EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0518

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και το πρωτόκολλο εφαρμογής της

/* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */

52014PC0518

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και το πρωτόκολλο εφαρμογής της /* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.           ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανανέωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Σενεγάλης, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 1981 και πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής . Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών ήταν η μονογράφηση σχεδίου νέου πρωτοκόλλου από τους διαπραγματευτές στις 25 Απριλίου 2014. Η νέα συμφωνία καταργεί και αντικαθιστά την ισχύουσα συμφωνία· καλύπτει περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της και είναι ανανεώσιμη με σιωπηρή παράταση. Το νέο πρωτόκολλο καλύπτει τετραετή περίοδο από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 12, ήτοι από την ημερομηνία υπογραφής του από τα μέρη.

Κύριος στόχος της νέας συμφωνίας σύμπραξης είναι η κατάρτιση ενός επικαιροποιημένου πλαισίου το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες της μεταρρυθμισμένης κοινής αλιευτικής πολιτικής και της εξωτερικής της διάστασης με στόχο τη σύναψη στρατηγικής εταιρικής σχέσης σε θέματα αλιείας  μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης.

Στόχος του πρωτοκόλλου είναι η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα της Σενεγάλης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ιδίως εκείνες της Επιτροπής Αλιείας για τον Κεντροανατολικό Ατλαντικό (COPACE) και λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) εντός των ορίων του διαθέσιμου πλεονάσματος. Η Επιτροπή βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα αξιολόγησης εκ των προτέρων σχετικά με το ενδεχόμενο σύναψης νέας συμφωνίας και πρωτοκόλλου, η οποία πραγματοποιήθηκε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Στόχος είναι επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, για την ανάπτυξη αειφόρου αλιευτικής πολιτικής και για την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης, προς το συμφέρον και των δύο μερών.

Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες:

-           28 θυνναλιευτικά γρι-γρι·

-           8 θυνναλιευτικά με καλάμια·

-           2 μηχανότρατες (για αλιεία μαύρου μερλούκιου, βενθοπελαγικού είδους βαθέων υδάτων).

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει με απόφαση, με την έγκριση του Κοινοβουλίου, τη σύναψη της εν λόγω νέας συμφωνίας και του εν λόγω νέου πρωτοκόλλου.

2.           ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διεξήχθησαν διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σκοπιμότητας μιας συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης. Διεξήχθησαν επίσης διαβουλεύσεις με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στο πλαίσιο τεχνικών συνεδριάσεων. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ανανεωθεί η αλιευτική συμφωνία και να συναφθεί ένα πρωτόκολλο αλιείας με τη Δημοκρατία της Σενεγάλης.

3.           ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η παρούσα διαδικασία κινείται παράλληλα με τις διαδικασίες που αφορούν την απόφαση του Συμβουλίου περί της υπογραφής και της προσωρινής εφαρμογής της  συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και τον κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.           ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή ανέρχεται σε 1 808 000 ευρώ για το πρώτο έτος, 1 738 000 ευρώ για το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο έτος και 1 668 000 ευρώ για το πέμπτο έτος, με βάση:

α) βάρος αναφοράς 14 000 τόνων για τα τονοειδή και επιτρεπόμενη ποσότητα αλιευμάτων 2 000 τόνων για τον μαύρο μερλούκιο, τα δε ποσά που αφορούν την πρόσβαση στην αλίευση των συγκεκριμένων ειδών ανέρχονται σε 1 058 000 ευρώ για το πρώτο έτος, σε 988 000 ευρώ κατά το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο έτος, και σε 918 000 ευρώ για το πέμπτο έτος και

β) ενίσχυση για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, ύψους 750 000 ευρώ ετησίως. Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της αλιείας και ιδίως στις ανάγκες της Δημοκρατίας της Σενεγάλης όσον αφορά την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων με στόχο την αποκατάσταση των αποθεμάτων των νεαρών ψαριών.

2014/0238 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και το πρωτόκολλο εφαρμογής της

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) και παράγραφος 7,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[1],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)       Η ΕΕ υπέγραψε με τη Σενεγάλη συμφωνία βιώσιμης αλιείας διάρκειας πέντε ετών, που δύναται να ανανεωθεί με σιωπηρή παράταση και πρωτόκολλο για την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας, για πενταετή περίοδο, με το οποίο παραχωρούνται στα σκάφη της Ένωσης αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα στα οποία η Δημοκρατία της Σενεγάλης ασκεί την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία της σε θέματα αλιείας.

(2)       Η εν λόγω  συμφωνία και το εν λόγω πρωτόκολλο υπεγράφησαν στις [...] βάσει της απόφασης 2014/ /ΕE[2] και εφαρμόζονται προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής τους.

(3)       Η συμφωνία και το πρωτόκολλο εφαρμογής της πρέπει να εγκριθούν εξ ονόματος της Ένωσης.

(4)       Η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση μικτής επιτροπής επιφορτισμένης με την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας αυτής. Περαιτέρω, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η μεικτή επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ορισμένες τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκριση των εν λόγω τροποποιήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί, με την επιφύλαξη ειδικών όρων, να τις εγκρίνει, βάσει απλουστευμένης διαδικασίας.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης  (εφεξής καλούμενη «η συμφωνία») και το πρωτόκολλο εφαρμογής της  (εφεξής καλούμενο «το πρωτόκολλο»), εγκρίνονται εξ ονόματος της Ένωσης.

Το κείμενο της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση ως παράρτημα I και παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει το/τα πρόσωπο/α που εξουσιοδοτείται/τούνται να προβεί/ούν, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις κοινοποιήσεις που προβλέπονται αντίστοιχα στο άρθρο 16 της συμφωνίας και στο άρθρο 13 του πρωτοκόλλου, ούτως ώστε να εκφραστεί η συναίνεση της Ένωσης για δέσμευσή της από τη συμφωνία και το πρωτόκολλο.

Άρθρο 3

Ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου που εγκρίνονται από τη μικτή επιτροπή η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της συμφωνίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

                                                                       Για το Συμβούλιο

                                                                       Ο Πρόεδρος

[1]               ΕΕ C  της , σ. .

[2]               ΕΕ L της , σ. .

Παράρτημα I

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, καλούμενη στο εξής «Ένωση», και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ, καλούμενη στο εξής «Σενεγάλη»,

εφεξής καλούμενες «τα μέρη»,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τις στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και της Σενεγάλης, ιδίως στο πλαίσιο της συμφωνίας Κοτονού, καθώς και την κοινή τους επιθυμία να εντείνουν τις εν λόγω σχέσεις,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 και τη συμφωνία για τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα ιχθύων του 1995

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να εφαρμόσουν τις αποφάσεις και τις συστάσεις που εκδίδονται από τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας των οποίων μέλη είναι τα συμβαλλόμενα μέρη,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σημασίας των αρχών που καθιερώνονται από τον κώδικα δεοντολογίας για την υπεύθυνη αλιεία που ενέκρινε ο FAO το 1995,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να συνεργαστούν, προς το αμοιβαίο συμφέρον, για την προώθηση της καθιέρωσης της υπεύθυνης αλιείας, με σκοπό να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων και τη διατήρησή τους σε μακροπρόθεσμη βάση,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να λάβει τη μορφή πρωτοβουλιών και μέτρων, τα οποία, είτε λαμβάνονται από κοινού είτε χωριστά, πρέπει να είναι συμπληρωματικά, συνεπή προς την πολιτική και να εξασφαλίζουν συνέργεια των προσπαθειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ, για τους σκοπούς της εν λόγω συνεργασίας, να καθιερώσουν τον διάλογο που απαιτείται για την υλοποίηση των πολιτικών της Σενεγάλης σε θέματα αλιείας με τη συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των επαγγελματιών του τομέα της αλιείας,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορίσουν τους όρους και τις συνθήκες που θα διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης στα ύδατα της Σενεγάλης και αφετέρου της στήριξης που παρέχει η Ένωση στην ανάπτυξη βιώσιμης αλιείας στα εν λόγω ύδατα,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να επιδοθούν σε στενότερη οικονομική συνεργασία στον τομέα της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων, μέσω της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ εταιρειών από τα δύο μέρη,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

Άρθρο 1 — Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι κατωτέρω ορισμοί έχουν την εξής σημασία:

α)      ως «αρχές της Σενεγάλης», νοείται το αρμόδιο για την αλιεία υπουργείο της Δημοκρατίας της Σενεγάλης·

β)      ως «ενωσιακές αρχές», νοείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

γ)      ως «αλιευτική δραστηριότητα», νοείται η αναζήτηση αλιευμάτων, η ρίψη, η πόντιση και η έλξη και η ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων και αλιευμάτων επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η διατήρηση και η μεταποίηση επί του σκάφους, η μεταβίβαση, ο εγκλωβισμός, η πάχυνση και η εκφόρτωση ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων·

δ)      ως «αλιευτικό σκάφος», κάθε σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο χρησιμοποιούμενο ή εξοπλισμένο ή του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για αλιευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με τη νομοθεσία της Σενεγάλης·

ε)      ως «ενωσιακό αλιευτικό σκάφος», κάθε αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους και είναι νηολογημένο στην Ένωση·

στ)    ως «ύδατα της Σενεγάλης», τα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία της Σενεγάλης·

ζ)      ως «συμφωνία», η συμφωνία, καθώς και το πρωτόκολλο, το παράρτημα και τα προσαρτήματά της·

η)      ως «ανωτέρα βία», αιφνίδιες, απρόβλεπτες και αναπόφευκτες καταστάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ή να εμποδίσουν την κανονική διεξαγωγή των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ύδατα της Σενεγάλης.

Άρθρο 2 — Αντικείμενο

Η παρούσα συμφωνία καθορίζει τις αρχές, τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν:

α)      τους όρους υπό τους οποίους τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης μπορούν να αλιεύουν στο διαθέσιμο πλεόνασμα εντός των υδάτων της Σενεγάλης·

β)      την οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία στον τομέα της αλιείας, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης αλιείας στα ύδατα της Σενεγάλης και της ανάπτυξης της αλιείας της Σενεγάλης·

γ)      τη συνεργασία σχετικά με τις τρόπους ελέγχου της αλιείας στα ύδατα της Σενεγάλης, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των ανωτέρω κανόνων και όρων, την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων και την πρόληψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Άρθρο 3 — Αρχές

1. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν την υπεύθυνη αλιεία στα ύδατα της Σενεγάλης σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας για την υπεύθυνη αλιεία του FAO.

2. Η Σενεγάλη δεσμεύεται να μην συνάπτει συμφωνίες με όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που προβλέπει η παρούσα συμφωνία με τμήματα άλλων ξένων στόλων που πλέουν στα ύδατά της τα σκάφη των οποίων έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και προορίζονται για την αλίευση των ίδιων ειδών που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία.

3. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 9 της συμφωνίας του Κοτονού σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, καθώς και τη θεμελιώδη αρχή της χρηστής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 8 και 96 της συμφωνίας αυτής.

4. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής οικονομικής και κοινωνικής διακυβέρνησης, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης των αλιευτικών πόρων.

5. Η Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία εφαρμόζεται αυτοδικαίως στους ναυτικούς που ναυτολογούνται στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχύει ειδικότερα η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων, καθώς και η κατάργηση των διακρίσεων σε θέματα απασχόλησης και άσκησης του επαγγέλματος.

6. Τα μέρη διαβουλεύονται πριν να εκδώσουν αποφάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες των ενωσιακών σκαφών στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 4 — Πρόσβαση στα ύδατα της Σενεγάλης

1. Τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους στα ύδατα της Σενεγάλης μόνον εφόσον κατέχουν άδεια αλιείας δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, ενώ κάθε αλιευτική δραστηριότητα εκτός του πλαισίου αυτού απαγορεύεται.

2. Οι αρχές της Σενεγάλης χορηγούν άδειες αλιείας στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, απαγορεύεται δε η έκδοση αδειών των εν λόγω σκαφών εκτός του πλαισίου αυτού, ειδικότερα υπό μορφή ιδιωτικών αδειών.

Άρθρο 5 — Ισχύον δίκαιο και εφαρμογή

1. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων της παρούσας συμφωνίας, οι αλιευτικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται από αυτή διέπονται από τη νομοθεσία της Σενεγάλης.

2. Οι αρχές της Σενεγάλης κοινοποιούν στις αρχές της Ένωσης κάθε τροποποίηση της νομοθεσίας που έχει ενδεχόμενες συνέπειες σχετικά με τις δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης. Η εν λόγω νομοθεσία θα ισχύει ως προς αυτά από την εξηκοστή ημέρα από την παραλαβή της κοινοποίησης από τις αρχές της Ένωσης.

3. Η Σενεγάλη αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων ελέγχου της αλιείας που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία. Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη συνεργάζονται με τις αρχές της Σενεγάλης που είναι αρμόδιες για την διενέργεια των εν λόγω ελέγχων.

4. Η Ένωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα σκάφη της τηρούν τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και τη σχετική νομοθεσία της Σενεγάλης.

5. Οι αρχές της Ένωσης κοινοποιούν στις αρχές της Σενεγάλης κάθε τροποποίηση της νομοθεσίας που έχει ενδεχόμενες συνέπειες για τις δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών της ΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 6 - Χρηματική αντιπαροχή

1. Η Ένωση παρέχει χρηματική αντιπαροχή στη Σενεγάλη στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας προκειμένου:

α)      να καλυφθεί ένα μέρος του κόστους για την πρόσβαση των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους αλιευτικούς πόρους της Σενεγάλης, ανεξαρτήτως του μεριδίου του κόστους πρόσβασης για τους πλοιοκτήτες

β)      να ενισχυθούν οι ικανότητες εκπόνησης και υλοποίησης μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής από τη Σενεγάλη μέσω της τομεακής στήριξης.

2. Η χρηματοδοτική συνδρομή για την τομεακή στήριξη είναι ανεξάρτητη από τις χρηματικές καταβολές για το κόστος πρόσβασης. Καθορίζεται και εξαρτάται από την επίτευξη στόχων της τομεακής πολιτικής αλιείας της Σενεγάλης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του πρωτοκόλλου της παρούσας συμφωνίας και μετά από πολυετή προγραμματισμό και ετήσιο πρόγραμμα εφαρμογής.

3. Η χρηματική αντιπαροχή που χορηγείται από την Ένωση καταβάλλεται ετησίως σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται στο πρωτόκολλο. Το σχετικό ποσό είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)      ανωτέρα βία·

β)      μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στα ενωσιακά σκάφη κατ’ εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης των σχετικών αποθεμάτων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων·

γ)       αύξηση των αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στα ενωσιακά σκάφη, εάν, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, το επιτρέπει η κατάσταση των πόρων·

δ)      επαναξιολόγηση των όρων χορήγησης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για την τομεακή στήριξη όταν τα αποτελέσματα του ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού που διαπιστώνουν τα μέρη το δικαιολογούν·

ε)       αναστολή της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας βάσει του άρθρου 13·

στ)     καταγγελία της παρούσας συμφωνίας βάσει του άρθρου 14.

Άρθρο 7 - Μεικτή επιτροπή

1. Συνιστάται μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των αρχών της ΕΕ και της Σενεγάλης, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Επιπλέον, μπορεί να εγκρίνει τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου, του παραρτήματος και των προσαρτημάτων.

2. Ο ρόλος παρακολούθησης της εφαρμογής εκ μέρους της μεικτής επιτροπής συνίσταται κυρίως:

α)      στον έλεγχο της εκτέλεσης, την ερμηνεία και την εφαρμογή της συμφωνίας, και ιδίως την κατάρτιση του ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, καθώς και την αξιολόγηση της εφαρμογής του·

β)      στη λειτουργία της ως αναγκαίου συνδέσμου για τα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα της αλιείας·

γ)       στη λειτουργία της ως βήματος για τον φιλικό διακανονισμό των διαφορών που οφείλονται στην ερμηνεία ή την εφαρμογή της συμφωνίας.

3. Ο ρόλος της μεικτής επιτροπής ως οργάνου λήψης αποφάσεων συνίστανται στην έγκριση των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου, του παραρτήματος και των προσαρτημάτων της παρούσας συμφωνίας σχετικά με:

α)      την αναθεώρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και, κατ’ ακολουθία, της χρηματικής αντιπαροχής·

β)      τις λεπτομέρειες της τομεακής στήριξης·

γ)       τους όρους άσκησης της αλιείας από τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση και καταχωρίζονται στο παράρτημα των πρακτικών της συνεδρίασης.

4. Η μεικτή επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας συμφωνίας και τους σχετικούς κανόνες που εκδίδονται από τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας.

5. Η μεικτή επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το έτος, εκ περιτροπής στη Σενεγάλη και στην Κοινότητα, ή σε άλλο τόπο που καθορίζεται με κοινή συμφωνία, υπό την προεδρία του μέρους που οργανώνει τη συνεδρίαση. Συνεδριάζει εκτάκτως κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη.

Άρθρο 8 — Συνεργασία στον τομέα της εποπτείας και της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεργάζονται στενά για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας με σκοπό την καθιέρωση βιώσιμης και υπεύθυνης αλιείας.

Άρθρο 9 — Επιστημονική συνεργασία

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν την επιστημονική συνεργασία προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων στα ύδατα της Σενεγάλης.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους ιδίως στο πλαίσιο μιας μεικτής επιστημονικής ομάδας εργασίας, καθώς και στο πλαίσιο των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, με στόχο την ενίσχυση της διαχείρισης και της διατήρησης των βιολογικών πόρων στον Ατλαντικό Ωκεανό, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο των σχετικών επιστημονικών ερευνών.

Άρθρο 10 — Συνεργασία μεταξύ αλιευτικών επαγγελματικών οργανώσεων, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών

1. Τα μέρη ενθαρρύνουν την οικονομική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της αλιείας και στους συναφείς τομείς. Μπορούν, ιδίως, να διαβουλεύονται μεταξύ τους προκειμένου να διευκολύνουν και να συντονίζουν τα διάφορα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για τον σκοπό αυτό.

2. Τα μέρη ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τεχνικές αλιείας και τα αλιευτικά εργαλεία, τις μεθόδους διατήρησης και τις βιομηχανικές μεθόδους μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

3. Τα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες για να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρήσεών τους στον τεχνικό, οικονομικό και εμπορικό τομέα, ενθαρρύνοντας την εδραίωση περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επενδύσεων. Ενθαρρύνουν, εφόσον αυτό ενδείκνυται, τη συγκρότηση κοινών επιχειρήσεων.

Άρθρο 11 — Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω συνθήκη και, αφετέρου, στη Σενεγάλη.

Άρθρο 12 – Διάρκεια

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται για διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Ανανεώνεται με σιωπηρή παράταση, εκτός εάν υπάρξει καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 14.

Άρθρο 13 — Αναστολή

1. Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας μπορεί να ανασταλεί μονομερώς από ένα από τα μέρη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)      ανωτέρα βία·

β)      διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·

γ)       παράβαση από ένα μέρος των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, ιδίως του άρθρο 3 παράγραφος 3 σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2. Η αναστολή της συμφωνίας κοινοποιείται εγγράφως στον αντισυμβαλλόμενο και παράγει αποτελέσματα τρεις μήνες μετά την παραλαβή της κοινοποίησης. Τα μέρη διαβουλεύονται αμέσως μετά την κοινοποίηση της αναστολής με σκοπό την εξεύρεση φιλικού διακανονισμού εντός τριών μηνών. Οι διαβουλεύσεις μπορούν να συνεχιστούν μόλις η αναστολή παράγει αποτελέσματα. Σε περίπτωση φιλικού διακανονισμού, η εφαρμογή της συμφωνίας συνεχίζεται χωρίς καθυστέρηση και η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 6 μειώνεται αναλόγως και κατά χρονική αναλογία.

Άρθρο 14 — Καταγγελία

1. Η παρούσα συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από ένα από τα μέρη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)      ανωτέρα βία·

β)      επιδείνωση της κατάστασης των σχετικών αποθεμάτων σύμφωνα με την καλύτερη διαθέσιμη αξιόπιστη και ανεξάρτητη επιστημονική γνωμοδότηση·

γ)       υποχρησιμοποίηση αλιευτικών δυνατοτήτων που χορηγούνται στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

δ)      παράβαση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει τα μέρη ως προς την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

2. Η καταγγελία κοινοποιείται εγγράφως στον αντισυμβαλλόμενο και παράγει αποτελέσματα έξι μήνες μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, εκτός εάν τα μέρη αποφασίσουν από κοινού την παράταση της εν λόγω προθεσμίας. Τα μέρη διαβουλεύονται αμέσως μετά την κοινοποίηση της καταγγελίας, προκειμένου να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό εντός έξι μηνών. Σε περίπτωση φιλικού διακανονισμού, η εφαρμογή της συμφωνίας συνεχίζεται χωρίς καθυστέρηση και η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 6 μειώνεται αναλόγως και κατά χρονική αναλογία.

Άρθρο 15 - Κατάργηση

Καταργείται η συμφωνία μεταξύ της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας περί της αλιείας στα ανοικτά των ακτών της Σενεγάλης, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 1981.

Άρθρο 16 – Έναρξη ισχύος

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στη γερμανική, αγγλική, βουλγαρική, κροατική, δανική, ισπανική, εσθονική, φινλανδική, γαλλική, ελληνική, ουγγρική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική και τσεχική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Τίθεται σε ισχύ την ημέρα κατά την οποία τα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία ότι ολοκληρώθηκε η διεκπεραίωση των αναγκαίων για την έγκριση διαδικασιών.

Άρθρο 17 — Προσωρινή εφαρμογή

Η υπογραφή της παρούσας συμφωνίας από τα μέρη συνεπάγεται την προσωρινή εφαρμογή πριν από την έναρξη ισχύος της.

Παράρτημα II Πρωτόκολλο

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

1. Οι αλιευτικές δυνατότητες που παραχωρούνται στα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται ως εξής:

–  Άκρως μεταναστευτικά είδη (είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, του 1982), εκτός από τα είδη που προστατεύονται ή των οποίων η αλίευση απαγορεύεται από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT):

α)      28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις:

β)      8 θυνναλιευτικά με καλάμι

–   βενθοπελαγικά ψάρια βαθέων υδάτων:

γ)       2 μηχανότρατες

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Οι αλιευτικές δυνατότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αφορούν μόνον τις ζώνες αλιείας της Σενεγάλης, των οποίων οι γεωγραφικές συντεταγμένες παρατίθενται στο παράρτημα.

Άρθρο 2 Διάρκεια

Το παρόν πρωτόκολλο και το παράρτημά του εφαρμόζονται για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, ή ενδεχομένως από την προσωρινή εφαρμογή τους.

Άρθρο 3 Χρηματική αντιπαροχή

1. Η συνολική εκτιμώμενη αξία του πρωτοκόλλου ανέρχεται, για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 2, σε 13 930 000 ευρώ. Το ποσό αυτό κατανέμεται ως εξής:

1.1. 8 690 000 ευρώ για τη χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 6 της συμφωνίας, ως εξής:

(1) Ετήσιο ποσό ως χρηματική αποζημίωση για την πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους ύψους 1 058 000 ευρώ κατά το πρώτο έτος, 988 000 ευρώ κατά το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο έτος, και 918 000 ευρώ για το πέμπτο έτος, περιλαμβανομένου ενός ποσού που αντιστοιχεί σε βάρος αναφοράς, για τα άκρως μεταναστευτικά είδη, 14 000 τόνων ετησίως.

(2) Ειδικό ποσό 750 000 ευρώ ετησίως επί 5 χρόνια ως στήριξη για την εφαρμογή της τομεακής πολιτικής αλιείας της Σενεγάλης.

1.2. 5 240 000 ευρώ που αντιστοιχεί στο κατ’ εκτίμηση ποσό των τελών τα οποία οφείλουν οι πλοιοκτήτες για τις άδειες αλιείας που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρο 4 της συμφωνίας και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ σημείο 3.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του παρόντος πρωτοκόλλου και των άρθρων 13 και 14 της συμφωνίας.

3. Η Σενεγάλη είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης στις ζώνες αλιείας της Σενεγάλης προκειμένου να διασφαλίζει την ορθή διαχείριση του βάρους αναφοράς που καθορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 1.1 όσον αφορά τα άκρως μεταναστευτικά είδη και τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα βενθοπελαγικών ειδών τα οποία αναφέρονται στο αντίστοιχο τεχνικό δελτίο του προσαρτήματος στο παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των αποθεμάτων και το κάθε διαθέσιμο πλεόνασμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της παρακολούθησης, η Σενεγάλη ενημερώνει την ΕΕ μόλις το επίπεδο των αλιευμάτων των σκαφών της Ένωσης στις ζώνες αλιείας της Σενεγάλης ανέλθει στο 80 % του βάρους αναφοράς ή στο 80 % των συνολικών επιτρεπομένων αλιευμάτων βενθοπελαγικών ειδών. Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, η Ένωση υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τα κράτη μέλη.

4. Μόλις τα αλιεύματα ανέλθουν στο 80 % του βάρους αναφοράς ή στο 80 % των συνολικών επιτρεπομένων αλιευμάτων για τα βενθοπελαγικά είδη, η Σενεγάλη θα παρακολουθεί σε μηνιαία βάση τις ποσότητες των αλιευμάτων που αλιεύονται από τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ. Η παρακολούθηση θα πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση μόλις αρχίσει να λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς (ERS) που αναφέρεται στο κεφάλαιο IV τμήμα 1 του παραρτήματος του παρόντος πρωτοκόλλου. Η Σενεγάλη θα ενημερώνει τις αρχές της ΕΕ μόλις αλιευθεί το βάρος αναφοράς ή το σύνολο των επιτρεπομένων αλιευμάτων. Μόλις λάβει αυτή την ειδοποίηση, η ΕΕ ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη.

5. Εάν η ετήσια ποσότητα αλιευμάτων των άκρως μεταναστευτικών ειδών που αλιεύονται από τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα της Σενεγάλης υπερβαίνει το ετήσιο βάρος αναφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 1.1, το συνολικό ποσό της ετήσιας χρηματικής αντιπαροχής θα αυξάνεται κατά 55 ευρώ για το πρώτο έτος, 50 ευρώ για το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο έτος και 45 ευρώ για το πέμπτο έτος για κάθε επιπλέον τόνο που αλιεύεται.

6. Τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα βενθοπελαγικών ειδών που αναφέρονται στο αντίστοιχο τεχνικό δελτίο του προσαρτήματος στο παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου αντιστοιχούν στον μέγιστο όγκο των επιτρεπομένων αλιευμάτων των ειδών αυτών. Εάν η ετήσια ποσότητα αλιευμάτων των ειδών αυτών εξακολουθεί να υπερβαίνει την ανώτατη επιτρεπόμενη ποσόστωση, το τέλος που καθορίζεται στο εν λόγω δελτίο και βαρύνει αποκλειστικά τους πλοιοκτήτες αυξάνεται κατά 50 % για τα καθ’ υπέρβαση αλιεύματα.

7. Ωστόσο, το συνολικό ετήσιο ποσό που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 1.1. Όταν οι ποσότητες που έχουν αλιευθεί από τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο διπλάσιο του ποσού αυτού, το οφειλόμενο ποσό για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω όριο καταβάλλεται το επόμενο έτος.

8. Κατά το πρώτο έτος, η πληρωμή της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 στοιχείο 1.1 χρηματικής αντιπαροχής για την πρόσβαση των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους αλιευτικούς πόρους της Σενεγάλης πραγματοποιείται το αργότερο ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία προσωρινής εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου και, για τα επόμενα έτη, το αργότερο κατά την επέτειο υπογραφής του πρωτοκόλλου.

9. Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 1.1 καταβάλλεται σε λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου της Σενεγάλης. Η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο 1.1 και προορίζεται για την τομεακή στήριξη διατίθεται στη διεύθυνση θαλάσσιας αλιείας με κατάθεση σε λογαριασμό ο οποίος ανοίγεται επ' ονόματι του Δημοσίου. Τα στοιχεία των σχετικών τραπεζικών λογαριασμών γνωστοποιούνται σε ετήσια βάση από τις αρχές της Σενεγάλης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρθρο 4 Τομεακή στήριξη

1. Η μεικτή επιτροπή εγκρίνει, το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την έναρξη ισχύος ή, ανάλογα με την περίπτωση, την προσωρινή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, ένα πολυετές τομεακό πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του, που περιλαμβάνουν ιδίως:

(1) τις προτεραιότητες, σε ετήσια και πολυετή βάση, σύμφωνα με τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο 1.1·

(2) τους προς επίτευξη στόχους σε ετήσια και πολυετή βάση, ώστε να καταστεί δυνατή, με την πάροδο του χρόνου, η καθιέρωση υπεύθυνης και βιώσιμης αλιείας, λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων που καθορίζει η Σενεγάλη στο πλαίσιο της εθνικής αλιευτικής πολιτικής ή των άλλων πολιτικών που συνδέονται ή έχουν επίπτωση στην καθιέρωση της υπεύθυνης και βιώσιμης αλιείας, ιδίως όσον αφορά τη στήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας, την εποπτεία, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ), καθώς και τις προτεραιότητες σχετικά με την ενίσχυση των επιστημονικών ικανοτήτων της Σενεγάλης στον αλιευτικό κλάδο·

(3) τα κριτήρια και τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών δεικτών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε ετήσια βάση.

2. Η μεικτή επιτροπή προσδιορίζει τους στόχους και προβαίνει στην εκτίμηση του αναμενόμενου αντικτύπου των έργων προκειμένου να εγκριθεί η διάθεση των ποσών της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για την τομεακή στήριξη από τη Σενεγάλη.

3. Κάθε έτος η Σενεγάλη παρουσιάζει την πρόοδο των έργων που υλοποιούνται με τη χρηματοδότηση της τομεακής στήριξης, η οποία εξετάζεται από τη μεικτή επιτροπή υπό μορφή ετήσιας έκθεσης αποτελεσμάτων. Η τελική έκθεση θα συνταχθεί επίσης από τη Σενεγάλη πριν από την λήξη της ισχύος του πρωτοκόλλου.

4. Η καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής για την τομεακή στήριξη πραγματοποιείται σε δόσεις, σύμφωνα με μέθοδο που βασίζεται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της τομεακής στήριξης και των αναγκών που προσδιορίζονται κατά τον προγραμματισμό. Η Ένωση δύναται να αναστείλει, εν όλω ή εν μέρει, την καταβολή της ειδικής χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο 1.1 του παρόντος πρωτοκόλλου:

4.1. εάν τα επιτευχθέντα αποτελέσματα δεν συνάδουν με τον προγραμματισμό βάσει αξιολόγησης της μεικτής επιτροπής·

4.2. σε περίπτωση μη ανάληψης υποχρέωσης της εν λόγω χρηματικής αντιπαροχής σύμφωνα με τον συμφωνηθέντα προγραμματισμό.

Η καταβολή της χρηματικής αντιπαροχής συνεχίζεται μετά από διαβουλεύσεις και συμφωνία των μερών ή/και εάν το καθιστούν αναγκαίο τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής εφαρμογής που προβλέπονται στην παράγραφο 4. Παρ’ όλα αυτά, η ειδική χρηματική συνεισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο 1.1 μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη του πρωτοκόλλου.

5. Κάθε προτεινόμενη τροποποίηση του πολυετούς τομεακού προγράμματος εγκρίνεται από τη μεικτή επιτροπή.

Άρθρο 5 Επιστημονική συνεργασία

1. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν τη συνεργασία όσον αφορά την υπεύθυνη αλιεία στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν όλες τις συστάσεις και τα ψηφίσματα της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και να λαμβάνουν υπόψη τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις άλλων αρμόδιων περιφερειακών οργανώσεων όπως η Επιτροπή Αλιείας του Κεντροανατολικού Ατλαντικού (CECAF).

2. Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διοργανώνουν σε τακτική βάση και ανάλογα με τις ανάγκες συνεδριάσεις της κοινής επιστημονικής ομάδας εργασίας προκειμένου να εξετάσει οποιοδήποτε θέμα επιστημονικής φύσεως για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Η εντολή, η σύνθεση και η λειτουργία της εν λόγω κοινής επιστημονικής ομάδας εργασίας καθορίζονται από τη μεικτή επιτροπή.

3. Με βάση τις συστάσεις και τα ψηφίσματα που εκδίδονται από την ICCAT και υπό το πρίσμα των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, όπως εκείνες της CECAF και, ανάλογα με την περίπτωση, τα πορίσματα των συνεδριάσεων της μεικτής επιστημονικής ομάδας εργασίας, η μεικτή επιτροπή εγκρίνει μέτρα που αποβλέπουν στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών ειδών που καλύπτονται από το παρόν πρωτόκολλο και επηρεάζουν τις δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης.

Άρθρο 6 Αναθεώρηση των αλιευτικών δυνατοτήτων

1. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να αναθεωρούνται από τη μεικτή επιτροπή, στο μέτρο που οι συστάσεις και τα ψηφίσματα που εκδίδονται από την ICCAT και οι γνωμοδοτήσεις της CECAF επιβεβαιώνουν ότι η αναθεώρηση αυτή εξασφαλίζει τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών ειδών που αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο και με την επιφύλαξη επικύρωσης από την επιστημονική ομάδα εργασίας.

2. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική αντιπαροχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο 1.1 αναπροσαρμόζεται αναλόγως και κατά χρονική αναλογία. Ωστόσο, το συνολικό ετήσιο ποσό της χρηματικής αντιπαροχής που καταβάλλει η ΕΕ δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο 1.1.

Άρθρο 7 Νέες αλιευτικές δυνατότητες και πειραματική αλιεία

1. Σε περίπτωση που τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη ενδιαφέρονται για αλιευτικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1, τα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής για ενδεχόμενη χορήγηση άδειας σχετικά με αυτές τις νέες δραστηριότητες. Κατά περίπτωση, η μεικτή επιτροπή εγκρίνει τους όρους που διέπουν τις νέες αυτές αλιευτικές δυνατότητες και, εφόσον απαιτείται, επιφέρει τροποποιήσεις στο παρόν πρωτόκολλο και στο παράρτημά του.

2. Η άδεια για την άσκηση των νέων αλιευτικών δραστηριοτήτων χορηγείται με βάση τις βέλτιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και, ενδεχομένως, με βάση τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών που έχουν επικυρωθεί από την κοινή επιστημονική ομάδα εργασίας.

3. Κατόπιν των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η μεικτή επιτροπή επιτρέπει την πειραματική αλιεία στις αλιευτικές ζώνες της Σενεγάλης προκειμένου να δοκιμαστεί η τεχνολογική σκοπιμότητα και η οικονομική αποδοτικότητα νέων τύπων αλιείας. Προς τον σκοπό αυτό και κατόπιν αιτήματος της Σενεγάλης, η μεικτή επιτροπή καθορίζει κατά περίπτωση τα είδη, τους όρους και κάθε άλλη συναφή παράμετρο. Τα μέρη ασκούν την πειραματική αλιεία σύμφωνα με τους όρους που θέτει η κοινή επιστημονική ομάδα εργασίας.

Άρθρο 8 Αναστολή

Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής της χρηματικής αντιπαροχής, μπορεί να ανασταλεί μονομερώς από οποιοδήποτε από τα μέρη στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 της συμφωνίας.

Άρθρο 9 Καταγγελία

Το παρόν πρωτόκολλο μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από οποιοδήποτε από τα μέρη στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 της συμφωνίας.

Άρθρο 10 Ηλεκτρονική επικοινωνία

1. Η Σενεγάλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται να θέσουν τάχιστα σε εφαρμογή τα απαραίτητα συστήματα πληροφορικής για την ηλεκτρονική ανταλλαγή όλων των πληροφοριών και εγγράφων που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας.

2. Η ηλεκτρονική μορφή ενός εγγράφου θεωρείται ισοδύναμη, από κάθε άποψη, με την έντυπη μορφή του.

3. Η Σενεγάλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλοενημερώνονται αμέσως σχετικά με οποιαδήποτε τυχόν δυσλειτουργία συστήματος πληροφορικής. Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας αντικαθίστανται αυτομάτως από την έντυπη μορφή τους.

Άρθρο 11 Εμπιστευτικός χαρακτήρας των δεδομένων

1. Η Σενεγάλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύονται ότι όλα τα ονομαστικά δεδομένα που συνδέονται με τα ευρωπαϊκά σκάφη και με τις αλιευτικές τους δραστηριότητες, τα οποία προκύπτουν στο πλαίσιο της συμφωνίας, χρησιμοποιούνται ανά πάσα στιγμή με επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδομένων.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ότι μόνο τα συγκεντρωτικά δεδομένα που αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της Σενεγάλης είναι διαθέσιμα στο κοινό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ICCAT και άλλων φορέων διαχείρισης της αλιείας σε περιφερειακό επίπεδο. Τα δεδομένα που μπορούν να θεωρηθούν εμπιστευτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές αποκλειστικά για την εφαρμογή της συμφωνίας και για σκοπούς διαχείρισης της αλιείας, ελέγχου και επιτήρησης.

Άρθρο 12 Προσωρινή εφαρμογή

Το παρόν πρωτόκολλο, το παράρτημα και τα προσαρτήματά του εφαρμόζονται προσωρινά από την ημερομηνία υπογραφής του από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος

Το παρόν πρωτόκολλο, το παράρτημα και τα προσαρτήματά του αρχίζουν να ισχύουν την ημερομηνία κατά την οποία τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαίως την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Κεφάλαιο Ι — Γενικές διατάξεις

1. Ορισμός της αρμόδιας αρχής

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, κάθε αναφορά στην αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή της Δημοκρατίας της Σενεγάλης (Σενεγάλη) αφορά:

- για την ΕΕ: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά περίπτωση εκπροσωπούμενη από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Σενεγάλη·

- για τη Δημοκρατία της Σενεγάλης : το Υπουργείο Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων.

2. Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, ο όρος «αλιευτική άδεια» είναι ισοδύναμος με τον όρο «άδεια», όπως ορίζεται στη νομοθεσία της Σενεγάλης.

3. Αλιευτικές ζώνες

Ως αλιευτικές ζώνες της Σενεγάλης ορίζονται τα μέρη των υδάτων της Σενεγάλης στα οποία η Σενεγάλη επιτρέπει στα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ να αναπτύσσουν αλιευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 5. 1 της συμφωνίας.

3.1. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των αλιευτικών ζωνών της Σενεγάλης καθώς και τις γραμμές βάσης αναφέρονται στο προσάρτημα 4 του παραρτήματος του παρόντος πρωτοκόλλου.

3.2. Ομοίως, στο προσάρτημα 4 του παραρτήματος του παρόντος πρωτοκόλλου ορίζονται οι ζώνες στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, όπως είναι τα εθνικά πάρκα, οι προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές καθώς και οι ζώνες αναπαραγωγής ιχθύων, καθώς και οι ζώνες στις οποίες απαγορεύεται η ναυσιπλοΐα.

3.3. Η Σενεγάλη ανακοινώνει την οριοθέτηση των αλιευτικών ζωνών και των ζωνών στις οποίες απαγορεύεται η πρόσβαση αλιευτικών σκαφών κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας αλιείας.

3.4. Κάθε τροποποίηση των εν λόγω ζωνών από τη Σενεγάλη αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς ενημέρωσή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την εφαρμογή της.

4. Βιολογική ανάπαυλα

Τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ που έχουν λάβει άδεια να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου θα τηρούν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της Σενεγάλης βιολογική ανάπαυλα.

5. Διορισμός πράκτορα

Κάθε σκάφος της ΕΕ που προτίθεται να εκφορτώσει ή να μεταφορτώσει αλιεύματα σε λιμένα της Σενεγάλης πρέπει να εκπροσωπείται από ναυτικό πράκτορα με τόπο διαμονής στη Σενεγάλη.

6. Πληρωμές από τους πλοιοκτήτες

Η Σενεγάλη κοινοποιεί στην ΕΕ, πριν από τη θέση του πρωτοκόλλου σε ισχύ, τα στοιχεία του λογαριασμού του Δημόσιου Ταμείου, στον οποίο θα πρέπει να καταβάλλονται τα χρηματικά ποσά που επιβαρύνουν τα σκάφη της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας. Οι δαπάνες που αφορούν τα τραπεζικά εμβάσματα βαρύνουν τους πλοιοκτήτες.

7. Επικοινωνία

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπουργείου Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων, καθώς και της Διεύθυνσης Προστασίας και Επιτήρησης της Αλιείας της Σενεγάλης εμφαίνονται στο προσάρτημα 7.

Κεφάλαιο ΙΙ-Αδειες αλιείας

1.         Αναγκαίες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας — επιλέξιμα σκάφη

Οι άδειες αλιείας που προβλέπονται στο άρθρο 4 της συμφωνίας χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι το σκάφος έχει εγγραφεί στο μητρώο αλιευτικών σκαφών της ΕΕ και ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι παλαιότερες υποχρεώσεις που συνδέονται με τον εφοπλιστή, τον πλοίαρχο ή το ίδιο το σκάφος, οι οποίες προέκυψαν από τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στη Σενεγάλη, στο πλαίσιο της συμφωνίας.

2.         Αίτηση για χορήγηση άδειας αλιείας

1. Οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων, με κοινοποίηση στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σενεγάλη, αίτηση για κάθε σκάφος που επιθυμεί να ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες δυνάμει της συμφωνίας, τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αιτούμενης άδειας. Τα πρωτότυπα αποστέλλονται απευθείας από τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ  στη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας μέσω της Αντιπροσωπείας της ΕΕ.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας σύμφωνα με το έντυπο, υπόδειγμα του οποίου εμφαίνεται στο προσάρτημα 1.

3. Κάθε αίτηση για την έκδοση άδειας συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

– απόδειξη πληρωμής της κατ’ αποκοπή προκαταβολής για την περίοδο ισχύος της άδειας·

– έγχρωμη φωτογραφία της πλευρικής άποψης του σκάφους.

4. Κατά την ανανέωση άδειας αλιείας στο πλαίσιο του ισχύοντος πρωτοκόλλου, για σκάφος του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν έχουν τροποποιηθεί, η αίτηση ανανέωσης συνοδεύεται μόνον από την απόδειξη πληρωμής των τελών.

3.         Κατ’ αποκοπή τέλη και προκαταβολές

1. Το ύψος του τέλους για τα βενθοπελαγικά είδη αναφέρεται στο τεχνικό δελτίο του προσαρτήματος 2. Οι άδειες αλιείας χορηγούνται μετά από καταβολή στις αρμόδιες εθνικές αρχές της προκαταβολής που αναφέρεται στο τεχνικό δελτίο.

2. Το τέλος για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και τα αλιευτικά με καλάμι, σε ευρώ ανά τόνο αλιευόμενο στις αλιευτικές ζώνες της Σενεγάλης καθορίζεται ως εξής:

55 ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής του·

60 ευρώ για το δεύτερο και τρίτο έτος εφαρμογής του·

65 ευρώ για το τέταρτο έτος εφαρμογής του·

70 ευρώ για το πέμπτο έτος εφαρμογής.

Οι άδειες αλιείας χορηγούνται μετά από καταβολή στις αρμόδιες εθνικές αρχές του ακόλουθου ενιαίου τέλους:

-         για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι:

-           13.750 ευρώ ανά σκάφος, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 250 τόνους αλιευμάτων κατ’ έτος για το πρώτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου·

-           15 000 ευρώ ανά σκάφος, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 250 τόνους ετησίως για το δεύτερο και τρίτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου·

-           16.250 ευρώ ανά σκάφος, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 250 τόνους ετησίως για το τέταρτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου·

-           17 500 ευρώ ανά σκάφος, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 250 τόνους αλιευμάτων κατ’ έτος για το πέμπτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου.

-        Για τα αλιευτικά με καλάμι:

-           8 250 ευρώ ανά σκάφος, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 150 τόνους αλιευμάτων κατ’ έτος για το πρώτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου·

-           9 000 ευρώ ανά σκάφος, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 150 τόνους ετησίως για το δεύτερο και τρίτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου·

-           9 750 ευρώ ανά σκάφος, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 150 τόνους ετησίως για το τέταρτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου·

-           10 500 ευρώ ανά σκάφος, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα τέλη που οφείλονται για 150 τόνους ετησίως για το πέμπτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου.

3. Το ποσό των κατ’ αποκοπή τελών περιλαμβάνει όλους τους εθνικούς και τοπικούς φόρους, εκτός από τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών.

4. Όταν η διάρκεια ισχύος της άδειας αλιείας είναι μικρότερη από ένα έτος, ιδίως για λόγους βιολογικής ανάπαυλας, το ποσό των κατ’ αποκοπή τελών προσαρμόζεται κατ’ αναλογία της αιτούμενης διάρκειας ισχύος.

4.         Έκδοση άδειας αλιείας και προσωρινός κατάλογος σκαφών στα οποία επιτρέπεται η αλιεία

1. Μόλις λαμβάνει τις αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2 και 2.3, η Σενεγάλη καταρτίζει, εντός προθεσμίας 5 ημερών, για κάθε κατηγορία σκαφών, τον προσωρινό κατάλογο των σκαφών που διαθέτουν άδεια αλιείας.

2. Ο κατάλογος αυτός κοινοποιείται πάραυτα στην εθνική αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της αλιείας και στην ΕΕ.

3. Η ΕΕ διαβιβάζει τον προσωρινό κατάλογο στον πλοιοκτήτη ή στον ναυτικό του πράκτορα. Σε περίπτωση που τα γραφεία της ΕΕ είναι κλειστά, η Σενεγάλη μπορεί να χορηγήσει τον προσωρινό κατάλογο απευθείας στον πλοιοκτήτη ή στον αντιπρόσωπό του και διαβιβάζει αντίγραφο στην ΕΕ.

4. Τα σκάφη μπορούν να αλιεύουν από την εγγραφή τους στον προσωρινό κατάλογο. Τα εν λόγω σκάφη οφείλουν να διατηρούν αντίγραφο του προσωρινού καταλόγου επί του σκάφους έως την έκδοση της άδειας αλιείας.

5. Οι άδειες αλιείας για όλα τα σκάφη παραδίδονται, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του συνόλου των εγγράφων που αναφέρονται στο σημείο 2.3 από τη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας, στους πλοιοκτήτες ή τους αντιπροσώπους τους μέσω της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σενεγάλη.

6. Ταυτόχρονα, και για να μην παρακωλύεται η αλίευση εντός της ζώνης, αντίγραφο της άδειας αλιείας αποστέλλεται στους πλοιοκτήτες με ηλεκτρονικά μέσα. Το αντίγραφο αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας αλιείας. Κατά την περίοδο αυτή, το αντίγραφο της άδειας θεωρείται ισοδύναμο με το πρωτότυπο.

7. Η άδεια αλιείας πρέπει να διατηρείται επί του σκάφους ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σημείων 4 και 6 του παρόντος τμήματος.

5.         Μεταβίβαση της άδειας αλιείας

1. Η άδεια αλιείας εκδίδεται επ’ ονόματι συγκεκριμένου σκάφους και δεν είναι μεταβιβάσιμη.

2. Εντούτοις, με αίτηση της ΕΕ και σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, όπως η απώλεια ή παρατεταμένη ακινητοποίηση ενός σκάφους λόγω σοβαρής τεχνικής βλάβης, η άδεια αλιείας ενός σκάφους αντικαθίσταται από νέα άδεια που εκδίδεται επ’ ονόματι άλλου σκάφους της ιδίας κατηγορίας με εκείνη του σκάφους που αντικαθίσταται, χωρίς να οφείλονται νέα τέλη.

3. Στην περίπτωση αυτή, κατά τον υπολογισμό του όγκου των αλιευμάτων για τον καθορισμό της ενδεχόμενης επιπλέον πληρωμής, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των αλιευμάτων των δύο σκαφών.

4. Ο πλοιοκτήτης του σκάφους που αντικαθίσταται ή ο αντιπρόσωπός του παραδίδει την ακυρωθείσα άδεια αλιείας στη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας μέσω της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Σενεγάλη.

5. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας άδειας αλιείας είναι η ημερομηνία παράδοσης της ακυρωθείσας άδειας αλιείας στη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ ενημερώνεται σχετικά με τη μεταβίβαση της άδειας αλιείας.

6.         Διάρκεια ισχύος της άδειας

1. Οι άδειες αλιείας για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι και τα αλιευτικά με καλάμι εκδίδονται για περίοδο ενός έτους. Οι άδειες αλιείας για τις μηχανότρατες αλιείας βενθοπελαγικών ιχθύων βαθέων υδάτων εκδίδονται για περίοδο τριών μηνών.

2. Οι άδειες αλιείας είναι ανανεώσιμες.

3. Ως περίοδος ισχύος των αδειών αλιείας

– ετήσιας διάρκειας λογίζεται: κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου, η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του και της 31ης Δεκεμβρίου του ιδίου έτους  και, στη συνέχεια, το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους για δε το τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου η περίοδος μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και της ημερομηνίας λήξης του πρωτοκόλλου.

– Ως περίοδος ισχύος των αδειών αλιείας τριμηνιαίας διάρκειας λογίζεται, κατά τη θέση σε εφαρμογή του πρωτοκόλλου, η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας έναρξης του επόμενου τριμήνου, η οποία υποχρεωτικά είναι η 1η Ιανουαρίου, ή η 1η Απριλίου, ή η 1η Ιουλίου ή η 1η Οκτωβρίου. Στη συνέχεια ως περίοδος ισχύος λογίζεται κάθε πλήρες τρίμηνο. Κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου, η περίοδος αυτή καλύπτει το διάστημα μεταξύ του τελευταίου πλήρους τριμήνου και της ημερομηνίας λήξης του πρωτοκόλλου.

7.         Σκάφη υποστήριξης

1. Κατόπιν αιτήματος της ΕΕ, η Σενεγάλη επιτρέπει στα σκάφη της ΕΕ που διαθέτουν άδεια αλιείας να επικουρούνται από σκάφη υποστήριξης.

2. Η εν λόγω υποστήριξη δεν μπορεί να περιλαμβάνει ούτε τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα ούτε τη μεταφόρτωση αλιευμάτων.

3. Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ και δεν επιτρέπεται να φέρουν εξοπλισμό για την αλίευση ιχθύων.

4. Τα σκάφη υποστήριξης υπόκεινται στην ίδια διαδικασία όσον αφορά τη διαβίβαση των αιτήσεων έκδοσης άδειας αλιείας με αυτή που περιγράφεται στο κεφάλαιο ΙΙ, στον βαθμό που τυγχάνει εφαρμογής σε αυτά.

5. Η Σενεγάλη καταρτίζει τον κατάλογο των σκαφών υποστήριξης που διαθέτουν άδεια και τον κοινοποιεί αμελλητί στην εθνική αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της αλιείας και στην ΕΕ.

Κεφάλαιο III — Τεχνικά μέτρα

Τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζονται στις μηχανότρατες βενθοπελαγικών ιχθύων βαθέων υδάτων οι οποίες κατέχουν άδεια αλιείας, και αφορούν τη ζώνη, τα αλιευτικά εργαλεία και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ορίζονται στο τεχνικό δελτίο του προσαρτήματος 2.

Τα θυνναλιευτικά σκάφη τηρούν όλες τις συστάσεις και τα ψηφίσματα που εκδίδονται από την ICCAT.

Κεφάλαιο IV — Ελεγχος, παρακολούθηση και εποπτεία

Τμήμα 1: Καθεστώς δήλωσης των αλιευμάτων

1.         Ημερολόγιο αλιείας

1. Κάθε πλοίαρχος σκάφους της ΕΕ που αλιεύει στο πλαίσιο της συμφωνίας τηρεί ημερολόγιο αλιείας, το υπόδειγμα του οποίου για κάθε κατηγορία αλιείας εμφαίνεται στα προσαρτήματα 3α και 3β του παρόντος παραρτήματος.

2. Το ημερολόγιο αλιείας συμπληρώνεται από τον πλοίαρχο για κάθε ημέρα παρουσίας του σκάφους στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης.

3. Ο πλοίαρχος καταγράφει κάθε ημέρα στο ημερολόγιο αλιείας την ποσότητα κάθε είδους, ταυτοποιούμενου βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού FAO, που έχει αλιευθεί και διατηρείται επί του σκάφους και εκφράζεται σε χιλιόγραμμα βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων. Για κάθε κύριο είδος ο πλοίαρχος αναφέρει και τα μηδενικά αλιεύματα.

4. Ο πλοίαρχος καταγράφει επίσης, κατά περίπτωση, σε ημερήσια βάση στο ημερολόγιο αλιείας τις ποσότητες κάθε είδους που ρίπτονται στη θάλασσα, εκφραζόμενες σε χιλιόγραμμα βάρους του ζωντανού ιχθύος ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων.

5. Το ημερολόγιο αλιείας συμπληρώνεται ευανάγνωστα, με κεφαλαία γράμματα και υπογράφεται από τον πλοίαρχο.

6. Η ακρίβεια των δεδομένων που καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας αποτελεί ευθύνη του πλοιάρχου.

2.         Δήλωση των αλιευμάτων

1. Ο πλοίαρχος δηλώνει τα αλιεύματα του σκάφους υποβάλλοντας στη Σενεγάλη τα ημερολόγια αλιείας που αντιστοιχούν στην περίοδο παρουσίας του σκάφους στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης.

2. Μέχρι την εισαγωγή του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δεδομένων αλιείας που αναφέρεται στο σημείο 4 του παρόντος τμήματος, τα ημερολόγια αλιείας δύνανται να υποβάλλονται ως εξής:

i. σε περίπτωση κατάπλου σε λιμένα της Σενεγάλης, το πρωτότυπο κάθε ημερολογίου αλιείας υποβάλλεται στον τοπικό εκπρόσωπο της Σενεγάλης, ο οποίος βεβαιώνει εγγράφως την παραλαβή του·

        ii. μετά την έξοδο από τις αλιευτικές ζώνες της Σενεγάλης δίχως προηγούμενο κατάπλου σε λιμένα της Σενεγάλης, το πρωτότυπο κάθε ημερολογίου αλιείας αποστέλλεται

α)      μετά από σάρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που κοινοποιείται από τη Σενεγάλη. Η Σενεγάλη βεβαιώνει αμελλητί την παραλαβή του ημερολογίου αλιείας μέσω ηλεκτρονικής επιστολής

ή, κατ’ εξαίρεση,

β)      μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό που κοινοποιείται από τη Σενεγάλη, ή

γ)       εντός 14 ημερών μετά την άφιξη του σκάφους στον λιμένα, και σε κάθε περίπτωση εντός 45 ημερών από την έξοδο του σκάφους από την αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης, με επιστολή μέσω ταχυδρομείου με παραλήπτη τη Σενεγάλη.

3. Ο πλοίαρχος αποστέλλει αντίγραφο όλων των ημερολογίων αλιείας στην ΕΕ. Όσον αφορά τα θυνναλιευτικά, ο πλοίαρχος αποστέλλει επίσης αντίγραφο όλων των ημερολογίων αλιείας σε ένα εκ των παρακάτω επιστημονικών ιδρυμάτων:

i)       Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Έρευνας (Institut de Recherche pour le Développement - IRD),

ii)      IEO (Instituto Español de oceanografía), ή

iii)     INIAP (Instituto Nacional de Investigaçao das Pescas agrária y das Pescas) καθώς και

v)      CRODT (κέντρο ωκεανογραφικών ερευνών στο Dakar Τhiaroye).

4. Σε περίπτωση επιστροφής του σκάφους στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης εντός της περιόδου ισχύος της άδειας αλιείας του, το εν λόγω σκάφος οφείλει να υποβάλει νέα δήλωση αλιευμάτων.

5. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη δήλωση αλιευμάτων, η Σενεγάλη μπορεί να αναστείλει την άδεια αλιείας του σχετικού σκάφους μέχρις ότου υποβληθεί η ζητούμενη δήλωση αλιευμάτων και να επιβάλει στον πλοιοκτήτη την ποινή που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση υποτροπής, η Σενεγάλη μπορεί να αρνηθεί την ανανέωση της άδειας αλιείας.

6. Η Σενεγάλη ενημερώνει την ΕΕ αμελλητί σχετικά με οιαδήποτε νέα κύρωση επιβάλλει στο πλαίσιο αυτό.

3.         Τριμηνιαία δήλωση αλιευμάτων για τις μηχανότρατες

Μέχρι την εισαγωγή του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δεδομένων αλιείας που αναφέρεται στο σημείο 4 του παρόντος τμήματος, η Επιτροπή ενημερώνει τη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας, πριν από τη λήξη του τρίτου μήνα κάθε τριμήνου, σχετικά με τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου από τις μηχανότρατες, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα 3γ του παρόντος παραρτήματος.

4.         Μετάβαση σε ηλεκτρονικό σύστημα κοινοποίησης δεδομένων αλιευτικών δραστηριοτήτων (ERS)

Τα δύο μέρη συμφωνούν να διασφαλίσουν τη μετάβαση σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης των αλιευτικών δεδομένων βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που καθορίζονται στο προσάρτημα 6. Τα μέρη συμφωνούν να καθορίσουν κοινούς όρους ώστε αυτή η μετάβαση να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Η Σενεγάλη θα ενημερώσει την ΕΕ μόλις πληρωθούν οι προϋποθέσεις για την εν λόγω μετάβαση. Από την ημερομηνία διαβίβασης της πληροφορίας αυτής, έχει συμφωνηθεί προθεσμία δύο μηνών ώστε να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημα.

5.         Εκκαθάριση των τελών για τα θυνναλιευτικά

1. Ετήσια δήλωση

1.1. Ετήσια δήλωση αλιευμάτων με βάση τα ημερολόγια αλιείας και τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πλοίαρχο για επικύρωση αποστέλλεται στα επιστημονικά ινστιτούτα που αναφέρονται ανωτέρω.

1.2. Μετά την επικύρωση, οι δηλώσεις αυτές αποστέλλονται προς επαλήθευση στη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας, στη Διεύθυνση Προστασίας και Επιτήρησης της Αλιείας και στο CRODT.

1.3. Η Σενεγάλη κοινοποιεί ταχέως στην ΕΕ το αποτέλεσμα της επαλήθευσης αυτής.

1.4. ΕΕ απευθύνεται στα επιστημονικά ιδρύματα της ΕΕ σε περίπτωση που χρειάζονται διευκρινίσεις, τις οποίες ανακοινώνει στη Σενεγάλη. Οι κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

1.5. Η μεικτή επιστημονική ομάδα εργασίας συνεδριάζει συναφώς, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

1.6. Εάν κριθεί αναγκαίο, διεξάγονται και άλλες συζητήσεις σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης, ενώ δεν αποκλείεται η πραγματοποίηση συνάντησης με τη συμμετοχή όλων των επιστημονικών ιδρυμάτων.

2. Τελική εκκαθάριση

2.1. Η ΕΕ προβαίνει, για κάθε θυνναλιευτικό σκάφος, με βάση τις αντίστοιχες δηλώσεις αλιευμάτων που έχουν επιβεβαιώσει τα επιστημονικά ινστιτούτα που αναφέρονται ανωτέρω και το Κέντρο, σε τελική εκκαθάριση των τελών που οφείλει το εκάστοτε σκάφος για την αλιευτική δραστηριότητα που αντιστοιχεί στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

2.2. Η ΕΕ κοινοποιεί το αποτέλεσμα αυτής της τελικής εκκαθάρισης στη Σενεγάλη και στον πλοιοκτήτη πριν από την 15η Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατά τη διάρκεια του οποίου αλιεύθηκαν τα συναφή αλιεύματα.

2.3. Εάν η τελική εκκαθάριση είναι υψηλότερη από τα προκαταβληθέντα κατ’ αποκοπήν τέλη για τη χορήγηση άδειας αλιείας, ο πλοιοκτήτης καταβάλλει το υπόλοιπο πριν από τις 30 Αυγούστου του τρέχοντος έτους στη Σενεγάλη. Σε περίπτωση που το ποσό της τελικής εκκαθάρισης είναι χαμηλότερο από τα προκαταβληθέντα κατ’ αποκοπήν τέλη, το υπόλοιπο ποσό δεν επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη.

Τμήμα 2: Είσοδος και έξοδος από τα ύδατα της Σενεγάλης

1.           Τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου στα ύδατα της Σενεγάλης κοινοποιούν, τουλάχιστον έξι (6) ώρες νωρίτερα, στις αρμόδιες αρχές της Σενεγάλης την πρόθεσή τους να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα ύδατα της Σενεγάλης.

2.           Κατά την κοινοποίηση της εισόδου/εξόδου από τα ύδατα της Σενεγάλης, τα σκάφη κοινοποιούν το στίγμα τους και τα αλιεύματα που βρίσκονται ήδη επί του σκάφους χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο τριψήφιο κωδικό ταυτοποίησης της FAO. Τα αλιεύματα που αλιεύονται και διατηρούνται επί του σκάφους κοινοποιούνται σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών αλιευμάτων ή, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τμήματος 2 του προσαρτήματος 6. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται ηλεκτρονικά ή με τηλεμοιοτυπία στις διευθύνσεις που περιέχονται στο προσάρτημα 7.

3.           Σκάφος που εντοπίζεται να αλιεύει χωρίς να έχει ενημερώσει την αρμόδια αρχή της Σενεγάλης, θεωρείται σκάφος χωρίς άδεια αλιείας και υφίσταται τις κυρώσεις που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία.

4.           Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός της τηλεομοιοτυπίας και του τηλεφώνου, καθώς και τα στοιχεία ασυρμάτου των αρμόδιων αρχών της Σενεγάλης προσαρτώνται στην άδεια αλιείας.

Τμήμα 3: Μεταφορτώσεις και εκφορτώσεις

1. Τα αλιευτικά σκάφη με καλάμι εκφορτώνουν τα αλιεύματα που αλιεύονται στις αλιευτικές ζώνες της Σενεγάλης στο λιμάνι του Ντακάρ και μπορούν να τα πωλήσουν στις τοπικές επιχειρήσεις στην τιμή της διεθνούς αγοράς η οποία καθορίζεται κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των φορέων.

2. Κάθε αλιευτικό σκάφος της Ένωσης που ασκεί τις αλιευτικές του δραστηριότητες στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου στα ύδατα της Σενεγάλης και πραγματοποιεί μεταφόρτωση στα ύδατα της Σενεγάλης, πρέπει να το πράττει στον λιμένα του Ντακάρ, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας αρχής της Σενεγάλης.

3. Οι πλοιοκτήτες των εν λόγω σκαφών ή οι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι εκτελούν την εκφόρτωση ή τη μεταφόρτωση, κοινοποιούν στις αρχές της Σενεγάλης, τουλάχιστον 72 ώρες εκ των προτέρων, τις ακόλουθες πληροφορίες:

3.1. το όνομα των αλιευτικών σκαφών που πραγματοποιούν τη μεταφόρτωση ή την εκφόρτωση·

3.2. το όνομα του πλοίου μεταφοράς ή του λιμένα εκφόρτωσης·

3.3. την ποσότητα ανά είδος που πρόκειται να μεταφορτωθεί ή να εκφορτωθεί·

3.4. την ημέρα της μεταφόρτωσης ή της εκφόρτωσης·

3.5. τον προορισμό των αλιευμάτων που έχουν μεταφερθεί ή εκφορτωθεί.

4. Η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση θεωρούνται έξοδος από τα ύδατα της Σενεγάλης. Τα σκάφη οφείλουν να υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές της Σενεγάλης τις δηλώσεις αλιευμάτων και να γνωστοποιούν την πρόθεσή τους είτε ότι συνεχίζουν την αλιεία είτε να εξέλθουν από τα ύδατα της Σενεγάλης.

5. Κάθε μεταφόρτωση ή εκφόρτωση αλιευμάτων που δεν συμμορφώνεται προς τα ανωτέρω σημεία απαγορεύεται στα ύδατα της Σενεγάλης. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τη ισχύουσα νομοθεσία της Σενεγάλης.

Τμήμα 4: Σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης (ΣΠΣ)

1.         Μηνύματα στίγματος των σκαφών– σύστημα ΣΠΣ

1. Τα σκάφη της ΕΕ που διαθέτουν άδεια αλιείας οφείλουν να είναι εξοπλισμένα με σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης (Vessel Monitoring System — VMS) που εξασφαλίζει την αυτόματη και συνεχή κοινοποίηση του στίγματός τους, κάθε δύο ώρες, στο κέντρο ελέγχου αλιείας (Fisheries Monitoring Center — FMC) του αντίστοιχου κράτους σημαίας.

2. Κάθε μήνυμα που αφορά το γεωγραφικό στίγμα

i.       περιέχει

α)      τα στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους·

β)      το πλέον πρόσφατο γεωγραφικό στίγμα του σκάφους (γεωγραφικό μήκος και πλάτος), με σφάλμα στίγματος κατώτερο των 500 μέτρων και με ποσοστό ασφάλειας 99 %·

γ)      την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής του στίγματος·

δ)      την ταχύτητα και την πορεία του σκάφους·

ii.      πρέπει να είναι διαρθρωμένο με βάση το υπόδειγμα στο προσάρτημα 5 του παρόντος παραρτήματος.

3. Το πρώτο στίγμα που καταγράφεται μετά από την είσοδο στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης λαμβάνει τον κωδικό «ENT». Όλα τα επόμενα στίγματα λαμβάνουν τον κωδικό «POS», πλην του πρώτου στίγματος που καταγράφεται μετά την έξοδο από την αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης, που λαμβάνει τον κωδικό «EXI».

4. Το Κέντρο Ελέγχου της Αλιείας (ΚΕΑ) του κράτους σημαίας εξασφαλίζει την αυτόματη επεξεργασία και ενδεχομένως την ηλεκτρονική διαβίβαση των μηνυμάτων στίγματος. Τα μηνύματα στίγματος καταγράφονται με ασφαλή τρόπο και διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών ετών.

2.         Διαβίβαση μέσω του σκάφους σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ΣΠΣ

1. Ο πλοίαρχος οφείλει να είναι βέβαιος ότι το σύστημα ΣΠΣ του σκάφους του λειτουργεί άψογα ανά πάσα στιγμή και ότι τα μηνύματα στίγματος διαβιβάζονται ορθά στο ΚΕΑ του κράτους σημαίας.

2. Σε περίπτωση βλάβης, το σύστημα ΣΠΣ του σκάφους επιδιορθώνεται ή αντικαθίσταται εντός προθεσμίας ενός μήνα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, το σκάφος δεν επιτρέπεται πλέον να αλιεύει στη ζώνη αλιείας της Σενεγάλης.

3. Τα σκάφη που αλιεύουν στη ζώνη αλιείας της Σενεγάλης με σύστημα ΣΠΣ που δεν λειτουργεί κοινοποιούν τα μηνύματά τους που αφορούν το γεωγραφικό τους στίγμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω ασυρμάτου ή με φαξ στο ΚΕΑ του κράτους σημαίας, τουλάχιστον ανά τετράωρο, παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 1.2, σημείο i) του παρόντος τμήματος.

3.         Ασφαλής κοινοποίηση των μηνυμάτων γεωγραφικού στίγματος στη Σενεγάλη

1. Το ΚΕΑ του κράτους σημαίας διαβιβάζει αυτομάτως τα μηνύματα γεωγραφικού στίγματος των εμπλεκόμενων σκαφών στο ΚΕΑ της Σενεγάλης. Τα ΚΕΑ του κράτους σημαίας και της Σενεγάλης ανταλλάσσουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας τους και ενημερώνονται αμοιβαία χωρίς καθυστέρηση σχετικά με τυχόν μεταβολή των εν λόγω διευθύνσεων.

2. Η διαβίβαση των μηνυμάτων γεωγραφικού στίγματος μεταξύ των ΚΕΑ του κράτους σημαίας και της Σενεγάλης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με ασφαλές σύστημα επικοινωνίας.

3. Το ΚΕΑ της Σενεγάλης ενημερώνει τάχιστα το ΚΕΑ του κράτους σημαίας και την ΕΕ σχετικά με κάθε διακοπή της διαδοχικής παραλαβής μηνυμάτων στίγματος του σκάφους που διαθέτει άδεια αλιείας, ενώ το εμπλεκόμενο σκάφος δεν έχει κοινοποιήσει την έξοδό του από τις αλιευτικές ζώνες της Σενεγάλης.

4.         Δυσλειτουργία του συστήματος επικοινωνίας

1. Η Σενεγάλη βεβαιώνεται για τη συμβατότητα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της με αυτόν του ΚΕΑ του κράτους σημαίας και ενημερώνει τάχιστα την ΕΕ για τυχόν δυσλειτουργία στην επικοινωνία και στη λήψη μηνυμάτων στίγματος, ώστε το εκάστοτε τεχνικό πρόβλημα να επιλύεται το συντομότερο δυνατόν.

2. Τυχόν διαφορές εξετάζονται στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής.

3. Ο πλοίαρχος θεωρείται υπεύθυνος για οιαδήποτε αποδεδειγμένη επέμβαση στο σύστημα ΣΠΣ του σκάφους με στόχο να επηρεαστεί η λειτουργία του ή να παραποιηθούν τα μηνύματα στίγματος. Οιαδήποτε παράβαση υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Σενεγάλης.

5.         Τροποποίηση της συχνότητας αποστολής των μηνυμάτων στίγματος

1. Στην περίπτωση που υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις βάσει των οποίων εικάζεται ότι έχει διαπραχθεί παράβαση, η Σενεγάλη μπορεί να ζητήσει από το ΚΕΑ του κράτους σημαίας, με κοινοποίηση στην ΕΕ, να μειώσει τη συχνότητα αποστολής μηνυμάτων στίγματος ενός σκάφους σε μία ώρα για καθορισμένη περίοδο έρευνας.

2. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία διαβιβάζονται από τη Σενεγάλη στο ΚΕΑ του κράτους σημαίας και στην ΕΕ.

3. Το ΚΕΑ του κράτους σημαίας διαβιβάζει αμελλητί στη Σενεγάλη τα μηνύματα στίγματος με βάση τη μειωμένη συχνότητα αποστολής.

4. Στο τέλος της καθορισμένης περιόδου έρευνας, η Σενεγάλη ενημερώνει το ΚΕΑ του κράτους σημαίας και την ΕΕ σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων.

6.         Ισχύς του μηνύματος ΣΠΣ σε περίπτωση διαφοράς

Τα δεδομένα εντοπισμού που εκδίδονται από το σύστημα ΣΠΣ αποτελούν αμάχητο τεκμήριο σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Τμήμα 5: Παρατηρητές

1. Παρατήρηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.1. Τα σκάφη τα οποία διαθέτουν άδεια αλιείας υπόκεινται σε καθεστώς παρατήρησης όσον αφορά τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο της συμφωνίας.

1.2. Για τα θυνναλιευτικά, το καθεστώς παρατήρησης πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις που προβλέπονται από τις συστάσεις τις οποίες έχει εγκρίνει η ICCAT (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού).

2. Καθορισμός σκαφών και διορισμός παρατηρητών

2.1. Κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας αλιείας, η Σενεγάλη ενημερώνει την ΕΕ και τον πλοιοκτήτη ή τον ναυτικό του πράκτορα σχετικά με τα σκάφη που οφείλουν να έχουν παρατηρητή καθώς και σχετικά με τον χρόνο παρουσίας του παρατηρητή σε κάθε σκάφος.

2.2. Η Σενεγάλη κοινοποιεί στην ΕΕ και στον πλοιοκτήτη του σκάφους που πρέπει να φέρει παρατηρητή, ή στον ναυτικό του πράκτορα, το όνομα του παρατηρητή που έχει οριστεί το αργότερο 15 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία για την επιβίβασή του. Η Σενεγάλη ενημερώνει τάχιστα την ΕΕ και τον εφοπλιστή ή τον ναυτικό του πράκτορα σχετικά με κάθε μεταβολή ως προς τα σκάφη και τους παρατηρητές που έχουν οριστεί.

2.3. Η Σενεγάλη καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μην διορίζει παρατηρητές για τα σκάφη επί των οποίων βρίσκεται ήδη παρατηρητής ή τα οποία υποχρεούνται ήδη ρητά να έχουν παρατηρητή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου αλιείας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους σε άλλες ζώνες αλιείας εκτός αυτής της Σενεγάλης.

2.4. Ο χρόνος παρουσίας του παρατηρητή επί του σκάφους στις μηχανότρατες αλιείας βενθοπελαγικών ιχθύων βαθέων υδάτων δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Ο χρόνος παρουσίας του παρατηρητή επί του σκάφους δεν μπορεί να υπερβαίνει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

3. Κατ’ αποκοπή χρηματοδοτική συνεισφορά

3.1. Κατά τον χρόνο της πληρωμής του ετήσιου τέλους, οι πλοιοκτήτες των θυνναλιευτικών με γρίπο και τα σκάφη αλιείας με καλάμι καταβάλλουν για κάθε σκάφος στη Διεύθυνση Προστασίας και Επιτήρησης της Αλιείας το κατ’ αποκοπή ποσό των 400 ευρώ για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος παρατηρητών.

3.2. Κατά την καταβολή του τριμηνιαίου τέλους, οι πλοιοκτήτες μηχανότρατας καταβάλλουν στη Διεύθυνση Προστασίας και Επιτήρησης της Αλιείας για κάθε σκάφος το κατ’ αποκοπή ποσό των 100 ευρώ για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος παρατηρητών.

4. Αποδοχές του παρατηρητή

Οι αποδοχές και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του παρατηρητή βαρύνουν τη Σενεγάλη.

5. Όροι επιβίβασης

5.1. Οι όροι επιβίβασης του παρατηρητή και ιδίως ο χρόνος παρουσίας του επί του σκάφους ορίζονται κοινή συναινέσει μεταξύ του πλοιοκτήτη ή του ναυτικού του πράκτορα και της Σενεγάλης.

5.2. Οι παρατηρητές επί του σκάφους αντιμετωπίζονται ως αξιωματικοί. Εντούτοις, για την ενδιαίτηση του παρατηρητή επί του σκάφους λαμβάνεται υπόψη η τεχνική δομή του σκάφους.

5.3. Οι δαπάνες για την ενδιαίτηση και τη σίτιση επί του σκάφους βαρύνουν τον πλοιοκτήτη.

5.4. Ο πλοίαρχος λαμβάνει όλα τα μέτρα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του για να εξασφαλίσει τη σωματική και ηθική ασφάλεια του παρατηρητή.

5.5. Στον παρατηρητή παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο παρατηρητής έχει πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας, στα έγγραφα που συνδέονται με τις αλιευτικές δραστηριότητες του σκάφους, ιδίως στο ημερολόγιο αλιείας και στο βιβλίο ναυσιπλοΐας, καθώς και στους χώρους του σκάφους που έχουν άμεση σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

6. Υποχρεώσεις του παρατηρητή

6.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του επί του σκάφους ο παρατηρητής :

6.2. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μη διακόψει ή εμποδίσει τις αλιευτικές δραστηριότητες·

6.3. σέβεται τα αγαθά και τον εξοπλισμό του πλοίου·

6.4. τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των εγγράφων που ανήκουν στο εν λόγω σκάφος.

7. Επιβίβαση και αποβίβαση του παρατηρητή

7.1. Ο παρατηρητής επιβιβάζεται σε λιμάνι το οποίο επιλέγει ο πλοιοκτήτης.

7.2. Ο πλοιοκτήτης ή ο ναυτικός του πράκτορας κοινοποιεί στη Σενεγάλη, με προειδοποίηση 10 ημερών πριν από την επιβίβαση, την ημερομηνία, την ώρα και τον λιμένα επιβίβασης του παρατηρητή. Σε περίπτωση που ο παρατηρητής επιβιβαστεί σε τρίτη χώρα, τα έξοδα ταξιδίου του για να μεταβεί στον λιμένα επιβίβασης βαρύνουν τον πλοιοκτήτη.

7.3. Σε περίπτωση που ο παρατηρητής δεν παρουσιαστεί για την επιβίβασή του εντός 12 ωρών από την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα, ο πλοιοκτήτης απαλλάσσεται αυτόματα από την υποχρέωσή του να τον επιβιβάσει. Είναι συνεπώς ελεύθερος να εγκαταλείψει τον λιμένα και να ξεκινήσει τις αλιευτικές του δραστηριότητες.

7.4. Σε περίπτωση που ο παρατηρητής δεν αποβιβαστεί σε λιμένα της Σενεγάλης, ο πλοιοκτήτης εξασφαλίζει, με δικά του έξοδα, τον επαναπατρισμό του παρατηρητή στη Σενεγάλη το συντομότερο δυνατό.

8. Καθήκοντα του παρατηρητή

Ο παρατηρητής εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

8.1. παρατηρεί την αλιευτική δραστηριότητα του σκάφους·

8.2. επαληθεύει το στίγμα του σκάφους κατά τη διάρκεια της αλιείας·

8.3. προβαίνει σε δειγματοληψίες βιολογικού υλικού στο πλαίσιο επιστημονικού προγράμματος·

8.4. καταγράφει τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία·

8.5. επαληθεύει τα στοιχεία αλιευμάτων που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης και καταχωρίζονται στο ημερολόγιο του πλοίου·

8.6. επαληθεύει τα ποσοστά των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και υπολογίζει κατ’ εκτίμηση τα προς απόρριψη αλιεύματα·

8.7. κοινοποιεί τις παρατηρήσεις του με ασύρματο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, όταν το σκάφος αλιεύει στα ύδατα της Σενεγάλης, συμπεριλαμβανομένου του όγκου των κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων επί του σκάφους.

9. Έκθεση του παρατηρητή

9.1. Πριν από την αναχώρησή του από το σκάφος ο παρατηρητής υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις παρατηρήσεις του στον πλοίαρχο του σκάφους. Ο πλοίαρχος του σκάφους έχει το δικαίωμα να διατυπώσει σχόλια στην έκθεση του παρατηρητή. Η έκθεση υπογράφεται από τον παρατηρητή και από τον πλοίαρχο. Ο πλοίαρχος λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης του παρατηρητή.

9.2. Ο παρατηρητής υποβάλλει την έκθεσή του στη Σενεγάλη η οποία διαβιβάζει, ακολούθως, αντίγραφό της στην ΕΕ εντός προθεσμίας 8 ημερών μετά την αποβίβαση του παρατηρητή.

Τμήμα 6: Επιθεώρηση εν πλω και στον λιμένα

1. Επιθεώρηση εν πλω

1.1. Η επιθεώρηση εν πλω στη ζώνη αλιείας της Σενεγάλης των αλιευτικών σκαφών της ΕΕ που διαθέτουν άδεια αλιείας πραγματοποιείται από σκάφη και επιθεωρητές της Σενεγάλης, οι οποίοι αναγνωρίζονται σαφώς ως επιθεωρητές αλιείας.

1.2. Πριν από την επιβίβασή τους στο σκάφος, οι επιθεωρητές της Σενεγάλης προειδοποιούν το σκάφος της ΕΕ σχετικά με την απόφασή τους για τη διενέργεια επιθεώρησης. Η επιθεώρηση διεξάγεται από δύο επιθεωρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίοι οφείλουν να επιδείξουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους και της ιδιότητάς τους ως επιθεωρητών πριν από τη διεξαγωγή της επιθεώρησης.

1.3. Οι επιθεωρητές της Σενεγάλης παραμένουν επί του σκάφους της ΕΕ μόνον όσο απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με την επιθεώρηση. Η επιθεώρηση διενεργείται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος τόσο για το σκάφος όσο και για την αλιευτική του δραστηριότητα και το φορτίο του.

1.4. Η Σενεγάλη μπορεί να επιτρέψει στην ΕΕ να συμμετέχει στην επιθεώρηση εν πλω ως παρατηρητής.

1.5. Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους της ΕΕ διευκολύνει την επιβίβαση στο σκάφος και το έργο των επιθεωρητών της Σενεγάλης.

1.6. Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης, οι επιθεωρητές της Σενεγάλης συντάσσουν σχετική έκθεση. Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους της ΕΕ έχει το δικαίωμα να διατυπώσει σχόλια στην έκθεση επιθεώρησης. Η έκθεση επιθεώρησης υπογράφεται από τον επιθεωρητή ο οποίος συντάσσει την έκθεση και από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους της ΕΕ.

1.7. Οι επιθεωρητές της Σενεγάλης υποβάλλουν αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους της ΕΕ πριν από την αναχώρησή τους από το σκάφος. Η Σενεγάλη κοινοποιεί αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στην ΕΕ εντός προθεσμίας 8 ημερών μετά την επιθεώρηση.

2. Επιθεώρηση σε λιμένα

2.1. Η επιθεώρηση σε λιμένα σκαφών της ΕΕ που εκφορτώνουν ή μεταφορτώνουν σε ύδατα λιμένα της Σενεγάλης αλιεύματα τα οποία έχουν αλιευθεί στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές.

2.2. Η επιθεώρηση διεξάγεται από δύο επιθεωρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίοι οφείλουν να επιδείξουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους και της ιδιότητάς τους ως επιθεωρητών πριν από τη διεξαγωγή της επιθεώρησης. Οι επιθεωρητές της Σενεγάλης παραμένουν επί του σκάφους της ΕΕ μόνον όσο απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με την επιθεώρηση την οποία διεξάγουν κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος τόσο για το σκάφος, όσο και για την εκφόρτωση ή τη μεταφόρτωση και το φορτίο του.

2.3. Η Σενεγάλη μπορεί να επιτρέψει στην ΕΕ να συμμετέχει στην επιθεώρηση σε λιμένα ως παρατηρητής.

2.4. Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους της ΕΕ διευκολύνει το έργο των επιθεωρητών της Σενεγάλης.

2.5. Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης, ο επιθεωρητής της Σενεγάλης συντάσσει σχετική έκθεση. Ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους της ΕΕ έχει το δικαίωμα να διατυπώσει σχόλια στην έκθεση επιθεώρησης. Η έκθεση επιθεώρησης υπογράφεται από τον επιθεωρητή ο οποίος συντάσσει την έκθεση και από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους της ΕΕ.

2.6. Ο επιθεωρητής της Σενεγάλης υποβάλλει αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους της ΕΕ μόλις ολοκληρωθεί η επιθεώρηση. Η Σενεγάλη κοινοποιεί αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στην ΕΕ εντός προθεσμίας 8 ημερών μετά την επιθεώρηση.

Τμήμα 7: Παραβάσεις

1. Χειρισμός των παραβάσεων

1.1. Κάθε παράβαση που διαπράττεται από σκάφος της ΕΕ που διαθέτει άδεια αλιείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος αναφέρεται σε έκθεση επιθεώρησης. Η έκθεση διαβιβάζεται το συντομότερο δυνατόν στην ΕΕ και στο κράτος σημαίας.

1.2. Η υπογραφή της έκθεσης επιθεώρησης από τον πλοίαρχο δεν θίγει το δικαίωμα χρησιμοποίησης ένδικων μέσων από πλευράς του πλοιοκτήτη σε σχέση με την καταγγελλόμενη παράβαση.

2. Παύση δραστηριοτήτων σκάφους – Ενημερωτική συνάντηση

2.1. Σε περίπτωση που η κείμενη νομοθεσία της Σενεγάλης το προβλέπει για την καταγγελλόμενη παράβαση, κάθε σκάφος της ΕΕ το οποίο παρανομεί μπορεί να υποχρεωθεί να παύσει την αλιευτική του δραστηριότητα και, εφόσον το σκάφος είναι στη θάλασσα, να επιστρέψει στον λιμένα του Ντακάρ.

2.2. Η Σενεγάλη κοινοποιεί στην ΕΕ, εντός μέγιστης προθεσμίας 24 ωρών, οιαδήποτε παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σκάφους της ΕΕ που διαθέτει άδεια αλιείας. Η εν λόγω κοινοποίηση συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία ως προς την καταγγελλόμενη παράβαση.

2.3. Πριν από οποιαδήποτε λήψη μέτρων κατά του σκάφους, του πλοιάρχου, του πληρώματος ή του φορτίου, πλην των μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση των αποδείξεων, η Σενεγάλη συγκαλεί, κατόπιν αιτήματος της ΕΕ, εντός προθεσμίας μίας εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση της παύσης δραστηριοτήτων του σκάφους, ενημερωτική συνάντηση για να διευκρινιστούν τα γεγονότα που οδήγησαν στην παύση δραστηριοτήτων σκάφους και να εξετασθούν οι τυχόν συνέπειες. Στην εν λόγω συνάντηση μπορεί να παρίσταται εκπρόσωπος του κράτους σημαίας του σκάφους.

3. Επιβολή ποινών – Διαδικασία συμβιβασμού

3.1. Η ποινή για κάθε καταγγελλόμενη παράβαση καθορίζεται από τη Σενεγάλη, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

3.2. Όταν η αντιμετώπιση της παράβασης συνεπάγεται δικαστική διαδικασία, πριν από την έναρξή της, και εφόσον η παράβαση δεν συνιστά εγκληματική πράξη, τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία συμβιβασμού μεταξύ της Σενεγάλης και της ΕΕ για τον καθορισμό των όρων και της βαρύτητας της ποινής. Η διαδικασία συμβιβασμού ολοκληρώνεται το αργότερο 3 ημέρες μετά την κοινοποίηση της παύσης δραστηριοτήτων του σκάφους.

3.3. Στην εν λόγω διαδικασία συμβιβασμού μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι του κράτους σημαίας του σκάφους και της ΕΕ.

4. Δικαστική διαδικασία — Τραπεζική εγγύηση

4.1. Σε περίπτωση που η διαδικασία συμβιβασμού δεν ευδοκιμήσει και η παράβαση αχθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού οργάνου, ο πλοιοκτήτης του σκάφους που διέπραξε την παράβαση καταθέτει τραπεζική εγγύηση σε τράπεζα που ορίζει η Σενεγάλη. Το ποσό της εν λόγω εγγύησης, το οποίο καθορίζεται από τη Σενεγάλη, καλύπτει τις δαπάνες που συνδέονται με την παύση δραστηριοτήτων σκάφους, το εκτιμώμενο πρόστιμο και τυχόν αντισταθμιστική αποζημίωση. Η τραπεζική εγγύηση παραμένει δεσμευμένη έως την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

4.2. Η τραπεζική εγγύηση αποδεσμεύεται και επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη μετά την έκδοση της απόφασης:

– α) εις το ακέραιο, σε περίπτωση που δεν επιβληθεί καμία ποινή·

– β) στο ύψος του υπολοίπου, εφόσον η ποινή συνεπάγεται πρόστιμο κατώτερο από το ύψος της τραπεζικής εγγύησης.

4.3. Η Σενεγάλη ενημερώνει την ΕΕ σχετικά με τα αποτελέσματα της δικαστικής διαδικασίας εντός προθεσμίας 8 ημερών μετά από την έκδοση απόφασης.

5. Απελευθέρωση του σκάφους και του πληρώματος

Τόσο το σκάφος όσο και το πλήρωμά του επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τον λιμένα μόλις διευθετηθεί το θέμα της ποινής που έχει επιβληθεί βάσει της διαδικασίας συμβιβασμού ή μόλις καταβληθεί η τραπεζική εγγύηση.

Τμήμα 8: Συμμετοχική επιτήρηση για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας

1. Στόχος

Προκειμένου να ενισχυθεί η επιτήρηση της αλιείας στην ανοικτή θάλασσα και η καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, τα αλιευτικά σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερώνουν για την παρουσία στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης οποιουδήποτε σκάφους δεν εμφανίζεται στον κατάλογο των αλλοδαπών σκαφών που έχουν λάβει άδεια αλιείας στη Σενεγάλη.

2. Διαδικασία

2.1. Εάν ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους της ΕΕ παρατηρήσει αλιευτικό σκάφος που ασκεί δραστηριότητες οι οποίες ενδεχομένως συνιστούν ΠΛΑ αλιευτική δραστηριότητα, μπορεί να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της παρατήρησης.

2.1. Οι εκθέσεις παρατήρησης αποστέλλονται αμελλητί ταυτόχρονα στις αρχές της Σενεγάλης καθώς και στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας του σκάφους που έκανε την παρατήρηση, το οποίο τη διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στον οργανισμό που αυτή έχει ορίσει.

2.2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στη Σενεγάλη.

3. Αμοιβαιότητα

Η Σενεγάλη διαβιβάζει το συντομότερο δυνατόν στην ΕΕ οποιαδήποτε έκθεση παρατήρησης έχει στη διάθεσή της σχετικά με αλιευτικά σκάφη που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες ενδεχομένως συνιστούν ΠΛΑ αλιευτική δραστηριότητα στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης.

Κεφάλαιο V — Ναυτολόγηση

1.           Οι εφοπλιστές των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης που αλιεύουν στο πλαίσιο του παρόντος πρωτοκόλλου οφείλουν να προσλαμβάνουν υπηκόους των χωρών ΑΚΕ, υπό τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

-        για τον στόλο των θυνναλιευτικών γρι-γρι, το 20 % τουλάχιστον των ναυτικών που ναυτολογούνται κατά την περίοδο αλιείας τόνου στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης θα κατάγονται από τη Σενεγάλης ή, ενδεχομένως, από χώρα ΑΚΕ·

-        για τον στόλο των αλιευτικών με καλάμι, το 20 % τουλάχιστον των ναυτικών που ναυτολογούνται κατά την περίοδο αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης θα κατάγονται από τη Σενεγάλη ή, ενδεχομένως, από χώρα ΑΚΕ·

-        για τον στόλο των μηχανοτρατών που αλιεύουν βενθοπελαγικά είδη βαθέων υδάτων, το 20 % τουλάχιστον των ναυτικών που ναυτολογούνται κατά την περίοδο αλιείας στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης θα κατάγονται από τη Σενεγάλη ή ενδεχομένως από χώρα ΑΚΕ.

2.           Οι πλοιοκτήτες καταβάλλουν προσπάθειες να ναυτολογούν ναυτικούς καταγωγής Σενεγάλης.

3.           Η Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία εφαρμόζεται αυτοδικαίως στους ναυτικούς που ναυτολογούνται στα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισχύει ειδικότερα η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ουσιαστική αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων των εργαζομένων, καθώς και η κατάργηση των διακρίσεων σε θέματα απασχόλησης και άσκησης του επαγγέλματος.

4.           Οι συμβάσεις απασχόλησης των ναυτικών χωρών ΑΚΕ και της Σενεγάλης, αντίγραφο των οποίων παραδίδεται στην εθνική υπηρεσία θαλάσσιας πολιτικής και στους υπογράφοντες, συνάπτονται μεταξύ του (των) αντιπροσώπου (-ων) των πλοιοκτητών και των ναυτικών ή/και των συνδικάτων τους ή των αντιπροσώπων τους. Οι συμβάσεις αυτές εγγυώνται στους ναυτικούς τις παροχές του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης έναντι θανάτου, ασθενείας και ατυχήματος.

5.           Ο μισθός των ναυτικών από χώρες ΑΚΕ βαρύνει τους πλοιοκτήτες. Ο μισθός καθορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ των πλοιοκτητών ή των αντιπροσώπων τους και των ναυτικών ή/και των συνδικάτων τους ή των αντιπροσώπων τους. Εντούτοις, οι αποδοχές των ναυτικών δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες από εκείνες που ισχύουν για ναυτικούς των αντίστοιχων χωρών τους και πάντως όχι κατώτερες από τις προβλεπόμενες από τους κανόνες της ΔΟΕ.

6.           Κάθε ναυτικός που προσλαμβάνεται από τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παρουσιάζεται στον πλοίαρχο του καθοριζόμενου σκάφους την παραμονή της ημέρας που προτείνεται για την επιβίβασή του. Εάν ο ναυτικός δεν παρουσιαστεί την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα προκειμένου να επιβιβαστεί, ο πλοιοκτήτης απαλλάσσεται αυτόματα από την υποχρέωσή του να ναυτολογήσει τον εν λόγω ναυτικό.

Προσαρτήματα

1 — Αίτηση για χορήγηση άδειας αλιείας

2 — Τεχνικό δελτίο

3 — Υποδείγματα για ημερολόγια αλιείας και δήλωσης των αλιευμάτων

4 — Γεωγραφικές συντεταγμένες των αλιευτικών ζωνών

5 — Ανακοίνωση των μηνυμάτων ΣΠΣ στη Σενεγάλη — Μορφή δεδομένων ΣΠΣ — Αναφορά στίγματος

6 — Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες (σύστημα ERS)

7 — Στοιχεία επικοινωνίας της Σενεγάλης

Προσάρτημα 1

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ — ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ι- ΑΙΤΩΝ

1.     Όνομα του πλοιοκτήτη: Εθνικότητα:

2.     Διεύθυνση του πλοιοκτήτη: ........................................................................................................................

3.     Ονομασία της ένωσης ή του αντιπροσώπου του πλοιοκτήτη: .....................................................................

3.     Διεύθυνση της ένωσης ή του αντιπροσώπου του πλοιοκτήτη: ................................................................

4.     Τηλέφωνο:...................................................  Τηλεομοιοτυπία : ............... Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : ……………

5.     Όνομα πλοιάρχου: ............... Ιθαγένεια : ............... Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : …………………

ΙΙ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

1.     Όνομα του σκάφους: ...............................................................................................................................

2.     Χώρα σημαίας:.......................................................................................................................

3.     Εξωτερικός αριθμός νηολογίου: …………....................................................................................

4.     Λιμένας νηολόγησης: …………………. MMSI : ………….……Αριθμός IMO :…….…….…

5.     Ημερομηνία απόκτησης της παρούσας σημαίας: ........../........./.............. Προηγούμενη χώρα σημαίας (κατά περίπτωση) : ………...

6.     Έτος και τόπος ναυπήγησης: ....../......./.......... στο…………........ Διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου: ...............................

7.     Συχνότητα κλήσεως ασυρμάτου: ............... Αριθμός τηλεφώνου δορυφόρου: ……………..…………...……

8.     Υλικό σκάφους:         Χάλυβας ¨          Ξύλο ¨  Πολυεστέρας ¨    Άλλο ¨ …………………………….

III-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1.     Μήκος (ολικό): : ..................................................       Πλάτος : ....................................... Βύθισμα:......

2.     Ολική χωρητικότητα (σε GT) : ..................................  Χωρητικότητα: ……………….……………

3.     Ισχύς της κύριας μηχανής σε KW : .......................Κατασκευαστής: .................................       Τύπος: ….....................

4.     Τύπος σκάφους: ¨ Θυνναλιευτικό γρι-γρι ¨Θυνναλιευτικό με καλάμι  ¨Μηχανότρατα αλιείας βενθοπελαγικών ειδών ιχθύων βαθέων υδάτων

5.     Αλιευτικά εργαλεία: .....................................................................................................

6.     Αλιευτικές ζώνες: ………………………………………         

7.     Είδη-στόχος: ……………………………….

8.     Ορισθείς λιμένας για τις δραστηριότητες εκφόρτωσης :............................................................. ………………………………

9.     Συνολικός αριθμός μελών πληρώματος: .....................................................................................................

10.   Μέθοδος συντήρησης αλιευμάτων:     Νωπά ¨       Ψύξη ¨  Μεικτή συντήρηση ¨         Κατάψυξη ¨

11.   Ικανότητα κατάψυξης ανά 24 ώρες (σε τόνους): .................Χωρητικότητα αμπαριών : ...............           Αριθμός: .....

12.        Πομπός ΣΠΣ:

            Παραγωγός: …………………… Υπόδειγμα: ………………….  Αριθμός σειράς: …………………

            Έκδοση λογισμικού: ...............  Φορέας εκμετάλλευσης δορυφόρου : ………………..

Ο υπογεγραμμένος βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι ακριβείς και παρέχονται καλή τη πίστει.

           

Εν.................................., στις......................................

Υπογραφή του αιτούντος...................................................................

           

Προσάρτημα 2

Τεχνικό δελτίο βενθοπελαγικών ειδών

(1) Είδη-στόχοι:

Τα είδη-στόχοι είναι οι μαύροι μερλούκιοι (Merluccius senegalensis και Merluccius polli) (2) Ζώνη αλιείας:

Η επιτρεπόμενη αλιευτική ζώνη ορίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία [1]: α)  δυτικά του γεωγραφικού μήκους 016° 53' 42" δυτικά μεταξύ των συνόρων Σενεγάλης-Μαυριτανίας και του γεωγραφικού πλάτους 15° 40 ′ 00" βόρεια· β)  πέραν των 15 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης μεταξύ του γεωγραφικού πλάτους 15° 40' 00" βόρεια και του γεωγραφικού πλάτους 15° 15' 00" βόρεια· γ)  πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης, μεταξύ γεωγραφικού πλάτους 15° 15' 00" βόρεια και γεωγραφικού πλάτους 15° 00' 00" βόρεια· δ)  πέραν των 8 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης του γεωγραφικού πλάτους 15° 00' 00" βόρεια έως το γεωγραφικό πλάτος 14° 32' 30" βόρεια· ε)  δυτικά του γεωγραφικού μήκους 017° 30' 00" δυτικά, στη ζώνη μεταξύ γεωγραφικού πλάτους 14° 32' 30" βόρεια και γεωγραφικού πλάτους 14° 04' 00" βόρεια· στ) δυτικά του γεωγραφικού μήκους 017° 22' 00" δυτικά, στη ζώνη μεταξύ γεωγραφικού πλάτους 14° 04' 00" βόρεια και των βορείων συνόρων Σενεγάλης-Γκάμπια· ζ)  δυτικά του γεωγραφικού μήκους 017° 35' 00" δυτικά, στη ζώνη μεταξύ των νοτίων συνόρων Σενεγάλης-Γκάμπια στο γεωγραφικό πλάτος 12° 33' 00" βόρεια· η)  νοτίως του αζιμουθίου 137° από το σημείο P9  (12° 33' 00" βόρεια,  017° 35' 00'' δυτικά) έως το σημείο τομής με το αζιμούθιο 220° που χαράσσεται με αφετηρία το Cabο Roxo προκειμένου να ληφθεί υπόψη η συμφωνία για τη διαχείριση και τη συνεργασία μεταξύ Σενεγάλης και Γουινέας-Μπισάου.

(3) Επιτρεπόμενα εργαλεία:

Συμβατική τράτα βυθού ή τράτα αλιείας μερλουκίων με ελάχιστο μέγεθος ματιών 70 mm. Η χρήση οποιουδήποτε μέσου ή διάταξης που μπορεί να φράξει τα ανοίγματα των ματιών των διχτυών ή που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της επιλεκτικής δράσης απαγορεύεται. Εντούτοις, προκειμένου να αποφευχθεί η φθορά ή τα σκισίματα, επιτρέπεται να τοποθετούνται αποκλειστικά στο κάτω μέρος του σάκου της τράτας προστατευτικά φύλλα από δίχτυ ή άλλο υλικό. Τα φύλλα αυτά στηρίζονται αποκλειστικά στις εμπρόσθιες ή πλευρικές πλευρές του σάκου της τράτας. Για το οπίσθιο τμήμα της τράτας επιτρέπεται η χρήση διατάξεων προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι συνίστανται σε ενιαίο τεμάχιο διχτυού από το ίδιο υλικό με τον σάκο της τράτας, του οποίου τα τεντωμένα μάτια έχουν μέγεθος τουλάχιστον 300 mm. Το ντουμπλάρισμα των νημάτων, απλών ή συνεστραμμένων, που αποτελούν το σάκο της τράτας απαγορεύεται.

(4) Παρεμπίπτοντα αλιεύματα [2]:

Έως 7% κεφαλόποδα, 7 % μαλακόστρακα και 15 % άλλα βενθοπελαγικά ψάρια βαθέων υδάτων. Τα ποσοστά των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που ορίζονται ανωτέρω πρέπει να υπολογίζονται στο τέλος κάθε αλιευτικής εξόρμησης, ανάλογα με το συνολικό βάρος των αλιευμάτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Σενεγάλης. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η αποθήκευση, η πώληση όλων ή μέρους των ελασμοβράγχιων τα οποία προστατεύονται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη διατήρηση και τη διαχείριση των καρχαριών, καθώς και στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας και των αρμόδιων περιφερειακών οργανώσεων αλιείας — ιδίως του μακροπτερυγοκαρχαρία (Carcharhinus longimanus) και του λείου καρχαρία (Carcharhinus falciformis), του λευκού καρχαρία (Carcharodon carcharias), του καρχαρία προσκυνητή (Cetorhinus maximus), του καρχαρία λάμνα (Lamna nasus), του αλεπόσκυλου (Alopias superciliosus), της ρίνας (Squatina squatina), του γιγαντιαίου διαβολόψαρου (Manta birostris) και των ειδών που ανήκουν στην οικογένεια των ζυγαινών (Sphyrnidae). Στην περίπτωση που τα είδη ελασμοβραχίων των οποίων η διατήρηση επί του σκάφους απαγορεύεται αλιεύονται κατά λάθος, απαγορεύεται να τους προκαλούνται βλάβες. Τα αλιευθέντα άτομα ελευθερώνονται αμέσως.

(5) Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα/Τέλη:

Ποσότητα επιτρεπόμενων αλιευμάτων: || 2.000 τόνοι ετησίως

Τέλος: || 90 ευρώ/τόνο

Τα τέλη υπολογίζονται μετά τη λήξη κάθε περιόδου 3 μηνών για την οποία το σκάφος διέθετε άδεια αλιείας, λαμβάνοντας υπόψη αλιεύματα που αλιεύθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο. Προκαταβολή 500 ευρώ ανά σκάφος, ποσό το οποίο θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό του τέλους, θα καταβάλλεται για τη χορήγηση της άδειας στην αρχή κάθε τρίμηνης περιόδου για την οποία έχει χορηγηθεί στο σκάφος άδεια αλιείας.

– Αριθμός σκαφών στα οποία επιτρέπεται η αλιεία || 2 σκάφη

– Τύπος των σκαφών στα οποία επιτρέπεται η αλιεία || Μηχανότρατες αλιείας βενθοπελαγικών ιχθύων βαθέων υδάτων

– Ναυτολόγηση σενεγαλέζων ή υπηκόων άλλων κρατών ΑΚΕ || 20% του πληρώματος

– Ετήσια βιολογική ανάπαυλα || 1η Μαΐου έως 30 Ιουνίου[3]

Προσάρτημα 3α

Άκρως μεταναστευτικά είδη: ημερολόγιο αλιείας — υπόδειγμα της ICCAT || ||

|| || Παραγάδι Ζωντανό δόλωμα Γρι-γρι Τράτα Άλλα || ||

|| ||

|| || || || || || || || || || || ||

Όνομα του σκάφους: ……………………………………………………………………. || Κόροι ολικής χωρητικότητας: .......................................................................................................... || ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ του σκάφους: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ του σκάφους: || Μήνας || Ημέρα || Έτος || Λιμένας || || || ||

Χώρα σημαίας:            .......................................................................................................... || Χωρητικότητα (M.T): ……………………………………………........ || || || || || || || ||

|| ||

Αριθμός νηολογίου:        ............... || Πλοίαρχος: ……………………………………………………….... || || || || ||

Πλοιοκτήτης: ………………………………………………………….......................... || Αριθμός μελών πληρώματος: ............... || || || || || || || || ||

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………….... || Ημερομηνία έκθεσης: ………………………………………………...... || || || ||

|| (Συντάκτης):  ................................................................................................................... || Αριθμός ημερών στη θάλασσα: || || Αριθμός ημερών αλιείας: Αριθμός ρίψεων εργαλείων στη θάλασσα: || || Αριθμός αλιευτικού ταξιδιού || || ||

|| ||

|| ||

||

|| || ||

Ημερομηνία || Περιοχή || Θερμοκρασία στην επιφάνεια του νερού (°C) || Αλιευτική προσπάθεια Αριθμός χρησιμοποιούμενων αγκιστριών || Αλιεύματα || Isco usado na pesca (Χρησιμοποιηθέν δόλωμα) || ||

Μήνας || Ημέρα || Γεωγραφικό πλάτος Β/Ν || Γεωγραφικό μήκος Α/Δ || Κοινός τόνος Thunnus thynnus ή maccoyi || Τόνος κιτρινόπτερος Thunnus albacares || (Μεγαλόφθαλμος τόνος) Thunnus obesus || (Τόνος μακρύπτερος) Thunnus alalunga || (Ξιφίας) Xiphias gladius || (Γραμμωτό μάρλιν) (Λευκό μάρλιν) Tetraptunus audax ή albidus || (Μαύρο μάρλιν) Makaira indica || (Ιστιοφόρος) Istiophorus albicane ή platypterus || Παλαμίδα Katsuwonus pelamis || (Μεικτά αλιεύματα) || Ημερήσιο σύνολο (βάρος σε kg μόνον) || Λουτσοζαργάνα || Καλαμάρι || Ζωντανό δόλωμα || (Άλλα) ||

|| || || || || || Αριθμός || Βάρος kg || Αριθμός || Kg || Αριθμός || Kg || Αριθμός || Kg || Αριθμός || Kg || Αριθμός || Kg || Αριθμός || Kg || Αριθμός || Kg || Αριθμός || Kg || Αριθμός || Kg || Αριθμός || Kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΣΕ KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Παρατηρήσεις || || || || ||

1 – Χρησιμοποιήστε ένα φύλλο ανά μήνα και μία γραμμή ανά ημέρα. || || 2 - Ως «ημέρα» νοείται η ημέρα πόντισης του παραγαδιού. || 4 - Η τελευταία γραμμή (βάρος εκφόρτωσης) πρέπει να συμπληρώνεται μόνο κατά το τέλος του ταξιδίου. Πρέπει να καταχωρίζεται το πραγματικό βάρος κατά τον χρόνο της εκφόρτωσης. || ||

|| || 3 - Η αλιευτική περιοχή αφορά το στίγμα του σκάφους. Στρογγυλοποιήστε πρώτα λεπτά και καταγράψτε μοίρες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους. Μην ξεχάσετε να καταγράψετε Β/Ν και Α/Δ. || || 5 - Όλα τα στοιχεία του παρόντος ημερολογίου έχουν αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα. || || ||

Προσάρτημα 3β Βενθοπελαγικά είδη βαθέων υδάτων: ημερολόγιο αλιείας — υπόδειγμα της ΕΕ (παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011)[4]

Αριθ........... || ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ || Ημέρα Μήνας Ώρα Έτος, 20--, Αναχώρηση (4Ì 1------- 1 1---------- 1 1--------- 1 από 1------------------------- 1 Επιστροφή (5) 1-------- 1 1--------- 1 1---------- 1 έως 1-1 Εκφόρτωση (6) 1---------1 1----------1 1----------1      έως         1--------1

Όνομα του σκάφους/των σκαφών (1)        Εξωτερική αναγνώριση (2) _______________________________            __________________________ Διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (IRCS)           (1) || Όνομα πλοιάρχου (-ων) (3)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Διεύθυνση(-εις) 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Εργαλείο (8)             Μέγεθος ματιού (9)                        Διάσταση (10) 1------------------1         1-------------------1        1-----------------1 ||         Σε περίπτωση μεταφόρτωσης (7)    Ημέρα 1--------1              Μήνας 1------------------ 1 1---------- 1 || Ονομασία και διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (εφόσον υπάρχει)-------------------------------- Εξωτερικό αναγνωριστικό -------------------------------------------------------------- Υπηκοότητα του αλιευτικού σκάφους παραλαβής ---------------------------------------------

Ημερομηνία (11) || Αριθμός αλιευτικών δραστηριοτήτων (12) || Χρόνος αλίευσης (13) || Στίγμα (14) || Αλιεύματα που φυλάσσονται επί του σκάφους σε χιλιόγραμμα βάρους ζωντανών αλιευμάτων ή σε αριθμό μονάδων (15)²

|| || || Στατιστικό ορθογώνιο || Ζώνη CIEM OPANO/ COPACE/ CGPM || Αλιευτική ζώνη κρατών εκτός ΕΕ || || || || || || || || || || || || Να αναφερθεί το βάρος μονάδας ζώντος βάρους του σχετικού είδους || Μονογραφή

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

Παρουσίαση ιχθύος (17) Ποσότητες (19) Παρουσίαση ιχθύος (17) Ποσότητες (19) Παρουσίαση ιχθύος (17) Ποσότητες (19) Παρουσίαση ιχθύος (17) Ποσότητες (19) || Ζώνη CIEM/ OPANO/ COPACE/ CGPM (22) || Αλιευτική ζώνη κρατών εκτός ΕΕ (22) || || || || || || || || || || || || Εκτιμώμενες συνολικές απορρίψεις (16)

Δήλωση εκφόρτωσης/μεταφόρτωσης (*)/(18) σε χιλιόγραμμα ή χρησιμοποιούμενη μονάδα: το ισοδύναμο σε ...................................χιλιόγραμμα

|| || || || || || || || || || || || || Υπογραφή Πλοίαρχος/Πράκτορας Π (20) Όνομα και διεύθυνση (κατά περίπτωση) (21) Όνομα και διεύθυνση (κατά περίπτωση) (21)

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || ■ || || || ||

(*) Διαγράψτε την περιττή αναφορά _

Προσάρτημα 3γ

Προσάρτημα 4

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Αλιευτικές ζώνες και ζώνες στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία στη Σενεγάλη

Οι συντεταγμένες των αλιευτικών ζωνών και των ζωνών στις οποίες απαγορεύεται η ναυσιπλοΐα και η αλιεία στη Σενεγάλη κοινοποιούνται εκ μέρους της Σενεγάλης πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Προσάρτημα 5

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΠΣ ΣΤΗ ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΠΣ — ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ

Δεδομένα || Κωδικός || Υποχρεωτικό/Προαιρετικό || Περιεχόμενα

Έναρξη καταχώρισης || SR || O || Στοιχεία του συστήματος που προσδιορίζουν την έναρξη της καταχώρισης

Παραλήπτης || AD || O || Στοιχεία του μηνύματος – Παραλήπτης, τριψήφιος κωδικός της χώρας (ISO-3166)

Αποστολέας || FR || O || Στοιχεία του μηνύματος – Αποστολέας, τριψήφιος κωδικός της χώρας (ISO-3166)

Κράτος σημαίας: || FS || O || Στοιχεία του μηνύματος – Σημαία κράτους, τριψήφιος κωδικός (ISO-3166)

Τύπος μηνύματος || TM || O || Στοιχεία του μηνύματος - Τύπος μηνύματος (ENT, POS, EXI)

Διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (IRCS) || RC || O || Στοιχεία του σκάφους – Διεθνές σήμα κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους (IRCS)

Εσωτερικός αριθμός αναφοράς του συμβαλλόμενου μέρους || IR || F || Στοιχεία του σκάφους – Μοναδικός αριθμός του συμβαλλόμενου μέρους, τριψήφιος κωδικός (ISO-3166) ακολουθούμενος από τον αριθμό

Εξωτερικός αριθμός νηολογίου || XR || O || Στοιχεία του σκάφους – Αριθμός που εμφαίνεται στην πλευρά του σκάφους (ISO 8859.1)

Γεωγραφικό πλάτος || LT || O || Στοιχεία στίγματος του σκάφους — στίγμα σε μοίρες και δεκαδικές μοίρες ± DD.ddd (WGS 84)

Γεωγραφικό μήκος || LG || O || Στοιχεία στίγματος του σκάφους — στίγμα σε μοίρες και δεκαδικές μοίρες ± DDD.ddd (WGS 84)

Κατεύθυνση || CO || O || Πορεία του σκάφους σε κλίμακα 360ο

Ταχύτητα || SP || O || Ταχύτητα του σκάφους σε δεκάδες κόμβων

Ημερομηνία || DA || O || Στοιχεία στίγματος του σκάφους – ημερομηνία καταγραφής του στίγματος UTC (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)

Ώρα || TI || O || Στοιχεία στίγματος του σκάφους – ώρα καταγραφής του στίγματος UTC (ΩΩΛΛ)

Τέλος καταχώρισης || ER || O || Στοιχεία του συστήματος που προσδιορίζουν το τέλος της καταχώρισης

Η δομή μιας διαβίβασης δεδομένων έχει ως εξής:

Οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ISO 8859.1

Μια διπλή πλάγια κάθετος (//) και οι χαρακτήρες «SR» υποδηλώνουν την αρχή του μηνύματος.

Κάθε στοιχείο δεδομένου ταυτοποιείται βάσει του κωδικού του και διαχωρίζεται από τα λοιπά στοιχεία δεδομένων με μια διπλή πλάγια κάθετο (//).

Μονή πλάγια κάθετος (/) χωρίζει τον κωδικό από τα δεδομένα.

Ο κωδικός «ER» ακολουθούμενος από διπλή πλάγια κάθετο (//) δηλώνει το τέλος του μηνύματος.

Τα προαιρετικά δεδομένα στοιχείων πρέπει να τίθενται μεταξύ της έναρξης και του τέλους του μηνύματος.

Προσάρτημα 6

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες (σύστημα ERS)

1. Γενικές διατάξεις

(1) Κάθε αλιευτικό σκάφος της ΕΕ πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό σύστημα, εφεξής «σύστημα ERS», με δυνατότητα καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα του σκάφους, εφεξής «δεδομένα ERS», όταν αυτό αλιεύει στα ύδατα της Σενεγάλης.

(2) Σκάφος της ΕΕ το οποίο δεν είναι εξοπλισμένο με σύστημα ERS, ή του οποίου το σύστημα ERS δεν λειτουργεί, δεν επιτρέπεται να εισέλθει στα ύδατα της Σενεγάλης για να ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες.

(3) Τα δεδομένα ERS διαβιβάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του κράτους σημαίας του σκάφους, ήτοι αποστέλλονται αρχικά στο Kέντρο Ελέγχου Αλιείας (εφεξής ΚΕΑ) του κράτους σημαίας, το οποίο διασφαλίζει την αυτόματη διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Προστασίας και Επιτήρησης της Αλιείας της Σενεγάλης.

(4) Το κράτος σημαίας και η Σενεγάλη διασφαλίζουν ότι τα οικεία ΚΕΑ είναι εφοδιασμένα με τον εξοπλισμό πληροφορικής και τα αναγκαία λογισμικά για την αυτόματη διαβίβαση των δεδομένων ERS σε μορφότυπο XML, και διαθέτουν διαδικασία διασφάλισης με δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων ERS σε μορφή αναγνώσιμη μέσω υπολογιστή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

(5) Η διαβίβαση των δεδομένων ERS πραγματοποιείται με χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της ΕΕ, των επονομαζόμενων DEH (Data Exchange Highway).

(6) Το κράτος σημαίας και η Σενεγάλη ορίζουν από έναν ανταποκριτή ERS, ο οποίος λειτουργεί ως σημείο επαφής.

α)      Οι ανταποκριτές ERS διορίζονται για ελάχιστη περίοδο έξι μηνών.

β)      Τα ΚΕΑ του κράτους σημαίας και της Σενεγάλης κοινοποιούν αμοιβαία, πριν από την έναρξη λειτουργίας του ERS από τον εκάστοτε χρήστη, τα στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλέτυπο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του αντίστοιχου ανταποκριτή ERS.

γ)      Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του ανταποκριτή ERS πρέπει να κοινοποιείται αμελλητί.

2. Λήψη και κοινοποίηση δεδομένων ERS

(1) Το αλιευτικό σκάφος της ΕΕ:

α)      διαβιβάζει καθημερινά τα δεδομένα ERS για κάθε ημέρα που είναι παρόν στα ύδατα της Σενεγάλης·

β)      καταγράφει για κάθε αλιευτική δραστηριότητα τις ποσότητες κάθε είδους που αλιεύεται και διατηρείται επί του σκάφους ως είδος-στόχος ή ως παρεμπίπτον ή απορριπτόμενο αλίευμα·

γ)      για κάθε είδος που προσδιορίζεται στην εκδοθείσα από τη Σενεγάλη άδεια αλιείας δηλώνει επίσης τα μηδενικά αλιεύματα·

δ)      ταυτοποιεί κάθε είδος βάσει του αντίστοιχου τριψήφιου κωδικού FAO·

ε)      εκφράζει την ποσότητα σε χιλιόγραμμα βάρους των ζωντανών ιχθύων και, ενδεχομένως, σε αριθμό ιχθύων·

στ)    καταχωρίζει στα δεδομένα ERS, για κάθε αλιευόμενο είδος, τις ποσότητες που μεταφορτώνονται ή/και εκφορτώνονται·

ζ)      Καταχωρίζει στα δεδομένα ERS, σε κάθε είσοδο (μήνυμα COE) και έξοδο (μήνυμα COX) από τα ύδατα της Σενεγάλης, ειδικό μήνυμα το οποίο να περιλαμβάνει, για κάθε είδος που προσδιορίζεται στην άδεια αλιείας που έχει εκδοθεί από τη Σενεγάλη, τις ποσότητες των αλιευμάτων επί του σκάφους κατά τον χρόνο κάθε διέλευσης·

η)      διαβιβάζει καθημερινά τα δεδομένα ERS στο ΚΕΑ του κράτους σημαίας, στον μορφότυπο που προβλέπεται στο σημείο 4 της παραγράφου 1 ανωτέρω, το αργότερο στις 23:59 UTC.

(2) Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των δεδομένων ERS που καταγράφονται και διαβιβάζονται.

(3) Το ΚΕΑ του κράτους σημαίας αποστέλλει αυτομάτως και αμέσως τα δεδομένα ERS στο ΚΕΑ της Σενεγάλης.

(4) Το ΚΕΑ της Σενεγάλης επιβεβαιώνει τη λήψη των δεδομένων ERS μέσω απαντητικού μηνύματος και χειρίζεται όλα τα δεδομένα ERS με εμπιστευτικότητα.

3. Βλάβη του συστήματος ERS επί του σκάφους, ή/και κατά τη μετάδοση δεδομένων ERS μεταξύ του σκάφους και του ΚΠΑ του κράτους σημαίας

(1) Το κράτος σημαίας ενημερώνει αμελλητί τον πλοίαρχο ή/και τον πλοιοκτήτη του σκάφους που φέρει τη σημαία του, ή τον εκπρόσωπό του, για κάθε τεχνική βλάβη του συστήματος ERS που είναι εγκατεστημένο επί του σκάφους ή για οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας στη διαβίβαση των δεδομένων ERS μεταξύ του σκάφους και του ΚΕΑ του κράτους σημαίας.

(2) Το κράτος σημαίας ενημερώνει τη Σενεγάλη σχετικά με την εντοπισθείσα βλάβη και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν.

(3) Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ERS επί του σκάφους, ο πλοίαρχος ή/και ο πλοιοκτήτης μεριμνά για την επισκευή ή την αντικατάσταση του συστήματος ERS εντός 10 ημερών. Εάν το σκάφος καταπλεύσει σε λιμένα εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας των 10 ημερών, δεν επιτρέπεται να συνεχίσει τις αλιευτικές του δραστηριότητες στα ύδατα της Σενεγάλης παρά μόνο όταν το σύστημα ERS είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, εκτός εάν λάβει σχετικά άδεια από τη Σενεγάλη.

α)      Ένα αλιευτικό σκάφος δεν μπορεί να αποπλεύσει από λιμένα εφόσον έχει σημειωθεί τεχνική βλάβη του συστήματος ERS προτού το σύστημα ERS καταστεί εκ νέου λειτουργικό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους σημαίας και της Σενεγάλης, ή

β)      εάν λάβει την άδεια του κράτους σημαίας. Στη δεύτερη περίπτωση, το κράτος σημαίας ενημερώνει τη Σενεγάλη σχετικά με την απόφασή του πριν από την αναχώρηση του σκάφους.

(4) Κάθε σκάφος της ΕΕ που αλιεύει στα ύδατα της Σενεγάλης με σύστημα ERS σε βλάβη, οφείλει να διαβιβάζει καθημερινά και το αργότερο ως τις 23: 59 UTC όλα τα δεδομένα ERS στο ΚΕΑ του κράτους σημαίας του με κάθε άλλο διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας στο οποίο έχει πρόσβαση το ΚΕΑ της Σενεγάλης.

(5) Τα δεδομένα ERS που δεν κατέστη δυνατό να τεθούν στη διάθεση της Σενεγάλης μέσω του συστήματος ERS λόγω βλάβης του συστήματος διαβιβάζονται από το ΚΕΑ του κράτους σημαίας στο ΚΕΑ της Σενεγάλης σε άλλη ηλεκτρονική μορφή που συμφωνείται από κοινού. Η εν λόγω εναλλακτική διαβίβαση θεωρείται ότι αποτελεί προτεραιότητα και εξυπακούεται ότι οι προθεσμίες διαβίβασης που ισχύουν συνήθως μπορούν να μην τηρηθούν.

(6) Εάν το ΚΕΑ της Σενεγάλης δεν λάβει τα δεδομένα ERS ενός σκάφους επί 3 συνεχόμενες ημέρες, η Σενεγάλη μπορεί να δώσει εντολή στο σκάφος να επιστρέψει άμεσα σε λιμένα τον οποίο θα ορίσει η Σενεγάλη για περαιτέρω έρευνα.

4. Βλάβη στα ΚΕΑ — Αδυναμία λήψης των δεδομένων ERS από το ΚΕΑ της Σενεγάλης

(1) Σε περίπτωση που ένα ΚΕΑ δεν λαμβάνει δεδομένα ERS, o οικείος ανταποκριτής ERS ενημερώνει αμελλητί τον ανταποκριτή ERS του άλλου ΚΕΑ και, εφόσον είναι απαραίτητο, συνεργάζεται μαζί του για την επίλυση του προβλήματος.

(2) Το ΚΕΑ του κράτους σημαίας και το ΚΕΑ της Σενεγάλης συμφωνούν από κοινού, πριν από την έναρξη λειτουργίας του ERS, σχετικά με τα εναλλακτικά ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση των δεδομένων ERS σε περίπτωση βλάβης των ΚΕΑ, και αμελλητί ενημερώνονται αμοιβαία για οποιαδήποτε τροποποίηση.

(3) Εάν το ΚΕΑ της Σενεγάλης ενημερώσει ότι τα δεδομένα ERS δεν έχουν ληφθεί, το ΚΕΑ του κράτους σημαίας εντοπίζει τα αίτια του προβλήματος και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Το ΚΕΑ του κράτους σημαίας ενημερώνει το ΚΕΑ της Σενεγάλης και την ΕΕ σχετικά με τα αποτελέσματα και τα ληφθέντα μέτρα εντός 24 ωρών από τη διαπίστωση της βλάβης.

(4) Εάν για την επίλυση του προβλήματος απαιτείται διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών, το ΚΕΑ του κράτους σημαίας διαβιβάζει αμελλητί τα απαιτούμενα δεδομένα ERS στο ΚΕΑ της Σενεγάλης με τη χρήση ενός από τα εναλλακτικά ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο σημείο 5 της παραγράφου 3.

(5) Η Σενεγάλη ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου της χώρας ώστε τα σκάφη της ΕΕ να μη θεωρηθεί ότι διαπράττουν παράβαση εξαιτίας της μη διαβίβασης των δεδομένων ERS από το ΚΕΑ της Σενεγάλης λόγω βλάβης ενός εκ των ΚΕΑ.

5. Συντήρηση των ΚΕΑ

(1) Οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ενός ΚΕΑ (πρόγραμμα συντήρησης), οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ανταλλαγή δεδομένων ERS, πρέπει να κοινοποιούνται στο άλλο ΚΕΑ τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την εκτέλεσή τους, ει δυνατόν με αναφορά της ημερομηνίας και της διάρκειας συντήρησης. Για μη προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, οι εν λόγω πληροφορίες αποστέλλονται το συντομότερο δυνατόν στο άλλο ΚΕΑ.

(2) Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, η διαβίβαση των δεδομένων ERS μπορεί να αναβληθεί έως ότου το σύστημα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία. Τα σχετικά δεδομένα ERS διαβιβάζονται αμέσως μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης.

(3) Εάν οι εργασίες συντήρησης διαρκέσουν περισσότερες από 24 ώρες, τα δεδομένα ERS διαβιβάζονται στο άλλο ΚΕΑ με τη χρήση ενός από τα εναλλακτικά ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο σημείο 5 της παραγράφου 3.

(4) Η Σενεγάλη ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου της χώρας ώστε τα σκάφη της ΕΕ να μη θεωρηθεί ότι διαπράττουν παράβαση εξαιτίας της μη διαβίβασης των δεδομένων ERS λόγω εργασιών συντήρησης σε ένα ΚΕΑ.

Προσάρτημα 7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διεύθυνση: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Τηλέφωνο: + 221 338230137

Φαξ: + 221 338214758

2. Όσον αφορά τις αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας αλιείας

Διεύθυνση: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Τηλέφωνο: + 221 338230137

Φαξ: + 221 338214758

3. Διεύθυνση Προστασίας και Επιτήρησης της Αλιείας και κοινοποίηση εισόδου και εξόδου

Όνομα του ΚΕΑ: (κωδικός κλήσεως) Papa Sierra

Ασύρματος:

            VHF : F1 δίαυλος 16·  F2 δίαυλος 71

            HF: F1 5.283 MHZ, F2 7.3495 MHZ F2 7.3495 MHZ

Διεύθυνση:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: crrsdpsp@gmail.com

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εναλλακτικά): surpeche@hotmail.com

Τηλέφωνο: + 221 338602465

Φαξ: + 221 338603119

4. Κέντρο ωκεανογραφικών ερευνών στο Dakar Thiaroye (CRODT)

Διεύθυνση: Κέντρο ερευνών Hann Sis στο Laboratoire National d'Elevage et de Recherches vétérinaires (PRH/LNERV)

BP 2241 Dakar

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: massal.fall@gmail.com

Τηλέφωνο: + 221 773339289 / 776483936

Φαξ: + 221 338328265

           

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ Ειδικοί όροι που προβλέπονται για την εξουσιοδότηση της Επιτροπής να εγκρίνει ορισμένες τροποποιήσεις της συμφωνίας

1.           Η εξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκρίνει τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου που εγκρίνονται από τη μεικτή επιτροπή, που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 της συμφωνίας υπόκειται στους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος παραρτήματος.

2.           Οι τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου αφορούν τα ακόλουθα ζητήματα:

α)      επανεξέταση των αλιευτικών δυνατοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 6 και 7 του πρωτοκόλλου·

β)      απόφαση σχετικά με τις λεπτομέρειες της τομεακής στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου·

γ)      τεχνικές προδιαγραφές και λεπτομέρειες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της μικτής επιτροπής σύμφωνα με το παράρτημα του πρωτοκόλλου.

3.           Στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Ένωση:

α)      ενεργεί σύμφωνα με τους στόχους τους οποίους επιδιώκει η Ένωση στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

β)      ευθυγραμμίζεται με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2012 για την ανακοίνωση σχετικά με την εξωτερική διάσταση της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

γ)      προωθεί θέσεις συμβατές με τους σχετικούς κανόνες τους οποίους θεσπίζουν οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας.

4.           Όταν προβλέπεται η λήψη απόφασης, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της μεικτής επιτροπής, σχετικά με τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου που αναφέρονται στην παράγραφο 2, θεσπίζονται οι απαραίτητες διατάξεις ώστε η θέση που καθορίζεται, εξ ονόματος της Ένωσης, να λαμβάνει υπόψη τα πλέον πρόσφατα στατιστικά, βιολογικά και λοιπά συναφή δεδομένα που διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προς τον σκοπό αυτό και βάσει των εν λόγω δεδομένων, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαβιβάζουν στο Συμβούλιο ή στα προπαρασκευαστικά όργανά του, εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος πριν από τη συνεδρίαση της μικτής επιτροπής, προπαρασκευαστικό έγγραφο στο οποίο εκτίθενται λεπτομερώς τα συγκεκριμένα στοιχεία της προβλεπόμενης θέσης της Ένωσης, (εφεξής καλούμενο: «προπαρασκευαστικό έγγραφο») προς εξέταση και έγκριση.

Προκειμένου για τα ζητήματα που αναφέρονται στο σημείο α) της παραγράφου 2, το Συμβούλιο εγκρίνει την προβλεπόμενη θέση της Ένωσης με ειδική πλειοψηφία. Στις λοιπές περιπτώσεις, η προβλεπόμενη στο προπαρασκευαστικό έγγραφο θέση της Ένωσης θεωρείται ως εγκριθείσα, εκτός εάν αντιταχθεί σε αυτήν αριθμός κρατών μελών αντίστοιχος προς τη μειοψηφία αρνησικυρίας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του προπαρασκευαστικού οργάνου του Συμβουλίου ή εντός προθεσμίας 20 ημερών από την παραλαβή του προπαρασκευαστικού εγγράφου, εάν αυτή προηγείται. Σε περίπτωση αντιρρήσεων, το ζήτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο.

Εάν, κατά τη διάρκεια επακόλουθων συνεδριάσεων, μεταξύ άλλων και επί τόπου, δεν καθίσταται δυνατή η επίτευξη συμφωνίας ώστε να ληφθούν υπόψη στη θέση της Ένωσης τα νέα στοιχεία, το ζήτημα παραπέμπεται στο Συμβούλιο ή τα προπαρασκευαστικά του όργανα.

5.           Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να δοθεί συνέχεια στην απόφαση της μικτής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της δημοσίευσης της συναφούς απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανακοίνωσης κάθε απαραίτητης πρότασης για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης.

[1]               Κατά περίπτωση, αλιευτική ζώνη μπορεί να οριστεί από βασικές συντεταγμένες οι οποίες καθορίζουν τα όρια του πολυγώνου όπου επιτρέπεται η αλιεία. Τα εν λόγω στοιχεία κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις αρχές της Σενεγάλης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου.

[2]               Η διάταξη αυτή θα αποτελέσει αντικείμενο επανεξέτασης μετά από ένα έτος εφαρμογής.

[3]               Η περίοδος βιολογικής ανάπαυλας, όπως και άλλα τεχνικά μέτρα διατήρησης, αξιολογούνται μετά από ένα έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου και, κατόπιν σύστασης της μεικτής επιστημονικής ομάδας, μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο προσαρμογών με γνώμονα την κατάσταση των αποθεμάτων.

[4]               Το παράρτημα X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ορίζει τις οδηγίες για τους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών της ΕΕ για μεταφορά στο ημερολόγιο αλιείας των πληροφοριών που ζητούνται.

Top