EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR3891

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «“Ορίζων Ευρώπη”: το ένατο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία»

COR 2018/03891

ΕΕ C 461 της 21.12.2018, p. 79–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 461/79


Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «“Ορίζων Ευρώπη”: το ένατο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία»

(2018/C 461/11)

Γενικός εισηγητής:

Christophe CLERGEAU (FR/PES), μέλος του περιφερειακού συμβουλίου Pays-de-la-Loire

Έγγραφα αναφοράς:

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του

COM(2018) 435 final — 2018/0224 (COD)

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας

(COM(2018) 436 final — 2018/0225 (COD)

I.   ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του

COM(2018) 435 final — 2018/0224 (COD)

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Για την επίτευξη επιστημονικών, κοινωνιακών και οικονομικών επιπτώσεων κατά την επιδίωξη του γενικού αυτού στόχου, η Ένωση θα πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία μέσω του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027» (εφεξής το «πρόγραμμα») με στόχο τα εξής: στήριξη της παραγωγής και διάχυσης γνώσεων και τεχνολογιών υψηλής ποιότητας· ενίσχυση των επιπτώσεων της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη, την υποστήριξη και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης· στήριξη της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων από τη βιομηχανία και την κοινωνία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και την προώθηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας· προώθηση όλων των μορφών καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ρηξικέλευθης καινοτομίας, και ενίσχυση της διείσδυσης καινοτόμων λύσεων στην αγορά· και βελτιστοποίηση της υλοποίησης των επενδύσεων για μεγαλύτερο αντίκτυπο στο πλαίσιο ενισχυμένου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Για την επίτευξη επιστημονικών, κοινωνιακών, οικονομικών και εδαφικών επιπτώσεων κατά την επιδίωξη του γενικού αυτού στόχου, η Ένωση θα πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία μέσω του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027» (εφεξής το «πρόγραμμα») με στόχο τα εξής: στήριξη της παραγωγής και διάχυσης γνώσεων και τεχνολογιών υψηλής ποιότητας· ενίσχυση των επιπτώσεων της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη, την υποστήριξη και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης· στήριξη της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων από τη βιομηχανία και την κοινωνία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και την προώθηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας· προώθηση όλων των μορφών καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της ρηξικέλευθης καινοτομίας, και ενίσχυση της διείσδυσης καινοτόμων λύσεων στην αγορά· και βελτιστοποίηση της υλοποίησης των επενδύσεων για μεγαλύτερο αντίκτυπο στο πλαίσιο ενισχυμένου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Οι δραστηριότητες έρευνας που διεξάγονται στο πλαίσιο του πυλώνα «Ανοικτή επιστήμη» θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συγκυρίες της επιστήμης. Η θεματολογία της έρευνας θα πρέπει να καθορίζεται σε στενή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Η έρευνα θα πρέπει να χρηματοδοτείται βάσει της αριστείας.

Οι δραστηριότητες έρευνας που διεξάγονται στο πλαίσιο του πυλώνα «Ανοικτή επιστήμη» θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συγκυρίες της επιστήμης. Η θεματολογία της έρευνας θα πρέπει να καθορίζεται σε στενή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Η έρευνα θα πρέπει να χρηματοδοτείται βάσει της αριστείας και των αναμενόμενων επιπτώσεων.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία με ενιαίο τρόπο, τηρώντας όλες τις σχετικές διατάξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η έννοια της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της πειραματικής ανάπτυξης, θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati του ΟΟΣΑ, ενώ η έννοια της καινοτομίας θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Όσλο του ΟΟΣΑ και της Eurostat και να καλύπτει ευρύ φάσμα καινοτομιών, όπως, για παράδειγμα, η κοινωνική καινοτομία.

Όπως στο προηγούμενο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020», θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί του ΟΟΣΑ για το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας κατά την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων τεχνολογικής έρευνας, ανάπτυξης προϊόντων και επίδειξης, όπως και ο ορισμός των τύπων δράσης που διατίθενται στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Κατά κανόνα, δεν θα πρέπει να χορηγούνται επιχορηγήσεις σε δράσεις των οποίων οι δραστηριότητες υπερβαίνουν το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας 8. Το πρόγραμμα εργασίας για δεδομένη πρόσκληση του πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» μπορεί ενδεχομένως να προβλέπει επιχορηγήσεις για επικύρωση προϊόντων και εμπορική αναπαραγωγή μεγάλης κλίμακας.

Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία ανεξαρτήτως μορφής , με ενιαίο τρόπο, τηρώντας όλες τις σχετικές διατάξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η έννοια της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της πειραματικής ανάπτυξης, θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati του ΟΟΣΑ, ενώ η έννοια της καινοτομίας θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Όσλο του ΟΟΣΑ και της Eurostat και να καλύπτει ευρύ φάσμα καινοτομιών, όπως, για παράδειγμα, η κοινωνική καινοτομία. Όπως στο προηγούμενο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020», θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί του ΟΟΣΑ για το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας κατά την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων τεχνολογικής έρευνας, ανάπτυξης προϊόντων και επίδειξης, όπως και ο ορισμός των τύπων δράσης που διατίθενται στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Το πρόγραμμα εργασίας για δεδομένη πρόσκληση του πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» μπορεί ενδεχομένως να προβλέπει επιχορηγήσεις για επικύρωση προϊόντων και εμπορική αναπαραγωγή μεγάλης κλίμακας.

Αιτιολογία

Δεν πρέπει να απορρίπτεται η δυνατότητα επιχορηγήσεων κατά τα στάδια που βρίσκονται πλησιέστερα στη διάθεση στην αγορά.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει συνέργειες με άλλα προγράμματα της Ένωσης, από τον σχεδιασμό και τον στρατηγικό προγραμματισμό έως την επιλογή έργων, τη διαχείριση, την επικοινωνία, τη διάδοση και την εκμετάλλευση αποτελεσμάτων, την παρακολούθηση, τους ελέγχους και τη διακυβέρνηση. Με στόχο την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων και επαναλήψεων και την αύξηση της κινητοποίησης ενωσιακής χρηματοδότησης, επιτρέπεται η μεταφορά δραστηριοτήτων από άλλα προγράμματα σε δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Οι μεταφερόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα αναλάβει να επιδιώκει συνέργειες με άλλα προγράμματα της Ένωσης, από τον σχεδιασμό και τον στρατηγικό προγραμματισμό , λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές στρατηγικές και τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, έως την επιλογή έργων, τη διαχείριση, την επικοινωνία, τη διάδοση και την εκμετάλλευση αποτελεσμάτων, την παρακολούθηση, τους ελέγχους και τη διακυβέρνηση. Με στόχο την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων και επαναλήψεων και την αύξηση της κινητοποίησης ενωσιακής χρηματοδότησης, επιτρέπεται συνδυασμός με περιφερειακά και εθνικά δημόσια ταμεία, καθώς και η μεταφορά δραστηριοτήτων από άλλα προγράμματα σε δραστηριότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» σε συμφωνία με τις οικείες διαχειριστικές αρχές . Οι μεταφερόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Για να έχει η χρηματοδότηση της Ένωσης τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο και την αποτελεσματικότερη δυνατή συμβολή στους στόχους πολιτικής της Ένωσης, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνάπτει ευρωπαϊκές συμπράξεις με εταίρους του ιδιωτικού και/ή του δημόσιου τομέα. Στους εταίρους αυτούς περιλαμβάνονται η βιομηχανία, ερευνητικοί οργανισμοί, φορείς επιφορτισμένοι με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο, και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως ιδρύματα που υποστηρίζουν και/ή διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά μέσω σύμπραξης απ’ ότι μόνον από την Ένωση.

Για να έχει η χρηματοδότηση της Ένωσης τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο και την αποτελεσματικότερη δυνατή συμβολή στους στόχους πολιτικής της Ένωσης, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνάπτει ευρωπαϊκές συμπράξεις με εταίρους του ιδιωτικού και/ή του δημόσιου τομέα. Στους εταίρους αυτούς περιλαμβάνονται η βιομηχανία, ερευνητικοί οργανισμοί και πανεπιστήμια, περιφέρειες και πόλεις, φορείς επιφορτισμένοι με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο, και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως ιδρύματα που υποστηρίζουν και/ή διεξάγουν δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά μέσω σύμπραξης απ’ ότι μόνον από την Ένωση.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Ο πυλώνας «Ανοικτή καινοτομία» θα πρέπει να θεσπίσει σειρά μέτρων με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στις ανάγκες των επιχειρηματιών και της επιχειρηματικότητας με στόχο την υλοποίηση και την επιτάχυνση ρηξικέλευθων καινοτομιών για ταχεία ανάπτυξη της αγοράς. Θα πρέπει να προσελκύει καινοτόμες εταιρείες με δυνατότητα ταχείας επέκτασης σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης και να προσφέρει γρήγορες, ευέλικτες επιχορηγήσεις και συνεπενδύσεις, μεταξύ άλλων, με ιδιώτες επενδυτές. Στην επίτευξη αυτών των στόχων αναμένεται ότι θα συμβάλει η σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ). Ο εν λόγω πυλώνας θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και τα ευρωπαϊκά συστήματα καινοτομίας εν γένει , κυρίως μέσω συμπράξεων συγχρηματοδότησης με εθνικούς και περιφερειακούς φορείς στήριξης της καινοτομίας.

Ο πυλώνας «Ανοικτή καινοτομία» θα πρέπει να θεσπίσει σειρά μέτρων με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στις ανάγκες των φορέων καινοτομίας, των επιχειρηματιών και της επιχειρηματικότητας με στόχο την υλοποίηση και την επιτάχυνση ρηξικέλευθων καινοτομιών για ταχεία ανάπτυξη της αγοράς. Θα πρέπει να προσελκύει καινοτόμες εταιρείες με δυνατότητα ταχείας επέκτασης σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης και να προσφέρει γρήγορες, ευέλικτες επιχορηγήσεις και συνεπενδύσεις, μεταξύ άλλων, με ιδιώτες και δημόσιους επενδυτές. Στην επίτευξη αυτών των στόχων αναμένεται ότι θα συμβάλει η σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ). Ο εν λόγω πυλώνας θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και τα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά συστήματα καινοτομίας, κυρίως μέσω συμπράξεων συγχρηματοδότησης με εθνικούς και περιφερειακούς φορείς στήριξης της καινοτομίας.

Αιτιολογία

Οι στόχοι του πυλώνα «Ανοικτή καινοτομία» θα πρέπει να αντανακλούν με μεγαλύτερη σαφήνεια το ενδιαφερόμενο κοινό, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στους επιχειρηματίες, και να εξηγούν τη δυνατότητα συμμετοχής δημόσιων, αλλά και ιδιωτών, επενδυτών.

Τροπολογία 7

Νέο κείμενο μετά το Άρθρο 2 παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

 

στα «περιφερειακά οικοσυστήματα και κόμβους καινοτομίας» συγκεντρώνονται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς δικτύων τετραπλής έλικας (πανεπιστήμια, βιομηχανία, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, κοινωνία πολιτών), διαρθρωμένοι σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι φορείς αυτοί συντονίζουν δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας και κατάρτισης, και επιταχύνουν μεταξύ τους τη διάδοση των αποτελεσμάτων, τη μεταφορά γνώσεων, την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που δημιουργούν βιώσιμες θέσεις εργασίας, προσεγγίζοντας τους πολίτες και τις ανάγκες τους σε τοπικό επίπεδο και μεταφέροντας τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας εγγύτερα στην κοινωνία και την αγορά·

Αιτιολογία

Είναι απαραίτητος ένας επίσημος ορισμός των «περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας» που να καλύπτει τόσο την πραγματικότητα των πόλεων όσο και των περιφερειών, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται αποτελεσματικά υπόψη και αναγνωρίζονται πλήρως σε όλα τα σκέλη του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Τροπολογία 8

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

(5)

«αποστολή» χαρτοφυλάκιο δράσεων οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη μετρήσιμου στόχου, εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, και αντίκτυπου για την επιστήμη και την τεχνολογία και/ή την κοινωνία και τους πολίτες που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με μεμονωμένες δράσεις·

(5)

«αποστολή»: χαρτοφυλάκιο δράσεων οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη μετρήσιμου στόχου, εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, και αντίκτυπου για την επιστήμη και την τεχνολογία και/ή την κοινωνία και τους πολίτες και την επικράτεια τους που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με μεμονωμένες δράσεις·

Τροπολογία 9

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνιακού αντίκτυπου των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία, ώστε να ενισχύεται η επιστημονική και τεχνολογική βάση της Ένωσης, να προωθείται η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και, μεταξύ άλλων, της βιομηχανίας της , να επιτυγχάνονται οι στόχοι των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και να αντιμετωπίζονται οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη επιστημονικού, οικονομικού, κοινωνιακού και εδαφικού αντίκτυπου των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία, ώστε να ενισχύεται η επιστημονική και τεχνολογική βάση της Ένωσης, να προωθείται η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας καθενός από τα κράτη μέλη της και των περιφερειών τους και, μεταξύ άλλων, της βιομηχανίας τους, κυρίως με τη συμβολή στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας της γνώσης και της καινοτομίας, να επιτυγχάνονται οι στόχοι των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης και να αντιμετωπίζονται οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία 10

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

β)

ενίσχυση του αντίκτυπου της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη, την υποστήριξη και την εφαρμογή ενωσιακών πολιτικών, καθώς και της αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων στη βιομηχανία και την κοινωνία με σκοπό την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων·

β)

ενίσχυση του αντίκτυπου της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη, την υποστήριξη και την εφαρμογή ενωσιακών πολιτικών, καθώς και της αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων στη βιομηχανία και την κοινωνία και της διάδοσής τους στην ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τις περιφέρειές τους με σκοπό την αντιμετώπιση τοπικών και παγκόσμιων προκλήσεων·

Τροπολογία 11

Άρθρο 6 παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Η υλοποίηση του ειδικού προγράμματος βασίζεται σε διαφανή και στρατηγικό πολυετή προγραμματισμό των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, ιδίως για τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», έπειτα από διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις προτεραιότητες, τους ενδεδειγμένους τύπους δράσεων και τις μορφές υλοποίησης που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τα άλλα συναφή προγράμματα της Ένωσης.

Η υλοποίηση του ειδικού προγράμματος βασίζεται σε διαφανή και στρατηγικό πολυετή προγραμματισμό των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, ιδίως για τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», έπειτα από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία πολιτών σχετικά με τις προτεραιότητες, τους ενδεδειγμένους τύπους δράσεων και τις μορφές υλοποίησης που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τα άλλα συναφή προγράμματα της Ένωσης και θα λαμβάνονται υπόψη εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες και προτεραιότητες έξυπνης εξειδίκευσης .

Αιτιολογία

Ο στρατηγικός προγραμματισμός θα αποτελέσει τον πυρήνα της μελλοντικής διακυβέρνησης του προγράμματος, πρέπει συνεπώς να ενσωματώνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και να λαμβάνει υπόψη τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης.

Τροπολογία 12

Άρθρο 6 παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

9.   Το πρόγραμμα διασφαλίζει την αποτελεσματική προώθηση της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, ανάλογα με την κατάσταση στον σχετικό τομέα έρευνας και καινοτομίας, σε ομάδες αξιολόγησης και σε φορείς όπως ομάδες εμπειρογνωμόνων.

9.   Το πρόγραμμα διασφαλίζει την αποτελεσματική προώθηση της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της καινοτομίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, ανάλογα με την κατάσταση στον σχετικό τομέα έρευνας και καινοτομίας, σε ομάδες αξιολόγησης και σε φορείς όπως ομάδες εμπειρογνωμόνων.

Σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των εξόχως απόκεντρων περιφερειών όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ» που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 12 Απριλίου 2018.

Αιτιολογία

Η αιτιολογική σκέψη 27 της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο οποίος θεσπίζει το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη») προβαίνει σε ρητή αναφορά στο γεγονός ότι αιτιολογούνται ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και ότι το πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Το κείμενο όμως δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στις εν λόγω περιοχές.

Τροπολογία 13

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

3   Αποστολές

3.   Αποστολές

α)

έχουν σαφή προστιθέμενη αξία της ΕΕ και συμβάλλουν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης·

α)

έχουν σαφή προστιθέμενη αξία της ΕΕ και συμβάλλουν στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης·

β)

είναι φιλόδοξες, αποτελούν πηγή έμπνευσης και, ως εκ τούτου, παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για την κοινωνία και την οικονομία·

β)

είναι φιλόδοξες, αποτελούν πηγή έμπνευσης και, ως εκ τούτου, παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον για την κοινωνία και την οικονομία·

γ)

έχουν σαφή κατεύθυνση και είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και χρονικά προσδιορισμένες·

γ)

έχουν σαφή κατεύθυνση και είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και χρονικά προσδιορισμένες·

δ)

είναι εστιασμένες σε φιλόδοξες αλλά ρεαλιστικές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας·

δ)

είναι εστιασμένες σε φιλόδοξες αλλά ρεαλιστικές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας·

ε)

κινητοποιούν διεπιστημονικές, διατομεακές και πολυπαραγοντικές δραστηριότητες·

ε)

κινητοποιούν διεπιστημονικές, διατομεακές και πολυπαραγοντικές δραστηριότητες·

στ)

είναι ανοικτές σε πολλαπλές λύσεις από τη βάση προς την κορυφή.

στ)

είναι ανοικτές σε πολλαπλές λύσεις από τη βάση προς την κορυφή·

 

ζ)

συμβάλλουν στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και στην εφαρμογή στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης.

Τροπολογία 14

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Ορισμένα μέρη του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μπορούν να υλοποιούνται μέσω ευρωπαϊκών συμπράξεων. Η συμμετοχή της Ένωσης σε ευρωπαϊκές συμπράξεις μπορεί να λαμβάνει τις εξής μορφές:

Τα διάφορα μέρη του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» μπορούν να υλοποιούνται μέσω ευρωπαϊκών συμπράξεων. Η συμμετοχή της Ένωσης σε ευρωπαϊκές συμπράξεις μπορεί να λαμβάνει τις εξής μορφές:

Τροπολογία 15

Άρθρο 7 νέα παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

 

4.     Η ανάπτυξη αποστολών πρέπει να διασφαλίζεται μέσω μιας ανοικτής και συμμετοχικής διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 16

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

γ)

13 500 000 000 EUR για τον πυλώνα III «Ανοικτή καινοτομία» για την περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων:

γ)

13 500 000 000 EUR για τον πυλώνα III «Ανοικτή καινοτομία» για την περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων:

 

(1)

10 500 000 000 EUR για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου ποσού έως και 500 000 000 EUR για ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας,

 

(1)

10 500 000 000 EUR για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου ποσού 500 000 000 EUR για ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας, συν 1 500 000 000 EUR που μεταφέρονται από τον πυλώνα ΙΙ για να διατεθούν στις θεματικές του ενότητες. Τουλάχιστον 1 000 000 000 EUR θα πρέπει να διατεθούν με τη μορφή συγχρηματοδότησης κοινών προγραμμάτων στήριξης των ΜΜΕ, ιδιαίτερα για δραστηριότητες επαυξητικής καινοτομίας,

 

(2)

3 000 000 000 EUR για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ),

 

(2)

3 000 000 000 EUR για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ),

Αιτιολογία

H στήριξη των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας θα αφορά σε μεγάλο βαθμό τα περιφερειακά οικοσυστήματα και κόμβους καινοτομίας. Το προβλεπόμενο ποσό είναι υπό όρους, κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό, αλλά και πολύ χαμηλό για να έχει σημαντικό συνολικό ή έστω εδαφικό αντίκτυπο. Η ενίσχυση του προϋπολογισμού που διατίθεται σε αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να βοηθήσει τις περιφέρειες να βρουν τη θέση που τους αρμόζει στη δομή του μελλοντικού προγράμματος-πλαισίου με την ανάπτυξη μεσο-μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών στρατηγικών, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Ένωσης.

Τροπολογία 17

Άρθρο 9 παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη υπό επιμερισμένη διαχείριση και μπορούν να μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) xx/xx (…κανονισμός περί κοινών διατάξεων) μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να μεταφέρονται στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

 

Αιτιολογία

Μεταφέρθηκε στο άρθρο 11.

Τροπολογία 18

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

 

1.     Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» πρέπει να υλοποιείται σε συνέργεια με τα άλλα προγράμματα της Ένωσης. Η συμπληρωματική χρηματοδότηση σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες εφαρμογής με το παρόν πρόγραμμα.

ενδεχομένως, μπορεί να προκηρύσσονται κοινές προσκλήσεις με άλλα προγράμματα της Ένωσης, οπότε εφαρμόζονται οι κανόνες συμμετοχής ενός μόνο από τα προγράμματα. Εάν οι εν λόγω δράσεις αφορούν το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», ισχύουν οι κανόνες αυτού του προγράμματος για όλες τις συνεισφορές που τις χρηματοδοτούν.

Οι δράσεις στις οποίες χορηγείται πιστοποίηση σφραγίδας αριστείας ή οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα σωρευτικά συγκριτικά κριτήρια:

2.    Οι δράσεις στις οποίες χορηγείται πιστοποίηση σφραγίδας αριστείας ή οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα σωρευτικά συγκριτικά κριτήρια:

α)

έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος·

α)

έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος·

β)

συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων·

β)

συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων·

γ)

δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών,

γ)

δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών,

επιτρέπεται στηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) xx/xx (κανονισμός περί κοινών διατάξεων) και το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) xx/xx (χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής), υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με τους στόχους του οικείου προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες του Ταμείου που παρέχει τη στήριξη.

επιτρέπεται στηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) xx/xx (κανονισμός περί κοινών διατάξεων) και το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) xx/xx (χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής), υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με τους στόχους του οικείου προγράμματος.

 

3.     Οι δράσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμπράξεων οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 8 μπορούν να επιχορηγούνται και από άλλα προγράμματα της ΕΕ, των κρατών μελών της και των τοπικών και περιφερειακών τους αρχών, οπότε μπορούν να εφαρμόζονται οι κανόνες συμμετοχής ενός μόνο από τα προγράμματα. Εάν οι εν λόγω δράσεις αφορούν το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», μπορούν να ισχύουν οι κανόνες αυτού του προγράμματος για όλες τις συνεισφορές που τις χρηματοδοτούν, με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις.

 

4.     Πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη υπό επιμερισμένη διαχείριση και μπορούν να μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) xx/xx (…κανονισμός περί κοινών διατάξεων) μπορούν, κατόπιν αιτήματος της διαχειριστικής αρχής,

α)

είτε να μεταφέρονται στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου. Οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί στη σχετική διαχειριστική αρχή, σύμφωνα με τα Άρθρα 18 παράγραφος 7 και 19 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο·

β)

είτε να θεωρείται ότι μεταφέρονται στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», όταν χορηγούνται άμεσα από τη διαχειριστική αρχή σε ένα κοινό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Οι επιχορηγήσεις που καταβάλλονται σε τρίτους από ένα κοινό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να υφίστανται σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις.

Αιτιολογία

Η μακρά συζήτηση για τις συνέργειες πρέπει να καταλήξει σε έναν σαφή και ολοκληρωμένο μηχανισμό που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη συνδυασμένη χρηματοδότηση πέρα από τη χορήγηση της σφραγίδας αριστείας, αλλά και στην πλήρη κινητοποίηση του δυναμικού των ευρωπαϊκών συμπράξεων. Όμως ο μηχανισμός αυτός πρέπει να είναι επίσης ευέλικτος και να παρέχει στις περιφέρειες ικανότητα ταχείας επενέργειας και προσαρμογής στις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος. Παρέχοντας στις διαχειριστικές αρχές τη δυνατότητα εικονικής μεταφοράς κονδυλίων μέσω της άμεσης διάθεσής τους σε ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα-πλαίσιο και στο οποίο θα μπορούσαν έτσι να αποφασίζουν να συμμετάσχουν, χωρίς εκ των προτέρων προγραμματισμό και πραγματική μεταφορά κονδυλίων, η παρούσα τροπολογία επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο.

Τροπολογία 19

Άρθρο 20 παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Στο πρόγραμμα εργασίας καθορίζονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στις οποίες θα χορηγηθούν «σφραγίδες αριστείας». Οι πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και την αξιολόγηση επιτρέπεται να κοινοποιούνται σε ενδιαφερόμενες αρχές χρηματοδότησης, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από τον αιτούντα, με την επιφύλαξη σύναψης συμφωνιών περί τήρησης του απορρήτου.

Στο πρόγραμμα εργασίας καθορίζονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στις οποίες θα χορηγηθούν «σφραγίδες αριστείας». Η απονομή της «σφραγίδας αριστείας» υπόκειται στη συμφωνία του αιτούντα να παρέχει πρόσβαση σε ενδιαφερόμενες αρχές χρηματοδότησης σε πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και την αξιολόγηση, με την επιφύλαξη σύναψης συμφωνιών περί τήρησης του απορρήτου.

Τροπολογία 20

Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από άλλο πρόγραμμα της Ένωσης μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Οι κανόνες του εκάστοτε συνεισφέροντος προγράμματος της Ένωσης εφαρμόζονται στην αντίστοιχη συνεισφορά του στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και η στήριξη από διαφορετικά προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία βάσει των εγγράφων που προβλέπουν τους όρους στήριξης.

Δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από άλλο πρόγραμμα της Ένωσης μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από το πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες.

 

Σε περίπτωση από κοινού χορήγησης των εν λόγω συνεισφορών για την κάλυψη των ίδιων δραστηριοτήτων και των σχετικών δαπανών τους,

α)

Η δράση αυτή πρέπει να υλοποιηθεί με βάση το ίδιο σύνολο κανόνων εφαρμογής και επιλεξιμότητας.

Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και η στήριξη από διαφορετικά προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία βάσει των εγγράφων που προβλέπουν τους όρους στήριξης.

β)

η δράση υλοποιείται βάσει των κανόνων του προγράμματος που καταβάλλει την κύρια συνεισφορά, με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 στοιχείο β).

Τροπολογία 21

Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.   Για κάθε δράση εφαρμόζεται ένα ποσοστό χρηματοδότησης για όλες τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης. Το μέγιστο ποσοστό καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας.

1.   Για κάθε δράση εφαρμόζεται ένα ποσοστό χρηματοδότησης για όλες τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης. Το μέγιστο ποσοστό καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας.

2.   Το πρόγραμμα μπορεί να επιστρέφει έως το 100 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για μια δράση, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

2.   Το πρόγραμμα μπορεί να επιστρέφει έως το 100 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για μια δράση, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

δράσεις καινοτομίας: έως το 70 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, εκτός από τις μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες για τις οποίες το πρόγραμμα μπορεί να επιστρέφει έως το 100 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών·

α)

δράσεις καινοτομίας: έως το 70 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, εκτός από τις μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες για τις οποίες το πρόγραμμα μπορεί να επιστρέφει έως το 100 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών·

β)

δράσεις συγχρηματοδότησης προγράμματος: τουλάχιστον το 30 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών και έως το 70 % σε καθορισμένες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

β)

δράσεις συγχρηματοδότησης προγράμματος: τουλάχιστον το 50 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών και έως το 70 % σε καθορισμένες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

3.   Τα ποσοστά χρηματοδότησης που καθορίζονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται επίσης στην περίπτωση δράσεων στις οποίες έχει καθοριστεί σταθερός συντελεστής, μοναδιαία δαπάνη ή εφάπαξ ποσό για το σύνολο ή μέρος της δράσης.

3.   Τα ποσοστά χρηματοδότησης που καθορίζονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται επίσης στην περίπτωση δράσεων στις οποίες έχει καθοριστεί σταθερός συντελεστής, μοναδιαία δαπάνη ή εφάπαξ ποσό για το σύνολο ή μέρος της δράσης.

Αιτιολογία

Συνάδει με την αρχή της συγχρηματοδότησης.

Τροπολογία 22

Άρθρο 43 παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.   Ο δικαιούχος του μέσου Accelerator του ΕΣΚ είναι νομική οντότητα που μπορεί να θεωρείται νεοφυής επιχείρηση, ΜΜΕ ή εταιρεία μεσαίας κεφαλαιοποίησης και είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα. Η πρόταση μπορεί να υποβάλλεται από τον δικαιούχο, ή από ένα/μία ή περισσότερα/-ες φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που προτίθενται να προχωρήσουν σε σύσταση ή στήριξη του εν λόγω δικαιούχου.

1.   Ο δικαιούχος του μέσου Accelerator του ΕΣΚ είναι νομική οντότητα που μπορεί να θεωρείται νεοφυής επιχείρηση, ΜΜΕ ή εταιρεία μεσαίας κεφαλαιοποίησης και είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή συνδεδεμένη χώρα. Η πρόταση μπορεί να υποβάλλεται από τον δικαιούχο, ή από ένα/μία ή περισσότερα/-ες φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που προτίθενται να προχωρήσουν σε σύσταση ή στήριξη του εν λόγω δικαιούχου.

2.   Με μια μόνο απόφαση χορήγησης καλύπτονται και παρέχεται χρηματοδότηση για όλες τις μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης παρεχόμενης στο πλαίσιο μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ.

2.   Με μια μόνο απόφαση χορήγησης καλύπτονται και παρέχεται χρηματοδότηση για όλες τις μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης παρεχόμενης στο πλαίσιο μεικτής χρηματοδότησης του ΕΣΚ.

3.   Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τη μεμονωμένη αξία τους από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και επιλέγονται στο πλαίσιο ετήσιας ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με καταληκτικές ημερομηνίες, σύμφωνα με τα άρθρα 24 έως 26, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.

3.   Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τη μεμονωμένη αξία τους από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και επιλέγονται στο πλαίσιο ετήσιας ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με καταληκτικές ημερομηνίες, σύμφωνα με τα άρθρα 24 έως 26, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.

4.   Τα κριτήρια χορήγησης είναι τα ακόλουθα:

αριστεία,

επιπτώσεις,

το επίπεδο κινδύνου της δράσης και η ανάγκη για ενωσιακή στήριξη.

4.   Τα κριτήρια χορήγησης είναι τα ακόλουθα:

αριστεία,

επιπτώσεις,

το επίπεδο κινδύνου της δράσης, η ποιότητα της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής υποστήριξης και η ανάγκη για ενωσιακή στήριξη.

Αιτιολογία

Ακόμη και αν οι εταιρείες που επωφελούνται από το μέσο Accelerator πρέπει να στοχεύουν σε μια ευρεία αγορά, η επιτυχία τους δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη χρηματοοικονομική τους δομή, αλλά και από την υποστήριξή τους σε ένα ευνοϊκό οικοσύστημα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 23

Παράρτημα I «Γενικές γραμμές των δραστηριοτήτων», μέρος 3) σημείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

β)

Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας

Τομείς παρέμβασης: Σύνδεση με περιφερειακούς και εθνικούς φορείς καινοτομίας και στήριξη της εφαρμογής κοινών διασυνοριακών προγραμμάτων καινοτομίας από κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες, από την ενίσχυση των μη τεχνικών δεξιοτήτων καινοτομίας έως τις δράσεις έρευνας καινοτομίας, ώστε να τονώνεται η αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος καινοτομίας. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμπληρώνεται η στήριξη του ΕΤΠΑ σε οικοσυστήματα καινοτομίας και διαπεριφερειακές συμπράξεις με αντικείμενο θέματα έξυπνης εξειδίκευσης.

β)

Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας

Τομείς παρέμβασης: Σύνδεση με περιφερειακούς και εθνικούς φορείς καινοτομίας και στήριξη της εφαρμογής κοινών διασυνοριακών προγραμμάτων καινοτομίας από φορείς περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβους καινοτομίας, από κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες, με το φάσμα των εν λόγω προγραμμάτων να καλύπτει πεδία από την ενίσχυση των μη τεχνικών δεξιοτήτων καινοτομίας έως τις δράσεις έρευνας καινοτομίας, ώστε να τονώνεται η αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος καινοτομίας. Με αυτόν τον τρόπο, θα συμπληρώνεται η στήριξη του ΕΤΠΑ σε οικοσυστήματα καινοτομίας και διαπεριφερειακές συμπράξεις με αντικείμενο θέματα έξυπνης εξειδίκευσης.

Αιτιολογία

Απαραίτητο ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση διαπεριφερειακών έργων.

Τροπολογία 24

Παράρτημα II «Τύποι δράσεων», έκτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Δράσεις συγχρηματοδότησης προγράμματος: δράσεις για την παροχή συγχρηματοδότησης σε πρόγραμμα δραστηριοτήτων που έχει καταρτιστεί και/ή υλοποιείται από οντότητες που διαχειρίζονται και/ή χρηματοδοτούν προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, εξαιρουμένων των φορέων χρηματοδότησης της Ένωσης. Το εν λόγω πρόγραμμα δραστηριοτήτων ενδέχεται να στηρίζει τη δικτύωση και τον συντονισμό, την έρευνα, την καινοτομία, πιλοτικές δράσεις, δράσεις καινοτομίας και διείσδυσης στην αγορά, δράσεις κατάρτισης και κινητικότητας, την ενημέρωση και την επικοινωνία, τη διάδοση και την εκμετάλλευση, ή συνδυασμό αυτών, τα οποία υλοποιούνται άμεσα από οντότητες ή τρίτα μέρη στα οποία μπορούν να παρέχουν κάθε σχετική οικονομική στήριξη, όπως επιχορηγήσεις, βραβεία, σύναψη συμβάσεων, καθώς και μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·

Δράσεις συγχρηματοδότησης προγράμματος: δράσεις για την παροχή συγχρηματοδότησης σε πρόγραμμα δραστηριοτήτων που έχει καταρτιστεί και/ή υλοποιείται από οντότητες που διαχειρίζονται και/ή χρηματοδοτούν προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, εξαιρουμένων των φορέων χρηματοδότησης της Ένωσης. Αυτός ο τύπος δράσης μπορεί ιδίως να υποστηρίζει τα προγράμματα δραστηριοτήτων των περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας και τη συνεργασία μεταξύ τους. Το εν λόγω πρόγραμμα δραστηριοτήτων ενδέχεται να στηρίζει τη δικτύωση και τον συντονισμό, την έρευνα, την καινοτομία, πιλοτικές δράσεις, δράσεις καινοτομίας και διείσδυσης στην αγορά, δράσεις κατάρτισης και κινητικότητας, την ενημέρωση και την επικοινωνία, τη διάδοση και την εκμετάλλευση, ή συνδυασμό αυτών, τα οποία υλοποιούνται άμεσα από οντότητες ή τρίτα μέρη στα οποία μπορούν να παρέχουν κάθε σχετική οικονομική στήριξη, όπως επιχορηγήσεις, βραβεία, σύναψη συμβάσεων, καθώς και μεικτή χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·

Αιτιολογία

Απαραίτητο ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση διαπεριφερειακών έργων.

Τροπολογία 25

Παράρτημα III «Συμπράξεις», μέρος 1) σημείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

α)

Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ευρωπαϊκή σύμπραξη είναι περισσότερο αποτελεσματική για την επίτευξη των συναφών στόχων του προγράμματος, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη σαφών αποτελεσμάτων για την ΕΕ και τους πολίτες της, την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, την υλοποίηση των στόχων έρευνας και καινοτομίας, τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Καινοτομίας και των διεθνών δεσμεύσεων·

α)

Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ευρωπαϊκή σύμπραξη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την επίτευξη των συναφών στόχων του προγράμματος, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη σαφών αποτελεσμάτων για την ΕΕ και τους πολίτες της, την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, την υλοποίηση των στόχων έρευνας και καινοτομίας, τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Καινοτομίας και των διεθνών δεσμεύσεων·

Αιτιολογία

Η τρέχουσα διατύπωση είναι πολύ περιοριστική και ενέχει τον κίνδυνο να συρρικνώσει σημαντικά το πεδίο των ευρωπαϊκών συμπράξεων.

Τροπολογία 26

Παράρτημα IV «Συνέργειες με άλλα προγράμματα», παράγραφος 4 σημείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

4.

Οι συνέργειες με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα διασφαλίζουν ότι:

α)

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ μπορεί να ενσωματώνει και να επεκτείνει καινοτόμα προγράμματα σπουδών υποστηριζόμενα από το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, μέσω εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων, ώστε οι πολίτες να εφοδιάζονται με τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.

4.

Οι συνέργειες με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα διασφαλίζουν ότι:

α)

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ μπορεί να ενσωματώνει και να επεκτείνει καινοτόμα προγράμματα σπουδών υποστηριζόμενα από το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, μέσω εθνικών και περιφερειακών ή διαπεριφερειακών προγραμμάτων, ώστε οι πολίτες να εφοδιάζονται με τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.

Τροπολογία 27

Παράρτημα IV «Συνέργειες με άλλα προγράμματα», παράγραφος 6 σημείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

6.

Οι συνέργειες με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DEP) θα διασφαλίζουν ότι:

6.

Οι συνέργειες με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DEP) θα διασφαλίζουν ότι:

 

α)

μολονότι διάφορα θεματικά πεδία που καλύπτονται από το πρόγραμμα και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» συγκλίνουν, οι τύποι των δράσεων προς υποστήριξη, οι προσδοκώμενες εκροές και η λογική παρέμβασής τους διαφέρουν και αλληλοσυμπληρώνονται·

 

α)

μολονότι διάφορα θεματικά πεδία που καλύπτονται από το πρόγραμμα και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» συγκλίνουν, οι τύποι των δράσεων προς υποστήριξη, οι προσδοκώμενες εκροές και η λογική παρέμβασής τους διαφέρουν και αλληλοσυμπληρώνονται·

 

β)

οι ανάγκες έρευνας και καινοτομίας που συνδέονται με ψηφιακές πτυχές καθορίζονται και εδραιώνονται στα στρατηγικά σχέδια έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος· σε αυτά περιλαμβάνονται η έρευνα και καινοτομία στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, και ο συνδυασμός ψηφιακών με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και με μη τεχνολογικές καινοτομίες· η στήριξη για την επέκταση επιχειρήσεων που εισάγουν ρηξικέλευθες καινοτομίες (πολλές από τις οποίες θα συνδυάζουν ψηφιακές και υλικές τεχνολογίες)· η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ολόκληρο τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»· και η στήριξη των ψηφιακών ερευνητικών υποδομών·

 

β)

οι ανάγκες έρευνας και καινοτομίας που συνδέονται με ψηφιακές πτυχές καθορίζονται και εδραιώνονται στα στρατηγικά σχέδια έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος· σε αυτά περιλαμβάνονται η έρευνα και καινοτομία στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, και ο συνδυασμός ψηφιακών με άλλες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και με μη τεχνολογικές καινοτομίες· η στήριξη για την επέκταση επιχειρήσεων που εισάγουν ρηξικέλευθες καινοτομίες (πολλές από τις οποίες θα συνδυάζουν ψηφιακές και υλικές τεχνολογίες)· η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ολόκληρο τον πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»· η αρωγή των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας και η στήριξη των ψηφιακών ερευνητικών υποδομών·

Τροπολογία 28

Προσθήκη νέας παραγράφου στο τέλος του Παραρτήματος V «Κύριοι δείκτες κατεύθυνσης επιπτώσεων», σελίδα 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

 

Δείκτες κατεύθυνσης εδαφικών επιπτώσεων

Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τον οικονομικό μετασχηματισμό σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης της Ένωσης και στην ανταγωνιστικότητά της.

(βλέπε τον παρακάτω πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τροπολογίας)


Για εδαφικές επιπτώσεις

Βραχυπρόθεσμες

Μεσοπρόθεσμες

Μακροπρόθεσμες

Συμβολή στην ανάπτυξη και τον οικονομικό μετασχηματισμό των εδαφών

Συνέργειες μεταξύ χρηματοδοτήσεων

Ποσό δημόσιας και ιδιωτικής συγχρηματοδότησης που κινητοποιείται στο πλαίσιο των έργων του ΠΠ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή του

Συμβολή στις στρατηγικές προτεραιότητες

Ποσοστό έργων του ΠΠ που συμβάλλουν στην έξυπνη εξειδίκευση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

Συμβολή στην ανάπτυξη και τον οικονομικό μετασχηματισμό

Δημιουργία επιχειρήσεων και ανάπτυξη μεριδίων αγοράς σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης των οικοσυστημάτων

Διάδοση και διείσδυση της έρευνας και της καινοτομίας στα εδάφη και από τα εδάφη προς όφελος των πολιτών

Υιοθέτηση

Ποσοστό έρευνας και καινοτομίας του ΠΠ που υιοθετούν εδαφικοί φορείς, ιδίως στον δημόσιο τομέα

Ανάπτυξη

Αριθμός αναπτυγμένων καινοτομιών που διαδίδονται σε όλους τους εταίρους των εν λόγω εδαφών, με τη στήριξη του δημόσιου τομέα

Επανάληψη

Διείσδυση και επέκταση των καινοτομιών σε άλλα εδάφη

Υποστήριξη της ανάπτυξης και επένδυσης σε δίκτυα αριστείας και κόμβους καινοτομίας

Συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας και των θυλάκων αριστείας σε ολόκληρη την Ένωση

Αριθμός έργων ή ποσοστό έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΠ και οδήγησαν σε επακόλουθες συνεργασίες μεταξύ οντοτήτων από διαφορετικά εδάφη και φορέων των κατηγοριών αυτών

Ανάπτυξη περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας

Εκτίμηση των συνεπειών των συνεργασιών που απορρέουν από τα αποτελέσματα που χρηματοδοτούνται από το ΠΠ σχετικά με την ανάπτυξη περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας

Συμβολή στη μείωση του χάσματος καινοτομίας

Εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων των χρηματοδοτούμενων από το ΠΠ αποτελεσμάτων όσον αφορά τη μείωση του χάσματος καινοτομίας στην Ένωση

Αιτιολογία

Ρητή αναφορά δεικτών εδαφικών επιπτώσεων μεταξύ των άλλων κύριων δεικτών κατεύθυνσης επιπτώσεων που προτείνει η Επιτροπή. Η παρούσα πρόταση συνάδει με τη διατύπωση (τίτλος, επεξηγηματικό κείμενο και πίνακας) του κειμένου του παραρτήματος V, όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας

COM(2018) 436 final — 2018/0225 (COD)

Τροπολογία 29

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συμβολή που θα πρέπει να έχουν η έρευνα και η καινοτομία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στους τομείς των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας, και για να αξιοποιηθούν οι αντίστοιχες ευκαιρίες για έρευνα και καινοτομία σε στενή συνέργεια με την κοινή γεωργική πολιτική, οι σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος για την ομάδα «Τρόφιμα και φυσικοί πόροι» θα ενισχυθούν με 10 δισεκατ. EUR για την περίοδο 2021-2027.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική συμβολή που θα πρέπει να έχουν η έρευνα και η καινοτομία στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στους τομείς των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης , της θάλασσας, της αλιείας και της βιοοικονομίας, και για να αξιοποιηθούν οι αντίστοιχες ευκαιρίες για έρευνα και καινοτομία σε στενή συνέργεια με την κοινή γεωργική πολιτική, την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και την κοινή αλιευτική πολιτική, οι σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος για την ομάδα «Τρόφιμα και φυσικοί πόροι» θα ενισχυθούν με 10 δισεκατ. EUR για την περίοδο 2021-2027.

Αιτιολογία

Η θάλασσα και η αλιεία κατέχουν θεμελιώδη σημασία για την ΕΕ. Συνεπώς, η σχετική αναφορά κρίνεται απαραίτητη.

Τροπολογία 30

Νέα αιτιολογική σκέψη (7α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

 

7α)

Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες προκλήσεις που αντιπροσωπεύουν τα θαλάσσια ζητήματα για την απασχόληση (γαλάζια οικονομία), την ποιότητα του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, τα ζητήματα αυτά θα αποτελέσουν εγκάρσια προτεραιότητα του προγράμματος για την οποία θα απαιτηθεί ειδική παρακολούθηση και ο καθορισμός στόχου ως προς την κινητοποίηση του προγράμματος στο πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού.

Τροπολογία 31

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Το ειδικό πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

Το ειδικό πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

α)

ενίσχυση και εξάπλωση της αριστείας·

α)

ενίσχυση και εξάπλωση της αριστείας·

β)

αύξηση της συνεργασίας μεταξύ τομέων και επιστημονικών πεδίων·

β)

αύξηση της συνεργασίας μεταξύ τομέων και επιστημονικών πεδίων·

γ)

σύνδεση και ανάπτυξη υποδομών έρευνας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας·

γ)

σύνδεση και ανάπτυξη υποδομών έρευνας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας·

δ)

ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας·

δ)

ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας·

ε)

προσέλκυση, εκπαίδευση και διατήρηση ερευνητών και φορέων καινοτομίας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, μεταξύ άλλων μέσω της κινητικότητας των ερευνητών·

ε)

προσέλκυση, εκπαίδευση και διατήρηση ερευνητών και φορέων καινοτομίας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, μεταξύ άλλων μέσω της κινητικότητας των ερευνητών·

στ)

προώθηση της ανοικτής επιστήμης και εξασφάλιση της προβολής στο κοινό και της ανοικτής πρόσβασης στα αποτελέσματα·

στ)

προώθηση της ανοικτής επιστήμης και εξασφάλιση της προβολής στο κοινό και της ανοικτής πρόσβασης στα αποτελέσματα·

ζ)

ενεργό διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, ιδίως για την ανάπτυξη πολιτικών·

ζ)

ενεργό διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, ιδίως για την ανάπτυξη πολιτικών·

η)

υποστήριξη της εφαρμογής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης·

η)

υποστήριξη της εφαρμογής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης·

 

ηα)

ενίσχυση της εφαρμογής στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης και της ανταγωνιστικότητας των περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας

θ)

ενίσχυση του συνδέσμου μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας και άλλων πολιτικών, μεταξύ άλλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

θ)

ενίσχυση του συνδέσμου μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας και άλλων πολιτικών, μεταξύ άλλων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

ι)

επίτευξη, μέσω αποστολών Ε&Κ, φιλόδοξων στόχων εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου·

ι)

επίτευξη, μέσω αποστολών Ε&Κ, φιλόδοξων στόχων εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου·

ια)

συμμετοχή των πολιτών και των τελικών χρηστών σε διαδικασίες συνδυασμένου σχεδιασμού και συνδημιουργίας·

ια)

συμμετοχή των πολιτών και των τελικών χρηστών σε διαδικασίες συνδυασμένου σχεδιασμού και συνδημιουργίας·

ιβ)

βελτίωση της επικοινωνίας όσον αφορά την επιστήμη·

ιβ)

βελτίωση της επικοινωνίας όσον αφορά την επιστήμη·

ιγ)

επιτάχυνση του μετασχηματισμού της βιομηχανίας·

ιγ)

επιτάχυνση του μετασχηματισμού της βιομηχανίας και κυρίως της οικολογικής και ψηφιακής μετάβασης της βιομηχανίας, παράλληλα με την ανάπτυξη βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας ·

Αιτιολογία

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος-πλαισίου θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη στα κράτη μέλη της Ένωσης και στις περιφέρειές τους των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, οι οποίες αποτελούν βασικό συστατικό της στήριξης της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία [COM(2018) 306 final].

Τροπολογία 32

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Για κάθε αποστολή, μπορεί να συσταθεί συμβούλιο αποστολής. Αποτελείται από περίπου 15 πρόσωπα υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των σχετικών τελικών χρηστών. Το συμβούλιο αποστολής γνωμοδοτεί όσον αφορά τα εξής:

Για κάθε αποστολή, μπορεί να συσταθεί συμβούλιο αποστολής. Αποτελείται από περίπου 15 πρόσωπα υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των τελικών χρηστών και των αρμοδίων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων . Το συμβούλιο αποστολής γνωμοδοτεί όσον αφορά τα εξής:

α)

το περιεχόμενο των προγραμμάτων εργασίας και την αναθεώρησή τους, όποτε απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της αποστολής, σε συνδυασμένο σχεδιασμό με τους ενδιαφερόμενους και το κοινό, όπου συντρέχει περίπτωση ·

α)

το περιεχόμενο των προγραμμάτων εργασίας και την αναθεώρησή τους, όποτε απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της αποστολής, σε συνδυασμένο σχεδιασμό με τους φορείς χάραξης πολιτικής των κρατών μελών, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τους ενδιαφερόμενους και το κοινό·

Τροπολογία 33

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Η επιτροπή ΕΣΚ μπορεί κατόπιν αιτήσεως να απευθύνει συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά:

Η επιτροπή ΕΣΚ μπορεί κατόπιν αιτήσεως να απευθύνει συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά:

α)

οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί από άποψη καινοτομίας να ενισχύσει και να προωθήσει οικοσυστήματα καινοτομίας στην Ευρώπη, τα επιτεύγματα και τον αντίκτυπο των στόχων της συνιστώσας ΕΣΚ και την ικανότητα καινοτόμων εταιρειών να αναπτύξουν τις λύσεις τους·

α)

οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί από άποψη καινοτομίας να ενισχύσει και να προωθήσει οικοσυστήματα καινοτομίας στην Ευρώπη, και κυρίως τη συνεργασία μεταξύ περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας, τα επιτεύγματα και τον αντίκτυπο των στόχων της συνιστώσας ΕΣΚ και την ικανότητα καινοτόμων εταιρειών να αναπτύξουν τις λύσεις τους·

Τροπολογία 34

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Η επιτροπή ΕΣΚ αποτελείται από 15 έως 20 πρόσωπα υψηλού επιπέδου από διάφορα μέρη του οικοσυστήματος καινοτομίας της Ευρώπης , συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών, ηγετικών εταιρικών στελεχών, επενδυτών και ερευνητών. Συμβάλλει σε δράσεις προβολής και τα μέλη της επιτροπής ΕΣΚ θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν το κύρος του ΕΣΚ.

3.    Η επιτροπή ΕΣΚ αποτελείται από 15 έως 20 πρόσωπα υψηλού επιπέδου από διάφορα μέρη του τοπικού, εθνικού και ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών, ηγετικών εταιρικών στελεχών, επενδυτών και ερευνητών. Συμβάλλει σε δράσεις προβολής και τα μέλη της επιτροπής ΕΣΚ θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν το κύρος του ΕΣΚ.

Τροπολογία 35

Άρθρο 10 παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Η επιτροπή ΕΣΚ έχει πρόεδρο που διορίζεται από την Επιτροπή βάσει διαφανούς διαδικασίας πρόσληψης. Ο πρόεδρος είναι δημόσιο πρόσωπο υψηλού κύρους που συνδέεται με τον χώρο της καινοτομίας.

Η επιτροπή ΕΣΚ έχει πρόεδρο που διορίζεται από την Επιτροπή βάσει διαφανούς διαδικασίας πρόσληψης. Ο πρόεδρος είναι δημόσιο πρόσωπο υψηλού κύρους που συνδέεται με τον χώρο της καινοτομίας.

Ο πρόεδρος διορίζεται για θητεία που περιορίζεται στα τέσσερα έτη και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Ο πρόεδρος προεδρεύει της επιτροπής ΕΣΚ, προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της, αναθέτει καθήκοντα στα μέλη και μπορεί να συστήσει ειδικές υποομάδες, ιδίως με σκοπό τον προσδιορισμό αναδυόμενων τάσεων τεχνολογίας από το χαρτοφυλάκιο του ΕΣΚ. Προωθεί το ΕΣΚ, ενεργεί ως συνομιλητής του με την Επιτροπή και εκπροσωπεί το ΕΣΚ στον χώρο της καινοτομίας. Η Επιτροπή μπορεί να προβλέψει την παροχή διοικητικής υποστήριξης προς τον πρόεδρο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ο πρόεδρος διορίζεται για θητεία που περιορίζεται στα τέσσερα έτη και μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

Ο πρόεδρος προεδρεύει της επιτροπής ΕΣΚ, προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της, αναθέτει καθήκοντα στα μέλη και μπορεί να συστήσει ειδικές υποομάδες, ιδίως με σκοπό τον προσδιορισμό αναδυόμενων τάσεων τεχνολογίας από το χαρτοφυλάκιο του ΕΣΚ και με τη στενή σύνδεση των περιφερειακών και εθνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την καινοτομία . Προωθεί το ΕΣΚ, ενεργεί ως συνομιλητής του με την Επιτροπή και εκπροσωπεί το ΕΣΚ στον χώρο της καινοτομίας. Η Επιτροπή μπορεί να προβλέψει την παροχή διοικητικής υποστήριξης προς τον πρόεδρο για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Τροπολογία 36

Σημείο 1.4.4 — Νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τμήμα I, Σημείο 1.4.4 Νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο (σελίδα 20 του εγγράφου COM (2018) 436)

Η εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργειών με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, ιδίως μέσω ρυθμίσεων για συμπληρωματική χρηματοδότηση από προγράμματα της ΕΕ, όπου το επιτρέπουν οι όροι διαχείρισης, είτε σε αλληλουχία είτε σε εναλλαγή, είτε μέσω συνδυασμού των κονδυλίων, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρηματοδότησης δράσεων.

Τμήμα I, Σημείο 1.4.4 Νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο (σελίδα 20 του εγγράφου COM (2018) 436)

Η εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργειών με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, ιδίως μέσω ρυθμίσεων για συμπληρωματική χρηματοδότηση από προγράμματα της ΕΕ, όπου το επιτρέπουν οι όροι διαχείρισης, είτε σε αλληλουχία είτε σε εναλλαγή, είτε μέσω συνδυασμού των κονδυλίων, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρηματοδότησης δράσεων.

Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος των εν λόγω ρυθμίσεων και προγραμμάτων χρηματοδότησης περιλαμβάνει συνέργειες με τα ακόλουθα προγράμματα:

Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος των εν λόγω ρυθμίσεων και προγραμμάτων χρηματοδότησης περιλαμβάνει συνέργειες με τα ακόλουθα προγράμματα:

κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)

κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)

Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

κοινή αλιευτική πολιτική

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά

Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά

Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα

Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DEP)

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DEP)

Πρόγραμμα Erasmus

Πρόγραμμα Erasmus

Εξωτερικό μέσο

Εξωτερικό μέσο

Ταμείο InvestEU

Ταμείο InvestEU

Πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

Πρόγραμμα έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

Τροπολογία 37

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», πρώτο μέρος «Στρατηγικός σχεδιασμός», τρίτο έως πέμπτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά περίπτωση, και με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών, στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Θα περιλαμβάνει εκτεταμένες διαβουλεύσεις και ανταλλαγές με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους, ιδίως τις εξόχως απόκεντρες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά περίπτωση, και με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών, στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» και τους κατάλληλους τύπους δράσης προς χρήση, ιδίως τις ευρωπαϊκές συμπράξεις.

Βάσει των εν λόγω εκτεταμένων διαβουλεύσεων, ο στρατηγικός σχεδιασμός θα προσδιορίζει κοινούς στόχους και κοινούς τομείς δραστηριοτήτων, όπως τομείς σύμπραξης (η προτεινόμενη νομική βάση καθορίζει μόνο τα μέσα και τα κριτήρια που θα διέπουν τη χρήση τους), καθώς και τομείς αποστολών.

Βάσει των εν λόγω εκτεταμένων διαβουλεύσεων, ο στρατηγικός σχεδιασμός θα προσδιορίζει κοινούς στόχους και κοινούς τομείς δραστηριοτήτων, όπως τομείς σύμπραξης (η προτεινόμενη νομική βάση καθορίζει μόνο τα μέσα και τα κριτήρια που θα διέπουν τη χρήση τους), καθώς και τομείς αποστολών.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικής για τους σχετικούς καλυπτόμενους τομείς σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και στη συμπλήρωση των πολιτικών και πολιτικών προσεγγίσεων στα κράτη μέλη. Οι προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού για την αύξηση της συμβολής της έρευνας και της καινοτομίας στην υλοποίηση της πολιτικής. Θα λαμβάνει επίσης υπόψη δραστηριότητες ανάλυσης προοπτικών, μελέτες και άλλα επιστημονικά στοιχεία, καθώς και σχετικές υφιστάμενες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικής για τους σχετικούς καλυπτόμενους τομείς σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και στη συμπλήρωση των πολιτικών και πολιτικών προσεγγίσεων στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες τους, ιδίως τις εξόχως απόκεντρες . Οι προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού για την αύξηση της συμβολής της έρευνας και της καινοτομίας στην υλοποίηση της πολιτικής. Θα λαμβάνει επίσης υπόψη δραστηριότητες ανάλυσης προοπτικών, μελέτες και άλλα επιστημονικά στοιχεία, καθώς και σχετικές υφιστάμενες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 38

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», πρώτο μέρος «Στρατηγικός σχεδιασμός», ενδέκατο και δωδέκατο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Οι «εμβληματικές FET» που στηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» θα εξακολουθήσουν να στηρίζονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Καθώς παρουσιάζουν ουσιαστικές αναλογίες με τις αποστολές, άλλες «εμβληματικές FET», εφόσον υπάρχουν, θα στηριχθούν στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος-πλαισίου ως αποστολές που προσανατολίζονται προς τις μελλοντικές και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Οι «εμβληματικές FET» που στηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» θα εξακολουθήσουν να στηρίζονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Καθώς παρουσιάζουν ουσιαστικές αναλογίες με τις αποστολές, άλλες «εμβληματικές FET», εφόσον υπάρχουν, θα στηριχθούν στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος-πλαισίου ως αποστολές που προσανατολίζονται προς τις μελλοντικές και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

 

Το νέο πρόγραμμα-πλαίσιο θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της αναγνώρισης και της κινητοποίησης της κατανεμημένης αριστείας σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της Ευρώπης και θα ενθαρρύνει ιδίως πρωτοβουλίες για τη δημιουργία διακρατικών και διαπεριφερειακών συνεργασιών μεταξύ των περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας.

Οι διάλογοι για τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ και οι πολιτικοί διάλογοι με τις κύριες περιφέρειες του κόσμου θα συνεισφέρουν σημαντικά στον συστηματικό προσδιορισμό ευκαιριών για συνεργασία, οι οποίες, σε συνδυασμό με τη διαφοροποίηση ανά χώρα/περιφέρεια, θα υποστηρίξουν τον καθορισμό προτεραιοτήτων.

Οι διάλογοι για τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ και οι πολιτικοί διάλογοι με τις κύριες περιφέρειες του κόσμου θα συνεισφέρουν σημαντικά στον συστηματικό προσδιορισμό ευκαιριών για συνεργασία, οι οποίες, σε συνδυασμό με τη διαφοροποίηση ανά χώρα/περιφέρεια, θα υποστηρίξουν τον καθορισμό προτεραιοτήτων.

Τροπολογία 39

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», δεύτερο μέρος «Διάδοση και επικοινωνία», πρώτο και δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα προσφέρει ειδική στήριξη για την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, σε αρχεία καταγραφής γνώσης και σε άλλες πηγές δεδομένων. Θα στηριχθούν ενέργειες διάδοσης της γνώσης, επίσης από τη συνεργασία με άλλα ενωσιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης ομαδοποίησης των αποτελεσμάτων και των δεδομένων στην κατάλληλη γλώσσα και μορφή για το στοχευόμενο κοινό και δίκτυα, για τους πολίτες, τη βιομηχανία, τη δημόσια διοίκηση, τον ακαδημαϊκό κόσμο, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Προς τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» μπορεί να χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες και εργαλεία πληροφοριών.

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα προσφέρει ειδική στήριξη για την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, σε αρχεία καταγραφής γνώσης και σε άλλες πηγές δεδομένων. Θα στηριχθούν ενέργειες διάδοσης της γνώσης, επίσης από τη συνεργασία με άλλα ενωσιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης ομαδοποίησης των αποτελεσμάτων και των δεδομένων στην κατάλληλη γλώσσα και μορφή για το στοχευόμενο κοινό και δίκτυα, για τους πολίτες, τη βιομηχανία, τη δημόσια διοίκηση, τον ακαδημαϊκό κόσμο, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Προς τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» μπορεί να χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες και εργαλεία πληροφοριών.

Θα υπάρχει κατάλληλη στήριξη για μηχανισμούς προβολής του προγράμματος σε πιθανούς υποψηφίους (π.χ. εθνικά σημεία επαφής).

Θα υπάρχει κατάλληλη στήριξη για μηχανισμούς προβολής του προγράμματος σε πιθανούς υποψηφίους (π.χ. εθνικά και περιφερειακά σημεία επαφής) , ειδικά προς τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που συμμετείχαν λιγότερο στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» .

Τροπολογία 40

Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Σκεπτικό

Σκεπτικό

Σελίδα 17 του εγγράφου COM (2018) 436 final, (παράρτημα I)

Σελίδα 17 του εγγράφου COM (2018) 436 final, (παράρτημα I)

Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν σε διάφορους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ειδικότερα: ΣΒΑ 3 — Καλή υγεία και ευημερία για τους πολίτες, ΣΒΑ 7 — Φτηνή και καθαρή ενέργεια, ΣΒΑ 9 — Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, ΣΒΑ 13 — Δράση για το Κλίμα.

Οι δραστηριότητες θα συμβάλουν σε διάφορους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και ειδικότερα: ΣΒΑ 3 — Καλή υγεία και ευημερία για τους πολίτες, ΣΒΑ 7 — Φτηνή και καθαρή ενέργεια, ΣΒΑ 9 — Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, ΣΒΑ 13 — Δράση για το Κλίμα , ΣΒΑ 14 — Ζωή στο νερό, ΣΒΑ 17 — Συνεργασία για τους στόχους .

Αιτιολογία

Το Ευρωπαϊκό στρατηγικό φόρουμ για τις ερευνητικές υποδομές διαθέτει διάφορες υποδομές που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον, γεγονός που αιτιολογεί τη συμπερίληψη του στόχου αριθ. 14 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρόταση για τη συμπερίληψη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 17 απορρέει από την ίδια την έννοια της κοινής υποδομής σε επίπεδο ΕΕ και της εταιρικής σχέσης για την επίτευξη των στόχων.

Τροπολογία 41

Παράρτημα 1 — Πυλώνας ΙΙ, σημείο 1.2.6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

Μεταρρυθμίσεις στα συστήματα και τις πολιτικές δημόσιας υγείας στην Ευρώπη και πέραν αυτής·

Μεταρρυθμίσεις στα συστήματα και τις πολιτικές δημόσιας υγείας στην Ευρώπη και πέραν αυτής·

νέα μοντέλα και προσεγγίσεις για την υγεία και την περίθαλψη, καθώς και δυνατότητα μεταφοράς ή προσαρμογής τους από μια χώρα/περιφέρεια σε άλλη·

νέα μοντέλα και προσεγγίσεις για την υγεία και την περίθαλψη, καθώς και δυνατότητα μεταφοράς ή προσαρμογής τους από μια χώρα/περιφέρεια σε άλλη, συμβολή του τομέα του εθελοντισμού και του μη κερδοσκοπικού τομέα ·

βελτίωση της αξιολόγησης της τεχνολογίας της υγείας·

βελτίωση της αξιολόγησης της τεχνολογίας της υγείας·

εξέλιξη της ανισότητας στον τομέα της υγείας και παροχή αποτελεσματικών πολιτικών λύσεων·

εξέλιξη της ανισότητας στον τομέα της υγείας και παροχή αποτελεσματικών πολιτικών λύσεων·

μελλοντικό εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας και οι ανάγκες του·

μελλοντικό εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας και οι ανάγκες του·

βελτίωση της έγκαιρης πληροφόρησης για την υγεία και χρήση των δεδομένων για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αρχείων υγείας, με τη δέουσα προσοχή στην ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, τα πρότυπα, τη συγκρισιμότητα και την ακεραιότητα·

βελτίωση της έγκαιρης πληροφόρησης για την υγεία και χρήση των δεδομένων για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αρχείων υγείας, με τη δέουσα προσοχή στην ασφάλεια, την ιδιωτικότητα, τη διαλειτουργικότητα, τα πρότυπα, τη συγκρισιμότητα και την ακεραιότητα·

ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας στην απορρόφηση του αντίκτυπου κρίσεων και στην υιοθέτηση της ανατρεπτικής καινοτομίας·

ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας στην απορρόφηση του αντίκτυπου κρίσεων και στην υιοθέτηση της ανατρεπτικής καινοτομίας·

λύσεις για την ενδυνάμωση των πολιτών και των ασθενών, την αυτο-παρακολούθηση και την αλληλεπίδραση με τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής περίθαλψης, για πιο ολοκληρωμένη περίθαλψη και προσέγγιση με επίκεντρο τον χρήστη·

λύσεις για την ενδυνάμωση των πολιτών και των ασθενών, την αυτο-παρακολούθηση και την αλληλεπίδραση με τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής περίθαλψης, για πιο ολοκληρωμένη περίθαλψη και προσέγγιση με επίκεντρο τον χρήστη·

δεδομένα, πληροφορίες, γνώση και βέλτιστες πρακτικές από την έρευνα στον τομέα των συστημάτων υγείας σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο.

δεδομένα, πληροφορίες, γνώση και βέλτιστες πρακτικές από την έρευνα στον τομέα των συστημάτων υγείας σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 42

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙ — «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», ομάδα «Πολυδεκτική και ασφαλής κοινωνία», σημείο 2.1, δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα οφέλη των τεχνολογικών εξελίξεων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και προωθώντας την καινοτομία της δημοκρατικής διακυβέρνησης, καταπολεμώντας τις ανισότητες, την ανεργία, την περιθωριοποίηση, τις διακρίσεις και τη ριζοσπαστικοποίηση, διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, προωθώντας την πολιτιστική πολυμορφία και την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και ενδυναμώνοντας τους πολίτες μέσω της κοινωνικής καινοτομίας. Η διαχείριση της μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών θα εξακολουθήσουν επίσης να αποτελούν ζητήματα προτεραιότητας. Ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας στις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ είναι θεμελιώδης.

Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, χωρίς αποκλεισμούς, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα οφέλη των τεχνολογικών εξελίξεων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και προωθώντας την καινοτομία της δημοκρατικής διακυβέρνησης, καταπολεμώντας τις ανισότητες, την ανεργία, την περιθωριοποίηση, τις διακρίσεις και τη ριζοσπαστικοποίηση, προστατεύοντας και προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτιστική πολυμορφία και την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά , βελτιώνοντας την πρόσβαση στον πολιτισμό και την εκπαίδευση για όλους και ενδυναμώνοντας τους πολίτες μέσω της κοινωνικής καινοτομίας και της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας . Η διαχείριση της μετανάστευσης, η υποδοχή και η ένταξη των μεταναστών θα εξακολουθήσουν επίσης να αποτελούν ζητήματα προτεραιότητας. Ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας στις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων και την επίτευξη των στόχων της ΕΕ είναι θεμελιώδης.

 

Ο στόχος της κοινωνικής ένταξης πρέπει να βασιστεί στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής ή άυλης, η οποία, στο σημερινό πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην αίσθηση του ανήκειν των πληθυσμών, ιδίως στην περιφερειακή και τη γλωσσική της διάσταση. Η Ευρώπη —η οποία όντως διαπλάστηκε, με την πάροδο των αιώνων, μέσω της συνύπαρξης πολύ διαφορετικών κοινοτήτων που της μεταβίβασαν ένα πλούσιο κληροδότημα— οφείλει να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση και να υποστηρίξει τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της κληρονομιάς που σχετίζεται με τις εδαφικές περιοχές και τα κράτη. Η παρέμβαση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία διότι αφορά ένα μείζον πεδίο δοκιμής και εφαρμογής πολυάριθμων τεχνολογικών καινοτομιών, των οποίων η υλοποίηση στον τομέα της κληρονομιάς αποτελεί ισχυρό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, λόγω της επίδρασής τους στον τουρισμό, που αποβαίνει επίσης προς όφελος των περιφερειών.

Τροπολογία 43

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙ — «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», ομάδα «Πολυδεκτική και ασφαλής κοινωνία», σημείο 2.1, έκτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στην εν λόγω παγκόσμια πρόκληση θα ευθυγραμμιστούν συνολικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής για τη δημοκρατική αλλαγή· απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις· δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα· μετανάστευση· βαθύτερη και δικαιότερη Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση· ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα ανταποκριθούν στη δέσμευση του θεματολογίου της Ρώμης να εργαστεί προς: «μια κοινωνική Ευρώπη» και «μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία». Θα υποστηρίξουν επίσης τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και το Παγκόσμιο σύμφωνο για ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση.

Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στην εν λόγω παγκόσμια πρόκληση θα ευθυγραμμιστούν συνολικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής για τη δημοκρατική αλλαγή· απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις· εκπαίδευση· δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα· μετανάστευση· βαθύτερη και δικαιότερη Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση· ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα ανταποκριθούν στη δέσμευση του θεματολογίου της Ρώμης να εργαστεί προς: «μια κοινωνική Ευρώπη» και «μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία». Θα υποστηρίξουν επίσης τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τον στόχο της κοινωνίας της γνώσης , καθώς και το Παγκόσμιο σύμφωνο για ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση.

Τροπολογία 44

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙ — «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», ομάδα «Πολυδεκτική και ασφαλής κοινωνία», σημείο 2.2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

Η ιστορία, η εξέλιξη και η αποτελεσματικότητα των δημοκρατιών, σε διαφορετικά επίπεδα και σε διάφορες μορφές· οι πτυχές της ψηφιοποίησης και οι επιπτώσεις της επικοινωνίας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης και των πολιτικών για τη νεολαία ως ακρογωνιαίων λίθων της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη·

Η ιστορία, η εξέλιξη και η αποτελεσματικότητα των δημοκρατιών, σε διαφορετικά επίπεδα και σε διάφορες μορφές· οι πτυχές της ψηφιοποίησης και οι επιπτώσεις της επικοινωνίας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης και των πολιτικών για τη νεολαία ως ακρογωνιαίων λίθων της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη·

καινοτόμες προσεγγίσεις για τη στήριξη της διαφάνειας, της ανταπόκρισης, της αποτελεσματικότητας της λογοδοσίας και της νομιμοποίησης της δημοκρατικής διακυβέρνησης με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

καινοτόμες προσεγγίσεις για τη στήριξη της διαφάνειας, της ανταπόκρισης, της αποτελεσματικότητας της λογοδοσίας και της νομιμοποίησης της δημοκρατικής διακυβέρνησης με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

στρατηγικές για την αντιμετώπιση του λαϊκισμού, του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης, της τρομοκρατίας και τη συμπερίληψη και τη συμμετοχή των απογοητευμένων και περιθωριοποιημένων πολιτών·

στρατηγικές για την αντιμετώπιση του λαϊκισμού, του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης, της τρομοκρατίας και τη συμπερίληψη και τη συμμετοχή των απογοητευμένων και περιθωριοποιημένων πολιτών·

καλύτερη κατανόηση του ρόλου των δημοσιογραφικών προτύπων και του περιεχομένου που παράγεται από τους χρήστες σε μια υπερσυνδεδεμένη κοινωνία και ανάπτυξη εργαλείων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης·

καλύτερη κατανόηση του ρόλου των δημοσιογραφικών προτύπων και του περιεχομένου που παράγεται από τους χρήστες σε μια υπερσυνδεδεμένη κοινωνία και ανάπτυξη εργαλείων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης·

ο ρόλος της πολυπολιτισμικής ιθαγένειας και των ταυτοτήτων σε σχέση με τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την πολιτική δέσμευση·

ο ρόλος της πολυπολιτισμικής ιθαγένειας και των ταυτοτήτων σε σχέση με τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την πολιτική δέσμευση·

ο αντίκτυπος των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών δεδομένων, των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοκρατία·

ο αντίκτυπος των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών δεδομένων, των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοκρατία·

διαλογική και συμμετοχική δημοκρατία και ενεργός ιδιότητα του πολίτη χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής διάστασης·

διαλογική και συμμετοχική δημοκρατία και ενεργός ιδιότητα του πολίτη χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής διάστασης·

 

ο ρόλος των πόλεων και των περιφερειών ως τόπων οικοδόμησης της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά, καθώς και κοινωνικών και πολιτιστικών δεσμών, οικολογικής και ενεργειακής μετάβασης και οικονομικής ανάπτυξης και ανάπτυξης της καινοτομίας· η συμβολή τους στην ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας, των δημοκρατικών πρακτικών και της τοπικής, εθνικής και ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

ο αντίκτυπος των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην πολιτική συμμετοχή και στις δημοκρατίες, απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η καταπολέμηση των ανισοτήτων, καθώς και κάθε μορφής διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων μεταξύ των φύλων μπορεί να στηρίξει τη δημοκρατία.

ο αντίκτυπος των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην πολιτική συμμετοχή και στις δημοκρατίες, απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η καταπολέμηση των ανισοτήτων, καθώς και κάθε μορφής διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων μεταξύ των φύλων μπορεί να στηρίξει τη δημοκρατία.

Αιτιολογία

Οι πόλεις και οι περιφέρειες συνιστούν επίσης εργαλείο υπέρ μιας πιο ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας και ο ρόλος τους θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας.

Τροπολογία 45

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙ — «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα», ομάδα «Πολυδεκτική και ασφαλής κοινωνία», σημείο 2.2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

2.2.3.

Κοινωνικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί

2.2.3.

Εκπαίδευση, απασχόληση, κοινωνικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες υφίστανται βαθείς κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς, ιδίως λόγω της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών καινοτομιών. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Απαιτούνται μακρόπνοες πολιτικές για την προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της παραγωγικότητας (συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην αποτίμησή της) και του ανθρώπινου κεφαλαίου, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και της ένταξης και την υποστήριξη της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και της κοινωνικής κινητικότητας. Απαιτούνται συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για ένα πιο δίκαιο και ευημερούν μέλλον.

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες υφίστανται βαθείς κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς, ιδίως λόγω της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών καινοτομιών. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Απαιτούνται μακρόπνοες πολιτικές για την προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της παραγωγικότητας (συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην αποτίμησή της) και του ανθρώπινου κεφαλαίου, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και της ένταξης και την υποστήριξη της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και της κοινωνικής κινητικότητας. Απαιτούνται συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για ένα πιο δίκαιο και ευημερούν μέλλον.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

Βάση γνώσεων για παροχή συμβουλευτικής σχετικά με επενδύσεις και πολιτικές, ιδίως στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, για δεξιότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, παραγωγικότητα, κοινωνική κινητικότητα, ανάπτυξη, κοινωνική καινοτομία και δημιουργία θέσεων εργασίας. ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων·

ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων· οργάνωση του σχολικού συστήματος και του συστήματος κατάρτισης· παιδαγωγικές και καινοτόμες πρακτικές· δραστηριότητες που προάγουν την εξέλιξη της προσωπικότητας, τη δημιουργικότητα, την αυτονομία και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης· προσαρμοσμένη στήριξη για κάθε νέο η οποία συμβάλλει στην επιτυχία όλων στο σχολείο και στην κατάρτιση·

η κοινωνική βιωσιμότητα πέρα από δείκτες που βασίζονται αποκλειστικά στο ΑΕΠ, ιδιαίτερα νέα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα και νέες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες·

η κοινωνική βιωσιμότητα πέρα από δείκτες που βασίζονται αποκλειστικά στο ΑΕΠ, ιδιαίτερα νέα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα και νέες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες· ποικιλομορφία των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων και της αποστολής των επιχειρήσεων·

στατιστικά και άλλα οικονομικά εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας σε ένα πλαίσιο βραδείας αύξησης της παραγωγικότητας·

στατιστικά και άλλα οικονομικά εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας σε ένα πλαίσιο βραδείας αύξησης της παραγωγικότητας·

νέοι τύποι εργασίας, ο ρόλος της εργασίας, οι τάσεις και οι αλλαγές στις αγορές εργασίας και στο εισόδημα στις σύγχρονες κοινωνίες και οι επιπτώσεις τους στην κατανομή του εισοδήματος, την κατάργηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, και στην κοινωνική ένταξη·

νέοι τύποι εργασίας, ο ρόλος της εργασίας, η θέση των εργαζομένων στην εταιρεία, οι τάσεις και οι αλλαγές στις αγορές εργασίας και στο εισόδημα στις σύγχρονες κοινωνίες και οι επιπτώσεις τους στην κατανομή του εισοδήματος, την κατάργηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, και στην κοινωνική ένταξη·

συστήματα φορολογίας και παροχών, καθώς και πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικών επενδύσεων με στόχο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των αρνητικών επιπτώσεων της τεχνολογίας, της δημογραφικής εξέλιξης και της ποικιλομορφίας·

συστήματα φορολογίας και παροχών, καθώς και πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικών επενδύσεων με στόχο την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των αρνητικών επιπτώσεων της τεχνολογίας, της δημογραφικής εξέλιξης και της ποικιλομορφίας·

ανθρώπινη κινητικότητα σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο για καλύτερη μετανάστευση, ένταξη των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων· σεβασμός των διεθνών δεσμεύσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· μεγαλύτερη, βελτιωμένη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, κατάρτιση, υπηρεσίες υποστήριξης, ενεργό ιδιότητα του πολίτη χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως για τους ευάλωτους πληθυσμούς·

ανθρώπινη κινητικότητα σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο για καλύτερη μετανάστευση, ένταξη των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων· σεβασμός των διεθνών δεσμεύσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· μεγαλύτερη, βελτιωμένη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, κατάρτιση, υπηρεσίες υποστήριξης, ενεργό ιδιότητα του πολίτη χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως για τους ευάλωτους πληθυσμούς·

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την προώθηση και αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ, καθώς και για τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από την παγκόσμια διασύνδεση και τις τεχνολογικές καινοτομίες, όπως ιδίως οι διαφαινόμενοι κίνδυνοι στο Διαδίκτυο, δεοντολογικά ζητήματα, κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και ριζικές αλλαγές στις αγορές·

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την προώθηση και αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΕ, καθώς και για τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από την παγκόσμια διασύνδεση και τις τεχνολογικές καινοτομίες, όπως ιδίως οι διαφαινόμενοι κίνδυνοι στο Διαδίκτυο, δεοντολογικά ζητήματα, κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και ριζικές αλλαγές στις αγορές·

εκσυγχρονισμός των δημοσίων αρχών για την ικανοποίηση των προσδοκιών των πολιτών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, τη διαφάνεια, την προσβασιμότητα, την ανοικτή πρόσβαση, τη λογοδοσία και την έμφαση στον χρήστη.

εκσυγχρονισμός των δημοσίων αρχών για την ικανοποίηση των προσδοκιών των πολιτών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, τη διαφάνεια, την προσβασιμότητα, την ανοικτή πρόσβαση, τη λογοδοσία και την έμφαση στον χρήστη.

αποτελεσματικότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και βελτιωμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη με βάση τις αρχές της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και του κράτους δικαίου, με δίκαιες, αποτελεσματικές και διαφανείς δικονομικές μεθόδους τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις.

αποτελεσματικότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και βελτιωμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη με βάση τις αρχές της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και του κράτους δικαίου, με δίκαιες, αποτελεσματικές και διαφανείς δικονομικές μεθόδους τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις.

Τροπολογία 46

Παράρτημα I — Πυλώνας ΙΙ, σημείο 3.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

3.2

Τομείς παρέμβασης

3.2

Τομείς παρέμβασης

3.2.1.

Τεχνολογίες μεταποίησης

3.2.1.

Εγκάρσιοι μοχλοί μετασχηματισμών και επιδόσεων

Η μεταποιητική βιομηχανία αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της απασχόλησης και της ευημερίας στην ΕΕ, παράγοντας περισσότερα από τα τρία τέταρτα των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ και δημιουργώντας περισσότερες από 100 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Η βασική πρόκληση για τη μεταποιητική βιομηχανία στην ΕΕ είναι να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο με πιο έξυπνα και πιο εξατομικευμένα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία να παράγονται με πολύ χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι δημιουργικές και πολιτιστικές εισροές θα είναι ζωτικής σημασίας καθώς θα συμβάλουν στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας.

Το μέλλον της βιομηχανίας εξαρτάται από τις τεχνολογικές προκλήσεις, αλλά και από τις κοινωνικές και τις οργανωτικές προκλήσεις, οι οποίες έχουν καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητά της, δεν είναι συνήθως ιδιαίτερα γνωστές και χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων, διάδοση και οικειοποίηση.

 

Γενικές γραμμές

Οργάνωση των αλυσίδων αξίας και της συνεργασίας στο εσωτερικό τους· κατανομή της προστιθέμενης αξίας, μηχανισμοί διαπραγμάτευσης και καθορισμού των τιμών· εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών και συλλογικής εργασίας, διεργασίες συνδυασμένου σχεδιασμού· χρήση της εικονικής και της επαυξημένης πραγματικότητας στον σχεδιασμό των προϊόντων, την εκβιομηχάνιση και την κατάρτιση των χειριστών·

δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών, δίκτυα συνεργασίας τοπικής εμβέλειας, ανάπτυξη των τοπικών οικοσυστημάτων και των κόμβων καινοτομίας· προώθηση εξωτερικών επιδράσεων από τις εδαφικές περιοχές για την ελκυστικότητά τους και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας·

εργονομία και βελτίωση των συνθηκών εργασίας· πρόσβαση στη διά βίου μάθηση και προσαρμογή των δεξιοτήτων στον μετασχηματισμό των επαγγελμάτων· κινητοποίηση της εμπειρίας και της δημιουργικότητας των εργαζομένων·

εξάλειψη των φραγμών που παρακωλύουν τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ιδίως δε τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους: πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την καινοτομία και τις δεξιότητες· χάραξη και διαχείριση στρατηγικών μετασχηματισμού, στήριξη της αλλαγής· εξέλιξη του τρόπου εκπροσώπησης της βιομηχανίας και των σχετικών επαγγελμάτων.

 

3.2.2.

Τεχνολογίες μεταποίησης

Η μεταποιητική βιομηχανία αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της απασχόλησης και της ευημερίας στην ΕΕ, παράγοντας περισσότερα από τα τρία τέταρτα των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ και δημιουργώντας περισσότερες από 100 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Η βασική πρόκληση για τη μεταποιητική βιομηχανία στην ΕΕ είναι να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο με πιο έξυπνα και πιο εξατομικευμένα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία να παράγονται με πολύ χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι δημιουργικές και πολιτιστικές εισροές θα είναι ζωτικής σημασίας καθώς θα συμβάλουν στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας.

Αιτιολογία

Σε αυτό το στάδιο, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» αγνοεί ή ελαχιστοποιεί τις εγκάρσιες και οργανωτικές πτυχές, οι οποίες συμβάλλουν ωστόσο αξιοσημείωτα στον μετασχηματισμό και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και προϋποθέτουν να αποκτήσει η Ευρώπη περισσότερες επιστημονικές γνώσεις και περισσότερη καινοτομία.

Τροπολογία 47

Παράρτημα I — Πυλώνας ΙΙ, σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέρος II — Παράρτημα I

Μέρος II — Παράρτημα I

Σημείο 4. ΟΜΑΔΑ «ΚΛΙΜΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Σημείο 4. ΟΜΑΔΑ «ΚΛΙΜΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»

4.1.

Σκεπτικό

4.1.

Σκεπτικό

[…]

[…]

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας ομάδας συμβάλλουν ιδίως στους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και στους στόχους της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, του θεματολογίου για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, της ενίσχυσης της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα, της νέας στρατηγικής για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, της κυκλικής οικονομίας, της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες, της Ένωσης Ασφάλειας και του αστικού θεματολογίου, καθώς και της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, αλλά και των νομικών διατάξεων της ΕΕ για τη μείωση του θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της παρούσας ομάδας συμβάλλουν ιδίως στους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και στους στόχους της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, του θεματολογίου για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, της ενίσχυσης της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα, της νέας στρατηγικής για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, της κυκλικής οικονομίας, της γαλάζιας ανάπτυξης, της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες, της Ένωσης Ασφάλειας και του αστικού θεματολογίου, της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και των νομικών διατάξεων της ΕΕ για τη μείωση του θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

[…]

[…]

Αιτιολογία

Η θάλασσα και η αλιεία κατέχουν θεμελιώδη σημασία για την ΕΕ. Συνεπώς, η σχετική αναφορά κρίνεται απαραίτητη.

Τροπολογία 48

Παράρτημα I — Πυλώνας ΙΙ, σημείο 4.2.5. Κοινότητες και πόλεις

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

[…]

[…]

ποιότητα ζωής για τους πολίτες, ασφαλής κινητικότητα, αστική κοινωνική καινοτομία, κυκλική και αναγεννητική ικανότητα των πόλεων, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της ρύπανσης·

ποιότητα ζωής για τους πολίτες, ασφαλής κινητικότητα, αστική κοινωνική καινοτομία, κυκλική και αναγεννητική ικανότητα των πόλεων, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της ρύπανσης·

 

κινητοποιήσεις των πολιτών στις πόλεις και τις περιφέρειες, δημοκρατικές προκλήσεις της οικολογικής και ενεργειακής μετάβασης· κοινωνική αποδοχή και υποστήριξη των αλλαγών που σχετίζονται με τις οδούς της μετάβασης· μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και στις οικολογικές και ενεργειακές μεταβολές·

[…]

[…]

Τροπολογία 49

Παράρτημα I — Πυλώνας ΙΙ, σημείο 5.2.4. Θάλασσες και ωκεανοί

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

[…]

[…]

Γαλάζιες αλυσίδες αξίας, πολλαπλή χρήση του θαλάσσιου χώρου και ανάπτυξη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις θάλασσες και τους ωκεανούς, συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων μικροφυκών και μακροφυκών·

Γαλάζιες αλυσίδες αξίας, πολλαπλή χρήση του θαλάσσιου χώρου και ανάπτυξη των ναυτιλιακών βιομηχανιών, στις οποίες εμπίπτει και ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις θάλασσες και τους ωκεανούς, συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων μικροφυκών και μακροφυκών·

 

Διεπαφή ξηράς/θάλασσας γύρω από τις παράκτιες ζώνες, βιωσιμότητα των διαφόρων κλάδων της γαλάζιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και των θαλασσίων καλλιεργειών, καθώς και παράκτιου τουρισμού· συστημικές προσεγγίσεις της βιώσιμης ανάπτυξης των λιμενικών και παράκτιων περιοχών· προκλήσεις της αστικοποίησης και της γήρανσης του πληθυσμού στις παράκτιες περιοχές·

Λύσεις με βάση τη φύση που αξιοποιούν τη δυναμική των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων,

Λύσεις με βάση τη φύση που αξιοποιούν τη δυναμική των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων,

[…]

[…]

Τροπολογία 50

Παράρτημα I — Πυλώνας ΙΙ, σημείο 6.2.2. Παγκόσμιες προκλήσεις

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

2.

Πολυδεκτική και ασφαλής κοινωνία

2.

Πολυδεκτική και ασφαλής κοινωνία

Διεξαγωγή ερευνών για την ανισότητα, τη φτώχεια και τον αποκλεισμό, την κοινωνική κινητικότητα, την πολιτισμική πολυμορφία και τις δεξιότητες· αξιολόγηση των κοινωνικών, δημογραφικών και τεχνολογικών μετασχηματισμών στην οικονομία και την κοινωνία·

Διεξαγωγή ερευνών για την ανισότητα, τη φτώχεια και τον αποκλεισμό, την κοινωνική κινητικότητα, την πολιτισμική πολυμορφία και τις δεξιότητες· αξιολόγηση των κοινωνικών, δημογραφικών και τεχνολογικών μετασχηματισμών στην οικονομία και την κοινωνία·

 

Διεξαγωγή ερευνών για δημιουργία των σχολικών ανισοτήτων και την ανάπτυξη συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης το οποίο να ευνοεί την επιτυχία και την προσωπική ολοκλήρωση του καθενός, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του·

υποστήριξη της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς·

υποστήριξη της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς·

[…]

[…]

Τροπολογία 51

Παράρτημα I — Πυλώνας ΙΙ, σημείο 6.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

5.

Τρόφιμα και φυσικοί πόροι

5.

Τρόφιμα και φυσικοί πόροι

[…]

[…]

Εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ για τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα·

Εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ για τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα·

 

Κέντρο γνώσεων για τα τοπικά συστήματα τροφίμων·

Κέντρο γνώσεων για ζητήματα απάτης και ποιότητας στον τομέα των τροφίμων·

Κέντρο γνώσεων για ζητήματα απάτης και ποιότητας στον τομέα των τροφίμων·

Κέντρο γνώσεων για τη βιοοικονομία.

Κέντρο γνώσεων για τη βιοοικονομία.

Τροπολογία 52

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙΙ — «Ανοικτή καινοτομία», έβδομο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Για να μπορέσει η Ευρώπη να ηγηθεί αυτού του κύματος ρηξικέλευθης καινοτομίας, πρέπει να αντιμετωπίσει τις ακόλουθες βασικές προκλήσεις:

Για να μπορέσει η Ευρώπη να ηγηθεί αυτού του κύματος ρηξικέλευθης καινοτομίας, πρέπει να αντιμετωπίσει τις ακόλουθες βασικές προκλήσεις:

Βελτίωση της μετουσίωσης της επιστήμης σε καινοτομία για την επιτάχυνση της μεταφοράς ιδεών, τεχνολογιών και ταλέντων από την ερευνητική βάση σε νεοφυείς επιχειρήσεις και τη βιομηχανία·

Βελτίωση της μετουσίωσης της επιστήμης σε καινοτομία για την επιτάχυνση της μεταφοράς ιδεών, τεχνολογιών και ταλέντων από την ερευνητική βάση σε νεοφυείς επιχειρήσεις και τη βιομηχανία·

Επιτάχυνση του βιομηχανικού μετασχηματισμού: η ευρωπαϊκή βιομηχανία υστερεί ως προς την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την επέκταση της χρήσης τους: το 77 % των νέων και μεγάλων εταιρειών στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης βρίσκεται στις Η.Π.Α. ή στην Ασία και μόνο το 16 % έχει την έδρα του στην Ευρώπη·

Επιτάχυνση του βιομηχανικού μετασχηματισμού: η ευρωπαϊκή βιομηχανία υστερεί ως προς την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την επέκταση της χρήσης τους: το 77 % των νέων και μεγάλων εταιρειών στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης βρίσκεται στις Η.Π.Α. ή στην Ασία και μόνο το 16 % έχει την έδρα του στην Ευρώπη·

Αύξηση των κεφαλαίων κινδύνου για την υπέρβαση των κενών στη χρηματοδότηση: οι δημιουργοί καινοτομίας στην Ευρώπη είναι αντιμέτωποι με ένα χαμηλό επίπεδο παροχής κεφαλαίων κινδύνου. Τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας για τη μετατροπή ρηξικέλευθων καινοτομιών σε παγκοσμίως πρωτοπόρες εταιρείες, ωστόσο, στην Ευρώπη, τα εν λόγω κεφάλαια ανέρχονται σε λιγότερο από το ένα τέταρτο των ποσών που συγκεντρώνονται στις Η.Π.Α. και στην Ασία. Η Ευρώπη θα πρέπει να γεφυρώσει τις λεγόμενες «κοιλάδες του θανάτου», όπου οι ιδέες και οι καινοτομίες δεν καταφέρνουν να φτάσουν στην αγορά λόγω του κενού μεταξύ δημόσιας στήριξης και ιδιωτικών επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά τις ρηξικέλευθες καινοτομίες υψηλού κινδύνου και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

Αύξηση των κεφαλαίων κινδύνου για την υπέρβαση των κενών στη χρηματοδότηση: οι δημιουργοί καινοτομίας στην Ευρώπη είναι αντιμέτωποι με ένα χαμηλό επίπεδο παροχής κεφαλαίων κινδύνου. Τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας για τη μετατροπή ρηξικέλευθων καινοτομιών σε παγκοσμίως πρωτοπόρες εταιρείες, ωστόσο, στην Ευρώπη, τα εν λόγω κεφάλαια ανέρχονται σε λιγότερο από το ένα τέταρτο των ποσών που συγκεντρώνονται στις Η.Π.Α. και στην Ασία. Η Ευρώπη θα πρέπει να γεφυρώσει τις λεγόμενες «κοιλάδες του θανάτου», όπου οι ιδέες και οι καινοτομίες δεν καταφέρνουν να φτάσουν στην αγορά λόγω του κενού μεταξύ δημόσιας στήριξης και ιδιωτικών επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά τις ρηξικέλευθες καινοτομίες υψηλού κινδύνου και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

Ενίσχυση και απλούστευση του ευρωπαϊκού τοπίου όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας: η πληθώρα χρηματοδοτικών πηγών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός περίπλοκου τοπίου για τους δημιουργούς καινοτομίας. Η παρέμβαση της ΕΕ πρέπει να συνεργάζεται και να συντονίζεται με άλλες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με στόχο τη βελτίωση και την ευθυγράμμιση των ικανοτήτων υποστήριξης και τη διαμόρφωση ενός τοπίου όπου οποιοσδήποτε ευρωπαίος δημιουργός καινοτομίας θα μπορεί να προσανατολιστεί εύκολα·

Ενίσχυση και απλούστευση του ευρωπαϊκού τοπίου όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας: η πληθώρα χρηματοδοτικών πηγών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός περίπλοκου τοπίου για τους δημιουργούς καινοτομίας. Η παρέμβαση της ΕΕ πρέπει να συνεργάζεται και να συντονίζεται με άλλες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με στόχο τη βελτίωση και την ευθυγράμμιση των ικανοτήτων υποστήριξης και τη διαμόρφωση ενός τοπίου όπου οποιοσδήποτε ευρωπαίος δημιουργός καινοτομίας θα μπορεί να προσανατολιστεί εύκολα·

Αντιμετώπιση του κατακερματισμού του οικοσυστήματος καινοτομίας. Παρότι η Ευρώπη φιλοξενεί ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό σημείων υποδοχής, τα εν λόγω κέντρα δεν συνδέονται επαρκώς. Εταιρείες με δυναμικό διεθνούς ανάπτυξης έρχονται αντιμέτωπες με τον κατακερματισμό των εθνικών αγορών λόγω της ύπαρξης διαφορών στη γλώσσα, στην επιχειρηματική παιδεία και στις κανονιστικές διατάξεις.

Αντιμετώπιση του κατακερματισμού του οικοσυστήματος καινοτομίας. Παρότι η Ευρώπη φιλοξενεί ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό σημείων υποδοχής, τα εν λόγω κέντρα δεν συνδέονται επαρκώς. Εταιρείες με δυναμικό διεθνούς ανάπτυξης έρχονται αντιμέτωπες με τον κατακερματισμό των εθνικών αγορών λόγω της ύπαρξης διαφορών στη γλώσσα, στην επιχειρηματική παιδεία και στις κανονιστικές διατάξεις.

 

Αναγνώριση της εδαφικής βάσης της επιστήμης και της καινοτομίας και της σημαντικής συμβολής των περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας, ικανών για ταχεία αντίδραση και φορέων ριζικών καινοτομιών, που είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη συνέχεια της στήριξης της μετατροπής των αξιακών αλυσίδων στην Ευρώπη, καθώς και της κινητοποίησης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανθρώπινων πόρων. Προς τον σκοπό αυτόν, καλύτερος συνυπολογισμός της έξυπνης εξειδίκευσης και της δικτύωσης των εφαρμογών της·

Τροπολογία 53

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙΙ — «Ανοικτή καινοτομία», ενδέκατο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Παρότι το ΕΣΚ θα παρέχει άμεση στήριξη για ρηξικέλευθες καινοτομίες, το γενικό περιβάλλον στο οποίο καλλιεργούνται και από το οποίο αναδύονται οι ευρωπαϊκές καινοτομίες χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης: θα πρέπει να καταβάλλονται κοινές προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλες τις διαστάσεις και τις μορφές της, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικών πολιτικών και πόρων της ΕΕ και των εθνικών μέσων εφόσον είναι δυνατόν. Ως εκ τούτου, ο συγκεκριμένος πυλώνας προβλέπει επίσης:

Παρότι το ΕΣΚ θα παρέχει άμεση στήριξη για ρηξικέλευθες καινοτομίες, το γενικό περιβάλλον στο οποίο καλλιεργούνται και από το οποίο αναδύονται οι ευρωπαϊκές καινοτομίες χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης: θα πρέπει να καταβάλλονται κοινές προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα κράτη μέλη της και τις περιφέρειές τους, και σε όλες τις διαστάσεις και τις μορφές της, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικών πολιτικών και πόρων της ΕΕ και των τοπικών και περιφερειακών, αλλά και των εθνικών μέσων εφόσον είναι δυνατόν. Ως εκ τούτου, ο συγκεκριμένος πυλώνας προβλέπει επίσης:

Ανανεωμένους και ενισχυμένους μηχανισμούς συντονισμού και συνεργασίας με τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, αλλά και με ιδιωτικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να στηριχθούν όλοι οι τύποι ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας και οι φορείς τους·

Ανανεωμένους και ενισχυμένους μηχανισμούς συντονισμού και συνεργασίας με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, αλλά και με ιδιωτικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να στηριχθούν όλοι οι τύποι ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας και οι φορείς τους·

Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EΙΚΤ) και των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ).

Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EΙΚΤ) και των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ).

Τροπολογία 54

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙΙ — «Ανοικτή καινοτομία», μέρος 1 «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας», σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διασφάλιση κατάλληλης και αποτελεσματικής συμπληρωματικότητας με μεμονωμένες ή δικτυωμένες πρωτοβουλίες των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με τη μορφή ευρωπαϊκής σύμπραξης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διασφάλιση κατάλληλης και αποτελεσματικής συμπληρωματικότητας με μεμονωμένες ή δικτυωμένες πρωτοβουλίες των κρατών μελών και των περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας , μεταξύ άλλων με τη μορφή ευρωπαϊκής σύμπραξης. Προς το συμφέρον των σχεδίων που υποστηρίζονται, τα Pathfinder και Accelerator θα φροντίσουν η παρέμβασή τους να ενσωματώνεται σε μια συνεχή αλυσίδα υποστήριξης σχεδίων· το ΕΣΚ θα βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την καινοτομία, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων και να μεγιστοποιηθούν οι δεσμοί και η συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Ο διάλογος αυτός αποτελεί προϋπόθεση για την απονομή σφραγίδων αριστείας από το ΕΣΚ.

Τροπολογία 55

Παράρτημα I — Πυλώνας ΙΙΙ, σημείο 1.1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.1.3.

Πρόσθετες δραστηριότητες ΕΣΚ

1.1.3.

Πρόσθετες δραστηριότητες ΕΣΚ

Επιπλέον, το ΕΣΚ θα παρέχει τα ακόλουθα:

Επιπλέον, το ΕΣΚ θα παρέχει τα ακόλουθα:

Υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης του ΕΣΚ υπέρ των δραστηριοτήτων και των δράσεων των Pathfinder και Accelerator. Ο στόχος θα είναι η σύνδεση της κοινότητας χρηματοδοτούμενων δημιουργών καινοτομίας του ΕΣΚ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτούμενης «σφραγίδας αριστείας», με επενδυτές, εταίρους και δημόσιους αγοραστές. Θα παρέχει ένα φάσμα υπηρεσιών καθοδήγησης και πλαισίωσης για δράσεις του ΕΣΚ. Θα παρέχει στους δημιουργούς καινοτομίας πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα δυνητικών εταίρων, μεταξύ άλλων από τη βιομηχανία, με στόχο τη συμπλήρωση μιας αλυσίδας αξίας ή την ανάπτυξη ευκαιριών στην αγορά και την εύρεση επενδυτών και άλλων πηγών ιδιωτικής χρηματοδότησης ή χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν ζωντανές εκδηλώσεις [π.χ., χρηματομεσιτικές εκδηλώσεις, συνεδρίες προσέλκυσης ενδιαφερομένων («pitching»)], αλλά και την ανάπτυξη αντίστοιχων πλατφορμών ή τη χρήση υφιστάμενων πλατφορμών, σε στενή συνεργασία με χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που λαμβάνουν στήριξη από το InvestEU, καθώς και με τον Όμιλο της ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων θα ενθαρρυνθούν επίσης οι ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων ως πηγή μάθησης στο οικοσύστημα καινοτομίας, ιδίως με την ορθή αξιοποίηση των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής υψηλού επιπέδου του ΕΣΚ και των υπότροφων του ΕΣΚ·

Υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης του ΕΣΚ υπέρ των δραστηριοτήτων και των δράσεων των Pathfinder και Accelerator. Ο στόχος θα είναι η σύνδεση της κοινότητας χρηματοδοτούμενων δημιουργών καινοτομίας του ΕΣΚ, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτούμενης «σφραγίδας αριστείας», με επενδυτές, εταίρους και δημόσιους αγοραστές , αλλά και με εθνικούς και τοπικούς φορείς που ενθαρρύνουν την καινοτομία και είναι σε θέση να συμπληρώσουν τη στήριξη του ΕΣΚ και να σταθούν στο πλευρό των παραγόντων καινοτομίας κατά τρόπο βιώσιμο . Θα παρέχει ένα φάσμα υπηρεσιών καθοδήγησης και πλαισίωσης για δράσεις του ΕΣΚ. Θα παρέχει στους δημιουργούς καινοτομίας πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα δυνητικών εταίρων, μεταξύ άλλων από τη βιομηχανία, με στόχο τη συμπλήρωση μιας αλυσίδας αξίας ή την ανάπτυξη ευκαιριών στην αγορά και την εύρεση επενδυτών και άλλων πηγών ιδιωτικής χρηματοδότησης ή χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν ζωντανές εκδηλώσεις [π.χ., χρηματομεσιτικές εκδηλώσεις, συνεδρίες προσέλκυσης ενδιαφερομένων («pitching»)], αλλά και την ανάπτυξη αντίστοιχων πλατφορμών ή τη χρήση υφιστάμενων πλατφορμών, σε στενή συνεργασία με χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που λαμβάνουν στήριξη από το InvestEU, καθώς και με τον Όμιλο της ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων θα ενθαρρυνθούν επίσης οι ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων ως πηγή μάθησης στο οικοσύστημα καινοτομίας, ιδίως με την ορθή αξιοποίηση των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής υψηλού επιπέδου του ΕΣΚ και των υπότροφων του ΕΣΚ·

Τροπολογία 56

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙΙ — «Ανοικτή καινοτομία», «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας», σημείο 1.2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.2.2.

Διαχειριστές προγραμμάτων ΕΣΚ

Η Επιτροπή θα ακολουθεί μια προορατική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση έργων υψηλού κινδύνου, μέσω της πρόσβασης στην απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη.

1.2.2.

Διαχειριστές προγραμμάτων ΕΣΚ

Η Επιτροπή θα ακολουθεί μια προορατική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση έργων υψηλού κινδύνου, μέσω της πρόσβασης στην απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη.

Η Επιτροπή θα διορίσει προσωρινά μια σειρά διαχειριστών προγραμμάτων του ΕΣΚ, οι οποίοι θα το βοηθήσουν με ένα όραμα με βάση την τεχνολογία και με επιχειρησιακή καθοδήγηση.

Η Επιτροπή θα διορίσει προσωρινά μια σειρά διαχειριστών προγραμμάτων του ΕΣΚ, οι οποίοι θα το βοηθήσουν με ένα όραμα με βάση την τεχνολογία και με επιχειρησιακή καθοδήγηση.

Οι διαχειριστές προγραμμάτων θα προέρχονται από ποικίλους χώρους, μεταξύ άλλων από εταιρείες, πανεπιστήμια, εθνικά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Θα προσφέρουν τη μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη που έχουν αποκτήσει από την προσωπική τους πείρα και τα έτη εργασίας τους στον τομέα τους. Υπό κάποια έννοια, θα πρόκειται για αναγνωρισμένους ηγέτες, είτε έχοντας διαχειριστεί πολυεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες είτε έχοντας διευθύνει μεγάλα θεσμικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θα γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να επικοινωνούν σχετικά με τα οράματά τους ακούραστα, δημιουργικά και ευρέως. Τέλος, θα διαθέτουν πείρα στην εποπτεία σημαντικών προϋπολογισμών, κάτι που απαιτεί υπευθυνότητα.

Οι διαχειριστές προγραμμάτων θα προέρχονται από ποικίλους χώρους, μεταξύ άλλων από δημόσιους φορείς με εξειδίκευση στην καινοτομία, εταιρείες, πανεπιστήμια, εθνικά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Θα προσφέρουν τη μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη που έχουν αποκτήσει από την προσωπική τους πείρα και τα έτη εργασίας τους στον τομέα τους. Υπό κάποια έννοια, θα πρόκειται για αναγνωρισμένους ηγέτες, είτε έχοντας διαχειριστεί πολυεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες είτε έχοντας διευθύνει μεγάλα θεσμικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θα γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να επικοινωνούν σχετικά με τα οράματά τους ακούραστα, δημιουργικά και ευρέως. Τέλος, θα διαθέτουν πείρα στην εποπτεία σημαντικών προϋπολογισμών, κάτι που απαιτεί υπευθυνότητα.

Τροπολογία 57

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙΙ — «Ανοικτή καινοτομία», «Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας», σημείο 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

2.1.

Αιτιολογία

2.1.

Αιτιολογία

Για να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της καινοτομίας με τη συμμετοχή ερευνητών, επιχειρηματιών, της βιομηχανίας και της κοινωνίας γενικότερα, η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει το περιβάλλον εντός του οποίου είναι δυνατή η άνθηση της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό σημαίνει συμβολή στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού οικοσυστήματος καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και ενθάρρυνση της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής ιδεών, της χρηματοδότησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων μεταξύ των εθνικών και τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Για να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της καινοτομίας με τη συμμετοχή ερευνητών, επιχειρηματιών, της βιομηχανίας και της κοινωνίας γενικότερα, η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει το περιβάλλον εντός του οποίου είναι δυνατή η άνθηση της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό σημαίνει συμβολή στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού οικοσυστήματος καινοτομίας σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και ενθάρρυνση της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ανταλλαγής ιδεών, της χρηματοδότησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων μεταξύ των εθνικών και τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Η ΕΕ πρέπει επίσης να θέσει ως στόχο την ανάπτυξη οικοσυστημάτων που στηρίζουν την κοινωνική καινοτομία και την καινοτομία στον δημόσιο τομέα, πέραν της καινοτομίας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Πράγματι, ο δημόσιος τομέας πρέπει να καινοτομήσει και να ανανεωθεί προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει τις αλλαγές σε κανονιστικό επίπεδο και σε επίπεδο διακυβέρνησης που απαιτούνται για την υποστήριξη της εξάπλωσης νέων τεχνολογιών σε μεγάλη κλίμακα και την αντιμετώπιση μιας αυξανόμενης δημόσιας ζήτησης για πιο αποδοτική και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. Οι κοινωνικές καινοτομίες είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας στις κοινωνίες μας.

Η ΕΕ πρέπει επίσης να θέσει ως στόχο την ανάπτυξη οικοσυστημάτων που στηρίζουν την κοινωνική καινοτομία και την καινοτομία στον εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό και δημόσιο τομέα, πέραν της καινοτομίας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Πράγματι, οι τομείς αυτοί πρέπει να καινοτομήσουν και να ανανεωθούν προκειμένου να μπορέσουν να στηρίξουν τις αλλαγές σε κανονιστικό επίπεδο και σε επίπεδο διακυβέρνησης που απαιτούνται για την υποστήριξη της εξάπλωσης νέων τεχνολογιών σε μεγάλη κλίμακα και την αντιμετώπιση μιας αυξανόμενης δημόσιας ζήτησης για πιο αποδοτική και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. Οι κοινωνικές καινοτομίες είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας στις κοινωνίες μας.

Τροπολογία 58

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙΙ — «Ανοικτή καινοτομία», «Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας», σημείο 2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

2.2.

Τομείς παρέμβασης

2.2.

Τομείς παρέμβασης

Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή θα διοργανώσει ένα φόρουμ δημόσιων αρχών και φορέων κρατών μελών και συνδεδεμένων χωρών του ΕΣΚ που είναι υπεύθυνες για τις εθνικές πολιτικές και προγράμματα καινοτομίας, με στόχο την προαγωγή του συντονισμού και του διαλόγου σχετικά με την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτού του φόρουμ του ΕΣΚ, η Επιτροπή:

Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή θα διοργανώσει ένα φόρουμ δημόσιων αρχών και φορέων κρατών μελών, πόλεων και περιφερειών, καθώς και συνδεδεμένων χωρών του ΕΣΚ που είναι υπεύθυνες για τις εθνικές πολιτικές και προγράμματα καινοτομίας, με στόχο την προαγωγή του συντονισμού και του διαλόγου σχετικά με την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτού του φόρουμ του ΕΣΚ, η Επιτροπή:

θα συζητήσει σχετικά με τη θέσπιση κανονιστικών διατάξεων φιλικών προς την καινοτομία, μέσω της συνεχούς εφαρμογής της αρχής της καινοτομίας, καθώς και σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και της βελτίωσης του μέσου «δημόσια προμήθεια καινοτόμων λύσεων» (PPI) για την προώθηση της καινοτομίας. Το παρατηρητήριο καινοτομίας στον δημόσιο τομέα θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τις εσωτερικές προσπάθειες για καινοτομία στον δημόσιο τομέα, παράλληλα με τον ανανεωμένο μηχανισμό υποστήριξης πολιτικής.

θα συζητήσει σχετικά με τη θέσπιση κανονιστικών διατάξεων φιλικών προς την καινοτομία, μέσω της συνεχούς εφαρμογής της αρχής της καινοτομίας, καθώς και σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και της βελτίωσης του μέσου «δημόσια προμήθεια καινοτόμων λύσεων» (PPI) για την προώθηση της καινοτομίας. Το παρατηρητήριο καινοτομίας στον δημόσιο τομέα θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τις εσωτερικές προσπάθειες για καινοτομία στον δημόσιο τομέα, παράλληλα με τον ανανεωμένο μηχανισμό υποστήριξης πολιτικής.

θα ενθαρρύνει την ευθυγράμμιση των θεματολογίων για την έρευνα και την καινοτομία με τις προσπάθειες της ΕΕ για την εδραίωση μιας ανοικτής αγοράς για κεφαλαιακές ροές και επενδύσεις, όπως η ανάπτυξη συνθηκών ευνοϊκών για την καινοτομία στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

θα ενθαρρύνει την ευθυγράμμιση των θεματολογίων για την έρευνα και την καινοτομία με τις προσπάθειες της ΕΕ για την εδραίωση μιας ανοικτής αγοράς για κεφαλαιακές ροές και επενδύσεις, όπως η ανάπτυξη συνθηκών ευνοϊκών για την καινοτομία στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

θα ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ εθνικών προγραμμάτων καινοτομίας και του ΕΣΚ, με στόχο την ενθάρρυνση επιχειρησιακών συνεργειών και την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, μέσω της ανταλλαγής δεδομένων για προγράμματα και την υλοποίησή τους, πόρων και εμπειρογνωμοσύνης, της ανάλυσης και της παρακολούθησης των τάσεων στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας και μέσω της διασύνδεσης των αντίστοιχων κοινοτήτων δημιουργών καινοτομίας·

θα ενισχύσει τον συντονισμό μεταξύ εθνικών , περιφερειακών και τοπικών προγραμμάτων καινοτομίας και του ΕΣΚ, με στόχο την ενθάρρυνση επιχειρησιακών συνεργειών και την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων, μέσω της ανταλλαγής δεδομένων για προγράμματα και την υλοποίησή τους, πόρων και εμπειρογνωμοσύνης, της ανάλυσης και της παρακολούθησης των τάσεων στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας και μέσω της διασύνδεσης των αντίστοιχων κοινοτήτων δημιουργών καινοτομίας·

 

θα ενισχύσει τον εντοπισμό, τον χαρακτηρισμό, την αναγνώριση και την προώθηση των περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας, τη σύνδεσή τους γύρω από έξυπνες εξειδικεύσεις και την προσέγγισή τους στο πλαίσιο κοινοπραξιών που ενδέχεται να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος και, ιδίως, του πυλώνα «Ανοικτή καινοτομία»·

θα χαράξει μια κοινή στρατηγική επικοινωνίας για την καινοτομία στην ΕΕ. Στόχος της θα είναι η παροχή κινήτρων στους πλέον ταλαντούχους δημιουργούς καινοτομίας, στους επιχειρηματίες, και ιδίως στους νέους παράγοντες συμβολής, στις ΜΜΕ και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, που προέρχονται μεταξύ άλλων από χώρες που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΕ. Θα επισημάνει την ενωσιακή προστιθέμενη αξία που οι δημιουργοί καινοτομίας σε τεχνικούς, μη τεχνικούς και κοινωνικούς τομείς μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες της ΕΕ, μέσω της μετατροπής της ιδέας ή του οράματός τους σε μια ανθούσα επιχείρηση (κοινωνική αξία/αντίκτυπος, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, κοινωνική εξέλιξη).

θα χαράξει μια κοινή στρατηγική επικοινωνίας για την καινοτομία στην ΕΕ. Στόχος της θα είναι η παροχή κινήτρων στους πλέον ταλαντούχους δημιουργούς καινοτομίας, στους επιχειρηματίες, και ιδίως στους νέους παράγοντες συμβολής, στις ΜΜΕ και στις νεοφυείς επιχειρήσεις, που προέρχονται μεταξύ άλλων από χώρες που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ΕΕ. Θα επισημάνει την ενωσιακή προστιθέμενη αξία που οι δημιουργοί καινοτομίας σε τεχνικούς, μη τεχνικούς και κοινωνικούς τομείς μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες της ΕΕ, μέσω της μετατροπής της ιδέας ή του οράματός τους σε μια ανθούσα επιχείρηση (κοινωνική αξία/αντίκτυπος, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, κοινωνική εξέλιξη).

Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν εξασφαλίζουν αποτελεσματική συμπληρωματικότητα μεταξύ των τύπων δράσεων του ΕΣΚ και της ειδικής τους εστίασης στη ρηξικέλευθη καινοτομία, με δραστηριότητες που υλοποιούνται από τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, αλλά και στο πλαίσιο ιδιωτικών πρωτοβουλιών, με στόχο τη στήριξη κάθε τύπου καινοτομίας, την προσέγγιση όλων των δημιουργών καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ και την παροχή σε αυτούς βελτιωμένης και επαρκούς στήριξης.

Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν εξασφαλίζουν αποτελεσματική συμπληρωματικότητα μεταξύ των τύπων δράσεων του ΕΣΚ και της ειδικής τους εστίασης στη ρηξικέλευθη καινοτομία, με δραστηριότητες που υλοποιούνται από τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις πόλεις, καθώς και τις συνδεδεμένες χώρες, αλλά και στο πλαίσιο ιδιωτικών πρωτοβουλιών, με στόχο τη στήριξη κάθε τύπου καινοτομίας, την προσέγγιση όλων των δημιουργών καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ και την παροχή σε αυτούς βελτιωμένης και επαρκούς στήριξης.

Αιτιολογία

Οι πόλεις, οι περιφέρειες και τα οικοσυστήματα καινοτομίας τους πρέπει να τοποθετηθούν στο επίκεντρο του ΕΣΚ.

Τροπολογία 59

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙΙ — «Ανοικτή καινοτομία», «Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας», σημείο 2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Προς αυτό τον σκοπό, η ΕΕ:

Προς αυτό τον σκοπό, η ΕΕ:

θα προαγάγει και θα συγχρηματοδοτήσει κοινά προγράμματα καινοτομίας που θα διαχειρίζονται οι αρχές που είναι υπεύθυνες για δημόσιες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές πολιτικές και προγράμματα για την καινοτομία, με τα οποία μπορούν να συνδέονται ιδιωτικοί φορείς που στηρίζουν την καινοτομία και δημιουργοί καινοτομίας. Αυτά τα προσανατολισμένα στη ζήτηση κοινά προγράμματα μπορούν να στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην παροχή στήριξης στο πρώιμο στάδιο και στη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας, στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, στην παροχή στήριξης για τη διεξαγωγή συνεργατικής έρευνας από ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, στη μεταφορά τεχνολογίας και γνώσεων, στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, στην ανάλυση και στην ανάπτυξη της αγοράς, στην ψηφιοποίηση των ΜΜΕ χαμηλής τεχνολογίας, σε χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίηση δραστηριοτήτων καινοτομίας που βρίσκονται κοντά στη διείσδυση στην αγορά ή την υιοθέτηση από την αγορά, καθώς και στην κοινωνική καινοτομία. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν κοινές πρωτοβουλίες για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες θα καθιστούν δυνατή την εμπορία καινοτομιών στον δημόσιο τομέα, ιδίως με στόχο τη στήριξη της χάραξης νέας πολιτικής. Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την ενθάρρυνση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, καθώς και για την παροχή στους ευρωπαίους δημιουργούς καινοτομίας ευκαιριών στην αγορά.

θα προαγάγει και θα συγχρηματοδοτήσει κοινά προγράμματα καινοτομίας που θα διαχειρίζονται οι αρχές που είναι υπεύθυνες για δημόσιες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές πολιτικές και προγράμματα για την καινοτομία, με τα οποία μπορούν να συνδέονται ιδιωτικοί φορείς που στηρίζουν την καινοτομία και δημιουργοί καινοτομίας. Τα εν λόγω κοινά προγράμματα μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή κοινοπραξιών που θα συνενώνουν περιφερειακά οικοσυστήματα και κόμβους καινοτομίας. Αυτά τα προσανατολισμένα στη ζήτηση κοινά προγράμματα μπορούν να στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην παροχή στήριξης στο πρώιμο στάδιο και στη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας (συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων ερευνητικών εργασιών για την απόδειξη του εφικτού, συστημάτων επίδειξης και πιλοτικών γραμμών παραγωγής) , στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, στην παροχή στήριξης για τη διεξαγωγή συνεργατικής έρευνας από ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, στη μεταφορά τεχνολογίας και γνώσεων, στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, στην ανάλυση και στην ανάπτυξη της αγοράς, στην ψηφιοποίηση των ΜΜΕ χαμηλής τεχνολογίας, σε χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίηση δραστηριοτήτων καινοτομίας που βρίσκονται κοντά στη διείσδυση στην αγορά ή την υιοθέτηση από την αγορά, καθώς και στην κοινωνική καινοτομία. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν κοινές πρωτοβουλίες για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες θα καθιστούν δυνατή την εμπορία καινοτομιών στον δημόσιο τομέα, ιδίως με στόχο τη στήριξη της χάραξης νέας πολιτικής. Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την ενθάρρυνση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, καθώς και για την παροχή στους ευρωπαίους δημιουργούς καινοτομίας ευκαιριών στην αγορά.

θα στηρίξει επίσης κοινά προγράμματα για την πλαισίωση, την καθοδήγηση, την παροχή τεχνικής βοήθειας και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται σε δημιουργούς καινοτομίας από δίκτυα όπως το δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN), συνεργατικούς σχηματισμούς, πανευρωπαϊκές πλατφόρμες όπως η Startup Europe, τοπικούς φορείς καινοτομίας, δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς, και ιδίως φυτώρια επιχειρήσεων και κόμβους καινοτομίας που θα μπορούσαν επιπλέον να διασυνδεθούν με στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης συμπράξεων μεταξύ δημιουργών καινοτομίας. Στήριξη μπορεί να παρέχεται επίσης για την προαγωγή της ανάπτυξης μη τεχνικών (soft) δεξιοτήτων όσον αφορά την καινοτομία, μεταξύ άλλων σε δίκτυα ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας·

θα στηρίξει επίσης κοινά προγράμματα για την πλαισίωση, την καθοδήγηση, την παροχή τεχνικής βοήθειας και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται σε δημιουργούς καινοτομίας από δίκτυα όπως το δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN), συνεργατικούς σχηματισμούς, πανευρωπαϊκές πλατφόρμες όπως η Startup Europe, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς καινοτομίας, δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς, και ιδίως φυτώρια επιχειρήσεων και κόμβους καινοτομίας που θα μπορούσαν επιπλέον να διασυνδεθούν με στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης συμπράξεων μεταξύ δημιουργών καινοτομίας. Στήριξη μπορεί να παρέχεται επίσης για την προαγωγή της ανάπτυξης μη τεχνικών (soft) δεξιοτήτων όσον αφορά την καινοτομία, μεταξύ άλλων σε δίκτυα ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας·

Τροπολογία 60

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙΙ — «Ανοικτή καινοτομία», «Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας», σημείο 2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Η ΕΕ θα δρομολογήσει επίσης τις δράσεις που είναι αναγκαίες για την περαιτέρω παρακολούθηση και ανάπτυξη του συνολικού τοπίου της καινοτομίας και της ικανότητας διαχείρισης της καινοτομίας στην Ευρώπη.

Η ΕΕ θα δρομολογήσει επίσης τις δράσεις που είναι αναγκαίες για την περαιτέρω παρακολούθηση και ανάπτυξη του συνολικού τοπίου της καινοτομίας και της ικανότητας διαχείρισης της καινοτομίας στην Ευρώπη.

 

Η Επιτροπή, μαζί με τις πόλεις και τις περιφέρειες, θα κινητοποιήσει ένα φόρουμ περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας προκειμένου να βελτιωθεί η γνώση των συνθηκών ανάδυσης και επιτυχίας τους, της συμβολής τους στην ευρωπαϊκή επιστημονική αριστεία και τη δυναμική καινοτομία, αλλά και να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η συμβολή τους στην υλοποίηση του προγράμματος και στην επίτευξη των στόχων του.

Οι δραστηριότητες στήριξης του οικοσυστήματος θα υλοποιηθούν από την Επιτροπή, η οποία θα επικουρείται από έναν εκτελεστικό οργανισμό για τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Οι δραστηριότητες στήριξης του οικοσυστήματος θα υλοποιηθούν από την Επιτροπή, η οποία θα επικουρείται από έναν εκτελεστικό οργανισμό για τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Τροπολογία 61

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙΙ — «Ανοικτή καινοτομία», «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας», σημείο 3.1, δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Εξακολουθούν να απαιτούνται προσπάθειες για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων όπου ερευνητές, δημιουργοί καινοτομίας, βιομηχανίες και κυβερνήσεις θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με ευκολία.

Εξακολουθούν να απαιτούνται προσπάθειες για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων όπου ερευνητές, δημιουργοί καινοτομίας, βιομηχανίες και κυβερνήσεις , καθώς και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με ευκολία.

Τροπολογία 62

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙΙ — «Ανοικτή καινοτομία», «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας», σημείο 3.1, τέταρτο εδάφιο, πρώτη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Η φύση και το μέγεθος των προκλήσεων όσον αφορά την καινοτομία απαιτούν την ανάπτυξη επαφών και την κινητοποίηση παραγόντων και πόρων σε ευρωπαϊκή κλίμακα, μέσω της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας.

Η φύση και το μέγεθος των προκλήσεων όσον αφορά την καινοτομία απαιτούν την ανάπτυξη επαφών και την κινητοποίηση παραγόντων και πόρων σε ευρωπαϊκή κλίμακα, μέσω της ενίσχυσης της διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας.

Τροπολογία 63

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙΙ — «Ανοικτή καινοτομία», «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας», σημείο 3.2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

3.2.

Τομείς παρέμβασης

3.2.

Τομείς παρέμβασης

3.2.1.

Βιώσιμα οικοσυστήματα καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη

Το EΙΚΤ θα διαδραματίσει ενισχυμένο ρόλο στην ενίσχυση των βιώσιμων οικοσυστημάτων καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, το EΙΚΤ θα συνεχίσει να λειτουργεί κυρίως μέσω των οικείων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), των μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκών συμπράξεων που αποσκοπούν σε ειδικούς κοινωνικούς στόχους. Θα συνεχίσει να ενισχύει τα οικοσυστήματα καινοτομίας γύρω από αυτές, μέσω της ενθάρρυνσης της ενσωμάτωσης της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης. Επιπλέον, το EΙΚΤ θα συμβάλει στη γεφύρωση των υφιστάμενων χασμάτων στις επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της επέκτασης του σχεδίου περιφερειακής καινοτομίας (EIT RIS). Το EΙΚΤ θα συνεργάζεται με τα οικοσυστήματα καινοτομίας που παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό καινοτομίας βάσει στρατηγικής, θεματικής ευθυγράμμισης και αντικτύπου, σε στενή συνεργασία με στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και πλατφόρμες.

3.2.1.

Βιώσιμα οικοσυστήματα καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη

Το EΙΚΤ θα διαδραματίσει ενισχυμένο ρόλο στην ενίσχυση των βιώσιμων οικοσυστημάτων καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, το EΙΚΤ θα συνεχίσει να λειτουργεί κυρίως μέσω των οικείων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), των μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκών συμπράξεων που αποσκοπούν σε ειδικούς κοινωνικούς στόχους. Θα συνεχίσει να ενισχύει τα οικοσυστήματα καινοτομίας γύρω από αυτές, μέσω της ενθάρρυνσης της ενσωμάτωσης της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης. Επιπλέον, το EΙΚΤ θα συμβάλει στη γεφύρωση των υφιστάμενων χασμάτων στις επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της επέκτασης του σχεδίου περιφερειακής καινοτομίας (EIT RIS). Το EΙΚΤ θα συνεργάζεται με τα οικοσυστήματα καινοτομίας , και ιδιαίτερα με τα περιφερειακά οικοσυστήματα και τους κόμβους καινοτομίας, που παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό καινοτομίας βάσει στρατηγικής, θεματικής ευθυγράμμισης και αντικτύπου, σε στενή συνεργασία με στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και πλατφόρμες.

Τροπολογία 64

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», Πυλώνας ΙΙΙ — «Ανοικτή καινοτομία», «Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας», σημείο 3.2.4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

Συνεργασία με το ΕΣΚ για τον εξορθολογισμό της στήριξης (ήτοι, χρηματοδότηση και υπηρεσίες) που παρέχεται σε νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό καινοτομίας, ιδίως μέσω των ΚΓΚ·

Συνεργασία με το ΕΣΚ για τον εξορθολογισμό της στήριξης (ήτοι, χρηματοδότηση και υπηρεσίες) που παρέχεται σε νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό καινοτομίας, ιδίως μέσω των ΚΓΚ·

Σχεδιασμός και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ΕΙΚΤ, με στόχο να μεγιστοποιούνται οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα με τις δράσεις στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»·

Σχεδιασμός και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ΕΙΚΤ, με στόχο να μεγιστοποιούνται οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα με τις δράσεις στο πλαίσιο του πυλώνα «Παγκόσμιες προκλήσεις και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»·

Συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο , ανάπτυξη διαρθρωμένου διαλόγου και συντονισμός των προσπαθειών για τη δημιουργία συνεργειών με υφιστάμενες εθνικές πρωτοβουλίες, με στόχο τον εντοπισμό, την ανταλλαγή και τη διάδοση ορθών πρακτικών και διδαγμάτων·

Συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές , ανάπτυξη διαρθρωμένου διαλόγου και συντονισμός των προσπαθειών για τη δημιουργία συνεργειών με υφιστάμενες εθνικές , περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες, με στόχο τον εντοπισμό, την ανταλλαγή και τη διάδοση ορθών πρακτικών και διδαγμάτων·

Τροπολογία 65

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας», τέταρτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Επιπλέον, η έρευνα και η καινοτομία θεωρούνται από κάποιους απόμακρες και ελιτίστικες χωρίς σαφή οφέλη για τους πολίτες, γεγονός που καλλιεργεί συμπεριφορές οι οποίες παρεμποδίζουν τη δημιουργία και τη χρήση καινοτόμων λύσεων, ενώ παράλληλα δημιουργεί σκεπτικισμό σχετικά με τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτούνται καλύτεροι δεσμοί μεταξύ επιστημόνων, πολιτών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής, καθώς και πιο δυναμικές προσεγγίσεις για τη συγκέντρωση επιστημονικών στοιχείων.

Αυτές οι διαφορές και ανισότητες στην πρόσβαση στην έρευνα και καινοτομία διέβρωσαν την εμπιστοσύνη με τους πολίτες, όμως η έρευνα και η καινοτομία θεωρούνται επίσης από κάποιους απόμακρες και ελιτίστικες χωρίς σαφή οφέλη για τους πολίτες, γεγονός που καλλιεργεί συμπεριφορές οι οποίες παρεμποδίζουν τη δημιουργία και τη χρήση καινοτόμων λύσεων, ενώ παράλληλα δημιουργεί σκεπτικισμό σχετικά με τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται η καταπολέμηση των ανισοτήτων που παρατηρούνται και καλύτεροι δεσμοί μεταξύ επιστημόνων, πολιτών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής, καθώς και πιο δυναμικές προσεγγίσεις για τη συγκέντρωση επιστημονικών στοιχείων.

Τροπολογία 66

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας», πέμπτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Η ΕΕ πρέπει να θέσει πλέον ψηλά τον πήχη όσον αφορά την ποιότητα και τον αντίκτυπο του συστήματος έρευνας και καινοτομίας της, απαιτώντας την αναζωογόνηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, στον οποίο θα παρέχεται βελτιωμένη στήριξη από το πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται ένα επαρκώς ολοκληρωμένο αλλά προσαρμοσμένο σύνολο μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις στις επιδόσεις σε εθνικό επίπεδο (στις οποίες οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης που στηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορούν να συνεισφέρουν) και, εν συνεχεία, θεσμικές αλλαγές σε οργανισμούς που χρηματοδοτούν και διεξάγουν έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων. Μέσω συνδυαστικών προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ, είναι δυνατή η αξιοποίηση συνεργειών, ενώ παράλληλα μπορεί να βρεθεί η απαραίτητη κλίμακα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και του αντικτύπου της στήριξης που παρέχεται για εθνικές μεταρρυθμίσεις πολιτικής.

Η ΕΕ πρέπει να θέσει πλέον ψηλά τον πήχη όσον αφορά την ποιότητα και τον αντίκτυπο του συστήματος έρευνας και καινοτομίας της, απαιτώντας την αναζωογόνηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, στον οποίο θα παρέχεται βελτιωμένη στήριξη από το πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται ένα επαρκώς ολοκληρωμένο αλλά προσαρμοσμένο σύνολο μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις στις επιδόσεις σε εθνικό , περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (στις οποίες οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης που στηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορούν να συνεισφέρουν) και, εν συνεχεία, θεσμικές αλλαγές σε οργανισμούς που χρηματοδοτούν και διεξάγουν έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων. Μέσω συνδυαστικών προσπαθειών σε επίπεδο ΕΕ, είναι δυνατή η αξιοποίηση συνεργειών, ενώ παράλληλα μπορεί να βρεθεί η απαραίτητη κλίμακα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και του αντικτύπου της στήριξης που παρέχεται για εθνικές , περιφερειακές και τοπικές μεταρρυθμίσεις πολιτικής.

Τροπολογία 67

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας», έκτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Οι δραστηριότητες που στηρίζονται στο παρόν μέρος αφορούν προτεραιότητες πολιτικής για τον ΕΧΕ, ενώ σε γενικές γραμμές σε αυτές στηρίζονται όλα τα μέρη του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Μπορούν να αναπτυχθούν επίσης δραστηριότητες με στόχο την ενθάρρυνση της «διακίνησης εγκεφάλων» εντός του ΕΧΕ μέσω της κινητικότητας ερευνητών και δημιουργών καινοτομίας.

Οι δραστηριότητες που στηρίζονται στο παρόν μέρος αφορούν προτεραιότητες πολιτικής για τον ΕΧΕ, ενώ σε γενικές γραμμές σε αυτές στηρίζονται όλα τα μέρη του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Μπορούν να αναπτυχθούν επίσης δραστηριότητες με στόχο την ενθάρρυνση της «διακίνησης εγκεφάλων» εντός του ΕΧΕ μέσω της κινητικότητας ερευνητών και δημιουργών καινοτομίας. Μπορούν να προστεθούν και άλλες δραστηριότητες για την υποστήριξη της ανάδυσης, της διάρθρωσης και της αριστείας νέων περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που υστερούν ως προς την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.

Τροπολογία 68

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας», «Διάδοση της αριστείας»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

Συνεργασία, με στόχο τη δημιουργία νέων κέντρων αριστείας και την αναβάθμιση των υφιστάμενων κέντρων αριστείας σε επιλέξιμες χώρες, με βάση συμπράξεις μεταξύ κορυφαίων επιστημονικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων-εταίρων·

Συνεργασία, με στόχο τη δημιουργία νέων περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας και νέων κέντρων αριστείας και την αναβάθμιση των υφιστάμενων κέντρων αριστείας σε επιλέξιμες χώρες, με βάση συμπράξεις μεταξύ κορυφαίων επιστημονικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων-εταίρων·

Αδελφοποίηση, με στόχο τη σημαντική ενίσχυση ενός πανεπιστημίου ή ενός ερευνητικού οργανισμού από μια επιλέξιμη χώρα, σε ένα καθορισμένο πεδίο, μέσω της σύνδεσής τους με διεθνώς κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα από άλλα κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.

Αδελφοποίηση, με στόχο τη σημαντική ενίσχυση ενός πανεπιστημίου ή ενός ερευνητικού οργανισμού από μια επιλέξιμη χώρα, σε ένα καθορισμένο πεδίο, μέσω της σύνδεσής τους με διεθνώς κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα από άλλα κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.

Έδρες ΕΧΕ, με στόχο τη στήριξη πανεπιστημίων ή ερευνητικών οργανισμών και τη διατήρηση ανθρώπινων πόρων υψηλής ποιότητας υπό τη διεύθυνση ενός διακεκριμένου ερευνητή ή ερευνητικού διαχειριστή (ο «κάτοχος έδρας ΕΧΕ») και την εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών για την επίτευξη αριστείας σε βιώσιμη βάση.

Έδρες ΕΧΕ, με στόχο τη στήριξη πανεπιστημίων ή ερευνητικών οργανισμών και τη διατήρηση ανθρώπινων πόρων υψηλής ποιότητας υπό τη διεύθυνση ενός διακεκριμένου ερευνητή ή ερευνητικού διαχειριστή (ο «κάτοχος έδρας ΕΧΕ») και την εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών για την επίτευξη αριστείας σε βιώσιμη βάση.

Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας (COST), η οποία περιλαμβάνει φιλόδοξους όρους σχετικά με την ένταξη επιλέξιμων χωρών, καθώς και άλλα μέτρα για την εξασφάλιση επιστημονικής δικτύωσης, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την παροχή στήριξης στους ερευνητές από αυτές τις χώρες-στόχους για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Το 80 % του συνολικού προϋπολογισμού της COST θα διατεθεί για δράσεις που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τους στόχους αυτού του τομέα παρέμβασης.

Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας (COST), η οποία περιλαμβάνει φιλόδοξους όρους σχετικά με την ένταξη επιλέξιμων χωρών, καθώς και άλλα μέτρα για την εξασφάλιση επιστημονικής δικτύωσης, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την παροχή στήριξης στους ερευνητές από αυτές τις χώρες-στόχους για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Το 80 % του συνολικού προϋπολογισμού της COST θα διατεθεί για δράσεις που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τους στόχους αυτού του τομέα παρέμβασης.

 

Διαπεριφερειακή συνεργασία γύρω από κοινές έξυπνες εξειδικεύσεις και μεταξύ περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας, υποστηρίζοντας και διευκολύνοντας τη συμμετοχή αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων οικοσυστημάτων.

Τροπολογία 69

Παράρτημα I «Δραστηριότητες του προγράμματος», «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας», «Μεταρρύθμιση και ενδυνάμωση του συστήματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ»

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Οι μεταρρυθμίσεις πολιτικής σε εθνικό επίπεδο θα ενισχυθούν αμοιβαία μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών πολιτικής, της έρευνας, της δικτύωσης, της ανάπτυξης συμπράξεων, του συντονισμού, της συλλογής δεδομένων και της παρακολούθησης και της αξιολόγησης σε επίπεδο ΕΕ.

Οι μεταρρυθμίσεις πολιτικής σε εθνικό , περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα ενισχυθούν αμοιβαία μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών πολιτικής, της έρευνας, της δικτύωσης, της ανάπτυξης συμπράξεων, του συντονισμού, της συλλογής δεδομένων και της παρακολούθησης και της αξιολόγησης σε επίπεδο ΕΕ.

Γενικές γραμμές

Γενικές γραμμές

Ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης για την πολιτική έρευνας και καινοτομίας, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών διαστάσεων και στοιχείων των εθνικών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων που συμβάλλουν, του αντικτύπου και των σχετικών πολιτικών·

Ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης για την πολιτική έρευνας και καινοτομίας, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών διαστάσεων και στοιχείων των εθνικών , περιφερειακών και τοπικών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων που συμβάλλουν, του αντικτύπου και των σχετικών πολιτικών·

Δραστηριότητες ανάλυσης προοπτικών, με στόχο την πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών, σε συντονισμό και με από κοινού σχεδιασμό με εθνικούς φορείς και μελλοντοστραφή ενδιαφερόμενα μέρη, κατά τρόπο συμμετοχικό, αξιοποίηση των εξελίξεων στη μεθοδολογία πρόβλεψης, ενίσχυση της συνάφειας των αποτελεσμάτων με την πολιτική, καθώς και αξιοποίηση των συνεργειών εντός και πέραν του προγράμματος·

Δραστηριότητες ανάλυσης προοπτικών, με στόχο την πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών, σε συντονισμό και με από κοινού σχεδιασμό με εθνικούς φορείς , τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και μελλοντοστραφή ενδιαφερόμενα μέρη, κατά τρόπο συμμετοχικό, αξιοποίηση των εξελίξεων στη μεθοδολογία πρόβλεψης, ενίσχυση της συνάφειας των αποτελεσμάτων με την πολιτική, καθώς και αξιοποίηση των συνεργειών εντός και πέραν του προγράμματος·

Επιτάχυνση της μετάβασης προς την ανοικτή επιστήμη, μέσω της παρακολούθησης, της ανάλυσης και της στήριξης της ανάπτυξης και της εφαρμογής πολιτικών και πρακτικών ανοικτής επιστήμης σε επίπεδο κρατών μελών, περιφερειών, ιδρυμάτων και ερευνητών, έτσι ώστε να μεγιστοποιούνται οι συνέργειες και η συνοχή σε επίπεδο ΕΕ·

Επιτάχυνση της μετάβασης προς την ανοικτή επιστήμη, μέσω της παρακολούθησης, της ανάλυσης και της στήριξης της ανάπτυξης και της εφαρμογής πολιτικών και πρακτικών ανοικτής επιστήμης σε επίπεδο κρατών μελών, περιφερειών, πόλεων, ιδρυμάτων και ερευνητών, έτσι ώστε να μεγιστοποιούνται οι συνέργειες και η συνοχή σε επίπεδο ΕΕ·

Στήριξη των εθνικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ άλλων μέσω ενός ενισχυμένου συνόλου υπηρεσιών του μηχανισμού υποστήριξης πολιτικής (ΜΥΠ) (ήτοι, αξιολογήσεις από ομοτίμους, ειδικές δραστηριότητες υποστήριξης, ασκήσεις αμοιβαίας μάθησης και το κέντρο γνώσεων) προς τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, σε συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) και το μέσο υλοποίησης μεταρρυθμίσεων·

Στήριξη των εθνικών , περιφερειακών και τοπικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, μεταξύ άλλων μέσω ενός ενισχυμένου συνόλου υπηρεσιών του μηχανισμού υποστήριξης πολιτικής (ΜΥΠ) (ήτοι, αξιολογήσεις από ομοτίμους, ειδικές δραστηριότητες υποστήριξης, ασκήσεις αμοιβαίας μάθησης και το κέντρο γνώσεων) προς τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις πόλεις, καθώς και τις συνδεδεμένες χώρες, σε συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) και το μέσο υλοποίησης μεταρρυθμίσεων·

 

Στήριξη της ανάδυσης, της διάρθρωσης και της ανάπτυξης περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας. Σε περίπτωση κοινού αιτήματος από το κράτος μέλος και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, μπορεί να εφαρμοστεί ειδική δράση συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των εν λόγω εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων για τη βελτίωση της συνάφειας της χρήσης του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων ταμείων και του προγράμματος-πλαισίου, για παράδειγμα στο πλαίσιο νέων ευρωπαϊκών συμπράξεων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι υπηρεσίες και οι φορείς της Επιτροπής που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» θα συμμετάσχουν άμεσα στον εν λόγω μηχανισμό·

II.   ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.

επαναλαμβάνει το αίτημά της για μια συνολική προσέγγιση της χρηματοδοτικής προσπάθειας της Ένωσης όσον αφορά την έρευνα, την κατάρτιση και την καινοτομία, η οποία επί του παρόντος απουσιάζει από τις εργασίες του προϋπολογισμού·

2.

θεωρεί ότι το επίπεδο των πόρων που διατίθενται για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» είναι ικανοποιητικό εντός του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου, και ότι μόνο μια ισχυρή αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ θα μπορούσε να αιτιολογήσει την επανεκτίμηση η οποία θα όφειλε, στην περίπτωση αυτή, να επικεντρωθεί στον Πυλώνα ΙΙΙ και το τμήμα «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας»·

3.

ανησυχεί για τον κίνδυνο αύξησης των ανισοτήτων μεταξύ των πόλεων και των περιφερειών που είναι ιδιαίτερα επιλέξιμες για το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, ο προϋπολογισμός του οποίου θα αυξηθεί, και των υπολοίπων που θα υποστούν τις συνέπειες της μείωσης των προϋπολογισμών της πολιτικής συνοχής, επαναβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, «η Ένωση […] αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής», προειδοποιεί δε σχετικά με την ανεπάρκεια των δράσεων που αναλαμβάνονται για τη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των περιφερειών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δημογραφική καθώς και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»·

4.

ζητεί να ληφθεί πραγματικά υπόψη η κατανεμημένη αριστεία σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο της επιστημονικής αριστείας για ολόκληρη την Ευρώπη, και όχι μόνο για ορισμένες μεγάλες περιφέρειες και μητροπόλεις·

5.

τονίζει την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί για την ενσωμάτωση στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» της τοπικής και περιφερειακής πραγματικότητας της καινοτομίας, εκφράζει όμως βαθιά λύπη για τη συνεχιζόμενη άρνηση να αναγνωριστεί η εδαφική βάση της επιστημονικής αριστείας, η συμβολή των περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας στη δυναμική της Ένωσης και ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον προγραμματισμό και την εφαρμογή πολιτικών έρευνας και καινοτομίας· θεωρεί ότι η καθιέρωση ενός επίσημου ορισμού των περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους·

6.

ζητεί δυναμικά πλήρη και ολοκληρωμένη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον στρατηγικό σχεδιασμό που θα καθοδηγήσει την υλοποίηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και ενσωμάτωση, σε αυτό το πλαίσιο, των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης·

7.

θεωρεί αναγκαία την αναγνώριση των εδαφικών επιπτώσεων μεταξύ των συστατικών στοιχείων της έννοιας του αντίκτυπου για την αξιολόγηση του προγράμματος και των σχεδίων·

8.

θεωρεί απαραίτητο να διευκρινιστεί με σαφήνεια ο αναγκαίος δεσμός μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών για την καινοτομία και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμμετέχουν στο φόρουμ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας·

9.

υποστηρίζει πλήρως τις νέες ευρωπαϊκές συμπράξεις και τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις που μπορούν να αποτελέσουν τα προτιμώμενα εργαλεία για τη χρηματοδότηση διαπεριφερειακών συνεργασιών και προγραμμάτων που εκτελούνται από κοινοπραξίες περιφερειακών οικοσυστημάτων και κόμβων καινοτομίας (προσέγγιση εδαφικής σύνδεσης)· ζητεί σημαντικό μερίδιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» να υλοποιείται μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ιδίως στους πυλώνες II και IIΙ·

10.

επιθυμεί το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων για τη συγχρηματοδότηση δράσης ή προγράμματος δράσης με βάση το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» να υπόκειται στους κανόνες δικαίου που ισχύουν για το εν λόγω πρόγραμμα, μεταξύ άλλων στους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις·

11.

θεωρεί απαραίτητο να δοθεί ένα ακριβές πλαίσιο για τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ταμείων και του προγράμματος-πλαισίου σε θέματα συνοχής, συμπληρωματικότητας, συμβατότητας, από κοινού οικοδόμησης και αναγνώρισης των ομάδων των τοπικών φορέων· υπογραμμίζει τον καίριο χαρακτήρα μιας αποτελεσματικής προσέγγισης για την από κοινού οικοδόμηση, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της σφραγίδας αριστείας·

12.

αντιτίθεται σθεναρά στο να αποτελεί συστηματικά αντικείμενο απόφασης από τα κράτη μέλη η δυνατότητα μεταφοράς μέρους των κονδυλίων από την πολιτική συνοχής στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»· τονίζει με έμφαση ότι η επιλογή αυτή πρέπει να ασκείται από την οικεία διαχειριστική αρχή και η μέθοδος κινητοποίησης των εν λόγω κονδυλίων να αποφασίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ της αρχής αυτής και της Επιτροπής και να εξασφαλίζει την επιστροφή των εν λόγω κονδυλίων στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή·

13.

υπογραμμίζει τη σημασία και την αξία της δράσης στήριξης των «ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας» που προβλέπεται στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ και ζητεί ο προϋπολογισμός της να αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα άνω και η εν λόγω προσέγγιση να αφορά ιδίως τα περιφερειακά οικοσυστήματα και κόμβους καινοτομίας·

14.

εκφράζει την ανησυχία της, όσον αφορά τον Πυλώνα II, για τους κινδύνους υποβάθμισης των «αποστολών» και ζητεί την επιστροφή στην επιχειρησιακή προσέγγιση και στην αρχή της από κοινού οικοδόμησης που προτείνει η έκθεση Lamy· ανησυχεί επίσης για την αδύναμη θέση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών· ζητεί τη διεύρυνση των θεμάτων που προσεγγίζονται στο πλαίσιο της ομάδας «Πολυδεκτική και ασφαλής κοινωνία»·

15.

ζητεί, στο πλαίσιο της ομάδας «Τρόφιμα και Φυσικοί Πόροι» και όσον αφορά τη γεωργία, να δοθεί προτεραιότητα στη διεξαγωγή ερευνών για τις αγροοικολογικές και γεωργοδασοκομικές μεθόδους παραγωγής, καθώς και στην ανάπτυξη των τοπικών συστημάτων τροφίμων·

16.

διαπιστώνει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής συνάδουν με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Τονίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στην εν λόγω έκθεση, με στόχο την έμπρακτη εφαρμογή των συμπερασμάτων που ανέκυψαν από τις εργασίες της επιχειρησιακής ομάδας για την επικουρικότητα.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2018.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Karl-Heinz LAMBERTZ


Top