EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0015

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Μαρτίου 2016, αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση (CON/2016/15)

OJ C 195, 2.6.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 195/1


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 17ης Μαρτίου 2016

αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση

(CON/2016/15)

(2016/C 195/01)

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 8 Μαρτίου 2016 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση (1) (εφεξής ο «προτεινόμενος κανονισμός»).

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο προτεινόμενος κανονισμός περιέχει διατάξεις που επηρεάζουν τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) να εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική και να συμβάλλει στην εκ μέρους των αρμόδιων αρχών ομαλή άσκηση πολιτικών που αφορούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση και στο άρθρο 127 παράγραφος 5 της Συνθήκης, αντίστοιχα. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1.   Γενικές παρατηρήσεις

Κύριος σκοπός του προτεινόμενου κανονισμού, ο οποίος θα επιφέρει κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), είναι η απλούστευση των κανόνων που ισχύουν σήμερα όσον αφορά την κατάρτιση, έγκριση και διανομή των ενημερωτικών δελτίων και, συνακόλουθα, η μείωση των εξόδων και διοικητικών επιβαρύνσεων που συνεπάγεται η διαδικασία εκπόνησής τους. Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο κανονισμό θα θεσπιστούν κανόνες γνωστοποίησης προσαρμοσμένοι στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε εκδότη και θα ενισχυθεί η ικανότητα άντλησης κεφαλαίων των εταιρειών, ιδίως των μικρομεσαίων, σε ολόκληρη την Ένωση. Επίσης, σκοπός του προτεινόμενου κανονισμού είναι να περιοριστούν οι αποκλίσεις μεταξύ κανόνων στην Ένωση και ο κατακερματισμός αυτών λόγω της ετερογένειας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ σε ορισμένα κράτη μέλη. Η ΕΚΤ γενικά χαιρετίζει και υποστηρίζει τους σκοπούς του προτεινόμενου κανονισμού, θεωρώντας τον θετικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

2.   Ειδικές παρατηρήσεις

2.1   Εξαιρέσεις για προσφορές μη μετοχικών κινητών αξιών που εκδίδονται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ (ΕθνΚΤ) και για μετοχές του κεφαλαίου των ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ

Η ΕΚΤ χαιρετίζει την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού των μη μετοχικών κινητών αξιών που εκδίδουν η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ (3). Η εξαίρεση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διενέργειας των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της έκδοσης χρεωστικών μέσων από την ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ. Η ΕΚΤ επικροτεί επίσης την εξαίρεση η οποία σχετίζεται με τις μετοχές του κεφαλαίου των ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ (4) και αφορά άμεσα τις ΕθνΚΤ των οποίων μετοχές ανήκουν σε ιδιώτες επενδυτές ή/και έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε άλλους τόπους διαπραγμάτευσης.

2.2   Υποχρεωτικές απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση του διεθνούς αριθμού αναγνώρισης τίτλων (ISIN) και του διεθνούς κωδικού αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI)

Ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και της αποδοτικότητας της αγοράς, με ταυτόχρονη βελτίωση της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων (5). Προς τον σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που διατίθενται στους επενδυτές θα πρέπει να είναι «επαρκείς και αντικειμενικές» και να παρουσιάζονται «σε ευκόλως αναλύσιμη, περιεκτική και κατανοητή μορφή» (6). Θα πρέπει ακόμη να περιλαμβάνουν μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης τόσο για την κινητή αξία όσο και για τον εκδότη. Όπως έχει επισημανθεί σε προηγούμενες γνώμες (7), η ΕΚΤ στηρίζει με επίταση τη χρήση διεθνώς συμφωνημένων προτύπων, όπως είναι ο ISIN και το διεθνές σύστημα LEI. Η μοναδική αναγνώριση εκδοτών, προσφερόντων και εγγυητών καθώς και των κινητών αξιών που αποτελούν το αντικείμενο της προσφοράς στο κοινό ή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές αγορές μπορεί να είναι επιτυχής μόνο αν χρησιμοποιούνται διεθνή πρότυπα, όπως είναι ο ISIN και το διεθνές σύστημα LEI.

Πρώτον, ο ISIN, ο οποίος προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο την έκδοση ορισμένου τίτλου, είναι ένας καθιερωμένος κωδικός αναγνώρισης, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η ανάγκη καθιέρωσης ενός μοναδικού κωδικού αναγνώρισης κινητών αξιών αναγνωρίζεται στον προτεινόμενο κανονισμό, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής (8) και στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 (9). Ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει ότι το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες σχετικά με τις κινητές αξίες στις οποίες θα αναφέρεται και «τυχόν αριθμός αναγνώρισης τίτλων» (10). Παρομοίως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 ορίζει ότι τα ενημερωτικά δελτία για χρεωστικούς τίτλους, μετοχές και παράγωγα πρέπει να περιλαμβάνουν «περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται σε διαπραγμάτευση, περιλαμβανομένου του κωδικού ISIN … ή άλλου τέτοιου κωδικού αναγνώρισης κινητών αξιών» (11). Ωστόσο, η φύση αυτών των εναλλακτικών κωδικών αναγνώρισης κινητών αξιών δεν καθορίζεται περαιτέρω, αφήνοντας περιθώρια ερμηνείας σχετικά με το κατά πόσον κωδικοί περιορισμένης εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικοί κωδικοί. Η απουσία εξειδίκευσης περιορίζει τη χρησιμότητα των πληροφοριών αυτών για τον επενδυτή και δημιουργεί εμπόδια στην Ένωση Κεφαλαιαγορών. Τέλος, ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 ορίζει ότι όταν γνωστοποιούνται συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, οι συναλλαγές αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τον ISIN των σχετικών τίτλων (12). Η πλειονότητα των χρεωστικών τίτλων που εκδίδονται στη ζώνη του ευρώ διαθέτουν κωδικό ISIN, ενώ χρεωστικοί τίτλοι που δεν διαθέτουν ISIN απαντούν συνήθως σε συγκεκριμένες αγορές και κλάδους και χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες συνάγεται ότι υπό ορισμένες περιστάσεις οι εκδόσεις κινητών αξιών χωρίς κωδικό ISIN αποσκοπούν προφανώς στη μείωση της ιχνηλασιμότητας των σχετικών πράξεων, επιτρέποντάς τους πάντως να εξακολουθήσουν να επωφελούνται από το νομικό καθεστώς που διέπει τους χρεωστικούς τίτλους. Επιπλέον, εκφράζονται ανησυχίες ως προς το ότι η έκδοση κινητών αξιών χωρίς κωδικό ISIN ενδεχομένως να αποσκοπεί στην αποφυγή της γνωστοποίησης πληροφοριών στους εποπτικούς φορείς και τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής. Για τους λόγους αυτούς, η ΕΚΤ προτείνει την εξάλειψη τυχόν υφιστάμενων κενών στην πληροφόρηση, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στο σύνολο των αγορών και χωρών, με την επιβολή της υποχρεωτικής αναγραφής του κωδικού ISIN στα ενημερωτικά δελτία που αφορούν κινητές αξίες διεπόμενες από τις διατάξεις του προτεινόμενου κανονισμού.

Δεύτερον, η ΕΚΤ υποστηρίζει τη χρήση του διεθνούς συστήματος LEI, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (13), κατά τρόπο που συνάδει με τις συστάσεις του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΣΧΣ) (14). Το διεθνές σύστημα LEI επιτρέπει τη μοναδική αναγνώριση των εκδοτών, προσφερόντων και εγγυητών, παρέχοντας βασικές πληροφορίες στον επενδυτή. Επιπλέον, καθώς η χρήση του διεθνούς συστήματος LEI αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς σε σχέση με την αναγνώριση νομικών προσώπων και δομών, η ΕΚΤ κρίνει σκόπιμη την επέκτασή της καθιστώντας υποχρεωτική την αναγραφή του κωδικού LEI στα ενημερωτικά δελτία ή στα έγγραφα αναφοράς για κινητές αξίες που καλύπτονται από τον προτεινόμενο κανονισμό.

Η ΕΚΤ θεωρεί ότι η υποχρέωση γνωστοποίησης των κωδικών ISIN και LEI θα πρέπει να προβλέπεται τόσο στον προτεινόμενο κανονισμό όσο και σε σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής που αποσκοπούν στην εφαρμογή του και είναι απαραίτητες προκειμένου η τελευταία να καθορίσει τον μορφότυπο των ενημερωτικών δελτίων (15). Η ΕΚΤ παραθέτει σχετικές προτάσεις διατύπωσης (16).

2.3   Δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων σε διαδικτυακό μηχανισμό αποθήκευσης

Ο προτεινόμενος κανονισμός καθιστά την ΕΑΚΑΑ υπεύθυνη για τη δημοσίευση στον δικτυακό της τόπο όλων των ενημερωτικών δελτίων που λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές. Η δημοσίευση θα διασφαλίζεται από την ΕΑΚΑΑ μέσω ενός κεντρικού μηχανισμού αποθήκευσης (17). Η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο μηχανισμός αποθήκευσης θα διαθέτει λειτουργία αναζήτησης. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι ο μηχανισμός αποθήκευσης θα πρέπει, επίσης, να εμφανίζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία σε αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή, χρησιμοποιώντας μεταδεδομένα, τουλάχιστον σε σχέση με βασικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η αναγνώριση των κινητών αξιών, των εκδοτών, των προσφερόντων και εγγυητών, επειδή αυτές οι πληροφορίες είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση της πρόσβασης των (θεσμικών) επενδυτών σε αξιόπιστα δεδομένα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν και αναλυθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Η ΕΚΤ παραθέτει σχετικές προτάσεις διατύπωσης (18).

2.4   Άρση κινήτρων για την έκδοση χρεωστικών κινητών αξιών με υψηλή ονομαστική αξία

Για να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης βάσει της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, ορισμένοι εκδότες επιβάλλουν σήμερα κανόνες ελάχιστου ή/και πολλαπλού ποσού για διακανονισμούς σε σχέση με ορισμένες κινητές αξίες που εκδίδουν σε επίπεδο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ). Ωστόσο, διακανονισμοί που δεν είναι σύμμορφοι με αυτούς τους κανόνες μπορεί και πάλι να πραγματοποιούνται σε επίπεδο ΚΑΤ, δηλαδή από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (central counterparty — CCP) ο οποίος συμψηφίζει δραστηριότητες διαπραγμάτευσης σε κατ’ αποκοπή ποσά ή λοιπές μη σχετιζόμενες με διαπραγμάτευση δραστηριότητες, όπως είναι η διεκπεραίωση διαχειριστικών εταιρικών πράξεων. Κατά συνέπεια, εντολές για ανάλογους διακανονισμούς, παρόλο που δεν αντιβαίνουν στις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, δεν μπορούν να εκτελούνται μέσω της τυποποιημένης διαδικασίας διεκπεραίωσης που παρέχουν οι τεχνικές πλατφόρμες των υποδομών των εθνικών χρηματοπιστωτικών αγορών. Αυτό συνήθως αντιμετωπίζεται με μη αυτοματοποιημένες λύσεις οι οποίες είναι ανεπαρκείς και επισφαλείς (τεχνικές διαδικασίες μη αυτοματοποιημένης διεκπεραίωσης - non-STP) ή με πιο σύνθετες τεχνικές λειτουργικότητες.

Με γνώμονα τα ανωτέρω, η ΕΚΤ χαιρετίζει την άρση των κινήτρων για την έκδοση χρεωστικών κινητών αξιών με υψηλή ονομαστική αξία, δηλαδή άνω των 100 000 ευρώ (19). Επιπλέον, η ΕΚΤ θεωρεί ότι η επιβολή ελάχιστων ονομαστικών αξιών και ελάχιστων ποσών σε επίπεδο διακανονισμού είναι αντίθετη με το πνεύμα της οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Μολονότι η οδηγία αυτή επιβάλλει αντίστοιχους περιορισμούς μόνο σε επίπεδο αρχικής προσφοράς ή διαπραγμάτευσης, ορισμένοι εκδότες στην Ένωση τους επιβάλλουν σε επίπεδο ΚΑΤ, πράγμα που δημιουργεί επιπλέον εμπόδια στην αποτελεσματικότητα των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών και στους χρήστες τους, δηλαδή τα ΚΑΤ, τους CCP και τους συμμετέχοντές τους, οι οποίοι μπορεί να χρειαστεί να καταφύγουν σε τεχνικές διαδικασίες non-STP ή να αναπτύξουν συμπληρωματικές σύνθετες λειτουργικότητες για την αντιμετώπιση των μη τυποποιημένων διακανονισμών. Εξάλλου, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20) και της έλευσης της πλατφόρμας διακανονισμού TARGET2-Securities του Ευρωσυστήματος, οι υφιστάμενες ανεπάρκειες που πηγάζουν από τους κανόνες επιβολής ελάχιστου ποσού στους διακανονισμούς θα ενταθούν λόγω της αναμενόμενης επέκτασης της δραστηριότητας που αφορά τον διασυνοριακό διακανονισμό των συναλλαγών τίτλων.

2.5   Τεχνικές παρατηρήσεις και προτάσεις διατύπωσης

Στις περιπτώσεις που η ΕΚΤ συνιστά την τροποποίηση του προτεινόμενου κανονισμού, συγκεκριμένες προτάσεις διατύπωσης περιλαμβάνονται σε τεχνικό κείμενο εργασίας συνοδευόμενες από την αντίστοιχη αιτιολογία. Το τεχνικό κείμενο εργασίας προσαρτάται στην παρούσα γνώμη και διατίθεται στην αγγλική γλώσσα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Φρανκφούρτη, 17 Μαρτίου 2016.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  COM (2015) 583 τελικό.

(2)  Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64).

(3)  Βλ. άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του προτεινόμενου κανονισμού.

(4)  Βλ. άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του προτεινόμενου κανονισμού.

(5)  Βλ. αιτιολογική σκέψη 7 του προτεινόμενου κανονισμού.

(6)  Βλ. αιτιολογική σκέψη 21 του προτεινόμενου κανονισμού.

(7)  Βλ. έκτη υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4 της γνώμης CON/2014/49 αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων. Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ δημοσιεύονται στον δικτυακό της τόπο (www.ecb.europa.eu).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων (ΕΕ L 149 της 30.4.2004, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 1).

(10)  Βλ. άρθρο 7 παράγραφος 7 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση του προτεινόμενου κανονισμού.

(11)  Βλ. παράρτημα III σημείο 4.1, παράρτημα V σημείο 4.1, παράρτημα ΧΙΙ σημείο 4.1.1, παράρτημα ΧΙΙΙ σημείο 4.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004.

(12)  Βλ. άρθρο 4 παράγραφος 10 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365.

(13)  Βλ. τη σύσταση της ΕΑΤ σχετικά με τη χρήση του κωδικού αναγνώρισης νομικής οντότητας (LEI) (EΑΤ/REC/2014/01), διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ (www.eba.europa.eu), και το έγγραφο ερωτήσεων και απαντήσεων της ΕΑΚΑΑ με τίτλο «Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)» (Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών) (EΑΑΚΑ/2016/242), της 4ης Φεβρουαρίου 2016, σ. 73, διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΑΑΚΑ (www.esma.europa.eu).

(14)  Βλ. έκθεση του ΣΧΣ με τίτλο «A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets» (Ο διεθνής κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές), της 8ης Ιουνίου 2012, διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του ΣΧΣ (www.financialstabilityboard.org).

(15)  Βλ. άρθρα 13 και 42 του προτεινόμενου κανονισμού.

(16)  Βλ. προτεινόμενες τροποποιήσεις αριθ. 2, 3, 4 και 5 στο παράρτημα της παρούσας γνώμης.

(17)  Βλ. άρθρο 20 παράγραφος 6 του προτεινόμενου κανονισμού.

(18)  Βλ. προτεινόμενη τροποποίηση αριθ. 6 στο παράρτημα της παρούσας γνώμης.

(19)  Βλ. προτεινόμενη τροποποίηση αριθ. 1 στο παράρτημα της παρούσας γνώμης.

(20)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).


Top