EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0880

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την αξιολόγηση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5, το άρθρο 43 παράγραφος 3 και το άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και με το άρθρο 59 παράγραφος 3 και το άρθρο 66 παράγραφος 5 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ

COM/2016/0880 final

Βρυξέλλες, 21.12.2016

COM(2016) 880 final

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με την αξιολόγηση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5, το άρθρο 43 παράγραφος 3 και το άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και με το άρθρο 59 παράγραφος 3 και το άρθρο 66 παράγραφος 5 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ

{SWD(2016) 450 final}


ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

σχετικά με την αξιολόγηση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5, το άρθρο 43 παράγραφος 3 και το άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και με το άρθρο 59 παράγραφος 3 και το άρθρο 66 παράγραφος 5 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ

1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1    Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και ο ρόλος του στη διευκόλυνση της    ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ κρατών μελών

Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) είναι ένα κεντρικό σύστημα πληροφοριών μεγάλης κλίμακας που υποστηρίζει τους ελέγχους προσώπων και αντικειμένων (όπως ταξιδιωτικών εγγράφων και οχημάτων) στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν και ενισχύει την επιβολή του νόμου και τη δικαστική συνεργασία μεταξύ 29 χωρών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το SIS θεσπίστηκε το 1995 στα έξι συμβαλλόμενα κράτη μέλη της συμφωνίας του Σένγκεν, ως το σημαντικότερο μέτρο αντισταθμιστικού χαρακτήρα μετά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, σύμφωνα με τη σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν 1 . Ελλείψει τέτοιου είδους ελέγχων, τα κράτη μέλη έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα του διασυνοριακού εγκλήματος και της παράτυπης μετανάστευσης. Προκειμένου να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας, τα κράτη μέλη έπρεπε να απομακρυνθούν από τα παραδοσιακά μέσα των διμερών συμφωνιών και της νομικής συνδρομής και να δημιουργήσουν μια ειδικά προσαρμοσμένη λύση για τον εντοπισμό:

υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν·

προσώπων που πρέπει να συλληφθούν με σκοπό την έκδοση ή παράδοσή τους·

εξαφανισθέντων προσώπων, και ειδικότερα παιδιών·

προσώπων και ορισμένων αντικειμένων που αναζητούνται με σκοπό τη διακριτική παρακολούθηση ή τον ειδικό έλεγχο (μετακινούμενων δραστών σοβαρών αξιόποινων πράξεων και απειλών για την εθνική ασφάλεια)·

προσώπων που αναζητούνται με σκοπό τη συμμετοχή σε δικαστική διαδικασία·

ορισμένων κατηγοριών αντικειμένων που έχουν απολεσθεί ή κλαπεί και αναζητούνται προκειμένου να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Κατά συνέπεια δημιουργήθηκε το SIS, στο οποίο αποθηκεύονται καταχωρίσεις σχετικά με καταζητούμενα πρόσωπα και αναζητούμενα αντικείμενα. Οι σχετικές αρμόδιες αρχές (βλέπε ενότητα 1.3) στα κράτη μέλη έχουν άμεση πρόσβαση στο σύστημα για τη διενέργεια ελέγχων και τη δημιουργία καταχωρίσεων. Περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με την ακολουθητέα τακτική κατά τον εντοπισμό του προσώπου ή του αντικειμένου, π.χ. σύλληψη προσώπου, προστασία ευάλωτου προσώπου που έχει εξαφανιστεί ή κατάσχεση αντικειμένου, για παράδειγμα άκυρου διαβατηρίου ή αυτοκινήτου που έχει κλαπεί. Με την πάροδο των ετών σημειώθηκαν διάφορες μεταβολές στο SIS. Οι κύριες εξ αυτών, δηλ. τα SIS 1+ και SISone4all, επέτρεψαν να συνδεθούν νέες χώρες ευρισκόμενες σε διαδικασία προσχώρησης στον χώρο Σένγκεν, καθώς και να ενισχυθούν οι τεχνικές επιδόσεις.

1.2    Το SIS δεύτερης γενιάς

Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS ΙΙ) τέθηκε σε λειτουργία στις 9 Απριλίου 2013 2 . Η λειτουργία και η χρήση του SIS κατοχυρώνονται σε δύο σημαντικές νομικές πράξεις: o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 3 αφορά τη χρήση του SIS σε ελέγχους υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου ή διαμονής στον χώρο Σένγκεν και η απόφαση 2007/533/ΔΕΥ 4 του Συμβουλίου αφορά τη χρήση του SIS για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Πέραν των αρχικών δυνατοτήτων του, το SIS ΙΙ παρέχει πλέον νέες λειτουργίες και κατηγορίες αντικειμένων:

νέες κατηγορίες καταχωρίσεων σχετικά με αντικείμενα: κλαπέντα αεροσκάφη, πλοία, κινητήρες πλοίων, εμπορευματοκιβώτια, βιομηχανικός εξοπλισμός, χρεόγραφα και μέσα πληρωμής·

δυνατότητα πραγματοποίησης αναζητήσεων στο κεντρικό σύστημα, σε αντίθεση με την προηγούμενη πρακτική εκτέλεσης όλων των αναζητήσεων σε εθνικό αντίγραφο των δεδομένων·

δυνατότητα σύνδεσης καταχωρίσεων σχετικά με πρόσωπα και αντικείμενα (π.χ. καταχωρίσεις για ένα καταζητούμενο πρόσωπο και για το κλαπέν όχημα το οποίο χρησιμοποιεί)·

βιομετρικά δεδομένα (δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες) για την επαλήθευση της ταυτότητας ενός προσώπου·

επισύναψη αντιγράφου του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης απευθείας σε καταχωρίσεις για πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη και την παράδοση ή την έκδοσή τους·

πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας που αποτρέπουν την εσφαλμένη ταυτοποίηση αθώων προσώπων σε περιπτώσεις υποκλοπής ταυτότητας.

Από τον Μάιο του 2013, ο eu-LISA 5 είναι υπεύθυνος για τη λειτουργική διαχείριση του κεντρικού SIS ΙΙ, ενώ τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη λειτουργική διαχείριση των εθνικών συστημάτων τους.

1.3     Πρόσβαση στις καταχωρίσεις του SIS II

Πρόσβαση στις καταχωρίσεις του SIS II έχουν μόνον οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή συνοριακών και άλλων αστυνομικών και τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν ή στο εσωτερικό του αντίστοιχου κράτους μέλους. Οι εθνικές δικαστικές αρχές και οι οικείες αρχές που έχουν συντονιστικές αρμοδιότητες μπορούν επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Δυνατότητα πρόσβασης στις καταχωρίσεις του SIS II με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής και για ασυμπλήρωτα ή εκδοθέντα έγγραφα ταυτότητας έχουν οι αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση θεωρήσεων και για την εξέταση των αιτήσεων θεώρησης, καθώς και οι αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών διαμονής και για την επιβολή της νομοθεσίας σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών με βάση το κεκτημένο της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Πρόσβαση στο SIS II για διοικητικούς σκοπούς χορηγείται επίσης στις αρχές ταξινόμησης οχημάτων 6 , οι οποίες έχουν πρόσβαση μόνο στις καταχωρίσεις σχετικά με κλαπέντα οχήματα, πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας και άδειες κυκλοφορίας οχημάτων.

Τα κράτη μέλη πρέπει να αιτιολογούν την πρόσβαση μιας αρχής στα δεδομένα του SIS. Όπως απαιτείται δυνάμει των νομικών πράξεων, υποβάλλουν ετησίως στον eu-LISA προς δημοσίευση κατάλογο των σχετικών αρχών και των κατηγοριών καταχωρίσεων στις οποίες έχουν πρόσβαση. Εκτιμάται ότι επί του παρόντος υπάρχουν περίπου δύο εκατομμύρια τελικοί χρήστες που χρησιμοποιούν το SIS II στα κράτη μέλη.

Η Ευρωπόλ και η Eurojust έχουν πρόσβαση σε ορισμένες κατηγορίες καταχωρίσεων στο SIS II, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

1.4    Εδαφικό πεδίο εφαρμογής του SIS II

Μολονότι επί του παρόντος το SIS II λειτουργεί σε 29 χώρες Σένγκεν, το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του ποικίλλει, καθώς δεν εφαρμόζουν πλήρως όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο SIS το κεκτημένο του Σένγκεν (τη συλλογή της νομοθεσίας του Σένγκεν). 26 χώρες εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν και χρησιμοποιούν το SIS II για όλους τους σκοπούς που ορίζονται στον κανονισμό και στην απόφαση:

22 κράτη μέλη της ΕΕ: Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία·

4 συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν εκτός ΕΕ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία.

Επί του παρόντος, η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, αλλά χρησιμοποιούν το SIS II για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου. Θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν το SIS για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης σχετικά με την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.

Η Κύπρος και η Κροατία δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν και δεν έχει επιβεβαιωθεί η εκπλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την εφαρμογή όλων των μερών του κεκτημένου. Οι χώρες αυτές εκτελούν επί του παρόντος προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για να ενταχθούν στο SIS.

Λόγω της μερικής συμμετοχής του στο κεκτημένο του Σένγκεν, το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί το SIS II μόνο για σκοπούς συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου. Η Ιρλανδία ετοιμάζεται να ενταχθεί στο SIS II για σκοπούς συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου.

1.5    Πώς χρησιμοποιούν το SIS II τα κράτη μέλη

Προκειμένου να πραγματοποιούν αναζήτηση στα δεδομένα, τα κράτη μέλη, ανάλογα με την τεχνική εφαρμογή του SIS II σε εθνικό επίπεδο, μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα στο κεντρικό SIS II, στο εθνικό αντίγραφό τους ή και στα δύο. Το SIS II είναι γενικά διαθέσιμο στους τελικούς χρήστες του μέσω των εθνικών συστημάτων τους. Για παράδειγμα, οι αρχές επιβολής του νόμου ή συνοριακού ελέγχου ενός κράτος μέλους αναζητούν ένα αντικείμενο ή ένα καταζητούμενο πρόσωπο στις σχετικές εθνικές βάσεις δεδομένων και, παράλληλα, στο SIS II. Στα περισσότερα κράτη μέλη αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας ενιαίας διεπαφής αναζήτησης. Η ένταξη των αναζητήσεων στα καθημερινά εργασιακά καθήκοντα των τελικών χρηστών έχει ως αποτέλεσμα την ιδιαίτερα εκτεταμένη χρήση του SIS II 7 . Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικές επιχειρησιακές επιτυχίες στις επικράτειες των κρατών μελών που είναι συνδεδεμένα με το SIS II 8 , για τον απλούστατο λόγο ότι καθιστά τις πληροφορίες διαθέσιμες πέραν των εθνικών συνόρων.

Τα δεδομένα που αφορούν πρόσωπα και τα οποία αποθηκεύονται στο SIS II είναι εκείνα που είναι απαραίτητα για τον εντοπισμό ενός προσώπου και για την επαλήθευση της ταυτότητάς του (πλέον περιλαμβάνουν φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα, εφόσον είναι διαθέσιμα), καθώς και άλλες συναφείς πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση (συμπεριλαμβανομένης της ακολουθητέας τακτικής). Αμέσως μόλις καταστεί εφικτό από τεχνικής απόψεως, τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορούν να χρησιμοποιούνται και για την ταυτοποίηση προσώπου βάσει των βιομετρικών αναγνωριστικών του στοιχείων (αρχικά μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων του) αντί για την τρέχουσα χρήση τους απλώς για την επαλήθευση της ταυτότητάς του. Προς διευκόλυνση των ανωτέρω, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο για την ένταξη ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (AFIS) στο κεντρικό SIS II.

2.    ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 9 και την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ 10 του Συμβουλίου, τρία έτη από την έναρξη λειτουργίας του SIS II στις 9 Απριλίου 2013, η Επιτροπή υπέβαλε ευρεία συνολική αξιολόγηση σύμφωνα με τους κατωτέρω στόχους για κάθε θεματικό πεδίο.

2.1    Άρθρο 50 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και άρθρο 66 παράγραφος 5 της    απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης εξετάζεται το κεντρικό SIS II, η διμερής και πολυμερής ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, η εξέταση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους, η εκτίμηση του κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει η λογική που διαπνέει το σύστημα, η αξιολόγηση της εφαρμογής της εν λόγω απόφασης/του κανονισμού όσον αφορά το κεντρικό SIS II, η ασφάλεια του κεντρικού SIS II και τυχόν επιπτώσεις σε επίπεδο μελλοντικών ενεργειών.

2.2     Άρθρο 24 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 (καταχωρίσεις με σκοπό την απαγόρευση    εισόδου ή διαμονής)

Η αξιολόγηση επικεντρώνεται στην επανεξέταση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου, με την κατάρτιση των αναγκαίων προτάσεων για τροποποίηση των διατάξεων του εν λόγω άρθρου χάριν υψηλότερου βαθμού εναρμόνισης των κριτηρίων για την εισαγωγή καταχωρίσεων.

2.3     Άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και άρθρο 59 της    απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ένδικα βοηθήματα)

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης πραγματοποιείται αντιπαραβολή και επανεξέταση των διατάξεων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος σχετικά με: α) τη δυνατότητα κάθε προσώπου να προσφύγει ενώπιον της δικαστικής ή άλλης αρχής που είναι αρμόδια δυνάμει του εθνικού δικαίου κάθε κράτους μέλους για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, απόκτηση πληροφοριών ή την καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας καταχωρίσεως που το αφορά και β) την αμοιβαία εκτέλεση των αποφάσεων σε άλλα κράτη μέλη.

3.    Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η ΓΔ HOME πραγματοποίησε την αξιολόγηση εσωτερικά μέσω στατιστικών εκθέσεων, μελετών, ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, καθώς και ειδικών συνεδριάσεων και σεμιναρίων.

Εκτός από τα στατιστικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την υποβολή δημόσιων εκθέσεων, ο eu-LISA συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του SIS II και τις επιδόσεις του ίδιου του συστήματος. Τα κράτη μέλη συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών και τις θετικές απαντήσεις για τις καταχωρίσεις. Το SIS II σχεδιάστηκε εξαρχής από νομικής και τεχνικής πλευράς κατά τέτοιον τρόπο ώστε να παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση και την αποτελεσματικότητά του.

Όσον αφορά τις πτυχές της τεχνικής και λειτουργικής διαχείρισης του SIS II, η έκθεση που περιγράφεται στο άρθρο 66 παράγραφος 4 της απόφασης για το SIS II, η οποία υποβλήθηκε από τον eu-LISA, ενσωματώθηκε στη συνολική αξιολόγηση 11 . Στην εν λόγω έκθεση περιγράφεται η τεχνική λειτουργία του κεντρικού SIS II και του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς του, από την έναρξη λειτουργίας του στις 9 Απριλίου 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Όσον αφορά το μέλλον, προκειμένου να προσδιορίσει λύσεις σε διάφορα τεχνικά ζητήματα που έθεσαν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή δρομολόγησε την εκπόνηση μελέτης 12 σχετικά με πιθανές βελτιώσεις στην αρχιτεκτονική του SIS II για την επιδίωξη καλύτερης σχέσης κόστους-αποδοτικότητας, τη βελτίωση της επιχειρησιακής συνέχειας, τη διαχείριση της αυξημένης χρήσης του συστήματος και των διαφόρων τύπων πράξεων που θα απαιτούνται, ιδίως για τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Η ασφάλεια του κεντρικού SIS II αξιολογήθηκε μέσω του συνδυασμού της έκθεσης του eu-LISA σχετικά με το κεντρικό SIS II και των συναφών ενοτήτων του ελέγχου του κεντρικού SIS που διενεργήθηκε από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων το 2014 13 .

Η αξιολόγηση συνεχίστηκε με ανοιχτές ερωτήσεις σχετικά με τις τεχνικές και λειτουργικές πτυχές του SIS II. Οι ερωτήσεις αφορούσαν λειτουργικά και νομικά ζητήματα, αλλά οι απαντήσεις αξιολογήθηκαν και παρουσιάστηκαν επίσης με γνώμονα τα πέντε βασικά κριτήρια αξιολόγησης: αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνοχή, συνάφεια και προστιθέμενη αξία για την ΕΕ.

Προκειμένου να συλλεχθούν δεδομένα για την αξιολόγηση της χρήσης καταχωρίσεων με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής και τις διαδικασίες διαβούλευσης, τέθηκε σειρά ερωτήσεων στα κράτη μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, που τελεί υπό την προεδρία της Επιτροπής.

Οι ενότητες σχετικά με τη διμερή και πολυμερή ανταλλαγή πληροφοριών, την εξέταση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων σε επίπεδο μελλοντικών ενεργειών και την εκτίμηση του κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει η λογική που διαπνέει το σύστημα συμπληρώθηκαν μέσω στατιστικής ανάλυσης, αποστολής ερωτηματολογίων προς τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και συζητήσεων στο πλαίσιο κατ' ιδίαν συναντήσεων με τις εθνικές αστυνομικές αρχές.

Η ενότητα σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα περιέχει τα βασικά σημεία της έκθεσης που υποβλήθηκε από τη συντονιστική ομάδα για την εποπτεία του SIS II και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν μέσω στοχευμένου ερωτηματολογίου. Στα εθνικά σημεία επαφής διαβιβάστηκαν λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένους τομείς.

Τα εκτενή στοιχεία της αξιολόγησης συνοψίστηκαν σε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής. Η παρούσα έκθεση περιέχει σε όλο το κείμενο παραπομπές σε λεπτομερέστερες πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

4.    ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4.1    Εισαγωγή στα βασικά πορίσματα

Το SIS II είναι ένα επιχειρησιακό σύστημα που δεν μπορεί να παραμένει στατικό και έχει αποδείξει καταφανώς την επιτυχή λειτουργία του σε ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενων και περίπλοκων προβλημάτων. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της αξιολόγησης δεν εξετάστηκαν μόνον οι τρέχουσες επιδόσεις αλλά διατυπώθηκαν και προτάσεις για το μέλλον όσον αφορά σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία, τη διαχείριση του φόρτου εργασίας, την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και την επίτευξη καλύτερων επιχειρησιακών αποτελεσμάτων.

Παρά την αξιοσημείωτη επιτυχία και την προστιθέμενη αξία για την ΕΕ που εξασφαλίστηκε με τη χρήση του SIS II και παρά το γεγονός ότι ο ρόλος του εξακολουθεί να είναι σημαντικός για την αντιμετώπιση των σοβαρών προκλήσεων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη στους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης, η Επιτροπή προσδιόρισε ορισμένα σημεία που πρέπει να εξεταστούν. Τα διάφορα αυτά σημεία καλύπτουν από τεχνικές λεπτομέρειες έως πιθανές αλλαγές στις νομικές πράξεις και, ως εκ τούτου, στο παρόν έγγραφο παρέχεται γενική επισκόπησή τους.

4.2    Έχει επιτύχει το SIS II τους στόχους του να αποφέρει προστιθέμενη αξία για την ΕΕ;

4.2.1    Αποτελέσματα όσον αφορά τη χρήση του SIS II

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν μέσω της χρήσης του SIS II από τα κράτη μέλη και της επακόλουθης συνεργασίας μέσω των τμημάτων SIRENE από την έναρξη λειτουργίας του και μετά. Θα ήταν απλούστατα ασύλληπτο να επιτευχθεί αυτός ο όγκος θετικών αποτελεσμάτων μέσω διμερούς συνεργασίας. Μόνο το 2015, οι αρμόδιες αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους προσώπων και αντικειμένων σε αντιπαραβολή με τα δεδομένα που περιέχονται στο SIS II σε σχεδόν 2,9 δισεκατομμύρια περιπτώσεις. Σήμερα, το σύστημα περιέχει πάνω από 69 εκατομμύρια καταχωρίσεις. Το 2015 πραγματοποιήθηκαν επίσης 20,7 εκατομμύρια πράξεις για τη δημιουργία, την ενημέρωση ή τη διαγραφή καταχωρίσεων σχετικά με πρόσωπα ή αντικείμενα ή για την παράταση της διάρκειας μιας καταχώρισης.

Μια «θετική απάντηση» στο SIS II σημαίνει ότι το πρόσωπο ή το αντικείμενο εντοπίστηκε σε άλλο κράτος μέλος και απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες που προσδιορίζονται στην καταχώριση. Από την έναρξη λειτουργίας του SIS II στις 9 Απριλίου 2013 έως τα τέλη του 2015 σημειώθηκαν περισσότερες από 371 000 θετικές απαντήσεις (κατά μέσο όρο περισσότερες από 370 ημερησίως).

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε:

περισσότερες από 25 000 συλλήψεις ατόμων με σκοπό την προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη σε άλλο κράτος μέλος·

περισσότερα από 79 000 άτομα στα οποία απαγορεύθηκε η είσοδος ή διαμονή στον χώρο Σένγκεν (για τα οποία είχε ήδη εκδοθεί απόφαση για την άρνηση εισόδου ή διαμονής)·

περισσότερα από 12 000 εξαφανισθέντα πρόσωπα που εντοπίστηκαν αφού διήλθαν από τα σύνορα και μετέβησαν σε άλλο κράτος μέλος·

περισσότερα από 83 000 άτομα που εντοπίστηκαν για να συμμετάσχουν σε ποινική δικαστική διαδικασία. Στις περιπτώσεις στις οποίες η καταχώριση δημιουργήθηκε από την αστυνομία για λογαριασμό των δικαστικών αρχών, έπειτα από θετική απάντηση παρατηρείται το συνεχιζόμενο πρόβλημα της μη έγκαιρης διαγραφής της καταχώρισης·

περισσότερους από 72 000 μετακινούμενους δράστες σοβαρών αξιόποινων πράξεων και άλλα πρόσωπα τα οποία απειλούν την ασφάλεια που εντοπίστηκαν·

περισσότερες από 97 000 υποθέσεις που επιλύθηκαν και αφορούσαν κλαπέντα μηχανοκίνητα οχήματα, πλαστοπροσωπία ή παράνομη χρήση ταξιδιωτικών εγγράφων, κλοπή πυροβόλων όπλων και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και άλλες περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, το ποσοστό επιτυχίας στις κατηγορίες των τραπεζογραμματίων, των χρεογράφων και των μέσων πληρωμών ήταν χαμηλό, παρά τον μεγάλο αριθμό καταχωρίσεων.

Επιπλέον, σε όλες τις κατηγορίες καταχωρίσεων που περιγράφονται ανωτέρω παρατηρείται σταθερή αύξηση των θετικών απαντήσεων. Μόνο το έτος 2014-15, οι τελικοί χρήστες του SIS πέτυχαν:

αύξηση των συλλήψεων με σκοπό την έκδοση ή παράδοση κατά 27%·

αύξηση του εντοπισμού προσώπων για σκοπούς άρνησης εισόδου ή διαμονής στον χώρο Σένγκεν κατά 18%·

αύξηση του εντοπισμού εξαφανισθέντων προσώπων κατά 44%·

αύξηση του εντοπισμού ατόμων για συνδρομή σε ποινικές δικαστικές διαδικασίες κατά 10%·

αύξηση του εντοπισμού μετακινούμενων δραστών σοβαρών αξιόποινων πράξεων και προσώπων που απειλούν την ασφάλεια κατά 43%.

αύξηση της επίλυσης υποθέσεων που αφορούν κλαπέντα μηχανοκίνητα οχήματα, πλαστοπροσωπία ή κατάχρηση ταξιδιωτικών εγγράφων, κλοπή πυροβόλων όπλων, κλοπή πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και άλλες περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής περιουσιακών στοιχείων κατά 18% 14 .

4.2.2    Τα τμήματα SIRENE

Από όλες τις μορφές ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου, η επικοινωνία σχετικά με καταχωρίσεις στο SIS II είναι μακράν η εκτενέστερη. Το SIS II αποθηκεύει επαρκή δεδομένα που επιτρέπουν στους λειτουργούς που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή να ταυτοποιήσουν ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο όταν επιτυγχάνουν θετική απάντηση σε μια καταχώριση. Ωστόσο, υπάρχει επίσης η ανάγκη διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης και αυτή η επικοινωνία πραγματοποιείται από τα τμήματα SIRENE 15 . Κάθε χώρα που χρησιμοποιεί το SIS II διαθέτει τμήμα SIRENE, που συγκροτείται ως το ενιαίο εθνικό σημείο επαφής για την επικοινωνία σχετικά με τις καταχωρίσεις του SIS II. Τα εν λόγω τμήματα SIRENE παρέχουν οποιεσδήποτε απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις καταχωρίσεις και συντονίζουν τις δραστηριότητες που αφορούν τις καταχωρίσεις. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούν κατά κανόνα δομημένα ηλεκτρονικά «έντυπα», με διαδικασίες που υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις και μέσω ενός ειδικού για τον σκοπό αυτόν ασφαλούς δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το 2015, τα τμήματα SIRENE απέστειλαν ή παρέλαβαν 16 λίγο περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια έντυπα, αριθμό που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 27% από το 2014. Τα τμήματα SIRENE είναι επίσης υπεύθυνα για την ποιότητα των δεδομένων και τον συντονισμό των διασυνοριακών επιχειρήσεων.

Τα τμήματα SIRENE βρίσκονται στο επίκεντρο της λειτουργίας του SIS και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών. Η αποτελεσματικότητά τους ενισχύεται μέσω συνεχιζόμενων προγραμμάτων κατάρτισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η λειτουργία των τμημάτων SIRENE αποτελεί υπόδειγμα για άλλους διαύλους επικοινωνίας των αρχών επιβολής του νόμου.

Είναι απαραίτητο να υπάρχουν κατάλληλα επίπεδα στελέχωσης με προσωπικό και επαρκής τεχνική υποστήριξη προκειμένου τα τμήματα SIRENE να μπορούν να διενεργούν αποτελεσματικά τη διμερή και πολυμερή ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, να επικοινωνούν σχετικά με τις θετικές απαντήσεις και να χειρίζονται τις απαραίτητες διαδικασίες εντός της απαιτούμενης νόμιμης προθεσμίας (συνήθως 12 ώρες, αλλά στην περίπτωση καταχωρίσεων με σκοπό τον διακριτικό ή ειδικό έλεγχο που απαιτούν άμεση αναφορά, αυτό πρέπει να γίνεται αμέσως). Στο πλαίσιο της αξιολόγησης παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση ως προς την ανταλλαγή εντύπων λόγω της αύξησης των θετικών απαντήσεων και της εκτεταμένης χρήσης καταχωρίσεων για τη διενέργεια διακριτικού και ειδικού ελέγχου, ειδικά όσον αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται με την τρομοκρατία. Μολονότι ο αριθμός των εντύπων που ανταλλάχθηκαν αυξήθηκε σημαντικά το 2015, τα επίπεδα στελέχωσης των τμημάτων SIRENE παρέμειναν αμετάβλητα. Το γεγονός αυτό ανάγκασε ορισμένα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στο έργο τους και να παραβλέψουν την υποχρεωτική προθεσμία απάντησης των 12 ωρών, γεγονός που υπονόμευσε την αποδοτική λειτουργία αρκετών τμημάτων SIRENE 17 .

4.2.3    Συμπέρασμα

Με την επιφύλαξη περαιτέρω λεπτομερούς συνεργασίας με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της χρήσης ορισμένων καταχωρίσεων σχετικά με αντικείμενα, οι οποίες είτε χρησιμοποιούνται ελάχιστα είτε δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχείς ή σε περιπτώσεις στις οποίες οι καταχωρίσεις δεν διαγράφονται εγκαίρως, το γενικό συμπέρασμα της Επιτροπής είναι ότι η λογική που διαπνέει το σύστημα SIS εξακολουθεί να ισχύει. Υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν την επίτευξη αποτελεσμάτων (θετικές απαντήσεις) σε σχέση με τους δηλωθέντες στόχους (καταχωρίσεις).

Το SIS II αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία για την ΕΕ, καθώς η διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου σε τόσο μεγάλη έκταση δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί χωρίς αυτή τη βάση δεδομένων. Κανένα άλλο σύστημα συνεργασίας για την επιβολή του νόμου δεν παράγει τόσα πολλά θετικά αποτελέσματα ούτε μπορεί να χειριστεί τόσο μεγάλη ροή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα την αύξηση των θετικών απαντήσεων με την πάροδο των ετών για όλες τις κατηγορίες καταχωρίσεων.

4.3    Έχει επιτύχει το SIS II τους στόχους του με αποτελεσματικό τρόπο και μπορεί να αντεπεξέλθει σε    νέες προκλήσεις;

Η αρχή που διέπει το SIS II είναι η διάθεση πληροφοριών στους τελικούς χρήστες, με σαφείς οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν και πού πρέπει να απευθυνθούν για εικοσιτετράωρη υποστήριξη (τμήματα SIRENE). Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι ο σχεδιασμός του συστήματος είναι πολύ αποτελεσματικός.

Προκειμένου να διατηρήσει αυτό το επίπεδο αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή κατέληξε τόσο σε στρατηγικά όσο και σε αναλυτικά πορίσματα που χρήζουν προσοχής και βελτιώσεων από τεχνικής, οργανωτικής και λειτουργικής άποψης. Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης και για λόγους περιεκτικότητας, τα εν λόγω πορίσματα συνοψίστηκαν με βάση γενικές θεματικές ενότητες.

4.3.1     Το SIS II πρέπει να παραμείνει ευέλικτο και ικανό να ανταποκρίνεται άμεσα σε νέα    λειτουργικά φαινόμενα

Οι νομικές πράξεις του SIS II ορίζουν τις απαιτήσεις που πλαισιώνουν το SIS II και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του, αλλά οι λεπτομερείς διαδικασίες ορίζονται στους εκτελεστικούς κανόνες 18 . Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται ένα ευέλικτο πλαίσιο, το οποίο έχει ήδη επιτρέψει την εφαρμογή αποτελεσματικών νομικών και τεχνικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, κυρίως σε σχέση με μετακινούμενους υπόπτους για τρομοκρατία και δράστες σεξουαλικών αδικημάτων. Ωστόσο, καθίσταται πολύπλοκη η διαδικασία διαχείρισης των αλλαγών, καθώς συχνά οι τεχνικές αλλαγές πρέπει επίσης να ενσωματώνονται και στα εθνικά συστήματα επιβολής του νόμου ή μετανάστευσης.

Συμπερασματικά, μολονότι η ταχύτατη εφαρμογή των αλλαγών που σχετίζονται με την τρομοκρατία αποτέλεσε σημαντική επιτυχία, είναι σαφές ότι για τις μελλοντικές αλλαγές πρέπει να καταστούν διαθέσιμοι τεχνικοί, χρηματοοικονομικοί και συμβατικοί πόροι σε κεντρικό και εθνικό επίπεδο με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαδικασίας 19 .

4.3.2    Η επιχειρησιακή συνέχεια πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω

Η τεχνική αρχιτεκτονική του SIS II παρέχει στα κράτη μέλη την ευελιξία να χρησιμοποιούν το οικείο εθνικό αντίγραφο ή το κεντρικό SIS II 20 για τις αναζητήσεις τους. Πέντε κράτη μέλη, τα οποία δεν διαθέτουν εθνικά αντίγραφα του συστήματος, αντιμετωπίζουν τον σοβαρό κίνδυνο, σε περίπτωση που η σύνδεση του δικτύου διακοπεί ή το κεντρικό SIS II δεν είναι διαθέσιμο, να μην έχουν εφεδρική επιλογή και, ως εκ τούτου, η πρόσβασή τους στις καταχωρίσεις του SIS II να διακοπεί εντελώς. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικό αντίγραφο θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν την εφαρμογή κατάλληλων λύσεων επιχειρησιακής συνέχειας, είτε διατηρώντας εφεδρικό σύστημα είτε παρέχοντας στους τελικούς χρήστες τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αναζητήσεις απευθείας στο κεντρικό SIS II.

Συμπερασματικά, η επιχειρησιακή συνέχεια πρέπει να διασφαλίζεται σε κεντρικό επίπεδο και οι προσωρινές διακοπές λειτουργίας του κεντρικού SIS II θα πρέπει να αποφεύγονται. Θα διερευνηθούν τεχνικές λύσεις για τον περιορισμό του χρόνου μεταγωγής μεταξύ του κεντρικού SIS II και του εφεδρικού δικτυακού τόπου του, καθώς θεωρείται ότι οι υφιστάμενες τεχνικές δυνατότητες και διαδικασίες δεν πληρούν τα αναμενόμενα πρότυπα διαθεσιμότητας του συστήματος 21 .

4.3.3     Δεν πραγματοποιείται πάντοτε αυτόματη αναζήτηση στο SIS II με την αναζήτηση στο εθνικό σύστημα,    αλλά απαιτείται συμπληρωματική πράξη από την πλευρά του τελικού χρήστη

Μολονότι οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποίησαν το SIS II 2,9 δισεκατομμύρια φορές το 2015, ήτοι ένα δισεκατομμύριο φορές περισσότερες από ό,τι το 2014, η χρήση του είναι ανομοιογενής. Από τα ετήσια στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι ορισμένα κράτη μέλη και αρχές κρατών μελών δεν πραγματοποιούν συστηματικά αναζητήσεις στο SIS II όταν αναζητούν στοιχεία στις οικείες βάσεις δεδομένων της εθνικής αστυνομίας ή των αρχών μετανάστευσης, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να προβαίνουν σε χωριστή αναζήτηση στο SIS II μέσω συμπληρωματικής πράξης, κάτι που δεν συμβαίνει πάντα.

Συμπερασματικά, δεδομένου ότι η εγκληματικότητα αποκτά ολοένα και περισσότερο ευρωπαϊκή διάσταση, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι κάθε φορά που ελέγχουν τις οικείες εθνικές βάσεις δεδομένων θα πραγματοποιούν παράλληλα έλεγχο και στο SIS II 22 . Η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός αξιολόγησης του Σένγκεν θα εστιάσει σε αυτό το ζήτημα.

4.3.4    Αναζητήσεις στο SIS II στα εξωτερικά σύνορα

Ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν 23 επιβάλλει την υποχρέωση εξακρίβωσης, συγκεκριμένα μέσω αναζήτησης στο SIS II, ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν «δεν μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, εσωτερική ασφάλεια, δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις κάποιου εκ των κρατών μελών» 24 . Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι συνοριοφύλακες δεν αντιπαραβάλλουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα όλων των υπηκόων τρίτων χωρών με τις βάσεις δεδομένων στα αεροδρόμια. Σε ορισμένα κράτη μέλη παρατηρήθηκε ότι οι συνοριοφύλακες δεν έλεγχαν συστηματικά όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών, αλλά χρησιμοποιούσαν αξιολογήσεις κινδύνου. Μόνον οι έλεγχοι στο SIS II για τους πολίτες της ΕΕ που εισέρχονται στην ΕΕ θα πρέπει να βασίζονται σε αξιολόγηση κινδύνου 25 .  26   27 . Σε άλλες περιπτώσεις, τεχνικές βλάβες των εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι συνοριοφύλακες μπορούν να οδηγήσουν στη διενέργεια μη ικανοποιητικών ελέγχων στο SIS II.

Συμπερασματικά, τα κράτη μέλη πρέπει να πραγματοποιούν σε επαρκή βαθμό αναζητήσεις στο SIS II στα εξωτερικά σύνορα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός αξιολόγησης του Σένγκεν θα εστιάσει σε αυτό το ζήτημα.

4.3.5 Οι νέες κατηγορίες καταχωρίσεων ή οι νέες λειτουργίες (δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες,
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, σύνδεσμοι, επέκταση για κατάχρηση ταυτότητας) δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως

και δεν εμφανίζονται πλήρως στους τελικούς χρήστες, γεγονός που αντιβαίνει στις νομικές πράξεις

του SIS II
28

Αυτή η έλλειψη υπονομεύει την αποτελεσματικότητα του συστήματος, καθώς οι τελικοί χρήστες δεν είναι σε θέση να τεκμηριώσουν όλα τα περιστατικά της υπόθεσης και ενδέχεται μάλιστα να τους λείπουν ουσιαστικές πληροφορίες. Οι λειτουργοί χάνουν χρόνο, καθώς αναγκάζονται να επικοινωνήσουν με το τμήμα SIRENE για τις πληροφορίες που λείπουν. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχουν το δικαίωμα να θέσουν υπό κράτηση το πρόσωπο το οποίο αφορά η καταχώριση και παρ’ όλα αυτά δεν μπορούν να το ταυτοποιήσουν δεόντως. Ορισμένα κράτη μέλη δεν μπορούν να προσθέσουν φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα στις καταχωρίσεις τους 29 .

Επιπλέον, δεδομένης της αύξησης της χρήσης πλαστών στοιχείων ταυτότητας, προκειμένου να μεταβούμε από την τρέχουσα κατάσταση, όπου τα δακτυλικά αποτυπώματα χρησιμοποιούνται μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητας ενός προσώπου, σε μια κατάσταση όπου η ταυτότητα ενός προσώπου θα μπορεί να αποκαλυφθεί από τα δακτυλικά του αποτυπώματα και μόνο, η προτεινόμενη λειτουργία αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων θα πρέπει να προστεθεί στο SIS II το ταχύτερο δυνατόν 30 .

Συμπερασματικά, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι κατάλληλες λειτουργίες καθίστανται διαθέσιμες στους τελικούς χρήστες.

4.3.6    Η ανεπαρκής ποιότητα των δεδομένων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τη χρήση του SIS II

Κατά τη δημιουργία καταχωρίσεων, τα κράτη μέλη ορισμένες φορές εισάγουν εσφαλμένα ή ελλιπή δεδομένα (για παράδειγμα, ελλιπές όνομα ή όνομα αντί για αριθμό εγγράφου). Η εισαγωγή δεδομένων χαμηλής ποιότητας έχει ως συνέπεια οι αναζητήσεις που πραγματοποιούνται στο σύστημα να μην οδηγούν πάντοτε στον εντοπισμό του προσώπου ή του αντικειμένου, ή το πρόσωπο να μην μπορεί να ταυτοποιηθεί κατάλληλα βάσει αυτών των δεδομένων. Σύμφωνα με τις νομικές πράξεις του SIS II, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την ποιότητα των δεδομένων 31 . Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, αλλά, μέχρι στιγμής, τούτο δεν το έχουν πράξει όλα τα κράτη.

Η Επιτροπή θα επιδιώξει επίσης να επισημοποιήσει τον ρόλο του eu-LISA όσον αφορά την επισήμανση κοινών προβλημάτων ποιότητας των δεδομένων.

4.3.7     Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει όλους τους συνδυασμούς αναζήτησης που παρέχει    το κεντρικό SIS II

Πολλά κράτη μέλη χρησιμοποιούν ερωτήματα «απόλυτης αντιστοιχίας» (όχι ατελούς ή μερικής αντιστοιχίας). Ενίοτε αυτό οφείλεται στην εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εισάγουν πάντοτε το όνομα, το επώνυμο και την ημερομηνία γέννησης για να πραγματοποιήσουν αναζήτηση σχετικά με πρόσωπο. (Αυτό συμβαίνει σε δύο κράτη μέλη). Ως εκ τούτου, ορισμένα κράτη μέλη δεν μπορούν να βρουν καταχωρίσεις στις οποίες απουσιάζει εντελώς ή είναι ελλιπές το όνομα ή η ημερομηνία γέννησης. Παρόμοιο πρόβλημα προκύπτει με ορισμένα ερωτήματα σχετικά με αντικείμενα. Σε ένα κράτος μέλος οι τελικοί χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν αναζητήσεις μόνο σχετικά με αντικείμενα με ακριβείς παραμέτρους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα βλέπουν καταχωρίσεις όπου ο αναγνωριστικός αριθμός του ανακτηθέντος αντικειμένου δεν είναι ευκρινής ή εάν έχουν γίνει προσπάθειες εξαφάνισής του 32 .

Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πλήρεις δυνατότητες του εργαλείου αναζήτησης του κεντρικού SIS II εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο.

4.3.8    Σε ορισμένα κράτη μέλη οι τελικοί χρήστες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες του SIS II

Αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να προκύψει εάν δεν ισχύουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

εμφάνιση σαφών οδηγιών στην οθόνη των τελικών χρηστών σχετικά με την ακολουθητέα τακτική·

ύπαρξη υποχρεωτικών διαδικασιών μετά τη θετική απάντηση, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής έκθεσης σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα, και

επαρκής κατάρτιση σχετικά με τη χρήση του συστήματος 33 .

Συμπερασματικά, η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός αξιολόγησης του Σένγκεν εστιάζει στην εφαρμογή κατάλληλων οδηγιών, διαδικασιών και κατάρτισης.

4.3.9    Περιορισμοί στην αποτελεσματικότητα του SIS II για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης

Οι καταχωρίσεις με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής δημιουργούνται για υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ή να διαμείνουν στον χώρο Σένγκεν σύμφωνα με απόφαση αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου ή αρμόδιας εθνικής αρχής. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αποδείχθηκε ότι υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες ένα κράτος μέλος ενδέχεται να αποφασίσει να χορηγήσει σε ένα πρόσωπο το δικαίωμα εισόδου ή διαμονής στην επικράτειά του παρά την ύπαρξη καταχώρισης με σκοπό την άρνηση εισόδου που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, ακόμη και εάν δεν ισχύει κάποια νομική εξαίρεση. Κατά συνέπεια, η ισχύς των εν λόγω καταχωρίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ δεν επιτυγχάνεται συστηματικά. Επιπλέον, τα κράτη μέλη ανέφεραν ελλείψεις στις διαδικασίες και στην ποιότητα της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις εν λόγω καταχωρίσεις, ειδικά στο πλαίσιο της συναφούς διαδικασίας διαβούλευσης 34 .

Είναι σαφές ότι τόσο η έλλειψη εναρμόνισης στις διαβουλεύσεις όσο και η καθυστέρηση στις απαντήσεις προκαλούν σημαντικά προβλήματα στο επιχειρησιακό προσωπικό και στο άτομο το οποίο αφορά η διαδικασία.

Στην αξιολόγηση υπογραμμίστηκε ότι, σε σύγκριση με όλες τις κατηγορίες καταχωρίσεων στο SIS II 35 , η συγκεκριμένη κατηγορία καταχωρίσεων χαρακτηρίζεται από τον υψηλότερο συνολικό αριθμό υποθέσεων στις οποίες δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί η απαιτούμενη δράση, ήτοι να απαγορευθεί η είσοδος ή η διαμονή. Το SIS II «ταυτοποιεί και εντοπίζει» αποτελεσματικά τα πρόσωπα τα οποία αφορούν οι καταχωρίσεις, αλλά οι διαφορετικές ερμηνείες των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με την απαγόρευση εισόδου και τις άδειες διαμονής, οι οποίες συχνά προκαλούν σύγχυση, υπονομεύουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά του σε επίπεδο ΕΕ, με αποτέλεσμα την έλλειψη συνοχής.

Συμπερασματικά, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για την εναρμόνιση των διαδικασιών που αφορούν τις καταχωρίσεις με σκοπό με την άρνηση εισόδου ή διαμονής.

4.3.10    Οι κανόνες περί προστασίας των δεδομένων που περιλαμβάνονται στη νομική βάση πρέπει να αναθεωρηθούν προκειμένου να    αντικατοπτρίζουν την πρόσφατη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων 36

Σε επίπεδο εφαρμογής, η αξιολόγηση δείχνει ότι υφίστανται αποτελεσματικοί μηχανισμοί στα κράτη μέλη που παρέχουν στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα τη δυνατότητα να ζητούν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν στο SIS II ή την καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας εσφαλμένων δεδομένων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκείς τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο. Μολονότι οι διαδικασίες για την προσφυγή σε ένδικα βοηθήματα μπορεί να περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων και της εποπτικής αρχής, αφορούν κυρίως τα δικαστήρια, όπου είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων προσφυγής.

Άλλοι τομείς που χρήζουν βελτιώσεων περιλαμβάνουν τις διαδικασίες και τα έγγραφα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων –σύμφωνα με τις συστάσεις του ελέγχου που διενεργήθηκε από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων– και την ποιότητα των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης μέτρων στο επίπεδο του κεντρικού SIS II και της εναρμόνισης των εθνικών πρακτικών 37 .

Επιπλέον, η διατύπωση των νομικών πράξεων θα αναθεωρηθεί ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων 38 . Η Επιτροπή θα προτείνει τροποποιήσεις στη νομική πράξη, προκειμένου να απαιτείται η κατάρτιση τυποποιημένης δέσμης ετήσιων στατιστικών στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η συνεπής υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν τα ένδικα βοηθήματα σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, της εποπτικής αρχής και των δικαστηρίων. Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάσει διεξοδικά την απάντηση του eu-LISA στον έλεγχο ασφαλείας της.

4.3.11     Η ασφάλεια του κεντρικού SIS II εξασφαλίζεται με αποτελεσματικό τρόπο 39

Η Επιτροπή ζήτησε από τον eu-LISA να υποβάλει λεπτομερή ανάλυση των πλέον κρίσιμων περιστατικών του δικτύου που επηρέασαν τη διαθεσιμότητα του SIS II από την έναρξη της λειτουργίας του. Καταδείχθηκε ότι δεν παρατηρήθηκαν περιστατικά που έθεσαν σε κίνδυνο τα δεδομένα που τηρούνται σε κεντρικό επίπεδο.

Συμπερασματικά, με την επιφύλαξη των αναλυτικών διαδικαστικών πορισμάτων του ελέγχου ασφάλειας, το γενικό συμπέρασμα σχετικά με την ασφάλεια του κεντρικού SIS II είναι ότι είναι πολύ αποτελεσματική.

4.4    Συνάδει το SIS II με άλλες συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ;

Το SIS II μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά μόνο σε συνδυασμό με όλα τα μέσα που υποστηρίζουν την επιβολή του νόμου και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Σε αυτόν τον τομέα έχουν ανακύψει τρία βασικά ζητήματα:

4.4.1    Απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) 40

Όταν είναι γνωστό πού βρίσκεται ένα πρόσωπο το οποίο καταζητείται για να εκδοθεί, η απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) επιτρέπει την απευθείας διαβίβαση του εντάλματος σύλληψης μεταξύ των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Ωστόσο, ορισμένες δικαστικές αρχές επιμένουν στη δημιουργία καταχώρισης στο SIS II και τη διεξαγωγή των διαδικασιών επαλήθευσης και επικύρωσης από όλα τα τμήματα SIRENE· αυτή η τακτική πρέπει να θεωρείται περιττή και αναποτελεσματική.

Τα τμήματα SIRENE συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία παράδοσης ή έκδοσης προσώπων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, είναι απαραίτητο να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών και του τμήματος SIRENE για την εναρμόνιση των νομικών και των επιχειρησιακών πτυχών του ζητήματος και της εκτέλεσης του ΕΕΣ. Οι υποχρεωτικοί και προαιρετικοί λόγοι για τη μη αναγνώριση ενός ΕΕΣ και η διαδικασία προσθήκης ειδικής ένδειξης σχετικά με τις καταχωρίσεις θα πρέπει επίσης να εναρμονιστούν περαιτέρω 41 .

Συμπερασματικά, μαζί με άλλα θέματα που σχετίζονται με το ΕΕΣ, η Επιτροπή θα συζητήσει με τα κράτη μέλη:

το πρόβλημα της δημιουργίας καταχωρίσεων στο SIS II όταν ο τόπος στον οποίο βρίσκεται το υποκείμενο της καταχώρισης είναι ήδη γνωστός και έχει επιβεβαιωθεί· και

τα προβλήματα που σχετίζονται με τις διαμεταγωγές, αναζητώντας –με τη βοήθεια των δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου– τομείς στους οποίους μπορούν να θεσπιστούν κοινές πρακτικές και εναρμονισμένες διαδικασίες.

4.4.2    Οδηγία για την επιστροφή 42

Η αξιολόγηση ανέδειξε τα κοινά στοιχεία, αλλά και τις ανακολουθίες μεταξύ των διατάξεων σχετικά με τις απαγορεύσεις εισόδου όπως προβλέπονται στην οδηγία για την επιστροφή και των διατάξεων σχετικά με τις καταχωρίσεις για σκοπούς άρνησης εισόδου ή διαμονής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την ημερομηνία λήξης των απαγορεύσεων εισόδου στο SIS II. Το γεγονός αυτό όχι μόνο δημιουργεί προβλήματα για την επιθυμητή ισχύ των απαγορεύσεων εισόδου σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά και οδηγεί ταυτόχρονα σε ελλιπή εναρμόνιση των κριτηρίων για την εισαγωγή καταχωρίσεων. Η εναρμόνιση θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω της υποχρεωτικής εισαγωγής όλων των απαγορεύσεων εισόδου στο SIS από τη στιγμή που καθίστανται εκτελεστές, αλλά η αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων αλλαγών στο SIS II θα μπορούσε να βελτιωθεί με ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά πρόσωπα για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής ή απαγόρευση εισόδου από άλλο κράτος μέλος 43 .

Συμπερασματικά, η Επιτροπή θα υποβάλει σειρά προτάσεων σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και την εναρμόνιση των διαδικασιών.

4.4.3    Κώδικας συνόρων του Σένγκεν

Το SIS II αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία εάν πραγματοποιούνται αναζητήσεις σε αυτό με εντατικότερους ρυθμούς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις του κώδικα συνόρων του Σένγκεν που προβλέπουν την υποχρέωση άμεσης αναζήτησης στο SIS II στο πλαίσιο των συνοριακών ελέγχων υπηκόων τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πραγματοποιούν συστηματικές αναζητήσεις στο SIS II, ήτοι να διενεργούν έλεγχο 100 %.

Αυτό το συμπέρασμα αποτυπώνεται επίσης στην ενότητα 4.3.4.

4.5    Ήταν σημαντικός ο ρόλος του SIS II σε σχέση με τους στόχους του;

Σήμερα, το SIS II είναι το σημαντικότερο και πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο ανταλλαγής πληροφοριών στην Ευρώπη, όπως υπογραμμίστηκε στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια 44 . Στη διάρκεια του 2015 και μόνο τα κράτη μέλη αντάλλαξαν 1,8 εκατομμύρια έντυπα στα τμήματα SIRENE, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το SIS II 45 , αριθμός που καταδεικνύει σαφώς τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν βάσει καταχωρίσεων του SIS II, στοιχείο που καθιστά το εν λόγω σύστημα τη σημαντικότερη πλατφόρμα για την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» έχουν τονίσει επανειλημμένως τον σημαντικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το SIS II στην ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με υπόπτους τρομοκρατίας και αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές και στον εντοπισμό τους και έχουν δηλώσει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες τις οποίες παρέχει το SIS II για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Πράγματι, τον Ιούνιο του 2014 το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το SIS II για σκοπούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Στις 30 Ιανουαρίου 2015, μετά την τρομοκρατική επίθεση κατά της γαλλικής εφημερίδας Charlie Hebdo στο Παρίσι, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων δήλωσαν επίσης ότι οι δυνατότητες που παρέχει το SIS II θα πρέπει να αξιοποιούνται καλύτερα 46 . Στα συμπεράσματά του της 20ής Νοεμβρίου 2015, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, το Συμβούλιο επέστησε την προσοχή στη σημασία της πραγματοποίησης συστηματικών αναζητήσεων στο SIS II κατά τη διεξαγωγή ελέγχων ασφαλείας σε υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται παράνομα στον χώρο Σένγκεν και κατά τη διενέργεια συνοριακών ελέγχων σε υπηκόους της ΕΕ. Τονίστηκε δε ο ρόλος του SIS II ως πηγής πληροφοριών και έρευνας για την Ευρωπόλ.

Το Συμβούλιο επισήμανε ακόμη σε αρκετές περιπτώσεις τον ρόλο του SIS II ως μέσου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής περί επιστροφής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκρινε 47 ότι το πεδίο εφαρμογής του SIS II θα πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει και τις αποφάσεις επιστροφής 48 . Στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την αποδοτικότερη χρήση του SIS II με σκοπό την απαγόρευση εισόδου και διαμονής παράτυπων μεταναστών. Στις 8 Οκτωβρίου 2015, το Συμβούλιο δήλωσε ότι αναμένει με ενδιαφέρον τις προτάσεις της Επιτροπής, που βασίζονται σε μελέτη σκοπιμότητας, για την υποχρεωτική εισαγωγή στο SIS όλων των απαγορεύσεων εισόδου και αποφάσεων περί επιστροφής, προκειμένου ιδίως να καταστεί δυνατή η αμοιβαία αναγνώριση και επιβολή τους, το συντομότερο δυνατόν. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε επίσης ότι το SIS II αποτελεί βασικό μέσο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση των τρομοκρατών και την αποτροπή των αναχωρήσεων καθώς και την πρόβλεψη των αφίξεων στο ψήφισμά του σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τη στρατολόγηση Ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις 49 .

Συμπερασματικά, δεδομένων των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης, καθώς και της συνακόλουθης αύξησης και επέκτασης της χρήσης του SIS II με σημαντικά αποτελέσματα, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η λογική που διέπει το SIS II εξακολουθεί να ισχύει. Όπως υπογραμμίστηκε στην ενότητα 4.3.1, για να επιτύχει τον στόχο αυτό, το SIS πρέπει να παραμείνει ευέλικτο και να είναι ικανό να αντιμετωπίζει ταχέως τα νέα λειτουργικά φαινόμενα.

4.6    Έχει επιτύχει το SIS τους στόχους του με αποδοτικό τρόπο; – Το κόστος της    μη ύπαρξης του χώρου Σένγκεν 50

Παρά τα διάφορα πορίσματα που μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας στις τεχνικές λειτουργίες και τις εργασιακές πρακτικές, το SIS II είναι κατά κύριο λόγο ένα επιχειρησιακό σύστημα και ως εκ τούτου η αξιολόγησή του θα πρέπει λογικά να καταλήξει σε πορίσματα στους τομείς της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο ΕΕ και της συνοχής με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ. Ωστόσο, σε αυτό το περιβάλλον, πρέπει επίσης να μελετηθεί και η αποδοτικότητα σε στρατηγικό επίπεδο. Δεδομένου ότι το SIS είναι το κύριο μέτρο αντισταθμιστικού χαρακτήρα για την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων στον χώρο Σένγκεν, πρέπει να εξεταστεί το ερώτημα «Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε χωρίς το SIS;».

Οι δαπάνες ανάπτυξης και λειτουργίας που επιβαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη για το SIS II πρέπει να υπολογιστούν λαμβανομένης υπόψη της τεχνικής αρχιτεκτονικής του συστήματος, και ειδικότερα του γεγονότος ότι αποτελείται από τρεις κύριες συνιστώσες: ένα κεντρικό σύστημα, εθνικά συστήματα και μια επικοινωνιακή υποδομή.

Το συνολικό ποσό που επενδύθηκε από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ανάπτυξη του κεντρικού SIS II κατά την περίοδο από το 2002 έως το 2013 ήταν 152 961 319 EUR, μολονότι αρχικά το ποσό που είχε διατεθεί ήταν ακόμη μεγαλύτερο, άνω των 175 352 417 EUR.

Επιπλέον, το κεντρικό SIS II συνεπάγεται ετήσιες δαπάνες συντήρησης, που ανήλθαν σε 7 794 732,35 EUR το 2014 και σε 5 631 826,58 EUR το 2015.

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των εθνικών συστημάτων τους, υποχρεούνται επίσης να καλύπτουν τα εφάπαξ έξοδα για την ανάπτυξη των οικείων N.SIS II 51 καθώς και τις ετήσιες δαπάνες συντήρησης. Σύμφωνα με το μοντέλο κόστους που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο μελέτης σχετικά με πιθανές βελτιώσεις στην αρχιτεκτονική του SIS II, το μέσο συνολικό κόστος της ανάληψης ευθύνης για την εφαρμογή του SIS II δεύτερης γενιάς σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εφάπαξ και των τρεχόντων εξόδων, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα δέκα κρατών μελών που εξετάστηκαν, ήταν 16 628 εκατομμύρια EUR ανά κράτος μέλος 52 .

Ωστόσο, οι δαπάνες πρέπει να αναλυθούν λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το SIS II είναι το κύριο μέτρο αντισταθμιστικού χαρακτήρα για την κατάργηση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων στον χώρο Σένγκεν. Χωρίς το SIS II δεν θα ήταν πρακτικά εφικτή η ύπαρξη ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα. Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν – Χάρτης πορείας» 53 , η Επιτροπή δήλωσε ότι η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε διαρκή βάση εντός της ΕΕ δεν θα εμπόδιζε απλώς την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αλλά θα συνεπαγόταν τεράστιο οικονομικό κόστος.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι:

η πλήρης εκ νέου καθιέρωση συνοριακών ελέγχων εντός του χώρου Σένγκεν θα δημιουργούσε άμεσο απευθείας κόστος που θα κυμαινόταν μεταξύ 5 και 18 δισ. EUR ετησίως·

κράτη μέλη, όπως η Πολωνία, οι Κάτω Χώρες ή η Γερμανία θα αντιμετώπιζαν επιπρόσθετο κόστος άνω των 500 εκατ. EUR για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών ενώ άλλα κράτη, όπως η Ισπανία ή η Τσεχική Δημοκρατία θα έβλεπαν τις επιχειρήσεις τους να επιβαρύνονται με επιπρόσθετο κόστος ύψους άνω των 200 εκατ. EUR·

οι συνοριακοί έλεγχοι θα στοίχιζαν μεταξύ 1,3 και 5,2 δισ. EUR με τη μορφή απώλειας χρόνου για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους (1,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην ΕΕ) και άλλους εργαζόμενους που μετακινούνται από και προς την εργασία τους·

θα μπορούσε να σημειωθεί απώλεια τουλάχιστον 13 εκατομμυρίων τουριστικών διανυκτερεύσεων, με συνολικό αντίκτυπο 1,2 δισ. EUR για τον τομέα του τουρισμού·

οι κυβερνήσεις θα επιβαρύνονταν με διοικητικό κόστος ύψους μεταξύ 0,6 και 5,8 δισ. EUR λόγω της ανάγκης να αυξηθεί το προσωπικό για τους συνοριακούς ελέγχους.

Μεσοπρόθεσμα, η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων εντός της ΕΕ θα επέφερε έμμεσο κόστος που θα ήταν σημαντικά υψηλότερο δεδομένων των πρωτόγνωρων συνεπειών για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, τις επενδύσεις και την κινητικότητα.

Συμπερασματικά, το κόστος που συνεπάγεται η ανάπτυξη και συντήρηση του SIS II, και ως εκ τούτου η διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας ενός χώρου χωρίς εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους, υπερτερεί μακράν σε σύγκριση με το κόστος που θα προέκυπτε εάν δεν λειτουργούσε το SIS II και θεσπίζονταν εκ νέου συνοριακοί έλεγχοι.

5.     Συμπέρασμα και επόμενα βήματα

Το SIS II λειτουργεί σε ένα περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου εγείρονται σοβαρότατες ανησυχίες για ζητήματα ασφάλειας, διασυνοριακού εγκλήματος και παράτυπης μετανάστευσης – που αποτελούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις. Η συνολική αξιολόγηση επιβεβαιώνει την εξαιρετική λειτουργική και τεχνική επιτυχία του συστήματος. Είναι σαφές ότι κανένα επιχειρησιακό σύστημα ούτε η νομική βάση του δεν θα είναι ποτέ τέλεια και, σε αυτό το πνεύμα της διαρκούς βελτίωσης, η Επιτροπή, με τη βοήθεια των παρατηρήσεων και της υποστήριξης των κρατών μελών και του eu-LISA, έχει εντοπίσει ευκαιρίες για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της συνάφειας, της συνοχής και της προστιθέμενης αξίας του SIS II για την ΕΕ, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε ορισμένα κράτη μέλη όπου η τεχνική και επιχειρησιακή εφαρμογή επιδέχεται βελτίωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η περαιτέρω ανάπτυξη του νομικού πλαισίου ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις επιχειρησιακές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, η ενισχυμένη εναρμόνιση των κανόνων χρήσης του συστήματος για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς και η καλύτερη παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων μέσω της υποβολής στατιστικών στοιχείων.

Το SIS II επιτυγχάνει πραγματικά επιχειρησιακά αποτελέσματα που μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που είναι διαθέσιμα βάσει των Συνθηκών και των συναφών νομικών πράξεων, η Επιτροπή υιοθετεί διττή προσέγγιση έναντι των κρατών μελών: υποστηρίζει ένθερμα την ικανότητα των κρατών μελών να βελτιστοποιούν τη χρήση του SIS II. Η προθυμία και η πρακτική συνεργασία που επέδειξαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν συμβάλει στην αυξημένη και περισσότερο εναρμονισμένη χρήση του συστήματος. Σε περιπτώσεις σοβαρών αδυναμιών στην εφαρμογή του SIS II, η Επιτροπή καταπολεμά επίσης τις παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ μέσω της διαδικασίας «EU-Pilot», με την περαιτέρω επιλογή της διαδικασίας επί παραβάσει.

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι συνεργασίας της Επιτροπής με τα κράτη μέλη σχετικά με την ορθή χρήση του SIS:

Ο μηχανισμός αξιολόγησης του Σένγκεν συνιστά σημαντική ευκαιρία για την επαλήθευση της λειτουργίας και της πραγματικής χρήσης του συστήματος σε επιτόπιο επίπεδο, στοιχείο το οποίο συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη που αξιολογήθηκαν. Η επαναληπτική επιτόπια επίσκεψη αξιολόγησης αποτελεί ένα μέσο που είναι διαθέσιμο για περιπτώσεις στις οποίες έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ελλείψεις στο αξιολογηθέν κράτος μέλος.

Τακτικές συνεδριάσεις της επιτροπής SIS-VIS (επτά φορές τον χρόνο). Στις αντιπροσωπείες συμμετέχει ένας εμπειρογνώμονας σε τεχνικά θέματα και ένας εμπειρογνώμονας σε επιχειρησιακά θέματα ανά κράτος μέλος. Η εν λόγω επιτροπή επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει το βέλτιστο δυνατό πλαίσιο για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που προκαλούν ανησυχία. Οι συνεδριάσεις εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την άσκηση σχετικής πίεσης στα κράτη μέλη για τη διόρθωση τυχόν ελλείψεών τους.

Ενεργός συμμετοχή της Επιτροπής σε κάθε μάθημα κατάρτισης και κάθε συνέδριο που διοργανώνεται σχετικά με το SIS II (τουλάχιστον πέντε φορές ανά έτος).

Η έκδοση της σύστασης της Επιτροπής σχετικά με τον κατάλογο συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή του SIS II 54 στις 16 Δεκεμβρίου 2015, η οποία συμβάλει στην εναρμόνιση των διαδικασιών και χρησιμοποιείται ως βασικό έγγραφο αναφοράς από όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Επιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που επισημαίνονται στην αξιολόγηση και για τα οποία απαιτούνται νομοθετικές αλλαγές, η Επιτροπή, χρησιμοποιώντας το δικαίωμα πρωτοβουλίας της σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση της νομικής βάσης του SIS έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2016. Η Επιτροπή θα λάβει επίσης υπόψη το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που συστάθηκε βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Πιο Ισχυρά και Έξυπνα Συστήματα Πληροφοριών για τα Σύνορα και την Ασφάλεια» 55 , που ενδέχεται να οδηγήσει στην υποβολή δεύτερης πρότασης τον Ιούνιο του 2017.

(1)

     Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα - 19 Ιουνίου 1990.

(2)

     Το Συμβούλιο έλαβε απόφαση το 2001 σχετικά με μια δεύτερη γενιά του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 9 Απριλίου 2013 για λόγους που παρατίθενται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 19ης Μαΐου 2014, με τίτλο «Διδάγματα που αποκομίζονται από την ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» ( http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_03/SR14_03_EN.pdf .

(3)

     Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4).

(4)

     Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 205 της 7.8.2007, σ. 63).

(5)

     Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA).

(6)

     Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 1).

(7)

     Ενότητα 7.2 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(8)

     Ενότητα 7.3 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(9)

     Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II).

(10)

Απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II).

(11)

Τεχνική έκθεση του eu-LISA σχετικά με τη λειτουργία του κεντρικού SIS II http://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%20II%20Technical%20Report%202015.pdf

(12)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής — ICT Impact Assessment of Possible Improvements to the SIS II Architecture 2016 [Εκτίμηση των επιπτώσεων σε επίπεδο ΤΠΕ των πιθανών βελτιώσεων στην αρχιτεκτονική του SIS II του 2016].

(13)

Report on inspection pursuant Article 47(2) of Regulation (EC) N. 45/2001 on the Schengen Information System II (SIS II) managed by the EU Agency for large-scale IT systems (eu-LISA) [Έκθεση σχετικά με την επιθεώρηση δυνάμει του άρθρου 47 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ (SIS II) που τελεί υπό τη διαχείριση του Οργανισμού της ΕΕ για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας (eu-LISA)] αριθ. αναφοράς υπόθεσης: 2014-0953.

(14)

Ενότητα 7 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(15)

Η λέξη SIRENE σχηματίζεται από τα αρχικά των λέξεων «Supplementary Information Request at the National Entries» (Αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών για εθνικές καταχωρίσεις).

(16)

Οι πληροφορίες μπορούν να αποστέλλονται σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο. Δεδομένου ότι κάθε «έντυπο» SIRENE αντιπροσωπεύει την υλοποίηση έργου, τόσο για τον αποστολέα όσο και για τον παραλήπτη, κατά τη μέτρηση του φόρτου εργασίας υπολογίζονται τόσο τα έντυπα που αποστέλλονται όσο και τα έντυπα που παραλαμβάνονται.

(17)

Ενότητες 12.2, 17.4 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(18)

Όπως στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1209 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, που αντικαθιστά το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2013/115/ΕΕ για το εγχειρίδιο SIRENE και άλλα μέτρα εφαρμογής σε σχέση με το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 4283] (ΕΕ L 201 της 28.7.2016, σ. 35) και στην τεχνική τεκμηρίωση (λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές και έγγραφο ελέγχου διεπαφής).

(19)

     Ενότητα 6.2.1 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(20)

     Το CS-SIS είναι η λειτουργία τεχνικής υποστήριξης που περιέχει τη βάση δεδομένων του SIS II.

(21)

     Ενότητα 6.2.1 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(22)

     Ενότητα 6.2 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(23)

     Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1).

(24)

     Άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο vi) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399.

(25)

     Σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα συνόρων του Σένγκεν που ισχύουν επί του παρόντος (άρθρο 8 παράγραφος 2).

(26)

     Ωστόσο, στις 15 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων. Η εν λόγω πρόταση προβλέπει ειδικότερα τον συστηματικό έλεγχο των προσώπων που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας με χρήση του SIS ΙΙ (COM(2015) 670 final).

(27)

     Ενότητες 15.1 και 16.1 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(28)

     Άρθρο 3 στοιχεία α) και γ), σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(29)

     Ενότητα 16.1 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(30)

     Ενότητες 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 13.1, 14.1 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(31)

     Άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και άρθρο 49 παράγραφος 1 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(32)

     Ενότητα 16 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(33)

     Ενότητα 17.3 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(34)

     Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006, σε περίπτωση θετικής απάντησης για απαγόρευση εισόδου ή διαμονής, η οποία αφορά υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, το κράτος μέλος εκτέλεσης της καταχώρισης μέσω του εθνικού του τμήματος SIRENE διαβουλεύεται αμέσως με το καταχωρίζον κράτος μέλος, προκειμένου να αποφασίσει την ακολουθητέα τακτική.

(35)

   Ενότητα 7.2 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(36)

   (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

(37)

     Παράρτημα 1 αριθμός 108 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(38)

     Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1), και οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).

(39)

     Ενότητα 6.3 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(40)

   Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 (2002/584/ΔΕΥ) για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1-20).

(41)

     Ενότητα 9.1 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(42)

Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98-107).

(43)

     Ενότητα 8 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(44)

     COM(2015) 185.

(45)

   Ενότητα 16.4 του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

(46)

     Κοινή δήλωση της Ρίγας μετά την άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που διεξήχθη στη Ρίγα στις 29 και 30 Ιανουαρίου.

(47)

     Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης Ιουνίου 2015 (ST 22 2015 INIT).

(48)

     Συμπεράσματα του Συμβουλίου για καταχωρίσεις στο SIS με σκοπό την απαγόρευση εισόδου και διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 24 του
κανονισμού SIS ΙΙ μετά από απόφαση επιστροφής (ST11648/15).

(49)

     Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2015 (2015/2063(P8_TA(2015)0410).

(50)

     Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο - Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν – Χάρτης πορείας. Βρυξέλλες, 4.3.2016 COM(2016) 120 final.

(51)

     N.SIS II είναι ο τεχνικός και νομικός όρος για την τεχνική εφαρμογή του SIS σε εθνικό επίπεδο.

(52)

     Μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: ICT Impact Assessment of Possible Improvements to the SIS II Architecture.

(53)

     COM(2016) 120 final.

(54)

     Σύσταση της Επιτροπής για την κατάρτιση καταλόγου συστάσεων και βέλτιστων πρακτικών με στόχο την ορθή εφαρμογή του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) και την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που εφαρμόζουν και χρησιμοποιούν το SIS II [C(2015)9169/1].

(55)

     COM(2016) 205 final.

Top