EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0044

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 394/2


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 12ης Σεπτεμβρίου 2016

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 3 Αυγούστου 2016 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με πρόταση κανονισμού (1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (2) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (3) (εφεξής ο «προτεινόμενος κανονισμός»).

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο προτεινόμενος κανονισμός περιέχει διατάξεις που επηρεάζουν τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών να εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική της Ένωσης και να συμβάλλει στην εκ μέρους των αρμόδιων αρχών ομαλή άσκηση πολιτικών που αφορούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και παράγραφος 5, της Συνθήκης. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1.   Γενικές παρατηρήσεις

Η ΕΚΤ υποστηρίζει τους επιμέρους σκοπούς του προτεινόμενου κανονισμού, ο οποίος αποτελεί βασικό μέρος του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών («CMU») (4) και συμπληρώνει άλλους πυλώνες του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη (5). Ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να διευκολύνει τους επενδυτές, διαχειριστές κεφαλαίων και οργανισμούς χαρτοφυλακίου που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση τέτοιων επενδύσεων στην άντληση οφελών που παρέχουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (εφεξής «EuVECA») και τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (εφεξής «EuSEF»), συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ολοκλήρωση της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών, στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και στην αποδέσμευση κεφαλαίων.

2.   Ειδικές παρατηρήσεις

2.1.   Καταχώριση εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF και των διαχειριστών τους

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει τους όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν κατά την καταχώριση των εταιριών EuVECA και των ταμείων EuSEF οι διαχειριστές που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Στους όρους αυτούς συγκαταλέγεται η παροχή πληροφοριών για την ταυτοποίηση των εταιρειών και ταμείων, τα μερίδια ή οι μετοχές των οποίων πρόκειται να διατεθούν στην αγορά, και των προσώπων αυτών καθ’ εαυτά που διαχειρίζονται τις εν λόγω εταιρείες και τα ταμεία.

Όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν η ΕΚΤ σε σχέση με την Ένωση των Κεφαλαιαγορών (7), η τυποποίηση των στατιστικών πληροφοριών, δηλαδή η τυποποίηση μέσω της χρήσης μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών για ιδρύματα, προϊόντα και συναλλαγές, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την επίτευξη μιας λειτουργικής υποδομής δεδομένων υψηλής ποιότητας. Ειδικότερα, η ΕΚΤ υποστηρίζει σθεναρά τη χρήση διεθνώς συμφωνημένων προτύπων, όπως του διεθνούς αριθμού αναγνώρισης τίτλων (ISIN) και του παγκόσμιου κωδικού αναγνώρισης νομικού προσώπου (LEI), ως μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις αγορές κινητών αξιών (8). Στην περίπτωση των εταιρειών EuVECA και των ταμείων EuSEF η ΕΚΤ θεωρεί ότι οι πληροφορίες που παρέχουν οι διαχειριστές τους κατά την καταχώρισή τους θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τον παγκόσμιο κωδικό LEI για την αναγνώριση των εν λόγω εταιρειών και ταμείων, καθώς και τους διαχειριστές τους που έχουν λάβει άδεια (9). Θα πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνουν τον κωδικό ISIN, προκειμένου να αναγνωρίζονται τα μερίδια ή οι μετοχές των εταιρειών και ταμείων που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά. Αυτό θα ενισχύσει την αξιοπιστία των στατιστικών πληροφοριών και, συνεπώς, θα επιτρέψει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Οι εταιρείες EuVECA και τα ταμεία EuSEF αποτελούν μέρος του πληθυσμού παροχής στατιστικών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών, όπως προβλέπει ο κανονισμός (EΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/38) (10), οι δε μετοχές ή τα μερίδιά τους περιλαμβάνονται στην κεντρική βάση δεδομένων για τίτλους, σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/21 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (11). Η ΕΚΤ χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης και για την παρακολούθηση και ανάλυση μη συμβατικών μέτρων.

Επιπλέον, η υποχρεωτική αναφορά του παγκόσμιου κωδικού LEI και του κωδικού ISIN που προτείνει η ΕΚΤ θα πρέπει να ισχύει για όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές και όχι μόνο για συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει στη διάθεσή του μια ελάχιστη δέσμη τυποποιημένων πληροφοριών που θα καλύπτουν τα κύρια χαρακτηριστικά όλων των ιδρυμάτων, προϊόντων και συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Έτσι, η ΕΚΤ είναι της άποψης ότι, ανάλογα με την περίπτωση και στο μέτρο του δυνατού, η υποχρεωτική αναφορά μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών θα πρέπει να προβλεφθεί και σε άλλες νομοθετικές τροποποιήσεις στις οποίες επίσης βασίζεται η Ένωση Κεφαλαιαγορών. Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για τη θέσπιση αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που θα διευκολύνει τη διανομή των τυποποιημένων πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στις κεφαλαιαγορές. Παλαιότερα η ΕΚΤ είχε εκφράσει την άποψη ότι κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές οι βασικές πληροφορίες που περιέχονται στη σύνοψη του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να διατίθενται σε μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα και να περιλαμβάνουν τους μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης του εκδότη, του προσφέροντα, του εγγυητή, εφόσον υπάρχει, και των ίδιων των κινητών αξιών (12). Μερίδια που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, πλην των οργανισμών κλειστού τύπου, εξαιρέθηκαν ρητά από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο (13) και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτονται από τη σχετική πρόταση της ΕΚΤ για υποχρεωτική αναφορά των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών (14). Επομένως, προκειμένου να καλυφθεί εν μέρει αυτό το κενό, ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να συμπεριλάβει και την υποχρεωτική αναφορά των μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών ως μέρος των προτεινόμενων τροποποιήσεων των απαιτήσεων όσον αφορά την παροχή πληροφοριών εκ μέρους των διαχειριστών κατά την καταχώριση των οικείων εταιρειών EuVECA και ταμείων EuSEF.

2.2.   Η κεντρική βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ για τους διαχειριστές των εταιρειών EuVECA και των ταμείων EuSEF

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) υποχρεούται να δημιουργήσει κεντρικές, δημόσια προσβάσιμες βάσεις δεδομένων, οι οποίες θα ταυτοποιούν: α) όλους τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου βάσει που πληρούν τις προϋποθέσεις και σκοπεύουν να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό «EuVECA», τις εταιρείες για τις οποίες χρησιμοποιούν αυτόν τον προσδιορισμό και τις χώρες στην αγορά των οποίων προωθούνται εμπορικά οι εν λόγω εταιρείες∙ και β) όλους τους διαχειριστές των ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και σκοπεύουν να χρησιμοποιούν τον προσδιορισμό «EuSEF», τα ταμεία για τα οποία χρησιμοποιούν αυτόν τον προσδιορισμό και τις χώρες στην αγορά των οποίων προωθούνται εμπορικά τα εν λόγω ταμεία.

Ενόψει των ως άνω παρατηρήσεων η ΕΚΤ προτείνει οι εν λόγω βάσεις δεδομένων που θα δημιουργηθούν από την ΕΑΚΑΑ να περιλαμβάνουν τον κωδικό LEI κάθε εταιρείας/ταμείου και του διαχειριστή τους, καθώς και τον κωδικό ISIN των μεριδίων ή μετοχών τους.

3.   Τεχνικές παρατηρήσεις και προτάσεις διατύπωσης

Συγκεκριμένες προτάσεις διατύπωσης αναφορικά με τροποποιήσεις του προτεινόμενου κανονισμού τις οποίες υποδεικνύει η ΕΚΤ περιλαμβάνονται σε διακριτό τεχνικό έγγραφο εργασίας που συνοδεύεται από αιτιολογικό κείμενο.

Το τεχνικό έγγραφο εργασίας αποτελεί παράρτημα της παρούσας γνώμης και είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Φρανκφούρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 461 τελικό.

(2)  Κανονισμός (EΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (EΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18).

(4)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο Δράσης για την Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών [COM(2015) 468 τελικό].

(5)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη [COM(2014) 903 τελικό].

(6)  Οδηγία 2011/61/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/EΚ και 2009/65/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1060/2009 και (EΕ) αριθ.1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

(7)  Βλ. «Building a Capital Markets Union — Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper» (Οικοδομώντας μια Ένωση Κεφαλαιαγορών — Συμβολή του Ευρωσυστήματος στην πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf.

(8)  Βλ. έκτη υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4 της γνώμης CON/2014/49. Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ δημοσιεύονται στον δικτυακό της τόπο (www.ecb.europa.eu). Ήδη βρίσκονται σε φάση εκπόνησης και άλλα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, όπως ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος και ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός διαπραγμάτευσης, η δυνατότητα χρήσης των οποίων στις αγορές ως περαιτέρω μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών θα πρέπει να εξεταστεί

(9)  Ως διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις νοείται σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 το «νομικό πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται τακτικά στη διαχείριση τουλάχιστον μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις». Ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ορίζεται με τον ίδιο τρόπο στο άρθρο 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 346/2013.

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2013/38) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 73).

(11)  Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/21, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας δεδομένων της κεντρικής βάσης δεδομένων για τους τίτλους (ΕΕ L 307 της 7.11.2012, σ. 89).

(12)  Βλ. παραγράφους 2.2 και 2.3 της γνώμης CON/2016/15.

(13)  Βλ. άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του προτεινόμενου κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση [COM(2015) 583 τελικό].

(14)  Βλ. παραγράφους 2.2 και 2.3 της γνώμης CON/2016/15.


Top