Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0786

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011

COM/2016/0786 final - 2016/0389 (COD)

Βρυξέλλες, 9.12.2016

COM(2016) 786 final

2016/0389(COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

{SWD(2016) 429 final}
{SWD(2016) 430 final}


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρειάζονται συμπληρωματικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη γεωργία για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου και της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων πολιτικών και των δυνητικών μεταβολών τους. Οι εν λόγω μεταβολές αφορούν π.χ. τον αντίκτυπο της γεωργίας στο περιβάλλον και τις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. Από την αξιολόγηση του ευρωπαϊκού συστήματος γεωργικών στατιστικών (European Agricultural Statistics System - EASS) προέκυψε ότι ακόμη και αν οι κύριοι χρήστες των γεωργικών στατιστικών είναι αρκετά ικανοποιημένοι με το επίπεδο λεπτομέρειας και ποιότητάς τους, δεν είναι ωστόσο ικανοποιημένοι με την έλλειψη στοιχείων σχετικά με συγκεκριμένα θέματα (ισοζύγια προσφοράς/ζήτησης, τιμές της γης και μίσθωση γης, ροές θρεπτικών ουσιών, στοιχεία που αφορούν το περιβάλλον κ.λπ.), και ότι το σύστημα είναι υπερβολικά ανελαστικό και δεν επιτρέπει την ταχεία εισαγωγή νέων συλλογών στοιχείων.

Οι γεωργικές στατιστικές που χρησιμοποιούνται σε επίπεδο Ένωσης λαμβάνονται από διάφορες πηγές: στατιστικές έρευνες, διοικητικά στοιχεία, στοιχεία που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις και άλλες επιχειρήσεις, καθώς και στοιχεία σε επίπεδο εκμετάλλευσης με τη μορφή γεωργικών απογραφών και δειγμάτων. Η παρούσα πρόταση σχετίζεται με την τελευταία αυτή πηγή γεωργικών στατιστικών στοιχείων.

Το ισχύον σύστημα παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών σε επίπεδο εκμετάλλευσης και γεωργικού νοικοκυριού βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1 . Τα στοιχεία συλλέγονται από δείγματα και κάθε δεκαετία από απογραφή. Η τελευταία έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού ήταν η έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (FSS) το 2016.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τμήμα του Προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) και αποτελεί το πρώτο βήμα της στρατηγικής για τις γεωργικές στατιστικές 2020 και μετά, που έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό του ΕASS στο σύνολό του και να καταστεί η διαδικασία συλλογής στοιχείων πιο αποτελεσματική και σχετική. Οι δυο κανονισμοί που προτείνονται στη στρατηγική, εκ των οποίων ο πρώτος προτείνεται στο παρόν έγγραφο, θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συγκρισιμότητα και τη συνέπεια των γεωργικών στοιχείων μακροπρόθεσμα. Το EASS θα πρέπει να είναι επαρκώς αξιόπιστο και αποτελεσματικό και να διασφαλίζει τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των στατιστικών στοιχείων – και τούτο ενδέχεται να παρουσιάζει πολυάριθμες δυσκολίες, δεδομένου του συνεχώς μεταβαλλόμενου χαρακτήρα αυτού του τομέα. Ο πρώτος αυτός κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνέχιση της σειράς των ευρωπαϊκών ερευνών για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνεπής χρονοσειρά, ενώ παράλληλα να ικανοποιεί τις νέες και αναδυόμενες ανάγκες για στοιχεία σε επίπεδο εκμετάλλευσης.

Συνοχή με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Είναι απαραίτητο οι στατιστικές να είναι αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό να είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και τεκμηριωμένες αποφάσεις. Η παροχή στατιστικών αυτού του επίπεδου ποιότητας είναι ωστόσο δύσκολη για το Ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ): η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για στοιχεία και η πίεση από τους ερωτώμενους σε στατιστικές έρευνες για μείωση της επιβάρυνσης αποτελούν στοιχεία που ασκούν πίεση στην παραγωγή στατιστικών. Ως επακόλουθο, οι πρόσφατες στατιστικές πρωτοβουλίες στοχεύουν στην απλούστευση και τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΕΣΣ, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών και να μειωθεί η επιβάρυνση για τους ερωτώμενους. Παράδειγμα αποτελεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 2 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος τροποποιήθηκε το 2015 για την αποσαφήνιση της διαχείρισης του ΕΣΣ και την ενίσχυση των μέσων συντονισμού και συνεργασίας τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Άλλες πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού, όπως η παρούσα πρόταση, περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία REFIT της Επιτροπής και αποσκοπούν στην απλούστευση και στον εξορθολογισμό της παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών εντός των στοχευμένων τομέων.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της στρατηγικής για τις γεωργικές στατιστικές που έχει συνταχθεί από την Eurostat και συμφωνηθεί με την επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ) είναι οι ακόλουθοι:

παραγωγή υψηλής ποιότητας στατιστικών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό·

αύξηση της ευελιξίας και της ταχύτητας αντίδρασης του συστήματος γεωργικών στατιστικών·

ενίσχυση της ολοκλήρωσης μεταξύ στατιστικών σχετικών με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη χρήση γης και το περιβάλλον·

ανάπτυξη αποτελεσματικής και υπεύθυνης διαχειριστικής δομής για τις γεωργικές στατιστικές·

βελτίωση της εναρμόνισης και της συνοχής των ευρωπαϊκών γεωργικών στατιστικών·

παραγωγή περισσότερων στατιστικών, με παράλληλη μείωση της επιβάρυνσης για τους ερωτώμενους μέσω της διερεύνησης εναλλακτικών πηγών στοιχείων και δυνατοτήτων βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Συνοχή με άλλες πολιτικές της Ένωσης

Η παροχή ποιοτικών στατιστικών προς υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολιτικών είναι η κύρια συνιστώσα του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος 2013-2017. Οι περιβαλλοντικές και γεωργικές στατιστικές είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της παραγωγής στατιστικών στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Μεταξύ των συναφών στόχων του προγράμματος είναι ή «αναθεώρηση και η απλούστευση της συλλογής γεωργικών στοιχείων σύμφωνα με την αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013 και ο εκ νέου σχεδιασμός των διαδικασιών συλλογής γεωργικών στοιχείων, ιδίως, με τον στόχο της βελτίωσης της ποιότητας και της επικαιρότητας των παρεχόμενων στοιχείων». Η παρούσα πρωτοβουλία υλοποιεί τον στόχο αυτό.

Το μελλοντικό ευρωπαϊκό σύστημα γεωργικών στατιστικών θα συμβάλλει επίσης σε τουλάχιστον τέσσερις από τις δέκα προτεραιότητες της Επιτροπής, ήτοι στις εξής:

«1. Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις»·

«3. Ανθεκτική ενεργειακή ένωση συνοδευόμενη από μακρόπνοη πολιτική όσον αφορά την κλιματική αλλαγή»·

«4. Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση»· και

«9. Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας»,

μέσω της παροχής καλύτερων στοιχείων για τις πολιτικές απασχόλησης, ανάπτυξης, επένδυσης, πρόληψης και μετριασμού σε δράσεις για τη γεωργία, την κλιματική αλλαγή, τη βιοενέργεια και το περιβάλλον και καλύτερης κατανόησης των παγκόσμιων ροών τροφίμων, των εξελίξεων και των κινδύνων αντίστοιχα. Οι γεωργικές στατιστικές μπορεί επίσης να είναι χρήσιμες σε άλλες προτεραιότητες της Ένωσης ή των κρατών μελών που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη.

Οι γεωργικές στατιστικές παρέχουν υψηλής ποιότητας στατιστικά στοιχεία για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) 2014-2020. Η ΚΓΠ αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ένωση. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης είναι σημαντικό μέρος της ΚΓΠ, και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της γεωργικής παραγωγής είναι στην κορυφή των κοινωνικών της στόχων. Η ΚΓΠ αντιπροσωπεύει πάνω από το 37 % του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020.

Οι γεωργικές στατιστικές είναι ολοένα και πιο απαραίτητες για άλλες κύριες πολιτικές της Ένωσης όπως η κοινωνική πολιτική, οι πολιτικές για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, η εμπορική πολιτική, η περιφερειακή πολιτική κ.λπ.

2.ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νομική βάση

Το άρθρο 338 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) παρέχει τη νομική βάση για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν μέτρα για την εκπόνηση στατιστικών, εφόσον τούτο απαιτείται, για την εκπλήρωση του ρόλου της Ένωσης. Το άρθρο 338 καθορίζει τις απαιτήσεις που αφορούν την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών και απαιτεί τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα της αμεροληψίας, της αξιοπιστίας, της αντικειμενικότητας, της επιστημονικής ανεξαρτησίας, της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας και του στατιστικού απορρήτου.

Επικουρικότητα (σε περίπτωση μη αποκλειστικής αρμοδιότητας)

Δεδομένου ότι η πρόταση δεν εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Το ΕΣΣ παρέχει μια υποδομή στατιστικών πληροφοριών. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις ανάγκες πολλαπλών χρηστών, για τους σκοπούς της λήψης αποφάσεων σε δημοκρατικές κοινωνίες. Η πρόταση για τον παρόντα κανονισμό συντάχθηκε με σκοπό την προστασία βασικών δραστηριοτήτων των εταίρων του ΕΣΣ, ενώ παράλληλα θα βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα και θα διασφαλίζεται η αποφυγή άσκοπων αλλαγών και αλληλεπικαλύψεων των εργασιών, στο μέτρο του δυνατού.

Η συλλογή στατιστικών στοιχείων που καλύπτεται από την πρόταση πραγματοποιείται επί του παρόντος σύμφωνα με διάφορους κανόνες σε επίπεδο Ένωσης. Η πρόταση στοχεύει στον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό της συλλογής στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο εκμετάλλευσης εντός ενός ενιαίου πλαισίου, ενώ όλες οι άλλες γεωργικές στατιστικές θα περιλαμβάνονται σε άλλο κανονισμό πλαίσιο. Η παροχή συγκρίσιμων στατιστικών για ολόκληρη την Ένωση, προς εξυπηρέτηση των σκοπών χάραξης πολιτικής, είναι δυνατή μόνο με συντονισμένες ενέργειες σε επίπεδο Ένωσης.

Ένα από τα βασικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα στατιστικά στοιχεία είναι η ύπαρξη συνεκτικότητας και συγκρισιμότητας. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν την αναγκαία συνεκτικότητα και συγκρισιμότητα χωρίς ένα σαφές ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή μια ενωσιακή νομοθεσία η οποία θα καθορίζει τις κοινές στατιστικές έννοιες, μορφές για την υποβολή των εκθέσεων και ποιοτικές απαιτήσεις.

Ο στόχος της προτεινόμενης δράσης, ήτοι ο εξορθολογισμός των ευρωπαϊκών γεωργικών στατιστικών, δεν δύναται να επιτευχθεί ικανοποιητικά με ανεξάρτητες ενέργειες των κρατών μελών. Η δράση μπορεί να αναληφθεί αποτελεσματικότερα σε επίπεδο Ένωσης, επί τη βάσει μιας ενωσιακής νομικής πράξης που θα διασφαλίζει τη συγκρισιμότητα των στατιστικών πληροφοριών σε επίπεδο Ένωσης, στους στατιστικούς τομείς που καλύπτονται από την προτεινόμενη πράξη. Η ίδια η συλλογή στοιχείων, εν τω μεταξύ, μπορεί να πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη.

Κατά συνέπεια, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλογικότητα

Η πρόταση συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας για τους ακόλουθους λόγους:

Θα διασφαλίσει την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών γεωργικών στατιστικών, με την εφαρμογή κοινών αρχών σε όλα τα κράτη μέλη. Ομοίως, θα διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές γεωργικές στατιστικές παραμένουν έγκυρες και προσαρμόζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών. Ο κανονισμός θα καταστήσει την παραγωγή στατιστικών οικονομικά αποδοτικότερη, με σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων των συστημάτων των κρατών μελών.

Η ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τις γεωργικές στατιστικές έχει αναπτυχθεί από τη δεκαετία του 1950. Από την αξιολόγηση του ευρωπαϊκού συστήματος γεωργικών στατιστικών (EASS) προέκυψε ότι ένα κοινό πλαίσιο για τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και διάδοσης στατιστικών πληροφοριών στον γεωργικό τομέα θα μπορούσε να καταστήσει πιο αποδοτικές (κόστος/όφελος) και αποτελεσματικές τις διαδικασίες και να περιορίσει τα ζητήματα ποιότητας που εντοπίστηκαν.

Ο κανονισμός αναμένεται να μειώσει τη χρηματοοικονομική και διαχειριστική επιβάρυνση για τους ερωτώμενους, τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό. Αυτό θα επιτευχθεί ιδίως με: την τυποποίηση εννοιών και μεθόδων, την κατάργηση επαναλαμβανόμενων στοιχείων, τη μείωση της συχνότητας με την οποία πρέπει να υποβάλλονται τα στοιχεία σε ορισμένους τομείς και τη διεύρυνση της χρήσης ενός συνδυασμού πηγών πέραν των ερευνών.

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ο προτεινόμενος κανονισμός περιορίζεται στα ελάχιστα απαιτούμενα για την επίτευξη του στόχου του και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για τον σκοπό αυτό.

Επιλογή του νομικού μέσου

Προτεινόμενο νομικό μέσο: κανονισμός.

Δεδομένων των στόχων και του περιεχομένου της πρότασης, ο κανονισμός είναι το πλέον κατάλληλο μέσο. Σημαντικές κοινές πολιτικές της ΕΕ όπως η ΚΓΠ εξαρτώνται εγγενώς από συγκρίσιμες, εναρμονισμένες και υψηλής ποιότητας γεωργικές στατιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές μπορούν να διασφαλιστούν μέσω κανονισμών, που είναι άμεσα εφαρμοστέοι στα κράτη μέλη και δεν χρειάζεται να μεταφερθούν πρώτα στο εθνικό δίκαιο. Επιτρέπουν τη συλλογή στοιχείων στο ίδιο επίπεδο λεπτομέρειας σε όλα τα κράτη μέλη και επιβάλλουν την εφαρμογή κοινών προτύπων, ορισμών και μεθοδολογιών. Έτσι διασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική παραγωγή υψηλής ποιότητας συγκρίσιμων στατιστικών προς εξυπηρέτηση των πολιτικών της ΕΕ. Οι οδηγίες δεν θα μπορούσαν να διασφαλίσουν παρόμοιο επίπεδο στην επιθυμητή εναρμόνιση, καθώς η ποιότητα των στοιχείων θα εξαρτιόταν από τις αποφάσεις 28 διαφορετικών νομοθετικών αρχών.

3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις/έλεγχοι καταλληλότητας ισχύουσας νομοθεσίας

Μολονότι η παρούσα πρωτοβουλία δρομολογήθηκε πριν από τη θέσπιση των νέων κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση της νομοθεσίας [COM(2015) 215], η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης έγινε με βάση ήδη διαθέσιμες πληροφορίες και τεκμηρίωση. Επιπλέον, το σύστημα προτύπων της Eurostat για την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας 3 αποτέλεσε κεντρικό μέρος της συνολικής διαδικασίας.

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών γεωργικών στατιστικών επιτυγχάνεται από την Eurostat μέσω στενής, συντονισμένης και τακτικής συνεργασίας στο Ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα, ενώ αξιοποιεί τη μακρά συνεργασία μεταξύ της Eurostat και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών (ΕΣΥ) καθώς και όλων των άλλων αρμόδιων αρχών.

Οι κύριες κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών των ευρωπαϊκών γεωργικών στατιστικών είναι οι παραγωγοί στοιχείων (ΕΣΥ και άλλες εθνικές αρχές, καθώς και η Eurostat), οι ερωτώμενοι (γεωργοί, οργανώσεις και επιχειρήσεις γεωργών) και οι χρήστες (δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς λήψης αποφάσεων, ιδίως άλλες ΓΔ της Επιτροπής· ερευνητές και δημοσιογράφοι). Όπως προκύπτει από τον ακόλουθο συνοπτικό πίνακα, πραγματοποιήθηκαν ευρείες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα προβλήματα και τις επιθυμητές αλλαγές στην υφιστάμενη κατάσταση, τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους σε στοιχεία, πιθανές επιλογές πολιτικής για την επίλυση των προβλημάτων, τον αντίκτυπο των προτεινόμενων δράσεων και την ειδική διατύπωση της στρατηγικής. Τα κύρια φόρα για τις εν λόγω διαβουλεύσεις ήταν οι συναντήσεις και τα σεμινάρια της μόνιμης επιτροπής γεωργικών στατιστικών (CPSA) και του διαδόχου της, της ομάδας διευθυντών για τις γεωργικές στατιστικές (DGAS) (για τους διευθυντές ΕΣΥ για τις γεωργικές στατιστικές, τους διεθνείς οργανισμούς, τις οργανώσεις γεωργών, τους ερωτώμενους, τους χρήστες στοιχείων και λοιπούς), οι συναντήσεις της ΕΕΣΣ (για γενικούς διευθυντές ΕΣΥ) και τακτικά προγραμματισμένες διαβουλεύσεις και ακροάσεις (για ΓΔ της Επιτροπής).

Επισκόπηση των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με τη στρατηγική για τις γεωργικές στατιστικές 2020

Διαβούλευση για προβλήματα και αλλαγές

Διαβούλευση για ανάγκες και προτεραιότητες

Διαβούλευση για επιλογές και αντίκτυπο

Παραγωγοί

Συνάντηση ΕΕΣΣ Μάιος 2014

Συναντήσεις και σεμινάρια CPSA από το 2009

Συνάντηση DGAS Ιούλιος 2015, Συνάντηση ΕΕΣΣ Νοέμβριος 2015

Ερωτώμενοι

Σεμινάρια CPSA από το 2009

Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση Αύγουστος-Νοέμβριος 2015

Χρήστες

Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση Αύγουστος-Νοέμβριος 2015    
   Έγγραφες διαβουλεύσεις και ακροάσεις από το 2014

Η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο του 2015 και τα αποτελέσματα αναλύονται σε ειδική έκθεση 4 .

Τα κύρια αποτελέσματα των ανωτέρω διαβουλεύσεων, που αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής για τις γεωργικές στατιστικές 2020 και κατ’ επέκταση του παρόντος κανονισμού, είναι τρία:

Η υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία για τις γεωργικές στατιστικές δεν καλύπτει επαρκώς τις νέες και τις αναδυόμενες ανάγκες για στοιχεία καθώς η παροχή τους δεν περιλαμβάνεται στις νομοθετικές πράξεις και οι πράξεις δεν είναι αρκετά ευέλικτες και ολοκληρωμένες ώστε να ανταποκριθούν έγκαιρα στις νέες ανάγκες. Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008, που αποτελεί κεντρικό σημείο στο υφιστάμενο συνολικό EASS, θα σταματήσει να παρέχει στατιστικά στοιχεία από το 2018.

Οι εν λόγω νέες ανάγκες για στοιχεία πηγάζουν κυρίως από τις νέες εξελίξεις στη γεωργία, την υπό αναθεώρηση νομοθεσία και τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες πολιτικής, ιδίως την ΚΓΠ που μεταρρυθμίστηκε πρόσφατα.

Οι συλλογές στοιχείων δεν είναι εναρμονισμένες και συνεκτικές καθώς αναδύονται νέες ανάγκες για στοιχεία και η νομοθεσία έχει αναπτυχθεί χωριστά κατά τη διάρκεια πολλών ετών, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται εν μέρει διαφορετικοί ορισμοί και έννοιες σε διάφορους τομείς γεωργικών στατιστικών.

Η επιβάρυνση της παροχής στοιχείων θεωρείται υπερβολικά υψηλή καθώς οι ανάγκες σε στοιχεία αυξάνονται, η συλλογή στοιχείων δεν είναι εναρμονισμένη και οι πόροι συνεχίζουν να μειώνονται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. Η εν λόγω επιβάρυνση κρίθηκε ότι θέτει σε κίνδυνο τη συλλογή στοιχείων και την ποιότητά τους.

Συλλογή και χρήση εμπειρογνωσίας

Η Eurostat έχει διεξαγάγει εκτενείς συζητήσεις με τις ΕΣΥ επί της πρότασης. Συγκρότησε ομάδες εργασίας, ειδικές επιχειρησιακές ομάδες και ομάδες διοικητικών στελεχών, που συνέρχονταν τακτικά για διαβουλεύσεις σχετικά με την πρόταση. Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε επίσης στην επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που συστάθηκε κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Η πρόταση συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων. Η εκτίμηση αυτή προσδιορίζει τα προβλήματα που διαφαίνονται επί του παρόντος, παρουσιάζει μια σειρά επιλογών πολιτικής που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και αξιολογεί τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο καθεμίας από τις επιλογές αυτές.

Η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου εξέδωσε τον Μάρτιο του 2016 θετική γνωμοδότηση για την εκτίμηση επιπτώσεων.

Η εκτίμηση επιπτώσεων εντόπισε τρεις κύριους παράγοντες που αποτελούν τη βάση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα του EASS:

(1)οι νέες και οι αναδυόμενες ανάγκες για στοιχεία δεν καλύπτονται επαρκώς·

(2)οι συλλογές στοιχείων δεν είναι επαρκώς εναρμονισμένες και συνεκτικές·

(3)η επιβάρυνση της παροχής στοιχείων θεωρείται υπερβολικά υψηλή.

Οι ακόλουθες επιλογές αξιολογούνται ως τρόποι αντιμετώπισης των διαπιστωμένων ζητημάτων.

Επιλογή

Περιγραφή

1.    Βασικό σενάριο – καμία δράση της Ένωσης ως προς τα διαρθρωτικά στοιχεία για τη γεωργία

Αν δεν ληφθεί δράση από την Ένωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 θα σταματήσει να ισχύει και η συλλογή διαρθρωτικών στοιχείων για τη γεωργία θα παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Η άλλη νομοθεσία για τις γεωργικές στατιστικές θα παραμείνει σε ισχύ ως έχει σήμερα, όμως θα παρέχει μικρότερη διασφάλιση της ποιότητας καθώς συχνά χρησιμοποιείται γεωργική απογραφή για την επικαιροποίηση των μητρώων εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για τη στρωματοποίηση στις δειγματοληπτικές έρευνες.

2.    Παράταση της ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1166/2008

Ανανέωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1166/2008, ο οποίος θα παύσει να ισχύει έως το 2018. Αυτό σημαίνει ότι το υφιστάμενο σύστημα, που είναι σε ισχύ από το 1966, θα συνεχίσει χωρίς την ενσωμάτωση αλλαγών. Η άλλη νομοθεσία για τις γεωργικές στατιστικές θα παραμείνει σε ισχύ και θα διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση.

3.    Ενιαίο νομικό πλαίσιο για όλες τις γεωργικές στατιστικές

Δημιουργία ενός εντελώς νέου νομικού πλαισίου για όλες τις γεωργικές στατιστικές της Ένωσης. Όλη η νομοθεσία που αφορά τις γεωργικές στατιστικές θα ενσωματωθεί σε έναν ενιαίο κανονισμό πλαίσιο.

4.    Ενσωμάτωση των γεωργικών στατιστικών σε δύο στάδια

Η ενσωμάτωση των γεωργικών στατιστικών σε δύο στάδια θα διασφαλίζει τη συνέχιση και τον εκσυγχρονισμό των στατιστικών διάρθρωσης για τη γεωργία. Δυο νέοι κανονισμοί πλαίσιο θα εκδοθούν σταδιακά: ένας κανονισμός όσον αφορά τις ενοποιημένες στατιστικές για τις εκμεταλλεύσεις (IFS) και ένας ακόμη κανονισμός πλαίσιο για τις στατιστικές στις γεωργικές εισροές και εκροές (SAIO).

Ύστερα από διεξοδική αξιολόγηση του αντικτύπου των διαφορετικών επιλογών, εξήχθησαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Η επιλογή 1 «Βασικό σενάριο» έχει την χειρότερη έκβαση από όλες σχεδόν τις απόψεις, ιδίως μακροπρόθεσμα, καθώς οι ανάγκες σε στοιχεία και οι περιορισμοί των πόρων γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικοί. Η επιλογή 2 «Παράταση» έχει περιορισμένη μόνο αξία βραχυπρόθεσμα και βλάπτει σημαντικά τη λειτουργία του EASS μακροπρόθεσμα καθώς καθίσταται ολοένα και πιο παρωχημένη και επαχθής. Οι επιλογές 3 «Ενιαίος κανονισμός-πλαίσιο» και 4 «Ενσωμάτωση σε δύο στάδια», απαιτούν μεν ορισμένες αρχικές επενδύσεις και νέους κανονισμούς ΕΕ, ωστόσο προσφέρουν τις καλύτερες πιθανότητες επίτευξης των στόχων που διατυπώθηκαν προηγουμένως, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, παρουσιάζουν συγκριτικά τους μικρότερους κινδύνους, έχουν τον πιο θετικό έμμεσο αντίκτυπο, και ικανοποιούν καλύτερα τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών. Εκπληρώνουν επίσης τους στόχους της πρωτοβουλίας REFIT για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας της Ένωσης ώστε να βελτιωθεί ο λόγος κόστους-οφέλους και να μειωθεί η επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Η επιλογή 4 έχει τα πρόσθετα πλεονεκτήματα ότι ενέχει μικρότερο χρονικό κίνδυνο κατά τη νομοθετική διαδικασία (καθώς πρέπει να εκδοθεί νέος κανονισμός περί γεωργικής απογραφής από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το αργότερο έως το τέλος του 2018) και ότι είναι ελαφρώς πιο ευέλικτη λόγω της λιγότερο δυσκίνητης νομοθετικής της αρχιτεκτονικής. Επομένως, η Eurostat προκρίνει την επιλογή 4 έναντι της επιλογής 3.

Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του EASS, δηλαδή η Επιτροπή ως χρήστης στοιχείων, οι ΕΣΥ και άλλες εθνικές αρχές ως παραγωγοί στοιχείων και οι γεωργοί ως ερωτώμενοι επίσης προκρίνουν την επιλογή 4.

Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου και απλούστευση

Στόχος της πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται και η αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών στον τομέα των ευρωπαϊκών γεωργικών στατιστικών, ενώ παράλληλα περιορίζεται η επιβάρυνση ανταπόκρισης. Οι εν λόγω στόχοι θα επιτευχθούν με τη συγκέντρωση των διαφόρων ευρωπαϊκών ασκήσεων συλλογής στατιστικών στοιχείων, οι οποίες επί του παρόντος καλύπτονται από ξεχωριστές κανονιστικές διατάξεις, σε ένα ενιαίο πλαίσιο.

Λεπτομέρειες σχετικά με τη μείωση του κόστους για τους παραγωγούς και τους παρόχους στοιχείων, όπως υπολογίστηκε με βάση μοντέλα σεναρίων, παρέχονται στην εκτίμηση επιπτώσεων (τμήμα 5 Ανάλυση επιπτώσεων και παράρτημα 4. Μεθοδολογία της ανάλυσης επιπτώσεων).

Η πρόταση στοχεύει στη μείωση της επιβάρυνσης για τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την αύξηση των κατώτατων ορίων έρευνας.

Η πρόταση προάγει τη διαλειτουργικότητα και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης της υποστηρικτικής τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας με χρήση:

Των ίδιων τεχνικών προδιαγραφών για τα σύνολα στοιχείων. Οι προδιαγραφές θα περιλαμβάνουν τον αριθμό και την περιγραφή των μεταβλητών· τις στατιστικές ταξινομήσεις· τα χαρακτηριστικά των στατιστικών πληθυσμών, των μονάδων παρατήρησης και των ερωτώμενων· τις περιόδους και ημερομηνίες αναφοράς· και τις απαιτήσεις σχετικά με τη γεωγραφική κάλυψη, τα χαρακτηριστικά του δείγματος, τις τεχνικές παραμέτρους του επιτόπιου έργου, την επεξεργασία και τον καταλογισμό, τη στάθμιση και τον υπολογισμό, την εκτίμηση και την εκτίμηση της διακύμανσης.

Των ίδιων προτύπων για την υποβολή στοιχείων και την ανταλλαγή και τον διαμοιρασμό πληροφοριών μεταξύ της Eurostat και των κρατών μελών. Τα πρότυπα θα καλύπτουν τις έννοιες, τις διεργασίες και τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων και των μεταδεδομένων.

Όταν η ποιότητα των στοιχείων πληροί τα κριτήρια ποιότητας που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν στοιχεία από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων ή καινοτόμων προσεγγίσεων στον βαθμό που διασφαλίζουν την παραγωγή στοιχείων τα οποία θα είναι συγκρίσιμα και συμβατά με τις ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται από τον κανονισμό.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι συναφέστερες παράμετροι της παρούσας πρότασης είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (για την οποία θεμελιώνονται τα δικαιώματα στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 16 ΣΛΕΕ και στο παράγωγο δίκαιο 5 ). Καμία από τις επιλεγμένες εναλλακτικές πολιτικής, ωστόσο, δεν προβλέπει αλλαγή στις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εθνική και η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπουν τη διασφάλιση της προστασίας στοιχείων από τις ΕΣΥ. Οι ΕΣΥ εφαρμόζουν αυστηρές πολιτικές, παραδείγματος χάριν, για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των ερωτώμενων, την ανωνυμοποίηση των αρχείων και την προστασία των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια.

4.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις για τα έτη 2019 έως 2020 (με πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις έως το 2028 ανάλογα με το επόμενο ΠΔΠ).

Το σύνολο των πιστώσεων στο πλαίσιο του υφιστάμενου ΠΔΠ εκτιμάται σε 40 εκατ. EUR. Οι αναλυτικές δημοσιονομικές επιπτώσεις προσδιορίζονται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο.

5.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σχέδια εφαρμογής και παρακολούθηση, αξιολόγηση και ρυθμίσεις περί υποβολής εκθέσεων

Ο προτεινόμενος κανονισμός αναμένεται να εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός του 2017, ενώ τα εκτελεστικά μέτρα αναμένεται να εκδοθούν από την Επιτροπή λίγο αργότερα.

Τα κράτη μέλη αναμένεται να ξεκινήσουν την παροχή στοιχείων στην Επιτροπή στο πλαίσιο του νέου κανονισμού το 2022.

Το προτεινόμενο νομοθετικό μέσο είναι μέρος του EASS που θα υπόκειται σε πλήρη αξιολόγηση, προκειμένου να εκτιμηθεί, μεταξύ άλλων, ο βαθμός αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του ως προς την επίτευξη των στόχων και να αποφασιστεί κατά πόσον απαιτούνται νέα μέτρα ή τροποποιήσεις.

Ετήσια παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παραγόμενων στατιστικών

Η Eurostat διενεργεί σε ετήσια βάση αξιολογήσεις της συμμόρφωσης. Οι εν λόγω αξιολογήσεις περιλαμβάνουν αναθεώρηση της διαθεσιμότητας, της ποιότητας και της ακρίβειας των στοιχείων και δράσεις παρακολούθησης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, ζητείται από τα κράτη μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή τα σχετικά στοιχεία για τις γεωργικές στατιστικές. Τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε αυστηρές προθεσμίες διαβίβασης που πρέπει να τηρούνται για την καλή διαχείριση, τη διάδοση και τη χρησιμότητα των ενωσιακών στατιστικών, καθώς τα παραλειφθέντα ή ελλιπή στοιχεία οδηγούν σε αδυναμίες στη διαθεσιμότητα των πληροφοριών (δηλαδή, δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν συνολικά στατιστικά στοιχεία για την Ένωση και να δημοσιευτούν στοιχεία σύμφωνα με τα προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα).

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 που είναι το βασικό νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος και για όλη την τομεακή νομοθεσία για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών, τροποποιήθηκε την 29η Απριλίου 2015.

Μολονότι η έγκαιρη υποβολή, η εμπρόθεσμη υποβολή και η πληρότητα είναι ήδη σημαντικοί παράγοντες στις ετήσιες αξιολογήσεις της συμμόρφωσης για τη διασφάλιση της έγκαιρης διάδοσης γεωργικών στατιστικών, θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε αυτές και σε άλλες ποιοτικές διαστάσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στις στατιστικές που παράγονται στο πλαίσιο του ΕΣΣ.

Συνεχής βελτίωση του EASS: Προσδιορισμός νέων αναγκών για στοιχεία και νέες πηγές στοιχείων, βελτίωση της συνοχής και μείωση της επιβάρυνσης

Επί του παρόντος, η Eurostat διεξάγει ετήσιες ακροάσεις με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής. Σημαντικό στοιχείο για τις εν λόγω ακροάσεις είναι η ανταλλαγή πληροφοριών για τα αντίστοιχα προγράμματα εργασίας. Παρέχουν μια επίσημη πλατφόρμα για τη διατύπωση επερχόμενων αναγκών για νέες στατιστικές και για την αναθεώρηση της χρησιμότητας των διαθέσιμων στατιστικών.

Η περαιτέρω συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής τις ΕΣΥ και άλλες εθνικές αρχές πραγματοποιείται σε διάφορα επίπεδα ιεραρχίας σε τακτικές συναντήσεις και σεμινάρια των ομάδων εργασίας, σε συναντήσεις της ομάδας διευθυντών, συναντήσεις της ΕΕΣΣ, και μέσω συχνών διμερών ανταλλαγών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον προσδιορισμό των διοικητικών στοιχείων και άλλων πηγών πληροφοριών που διατηρούνται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και στην αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους για την παραγωγή στατιστικών προκειμένου να συναφθούν συμφωνίες για τη σταθερότητα, την προσβασιμότητα και την τελική προσαρμογή τους ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις στατιστικές απαιτήσεις. Επιπλέον, περιοδικές έρευνες και αναλύσεις θα διεξαχθούν προκειμένου να εντοπιστούν δυνατότητες βελτίωσης των ευρωπαϊκών γεωργικών στατιστικών και μείωσης της επιβάρυνσης, για παράδειγμα μέσω της κατάργησης μεταβλητών με χαμηλό λόγο κόστους/οφέλους. Το νέο, πιο ευέλικτο νομικό πλαίσιο θα κάνει δυνατές τις προσαρμογές.

Οι εν λόγω προσαρμογές και η συνολική λειτουργία του νομικού πλαισίου θα παρακολουθείται και αξιολογείται ιδίως σε σχέση με τους στόχους στρατηγικής που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Τριετείς εκθέσεις παρακολούθησης

Προκειμένου να παρακολουθείται η λειτουργία του ανανεωμένου EASS και να εξασφαλιστεί ότι εκπληρώνει τους στόχους της απλούστευσης και της μείωσης της επιβάρυνσης του προγράμματος REFIT, θα υποβάλλονται τακτικά εκθέσεις για τη λειτουργία του συνολικού συστήματος κάθε τρία έτη.

Αξιολόγηση

Η δεύτερη τριετής έκθεση παρακολούθησης θα αντικατασταθεί από αναδρομική αξιολόγηση του ανανεωμένου EASS που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες αξιολόγησης της Επιτροπής. Θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει βάση για περαιτέρω αναθεωρήσεις της νομοθεσίας, αν κριθεί απαραίτητο.

Αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους διατάξεων της πρότασης

Ο προτεινόμενος κανονισμός αποτελείται από 19 άρθρα και πέντε παραρτήματα.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1, σκοπός του κανονισμού είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου για τις ευρωπαϊκές γεωργικές στατιστικές σε επίπεδο εκμετάλλευσης και η εξασφάλιση της ενσωμάτωσης των διαρθρωτικών πληροφοριών με άλλες πληροφορίες, όπως παραγωγικές μεθόδους, μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, γεωργοπεριβαλλοντικές πτυχές και άλλα. Οι κύριοι ορισμοί περιγράφονται στο άρθρο 2. Το πεδίο εφαρμογής και η κάλυψη περιγράφονται στο άρθρο 3. Η πρόταση επιτρέπει και προάγει τη χρήση νέων μορφών συλλογής στοιχείων και εναλλακτικών πηγών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών στοιχείων και άλλων πηγών (άρθρο 4).

Οι στατιστικές που καλύπτονται από τον κανονισμό αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 και 7 για συγκεκριμένα έτη και περιόδους αναφοράς (άρθρο 10) Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για την τροποποίηση των βασικών χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα III (άρθρο 5), που περιορίζονται στην ευθυγράμμιση με διοικητικά μητρώα, και των λεπτομερών θεμάτων για τις ενότητες που αναφέρονται στο παράρτημα IV (άρθρο 8) προκειμένου να προσαρμόζονται τα στοιχεία που συλλέγονται στις μελλοντικές ανάγκες των χρηστών· και για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των χρηστών στις ειδικές κατά περίπτωση (ad-hoc) έρευνες (άρθρο 9).

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα για τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τα σύνολα στοιχείων (άρθρο 8) και για την υποβολή εκθέσεων ποιότητας (άρθρο 11). Οι απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων ποιότητας είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009, ο οποίος παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς και επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις στατιστικές αρχές και τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

Τα στοιχεία πρέπει να διαβιβάζονται εντός προκαθορισμένων προθεσμιών (άρθρο 12).

Το σχέδιο κανονισμού περιλαμβάνει τις διατάξεις για οικονομική στήριξη προς τα κράτη μέλη (άρθρα 13 και 14) για:

τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις στοιχείων και την ανάπτυξη μεθοδολογιών με στόχο την αύξηση της ποιότητας ή τη μείωση των εξόδων και της διοικητικής επιβάρυνσης της συλλογής και παραγωγής ενοποιημένων στατιστικών για τις εκμεταλλεύσεις, ή και τα δύο·

το κόστος της συλλογής στοιχείων·

τη συλλογή ειδικών κατά περίπτωση (ad-hoc) στοιχείων.

Επιπλέον, ο κανονισμός περιλαμβάνει τις απαιτούμενες διατάξεις σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (άρθρο 15) και με την άσκηση της εξουσιοδότησης (άρθρο 16).

Τα τελευταία άρθρα αναφέρονται στη διαδικασία της Επιτροπής (άρθρο 17) και στην κατάργηση των δύο ισχυόντων κανονισμών, οι οποίοι θα αντικατασταθούν εξ ολοκλήρου από τον κανονισμό (άρθρο 18).

Τα πέντε παραρτήματα περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές μονάδων ζωικού κεφαλαίου, τον κατάλογο των φυσικών ορίων, τον κατάλογο χαρακτηριστικών για τα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία, τα χαρακτηριστικά που θα καλύπτονται στις ενότητες και τις απαιτήσεις που αφορούν την ακρίβεια.

2016/0389 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 6 θεσπίζει πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έως το 2016. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 θα πρέπει επομένως να καταργηθεί.

(2)Το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών ερευνών σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που πραγματοποιείται στην Ένωση από το 1966 θα πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να εξεταστούν οι τάσεις στη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο Ένωσης και να παρασχεθεί η απαραίτητη βάση στατιστικής γνώσης για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχετικών πολιτικών, ιδίως της κοινής γεωργικής πολιτικής και των πολιτικών για το περιβάλλον, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της.

(3)Μια διεθνής αξιολόγηση των γεωργικών στατιστικών οδήγησε στη χάραξη της συνολικής στρατηγικής του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO) για τη βελτίωση των γεωργικών και αγροτικών στατιστικών, που εγκρίθηκε από τη Στατιστική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNSC) το 2010. Οι ευρωπαϊκές γεωργικές στατιστικές θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ακολουθούν τις συστάσεις της συνολικής στρατηγικής για τη βελτίωση των γεωργικών και αγροτικών στατιστικών, καθώς και αυτές του Παγκόσμιου προγράμματος τροφίμων του FAO για την απογραφή γεωργίας για το 2020.

(4)Θα πρέπει να εκπονηθεί πρόγραμμα ερευνών πολλαπλών σκοπών για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την επόμενη δεκαετία, το οποίο θα παρέχει το πλαίσιο για εναρμονισμένες, συγκρίσιμες και συνεκτικές στατιστικές.

(5)Η στρατηγική για τις γεωργικές στατιστικές 2020 και μετά, εκπονήθηκε από την επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (επιτροπή ΕΣΣ) τον Νοέμβριο του 2015 και προβλέπει τη έκδοση δυο κανονισμών πλαίσιο που θα καλύπτουν όλες τις πτυχές των γεωργικών στατιστικών, με την εξαίρεση των οικονομικών λογαριασμών της γεωργίας. Ο παρών κανονισμός όσον αφορά τις ενοποιημένες στατιστικές για τις εκμεταλλεύσεις είναι ένας από τους εν λόγω κανονισμούς πλαίσιο.

(6)Για τους σκοπούς της εναρμόνισης και της συγκρισιμότητας των πληροφοριών για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και προκειμένου να καλυφθούν οι υφιστάμενες ανάγκες της ενιαίας οργάνωσης της αγοράς και ιδίως του τομέα των φρούτων και του αμπελοοινικού τομέα, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 7 θα πρέπει να ενσωματωθεί με τις διαρθρωτικές πληροφορίες σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων από το 2023 και εξής. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 θα πρέπει επομένως να καταργηθεί.

(7)Η εκπόνηση συγκρίσιμων στατιστικών από όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχει σημασία προκειμένου να καθοριστεί η εξέλιξη της κοινής γεωργικής πολιτικής. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο των χαρακτηριστικών έρευνας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όσον το δυνατόν περισσότερο τυποποιημένες ονοματολογίες και κοινοί ορισμοί.

(8)Προκειμένου να προσαρμόζονται στα πρόσφατα στοιχεία τα βασικά μητρώα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και οι λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται για τη στρωματοποίηση των δειγματοληπτικών ερευνών, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται απογραφή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση τουλάχιστον ανά δεκαετία. Η πιο πρόσφατη απογραφή πραγματοποιήθηκε το 2009/2010.

(9)Προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή επιβάρυνση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των εθνικών διοικήσεων, θα πρέπει να καθοριστούν όρια που να αποκλείουν τις μη συναφείς μονάδες έρευνας από τις βασικές οντότητες για τις οποίες θα συλλεγούν στατιστικές.

(10)Θα πρέπει να καλύπτεται από γεωργικές στατιστικές το σύνολο των περιοχών που χρησιμοποιούνται για γεωργική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της γης που χρησιμοποιείται από αρκετές γεωργικές εκμεταλλεύσεις γιατί ισχύουν δικαιώματα κοινής χρήσης.

(11)Προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση για τους ερωτώμενους, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες (ΕΣΥ) και άλλες εθνικές αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διοικητικά στοιχεία, στον βαθμό που τα εν λόγω στοιχεία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών.

(12)Για τους σκοπούς της ευελιξίας του ευρωπαϊκού γεωργικού στατιστικού συστήματος και της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών στατιστικών, οι μεταβλητές που συλλέγονται θα πρέπει να κατανέμονται σε διαφορετικές ομάδες συλλογής (βασικά στοιχεία και ενότητες) που ποικίλουν σε συχνότητα ή αντιπροσωπευτικότητα ή και στα δυο.

(13)Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση θρεπτικών ουσιών και νερού και με τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής που εφαρμόζονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να βελτιωθούν προκειμένου να παρασχεθούν πρόσθετες στατιστικές για την ανάπτυξη γεωργοπεριβαλλοντικής πολιτικής και να ενισχυθεί η ποιότητα των γεωργοπεριβαλλοντικών δεικτών.

(14)Για τη γεωαναφορά εκμεταλλεύσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κοινό πλαίσιο αναφοράς το πρότυπο ευρωπαϊκό σύστημα γεωγραφικού καννάβου, σύμφωνα με το παράρτημα I της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 8 .

(15)Η Επιτροπή πρέπει να σέβεται την εμπιστευτικότητα των στοιχείων που διαδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 9 . Η απαραίτητη προστασία του απορρήτου όσον αφορά τα στοιχεία θα πρέπει να εξασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, με τον περιορισμό της χρήσης των παραμέτρων γεωγραφικής θέσης στη χωρική ανάλυση πληροφοριών και με την προσήκουσα συγκεντρωτική παρουσίαση των δημοσιευόμενων στατιστικών. Γι’ αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την προστασία των εμπιστευτικών και των ποιοτικών πτυχών της διάδοσης στοιχείων.

(16)Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού υπόκειται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής της, και/ή τον κανονισμό 45/2001, ανάλογα με την περίπτωση.

(17)Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 10 θεσπίζει τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό με σκοπό τον ορισμό του σχετικού πληθυσμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

(18)Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 11 , οι εδαφικές μονάδες θα πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με την ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS).

(19)Θα πρέπει να απαιτηθεί χρηματοδότηση τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Ένωση επί σειρά ετών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ή έρευνα. Θα πρέπει επομένως να υπάρξει πρόβλεψη για ενωσιακή επιχορήγηση προς υποστήριξη του εν λόγω προγράμματος ερευνών μέσω του ευρωπαϊκού γεωργικού ταμείου εγγυήσεων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 12 .

(20)Ο παρών κανονισμός θεσπίζει δημοσιονομικό πλαίσιο για το σύνολο της διάρκειας του σχετικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) που αποτελεί προνομιακή αναφορά για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, κατά την έννοια του σημείου 17 της Διοργανικής Συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 13 . Ο κανονισμός προβλέπει την κατάρτιση προϋπολογισμού για περαιτέρω έρευνες εντός του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου.

(21)Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού και συγκεκριμένα η συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ένωση δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, για λόγους συνεκτικότητας και συγκρισιμότητας, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(22)Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις στατιστικές αρχές και τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Οι εκθέσεις ποιότητας είναι ουσιώδεις για την αξιολόγηση, τη βελτίωση και την πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών. Η ΕΕΣΣ έχει εγκρίνει ένα πρότυπο Ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ) για τη δομή των εκθέσεων για την ποιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Το πρότυπο ΕΣΣ θα συμβάλει στην εναρμόνιση της υποβολής εκθέσεων ποιότητας δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(23)Έχει διενεργηθεί εκτίμηση επιπτώσεων σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, με σκοπό την εστίαση του προγράμματος ερευνών που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό στην ανάγκη αποδοτικότητας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και την ενσωμάτωση δημοσιονομικών περιορισμών ήδη από τη φάση σχεδιασμού του προγράμματος ερευνών.

(24)Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον καθορισμό των χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα III και των τεχνικών χαρακτηριστικών των στοιχείων που παρέχονται, τον καθορισμό των πληροφοριών που παρέχονται κατά περίπτωση (ad-hoc), καθώς και τον καθορισμό των λεπτομερειών και του περιεχομένου των εκθέσεων ποιότητας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 14 , της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

(25)Προκειμένου να ληφθούν υπόψη αναδυόμενες ανάγκες για στοιχεία που πηγάζουν κυρίως από τις νέες εξελίξεις στη γεωργία, την αναθεωρημένη νομοθεσία και τις μεταβαλλόμενες πολιτικές προτεραιότητες, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την τροποποίηση των λεπτομερών θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV. Για να προβλεφθεί η συμβατότητα και να διευκολυνθεί η χρήση άλλων πηγών στοιχείων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση των χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα III. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη Διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου 15 . Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(26)Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(27)Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων και προβλέπει την ενσωμάτωση των πληροφοριών περί διάρθρωσης με αυτές περί παραγωγικών μεθόδων, μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, γεωργοπεριβαλλοντικών πτυχών και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)«γεωργική εκμετάλλευση» («εκμετάλλευση»): η ενιαία μονάδα τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη, με μία και μόνη διαχείριση, η οποία αναλαμβάνει, ως κύρια ή δευτερεύουσα ασχολία, οικονομικές δραστηριότητες στον τομέα της γεωργίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006, που υπάγονται στις ομάδες A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 ή τη «διατήρηση των γαιών σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση» της ομάδας A.01.6, εντός των ορίων της οικονομικής επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς τις δραστηριότητες της τάξης A.01.49, περιλαμβάνονται μόνο οι δραστηριότητες «εκτροφή και αναπαραγωγή ημιεξημερωμένων ή άλλων ζώντων ζώων» (με την εξαίρεση της εκτροφής εντόμων) και «μελισσοκομία και παραγωγή μελιού και κεριού μελισσών»·

β)«γεωργική δημοτική γη»: μια οντότητα γης στην οποία ισχύουν δικαιώματα κοινής χρήσης και η οποία χρησιμοποιείται από περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις για γεωργική παραγωγή, αλλά δεν καταμερίζεται μεταξύ τους·

γ)    «περιφέρεια»: η εδαφική μονάδα της ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), που ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003·

δ)    «μονάδα ζωικού κεφαλαίου»: η τυποποιημένη μονάδα μέτρησης που επιτρέπει τη συγκεντρωτική παρουσίαση των διαφόρων κατηγοριών ζωικού κεφαλαίου, ώστε να μπορεί να γίνεται σύγκριση μεταξύ τους· οι συντελεστές για τον καθορισμό των μονάδων ζωικού κεφαλαίου για τις μεμονωμένες κατηγορίες ζωικού κεφαλαίου απαριθμούνται στο παράρτημα I.

ε)    «έτος αναφοράς της έρευνας»: το ημερολογιακό έτος στο οποίο αναφέρονται οι περίοδοι αναφοράς.

στ)    «οικογενειακός κήπος»: χώροι που χρησιμοποιούνται για παραγωγή τροφίμων που προορίζονται για ιδία κατανάλωση.

Άρθρο 3

Κάλυψη

1.Τα στοιχεία που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό καλύπτουν το 98 % της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) (εξαιρουμένων των οικογενειακών κήπων) και το 98 % των μονάδων ζωικού κεφαλαίου του κράτους μέλους.

2.Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές, τα κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία αντιπροσωπευτικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της γεωργικής δημοτικής γης που ανταποκρίνονται σε τουλάχιστον ένα από τα φυσικά όρια που απαριθμούνται στο παράρτημα II σε σχέση με το μέγεθος της γεωργικής γης ή τον αριθμό ζώων.

3.Κατ’ εξαίρεση, όταν το κύριο πλαίσιο έρευνας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 αντιπροσωπεύει πάνω από 98 % της εθνικής γεωργικής παραγωγής, που μετράται βάσει της τυπικής απόδοσης σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1198/2014 της Επιτροπής 16 , τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον έχουν λάβει προγενέστερη έγκριση από την Επιτροπή (Eurostat), να θεσπίζουν υψηλότερα φυσικά ή αντίστοιχα οικονομικά όρια για τον περιορισμό του πλαισίου της έρευνας, αρκεί να επιτυγχάνεται κάλυψη του 98 % της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (εξαιρουμένων των οικογενειακών κήπων) και του 98 % των μονάδων ζωικού κεφαλαίου του κράτους μέλους.

4.Όταν το κύριο πλαίσιο έρευνας που καθορίζεται στην παράγραφο 2 δεν αντιπροσωπεύει το 98 % της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης και το 98 % των μονάδων ζωικού κεφαλαίου, τα κράτη μέλη επεκτείνουν το πλαίσιο διά του καθορισμού χαμηλότερων ορίων από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή θεσπίζουν πρόσθετα όρια, ή και τα δύο.

Άρθρο 4

Πηγές στοιχείων

1.Για τη λήψη των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη διεξάγουν στατιστικές έρευνες.

2.Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες από το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 17 , το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ 18 ] και το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 19 του Συμβουλίου, το αμπελουργικό μητρώο το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 145 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 20 , και τα μητρώα βιολογικής γεωργίας που δημιουργήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 21 , υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές είναι τουλάχιστον ισοδύναμης ποιότητας με τις πληροφορίες που αποκτώνται από τις στατιστικές έρευνες. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να χρησιμοποιούν διοικητικές πηγές που συνδέονται με συγκεκριμένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.

3.Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν άλλες πηγές πληροφοριών πέρα από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για την παροχή στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές είναι τουλάχιστον ισοδύναμης ποιότητας με τις πληροφορίες που αποκτώνται από τις στατιστικές έρευνες. Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν άλλες πηγές, ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς της έρευνας και παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων που ελήφθησαν από την εν λόγω πηγή και των μεθόδων συλλογής στοιχείων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

4.Οι εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την πλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού έχουν δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, αμέσως και δωρεάν, στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων στοιχείων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους κατόχους τους που περιέχονται σε διοικητικά αρχεία που καταρτίστηκαν στην εθνική τους επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 17α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Οι εθνικές αρχές και οι κάτοχοι των διοικητικών αρχείων αναπτύσσουν τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας.

Άρθρο 5

Βασικά διαρθρωτικά στοιχεία

1.Τα κράτη μέλη συλλέγουν και παρέχουν τα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία («βασικά στοιχεία») που σχετίζονται με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3, για τα έτη αναφοράς της έρευνας 2020, 2023 και 2026, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα III. Η συλλογή βασικών στοιχείων για το έτος αναφοράς της έρευνας 2020 πραγματοποιείται με τη μορφή απογραφής.

2.Οι συλλογές βασικών στοιχείων για τα έτη αναφοράς της έρευνας 2023 και 2026 μπορούν να πραγματοποιηθούν ως δειγματοληπτικές έρευνες. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα σταθμισμένα αποτελέσματα της έρευνας είναι, από στατιστική άποψη, αντιπροσωπευτικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε κάθε περιοχή και σχεδιασμένα κατά τρόπον ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις ακριβείας που καθορίζονται στο παράρτημα V.

3.Όταν ένα χαρακτηριστικό που απαριθμείται στο παράρτημα III έχει μικρή ή μηδενική συχνότητα σε κράτος μέλος, το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να εξαιρείται από τη συλλογή στοιχείων με την επιφύλαξη της παροχής από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πληροφοριών που δικαιολογούν δεόντως την εξαίρεση στην Επιτροπή (Eurostat) εντός του ημερολογιακού έτους που προηγείται του έτους αναφοράς της έρευνας.

4.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό του καθορισμού των χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα III

5.Οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, το αργότερο [Υπηρεσία Εκδόσεων, να προστεθεί η ακριβής ημερομηνία: ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού+6 μήνες, ή 31η Δεκεμβρίου 2018, όποια από τις δύο ημερομηνίες είναι η μεταγενέστερη] για το έτος αναφοράς της έρευνας 2020, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2021 για το έτος αναφοράς της έρευνας 2023, και το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2024 για το έτος αναφοράς της έρευνας 2026.

6.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 σχετικά με τις τροποποιήσεις των πληροφοριών που απαριθμούνται στο παράρτημα III, σε περίπτωση που ήταν απαραίτητο για τον σκοπό της εναρμόνισης με τις πηγές στοιχείων που προσδιορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, για τα έτη 2023 και 2026. Κατά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις αντικαθιστούν μόνο τα χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ τα οποία δεν μπορούν πλέον να προέρχεται απευθείας από τις συγκεκριμένες πηγές στοιχείων. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις δεν επιβάλλουν σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση ή κόστος στα κράτη μέλη ή στους ερωτώμενους, και ότι μεταβάλλεται το πολύ το 10 %, κατόπιν στρογγυλοποίησης στην πλησιέστερη ακέραια τιμή, των χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο παράρτημα III.

7.Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021 για το έτος αναφορά της έρευνας 2023 και έως την 30η Σεπτεμβρίου 2024 για το έτος αναφοράς της έρευνας 2026.

Άρθρο 6

Επέκταση πλαισίου

1.Τα κράτη μέλη που επεκτείνουν το πλαίσιο της έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 παρέχουν βασικά στοιχεία για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνονται στην εν λόγω επέκταση πλαισίου για το έτος αναφοράς της έρευνας 2020, που καλύπτουν τις πληροφορίες που προβλέπονται το παράρτημα III.

2.Τα στοιχεία για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην επέκταση του πλαισίου μπορούν να συλλέγονται με τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ερευνών. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα σταθμισμένα αποτελέσματα της έρευνας είναι, από στατιστική άποψη, αντιπροσωπευτικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε κάθε περιοχή και σχεδιασμένα κατά τρόπον ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις ακριβείας που καθορίζονται στο παράρτημα V.

Άρθρο 7

Στοιχεία ενότητας

1.Τα κράτη μέλη συλλέγουν και παρέχουν τα στοιχεία ενότητας («ενότητες») για τα θέματα και τα λεπτομερή θέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV για τα ακόλουθα έτη αναφοράς της έρευνας:

α) Ενότητα «Εργατικό δυναμικό και άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες» για το 2020, 2023 και το 2026·

β) Ενότητα «Αγροτική ανάπτυξη» για το 2020, 2023 και το 2026·

γ) Ενότητα «Σταβλισμός των ζώων και διαχείριση της κοπριάς» για το 2020 και το 2026·

δ) Ενότητα «Άρδευση» για το 2023·

ε) Ενότητα «Πρακτικές διαχείρισης του εδάφους» για το 2023·

στ) Ενότητα «Μηχανήματα και εξοπλισμός» για το 2023·

ζ) Ενότητα «Οπωρώνας» για το 2023·

η) Ενότητα «Αμπελώνας» για το 2026.

2.Το πεδίο των εν λόγω συλλογών στοιχείων περιλαμβάνει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στο άρθρο 3 παράγραφος 3.

3.Οι ενότητες μπορούν να συλλέγονται με τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ερευνών. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα σταθμισμένα αποτελέσματα της έρευνας είναι, από στατιστική άποψη, αντιπροσωπευτικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε κάθε περιοχή και σχεδιασμένα κατά τρόπον ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις ακριβείας που καθορίζονται στο παράρτημα V.

4.Οι ενότητες συλλέγονται από επιμέρους δείγματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας για τα βασικά στοιχεία του ίδιου έτους αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αρχείο που παρέχει πληροφορίες για τις ενότητες συνοδεύεται από τα βασικά στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα III.

5.Τα κράτη μέλη με λιγότερα από 1000 εκτάρια από οποιαδήποτε από τις επιμέρους καλλιέργειες, που αναφέρονται στα λεπτομερή θέματα της ενότητας «Οπωρώνας» του παραρτήματος IV και που παράγουν εξολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για την αγορά, απαλλάσσονται από τη διεξαγωγή της ενότητας «Οπωρώνας» για την εν λόγω καλλιέργεια.

6.Τα κράτη μέλη με λιγότερα από 1000 εκτάρια αμπελώνων φυτεμένων με άμπελο με υλοποιήσιμα σταφύλια, που παράγουν εξολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για την αγορά, απαλλάσσονται από τη διεξαγωγή της ενότητας «Αμπελώνας».

7.Τα κράτη μέλη με λιγότερο από 2 % αρδεύσιμη έκταση της ΧΓΕ και χωρίς περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 με τουλάχιστον 5 % αρδεύσιμη έκταση της ΧΓΕ, απαλλάσσονται από τη διεξαγωγή της ενότητας «Άρδευση».

8.Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) για τις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 έως το τέλος του Ιουνίου του έτους που προηγείται του αντίστοιχου έτους αναφοράς της έρευνας.

9.Όταν ένα χαρακτηριστικό έχει μικρή ή μηδενική συχνότητα σε κράτος μέλος, το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να εξαιρείται από τη συλλογή στοιχείων με την επιφύλαξη της παροχής πληροφοριών που δικαιολογούν δεόντως την εξαίρεση στην Επιτροπή (Eurostat) εντός του προηγούμενου ημερολογιακού έτους πριν από το έτος αναφοράς της έρευνας.

Άρθρο 8

Τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τα στοιχεία της ενότητας

1.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό του καθορισμού των ακόλουθων τεχνικών χαρακτηριστικών των στοιχείων που παρέχονται για κάθε ενότητα και το αντίστοιχο θέμα και λεπτομερές θέμα που απαριθμείται στο παράρτημα IV:

α) κατάλογος των χαρακτηριστικών και των αντίστοιχων μονάδων μέτρησης·

β) περιγραφές χαρακτηριστικών.

2.Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, το αργότερο [Υπηρεσία Εκδόσεων, να προστεθεί η ακριβής ημερομηνία: ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού+6 μήνες, ή 31η Δεκεμβρίου 2018, όποια από τις δύο ημερομηνίες είναι η μεταγενέστερη] για το έτος αναφοράς της έρευνας 2020, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2021 για το έτος αναφοράς της έρευνας 2023, και το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2024 για το έτος αναφοράς της έρευνας 2026.

3.Για τα έτη 2023 και 2026 η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 σχετικά με τις τροποποιήσεις των λεπτομερών θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV. Κατά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις δεν επιβάλλουν σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση ή κόστος στα κράτη μέλη ή στους ερωτώμενους, και ότι μεταβάλλεται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για κάθε ενότητα το πολύ το 25 %, κατόπιν στρογγυλοποίησης στην πλησιέστερη ακέραια τιμή, των λεπτομερών θεμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

4.Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021 για το έτος αναφορά της έρευνας 2023 και έως την 30η Σεπτεμβρίου 2024 για το έτος αναφοράς της έρευνας 2026.

Άρθρο 9

Ειδικά κατά περίπτωση (ad-hoc) στοιχεία

1.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό του καθορισμού των πληροφοριών που παρέχονται κατά περίπτωση (ad-hoc) με την παροχή:

α) καταλόγου χαρακτηριστικών που δεν υπερβαίνει τις 40 μεταβλητές που διαβιβάζεται στην Επιτροπή (Eurostat) και τις αντίστοιχες μονάδες μέτρησης·

β) των περιγραφών των χαρακτηριστικών·

γ) των απαιτήσεων ακρίβειας·

δ) του έτους αναφοράς της έρευνας·

ε) των περιόδων αναφοράς·

στ) των πιθανών πηγών στοιχείων και άλλων μεθοδολογικών πτυχών·

ζ) των ημερομηνιών διαβίβασης.

2.Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, το αργότερο 12 μήνες πριν από την αρχή του έτους αναφοράς της έρευνας.

Άρθρο 10

Περίοδοι αναφοράς

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αναφέρονται σε ένα μόνο έτος αναφοράς που είναι κοινό για όλα τα κράτη μέλη μέσω της αναφοράς στην κατάσταση που επικρατούσε σε καθορισμένο χρονικό διάστημα ως εξής:

α) Για χαρακτηριστικά επί γεωργικής έκτασης: i) η κύρια χρήση της γης αναφέρεται στο έτος αναφοράς της έρευνας· ii) ημέρα αναφοράς εντός του έτους αναφοράς της έρευνας ορίζεται από κάθε κράτος μέλος για την αναγνώριση των αγροτεμαχίων.

β) Για χαρακτηριστικά σχετικά με την άρδευση και τις πρακτικές διαχείρισης του εδάφους, η περίοδος αναφοράς είναι δωδεκάμηνη και λήγει εντός του έτους αναφορά της έρευνας, ενώ ορίζεται από κάθε κράτος μέλος με σκοπό την κάλυψη των σχετικών κύκλων παραγωγής.

γ) Για χαρακτηριστικά σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο, τον σταβλισμό των ζώων και τη διαχείριση της κοπριάς, κάθε κράτος μέλος ορίζει κοινή ημέρα αναφοράς εντός του έτους αναφοράς της έρευνας. Τα χαρακτηριστικά σχετικά με τη διαχείριση της κοπριάς αναφέρονται στη δωδεκάμηνη περίοδο που λήγει κατά την εν λόγω ημερομηνία.

δ) Για χαρακτηριστικά σχετικά με το εργατικό δυναμικό κάθε κράτος μέλος ορίζει δωδεκάμηνη περίοδο αναφοράς που λήγει σε ημέρα αναφοράς εντός του έτους αναφοράς της έρευνας.

ε) Για χαρακτηριστικά σχετικά με μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που εφαρμόζονται σε μεμονωμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, η περίοδος αναφοράς είναι η τριετής περίοδος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς της έρευνας.

στ) Για κάθε άλλο χαρακτηριστικό, κάθε κράτος μέλος ορίζει κοινή ημέρα αναφοράς εντός του έτους αναφοράς της έρευνας.

Άρθρο 11

Ποιότητα

1.Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας των διαβιβαζόμενων στοιχείων και μεταδεδομένων.

2.Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται τα κριτήρια ποιότητας που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

3.Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων και μεταδεδομένων.

4.Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν, για κάθε έτος αναφοράς της έρευνας που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, έκθεση ποιότητας που περιγράφει τη στατιστική διαδικασία και συγκεκριμένα:

α) τα ποιοτικά κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2·

β) τα κριτήρια συμπερίληψης και αποκλεισμού που εφαρμόστηκαν προκειμένου να πληρωθούν οι απαιτήσεις κάλυψης που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

γ) τη διοργάνωση και τη μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε·

δ) το πλαίσιο δειγματοληψίας των ερευνών·

ε) το επίπεδο ακριβείας που επιτεύχθηκε για τις δειγματοληπτικές έρευνες·

στ) τις περιόδους αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10·    

ζ) πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των πηγών στοιχείων πέρα από τις στατιστικές έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν·

η) πληροφορίες σχετικά με την επικύρωση των στοιχείων που διενεργήθηκε από το κράτος μέλος πριν από την υποβολή του συνόλου στοιχείων στην Επιτροπή (Eurostat).

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τις λεπτομέρειες και το περιεχόμενο των εκθέσεων ποιότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 17 παράγραφος 2.

5.Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) το συντομότερο δυνατόν για κάθε σχετική πληροφορία ή αλλαγή όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, που θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

6.Αν ζητηθεί από την Επιτροπή (Eurostat), τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας της στατιστικής πληροφόρησης.

Άρθρο 12

Διαβίβαση στοιχείων και μεταδεδομένων

1.Για το έτος αναφοράς της έρευνας 2020, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν επικυρωμένα κύρια στοιχεία και στοιχεία ενότητας, καθώς και έκθεση ποιότητας στην Επιτροπή (Eurostat), εντός 15 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς της έρευνας.

2.Για τα έτη αναφοράς της έρευνας 2023 και 2026, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν επικυρωμένα κύρια στοιχεία και στοιχεία της ενότητας εργατικού δυναμικού και άλλων κερδοφόρων δραστηριοτήτων, καθώς και έκθεση ποιότητας στην Επιτροπή (Eurostat), εντός 9 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς της έρευνας. Στοιχεία για άλλες ενότητες και συναφή μεταδεδομένα υποβάλλονται εντός 12 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς της έρευνας.

3.Τα στοιχεία διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) σε επίπεδο μεμονωμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα στοιχεία της ενότητας και τα ειδικά κατά περίπτωση (ad-hoc) στοιχεία συνδέονται με τα βασικά στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα III σε επίπεδο μεμονωμένης εκμετάλλευσης για το ίδιο έτος αναφοράς. Τα παρεχόμενα αρχεία περιλαμβάνουν τους παράγοντες παρέκτασης.

4.Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στοιχεία και μεταδεδομένα μέσω της χρήσης τεχνικού μορφοτύπου που καθορίζεται από την Επιτροπή (Eurostat). Τα στοιχεία και τα μεταδεδομένα παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) μέσω των υπηρεσιών ενιαίου σημείου εισόδου.

   Άρθρο 13

Συνεισφορά της Ένωσης

1.Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Ένωση μπορεί να παρέχει επιχορηγήσεις στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, για:

α)    την ανάπτυξη ή την εφαρμογή των απαιτήσεων στοιχείων, ή και τα δύο·

β)    την ανάπτυξη μεθοδολογιών με στόχο την αύξηση της ποιότητας ή τη μείωση των εξόδων και της διοικητικής επιβάρυνσης της συλλογής και παραγωγής ενοποιημένων στατιστικών για τις εκμεταλλεύσεις, ή και τα δύο·

2.Η Ένωση μπορεί να παρέχει στα κράτη μέλη επιχορηγήσεις για την κάλυψη του κόστους της συλλογής στοιχείων που καθορίζεται στα άρθρα 5, 6 και 7, στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κονδυλίου που καθορίζεται στο άρθρο 14.

3.Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 75 % των επιλέξιμων δαπανών, λαμβανομένων υπόψη των μέγιστων ποσών που καθορίζονται στις παραγράφους 4 και 5.

4.Για τις συνδυασμένες δαπάνες της συλλογής βασικών στοιχείων και δεδομένων ενότητας του 2020, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται στα ανώτατα ποσά που καθορίζονται στη συνέχεια:

α) 50 000 EUR για το Λουξεμβούργο και για τη Μάλτα·

β) 1 000 000 EUR για την Αυστρία, για την Κροατία, για την Ιρλανδία και για τη Λιθουανία·

γ) 2 000 000 EUR για τη Βουλγαρία, για τη Γερμανία, για την Ουγγαρία, για την Πορτογαλία και για το Ηνωμένο Βασίλειο·

δ) 3 000 000 EUR για την Ελλάδα, για την Ισπανία και για τη Γαλλία·

ε) 4 000 000 EUR για την Ιταλία, για την Πολωνία και για τη Ρουμανία·

στ) 300 000 EUR για έκαστο από τα λοιπά κράτη μέλη.

5.Για τη συλλογή βασικών στοιχείων και στοιχείων ενότητας το 2023 και το 2026, τα μέγιστα ποσά που καθορίζονται στην παράγραφο 4 μειώνονται κατά 50 % δυνάμει των διατάξεων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μετά το 2020.

6.Για τη συλλογή των ειδικών κατά περίπτωση (ad-hoc) στοιχείων που καθορίζονται στο άρθρο 9, η Ένωση μπορεί να παρέχει επιχορηγήσεις στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και τις άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 με σκοπό την κάλυψη του κόστους πραγματοποίησης της συλλογής ειδικών κατά περίπτωση (ad-hoc) στοιχείων. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης δεν υπερβαίνει το 90 % των επιλέξιμων δαπανών.

7.    Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1306/2013.

Άρθρο 14

Δημοσιονομικό πλαίσιο

1.Το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης για την εφαρμογή του προγράμματος συλλογής στοιχείων για το έτος αναφοράς της έρευνας 2020, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων πιστώσεων για τη διαχείριση, τη συντήρηση και την ανάπτυξη των συστημάτων των βάσεων στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην Επιτροπή για την επεξεργασία των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ανέρχεται σε 40 000 000 EUR για την περίοδο 2018-2020, και καλύπτεται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020.

2.Ύστερα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μετά το 2020, το ποσό για την περίοδο μετά το 2020 καθορίζεται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και από τη νομοθετική αρχή κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

Άρθρο 15

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια συνεκτικών και αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιμο, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων.

2.Η Επιτροπή ή οι εκπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους και τρίτα μέρη που έχουν λάβει, άμεσα ή έμμεσα, πόρους της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος.

3.Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων σε οικονομικούς παράγοντες που έχουν σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με τη χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 22 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 23 του Συμβουλίου, με στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, σε σχέση με συμφωνία επιχορήγησης, απόφαση επιχορήγησης ή σύμβαση που χρηματοδοτείται, άμεσα ή έμμεσα, δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

4.Οι συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και οι συμφωνίες και αποφάσεις επιχορήγησης, που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την OLAF να διεξάγουν τους εν λόγω λογιστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

5.Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας δράσης ανατίθεται εξωτερικά ή περαιτέρω, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ή σε περίπτωση που προϋποθέτει την ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή την παροχή οικονομικής στήριξης σε τρίτους, η σύμβαση, η συμφωνία επιχορήγησης ή η απόφαση επιχορήγησης περιλαμβάνει την υποχρέωση του εργολάβου ή του δικαιούχου να επιβάλει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ρητή αποδοχή των εν λόγω εξουσιών της Επιτροπής, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της OLAF.

6.Οι παράγραφοι 4 και 5 ισχύουν με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3.

Άρθρο 16

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παράγραφος 6 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού].

3.Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 και το άρθρο 8 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

4.Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη Διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 6 ή του άρθρου 8 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Διαδικασία επιτροπής

1.Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 18

Κατάργηση

1.Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1337/2011 καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022.

2.Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.

3.Οι παραπομπές στους καταργηθέντες κανονισμούς νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.4.Στόχος(-οι)

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

1.7.Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης

2.MEΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομέας(είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και με την έρευνα για τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις μόνιμες καλλιέργειες

1.2.Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ 24

3403 – Παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών

1.3.Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση έπειτα από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση 25

Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης

XΗ πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη σε νέα δράση

1.4.Στόχος(-οι)

1.4.1.Ο (Οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής τον(τους) οποίο(-ους) αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Τα εναρμονισμένα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα συμβάλλουν στην προτεραιότητα αριθ. 4 («Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση») των δέκα βασικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής, ωστόσο μπορούν να συμβάλλουν τουλάχιστον και στις ακόλουθες προτεραιότητες: 1 (Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις»), 3 («Ανθεκτική ενεργειακή ένωση συνοδευόμενη από μακρόπνοη πολιτική όσον αφορά την κλιματική αλλαγή») και 9 («Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας»).

1.4.2.Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ειδικός στόχος αριθ.

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 πρωτοβουλία REFIT αριθ. 26 – Δέσμη μέτρων περί στατιστικών στοιχείων

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

3403 – Παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών

1.4.3.Αναμενόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που θα πρέπει να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους(τις) στοχοθετημένους(-ες) δικαιούχους/ομάδες.

Σκοπός της πρότασης είναι να διασφαλιστεί η περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη για τα κράτη μέλη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με τον καθορισμό του δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2019-2020, με πιθανή επέκταση έως το 2028, ανάλογα με το νέο ΠΔΠ.

Ως αποτέλεσμα μεταβολών στην παγκόσμια γεωργία, όπως η παγκοσμιοποίηση και η κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες αλλαγές στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και σε άλλες πολιτικές της ΕΕ σχετικά με τη γεωργία που δημιουργούν νέες ανάγκες για στοιχεία, και προκειμένου να μειωθεί η ασυνέπεια μεταξύ γεωργικών στατιστικών στοιχείων και η επιβάρυνση της συλλογής στοιχείων, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η θέσπιση ανανεωμένης νομοθεσίας για τη συλλογή διαρθρωτικών στατιστικών σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Τα υψηλής ποιότητας στοιχεία που είναι συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών είναι σημαντικά για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως η ΚΓΠ και οι συναφείς πολιτικές που απαιτούν σχεδόν 40 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η στατιστική νομοθεσία είναι κυρίως διοικητική νομοθεσία που επηρεάζει κατά βάση τους χρήστες στοιχείων (δηλαδή άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής), τους παραγωγούς στοιχείων (εθνικές στατιστικές υπηρεσίες), και τους ερωτώμενους (γεωργούς) και έχει περιορισμένο άμεσο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Οι κύριες άμεσες δαπάνες για τα ενδιαφερόμενα μέρη αφορούν την προσαρμογή σε νέα στατιστικά, οργανωτικά και τεχνικά συστήματα, ωστόσο αναμένεται ότι οι εν λόγω δαπάνες και επιβαρύνσεις θα αποδώσουν μεσοπρόθεσμα προς μακροπρόθεσμα μέσω της μείωσης της επιβάρυνσης συλλογής στοιχείων και της ικανοποιητικής επίτευξης εξοικονόμησης και αποδοτικότητας.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ στις εθνικές συλλογές γεωργικών στατιστικών στοιχείων αναμένεται να συνεχιστεί στο νέο σύστημα σε επίπεδο και αναλογία συγκρίσιμο με την υφιστάμενη κατάσταση και οι εθνικές δαπάνες θα πρέπει να προσεγγίσουν παρόμοιο επίπεδο με το σημερινό. Όταν υλοποιηθούν πλήρως, οι δράσεις μείωσης της επιβάρυνσης και του κόστους, καθώς και η αναμενόμενη μείωση του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (βάσει των τάσεων που παρατηρήθηκαν) μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένες δημοσιονομικές δαπάνες για τη συλλογή στοιχείων.

1.4.4.Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Στην αναθεώρηση της πολιτικής θα συμβάλλουν ετήσιες αξιολογήσεις της συμμόρφωσης, η διαρκής ανταλλαγή απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τη βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος γεωργικών στατιστικών (EASS) και τριετείς εκθέσεις παρακολούθησης που βασίζονται σε διάφορους κύριους δείκτες επιδόσεων και στόχων.

1.5.Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Οι έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (η γεωργική απογραφή για το 2020 και οι δειγματοληπτικές έρευνες για το 2023 και το 2026) καλύπτονται και χρηματοδοτούνται εν μέρει από τον προτεινόμενο κανονισμό.

1.5.2.Προστιθέμενη αξία παρέμβασης της ΕΕ

Οι εναρμονισμένες πολιτικές της ΕΕ, όπως η ΚΓΠ, απαιτούν εκ των πραγμάτων υψηλής ποιότητας συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να στοχοθετηθούν πιο αποδοτικά, αποτελεσματικά και δίκαια οι πολιτικές παρεμβάσεις. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με κοινή και συντονισμένη δράση στο Ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια πολιτική που απαιτεί σχεδόν 40 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, το μεγαλύτερο δηλαδή κονδύλιο που χορηγείται.

1.5.3.Διδάγματα που αποκομίστηκαν από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Οι έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διενεργούνται σε επίπεδο ΕΕ από το 1966/1967 και συνεχίζουν να αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο των ευρωπαϊκών γεωργικών στατιστικών. Ωστόσο, η νομική τους βάση πρέπει να ανανεωθεί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που περιγράφονται ανωτέρω και την αποκατάσταση των κύριων ζητημάτων που εντοπίζονται σε μια εκ των υστέρων αξιολόγηση του υφιστάμενου EASS. Πρόκειται για:

1. Η ισχύουσα νομοθεσία για τις γεωργικές στατιστικές δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις νέες και τις αναδυόμενες ανάγκες για στοιχεία.

2. Το EASS δεν είναι αρκετά ευέλικτο και δεν ανταποκρίνεται αρκετά γρήγορα στις αναδυόμενες ανάγκες

3. Οι συλλογές στοιχείων δεν είναι εναρμονισμένες και συνεκτικές σε ικανοποιητικό βαθμό

4. Οι στατιστικές θα μπορούσαν να παράγονται πιο αποτελεσματικά

5. Η επιβάρυνση της παροχής στοιχείων θεωρείται υψηλή

1.5.4.Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Ο προτεινόμενος κανονισμός αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Eurostat για τις γεωργικές στατιστικές 2020 και μετά, που έχει σχεδιαστεί να αποτελείται από δύο κανονισμούς πλαίσιο: έναν κανονισμό όσον αφορά τις ενοποιημένες στατιστικές για τις εκμεταλλεύσεις (IFS) και έναν κανονισμό για τις στατιστικές στις γεωργικές εισροές και εκροές (SAIO). Και οι δυο κανονισμοί θα ενσωματώνουν κοινό πεδίο εφαρμογής και θα έχουν κοινή τεχνική και μεθοδολογική τεκμηρίωση, ενώ μαζί θα καλύπτουν όλες τις πτυχές της στρατηγικής για τις γεωργικές στατιστικές.

1.6.Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

X Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

X    Η πρόταση/πρωτοβουλία παραμένει σε ισχύ έως 31/12/2028

X    Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2019 έως το 2020 (με πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις έως το 2028 ανάλογα με το νέο ΠΔΠ).

◻Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ μέχρι το ΕΕΕΕ,

και στη συνέχεια λειτουργία με κανονικό ρυθμό.

1.7.Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης 26

X Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

X από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της στις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

   από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

Έμμεση διαχείριση με ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων σε:

◻ τρίτες χώρες ή οργανισμούς που αυτές έχουν ορίσει·

◻ διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)·

◻την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·

◻ τους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού κανονισμού·

◻ οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

◻ οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας στον βαθμό που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

◻ οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

◻ πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ και προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Αν αναφέρονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, παρακαλείσθε να τους διευκρινίσετε στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

2.MEΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι των διατάξεων αυτών

Οι αποδέκτες των επιχορηγήσεων πρέπει να παραδίδουν τα στοιχεία που έχουν συλλέξει και τις αντίστοιχες εκθέσεις ποιότητας.

2.2.Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) εντοπιστεί

Ενδεχόμενα θέματα ποιότητας και επικαιρότητας των στοιχείων.

2.2.2.Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχει καθοριστεί

Τεχνική και μεθοδολογική τεκμηρίωση και κατευθυντήριες οδηγίες που κοινοποιούνται στα κράτη μέλη εκ των προτέρων. Η συμμόρφωση με τις προθεσμίες θα παρακολουθείται . Οι εκθέσεις ποιότητας θα εξετάζονται διεξοδικά για κάθε έρευνα.

2.2.3.Εκτιμώμενο κόστος και όφελος των ελέγχων και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος

Οι έλεγχοι δεν θα έχουν πρόσθετο κόστος, καθώς θα πραγματοποιούνται από υπαλλήλους της Επιτροπής στο πλαίσιο των τακτικών τους καθηκόντων. Τα οφέλη τους είναι η αυξημένη ποιότητα και συγκρισιμότητα των στοιχείων. Το εκτιμώμενο επίπεδο κινδύνου σφάλματος είναι χαμηλό, καθώς η συλλογή στοιχείων στις γεωργικές στατιστικές διεξάγεται στο πλαίσιο αγαστής συνεργασίας με τα κράτη μέλη από τη δεκαετία του 1950. Η προσαρμογή τεχνικών και άλλων συστημάτων έρευνας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελαφρά αύξηση του κινδύνου σφάλματος βραχυπρόθεσμα, ωστόσο αναμένεται να επιστρέψει στο μέσο μεσοπρόθεσμα έως και μακροπρόθεσμα.

2.3.Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας

Εκτός από την εφαρμογή όλων των ρυθμιστικών μηχανισμών ελέγχου, η Eurostat θα εφαρμόσει μια στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης σύμφωνα με τη γενική δράση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η προσέγγιση της διαχείρισης του κινδύνου απάτης στοχεύει στον εντοπισμό τομέων κινδύνου απάτης και στην εξεύρεση κατάλληλων λύσεων. Θα αναπτυχθούν ομάδες δικτύωσης και κατάλληλα εργαλεία ΤΠ ειδικά σχεδιασμένα για την ανάλυση περιπτώσεων απάτης, όπου χρειάζεται.

Η Eurostat όρισε στρατηγική ελέγχου η οποία θα συνοδεύει την εκτέλεση των δαπανών. Τα μέτρα και τα εργαλεία στη στρατηγική αυτή εφαρμόζονται πλήρως στον προτεινόμενο κανονισμό. Η μείωση της περιπλοκότητας, η εφαρμογή αποτελεσματικών από την άποψη του κόστους διαδικασιών παρακολούθησης, καθώς και η διενέργεια ελέγχων εκ των προτέρων και εκ των υστέρων με βάση τον κίνδυνο θα αποσκοπούν στη μείωση της πιθανότητας απάτης και θα συμβάλουν στην πρόληψη της απάτης. Μέρος της στρατηγικής ελέγχου αποτελούν τα ειδικά μέτρα ευαισθητοποίησης και η σχετική κατάρτιση για την πρόληψη της απάτης.

3.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή προϋπολογισμού

Είδος της
δαπάνης

Συμμετοχή

Αριθμός […]
[Τομέας………………………...……………]

ΔΠ/ΜΔΠ 27 .

χωρών ΕΖΕΣ 28

υποψηφίων για ένταξη χωρών 29

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

2

05 08 02
«Έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

ΔΠ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή προϋπολογισμού

Είδος της
δαπάνης

Συμμετοχή

Αριθμός […]
[Τομέας………………………...……………]

ΔΠ/ΜΔΠ

χωρών ΕΖΕΣ

υποψηφίων για ένταξη χωρών

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

Καμία

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

2

05 08 02 «Έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

ΓΔ: AGRI

Έτος
2019 30

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛΟ

• Επιχειρησιακές πιστώσεις

Αριθμός της γραμμής του προϋπολογισμού 05 08 02

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

39,000

1,000

40,000

Πληρωμές

(2)

19,200

0,900

20,100

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

Πληρωμές

(2α)

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων 31

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού

(3)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη ΓΔ AGRI

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3

39,000

1,000

40,000

Πληρωμές

=2+2α

+3

19,200

0,900

20,100ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

39,000

1,000

40,000

Πληρωμές

(5)

19,200

0,900

20,100

• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

(6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
του ΤΟΜΕΑ 2
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+ 6

39,000

1,000

40,000

Πληρωμές

=5+ 6

19,200

0,900

20,100

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς:

• ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(4)

Πληρωμές

(5)

• ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων

(6)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(Ποσό αναφοράς)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=4+ 6

Πληρωμές

=5+ 6

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου

5

«Διοικητικές δαπάνες»

Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

ΓΔ: ESTAT 29 01

• Ανθρώπινοι πόροι

0,549

0,549

1,098

• Άλλες διοικητικές δαπάνες

0,045

0,030

0,075

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ ESTAT

Πιστώσεις

0,594

0,579

1,173

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
στον ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(Σύνολο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

0,594

0,579

1,173

Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

39,594

1,579

40,573

Πληρωμές

19,794

1,479

21,273

   

3.2.2.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

2019

2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Είδος 32

Μέσο κόστος

Αριθμός

Κόστος

Αριθμός

Κόστος

Συνολικός αριθμός

Συνολικό κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1 33

- Αποτέλεσμα

Βάση δεδομένων

0,600

1,000

1,600

- Αποτέλεσμα

Μικροδεδομένα για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

38,400

0

38,400

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

39,000

1,000

40,000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

39,000

1,000

40,000

3.2.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.1.Συνοπτική παρουσίαση

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

X    Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

2019

2020

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

0,549

0,549

1,098

Άλλες διοικητικές δαπάνες

0,045

0,030

0,075

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

0,594

0,579

1,173

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 34
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι

Άλλες δαπάνες
διοικητικού χαρακτήρα

Μερικό σύνολο
Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

0,594

0,579

1,173

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους και άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.    

3.2.3.2.Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

   Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

X Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

2019

2020

• Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

29 01 01 01 (έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής)

4,1

4,1

XX 01 01 02 (σε αντιπροσωπεία)

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)

10 01 05 01 (άμεση έρευνα)

Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης - ΠΑ) 35

XX 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες)

XX 01 04 εε 36

- στην έδρα

- σε αντιπροσωπείες

XX 01 05 02 (AC, END, INT - έμμεση έρευνα)

10 01 05 02 (AC, END, INT - άμεση έρευνα)

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

ΣΥΝΟΛΟ

4,1

4,1

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, αν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

- διαχείριση επιχορηγήσεων που αφορούν την πρωτοβουλία

- επικύρωση στοιχείων

- εργασίες υποστήριξης και μεθοδολογίας

- ανάλυση εκθέσεων

- διάδοση στοιχείων

Εξωτερικό προσωπικό

3.2.4.Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

X    Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με τον ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

Κανένας

   Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί η ανάγκη, με προσδιορισμό των σχετικών τομέων και γραμμών του προϋπολογισμού, καθώς και των αντίστοιχων ποσών.

Ουδέν

3.2.5.Συμμετοχή τρίτων μερών στη χρηματοδότηση

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη.

Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

Να προσδιοριστεί ο φορέας συγχρηματοδότησης

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων3.3.Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

X Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

   Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

   στους ιδίους πόρους

   στα διάφορα έσοδα

Σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας 37

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο ………….

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραμμή(ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

Άνευ αντικειμένου

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού των επιπτώσεων στα έσοδα.

Άνευ αντικειμένου

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και με την έρευνα για τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής καθώς και σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συμβουλίου (ΕΕ L 321 της 1.12.2008, σ. 14).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).
(3) Βλέπε http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation  
(4) Δικτυακός τόπος δημόσιας διαβούλευσης της Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass Έκθεση ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης:http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx
(5) Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995 (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31) και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με τις έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και με την έρευνα για τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής καθώς και σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συμβουλίου (ΕΕ L 321 της 1.12.2008, σ. 14).
(7) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις μόνιμες καλλιέργειες και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 του Συμβουλίου και της οδηγίας 2001/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 30.12.2011, σ. 7).
(8) Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).
(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE—αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).
(11) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 13 της 18.01.2011, σ. 3).
(12) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).
(13) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(14) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(15) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(16) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1198/2014 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 321 της 7.11.2014, σ. 2).
(17) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).
(18) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1).
(19) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8).
(20) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).
(21) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).
(22) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(23) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(24) ΔΒΔ: Διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒΔ: Προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.
(25) Αναφερόμενα στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.
(26) Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης και παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό διατίθενται στον δικτυακό τόπο: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(27) ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις/ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις
(28) ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
(29) Υποψήφιες χώρες και, εφόσον ισχύει, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
(30) Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.
(31) Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(32) Αποτελέσματα θα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ οδών που θα κατασκευαστούν κ.λπ.)
(33) Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικός(-οί) στόχος(-οι)…».
(34) Τεχνική και/ή διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων και/ή δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.
(35) AC = συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό οργανισμού· JED = Νεαρός εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία.
(36) Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).
(37) Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης) τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα είσπραξης.
Top

Βρυξέλλες, 9.12.2016

COM(2016) 786 final

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

της πρότασης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011

{SWD(2016) 429 final}
{SWD(2016) 430 final}


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

της πρότασης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Συντελεστές μονάδων ζωικού κεφαλαίου

Είδος ζώου

Χαρακτηριστικά ζώου

Συντελεστής

Βοοειδή

Κάτω του 1 έτους

0,400

1 έτους έως κάτω των 2 ετών

0,700

Αρσενικά, 2 ετών και άνω

1,000

Δαμάλεις, 2 ετών και άνω

0,800

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

1,000

Μη γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

0,800

Αιγοπρόβατα

0,100

Χοίροι

Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών

0,027

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους 50 κιλών και άνω

0,500

Άλλοι χοίροι

0,300

Πουλερικά

Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

0,007

Όρνιθες ωοπαραγωγής

0,014

Άλλα πουλερικά

Γαλοπούλες

0,030

Πάπιες

0,010

Χήνες

0,020

Στρουθοκάμηλοι

0,350

Άλλα πουλερικά π.δ.κ.α.

0,001

Κουνέλια, κονικλομητέρες αναπαραγωγής

0,020Παράρτημα II – Κατάλογος των φυσικών κατώτατων ορίων 1

   

Είδος

Κατώτατο όριο

Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση

5 εκτάρια

Αρόσιμη γη

2 εκτάρια

Πατάτες

0,5 εκτάρια

Νωπά λαχανικά και φράουλες

0,5 εκτάρια

Αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά, άνθη και καλλωπιστικά φυτά, σπόροι για σπορά και φύτρες αρόσιμων γαιών, φυτώρια

0,2 εκτάρια

Οπωροφόρα δέντρα, θάμνοι σαρκωδών καρπών, καρυόκαρπα δέντρα, δέντρα εσπεριδοειδών, άλλες μόνιμες καλλιέργειες εκτός από τα φυτώρια, τους αμπελώνες και τα ελαιόδενδρα

0,3 εκτάρια

Αμπελώνες

0,1 εκτάρια

Ελαιόδενδρα

0,3 εκτάρια

Θερμοκήπια

100 m2

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

100 m2

Ζωικό κεφάλαιο

1,5 μονάδες ζωικού κεφαλαίουΠαράρτημα III – Βασικά στοιχεία: Παρεχόμενες πληροφορίες

Γενικά χαρακτηριστικά

Μονάδες/Κατηγορίες

Πληροφορίες από έρευνες

-

Αναγνωριστικός κωδικός γεωργικής εκμετάλλευσης

αναγνωρ. κωδικός εκμετάλλευσης

Τοποθεσία της εκμετάλλευσης

-

Γεωγραφική τοποθεσία

κωδικός φατνίου καννάβου ισεμβαδικής έκτασης Inspire 1 km

-

Περιφέρεια NUTS 3

κωδικός NUTS 3

-

Η εκμετάλλευση διαθέτει περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1305/2013.

L/M/O/N 2

Νομική προσωπικότητα της εκμετάλλευσης

-

Τη νομική και οικονομική ευθύνη της εκμετάλλευσης την έχει αναλάβει:

-

φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι ο/η μοναδικός/-ή κάτοχος της εκμετάλλευσης, αν πρόκειται για ανεξάρτητη εκμετάλλευση;

ναι/όχι

-

-

Αν ναι, ο/η κάτοχος είναι και ο/η διαχειριστής/-τρια;

ναι/όχι

-

-

Αν όχι, ο/η διαχειριστής/-τρια της εκμετάλλευσης είναι μέλος της οικογένειας του/της κατόχου της εκμετάλλευσης;

ναι/όχι

-

-

Αν ναι, ο διαχειριστής/-τρια της εκμετάλλευσης είναι ο/η σύζυγος του/της κατόχου;

ναι/όχι

-

ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα το/τα οποίο/-α είναι εταίρος/-οι, όταν η εκμετάλλευση είναι ομαδική;

ναι/όχι

-

νομικό πρόσωπο;

ναι/όχι

-

Είναι η εκμετάλλευση δημοτική γη;

ναι/όχι

Ο κάτοχος απολαύει της στήριξης της ΕΕ για εκτάσεις ή ζώα στην εκμετάλλευση και, ως εκ τούτου, εντάσσονται στο ΟΣΔΕ;

ναι/όχι

Διαχειριστής/-τρια της εκμετάλλευσης

-

Έτος γέννησης

έτος

-

Φύλο

άνδρας/γυναίκα

-

Γεωργική εργασία στην εκμετάλλευση (εκτός από οικιακές εργασίες)

κλίμακες ΜΕΕ 3

-

Γεωργική κατάρτιση του/της διαχειριστή/-τριας

κωδικοί κατάρτισης

-

Επαγγελματική κατάρτιση που έχει παρακολουθήσει κατά τους τελευταίους 12 μήνες

ναι/όχι

Τύπος γαιοκτησίας της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (σε σχέση με τον κάτοχο της εκμετάλλευσης)

-

Γεωργία σε ιδιόκτητη γη

εκτάρια

-

Γεωργία σε μισθωμένη γη

εκτάρια

-

Επίμορτη αγροληψία ή άλλοι τρόποι αξιοποίησης

εκτάρια

-

Δημοτική γη

εκτάρια

Βιολογική γεωργία

ναι/όχι

-

Συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης όπου εφαρμόζονται και πιστοποιούνται μέθοδοι βιολογικής καλλιέργειας, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ή τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

εκτάρια

-

Συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης που τελεί υπό μετάβαση σε μεθόδους βιολογικής γεωργικής παραγωγής προς πιστοποίηση σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ή τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

εκτάρια

Συμμετοχή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης

ναι/όχι

Σημασία άλλων κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση

-

Ποσοστό της τελικής παραγωγής της εκμετάλλευσης

κλίμακες % 4Χαρακτηριστικά γης

Συνολική κύρια έκταση

από την οποία πιστοποιημένη βιολογικής γεωργίας και/ή τελεί υπό μεταβατικό καθεστώς

Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ)

εκτάρια

εκτάρια

-

Αρόσιμη γη

εκτάρια

εκτάρια

-

-

Σιτηρά για την παραγωγή σπόρων (συμπεριλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά)

εκτάρια

εκτάρια

-

-

-

Μαλακό σιτάρι και όλυρα

εκτάρια

-

-

-

Σκληρό σιτάρι

εκτάρια

-

-

-

Σίκαλη και μείγματα χειμερινών σιτηρών (σμιγός)

εκτάρια

-

-

-

Κριθάρι

εκτάρια

-

-

-

Βρώμη και μείγματα εαρινών σιτηρών (μεικτοί σπόροι εκτός από σμιγό)

εκτάρια

-

-

-

Μείγματα σπόρων αραβοσίτου

εκτάρια

-

-

-

Τριτικάλ

εκτάρια

-

-

-

Σόργο

εκτάρια

-

-

-

Άλλα σιτηρά π.δ.κ.α. (φαγόπυρο, κεχρί, κεχρί το μακρό κ.λπ.)

εκτάρια

-

-

-

Ρύζι

εκτάρια

-

-

Αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχα φυτά για την παραγωγή καρπού (συμπεριλαμβάνονται σπόροι και μείγματα σιτηρών και οσπρίων)

εκτάρια

εκτάρια

-

-

-

Μπιζέλια, φασόλια και γλυκά λούπινα

εκτάρια

-

-

Φυτά με ριζώματα ή κονδύλους

εκτάρια

εκτάρια

-

-

-

Πατάτες (συμπεριλαμβάνεται ο πατατόσπορος)

εκτάρια

εκτάρια

-

-

-

Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι για σπορά)

εκτάρια

εκτάρια

-

-

-

Άλλα φυτά με ριζώματα ή κονδύλους π.δ.κ.α.

εκτάρια

-

-

Βιομηχανικές καλλιέργειες

εκτάρια

εκτάρια

-

-

-

Ελαιούχοι σπόροι

εκτάρια

εκτάρια

-

-

-

-

Σπόροι κράμβης και γογγυλιών

εκτάρια

-

-

-

-

Σπόροι ηλιάνθου

εκτάρια

-

-

-

-

Σόγια

εκτάρια

-

-

-

-

Λιναρόσπορος (ελαιούχο λινάρι)

εκτάρια

-

-

-

-

Άλλοι ελαιούχοι σπόροι π.δ.κ.α.

εκτάρια

-

-

-

Ινώδη φυτά

εκτάρια

-

-

-

-

Κλωστικό λινάρι

εκτάρια

-

-

-

-

Κάνναβη

εκτάρια

-

-

-

-

Βαμβάκι

εκτάρια

-

-

-

-

Άλλα ινώδη φυτά π.δ.κ.α

εκτάρια

-

-

-

Καπνός

εκτάρια

-

-

-

Λυκίσκος

εκτάρια

-

-

-

Αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά

εκτάρια

-

-

-

Ενεργειακά φυτά π.δ.κ.α.

εκτάρια

-

-

-

Άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες π.δ.κ.α.

εκτάρια

-

-

Φυτά που συγκομίζονται χλωρά από αρόσιμη γη

εκτάρια

εκτάρια

-

-

-

Προσωρινοί λειμώνες και βοσκότοποι

εκτάρια

εκτάρια

-

-

-

Λοβοφόρα φυτά που συγκομίζονται χλωρά

εκτάρια

-

-

-

Χλωρός αραβόσιτος

εκτάρια

-

-

-

Άλλα σιτηρά που συγκομίζονται χλωρά (εκτός από χλωρό αραβόσιτο)

εκτάρια

-

-

-

Άλλα φυτά που συγκομίζονται χλωρά από αρόσιμη γη π.δ.κ.α.

εκτάρια

-

-

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες

εκτάρια

εκτάρια

-

-

-

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες που καλλιεργούνται στο πλαίσιο εναλλαγής κηπευτικών καλλιεργειών (μικρής έκτασης)

εκτάρια

-

-

-

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή) και φράουλες που καλλιεργούνται στο πλαίσιο εναλλαγής με μη κηπευτικές καλλιέργειες (υπαίθριες καλλιέργειες)

εκτάρια

-

-

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (δεν περιλαμβάνονται τα φυτώρια)

εκτάρια

-

-

Σπόροι για σπορά και φυτά για φύτευση

εκτάρια

εκτάρια

-

-

Άλλες καλλιέργειες αρόσιμων γαιών π.δ.κ.α.

εκτάρια

-

-

Γαίες υπό αγρανάπαυση

εκτάρια

-

Μόνιμοι βοσκότοποι

εκτάρια

εκτάρια

-

-

Βοσκότοποι και λιβάδια, εξαιρουμένων των άγονων βοσκοτόπων

εκτάρια

εκτάρια

-

-

Άγονοι βοσκότοποι

εκτάρια

εκτάρια

-

-

Μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις μη χρησιμοποιούμενες πλέον για την παραγωγή και επιλέξιμες για ενισχύσεις

εκτάρια

-

Μόνιμες καλλιέργειες (συμπεριλαμβανομένων των νεαρών και προσωρινά εγκαταλελειμμένων φυτειών, εξαιρουμένων των περιοχών που παράγουν για ιδία κατανάλωση μόνο)

εκτάρια

εκτάρια

-

-

Φρούτα, μικροί σαρκώδεις καρποί και καρποί με κέλυφος (δεν περιλαμβάνονται τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και οι φράουλες)

εκτάρια

εκτάρια

-

-

-

Μηλοειδή

εκτάρια

-

-

-

Πυρηνόκαρπα

εκτάρια

-

-

-

Φρούτα καλλιεργειών υποτροπικών και τροπικών κλιμάτων

εκτάρια

-

-

-

Μικροί σαρκώδεις καρποί (εκτός από φράουλες)

εκτάρια

-

-

-

Καρποί με κέλυφος

εκτάρια

-

-

Εσπεριδοειδή

εκτάρια

εκτάρια

-

-

Σταφύλια

εκτάρια

-

-

-

Σταφύλια για παραγωγή κρασιού

εκτάρια

εκτάρια

-

-

-

-

Σταφύλια για παραγωγή κρασιού με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΕ)

εκτάρια

-

-

-

-

Σταφύλια για παραγωγή κρασιού με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)

εκτάρια

-

-

-

-

Σταφύλια για άλλα κρασιά π.δ.κ.α. χωρίς (ΠΟΠ/ΠΓΕ)

εκτάρια

-

-

-

Επιτραπέζια σταφύλια

εκτάρια

-

-

-

Σταφύλια για παραγωγή σταφίδων

εκτάρια

-

-

Ελιές

εκτάρια

εκτάρια

-

-

Φυτώρια

εκτάρια

-

-

Άλλες μόνιμες καλλιέργειες στις οποίες περιλαμβάνονται και άλλες μόνιμες καλλιέργειες για κατανάλωση από τον άνθρωπο

εκτάρια

-

-

-

Χριστουγεννιάτικα δέντρα

εκτάρια

-

Οικογενειακοί κήποι

εκτάρια

Άλλες εκτάσεις

εκτάρια

-

Μη χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις

εκτάρια

-

Δασικές εκτάσεις

εκτάρια

-

-

Δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης

εκτάρια

-

Άλλες εκτάσεις (εκτάσεις που καταλαμβάνονται από κτίρια, αυλές, δρόμους, λίμνες και άλλες μη παραγωγικές περιοχές)

εκτάρια

Ειδικές εκμεταλλεύσεις

-

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

εκτάρια

Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα (περιλαμβάνονται ήδη στις προαναφερόμενες συνολικές κύριες εκτάσεις)

εκτάρια

-

Λαχανικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή και οι φράουλες, καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

εκτάρια

εκτάρια

-

Άνθη και καλλωπιστικά φυτά (εκτός από τα φυτώρια) καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

εκτάρια

-

Άλλες αρόσιμες χερσαίες καλλιέργειες σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

-

Μόνιμες καλλιέργειες σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα

εκτάρια

-

Άλλες ΧΓΕ σε θερμοκήπια ή υπό υψηλά προσπελάσιμα στέγαστρα π.δ.κ.α.

εκτάρια

Άρδευση καλλιεργούμενων υπαίθριων εκτάσεων

-

Σύνολο αρδευομένων εκτάσεων

εκτάρια

Χαρακτηριστικά ζωικού κεφαλαίου

Συνολικός αριθμός ζώων

από τα οποία πιστοποιημένα βιολογικής γεωργοκτηνοτροφίας και/ή τελούν υπό μεταβατικό καθεστώς

Βοοειδή

κεφαλές

-

Βοοειδή κάτω του ενός έτους

κεφαλές

-

Βοοειδή 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

κεφαλές

-

-

Αρσενικά βοοειδή 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

κεφαλές

-

-

Δαμάλεις 1 έτους έως κάτω των 2 ετών

κεφαλές

-

Αρσενικά βοοειδή δύο ετών και άνω

κεφαλές

-

Θηλυκά βοοειδή 2 ετών και άνω

κεφαλές

-

-

Δαμάλεις δύο ετών και άνω

κεφαλές

-

-

Αγελάδες

κεφαλές

-

-

-

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

κεφαλές

-

-

-

Μη γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

κεφαλές

Αιγοπρόβατα

κεφαλές

-

Πρόβατα (κάθε ηλικίας)

κεφαλές

-

-

Θηλυκά αναπαραγωγής

κεφαλές

-

-

Άλλα προβατοειδή

κεφαλές

-

Αίγες (κάθε ηλικίας)

κεφαλές

-

-

Θηλυκά αναπαραγωγής

κεφαλές

-

-

Άλλα αιγοειδή

κεφαλές

Χοίροι

κεφαλές

-

Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών

κεφαλές

-

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους 50 κιλών και άνω

κεφαλές

-

Άλλοι χοίροι

κεφαλές

Πουλερικά

κεφαλές

-

Κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

κεφαλές

-

Όρνιθες ωοπαραγωγής

κεφαλές

-

-

Ωοτόκες όρνιθες που παράγουν αβγά για κατανάλωση

κεφαλές

-

-

Άλλες όρνιθες ωοπαραγωγής

κεφαλές

-

Άλλα πουλερικά

κεφαλές

-

-

Γαλοπούλες

κεφαλές

-

-

Πάπιες

κεφαλές

-

-

Χήνες

κεφαλές

-

-

Στρουθοκάμηλοι

κεφαλές

-

-

Άλλα πουλερικά π.δ.κ.α.

κεφαλές

Κουνέλια

-

Θηλυκά αναπαραγωγής

κεφαλές

Μέλισσες

κυψέλες

Ελάφια

ναι/όχι

Γουνοφόρα ζώα

ναι/όχι

Ζώα π.δ.κ.α.

ναι/όχιΠαράρτημα IV – Θέματα και λεπτομερή θέματα στο πλαίσιο των στοιχείων της ενότητας

Ενότητα

Θέμα

Λεπτομερές θέμα

Εργατικό δυναμικό και άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες

Βιωσιμότητα της διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης

Ηλικία του/της κατόχου

Άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες

Εισροή εργασίας σε άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες, που έχουν άμεση σχέση με τη δραστηριότητα της εκμετάλλευσης, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα

Σημασία των άλλων κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων που έχουν άμεση σχέση με την εκμετάλλευση

Άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες

Κερδοφορία και απόδοση της γεωργικής παραγωγής

Εργατικό δυναμικό της γεωργικής εκμετάλλευσης

Ισότητα των φύλων

Φύλο του/της κατόχου

Ισορροπία μεταξύ των φύλων στο εργατικό δυναμικό

Εξάρτηση από το γεωργικό εισόδημα

Άλλη κερδοσκοπική δραστηριότητα (μη γεωργική εργασία εκτός εκμετάλλευσης, κύρια ή επικουρική:

Κάτοχος

Διαχειριστής/-τρια

Οικογενειακό εργατικό δυναμικό

Αντίκτυπος στην απασχόληση

Αριθμός απασχολουμένων

Σύνδεση με την εισροή γεωργικής εργασίας

Έμμισθο εργατικό δυναμικό

Μετρήσεις εισροής εργασίας

Αριθμός απασχολουμένων

Εργατικό δυναμικό που απασχολείται από την εκμετάλλευση σε μη τακτική βάση

Εισροή εργασίας από αναδόχους

Ενότητα

Θέμα

Λεπτομερές θέμα

Αγροτική ανάπτυξη

Εκμεταλλεύσεις στις οποίες παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο μέτρων αγροτικής ανάπτυξης

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού

Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις για το κλίμα

Βιολογική γεωργία

Ενισχύσεις που συνδέονται με το Natura 2000 και την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα

Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

Καλή μεταχείριση των ζώων

Διαχείριση κινδύνου

Ενότητα

Θέμα

Λεπτομερές θέμα

Σταβλισμός των ζώων και διαχείριση της κοπριάς

Σταβλισμός των ζώων

Σταβλισμός των βοοειδών

Σταβλισμός των χοίρων

Σταβλισμός των ωοπαραγωγών ορνίθων

Χρήση θρεπτικών στοιχείων και παραγωγή κοπριάς στη γεωργική εκμετάλλευση

Λιπαινόμενη ΧΓΕ

Διαθέσιμη για χρήση κοπριά

Βιολογικά λιπάσματα και λιπάσματα με βάση τα απόβλητα, εκτός από την κοπριά

Τεχνικές προσθήκης κοπριάς

Τρόπος διασκορπισμού

Χρόνος ενσωμάτωσης

Εγκαταστάσεις για την κοπριά

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κοπριάς

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης κοπριάς

Ενότητα

Θέμα

Λεπτομερές θέμα

Άρδευση

Αρδευτικές πρακτικές

Ύπαρξη άρδευσης

Μέθοδοι άρδευσης

Πηγές των αρδευτικών υδάτων

Τεχνικές παράμετροι του αρδευτικού εξοπλισμού

Αρδευόμενες καλλιέργειες σε περίοδο 12 μηνών

Σιτηρά για την παραγωγή σπόρων

Αποξηραμένα όσπρια και πρωτεϊνούχα φυτά για την παραγωγή σπόρων

Φυτά με ριζώματα ή κονδύλους

Βιομηχανικές καλλιέργειες

Φυτά που συγκομίζονται χλωρά από αρόσιμη γη

Άλλες καλλιέργειες αρόσιμων γαιών

Μόνιμοι βοσκότοποι

Μόνιμες καλλιέργειες

Ενότητα

Θέμα

Λεπτομερές θέμα

Πρακτικές διαχείρισης του εδάφους

Πρακτικές διαχείρισης του εδάφους σε υπαίθριες εκτάσεις

Μέθοδοι οργώματος

Κάλυψη του εδάφους σε αρόσιμη γη

Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη

Περιοχή οικολογικής εστίασης

Ενότητα

Θέμα

Λεπτομερές θέμα

Μηχανήματα και εξοπλισμός

Μηχανήματα

Εγκαταστάσεις διαδικτύου

Βασικά μηχανήματα

Χρήση της γεωργίας ακριβείας

Μηχανήματα για τη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου

Αποθήκευση γεωργικών προϊόντων

Εξοπλισμός

Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Ενότητα

Θέμα

Λεπτομερές θέμα

Οπωρώνας

Μηλοειδή

Μήλα: Περιοχή κατά ηλικία του δενδρώνα και πυκνότητα των δέντρων

Μήλα: Περιοχή κατά ηλικία του δενδρώνα και πυκνότητα των δέντρων

Πυρηνόκαρπα

Ροδάκινα: Περιοχή κατά ηλικία του δενδρώνα και πυκνότητα των δέντρων

Νεκταρίνια: Περιοχή κατά ηλικία του δενδρώνα και πυκνότητα των δέντρων

Βερίκοκα: Περιοχή κατά ηλικία του δενδρώνα και πυκνότητα των δέντρων

Εσπεριδοειδή

Πορτοκάλια: Περιοχή κατά ηλικία του δενδρώνα και πυκνότητα των δέντρων

Μικρά εσπεριδοειδή: Περιοχή κατά ηλικία του δενδρώνα και πυκνότητα των δέντρων

Λεμόνια: Περιοχή κατά ηλικία του δενδρώνα και πυκνότητα των δέντρων

Ελιές

Περιοχή κατά ηλικία του δενδρώνα και πυκνότητα των δέντρων

Επιτραπέζια σταφύλια και σταφύλια για παραγωγή σταφίδων

Επιτραπέζια σταφύλια: Περιοχή κατά ηλικία του αμπελώνα και πυκνότητα των αμπέλων

Σταφύλια για παραγωγή σταφίδων: Περιοχή κατά ηλικία του αμπελώνα και πυκνότητα των αμπέλων

Ενότητα

Θέμα

Λεπτομερές θέμα

Αμπελώνας

Οινοποιήσιμα σταφύλια για την παραγωγή κρασιού

Περιοχή και ηλικία

Οινοποιήσιμες ποικιλίες

Αριθμός ποικιλιών

Κωδικός και περιοχή

 Παράρτημα V – Απαιτήσεις ακρίβειας

Τα βασικά στοιχεία (το 2023 και το 2026) και τα στοιχεία κάθε ενότητας πρέπει να είναι στατιστικώς αντιπροσωπευτικά για τον οικείο πληθυσμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζεται στον κατωτέρω πίνακα ακρίβειας σε επίπεδο περιφερειών NUTS 2 όσον αφορά τον τύπο και το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου 5 , τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1198/2014 της Επιτροπής και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/220 της Επιτροπής 6 .

Οι απαιτήσεις ακρίβειας ισχύουν για τα χαρακτηριστικά στον κατωτέρω πίνακα.

Τα στοιχεία για την επέκταση του πλαισίου το 20200 πρέπει να είναι στατιστικώς αντιπροσωπευτικά για τον οικείο πληθυσμό σε επίπεδο περιφερειών NUTS 2 όπως ορίζεται στον κατωτέρω πίνακα ακρίβειας.

Επιπλέον, οι απαιτήσεις ακρίβειας που ορίζονται στον πίνακα ισχύουν για όλες τις περιφέρειες NUTS 2 με τουλάχιστον:

5 000 εκμεταλλεύσεις στον οικείο πληθυσμό για τις ενότητες «Οπωρώνας» και «Αμπελώνας»·

10 000 εκμεταλλεύσεις στον οικείο πληθυσμό για τα βασικά στοιχεία, για όλες τις άλλες ενότητες και για τα στοιχεία για την επέκταση του πλαισίου.

Για τις περιφέρειες NUTS 2 με λιγότερες εκμεταλλεύσεις, οι απαιτήσεις ακρίβειας που ορίζονται στον πίνακα ισχύουν στις συνδεδεμένες περιφέρειες NUTS 1 με τουλάχιστον:

500 εκμεταλλεύσεις στον οικείο πληθυσμό για τις ενότητες «Οπωρώνας» και «Αμπελώνας»·

1 000 εκμεταλλεύσεις στον οικείο πληθυσμό για τα βασικά στοιχεία, για όλες τις άλλες ενότητες και για τα στοιχεία για την επέκταση του πλαισίου.

Εθνικό ανώτατο όριο ακρίβειας ύψους 5 % απαιτείται για το σχετικό τυπικό σφάλμα για αυτά τα χαρακτηριστικά των ενοτήτων «Οπωρώνας» και «Αμπελώνας», ενώ δεν υπάρχει απαίτηση ακρίβειας για καμία από τις περιφέρειες NUTS 2 και NUTS 1.

Εθνικό ανώτατο όριο ύψους 7,5 % απαιτείται για το σχετικό τυπικό σφάλμα για όλα τα χαρακτηριστικά των υπόλοιπων ενοτήτων, ενώ δεν υπάρχει απαίτηση ακρίβειας για καμία από τις περιφέρειες NUTS 2 και NUTS 1 για κανένα χαρακτηριστικό.Πίνακας ακρίβειας

Σχετικός πληθυσμός

Χαρακτηριστικά για τα οποία ισχύουν απαιτήσεις ακριβείας

Επιπολασμός κάθε χαρακτηριστικού του ενδιαφερόμενου πληθυσμού

Σχετικό τυπικό σφάλμα

Βασικά στοιχεία το 2023 και 2026 και

Ενότητα «Εργατικό δυναμικό και άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες»

Όπως ορίζεται στο άρθρο 5 για τα βασικά στοιχεία και στο άρθρο 7 για την ενότητα «Εργατικό δυναμικό και άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες».

Χαρακτηριστικά γης

Σιτηρά για την παραγωγή σπόρων (συμπεριλαμβάνονται και οι σπόροι για σπορά)

Ελαιούχοι σπόροι

Φυτά που συγκομίζονται χλωρά από αρόσιμη γη

Νωπά λαχανικά (συμπεριλαμβάνονται τα πεπονοειδή), φράουλες, άνθη και διακοσμητικά φυτά (δεν περιλαμβάνονται τα φυτώρια)

Μόνιμα λιβάδια και βοσκότοποι, μη περιλαμβανομένων των άγονων βοσκότοπων

Φρούτα, μικροί σαρκώδεις καρποί και καρποί και εσπεριδοειδή (δεν περιλαμβάνονται τα σταφύλια και οι φράουλες)

Σταφύλια

Ελιές

7,5 % ή περισσότερο της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην περιφέρεια

< 5 %

Χαρακτηριστικά ζωικού κεφαλαίου

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

Μη γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

Άλλα βοοειδή (βοοειδή κάτω του 1 έτους, βοοειδή 1 έτους έως κάτω των 2 ετών, αρσενικά βοοειδή 2 ετών και άνω, δαμάλεις 2 ετών και άνω)

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής βάρους 50 κιλών και άνω

Χοιρίδια βάρους ζώντος ζώου κάτω των 20 κιλών και άλλοι χοίροι

Αιγοπρόβατα

Πουλερικά

7,5 % ή περισσότερο των μονάδων ζωικού κεφαλαίου στην περιοχή και 5 % ή περισσότερο των χαρακτηριστικών της χώρας

< 5 %

Βασικά στοιχεία για την επέκταση του πλαισίου το 2020

Όπως ορίζεται στο άρθρο 6

Χαρακτηριστικά γης

Αρόσιμη γη

Μόνιμα λιβάδια και βοσκότοποι, μη περιλαμβανομένων των άγονων βοσκότοπων

Μόνιμες καλλιέργειες

7,5 % ή περισσότερο της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην περιφέρεια

< 7,5 %

Χαρακτηριστικά ζωικού κεφαλαίου

Σύνολο μονάδων ζωικού κεφαλαίου

5 % ή περισσότερο των χαρακτηριστικών της χώρας

< 7,5 %

Ενότητα «Αγροτική ανάπτυξη» και

ενότητα «Μηχανήματα και εξοπλισμός»

Όπως ορίζεται στο άρθρο 7

Χαρακτηριστικά γης για την ενότητα «Εργατικό δυναμικό και άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες»

7,5 % ή περισσότερο της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην περιφέρεια

< 7,5 %

Χαρακτηριστικά ζωικού κεφαλαίου για την ενότητα «Εργατικό δυναμικό και άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες»

7,5 % ή περισσότερο των μονάδων ζωικού κεφαλαίου στην περιοχή και 5 % ή περισσότερο των χαρακτηριστικών της χώρας

< 7,5 %

Ενότητα «Σταβλισμός των ζώων και διαχείριση της κοπριάς»

Το υποσύνολο του πληθυσμού των εκμεταλλεύσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: βοοειδή, χοίρους, πρόβατα, αίγες, πουλερικά

Χαρακτηριστικά ζωικού κεφαλαίου για την ενότητα «Εργατικό δυναμικό και άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες»

7,5 % ή περισσότερο των μονάδων ζωικού κεφαλαίου στην περιοχή και 5 % ή περισσότερο των χαρακτηριστικών της χώρας

< 7,5 %

Ενότητα «Άρδευση»

Το υποσύνολο του πληθυσμού των εκμεταλλεύσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 με αρδευόμενες εκτάσεις

Χαρακτηριστικά γης

Σύνολο αρδευομένων εκτάσεων

7,5 % ή περισσότερο της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην περιφέρεια

< 7,5 %

Ενότητα «Πρακτικές διαχείρισης του εδάφους»

Το υποσύνολο του πληθυσμού των εκμεταλλεύσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 με αρόσιμη γη

Χαρακτηριστικά γης

Αρόσιμη γη

7,5 % ή περισσότερο της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην περιφέρεια

< 7,5 %Ενότητα «Οπωρώνας»

Το υποσύνολο του πληθυσμού των εκμεταλλεύσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 με οποιοδήποτε από τα επιμέρους χαρακτηριστικά οπωρώνα που πληρούν το κατώτατο όριο το οποίο ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5

Χαρακτηριστικά οπωρώνα

Τα χαρακτηριστικά του οπωρώνα με μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, πορτοκάλια, λεμόνια και μικρόκαρπα εσπεριδοειδή, ελιές, επιτραπέζια σταφύλια και σταφύλια για παραγωγή σταφίδων που πληρούν το κατώτατο όριο το οποίο ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5

5 % ή περισσότερο της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην περιφέρεια

< 7,5 %

Ενότητα «Αμπελώνας»

Το υποσύνολο του πληθυσμού των εκμεταλλεύσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 με οινοποιήσιμα σταφύλια για την παραγωγή κρασιού

Χαρακτηριστικά αμπελώνα

Οινοποιήσιμα σταφύλια για την παραγωγή κρασιού 

5 % ή περισσότερο της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην περιφέρεια

< 7,5 %

(1) Τα κατώτατα όρια εφαρμόζονται στην ομάδα των ειδών όπως απαριθμούνται.
(2) L - περιοχές, εκτός των ορεινών περιοχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα· M - μειονεκτική ορεινή περιοχή· O - άλλες περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα· N - κανονική περιοχή (μη μειονεκτική περιοχή). Η ταξινόμηση αυτή μπορεί στο μέλλον να αναπροσαρμοστεί βάσει των εξελίξεων της ΚΓΠ.
(3) Ποσοστιαία κλίμακα μονάδων ετήσιας εργασίας (ΜΕΕ) 2: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100)
(4) Κλίμακες ποσοστών: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100)
(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 328 της 15.12.2009, σ. 27).
(6) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/220 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ((ΕΕ L 46 της 19.2.2015, σ. 1).
Top