EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0695

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου

/* COM/2014/0695 final - 2014/0329 (NLE) */

52014PC0695

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου /* COM/2014/0695 final - 2014/0329 (NLE) */


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.           ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανανέωση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου. Μετά τη λήξη των εν λόγω διαπραγματεύσεων, στις 28 Αυγούστου 2014, μονογραφήθηκε σχέδιο νέου πρωτοκόλλου. Το νέο πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο 4 ετών από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 15, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής του.

Κύριος στόχος του πρωτοκόλλου της συμφωνίας είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σκάφη της Ένωσης στα ύδατα της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος. Η Επιτροπή βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα εκ των υστέρων αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Γενικός στόχος είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σύμπραξης για την ανάπτυξη αειφόρου αλιευτικής πολιτικής και για την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, προς το συμφέρον και των δύο μερών.

Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες:

–          28 θυνναλιευτικά γρι-γρι

–          30 παραγαδιάρικα επιφανείας.

–          13 θυνναλιευτικά με καλάμι.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει με απόφαση, με την έγκριση του Κοινοβουλίου, τη σύναψη του εν λόγω νέου πρωτοκόλλου.

2.           ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διεξήχθησαν διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου που κάλυπτε την περίοδο 2011-2014. Διεξήχθησαν επίσης διαβουλεύσεις με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στο πλαίσιο τεχνικών συνεδριάσεων. Από τις διαβουλεύσεις αυτές προέκυψε ότι είναι σκόπιμο να διατηρηθεί ένα αλιευτικό πρωτόκολλο με τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου.

3.           ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η παρούσα διαδικασία κινείται παράλληλα με τις διαδικασίες που αφορούν την απόφαση του Συμβουλίου περί της υπογραφής και της προσωρινής εφαρμογής του ίδιου του πρωτοκόλλου, καθώς και τον κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.           ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Ετήσια χρηματική αντιπαροχή ύψους 550.000 ευρώ για την πρώτη διετία και 500.000 ευρώ για την τελευταία διετία, με βάση α) βάρος αναφοράς 5.000 τόνους, για ποσό συνδεδεμένο με την πρόσβαση ύψους 275.000 ευρώ ετησίως κατά την πρώτη διετία και 250.000 ευρώ ετησίως κατά την τελευταία διετία και β) στήριξη της ανάπτυξης της τομεακής πολιτικής αλιείας της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου ύψους 275.000 ευρώ ετησίως για την πρώτη διετία και ύψους 250.000 ευρώ ετησίως για την τελευταία διετία. Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της αλιείας, και ιδίως στις ανάγκες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

2014/0329 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) και παράγραφος 7,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[1],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)       Στις 19 Δεκεμβρίου 2006 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/2006 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου[2].

(2)       Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε με τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου νέο πρωτόκολλο της συμφωνίας σύμπραξης με το οποίο παραχωρούνται στα σκάφη της Ένωσης αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα στα οποία η Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου ασκεί τη δικαιοδοσία της σε θέματα αλιείας.

(3)       Με την απόφαση αριθ. …/2014/ΕE[3], το Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του εν λόγω πρωτοκόλλου, με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης σύναψής του.

(4)       Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου προβλέπει, στο άρθρο 9, τη σύσταση μεικτής επιτροπής επιφορτισμένης με την παρακολούθηση της εκτέλεσης, της ερμηνείας και της εφαρμογής της συμφωνίας και ενδεχομένως την επανεκτίμηση του επιπέδου των αλιευτικών δυνατοτήτων και, κατ’ ακολουθία, της χρηματικής αντιπαροχής. Προκειμένου να τεθούν οι εν λόγω τροποποιήσεις σε εφαρμογή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να τις εγκρίνει, βάσει απλουστευμένης διαδικασίας.

(5)       Πρέπει να εγκριθεί το εν λόγω πρωτόκολλο εξ ονόματος της Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Συνάπτεται εξ ονόματος της Ένωσης το πρωτόκολλο που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της  Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ως παράρτημα I.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει το(τα) πρόσωπο(α) που είναι αρμόδιο(α) να προβεί(ούν), εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 16 του πρωτοκόλλου, προκειμένου να εκφραστεί η συναίνεση της Ένωσης να δεσμευθεί από το πρωτόκολλο.

Άρθρο 3

Ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου που εγκρίνονται από τη μεικτή επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης και στο άρθρο 9 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

                                                                       Για το Συμβούλιο

                                                                       Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.           ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.        Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

1.2.        Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ[4]

11. – Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία

11.03 — Υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς και συμφωνίες βιώσιμης αλιείας (ΣΒΑ)

1.3.        Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

¨       Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση

¨       Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση[5]

X Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης

¨       Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά τη μετατροπή δράσης σε νέα δράση

1.4.        Στόχος(-οι)

1.4.1.     Ο(Οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής τον(τους) οποίο(-ους) αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Η διαπραγμάτευση και η σύναψη αλιευτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες ανταποκρίνονται στον γενικό στόχο της εξασφάλισης πρόσβασης για τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αλιευτικές ζώνες, οι οποίες βρίσκονται εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) τρίτων χωρών, και της ανάπτυξης σχέσεων σύμπραξης με τις εν λόγω χώρες με σκοπό την ενίσχυση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων εκτός των υδάτων της Ένωσης.

Οι συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) εξασφαλίζουν επίσης τη συνοχή των αρχών που διέπουν την κοινή αλιευτική πολιτική με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί όσον αφορά άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές (βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων των τρίτων κρατών, καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ), ενσωμάτωση των χωρών-εταίρων στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και καλύτερη διαχείριση των αλιευμάτων σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο).

1.4.2.     Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ειδικός στόχος αριθ. 1

Η συμβολή στην αειφόρο αλιεία εκτός των υδάτων της Ένωσης, η διατήρηση της ευρωπαϊκής παρουσίας σε αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε απομακρυσμένες περιοχές και η προστασία των συμφερόντων του ευρωπαϊκού αλιευτικού κλάδου και των καταναλωτών μέσω της διαπραγμάτευσης και της σύναψης ΣΑΣ με παράκτια κράτη, οι οποίες συνάδουν με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές.

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ:

Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία, καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα τρίτων χωρών (ΔΑΒ) (γραμμή του προϋπολογισμού 11.0301).

1.4.3.     Αναμενόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους στοχοθετημένους(-ες) δικαιούχους/ομάδες.

Η σύναψη του πρωτοκόλλου συμβάλλει στη διατήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών σκαφών στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Το πρωτόκολλο συμβάλλει επίσης στην καλύτερη διαχείριση και διατήρηση των αλιευτικών πόρων, μέσω της χρηματοοικονομικής στήριξης (τομεακή στήριξη) για την εφαρμογή των προγραμμάτων που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο από τη χώρα-εταίρο, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

1.4.4.     Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Ποσοστό χρησιμοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων (% των αδειών αλιείας που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τη διαθεσιμότητα που προσφέρει το πρωτόκολλο).

Συλλογή και ανάλυση των δεδομένων για τα αλιεύματα και για την εμπορική αξία της συμφωνίας.

Συμβολή στην απασχόληση και στην προστιθέμενη αξία στην ΕΕ και στη σταθεροποίηση της αγοράς της ΕΕ (συγκεντρωτικά, με άλλες ΣΑΣ)·

Αριθμός τεχνικών συνεδριάσεων και μεικτών επιτροπών.

1.5.        Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.     Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Το πρωτόκολλο για την περίοδο 2011-2014 έληξε στις 31 Αυγούστου 2014. Προβλέπεται ότι το νέο πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία της υπογραφής του. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων, παράλληλα με την παρούσα διαδικασία κινείται διαδικασία έκδοσης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Το νέο πρωτόκολλο θα επιτρέψει την πλαισίωση της αλιευτικής δραστηριότητας του ευρωπαϊκού στόλου στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου και θα παράσχει τη δυνατότητα στους ευρωπαίους εφοπλιστές να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης αδειών αλιείας που θα τους επιτρέπουν να αλιεύουν στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου. Επιπλέον, το νέο πρωτόκολλο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου ενόψει της προώθησης της ανάπτυξης αειφόρου αλιευτικής πολιτικής. Προβλέπει ειδικότερα την παρακολούθηση των σκαφών με ΣΠΣ και την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα. Η τομεακή στήριξη ενισχύθηκε προκειμένου να συνδράμει τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής της στον τομέα της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας.

1.5.2.     Προστιθέμενη αξία παρέμβασης της ΕΕ

Όσον αφορά το νέο πρωτόκολλο, η μη παρέμβαση της ΕΕ θα είχε ως αποτέλεσμα τη σύναψη ιδιωτικών συμφωνιών, με τις οποίες δεν θα ήταν δυνατόν να διασφαλισθεί η αειφορία της αλιείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει επίσης ότι με το παρόν πρωτόκολλο η Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου θα συνεχίσει να συνεργάζεται αποτελεσματικά με την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

1.5.3.     Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Η ανάλυση των αλιευμάτων στο πλαίσιο του προηγούμενου πρωτοκόλλου οδήγησε τα μέρη στη διατήρηση του βάρους αναφοράς αλλά και στη μείωση του αριθμού των παραγαδιάρικων επιφανείας (από 35 σε 30 σκάφη), καθώς και σε μικρή αύξηση του αριθμού των θυνναλιευτικών με καλάμι (από 11 σε 13 σκάφη). Ο αριθμός των θυνναλιευτικών γρι-γρι δεν αλλάζει (28 σκάφη).

Δεδομένου ότι οι πελαγικοί καρχαρίες συγκαταλέγονται στα είδη που αλιεύονται από τον στόλο της Ένωσης, τα αλιεύματα των εν λόγω ειδών από παραγαδιάρικα αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής. Θα προβλεφθεί μηχανισμός στενής παρακολούθησης αυτού του είδους αλιείας για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη εκμετάλλευση των ειδών αυτών και θα εκπονηθεί μελέτη ώστε να εξεταστεί η κατάσταση των καρχαριών και ο αντίκτυπος της αλιείας στα τοπικά οικοσυστήματα, ώστε να αντληθούν δεδομένα για το φαινόμενο της μετανάστευσης των ειδών αυτών και να εντοπιστούν οι ευαίσθητες από βιολογικής και οικολογικής άποψης περιοχές του Πράσινου Ακρωτηρίου και της τροπικής περιοχής του Ατλαντικού.

Η τομεακή στήριξη ενισχύθηκε με βάση τις προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της αλιείας, καθώς και τις ανάγκες για ενίσχυση των ικανοτήτων των αρχών διαχείρισης της αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

1.5.4.     Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Τα κονδύλια που καταβάλλονται δυνάμει των ΣΑΣ συνιστούν γενικά έσοδα στους προϋπολογισμούς των τρίτων κρατών-εταίρων. Ωστόσο, προϋπόθεση για τη σύναψη και την παρακολούθηση των ΣΑΣ είναι ένα μέρος αυτών των κονδυλίων να προορίζεται για την εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο της τομεακής πολιτικής της χώρας. Οι εν λόγω οικονομικοί πόροι είναι συμβατοί με άλλους πόρους χρηματοδότησης από άλλους διεθνείς χορηγούς για την υλοποίηση έργων ή/και προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της αλιείας.

1.6.        Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις της δράσης

X Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

– X  Πρόταση/πρωτοβουλία με ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής για 4 έτη.

– X  Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2015 έως το 2018

¨      Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

– Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,

– και στη συνέχεια λειτουργία με κανονικό ρυθμό.

1.7.        Προβλεπόμενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης:

X Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

– X από τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των αντιπροσωπειών της Ένωσης·

– ¨  από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

¨ Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

¨ Έμμεση διαχείριση με ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων σε:

– ¨ σε τρίτες χώρες ή σε οντότητες που έχουν αυτές ορίσει,

– ¨ διεθνείς οργανισμούς και στις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)·

– ¨ την ΕΤΠ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·

– ¨ οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού κανονισμού·

– ¨ οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

– ¨ σε οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου στους οποίους έχει ανατεθεί δημόσια υπηρεσία στον βαθμό που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

– ¨ οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και που προσφέρουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις·

– ¨ σε πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ δυνάμει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Παρατηρήσεις

2.           ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.        Διατάξεις στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων:

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι

Η Επιτροπή (ΓΔ MARE, σε συνεργασία με τον αρμόδιο σε θέματα αλιείας υπάλληλό της με έδρα τη Σενεγάλη και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ντακάρ) θα παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή του εν λόγω πρωτοκόλλου, ιδίως όσον αφορά την αξιοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων από τους επιχειρηματίες και τα στοιχεία αλιευμάτων.

Επιπλέον, στη ΣΑΣ προβλέπεται τουλάχιστον μία ετήσια συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας η Επιτροπή και η Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου προβαίνουν σε απολογισμό της εφαρμογής της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου της και επιφέρουν, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, τροποποιήσεις στον προγραμματισμό και, ενδεχομένως, στη χρηματική αντιπαροχή του πρωτοκόλλου.

2.2.        Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.     Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) εντοπιστεί

Η εφαρμογή αλιευτικού πρωτοκόλλου συνοδεύεται από ορισμένους κινδύνους, ιδίως όσον αφορά τα ποσά που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της τομεακής αλιευτικής πολιτικής (κακός προγραμματισμός).

2.2.2.     Πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

Προβλέπεται συνεχής διάλογος σχετικά με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της τομεακής πολιτικής. Η από κοινού ανάλυση των αποτελεσμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 3 αποτελεί επίσης μέρος αυτών των μέσων ελέγχου.

Επιπλέον, το πρωτόκολλο προβλέπει ειδικές ρήτρες για την αναστολή του, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και υπό δεδομένες συνθήκες.

2.2.3.     Εκτιμώμενο κόστος και όφελος των ελέγχων και αξιολόγηση του εκτιμώμενου επιπέδου κινδύνου σφάλματος

2.3.        Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας

Η Επιτροπή δεσμεύεται να καθιερώσει πολιτικό διάλογο και τακτικές διαβουλεύσεις με τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου, ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση της διαχείρισης της συμφωνίας και να ενισχυθεί η συμβολή της ΕΕ στην αειφόρο διαχείριση των πόρων. Σε όλες τις περιπτώσεις, κάθε πληρωμή που πραγματοποιεί η Επιτροπή στο πλαίσιο ΣΑΣ υπόκειται στους συνήθεις δημοσιονομικούς και χρηματοοικονομικούς κανόνες και διαδικασίες της Επιτροπής. Αυτό επιτρέπει ιδίως την πλήρη ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασμών των τρίτων χωρών στους οποίους κατατίθενται τα ποσά της χρηματικής αντιπαροχής. Για το εν θέματι πρωτόκολλο, στο άρθρο 2 παράγραφος 7 ορίζεται ότι το σύνολο της χρηματικής αντιπαροχής καταβάλλεται σε λογαριασμό του Δημοσίου, σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου.

3.           ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.        Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

· Υφιστάμενες γραμμές προϋπολογισμού για δαπάνες:

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού .

Τομέας πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Γραμμή του προϋπολογισμού || Είδος τηςδαπάνης || Συνεισφορά

Αριθμός […][Τομέας………………………...………] || ΔΠ/ΜΔΠ ([6]) || χωρών ΕΖΕΣ[7] || υποψηφίων χωρών[8] || τρίτων χωρών || κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

2 || 11.03 01 Καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών (ΣΒΑ) || ΔΠ || ΟΧΙ || ΟΧΙ || ΝΑΙ || ΟΧΙ

· Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία — Μ/Δ

Σύμφωνα με τη σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Γραμμή του προϋπολογισμού || Είδος δαπάνης || Συνεισφορά

Αριθμός […][Τομέας………………………………………] || ΔΠ/ΜΔΠ || χωρών ΕΖΕΣ || υποψηφίων χωρών || τρίτων χωρών || κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

|| […][XX.ΕΕ.ΕΕ.ΕΕ] || || ΝΑΙ/ΟΧΙ || ΝΑΙ/ΟΧΙ || ΝΑΙ/ΟΧΙ || ΝΑΙ/ΟΧΙ

3.2.        Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.     Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου: || Αριθμός 2 || Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

ΓΔ: ΑΛΙΕΙΑΣ || || || Έτος N[9] 2015 || Έτος N+1 2016 || Έτος N+2 2017 || Έτος N+3 2018 || ΣΥΝΟΛΟ

ŸΕπιχειρησιακές πιστώσεις || || || || ||

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού 11.03 01 || Αναλήψεις υποχρεώσεων || (1) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

Πληρωμές || (2) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενες από το κονδύλιο ορισμένων ειδικών προγραμμάτων[10] || || || || ||

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού 11.010401 || || (3) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τη ΓΔ MARE || Αναλήψεις υποχρεώσεων || =1+3 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

Πληρωμές || =2+3 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

Ÿ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων || Αναλήψεις υποχρεώσεων || (4) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

Πληρωμές || (5) || 0,550 || 0,550 || 0,500 || 0,500 || 2,100

Ÿ ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων || (6) || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τον ΤΟΜΕΑ 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Αναλήψεις υποχρεώσεων || =4+ 6 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

Πληρωμές || =5+ 6 || 0,587 || 0,587 || 0,537 || 0,597 || 2,308

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς: ΆΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ÿ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων || Αναλήψεις υποχρεώσεων || (4) || || || || || || || ||

Πληρωμές || (5) || || || || || || || ||

Ÿ ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων || (6) || || || || || || || ||

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (Ποσό αναφοράς) || Αναλήψεις υποχρεώσεων || =4+ 6 || || || || || || || ||

Πληρωμές || =5+ 6 || || || || || || || ||

Τομέας πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου: || 5 || «Διοικητικές δαπάνες»

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

|| || || Έτος N 2015 || Έτος N+1 2016 || Έτος N+2 2017 || Έτος N+3 2018 || να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6) || ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: ΑΛΙΕΙΑΣ ||

Ÿ Ανθρώπινοι πόροι || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Ÿ Λοιπές διοικητικές δαπάνες || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || || || || 0,032

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ MARE || Πιστώσεις || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || || || || 0,484

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τον ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || (Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών) || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || || || || 0,484

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

|| || || Έτος N[11] 2015 || Έτος N+1 2016 || Έτος N+2 2017 || Έτος N+3 2018 || να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6) || ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Αναλήψεις υποχρεώσεων || 0,683 || 0,683 || 0,683 || 0,683 || || || || 2,732

Πληρωμές || 0,683 || 0,683 || 0,683 || 0,683 || || || || 2,732

3.2.2.     Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

– ¨ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

– X  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα ò || || || Έτος N 2015 || Έτος N+1 2016 || Έτος N+2 2017 || Έτος N+3 2018 || ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (outputs) ||

Τύπος[12] || Μέσο κόστος || Αριθμός || Κόστος || Αριθμός || Κόστος || Αριθμός || Κόστος || Αριθμός || Κόστος || Συνολικός αριθμός || Συνολικό κόστος ||

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1[13]... || || || || || || || || || ||

- Πρόσβαση στην αλιευτική ζώνη || t/έτος || N & N+1: 55 ευρώ/t et N+2 & N+3: 65 ευρώ/ τόνο || 5.000 || 0,275 || 5.000 || 0,275 || 5.000 || 0,250 || 5.000 || 0,250 || 20.000 || 1,050

- Τομεακή στήριξη || ετήσια || 0,250 || 1 || 0,275 || 1 || 0,275 || 1 || 0,250 || 1 || 0,250 || 4 || 1,050

Υποσύνολο για ειδικό στόχο αριθ. 1 || || 0,550 || || 0,550 || || 0,500 || || 0,500 || || 2,100

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2... || || || || || || || || || ||

- Αποτέλεσμα || || || || || || || || || || || ||

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2 || || || || || || || || || ||

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ || || 0,550 || || 0,550 || || 0,500 || || 0,500 || || 2,100

3.2.3.     Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

3.2.3.1.  Συνοπτική παρουσίαση

– ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

– X  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

|| Έτος N [14] 2015 || Έτος N+1 2016 || Έτος N+2 2017 || Έτος N+3 2018 || ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || || || || ||

Ανθρώπινοι πόροι || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,452

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας: || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,032

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,121 || 0,484

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 5[15] του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || || || || ||

Ανθρώπινοι πόροι || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,031 || 0,124

Άλλες διοικητικές δαπάνες || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,066 || 0,084

Υποσύνολο εκτός του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || 0,037 || 0,037 || 0,037 || 0,097 || 0,208

ΣΥΝΟΛΟ || 0,158 || 0,158 || 0,158 || 0,218 || 0,692

Οι απαιτούμενες πιστώσεις για ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και έχουν ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και οι οποίες θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με πρόσθετα κονδύλια που ενδέχεται να χορηγηθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών.

3.2.3.2.  Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

– ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

– X  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

|| Έτος N 2015 || Έτος N+1 2016 || Έτος N+2 2017 || Έτος N+3 2018

Ÿ Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ||

11 01 01 01 (έδρα και γραφεία αντιπροσωπείας της Επιτροπής) || 0,75 || 0,75 || 0,75 || 0,75

XX 01 01 02 (σε αντιπροσωπεία) || || || ||

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα) || || || ||

10 01 05 01 (άμεση έρευνα) || || || ||

Ÿ Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης - ΙΠΑ)[16] ||

11 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο) || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2

11 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες) || || || ||

11 01 04 01 [17] || - στην έδρα || || || ||

-σε αντιπροσωπείες || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25

XX 01 05 02 (AC, END, INT έμμεση έρευνα) || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT άμεση έρευνα) || || || ||

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (Να προσδιοριστούν) || || || ||

ΣΥΝΟΛΟ || 1,2 || 1,2 || 1,2 || 1,2

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεμηθεί στο πλαίσιο της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι || Διοικητική και δημοσιονομική εφαρμογή της συμφωνίας (άδειες, παρακολούθηση των τυχαίων συλλήψεων, πληρωμές, τομεακή στήριξη), σύσταση μικτών επιτροπών και συμμετοχή σε αυτές καθώς και στις διαπραγματεύσεις του επόμενου πρωτοκόλλου, προπαρασκευή και επεξεργασία των νομοθετικών πράξεων, αλληλογραφία, τεχνική και επιστημονική στήριξη. Γραφείο υποστήριξης + βοηθός στον τομέα των χρηματοοικονομικών + γραμματεία + προϊστάμενος μονάδας ή αναπληρωτής + επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και συγκέντρωση όσον αφορά τις άδειες και τα αλιεύματα: 0,95 ΙΠΑ κατανεμημένα σε 0,75 ύψους 132.000 ευρώ/έτος και 0,2 ύψους 70.000 ευρώ/έτος.

Εξωτερικό προσωπικό || Παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας και της χρησιμοποίησης της τομεακής στήριξης. Κατ’εκτίμηση: 0,25 ΙΠΑ ύψους 125.000 ευρώ/έτος

3.2.4.     Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

– X  Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

– ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός. με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

– ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου[18].

Να εξηγηθεί η ανάγκη με προσδιορισμό των σχετικών τομέων και γραμμών του προϋπολογισμού, καθώς και των αντίστοιχων ποσών.

3.2.5.     Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηματοδότηση από τρίτα μέρη

– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει συγχρηματοδότηση που εκτιμάται ως εξής:

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

|| Έτος N || Έτος N+1 || Έτος N+2 || Έτος N+3 || να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6) || Σύνολο

Να προσδιοριστεί ο φορέας συγχρηματοδότησης || || || || || || || ||

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων || || || || || || || ||

3.3.        Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

– X  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

– ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

– ¨         στους ιδίους πόρους

– ¨         στα διάφορα έσοδα

Σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού: || Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος || Αντίκτυπος της πρότασης/πρωτοβουλίας[19]

Έτος N || Έτος N+1 || Έτος N+2 || Έτος N+3 || να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εμφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο …………. || || || || || || || ||

Για τα διάφορα έσοδα «ειδικού προορισμού», να προσδιοριστεί/-ούν η/οι γραμμή/-ές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού του αντικτύπου στα έσοδα.

[1]               EE L […] της […], σ. […].

[2]               ΕΕ L 414, 19.12.2006, σ. 1.

[3]               EE L […] της […], σ. […].

[4]               ΔΒΔ: Διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒΔ: Προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.

[5]               Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχεία α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

[6]               ΔΠ= Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ= Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

[7]               ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

[8]               Υποψήφιες χώρες και, ενδεχομένως, δυνάμει υποψήφιες χώρες των δυτικών Βαλκανίων.

[9]               Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

[10]             Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

[11]             Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

[12]             Τα αποτελέσματα αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (για παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που χρηματοδοτήθηκαν, αριθμός χλμ οδών που κατασκευάστηκαν, κ.λπ).

[13]             Όπως περιγράφεται στο Τμήμα 1.4.2. «Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) …».

[14]             Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

[15]             Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

[16]             AC = συμβασιούχος υπάλληλος, AL = τοπικός υπάλληλος, END = αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας, INT = προσωρινό προσωπικό, JED = νεαρός εμπειρογνώμονας σε αντιπροσωπεία.

[17]             Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).

[18]             Βλ. σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας (για την περίοδο 2007-2013).

[19]             Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. μεικτά ποσά μετά την αφαίρεση του 25% για έξοδα είσπραξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Της πρότασης

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου

Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου

Άρθρο 1 Περίοδος εφαρμογής και αλιευτικές δυνατότητες

1. Από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής του πρωτοκόλλου και για περίοδο 4 ετών, οι αλιευτικές δυνατότητες που παραχωρούνται στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 5 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης καθορίζονται ως εξής:

Άκρως μεταναστευτικά είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, εντός των ορίων που καθορίζονται στο προσάρτημα 2 και με εξαίρεση τα είδη που προστατεύονται ή απαγορεύεται να αλιεύονται στο πλαίσιο της Επιτροπής ή άλλες διεθνείς συμβάσεις:

— θυνναλιευτικά γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης: 28 σκάφη,

— θυνναλιευτικά με καλάμι: 13 σκάφη,

— παραγαδιάρικα επιφανείας: 30 σκάφη.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος πρωτοκόλλου.

3. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της συμφωνίας, τα σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής καλούμενα ενωσιακά σκάφη) μπορούν να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) του Πράσινου Ακρωτηρίου μόνον εφόσον κατέχουν άδεια αλιείας που έχει εκδοθεί από το Πράσινο Ακρωτήριο στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 2 Χρηματική αντιπαροχή – τρόπος πληρωμής

1. Η συνολική εκτιμώμενη αξία του πρωτοκόλλου ανέρχεται, για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, σε 3.300.000 ευρώ.

2. Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατανέμεται ως εξής:

— 2.100.000 ευρώ για τη χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας, ως εξής:

α)      ετήσιο ποσό ως χρηματική αποζημίωση για την πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους ύψους 275.000 ευρώ ετησίως για τα δύο πρώτα έτη και 250.000 ευρώ για το τρίτο και το τέταρτο έτος, το οποίο ισοδυναμεί με βάρος αναφοράς 5.000 τόνων ετησίως·

β)      ειδικό ποσό για τη στήριξη και την υλοποίηση της τομεακής πολιτικής αλιείας της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου ύψους 275.000 ευρώ ετησίως για τα δύο πρώτα έτη και 250.000 ευρώ για το τρίτο και το τέταρτο έτος.

— 1.200.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο κατ’ εκτίμηση ποσό των τελών τα οποία οφείλουν οι πλοιοκτήτες για τις άδειες αλιείας που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 6 της συμφωνίας και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ σημείο 3 του παραρτήματος.

3. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5 7 και 8 του παρόντος πρωτοκόλλου και των άρθρων 12 και 13 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης.

4. Εάν η συνολική ποσότητα των αλιευμάτων των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου υπερβαίνει το βάρος αναφοράς που αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο α), το ποσό της χρηματικής αντιπαροχής που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) αυξάνεται για κάθε πρόσθετο τόνο αλιευμάτων, κατά 55 ευρώ για τα πρώτα δύο έτη και 50 ευρώ για τα δύο τελευταία έτη. Ωστόσο, το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβάλλει η Ένωση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α). Όταν οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί από τα ενωσιακά σκάφη υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο διπλάσιο του συνολικού ετήσιου ποσού, το οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω όριο καταβάλλεται το επόμενο έτος.

5. Η πληρωμή της χρηματικής αντιπαροχής δυνάμει της προαναφερόμενης παραγράφου 2 στοιχεία α) και β) πραγματοποιείται το αργότερο 90 ημέρες από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής του πρωτοκόλλου για το πρώτο έτος και το αργότερο κατά την επέτειο της έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου για τα επόμενα έτη.

6. Η διάθεση της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου.

7. Η χρηματική αντιπαροχή καταβάλλεται σε μοναδικό λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο ορίζεται από τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Άρθρο 3 Προώθηση της αειφόρου και υπεύθυνης αλιείας στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, επί πολυετούς τομεακού προγράμματος και των λεπτομερειών εφαρμογής τους, και ιδίως για:

α)      τους προσανατολισμούς σε ετήσια και πολυετή βάση, σύμφωνα με τους οποίους χρησιμοποιείται η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β),

β)      τους προς επίτευξη στόχους σε ετήσια και πολυετή βάση, ώστε να καταστεί δυνατή η καθιέρωση αειφόρου και υπεύθυνης αλιείας, λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων που διατυπώνει το Πράσινο Ακρωτήριο στο πλαίσιο της εθνικής αλιευτικής πολιτικής ή άλλων πολιτικών που συνδέονται με την καθιέρωση υπεύθυνης και αειφόρου αλιείας ή έχουν επίπτωση σε αυτή·

γ)       τα κριτήρια και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε ετήσια βάση.

2. Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση του πολυετούς τομεακού προγράμματος εγκρίνεται από τη μεικτή επιτροπή.

3. Κάθε χρόνο, οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου αποφασίζουν τη διάθεση επιπλέον ποσού από τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) για την υλοποίηση του πολυετούς τομεακού προγράμματος. Η διάθεση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αργότερο δύο μήνες πριν από την επέτειο έναρξης ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου.

4. Τα δύο μέρη πραγματοποιούν, στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, ετήσια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του πολυετούς τομεακού προγράμματος. Εάν από την εν λόγω αξιολόγηση προκύψει ότι η υλοποίηση των στόχων που χρηματοδοτούνται άμεσα από την χρηματική αντιπαροχή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος πρωτοκόλλου δεν είναι ικανοποιητική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει αυτό το τμήμα της χρηματικής αντιπαροχής προκειμένου να προσαρμοστεί το διατιθέμενο ποσό στην υλοποίηση του προγράμματος ανάλογα με τα αποτελέσματα.

Άρθρο 4 Επιστημονική συνεργασία για υπεύθυνη αλιεία

1. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου βάσει των αρχών της μη διάκρισης μεταξύ των διαφόρων στόλων που αλιεύουν στα εν λόγω ύδατα. Το σύνολο των τεχνικών μέτρων διατήρησης από τα οποία εξαρτάται η χορήγηση των αδειών αλιείας, όπως προσδιορίζονται στο προσάρτημα 2 του παραρτήματος του παρόντος πρωτοκόλλου, εφαρμόζονται σε κάθε αλλοδαπό βιομηχανικό στόλο που δραστηριοποιείται στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου υπό τεχνικές συνθήκες ανάλογες με εκείνες που ισχύουν για τους στόλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου θα προσπαθήσουν να συνεργάζονται για να παρακολουθούν την εξέλιξη των αλιευμάτων, της αλιευτικής προσπάθειας και της κατάστασης των πόρων στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου όσον αφορά το σύνολο των ειδών που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο. Ειδικότερα, τα μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου δράσης για τη διατήρηση και τη διαχείριση των καρχαριών στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου.

3. Αμφότερα τα μέρη τηρούν τις συστάσεις και τα ψηφίσματα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) σχετικά με την υπεύθυνη διαχείριση της αλιείας.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ,τα συμβαλλόμενα μέρη, με βάση τις συστάσεις και τα ψηφίσματα που εκδίδονται από την ICCAT και έχοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, για να εγκρίνουν, μέσω απόφασης της μεικτής επιτροπής, ενδεχομένως κατόπιν συνεδρίασης εμπειρογνωμόνων και με κοινή συναίνεση, μέτρα που αποβλέπουν στην αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών πόρων και επηρεάζουν τις δραστηριότητες των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Το Πράσινο Ακρωτήριο αναλαμβάνει την υποχρέωση να δημοσιοποιεί κάθε συμφωνία που επιτρέπει στα πλοία υπό ξένη σημαία να αλιεύουν στα ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Πράσινου Ακρωτηρίου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων πληροφοριών, όπως είναι οι χρηματοοικονομικοί όροι.

6. Δεδομένου ότι οι πελαγικοί καρχαρίες συγκαταλέγονται στα είδη που δύνανται να αλιεύονται από τον στόλο της Ένωσης σε συνδυασμό με τα αλιεύματα τόνου, και δεδομένης της ευπάθειας αυτών των ειδών, όπως συνάγεται από τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της ICCAT, τα αλιεύματα των ειδών αυτών από τα παραγαδιάρικα που αλιεύουν στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής με βάση την αρχή της προφύλαξης. Τα δύο μέρη συνεργάζονται προκειμένου να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα και την παρακολούθηση των επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τα αλιευόμενα είδη.

Για τον σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη θέτουν σε λειτουργία μηχανισμό για τη στενή παρακολούθηση της αλιείας προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη εκμετάλλευση του εν λόγω πόρου. Το σύστημα παρακολούθησης στηρίζεται ειδικότερα στην ανταλλαγή, ανά τρίμηνο, των στοιχείων που αφορούν τα αλιεύματα καρχαριών. Όταν τα εν λόγω αλιεύματα υπερβαίνουν, ετησίως, το 30% του βάρους αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α), τίθεται σε εφαρμογή ενισχυμένη παρακολούθηση με βάση τη μηνιαία ανταλλαγή δεδομένων καθώς και συνεννόηση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Στις περιπτώσεις που τα αλιεύματα ανέρχονται ετησίως στο 40% του προαναφερόμενου βάρους αναφοράς, η μεικτή επιτροπή εγκρίνει, ενδεχομένως, πρόσθετα μέτρα διαχείρισης για την καλύτερη πλαισίωση της δραστηριότητας του στόλου των θυναλιευτικών γρι-γρι.

Επιπλέον, τα μέρη συμφωνούν να στηρίζονται σε μελέτη που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή των αρμοδίων επιστημονικών φορέων του Πράσινου Ακρωτηρίου, με σκοπό:

- την ανάλυση της κατάστασης των καρχαριών και την επίπτωση της αλιείας στα τοπικά οικοσυστήματα

- την παροχή στοιχείων για το φαινόμενο της μετανάστευσης των ειδών αυτών

- τον προσδιορισμό των ευαίσθητων από βιολογικής και οικολογικής άποψης περιοχών του Πράσινου Ακρωτηρίου και της τροπικής περιοχής του Ατλαντικού.

Η μεικτή επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσαρμόσει τον προαναφερόμενο μηχανισμό παρακολούθησης με βάση τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης.

Άρθρο 5 Αναθεώρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και των τεχνικών μέτρων, βάσει κοινής συμφωνίας στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής

1. Η μεικτή επιτροπή δύναται να επανεξετάσει τις αλιευτικές δυνατότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 κατόπιν κοινής συμφωνίας, εφόσον οι συστάσεις και τα ψηφίσματα της ICCAT επιβεβαιώνουν ότι η εν λόγω προσαρμογή εξασφαλίζει την αειφόρο διαχείριση των αλιευτικών ειδών που αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) αναπροσαρμόζεται αναλόγως και συναρτήσει του χρόνου και γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο παρόν πρωτόκολλο και στο παράρτημά του.

2. Η μεικτή επιτροπή μπορεί, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να εξετάσει και να προσαρμόσει, ύστερα από κοινή συμφωνία, τις διατάξεις όσον αφορά τις συνθήκες άσκησης της αλιείας και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου και των παραρτημάτων του.

Άρθρο 6 Κίνητρα για τις εκφορτώσεις και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών φορέων

1. Τα δύο μέρη συνεργάζονται προκειμένου να βελτιώσουν τις δυνατότητες εκφόρτωσης στους λιμένες του Πράσινου Ακρωτηρίου.

2. Τίθενται σε εφαρμογή οικονομικά κίνητρα για τις εκφορτώσεις, όπως καθορίζονται στο παράρτημα.

3. Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεών τους στον τεχνικό, οικονομικό και εμπορικό τομέα, ενθαρρύνοντας την εδραίωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επενδύσεων.

Άρθρο 7 Αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου

1. Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου δύναται να ανασταλεί με πρωτοβουλία ενός εκ των δύο μερών σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ισχύει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α)      ασυνήθιστες περιστάσεις, όπως αυτές που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, που εμποδίζουν τη διεξαγωγή των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου·

β)      σημαντικές αλλαγές στον καθορισμό και στην εφαρμογή της αλιευτικής πολιτικής εκατέρου των μέρων, οι οποίες επηρεάζουν τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου·

γ)       ενεργοποίηση των μηχανισμών διαβούλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού σχετικά με παραβίαση των βασικών και θεμελιωδών στοιχείων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 της εν λόγω συμφωνίας·

δ)      παράλειψη πληρωμής από την Ευρωπαϊκή Ένωση της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α), για λόγους διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του παρόντος πρωτοκόλλου·

ε)       σοβαρή και ανεπίλυτη διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Όταν η αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου επιβάλλεται για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), υπόκειται στην προϋπόθεση γραπτής κοινοποίησης από το ενδιαφερόμενο μέρος της πρόθεσής του τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία παράγει αποτελέσματα η εν λόγω αναστολή. Η αναστολή του πρωτοκόλλου για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται αμέσως αφού ληφθεί η απόφαση για αναστολή.

3. Σε περίπτωση αναστολής, τα μέρη συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις με σκοπό τον φιλικό διακανονισμό της μεταξύ τους διαφοράς. Όταν επιτευχθεί ο εν λόγω διακανονισμός, η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου επαναλαμβάνεται και το ποσό της χρηματικής αντιπαροχής μειώνεται αναλόγως και συναρτήσει της διάρκειας αναστολής της εφαρμογής του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 8 Αναστολή και επανεξέταση της πληρωμής της χρηματικής αντιπαροχής

1. Η χρηματική αντιπαροχή του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) δύναται να αναθεωρηθεί ή να ανασταλεί εφόσον διαπιστωθεί ότι ισχύει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α)      ασυνήθιστες περιστάσεις, πλην φυσικών φαινομένων, εμποδίζουν τη διεξαγωγή των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου·

β)      σημαντικές αλλαγές στον καθορισμό και στην εφαρμογή της αλιευτικής πολιτικής εκατέρου των μέρων, οι οποίες επηρεάζουν τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου·

γ)       ενεργοποίηση των μηχανισμών διαβούλευσης που προβλέπονται στο άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού σχετικά με παραβίαση των βασικών και θεμελιωδών στοιχείων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 της εν λόγω συμφωνίας.

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να επανεξετάσει ή να αναστείλει, εν όλω ή εν μέρει, την πληρωμή της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος πρωτοκόλλου, σε περίπτωση μη εκτέλεσης της εν λόγω χρηματικής αντιπαροχής ή εάν τα επιτευχθέντα αποτελέσματα δεν συνάδουν με τον προγραμματισμό, βάσει αξιολόγησης η οποία διενεργείται από τη μεικτή επιτροπή.

3. Η πληρωμή της χρηματικής αντιπαροχής επαναλαμβάνεται ύστερα από διαβουλεύσεις και συμφωνία των δύο μερών ευθύς μετά την επαναφορά της κατάστασης που υφίστατο πριν από τα γεγονότα, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή/και όταν αυτό δικαιολογείται από τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής εφαρμογής που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Εντούτοις, η πληρωμή της ειδικής χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο 6 μηνών από τη λήξη του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 9 Ηλεκτρονική επικοινωνία

1. Το Πράσινο Ακρωτήριο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται να θέσουν τάχιστα σε εφαρμογή τα απαραίτητα συστήματα πληροφορικής για την ηλεκτρονική ανταλλαγή όλων των πληροφοριών και εγγράφων που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας.

2. Μόλις τεθούν σε λειτουργία τα συστήματα που προβλέπονται στο σημείο 1 του παρόντος άρθρου, η ηλεκτρονική μορφή ενός εγγράφου θα θεωρείται ισοδύναμη, από κάθε άποψη, με την έντυπη μορφή του.

3. Το Πράσινο Ακρωτήριο και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλοενημερώνονται αμέσως σχετικά με οποιαδήποτε τυχόν δυσλειτουργία συστήματος πληροφορικής. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας αντικαθίστανται αυτομάτως από την έντυπη μορφή τους σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα.

Άρθρο 10 Παρακολούθηση μέσω δορυφόρου

Η δορυφορική παρακολούθηση των αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 11 Εμπιστευτικός χαρακτήρας των δεδομένων

Το Πράσινο Ακρωτήριο δεσμεύεται ώστε όλα τα ονομαστικά δεδομένα που συνδέονται με τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, τα οποία προέκυψαν στο πλαίσιο της συμφωνίας, να χρησιμοποιούνται, ανά πάσα στιγμή, με επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδομένων. Τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υλοποίηση της συμφωνίας.

Άρθρο 12 Εφαρμοστέες διατάξεις του εθνικού δικαίου

1. Οι δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αλιεύουν στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου διέπονται από τη νομοθεσία που εφαρμόζεται στο Πράσινο Ακρωτήριο, ιδίως από τις διατάξεις του σχεδίου διαχείρισης των αλιευτικών πόρων του Πράσινου Ακρωτηρίου, εκτός εάν η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης, το παρόν πρωτόκολλο με το παράρτημά του και τα προσαρτήματα αυτού ορίζουν διαφορετικά.

2. Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε αλλαγή ή για κάθε νέα νομοθεσία που αφορά τον τομέα της αλιείας.

Άρθρο 13 Διάρκεια

Το παρόν πρωτόκολλο και το παράρτημά του εφαρμόζονται για περίοδο 4 ετών από την ημερομηνία έναρξης προσωρινής εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 15, πλην καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 14.

Άρθρο 14 Καταγγελία

1. Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος πρωτοκόλλου, το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί εγγράφως στο άλλο μέρος την πρόθεσή του να καταγγείλει το πρωτόκολλο, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η εν λόγω καταγγελία.

2. Η αποστολή της κοινοποίησης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο σηματοδοτεί την έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών.

Άρθρο 15 Προσωρινή εφαρμογή

Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την ημερομηνία της υπογραφής του.

Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος

Το παρόν πρωτόκολλο και το παράρτημά του αρχίζουν να ισχύουν την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαίως την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.         Ορισμός της αρμόδιας αρχής

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ως αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Πράσινου Ακρωτηρίου νοείται:

— για την Ευρωπαϊκή Ένωση: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά περίπτωση εκπροσωπούμενη από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πράσινο Ακρωτήριο·

— για το Πράσινο Ακρωτήριο: το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα αλιείας.

2.         Ζώνη αλιείας

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου καθορίζονται στο προσάρτημα 1. Τα σκάφη της ΕΕ δύνανται να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες πέραν των ορίων που καθορίζονται για κάθε κατηγορία στο προσάρτημα 2.

Το Πράσινο Ακρωτήριο, κατά την έκδοση της άδειας αλιείας, κοινοποιεί στους εφοπλιστές την οριοθέτηση των ζωνών στις οποίες απαγορεύεται ο διάπλους και η αλιεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενημερώνεται επίσης.

3.         Διορισμός τοπικού πράκτορα

Κάθε σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προτίθεται να εκφορτώσει ή να μεταφορτώσει αλιεύματα σε λιμένα του Πράσινου Ακρωτηρίου, πρέπει να εκπροσωπείται από πράκτορα με τόπο διαμονής στο Πράσινο Ακρωτήριο.

4.         Τραπεζικός λογαριασμός

Το Πράσινο Ακρωτήριο κοινοποιεί στην ΕΕ, πριν από τη θέση του πρωτοκόλλου σε ισχύ, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού/των τραπεζικών λογαριασμών στον οποίο/στους οποίους θα πρέπει να καταβάλλονται τα χρηματικά ποσά που επιβαρύνουν τα σκάφη της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας. Οι δαπάνες που αφορούν τα τραπεζικά εμβάσματα βαρύνουν τους εφοπλιστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

1.         Αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αλιείας – επιλέξιμα σκάφη

Οι άδειες αλιείας που προβλέπονται στο άρθρο 6 της συμφωνίας χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι το σκάφος έχει εγγραφεί στο μητρώο αλιευτικών σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι παλαιότερες υποχρεώσεις που συνδέονται με τον εφοπλιστή, τον πλοίαρχο ή το ίδιο το σκάφος, οι οποίες προέκυψαν από τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στο Πράσινο Ακρωτήριο, στο πλαίσιο της συμφωνίας.

2.         Αίτηση για χορήγηση άδειας αλιείας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάλλει στο Πράσινο Ακρωτήριο αίτηση για τη χορήγηση άδειας αλιείας για κάθε πλοίο που επιθυμεί να αλιεύσει βάσει της συμφωνίας, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αιτούμενης άδειας, κάνοντας χρήση του εντύπου στο προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος. Η αίτηση πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη ή γραμμένη ευανάγνωστα με κεφαλαίους τυπογραφικούς χαρακτήρες.

Για κάθε πρώτη αίτηση χορήγησης άδειας αλιείας στο πλαίσιο του ισχύοντος πρωτοκόλλου, ή ύστερα από τεχνική τροποποίηση του οικείου σκάφους, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

i)     την απόδειξη πληρωμής των κατ’ αποκοπή τελών για την περίοδο ισχύος της αιτούμενης άδειας αλιείας, καθώς και από την κατ' αποκοπή συνεισφορά για τους παρατηρητές που αναφέρεται στο κεφάλαιο X του παρόντος παραρτήματος·

ii)    το όνομα και τη διεύθυνση του τοπικού πράκτορα του σκάφους, εφόσον έχει διοριστεί·

iii)   πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του σκάφους, η οποία παρουσιάζει πλευρική άποψη του σκάφους, διαστάσεων τουλάχιστον 15 cm x 10 cm·

iv)   κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται ρητά βάσει της συμφωνίας.

Κατά την ανανέωση άδειας αλιείας στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου, για σκάφος του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν έχουν τροποποιηθεί, η αίτηση ανανέωσης συνοδεύεται αποκλειστικά από απόδειξη πληρωμής των τελών και της κατ' αποκοπή συνεισφοράς για τα τέλη που συνδέονται με τους παρατηρητές.

3.         Τέλη και προκαταβολές

α) Το τέλος που καταβάλλεται από τους εφοπλιστές καθορίζεται ως εξής:

- για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής, σε 55 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων στη ζώνη αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου·

- για τα δύο τελευταία έτη εφαρμογής, σε 65 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων στη ζώνη αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

β) Οι άδειες αλιείας χορηγούνται μετά από προκαταβολή στις αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου των ακόλουθων κατ’ αποκοπήν τελών:

Όσον αφορά τα θυνναλιευτικά γρι-γρι:

- 4.950 ευρώ ανά έτος για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής, που αντιστοιχεί σε 55 ευρώ ανά τόνο για 90 τόνους·

- 5.525 ευρώ ετησίως για τα δύο τελευταία έτη εφαρμογής, που αντιστοιχεί σε 65 ευρώ ανά τόνο για 85 τόνους·

Για σκάφη με καλάμια και πετονιές:

- 495 ευρώ ανά έτος για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής, που αντιστοιχεί σε 55 ευρώ ανά τόνο για 9 τόνους·

- 585 ευρώ ετησίως για τα δύο τελευταία έτη εφαρμογής, που αντιστοιχεί σε 65 ευρώ ανά τόνο για 9 τόνους·

Όσον αφορά τα παραγαδιάρικα επιφανείας:

- 3.190 ευρώ ανά έτος για τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής, που αντιστοιχεί σε 55 ευρώ ανά τόνο για 58 τόνους·

- 3.250 ευρώ ετησίως για τα δύο τελευταία έτη εφαρμογής, που αντιστοιχεί σε 65 ευρώ ανά τόνο για 50 τόνους.

Τα προκαταβληθέντα κατ’ αποκοπήν τέλη περιλαμβάνουν όλους τους εθνικούς και τοπικούς φόρους εκτός από τα λιμενικά τέλη, τον φόρο μεταφόρτωσης και τα δικαιώματα για την παροχή υπηρεσιών. Για το πρώτο και το τελευταίο έτος, τα προκαταβληθέντα κατ’ αποκοπήν τέλη και το ισοδύναμο από άποψη χωρητικότητας ανά σκάφος υπολογίζονται pro rata temporis, αναλόγως του αριθμού των μηνών που καλύπτονται από την άδεια.

4.         Προσωρινός κατάλογος σκαφών στα οποία επιτρέπεται η αλιεία

Μόλις λαμβάνει τις αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας, το Πράσινο Ακρωτήριο καταρτίζει αμελλητί, εντός μέγιστης προθεσμίας τριών ημερών, για κάθε κατηγορία σκαφών, τον προσωρινό κατάλογο των αιτούντων σκαφών. Ο κατάλογος αυτός κοινοποιείται πάραυτα στην εθνική αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της αλιείας και στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβιβάζει τον προσωρινό κατάλογο στον εφοπλιστή ή στον πράκτορά της. Σε περίπτωση που τα γραφεία της ΕΕ είναι κλειστά, το Πράσινο Ακρωτήριο μπορεί να χορηγήσει τον προσωρινό κατάλογο απευθείας στον εφοπλιστή ή στον πράκτορά του και διαβιβάζει αντίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

5.         Έκδοση άδειας αλιείας

Το Πράσινο Ακρωτήριο εκδίδει άδειες αλιείας όσον αφορά τον τόνο και τα τονοειδή («atum e afins») στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός προθεσμίας δεκαπέντε εργάσιμων ημερών ύστερα από την παραλαβή του πλήρους φακέλου της αίτησης.

Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας αλιείας κατά την περίοδο εφαρμογής του πρωτοκόλλου, η νέα άδεια αλιείας πρέπει να περιέχει σαφή αναφορά στην αρχική άδεια αλιείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβιβάζει την αλιευτική άδεια στον εφοπλιστή ή στον πράκτορά του. Σε περίπτωση που τα γραφεία της ΕΕ είναι κλειστά, το Πράσινο Ακρωτήριο μπορεί να χορηγήσει την άδεια αλιείας απευθείας στον εφοπλιστή ή στον πράκτορά του και διαβιβάζει αντίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

6.         Κατάλογος σκαφών στα οποία επιτρέπεται η αλιεία

Μόλις εκδώσει την άδεια αλιείας, το Πράσινο Ακρωτήριο καταρτίζει αμελλητί, για κάθε κατηγορία σκαφών, τον οριστικό κατάλογο των σκαφών στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν στην ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου. Ο εν λόγω κατάλογος κοινοποιείται τάχιστα στην εθνική αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της αλιείας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντικαθιστά τον προαναφερόμενο προσωρινό κατάλογο.

7.         Περίοδος ισχύος της αλιευτικής άδειας

Οι άδειες αλιείας ισχύουν για περίοδο ενός έτους και είναι ανανεώσιμες.

Για τον καθορισμό της έναρξης της περιόδου ισχύος, ως ετήσια περίοδος ισχύος νοείται:

i)     κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου, η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του και της 31ης Δεκεμβρίου του ιδίου έτους

ii)    στη συνέχεια, κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος·

iii)   κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου, η περίοδος μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και της ημερομηνίας εκπνοής του πρωτοκόλλου.

8.         Φύλαξη της άδειας αλιείας επί του σκάφους

Η άδεια αλιείας πρέπει να φυλάσσεται μονίμως επί του σκάφους.

Επιτρέπεται, ωστόσο, στα σκάφη να αλιεύουν εφόσον εγγράφονται στον προαναφερόμενο προσωρινό κατάλογο. Τα εν λόγω σκάφη οφείλουν να κρατούν μονίμως τον κατάλογο επί του σκάφους, έως ότου τους χορηγηθεί η άδεια αλιείας.

9.         Μεταβίβαση της άδειας αλιείας

Η άδεια αλιείας εκδίδεται επ’ ονόματι συγκεκριμένου σκάφους και δεν είναι μεταβιβάσιμη.

Εντούτοις, σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, όπως απώλεια ή παρατεταμένη ακινητοποίηση σκάφους λόγω σοβαρής τεχνικής αβαρίας, και με αίτηση της ΕΕ, η άδεια αντικαθίσταται από νέα άδεια, η οποία εκδίδεται επ’ ονόματι άλλου σκάφους της ίδιας κατηγορίας.

Η μεταβίβαση πραγματοποιείται με την παράδοση της άδειας αλιείας που πρόκειται να αντικατασταθεί από τον εφοπλιστή ή από τον πράκτορά του στο Πράσινο Ακρωτήριο και με την έκδοση, το ταχύτερο δυνατόν, της άδειας αντικατάστασης από το Πράσινο Ακρωτήριο. Η άδεια αντικατάστασης χορηγείται στον εφοπλιστή ή στον πράκτορά του το συντομότερο δυνατόν κατά τη στιγμή παράδοσης της άδειας που πρόκειται να αντικατασταθεί. Η άδεια αντικατάστασης αρχίζει να ισχύει την ημέρα της παράδοσης της άδειας προς αντικατάσταση.

Το Πράσινο Ακρωτήριο επικαιροποιεί το ταχύτερο δυνατόν τον κατάλογο των σκαφών που διαθέτουν άδεια αλιείας. Ο νέος κατάλογος κοινοποιείται πάραυτα στην εθνική αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της αλιείας και στην ΕΕ.

10.       Σκάφη υποστήριξης

Το Πράσινο Ακρωτήριο επιτρέπει στα σκάφη αλιείας να επικουρούνται από σκάφη υποστήριξης, με την επιφύλαξη της έκδοσης από το Πράσινο Ακρωτήριο νομοθετικής πράξης που ρυθμίζει τις δραστηριότητες των εν λόγω σκαφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα τεχνικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται στα σκάφη που κατέχουν άδεια αλιείας, σχετικά με τη ζώνη, τα αλιευτικά εργαλεία και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, ορίζονται για κάθε κατηγορία αλιείας στα τεχνικά δελτία του προσαρτήματος 2 του παρόντος παραρτήματος.

Τα σκάφη τηρούν όλες τις συστάσεις που έχει διατυπώσει η ICCAT (η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού).

Σύμφωνα με τις συστάσεις της ICCAT, τα μέρη προσπαθούν να μειώσουν τα επίπεδα αλίευσης χελωνών, θαλάσσιων πτηνών και άλλων ειδών που δεν αποτελούν στόχο. Τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεριμνούν ώστε να απελευθερώνουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα για να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες επιβίωσης των εν λόγω ειδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

1.         Ημερολόγιο αλιείας

Κάθε πλοίαρχος σκάφους της ΕΕ που αλιεύει στο πλαίσιο της συμφωνίας τηρεί ημερολόγιο αλιείας, υπόδειγμα του οποίου για κάθε κατηγορία αλιείας παρατίθεται στο προσάρτημα 4 του παρόντος παραρτήματος.

Το ημερολόγιο αλιείας συμπληρώνεται από τον πλοίαρχο για κάθε ημέρα παρουσίας του σκάφους στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Ο πλοίαρχος καταγράφει κάθε ημέρα στο ημερολόγιο αλιείας την ποσότητα κάθε είδους, ταυτοποιούμενου βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού FAO, που έχει αλιευθεί και διατηρείται επί του σκάφους και εκφράζεται σε χιλιόγραμμα βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων. Για κάθε κύριο είδος ο πλοίαρχος αναφέρει και τα μηδενικά αλιεύματα.

Ο πλοίαρχος καταγράφει επίσης, κατά περίπτωση, σε ημερήσια βάση στο ημερολόγιο αλιείας τις ποσότητες κάθε είδους που ρίπτονται στη θάλασσα, εκφραζόμενες σε χιλιόγραμμα βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων.

Το ημερολόγιο αλιείας συμπληρώνεται ευανάγνωστα, με κεφαλαία γράμματα και υπογράφεται από τον πλοίαρχο.

Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δεδομένων που καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας.

2.         Δήλωση των αλιευμάτων

Ο πλοίαρχος δηλώνει τα αλιεύματα του σκάφους υποβάλλοντας στο Πράσινο Ακρωτήριο τα ημερολόγια πλοίου που αντιστοιχούν στην περίοδο παρουσίας του σκάφους στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Τα ημερολόγια αλιείας δύνανται να υποβάλλονται ως εξής:

i)     σε περίπτωση κατάπλου σε λιμένα του Πράσινου Ακρωτηρίου, το πρωτότυπο κάθε ημερολογίου αλιείας υποβάλλεται στον τοπικό εκπρόσωπο του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο οποίος βεβαιώνει εγγράφως την παραλαβή του·

ii)    σε περίπτωση εξόδου από την αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου δίχως προηγούμενο κατάπλου σε λιμένα της χώρας, το πρωτότυπο κάθε ημερολογίου αλιείας αποστέλλεται εντός δεκατεσσάρων ημερών μετά από την άφιξη σε οιονδήποτε άλλο λιμένα και εν πάση περιπτώσει εντός τριάντα ημερών μετά από την έξοδο από την αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου:

α) με ταχυδρομική επιστολή στο Πράσινο Ακρωτήριο·

β) ή με φαξ σε αριθμό τον οποίο κοινοποιεί το Πράσινο Ακρωτήριο·

γ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από τη στιγμή που το Πράσινο Ακρωτήριο είναι σε θέση να λαμβάνει τις δηλώσεις αλιευμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο πλοίαρχος διαβιβάζει τα ημερολόγια αλιείας στο Πράσινο Ακρωτήριο σε ηλεκτρονική διεύθυνση που του έχει κοινοποιήσει το Πράσινο Ακρωτήριο. Το Πράσινο Ακρωτήριο βεβαιώνει αμελλητί την παραλαβή τους μέσω ηλεκτρονικής επιστολής.

Όσον αφορά τα θυνναλιευτικά και τα παραγαδιάρικα επιφανείας, ο πλοίαρχος αποστέλλει επίσης αντίγραφο όλων των ημερολογίων αλιείας σε ένα εκ των παρακάτω επιστημονικών ιδρυμάτων:

i)     Institut de recherche pour le developpement (IRD)·

ii)    Ισπανικό Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο (Instituto Español Oceanografia - IEO)·

iii)   Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θαλασσών και Ατμόσφαιρας (Instituto Português do Mar e da Atmosfèra - IPMA)· ή

iv)   Εθνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Αλιείας (INDP - Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas).

Σε περίπτωση επιστροφής του σκάφους στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου εντός της περιόδου ισχύος της άδειας αλιείας του, το εν λόγω σκάφος οφείλει να υποβάλει νέα δήλωση αλιευμάτων.

Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη δήλωση αλιευμάτων, το Πράσινο Ακρωτήριο μπορεί να αναστείλει την άδεια αλιείας του εμπλεκόμενου σκάφους μέχρις ότου λάβει τη ζητούμενη δήλωση αλιευμάτων και να επιβάλει στον εφοπλιστή του σκάφους την ποινή που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης, το Πράσινο Ακρωτήριο μπορεί να αρνηθεί την ανανέωση της άδειας αλιείας. Τ Πράσινο Ακρωτήριο  ενημερώνει αμελλητί την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με οποιεσδήποτε εφαρμοζόμενες κυρώσεις στο πλαίσιο αυτό.

3.         Μετάβαση σε ηλεκτρονικό σύστημα

Τα δύο μέρη συμφωνούν να προωθήσουν την εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος ημερολογίου αλιείας και ηλεκτρονικού συστήματος δήλωσης αλιευμάτων όσον αφορά το σύνολο των δεδομένων που αφορούν τα αλιεύματα (ERS), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στο προσάρτημα 6. Τα μέρη συμφωνούν από κοινού τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω συστήματος με στόχο να καταστεί επιχειρησιακό από την 1η Σεπτεμβρίου 2015.

4.         Εκκαθάριση των τελών για τα θυνναλιευτικά και τα παραγαδιάρικα επιφανείας

Έως ότου τεθεί σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό σύστημα που προβλέπεται στο σημείο 3, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 15 Ιουνίου κάθε έτους, τις ποσότητες αλιευμάτων που αφορούν το προηγούμενο έτος, όπως επιβεβαιώνονται από τα επιστημονικά ιδρύματα που αναφέρονται ανωτέρω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβαίνει, για κάθε θυναλιευτικό σκάφος και για κάθε παραγαδιάρικο επιφανείας, με βάση τις αντίστοιχες δηλώσεις αλιευμάτων, σε τελική εκκαθάριση των τελών που οφείλει το εκάστοτε σκάφος για την αλιευτική εκστρατεία που αντιστοιχεί στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποιεί το αποτέλεσμα αυτής της τελικής εκκαθάρισης στο Πράσινο Ακρωτήριο και στον εφοπλιστή μέσω των κρατών μελών πριν από τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Από την ημερομηνία εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος που προβλέπεται στο σημείο 3, η ΕΕ προβαίνει, για κάθε θυνναλιευτικό με καλάμι, θυνναλιευτικό γρι-γρι και για κάθε παραγαδιάρικο επιφανείας, με βάση τα ημερολόγια του πλοίου που έχουν αρχειοθετηθεί στο ΚΕΑ του κράτους σημαίας, σε τελική εκκαθάριση των τελών που οφείλει το εκάστοτε σκάφος για την περίοδο αλιείας του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η ΕΕ κοινοποιεί το αποτέλεσμα αυτής της τελικής εκκαθάρισης στο Πράσινο Ακρωτήριο και στον εφοπλιστή πριν από την 31η Μαρτίου του τρέχοντος έτους.

Και στις δύο περιπτώσεις, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης, το Πράσινο Ακρωτήριο δύναται να αμφισβητήσει το ποσό της τελικής εκκαθάρισης με βάση αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση διαφωνίας, τα μέρη διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής. Σε περίπτωση που το Πράσινο Ακρωτήριο δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας τριάντα ημερών, το ποσό της τελικής εκκαθάρισης θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

Σε περίπτωση που το ποσό της τελικής εκκαθάρισης είναι υψηλότερο από τα προκαταβληθέντα κατ’ αποκοπήν τέλη που έχουν καταβληθεί για την χορήγηση άδειας αλιείας, ο εφοπλιστής καταβάλλει το υπόλοιπο στο Πράσινο Ακρωτήριο το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που το ποσό της τελικής εκκαθάρισης είναι χαμηλότερο από τα προκαταβληθέντα κατ’ αποκοπήν τέλη, το υπόλοιπο ποσό δεν επιστρέφεται στον εφοπλιστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

1.         Κοινοποίηση

Ο πλοίαρχος σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμεί να εκφορτώσει σε λιμένα του Πράσινου Ακρωτηρίου ή να μεταφορτώσει αλιεύματα που έχουν αλιευθεί στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, οφείλει να κοινοποιήσει στο Πράσινο Ακρωτήριο τουλάχιστον εικοσιτέσσερις ώρες πριν από την εκφόρτωση ή τη μεταφόρτωση:

α)      το όνομα του αλιευτικού σκάφους που πρόκειται να πραγματοποιήσει εκφόρτωση ή μεταφόρτωση·

β)      τον λιμένα εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης·

γ)      την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης·

δ)      την ποσότητα (βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό) για κάθε είδος προς εκφόρτωση ή μεταφόρτωση (ταυτοποιούμενου βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού FAO)·

ε)      σε περίπτωση μεταφόρτωσης, το όνομα του παραλαμβάνοντος σκάφους.

στ)    το υγειονομικό πιστοποιητικό του παραλαμβάνοντος σκάφους.

Η μεταφόρτωση πραγματοποιείται σε λιμένα του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια. Η μεταφόρτωση στη θάλασσα απαγορεύεται.

Η μη τήρηση των ανωτέρω διατάξεων επισύρει την επιβολή ποινών που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό στη νομοθεσία του Πράσινου Ακρωτηρίου.

2. Ενθάρρυνση των εκφορτώσεων

Για να προαχθεί η ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας στο Πράσινο Ακρωτήριο και να ενισχυθούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της συμφωνίας, ιδίως σε ό, τι αφορά τη μεταποίηση και την αξιοποίηση των προϊόντων της αλιείας, τα δύο μέρη διαβουλεύονται προκειμένου να χαράξουν μια στρατηγική με στόχο την αύξηση των εκφορτώσεων του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εφοπλιστές που επιδίδονται στην αλιεία τόνου καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να εκφορτώνουν ένα μέρος των αλιευμάτων που έχουν αλιευθεί στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου. Τα εκφορτωθέντα αλιεύματα θα μπορούν να πωλούνται στις τοπικές επιχειρήσεις σε τιμή η οποία θα καθορίζεται με βάση διαπραγμάτευση μεταξύ των διαχειριστών.

Η εφαρμογή της στρατηγικής για την αύξηση των εκφορτώσεων και της αποτελεσματικής θέσης σε λειτουργία των λιμενικών υποδομών και μεταποίησης θα παρακολουθείται τακτικά από την μεικτή Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν άδεια αλιείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου και εκφορτώνουν τα αλιεύματα τόνου σε λιμένα του Πράσινου Ακρωτηρίου, δικαιούνται μείωσης του τέλους ύψους 10 ευρώ για κάθε τόνο που εκφορτώνεται. Περαιτέρω μείωση της τάξεως των 10 ευρώ ανά τόνο χορηγείται σε περίπτωση πώλησης των προϊόντων της αλιείας  σε εργοστάσιο μεταποίησης του Πράσινο Ακρωτηρίου. Ο εν λόγω μηχανισμός εφαρμόζεται σε μέγιστο ποσοστό 50% της τελικής εκκαθάρισης των αλιευμάτων.

Τα έγγραφα που πιστοποιούν την εκφόρτωση ή/και πώληση διαβιβάζονται στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας. Μετά την έγκρισή τους, οι ενδιαφερόμενοι εφοπλιστές ενημερώνονται μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ποσά που θα τους επιστραφούν. Τα ποσά αυτά θα αφαιρούνται από τα τέλη που οφείλονται κατά την υποβολή αιτήσεων για τις επόμενες άδειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

1.         Είσοδος και έξοδος από την αλιευτική ζώνη

Κάθε είσοδος σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει άδεια αλιείας στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου ή έξοδος από αυτή κοινοποιείται στο Πράσινο Ακρωτήριο εντός προθεσμίας έξι ωρών πριν από την είσοδο ή την έξοδο.

Κατά την αναγγελία της εισόδου ή της εξόδου του, το σκάφος κοινοποιεί, συγκεκριμένα:

i)     την ημερομηνία, την ώρα και το προβλεπόμενο σημείο διέλευσής του·

ii)    την ποσότητα κάθε είδους επί του σκάφους, ταυτοποιούμενου βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού FAO, που εκφράζεται σε χιλιόγραμμα βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων·

iii)   την παρουσίαση των προϊόντων.

Η αναγγελία πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με φαξ ή μέσω ασυρμάτου, σε ηλεκτρονική διεύθυνση, σε αριθμό κλήσεως ή σε συχνότητα η οποία κοινοποιείται από το Πράσινο Ακρωτήριο. Το Πράσινο Ακρωτήριο κοινοποιεί τάχιστα στα οικεία σκάφη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε τροποποίηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, του αριθμού κλήσεως ή της συχνότητας διαβίβασης.

Κάθε σκάφος το οποίο συλλαμβάνεται να αλιεύει στην ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου δίχως να έχει προηγουμένως αναγγείλει την παρουσία του θεωρείται ως σκάφος που αλιεύει δίχως άδεια.

2.         Επιθεώρηση εν πλω

Η επιθεώρηση στη θάλασσα στη ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν άδεια αλιείας πραγματοποιείται από σκάφη και επιθεωρητές του Πράσινου Ακρωτηρίου οι οποίοι αναγνωρίζονται σαφώς ως επιθεωρητές αλιείας.

Πριν από την επιβίβασή τους στο σκάφος, οι επιθεωρητές του Πράσινου Ακρωτηρίου προειδοποιούν το σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απόφασή τους για τη διενέργεια επιθεώρησης. Η επιθεώρηση διεξάγεται από δύο επιθεωρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίοι οφείλουν να επιδείξουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους και της ιδιότητάς τους ως επιθεωρητών πριν από τη διεξαγωγή της επιθεώρησης.

Οι επιθεωρητές του Πράσινου Ακρωτηρίου παραμένουν επί του σκάφους της ΕΕ μόνον όσο απαιτείται για τη διεξαγωγή των καθηκόντων που συνδέονται με την επιθεώρηση. Η επιθεώρηση διενεργείται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος τόσο για το σκάφος όσο και για την αλιευτική του δραστηριότητα και το φορτίο του.

Το Πράσινο Ακρωτήριο μπορεί να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει στην επιθεώρηση στη θάλασσα ως παρατηρητής.

Ο πλοίαρχος του σκάφους της ΕΕ διευκολύνει την επιβίβαση στο σκάφος και το έργο των επιθεωρητών του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης οι επιθεωρητές του Πράσινου Ακρωτηρίου συντάσσουν σχετική έκθεση. Ο πλοίαρχος του σκάφους της ΕΕ έχει το δικαίωμα να διατυπώσει σχόλια στην έκθεση επιθεώρησης. Η έκθεση επιθεώρησης υπογράφεται από τον επιθεωρητή ο οποίος συντάσσει την έκθεση και από τον πλοίαρχο του πλοίου της ΕΕ.

Οι επιθεωρητές του Πράσινου Ακρωτηρίου παραδίδουν αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στον πλοίαρχο του σκάφους της ΕΕ πριν από την αναχώρησή τους από αυτό. Το Πράσινο Ακρωτήριο κοινοποιεί αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στην ΕΕ εντός προθεσμίας 8 ημερών μετά την επιθεώρηση.

3.         Επιθεώρηση σε λιμένα

Η επιθεώρηση σε λιμένα σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκφορτώνουν ή μεταφορτώνουν σε ύδατα λιμένα του Πράσινου Ακρωτηρίου αλιεύματα που έχουν αλιευθεί στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου διεξάγεται από επιθεωρητές του Πράσινου Ακρωτηρίου οι οποίοι αναγνωρίζονται ρητά ως επιθεωρητές αλιείας.

Η επιθεώρηση διεξάγεται από δύο επιθεωρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίοι οφείλουν να επιδείξουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους και της ιδιότητάς τους ως επιθεωρητών πριν από τη διεξαγωγή της επιθεώρησης. Οι επιθεωρητές του Πράσινου Ακρωτηρίου παραμένουν επί του σκάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνον όσο απαιτείται για τη διεξαγωγή των καθηκόντων που συνδέονται με την επιθεώρηση και διεξάγουν την επιθεώρηση κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος τόσο για το σκάφος, όσο και για την εκφόρτωση ή τη μεταφόρτωση και το φορτίο του.

Το Πράσινο Ακρωτήριο μπορεί να επιτρέψει στην ΕΕ να συμμετέχει στην επιθεώρηση που πραγματοποιείται στον λιμένα ως παρατηρητής.

Ο πλοίαρχος του σκάφους της ΕΕ διευκολύνει το έργο των επιθεωρητών του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης ο επιθεωρητής του Πράσινου Ακρωτηρίου συντάσσει έκθεση επιθεώρησης. Ο πλοίαρχος του σκάφους της ΕΕ έχει το δικαίωμα να διατυπώσει σχόλια στην έκθεση επιθεώρησης. Η έκθεση επιθεώρησης υπογράφεται από τον επιθεωρητή ο οποίος συντάσσει την έκθεση και από τον πλοίαρχο του πλοίου της ΕΕ.

Οι επιθεωρητές του Πράσινου Ακρωτηρίου παραδίδουν αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στον πλοίαρχο του σκάφους της ΕΕ μετά το πέρας της επιθεώρησης. Το Πράσινο Ακρωτήριο κοινοποιεί αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στην ΕΕ εντός προθεσμίας 8 ημερών μετά την επιθεώρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΣΠΣ)

1.         Μηνύματα στίγματος των σκαφών – σύστημα ΣΠΣ

Όταν βρίσκονται στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν αλιευτική άδεια οφείλουν να είναι εξοπλισμένα με σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης (Vessel Monitoring System - VMS) που εξασφαλίζει την αυτόματη και συνεχή κοινοποίηση τους στίγματός τους ανά ώρα στο κέντρο ελέγχου των αλιευμάτων (ΚΕΑ) (Fisheries Monitoring Center – FMC) του αντίστοιχου κράτους σημαίας τους.

Κάθε μήνυμα που αφορά το γεωγραφικό στίγμα πρέπει να περιέχει:

α)      τα στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους·

β)      το πλέον πρόσφατο γεωγραφικό στίγμα του σκάφους (γεωγραφικό μήκος και πλάτος), με σφάλμα στίγματος κατώτερο των 500 μέτρων με ποσοστό ασφάλειας 99 %·

γ)      την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής του στίγματος,

δ)      την ταχύτητα και την πορεία του σκάφους·

ε)      να είναι διαρθρωμένο με βάση το υπόδειγμα στο προσάρτημα 5 του παρόντος παραρτήματος.

Το πρώτο στίγμα που καταγράφεται μετά από την είσοδο στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου λαμβάνει τον κωδικό «ENT». Όλα τα επόμενα στίγματα λαμβάνουν τον κωδικό «POS», πλην του πρώτου στίγματος που καταγράφεται μετά από την έξοδο από την αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, που λαμβάνει τον κωδικό «EXI».

Το Κέντρο Ελέγχου της Αλιείας (ΚΕΑ) του κράτους σημαίας εξασφαλίζει την αυτόματη επεξεργασία και ενδεχομένως την ηλεκτρονική διαβίβαση των μηνυμάτων στίγματος. Τα μηνύματα στίγματος καταγράφονται με ασφαλή τρόπο και διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών ετών.

2.         Διαβίβαση από το σκάφος σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ΣΠΣ

Ο πλοίαρχος οφείλει να είναι βέβαιος ότι το σύστημα ΣΠΣ του σκάφους του λειτουργεί άψογα ανά πάσα στιγμή και ότι τα μηνύματα στίγματος διαβιβάζονται ορθά στο ΚΕΑ του κράτους σημαίας.

Σε περίπτωση βλάβης, το σύστημα ΣΠΣ του σκάφους επιδιορθώνεται ή αντικαθίσταται εντός προθεσμίας ενός μήνα. Μετά την εκπνοή αυτής της προθεσμίας το σκάφος δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Τα σκάφη που αλιεύουν στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου με σύστημα ΣΠΣ που δεν λειτουργεί κοινοποιούν τα μηνύματά τους που αφορούν το γεωγραφικό τους στίγμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω ασυρμάτου ή με φαξ στο ΚΕΑ του κράτους σημαίας τουλάχιστον ανά τετράωρο παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

3.         Ασφαλής κοινοποίηση των μηνυμάτων γεωγραφικού στίγματος στο Πράσινο Ακρωτήριο

Το ΚΕΑ και το κράτος σημαίας διαβιβάζουν αυτομάτως τα μηνύματα γεωγραφικού στίγματος των εμπλεκομένων σκαφών στο ΚΕΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου. Τα ΚΕΑ του σκάφους σημαίας και του Πράσινου Ακρωτηρίου ανταλλάσσουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας τους και ενημερώνονται αμοιβαία σχετικά με τυχόν μεταβολή τους.

Η διαβίβαση των μηνυμάτων γεωγραφικού στίγματος μεταξύ των ΚΕΑ και του κράτους σημαίας και του Πράσινου Ακρωτηρίου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με ασφαλές σύστημα επικοινωνίας.

Το ΚΕΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου ενημερώνει τάχιστα το ΚΕΑ του κράτους σημαίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με κάθε διακοπή της διαδοχικής παραλαβής μηνυμάτων στίγματος του σκάφους που διαθέτει άδεια αλιείας, ενώ το εμπλεκόμενο σκάφος δεν έχει κοινοποιήσει την έξοδό του από την αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου.

4.         Δυσλειτουργία του συστήματος επικοινωνίας

Το Πράσινο Ακρωτήριο βεβαιώνεται για τη συμβατότητα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της με αυτόν του ΚΕΑ και του κράτους σημαίας και ενημερώνει τάχιστα την Ευρωπαϊκή Ένωση για τυχόν δυσλειτουργία στην επικοινωνία και στη λήψη μηνυμάτων στίγματος, ώστε να επιλυθεί το τεχνικό πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. Τυχόν διαφορές εξετάζονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής.

Ο πλοίαρχος θεωρείται υπεύθυνος για οιαδήποτε αποδεδειγμένη επέμβαση στο σύστημα ΣΠΣ του σκάφους με στόχο να επηρεαστεί η λειτουργία του ή να παραποιηθούν τα μηνύματα στίγματος. Τυχόν παραβάσεις επισύρουν τις ποινές που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία του Πράσινου Ακρωτηρίου.

5.         Αναθεώρηση της συχνότητας αποστολής των μηνυμάτων στίγματος

Σε περίπτωση που υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις βάσει των οποίων εικάζεται ότι έχει διαπραχθεί παράβαση, το Πράσινο Ακρωτήριο μπορεί να ζητήσει από το ΚΕΑ του κράτους σημαίας, με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αυξήσει τη συχνότητα αποστολής μηνυμάτων στίγματος ενός σκάφους στα τριάντα λεπτά για δεδομένη χρονική διάρκεια έρευνας. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία διαβιβάζονται από το Πράσινο Ακρωτήριο στο ΚΕΑ και στο κράτος σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΕΑ του κράτους σημαίας διαβιβάζει αμελλητί στο Πράσινο Ακρωτήριο τα μηνύματα στίγματος με βάση τη νέα συχνότητα αποστολής.

Στο τέλος της καθορισμένης περιόδου έρευνας το Πράσινο Ακρωτήριο ενημερώνει το ΚΕΑ του κράτους σημαίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

1.         Χειρισμός των παραβάσεων

Κάθε παράβαση που διαπράττεται από σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει άδεια αλιείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος αναφέρεται σε έκθεση επιθεώρησης.

Η υπογραφή της έκθεσης επιθεώρησης από τον πλοίαρχο δεν θίγει το δικαίωμα χρησιμοποίησης ένδικων μέσων από πλευράς του πλοιοκτήτη σε σχέση με την καταγγελλόμενη παράβαση.

2.         Παύση δραστηριοτήτων σκάφους – Ενημερωτική συνάντηση

Σε περίπτωση που η κείμενη νομοθεσία του Πράσινου Ακρωτηρίου το προβλέπει για την καταγγελλόμενη παράβαση, κάθε σκάφος της ΕΕ το οποίο παρανομεί μπορεί να υποχρεωθεί να παύσει την αλιευτική του δραστηριότητα και, σε περίπτωση που το σκάφος είναι στη θάλασσα, να επιστρέψει σε λιμένα του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Το Πράσινο Ακρωτήριο κοινοποιεί στην ΕΕ, εντός μέγιστης προθεσμίας μίας εργάσιμης ημέρας, κάθε παύση δραστηριοτήτων σκάφους της ΕΕ που διαθέτει άδεια αλιείας. Η εν λόγω κοινοποίηση συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία που αιτιολογούν την παύση δραστηριοτήτων.

Πριν από οποιαδήποτε λήψη μέτρων κατά του σκάφους, του πλοιάρχου, του πληρώματος ή του φορτίου, πλην των μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση των αποδείξεων, το Πράσινο Ακρωτήριο συγκαλεί, κατόπιν αιτήματος της ΕΕ, εντός προθεσμίας μίας εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση της παύσης δραστηριοτήτων του σκάφους, ενημερωτική συνάντηση για να διευκρινιστούν τα γεγονότα που οδήγησαν στην παύση των δραστηριοτήτων του σκάφους και να γνωστοποιηθεί τυχόν επιβολή κυρώσεων. Στην εν λόγω συνάντηση μπορεί να παρίσταται ένας εκπρόσωπος του κράτους σημαίας του σκάφους.

3.         Επιβολή ποινών – Διαδικασία συμβιβασμού

Η επιβολή ποινών για κάθε καταγγελλόμενη παράβαση καθορίζεται από το Πράσινο Ακρωτήριο σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία.

Όταν ο διακανονισμός της παράβασης προϋποθέτει δικαστική διαδικασία, πριν από την έναρξή της, και εφόσον η παράβαση δεν συνιστά εγκληματική πράξη, τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία συμβιβασμού μεταξύ του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό των όρων και του επιπέδου της ποινής. Στην εν λόγω διαδικασία συμβιβασμού μπορεί να παρίσταται ένας εκπρόσωπος του κράτους σημαίας του σκάφους. Η διαδικασία συμβιβασμού ολοκληρώνεται το αργότερο τρεις ημέρες μετά την κοινοποίηση της παύσης δραστηριοτήτων του σκάφους.

4.         Δικαστική διαδικασία – Τραπεζική εγγύηση

Σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας συμβιβασμού και παραπομπής της παράβασης ενώπιον αρμόδιου δικαστικού οργάνου, ο εφοπλιστής του πλοίου που έχει διαπράξει παράβαση καταθέτει τραπεζική εγγύηση σε τράπεζα που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου της οποίας το ύψος, που καθορίζει το Πράσινο Ακρωτήριο, καλύπτει τις δαπάνες που συνδέονται με την παύση των δραστηριοτήτων του σκάφους, το εκτιμώμενο πρόστιμο και τυχόν αντισταθμιστική αποζημίωση. Η τραπεζική εγγύηση παραμένει δεσμευμένη έως την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Η τραπεζική εγγύηση αποδεσμεύεται και επιστρέφεται άμεσα στον εφοπλιστή μετά την έκδοση της απόφασης:

α)      εις το ακέραιο, σε περίπτωση που δεν έχουν επιβληθεί ποινές·

β)      στο ύψος του υπολοίπου, εφόσον η ποινή συνεπάγεται πρόστιμο κατώτερο από το ύψος της τραπεζικής εγγύησης.

Το Πράσινο Ακρωτήριο ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα αποτελέσματα της δικαστικής διαδικασίας εντός προθεσμίας οκτώ ημερών από την έκδοση της απόφασης.

5.         Απελευθέρωση του σκάφους και του πληρώματος

Τόσο το σκάφος όσο και το πλήρωμά του επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τον λιμένα μόλις διευθετηθεί το θέμα της ποινής που έχει επιβληθεί βάσει της διαδικασίας συμβιβασμού ή μόλις καταβληθεί η τραπεζική εγγύηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ

1.         Αριθμός ναυτικών προς ναυτολόγηση

Κατά τη διάρκεια της αλιευτικής εκστρατείας στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου τα πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναυτολογούν ναύτες από το Πράσινο Ακρωτήριο υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

α)      για τον στόλο των θυνναλιευτικών γρι-γρι ναυτολογούνται τουλάχιστον έξι ναυτικοί·

β)      για τον στόλο των θυνναλιευτικών με καλάμια ναυτολογούνται τουλάχιστον δύο ναυτικοί·

γ)      για τον στόλο των παραγαδιάρικων επιφανείας ναυτολογούνται τουλάχιστον πέντε ναυτικοί.

Οι εφοπλιστές σκαφών της Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκουν να ναυτολογούν συμπληρωματικό αριθμό ναυτικών του Πράσινου Ακρωτηρίου.

2.         Ευχέρεια επιλογής ναυτικών

Το Πράσινο Ακρωτήριο καταρτίζει κατάλογο έμπειρων ναυτικών από το Πράσινο Ακρωτήριο για τη ναυτολόγησή τους σε σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του εφοπλιστή ή του πράκτορά του να επιλέγει από αυτόν τον κατάλογο τους ναυτικούς που επιθυμεί να ναυτολογήσει από το Πράσινο Ακρωτήριο αναφέροντας στο Πράσινο Ακρωτήριο τα στοιχεία εγγραφής τους στο ναυτολόγιο.

3.         Συμβάσεις ναυτολόγησης

Για τους ναυτικούς από το Πράσινο Ακρωτήριο η σύμβαση εργασίας συνάπτεται μεταξύ του εφοπλιστή ή του πράκτορά του και του ναυτικού, ο οποίος εκπροσωπείται, ενδεχομένως, από το αντίστοιχο συνδικάτο. Η εν λόγω σύμβαση θεωρείται από την λιμενική αρχή του Πράσινου Ακρωτηρίου και αναφέρει, κυρίως, την ημερομηνία και τον λιμένα επιβίβασης.

Η σύμβαση εγγυάται στους ναυτικούς τις παροχές του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγονται στο Πράσινο Ακρωτήριο, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης θανάτου, ασθενείας και ατυχήματος.

Αντίγραφο της σύμβασης παραδίδεται στους υπογράφοντες.

Οι ναυτικοί του Πράσινου Ακρωτηρίου διαθέτουν τα δικαιώματα για εργασία που περιέχονται στη Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Ισχύει ειδικότερα η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς και η κατάργηση των διακρίσεων σε θέματα απασχόλησης και άσκησης του επαγγέλματος.

4.         Μισθός των ναυτικών

Ο μισθός των ναυτικών του Πράσινου Ακρωτηρίου βαρύνει τους εφοπλιστές. Καθορίζεται πριν από την έκδοση άδειας αλιείας κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ του εφοπλιστή ή του ναυτικού του πράκτορα και του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Ο μισθός δεν μπορεί να είναι κατώτερος από εκείνον που ισχύει για τα πληρώματα του Πράσινου Ακρωτηρίου ούτε κατώτερος από τους κανόνες της ΔΟΕ.

5.         Υποχρεώσεις του ναυτικού

Ο ναυτικός πρέπει να παρουσιάζεται στον πλοίαρχο του καθοριζόμενου σκάφους την παραμονή της ημέρας επιβίβασης που ορίζεται στη σύμβασή του. Ο πλοίαρχος ενημερώνει τον ναυτικό σχετικά με την ημέρα και την ώρα επιβίβασης. Σε περίπτωση που ο ναυτικός παραιτηθεί ή δεν παρουσιαστεί κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα επιβίβασής του, η σύμβασή του θεωρείται άκυρη και ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτομάτως από την υποχρέωσή του να τον επιβιβάσει. Στην περίπτωση αυτή ο εφοπλιστής δεν υφίσταται ουδεμία χρηματική κύρωση ούτε οφείλει να καταβάλει αποζημίωση.

6.         Μη επιβίβαση ναυτικών από το Πράσινο Ακρωτήριο

Οι εφοπλιστές των σκαφών που δεν ναυτολογούν ναυτικούς από το Πράσινο Ακρωτήριο, καταβάλλουν, πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, για κάθε ναυτικό λιγότερο από τον καθορισθέντα στο παρόν κεφάλαιο αριθμό, κατ’ αποκοπήν ποσό 20€ για κάθε ημέρα παρουσίας των σκαφών του στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

1.         Παρατήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

Τα σκάφη τα οποία διαθέτουν άδεια αλιείας υπόκεινται σε καθεστώς παρατήρησης όσον αφορά τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Το εν λόγω καθεστώς παρατηρητή συμμορφούται προς όλες τις διατάξεις που προβλέπονται από τις συστάσεις που έχει εγκρίνει η ICCAT (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού).

2.         Καθορισμός σκαφών και διορισμός παρατηρητών

Το Πράσινο Ακρωτήριο καθορίζει τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οφείλουν να έχουν παρατηρητή καθώς και τον παρατηρητή που πρόκειται να επιβιβαστεί σε αυτά το αργότερο δεκαπέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία επιβίβασης του παρατηρητή.

Τη στιγμή έκδοσης της άδειας αλιείας το Πράσινο Ακρωτήριο ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον εφοπλιστή ή τον πράκτορά του σχετικά με τα σκάφη και τους παρατηρητές προς επιβίβαση σε αυτά καθώς και σχετικά με τον χρόνο παρουσίας του παρατηρητή σε κάθε σκάφος. Το Πράσινο Ακρωτήριο ενημερώνει αμελλητί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον εφοπλιστή ή τον πράκτορά του σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή ως προς τα σκάφη και τους παρατηρητές που έχουν οριστεί.

Το Πράσινο Ακρωτήριο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μην διορίζει παρατηρητές για τα σκάφη επί των οποίων βρίσκεται ήδη παρατηρητής ή τα οποία υποχρεούνται ήδη ρητά να έχουν παρατηρητή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου αλιείας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους σε άλλες ζώνες αλιείας εκτός αυτής του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Ο χρόνος παρουσίας του παρατηρητή επί του σκάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

3.         Κατ’ αποκοπή χρηματοδοτική συνεισφορά

Κατά την πληρωμή των τελών ο εφοπλιστής καταβάλλει στο Πράσινο Ακρωτήριο για κάθε σκάφος κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 200 ευρώ ετησίως.

4.         Μισθός του παρατηρητή:

Ο μισθός και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του παρατηρητή βαρύνουν το Πράσινο Ακρωτήριο.

5.         Όροι επιβίβασης

Οι όροι επιβίβασης του παρατηρητή και ιδίως ο χρόνος παρουσίας του παρατηρητή επί του σκάφους ορίζονται κοινή συναινέσει μεταξύ του εφοπλιστή ή του πράκτορά του και του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Ο παρατηρητής απολαύει μεταχείρισης αξιωματικού επί του σκάφους. Εντούτοις, για την ενδιαίτηση του παρατηρητή επί του σκάφους λαμβάνεται υπόψη η τεχνική δομή του σκάφους.

Οι δαπάνες για την ενδιαίτηση και τη σίτιση επί του σκάφους βαρύνουν τον εφοπλιστή.

Ο πλοίαρχος λαμβάνει όλα τα μέτρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του για να εξασφαλίσει τη σωματική και ηθική ασφάλεια του παρατηρητή.

Στον παρατηρητή παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο παρατηρητής έχει πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας, στα έγγραφα που συνδέονται με τις αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους, ιδίως στο ημερολόγιο αλιείας και στο βιβλίο ναυσιπλοΐας, καθώς και στους χώρους του σκάφους που έχουν άμεση σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

6.         Υποχρέωση του παρατηρητή

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του επί του σκάφους ο παρατηρητής:

α)      λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην διακόψει ή εμποδίσει τις αλιευτικές δραστηριότητες·

β)      σέβεται τα αγαθά και τον εξοπλισμό του σκάφους·

γ)      τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των εγγράφων που ανήκουν στο εν λόγω σκάφος.

7.         Επιβίβαση και αποβίβαση του παρατηρητή

Ο παρατηρητής επιβιβάζεται σε λιμάνι το οποίο επιλέγει ο εφοπλιστής.

Ο εφοπλιστής ή ο ναυτικός του πράκτορας κοινοποιεί στο Πράσινο Ακρωτήριο, με προειδοποίηση δέκα ημερών πριν από την επιβίβαση, την ημερομηνία, την ώρα και τον λιμένα επιβίβασης του παρατηρητή. Σε περίπτωση που ο παρατηρητής επιβιβαστεί σε αλλοδαπή χώρα, τα έξοδα ταξιδίου του για να μεταβεί στον λιμένα επιβίβασης βαρύνουν τον εφοπλιστή.

Σε περίπτωση που ο παρατηρητής δεν παρουσιαστεί για την επιβίβασή του δώδεκα ώρες μετά από την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα, ο εφοπλιστής απαλλάσσεται αυτόματα από την υποχρέωσή του να τον επιβιβάσει. Είναι συνεπώς ελεύθερος να εγκαταλείψει τον λιμένα και να ξεκινήσει τις αλιευτικές του δραστηριότητες.

Σε περίπτωση που ο παρατηρητής δεν αποβιβαστεί σε λιμένα του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο εφοπλιστής εξασφαλίζει τάχιστα, με δικά του έξοδα, τον επαναπατρισμό του στο Πράσινο Ακρωτήριο.

8.         Καθήκοντα του παρατηρητή

Ο παρατηρητής εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)      παρατηρεί την αλιευτική δραστηριότητα του σκάφους·

β)      επαληθεύει το στίγμα του σκάφους κατά τη διάρκεια της αλιευτικής του δραστηριότητας·

γ)      προβαίνει σε δειγματοληψίες βιολογικού υλικού στο πλαίσιο επιστημονικού προγράμματος·

δ)      καταγράφει τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία·

ε)      επαληθεύει τα στοιχεία των αλιευμάτων που αλιεύονται στην ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου και τα οποία καταχωρούνται στο ημερολόγιο του πλοίου·

στ)    επαληθεύει τα ποσοστά των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και υπολογίζει κατ’ εκτίμηση τα αλιεύματα που απορρίπτονται·

ζ)      κοινοποιεί τις παρατηρήσεις του με ασύρματο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, όταν το σκάφος αλιεύει στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων επί του σκάφους.

9.         Έκθεση του παρατηρητή

Πριν την αναχώρησή του από το σκάφος ο παρατηρητής υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις παρατηρήσεις του στον πλοίαρχο του σκάφους. Ο πλοίαρχος του σκάφους έχει το δικαίωμα να διατυπώσει σχόλια στην έκθεση του παρατηρητή. Η έκθεση υπογράφεται από τον παρατηρητή και από τον πλοίαρχο. Ο πλοίαρχος λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης του παρατηρητή.

Ο παρατηρητής υποβάλλει την έκθεσή του στο Πράσινο Ακρωτήριο, το οποίο διαβιβάζει ακολούθως αντίγραφό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός προθεσμίας οκτώ ημερών μετά την αποβίβαση του παρατηρητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο διαχειριστής μεριμνά, ώστε τα σκάφη του να είναι αξιόπλοα και να φέρουν επαρκή μέσα διάσωσης και επιβίωσης για όλους τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος.

2. Ο διαχειριστής έχει κατάλληλη και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη του σκάφους από διεθνώς αναγνωρισμένο ασφαλιστικό φορέα.

3. Σε περίπτωση που σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπλακεί σε θαλάσσιο ατύχημα ή συμβάν στο Πράσινο Ακρωτήριο, από το οποίο προκύπτει ρύπανση και κάθε είδους βλάβη του περιβάλλοντος, το σκάφος και ο διαχειριστής του ενημερώνουν αμέσως τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου. Αν οι διαπιστωθείσες ζημίες οφείλονται σε υπαιτιότητα του σκάφους του διαχειριστή, ο τελευταίος αναλαμβάνει την ευθύνη στο πλαίσιο των εθνικών και διεθνών διατάξεων και διαδικασιών σε ισχύ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσάρτημα 1 – ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου

Προσάρτημα 2 – Τεχνικά μέτρα διατήρησης

Προσάρτημα 3 - Έντυπο αίτησης για την έκδοση άδειας αλιείας

Προσάρτημα 4 – Ημερολόγιο αλιείας

Προσάρτημα 5 – Διαβίβαση μηνυμάτων VMS στο Πράσινο Ακρωτήριο

Προσάρτημα 6 - Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πλαίσιο και την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες (σύστημα ERS)

Προσάρτημα 1 — ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου

Η ΑΟΖ του Πράσινου Ακρωτηρίου εκτείνεται έως 200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης:

Σημείο || Βόρειο γεωγραφικό πλάτος || Δυτικό γεωγραφικό μήκος || Νήσος

A. || 14°48'43.17'' || 24°43'48.85'' || I. Brava

C-P1 a Rainha || 14°49'59.10'' || 24°45'33.11'' || -

C-P1 a Faja || 14°51'52.19'' || 24°45'09.19'' || -

D-P1 Vermelharia || 16°29'10.25'' || 24°19'55.87'' || S. Nicolau

E. || 16°36'37.32'' || 24°36'13.93'' || Ilhéu Raso

F-P1 a da Peça || 16°54'25.10'' || 25°18'11.00'' || Santo Antão

F. || 16°54'40.00'' || 25°18'32.00'' || -

G-P1 a Camarin || 16°55'32.98'' || 25°19'10.76'' || -

H-P1 a Preta || 17°02'28.66'' || 25°21'51.67'' || -

I-P1 A Mangrade || 17°03'21.06'' || 25°21'54.44'' || -

J-P1 a Portinha || 17°05'33.10'' || 25°20'29.91'' || -

K-P1 a do Sol || 17°12'25.21'' || 25°05'56.15'' || -

L-P1 a Sinagoga || 17°10'41.58'' || 25°01'38.24'' || -

M-Pta Espechim || 16°40'51.64'' || 24°20'38.79'' || S. Nicolau

N-Pta Norte || 16°51'21.13'' || 22°55'40.74'' || Sal

O-Pta Casaca || 16°50'01.69'' || 22°53'50.14'' || -

P-Ilhéu Cascalho || 16°11'31.04'' || 22°40'52.44'' || Boa Vista

P1-Ilhéu Baluarte || 16°09'05.00'' || 22°39'45.00'' || -

Q-Pta Roque || 16°05'09.83'' || 22°40'26.06'' || -

R-Pta Flamengas || 15°10'03.89'' || 23°05'47.90'' || Maio

S. || 15°09'02.21'' || 23°06'24.98'' || Santiago

T. || 14°54'10.78'' || 23°29'36.09'' || -

U-D. Maria Pia || 14°53'50.00'' || 23°30'54.50'' || I. de Fogo

V-Pta Pesqueiro || 14°48'52.32'' || 24°22'43.30'' || I. Brava

X-Pta Nho Martinho || 14°48'25.59 || 24°42'34.92'' || -

Y=A || 14°48'43.17'' || 24°43'48.85'' ||

Σύμφωνα με τη Συνθήκη που υπογράφηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1993 από τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου και τη Δημοκρατία της Σενεγάλης, τα θαλάσσια σύνορα με τη Σενεγάλη οριοθετούνται από τα εξής σημεία:

Σημείο             Βόρειο γεωγραφικό πλάτος    Δυτικό γεωγραφικό μήκος

A         13° 39' 00"      20° 04' 25"

B         14° 51' 00"      20° 04' 25"

C         14° 55' 00"      20° 00' 00"

D         15° 10' 00"      19° 51' 30"

E          15° 25' 00"      19° 44' 50"

F          15° 40' 00"      19° 38' 30"

G         15° 55' 00"      19° 35' 40"

H         16° 04' 05"      19° 33' 30"

Σύμφωνα με τη Συνθήκη που υπογράφηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2003 μεταξύ της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ των δύο χωρών οριοθετούνται από τα εξής σημεία:

Σημείο             Βόρειο γεωγραφικό πλάτος    Δυτικό γεωγραφικό μήκος

H         16° 04.0'          019 ° 33.5'

I           16° 17.0'          019 ° 32.5'

J           16° 28.5'          019 ° 32.5'

K         16° 38.0'          019 ° 33.2'

L          17 ° 00.0'         019 ° 32.1'

M         17 ° 06.0'         019 ° 36.8'

N         17 ° 26.8'         019 ° 37.9'

O         17 ° 31.9'         019 ° 38.0'

P          17 ° 44.1'         019 ° 38.0'

Q         17 ° 53.3'         019 ° 38.0'

R         18 ° 02.5'         019 ° 42.1'

S          18 ° 07.8'         019 ° 44.2'

T          18 ° 13.4'         019 ° 47.0'

U         18 ° 18.8'         019 ° 49.0'

V         18 ° 24.0'         019 ° 51.5'

X         18 ° 28.8'         019 ° 53.8'

Y         18 ° 34.9'         019 ° 56.0'

Z          18 ° 44.2'         020 ° 00.0'

Προσάρτημα 2 – Τεχνικά μέτρα διατήρησης

1.         Μέτρα που εφαρμόζονται στο σύνολο των κατηγοριών:

Απαγορευμένα είδη:

Σύμφωνα με τη σύμβαση για τα αποδημητικά είδη και με τα ψηφίσματα της ICCAT, απαγορεύεται η αλιεία του γιγαντιαίου διαβολόψαρου (Manta birostris), του καρχαρία προσκυνητή (Cetorhinus maximus), του λευκού καρχαρία (Carcharodon carcharias), του αλεπόσκυλου μεγαλομάτη (Alopias superciliosus), της ζύγαινας της οικογένειας Sphyrnidae (εκτός της ζύγαινας tiburo), του ωκεάνιου λευκού καρχαρία (Carcharhinus longimanus) και του λείου καρχαρία (Carcharhinus falciformis).

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του Πράσινου Ακρωτηρίου, απαγορεύεται η αλιεία του Φαλαινοκαρχαρία (Rhincondon typus).

Απαγόρευση της αφαίρεσης των πτερυγίων των καρχαριών:

Απαγορεύεται η αφαίρεση των πτερυγίων του καρχαρία επί του σκάφους και η διατήρηση επί του σκάφους, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση πτερυγίων καρχαρία. Με την επιφύλαξη των προαναφερομένων, για να διευκολυνθεί η αποθήκευση επί του σκάφους, τα πτερύγια του καρχαρία επιτρέπεται να είναι μερικώς τετμημένα και διπλωμένα επί του σφαγίου, δεν αφαιρούνται όμως από το σφάγιο πριν από την εκφόρτωση.

Απαγόρευση της μεταφόρτωσης εν πλω

Η μεταφόρτωση στη θάλασσα απαγορεύεται. Η μεταφόρτωση πραγματοποιείται σε λιμένα του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια.

2.         Ειδικά μέτρα

ΔΕΛΤΙΟ 1: ΘΥΝΝΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ

(1) Περιοχή αλιείας: Πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης

(2) Επιτρεπόμενα εργαλεία: Καλάμια

(3) Είδη-στόχος: Κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus albacares), μεγαλόφθαλμος τόνος, (Thunnus obesus), Παλαμίδα (Katsuwonus pelamis)

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα: Τήρηση των συστάσεων της ICCAT και του FAO.

ΔΕΛΤΙΟ 2: ΘΥΝΝΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΓΡΙ-ΓΡΙ

(1) Περιοχή αλιείας: Πέραν των 18 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης, λαμβανομένου υπόψη του αρχιπελαγικού χαρακτήρα της αλιευτικής ζώνης του Πράσινου Ακρωτηρίου.

(2) Επιτρεπόμενα εργαλεία: Γρι-γρι

(3) Είδη-στόχος: Κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus albacares), μεγαλόφθαλμος τόνος, (Thunnus obesus), Παλαμίδα (Katsuwonus pelamis)

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα: Τήρηση των συστάσεων της ICCAT και του FAO.

ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΑΓΑΔΙΑΡΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

(1) Περιοχή αλιείας: Πέραν των 18 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης.

(2) Επιτρεπόμενα εργαλεία: Παραγάδια επιφανείας

(3) Είδη-στόχος: Ξιφίας (Xiphias gladius) και γαλάζιος καρχαρίας (Prionace glauca), κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus albacares), μεγαλόφθαλμος τόνος (Thunnus obesus)

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα: Τήρηση των συστάσεων της ICCAT και του FAO.

3.         Επικαιροποίηση

Τα δύο μέρη διαβουλεύονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής για να επικαιροποιήσουν τα εν λόγω τεχνικά μέτρα διατήρησης με βάση επιστημονικές συστάσεις.

Προσάρτημα 3 - Έντυπο αίτησης για την έκδοση άδειας αλιείας

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ι- ΑΙΤΩΝ

1.         Όνομα ενάγοντος:

2.         Επωνυμία της οργάνωσης παραγωγών (ΟΠ) ή του πλοιοκτήτη:

3.         Διεύθυνση της ΟΠ ή του εφοπλιστή:

4.         Αριθμός τηλεφώνου                 Φαξ:                                   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

5.         Όνομα πλοιάρχου:                                        Ιθαγένεια:      Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

6.         Όνομα και διεύθυνση του τοπικού πράκτορα:

ΙΙ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

7.         Όνομα του σκάφους:

8.         Χώρα σημαίας:                                   Λιμένας νηολόγησης:

9.         Εξωτερικά στοιχεία αναγνώρισης:      MMSI :                                   Αριθμός IMO:                                   

10.       Ημερομηνία απόκτησης της σημερινής σημαίας: (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) ......./......./.........

Προηγούμενη σημαία (κατά περίπτωση):

11.       Τόπος εγκατάστασης: Ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) …...../…..../…….…..

12.       Συχνότητα κλήσεως ασυρμάτου: HF:                         VHF:             

13.       Αριθμός τηλεφώνου δορυφόρου: IRCS: 

III-      ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

14.       Μήκος σκάφους (μέτρα):                        Πλάτος (μέτρα):        

            Χωρητικότητα Λονδίνου (σε GT) :

15.       Τύπος κινητήρα:                                        Ισχύς της κύριας μηχανής (σε KW):        

16.       Αριθμός μελών πληρώματος:            

17.       Μέθοδος συντήρησης αλιευμάτων:   Πάγος ¨       Ψύξη ¨                           Μεικτή συντήρηση ¨ Κατάψυξη            ¨

18.       Ημερήσια ικανότητα μεταποίησης ανά 24ωρο (σε τόνους):   Αριθμός αμπαριών αλιευμάτων:         Συνολική χωρητικότητα αμπαριών αλιευμάτων (σε m3):

19.       VMS. Στοιχεία μεταδότη αυτόματου εντοπισμού:

            Κατασκευαστής:                                       Υπόδειγμα:            Αριθμός σειράς:

            Έκδοση λογισμικού:                                             Φορέας εκμετάλλευσης δορυφόρου (MCSP):

IV – ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

20.       Επιτρεπόμενο αλιευτικό εργαλείο ¨ γρι γρι     ¨ παραγάδια ¨ καλάμια    

21.       Τόπος εκφόρτωσης αλιευμάτων: 

22.       Αιτούμενη περίοδος άδειας: από (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ): …..… / ……. / ………. έως……./ …….. / …….…

Ο υπογράφων, βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή και παρέχονται καλόπιστα.

Βρυξέλλες ________________________________________,  …..… / ……. / ……….

Υπογραφή του αιτούντος: _______________________________________________________________

Προσάρτημα 4 – Ημερολόγιο αλιείας

|| || Παραγάδι Ζωντανό δόλωμα Γρι-γρι Τράτα Άλλα εργαλεία ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Όνομα του σκάφους: ……………………………………………………………………. || Κόροι ολικής χωρητικότητας:             …………………………………………………............................. || ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ του σκάφους: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ του σκάφους: || Ημέρα || Ημέρα || Έτος || Λιμένας || || ||

Χώρα σημαίας:             ……………………………………………………………………........................... || Χωρητικότητα – (Μ.Τ.): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Αριθμός νηολογίου:             ………………………………………………………………................................... || Πλοίαρχος: ……………………………………………………….... || || || ||

Εφοπλιστής: ………………………………………………………….......................... || Αριθμός μελών πληρώματος:             ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………….... || Ημερομηνία έκθεσης: ………………………………………………...... || || ||

|| (Συντάκτης):             ………………………………………………................................. || Αριθμός ημερών στη θάλασσα: || || Αριθμός ημερών αλιείας: Αριθ. ρίψεων εργαλείων στη θάλασσα: || || Αριθ. αλιευτικού ταξιδιού || ||

||

||

|| ||

Ημερομηνία || Περιοχή || Θερμοκρασία στην επιφάνεια του νερού (ºC) || Αλιευτική προσπάθεια Αριθμός χρησιμ. αγκιστριών || Αλιεύματα || Χρησιμοποιηθέν δόλωμα (Χρησιμοποιηθέν δόλωμα) ||

Ημέρα || Ημέρα || Γεωγραφικό πλάτος Β/Ν || Γεωγραφικό μήκος Α/Δ || Κοινός τόνος Thunnus thynnus ή maccoyi || Τόνος κιτρινόπτερος Thunnus albacares || (Μεγαλόφθαλμος τόνος) Thunnus Obesus || (Τόνος μακρύπτερος) Thunnus alalunga || (Ξιφίας) Xiphias gladius || (Γραμμωτό μάρλιν) (Λευκό μάρλιν) Tetraptunus audax ή albidus || (Μαύρο μάρλιν) Makaira indica || (Ιστιοφόρος) Istiophorus albicane ή platypterus || Παλαμίδα Katsuwonus pelamis || (Μικτά αλιεύματα) || Ημερήσιο σύνολο (βάρος σε kg μόνον) || Λουτσοζαργάνα || Καλαμάρι || Ζωντανό δόλωμα || (Άλλα) ||

|| || || || || || Αριθμός || Βάρος kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || Kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || kg || Αριθμός || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΣΕ KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Παρατηρήσεις || || || || ||

1 – Χρησιμοποιήστε ένα φύλλο ανά μήνα και μία γραμμή ανά ημέρα. || || 2 - Ως «ημέρα» νοείται η ημέρα πόντισης του παραγαδιού. || 4 - Η τελευταία γραμμή (βάρος εκφόρτωσης) πρέπει να συμπληρώνεται μόνο κατά το τέλος του ταξιδίου. Πρέπει να καταχωρίζεται το πραγματικό βάρος κατά τον χρόνο της εκφόρτωσης. || ||

. || || 3 - Η αλιευτική περιοχή αφορά το στίγμα του σκάφους. Στρογγυλοποιήστε πρώτα λεπτά και καταγράψτε μοίρες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους. Μην ξεχάσετε να καταγράψετε Β/Ν και Α/Δ. || || 5 - Όλα τα στοιχεία του παρόντος ημερολογίου έχουν αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα. || || ||

Προσάρτημα 5 — Διαβίβαση μηνυμάτων VMS στο Πράσινο Ακρωτήριο

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ

Δεδομένα || Κωδικός || Υποχρεωτικό/Προαιρετικό || Σημειώσεις

Έναρξη καταγραφής || SR || O || Δεδομένα σχετικά με το σύστημα – προσδιορίζει την έναρξη της καταγραφής

Παραλήπτης || AD || O || Δεδομένα σχετικά με το μήνυμα – παραλήπτης. Κωδικός ISO (3 γραμμάτων) της χώρας

Αποστολέας || FS || O || Δεδομένα σχετικά με το μήνυμα – αποστολέας. Κωδικός ISO (3 γραμμάτων) της χώρας

Τύπος μηνύματος || TM || O || Δεδομένα σχετικά με το μήνυμα - Τύπος μηνύματος «POS»

Διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου || RC || O || Δεδομένα σχετικά με το σκάφος – διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους

Εσωτερικός αριθμός αναφοράς του συμβαλλόμενου μέρους || IR || F || Δεδομένα σχετικά με το σκάφος – ενιαίος αριθμός του συμβαλλόμενου μέρους (τριψήφιος κωδικός ISO του κράτους σημαίας ακολουθούμενος από έναν αριθμό)

Εξωτερικός αριθμός νηολογίου || XR || F || Δεδομένα σχετικά με το σκάφος – αριθμός που εμφαίνεται στην πλευρά του σκάφους

Κράτος σημαίας || FS || F || Δεδομένα σχετικά με το κράτος σημαίας

Γεωγραφικό πλάτος || LA || O || Δεδομένα σχετικά με το στίγμα του σκάφους – στίγμα σε μοίρες και πρώτα λεπτά N/S DDMM (WGS - 84)

Γεωγραφικό μήκος || LO || O || Δεδομένα σχετικά με το στίγμα του σκάφους – στίγμα σε μοίρες και πρώτα λεπτά E/W DDDMM (WGS84)

Ημερομηνία || DA || O || Δεδομένα σχετικά με το στίγμα του σκάφους – ημερομηνία καταγραφής του στίγματος TUC (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)

Ώρα || TI || O || Δεδομένα σχετικά με το στίγμα του σκάφους – ώρα καταγραφής του στίγματος TUC (ΩΩΛΛ)

Τέλος καταγραφής || ER || O || Δεδομένα σχετικά με το σύστημα – προσδιορίζει το τέλος της καταχώρισης

Κωδικοποίηση χαρακτήρων: ISO 8859.1

Η δομή μιας διαβίβασης δεδομένων έχει ως εξής:

διπλή πλάγια κάθετος (//) και ο κωδικός «SR» δηλώνουν την έναρξη της διαβίβασης,

διπλή κάθετος («//») και ένα κωδικός δηλώνουν την αρχή στοιχείου δεδομένου·

μονή πλάγια κάθετος (/) χωρίζει τον κωδικό από τα δεδομένα.

ζεύγη δεδομένων χωρίζονται από διάστημα·

οι χαρακτήρες «ER» και διπλή κάθετος («//») δηλώνουν το τέλος μιας εγγραφής.

Τα προαιρετικά δεδομένα πρέπει να τίθενται μεταξύ της έναρξης και του τέλους της καταγραφής.

Προσάρτημα 6 - Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πλαίσιο και την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες (σύστημα ERS)

Γενικές διατάξεις

1.         Κάθε αλιευτικό σκάφος της ΕΕ πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό σύστημα, εφεξής «σύστημα ERS», με δυνατότητα καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα του σκάφους, εφεξής «δεδομένα ERS», όταν αυτό αλιεύει στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου.

2.         Σκάφος της ΕΕ το οποίο δεν είναι εξοπλισμένο με σύστημα ERS ή του οποίου το σύστημα ERS δεν λειτουργεί, δεν επιτρέπεται να εισέλθει στη αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου για να ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες.

3.         Τα δεδομένα ERS διαβιβάζονται σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές στο Κέντρο Παρακολούθησης της Αλιείας (εφεξής ΚΕΑ) του κράτους σημαίας, το οποίο εξασφαλίζει την αυτόματη διάθεσή τους στο ΚΕΑ της Ένωσης του Πράσινου Ακρωτηρίου.

4.         Το κράτος σημαίας και το Πράσινο Ακρωτήριο μεριμνούν ώστε τα οικεία ΚΕΑ να είναι εφοδιασμένα με εξοπλισμό πληροφορικής και να διαθέτουν το λογισμικό που είναι απαραίτητο για την αυτόματη διαβίβαση δεδομένων ERS σε μορφότυπο XML που διατίθεται στη διεύθυνση [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], και να εφαρμόζουν διαδικασία αποθήκευσης με δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων ERS σε μορφή αναγνώσιμη μέσω υπολογιστή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

5.         Κάθε αλλαγή ή επικαιροποίηση του μορφοτύπου του σημείου 3 προσδιορίζεται και καταχωρείται η σχετική ημερομηνία, και πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική έξι μήνες αφότου τεθεί σε εφαρμογή.

6.         Η διαβίβαση των δεδομένων ERS πραγματοποιείται με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της ΕΕ, των επονομαζόμενων DEH (Data Exchange Highway).

7.         Το κράτος σημαίας και το Πράσινο Ακρωτήριο ορίζουν από έναν ανταποκριτή ERS ο οποίος ενεργεί ως σημείο επαφής.

α)      Οι ανταποκριτές ERS διορίζονται για ελάχιστη περίοδο έξι μηνών.

β)      Τα ΚΕΑ του κράτους σημαίας και του Πράσινου Ακρωτηρίου κοινοποιούν αμοιβαία τα στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλέτυπο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του αντίστοιχου ανταποκριτή ERS.

γ)      Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του ανταποκριτή ERS πρέπει να κοινοποιείται αμελλητί.

Λήψη και κοινοποίηση δεδομένων ERS

8.         Το αλιευτικό σκάφος υποχρεούται:

α)      να κοινοποιεί καθημερινά τα δεδομένα ERS για κάθε ημέρα παρουσίας στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου·

β)      να καταγράφει για κάθε για κάθε χρήση γρίπου ή ανάσυρση παραγαδιού τις ποσότητες κάθε είδους που αλιεύεται και διατηρείται επί του σκάφους ως είδος-στόχος ή ως παρεμπίπτον ή απορριπτόμενο αλίευμα·

γ)      για κάθε είδος που προσδιορίζεται στην άδεια αλιείας που χορηγεί το Πράσινο Ακρωτήριο, πρέπει επίσης να δηλώνονται τα μηδενικά αλιεύματα·

δ)      κάθε είδος πρέπει να ταυτοποιείται βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού FAO·

ε)      οι ποσότητες εκφράζονται σε χιλιόγραμμα βάρους των ζωντανών ιχθύων και, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων·

στ)    να καταγράφει στα δεδομένα ERS, για κάθε αλιευόμενο είδος που προσδιορίζεται στην άδεια αλιείας που χορηγεί το Πράσινο Ακρωτήριο, τις ποσότητες που μεταφορτώνονται ή/και εκφορτώνονται·

ζ)      να καταγράφει στα δεδομένα ERS, σε κάθε είσοδο (μήνυμα COE) και έξοδο (μήνυμα COX) από τα την αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, ειδικό μήνυμα το οποίο να περιλαμβάνει, για κάθε είδος που προσδιορίζεται στην άδεια αλιείας που έχει χορηγήσει το Πράσινο Ακρωτήριο, τις ποσότητες των αλιευμάτων επί του σκάφους κατά τον χρόνο κάθε διέλευσης·

η)      να διαβιβάζει καθημερινά τα δεδομένα ERS στο ΚΕΑ του κράτους σημαίας, στον μορφότυπο που προβλέπεται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, το αργότερο στις 23:59 UTC.

9.         Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δεδομένων ERS που καταγράφονται και διαβιβάζονται.

10.       Το ΚΕΑ του κράτους σημαίας αποστέλλει αυτομάτως και αμέσως τα δεδομένα ERS στο ΚΕΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου.

11.       Το ΚΕΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου επιβεβαιώνει τη λήψη των δεδομένων ERS μέσω απαντητικού μηνύματος και χειρίζεται όλα τα δεδομένα ERS με εμπιστευτικότητα.

Βλάβη του συστήματος ERS επί του σκάφους, ή/και κατά τη μετάδοση δεδομένων ERS μεταξύ του σκάφους και του ΚΕΑ του κράτους σημαίας

12.       Το κράτος σημαίας ενημερώνει αμελλητί τον πλοίαρχο ή/και τον πλοιοκτήτη του σκάφους που φέρει τη σημαία του, ή τον εκπρόσωπό του, για κάθε τεχνική βλάβη του συστήματος ERS που είναι εγκατεστημένο επί του σκάφους ή για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας στη διαβίβαση των δεδομένων ERS μεταξύ του σκάφους και του ΚΕΑ του κράτους σημαίας.

13.       Το κράτος σημαίας ενημερώνει το Πράσινο Ακρωτήριο σχετικά με την εντοπισθείσα βλάβη και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.

14.       Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ERS επί του σκάφους, ο πλοίαρχος ή/και ο πλοιοκτήτης μεριμνά για την επισκευή ή την αντικατάσταση του συστήματος ERS εντός 10 ημερών. Εάν το σκάφος πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση εντός αυτής της περιόδου των 10 εργάσιμων ημερών, μπορεί να επαναλάβει την αλιευτική του δραστηριότητα στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου μόνον όταν το σύστημα ERS θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, εκτός εάν λάβει σχετική άδεια από το Πράσινο Ακρωτήριο.

15.       Ένα αλιευτικό σκάφος δεν μπορεί να αποπλεύσει από λιμένα εφόσον έχει σημειωθεί τεχνική βλάβη του συστήματος ERS παρά μόνο:

α)      όταν το σύστημα ERS καταστεί εκ νέου λειτουργικό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους σημαίας και του Πράσινου Ακρωτηρίου, ή

β)      εάν το σκάφος δεν συνεχίσει τις αλιευτικές του δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, εκτός εάν λάβει σχετικά άδεια από το κράτος σημαίας. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος σημαίας ενημερώνει το Πράσινο Ακρωτήριο για την απόφασή του, πριν την αναχώρηση του σκάφους.

16.       Κάθε σκάφος της ΕΕ που αλιεύει στα ύδατα του Πράσινου Ακρωτηρίου με σύστημα ERS που παρουσιάζει βλάβη, οφείλει να διαβιβάζει καθημερινά και το αργότερο ως τις 23:59 UTC όλα τα δεδομένα ERS στο ΚΕΑ του κράτους σημαίας του με κάθε άλλο διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας στο οποίο έχει πρόσβαση το ΚΕΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου.

17.       Τα δεδομένα ERS που δεν κατέστη δυνατό να τεθούν στη διάθεση του Πράσινου Ακρωτηρίου μέσω του συστήματος ERS λόγω βλάβης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 12, διαβιβάζονται από το ΚΕΑ του κράτους σημαίας στο ΚΕΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου σε άλλη ηλεκτρονική μορφή που συμφωνείται από κοινού. Η εν λόγω εναλλακτική διαβίβαση θεωρείται ότι αποτελεί προτεραιότητα και εξυπακούεται ότι οι προθεσμίες διαβίβασης που ισχύουν συνήθως μπορούν να μην τηρηθούν.

18.       Εάν το ΚΕΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου δεν λάβει τα δεδομένα ERS ενός σκάφους επί 3 συνεχόμενες ημέρες, το Πράσινο Ακρωτήριο μπορεί να δώσει εντολή στο σκάφος να επιστρέψει άμεσα σε λιμένα τον οποίο θα ορίσει το Πράσινο Ακρωτήριο για περαιτέρω έρευνα.

Βλάβη στα ΚΕΑ — Αδυναμία λήψης των δεδομένων ERS από το ΚΕΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου

19.       Σε περίπτωση που ένα ΚΕΑ δεν λαμβάνει δεδομένα ERS, o οικείος ανταποκριτής ERS ενημερώνει αμελλητί τον ανταποκριτή ERS του άλλου ΚΕΑ και, εφόσον είναι απαραίτητο, συνεργάζεται μαζί του για την επίλυση του προβλήματος.

20.       Το ΚΕΑ του κράτους σημαίας και το ΚΕΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου συμφωνούν από κοινού σχετικά με τα εναλλακτικά ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση των δεδομένων ERS σε περίπτωση βλάβης των ΚΕΑ, και ενημερώνονται αμοιβαία αμελλητί για οποιαδήποτε τροποποίηση.

21.       Εάν το ΚΕΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου ενημερώσει ότι τα δεδομένα ERS δεν έχουν ληφθεί, το ΚΕΑ του κράτους σημαίας εντοπίζει τα αίτια του προβλήματος και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Το ΚΕΑ του κράτους σημαίας ενημερώνει το ΚΕΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου και την ΕΕ σχετικά με τα αποτελέσματα και τα ληφθέντα μέτρα εντός 24 ωρών από τη διαπίστωση της βλάβης.

22.       Εάν για την επίλυση του προβλήματος απαιτείται διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών, το ΚΕΑ του κράτους σημαίας διαβιβάζει αμελλητί τα απαιτούμενα δεδομένα ERS στο ΚΕΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου χρησιμοποιώντας εναλλακτικά μέσα, όπως προβλέπεται στο σημείο 17.

23.       Το Πράσινο Ακρωτήριο ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου της χώρας ώστε τα σκάφη της ΕΕ να μην θεωρηθεί ότι διαπράττουν παράβαση λόγω της μη διαβίβασης των δεδομένων ERS από το ΚΕΑ του Πράσινου Ακρωτηρίου εξαιτίας της βλάβης ενός εκ των ΚΕΑ.

Συντήρηση ενός ΚΕΑ

24.       Οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ενός ΚΕΑ (πρόγραμμα συντήρησης), οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ανταλλαγή δεδομένων ERS πρέπει να κοινοποιούνται στο άλλο ΚΕΑ τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την εκτέλεσή τους, ει δυνατόν με αναφορά της ημερομηνίας και της διάρκειας συντήρησης. Για μη προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, οι εν λόγω πληροφορίες αποστέλλονται το συντομότερο δυνατόν στο άλλο ΚΕΑ.

25.       Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, η διαβίβαση των δεδομένων ERS μπορεί να αναβληθεί έως ότου το σύστημα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία. Τα σχετικά δεδομένα ERS διαβιβάζονται αμέσως μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης.

26.       Εάν οι εργασίες συντήρησης διαρκέσουν περισσότερες από 24 ώρες, τα δεδομένα ERS διαβιβάζονται στο άλλο ΚΕΑ με τη χρήση ενός από τα εναλλακτικά ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο σημείο 17.

27.       Το Πράσινο Ακρωτήριο ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου της χώρας ώστε τα σκάφη της ΕΕ να μην θεωρηθεί ότι διαπράττουν παράβαση εξαιτίας της μη διαβίβασης των δεδομένων ERS λόγω εργασιών συντήρησης σε ένα ΚΕΑ.

Δρομολόγηση των δεδομένων ERS στο Πράσινο Ακρωτήριο

28.       Για τη διαβίβαση των δεδομένων ERS του κράτους σημαίας στο Πράσινο Ακρωτήριο θα χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που διαχειρίζονται οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξ ονόματος της ΕΕ, τα οποία προσδιορίζονται ως «DEH (Data Exchange Highway), και τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 6 ανωτέρω·

29.       Για τους σκοπούς της διαχείρισης των αλιευτικών δραστηριοτήτων του στόλου της ΕΕ, τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμα για εξέταση από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Στην πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου

(1)        Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου και, κατά περίπτωση και με την επιφύλαξη συμμόρφωσης προς το σημείο (3) του παρόντος παραρτήματος, να εγκρίνει τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

α)      επανεξέταση των αλιευτικών δυνατοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου,

β)      απόφαση σχετικά με τις λεπτομέρειες της τομεακής στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου·

γ)      προσαρμογή των διατάξεων όσον αφορά τις συνθήκες άσκησης της αλιείας και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του πρωτοκόλλου και των παραρτημάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου·

(2)        Στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 9 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, η Ένωση:

α)      ενεργεί σύμφωνα με τους στόχους τους οποίους επιδιώκει στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

β)      ευθυγραμμίζεται με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2012 για την ανακοίνωση σχετικά με την εξωτερική διάσταση της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

γ)      προωθεί θέσεις συμβατές με τους σχετικούς κανόνες τους οποίους θεσπίζουν οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας.

(3)        Όταν προβλέπεται η λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της μεικτής επιτροπής σχετικά με τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου που αναφέρονται στο σημείο (1), λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε η θέση που καθορίζεται εξ ονόματος της Ένωσης να λαμβάνει υπόψη τα πλέον πρόσφατα στατιστικά, βιολογικά και λοιπά συναφή στοιχεία που διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

Προς τον σκοπό αυτό και βάσει των εν λόγω δεδομένων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαβιβάζουν στο Συμβούλιο ή στα προπαρασκευαστικά όργανά του, εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος πριν από τη σχετική συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής, έγγραφο στο οποίο εκτίθενται λεπτομερώς τα συγκεκριμένα στοιχεία της προβλεπόμενης θέσης της Ένωσης, προς εξέταση και έγκριση.

Προκειμένου για τα ζητήματα που αναφέρονται στο σημείο (1) στοιχείο α), το Συμβούλιο εγκρίνει την προβλεπόμενη θέση της Ένωσης με ειδική πλειοψηφία. Στις λοιπές περιπτώσεις, η προβλεπόμενη στο προπαρασκευαστικό έγγραφο θέση της Ένωσης θεωρείται ως εγκριθείσα, εκτός εάν αντιταχθεί σε αυτήν αριθμός κρατών μελών αντίστοιχος προς τη μειοψηφία αρνησικυρίας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του προπαρασκευαστικού οργάνου του Συμβουλίου ή εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την παραλαβή του προπαρασκευαστικού εγγράφου, εάν αυτή προηγείται. Σε περίπτωση αντιρρήσεων, το ζήτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο.

Εάν, κατά τη διάρκεια επακόλουθων συνεδριάσεων, μεταξύ άλλων και επί τόπου, δεν καθίσταται δυνατή η επίτευξη συμφωνίας ώστε να ληφθούν υπόψη στη θέση της Ένωσης τα νέα στοιχεία, το ζήτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο ή τα προπαρασκευαστικά του όργανα.

Η Επιτροπή καλείται να λάβει, σε εύθετο χρόνο, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να δοθεί συνέχεια στην απόφαση της μεικτής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της δημοσίευσης της συναφούς απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανακοίνωσης κάθε απαραίτητης πρότασης για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.

Top