τις απαιτήσεις του άρθρου [63 παράγραφος 5 στοιχείο β)] του δημοσιονομικού κανονισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVII, και η οποία υποστηρίζει την ελεγκτική γνώμη που αναφέρεται στο στοιχείο α) και παραθέτει σύνοψη των πορισμάτων, όπου περιλαμβάνονται ανάλυση της φύσης και της έκτασης τυχόν σφαλμάτων και αδυναμιών στα συστήματα, καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν, το προκύπτον συνολικό ποσοστό σφάλματος και το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες που έχουν εγγραφεί στους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή.

4. Σε περίπτωση ομαδοποίησης προγραμμάτων ώστε να πραγματοποιηθούν λογιστικοί έλεγχοι των πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 2, οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 3 στοιχείο β) μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μια ενιαία έκθεση.

Όταν η ελεγκτική αρχή κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής για προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 3) στοιχείο β) υποβάλλονται ανά Ταμείο.

5.Η ελεγκτική αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή τις εκθέσεις ελέγχου συστημάτων μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιπαράθεσης με τους σχετικούς ελεγχομένους.

6.Η Επιτροπή και οι ελεγκτικές αρχές συναντώνται τακτικά και τουλάχιστον άπαξ ετησίως, εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά, για να εξετάσουν τη στρατηγική ελέγχου, την ετήσια έκθεση ελέγχου και την ελεγκτική γνώμη, να συντονίσουν τα σχέδια και τις μεθόδους λογιστικού ελέγχου και να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα που σχετίζονται με τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

Άρθρο 72
Στρατηγική ελέγχου

1.Η ελεγκτική αρχή καταρτίζει στρατηγική ελέγχου βάσει εκτίμησης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 9, η οποία καλύπτει τους ελέγχους συστημάτων και τους ελέγχους πράξεων. Η στρατηγική ελέγχου περιλαμβάνει ελέγχους συστημάτων των νεοδιορισμένων διαχειριστικών αρχών και των αρμόδιων αρχών για τη λογιστική διαδικασία εντός εννέα μηνών από το πρώτο έτος λειτουργίας. Η στρατηγική ελέγχου καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVIII και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση μετά την υποβολή της πρώτης ετήσιας έκθεσης ελέγχου και της πρώτης ελεγκτικής γνώμης στην Επιτροπή. Μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προγράμματα.

2.Η στρατηγική ελέγχου υποβάλλεται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος.

Άρθρο 73
Λογιστικοί έλεγχοι πράξεων

1.Οι λογιστικοί έλεγχοι πράξεων καλύπτουν τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή κατά τη λογιστική χρήση βάσει δείγματος. Το εν λόγω δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό και βασίζεται σε μεθόδους στατιστικής δειγματοληψίας.

2.Όταν ο πληθυσμός αποτελείται από λιγότερες από 300 μονάδες δειγματοληψίας, μπορεί να χρησιμοποιείται μέθοδος μη στατιστικής δειγματοληψίας σύμφωνα με την επαγγελματική κρίση της ελεγκτικής αρχής. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέγεθος του δείγματος πρέπει να είναι επαρκές ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην ελεγκτική αρχή να καταρτίσει έγκυρη ελεγκτική γνώμη. Η μέθοδος μη στατιστικής δειγματοληψίας πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 10 % των μονάδων δειγματοληψίας στον πληθυσμό της λογιστικής χρήσης, το οποίο επιλέγεται τυχαία.

Το στατιστικό δείγμα μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ+ και, με την επιφύλαξη της στρωματοποίησης ανάλογα με την περίπτωση, μία ή περισσότερες περιόδους προγραμματισμού σύμφωνα με την επαγγελματική κρίση της ελεγκτικής αρχής.

Το δείγμα των πράξεων που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ και από το ΕΤΘΑ καλύπτει δράσεις που υποστηρίζονται από κάθε Ταμείο ξεχωριστά.

3.Οι λογιστικοί έλεγχοι πράξεων περιλαμβάνουν επιτόπια επαλήθευση της φυσικής υλοποίησης της πράξης μόνο όταν αυτό απαιτείται από τον τύπο της σχετικής πράξης.

Ο κανονισμός ΕΚΤ+ μπορεί να καθορίζει ειδικές διατάξεις για προγράμματα βάσει του άρθρου [4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii)] του κανονισμού ΕΚΤ+.

4.Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 107, για να συμπληρώσει το παρόν άρθρο καθορίζοντας τυποποιημένες, έτοιμες προς χρήση μεθοδολογίες και όρους δειγματοληψίας ώστε να καλύπτονται μία ή περισσότερες περίοδοι προγραμματισμού.

Άρθρο 74
Ρυθμίσεις ενιαίου ελέγχου

1.Κατά τη διενέργεια λογιστικών ελέγχων, η Επιτροπή και οι ελεγκτικές αρχές λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις αρχές του ενιαίου ελέγχου και της αναλογικότητας σε σχέση με το επίπεδο κινδύνου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Αποφεύγουν τη διενέργεια διπλών λογιστικών ελέγχων για τις ίδιες δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους των διαχειριστικών επαληθεύσεων και των λογιστικών ελέγχων, καθώς και του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους.

Η Επιτροπή και οι ελεγκτικές αρχές χρησιμοποιούν καταρχάς όλες τις πληροφορίες και τα αρχεία που διατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο ε), συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των διαχειριστικών επαληθεύσεων, ενώ ζητούν και λαμβάνουν από τους δικαιούχους πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία από λογιστικούς ελέγχους μόνο όταν, βάσει της επαγγελματικής τους κρίσης, αυτό απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των πορισμάτων των λογιστικών ελέγχων.

2.Για προγράμματα για τα οποία η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η γνώμη της ελεγκτικής αρχής είναι αξιόπιστη και το οικείο κράτος μέλος συμμετέχει στην ενισχυμένη συνεργασία για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι λογιστικοί έλεγχοι της ίδιας της Επιτροπής περιορίζονται στον έλεγχο των εργασιών της ελεγκτικής αρχής.

3.Οι πράξεις των οποίων οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τα 400 000 EUR για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, τα 300 000 EUR για το ΕΚΤ+ και τα 200 000 EUR για το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν λογιστικούς ελέγχους είτε από την ελεγκτική αρχή είτε από την Επιτροπή πριν από την υποβολή των λογαριασμών για τη λογιστική χρήση κατά την οποία ολοκληρώθηκε η πράξη.

Οι άλλες πράξεις δεν υπόκεινται σε περισσότερους από έναν λογιστικούς ελέγχους ανά λογιστική χρήση είτε από την ελεγκτική αρχή είτε από την Επιτροπή πριν από την υποβολή των λογαριασμών για τη λογιστική χρήση κατά την οποία ολοκληρώθηκε η πράξη. Οι πράξεις δεν υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο από την Επιτροπή ή την ελεγκτική αρχή σε κανένα έτος αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί λογιστικός έλεγχος κατά το εν λόγω έτος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα του λογιστικού ελέγχου που διεξήγαγε το Ελεγκτικό Συνέδριο για τις εν λόγω πράξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ελεγκτική αρχή ή την Επιτροπή για τον σκοπό της εκπλήρωσης των αντίστοιχων καθηκόντων τους.

4.Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 3, μια πράξη μπορεί να υπόκειται σε περισσότερους από έναν λογιστικούς ελέγχους, αν η ελεγκτική αρχή καταλήξει στο συμπέρασμα, βάσει της επαγγελματικής κρίσης της, ότι δεν είναι δυνατόν να καταρτίσει έγκυρη ελεγκτική γνώμη.

5.Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρμόζονται όταν:

α)υπάρχει ειδικός κίνδυνος παρατυπίας ή ένδειξη απάτης·

β)είναι αναγκαίο να επαναληφθούν οι εργασίες της ελεγκτικής αρχής ώστε να βεβαιωθεί η αποτελεσματική της λειτουργία·

γ)υπάρχουν ενδείξεις για σοβαρές ανεπάρκειες στο έργο της ελεγκτικής αρχής.

Άρθρο 75
Διαχειριστικές επαληθεύσεις και λογιστικοί έλεγχοι χρηματοδοτικών μέσων

1.Η διαχειριστική αρχή διεξάγει επιτόπιες διαχειριστικές επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 μόνο στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια.

2.Η διαχειριστική αρχή δεν διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων («ΕΤΕπ») ή άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία είναι μέτοχος ένα κράτος μέλος.

Ωστόσο, η ΕΤΕπ ή άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία είναι μέτοχος ένα κράτος μέλος υποβάλλουν στη διαχειριστική αρχή εκθέσεις ελέγχου που υποστηρίζουν τις αιτήσεις πληρωμής.

3.Η ελεγκτική αρχή διεξάγει ελέγχους συστημάτων και ελέγχους πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73 ή 77 στο επίπεδο των φορέων υλοποίηση του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια.

4.Η ελεγκτική αρχή δεν διενεργεί λογιστικούς ελέγχους στο επίπεδο της ΕΤΕπ ή άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία είναι μέτοχος ένα κράτος μέλος, όσον αφορά χρηματοδοτικά μέσα που εφαρμόζονται από αυτά.

Ωστόσο, η ΕΤΕπ ή άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία είναι μέτοχος ένα κράτος μέλος υποβάλλουν στην Επιτροπή και στην ελεγκτική αρχή ετήσια έκθεση λογιστικού ελέγχου, η οποία καταρτίζεται από τους εξωτερικούς ελεγκτές τους έως το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Η έκθεση αυτή καλύπτει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα XVII.

5.Η ΕΤΕπ ή άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στις αρχές των προγραμμάτων όλα τα αναγκαία έγγραφα ώστε να τους επιτρέψουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 76
Διαθεσιμότητα εγγράφων

1.Με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία σχετίζονται με μια πράξη που υποστηρίζεται από τα Ταμεία τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο για πενταετή περίοδο από την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή από τη διαχειριστική αρχή προς τον δικαιούχο.

2.Η εν λόγω χρονική περίοδος διακόπτεται είτε στην περίπτωση δικαστικών διαδικασιών είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Εξάρτηση από εθνικά συστήματα διαχείρισης

Άρθρο 77
Ενισχυμένες αναλογικές ρυθμίσεις

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 78, το κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόζει τις ακόλουθες ενισχυμένες αναλογικές ρυθμίσεις όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ενός προγράμματος:

α)κατά παρέκκλιση από το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 68 παράγραφος 2, η διαχειριστική αρχή μπορεί να εφαρμόζει μόνο εθνικές διαδικασίες για τη διενέργεια διαχειριστικών επαληθεύσεων·

β)κατά παρέκκλιση από το άρθρο 73 παράγραφοι 1 και 3, η ελεγκτική αρχή μπορεί να περιορίζει την ελεγκτική της δραστηριότητα σ’ ένα στατιστικό δείγμα 30 μονάδων δειγματοληψίας για το οικείο πρόγραμμα ή ομάδα προγραμμάτων·

γ)η Επιτροπή περιορίζει τους δικούς της λογιστικούς ελέγχους σε επανεξέταση του έργου της ελεγκτικής αρχής μέσω επανάληψης μόνο στο επίπεδό της, εκτός αν υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες υποδεικνύουν σοβαρές ανεπάρκειες στο έργο της ελεγκτικής αρχής.

Σε ό,τι αφορά το στοιχείο β), όταν ο πληθυσμός αποτελείται από λιγότερες από 300 μονάδες δειγματοληψίας, η ελεγκτική αρχή μπορεί να εφαρμόσει μέθοδο μη στατιστικής δειγματοληψίας σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 2.

Άρθρο 78
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενισχυμένων αναλογικών ρυθμίσεων

1.Το κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόζει τις ενισχυμένες αναλογικές ρυθμίσεις που ορίζονται στο άρθρο 77 ανά πάσα στιγμή κατά την περίοδο προγραμματισμού, όταν η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει, στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας που έχει δημοσιεύσει για τα δύο τελευταία έτη πριν από την απόφαση του κράτους μέλους να εφαρμόσει τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, ότι το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος λειτουργεί αποτελεσματικά και ότι το συνολικό ποσοστό σφάλματος για κάθε έτος είναι κάτω από 2 %. Κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή του εν λόγω κράτους μέλους στην ενισχυμένη συνεργασία για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των αναλογικών ρυθμίσεων που ορίζονται στο άρθρο 77, οι οποίες εφαρμόζονται από την έναρξη της επόμενης λογιστικής χρήσης.

2.Κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 77, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου όσον αφορά ένα παρόμοιο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε κατά την περίοδο 2014-2020 και εφόσον οι ρυθμίσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που έχουν καθοριστεί για το πρόγραμμα της περιόδου 2021-2027 βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σ’ εκείνες για το προηγούμενο πρόγραμμα. Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι ενισχυμένες αναλογικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται από την έναρξη του προγράμματος.

3.Το κράτος μέλος καταρτίζει ή επικαιροποιεί αναλόγως την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και τη στρατηγική ελέγχου που περιγράφονται στο άρθρο 63 παράγραφος 9 και στο άρθρο 72.

Άρθρο 79
Προσαρμογή κατά την περίοδο προγραμματισμού

1.Αν η Επιτροπή ή η ελεγκτική αρχή καταλήξουν στο συμπέρασμα, με βάση τους λογιστικούς ελέγχους που έχουν διενεργηθεί καθώς και την ετήσια έκθεση ελέγχου, ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 78, η Επιτροπή ζητά από την ελεγκτική αρχή να διενεργήσει πρόσθετες ελεγκτικές εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 και να λάβει διορθωτικά μέτρα.

2.Αν η επόμενη ετήσια έκθεση ελέγχου επιβεβαιώσει ότι εξακολουθούν να μην πληρούνται οι όροι, περιορίζοντας έτσι τη διασφάλιση που παρέχεται στην Επιτροπή σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών, η Επιτροπή ζητά από την ελεγκτική αρχή να διενεργήσει ελέγχους συστημάτων.

3.Η Επιτροπή μπορεί, αφού δώσει στο κράτος μέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, να ενημερώσει το κράτος μέλος ότι παύουν να εφαρμόζονται οι ενισχυμένες αναλογικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77.

Τίτλος VII
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Δημοσιονομική διαχείριση

Τμήμα Ι
ΓΕΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 80
Δημοσιονομικές δεσμεύσεις

1.Η απόφαση για την έγκριση του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 18 συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του [άρθρου 110 παράγραφος 3] του δημοσιονομικού κανονισμού και η κοινοποίησή της στο οικείο κράτος μέλος συνιστά νομική δέσμευση.

Στην εν λόγω απόφαση καθορίζεται η συνεισφορά της Ένωσης ανά Ταμείο και ανά έτος.

2.Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις της Ένωσης για κάθε πρόγραμμα πραγματοποιούνται από την Επιτροπή σε ετήσιες δόσεις για κάθε Ταμείο κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

3.Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 111 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την πρώτη δόση έπονται της έγκρισης του προγράμματος από την Επιτροπή.

Άρθρο 81
Χρήση του ευρώ

Όλα τα ποσά που ορίζονται στα προγράμματα, αναφέρονται ή δηλώνονται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη εκφράζονται σε ευρώ.

Άρθρο 82
Επιστροφή

1.Κάθε επιστροφή η οποία οφείλεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης πραγματοποιείται πριν από την προθεσμία που αναφέρεται στο ένταλμα είσπραξης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το [άρθρο 98 του δημοσιονομικού κανονισμού]. Η προθεσμία αυτή λήγει την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα από την έκδοση του εντάλματος.

2.Οποιαδήποτε καθυστέρηση της επιστροφής συνεπάγεται την πληρωμή τόκων υπερημερίας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της πραγματικής πληρωμής. Το επιτόκιο αυτών των τόκων είναι κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο από το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις βασικές της πράξεις αναχρηματοδότησης κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο εκπνέει η προθεσμία.

Τμημα ΙΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Άρθρο 83
Είδη πληρωμών

Οι πληρωμές έχουν τη μορφή προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του υπολοίπου των λογαριασμών για τη λογιστική χρήση.

Άρθρο 84
Προχρηματοδότηση

1.Η Επιτροπή καταβάλλει προχρηματοδότηση με βάση τη συνολική στήριξη από τα Ταμεία που ορίζεται στην απόφαση έγκρισης του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο στ) σημείο i).

2.Η προχρηματοδότηση για κάθε Ταμείο καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, ως εξής:

α)2021: 0,5 %·

β)2022: 0,5 %·

γ)2023: 0,5 %·

δ)2024: 0,5 %·

ε)2025: 0,5 %·

στ)2026: 0,5 %

Εάν ένα πρόγραμμα εγκριθεί μετά την 1η Ιουλίου 2021, οι προ της έγκρισης δόσεις καταβάλλονται κατά το έτος της έγκρισης.

3.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, για τα προγράμματα Interreg καθορίζονται ειδικοί κανόνες προχρηματοδότησης στον κανονισμό ΕΕΣ.

4.Το ποσό που καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση διαγράφεται από τους λογαριασμούς της Επιτροπής το αργότερο με την τελική λογιστική χρήση.

5.Τυχόν τόκοι που παράγονται από την προχρηματοδότηση χρησιμοποιούνται για το οικείο πρόγραμμα κατά τον ίδιο τρόπο με τα Ταμεία και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς για την τελική λογιστική χρήση.

Άρθρο 85
Αιτήσεις πληρωμής

1.Το κράτος μέλος υποβάλλει κατ’ ανώτατο όριο τέσσερις αιτήσεις πληρωμής ανά πρόγραμμα, ανά Ταμείο και ανά λογιστική χρήση. Κάθε χρόνο η προθεσμία για κάθε αίτηση πληρωμής είναι η 30ή Απριλίου, η 31η Ιουλίου, η 31η Οκτωβρίου και η 26η Δεκεμβρίου.

Η τελευταία αίτηση πληρωμής που υποβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου θεωρείται ως η τελική αίτηση πληρωμής για τη λογιστική χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου.

2.Οι αιτήσεις πληρωμής δεν γίνονται αποδεκτές παρά μόνο εάν έχει υποβληθεί η πλέον πρόσφατη δέσμη εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας.

3.Οι αιτήσεις πληρωμής υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XIX και περιλαμβάνουν, για κάθε προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας:

α)το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι και οι οποίες έχουν καταβληθεί για την υλοποίηση πράξεων, όπως αυτές έχουν καταχωριστεί στο σύστημα του φορέα που διενεργεί τη λογιστική διαδικασία·

β)το ποσό για τεχνική βοήθεια, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2·

γ)το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί, όπως έχει καταχωριστεί στα λογιστικά συστήματα του φορέα που διενεργεί τη λογιστική διαδικασία.

4.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 στοιχείο α), εφαρμόζονται τα εξής:

α)όταν η συνεισφορά της Ένωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχείο α), τα ποσά που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής είναι τα ποσά που δικαιολογούνται από την πρόοδο στην εκπλήρωση όρων ή την επίτευξη αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 89 παράγραφος 2·

β)όταν η συνεισφορά της Ένωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 46 στοιχεία γ), δ) και ε), τα ποσά που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής είναι τα ποσά που καθορίζονται σύμφωνα με την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3·

γ) για τις μορφές επιχορηγήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ), τα ποσά που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής είναι τα στοιχεία κόστους που υπολογίζονται επί της εφαρμοζόμενης βάσης.

5.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 στοιχείο γ), στην περίπτωση των καθεστώτων ενισχύσεων δυνάμει του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ, η δημόσια συνεισφορά που αντιστοιχεί στις δαπάνες οι οποίες περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής πρέπει να έχει καταβληθεί στους δικαιούχους από τον φορέα που χορηγεί την ενίσχυση.

Άρθρο 86
Ειδικά στοιχεία για τα χρηματοδοτικά μέσα σε αιτήσεις πληρωμής

1.Όταν εφαρμόζονται χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2, οι αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα XIX περιλαμβάνουν τα συνολικά ποσά που έχουν καταβληθεί ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, τα ποσά που έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων, από τη διαχειριστική αρχή προς τους τελικούς αποδέκτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).

2.Όταν εφαρμόζονται χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3, οι αιτήσεις πληρωμής που περιλαμβάνουν δαπάνες για χρηματοδοτικά μέσα υποβάλλονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α)το ποσό που περιλαμβάνεται στην πρώτη αίτηση πληρωμής πρέπει να έχει καταβληθεί στα χρηματοδοτικά μέσα και μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 25 % του συνολικού ποσού των συνεισφορών προγραμμάτων που έχουν δεσμευθεί για τα χρηματοδοτικά μέσα βάσει της σχετικής συμφωνίας χρηματοδότησης, σύμφωνα με τη σχετική προτεραιότητα και κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση·

β)το ποσό που περιλαμβάνεται σε μεταγενέστερες αιτήσεις πληρωμής οι οποίες υποβάλλονται κατά την περίοδο επιλεξιμότητας περιλαμβάνει τις επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1.

3.Το ποσό που περιλαμβάνεται στην πρώτη αίτηση πληρωμής και το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) διαγράφεται από τους λογαριασμούς της Επιτροπής το αργότερο κατά την τελική λογιστική χρήση.

Δηλώνεται χωριστά στις αιτήσεις πληρωμής.

Άρθρο 87
Κοινοί κανόνες για τις πληρωμές

1.Με την επιφύλαξη των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, η Επιτροπή πραγματοποιεί τις ενδιάμεσες πληρωμές το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παραλαμβάνει την αίτηση πληρωμής.

2.Κάθε πληρωμή καταλογίζεται στην παλαιότερη ανοικτή δημοσιονομική δέσμευση του οικείου Ταμείου και της οικείας κατηγορίας περιφέρειας. Η Επιτροπή επιστρέφει με τη μορφή ενδιάμεσων πληρωμών το 90 % των ποσών που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης για κάθε προτεραιότητα στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή στη δημόσια συνεισφορά, ανάλογα με την περίπτωση. Η Επιτροπή καθορίζει τα υπόλοιπα ποσά που πρέπει να επιστραφούν ή να εισπραχθούν κατά τον υπολογισμό του υπολοίπου των λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 94.

3.Η υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία προς μια προτεραιότητα με τη μορφή ενδιάμεσων πληρωμών δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από το ποσό της υποστήριξης από τα Ταμεία για την εν λόγω προτεραιότητα το οποίο ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος.

4.Όταν η συνεισφορά της Ένωσης λαμβάνει τη μορφή που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο α), ή όταν οι επιχορηγήσεις λαμβάνουν τη μορφή που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) ή δ), η Επιτροπή δεν καταβάλλει μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχει ζητηθεί από το κράτος μέλος.

5.Επιπλέον, η υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία προς μια προτεραιότητα με τη μορφή της πληρωμής του υπολοίπου της τελευταίας λογιστικής χρήσης δεν πρέπει να υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα ποσά:

α)τη δημόσια συνεισφορά που έχει δηλωθεί στις αιτήσεις πληρωμής·

β)την υποστήριξη που καταβάλλεται από τα Ταμεία στους δικαιούχους·

γ)το ποσό που έχει ζητηθεί από το κράτος μέλος.

6. Κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους, οι ενδιάμεσες πληρωμές μπορούν να αυξηθούν κατά 10 % πάνω από το ποσοστό συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται σε κάθε προτεραιότητα για τα Ταμεία, εάν ένα κράτος μέλος πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους μετά την [ημερομηνία έκδοσης του παρόντος κανονισμού]:

α)το κράτος μέλος λαμβάνει δάνειο από την Ένωση βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου·

β)το κράτος μέλος λαμβάνει μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του ΕΜΣ, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη θέσπιση του ΕΜΣ, της 2ας Φεβρουαρίου 2012, ή όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου 50 , με προϋπόθεση την εφαρμογή προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής·

γ)διατίθεται οικονομική ενίσχυση στο κράτος μέλος, με προϋπόθεση την εφαρμογή προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 51 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Το αυξημένο ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100 %, εφαρμόζεται στις αιτήσεις πληρωμών μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο περατώνεται η σχετική χρηματοδοτική βοήθεια.

7. Η παράγραφος 6 δεν εφαρμόζεται στα προγράμματα Interreg.

Άρθρο 88
Επιστροφή επιλέξιμων δαπανών βάσει μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και κατ’ αποκοπή συντελεστών

1.Η Επιτροπή μπορεί να επιστρέψει τη συνεισφορά της Ένωσης σε ένα πρόγραμμα με βάση μοναδιαίες δαπάνες, τα κατ’ αποκοπή ποσά και κατ’ αποκοπή συντελεστές για την επιστροφή της συνεισφοράς της Ένωσης σε ένα πρόγραμμα.

2.Για να χρησιμοποιήσουν τη συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα βάσει μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και κατ’ αποκοπή συντελεστών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 46, τα κράτη μέλη υποβάλλουν πρόταση στην Επιτροπή σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στα παραρτήματα V και VI, ως μέρος του προγράμματος ή αιτήματος για την τροποποίησή του.

Τα ποσά και οι συντελεστές που προτείνει το κράτος μέλος καθορίζονται σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 ή με βάση τα ακόλουθα:

α)δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού που βασίζεται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

i) σε στατιστικά δεδομένα, άλλες αντικειμενικές πληροφορίες ή κρίση εμπειρογνώμονα·

ii) επαληθευμένα ιστορικά δεδομένα·

iii) στην εφαρμογή των συνήθων πρακτικών λογιστικής εγγραφής δαπανών·

β)σχέδια προϋπολογισμού·

γ)τους κανόνες σχετικά με τις αντίστοιχες μοναδιαίες δαπάνες και τα αντίστοιχα κατ’ αποκοπή ποσά που εφαρμόζονται στις πολιτικές της Ένωσης για παρόμοιο τύπο πράξης·

δ)τους κανόνες σχετικά με τις αντίστοιχες μοναδιαίες δαπάνες και τα αντίστοιχα κατ’ αποκοπή ποσά που εφαρμόζονται στο πλαίσιο συστημάτων για επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το κράτος μέλος για παρόμοιο τύπο πράξης.

3.Στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος ή την τροποποίησή του καθορίζονται οι τύποι πράξεων που καλύπτονται από την επιστροφή βάσει μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και κατ’ αποκοπή συντελεστών, ο ορισμός και τα ποσά που καλύπτονται από τις μοναδιαίες δαπάνες, τα κατ’ αποκοπή ποσά και τους κατ’ αποκοπή συντελεστές, καθώς και οι μέθοδοι για την προσαρμογή των ποσών.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν μία από τις μορφές επιχορηγήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 για την υποστήριξη πράξεων για τις οποίες γίνεται επιστροφή των δαπανών από την Επιτροπή βάσει του παρόντος άρθρου.

Οι λογιστικοί έλεγχοι της Επιτροπής ή των κρατών μελών έχουν ως αποκλειστικό στόχο να επαληθεύσουν ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι για επιστροφή από την Επιτροπή.

4.Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 107, για να συμπληρώσει το παρόν άρθρο καθορίζοντας τις μοναδιαίες δαπάνες, τα κατ’ αποκοπή ποσά, τους κατ’ αποκοπή συντελεστές, τα ποσά τους και τις μεθόδους προσαρμογής, σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 89
Χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες

1.Για να χρησιμοποιήσει τη συνεισφορά της Ένωσης στο σύνολο ή σε μέρη μιας προτεραιότητας προγραμμάτων βάσει χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες, το κράτος μέλος υποβάλλει πρόταση στην Επιτροπή σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στα παραρτήματα V και VI, ως μέρος του προγράμματος ή αιτήματος για την τροποποίησή του. Η πρόταση περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)προσδιορισμό της σχετικής προτεραιότητας και του συνολικού ποσού το οποίο καλύπτεται από τη χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες· περιγραφή του μέρους του προγράμματος και του τύπου των πράξεων που καλύπτονται από την χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες·

β)περιγραφή των όρων που πρέπει να εκπληρωθούν ή των αποτελεσμάτων που πρέπει να επιτευχθούν και χρονοδιάγραμμα·

γ)ενδιάμεσα παραδοτέα που ενεργοποιούν τη διαδικασία επιστροφής από την Επιτροπή·

δ)μονάδες μέτρησης·

ε)το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή από την Επιτροπή και τα σχετικά ποσά που συνδέονται με την πρόοδο στην εκπλήρωση όρων ή την επίτευξη αποτελεσμάτων·

στ)τις ρυθμίσεις για την επαλήθευση των ενδιάμεσων παραδοτέων και την εκπλήρωση όρων ή την επίτευξη αποτελεσμάτων·

ζ)τις μεθόδους προσαρμογής των ποσών, ανάλογα με την περίπτωση·

η)τις ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της διαδρομής ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα XI, που αποδεικνύει την εκπλήρωση όρων ή την επίτευξη αποτελεσμάτων.

2.Στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος ή του αιτήματος για την τροποποίησή του προσδιορίζονται όλα τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 1.

3.Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν μία από τις μορφές επιχορηγήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 για την υποστήριξη πράξεων για τις οποίες γίνεται επιστροφή των δαπανών από την Επιτροπή βάσει του παρόντος άρθρου.

Οι λογιστικοί έλεγχοι της Επιτροπής ή των κρατών μελών έχουν ως αποκλειστικό στόχο να επαληθεύσουν ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι για επιστροφή από την Επιτροπή ή έχουν επιτευχθεί τα αποτελέσματα.

4.Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 107, για να συμπληρώσει το παρόν άρθρο καθορίζοντας τα ποσά για χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με δαπάνες ανά είδος πράξης, τις μεθόδους για την προσαρμογή των ποσών και τους όρους που πρέπει να εκπληρωθούν ή τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
Διακοπες και αναστολες

Άρθρο 90
Διακοπή της προθεσμίας πληρωμής

1.Η Επιτροπή μπορεί να διακόψει την προθεσμία πληρωμής για πληρωμές, εκτός από τις περιπτώσεις προχρηματοδότησης, για μέγιστο διάστημα έξι μηνών, εάν πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν σοβαρή ανεπάρκεια για την οποία δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα·

β)η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει πρόσθετες επαληθεύσεις καθώς έχει λάβει πληροφορίες ότι οι δαπάνες που περιέχονται σε μια αίτηση πληρωμής ενδέχεται να συνδέονται με σοβαρή παρατυπία.

2.Το κράτος μέλος μπορεί να συμφωνήσει για παράταση της περιόδου διακοπής κατά τρεις μήνες.

3.Η Επιτροπή περιορίζει τη διακοπή στο μέρος των δαπανών το οποίο αφορούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός εάν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του μέρους των δαπανών που αφορούν τα εν λόγω στοιχεία. Η Επιτροπή ενημερώνει γραπτώς το κράτος μέλος σχετικά με τον λόγο της διακοπής και ζητά απ’ αυτό να διορθώσει την κατάσταση. Η Επιτροπή τερματίζει τη διακοπή μόλις ληφθούν τα μέτρα για την αποκατάσταση των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4.Οι ειδικοί κανόνες για το ΕΤΘΑ μπορούν να θεσπίζουν ειδικές βάσεις για διακοπή των πληρωμών η οποία συνδέεται με μη συμμόρφωση με τους κανόνες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Άρθρο 91
Αναστολή πληρωμών

1.Η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει το σύνολο ή μέρος των πληρωμών αφού δώσει στο κράτος μέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, εάν πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)το κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την επανόρθωση της κατάστασης η οποία αποτέλεσε αιτία της διακοπής βάσει του άρθρου 90·

β)υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια·

γ)οι δαπάνες που περιέχονται στις αιτήσεις πληρωμής συνδέονται με παρατυπία η οποία δεν έχει διορθωθεί·

δ)υπάρχει αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με παράβαση δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ η οποία θέτει σε κίνδυνο τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών

ε)το κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 6.

2.Η Επιτροπή τερματίζει στην αναστολή του συνόλου ή μέρους των πληρωμών όταν το κράτος μέλος λάβει μέτρα για την αποκατάσταση των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.Οι ειδικοί κανόνες για το ΕΤΘΑ μπορούν να θεσπίζουν ειδικές βάσεις για αναστολή των πληρωμών η οποία συνδέεται με μη συμμόρφωση με τους κανόνες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Υποβολή και εξέταση των λογαριασμών

Άρθρο 92
Περιεχόμενο και υποβολή των λογαριασμών

1.Για κάθε λογιστική χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις πληρωμής, το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή έως τις 15 Φεβρουαρίου τα ακόλουθα έγγραφα («δέσμη εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας») τα οποία καλύπτουν την προηγούμενη λογιστική χρήση, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 28:

α)τους λογαριασμούς σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XX·

β)τη διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο στ), σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XV·

γ)την ελεγκτική γνώμη που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 3 στοιχείο α), σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVI·

δ)την ετήσια έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 3 στοιχείο β), σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVII.

2.Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση, από την Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου, αν το ζητήσει το οικείο κράτος μέλος.

3.Οι λογαριασμοί περιλαμβάνουν στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας και, κατά περίπτωση, Ταμείου και κατηγορίας περιφέρειας:

α)το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που έχουν εγγραφεί στα λογιστικά συστήματα του φορέα που διενεργεί τη λογιστική διαδικασία, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στην τελική αίτηση πληρωμής για τη λογιστική χρήση, και το συνολικό ποσό της αντίστοιχης δημόσιας συνεισφοράς που έχει καταβληθεί ή που πρέπει να καταβληθεί·

β)τα ποσά που ανακλήθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης·

γ)τα ποσά δημόσιας συνεισφοράς που καταβλήθηκαν σε κάθε χρηματοδοτικό μέσο·

δ)για κάθε προτεραιότητα, επεξήγηση για τυχόν διαφορές μεταξύ των ποσών που δηλώνονται σύμφωνα με το στοιχείο α) και των ποσών που έχουν δηλωθεί στις αιτήσεις πληρωμής για την ίδια λογιστική χρήση.

4.Οι λογαριασμοί δεν γίνονται αποδεκτοί εάν τα κράτη μέλη δεν έχουν προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις για τη μείωση του υπολειπόμενου κινδύνου όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς σε λιγότερο από 2 %.

5.Ειδικότερα, τα κράτη μέλη αφαιρούν από τους λογαριασμούς:

α)τις παράτυπες δαπάνες οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημοσιονομικών διορθώσεων σύμφωνα με το άρθρο 97·

β)τις δαπάνες που υπόκεινται σε συνεχιζόμενη αξιολόγηση της νομιμότητας και της κανονικότητάς τους·

γ)τυχόν άλλα ποσά που χρειάζεται να αφαιρεθούν ώστε να μειωθεί σε 2 % το εναπομένον ποσοστό σφάλματος των δαπανών που δηλώνονται στους λογαριασμούς.

Το κράτος μέλος μπορεί να συμπεριλάβει τις δαπάνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) σε αίτηση πληρωμής σε μεταγενέστερες λογιστικές χρήσεις, μετά από επιβεβαίωση της νομιμότητας και της κανονικότητάς τους.

6.Το κράτος μέλος μπορεί να αντικαταστήσει τα παράτυπα ποσά που εντοπίζει μετά την υποβολή των λογαριασμών, προβαίνοντας στις αντίστοιχες προσαρμογές στους λογαριασμούς για τη λογιστική χρήση κατά την οποία εντοπίστηκε η παρατυπία, με την επιφύλαξη του άρθρου 98.

7.Ως μέρος της δέσμης εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, το κράτος μέλος υποβάλλει για την τελευταία λογιστική χρήση την τελική έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 38 ή την τελευταία ετήσια έκθεση υλοποίησης για το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ.

Άρθρο 93
Εξέταση των λογαριασμών

Η Επιτροπή βεβαιώνεται ότι οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς έως τις 31 Μαΐου του έτους μετά τη λήξη της λογιστικής χρήσης, εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 96.

Άρθρο 94
Υπολογισμός του υπολοίπου

1.Κατά τον καθορισμό του ποσού που πρέπει να καταλογιστεί στα Ταμεία για τη λογιστική χρήση και των επακόλουθων προσαρμογών αναφορικά με τις πληρωμές προς το κράτος μέλος, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα εξής:

α)τα ποσά των λογαριασμών που αναφέρονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στα οποία πρέπει να εφαρμόζεται το ποσοστό συγχρηματοδότησης για κάθε προτεραιότητα·

β)το συνολικό ποσό των ενδιάμεσων πληρωμών που πραγματοποίησε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της εν λόγω λογιστικής χρήσης.

2.Αν υπάρχουν ποσά προς ανάκτηση από το κράτος μέλος, υπόκεινται σε ένταλμα είσπραξης που εκδίδει η Επιτροπή και το οποίο εκτελείται, κατά το δυνατόν, με συμψηφισμό των ποσών που οφείλονται στο κράτος μέλος στο πλαίσιο μεταγενέστερων πληρωμών στο ίδιο πρόγραμμα. Η είσπραξη αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομική διόρθωση και δεν μειώνει την υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία προς το πρόγραμμα. Το ποσό που εισπράττεται αποτελεί έσοδο για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο [177 παράγραφος 3] του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 95
Διαδικασία για την εξέταση των λογαριασμών

1.Η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 96 εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)η ελεγκτική αρχή έχει εκδώσει ελεγκτική γνώμη με επιφυλάξεις ή αρνητική ελεγκτική γνώμη για λόγους που συνδέονται με την πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των λογαριασμών·

β)η Επιτροπή διαθέτει στοιχεία τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία μιας ελεγκτικής γνώμης χωρίς επιφυλάξεις.

2.Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Επιτροπή υπολογίζει τα ποσά που πρέπει να καταλογιστούν στα Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 94 και πραγματοποιεί τις αντίστοιχες πληρωμές ή εισπράξεις πριν από την 1η Ιουλίου. Η εν λόγω πληρωμή ή είσπραξη συνιστά αποδοχή των λογαριασμών.

Άρθρο 96
Διαδικασία αντιπαράθεσης για την εξέταση των λογαριασμών

1.Εάν η ελεγκτική αρχή εκδώσει ελεγκτική γνώμη με επιφυλάξεις για λόγους που συνδέονται με την πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των λογαριασμών, η Επιτροπή ζητά από το κράτος μέλος να αναθεωρήσει τους λογαριασμούς και να υποβάλει εκ νέου εντός ενός μήνα τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1.

Όταν, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο:

α)η ελεγκτική γνώμη δεν περιέχει επιφυλάξεις, εφαρμόζεται το άρθρο 94 και η Επιτροπή καταβάλλει τυχόν πρόσθετα οφειλόμενα ποσά ή προβαίνει σε είσπραξη εντός δύο μηνών·

β)η ελεγκτική γνώμη εξακολουθεί να περιέχει επιφυλάξεις ή το κράτος μέλος δεν έχει υποβάλει εκ νέου τα έγγραφα, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4.

2.Εάν η ελεγκτική γνώμη συνεχίζει να περιέχει επιφυλάξεις για λόγους που συνδέονται με την πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των λογαριασμών ή εάν η ελεγκτική γνώμη παραμένει αναξιόπιστη, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος σχετικά με το ποσό που πρέπει να καταλογιστεί στα Ταμεία για τη λογιστική χρήση.

3.Αν το κράτος μέλος συμφωνήσει με το ποσό αυτό εντός ενός μήνα, η Επιτροπή καταβάλλει τυχόν πρόσθετα οφειλόμενα ποσά ή προβαίνει σε είσπραξη σύμφωνα με το άρθρο 94 εντός δύο μηνών.

4.Εάν το κράτος μέλος δεν συμφωνεί με το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή καθορίζει το ποσό που πρέπει να καταλογιστεί στα Ταμεία για τη λογιστική χρήση. Η ενέργεια αυτή δεν αποτελεί δημοσιονομική διόρθωση και δεν μειώνει την υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή καταβάλλει τυχόν πρόσθετα οφειλόμενα ποσά ή προβαίνει σε είσπραξη σύμφωνα με το άρθρο 94 εντός δύο μηνών.

5.Όσον αφορά την τελική λογιστική χρήση, η Επιτροπή καταβάλλει ή εισπράττει το ετήσιο υπόλοιπο των λογαριασμών για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής το αργότερο δύο μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της τελικής έκθεσης επιδόσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Δημοσιονομικές διορθώσεις

Άρθρο 97
Δημοσιονομικές διορθώσεις από τα κράτη μέλη

1.Τα κράτη μέλη προστατεύουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης και εφαρμόζουν δημοσιονομικές διορθώσεις ακυρώνοντας το σύνολο ή μέρος της υποστήριξης που παρέχεται από τα Ταμεία σε μια πράξη ή ένα πρόγραμμα, όταν διαπιστώνεται ότι οι δαπάνες που έχουν δηλωθεί στην Επιτροπή είναι παράτυπες.

2.Οι δημοσιονομικές διορθώσεις εγγράφονται στους λογαριασμούς για τη λογιστική χρήση κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίζεται η ακύρωση.

3.Η υποστήριξη από τα Ταμεία που ακυρώνεται μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από το κράτος μέλος στο πλαίσιο του οικείου προγράμματος, αλλά όχι για πράξη που αποτέλεσε αντικείμενο της εν λόγω διόρθωσης ή, στην περίπτωση που η δημοσιονομική διόρθωση πραγματοποιείται λόγω συστημικής παρατυπίας, για πράξη που επηρεάστηκε από τη συστημική παρατυπία.

4.Οι ειδικοί κανόνες για το ΕΤΘΑ μπορούν να θεσπίζουν ειδικές βάσεις για δημοσιονομικές διορθώσεις από τα κράτη μέλη οι οποίες συνδέονται με μη συμμόρφωση με τους κανόνες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

5.Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 3, σε πράξεις που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά μέσα, η συνεισφορά που ακυρώνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ως αποτέλεσμα μεμονωμένης παρατυπίας, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ίδιας πράξης υπό τους παρακάτω όρους:

α)όταν η παρατυπία που συνεπάγεται την ακύρωση της συνεισφοράς εντοπίζεται στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη: μόνο για άλλους τελικούς αποδέκτες στο πλαίσιο του ίδιου χρηματοδοτικού μέσου·

β)όταν η παρατυπία που συνεπάγεται την ακύρωση της συνεισφοράς εντοπίζεται στο επίπεδο του φορέα υλοποίησης του ειδικού ταμείου, όταν ένα χρηματοδοτικό μέσο εφαρμόζεται μέσω δομής με ταμείο χαρτοφυλακίου: μόνο για άλλους φορείς υλοποίησης ειδικών ταμείων.

Όταν η παρατυπία που συνεπάγεται την ακύρωση της συνεισφοράς εντοπίζεται στο επίπεδο του φορέα υλοποίησης του ταμείου χαρτοφυλακίου, ή στο επίπεδο του φορέα υλοποίησης του ειδικού ταμείου όταν ένα χρηματοδοτικό μέσο εφαρμόζεται μέσω δομής άνευ ταμείου χαρτοφυλακίου, η συνεισφορά που ακυρώνεται δεν επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ίδιας πράξης.

Όταν πραγματοποιείται δημοσιονομική διόρθωση λόγω συστημικής παρατυπίας, η συνεισφορά που ακυρώνεται δεν επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιηθεί για καμία πράξη που επηρεάστηκε από τη συστημική παρατυπία.

6.Οι φορείς υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου επιστρέφουν στα κράτη μέλη τις συνεισφορές προγραμμάτων που επηρεάστηκαν από παρατυπίες, μαζί με τους σχετικούς τόκους καθώς και όλα τα άλλα έσοδα που δημιουργήθηκαν από τις εν λόγω συνεισφορές.

Οι φορείς υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων δεν επιστρέφουν στα κράτη μέλη τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, αν οι εν λόγω φορείς αποδείξουν, για μια συγκεκριμένη παρατυπία, ότι πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α)η παρατυπία σημειώθηκε στο επίπεδο των τελικών αποδεκτών ή, σε περίπτωση ταμείου χαρτοφυλακίου, στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης ειδικών ταμείων ή των τελικών αποδεκτών·

β)οι φορείς υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά τις συνεισφορές προγραμμάτων που επηρεάστηκαν από την παρατυπία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και ενήργησαν με τον βαθμό επαγγελματικής μέριμνας, διαφάνειας και επιμέλειας που αναμένεται από επαγγελματικό φορέα ο οποίος διαθέτει πείρα στην εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων·

γ)δεν κατέστη δυνατή η είσπραξη των ποσών που επηρεάστηκαν από την παρατυπία, παρά το γεγονός ότι οι φορείς υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων έλαβαν όλα τα εφαρμοστέα συμβατικά και νομικά μέτρα με τη δέουσα επιμέλεια.

Άρθρο 98
Δημοσιονομικές διορθώσεις από την Επιτροπή

1.Η Επιτροπή προβαίνει σε δημοσιονομικές διορθώσεις μειώνοντας την υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία σ’ ένα πρόγραμμα όταν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι:

α)υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια η οποία έχει θέσει σε κίνδυνο την υποστήριξη από τα Ταμεία που έχει ήδη καταβληθεί στο πρόγραμμα·

β)οι δαπάνες που περιέχονται στους λογαριασμούς που έγιναν αποδεκτοί είναι παράτυπες και δεν εντοπίστηκαν ούτε αναφέρθηκαν από το κράτος μέλος·

γ)το κράτος μέλος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 91 πριν από την έναρξη της διαδικασίας δημοσιονομικών διορθώσεων από την Επιτροπή.

Όταν η Επιτροπή εφαρμόζει κατ’ αποκοπή ή κατά παρέκταση δημοσιονομικές διορθώσεις, αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα XXI. 

2.Προτού λάβει απόφαση σχετικά με μια δημοσιονομική διόρθωση, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για τα συμπεράσματά της και του δίνει την ευκαιρία να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του εντός δύο μηνών.

3.Αν το κράτος μέλος δεν αποδέχεται τα συμπεράσματα της Επιτροπής, καλείται σε ακρόαση από την Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμες όλες οι σχετικές πληροφορίες και παρατηρήσεις που θα αποτελέσουν τη βάση για τα συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της δημοσιονομικής διόρθωσης.

4.Η Επιτροπή αποφασίζει για δημοσιονομική διόρθωση, μέσω εκτελεστικής πράξης, εντός 12 μηνών από την ακρόαση ή από την υποβολή των πρόσθετων πληροφοριών που ζητήθηκαν από την Επιτροπή.

Για να αποφασίσει για δημοσιονομική διόρθωση, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις που της υποβλήθηκαν.

Αν ένα κράτος μέλος συμφωνεί με τη δημοσιονομική διόρθωση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημεία α) και γ), πριν από την έγκριση της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορεί να χρησιμοποιήσει εκ νέου τα σχετικά ποσά. Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για δημοσιονομικές διορθώσεις στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

5.Οι ειδικοί κανόνες για το ΕΤΘΑ μπορούν να θεσπίζουν ειδικές βάσεις για δημοσιονομικές διορθώσεις από την Επιτροπή οι οποίες συνδέονται με μη συμμόρφωση με τους κανόνες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Αποδέσμευση

Άρθρο 99
Αρχές και κανόνες για την αποδέσμευση

1.Η Επιτροπή αποδεσμεύει κάθε ποσό σ’ ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για προχρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 84 ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί αίτηση πληρωμής σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86 έως τις 26 Δεκεμβρίου του δεύτερου ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους των δημοσιονομικών δεσμεύσεων για τα έτη 2021 έως 2026.

2.Το ποσό που πρέπει να καλύπτεται από προχρηματοδότηση ή αιτήσεις πληρωμής έως την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τη δημοσιονομική δέσμευση για το 2021 ανέρχεται στο 60 % της εν λόγω δέσμευσης. Σε κάθε δημοσιονομική δέσμευση για τα έτη 2022 έως 2025 προστίθεται το 10 % της δημοσιονομικής δέσμευσης για το 2021, με σκοπό τον υπολογισμό των ποσών προς κάλυψη.

3.Το τμήμα των δεσμεύσεων που εξακολουθεί να είναι ανοικτό στις 31 Δεκεμβρίου 2029 αποδεσμεύεται εάν η δέσμη εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και η τελική έκθεση επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1.

Άρθρο 100
Εξαιρέσεις από τους κανόνες για την αποδέσμευση

1.Από το ποσό το οποίο αφορά η αποδέσμευση αφαιρούνται τα ποσά που ισούνται με το τμήμα της δημοσιονομικής δέσμευσης για το οποίο:

α)οι πράξεις αναστέλλονται με δικαστική διαδικασία ή με διοικητική προσφυγή που έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα· ή

β)δεν κατέστη δυνατό να υποβληθεί αίτηση πληρωμής για λόγους ανωτέρας βίας που επηρέασαν σοβαρά την υλοποίηση του συνόλου ή μέρους του προγράμματος.

Οι εθνικές αρχές που επικαλούνται λόγους ανωτέρας βίας αποδεικνύουν τις άμεσες επιπτώσεις της κατάστασης ανωτέρας βίας στην υλοποίηση του συνόλου ή μέρους του προγράμματος.

2.Έως τις 31 Ιανουαρίου, το κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή στοιχεία για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) όσον αφορά το ποσό που έπρεπε να δηλωθεί μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου.

Άρθρο 101
Διαδικασία αποδέσμευσης

1.Βάσει των στοιχείων που έχει λάβει έως τις 31 Ιανουαρίου, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος σχετικά με το ποσό της αποδέσμευσης που προκύπτει από τα εν λόγω στοιχεία.

2.Το κράτος μέλος έχει προθεσμία ενός μήνα για να συμφωνήσει σχετικά με το ποσό που πρόκειται να αποδεσμευτεί ή να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

3.Έως τις 30 Ιουνίου, το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης που αποτυπώνει, για το οικείο ημερολογιακό έτος, το μειωμένο ποσό της υποστήριξης για μια ή περισσότερες προτεραιότητες του προγράμματος. Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από περισσότερα του ενός Ταμεία, το ποσό της υποστήριξης μειώνεται ανά Ταμείο κατ’ αναλογία προς τα ποσά που αφορά η αποδέσμευση τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά το οικείο ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση μη υποβολής του ανωτέρω σχεδίου, η Επιτροπή αναθεωρεί το σχέδιο χρηματοδότησης μειώνοντας τη συνεισφορά από τα Ταμεία για το οικείο ημερολογιακό έτος. Η μείωση αυτή κατανέμεται σε κάθε προτεραιότητα αναλογικά προς τα ποσά που αφορά η αποδέσμευση τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά το οικείο ημερολογιακό έτος.

4.Η Επιτροπή τροποποιεί την απόφαση για την έγκριση του προγράμματος το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου.

Τίτλος VIII
Δημοσιονομικο πλαισιο

Άρθρο 102
Γεωγραφική κάλυψη της υποστήριξης για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»

1.Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζουν τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» σ’ όλες τις περιφέρειες που αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων («περιφέρειες επιπέδου NUTS 2») που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής.

2.Οι πόροι από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» κατανέμονται μεταξύ των ακόλουθων τριών κατηγοριών περιφερειών επιπέδου NUTS 2:

α)στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το 75 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27 («λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες»)·

β)στις περιφέρειες μετάβασης, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μεταξύ του 75 % και του 100 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27 («περιφέρειες μετάβασης»)·

γ)στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι υψηλότερο από το 100 % του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ-27 («περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες»).

Η ταξινόμηση των περιφερειών σε μία από τις τρεις κατηγορίες περιφερειών καθορίζεται με βάση τον τρόπο με τον οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε περιφέρειας, που μετράται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης («ΜΑΔ») και υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 2014-2016, σχετίζεται με το μέσο ΑΕΠ της ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

3.Το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζει τα κράτη μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΕ, που μετράται σε ΜΑΔ και υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της Ένωσης για την περίοδο 2014-2016, είναι χαμηλότερο από το 90 % του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΕ της ΕΕ-27 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

4.Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μέσω εκτελεστικής πράξης με την οποία ορίζεται ο κατάλογος των περιφερειών που πληρούν τα κριτήρια για μία από τις τρεις κατηγορίες περιφερειών και των κρατών μελών που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3. Ο κατάλογος αυτός ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 103
Πόροι για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

1.Οι πόροι για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που διατίθενται για δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 330 624 388 630 EUR σε τιμές 2018. 

Για τους σκοπούς του προγραμματισμού και της επακόλουθης ενσωμάτωσης στον προϋπολογισμό της Ένωσης, το ποσό αυτό υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή 2 % ετησίως.

2.Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, με την οποία ορίζεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», ανά κατηγορία περιφερειών, μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα XXII.

Στην απόφαση αυτή ορίζεται επίσης η ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg).

3.Το 0,35 % των συνολικών πόρων, κατόπιν αφαίρεσης της υποστήριξης για τον ΜΣΕ που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 4, διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Άρθρο 104
Πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» και τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg)

1.Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχονται στο 97,5 % των συνολικών πόρων (δηλ. συνολικά σε 322 194 388 630 EUR) και κατανέμονται ως εξής:

α)61,6 % (δηλ. συνολικά 198 621 593 157 EUR) στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

β)14,3 % (δηλ. συνολικά 45 934 516 595 EUR) στις περιφέρειες μετάβασης·

γ)10,8 % (δηλ. συνολικά 34 842 689 000 EUR) στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

δ)12,8 % (δηλ. συνολικά 41 348 556 877 EUR) στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής·

ε)0,4 % (δηλ. συνολικά 1 447 034 001 EUR) ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και τις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.

2.Το 2024, η Επιτροπή, στην τεχνική προσαρμογή της για το έτος 2025 σύμφωνα με το άρθρο [6] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [[...] (κανονισμός για το ΠΔΠ)], θα επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για κάθε κράτος μέλος όσον αφορά την περίοδο 2025-2027.

Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, η Επιτροπή θα εφαρμόσει τη μέθοδο κατανομής που ορίζεται στο παράρτημα XXII, βάσει των πλέον πρόσφατων στατιστικών στοιχείων που θα είναι διαθέσιμα τότε.

Μετά την τεχνική προσαρμογή, η Επιτροπή θα τροποποιήσει την εκτελεστική πράξη με την οποία καθορίζεται αναθεωρημένη ετήσια κατανομή και η οποία αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2.

3.Το ποσό των πόρων που διατίθενται για το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχεται σε 88 646 194 590 EUR.

Το ποσό της πρόσθετης χρηματοδότησης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) το οποίο διατίθεται στο ΕΚΤ+ ανέρχεται σε 376 928 934 EUR.

4.Το ποσό της υποστήριξης από το Ταμείο Συνοχής που μεταφέρεται στον ΜΣΕ ανέρχεται σε 10 000 000 000 EUR. Δαπανάται για έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [αριθμός του νέου κανονισμού ΜΣΕ], αποκλειστικά στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με την οποία καθορίζεται το προς μεταφορά ποσό από τα κονδύλια που χορηγούνται από το Ταμείο Συνοχής σε κάθε κράτος μέλος προς τον ΜΣΕ, το οποίο ορίζεται κατ’ αναλογία για το σύνολο της περιόδου.

Τα κονδύλια που χορηγούνται από το Ταμείο Συνοχής σε κάθε κράτος μέλος μειώνονται αντίστοιχα.

Οι ετήσιες πιστώσεις που αντιστοιχούν στην αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο στήριξη από το Ταμείο Συνοχής καταλογίζονται στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού για τον ΜΣΕ από τον προϋπολογισμό του 2021.

Το 30 % των πόρων που μεταφέρονται στον ΜΣΕ διατίθεται αμέσως μετά τη μεταφορά σε όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΜΣΕ].

Οι κανόνες για τον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΜΣΕ] εφαρμόζονται στις ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση έργα τηρούν τις εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής όσον αφορά το 70 % των πόρων που μεταφέρονται στον ΜΣΕ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, οι πόροι που μεταφέρονται στον ΜΣΕ οι οποίοι δεν έχουν δεσμευτεί σε έργο υποδομής στον τομέα των μεταφορών διατίθενται σ’ όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΜΣΕ].

5.Ποσό 500 000 000 EUR από τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία υπό την άμεση ή έμμεση διαχείριση της Επιτροπής.

6.Ποσό 175 000 000 EUR από τους πόρους του ΕΚΤ+ για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» διατίθεται για τη διακρατική συνεργασία προς στήριξη καινοτόμων λύσεων υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση.

7.Οι πόροι για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ανέρχονται στο 2,5 % των συνολικών πόρων που διατίθενται για δημοσιονομικές δεσμεύσεις από τα Ταμεία για την περίοδο 2021-2027 (δηλ. συνολικά σε 8 430 000 000 EUR).

Άρθρο 105
Δυνατότητα μεταφοράς των πόρων

1.Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί την πρόταση που καταθέτει ένα κράτος μέλος κατά την υποβολή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ή στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης, για μεταφορά:

α)ποσού έως 15 % των συνολικών κονδυλίων που προορίζονται για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες σε περιφέρειες μετάβασης ή περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και από περιφέρειες μετάβασης σε περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

β)από τα κονδύλια που προορίζονται για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ή τις περιφέρειες μετάβασης σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

2.Τα συνολικά κονδύλια που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» και του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν από τον ένα στόχο στον άλλο.

Άρθρο 106
Καθορισμός των ποσοστών συγχρηματοδότησης

1.Η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ενός προγράμματος καθορίζει το ποσοστό συγχρηματοδότησης και το ανώτατο ποσοστό υποστήριξης από τα Ταμεία για κάθε προτεραιότητα.

2.Για κάθε προτεραιότητα, η απόφαση της Επιτροπής ορίζει αν το ποσοστό συγχρηματοδότησης για την προτεραιότητα εφαρμόζεται σε κάποιο από τα ακόλουθα:

α)στη συνολική συνεισφορά, η οποία περιλαμβάνει τη δημόσια και την ιδιωτική συνεισφορά·

β)στη δημόσια συνεισφορά.

3.Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από:

α)70 % για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

β)55 % για τις περιφέρειες μετάβασης·

γ)40 % για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που ορίζονται στο στοιχείο α) εφαρμόζονται και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Ταμείο Συνοχής στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας δεν είναι υψηλότερο από 70 %.

Ο κανονισμός ΕΚΤ+ μπορεί να θεσπίζει υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης για τις προτεραιότητες που υποστηρίζουν καινοτόμες δράσεις σύμφωνα με το άρθρο [14] του εν λόγω κανονισμού.

4.Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα προγράμματα Interreg δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από 70 %.

Ο κανονισμός ΕΕΣ μπορεί να θεσπίζει υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης για προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg).

5.Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματός της μπορούν να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 100 %.

Τίτλος ΙΧ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Διατάξεις εξουσιοδότησης και εφαρμογής

Άρθρο 107
Εξουσιοδότηση

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 108, για την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού προκειμένου να πραγματοποιούνται προσαρμογές όταν επέρχονται αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού όσον αφορά μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τα παραρτήματα III, IV, X και XXII.

Άρθρο 108
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 10, στο άρθρο 73 παράγραφος 4, στο άρθρο 88 παράγραφος 4, στο άρθρο 89 παράγραφος 4 και στο άρθρο 107 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 10, στο άρθρο 73 παράγραφος 4, στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και στο άρθρο 89 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 10, το άρθρο 73 παράγραφος 4, το άρθρο 88 παράγραφος 4, το άρθρο 89 παράγραφος 4 και το άρθρο 107 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 109
Διαδικασία γνωμοδοτικής επιτροπής

1.Η Επιτροπή επικουρείται από γνωμοδοτική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 110
Μεταβατικές διατάξεις

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ή οποιαδήποτε άλλη πράξη που ισχύει για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 εξακολουθούν να ισχύουν για τα προγράμματα και τις πράξεις που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ κατά την εν λόγω περίοδο.

Άρθρο 111
Όροι για πράξεις που υπόκεινται σε σταδιακή υλοποίηση

1.Η διαχειριστική αρχή μπορεί να προχωρήσει στην επιλογή μιας πράξης η οποία αποτελεί το δεύτερο στάδιο μιας πράξης που έχει επιλεγεί για στήριξη και έχει ξεκινήσει βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι σωρευτικοί όροι:

α)η πράξη, όπως έχει επιλεγεί για στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, έχει δύο στάδια που είναι αναγνωρίσιμα από οικονομική άποψη και διαθέτουν χωριστές διαδρομές ελέγχου·

β)το συνολικό κόστος της πράξης υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR·

γ)οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια αίτηση πληρωμής σε σχέση με το πρώτο στάδιο δεν περιλαμβάνονται σε καμία αίτηση πληρωμής σε σχέση με το δεύτερο στάδιο·

δ)το δεύτερο στάδιο της πράξης συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο και είναι επιλέξιμο για υποστήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή των ειδικών κανονισμών για τα Ταμεία·

ε)το κράτος μέλος δεσμεύεται να ολοκληρώσει κατά την περίοδο προγραμματισμού και να καταστήσει επιχειρησιακό το δεύτερο και τελικό στάδιο στην τελική έκθεση υλοποίησης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 141 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται στο δεύτερο στάδιο της πράξης.

Άρθρο 112
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Στρασβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής (ομάδα προγραμμάτων)

Συνοχή και αξίες

1.3.Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά:

 νέα δράση 

 νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση 52  

X την παράταση υφιστάμενης δράσης 

 συγχώνευση ή επαναπροσανατολισμό μίας ή περισσότερων δράσεων προς άλλη/νέα δράση 

1.4.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών, συμπεριλαμβανομένου λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος για τη σταδιακή υλοποίηση της πρωτοβουλίας

Κατά τη διάρκεια του 2019 Έκδοση του κανονισμού

Κατά τη διάρκεια του 2020 Διαπραγμάτευση των προγραμμάτων

1η Ιανουαρίου 2021 Έναρξη των νέων προγραμμάτων

1.4.2.Προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης (που μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες, π.χ. οφέλη από τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία της ενωσιακής παρέμβασης» είναι η αξία που απορρέει από την παρέμβαση της Ένωσης και η οποία είναι επιπρόσθετη στην αξία που θα είχε δημιουργηθεί αν τα κράτη μέλη ενεργούσαν μεμονωμένα.

Λόγοι για ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (εκ των προτέρων)

Η δράση της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ αιτιολογείται βάσει των στόχων που ορίζει το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ. Το δικαίωμα δράσης θεμελιώνεται από το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ, το οποίο επιβάλλει ρητά στην Ένωση να εφαρμόζει αυτή την πολιτική μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, σε συνάρτηση με το άρθρο 177, το οποίο ορίζει την αποστολή του Ταμείου Συνοχής. Οι σκοποί του ΕΚΤ, του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής ορίζονται στα άρθρα 162, 176 και 177 της ΣΛΕΕ αντίστοιχα. Οι δράσεις που συνδέονται με την αλιεία αιτιολογούνται βάσει του άρθρου 39 της ΣΛΕΕ.

Στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ αναφέρεται ότι δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν τις υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και τις νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

Το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ αναφέρει ότι θεσπίζονται ειδικά μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τη διαρθρωτική οικονομική και κοινωνική κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών, η οποία σε συνδυασμό με ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εμποδίζει σημαντικά την ανάπτυξή τους.

Αναμενόμενη προστιθέμενη αξία της Ένωσης (εκ των υστέρων)

Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα: όταν η δράση της ΕΕ προχωρεί περισσότερο ως προς την επίτευξη αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, σε πολλές χώρες, η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει το 50 % (ή και περισσότερο) των δημόσιων επενδύσεων —αυτά τα κράτη μέλη δεν θα είχαν διαφορετικά την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τέτοιου είδους επενδύσεις. Επιπλέον, οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) δεν θα υπήρχαν στις περισσότερες περιοχές, ανεξάρτητα αν είναι περισσότερο ή λιγότερο ανεπτυγμένες, ούτε θα διατηρούνταν, χωρίς το ΕΤΠΑ.

Συμβολή σε στόχους με ιδιαίτερη σημασία για τους πολίτες της ΕΕ. Προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, πράσινη ανάπτυξη και ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών, καλή διατήρηση των συνόρων —όλοι αυτοί οι στόχοι είναι σημαντικοί για τους πολίτες. Επιπλέον, οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι προωθούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

1.4.3.Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

(1) Απλοποίηση: ανάγκη για μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης. Αυτό ήταν ένα βασικό και επαναλαμβανόμενο πόρισμα. Τα υπερβολικά περίπλοκα συστήματα διαχείρισης, ελέγχου και λογιστικού ελέγχου αποτελούσαν πηγή διοικητικής αβεβαιότητας και καθυστέρησης κατά την υλοποίηση και λειτουργούσαν ως αντικίνητρο για την υποβολή αίτησης για στήριξη. Μια συγκεκριμένη σύσταση ήταν η χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους.

(2) Ευελιξία για την αντιμετώπιση αναδυόμενων αναγκών. Για παράδειγμα, από την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής διαπιστώθηκε ότι η προσαρμογή των προγραμμάτων στην οικονομική κρίση ήταν μία από τις επιτυχίες της περιόδου 2007-2013 και θα πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω.

(3) Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα (ΧΜ). Από τις αξιολογήσεις διαπιστώθηκε ότι τα ΧΜ έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν ένα πιο αποδοτικό μέσο χρηματοδότησης επενδύσεων σε ορισμένους τομείς πολιτικής, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση, ενώ η εξάπλωση της χρήσης τους αποτελεί πρόκληση.

1.4.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Από τη φύση της υποστήριξης, οι πιο σημαντικές συνέργειες είναι αυτές με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»:

το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα επικεντρωθεί στην «ευρωπαϊκή αριστεία» (παραγωγή και αξιοποίηση νέας γνώσης, έρευνα αιχμής), ενώ το ΕΤΠΑ θα εστιαστεί σε θέματα «περιφερειακής σημασίας» (διάδοση της υπάρχουσας γνώσης και τεχνολογίας σε τόπους που το έχουν ανάγκη, ενσωμάτωσή τους σε τοπικό επίπεδο μέσω έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης, οικοδόμηση τοπικών συστημάτων καινοτομίας).

Για να υπάρξει συνέπεια με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), ενισχύονται η συνέργεια και συμπληρωματικότητα εκεί όπου ο ΜΣΕ θα επικεντρωθεί ιδίως στο «κεντρικό δίκτυο» ενώ το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής θα παρέχουν επίσης υποστήριξη για το «εκτεταμένο δίκτυο», εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων την περιφερειακή και τοπική πρόσβαση σε αυτό, καθώς και τις συγκοινωνιακές συνδέσεις στις αστικές περιοχές.

1.5.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

 περιορισμένη διάρκεια

   με ισχύ από [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ έως [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ

X    Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2021 έως το 2027 για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και από το 2021 έως το 2029 για πιστώσεις πληρωμών.

 απεριόριστη διάρκεια

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,

και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.6.Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης 53  

 Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης

   από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

X Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

 Έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

σε τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει

σε διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

στην ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 70 και 71 του δημοσιονομικού κανονισμού

σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

2.ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Το σύστημα παρακολούθησης στηρίζεται στις βέλτιστες πρακτικές της δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020 και θα συνεχίσει να βασίζεται σε σύστημα επιμερισμένης διαχείρισης. Οι επιτροπές παρακολούθησης που συγκροτούνται για κάθε πρόγραμμα θα αποκτήσουν σημαντικότερο ρόλο στην εποπτεία των επιδόσεων των προγραμμάτων και όλων των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Για λόγους διαφάνειας, τα έγγραφα που υποβάλλονται στις επιτροπές παρακολούθησης θα πρέπει να είναι δημοσίως διαθέσιμα. Οι ετήσιες συνεδριάσεις επανεξέτασης των επιδόσεων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών συμπληρώνουν το σύστημα. Η υποχρέωση υποβολής ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης θα καταργηθεί με αντάλλαγμα τη συχνότερη και πιο επικαιροποιημένη υποβολή στοιχείων. Η υποχρέωση υποβολής τελικής έκθεσης επιδόσεων θα διατηρηθεί.

Ο καθορισμός κοινώς εφαρμοστέων δεικτών θα συμβάλει στη διαθεσιμότητα των πληροφοριών παρακολούθησης που μπορούν να συγκεντρώνονται σε επίπεδο Ένωσης.

Τα ηλεκτρονικά δεδομένα καθιστούν δυνατό τον συνδυασμό της απλοποίησης με τη διαφάνεια. Κατά την περίοδο 2014-2020, υπήρχε απαίτηση θέσπισης συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών καθώς και μεταξύ των διαφόρων αρχών του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Ο ισχύων κανονισμός βασίζεται σε αυτό και αναπτύσσει περαιτέρω ορισμένες πτυχές όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων. Όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της προόδου κατά την υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων των προγραμμάτων, θα διαβιβάζονται πλέον ηλεκτρονικά. Κάθε δύο μήνες η πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων θα επικαιροποιείται, κάτι που σημαίνει ότι θα αντικατοπτρίζει τις επιδόσεις σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Αιτιολόγηση των τρόπων διαχείρισης, των μηχανισμών εκτέλεσης της χρηματοδότησης, των όρων πληρωμής και της προτεινόμενης στρατηγικής ελέγχου

Δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων από τη μείωση των ποσοστών σφάλματος που ανέφερε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (καθώς και της αβεβαιότητας που προκύπτει από το γεγονός ότι το σύστημα δεν ίσχυε για έναν πλήρη κύκλο εφαρμογής προγραμμάτων και, επομένως, δεν είναι δυνατόν να συναχθούν οριστικά συμπεράσματα για όλες τις πτυχές του), είναι αναγκαίο να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θεμελιώδεις αρχές του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και οι κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης που θεσπίστηκαν για την περίοδο 2014-2020.

Ωστόσο, είναι επίσης αναγκαίο να αναγνωριστούν οι καθυστερήσεις στην έναρξη της υλοποίησης για την περίοδο 2014-2020 και, σε κάποιες περιπτώσεις, ο περιττός διοικητικός φόρτος που δημιούργησαν ορισμένες από τις απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, προτείνεται να καθοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των διαφόρων φορέων του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, ιδίως όσον αφορά την επιλογή των πράξεων και τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Όλες οι λεπτομέρειες και οι δευτερογενείς κανόνες που μέχρι πρότινος καθορίζονταν στο παράγωγο δίκαιο περιλαμβάνονται στο νομοθετικό κείμενο με στόχο τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας. Δεν υπάρχει απαίτηση για την ανάληψη διαδικασίας καθορισμού· οι διατάξεις προωθούν τη μεταφορά των υφιστάμενων συστημάτων. Προτείνεται μεγαλύτερη απλοποίηση για προγράμματα με σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που λειτουργεί εύρυθμα και καλό ιστορικό επιδόσεων. Αποσαφηνίζονται επίσης απαιτήσεις όσον αφορά τις διαχειριστικές επαληθεύσεις βάσει κινδύνου, τις ρυθμίσεις ενιαίου ελέγχου, καθώς και στον τομέα των ελάχιστων απαιτήσεων για τα μικρότερα προγράμματα όπου ενδέχεται να χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι μη στατιστικής δειγματοληψίας.

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που έχουν δημιουργηθεί για τον μετριασμό τους

Οι επιλογές τροποποιήσεων και απλοποίησης που εξετάστηκαν από την Επιτροπή για την περίοδο μετά το 2020 λαμβάνουν υπόψη διάφορες συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την προετοιμασία της νομοθεσίας μετά το 2020, και ιδίως αυτές που ζητούν επανεξέταση του σχεδιασμού του μηχανισμού υλοποίησης για τα Ταμεία (σύσταση 1 της έκθεσης ελέγχου 2015/AUD/0195) λαμβανομένων υπόψη των προτάσεων της ομάδας υψηλού επιπέδου.

Τα υψηλά ποσοστά σφάλματος κατά το παρελθόν συνδέονταν συχνά με την έλλειψη ασφάλειας δικαίου και τις αποκλίνουσες ερμηνείες των ίδιων κανόνων, όπως στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Η Επιτροπή εισάγει διάφορες πτυχές στη νέα πρόταση ΚΚΔ, όπως διαχειριστικές επαληθεύσεις βάσει κινδύνου, στρατηγική ελέγχου βάσει κινδύνου, κανόνες σχετικά με μια αναλογική ανάγκη για στατιστική δειγματοληψία και ειδικές διατάξεις σχετικά με την αναλογικότητα των ελέγχων και την εξάρτηση από τα εθνικά συστήματα κ.λπ.

Τα αναλυτικά παραρτήματα σχετικά με τις συναφείς πτυχές των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου αποσκοπούν στην παροχή ασφάλειας δικαίου χωρίς την ανάγκη για χρονοβόρες δευτερογενείς νομοθετικές πράξεις ή μακροσκελή επεξηγηματικά σημειώματα που ακολουθούν συνήθως την έκδοση του ΚΚΔ.

2.2.3.Εκτίμηση και αιτιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας των ελέγχων (λόγος του κόστους του ελέγχου ÷ της αξίας των σχετικών κονδυλίων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης) και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος (κατά την πληρωμή και κατά το κλείσιμο)

Ο τρέχων μηχανισμός υλοποίησης που εφαρμόζεται κατά την επιμερισμένη διαχείριση δέχεται ενίοτε επικρίσεις, μεταξύ άλλων και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως υπερβολικά περίπλοκος και επιρρεπής σε σφάλματα με υψηλό κόστος σε όλα τα επίπεδα ελέγχου. Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά όλα αυτά τα καθοριστικής σημασίας στοιχεία προκειμένου να βρει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της λογοδοσίας, της απλοποίησης και των επιδόσεων.

Η απλοποίηση έχει εισαχθεί με στόχο να αποφευχθεί ο κίνδυνος αλληλεπικάλυψης ανάμεσα στους ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται οι δικαιούχοι σε διάφορα επίπεδα, καθώς και μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που τίθεται σε εφαρμογή. Για παράδειγμα, για την περίοδο μετά το 2020, οι αρχές πιστοποίησης (που αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 210) αντικαθίστανται από μια λογιστική διαδικασία η οποία στο μέλλον δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει διπλούς ελέγχους. Επιπλέον, προτείνεται εξορθολογισμός των δραστηριοτήτων λογιστικού ελέγχου με μείωση των λογιστικών ελέγχων πράξεων που διενεργούνται στο επίπεδο των δικαιούχων. Πράγματι, προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τις ενισχυμένες αναλογικές ρυθμίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ενός προγράμματος κατά το παρελθόν.

Σε ό,τι αφορά το στοχευόμενο επίπεδο διασφάλισης, κατά το στάδιο των νομοθετικών προτάσεων στόχος είναι να διατηρηθεί το ποσοστό σφάλματος κάτω από το όριο σημαντικότητας του 2 %. Ο καθορισμός διαφορετικού ορίου σημαντικότητας θα μπορούσε να συζητηθεί μόνο κατά περίπτωση και υπό το πρίσμα της νομοθετικής συζήτησης, ιδίως στην περίπτωση που η νομοθετική αρχή δεν θα ενέκρινε (πλήρως) τις προτεινόμενες απλοποιήσεις του προγράμματος και/ή θα περιόριζε τους ελέγχους, πράγμα που θα είχε συνέπειες ως προς το προβλεπόμενο ποσοστό σφάλματος.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, π.χ. στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης.

Η Επιτροπή συνεχίζει να εξετάζει τις δυνατότητες για περαιτέρω ενίσχυση όλων των μέτρων που θα εφαρμόζονται από τις διαχειριστικές αρχές με σκοπό την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών μετά το 2020.

Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να διατηρούν αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα και διαδικασίες καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους εντοπιζόμενους κινδύνους απάτης.

Η ηλεκτρονική συνοχή και τα διαλογικά συστήματα ΤΠ θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικές απαιτήσεις για το μέλλον. Οι διαχειριστικές αρχές θα μπορούν να μεταφέρουν τις διαδικασίες και τα συστήματα πρόληψης των παρατυπιών και της απάτης που εφαρμόζουν.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και νέες γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που προτείνονται

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Είδος 
δαπάνης

Συμμετοχή

Αριθμός

ΔΠ/ΜΔΜ 54

χωρών ΕΖΕΣ 55

υποψηφίων για ένταξη χωρών 56

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου [21 παράγραφος 2 στοιχείο β)] του δημοσιονομικού κανονισμού

02. Συνοχή και αξίες

05.02: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

05.03: Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

05.03.ΕΕ Συνεισφορά στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ)

07.02: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

σε εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

02.

Συνοχή και αξίες

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

05,02: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

29.440.110

30.327.771

31.279.590

35.259.611

33.267.540

34.307.819

35.425.598

226.308.000

Πληρωμές

1.164.755

1.341.699

12.834.033

16.236.551

29.081.391

38.297.376

38.210.997

89.204.236

226.308.000

05,03: Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

4.522.388

4.684.978

4.862.038

5.044.652

5.232.977

5.428.152

5.631.603

35.407.000

Πληρωμές

175.643

200.023

3.490.734

3.019.315

4.914.058

5.243.048

4.989.748

13.374.217

35.407.000

05.03.ΕΕ Συνεισφορά στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1.441.457

1.493.281

1.549.717

1.607.923

1.667.949

1.730.159

1.795.007

11.285.000

Πληρωμές

83.293

504.603

528.852

548.807

569.400

590.655

612.703

7.847.181

11.285.000

07,02: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

12.983.946

13.384.351

13.814.025

14.256.194

14.711.141

15.181.257

15.669.085

100.000,000 57

Πληρωμές

511.825

592.614

5.940.557

7.241.014

12.930766

16.995.138

16.806.577

38.981.508

100.000.000

Από τις οποίες πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο του προγράμματος 58  

Αναλήψεις υποχρεώσεων = Πληρωμές

40.300

40.600

35.900

36.200

36.500

36.800

37.100

263.400

ΣΥΝΟΛΟ 59 πιστώσεων για το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος

Αναλήψεις υποχρεώσεων

48.388.000

49.891.000

51.506.000

53.169.000

54.880.000

56.648.000

58.522.000

373.000.000

Πληρωμές

1.935.516

2.638.939

22.794.176

27.045.687

47.432.616

61.126.217

60.620.025

149.407.142

373.000.000Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

7

«Διοικητικές δαπάνες»

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

ΓΔ EMPL

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

Ανθρώπινοι πόροι 60  

85.657

85.657

85.657

85.657

85.657

85.657

85.657

599.599

Άλλες διοικητικές δαπάνες 61  

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 7 – ΓΔ EMPL

(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

85.657

85.657

85.657

85.657

85.657

85.657

85.657

599.599

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

ΓΔ REGIO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

Ανθρώπινοι πόροι

80.506

82.116

83.758

85.433

87.141

88.883

90.660

598.497

Άλλες διοικητικές δαπάνες

2.370

2.417

2.465

2.514

2.564

2.615

2.667

17.612

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 7 – ΓΔ REGIO

(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

82.876

84.533

86.223

87.947

89.705

91.498

93.327

616.019

σε εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές (με τρία δεκαδικά ψηφία)

ΣΥΝΟΛΟ EMPL ΚΑΙ REGIO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

Ανθρώπινοι πόροι

166.163

167.773

169.415

171.090

172.798

174.540

176.317

1.198.006

Άλλες διοικητικές δαπάνες

2.370

2.417

2.465

2.514

2.564

2.615

2.667

17.612

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

168.533

170.190

171.880

173.604

175.362

177.155

178.984

1.215.618

σε εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές (με τρία δεκαδικά ψηφία)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Μετά το 2027

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
μεταξύ ΤΟΜΕΩΝ
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

48.556.533

50.061.190

51.677.880

53.332.604

55.055.362

56.825.155

58.700.984

374.215.618

Πληρωμές

2.104.049

2.809.129

22.966.056

27.219.291

47.607.978

61.303.372

60.799.009

149.407.142

374.215.618

3.2.2.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

X    Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ EMPL

ΤΟΜΕΑΣ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι 62  

85.657

85.657

85.657

85.657

85.657

85.657

85.657

599.599

Άλλες διοικητικές δαπάνες 63

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

85.657

85.657

85.657

85.657

85.657

85.657

85.657

599.599

ΓΔ REGIO

ΤΟΜΕΑΣ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

80.506

82.116

83.758

85.433

87.141

88.883

90.660

598.497

Άλλες διοικητικές δαπάνες

2.370

2.417

2.465

2.514

2.564

2.615

2.667

17.612

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

82.876

84.533

86.223

87.947

89.705

91.498

93.327

616.019

ΣΥΝΟΛΟ EMPL ΚΑΙ REGIO

ΤΟΜΕΑΣ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

166.163

167.773

169.415

171.090

172.798

174.540

176.317

1.198.006

Άλλες διοικητικές δαπάνες

2.370

2.417

2.465

2.514

2.564

2.615

2.667

17.612

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

168.533

170.190

171.880

173.604

175.362

177.155

178.984

1.215.618

ΓΔ EMPL

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 7 64
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

 5.000

 5.000

 5.000

 5.000

 5.000

 5.000

 5.000

35.000

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

20.000

20.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

115.000

Μερικό σύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

25.000

25.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

150.000

ΓΔ REGIO

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 7 65
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

4.400

4.500

4.600

4.700

4.800

4.900

5.000

32.900

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

80.600

Μερικό σύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

15.300

15.600

15.900

16.200

16.500

16.800

17.100

113.400

ΣΥΝΟΛΟ EMPL ΚΑΙ REGIO

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 7 66
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

9.400

9.500

9.600

9.700

9.800

9.900

10.000

67.900

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

30.900

31.100

26.300

26.500

26.700

26.900

27.100

195.500

Μερικό σύνολο
εκτός του ΤΟΜΕΑ 7
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

40.300

40.600

35.900

36.200

36.500

36.800

37.100

263.400

ΣΥΝΟΛΟ

208.833

210.790

207.780

209.804

211.862

213.955

216.084

1.479.108

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

3.2.2.1.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων

X    Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

EMPL

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

Έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής 67  

599

599

599

599

599

599

599

Αντιπροσωπείες της ΕΕ

Έρευνα

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: IΠΑ) — AC, AL, END, INT και JPD 68

Τομέας 7

Χρηματοδοτούμενο από τον ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

- στην έδρα

- σε αντιπροσωπείες

Χρηματοδοτούμενο από το κονδύλιο του προγράμματος 69

- στην έδρα

99

99

99

99

99

99

99

- σε αντιπροσωπείες

Έρευνα

Άλλα (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

698

698

698

698

698

698

698

REGIO

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

Έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής 70  

542

542

542

542

542

542

542

Αντιπροσωπείες της ΕΕ

Έρευνα

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης: IΠΑ) — AC, AL, END, INT και JPD 71

Τομέας 7

Χρηματοδοτούμενο από τον ΤΟΜΕΑ 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

- στην έδρα

38.5

38.5

38.5

38.5

38.5

38.5

38.5

- σε αντιπροσωπείες

Χρηματοδοτούμενο από το κονδύλιο του προγράμματος 72

- στην έδρα

71

71

71

71

71

71

71

- σε αντιπροσωπείες

Έρευνα

Άλλα (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

651.5

651.5

651.5

651.5

651.5

651.5

651.5

EMPL και REGIO

ΣΥΝΟΛΟ θέσεων απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

Έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής

1141

1141

1141

1141

1141

1141

1141

Αντιπροσωπείες της ΕΕ

0

0

0

0

0

0

0

Έρευνα

0

0

0

0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ εξωτερικού προσωπικού (σε ΙΠΑ)

208.5

208.5

208.5

208.5

208.5

208.5

208.5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1349.5

1349.5

1349.5

1349.5

1349.5

1349.5

1349.5

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

·Να συμβάλουν στην ανάλυση, διαπραγμάτευση, τροποποίηση και/ή προετοιμασία των προτάσεων έγκρισης για προγράμματα και/ή έργα στα κράτη μέλη.

·Να συμβάλουν στη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων/έργων.

·Να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες που διέπουν τα προγράμματα.

Εξωτερικό προσωπικό

·Ομοίως και/ή διοικητική υποστήριξη.

3.2.3.Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία:

X    δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτους

   προβλέπει τη συγχρηματοδότηση από τρίτους που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτη

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

Προσδιορισμός του φορέα συγχρηματοδότησης 

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

   στους ιδίους πόρους

    στα διάφορα έσοδα

Να αναφερθεί αν τα έσοδα προορίζονται για γραμμές δαπανών    

σε εκατ. EUR (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 73

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Άρθρο ………….

Ως προς τα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

Άλλες παρατηρήσεις (π.χ. μέθοδος/τύπος για τον υπολογισμό των επιπτώσεων στα έσοδα ή τυχόν άλλες πληροφορίες).

(1)    COM(2018) 322 final της 2.5.2018.
(2)    Εκτός από το πρόγραμμα «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία» και τα θέματα υγείας.
(3)    Μόνο οι συνιστώσες επιμερισμένης διαχείρισης.
(4)    Το Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων αποτελείται από το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων και το Μέσο για τον Εξοπλισμό Τελωνειακών Ελέγχων.
(5)    Πλήρες κείμενο των συστάσεων της ομάδας υψηλού επιπέδου:     http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals_key.pdf
(6)    Spatial Foresight & t33, New assessment of administrative costs and burden in ESI Funds, preliminary results.
(7)    Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(8)    http://ec.europa.eu/budget/mff/lib/COM-2016-603/COM-2016-605_en.pdf
(9)    ΕΕ C […] της […], σ. […].
(10)    ΕΕ C […] της […], σ. […].
(11)    ΕΕ C […] της […], σ. […].
(12)    EE L […] της […], σ. […].
(13)    Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1).
(14)    Κανονισμός για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 [COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 (COD)].
(15)    Κανονισμός (ΕΕ) [...] για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης [ΕΕ L […] της […], σ. […]].
(16)    ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 13.
(17)    Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(18)    Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(19)    Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.95, σ.1).
(20)    Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(21)    Κανονισμός (ΕE) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ.1).
(22)    Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(23)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την καθιέρωση κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
(24)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2014, για τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 241 της 13.8.2014, σ. 1).
(25)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της [...], σχετικά με [τον ΜΣΕ] (ΕΕ L [...], [...], σ. […]).
(26)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(27)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
(28)    ΕΕ L της , σ. .
(29)    ΕΕ L της , σ. .
(30)    ΕΕ L της , σ. .
(31)    ΕΕ L της , σ. .
(32)    ΕΕ L της , σ. .
(33)    ΕΕ L της , σ. .
(34)    ΕΕ L της , σ. .
(35)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).
(36)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19).
(37)    [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] σχετικά με [...] (ΕΕ L [...], [...], σ.[…])].
(38)    Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1).
(39)    Κανονισμός (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25).
(40)    Κανονισμός (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25).
(41)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 1).
(42)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1).
(43)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 6).
(44)    Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/218 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης (ΕΕ L 34 της 9.2.2017, σ. 9).
(45)    Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90).
(46)    Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(47)    Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
(48)    Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).
(49)    Οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 124 της 25.4.2014, σ. 1.).
(50)    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 1).
(51)    Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1).
(52)    Όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(53)    Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(54)    ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.
(55)    ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(56)    Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
(57)    Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει το ποσό για την υγεία, την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (1 174 εκατ. EUR).
(58)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά από το Ταμείο· καλύπτει μόνο την τεχνική βοήθεια της ΓΔ REGIO. Για τη ΓΔ EMPL, βλ. λεπτομέρειες στη χωριστή πρόταση COM(2018) 382 final. Η τεχνική βοήθεια για τον ΜΣΕ δεν περιλαμβάνεται στο παρόν δημοσιονομικό δελτίο.
(59)    Η διαφορά των συνόλων σε σχέση με τα επιμέρους ποσά οφείλεται στη στρογγυλοποίηση.
(60)    Πανομοιότυπα στοιχεία αναφέρονται επίσης στη χωριστή πρόταση COM(2018) 382 final.
(61)    Βλ. χωριστή πρόταση COM(2018) 382 final.
(62)    Πανομοιότυπα στοιχεία αναφέρονται επίσης στη χωριστή πρόταση COM(2018) 382 final.
(63)    Βλ. χωριστή πρόταση COM(2018) 382 final.
(64)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(65)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(66)    Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(67)    Τα στοιχεία βασίζονται στην κατανομή που πραγματοποιήθηκε το 2018 [SEC(2017) 528], από την οποία αφαιρείται το προσωπικό που διατίθεται για το ΕΤΠ, με την επιφύλαξη χωριστής πρότασης [COM (2018) 382 final].
(68)    AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JPD = Νέος επαγγελματίας σε αντιπροσωπεία της ΕΕ.
(69)    Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(70)    Τα στοιχεία βασίζονται στην κατανομή που πραγματοποιήθηκε το 2018 [SEC(2017) 528]. Όσον αφορά το προσωπικό που διατίθεται για το ΜΠΒ III, βλ. την ξεχωριστή πρόταση COM(2018) 382 final.
(71)    AC = Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JPD = Νέος επαγγελματίας σε αντιπροσωπεία της ΕΕ.
(72)    Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(73)    Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 20 % για έξοδα είσπραξης.
Top

Στρασβούργο, 29.5.2018

COM(2018) 375 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

της

πρότασης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Διαστάσεις και κωδικοί για τα είδη παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής – άρθρο 17 παράγραφος 5

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Συντελεστής για τον υπολογισμό της στήριξης για την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή

Συντελεστής για τον υπολογισμό της στήριξης για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1: ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

001

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία πολύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

002

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

003

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δημόσιων ερευνητικών κέντρων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

004

Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

005

Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

006

Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία δημόσιων ερευνητικών κέντρων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

0 %

0 %

007

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)

0 %

0 %

008

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης

0 %

0 %

009

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα, στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε κέντρα ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)

0 %

0 %

010

Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες, κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ, B2B)

0 %

0 %

011

Λύσεις ΤΠΕ, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές για κυβερνήσεις

0 %

0 %

012

Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠ για τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή ένταξη

0 %

0 %

013

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (συμπεριλαμβάνονται η ηλεκτρονική περίθαλψη, το διαδίκτυο των πραγμάτων για τη φυσική δραστηριότητα και η υποβοηθούμενη από το περιβάλλον αυτόνομη διαβίωση).

0 %

0 %

014

Επιχειρηματική υποδομή για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται βιομηχανικά πάρκα και βιομηχανικοί χώροι)

0 %

0 %

015

Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση ΜΜΕ

0 %

0 %

016

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα

0 %

0 %

017

Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού)

0 %

0 %

018

Θερμοκοιτίδα, υποστήριξη τεχνοβλαστών, παράγωγων επιχειρήσεων (spin outs) και νεοσύστατων επιχειρήσεων

0 %

0 %

019

Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) καινοτομίας και δικτύων επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς όφελος των ΜΜΕ

0 %

0 %

020

Διαδικασίες καινοτομίας στις ΜΜΕ (διαδικασία καινοτομίας, οργανωτική καινοτομία, καινοτομία μάρκετινγκ, συνδημιουργία και με βάση τις ανάγκες των χρηστών και τη ζήτηση)

0 %

0 %

021

Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

0 %

0 %

022

Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που εστιάζουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

100 %

40 %

023

Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που εστιάζουν στην κυκλική οικονομία

40 %

100 %

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2: ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

024

Ενεργειακή απόδοση και έργα επίδειξης στις ΜΜΕ και υποστηρικτικά μέτρα

100 %

40 %

025

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

100 %

40 %

026

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υποστηρικτικά μέτρα

100 %

40 %

027

Στήριξη επιχειρήσεων ειδικευμένων στην παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή

100 %

40 %

028

Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: αιολική

100 %

40 %

029

Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: ηλιακή

100 %

40 %

030

Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: βιομάζα

100 %

40 %

031

Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: θαλάσσια

100 %

40 %

032

Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής ενέργειας)

100 %

40 %

033

Έξυπνα συστήματα διανομής της ενέργειας σε μεσαία και χαμηλά επίπεδα τάσης (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων ενεργειακών δικτύων και των συστημάτων ΤΠΕ) και σχετικά συστήματα αποθήκευσης

100 %

40 %

034

Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη

100 %

40 %

035

Προσαρμογή στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα: πλημμύρες (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και των συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών)

100 %

100 %