EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0038

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 31ης Αυγούστου 2018, σχετικά με πρόταση κανονισμού όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και τα τέλη συναλλαγματικών μετατροπών (CON/2018/38)

OJ C 382, 23.10.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 382/7


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 31ης Αυγούστου 2018

σχετικά με πρόταση κανονισμού όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και τα τέλη συναλλαγματικών μετατροπών

(CON/2018/38)

(2018/C 382/04)

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 27 Ιουνίου 2018 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και των τελών για συναλλαγματικές μετατροπές (1) (εφεξής ο «προτεινόμενος κανονισμός»).

Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της ΕΚΤ βασίζεται στο άρθρο 127 παράγραφος 4 και το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με την τέταρτη περίπτωση του άρθρου 127 παράγραφος 2 της εν λόγω συνθήκης και το άρθρο 3.1 του πρωτοκόλλου (αριθ. 4) για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο προτεινόμενος κανονισμός περιέχει διατάξεις που αφορούν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Γενικές παρατηρήσεις

Ο προτεινόμενος κανονισμός επιδιώκει να προσφέρει σε όλους τους εγκατεστημένους στην Ένωση πολίτες και τις εταιρείες που μεταφέρουν ευρώ διασυνοριακά, είτε πρόκειται για μεταφορές μεταξύ κρατών μελών εντός της ζώνης του ευρώ και κρατών μελών εκτός αυτής είτε για μεταφορές μεταξύ κρατών μελών εκτός της ζώνης του ευρώ, τα χαμηλά επίπεδα τελών που ισχύουν για τις εγχώριες πληρωμές οι οποίες πραγματοποιούνται στο επίσημο νόμισμα ενός κράτους μέλους. Με τον τρόπο αυτό ο προτεινόμενος κανονισμός βελτιώνει τα επίπεδα διαφάνειας και προστασίας των καταναλωτών και ενισχύει τόσο την εσωτερική αγορά των υπηρεσιών πληρωμών σε ευρώ, όσο και το ίδιο το ευρώ ως το νόμισμα επιλογής για πληρωμές εντός της ΕΕ, εν αναμονή της υιοθέτησής του από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.

Ειδικές παρατηρήσεις

1.   Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τα τέλη συναλλαγματικών μετατροπών

Στις διατάξεις του προτεινόμενου κανονισμού για τα τέλη συναλλαγματικών μετατροπών ορίζεται ότι αυτές ισχύουν για όλες τις διασυνοριακές πληρωμές, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για πληρωμές σε ευρώ ή σε άλλο εθνικό νόμισμα κράτους μέλους. Πάντως, από τεχνική άποψη σημειώνεται ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να υπόκεινται σε μετατροπή νομίσματος διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω λογαριασμών πληρωμών σε ευρώ και στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ) και του πληρωτή και του δικαιούχου είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Επομένως, οι ως άνω διατάξεις θα έπρεπε ουσιαστικά να εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις διασυνοριακών πληρωμών σε ευρώ στις οποίες είτε το νόμισμα του λογαριασμού πληρωμών είναι διαφορετικό από το ευρώ είτε οι ΠΥΠ του πληρωτή και του δικαιούχου, ή μόνο του δικαιούχου, είναι εγκατεστημένοι εκτός της ζώνης του ευρώ. Η ΕΚΤ προτείνει την αποσαφήνιση της πτυχής αυτής στον προτεινόμενο κανονισμό.

Δεδομένου ότι ο προτεινόμενος κανονισμός καλύπτει μόνο πληρωμές πραγματοποιούμενες μέσω ΠΥΠ, δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών συναλλαγματικής μετατροπής από έμπορο χωρίς τη μεσολάβηση ΠΥΠ. Η ΕΚΤ προτείνει την αποσαφήνιση και αυτής της πτυχής στον προτεινόμενο κανονισμό.

2.   Εναλλακτικές υπηρεσίες και επιλογές μετατροπής νομισμάτων

Ο προτεινόμενος κανονισμός δεν περιέχει άρθρο ορισμών, αν και εισάγει νέες και σημαντικές έννοιες στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Για παράδειγμα, οι όροι «εναλλακτικές υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων» και «εναλλακτικές επιλογές μετατροπής νομισμάτων» θα μπορούσαν να συνδυαστούν υπό ενιαίο όρο, ο οποίος και θα ήταν χρήσιμο να οριστεί. Ειδικότερα, θα μπορούσε να αποσαφηνιστεί εάν οι εν λόγω υπηρεσίες αναφέρονται σε εκείνες που προσφέρουν οι ΠΥΠ και οι συνδεδεμένοι με αυτούς φορείς και, σε καταφατική περίπτωση, ποια είναι η έκταση της υποχρέωσης ενός ΠΥΠ να αναζητεί και να διαφημίζει υπηρεσίες που προσφέρουν οι άμεσοι ανταγωνιστές του. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι οι υπηρεσίες συναλλαγματικών μετατροπών θα μπορούσαν να προσφέρονται από μη ρυθμιζόμενους παρόχους.

3.   Καθεστώς εφαρμοστέο στα τέλη συναλλαγματικών μετατροπών και μεταβατική περίοδος

3.1.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών επιφορτίζεται με την κατάρτιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τιμών των επιλογών υπηρεσιών συναλλαγματικής μετατροπής.

3.2.

Χάριν προστασίας των καταναλωτών συνιστάται η σύντμηση της μεταβατικής περιόδου συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διαφάνειας όσον αφορά το πλήρες κόστος των υπηρεσιών συναλλαγματικής μετατροπής σε 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου κανονισμού.

Συγκεκριμένες προτάσεις αναδιατύπωσης του προτεινόμενου κανονισμού από την ΕΚΤ παρατίθενται σε ξεχωριστό τεχνικό έγγραφο εργασίας και συνοδεύονται από τη σχετική αιτιολογία. Το τεχνικό έγγραφο εργασίας είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Φρανκφούρτη, 31 Αυγούστου 2018.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  COM (2018) 163 τελικό.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11).


Top