EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017BP0277

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία — EGF/2017/001 ES/Castilla y León — εξόρυξη) (COM(2017)0266 — C8-0174/2017 — 2017/2079(BUD))

OJ C 334, 19.9.2018, p. 195–198 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 334/195


P8_TA(2017)0277

Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/001 ES/Castilla y León — εξόρυξη

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία — EGF/2017/001 ES/Castilla y León — εξόρυξη) (COM(2017)0266 — C8-0174/2017 — 2017/2079(BUD))

(2018/C 334/25)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0266 — C8-0174/2017),

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (1) (κανονισμός ΕΤΠ),

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (2), και ιδίως το άρθρο 12,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (3) (ΙΙΑ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0248/2017),

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον ορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/001 ES/Castilla y León για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά από απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 5 (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) στην περιφέρεια Castilla y León (ES41) και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι 339 απολυθέντες εργαζόμενοι, καθώς και 125 νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) κάτω των 30 ετών αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις απολύσεις προέβησαν οι Hullera Vasco Leonesa SA, Centro de Investigación y Desarrollo SA, Hijos de Baldomero García SA, Minas del Bierzo Alto SL και Unión Minera del Norte SA·

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕTΠ, κατά παρέκκλιση από τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται σε κλάδο της NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες όπως καθορίζονται σε επίπεδο NUTS 2 σε ένα κράτος μέλος·

1.

συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Ισπανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 1 002 264 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 1 670 440 EUR·

2.

επισημαίνει ότι οι ισπανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 20 Ιανουαρίου 2017 και ότι η αξιολόγησή της οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 2 Ιουνίου 2017 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.

υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, η παραγωγή άνθρακα στην Ένωση και η παγκόσμια τιμή του έπεσαν δραματικά, γεγονός που οδήγησε σε διαρκώς αυξανόμενες εισαγωγές άνθρακα από χώρες εκτός ΕΕ και εξανάγκασε πολλά ανθρακωρυχεία της ΕΕ στο κλείσιμο λόγω ανεπαρκούς κερδοφορίας· επισημαίνει ότι οι τάσεις αυτές υπήρξαν πολύ πιο έντονες στην Ισπανία και οδήγησαν στην αναδιοργάνωση και στην αναδιάρθρωση του κλάδου εξόρυξης άνθρακα· τονίζει ότι η απασχόληση στην περιοχή της Castilla y León έχει πληγεί σοβαρά από τις επιπτώσεις της κρίσης στον εξορυκτικό τομέα και επισημαίνει ότι μόνο στην περιφέρεια Castilla y León εξαναγκάστηκαν σε κλείσιμο δέκα επιχειρήσεις εξόρυξης άνθρακα κατά την περίοδο από το 2010 έως το 2016·

4.

παρατηρεί ότι η Ισπανία ζήτησε παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) με το αιτιολογικό ότι η περιοχή που επλήγη από τις απολύσεις αποτελείται από μικρές, απομονωμένες πόλεις στα απομακρυσμένα και αραιοκατοικημένα οροπέδια της Κανταβρίας, μια περιοχή που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εξόρυξη άνθρακα και που πάσχει από τις περιορισμένες δυνατότητες συγκοινωνίας και μπορεί άρα να θεωρηθεί μικρή αγορά εργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2·

5.

επισημαίνει, ειδικότερα, την πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, τα προβλήματα που συνδέονται με τον ορεινό χαρακτήρα και την δύσκολη κατάσταση που επικρατεί ως προς την απασχόληση στο βόρειο τμήμα των επαρχιών León και Palencia· εκφράζει ανησυχία για την απότομη μείωση του πληθυσμού, η οποία είναι αναλογικά μεγαλύτερη μεταξύ των νέων κάτω των 25 ετών·

6.

επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά αφορά 339 απολυθέντες εργαζόμενους, 97 % των οποίων είναι άνδρες·

7.

επικροτεί την απόφαση της Ισπανίας να παράσχει σε 125 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) κάτω των 30 ετών εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ· αντιλαμβάνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν στήριξη σε όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση·

8.

σημειώνει ότι τα μέτρα θα καθοδηγούνται από μια μελέτη σχετικά με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις παραγωγικές δραστηριότητες στην περιοχή της Castilla y León, προκειμένου να προσδιοριστούν καλύτερα οι πρωτοβουλίες της δέσμης

9.

σημειώνει ότι η Ισπανία σχεδιάζει έξι ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους και τους ΕΑΕΚ που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: συνεδρίες υποδοχής και ενημέρωσης, (ii) επαγγελματική καθοδήγηση και παροχή συμβουλών, (iii) υποστήριξη για εντατική αναζήτηση εργασίας, (iv) κατάρτιση σε οριζόντιες δεξιότητες και ικανότητες, και επαγγελματική κατάρτιση, (v) προώθηση της επιχειρηματικότητας, και (vi) υποστήριξη για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, καθώς και πρόγραμμα κινήτρων·

10.

σημειώνει ότι τα κίνητρα θα ανέλθουν στο 19,53 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, αρκετά κάτω από το μέγιστο όριο του 35 % που ορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ· και ότι οι δράσεις αυτές προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

11.

σημειώνει ότι τα παρεχόμενα μαθήματα κατάρτισης θα περιλαμβάνουν εργαστήρια σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας, κατάρτιση σε προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, σε τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σε ξένες γλώσσες, ενώ η επαγγελματική κατάρτιση θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση είτε συναφών δεξιοτήτων στην εξορυκτική βιομηχανία που ενδέχεται να ενδιαφέρουν και άλλους οικονομικούς τομείς είτε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τομείς όπως: ο τουρισμός και η φιλοξενία σε αγροτικές περιοχές· η περιβαλλοντική αποκατάσταση των λεκανών εξόρυξης· η αναδάσωση και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου·

12.

εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των επαγγελματικών ενώσεων, του περιφερειακού οργανισμού για την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία, τη χρηματοδότηση και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και ενός δημοσίου ιδρύματος συνδεδεμένου με την δημόσια υπηρεσία απασχόλησης της περιφέρειας, διεξήχθησαν σε περιφερειακό επίπεδο για την κατάρτιση συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του διότι θα εφαρμοστεί τόσο μια πολιτική ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών όσο και η αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης τους·

13.

υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

14.

εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσθήκη στα ισχύοντα κίνητρα των συνεισφορών στις δαπάνες για φροντιστές εξαρτώμενων προσώπων και τούτο διότι κάτι τέτοιο θα επηρεάσει ενδεχομένως θετικά την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή πληροφόρηση όσον αφορά τη χρήση αυτής της δυνατότητας·

15.

υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίος ο χωρίς χρονοτριβή μετασχηματισμός των οικονομιών της Ένωσης και η εξασφάλιση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας εν συνεχεία της συμφωνίας COP21 του Παρισιού·

16.

επισημαίνει την μεγάλη σημασία μιας εκστρατείας ενημέρωσης των ΕΑΕΚ που είναι ενδεχομένως επιλέξιμοι για τα μέτρα, με διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων στο μέτρο του δυνατού·

17.

ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και ενδέχεται συνεπώς σε θέση να προβούν σε προσλήψεις· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

18.

σημειώνει ότι οι ισπανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, ότι θα αποφευχθεί κάθε χρηματοδοτική επικάλυψη, και ότι οι επιλέξιμες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς εκείνες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

19.

επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

20.

εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το σχέδιο παρέμβασης θα περιλαμβάνει πρωτοβουλία παρακολούθησης στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν οι κοινωνικοί φορείς και τούτο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόταση θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις συστάσεις μίας μελέτης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των ενεργειών που περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία όσον αφορά τη ζήτηση στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και τις ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς επίσης και για να διασφαλιστεί η χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού·

21.

επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

22.

εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

23.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία — EGF/2017/001 ES/Castilla y León — εξόρυξη

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/1372.)


Top